Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde. Underlagsrapport 3 Kartläggning pågående projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde. Underlagsrapport 3 Kartläggning pågående projekt"

Transkript

1 LS Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde och Galleria Underlagsrapport 3 Kartläggning pågående projekt

2 Texter av: Lena Nilsson Jesper Johansson WSP WSP

3 Innehåll 1 SAMMANFATTNING BAKGRUND SYFTE MOBILITY MANAGEMENT-ÅTGÄRDER VID OMBYGGNADEN AV E Kontaktpersoner och roller Syfte Mål Involverade aktörer (myndigheter och organisationer) Planerade aktiviteter HÅLLBARA JÄRVA Kontaktpersoner och roller Syfte Mål Involverade aktörer (myndigheter och organisationer) Planerade aktiviteter ITS-PILOT KISTA Kontaktpersoner och roller Syfte Involverade aktörer (myndigheter och organisationer) Planerade aktiviteter...12

4 1 Sammanfattning Sammanfattningsvis så pågår mycket arbete som bör koordineras i de tre projekt som har kartlagts inom denna delrapport. Det pågår även flertalet samhällsplaneringsprojekt inom och med kopplingar till Kista arbetsplatsområde. Dessa beskrivs närmare i Strukturanalysen. De tydligaste delarna från E18-projektet är skyltningen av cykelvägar till Kista, samåkningstjänsten som utvecklas av Ericsson, stödet till företag som vill genomföra cykelkampanjer, realtidsinformation från kameror och trafikmätning vid Kymlingelänken. E18 har en förhållandevis stor budget och bör därför koordineras med de åtgärder som föreslås i förstudien. Det är viktigt att all kontakt med företagen i Kista synkroniseras och samplaneras mellan projekten så inte otydligheter uppstår. Dem tydligaste delarna från Hållbara Järva är cykelplanen och bilpoolsetableringen. Framförallt så bör behovet av kompletterande cykelvägar, cykelställ och skyltning inom förstudien synkroniseras med Hållbara Järva. Det som står ut när det gäller ITS-piloten är den inriktning som förslagen på vidare arbete har. Dessa stämmer väl överens med förslagen inom förstudien. Det är dock väsentligt att ITS-piloten kommer att genomföras och i så fall att de delar som ska tas fram och testas inom förstudiens åtgärder. Förslagsvis så kan det vara ett system liknade Mobility Budget, personlig reseinformation av olika slag eller mobilappar som används för att samla in data till Mobility Budgetliknande system. Genomgående för projekten är att de innehåller komponenter som måste koordineras med åtgärderna inom förstudien.

5 2 Bakgrund Aktörerna som driver ResSmart (Plattformen för hållbara resor och transporter i Stockholms län) deltar i det regionala projektet SATSA (Samverkan för effektivt transportsystem i Stockholms län). ResSmart är projektledare för ett av arbetspaketen inom SATSA, 3:1 Steg1-åtgärder för effektivare resor. I ett tidigt skede av arbetet inom SATSA så identifierade aktörerna inom ResSmart ett antal aktuella eller kommande problemområden inom länet. För att lösa de kommande trafikproblemen i dessa områden så behövs steg 1-åtgärder, dvs mobility management-åtgärder, som ett komplement till andra styrande och fysiska åtgärder. För att ta reda på vilka åtgärder som bör göras för att nå mest effekt för minst kostnad och på kortast tid så genomförs ett antal förstudier. Denna förstudie är en del av detta arbete. 3 Syfte Syftet med underlagsrapporten Kartläggning pågående projekt är att kartlägga och koordinera pågående projekt samt sätta in de utvalda projektens aktiviteter i tidsplaneringen för åtgärdsförslaget inom förstudien. De utvalda projekt som kartläggs är: Mobility Management-åtgärder vid ombyggnaden av E18 Hållbara Järva ITS-pilot Kista

6 4 Mobility Management-åtgärder vid ombyggnaden av E Kontaktpersoner och roller Pernilla Wistrand, Trafikverket, Syfte Mobility Management, delprojekt vid vägbygge 4.3 Mål Målet är att få ner antalet bilar med 130 st mellan kl på Kymlingelänken, södergående. Detta bedöms medföra att väntetiden för bussarna inte kommer att öka. Det passerar fordon/dygn på båda hållen, 6 % minskning beräknas behövas för att trängseln inte skall bli värre. Målområde är Kymlingelänken. Det finns även CO2 mål i direktivet, inte uttalat i siffror utan allmänt. Uttalat behöver alltså inte antalet fordon minskas, målet anses uppnått även om man får bilarna till att köra på andra tider. 4.4 Involverade aktörer (myndigheter och organisationer) Trafikverket Cykelkonsulterna Ericsson SEB Rissne Cykelfrämjandet NTF 4.5 Planerade aktiviteter Den befintliga E18 har många plankorsningar. Kymlingelänken går SO om Kista, rundar Kista på två sidor, som i en triangel, E4 står för den tredje sidan. Ombyggnationen kommer att pågå till E18 i huvudsträckning öppnas efter ombyggnad 2013, efter det följer komplettering och uppstädning till arbetet skall vara klart Trafikkartläggning visar långa köer vilket ger väntetid för bussarna. MM kom in ganska sent i arbetet. Projektet fick direktiv mitten 2010, under augusti/september blev projektplanen godkänd med beskrivning vad som skall göras. Detta gör att det är svårt att hinna genomföra långtgående saker.

