Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 16"

Transkript

1 KALLELSE Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 16 Tid och plats Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e vice ordförande Tobias Adersjö (MP) Patricia Aguilera (S) Camilla Albinsson (KD) Lars Alm (M) Iréne Bladh (M) Maria Carlsson (S) Martin Edberg (S) Lars Edqvist (MP) Andreas Ekman (M) Håkan Engdahl (SD) Ann-Christin Eriksson (V) Bo Frank (M) Nils Fransson (L) Sara Fransson (S) Anna Gustbée (M) Rose-Marie Holmqvist (S) Charlotte Holmström (SD) Anna Hultstein (M) Andreas Håkansson (C) Carin Högstedt (V) Sigvard Jakopsson (M) Ulf Hedin (M) Eva Johansson (C) Cheryl Jones Fur (MP) Neira Kahrimanovic (MP) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Malin Lauber (S) Anders Lindoff (S) Ann-Kristin Lindquist (S) Tony Lundstedt (S) Ola Löfquist (S) Pontus Nordfjell (SD) Kjell Olsson (S) Ola Palmgren (S) Nils Posse (M) Oliver Rosengren (M) Per Schöldberg (C) Denice Sigvardsson (M) Alf Skogmalm (S) Annika Stacke (L) Gunnar Storbjörk (S) tisdagen den 15 mars 2016 kl. 14:00 i Atriumsalen, Utvandrarnas Hus Ersättare Lennart Adell Kind (L) Åza Brennander (M) Anton Dackenberg (S) Jonas Ek (S) Martina Forsberg (S) Håkan Frizén (V) Erik Jansson (MP) Gunnel Jansson (MP) Torgny Klasson (L) Andreas Lindström (M) Hannington Lubwama (M) Cecilia Lundin Danielsson (S) Anette Nerlie-Anderberg (S) Pia Philipsson (M) Cenneth Quick (M) Olle Sandahl (KD) Anna Zelvin (KD) Leila Karic (S) Tomas Thornell (S) Julia Berg (S) Agneta Nordlund G-son (M) Ove Löfqvist (M) Margita Björkenklint (S) Ylva Jönsson (V) Margareta Freijd-Merbom (M) Ibrahim Buh Gelle (S) Birgitta Nilsson (C) Eva Christensen (M) Sven Johansson (C) Fredrik Svensson (SD) Toni Pulli (SD) Gullvi Strååt (S) Sofia Stynsberg (M) Jon Malmqvist (KD) Eva-Britt Svensson (V) Anna Tenje (M) Pernilla Tornéus (M) Pierre Wiberg (M) Catharina Winberg (M) Emelie Öberg (S) Pontus Kindenäs (SD) Örjan Mossberg (V) Hugo Hermansson (S) Björn Svensson (M) Gunnar Elm (C) Yusuf Isik (S) Margareta Jonsson (C) Gudrun Holmberg (C) 1 (2)

2 KALLELSE Kommunfullmäktige Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 15 mars Justering av protokoll 2. Ledamöternas och ersättarnas frågestund 3. Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag 4. Motion om Växjö Bo Frank (M), Per Schöldberg (C), Cheryl Jones Fur (MP), Nils Fransson (L) och Jon Malmqvist (KD) 5. Medborgarförslag om avgiftsfria bussresor för pensionärer på dagtid 6. Medborgarförslag om att bygga gemensamhetsboende i Växjö 7. Ändring av nämnden för arbete och välfärds reglemente med anledning av förändrat ansvar för konsumentrådgivning 8. Försäljning av 2069 lägenheter ur Växjöbostäder AB:s bestånd 9. Ny parkeringskarta med justering av parkeringszoner, zonindelning, regleringar och taxor i Växjö tätort 10. Rapporter från revisionen 11. Framställda interpellationer 12. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande rörande byggnation av bostäder i Växjö kommun 13. Interpellation till tekniska nämndens ordförande om hur Växjö kommun når målen för kommunikation i landsbygdsprogrammet 14. Valärenden 15. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 16. Meddelanden till kommunfullmäktige 2 (2)

3 ÄRENDE Dnr KS Kommunfullmäktige Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag - mars Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar beslutanderätten i följande ärenden väckta genom medborgarförslag: Medborgarförslag om att samla information till nyanlända på ett ställe överlämnas till nämnden för arbete och välfärd. Medborgarförslag om att anlägga en gästbrygga på Evedal överlämnas till kultur- och fritidsnämnden. Medborgarförslag om att det nya kommunhuset ska kallas för stadshus överlämnas till kommunstyrelsen. Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 3 kan fullmäktige i vissa fall, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten inte överlåtas. Enligt ny rutin ska förslagsställaren tillfrågas om förslaget ska hanteras av kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd. Kommunstyrelsens beredning lämnar sedan förslag på delegering. Kommunledningsförvaltningen 1 (1) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr Bg E-post

4 Medborgarförslag Förslaget i helhet Rubrik Beskriv ditt förslag Stadshus Hej! Har idag den 23/2 läst om den blågröna alliansens önskemål om medborgardialog. Jag har ett förslag: Om det tas beslut om att bygga ett nytt kommunhus tycker jag att man från början, redan under planeringen, ska kalla det ny huset för Stadshus. Många städer i landet, som inte alls är lika betydande som Växjö, har stadshus. Några exempel: Borgholm, Trollhättan, Kiruna, Västerås och inte minst Hjo och Stockholm. Växjö var ju tidigt ute med att återinföra borgmästartiteln, så varför ska vi inte ha ett Stadshus? Var vill du att beslutet ska fattas? Jag vill att mitt förslag beslutas av ansvarig nämnd Jag vill att mitt förslag beslutas av kommunfullmäktige Personuppgifter Förnamn Hans Efternamn Jordevik C/O Adress Vinamans väg 1 lgh 1302 Postnummer Postort Växjö Telefon Mobiltelefon E-postadress Personuppgiftslagen Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Blankettinformation Nummer Inskickat Blankettid: Sida 1 av 1 Datum: :14:06

5

6 Medborgarförslag Förslaget i helhet Rubrik Beskriv ditt förslag Att sprida information till nyanlända Efter ett möte idag på Studiefrämjandet med Karim från Butapalatset inser vi att det finns ett stort problem. Många organisationer och föreningar vill hjälpa och starta olika aktiviteter för de nyanlända precis som vi på Studiefrämjandet. Men det finns ingen överblick på utbudet för att informationen ska gå fram. Det behövs en internetsida, dit man kan anmäla sina aktiviteter. Det skulle vara bra ur olika synvinklar. Anställda på flyktingboende skulle kunna få en överblick för att kunna rekommendera de nyanlända var de ska vända sig. Vi skulle kunna se vilka aktiviteter som är igång, ibland kanske samarbeten vore bättre än alla kör sitt eget race. Vi har t ex utvecklat en app tillsammans med Språkkraft som skulle användas på alla språkkaféer, där man får öva sig i svenska. Men hur ska vi nå ut med informationen? mvh Helene Zetterholm på Studiefrämjandet Var vill du att beslutet ska fattas? Jag vill att mitt förslag beslutas av ansvarig nämnd Jag vill att mitt förslag beslutas av kommunfullmäktige Personuppgifter Förnamn Heléne Efternamn Zetterholm C/O Adress Dansvägen 7 Postnummer Postort VÄXJÖ Telefon Mobiltelefon E-postadress Personuppgiftslagen Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Blankettinformation Nummer Inskickat Blankettid: Sida 1 av 1 Datum: :19:17

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Motion om Växjö Bo Frank (M), Per Schöldberg (C), Cheryl Jones Fur (MP), Nils Fransson (L) och Jon Malmqvist (KD) Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att strukturera och starta projektet Växjö Bakgrund Bo Frank (M), Per Schöldberg (C), Cheryl Jones Fur (MP), Jon Malmqvist (KD) och Nils Fransson (L) har i en motion den 9 februari 2016 föreslagit att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen ett uppdrag att starta ett projekt med inriktning på hur Växjö ska se ut Av motionen framgår att den målbild som framkommer av projektet kan ligga till grund för framtida politiska överväganden och vara ett underlag för kommunens fortsatta utveckling. Beslutsunderlag Arbetsutskottet har i 129/2016 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur besluta att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att strukturera och starta projektet Växjö (1)

8

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Medborgarförslag om avgiftsfria bussresor för pensionärer på dagtid Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det är Region Kronoberg som beslutar om kollektivtrafiken. Bakgrund Anita Svensson har i ett medborgarförslag den 22 januari 2016 föreslagit att pensionärer ska få åka buss avgiftsfritt under dagtid. Beslutsunderlag Arbetsutskottet har i 87/2016 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur föreslå att kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det är Region Kronoberg som beslutar om kollektivtrafiken. Ordförande har i en skrivelse den 25 januari 2016 redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att inom Kronobergs län beslutas taxorna i kollektivtrafiken av Region Kronoberg. Kommuner har möjlighet att erbjuda lägre taxor för sina medborgare, givet att detta sker med ett godkännande från regionen. Om så sker får kommunen betala den kostnad som uppstår av det den lägre taxan. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har vid flera tillfällen avslagit liknande förslag om avgiftsfri kollektivtrafik med motiveringen att en viss självkostnad är bättre ur rättvisesynpunkt och en förutsättning för god ekonomisk hushållning. Yrkanden Carin Högstedt (V): Kommunstyrelsen ser positivt på förslaget och överlämnar det till Region Kronoberg. Nils Fransson (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsordning Ordförande Frank ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 1 (1)

10

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Medborgarförslag om att utreda och bygga ett gemensamhetsboende i Växjö Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att kommunen är positiv till byggandet av bostäder med upplåtelseformerna kooperativ hyresrätt och byggemenskaper. Bakgrund Ett medborgarförslag om att utreda och bygga gemensamhetsboende med kooperativ hyresrätt har kommit in. Förslagsställarna menar att det i Växjö finns efterfrågan på nya boendeformer och att under senare år har en modern variant av gemensamhetsboende växt fram, både i Sverige och utomlands, inte sällan med profil mot människor i andra halvan av livet med upplåtelseform kooperativ hyresrätt och byggemenskaper. De nya gemensamhetsboendena kombinerar det bästa från de äldre kollektivhusen med kraven på en egen privat bostad skriver förslagsställarna. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 13 januari 2016 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att styrelsen för Växjö Kommunföretag AB har konstaterat att uppdraget att verka för denna typ av projekt redan är givet i kommunfullmäktiges budget för Styrelsen är därför positiva till förslaget men ett eventuellt byggande av denna typ av boende beslutas först efter att efterfrågan klarlagts. I Växjö kommuns budget för 2016 skriver fullmäktige att man ska verka för nya bostadskoncept på marknaden och utveckla nya former för boende i Växjö, till exempel hyrköp, ägarlägenheter och kooperativa boendeformer. Kommunledningsförvaltningen instämmer i styrelsen för Växjö Kommunföretag AB:s yttrande och har i övrigt inga ytterligare synpunkter. Arbetsutskottet har i 73/2016 föreslagit att kommunstyrelsen i sin tur föreslå kommunfullmäktige att besvara medborgarförslaget med att kommunen är positiv till byggandet av bostäder med upplåtelseformerna kooperativ hyresrätt och byggemenskaper. 1 (1)

12 ÄRENDE Dnr KS Paul Herbertsson planeringschef Tel Kommunstyrelsen Medborgarförslag om att utreda och bygga ett gemensamhetsboende i Växjö Bakgrund Ett medborgarförslag om att utreda och bygga gemensamhetsboende med kooperativ hyresrätt har kommit in från Karin Green och Karin Vikström. Förslagsställarna menar att det i Växjö finns efterfrågan på nya boendeformer och att under senare år har en modern variant av gemensamhetsboende växt fram, både i Sverige och utomlands, inte sällan med profil mot människor i andra halvan av livet med upplåtelseform kooperativ hyresrätt och byggemenskaper. De nya gemensamhetsboendena kombinerar det bästa från de äldre kollektivhusen med kraven på en egen privat bostad skriver förslagsställarna. Synpunkter Styrelsen för Växjö kommunföretag AB Styrelsen konstaterar att uppdraget att verka för denna typ av projekt redan är givet i kommunfullmäktiges budget för Styrelsen är därför positiva till förslaget men ett eventuellt byggande av denna typ av boende beslutas först efter att efterfrågan klarlagts. Kommunledningsförvaltningens bedömning I Växjö kommuns budget för 2016 skriver fullmäktige att man ska verka för nya bostadskoncept på marknaden och utveckla nya former för boende i Växjö, till exempel hyrköp, ägarlägenheter och kooperativa boendeformer. Kommunledingsförvaltningen instämmer i Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB:s yttrande och har i övrigt inga ytterligare synpunkter. Beslutet skickas till kommunfullmäktige Monica Skagne kommunchef Paul Herbertsson planeringschef Kommunledningsförvaltningen 1 (1) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr Bg E-post

