Vi punktskriftsläsare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi punktskriftsläsare"

Transkript

1 Vi punktskriftsläsare Utgiven av Myndigheten för tillgängliga medier och Punktskriftsnämnden Nr Eva Nilsson MTM:are med åsikter böcker som envägslån Vi tipsar om avkopplande läsning i sommar

2 Innehåll 1/13 Punktskriftsutlåningen öppet 2 Redaktören har ordet 3 Notiser 3 När hantverket blev slöjd 4 Eva - MTM:are med åsikter 6 Barn & ungdom böcker som envägslån 10 Ingrid Frimansson skriver krim med kvalitet 11 Punktskriftsnämnden informerar 12 5 frågor till Punktskriftsnämnden 12 Punktskriftsutlåningen öppet i sommar MTM:s punktskriftsutlåning har öppet som vanligt mellan 9 och 12 måndag till fredag hela sommaren. Telefon: Vi punktskriftsläsare ges ut av Myndigheten för tillgängliga medier och Punktskriftsnämnden. Juni 2013 nr 1. Utgivning 2 ggr/år. Ansvarig utgivare: Roland Esaiasson. Redaktör: Inger Öhrqvist, mtm.se. Layout: Carina Gerdin. Redaktion: Lena Boqvist, Eva Bäckwall, Ann-Sofie Falck, Carina Gerdin, Sofia Gydemo, Monica Hedbjörn, Jenny Nilsson, Gun Olsson, Björn Westling. Adress: Myndigheten för tillgängliga medier, Box 5113, JOHANNESHOV. Prenumeration (gratis): telefon: (vxl), e-post: Vi punktskriftsläsare finns i punktskrift, som trycksak samt på MTM:s webbplats, ISSN Omslagsfoto: Eva Nilsson. Fotograf: Carina Gerdin 2

3 Redaktören har ordet Just nu kanske vi alla allra mest blickar framåt, mot sommaren, med alla möjligheter att försjunka i en god bok. I detta nummer av Vi punktskriftsläsare ger vi lästips för alla åldrar barn, unga och vuxna. Missa till exempel inte artikeln om några av Inger Frimanssons böcker (hon är för övrigt en personlig favorit). Vi gör ett nedslag på MTM i mötet med Eva Nilsson som arbetar hos oss sedan förra sommaren. Hon är en MTM:are med åsikter och framtidsvisioner. Vi blickar också bakåt i historien med artikeln om hur de synskadades hantverk har utvecklats. Punktskriftsnämnden rapporterar och ytterligare två medlemmar i nämnden presenteras. En användarundersökning bland punktskriftsläsare planeras just nu och ska genomföras under hösten. Där ställer vi även frågor om Vi punktskriftsläsare. Men vänta inte till dess om du har synpunkter, frågor eller tips på vad vi ska skriva Foto: Viveka Söderström om i tidningen hör av dig redan nu! Skriv e-post till redaktören PS. Ni som läser tidningen i vanligt tryck får den för första gången i färg - vi hoppas att ni uppskattar det. DS Inger Öhrqvist, redaktör Ny matematik på punktskrift Punktskriftsnämnden har kommit med nya rekommendationer för hur man skriver matematisk punktskrift. De är samlade i boken Punktskriftens skrivregler för matematik och naturvetenskap som kan beställas från Punktskriftsnämnden och kostar 200 kronor. Den kan också laddas ner som pdf från Punktskriftsnämndens webbplats Användarundersökning Vi vill veta hur vi framöver på bästa sätt kan möta de behov och förväntningar som finns hos våra punktskriftsläsare. Under hösten kommer MTM därför att göra en användarundersökning. Några kommer bli utvalda att få svara på telefonfrågor om sina läsvanor och behov kring punktskriftsläsning. I undersökningen kommer det även ingå frågor om Vi punktskriftsläsare. Punktskriftsmärkta emballage Nu är kartongerna med punktskriftsböcker som man lånar som envägslån från MTM märkta i punktskrift med författare, titel och vilka delar av böckerna som finns i respektive kartong. Det gör det lättare att hitta rätt del av boken om den är omfångsrik och behöver skickas i flera kartonger. Legimus mediawebb och app MTM:s mediawebb Legimus har nu ersatt TPB-katalogen som stängdes för gott i maj. I Legimus mediawebb kan du enkelt söka bland alla våra böcker med hjälp av stavningskontroll och sökförslag, beställa punktskriftsböcker och ladda ner talböcker. Legimus är också namnet på vår nya läs-app som har lanserats i sin första version. Läs mer på Hela tidningar från Punktskriftsjänsten De som använder MTM:s punktskriftstjänst kan nu prenumerera på några hela tidningar istället för att, som tidigare, prenumerera på innehållsförteckningen och sedan beställa artiklar. Tidningsprenumerationen kommer inte att belasta den årliga sidkvoten och kostar 100 kronor per tidning. Det gäller Allers, Allt om Mat, Illustrerad Vetenskap, Populär historia och Svensk Damtidning. Dessa tidningar kommer inte att tillhandahållas på annat sätt av Punktskriftstjänsten. Vänd dig till oss via e-post, eller på telefon, Telefontid alla vardagar