7 Projektet arbetar efter 3 huvudspår: Trafikinfo och ITS. Dessa åtgärder är viktiga men nertonade i direktivet. Trafikinfo i form av kameror över Kymlingelänken som kommer att ge realtidsinformation för biltrafiken och trängseln. Realtidsinfo för kollektivtrafik ska även finnas i företagsfoajéer, tillsammans med övrig info om kollektivtrafiken i området. Kollektivtrafik. Behov av förbättringar och hur man ska få fler användare. Cykel/gång. Man förväntar sig att arbetsgivarna skall underlätta för de anställda att cykla till och från jobbet. Man anser inom projektet att det är smartare att jobba med folk på arbetsplatsen i Kista samlat än utspritt där de bor. Detta är lite tvärtom hur man brukar jobba med MM i Sverige, då man brukar jobba med boende. Ett samarbete med Ericsson har startat. Ericsson har idag anställda i Kista. Troligtvis kommer de att ha ca om något år när de har flyttat alla andra kontor i Stockholm till Kista. Andra företag i närheten tittar vad Ericsson gör. Ericsson har förstått att det handlar om företagets överlevnad att de anställda kan transportera sig. Samarbetet bygger på en gammal överenskommelse mellan Ericsson och gamla Vägverket att tillsammans arbeta mot innovativa lösningar. Många åker redan kollektivtrafik till och från Kista eftersom det finns bra kommunikationer men det är viktigt att få företagen att se sin roll i detta. Ericsson köper många remsor, Trafikverket försöker få dem att subventionera istället. Jobbar just nu på förslaget att subventionera mot avdrag på lönen. Cykelkonsulterna hade tävling förra våren att cykla till jobbet, Cykelgirot. Trafikverket ersätter cykelkonsulterna samtidigt som företagen betalar sin egen kostnad. Företagen får själva bestämma vilka aktiviteter de skall ha, Trafikverket vill inte skriva dem på näsan. SEB som har kontor i Rissne med ca anställda har börjat jobba med cykelåtgärder. Deras friskvårdsavdelning och Bankhälsan som är deras konsult som sköter företagets företagshälsovård är ansvariga. Exakt var det resulterar i vet dem ej ännu. De anställda i Rissne har deltagit i en resvaneundersökning. Om anställda var intresserade av att börja cykla så har de blivit erbjudna personlig coaching i 15 min, tex hjälp med att hitta bra cykelvägar. Trafikverket betalade den inledande kontakten som cykelkonsulterna gjorde. Trafikverket försöker plantera idén hos företagen i Kista om subventionerade SL kort. Man försöker också att få SL att ta fram konceptet prova på SL-kort. Hittills har SL varit emot att dela ut gratisbiljetter. Just nu omorganiserar de så det är svårt med kommunikationen.

8 Under 2009 så genomfördes en filmning av fordon på Kymlingelänken, kl i södergående körriktning. Filmningen visade att fordon passerade under 4 veckor varav ca st åkte 2 ggr per vecka eller mer. Strategin är att utnyttja det faktum att det ändå är stökigt under byggtiden vilket gör att det är lättare att bryta vanor. Aktiviteter: 1. Håller nu på att rigga webbkameror, förberett på trafiken.nu, det är dock brist på montörer, hoppas få upp dem första kvartalet 2011 så man har något att erbjuda. 2. Ericsson har påbörjat förstudie gällande samåkningstjänst. Först testas den på Ericssons anställda i Kista och Trafikverkets personal i Solna. Ericsson räknar med pilotstart under första kvartalet Cykel, det kan vara ganska svårt att veta hur man hittar när man skall cykla till Kista och över Järvafältet. Cykelkonsulterna skall sätta ut temporära skyltar så snart som möjligt. Problemet kan kvarstå att det kan vara svårt att hitta tillbaka hem från Kista. Problem vilka målpunkter man skall sätta i riktning från Kista. Cykelfrämjandet och NTF vill också vara med. Cykelsatsning i vår via tävlingen Cykelgirot, dessutom lite beroende på vad företagen vill ha, ex service på cyklar. Det är dock inget Som Trafikverket betalar för eller drar igång, men cykelkonsulterna har fler idéer. Längre fram i tiden kommer projektet förhoppningsvis hitta ett företag som vill ha hyrcyklar och vill koppla ihop det med pendeltågsstationen Helenelund. E18 kommer att byggas med kövarningssystem men det ligger längre fram i tiden när vägen är klar. Många företag i Kista jobbar inom IT Telecom. Idén finns att något av dessa företag skulle kunna ta fram en mobilapp som varnar för kö eller liknande. Projektet jobbar genom att företagen ska ta egna initiativ. Trafikverket inser att man inte kommer hinna allt utan att företagen måste driva flertalet av åtgärderna och arbetet själva.