13 STYRELSEPROTOKOLL Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer: Dnr Remiss från kommunstyrelsen av Medborgarförslag om att utreda och bygga ett gemensamhetsboende i Växjö Styrelsens beslut Styrelsen konstaterar att uppdraget att verka för denna typ av projekt redan är givet i kommunfullmäktiges budget för Styrelsen är därför positiva till förslaget men ett eventuellt byggande av denna typ av boende beslutas först efter att efterfrågan klarlagts. Bakgrund Ett medborgarförslag om att utreda och bygga gemensamhetsboende med kooperativ hyresrätt har kommit in från Karin Green och Karin Vikström. Förslagsställarna menar att det i Växjö finns efterfrågan på nya boendeformer och att under senare år har en modern variant av gemensamhetsboende växt fram, både i Sverige och utomlands, inte sällan med profil mot människor i andra halvan av livet med upplåtelseform kooperativ hyresrätt och byggemenskaper. De nya gemensamhetsboendena kombinerar det bästa från de äldre kollektivhusen med kraven på en egen privat bostad skriver förslagsställarna. Beslutsunderlag Vice VD har i en skrivelse den 9 oktober 2015 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att en motion till kommunfullmäktige från vänsterpartiet behandlades och kommunfullmäktiges beslut vid den tidpunkten var att man besvarade motionen med att det nya bostadskösystemet kommer att ge en bild av hur efterfrågan på kollektivboende ser ut. Om efterfrågan är tillräckligt stor så kommer byggnation av hus med gemensamhetsutrymmen att prövas. I dagsläget kan man inte ur bostadskösystemet utläsa vilken efterfrågan på denna typ av boende som finns i Växjö. Privata alternativ tas nu fram i Växjö där konceptet Bovieran är ett exempel på gemensamhetsboende som planeras att byggas i området Torparängen på Teleborg. Utmaningen i sådana upplägg är att hitta rimliga hyresnivåer eftersom gemensamhetsutrymmena i princip måste finansieras och belasta hyran. 1(0)

14 STYRELSEPROTOKOLL Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer: I Växjö kommuns budget för 2016 skriver fullmäktige att man ska verka för nya bostadskoncept på marknaden och utveckla nya former för boende i Växjö, till exempel hyrköp, ägarlägenheter och kooperativa boendeformer. Yrkanden Maria Carlsson (S): Styrelsen konstaterar att uppdraget att verka för denna typ av projekt redan är givet i kommunfullmäktiges budget för Styrelsen är därför positiva till förslaget men ett eventuellt byggande av denna typ av boende beslutas först efter att efterfrågan klarlagts. Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att styrelsen beslutar enligt Maria Carlssons yrkande. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 2(0)

15

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Ändring av nämnden för arbete och välfärds reglemente med anledning av förändrat ansvar för konsumentrådgivning Kommunstyrelsens beslut Kommunfullmäktige gör följande tillägg till reglementet för nämnden för arbete och välfärd under punkt 4, rubriken Nämnden ansvarar för verksamheterna: Konsumentrådgivning Bakgrund Växjö kommun har genom avtal med Ljungby kommun ingått i föreningen Konsument Södra Småland och därigenom kunnat erbjuda medborgarna konsumentrådgivning. Kommunchefen har genomfört en utredning av hur kommunen ska kunna erbjuda medborgare kostnadseffektiv konsumentrådgivning med hög kvalitet. Förslaget innebär att kommunstyrelsen säger upp avtalet med Konsument Södra Småland och att konsumentrådgivningsverksamhet istället sker inom ramen för Nämnden för arbete och välfärds verksamhet i samarbete med kommunens kontaktcenter. Överläggning har skett mellan nämnderna som enats om organisationsförändringen. Beslutsunderlag Arbetsutskottet har i 19/2016 föreslagit kommunstyrelsen att kommunfullmäktige gör följande tillägg till reglementet för nämnden för arbete och välfärd under punkt 4, rubriken Nämnden ansvarar för verksamheterna: Konsumentrådgivning Kommunchefen har i en skrivelse den 19 februari redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelse framgår att det är lämpligt att samtliga verksamheter som en nämnd ansvarar för är formellt stadfäst i nämndens reglemente. Därför föreslås kommunfullmäktige besluta om ett tillägg i nämndens reglemente. 1 (1)

17 ÄRENDE Dnr KS Mårten Västerdal kanslisekreterare Tel Kommunstyrelsen Ändring av nämnden för arbete och välfärds reglemente med anledning av förändrat ansvar för konsumentrådgivning Förslag till beslut Kommunfullmäktige gör följande tillägg till reglementet för nämnden för arbete och välfärd under punkt 4, rubriken Nämnden ansvarar för verksamheterna: Konsumentrådgivning Bakgrund Växjö kommun har genom avtal med Ljungby kommun ingått i föreningen Konsument Södra Småland och därigenom kunnat erbjuda medborgarna konsumentrådgivning. Kommunchefen har genomfört en utredning av hur kommunen ska kunna erbjuda medborgare kostnadseffektiv konsumentrådgivning med hög kvalitet. Förslaget innebär att kommunstyrelsen säger upp avtalet med Konsument Södra Småland och att konsumentrådgivningsverksamhet istället sker inom ramen för Nämnden för arbete och välfärds verksamhet i samarbete med kommunens kontaktcenter. Överläggning har skett mellan nämnderna som enats om organisationsförändringen. Ärendet Det är lämpligt att samtliga verksamheter som nämnderna ansvarar för är formellt stadfästa i nämndens reglemente. Därför föreslås kommunfullmäktige besluta om ett tillägg i nämndens reglemente. Monica Skagne Kommunchef Carina Elmefall kanslichef Kommunledningsförvaltningen 1 (1) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr Bg E-post

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Försäljning av 2069 lägenheter ur Växjöbostäder AB:s bestånd Kommunstyrelsens förslag 1. Kommunfullmäktige godkänner att Växjöbostäder AB får sälja fastigheterna i enlighet med styrelsens förslag i Beslutet i Växjöbostäder AB innebär bland annat att Växjöbostäder AB i förhandlingarna med köparna kommer att ställa följande krav: Ansluta de köpta fastigheterna till den kommunala bostadsförmedlingen på sätt som beslutas om i avtal mellan bostadsförmedlingen och de nya ägarna. Villkor om att ett visst antal av lägenheterna kan nyttjas av Arbete & välfärd och Omsorgen, om sådant behov finns. Ny köpare ska inte ombilda lägenheterna till bostadsrätter inom viss tidsperiod. Boendeformen studentbostäder ska behållas enligt gällande krav på hyresgästen, vilket bland annat innebär att hyresgästen ska vara studerande vid Linneuniversitetet. 2. Kommunfullmäktige godkänner att fastigheterna får säljas ner till dotterdotter-bolag som i sin tur ägs av ett av Växjöbostäder helägt dotterbolag (mellanbolaget) och att dotterbolaget sedan får sälja aktierna i dotter-dotterbolagen till extern köpare. 3. Kommunfullmäktige godkänner att Växjöbostäder AB för detta ändamål får förvärva sju bolag. 4. Kommunfullmäktige godkänner förslag till bolagsordning för de helägda dotterbolagen. 5. Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse styrelseledamöter och ersättare i bolagen för tiden intill slutet av årsstämman Om aktierna i bolaget överlåts dessförinnan ska styrelseledamöternas och ersättarnas uppdrag upphöra den dag då den nye ägaren tillträder aktierna. 6. Kommunfullmäktige beslutar att i ett särskilt beslut utse lekmannarevisorer i bolagen för tiden intill slutet av årsstämman Om aktierna i bolagen överlåts dessförinnan ska lekmannarevisorernas och 1 (6)

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen suppleanternas uppdrag upphöra den dag då den nye ägaren tillträder aktierna. 7. Kommunfullmäktige medger att dotterbolagen, sedan aktierna överlåtits, till och med utgången av 2020 får behålla vården av de allmänna handlingar som förvaras hos bolagen och som övergångsvis behövs i verksamheten. Reservation Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Pontus Nordfjell (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Bakgrund Kommunfullmäktige har i budgeten för 2016 angivit att cirka lägenheter ska säljas ur beståndet till befintliga eller nya privata aktörer som vill skapa en ansvarsfull förvaltning och utveckling i Växjö. Kommunfullmäktige har i 244/2008 fastställt en rutin för hanteringen av denna typ av ärenden. Av orsaker som anges nedan kompletteras rutinen med att det inte är Växjöbostäder AB som direkt ska äga det bolag där fastigheterna ska paketeras utan istället av ett helägt dotterbolag, det så kallade mellanbolaget. Växjöbostäder AB har hemställt att lägenheterna ska säljas i sex olika paket av varierande storlek och inom de områden som framgår av dokumentet Fastighetsförsäljningar förslag. Dokumentet går igenom samtliga av Växjöbostäder AB:s områden, försäljning föreslås dock inte i områdena Sandsbro, Centrum, Väster och Högstorp. Vidare framgår av att framställan om ombildning till bostadsrätter har framställts inom vissa områden. Totalt bokfört värde på de tänkta försäljningarna är knappt kr. Växjöbostäder AB har i 5/2016 lämnat förslag på vilka fastigheter som ska säljas och hur det ska ske. Bolaget har även redogjort för villkor som kommer att ställas på eventuella köpare samt vilka parametrar man tog ställning till vid val av försäljningsobjekt. Kommunfullmäktige har i 42/2016 återremitterat ärendet för komplettering av följande frågor: Hur lång tid kan man via avtal förhindra en ny ägare att ombilda till bostadsrätt? Vilken tid är önskvärd? 2 (6)

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kan man via avtal förhindra en vidareförsäljning och i så fall hur länge. Om en vidareförsäljning sker, gäller då förbudet att ombilda till bostadsrätt? Hur stort vite kan man skriva in om en ombildning trots allt sker? Hur långt avtal avses skrivas mellan bostadsbutiken och köparna om att lämna lediga lägenheter till bostadsbutiken? Hur stor andel av lägenheterna måste avtalet omfatta för att kommunfullmäktiges villkor anses uppfyllt? Tillgången till lägenheter för Arbete och välfärd och omsorgen, ska det bara omfatta de lägenheter som hyrs vid försäljningstillfället eller ska det avtalas om en fortsatt tilldelning av lägenheter. Beslutsunderlag Arbetsutskottet har i 143/2016 föreslagit kommunstyrelsen att i sin tur föreslå att: 1. Kommunfullmäktige godkänner att Växjöbostäder AB får sälja fastigheterna i enlighet med styrelsens förslag i Beslutet i Växjöbostäder AB innebär bland annat att Växjöbostäder AB i förhandlingarna med köparna kommer att ställa följande krav: Ansluta de köpta fastigheterna till den kommunala bostadsförmedlingen på sätt som beslutas om i avtal mellan bostadsförmedlingen och de nya ägarna. Villkor om att ett visst antal av lägenheterna kan nyttjas av Arbete & välfärd och Omsorgen, om sådant behov finns. Ny köpare ska inte ombilda lägenheterna till bostadsrätter inom viss tidsperiod. Boendeformen studentbostäder ska behållas enligt gällande krav på hyresgästen, vilket bland annat innebär att hyresgästen ska vara studerande vid Linneuniversitetet. 2. Kommunfullmäktige godkänner att fastigheterna får säljas ner till dotterdotter-bolag som i sin tur ägs av ett av Växjöbostäder helägt dotterbolag (mellanbolaget) och att dotterbolaget sedan får sälja aktierna i dotter-dotterbolagen till extern köpare. 3. Kommunfullmäktige godkänner att Växjöbostäder AB för detta ändamål får förvärva sju bolag. 4. Kommunfullmäktige godkänner förslag till bolagsordning för de helägda dotterbolagen. 3 (6)