4 När hantverket blev slöjd Vissa former av hantverk förknippas fortfarande med synskadade. Man kan köpa traditionella och nydesignade borstar i specialbutiker i Stockholm och i många konsthantverksbutiker landet runt. Här berättar filosofie doktor Beatrice Christiensen Sköld om när hantverket blev slöjd. när valentin haüy, blindpedagogikens fader, grundade sin första skola i Paris år 1784 livnärde sig de flesta stadsbor på hantverk. Varje hantverk hade sin förening som kallades skrå. Ett hantverk lärde man sig inom skrået först som lärling, sedan som gesäll och om man var mycket skicklig kunde man avlägga mästarprov. Det fanns ett fåtal hantverk som inte omfattades av skråväsendet, sådana som gällde de dagliga sysslorna. Hit hörde borstbinderi och korgmakeri. Före uppfinning en av dammsugaren sköttes all städning med hjälp av borstar och kvastar. När man gick ut och handlade hade man en korg att lägga varorna i, det fanns varken papperspåsar eller plastpåsar. Borstbinderi och korgmakeri var de hantverk, som så att säga blev över, som lärdes ut till de blinda eleverna runt om i Europa, också långt efter det att skråväsendet upphävts. I Sverige upplöstes skråsystemet genom lag år Manligt kvinnligt I Sverige grundades den första 4 blindskolan som också tog emot döva elever av P A Borg år Där undervisades förutom i borstbinderi och korg makeri även i repslageri. Borstbinderi och korgmakeri var under blindundervisningens första 100 år i huvudsak manliga hantverk medan kvinnorna ägnade sig åt handarbete, det vill säga stickning, virkning, sömnad och vävning. Det var dock mycket svårt för de synskadade att försörja sig på sina produkter. Industrin tog över hantverkens roll och kunde dumpa priserna. Dessutom var blindprodukterna ofta gammalmodiga. De gjordes efter mall och följde inte med modets växlingar. Men Anna Wikströms hantverksskola för blinda kvinnor i Uppsala var ett undantag. Anna Wikström, själv blind, insåg att de blinda kvinnorna inte kunde leva på att sticka strumpor. På Wikströmska skolan tillverkades föremål som var mera i tiden och därför lätta att få avsättning för. Skolans lärarinnor hade uppenbarligen också tidigt inspirerats av Ellen Key, som Korgmakeri på 1890-talet. förespråkade en ny ljus heminredningsstil i bjärt kontrast till det sena 1800-talets plysch och mörka träslag. Ellen Key besökte själv skolan i Uppsala. Slöjden gör sitt intåg Ungefär samtidigt som Anna Wikström grundade sin skola introducerades slöjdpedagogiken av göteborgarna Otto Salomon ( ) och August Abrahamsson ( ). Denna pedagogik gick bland annat ut på att utveckla elevernas formsinne och estetik. Arbetsglädje stod också på schemat. Individen skulle sätta prägel på sitt verk. Salomon och Abrahamsson grundade ett slöjdseminarium år 1874 på Nääs gård utanför Alingsås dit lärare från hela Norden kom för att utbilda sig. Ämnet infördes snart i folkskolan men hade inte till syfte att vara yrkesförberedande. Slöjdämnet kom trots detta att utöva inflytande på hantverksundervisningen. Huruvida det var Ellen Key eller Otto Salomon som inspirerade lärarna på den Wikströmska

5 skolan att modernisera hantverksundervisningen går inte att belägga. Men säkert är att det runt förra sekelskiftet sker ett trendbrott. I undervisningen på den Wikströmska skolan börjar man tillverka korgmöbler som blev mycket populära. Näst i tur för att introducera slöjden var de två förskolorna för blinda barn, i Växjö och på Tomteboda i Solna. Två handarbetslärarinnor skickades till Nääs på utbildning. Varje sommar mellan gjorde särskilda blind inspektörer besök hos de blinda hantverkarna. I rapporterna från 1910-talet framförde de kritik mot kvaliteten på blindarbetena. Kritiken resulterade i att den statliga hantverksskolan för blinda män i Kristinehamn började anordna repetitionskurser för blinda hantverkare. På dessa kurser fick de blinda hantverkarna lära sig att tillverka moderna modeller. Försäljning Länge saknades en effektiv försäljningsorganisation för de hantverks- och hemslöjdsprodukter som de blinda framställde. Den första organisation som började sälja blindarbeten var Föreningen De Blindas väl men så småningom tog de blindas egen organisation, De Blindas förening, DBF, över denna verksamhet. Även hemslöjdsrörelsen var involverad då det gällde försäljning av blindas hantverksprodukter. Skaraborgs läns hemslöjd tog från och med år 1912 emot blindarbeten från några särskilt duktiga kvinnor. Emmy Stenquist (född Hammarstrand) var en av dem. De hade också fått utmärkelser på hemslöjdsutställningen i Halmstad år Ungefär samtidigt Vi kunna inte alla bli hantverkare kom förslag från Blindinstitutet om att hemslöjdsbodarna skulle sälja blindarbeten. Vi kunna inte alla bli hantverkare I längden blev det dock svårt för de blinda eleverna att livnära sig på hantverk. Ja, i själva verket var det ytterst få som någonsin kunnat försörja sig på detta sätt. Runt tiden för första världskriget kom också krav på moderniser ing av blindundervisningen. Vi kunna inte alla bli hantverkare skrev den blinda bibliotekarien Elin Hök, som också verkade för en reformering av yrkesutbildningen för synskadade. Nu kom metallsvarvning, maskinskrivning, maskinstickning och cigarettrullning med på schemat men undervisningen i borstbinderi och korgmakeri fortsatte fram till dess blindskolan lades ned på 1980-talet. Parallellt fanns också ämnet slöjd, både trä- och textilslöjd. Elin Hök, bibliotekarie som arbetade för en förändrad yrkesutbildning för synskadade. Synskadades hantverk lever De Blindas förening ombildades till Synskadades Riksförbund 1976 och driver idag SRF Iris Hantverk AB med två butiker i Stockholm. Personer med synskada är verksamma som konsthantverkare. Synskadade konstnärer och konsthantverkare har en egen förening SKKF, www. synskadade-konstnarer.se.. Text: Beatrice Christensen Sköld Tips! Ellen Key. Foto från Stockholms stadsmuseums bildsamling Stockholmskällan. Läs artikeln Cigarettrullerskorna av Beatrice Christensen Sköld i Vi punktskriftsläsare nr Gamla nummer av tidningen finns som pdf på 5

6 Eva MTM:are med åsikter Eva Nilsson är en stark personlighet som inte verkar rädas någonting. Hon har arbetat i Afrika i omgångar, varit ombudsman inom SRF med bland annat stort intresse för påverkansfrågor och informationsteknik och nu veckopendlar hon från hemmet i Örebro till arbetet på MTM:s utvecklingsavdelning i Stockholm. stormade in på MTM förra året var vi många som imponerades av hennes fart och fläkt. Att hon är blind efter en kuvösskada i samband med förlossningen hindrar henne inte från någonting som hon vill göra. Jag ser inget. Det kan irritera mig ibland, men det är inte min identitet, det är ett praktiskt hinder som jag behöver övervinna. när vår nya arbetskamrat Man måste ha ett skriftspråk Att använda punktskrift är viktigt för Eva. Det är ett sätt att få egen kontakt med texten utan mellan hand. När jag började läsa talböcker gjorde jag det av tvång för att det jag ville läsa inte fanns på punktskrift. 6 Hon tycker inte att punktskriften är mindre viktig nu trots alla möjligheter till inlästa eller syntetiskt upplästa medier. Även om det ju är bekvämare att ta med sig en talbok till stranden än en punktskriftsbok. Och på frågan om hon tycker att det är viktigt för barn att lära sig punktskrift svarar hon ett obetingat ja. Man måste ha ett skriftspråk. Det måste vara självklart med gedigen kunskap i punktskrift. Barn ska inte kunna välja bort det det vore ju som om seende barn skulle kunna välja att inte lära sig läsa och skriva! Det kanske är svårt för en del att lära sig men vissa nödvändiga saker i livet är svåra men man måste ändå göra dem. Lärde sig mycket i Kenya Efter Tomtebodaskolan, Ekeskolan i Örebro och några år i vanlig skola gick Eva humanistisk linje på gymnasiet. Sedan fick hon arbete på SRF. Hon gick deras ombudsmannautbildning och arbetade framför allt med intressepolitik. Med hennes intresse för internationella frågor var steget sedan inte långt till volontärarbete i Kenya, där hon var ett år. Men det var ju helt galet att skicka en så ung och oerfaren människa som mig till en så främmande kultur. Fast jag lärde mig mycket, till exempel att världen inte är så svartvit som jag hade trott. Och att man kan skämta om det mesta, även svåra saker!