9 5 Hållbara Järva 5.1 Kontaktpersoner och roller Lisa Enarsson, Miljöförvaltningen Stockholms stad, Syfte Arbeta med hela Järva och primärt de boende, Kista är egentligen mer parantes. Arbetet har ekonomiskt bidrag från Delegationen för Hållbara städer och arbetet innefattar: renovering av 6 hus, totalt 350 lgh fokus på förnybar energi satsningar inom transporter information till medborgarna Inom transportarbetet finns arbete med transporterna vid renoveringen i form av både krav på arbetsmaskiner för att klara krav på miljözon och arbete med logistiken för att minska transporterna under byggtiden. I transportarbetet i stort omfattas även arbetet med cykelfrämjande åtgärder och att etablera bilpooler, dessa två områden är vad intervjun fokuserade på. 5.3 Mål Minska klimatpåverkan från hela området. Arbetet kommer att pågå under en 4- års period, Involverade aktörer (myndigheter och organisationer) Cykelsatsning - Kristina Glitterstam, Tyréns (Konsult för Trafikkontoret) Bilpool Marie Karlsson, Sweco Trafikkontoret (Kristina Glitterstam, Tyréns), Kristoffer Tenglider, Krister Isaksson (Krister ansvarig för cykelplanen för hela Stockholm) Idrottsförvaltningen känsligt, omorganiserar i nuläget så det är oklart vilken person som deltar Stadsdelsförvaltningen Yvonne Tegner, Miljösamordnare Miljöförvaltningen, mobilapp för cykelutflykter - Emma Åberg och Jon Möller Järva Andan Bengt Spider NTF Nils-Anders Welander Svenska Bostäder Anders Magnusson, informationsansvarig. Vad gäller transporterna arbetar Magnus Engstrand, Struktor med detta på uppdrag av Svenska bostäder.

10 5.5 Planerade aktiviteter Cykelsatsning Kristina Glitterstam, Tyréns (Konsult för Trafikkontoret) ansvarar och genomför arbetet. Kristina skall ta fram en cykelplan för hela området samt de delar som går in i Solna, Sollentuna, Sundbyberg och Järfälla. Hon har gjort en cykelvägsanalys för hela området. Ordförande och tjänstemän inom stadsdelsförvaltningen har varit ute och cyklar i området och noterat brister i cykelvägnätet. Trafikverket medverkar också i detta. Fokus är inte geografiska gränser utan ligger på rörligheten och nya målpunkter, ex till city. Arbetet med att förbättra befintliga cykelbanor kommer att påbörjas redan 2011 medan nya sträckningar kommer att komma lite längre fram men sedan löpande fram till sommaren 2014 då hela planen skall vara. Planen är dock inte antagen politiskt ännu. Övriga kontaktpersoner på Trafikkontoret är Kristoffer Tenglider och Krister Isaksson. Krister är engagerad i cykelplanen för hela Stockholm. Förutom tekniska åtgärder arbetar dem även med cykelfrämjande åtgärder. Idrottsförvaltningen har jobbat med inventering av cykelparkeringar på sina anläggningar. 20 cykelparkeringar sattes upp 2010 vid Akalla By. På 10 av dessa platser finns 10 st lånecyklar. Dessa används till cykelskola för vuxna, annars finns de tillgängliga att låna. Våren 2010 hade man en cykelvecka och detta är planerat att vara återkommande. NTF var engagerade som part i detta. Barn kunde ta cykelkörkort, man hade cykelmeckarkurser och cykelsäkerhetskontroller. Budskapet spreds via annonser och affischer. Svenska bostäder är engagerade och skulle framöver kunna sprida informationen till de boende direkt. Eventet gick under namnet Folkfesten för klimatet. Stadsdelsförvaltningen har investerat i 20 st tjänstecyklar. Dessa utgör en intern cykelpool och man har en intern arbetsgrupp som sköter cyklarna. Vidare görs en bilpoolssatsning som Marie Karlsson, SWECO, har arbetat med under Bla har hon jobbat med Järva-Andan som är en förening med både företag och organisationer som medlemmar. Man har gått ut med info om bilpool och hur energieffektiva lokalerna är. Vidare erbjuder man stöd att köpa in tjänstecyklar. Järva-Andan har också köpt in en utställningsbuss för att kunna åka runt och visa upp sitt budskap. Målet med arbetet är att det skall finnas en bilpool i anslutning till de hus som ska byggas om inom Hållbara Järva och att de som kommer att flytta in i de 350 färdigrenoverade lägenheterna skall kunna erbjudas gratis prova på medlemskap i bilpoolen. Första huset är inflyttningsklart i april. När husen är färdigrenoverade skall det också finnas lånecyklar med antingen vagn eller en box framtill för matkassar.