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse styrelseledamöter och ersättare i bolagen för tiden intill slutet av årsstämman Om aktierna i bolaget överlåts dessförinnan ska styrelseledamöternas och ersättarnas uppdrag upphöra den dag då den nye ägaren tillträder aktierna. 6. Kommunfullmäktige beslutar att i ett särskilt beslut utse lekmannarevisorer i bolagen för tiden intill slutet av årsstämman Om aktierna i bolagen överlåts dessförinnan ska lekmannarevisorernas och suppleanternas uppdrag upphöra den dag då den nye ägaren tillträder aktierna. 7. Kommunfullmäktige medger att dotterbolagen, sedan aktierna överlåtits, till och med utgången av 2020 får behålla vården av de allmänna handlingar som förvaras hos bolagen och som övergångsvis behövs i verksamheten. Tf. kommunchefen har i en skrivelse den 23 februari 2016 lämnat kompletterande information i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunchefen har i en skrivelse den 19 januari 2016 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att av beslutsunderlaget från Växjöbostäder AB framgår att den eventuella försäljningen ska ske genom så kallad paketering vilket innebär att Växjöbostäder köper aktiebolag till vilka fastigheterna sedan överlåts. Aktierna i bolaget säljs sedan till den blivande köparen. Växjö Kommunföretag AB har i 3/2016 tillstyrkt Växjöbostäder AB:s beslut i 5/2016. Yrkanden Tomas Thornell (S) med instämmande av Carin Högstedt (V) och Pontus Nordfjell (SD): Kommunfullmäktige avslår Växjöbostäder ABs begäran om försäljning av bostäder. Per Schöldberg (C) med instämmande av Nils Fransson (L), Lars Edqvist (MP), Jon Malmqvist (KD) och Catharina Winberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsordning Ordförande Frank ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs. 4 (6)

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning: Ja för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej för bifall till Tomas Thornells yrkande. Omröstningsresultat Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag med 8 röster mot 7 röster för Tomas Thornells yrkande. LEDAMÖTER ERSÄTTARE SOM TJÄNSTGÖR JA NEJ AVSTÅR Åsa Karlsson Björkmarker (S) NEJ Per Schöldberg (C) JA Anna Tenje (M) JA Catarina Winberg (M) JA Oliver Rosengren (M) JA Cheryl Jones Fur (MP) JA Nils Fransson (L) JA Jon Malmqvist (KD) JA Tomas Thornell (S) NEJ Malin Lauber (S) Martin Edberg (S) NEJ Gunnar Storbjörk (S) Rose-Marie Holmqvist (S) Carin Högstedt (V) Pontus Nordfjell (SD) NEJ NEJ NEJ NEJ Bo Frank (M) JA Röstningsresultat (6)

23 ÄRENDE Dnr KS Magnus Bengtsson chefsjurist Kommunstyrelsen Komplettering med anledning av kommunfullmäktiges beslut om återremiss i 42/2016 i ärendet Försäljning av 2069 lägenheter ur Växjöbostäder AB:s bestånd Bakgrund Kommunfullmäktige har i 42/2016 återremitterat ärendet Försäljning av 2069 lägenheter ur Växjöbostäder AB:s bestånd för komplettering av följande frågor: - Hur lång tid kan man via avtal förhindra en ny ägare att ombilda till bostadsrätt? Vilken tid är önskvärd? - Kan man via avtal förhindra en vidareförsäljning och i så fall hur länge. Om en vidareförsäljning sker, gäller då förbudet att ombilda till bostadsrätt? - Hur stort vite kan man skriva in om en ombildning trots allt sker? - Hur långt avtal avses skrivas mellan bostadsbutiken och köparna om att lämna lediga lägenheter till bostadsbutiken? Hur stor andel av lägenheterna måste avtalet omfatta för att kommunfullmäktiges villkor anses uppfyllt? - Tillgången till lägenheter för Arbete och välfärd och omsorgen, ska det bara omfatta de lägenheter som hyrs vid försäljningstillfället eller ska det avtalas om en fortsatt tilldelning av lägenheter? Svar på frågorna i kommunfullmäktiges beslut om återremiss 1. Hur lång tid kan man via avtal förhindra en ny ägare att ombilda till bostadsrätt? Vilken tid är önskvärd? Svar: Det går inte i avtal att förbjuda, i bemärkelsen förhindra, en ny ägare att ombilda lägenheterna till bostadsrätter om de boende skulle vara intresserade av detta. En överlåtelse av fastigheterna till en bostadsrättsförening skulle alltså vara bindande och giltig. Hade fastigheterna sålts genom ren fastighetsförsäljning finns möjlighet att hålla äganderätten svävande i två år från tillträdet vilket hade inneburit ett rent förbud att sälja vidare. Denna ordning är dock ovanlig då ny ägare då inte kan ta ut pantbrev etc. Det går således inte att förhindra en ombildning varför vilken tid som är önskvärd inte kan besvaras. Vad gäller vitesklausuler så bedöms en Kommunledningsförvaltningen 1 (4) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr Bg

24 ÄRENDE Dnr KS varaktighet överstigande den allmänna preskriptionstiden om tio år som oskälig. 2. Kan man via avtal förhindra en vidareförsäljning och i så fall hur länge. Om en vidareförsäljning sker, gäller då förbudet att ombilda till bostadsrätt? Svar: Även har gäller samma svar som under fråga 1, det går alltså inte att förhindra. En vitesklausul kan dock gälla mot köparen även om denne har överlåtit till annan som ombildar. Köparen har därför ett eget intresse av att vitesklausulen övergår till ny ägare. Detta kan också skrivas in aktieöverlåtelseavtalet. 3. Hur stort vite kan man skriva in om en ombildning trots allt sker? Svar: Det går inte att förhindra en ombildning men det går att i aktieöverlåtelseavtalet skriva in klausul om vite för den händelse ombildning sker inom viss tid. Utgångspunkten är att avtalsfrihet råder varför det i princip inte finns någon över gräns för vitet. Ju högre ett vite är och risken att det faller ut kommer naturligen att påverka vilket pris en potentiell köpare lämnar. Sedan finns en gräns när ett vite kan framstå som helt oskäligt att kräva ut. Var denna gräns går kan inte besvaras på förhand. Men det är inte orimligt att viten överstigande 30 % av den köpeskilling en ny ägare erlagt är att anse som oskäligt. I byggentreprenader är ett vite om 10 % av kontraktssumman gängse. Med ledning av detta kan slutsatsen dras att viten om % bör vara skäliga. 4. Hur långt avtal avses skrivas mellan bostadsbutiken och köparna om att lämna lediga lägenheter till bostadsbutiken? Hur stor andel av lägenheterna måste avtalet omfatta för att kommunfullmäktiges villkor anses uppfyllt? Svar: I dagsläget är det endast Växjöbostäder AB och Vidingehem AB som är anslutna till den kommunala bostadsförmedlingen. Huruvida ny aktör kan anslutas beror på hur integrationen mellan bostadsförmedlingens system och den privata aktören kan hanteras. Detta är frågor som det kommer att arbetas med. För att möjliggöra 2 (4)

25 ÄRENDE Dnr KS integrationer som är smidiga där inte allt behöver hanteras manuellt kan nya system behövas. De kommunala bolagen har ett avtal som löper tills vidare med sex månaders ömsesidig uppsägningstid. En ny ägare skulle i denna del kunna ha motsvarande avtal. Vad gäller antalet lägenheter är ambitionen att de kommunala bolagen ska lämna 95 % av sina lediga lägenheter till bostadsförmedlingen. Detta är en högt satt ambition. Mer realistiskt är att utfallet blir kring % med hänsyn till social förtur och liknande. Hur många lägenheter en ny ägare ska lämna till bostadsförmedlingen får lösas i förhandling. Men det kan vara rimligt att i vart fall % av lägenheter som blir vakanta, åtminstone i de större försäljningspaketen, överlämnas till bostadsförmedlingen. 5. Tillgången till lägenheter för arbete och välfärd och omsorgen, ska det bara omfatta de lägenheter som hyrs vid försäljningstillfället eller ska det avtalas om en fortsatt tilldelning av lägenheter? Svar: De lägenheter där kommunen redan har kontrakt följer per automatik med över. I dagsläget finns ett system där bostadsbolagen erbjuder 6 % av sina vakanta lägenheter, dock inte seniorboenden eller studentlägenheter, till kommunen såsom social förtur. Växjöbostäder erbjuder omkring lägenheter årligen enligt detta system. Detta innebär en omsättningsgrad om ca familjelägenheter årligen. En försäljning som det nu är fråga om berör ca familjelägenheter, eller ca 15 % av det totala antalet familjelägenheter, kommer att minska antalet vakanser med ca 150 lägenheter årligen. Vilket innebär en minskning om 7-9 lägenheter som erbjuds till kommunen. Emellertid byggs också nytt vilket på sikt ökar omfattningen. Det är då rimligt att i avtal, avseende de stora fastighetspaketen på Araby och Teleborg, i avtal avkräva att tre till fyra lägenheter per område, om vakanser uppstår, ska erbjudas kommunen. Tidsperioden för detta bör sättas till tre till fem år. 3 (4)

26 ÄRENDE Dnr KS Per Sandberg t.f. kommunchef Magnus Bengtsson chefsjurist 4 (4)

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Försäljning av 2069 lägenheter ur Växjöbostäder AB:s bestånd Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för komplettering av följande frågor: - Hur lång tid kan man via avtal förhindra en ny ägare att ombilda till bostadsrätt? Vilken tid är önskvärd? - Kan man via avtal förhindra en vidareförsäljning och i så fall hur länge. Om en vidareförsäljning sker, gäller då förbudet att ombilda till bostadsrätt? - Hur stort vite kan man skriva in om en ombildning trots allt sker? - Hur långt avtal avses skrivas mellan bostadsbutiken och köparna om att lämna lediga lägenheter till bostadsbutiken? Hur stor andel av lägenheterna måste avtalet omfatta för att kommunfullmäktiges villkor anses uppfyllt? - Tillgången till lägenheter för Arbete och välfärd och omsorgen, ska det bara omfatta de lägenheter som hyrs vid försäljningstillfället eller ska det avtalas om en fortsatt tilldelning av lägenheter Reservationer Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation: Vi anser att återremissyrkandet som klubbades igenom saknar all rimlig grund. Inget av det som gavs som uppdrag i återremissyrkandet kan rimlige ha särskilt stor betydelse för skattebetalare och innevånare om inte övriga delar i ärendet är ekonomiskt försvarbart. Man valde helt och hållet att bortse från de ekonomiska aspekterna i ärendet. Med gemensam kraft kunde en rättvis bild av hela affären delgetts företrädare för alla partier genom att stödja Sverigedemokraternas yrkande för återremiss gällande ekonomiska konsekvenser. Resultatet av detta agerande innebär en enligt oss ett helt meningslöst omtag. Detta omtag kommer kosta ytterligare skattemedel utan att för den delen tillföra något som helst till våra medborgare. Bakgrund Kommunfullmäktige har i budgeten för 2016 angivit att cirka lägenheter ska säljas ur beståndet till befintliga eller nya privata aktörer som vill skapa en ansvarsfull förvaltning och utveckling i Växjö. 1 (5)