7 Böcker om informationsteknik banade vägen Tjugo år senare var hon tillbaka i Afrika, denna gång i Tanzania. Nu som en mycket mognare, mer erfaren och klokare person. Dessemellan hade hon bland annat hunnit plugga på universitet, där hon gick linjen för personaloch arbetslivsfrågor och fortsatt arbeta inom SRF. Nu hade informationsteknologin börjat bli allt viktigare och Evas nyfikenhet förde in henne på den. Hon var bland annat med och skrev Vi som inte klickar, en liten bok om de enklaste handgreppen för att kunna ordbehandla, skicka e-post och använda Windows 98 med Officepaketet och som kom Ett år senare kom ett mycket uppskattat cirkelmaterial och handledning till Daisy-spelare med titeln Läs på nytt sätt med Daisy. Kunskapen om informationsteknik var det som förde Eva till MTM där hon nu arbetar i projektet om teknikskifte för taltidningar. Svårare använda punktskrift på datorn Eva använder punktskrift så mycket det går i vardagen. Men hon tycker att det har blivit mycket svårare sedan operativsystemet för datorer Windows 2007 infördes för några år sedan, det fungerar inte alls lika bra som det gamla systemet. Många kompisar använder mycket mindre punktskrift på datorn för att man inte får lära sig tillräckligt. Men nedskärningar gör tyvärr att det har skurits ner på utbildningen. Jag tycker det borde komma en manual med punktskriftsskärmen Så här läser du punktskrift. Och att det borde utbildas mer i hur man kan man få ut mesta möjliga punktskrift av sin dator. Punktskriftsnoter för körsång Eva har många fritidsintressen, hon gillar till exempel matlagning och att läsa. Men hennes största fritidsintresse är musiken. Hon både spelar blockflöjt och sjunger i kyrkokör. Just nu när hon veckopendlar är det lite svårt men hon har i 13 år sjungit i kyrkokören Olaus Petri Cantores. Med dem har hon varit med om att uppföra verk som Bachs H-moll-mässa och Brahms Requiem. Punktskriftstjänsten på MTM har tagit fram texterna. Men det är svårare med noterna. Därför ligger frågan om punktskriftsnoter henne extra varmt om hjärtat. Idag kan svenska punktskriftsanvändare beställa noter från danska Nota, men de noterna är gjorda enligt ett system som inte fungerar så bra tycker Eva. Därför hoppas hon att regeringen snart ska ge uppdraget till MTM att ha ansvar för punktskriftsnoter. Punktskriften i fara Hon tycker att punktskrift ska vara grunden när man har en synnedsättning som gör att man inte kan läsa tryckt text. Inläsningar och uppläsningar ska vara ett komplement. Om man inte satsar på barnens utbildning eller lär ut hur man använder punktskrift på datorn finns det en risk att man inte får hjälpmedel i den utsträckning man behöver och i förlängningen att punktskriften försvinner. På MTM arbetar Eva alltså framförallt med teknikskiftet för taltidningarna. Hon skulle gärna framöver få arbeta med utveckling av punktskrift.. Text: Inger Öhrqvist Foto: Carina Gerdin Punktskriftstjänsten Punktskriftsläsare kan få tryckt material av olika slag överfört till punktskrift genom Punktskriftstjänsten. Öppet 9-12 alla vardagar. Telefon Eva Nilsson berättade om den nya tekniken för distribution av taltidningar för kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth på MTM i december Evas lästips Dikter av Wislawa Szymborska. Eva läser Szymborska på punktskrift därför att: Hennes dikter lämnar ingen oberörd och jag vill inte att någon inläsare ska stå i vägen för orden. Foto: Richard Stones. Foto: Maria Söderberg 7

8 Barn & ungdom Här skriver vi om nyheter som rör barn och ungdomars läsning. Tema i detta nummer är sommar. Bland månfåglar, spökriddare och hemliga speglar Nya högläsningsböcker för de äldre barnen Många vuxna längtar så här års efter det stilla livet på landet, kanske utan både tv och dator. Men alla barn uppskattar inte alltid det där lugna livet. Då är det bra att ha böcker i beredskap! För egen läsning förstås, men också för högläsning. Prova att läsa högt även för de äldre barnen. Det utvecklar språket, men framför allt är det en trevlig gemensam upplevelse. Vad ska man läsa? Med barn i olika åldrar, kanske från 8 till 12-årsåldern, kan man tycka att det är svårt att hitta något att läsa som passar alla. Men det fina med högläsning är ju att man som vuxen kan förklara för de yngre om något verkar svårt att förstå eller är läskigt. Så sikta på böcker som tilltalar de äldre, så hänger de yngre på. Nya högläsningsböcker Under 2012 kom flera böcker i punktskrift som passar för högläsning. Samtliga är envägslån, vilket väl passar utmärkt att ha ute på landet, och alla är som mest fem volymer. Gemensamt för böckerna är att de är spännande och har övernaturliga inslag. Ofta handlar det om barn som till en början är lite vilsna, men som genom sina äventyr växer sig starkare. Månfågel Ingelin Angerborn skriver vanligtvis humoristiska böcker för de yngre barnen, men här riktar hon sig till de äldre med en mörkare berättelse. Det börjar med ett brev. Tolvåriga Vendela skriver det en kväll när hon känner sig ensammast i världen. Gabriel bryr sig inte om henne och bästa kompisen Minna har flyttat till London. Vendela tar med sig brevet ner till ån och stoppar in det mellan två stenar vid strandkanten. Och Vendela får svar. Ett brev skrivet på ålderdomlig svenska. Men vem är det egentligen som svarar? Driver någon med henne? Spökriddaren och hans väpnare Cornelia Funke är en mycket produktiv, tysk författare som i den här boken tar oss med till den engelska staden Salisbury. Jon Whitcroft är 11 år när han mot sin vilja skickas till en internatskola i Salisbury. Den sjätte natten på skolan ser han spöken som hans båda rumskamrater inte ser. Jon träffar som tur är Ella, vars mormor är spökintresserad. Det blir många strider med spöken där Jon och Ella får hjälp av en spökriddare som strider på det godas sida. Miljön i Salisbury är mycket väl beskriven och ger en alldeles särskild, kuslig stämning. Spegelns hemlighet Ewa Christina Johansson är bra på att skriva lättläst och spännande. Hon har skrivit en serie på tre böcker om flickan Mest utlånade envägslån Punktskriftsböcker för barn som låg i topp under första kvartalet 2013: Trubbel av Anna Bergholtz Sunes skolresa av Sören Olson Teddy en sommardag av Lin Hallberg Tävlingsdax av Pia Hagmar Sune the superstar av Sören Olsson Ella. Det kan vara ett sätt att upptäcka en författare, att någon först läser högt så kan man läsa de andra böckerna själv. I den här boken är Ella på en loppmarknad i en stor lagerlokal med betonggolv. Överallt finns möbler, porslin och annat, som Ella bara tycker är skräp. Mitt i alltihop hittar hon en spegel. Den är dammig och glaset är fullt av repor. Men när hon tittar närmare ser hon skuggor som sakta tar form i spegelglaset. Plötsligt är det som om någonting håller henne fast och drar henne in i spegeln. Text: Jenny Nilsson, barn- och ungdomsbibliotekarie på MTM. Fler högläsningstips Huset i dimman av Cecilia Davidsson Spöken och spioner av Katarina Mazetti 8