11 Yvonne Tegner på Stadsdelsförvaltningen planerar bla att anordna en cykelutflykt under klimatveckan kopplat till Järva cykelled som det finns en speciell karta som även innehåller fler initiativ för utflyktscykling i området. Miljöförvaltningen håller på att ta fram mobilapp för intressanta målpunkter i Stockholm i samarbete med trafiken.nu. Idrottsförvaltningen planerar att göra något liknande som Brommapojkarnas tävling om vem som cyklade mest till träning och match. Idrottsförvaltningen genomförde nyligen en stor kampanj på tunnelbanan kring att cykla eller gå till träning i syfte att uppmana folk att inte ta bilen. Transporter Inom renoveringsarbetet jobbar man med transporterna som är kopplade till renoveringen av fastigheterna. Specifikt med byggmaskinerna för att de ska klara miljözonsreglerna. Samtidigt jobbar man med logistikplanering för att minska antalet byggtransporter.

12 6 ITS-pilot Kista 6.1 Kontaktpersoner och roller Stefan Myrberg, SWECO, Syfte ITS utredning på uppdrag av regeringen att med mål att utföra en ITS Pilot i någon av storstäderna, Göteborg eller Stockholm. Resultatet blev Stockholm med fokus på Kista arbetsplatsområde. Man har gjort totalt 3 förstudier, frågan är vad som händer nu och med vilka förstudier eftersom pengarna för åtgärder kommer från samma påse. 6.3 Involverade aktörer (myndigheter och organisationer) Beställare var Trafikverket Kista Science City AB - Åke Lindström SL Mats Nyström InMinds - Stefan Christensson 6.4 Planerade aktiviteter Förstudien är klar och levererad till beställaren men det är oklart vem som äger det vidare arbetet, när det ska ske och hur. Den nationella ITS utredningen ledde till instiftandet av ett nationellt ITS råd och ett sekretariat. ITS-rådet är en trolig ägare till det vidare arbetet. E18 projektet vill använda både ITS och MM åtgärder för att nå målen och kan därför också vara en aktör i det vidare arbetet. Förstudien visar på 2 kategorier av ITS-tjänster att jobba vidare med: Trafikinfo, info till resenärer som t ex kövarningar och sedan är det upp till resenärer att göra vad de vill med infon. Här kan man tänkas prenumerera på den informationstyp som man behöver. Resetjänster, ex samåkning och annan samverkan med andra parter för beteendeförändringar. Varje idé lever sitt eget liv, cykling, mobilitetspoäng i någon form av tävling ex på arbetsplatserna eller liknande. Det som är mest klart och troligtvis på gång är: Utveckla Trafiken.nu Mobilappar med trafikinfo i någon form. Förstudien föreslog att utlysa en tävling, tex vem som kan göra bästa trafikappen.

Cykelinvesteringar och informationsåtgärder inom projektet Hållbara Järva. Genomförandebeslut.

Cykelinvesteringar och informationsåtgärder inom projektet Hållbara Järva. Genomförandebeslut. Kristofer Tengliden Trafikplanering 08-508 263 74 kristofer.tengliden@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2010-05-18 Cykelinvesteringar och informationsåtgärder inom projektet Hållbara

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

3:1 Steg 1-åtgärder för effektivare resor

3:1 Steg 1-åtgärder för effektivare resor 1 3:1 Steg 1-åtgärder för effektivare resor Att arbeta strategiskt med Mobility Management och uppnå mer genom att samarbeta Lotta Palmlund, Trafikverket 2 3:1 Steg 1-åtgärder för effektivare resor Delprojektets

Läs mer

Hela Dalarna Cyklar utmaningen

Hela Dalarna Cyklar utmaningen Projektredovisning till Trafikverket Hela Dalarna Cyklar utmaningen Syfte Syftet med Hela Dalarna Cyklars cykelutmaning är att locka fler att cykla mer - för hälsa, miljö och plånbok. Att genom samverkan

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET Handläggare: Annika Feychting tel Avdelningen för Strategisk Trafikplanering

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET Handläggare: Annika Feychting tel Avdelningen för Strategisk Trafikplanering GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET Handläggare: Annika Feychting tel 508 264 91 Avdelningen för Strategisk Trafikplanering Dnr 03-300-3698:1 2004-11-23 TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-12-14 Till Gatu- och fastighetsnämnden

Läs mer

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR JANUARI 2016 MOBILITY MANAGEMENT Mobility Management () är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder

Läs mer

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Mobility management ett modernt sätt att planera Med mobility management vill Huddinge kommun underlätta hållbara transporter och minska bilanvändningen

Läs mer

Förstudie hållbart resande

Förstudie hållbart resande Förstudie hållbart resande Resande i vår region Transporterna står för 37 procent av de totala utsläppen i regionen. Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och många skulle kunna

Läs mer

Mobility Management i Kista Science City. Jesper Johansson, WSP

Mobility Management i Kista Science City. Jesper Johansson, WSP Mobility Management i Kista Science City Jesper Johansson, WSP Strukturanalys Resvaneundersökning Karläggning pågående projekt Åtgärdsförslag RVU Fas ett Fas två 13 000-15 000 anställda CERO Analys

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II Varmt välkomna! Projektplanen Melissa Safer, Trafikverket Region Stockholm Syfte Syftet med projektet är att skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

Erfarenhet av cykel.

