Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde. Underlagsrapport 3 Kartläggning pågående projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde. Underlagsrapport 3 Kartläggning pågående projekt"

Transkript

1 LS Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde och Galleria Underlagsrapport 3 Kartläggning pågående projekt

2 Texter av: Lena Nilsson Jesper Johansson WSP WSP

3 Innehåll 1 SAMMANFATTNING BAKGRUND SYFTE MOBILITY MANAGEMENT-ÅTGÄRDER VID OMBYGGNADEN AV E Kontaktpersoner och roller Syfte Mål Involverade aktörer (myndigheter och organisationer) Planerade aktiviteter HÅLLBARA JÄRVA Kontaktpersoner och roller Syfte Mål Involverade aktörer (myndigheter och organisationer) Planerade aktiviteter ITS-PILOT KISTA Kontaktpersoner och roller Syfte Involverade aktörer (myndigheter och organisationer) Planerade aktiviteter...12

4 1 Sammanfattning Sammanfattningsvis så pågår mycket arbete som bör koordineras i de tre projekt som har kartlagts inom denna delrapport. Det pågår även flertalet samhällsplaneringsprojekt inom och med kopplingar till Kista arbetsplatsområde. Dessa beskrivs närmare i Strukturanalysen. De tydligaste delarna från E18-projektet är skyltningen av cykelvägar till Kista, samåkningstjänsten som utvecklas av Ericsson, stödet till företag som vill genomföra cykelkampanjer, realtidsinformation från kameror och trafikmätning vid Kymlingelänken. E18 har en förhållandevis stor budget och bör därför koordineras med de åtgärder som föreslås i förstudien. Det är viktigt att all kontakt med företagen i Kista synkroniseras och samplaneras mellan projekten så inte otydligheter uppstår. Dem tydligaste delarna från Hållbara Järva är cykelplanen och bilpoolsetableringen. Framförallt så bör behovet av kompletterande cykelvägar, cykelställ och skyltning inom förstudien synkroniseras med Hållbara Järva. Det som står ut när det gäller ITS-piloten är den inriktning som förslagen på vidare arbete har. Dessa stämmer väl överens med förslagen inom förstudien. Det är dock väsentligt att ITS-piloten kommer att genomföras och i så fall att de delar som ska tas fram och testas inom förstudiens åtgärder. Förslagsvis så kan det vara ett system liknade Mobility Budget, personlig reseinformation av olika slag eller mobilappar som används för att samla in data till Mobility Budgetliknande system. Genomgående för projekten är att de innehåller komponenter som måste koordineras med åtgärderna inom förstudien.

5 2 Bakgrund Aktörerna som driver ResSmart (Plattformen för hållbara resor och transporter i Stockholms län) deltar i det regionala projektet SATSA (Samverkan för effektivt transportsystem i Stockholms län). ResSmart är projektledare för ett av arbetspaketen inom SATSA, 3:1 Steg1-åtgärder för effektivare resor. I ett tidigt skede av arbetet inom SATSA så identifierade aktörerna inom ResSmart ett antal aktuella eller kommande problemområden inom länet. För att lösa de kommande trafikproblemen i dessa områden så behövs steg 1-åtgärder, dvs mobility management-åtgärder, som ett komplement till andra styrande och fysiska åtgärder. För att ta reda på vilka åtgärder som bör göras för att nå mest effekt för minst kostnad och på kortast tid så genomförs ett antal förstudier. Denna förstudie är en del av detta arbete. 3 Syfte Syftet med underlagsrapporten Kartläggning pågående projekt är att kartlägga och koordinera pågående projekt samt sätta in de utvalda projektens aktiviteter i tidsplaneringen för åtgärdsförslaget inom förstudien. De utvalda projekt som kartläggs är: Mobility Management-åtgärder vid ombyggnaden av E18 Hållbara Järva ITS-pilot Kista