9 5 sommarböcker för unga Säg ordet sommar och många associerar till sol och bad. Andra tänker på blöta sovsäckar och mygg. En del tänker på sommarjobb. Även i böckernas värld ser sommaren olika ut. De fem boktipsen utspelar sig alla under sommaren. Men där slutar likheterna. Böckerna handlar om en språkresa som går överstyr, att upptäcka nya sidor av sig själv, ett mysterium med en försvunnen egyptisk staty, ett magiskt och otäckt äventyr ute i skogen och ungdomar som utövar parkour i husruiner, där allt kan hända. Språkresan av Mats Berggren Mycket mer än så av Sarah Dessen Tordyveln flyger i skymningen av Maria Gripe Jag väntar under mossan av Amanda Hellberg Luftsprång av Annika Widholm Alla böcker finns som envägslån. Amanda Hellbergs bok Jag väntar under mossan är ett av sommartipsen. Tips på taktila collageböcker De tre små grisarna Den klassiska folksagan Tre små grisar i ny dräkt. De tre små grisarna beger sig ut i världen för att bygga sig varsitt hus. Den första bygger av halm, den andra av kvistar, men båda blir omkullblåsta av vargen som är ute efter en munsbit. Den tredje bygger sitt hus av tegel och hur vargen än försöker så kan han inte blåsa omkull huset. En lagom hemsk berättelse för de mindre barnen. Boken är återberättad av Martin Harris. Collagebilder av Maria Beskow. Texten är i storstil och med färgad punktskrift i glestryck. Castor bakar Castor älskar sockerkaka! Och idag har han fått besök av Frippe som vill gratulera Castor på födelsedagen. Vad passar då bättre än att ta fram receptet och börja baka. Allt finns hemma, socker, ägg, smör, mjölk och mjöl. Just när kakan är färdig ringer det på dörren... Berättelsen avslutas med ett kakrecept. Boken är skriven av Lars Klinting. Collagebilder av Eva Eriksson Design. Texten är i storstil och med punktskrift i glestryck. Blåbärspatrullen och spöktåget Det börjar med en mysig midsommarafton då Millas pappa berättar om gruvan där man bröt silver och den gamla järnvägen som gick dit, men det är länge sedan och det går inte längre att se några spår av den. Blåbärspatrullen beslutar sig för att försöka hitta järnvägen och det visar sig bli ett riktigt spännande äventyr. Passar barn i låg- och mellanstadium. Boken är skriven av Stefan Casta. Collagebilder av Annica Norberg Design. Texten är i storstil och med färgad punktskrift i glestryck. Ill: Helena Lunding Hultqvist Schlagersabotören multimedium i punktskrift I Martin Widmarks populära serie om LasseMajas detektivbyrå har barnen fått ett nytt mysterium att lösa. I boken Schlagersabotören ska det bli schlagerfest i Valleby. Men något går på tok och hela tävlingen är hotad. Ni kan nog gissa vilka som blir de räddande änglarna Tillsammans med punktskriftsboken följer originalboken och en cd med boken inläst. På cd-n finns också ett antal nyskrivna schlagers med flera välkända artister som Lill-Babs, Bröderna Rongedal och Siw Malmkvist. Foto: Tina Stafrén 9