Erfarenhet av cykel. Erfarenhet av cykel. - Kommunal erfarenhet i 12 år. Påverka internt att prioritera cykling, påverka innevånarna att cykla. - Fyra år på regional nivå i Trafikverket för att öka hållbart resandet. 1 2012-12-13

Läs mer

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet?

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? A R B E T S G I V A R T I P S Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? Vad vinner arbetsgivaren på att verka för att fler anställda cyklar till och från arbetsplatsen?

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Mobilitetskontoret och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun

Mobilitetskontoret och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun LundaMaTs Miljöanpassat transportsystem LundaMaTs ger resultat nn o o i i ss r r e e v v t t r r Ko av rapporten Uppmärksamhet och effekter av LundaMaTs Ill. Peter Jönsson Dokumentinformation Titel LundaMaTs

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

VB: ÅVS GC i Kopparberg Maria Draxler Skickat: den 10 september 2015 08:16 Till:

VB: ÅVS GC i Kopparberg Maria Draxler Skickat: den 10 september 2015 08:16 Till: VB: Å VS GC i Kopparberg Sida 1 av 1 VB: ÅVS GC i Kopparberg Maria Draxler Skickat: den 10 september 2015 08:16 Till: Bo Wallströmer; Anders Andersson; Mikael Haapala Bifogade filer: Förenklad ÅVS 63 KopparbeNl.docx

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering Avdelning för samhällsplanering Enheten för infrastruktur Lars Brümmer Infrastrukturstrateg 044-309 32 03 lars.brummer@skane.se Datum 2013-08-18 1 (8) Inriktning för fortsatt cykelutveckling i Skåne Bakgrund

Läs mer

Cykelkommunen Lund

Cykelkommunen Lund Cykelkommunen Lund 2002-2004 Cykeltäta Lund satsar ännu mer Lund är Sveriges cykeltätaste kommun och den kommun i landet som har högst andel gående och cyklande vid korta resor. Cykelkommunen är en del

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

Sammanställning från det andra seminariet för Regional cykelstrategi SATSA II

Sammanställning från det andra seminariet för Regional cykelstrategi SATSA II Stockholm den 6 juli 2011 Sammanställning från det andra seminariet för Regional cykelstrategi SATSA II Tack för senast! Vi fick återigen med oss många värdefulla synpunkter, som vi tar med oss i det fortsatta

Läs mer

Information om pågående utredning om ett eventuellt regionalt lånecykelsystem

Information om pågående utredning om ett eventuellt regionalt lånecykelsystem 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-10-25, punkt 16 Information om pågående utredning om ett eventuellt regionalt lånecykelsystem beskrivning Trafikförvaltningen

Läs mer

FRIN,SUMP eller helt enkelt: Låt Norrköping

FRIN,SUMP eller helt enkelt: Låt Norrköping FRIN,SUMP eller helt enkelt: Låt Norrköping växa utan att få storstadens trafikproblem Framtidens resor i Norrköping Martin Berlin, delprojektledare SUMP Norrköping- Från industristad till universitetsstad

Läs mer

FRISK LUFT. Vad tycker ni att Danderyds kommun ska fokusera på för att främja frisk luft i kommunen?

FRISK LUFT. Vad tycker ni att Danderyds kommun ska fokusera på för att främja frisk luft i kommunen? Vad tycker ni att Danderyds kommun ska fokusera på för att främja frisk luft i kommunen? Minimera partikelutsläpp från motorvägen Mera miljövänliga fordon, t ex elbil Underlätta cykel-, gång- och kollektivtrafik

Läs mer

MM Öresund 20140327 1

MM Öresund 20140327 1 1 Samhället vill att vi ska cykla för klimat och miljö för att skapa en attraktiv stad för folkhälsan Vi har cykelplaner och cykelstrategier Vi genomför cykelkampanjer och cykelaktiviteter Vi ger tips

Läs mer

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm Politisk målsättning Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad Alla problem för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Cykel i nationella och regionala planer samt allmänt om turistcykelleder 2014-11-04. Peter von Heidenstam

Cykel i nationella och regionala planer samt allmänt om turistcykelleder 2014-11-04. Peter von Heidenstam Cykel i nationella och regionala planer samt allmänt om turistcykelleder 2014-11-04 Peter von Heidenstam 2 2014-11-05 Förslaget omfattar åren 2014 2025 och är gemensamt för alla trafikslag, vägtrafik,

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med fokusgruppen Transporter och planering

Minnesanteckningar från möte med fokusgruppen Transporter och planering Minnesanteckningar från möte med fokusgruppen Transporter och planering Plats: Jönköping University Tid: den 4 september 2015 kl 9-12 Deltagare: Gunnar Eckert, Jönköping University Ann-Marie Dahl, Jönköping

Läs mer

Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP)

Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP) Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar 2016 Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP) Detta har vi lovat Vi satsar en miljard på att göra Stockholm till en cykelstad Sammanhängande cykelnät, vi rustar

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Sammanställning av utvärderingar i Västra Götaland

Sammanställning av utvärderingar i Västra Götaland Sammanställning av utvärderingar i Västra Götaland 18 kommuner i Västra Götaland deltog, med eller utan kontrakt, i I stan utan min bil! 2001. Här följer en sammanfattning av resultat från de utvärderingar

Läs mer

Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder

Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder Rapport 7214, 2011 Trafik och väg Institutionen för Teknik och samhälle LTH, Lunds Universitet Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder Lena Winslott Hiselius

Läs mer

Bilaga 3; Sammanställning designkoncept.