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Växjöbostäder AB har i 5/2016 lämnat förslag på vilka fastigheter som ska säljas och hur det ska ske. Bolaget har även redogjort för villkor som kommer att ställas på eventuella köpare samt vilka parametrar man tog ställning till vid val av försäljningsobjekt. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 19 januari 2016 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att av beslutsunderlaget från Växjöbostäder AB framgår att den eventuella försäljningen ska ske genom så kallad paketering vilket innebär att Växjöbostäder köper aktiebolag till vilka fastigheterna sedan överlåts. Aktierna i bolaget säljs sedan till den blivande köparen. Kommunfullmäktige har i 244/2008 fastställt en rutin för hanteringen av denna typ av ärenden. Av orsaker som anges nedan kompletteras rutinen med att det inte är Växjöbostäder AB som direkt ska äga det bolag där fastigheterna ska paketeras utan istället av ett helägt dotterbolag, det så kallade mellanbolaget. Växjöbostäder AB har hemställt att lägenheterna ska säljas i sex olika paket av varierande storlek och inom de områden som framgår av dokumentet Fastighetsförsäljningar förslag. Dokumentet går igenom samtliga av Växjöbostäder AB:s områden, försäljning föreslås dock inte i områdena Sandsbro, Centrum, Väster och Högstorp. Vidare framgår av att framställan om ombildning till bostadsrätter har framställts inom vissa områden. Totalt bokfört värde på de tänkta försäljningarna är knappt kr. Växjö Kommunföretag AB har i 3/2016 tillstyrkt Växjöbostäder AB:s beslut i 5/2016 Kommunstyrelsen har i 69/2016 föreslagit kommunfullmäktige att i sin tur besluta att: 1. Kommunfullmäktige godkänner att Växjöbostäder AB får sälja fastigheterna i enlighet med styrelsens förslag i Beslutet i Växjöbostäder AB innebär bland annat att Växjöbostäder AB i förhandlingarna med köparna kommer att ställa följande krav: Ansluta de köpta fastigheterna till den kommunala bostadsförmedlingen på sätt som beslutas om i avtal mellan bostadsförmedlingen och de nya ägarna. Villkor om att ett visst antal av lägenheterna kan nyttjas av Arbete & välfärd och Omsorgen, om sådant behov finns. 2 (5)

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Ny köpare ska inte ombilda lägenheterna till bostadsrätter inom viss tidsperiod. Boendeformen studentbostäder ska behållas enligt gällande krav på hyresgästen, vilket bland annat innebär att hyresgästen ska vara studerande vid Linneuniversitetet. 2. Kommunfullmäktige godkänner att fastigheterna får säljas ner till dotterdotter-bolag som i sin tur ägs av ett av Växjöbostäder helägt dotterbolag (mellanbolaget) och att dotterbolaget sedan får sälja aktierna i dotter-dotterbolagen till extern köpare. 3. Kommunfullmäktige godkänner att Växjöbostäder AB för detta ändamål får förvärva sju bolag. 4. Kommunfullmäktige godkänner förslag till bolagsordning för de helägda dotterbolagen. 5. Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse styrelseledamöter och ersättare i bolagen för tiden intill slutet av årsstämman Om aktierna i bolaget överlåts dessförinnan ska styrelseledamöternas och ersättarnas uppdrag upphöra den dag då den nye ägaren tillträder aktierna. 6. Kommunfullmäktige beslutar att i ett särskilt beslut utse lekmannarevisorer i bolagen för tiden intill slutet av årsstämman Om aktierna i bolagen överlåts dessförinnan ska lekmannarevisorernas och suppleanternas uppdrag upphöra den dag då den nye ägaren tillträder aktierna. 7. Kommunfullmäktige medger att dotterbolagen, sedan aktierna överlåtits, till och med utgången av 2020 får behålla vården av de allmänna handlingar som förvaras hos bolagen och som övergångsvis behövs i verksamheten. Yrkanden Ola Palmgren (S) med instämmande av Örjan Mossberg (V), Eva-Britt Svensson (V), Hugo Hermansson (S), Åsa Karlsson Björkmarker (S), Ola Löfqvist (S), Kjell Olsson (S), Malin Lauber (S), Gullvi Strååt (S), Yusuf Isik (S), Anton Dackenberg (S), Ann-Christin Eriksson (V), Rose-Marie Holmqvist (S): Kommunfullmäktige avslår Växjöbostäder ABs begäran om försäljning av de aktuella fastigheterna. 3 (5)

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Per Schöldberg (C) med instämmande av Catharina Winberg (M), Jon Malmqvist (KD), Nils Fransson (L), Andreas Håkansson (C), Tobias Adersjö (MP), Lars Edqvist (MP), Bo Frank (M) Andreas Ekman (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag, Håkan Engdahl (SD): Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för komplettering av ekonomiskt underlag. Gunnar Storbjörk (S) med instämmande av Carin Högstedt (V): Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för komplettering av följande frågor: - Hur lång tid kan man via avtal förhindra en ny ägare att ombilda till bostadsrätt? Vilken tid är önskvärd? - Kan man via avtal förhindra en vidareförsäljning och i så fall hur länge. Om en vidareförsäljning sker, gäller då förbudet att ombilda till bostadsrätt? - Hur stort vite kan man skriva in om en ombildning trots allt sker? - Hur långt avtal avses skrivas mellan bostadsbutiken och köparna om att lämna lediga lägenheter till bostadsbutiken? Hur stor andel av lägenheterna måste avtalet omfatta för att kommunfullmäktiges villkor anses uppfyllt? - Tillgången till lägenheter för Arbete och välfärd och omsorgen, ska det bara omfatta de lägenheter som hyrs vid försäljningstillfället eller ska det avtalas om en fortsatt tilldelning av lägenheter? Beslutsordning Ordförande Johansson frågar om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning: Ja för att ärendet ska behandlas på dagens sammanträde. Nej för att ärendet ska återremitteras. Omröstningsresultat Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras enligt kommunallagens bestämmelser om minoritetsåterremiss med 25 röster för återremiss mot 31 röster för att ärendet ska behandlas på dagens sammanträde. 5 ledamöter är frånvarande. Se bilaga 1. Därefter frågar ordförande om ärendet ska återremitteras enligt Gunnar Storbjörks yrkande eller Håkan Engdahls yrkande och finner att ärendet ska återremitteras enligt Gunnar Storbjörks yrkande. 4 (5)

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Omröstning begärs. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras enligt Gunnar Storbjörks yrkande med 22 röster mot 3 röster för återremiss enligt Håkan Engdahls yrkande. 31 ledamöter avstod. 5 ledamöter är frånvarande. Se bilaga 2. 5 (5)

32

33

34

35 Från: Schöldberg Per Skickat: den 14 februari :17 Till: Håkan Norin Kopia: Kommunstyrelsen Ämne: SV: Utförsäljning Håkan, Tack för ditt brev och ursäkta att mitt svar dröjt. Jag har varit utomlands i tjänsteärende och väntade med att svara tills jag kom hem. Jag har respekt att du kan känna oro. Låt mig svara dig med några rader fritt ur huvudet. Bakgrunden till försäljningen (ordet utförsäljning leder tanken fel. Vi rear inte ut) är att vi måste göra flera saker samtidigt för att kunna får fram fler lägenheter. Växjöbostäder kan inte ensamt kunna försörja kommunen med tillräckligt antal lägenheter. Vi behöver draghjälp av andra aktörer. Därför finns det byggrätter kopplade till några av de kvarter vi skall sälja. Det andra är att Växjö kommun är högt belånat (ca 7,5 mdr kronor) då vi expanderat kraftigt de senaste åren. Växjö kommun äger energianläggningar (VEAB), universitetslokaler (Linnéuniversitetet) m.m. Genom att sälja 2069 lgh så får vi in pengar som vi kan använda för att amortera ner skulder och därmed minska de ekonomiska riskerna den dagen räntor stiger. Med stora lån när räntorna stiger blir det mindre pengar till underhåll, alternativt måste hyran höjas. Allt detta då vi inte får subventionera boende enligt den så kallade Allvilllagen. Växjöbostäder skall agera marknadsmässigt för att inte sätta käppar i hjulet för privata fastighetsägare. Samtidigt har vi ett bostadsförsörjningsansvar enligt kommunallagen. Därmed inte sagt hur många lägenheter en kommun, via sitt fastighetsbolag, måste äga. Vi i Växjö äger väldigt många lägenheter, 60% av alla hyresrätter (tot lgh i Växjöbostäder o Vidingehem). Kalmar i jämförelse äger ca 30% av hyreslägenheterna, resten privat ägda. Bostäder är bland det mest reglerade som finns. Hyresreglering och hyresförhandlingar gäller för privata och kommunala bolag. Samma regelverk och förhandling. Därför finns det inget som egentligen säger att kommunala lägenheter är mer trygga och säkra än privata. Det helt centrala är att Växjö fortsätter vara expansivt, att företag växer och jobb skapas. Då är intresset för att förvalta och bygga stort. Den dagen stagnation uppstår minskar värden och attraktivitet och det påverkar bostadsmarknaden direkt genom mindre intäkter och möjligheter till underhåll m.m. Vi har erfarenhet av försäljning genom de 600 lägenheterna i Bokelundsområdet som såldes till CAfastigheter. Debatten var mycket intensiv och många uttryckte stora farhågor. Hur har det blivit? CAfastigheter har i kundmätningar av hur nöjda hyresgästerna är faktiskt bättre omdömen än Växjöbostäder, detta i exakt samma områsde. Vidare har de byggt nya lägenheter. Vi vet att det finns oseriösa fastighetsförvaltare. Växjö behöver inte bry sig om dem, då vi är intressanta av de som vill arbeta långsiktigt och hållbart på grund av att vi är en växande kommun. Växjöbostäder bygger nya lägenheter varje år. Med den takten är vi tillbaka på den nivån vi är innan försäljningen nån gång Det är ju så att de 2069 lägenheterna inte försvinner eller hamnar hos konstiga ägare. Mycket kommer vara som har varit, kanske en del till det bättre med CA-fastigheter i minnet.

36 Att skydda hyresgästerna sker främst via regleringar som finns i lag och via Hyresgästföreningen. Växjöbostäder har och skall ha en sund relation med sina hyresgäster. Jag upplever att vi i många stycken har det, även om vi alltid kan bli bättre. I grunden är det så att den som äger en fastighet har rätten att bestämma över den. Det är rätt självklart. Därför kan vi inte vid en försäljning för all evighet skriva in villkor. Men däremot kan vi sätta villkor i en förhandling rörande till exempel ombildning till bostadsrätter på ett sådant sätt att det inte är intressant genom så kallade viten. Vidare kommer det krävas att 75% av de boende i fastigheten faktiskt vill ombilda. En fastighetsägare kan inte bara bestämma efter eget huvud. Försäljningar sker i många kommuner med olika politisk majoritet. Kalmar och Luleå som är socialdemokratiskt styrda är exempel på kommuner som säljer. Markaryd och Borås exempel på borgligt styrda. Vad gäller krav på hyresgästers inkomst har vi i Växjöbostäder det också. Alla hyresvärdar har nån form av inkomstkrav. I de fall en människa har svårt att visa på detta, kan en kommun via socialförvaltningen backa upp för att finna bostad. Vi skall se till att de stora pengar som kommer in till kassan på ett positivt sätt används för medborgarnas bästa. Att Araby Dalbo går in på en mer positiv utvecklingsväg än på sistone och att vi får fram fler lägenheter. Kom ihåg att vi i Växjöbostäder efter en försäljning har över 8000 lägenheter kvar i vårt bestånd. Vi bygger som sagt per år. Slutligen, tryggheten i sitt boende ligger inte i om det är en kommun eller en privat ägare som äger fastigheten. Tryggheten ligger i att det finns ett bra utbud av lägenheter i i den kommun man bor, och finns fler ägare så ökar valfriheten att välja sitt boende, om nu någon ägare missköter sig. Hoppas jag svarat på några av dina frågor och att du bättre har en bild av hur jag och den politiska majoriteten i Växjö resonerar. Med Vänlig Hälsning/Best Regards Per Schöldberg Kommunalråd (C)/Deputy Mayor Växjö kommun Box 1222, Växjö, Sweden , Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva. Från: Håkan Norin Skickat: den 5 februari :40 Till: Schöldberg Per Ämne: Utförsäljning Hej.