10 8 000 böcker som envägslån! Från och med årsskiftet finns det cirka åtta tusen böcker som envägslån en service som gör det snabbare och enklare att låna punktskriftsböcker. Vi har pratat med Bitte Kronkvist, marknadschef på MTM och ansvarig för punktskriftsböckerna. vi är glada över att vi nu kan erbjuda envägslån på nästan alla våra punktsskriftsböcker, säger Bitte Kronkvist. För alla punktskriftsläsare som tidigare har varit tvungna att stå i kö på en populär bok är detta en stor förbättring. Envägslån innebär att när en låntagare beställer en bok som finns i Legimus trycks den upp från en tryckfil som finns på tryckeriet. Därifrån skickas den direkt till låntagaren. Boken lämnas sedan till pappersåtervinningen, den ska alltså inte skickas tillbaka till MTM. Alla fördelar med envägslån gör att det bara är positivt. Samma bok kan lånas av hur många låntagare som helst samtidigt. Ingen kö, inga väntetider och inget krångel med att skicka tillbaka boken. MTM började digitalisera produktionen av punktskriftsböcker redan , vilket var ovanligt tidigt. Det är tack vare denna framsynthet som nu många av dessa punktskriftsböcker som utgjorde 80 procent av punktskriftsbiblioteket har kunnat göras om till tryckfiler för envägslån snabbt, enkelt och till en rimlig kostnad. Gamla böcker blir nya I samband med att flertalet av punktskriftsböckerna gjorts om till envägslån kommer större delen av de gamla punktskriftsböckerna att försvinna. En del av de äldre böckerna kommer dock att nyproduceras som envägslån, upp till en fjärdedel tror Bitte Kronkvist. Det som kommer att styra vilka titlar det blir är dels ett urval som görs av MTM:s bibliotekarier, dels efterfrågan genom förslag från användarna. MTM får inga extra resurser för detta. Vi måste göra en bedömning av hur våra resurser ger mest nytta och glädje för flest låntagare. Om vi skulle göra om alla de äldre böckerna till envägslån skulle vi få avstå från att göra andra, aktuella böcker. Dessutom har de flesta av de äldre böckerna inte lånats ut på mycket länge, säger Bitte Kronkvist. I Legimus kan man fortfarande söka på alla punktskriftsböcker som funnits till utlåning och om man vill beställa en bok kontaktar man MTM:s punktskriftsutlåning (se faktaruta). Boken produceras då på nytt med en beräknad produktionstid på sex till åtta veckor. Fördelarna överväger Ser du att det i praktiken innebär någon förändring för punktskriftslåntagarna att de äldre böckerna försvinner? En låntagare som vill låna en bok som gjordes 1972 kan just i det fallet få vänta på en nyproduktion av boken. Men under tiden hinner man ju få hem och läsa flera böcker som redan finns som envägslån och det är ju en klar förbättring!. Text: Inger Öhrqvist Foto: Carina Gerdin MTM:s punktskriftsutlåning För att låna och köpa punktskriftsböcker kan man ringa eller skicka e-post till MTM. Man kan också låna direkt från Legimus, och då behöver man ett användar-id som beställs via e-post. Tel E-post Bitte Kronkvist, marknadschef på MTM. Barnböcker Allt kan inte göras om till envägslån. Barnböcker med collagebilder och böcker där originalboken ingår är exempel på det. De kommer finnas kvar i Umeå för utlåning fram till våren Därefter finns de på Ekeskolan i Örebro där Resurscenter syn håller till. Alla punktskriftsläsande barn och deras föräldrar kommer på årskursbesök till Resurscenter syn, som är en del av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. 10

11 En kriminalroman kan vara så mycket. Genren spänner över vitt skilda områden som klassiska pusseldeckare, hårdkokta historier och samhällskritiska polisromaner. Sen finns de där andra böckerna också, de som kan vara lite svårare att definiera men där psykologisk thriller kanske är det som kommer närmast. Sådana böcker skriver Inger Frimansson. Inger Frimansson skriver krim med kvalitet Inger Frimansson föddes 1944 och blev senare journalist. Från början delade hon sin tid mellan arbete och skrivande men är numera sedan många år verksam som författare på heltid. Hon har skrivit i olika genrer, även ungdomsböcker, men är nog mest känd för sina krypande otäcka thrillers där det vardagliga, till synes trygga, hela tiden balanserar på randen mot en katastrof. Som läsare inser man att vi inte är säkra någonstans, det finns ondska som fiskas upp ur bråddjup man aldrig anat. För God natt min älskade fick Inger Frimansson Svenska Deckarakademins pris för bästa svenska kriminalroman Ensam i en strandnära stenvilla i Hässelby lever Justine Dalvik. Hennes enda sällskap är en stor, tam fågel. Men vem är hon egentligen? Varför drar hon sig undan sin omgivning? I återblickar får man följa Justine på en resa tillsammans med Nathan, som hon är förälskad i. Han planerar att starta en resebyrå för äventyrsresor och behöver rekognosera. Men den strapatsrika tiden i Malaysias regnskog blir för mycket för Justine. Hon blir sjuk och drabbas också av svår svartsjuka när Nathan intresserar sig för en yngre kvinna i gruppen. Minnen av barndomens förödmjukelser blossar upp och till slut brister det för Justine. God natt min älskade är en skrämmande historia om hämnd och utsatthet. Den håller fast sin läsare hårt och släpper inte taget förrän man läst färdigt. Om ens då. I Råttfångerskan möter vi bokförläggare Titus Bruhn, som är svårt sjuk och snart ska dö. För många år sedan bröt han upp från äktenskapet med Rose, mor till hans två nu vuxna döttrar, för att gifta om sig med bokhandlaren Ingrid. Äktenskapet med Ingrid blev harmoniskt men det som skaver i Titus är hans önskan om att före sin död få försonas med sin första hustru. Rose lever isolerat i en stuga på landet med några råttor som enda sällskap, råttor som hon försöker tämja. Ingrid känner stark motvilja men ger till slut efter för Titus önskan om att ta kontakt med Rose, för att förmå henne att tala med Titus. Eftersom Rose inte svarar i telefonen måste Ingrid söka upp henne i hennes stuga. När Rose öppnar dörren för Ingrid vill man som läsare på ett nästan fysiskt sätt gripa in i handlingen och sätta stopp, bromsa upp händelseförloppet. Men det låter sig inte göras och man blir vittne till en fruktansvärd kamp mellan två kvinnor. Även detta är en historia om hämnd, hat och besatthet. Inger Frimansson är en mästare inom sitt område. Det som skrämmer och fascinerar i hennes böcker är det som sker mellan människorna, det som ligger dolt under ytan där man minst anar det. Många av Inger Frimanssons böcker finns att låna i punktskrift.. Text: Eva Bäckwall, bibliotekarie på MTM. Foto: Dag Sundberg Möt Wallanders värld Boken Wallanders värld av Annika McClintock låter oss möta platser och företeelser som förekommer i Henning Mankells spännande historier om Kurt Wallander. Vi får träffa personer som kan berätta om film inspelningarna. Filmatiseringarna av böckerna har gjorts i trakterna kring Ystad. Henning Mankells böcker om poliskommissarie Kurt Wallander är välkända över hela världen och många turister åker till Wallanders hemstad för att titta på de miljöer där han och hans polis kolleger löser mordgåtor. Punktskriftsboken är illustrerad av Annica Norberg med taktila bilder i svällpapper. Boken finns som envägslån. Mest utlånade envägslån Placeringarna gäller det första kvartalet Peace, love and food av Renee Voltaire Vittnet av Laila Brenden Gubbe och katt av Nils Uddenberg Brobyggarna av Jan Guillou Dandy av Jan Guillou Rent hus av Maja-Lisa Furusjö Den dag jag blir fri av Lawen Mohtadi Vi kom över havet av Julie Otsuka Återförening av Laila Brenden 11