Bilaga 3; Sammanställning designkoncept. Ev diarienummer Energimyndigheten Diarienr. 2013-006281 Projektnr. 38207-1 Stockholm, 2016-06-30 Bilaga 3; Sammanställning designkoncept. Med vänlig hälsning Teo Enlund Industridesigner, Senior Projektledare

Läs mer

Järva. Järva. Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus. Akalla. Husby. Kista. Hjulsta Tensta. Rinkeby CITY OF STOCKHOLM

Järva. Järva. Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus. Akalla. Husby. Kista. Hjulsta Tensta. Rinkeby CITY OF STOCKHOLM PAGE 1 Järva Järva Akalla Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus Husby Kista Hjulsta Tensta Rinkeby PAGE 2 1 Vision Järva 2030 Fyra huvudområden: Bra boende och mer varierad

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Dialog kring cykelfrågor

Dialog kring cykelfrågor Dialog kring cykelfrågor Utgångspunkter Internationell utblick Cykelstrategi för ökad och säker cykling Fokus på handlingsplan till cykelstrategin Mobility Management Frågor 2 2013-08-23 Trängsel Tillgänglighet

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

Bästa cykelstället. jonkoping.se

Bästa cykelstället. jonkoping.se Bästa cykelstället. jonkoping.se Bästa cykelstället. Vilken arbetsplats är bäst att ta cykeln till och från? Vi tror att om det är enkelt att ta cykeln, då kommer fler att cykla. Därför vill vi premiera

Läs mer

Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407

Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407 Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407 Projekt: Förstudie - Strategisk långtidsplan för utvecklingen av cykelparkering i Borås, 2010-10-01 till 2013-04-30

Läs mer

Planering i tidiga skeden

Planering i tidiga skeden Planering i tidiga skeden -exempel och erfarenheter från trafikkonsekvensbeskrivningar kommunal nivå Transportforum 2012 Björn Wendle, Trivector Planering i tidiga skeden Varför hållbara transporter i

Läs mer

Nationell strategi för ökad och säker cykling. Näringsdepartementet

Nationell strategi för ökad och säker cykling. Näringsdepartementet Nationell strategi för ökad och säker cykling Nationell strategi Regeringen avser att arbeta för en ökad och säker cykling. Ett led i detta arbete är att i dialog med berörda aktörer ta fram en nationell

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-23 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla 2011-10-14 Bn 364/2010 Delegationen för hållbara städer Miljövårdsberedningen 103 33 Stockholm Komplettering av ansökan En cykelstad för alla Örebro kommun har ansökt om stöd från Delegationen för hållbara

Läs mer

Cykelstaden En strategisk handlingsplan för ökad cykling

Cykelstaden En strategisk handlingsplan för ökad cykling Cykelstaden En strategisk handlingsplan för ökad cykling Åsa Lindgren Strategisk trafikplanerare asa.lindgren@stockholm.se Innehåll 1. Framkomlighetsstrategin 2. Varför en cykelplan? 3. Direktiv och budget

Läs mer

Sammanställning från startmöte Regional cykelstrategi SATSA II!

Sammanställning från startmöte Regional cykelstrategi SATSA II! Stockholm den 7 mars 2011 Sammanställning från startmöte Regional cykelstrategi SATSA II! Tack för sist och för alla värdefulla synpunkter vi fick in, dessa tar vi med oss i det fortsatta arbetet! Det

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Trafikkontoret i Göteborg. Fotograf: Klas Eriksson

Trafikkontoret i Göteborg. Fotograf: Klas Eriksson Trafikkontoret i Göteborg Fotograf: Klas Eriksson Resepolicy Resepolicyn syftar till att successivt styra användningen av personresor i tjänsten, samt att påverka personalens resor till och från arbetet,

Läs mer

januari december Delprojekt

januari december Delprojekt Slutrapport av delprojekt Steg 1-åtgärder för effektivare resor (3:1) inom SATSA Slutrapporten ska lämnas till Tillväxt, miljö och regionplanering - TMR, som sätter samman en rapport för hela SATSA som

Läs mer

Samarbete och ansvar i Energi- och klimatplanen

Samarbete och ansvar i Energi- och klimatplanen Samarbete och ansvar i Energi- och klimatplanen Eslövs kommun består av sex förvaltningar. Större delen av arbetet med energi- och klimatfrågor hamnar på Miljö och Samhällsbyggnad och men arbete med dessa

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ PM TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ 2016-11-23 1 BAKGRUND Del av kvarteren Renen och Strömsör i Skellefteå centrum planeras för nya bostäder, kontor och parkeringshus, de rödmarkerade