37 Jag bor på Höstvägen i Växjö och är därför personligen berörd av ert beslut att sälja kvarteret Skatan till en privat hyresvärd. Jag är mycket bekymrad och orolig för vad som kommer att hända efter denna utförsäljning. På informationsmötet ni höll pratade ni väldigt mycket om "flyttkedjan", och jag förstår mycket väl det resonemanget. Flyttkedjan måste fungera så att ungdomarna kommer åt de billiga lägenheterna, påpekade ni. Och det är ju alldeles riktigt. Men då är det väl inte så listigt att sälja just de billiga hyresrätterna till privata värdar? Det blir knappast enklare för en låginkomsttagare att få en lägenhet hos en privat värd. Ni fick frågan hur många av dessa lägenheter i fortsättningen skulle finnas tillgängliga i bostadskön. Detta hade ni inget svar på, utan ni "hoppades" och "antog" att många eller de flesta fortfarande skulle vara tillgängliga. Det är väl knappast tillfredsställande? Jag vet mycket väl hur hyresmarknaden har utvecklats i Stockholm: en uppsjö av privata värdar som bestämmer helt själva vilka krav de vill ställa på potentiella hyresgäster. Det normala är nu att de kräver en fast inkomst på fyra gånger månadshyran för att man ens ska få söka deras hyresrätter. Med en månadshyra på exempelvis 7000 kronor innebär det att det krävs en månadslön på nästan för att man ska vara välkommen. En sjuksköterska eller en polis kan alltså, till exempel, inte söka en lägenhet. Är detta rimligt? Hur ska ni kunna skydda hyresgästerna i Växjö från dessa konsekvenser? För en sådan utveckling kan väl inte vara positiv på något sätt? Ni verkar vara övertygade om att ni kan påverka den blivande hyresvärden i valfri riktning. Ni ska se till att de tar bostadspolitiskt ansvar, ni ska se till att de inte ombildar fastigheterna till bostadsrätter etc. Men har de väl köpt husen kan väl ingen hindra dem från att göra vad de vill med sin egendom? Förklara gärna för mig hur ni resonerar här. Jag var också på Araby direkt-mötet i Apan. Det är ju oerhört uppenbart att det finns mycket oro och problem i området. Vad Skatan behöver mer än något annat i den rådande situationen är kontinuitet och långsiktighet, anser jag. Hur ska man kunna uppnå det när området ska säljas inom ett år? Vilket intresse har egentligen Växjöbostäder av att förbättra trivseln i området när ni har bestämt er för att avyttra det. Ni behöver ju i princip inte bry er, för ni är snart av med problemet. Och ingen vet vad som händer sedan. Jag är, kort sagt, väldigt orolig för hur min och områdets situation kommer att förändras i samband med försäljningen. Jag vet inte om du kan stilla min oro men jag hoppas iallafall att du kan svara på mina frågor och funderingar. Med vänliga hälsningar Håkan Norin

38 Från: Fransson Nils Skickat: den 12 februari :50 Till: Kommunstyrelsen Ämne: Fwd: Varför ska Växjö kommun sälja ut hyreshusen? Hej Stämpla in denna mailväxling som offentlig handling till KS. NF Skickat från min iphone Vidarebefordrat brev: Från: Fransson Nils Datum: 12 februari :48:08 CET Till: Anne Flyboo Ämne: Re: Varför ska Växjö kommun sälja ut hyreshusen? Hej Tack för ditt mail. Mitt mål är att även privata hyresvärdar skall kunna utnyttja den förmedlingsverksamhet i framtiden som kommunen gör. NF Skickat från min iphone 12 feb 2016 kl. 17:35 skrev "Anne Flyboo" Tack för ditt snabba svar. Jag är medveten om det resonemanget du för, men tyvärr är det ju så att som privat hyresvärd väljer man sina hyresgäster på ett annat sätt än ett kommunalt bostadsbolag. Det måste ni också inse och ändå tänker ni utsätta de människor som inte är lika lyckligt lottade som vi, att få färre möjliga bostäder att söka. Än har ni möjlighet att ändra er och det är min förhoppning att ni gör det Med vänlig hälsning Anne Flyboo Skickat från min iphone 12 feb kl. 17:18 skrev Fransson Nils Hej Tack för ditt mail. Du beskriver i ditt mail på ett tydligt sätt den svåra bostadssituation som råder här i Växjö. Växjö kommun gör via sina bostadsföretag allt som står i vår makt för att öka bostadsproduktionen. Så gör även flera privata fastighetsägare. Dock tar det tid att bygga ifatt den efterfrågan som finns och därför får man under tiden ta till de lösningar man kan hitta. De bostäder som

39 vi kommer att sälja kommer att finnas kvar, dock med en annan ägare. Så antalet bostäder i Växjö blir därför inte färre. NF Skickat från min iphone 12 feb 2016 kl. 17:04 skrev "Anne Flyboo" Hej Idag har jag för första gången satt mig att skriva ett brev till er politiker i min hemkommun oavsett politisk hemvist! Jag har under en tid varit volontär på Macken och då träffat en man från Syrien när vi språktränat. När vi träffades första gången var hans ögon så sorgsna och jag kände mig fundersam över det, eftersom han snart väntade hit sin hustru och tre barn. Det visade sig att han inte hade lyckats ordna en lägenhet till familjen utan alla fem skulle tränga in sig i han rum på Seminarievägen. Där hyr han ett rum för kr/mån med del i kök av 12 andra boende i samma typ av korridorrum. Jag bestämde mig för att engagera mig i denna familj och medverka till att dessa små barn 10, 8 och 6 år ska få en ärlig chans att komma in i vårt samhälle så snart det bara går. Där börjar min och deras resa att jaga lägenhet. Jag bor själv i en bostadsrätt på Biskopshagen och har aldrig behövt vänta på att hitta en ny bostad när jag tidigare i livet önskat flytta. Kontakt med Växjö bostäder visade att det tar 7-8 år att få en bostad i Växjö. Mannen anmälde sig dit så snart han flyttade till Växjö för 1,5 år sedan, men han förstår inte att sköta hemsidan och har därför gjort otaliga felsökningar. Så nu har jag hjälpt familjen så de inte får förslag som de inte kan vara aktuella för i väntan på som det ser ut nu om 5-6 år få en lägenhet i Växjö.

40 Kontakter med kommunen om den mycket svåra situationen familjen lever i, fem personer i ett mycket litet rum, visade att familjen ombads att söka lägenhet privat i Växjö kommun eller att söka sig till en annan kommun. Med min hjälp har vi kontaktat privata fastighetsvärdar, men ingen är intresserad av att hyra ut till denna familj. Vi genomgång av de kontakter mannen tagit i sin strävan att hitta lägenhet till familjen visade det sig att han anmält sig även till Lessebohus, som endast kräver ett års kötid. Han har inte lyckats förstå deras hemsida heller och gjort en massa felsökningar även där. Ett besök tillsammans med mig där och att jag hållit kontakt med den fantastiskt duktiga personalen där har nu lett fram till att familjen den 1 mars kan flytta till en tre rums lägenhet i Hovmantorp med obetydligt högre hyra än för rummet de nu hyr i Växjö hos privat hyresvärd. Barnen kan få börja skolan och de ser ljust på framtiden. Eftersom de är från Damaskus vill de helst bo i Växjö och kommer att betala sin årliga avgift till Växjöbostäder med hopp om att kunna flytta in hit när barnen ska börja högstadiet/gymnasiet. Detta är min bakgrund till att jag nu har insett de enorma svårigheter det är att få en hyreslägenhet i ett område där en familj med mycket liten inkomst har råd att bo. Er tanke att sälja av just sådana hyreshus för att få pengar att bygga nytt gör att det blir helt omöjligt för familjer med små inkomster att bo i Växjö. Jag kan inte tro att ni har den tanken med ert förslag att sälja ut så många hyresrätter för att kunna bygga nytt och då till mycket höga hyror. Den tanken har dock slagit mig när jag talat med personal från Växjö kommun och de har

41 framfört till mig att det enda vi kan rekommendera är att de söker sig till en annan kommun, som inte har så lång bostadskö. Jag kan inte säga att jag känner mig stolt över min kommun med tanke på att ex. Lessebo kommun tagit emot så många fler flyktingar procentuellt än Växjö. När jag så läser i tidningen om den oro de som nu bor i de hyresrätter, som är aktuella att sälja, känner jag en ilska. Varför är det så att de människor som har svårast att tala för sig och har minst inkomster ska behöva drabbas? Försök att förklara det för mig och oss andra medborgare i Växjö kommun. Idag är det 30 år sedan Tage Danielsson dog och jag vill avsluta med några ord från honom, som är lika aktuella idag som då En droppen, droppad i livets älv kan inte flyta själv. Dock finns ett krav på varenda droppe hjälp till att hålla dom andra oppe. Med vänlig hälsningar Anne Flyboo Det här e-brevet skickades från en virusfri dator som skyddas av Avast.

42 Från: Fransson Nils Skickat: den 21 januari :18 Till: Kommunstyrelsen Ämne: Fwd: Viktig uppmaning Hej Stämpla in detta mail som offentlig handling till KS. NF Skickat från min iphone Vidarebefordrat brev: Från: Daniel Karlsson Datum: 21 januari :13:56 CET Till: Info Ämne: Viktig uppmaning Hej beslutsfattare, snart har du möjlighet och skyldighet (!) att besluta i en oerhört viktig fråga för Växjös alla invånare och småföretagare. Utförsäljningen av Växjöbostäders lägenheter kommer ha uppenbart negativ inverkan på Växjös bostadssituation och även vårt företagsklimat. Färre nya företag kommer att startas, då detta är direkt knutet till möjligheten att få prisvärda lägenheter vid en uppstartsfas. Jag hade själv aldrig haft möjlighet att bo, verka och starta företag i Växjö om det inte vore för denna möjlighet. Konkurrens inom växjös lägenhetsuthyrning existerar inte. Efterfrågan överstiger utbudet mångfaldigt, varför utförsäljningen av växjös områden med bland de lägsta hyrorna tveklöst kommer att resultera i kraftigt ökade hyror och försämrat underhåll. Avtal är aldrig skrivna i sten och speciellt avtal med låsta/indexjusterade hyror skulle ingen ny hyresvärd acceptera, och det krävs även att detta utelämnas om ni verkligen ska kalla det för "konkurrensfrämjande". Dock är detta den absolut viktigaste punkten i hela avtalet, så det är en loose-loose situation. Även om alla pengarna från dessa fastigheter går oavkortat till bygge av nya "lågprislägenheter", så skulle det inte mätta växjös behov. Dessa nya lägenheter skulle få dubbelt så hög hyra, även med de billigaste av dagens byggmetoder. Inflyttningen av studenter, entreprenörer och lågbetalda skulle minska. Är det verkligen något Växjö kan stå för? Om det är något som ska säljas ut, så är det de nybyggda fastigheterna.

43 Växjös nyföretagare, nyanlända, studenter och medborgare ber och kräver av dig att stoppa privatiseringen av hyresrätterna. Tack! / Daniel Karlsson, engagerad entreprenör Firstcode.se Tel Gilla oss på facebook!

44 Från: Winberg Catharina Skickat: den 10 februari :43 Till: Jocke Söderström Kopia: Kommunstyrelsen Ämne: SV: Lägenheter Hej Jocke, Tack för ditt mejl! Det stämmer att en del a Växjöbostäders bestånd på campus ska säljas. Det kommer att ingå en byggrätt också vilket gör att det kommer att byggas ännu fler lägenheter på campus (utöver det som redan är planerat av Växjöbostäder). Månadshyran kommer att förhandlas som vanligt med Hyresgästföreningen så det blir ingen direkt skillnad. De hyresfria månaderna kommer inte att ändras och det kommer fortsätta att vara hyresrätter. Hör gärna av dig om du har fler frågor! Med vänlig hälsning Catharina Winberg (M) Styrelseordförande VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB (VKAB) Box 1222, VÄXJÖ , Från: Jocke Söderström Skickat: den 10 februari :12 Till: Winberg Catharina Ämne: Lägenheter Såg att man planerar att sälja ut lägenheterna. Kommer detta att påverka månadshyran? Kommer detta att påverka de hyresfria månaderna? Kommer lägenheterna att bli bostadsrätter?