12 Myndigheten för tillgängliga medier Box Johanneshov B ENSKEDE 1 Porto betalt Port payé P 3 Punktskriftsnämnden informerar I slutet av förra året hölls för fjärde gången ett seminarium om Barn och taktil läsning. Det stora intresset för seminarierna visar att det finns ett stort behov av information och samverkan för dem som arbetar med barn med synnedsättning. Det gäller till exempel personal på syncentraler och specialpedagoger. På seminariet presenterade SPSM och dåvarande TPB vad de har att erbjuda barn som läser punktskrift. Känselplattan Flexiboard visades tillsammans med ett startset för blivande punktskriftsläsare som SPSM har tagit fram. Det är ett spännande material med ännu större potential. En studie om en särskild metod för läsinlärning för barn som lär sig punktskrift presenterades, liksom hur utbildningsläget inom synpedagogik ser ut. Stockholms universitet driver sedan flera år en masterutbildning i synpedagogik och sedan 2012 görs det tillsammans med Trondheims universitet. En nyhet på utbildningsområdet är att Yrkeshögskolan i Härnösand startar en utbildning till synrehabiliterare. Det är en heltidsutbildning på distans och kommer antagligen att fylla en lucka. Ett av många problem har nämligen varit bristen på olika typer av utbildningar.. Text: Björn Westling, sekreterare i Punktskriftsnämnden 5 frågor till medlemmar i Punktskriftsnämnden Richard Domeij Vem är du? Man, 54 år, bor i Gröndal i Stockholm Vad arbetar du med? Jag är språkvårdare i svenska på Språkrådet, mitt specialområde är språk och it. Det är jättespännande att följa utvecklingen av digitala medier och se hur det påverkar vårt sätt att kommunicera. Kan du läsa punktskrift? Nej, det kan jag inte, annat än något enstaka tecken. Men jag skulle vilja lära mig mer, det är kul med språk i olika former, det gör att man ser världen på nya sätt. Vad tycker du är Punktskriftsnämndens viktigaste uppgift? Att se till att alla som behöver kommunicera med hjälp av punktskrift och taktila bilder får större möjligheter än idag. Vad gör du helst när du är ledig? När jag får en stund för mig själv kastar jag mig över kontrabasen. Catarina Hägg Vem är du? Jag är 49 år och bor i Saltsjö-Boo. Vad arbetar du med? Jag arbetar som projektledare på Läromedelsavdelningen på SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten). Våra målgrupper är barn, elever, studerande med synnedsättning/ blindhet, i förskola, grundskola, gymnasiet, Komvux, SFI och Grundvux. Kan du läsa punktskrift? Jag kan läsa punktskrift med mina ögon. Jag lärde mig det när jag läste till specialpedagog med inriktning syn. Jag har också undervisat i punktskrift. Idag arbetar jag med att producera böcker på punktskrift, både tryckt och digitalt. Vad tycker du är Punktskriftsnämndens viktigaste uppgift? Eftersom jag jobbat med barn och ungdomar i hela mitt yrkesliv så vet jag att en framgångsfaktor i livet är att kunna läsa och skriva. Så att främja punktskrift som läs- och skrivmedium tycker jag är en väldigt viktig uppgift. Vad gör du helst när du är ledig? När jag är ledig läser jag böcker, tittar på film och målar. Sen älskar jag att vara utomhus och att röra på mig genom att spela tennis, åka skidor och springa. 12

Hitta till punktskriften

Hitta till punktskriften MTM:S INFORMATIONSSERIE Hitta till punktskriften Om barn och punktskrift för föräldrar och lärare Innan barnet kan läsa Högläsning stimulerar barns språkutveckling och det gäller förstås även barn med

Läs mer

Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r

Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r Innehåll Utveckla gärna varför ni inte tycker att "Punktskriftsböcker som innehåller punktskrift och svällpappersbilder" är bra, vad kan göras för att förbättra

Läs mer

Hitta till talböckerna

Hitta till talböckerna MTM:S INFORMATIONSSERIE Hitta till talböckerna Om barn och talböcker för föräldrar och lärare Läsa på samma villkor Har du ett barn i din närhet som längtar efter att läsa samma böcker som sina kamrater,

Läs mer

Hitta till talböckerna

Hitta till talböckerna MTM:S INFORMATIONSSERIE Hitta till talböckerna Om barn med läsnedsättning för föräldrar och lärare Läsa på samma villkor En läsnedsättning kan ha många orsaker. Vanligast är läs- och skrivsvårigheter inklusive

Läs mer

Punktskriftsläsning. Sammanfattning av läsarundersökning 2013. M yndigheten för tillgängliga medier, MTM. Version 2015-1

Punktskriftsläsning. Sammanfattning av läsarundersökning 2013. M yndigheten för tillgängliga medier, MTM. Version 2015-1 Punktskriftsläsning Sammanfattning av läsarundersökning 2013 Dokumentattribut Information Titel Punktskriftsläsning Dokumentägare M yndigheten för tillgängliga medier, MTM Dokumenttyp R apport Version

Läs mer

Talböcker på skolbiblioteket. Helena Nordqvist

Talböcker på skolbiblioteket. Helena Nordqvist Helena Nordqvist 1 Den här timmen Varför talböcker? Det här kan biblioteket göra Talbokstillstånd Bibliotekskonto hos MTM Olika sätt att läsa talböcker Egen nedladdning Hitta på legimus.se Demokonto Ur

Läs mer

Vi hoppas kunna ge er inspiration i vårsolen till att läsa lite nya barn- och ungdomsböcker.

Vi hoppas kunna ge er inspiration i vårsolen till att läsa lite nya barn- och ungdomsböcker. Hej! Vi hoppas kunna ge er inspiration i vårsolen till att läsa lite nya barn- och ungdomsböcker. Nu i april presenterar vi vår nya boktipsare som säkert kommer att ge er läsvärda tips. Hon heter Jenny

Läs mer

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER Sverige ska vara en ledande biblioteksnation Välkomna! MTM Statlig myndighet sedan 1980 Huvudman är Kulturdepartementet Uppdrag och medel från Utbildningsdepartementet Antal

Läs mer

Talböcker på biblioteket

Talböcker på biblioteket Talböcker på biblioteket Helena Nordqvist 2015-03-19 1 Talböcker på biblioteket Den här timmen Det här kan biblioteket göra Talbokstillstånd Bibliotekskonto hos MTM Olika sätt att läsa talböcker Talbok

Läs mer

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund Våra medier Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) Artikel 19. var och en har rätt till åsiktsfrihet

Läs mer

Boktips. En god läshöst önkar vi er! /Martina och Petra. (hcf) Diktatorn Författare: Ulf Stark Illustratör: Linda Bondestam