6 4 Mobility Management-åtgärder vid ombyggnaden av E Kontaktpersoner och roller Pernilla Wistrand, Trafikverket, Syfte Mobility Management, delprojekt vid vägbygge 4.3 Mål Målet är att få ner antalet bilar med 130 st mellan kl på Kymlingelänken, södergående. Detta bedöms medföra att väntetiden för bussarna inte kommer att öka. Det passerar fordon/dygn på båda hållen, 6 % minskning beräknas behövas för att trängseln inte skall bli värre. Målområde är Kymlingelänken. Det finns även CO2 mål i direktivet, inte uttalat i siffror utan allmänt. Uttalat behöver alltså inte antalet fordon minskas, målet anses uppnått även om man får bilarna till att köra på andra tider. 4.4 Involverade aktörer (myndigheter och organisationer) Trafikverket Cykelkonsulterna Ericsson SEB Rissne Cykelfrämjandet NTF 4.5 Planerade aktiviteter Den befintliga E18 har många plankorsningar. Kymlingelänken går SO om Kista, rundar Kista på två sidor, som i en triangel, E4 står för den tredje sidan. Ombyggnationen kommer att pågå till E18 i huvudsträckning öppnas efter ombyggnad 2013, efter det följer komplettering och uppstädning till arbetet skall vara klart Trafikkartläggning visar långa köer vilket ger väntetid för bussarna. MM kom in ganska sent i arbetet. Projektet fick direktiv mitten 2010, under augusti/september blev projektplanen godkänd med beskrivning vad som skall göras. Detta gör att det är svårt att hinna genomföra långtgående saker.

7 Projektet arbetar efter 3 huvudspår: Trafikinfo och ITS. Dessa åtgärder är viktiga men nertonade i direktivet. Trafikinfo i form av kameror över Kymlingelänken som kommer att ge realtidsinformation för biltrafiken och trängseln. Realtidsinfo för kollektivtrafik ska även finnas i företagsfoajéer, tillsammans med övrig info om kollektivtrafiken i området. Kollektivtrafik. Behov av förbättringar och hur man ska få fler användare. Cykel/gång. Man förväntar sig att arbetsgivarna skall underlätta för de anställda att cykla till och från jobbet. Man anser inom projektet att det är smartare att jobba med folk på arbetsplatsen i Kista samlat än utspritt där de bor. Detta är lite tvärtom hur man brukar jobba med MM i Sverige, då man brukar jobba med boende. Ett samarbete med Ericsson har startat. Ericsson har idag anställda i Kista. Troligtvis kommer de att ha ca om något år när de har flyttat alla andra kontor i Stockholm till Kista. Andra företag i närheten tittar vad Ericsson gör. Ericsson har förstått att det handlar om företagets överlevnad att de anställda kan transportera sig. Samarbetet bygger på en gammal överenskommelse mellan Ericsson och gamla Vägverket att tillsammans arbeta mot innovativa lösningar. Många åker redan kollektivtrafik till och från Kista eftersom det finns bra kommunikationer men det är viktigt att få företagen att se sin roll i detta. Ericsson köper många remsor, Trafikverket försöker få dem att subventionera istället. Jobbar just nu på förslaget att subventionera mot avdrag på lönen. Cykelkonsulterna hade tävling förra våren att cykla till jobbet, Cykelgirot. Trafikverket ersätter cykelkonsulterna samtidigt som företagen betalar sin egen kostnad. Företagen får själva bestämma vilka aktiviteter de skall ha, Trafikverket vill inte skriva dem på näsan. SEB som har kontor i Rissne med ca anställda har börjat jobba med cykelåtgärder. Deras friskvårdsavdelning och Bankhälsan som är deras konsult som sköter företagets företagshälsovård är ansvariga. Exakt var det resulterar i vet dem ej ännu. De anställda i Rissne har deltagit i en resvaneundersökning. Om anställda var intresserade av att börja cykla så har de blivit erbjudna personlig coaching i 15 min, tex hjälp med att hitta bra cykelvägar. Trafikverket betalade den inledande kontakten som cykelkonsulterna gjorde. Trafikverket försöker plantera idén hos företagen i Kista om subventionerade SL kort. Man försöker också att få SL att ta fram konceptet prova på SL-kort. Hittills har SL varit emot att dela ut gratisbiljetter. Just nu omorganiserar de så det är svårt med kommunikationen.