45 Från: Karlsson Björkmarker Åsa Skickat: den 5 februari :06 Till: Kommunstyrelsen Ämne: VB: Försäljning av lägenheter Till diariet! /åsa ************************************************************************************************************************ *********** Åsa Karlsson Björkmarker Kommunalråd, Deputy Mayor Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Växjö kommun, Box 1222, VÄXJÖ Västra Esplanaden 18 Tel Mobil Fax Från: Karlsson Björkmarker Åsa Skickat: den 5 februari :05 Till: 'Anna' Ämne: SV: Försäljning av lägenheter Hej Anna! Tack för ditt mejl. Jag förstår att du är orolig inför försäljningen av din lägenhet det är väldigt tråkigt att du känner att den information du behöver inför beslutet som tas den 16/2 på kommunfullmäktiges möte inte har kommit dig till del. Jag och ledamöterna från Socialdemokraterna kommer att rösta emot att sälja de lägenheterna som den moderatledda majoriteten har föreslagit. Dels därför att det är viktigt att allmännyttan i Växjö är stark och dels därför att det helt enkelt är en bättre affär för växjöborna att fortsätta att äga dem. Det är viktigt att ni som bor i de lägenheter som berörs och som inte vill att de ska säljas fortsätter att samtala och ha kontakt med de politiker som säger att de vill sälja. Ingenting är avgjort förrän beslut har fattats av kommunfullmäktige i februari. Har du fler frågor till mig är du mer än välkommen att höra av dig igen! Med vänlig hälsning Åsa Karlsson Björkmarker

46 ************************************************************************************************************************ *********** Åsa Karlsson Björkmarker Kommunalråd, Deputy Mayor Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Växjö kommun, Box 1222, VÄXJÖ Västra Esplanaden 18 Tel Mobil Fax Från: Anna Skickat: den 3 februari :49 Till: Frank Bo Karlsson Björkmarker Åsa Schöldberg Per Ämne: Försäljning av lägenheter Hej! Det har kommit till min kännedom att kommunpolitikerna i Växjö tänker besluta om huruvida 2069 av Växjöbostäders lägenheter ska säljas till privata värdar. 569 av dessa lägenheter är studentlägenheter och i en av dem bor jag. Att "min" lägenhet alltså kanske ska säljas kan man tycka att jag borde ha fått reda på tidigare, men nej. Det är genom föreningen Linnéstudenterna som jag fått informationen. Jag som berörs av den möjliga försäljningen har alltså inte blivit frågad om min åsikt. Hur många av mina grannar, som också berörs, har fått ta del av information om detta? Om nu lägenheterna skulle säljas kan det innebära katastrofala följder för oss studenter och övriga lägenhetsboende, men även bostadssökande. Om ett köp skulle gå igenom till ett privat företag är det svårt att veta vad som faktiskt kommer hända med våra lägenheter. Kanske skulle de renoveras så att hyror blir skyhöga. Om det skulle hända skulle det vara svårt för oss studenter att betala. Även andra hyresgäster skulle få ekonomiska problem. En annan möjlighet för utkomsten av försäljningen skulle vara att lägenheterna rivs. Hur skulle det se ut i en stad med en sådan hög bostadsbrist som Växjö? För studenterna här i staden finns det inte tillräckligt med lägenheter så som det är nu, hur skulle ni då hjälpa oss när vi inte längre har våra lägenheter kvar? Och för att sätta perspektiv på det hela: För att som icke-student lyckas få en lägenhet i Växjö krävs köpoäng från 7-10 år. Alltså, när jag har studerat klart, kommer jag att flytta från staden, då jag skulle vara hemlös i minst 3 år innan jag skulle få ett nytt hem. Varför vill ni då riskera att förlora ännu fler lägenheter? Mitt förslag är att när ni röstar om försäljning den 16:e februari röstar ni nej. Ni bör istället ta upp frågan om vad ni kan göra för att minska bostadsköer och kanske reparera och renovera de lägenheter som inte håller standard. Vi bor i studentlägenheter som, såvitt jag vet, aldrig renoverats sedan de byggdes under tidigt 70-tal. Lägenheterna är trots det fina, men vissa av dem kan behöva en första renovering. Min egen lägenhet är i mycket gott skick och kan hålla

47 som hem till många fler studenter när jag flyttar ut, därför tycker jag det vore synd att riskera att det inte blir så. Det systemet som råder nu, med Växjöbostäder som hyresvärd och Linnéstudenterna som förhandlar åt oss studenter är en trygghet för oss som bor här. Äventyra inte vår tillvaro - ge Växjös invånare ännu mer trygghet istället, och hjälp de som inget hem har. Anna Johansson Hyresgäst

48 Från: Frank Bo Skickat: den 4 februari :29 Till: Frida Stjernfeldt Kopia: Kommunstyrelsen Ämne: SV: Försäljning av studnetlägenheter Hyran ca den samma. Bostäderna försvinner inte! Bo Frank Bo Frank (M) kommunstyrelsens ordförande / Mayor Europas grönaste stad / The Greenest City in Europe Växjö kommun / City of Växjö Box 1222 Västra Esplanaden VÄXJÖ, Sweden Tel Cell Fax "THE LOVE YOU TAKE IS EQUAL TO THE LOVE YOU GIVE" (Beatles, The End) Från: Frida Stjernfeldt Skickat: den 4 februari :27 Till: Frank Bo; Karlsson Björkmarker Åsa; Schöldberg Per Ämne: Försäljning av studnetlägenheter Jag har en del funderingar och frågor om försäljningen av studentlägenheter. Jag är själv student och utan er hade jag inte kunnat studera på universitetet då de privata hyresvärdar som finns idag i området inte går att ta seriös av flera olika anledningar. Det är klart att min oro blir står då jag hör att ni vill sälja delar av campus till privata värdar. Jag är en av de berörda av försäljningen då jag bor på området Idet. 1. Höjd hyra Studenter har inte den bästa ekonomin som ni säkert är medvetna om. Ni kan inte heller ta för givet att studenter får/tar CSN då alla inte är behöriga till de av olika anledningar. Universitetet är inte de snabbaste på att föra in poäng i ladok vilket gör att studenter som förlitar sig på CSN kan få det försenat och därför inte kan betala hyran i tid. En höjd hyra skulle försvåra situationen ännu mer. Jag rekommenderar alla att testa att leva på vår budget för att se vad en studentekonomi egentligen klarar av. Skulle man välja att extrajobba under tiden man är student kan man istället inte sommarjobba för chansen att bli återbetalningsskyldig till CSN är alt för stor.

49 2. Linneuniversitetet Har ni tänkt på hur universitetet kommer att påverkas av denna försäljning. Här måste ni tänka ett steg längre. Som ni säger har en privat värd rätt att göra vad den vill med sina fastigheter. Hen kan välja att göra till privat boende eller liknande. Blir det privat boende så är chansen att student bor här så gått som bortblåst. Det är inte så många vars föräldrar kan eller tänker lägga ut pengar på en bostad till sina barn. Kommer alla utbildningar att kunna finnas kvar? Finns det studenter nog att få universitet att gå runt? 3. Boende Det är sjukt svårt att få boende som det är i dags läget. Jag hade stått i kö hos er ca 480 dagar innan jag fick ett erbjudan här. Som ni har det idag (vilket är bra) kan man inte sätta upp sig i kön för ens man har fått ett antagningsbesked. Vilket gör att första året måste man hitta boende på annat håll. Om inte ni kommer finnas som faktiskt följer ett kösystem hur kommer detta att gå. Hur många måste tacka nej till sin antagning på Linneuniversitetet. 4. Campus Student kulturen är special och campus är en av de saker som lockar studenter hit då det bara finns på ett fåtal ställen i Sverige. Jag säger inte att studentlivet inte finns på andra ställen. Men campus har en speciell gemenskap som inte finns på ställen där studentbostäder är utspridda över en hel stad. Växjö är en växande stad och har en stor omsättning på människor då bland annat studenter som flyttar hit och många stannar här efteråt. Ni har inte frågat linneuniversitet eller dess studenter om denna försäljning vilket har gjort att de igår på välkomstmässan gick runt och delade ut papper om deras oro för er försäljning och risken att stunders hem försvinner. Har ni tänk vad konsekvenserna av detta är om 10 år? Det är våra hem, våra liv ni sätter i risken. De liv och den framtid vi trodde vi var på väg mot utan fler hinder. För vi har kommit så här långt. Men de verkar som vi hade fel. Det här e-brevet skickades från en virusfri dator som skyddas av Avast.

50 ÄRENDE Dnr KS/2008: Jan Bengtsson stadsjurist Tel Kommunstyrelsen Handläggningsrutin vid kommunala bolags försäljning av fastigheter genom s.k. paketering Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att införa den handläggningsrutin vid kommunala bolags försäljning av fastigheter genom s.k. paketering som föreslås i kommunchefens skrivelse , att 4 9. i kommunstyrelsens reglemente ges följande nya lydelse. Fullmäktige är, oberoende av vad som sägs i 3 om kommunstyrelsens ägar- och huvudmannafunktion förebehållet ärenden avseende 9. försäljning av företag eller del av företag, dock att aktieöverlåtelseavtal vid s.k. paketering av fastigheter skall prövas av Växjö Kommunföretag AB Bakgrund Paketering innebär att ett aktiebolag som skall avyttra en fastighet först överlåter fastigheten till dess skattemässiga restvärde till ett dotterbolag ( Nyab ) varefter aktierna i Nyab säljs till den egentlige köparen. Aktierna i Nyab är näringsbetingade, varför vinsten från försäljningen blir skattefri för det säljande moderbolaget. Nuvarande handläggningsrutin Idag behandlas paketeringsärenden av kommunfullmäktige vid två tillfällen. Första tillfället är när fullmäktige enligt 3 kap. 17 kommunallagen skall godkänna bolagsordning och utse styrelseledamöter samt lekmannarevisorer i Nyab. Nästa gång ärendet kommer upp är när fullmäktige skall ta ställning till avtalet om överlåtelse av aktierna i Nyab. Eftersom överlåtelsen av aktierna i Nyab är en företagsöverlåtelse är ärendet enligt 4 i kommunstyrelsens reglemente förbehållet fullmäktige. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN kommunkansliet 1 (3) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Mobil Fax Org.nr Bg Hemsida E-post

51 ÄRENDE KS/2008: Förslag till ny handläggningsrutin För att uppnå en mer rationell hantering av ärenden som rör försäljning av fastigheter genom paketering föreslås följande nya ordning. 1. Samtidigt som ärendet om godkännande av bolagsordning, val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer i Nyab initieras begär det berörda bolaget, t.ex. Växjöhem eller Hyresbostäder, att fullmäktige tar ställning till om den aktuella fastigheten skall få säljas ned till Nyab och om aktierna i Nyab senare skall få säljas till ett externt bolag eller en bostadsrättsförening till marknadsvärde. 2. Om fullmäktige inte har någon erinran mot bolagets förslag om paketering tar fullmäktige ställning till den föreslagna bolagsordningen och utser styrelse samt lekmannarevisorer. 3. Den affärsmässiga bedömningen av aktieöverlåtelseavtal vid paketering av fastigheter överlåts på Växjö Kommunföretag AB, (VKAB) Konsekvenser Förslaget om en ny handläggningsrutin innebär att paketeringsärenden kommer att behandlas av fullmäktige vid endast ett tillfälle men att kravet på att fullmäktige skall få ta ställning innan beslut fattas om fastighetsförsäljning i form av paketering fortfarande tillgodoses. Fullmäktiges ställningstagande blir visserligen inte bindande för styrelsen i det berörda bolaget men det är inte sannolikt att bolagsstyrelsen skulle gå emot fullmäktiges uppfattning. Om fullmäktige skulle ha något att erinra mot den föreslagna paketeringen får frågan således anses förfallen. Om fullmäktige däremot inte har någon erinran mot paketeringen kan bolagsstyrelsen härefter fatta de beslut som fordras för att affären skall kunna genomföras. Med den föreslagna handläggningsrutinen blir rollfördelningen att fullmäktige tar ställning till den principiella frågan om den aktuella fastigheten skall få säljas och, om fullmäktige anser att så skall ske, godkänner bolagsordningen, utser styrelseledamöter och lekmannarevisorer. VKAB:s roll blir sedan att bedöma villkoren i aktieöverlåtelsen. Den situationen skulle då kunna inträffa att fullmäktige uttalar att en viss fastighet får säljas men att VKAB säger nej eftersom man anser det vara en ekonomiskt dålig affär. 2 (3)

52 ÄRENDE KS/2008: Om den nya handläggningsrutinen införs bör det göras ett tillägg till 4 9. i kommunstyrelsens reglemente där VKAB bemyndigas att pröva aktieöverlåtelseavtal i paketeringsärenden. Ove Dahl kommunchef Jan Bengtsson stadsjurist 3 (3)