Boktips. En god läshöst önkar vi er! /Martina och Petra. (hcf) Diktatorn Författare: Ulf Stark Illustratör: Linda Bondestam Boktips Äntligen, äntligen, äntligen kommer vi med våra nya lästips lagom till höstlovet. Hoppas ni kan hitta något mysigt ställe att krypa upp, ner eller in i och läsa lite bra böcker nu när vädret är

Läs mer

Jenny tipsar om böcker 6-9 år Londonmysteriet -Suzanne Mortensen

Jenny tipsar om böcker 6-9 år Londonmysteriet -Suzanne Mortensen Jenny tipsar om böcker 6-9 år Londonmysteriet -Suzanne Mortensen Del i serien Dickens detektivbyrå, som är en spännande serie om två modiga syskon som är medhjälpare åt en superskicklig och annorlunda

Läs mer

Talböcker på biblioteket. Helena Nordqvist

Talböcker på biblioteket. Helena Nordqvist Talböcker på biblioteket Helena Nordqvist Den här timmen Det här kan biblioteket göra Talbokstillstånd Bibliotekskonto hos MTM Olika sätt att läsa talböcker Egen nedladdning Så här gör man Demokonto Biblioteken

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSSTRATEGI

BARN- OCH UNGDOMSSTRATEGI BARN- OCH UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014 Barn- och ungdomsstrategi för TPB 1 Inledning... 2 1.1 Övergripande utgångspunkter... 2 1.2 TPB:s utgångspunkter... 3 1.3 TPB:s övergripande mål för arbetet med tillgängliga

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län Resursbibliotek för döva I Örebro pågår sedan oktober 2001 projektet Resursbibliotek för döva. Initiativtagare

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Mumiemysteriet. Martin Widmark Helena Willis

Mumiemysteriet. Martin Widmark Helena Willis Mumiemysteriet Martin Widmark Helena Willis kapitel 1 Mumien har vaknat Sommarsolen lyser över den lilla staden Valleby. Där på en uteservering på Kyrkogatan sitter två personer och äter glass. Det är

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund Stadsbiblioteket S:t Petri Kyrkogata 6 221 00 Lund tel. 046-35 59 90 folkbiblioteken@lund.se ÖPPET: sept - april mån - to 10-20 fre 10-19 lör 10-16 sön 13-17 maj

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Vargbröder, lärarhandledning

Vargbröder, lärarhandledning Vargbröder, lärarhandledning Vargbröder utspelar sig under folkvandringstiden långt uppe i norr. Berättelsen har flera inslag av fantasy men rymmer även en hel del naturvetenskap. Boken börjar med att

Läs mer

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Frågor 1. Vem är Sture? 2a.Vad gör Sture? 2b. Varför gör han det? 3. Kim vill rädda Sture. Hur gör han då? 4. Varför kommer brand-bilen? 5. Vad gör Sture till sist?

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson SAGOTEMA Kattgruppen Stenänga Förskola Vårterminen 2014 Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson BAKGRUND Barngruppen består av 11 barn varav 5 flickor och 6 pojkar. En pojke är 6 år, fyra

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist Nytt år och nya boktips från Martina och Petra! Skriv gärna till oss och lämna förslag eller kommentarer genom att skicka ett mail till petra.ljungberg@laholm.se Kalle med klänning och Kalle som Lucia

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Barns och ung- domars hälsa i Kronobergs län

Barns och ung- domars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Att börja med Har du någon gång haft hög feber, ont i magen eller huvudvärk? Såklart du har, det har nästan alla. Då vet du hur trist det är att missa den där

Läs mer

Läsnyckel Lukas är en ninja av Dorthe Skytte Illustrationer av Kim Dalsgaard

Läsnyckel Lukas är en ninja av Dorthe Skytte Illustrationer av Kim Dalsgaard Läsnyckel Lukas är en ninja av Dorthe Skytte Illustrationer av Kim Dalsgaard Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi

Läs mer

MARTIN ERIKSSON. Boken om Martin

MARTIN ERIKSSON. Boken om Martin MARTIN ERIKSSON Boken om Martin 21. 2. Träningen Boken om Martin Kapitel Sid På senaste åren har det blivit mycket golfträning. Men även en hel del styrketräning på vintrarna och jag springer en del. Det

Läs mer

Användarmanual Legimus för Android. Version 0.9

Användarmanual Legimus för Android. Version 0.9 Användarmanual Legimus för Android Version 0.9 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Införande... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Hur laddar jag ner böcker?... 3 Hur hittar jag mina böcker?... 3 Hur tar jag bort

Läs mer

SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska

SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska Sida 60 SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska stenlandskapet. T E X T O C H F OTO A N N A

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 NORRBOTTEN Färre nattåg till Norrbotten Ett av dom två nattågen från södra Sverige till Norrbotten kommer kanske att tas bort. Då skulle staten spara 40 miljoner

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Användarmanual Legimus för. Android

Användarmanual Legimus för. Android Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en talbok... 4 Ladda ner taltidningar...

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

Punktskrift till vad?

Punktskrift till vad? Punktskrift till vad? 2 Innehåll 1. Läsning av punktskrift 1.1 Böcker 1.2 Tidningar 1.3 Punktskriftstjänsten 1.4 Studier 1.5 De Blindas Bokfond 1.6 Övrigt 2. Att skriva punktskrift 2.1 Skrivmaskin 2.2

Läs mer

Snigelhjärta Författare: Helen Rundgren Illustratör: Kennhet Andersson

Snigelhjärta Författare: Helen Rundgren Illustratör: Kennhet Andersson Nu är det februari och Martina och Petra vill passa på att tipsa om nya och lite äldre böcker, som vi tycker är riktigt bra och som man kan passa på att läsa när vädret inte är så bra och man helst vill

Läs mer

Användarmanual Legimus för

Användarmanual Legimus för Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 3 Innehåll Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matris över tillämpningar 2013-12-13 Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matrisen ger en kortare sammanställning av några frågor om hur man kan använda 17 upphovsrättslagen. Svaren reflekterar

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Barnens månadsbrev 3

Barnens månadsbrev 3 Barnens månadsbrev 3 Den här gången har vi valt att presentera skolans personal i månadsbrevet. Barnen i fyran har intervjuat. Här är deras presentationer av personalen. December 2008. Intervju med Lasse

Läs mer

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9 Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 0.9 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Införande... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Hur laddar jag ner böcker?... 3 Hur hittar jag mina böcker?... 4 Hur tar

Läs mer

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med.

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med. Max: Ibland är livet perfekt, som nu till exempel. Maxat! Maxade Max! gnolade han för sig själv. Nån gång skulle han göra en hel sång på det, tänkte han. Den skulle bli hans signatur. Maxade Max. Fast

Läs mer

Böcker för barn 3 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker

Böcker för barn 3 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Böcker för barn 3 år Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Den stora slummerboken Av Giovanna Zoboli Urax Orättvist! Av Åsa Mendel-Hartvig

Läs mer

Kultur i förskolan, 4-5 år

Kultur i förskolan, 4-5 år Fotograf: Martin Skoog Kultur i förskolan, 4-5 år Våren 2015 Välkommen till vårens kulturprogram! Varmt välkommen till en vår med teater, sång och mycket musikglädje! I vår får vi uppleva spännande föreställningar

Läs mer

Lärarmaterial. Klara och grisen. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Hans Peterson

Lärarmaterial. Klara och grisen. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Hans Peterson Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Boken handlar om Klara som ska flytta till en gård med sin mamma och hennes kille Johan. Klara vill inte flytta till landet för där

Läs mer

Pictogram. för dem som behöver kommunicera med bilder

Pictogram. för dem som behöver kommunicera med bilder Pictogram för dem som behöver kommunicera med bilder Bilder kan se olika ut beroende på vad de ska ha för funktion i kommunikationen. Berättar man om när man varit i sin sommarstuga kan en fotografisk

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

TILLGÄNGLIGA MEDIER PÅ GYMNASIEBIBLIOTEKET OCH MTM:S ROLL. Helena Nordqvist Pia Hasselrot

TILLGÄNGLIGA MEDIER PÅ GYMNASIEBIBLIOTEKET OCH MTM:S ROLL. Helena Nordqvist Pia Hasselrot TILLGÄNGLIGA MEDIER PÅ GYMNASIEBIBLIOTEKET OCH MTM:S ROLL Helena Nordqvist Pia Hasselrot Tillgängliga medier på gymnasiebiblioteket och MTM:s roll Att arbeta med tillgängliga medier Ur elevens perspektiv

Läs mer

Vadå fånga förmågan? Mirja Johannesson och Ulf Nilsson (lärare och författare)

Vadå fånga förmågan? Mirja Johannesson och Ulf Nilsson (lärare och författare) Vadå fånga förmågan? Att hjälpa elever att fånga förmågor i svenskämnet handlar om att ge dem förutsättningar för att tänka, kommunicera och lära. I skolan har vi chansen att hjälpa elever att hitta byggstenar

Läs mer

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola Projektmaterial IT-KOMMUNIKATION - HANDIKAPPAR DET? Molkoms folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net MOLKOMS

Läs mer

Min dag med Agneta Hägg den kulturälskande läraren med gröna fingrar

Min dag med Agneta Hägg den kulturälskande läraren med gröna fingrar Min dag med Agneta Hägg den kulturälskande läraren med gröna fingrar Agneta Hägg är 57 år och jobbar som mellanstadielärare i klass 5B i Norsjö. Hennes föräldrar är från Norsjö men hon växte upp i Vännäs.

Läs mer

Digitalisering och tillgänglighet

Digitalisering och tillgänglighet Digitalisering och tillgänglighet Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att se hur digitala lösningar kan öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

Då är det åter dags för oss att tipsa om barnböcker. Den här gången blir det böcker med humor som tema.

Då är det åter dags för oss att tipsa om barnböcker. Den här gången blir det böcker med humor som tema. Då är det åter dags för oss att tipsa om barnböcker. Den här gången blir det böcker med humor som tema. Samtidigt vill vi passa på att önska Jenny Olsen som boktipsat tillsammans med oss lycka till, hon

Läs mer

Grundfakta: På Trumman har vi haft 16 barn i åldrarna 2-4 år. Under året har fyra pedagoger arbetat i barngruppen.

Grundfakta: På Trumman har vi haft 16 barn i åldrarna 2-4 år. Under året har fyra pedagoger arbetat i barngruppen. Kvalitets redovisning för Notens Förskola 2013 2014 Grundfakta: På Trumman har vi haft 16 barn i åldrarna 2-4 år. Under året har fyra pedagoger arbetat i barngruppen. Vi har delat in gruppen i två åldersgrupper

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Svenska Rum 1 PROVLEKTION. Svenska Rum 1 (47-10427-7) Författarna och Liber AB Får kopieras 1

Svenska Rum 1 PROVLEKTION. Svenska Rum 1 (47-10427-7) Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Svenska Rum 1 PROVLEKTION Svenska Rum 1 (47-10427-7) Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Provlektion Svenska rum 1 Kapitlet Besök i författarverkstaden ger eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Hemsöborna - funderingsfrågor, diskussionsfrågor och skrivövningar

Hemsöborna - funderingsfrågor, diskussionsfrågor och skrivövningar en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hemsöborna - funderingsfrågor, diskussionsfrågor och skrivövningar Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 6-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Muntligt berättande och dramaturgi för åk 2-3. 10 program musik à 9 minuter Beställningsnummer tv101233 Projektledare: Malin Nygren Producent: Kalle Brunelius

Läs mer

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste.

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste. 1 Ditt liv din historia Ditt liv är viktigt och har stor betydelse för alla omkring dig! Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och

Läs mer

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 1.0

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 1.0 Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 1.0 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Utveckling av appen... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Ladda ner böcker... 3 Bokhyllan... 4 Ta bort en bok... 4 Appens

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

Fräs, den lilla panterkatten

Fräs, den lilla panterkatten Fräs, den lilla panterkatten Det handlar om en liten kattunge som hade tappat bort sin mamma. Och så går han iväg, för han vill inte vara på ett ställe. Så hittar han ett hus och familjen som bor i det

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

Kvartalets läsare: juli-september 2014 Stina Nilsson

Kvartalets läsare: juli-september 2014 Stina Nilsson Kvartalets läsare: juli-september 2014 Stina Nilsson Jag har alltid älskat att läsa. När jag var yngre läste jag mestadels deckare. Kitty-böckerna av Carolyn Keene och Fem-böckerna av Enid Blyton var några

Läs mer

Lärarinstruktion för PEJLO träning Svenska åk 9. Lärarinstruktion Svenska åk 9

Lärarinstruktion för PEJLO träning Svenska åk 9. Lärarinstruktion Svenska åk 9 träning Träning Lärarinstruktion Svenska åk 9 1 Träningshäftet är framtaget för att träna elevernas läsförståelse, utveckla den skriftliga förmågan och öva inför muntliga uppgiften på nationella provet.

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan.

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Av Agaton Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Hon är gammal och hon har stora tänder. Vi går på

Läs mer