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Frihamnen, Göteborg Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Dagens upplägg Kort om K&P Göteborg Det större perspektivet Pågående utvecklingar Älvstranden Utveckling Näraliggande

Läs mer

Vi skapar bättre förutsättningar för nya vägvanor. Pernilla Sott Konsult Trafikplanering, COWI. Ulrika Franzén Konsult - Mobility management, Sweco

Vi skapar bättre förutsättningar för nya vägvanor. Pernilla Sott Konsult Trafikplanering, COWI. Ulrika Franzén Konsult - Mobility management, Sweco Vi skapar bättre förutsättningar för nya vägvanor Pernilla Sott Konsult Trafikplanering, COWI Ulrika Franzén Konsult - Mobility management, Sweco Stråkkoordinatorer inom Västsvenska paketet att se till

Läs mer

Mobility Management i Byggskedet. Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret

Mobility Management i Byggskedet. Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret Mobility Management i Byggskedet Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret Halmstads Resecentrum etapp 2 Etapp 2: 2016-17 Rapport om Mobility management (MM) Trafikverket

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län

Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län 1 (3) Handläggare: Björn Sax Kaijser Tillväxt- och regionplanenämnden Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har beretts möjlighet att yttra sig

Läs mer

Erfarenhet av cykel.

Erfarenhet av cykel. Erfarenhet av cykel. - Kommunal erfarenhet i 12 år. Påverka internt att prioritera cykling, påverka innevånarna att cykla. - Fyra år på regional nivå i Trafikverket för att öka hållbart resandet. 1 2012-11-01

Läs mer

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 80 personer anställda Kontor i Lund, Stockholm, Göteborg Arbetar inom hela området trafikplanering Inget annat än hållbara

Läs mer

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Jan Lindgren, Trafikverket 1 2015-02-24 Åtgärdsval vad, varför? När ett problem i transportsystemet identifierats påbörjas ett åtgärdsval. Åtgärdsval

Läs mer

I Moderaternas Stockholm får cyklisterna helt enkelt flytta på sig och vänta, i 100 år.

I Moderaternas Stockholm får cyklisterna helt enkelt flytta på sig och vänta, i 100 år. 2010-08-23 I Moderaternas Stockholm får cyklisterna helt enkelt flytta på sig och vänta, i 100 år. INLEDNING Under de senaste fyra åren har den moderatledda alliansen visat tydligt att de prioriterar bort

Läs mer

Cykelhandlingsplan Beslutad av Kommunfullmäktige,

Cykelhandlingsplan Beslutad av Kommunfullmäktige, Cykelhandlingsplan 2010-2012 Beslutad av Kommunfullmäktige, 2011-12-19 139 Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2011-12-19 139 Ansvarig: Gata-parkenheten

Läs mer

Sammanträde med samverkansgruppen för FoU-U, måndagen den 31 januari 2011 på Tegelbruket. 1. Föregående mötes anteckningar gås igenom och följs upp

Sammanträde med samverkansgruppen för FoU-U, måndagen den 31 januari 2011 på Tegelbruket. 1. Föregående mötes anteckningar gås igenom och följs upp Sammanträde med samverkansgruppen för FoU-U, måndagen den 31 januari 2011 på Tegelbruket. NÄRVARANDE Bo Rylander, ordf Johanna Låstberg, sekr Bengt Ericsson Ulrika Hernant Monika Hellstrand 1. Föregående

Läs mer

Arbetsplatsbesök och Cykla till jobbet

Arbetsplatsbesök och Cykla till jobbet Arbetsplatsbesök och Cykla till jobbet Sammanställning av utvärdering Per-Åke Tjärnberg September 21 21 Notat 4 Inledning Under april, maj och juni 21 har NTF Stockholms län genomfört besök med cykelhjälmsinformation

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING Bakgrund För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor

Läs mer

Samarbete och ansvar i Energi- och klimatplanen

Samarbete och ansvar i Energi- och klimatplanen Samarbete och ansvar i Energi- och klimatplanen Eslövs kommun består av sju förvaltningar. Större delen av arbetet med energi- och klimatfrågor hamnar på Samhällsbyggnad och men arbete med dessa frågor

Läs mer

Ditt nästa kontor? Kista Entré

Ditt nästa kontor? Kista Entré Ditt nästa kontor? Kista Entré Knarranäsgatan 7 Kista Entré Knarranäsgatan 7 Ljust och modernt Kista Entré är en modern fastighet med yteffektiva lokaler. Atriumgårdar och en väl tilltagen takhöjd skapar

Läs mer

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor Per Hansson Maria Håkansson Hannele Johansson Transporter & Bränslen Regionalt Mobilitetskontor 2005 2008 2008 2012 arbetar med information, rådgivning och utbildning kring miljöanpassade transporter för

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde

Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde LS 1102-0283 Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde och Galleria Underlagsrapport 2 Strukturanalys 2011-03-14 Texter av Elisabet Renlund Illustrationer av Martin Båth Fotomontage

Läs mer

Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf)

Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf) Till Trafikverket.se Trafikalstringsverktyg - Detaljplan för Tallbackens förskola, nuläge Användarhandledning (pdf) Visa resultat Visa indata Allmänt om projektet Projektnamn Projektnamn Egna kommentarer

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II Varmt välkomna! Program Välkomna Tiina Ohlsson, Trafikverket och ordförande i styrgruppen för Regional cykelstrategi SATSA II Omvärldsanalys Annika Nilsson, Trivector Traffic

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN

BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN Reviderad -24 november 2014 BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en arbetsprocess för hur det sociala perspektivet ska beaktas i planprocesser och sedan årsskiftet 2013/2014

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

Föredragande borgarrådet Ulla Hamilton anför följande.

Föredragande borgarrådet Ulla Hamilton anför följande. PM 2014: RII Dnr (001-842/2014) Nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS (intelligenta transportsystem) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 15 september 2014 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Välkomna till GR cykelmöte!

Välkomna till GR cykelmöte! Program Välkomna till GR cykelmöte! 13.00-13.10 Inledning Lisa Ström och Nikolina Verovic 13.10-14.30 Presentationer av kommunerna 14.30-14.50 Fika 14.50-15.20 Forts. presentationer 15.20-15.40 Hur arbetar

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden E18 KOMMUNIKATIONER Mot Arlanda Infart Sjövägen Enköpingsvägen JÄRVA KROG Infart Signalbron (2015) E4 BERGSHAMRA T Bergshamra Pendeltåg: 7 min

Läs mer

Projekt Hållbart resande Rapport till kommunstyrelsen

Projekt Hållbart resande Rapport till kommunstyrelsen TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2015-01-07 KS 2014/369 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Projekt Hållbart resande Rapport till kommunstyrelsen

Läs mer

I KRONOBERG OCH KALMAR LÄN

I KRONOBERG OCH KALMAR LÄN FÖRSLAG på överenskommelse. Företagen får vara med och välja om de vill genomföra alla eller bara vissa delar av projektet. Överenskommelse mellan: Energikontor Sydost och NN-företag för projektet PROJEKTBESKRIVNING

Läs mer

Hållbar planering varför det?

Hållbar planering varför det? Hållbar planering varför det? Staden och trafiken steg mot en hållbar planering Grand Hotel 11 maj 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05 Hållbara Järva! 2010-2014 Lisa Enarsson, projektledare The Capital of Scandinavia Akalla Järva Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus Husby Kista Hjulsta Tensta Rinkeby

Läs mer

Nackas insatser i samband med Slussens ombyggnad

Nackas insatser i samband med Slussens ombyggnad 2014-02-03 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/104-510 Kommunstyrelsen Nackas insatser i samband med Slussens ombyggnad Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Energikartläggning av transporter och resor

Energikartläggning av transporter och resor Datum 1 (15) 2017-08-11 Energikartläggning av transporter och resor EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (15) Innehåll 1 Inledning 3 2 Kartläggning av transporter och resor 4 2.1 Olika typer av kartläggningar...

Läs mer

Hållbara Järva slutrapportering

Hållbara Järva slutrapportering Plan och Miljö Tjänsteutlåtande Dnr 2010-007153 Sida 1 (7) 2016-02-16 Handläggare Lisa Enarsson Telefon: +46-(0)8-50828982 Till Miljö och hälsoskyddsnämnden 2016-03-15 p. 22 Hållbara Järva slutrapportering

Läs mer

Ny anställning Kommentarer per kommun

Ny anställning Kommentarer per kommun Ny anställning Kommentarer per kommun Ale kommun Ha lånecyklar för kortare sträckor. Bättre kollektivtrafik mellan Lerum o Ale Att arbetsgivaren betalar en del av kostnaden för kollektivtrafiken. Subventionera

Läs mer

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer

Datum Motion av Johan Lundqvist (MP) om cykelförmåner för kommunens medarbetare

Datum Motion av Johan Lundqvist (MP) om cykelförmåner för kommunens medarbetare KS 21 10 OKT 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hansen Gro Persson Lars-Sture Datum 2012-09-18 Diarienummer KSN-2011-0513 Kommunstyrelsen Motion av Johan Lundqvist (MP) om cykelförmåner för kommunens

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Lerums Naturskyddsförening (LNF) i samverkan med God Miljö i Centrum (GMC),

Lerums Naturskyddsförening (LNF) i samverkan med God Miljö i Centrum (GMC), Lerums Naturskyddsförening (LNF) i samverkan med God Miljö i Centrum (GMC), Järnvägsföreningen och Hörselskadades Förening (förkortningen LNF omfattar härefter samtliga föreningar, organisationer och enheter

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

INTRESSENTER I BYGGSKEDET

INTRESSENTER I BYGGSKEDET SWEPOMM 2 014-11- 20 MINNESANTECKNINGAR F RÅN W ORKSHOP INTRESSENTER I BYGGSKEDET 1 1. VILKEN KVALITET VILL VI UPPNÅ I BYGGSKEDET? Upprätthåll samma framkomlighet som före byggstart. Öka upplevelsen om

Läs mer