53 ÄRENDE Dnr KS Kommunstyrelsen Kommunchefens skrivelse om försäljning av 2069 lägenheter ur Växjöbostäder AB:s bestånd Under förutsättning att det är kommunfullmäktiges vilja att försälja fastigheterna i enlighet med Växjöbostäder AB:s och Växjö Kommunföretag AB:s förslag bör nedanstående beslut fattas. Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner att Växjöbostäder AB får sälja fastigheterna i enlighet med styrelsens förslag i Kommunfullmäktige godkänner att fastigheterna får säljas ner till dotterdotter-bolag som i sin tur ägs av ett av Växjöbostäder helägt dotterbolag (mellanbolaget) och att dotterbolaget sedan får sälja aktierna i dotter-dotterbolagen till extern köpare. Kommunfullmäktige godkänner att Växjöbostäder AB för detta ändamål får förvärva sju bolag. Kommunfullmäktige godkänner förslag till bolagsordning för de helägda dotterbolagen. Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse styrelseledamöter och ersättare i bolagen för tiden intill slutet av årsstämman Om aktierna i bolaget överlåts dessförinnan ska styrelseledamöternas och ersättarnas uppdrag upphöra den dag då den nye ägaren tillträder aktierna. Kommunfullmäktige beslutar att i ett särskilt beslut utse lekmannarevisorer i bolagen för tiden intill slutet av årsstämman Om aktierna i bolagen överlåts dessförinnan ska lekmannarevisorernas och suppleanternas uppdrag upphöra den dag då den nye ägaren tillträder aktierna. Kommunfullmäktige medger att dotterbolagen, sedan aktierna överlåtits, till och med utgången av 2020 får behålla vården av de allmänna handlingar som förvaras hos bolagen och som övergångsvis behövs i verksamheten. Kommunledningsförvaltningen 1 (4) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr Bg

54 ÄRENDE Dnr KS Bakgrund Kommunfullmäktige har i budgeten för 2016 angivit att cirka lägenheter ska säljas ur beståndet till befintliga eller nya privata aktörer som vill skapa en ansvarsfull förvaltning och utveckling i Växjö. Växjöbostäder AB har i 5/2016 lämnat förslag på vilka fastigheter som ska säljas och hur det ska ske. Bolaget har även redogjort för villkor som kommer att ställas på eventuella köpare samt vilka parametrar man tog ställning till vid val av försäljningsobjekt. Beslutsunderlag Av beslutsunderlaget från Växjöbostäder AB framgår att den eventuella försäljningen ska ske genom så kallad paketering vilket innebär att Växjöbostäder köper aktiebolag till vilka fastigheterna sedan överlåts. Aktierna i bolaget säljs sedan till den blivande köparen. Kommunfullmäktige har i 244/2008 fastställt en rutin för hanteringen av denna typ av ärenden. Av orsaker som anges nedan kompletteras rutinen med att det inte är Växjöbostäder AB som direkt ska äga det bolag där fastigheterna ska paketeras utan istället av ett helägt dotterbolag, det så kallade mellanbolaget. Systemet med paketering är sanktionerat av lagstiftaren och möjliggör minskat skatteuttag vad avser skatt på realisationsvinst och stämpelskatt än att sälja fastigheterna direkt till annan. Emellertid kan inte ett bolag genom paketering sälja mer än omkring fem fastigheter under en femårsperiod. Växjöbostäder AB är inom kort uppe i detta antal genom de bostadsrättsombildningar som varit och ytterligare en som stundar. Revisorerna har därför rekommenderat Växjöbostäder AB att bilda ett mellanbolag som handhar kommande försäljningar genom paketering, och enligt revisorerna kan ett sådant mellanbolag hantera omkring 30 paketeringar. Detta innebär att mellanbolaget under viss tid kommer att finnas kvar och ligga som ett dotterbolag till Växjöbostäder AB. Av ovan nämnda rutin framgår att det är kommunfullmäktige som på begäran av Växjöbostäder AB prövar om en försäljning får ske och det är VKAB som gör den affärsmässiga bedömningen genom att pröva aktieöverlåtelseavtalet, och därigenom också godkänna priset. Då detta ärende rör ett stort antal lägenheter har ärendet även passerat VKAB som har tillstyrkt försäljningen. Växjöbostäder AB har hemställt att lägenheterna ska säljas i sex olika paket av varierande storlek och inom de områden som framgår av dokumentet 2 (4)

55 ÄRENDE Dnr KS Fastighetsförsäljningar förslag. Dokumentet går igenom samtliga av Växjöbostäder AB:s områden, försäljning föreslås dock inte i områdena Sandsbro, Centrum, Väster och Högstorp. Vidare framgår att framställan om ombildning till bostadsrätter och framställts inom vissa områden. Totalt bokfört värde på de tänkta försäljningarna är knappt kr. Efter Växjöbostäder AB:s beslut om att pröva försäljningarna har bolaget omgående informerat såväl media som hyresgäster och personal enligt förberedd kommunikationsplan. I samband med fastighetsförsäljningarna kommer Växjöbostäder AB att ställa olika krav på tilltänkt köpare. Försäljning ska ske till seriösa köpare som är långsiktiga. Försäljningsprocessen sker genom budgivning. Vid utvärdering av anbuden görs en helhetsbedömning där priset är en faktor. Vidare kommer vid försäljningen krav att ställas på bl.a. följande: Ansluta de köpta fastigheterna till den kommunala bostadsförmedlingen på sätt som beslutas om i avtal mellan bostadsförmedlingen och de nya ägarna. Villkor om att ett visst antal av lägenheterna kan nyttjas av Arbete & Välfärd och Omsorgen, om sådant behov finns. Ny köpare ska inte ombilda lägenheterna till bostadsrätter inom viss tidsperiod. Boendeformen studentbostäder ska behållas enligt gällande krav på hyresgästen, vilket bl. a innebär att hyresgästen ska vara studerande vid Linneuniversitetet. Ovanstående innebär att ambitionen finns att inkludera köparen i den kommunala bostadsförmedlingen. Hur en sådan anslutning kan se ut kan inte beskrivas i detalj då det ännu inte finns några privata fastighetsägare anslutna. Men i flertalet andra bostadsförmedlingar så brukar avtalen innehålla reglering om att i vart fall 50 % av lägenheterna ska överlämnas till bostadsförmedlingen. Detta får dock bli en fråga att se över i avtal mellan bostadsförmedlingen och tilltänkt köpare. Nämnden för arbete och välfärd och omsorgsnämnden ska som vanligt höras om deras behov inför en försäljning. I den mån nämnderna redan har hyresavtal är utgångspunkten att dessa följer med till den nya ägaren. Det är svårt att förhindra en ny ägare att förfoga över sin egendom. Men det är klokt att försöka undvika ombildningar till bostadsrätter i närtid. Detta följer också av att Växjöbostäder AB ska stäva efter långsiktiga ägare. 3 (4)

56 ÄRENDE Dnr KS Detsamma för studentbostäder så det är angeläget att lägenheterna alltjämt i första hand reserveras för studenter och inte släpps till helt fri uthyrning för alla. Som framgått ovan har principbeslut om försäljning tagits i budget för år Av ägardirektiven kan följande utläsas:...för att minska kommunens dominerande ställning som fastighetsägare och för att säkra koncernens finansiella styrka att bygga, underhålla och delta i utvecklingen ska bolaget aktivt sälja lägenheter Försäljningarna kommer att medföra att Växjöbostäder AB kan amortera skulder och stärka bolagets soliditet. Därmed reduceras koncernens skuldportfölj. Del av försäljningsintäkterna kan ges som utdelning till Växjö kommun. Enligt uppgift från Växjöbostäder AB:s styrelse och VD kommer en försäljning av den omfattning som nu är fråga om enligt preliminära bedömningar inte att medföra några personalförändringar. Beslutet skickas till För åtgärd Växjöbostäder AB För kännedom Växjö Kommunföretag AB Monica Skagne kommunchef Magnus Bengtsson chefsjurist 4 (4)

57 Fastighetsförsäljningar Förslag

58 Försäljningar Kriterier Ändamålsenligt Attraktivt Varierat utbud Prisvärt Läge Dominans Förvaltningseffektivitet Ombildningar Ekonomi

59 Sandsbro Totalt i området 169 st Sågverket (56) * Tofslärkan (48) Vallan (26) Golfbollen (39) * Förfrågan om ombildning finns för 16 HR 3

60 Hovshaga Totalt i området 455 st 44 st = 10% Älvkvarnen (36) Trapphuset (66) Herresalen Tegelvalvet (46) Västervik(48) Jätten (5) Ångvisslan (10) Nyelund (78) Snälltåget (10) Spåret (21) Rälsbussen (23) Tåget (62) Hovs Skola (96) 4

61 Araby, Hov Alabastern (357) Täljstenen (395) Sandstenen (129) Glasmästaren Gnejsen (135) Totalt i området 2032 st 633 st = 31% Skatan 8 (70) Ca 100 seniorlägenheter Några få särskilt boende Vårdcental Baggen (18) Skatan 9 (115) Skatan 10 (128) Laxen (121) Graniten (136) Rubinen (18) Skatan 7 (66) Skatan 1 (191) Skiffern (90) Skatan 6 (63) 5

62 Väster, Centrum Totalt i området 1053 st Lassaskog norra (154) Kråkan (431) Lassaskog södra (123)* Hovs Kulle 2, 3 (133) * Aspen (73) Solhjulet Solberget Ringsberg (139) *Förfrågan om ombildning finns. 6

63 Norr Totalt i området 985 st 252 st =26% Själakoret 6 (87) Lyckanshöjd Hagalyckan (5) Magistern 6-8 (252) Lekamensgärdet (173) Myran (44) Vedermödan (110) Själakoret 3 (98) * Själakoret 5 (110) Själakoret 4 (106) *Förfrågan om ombildning finns. 7

64 Centrum Totalt i området 454 st Kräftan 8, 10 (85) Leoparden (12) Mörner (18) Saturnus (23) Elden Södra (41)* Drotsen (4) Tor (19) Lejonet (22) Elden Norra 5, 10, 14 (52) Minnet (70) Pilgrimen (54) Stenbock *Förfrågan om ombildning finns. 8

65 Öster Totalt i området 1148 st 111 st till BR =10% Östregård (28) St Annae Gärde (295) Bommen Varpen Kampagården 1, 2 (29) Strandsnäckan (47)* Trädan Äpplet 1, 2 (193) Päronet (84) Körsbäret (81) Vävaren Spinnaren Portvakten 4 (154) Portvakten 1 (237) Varav 64 ombildning * Arken *Beslutad att ombildas till BR. 9

66 Söder Totalt i området 265 st 44 st inkl. BRF =17% Styrbjörn (12) Frigg Eko (31) Vale (8) Fortuna 21, 22 Nornan Oden (17) Vallen Södra (5) Viken (12) Domprostemossen (82) Gärdet (8) Reningsverket (24)* Gasklockan (30) Vallen Norra (60) *Förfrågan om ombildning finns. 10

67 Teleborg Totalt i området: 1652 st Sälja: 551 st = 33% Romalyckan (316) Hästhagen (284) Passet (80) Liljeholmen Blåsbälgen (89) Bonden (26) Städet Tegen (35) Stockholm (57) Slåttern (21) Rom (26) Täppan (163) Väderkvarnsbacken (53) Jungfrulyckan (214) Paris (48) Skrindan (24) Harven (35) Rasken 17, 41 (183) Nergårdsanna Klangen 17, 18 11

68 Teleborg Totalt i området: 1652 st Sälja: 551 st = 33% Hästhagen (284) Liljeholmen Blåsbälgen (89) Städet Täppan (163) Väderkvarnsbacken (53) Slåttern (21) Rom (26) Jungfrulyckan (214) Paris (48) Skrindan (24) Harven (35) Rasken 17, 41 (183) Nergårdsanna Klangen 17, 18 12

69 Campus Totalt i området: 2245 st Sälja: 569 st = 25% Forskaren (200) Lyan (639) Slottstaden (343) Idet (569) Universitetet (494) 13

70 Högstorp Skogsstjärnan 14

71 Förslag försäljning Totalt: 2069 st Rälsbussen o Spåret 44 Skatan 633 Magistern 252 Styrbjörn 12 Gärdet 8 Idet 569 Jungfrulyckan 214 Rasken 183 Rom, Harven, Slåttern 82 Paris o Skrindan 72 15

72 Sammanställning föreslagna transaktioner Paket Område Fastighet Värdeår (medel 1977) Antal lgh Bokfört värde Byggrätt 1 Araby Skatan 1, 6, 7, 8, 9, ja 2 Norr Magistern 6, 7, Teleborg Paris Teleborg Skrindan Teleborg Rom Teleborg Slåttern Teleborg Harven Teleborg Jungfrulyckan Teleborg Rasken Totalt paket Teleborg Idet ja 5 Söder Gärdet Söder Styrbjörn Hovshaga Rälsbussen Hovshaga Spåret Totalt alla paket

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-06-07 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 14 juni 2016 kl. 10.30 i Utvandrarnas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-09-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-09-15 Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14:00 20:05 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande 167-179, 181-213 Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 31 Tid och plats

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 31 Tid och plats KALLELSE Kommunfullmäktige 2016-06-03 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 31 Tid och plats Ledamöter Benny Johansson (M), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE 2016-12-14 kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband med pausen av kommunfullmäktige)

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-12-14 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-10-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 16:30 17:20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson M Alf kogmalm Anders Lindoff Andreas Ekman M Andreas C Håkansson Anna Gustbée M Anna Hultstein M Anna Tenje

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 25

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 25 KALLELSE Kommunfullmäktige 2016-01-19 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 25 Tid och plats tisdagen den 26 januari 2016 kl. 14:00 i Atriumsalen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 14.00 20.20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e vice ordförande Tobias

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer: 556602-4641 2015-12-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer: 556602-4641 2015-12-03 Tid och plats Sammanträdesrum Växjö Kommunföretag AB, kl. 14.00 17.10 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S) Tobias Adersjö (MP) Martin Edberg (S) Ulf Hedin (M) Rose-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

KALLELSE Valnämnd 2015-01-28. Valnämnd kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 8.