8 Under 2009 så genomfördes en filmning av fordon på Kymlingelänken, kl i södergående körriktning. Filmningen visade att fordon passerade under 4 veckor varav ca st åkte 2 ggr per vecka eller mer. Strategin är att utnyttja det faktum att det ändå är stökigt under byggtiden vilket gör att det är lättare att bryta vanor. Aktiviteter: 1. Håller nu på att rigga webbkameror, förberett på trafiken.nu, det är dock brist på montörer, hoppas få upp dem första kvartalet 2011 så man har något att erbjuda. 2. Ericsson har påbörjat förstudie gällande samåkningstjänst. Först testas den på Ericssons anställda i Kista och Trafikverkets personal i Solna. Ericsson räknar med pilotstart under första kvartalet Cykel, det kan vara ganska svårt att veta hur man hittar när man skall cykla till Kista och över Järvafältet. Cykelkonsulterna skall sätta ut temporära skyltar så snart som möjligt. Problemet kan kvarstå att det kan vara svårt att hitta tillbaka hem från Kista. Problem vilka målpunkter man skall sätta i riktning från Kista. Cykelfrämjandet och NTF vill också vara med. Cykelsatsning i vår via tävlingen Cykelgirot, dessutom lite beroende på vad företagen vill ha, ex service på cyklar. Det är dock inget Som Trafikverket betalar för eller drar igång, men cykelkonsulterna har fler idéer. Längre fram i tiden kommer projektet förhoppningsvis hitta ett företag som vill ha hyrcyklar och vill koppla ihop det med pendeltågsstationen Helenelund. E18 kommer att byggas med kövarningssystem men det ligger längre fram i tiden när vägen är klar. Många företag i Kista jobbar inom IT Telecom. Idén finns att något av dessa företag skulle kunna ta fram en mobilapp som varnar för kö eller liknande. Projektet jobbar genom att företagen ska ta egna initiativ. Trafikverket inser att man inte kommer hinna allt utan att företagen måste driva flertalet av åtgärderna och arbetet själva.

9 5 Hållbara Järva 5.1 Kontaktpersoner och roller Lisa Enarsson, Miljöförvaltningen Stockholms stad, Syfte Arbeta med hela Järva och primärt de boende, Kista är egentligen mer parantes. Arbetet har ekonomiskt bidrag från Delegationen för Hållbara städer och arbetet innefattar: renovering av 6 hus, totalt 350 lgh fokus på förnybar energi satsningar inom transporter information till medborgarna Inom transportarbetet finns arbete med transporterna vid renoveringen i form av både krav på arbetsmaskiner för att klara krav på miljözon och arbete med logistiken för att minska transporterna under byggtiden. I transportarbetet i stort omfattas även arbetet med cykelfrämjande åtgärder och att etablera bilpooler, dessa två områden är vad intervjun fokuserade på. 5.3 Mål Minska klimatpåverkan från hela området. Arbetet kommer att pågå under en 4- års period, Involverade aktörer (myndigheter och organisationer) Cykelsatsning - Kristina Glitterstam, Tyréns (Konsult för Trafikkontoret) Bilpool Marie Karlsson, Sweco Trafikkontoret (Kristina Glitterstam, Tyréns), Kristoffer Tenglider, Krister Isaksson (Krister ansvarig för cykelplanen för hela Stockholm) Idrottsförvaltningen känsligt, omorganiserar i nuläget så det är oklart vilken person som deltar Stadsdelsförvaltningen Yvonne Tegner, Miljösamordnare Miljöförvaltningen, mobilapp för cykelutflykter - Emma Åberg och Jon Möller Järva Andan Bengt Spider NTF Nils-Anders Welander Svenska Bostäder Anders Magnusson, informationsansvarig. Vad gäller transporterna arbetar Magnus Engstrand, Struktor med detta på uppdrag av Svenska bostäder.

10 5.5 Planerade aktiviteter Cykelsatsning Kristina Glitterstam, Tyréns (Konsult för Trafikkontoret) ansvarar och genomför arbetet. Kristina skall ta fram en cykelplan för hela området samt de delar som går in i Solna, Sollentuna, Sundbyberg och Järfälla. Hon har gjort en cykelvägsanalys för hela området. Ordförande och tjänstemän inom stadsdelsförvaltningen har varit ute och cyklar i området och noterat brister i cykelvägnätet. Trafikverket medverkar också i detta. Fokus är inte geografiska gränser utan ligger på rörligheten och nya målpunkter, ex till city. Arbetet med att förbättra befintliga cykelbanor kommer att påbörjas redan 2011 medan nya sträckningar kommer att komma lite längre fram men sedan löpande fram till sommaren 2014 då hela planen skall vara. Planen är dock inte antagen politiskt ännu. Övriga kontaktpersoner på Trafikkontoret är Kristoffer Tenglider och Krister Isaksson. Krister är engagerad i cykelplanen för hela Stockholm. Förutom tekniska åtgärder arbetar dem även med cykelfrämjande åtgärder. Idrottsförvaltningen har jobbat med inventering av cykelparkeringar på sina anläggningar. 20 cykelparkeringar sattes upp 2010 vid Akalla By. På 10 av dessa platser finns 10 st lånecyklar. Dessa används till cykelskola för vuxna, annars finns de tillgängliga att låna. Våren 2010 hade man en cykelvecka och detta är planerat att vara återkommande. NTF var engagerade som part i detta. Barn kunde ta cykelkörkort, man hade cykelmeckarkurser och cykelsäkerhetskontroller. Budskapet spreds via annonser och affischer. Svenska bostäder är engagerade och skulle framöver kunna sprida informationen till de boende direkt. Eventet gick under namnet Folkfesten för klimatet. Stadsdelsförvaltningen har investerat i 20 st tjänstecyklar. Dessa utgör en intern cykelpool och man har en intern arbetsgrupp som sköter cyklarna. Vidare görs en bilpoolssatsning som Marie Karlsson, SWECO, har arbetat med under Bla har hon jobbat med Järva-Andan som är en förening med både företag och organisationer som medlemmar. Man har gått ut med info om bilpool och hur energieffektiva lokalerna är. Vidare erbjuder man stöd att köpa in tjänstecyklar. Järva-Andan har också köpt in en utställningsbuss för att kunna åka runt och visa upp sitt budskap. Målet med arbetet är att det skall finnas en bilpool i anslutning till de hus som ska byggas om inom Hållbara Järva och att de som kommer att flytta in i de 350 färdigrenoverade lägenheterna skall kunna erbjudas gratis prova på medlemskap i bilpoolen. Första huset är inflyttningsklart i april. När husen är färdigrenoverade skall det också finnas lånecyklar med antingen vagn eller en box framtill för matkassar.

11 Yvonne Tegner på Stadsdelsförvaltningen planerar bla att anordna en cykelutflykt under klimatveckan kopplat till Järva cykelled som det finns en speciell karta som även innehåller fler initiativ för utflyktscykling i området. Miljöförvaltningen håller på att ta fram mobilapp för intressanta målpunkter i Stockholm i samarbete med trafiken.nu. Idrottsförvaltningen planerar att göra något liknande som Brommapojkarnas tävling om vem som cyklade mest till träning och match. Idrottsförvaltningen genomförde nyligen en stor kampanj på tunnelbanan kring att cykla eller gå till träning i syfte att uppmana folk att inte ta bilen. Transporter Inom renoveringsarbetet jobbar man med transporterna som är kopplade till renoveringen av fastigheterna. Specifikt med byggmaskinerna för att de ska klara miljözonsreglerna. Samtidigt jobbar man med logistikplanering för att minska antalet byggtransporter.

12 6 ITS-pilot Kista 6.1 Kontaktpersoner och roller Stefan Myrberg, SWECO, Syfte ITS utredning på uppdrag av regeringen att med mål att utföra en ITS Pilot i någon av storstäderna, Göteborg eller Stockholm. Resultatet blev Stockholm med fokus på Kista arbetsplatsområde. Man har gjort totalt 3 förstudier, frågan är vad som händer nu och med vilka förstudier eftersom pengarna för åtgärder kommer från samma påse. 6.3 Involverade aktörer (myndigheter och organisationer) Beställare var Trafikverket Kista Science City AB - Åke Lindström SL Mats Nyström InMinds - Stefan Christensson 6.4 Planerade aktiviteter Förstudien är klar och levererad till beställaren men det är oklart vem som äger det vidare arbetet, när det ska ske och hur. Den nationella ITS utredningen ledde till instiftandet av ett nationellt ITS råd och ett sekretariat. ITS-rådet är en trolig ägare till det vidare arbetet. E18 projektet vill använda både ITS och MM åtgärder för att nå målen och kan därför också vara en aktör i det vidare arbetet. Förstudien visar på 2 kategorier av ITS-tjänster att jobba vidare med: Trafikinfo, info till resenärer som t ex kövarningar och sedan är det upp till resenärer att göra vad de vill med infon. Här kan man tänkas prenumerera på den informationstyp som man behöver. Resetjänster, ex samåkning och annan samverkan med andra parter för beteendeförändringar. Varje idé lever sitt eget liv, cykling, mobilitetspoäng i någon form av tävling ex på arbetsplatserna eller liknande. Det som är mest klart och troligtvis på gång är: Utveckla Trafiken.nu Mobilappar med trafikinfo i någon form. Förstudien föreslog att utlysa en tävling, tex vem som kan göra bästa trafikappen.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde

Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde LS 1102-0283 Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde och Galleria Underlagsrapport 2 Strukturanalys 2011-03-14 Texter av Elisabet Renlund Illustrationer av Martin Båth Fotomontage

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Förslag till remissvar beträffande motion angående inrättande av cykelpool tillgänglig för allmänheten i Piteå

Förslag till remissvar beträffande motion angående inrättande av cykelpool tillgänglig för allmänheten i Piteå Teknik- och gatukontoret Tjänsteskrivelse Datum 2012-02-06 Dnr 11TEK77 Bilaga Förslag till remissvar beträffande motion angående inrättande av cykelpool tillgänglig för allmänheten i Piteå CYKELPOOLSUTREDNING

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

Vem ansvarar för arbetspendlingens inverkan på luftkvaliteten i våra städer?

Vem ansvarar för arbetspendlingens inverkan på luftkvaliteten i våra städer? Vem ansvarar för arbetspendlingens inverkan på luftkvaliteten i våra städer? Miljöimpuls!Väst 040311 Är det arbetsgivare, myndigheter eller pendlarna själva som bär det stora ansvaret för att luften ska

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 1 sammanfattning: att skapa en marknad för k2020 Att skapa en marknad för K2020 Strategi, incitament, tjänster och marknadskommunikation med kompletterande marknadsanalys och indikatorer Åtgärdsprogram

Läs mer

Transportplanering. bättre evenemang till lägre kostnad. Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel

Transportplanering. bättre evenemang till lägre kostnad. Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel Transportplanering bättre evenemang till lägre kostnad foto Thomas Sättermann Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel transportplanering vid evenemang 1 foto Lina Axelsson

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

MARKNADSANALYS SAMÅKNINGSSYSTEM Version 2013-06-04

MARKNADSANALYS SAMÅKNINGSSYSTEM Version 2013-06-04 MARKNADSANALYS SAMÅKNINGSSYSTEM Version 2013-06-04 Dokument skapat av: Karoline Alvånger, Energikontor Sydost Frågor kring kommunikationer är ständigt aktuella och berör många, både i storstäder och i

Läs mer

Goda exempel på. Mobility Management. från regionerna i SustraMM

Goda exempel på. Mobility Management. från regionerna i SustraMM på Mobility Management från regionerna i SustraMM SustraMM Partner Utgiven av: Technical University of Dresden, Chair of Transport Ecology Hettnerstr.1, 01069 Dresden Telefon: +49 351 46 33 65 66 I samarbete

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm TransOpt förstudie Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm Författare: Mona Pettersson, WSP Björn Eklund, Logica Jan Kristoffersson, Sust Utgiven i juni 2010 av

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman RAPPORT Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman http://ams.se.wspgroup.com/projects/10169811/document/allmän analys och utredning/7_leverans/rapport_rvu

Läs mer

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2013-08-27, punkt 10 Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access Ärendebeskrivning Ärendet är ett svar till Trafiknämnden

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket för hållbara transporter Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket var en del i Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram 2004-2008. Det här häftet är ett utdrag ur slutrapporten som

Läs mer