KALLELSE Valnämnd 2015-01-28. Valnämnd kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 8. KALLELSE Valnämnd 2015-01-28 Valnämnd kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 8. Tid och plats torsdagen den 5 februari 2015 klockan 13.30 i C- salen, Växjö

Läs mer

Skrivelse om att uppmärksamma 250 årsjubileum för Sveriges första tryckfrihetsförordning och offentlighetsprincip- Lennart Adell Kind (FP)

Skrivelse om att uppmärksamma 250 årsjubileum för Sveriges första tryckfrihetsförordning och offentlighetsprincip- Lennart Adell Kind (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-11-03 404 Dnr 2015-00762 Skrivelse om att uppmärksamma 250 årsjubileum för Sveriges första tryckfrihetsförordning och offentlighetsprincip- Lennart Adell Kind

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09 Tid och plats C-salen klockan 13.30-14.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S), 103, 108, 114, 104, 115 Ann-Christin Eriksson (V), 105-107, 109-113 Ulf Hedin (M) Oliver

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-05-18 Tid och plats Kronobergsrummet, kl. 14:00-14.35 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M),

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Tid och plats H-salen, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 KALLELSE Kommunstyrelsen 2015-06-11 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 Tid och plats tisdagen den 16 juni 2015 kl. 12.50 i Utvandrarnas

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 15.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 15. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 15. Tid och plats tisdagen den 19

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP) Plats A-salen Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-12-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-12-16 Tid och plats A-salen, kl. 13:35-16:10 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Anna Gustbée (M) Ove Löfqvist (M)

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 29

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 29 KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-01-27 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 29 Tid och plats tisdagen den 2 februari 2016 kl. 13.30 i A-salen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2016-03-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2016-03-01 Tid och plats A-salen, kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 Växjös starkaste lag Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018 Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 KOMMUNSTYRELSEN (+AU) Bo Frank + AU Anna Tenje + AU Catharina Winberg Oliver

Läs mer

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13:30 15.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2016-01-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2016-01-12 Tid och plats A-salen, kl. 15.00 16.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S), 1:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 12.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 12. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-20 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 12. Tid och plats tisdagen den 26

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-11-24. Per Sigvardsson(S)

Sammanträdesdatum 2015-11-24. Per Sigvardsson(S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda,, 17:30-18:30 Beslutande Bo Eddie Rossbol (S) ordför. Ann-Marie Fagerström (S) Bo Sunesson (C) Emma Åhlander Hansson (M) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB Tid och plats Sammanträdesrum, kl. 14.00-16.10 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S), 1:e vice ordförande Tobias Adersjö (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-03-26 1 (18) + Plats och tid: Folkets Hus, Kisa, klockan 18.00-21.00

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-03-26 1 (18) + Plats och tid: Folkets Hus, Kisa, klockan 18.00-21.00 Kommunfullmäktige 2012-03-26 1 (18) + Plats och tid: Folkets Hus, Kisa, klockan 18.00-21.00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Anders Lind, kommunchef Majlis Johansson, kommunsekreterare Agne

Läs mer

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande 2(12) Närvarolista Beslutande Ledamöter Barbro Gustafsson (M), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S), 1:e vice ordförande Christer Aronsson (C), 2:e vice ordförande Bengt Viktorsson (M) Maria Radivoj

Läs mer

AB Familjebostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Blackeberg, Hässelby och Bromma/Ulvsunda till Willhem Stockholm AB

AB Familjebostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Blackeberg, Hässelby och Bromma/Ulvsunda till Willhem Stockholm AB Utlåtande 2012:69 RI+V (Dnr 023-343/2012) AB Familjebostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Blackeberg, Hässelby och Bromma/Ulvsunda till Willhem Stockholm AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Tid och plats Atriumsalen, Utvandrarnas Hus, kl. 09:00 12:20 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M), Ordförande 145-150, 152-178 Marie-Louise Gustavsson (S), 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M), 2:e

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Fullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 108/2012 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2012-04-04 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Språk och framtid Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD) Lena Beime (S) Britta Bjelle

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB

AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB Utlåtande 2012:70 RI+V (Dnr 023-344/2012) AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 43-53. Tid: 2010-12-21, 10:00-15:00 Plats: Hasse på sjökanten, lokal Utsikten

Allmänpolitiska utskottet 43-53. Tid: 2010-12-21, 10:00-15:00 Plats: Hasse på sjökanten, lokal Utsikten PROTOKOLL 1(7) Plats: Hasse på sjökanten, lokal Utsikten Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg (KD), ordf Per Hansson (FP) Jarl Karlsson (S) Lena Ahnstedt (C) Charlotte Aschan ersätter Malin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-05-07. kl. 15:00-16.40, VKAB:s styrelserum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-05-07. kl. 15:00-16.40, VKAB:s styrelserum Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare kl. 15:00-16.40, VKAB:s styrelserum Per Schöldberg (C), ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lars Edqvist (MP) Anna Gustbée (M) Martin Edberg

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Kommunstyrelsen 1(8) Tid och plats: Kl.18.30-18.35 Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Beslutande: Angelica Rage (s), ordförande Sten Myreback (c), v. ordförande Kenneth

Läs mer

UPPDRAG PÅ 4 ÅR: Ola Gustafsson. Kommunstyrelsen (KS) Gunnar Storbjörk Rose-Marie Holmqvist. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) Krisledningsnämnd

UPPDRAG PÅ 4 ÅR: Ola Gustafsson. Kommunstyrelsen (KS) Gunnar Storbjörk Rose-Marie Holmqvist. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) Krisledningsnämnd Valberedningens förslag till medlemsmötet 141117 En enig valberedning överlämnar härmed nedanstående förslag till medlemsmötet. Valberedningen består av följande personer; Åke Eriksson (ordförande), Marianne

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 juni 2013 1(12) Plats och tid Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S,

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-06-18. Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Plats Utvandrarnas hus, Atriumsalen, Växjö Tid Kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Nils Posse (M), ordförande Marie-Louise Gustavsson (S) Berith Swalander (M) Patricia Aguilera (S) Ann Albertsen (C) Jan

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2015-05-27 Justeringsdatum: 2015-06-04 Anslagsdatum: 2015-06-05 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst Ärendenummer: Ks 606/2015 Ärendebeskrivning Neutrala

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29 Plats och sammanträdestid Beslutande Övriga PROTOKOLL Sida 1 (26) s sessionssal i Stadshuset kl 17.00-19.00 ekonomiskpolitisk debatt. Sammanträde 19.30-21.15 Ronnie Brorsson (S) Anders Olsson (M) Morgan

Läs mer

Öppenhet, transparens och professionalism i Stockholms stads bolag Motion av Rolf Könberg (m) (2003:42)

Öppenhet, transparens och professionalism i Stockholms stads bolag Motion av Rolf Könberg (m) (2003:42) Utlåtande 2004:187 RI (Dnr 023-4280/2003) Öppenhet, transparens och professionalism i Stockholms stads bolag Motion av Rolf Könberg (m) (2003:42) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats och tid Atriumsalen, Utvandrarnas hus Kl. 09.00 22.30 Beslutande Ledamöter Benny Johansson (M) Ordförande Carl-Olof Bengtsson (S) 1:e vice ordförande Lena Wibroe (M) 2:e vice ordförande Anders Lindoff

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-05-07 10:00 13:55 Plats Centrum för informationslogistik, Stationsvägen 2, Ljungby ande ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Joakim Pohlman (S), vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-21 0 Innehållsförteckning 24 Regionbildning för Jönköpings län... 37 25 Närtrafik - uppföljning... 38 26 Redovisning av fastighetsköp på exekutiv auktion... 39 27 Köp av fastigheter i centrumnära

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Katarina Niemi verksamhetschef kosten 1 (5) 2013-10-29. Omsorgsförvaltningen,

Tjänsteutlåtande. Katarina Niemi verksamhetschef kosten 1 (5) 2013-10-29. Omsorgsförvaltningen, 1 (5) 2013-10-29 Tjänsteutlåtande Förslag till beslut Förvaltningen föreslår, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, nämnden besluta att avsätta 10,2 mkr i 2014 års investeringsbudget samt 0,4 mkr i

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Nr 1 Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Tid och plats Onsdagen den 13 januari 2016, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) Marianne Sand

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40)

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40) 1(11) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 24 november 2014 kl. 13:00 Plats Kalmarsalen, Glasverandan, Skeppsbrogatan Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 40

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 40 KALLELSE Kommunfullmäktige 2015-09-07 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 40 Tid och plats Tisdagen den 15 september 2015 kl. 14:00 i

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Birgitta Jönsson (S) 29-33 Christer Laurell (C) Lennart Pettersson (C) 34 Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (12) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 19 december 2011, klockan 18.30-19.30. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-21

Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kf 15 Information om digitala kallelser... 2 Kf 16 Ny motion om utbildning för instruktörer och ledare... 3 Kf 17 Avgift för trygghetslarm... 4 Kf 18 Försäljning industrihuset,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-02-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-02-19 1 Plats och tid Kommunhuset, Sävsjö, Vallsjösalen, måndagen den 19 februari 2007 klockan 19.00-20.30 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Harald Petersson (m), Anna Eriksson (kd), Anette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, måndagen den 29 november 2010, kl 14.00-15.55. Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Sten Fransson

Läs mer

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(5) 2012-03-26

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(5) 2012-03-26 1(5) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 17:05-18:30 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M) Isabell Korn (M) Daniel Madsen (M) Kajsa

Läs mer

Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras

Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras Utlåtande 2009:105 RV (Dnr 316-803/2008) Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras Motion av Leif Rönngren (s) (2008:26) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 februari 2011, kl. 18.00 20.00 och 20.10 20.25 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan

Läs mer

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge 2015-01-13 1 (25) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-01-21 Plats Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsen 2013-12-30. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 36.

KALLELSE Kommunstyrelsen 2013-12-30. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 36. KALLELSE Kommunstyrelsen 2013-12-30 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 36. Tid 2014-01-07, kl. 13:30 Plats A-salen, kommunhuset Martin

Läs mer

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare 1(7) Plats och tid Norrtälje sportcentrum, klockan 16.30-16.47 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Hanna Stymne Bratt (S) Alexander Srndovic (S), 189 Margareta Lundgren (S) Berit

Läs mer

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 augusti 2007 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Håkan Fäldt, Kent Andersson, Sofia Hedén, Allan Widman, Hanna Thomé,

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-08 12 Information om Patientnämndens verksamhet. 13 Essunga Ryttarförening ansöker om ändring

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 264 Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-02-25, 18:00 19:05

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-02-25, 18:00 19:05 2013-03-25 18 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-02-25, 18:00 19:05 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Per Sigvardsson(s), Christer Jonsson(c), Hans Fransson(sd), Maria Svensson(s),

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-09-06 2 KS 97 Dnr 2011.211-27 Tilläggsanslag för bostadsanpassningsbidrag Bygg- och planchef Kjell Kågestad redogör i skrivelse 2011-08-22 om tilläggsanslag för konto 1161-4521-520-0211

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer