Hyror i Svenska Bostäders bestånd 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hyror i Svenska Bostäders bestånd 2006"

Transkript

1 Hyror i Svenska Bostäders bestånd 2006 en Innehåll Introduktion 2 Ej ombyggda fastigheter och ombyggda före 1960 med byggår: Ombyggda fastigheter med ombyggnadsår: Beräkna normhyra Lathund 22 Hyresstatistik baserad på Svenska Bostäders till Hyresnämnden redovisade uppgifter Björn Alfredsson i samarbete med Hyresgästföreningen och Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet (NHB)

2 Hyror i Svenska Bostäders bestånd 2006 en 2 Det råder stor enighet om att bra hyresstatistik är en nödvändig förutsättning för framgångsrika hyresförhandlingar. Jämförelser mellan hyror i allmännyttiga bostadsföretag och privata bostadsföretag är på sätt och vis grundläggande i förhandlingsarbetet för att bedöma rimligheten i olika hyreskrav. Utan möjligheter till sådana jämförelser sätts bruksvärdessystemet ur spel. Därför levererar också de allmännyttiga bostadsföretagen grundläggande hyresuppgifter till Hyresnämnderna. En bra hyresstatistik som speglar hyresstrukturen inom allmännyttan är ett viktigt och nödvändigt verktyg för effektiv hyreskamp. Med hyresstatistik menas då inte bara hyresuppgifter om enskilda lägenheter. Hyresuppgifterna blir inte relevanta förrän de struktureras och relateras till vissa bakomliggande faktorer som fastigheternas läge, ålder, eventuella ombyggnad och allmänna standard. För att kunna tjäna som ett jämförelsematerial måste hyresstatistiken sättas samman på ett sådant sätt att den sammanför fastigheter med lika bakgrund som i sin tur erbjuder en ingång till uppgifterna. Den här sammanställningen är ett led i arbetet med att framställa en meningsfull hyresstatistik som ska kunna användas och kännas meningsfull av hyresgäster boende i privatägda hyresrätter. Det har under lång tid saknats hyresstatistik och förhoppningsvis kan detta initiativ sporra också hyresgäster i andra kommuner än Stockholm att göra sina egna sammanställningar. På de följande sidorna redovisas 2006 års hyror i Svenska Bostäders bostadsbestånd i Stockholms innerstad. Tabellerna baseras på de uppgifter som Svenska Bostäder redovisat för Hyresnämnden under Uppgifterna avser lägenheter fördelade på 601 fastigheter. Förutom fastighetsdata i form av lokalisering, byggår och i förekommande fall ombyggnadsår redovisas för varje lägenhet typ, antal rum, lägenhetsyta och månadshyra. Uppgifterna har registrerats, strukturerats och kompletterats med normhyra. För normhyreberäkningen tillämpas såväl den nya som den äldre metoden. I tabellerna redovisas dock endast beräkningsresultaten enligt den äldre metoden. Detta val motiveras främst av att den äldre metoden förefaller vara den mest tillämpade i andra redovisningar trots att den nyare metoden ger ett mer rättvis resultat. I slutet av den här rapporten finns en lathund som visar hur beräkningen av normhyra går till enligt båda metoderna. En mer omfattande rapport om hur normhyran beräknas kan beställas separat. Beräkningen av normhyra för en fastighet är beroende av vilken den typiska lägenheten i fastigheten är. Fastighetens typlägenhet utgörs normalt av medianlägenhetens storlek vad avser antal rum. När Auto anges som typlägenhet har bestämningen utgått från lägenheternas medelyta i fastigheten. Sammanlagt har Svenska Bostäder 160 fastigheter i Stockholms innerstad. Sex av dessa har av olika skäl (kollektivhus, servicehus, studentbostäder) inte medtagits eftersom de inte bör användas för hyresjämförelser i det ordinarie beståndet. De resterande 154 fastigheterna redovisas i två huvudgrupper, ej ombyggda och ombyggda. I respektive huvudgrupp görs en åldersindelning. De grupper som förekommer i redovisningen är: Antal Ej ombyggda fastigheter Byggår före 1960 och ombyggda före Byggår Byggår Byggår Byggår Byggår Byggår Byggår efter Summa 69 Ombyggda Ombyggnadsår före Ombyggnadsår Ombyggnadsår Ombyggnadsår Ombyggnadsår Ombyggnadsår Ombyggnadsår efter Summa 85 För varje tabell (kategori och åldersgrupp) finns en summering och en redovisning av max-, minvärde och spridning för hyrorna. Medelvärden för hela grupper är vägda med avseende på fastigheternas totalyta. Tabellerna är förhoppningsvis lätta att förstå. Skulle något till äventyrs vara oklart så besvaras frågor via e-post på adress: Använd också ovanstående adress om felaktigheter eller saker som ser allmänt konstiga ut upptäcks. Till sist. Glöm inte bort att en bra hyresstatistik inte bara kan användas för jämförelse med privata hyror. Den gör det också möjligt att analysera hyressättningen inom det bostadsföretag som den avser. Bekymrade Hyresboende/Björn Alfredsson

3 3 Svenska Bostäder 2006 Ej ombyggda Byggår Omb Typlgh Höjn Utkiken 1 Folkungagatan /1952 Ej omb 2 rk 2,7 % Flundran 9 Grev Turegatan Ej omb 2 rk 2,8 % Utkiken 5 Folkungagatan /1943 Ej omb 2 rk 2,8 % Utkiken 7 Folkungagatan Ej omb 2,7 % Brandmästaren 22 Artillerigatan Ej omb 2,7 % Karl XV:S Port 1 Nybrogatan Ej omb 2 rk 3,1 % Tuben 1 Upplandsgatan 27A 1890 Ej omb 2 rk 2,8 % Kasernen 1 Grev Magnigatan 6B 1894 Ej omb 3 % Tallen 11 Engelbrektsgatan Ej omb 8,7 % Verdandi 8 Torsgatan Ej omb 2,7 % Vingråen 44 Kammakargatan Ej omb 2 rk 2,8 % Stengodset 4 Bråvallagatan Ej omb 4,4 % Norrmalm 5 26, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , en Ej ombyggda

4 4 Svenska Bostäder 2006 Ej ombyggda Byggår Omb Typlgh Höjn Norrtälje 23 Eriksbergsgatan Ej omb 2,8 % Rovan 3 Katarina Bangata Ej omb 2 rk 2,8 % Gjutaren Mindre 10 Torsgatan Ej omb 2 rk 2,8 % Viggen 18 Tavastgatan Ej omb 2,8 % Vattenborgen 11 John Bergs m fl 1935 Ej omb 2 rk 2,7 % Viggen 8 Tavastgatan Ej omb 2,8 % Vattenborgen 9 John Bergs m fl 1937 Ej omb 2,7 % Ankaret 20 Arbetargatan Ej omb 2,8 % Mörsaren 8 Rindögatan Ej omb 1,3 % Mörsaren 7 Rindögatan Ej omb 1,3 % Ryttmästaren 7 Olaus Petrigatan Ej omb 2,8 % Stadshagen Stadshagen Kungsholmen Ladugårdsgärdet Ladugårdsgärdet Ladugårdsgärdet 1 32, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , en Ej ombyggda Hela gruppen , , , , , , , ± 39,3% ± 44,0% ± 47,9% ± 36,6% ± 15,6% ± 15,9% ± 53,0%

5 5 Svenska Bostäder 2006 Ej ombyggda Byggår Omb Typlgh Höjn Leporiden 1 Brännkyrkagatan Ej omb 2,8 % Fikonet 5 Barnängsgatan Ej omb 2,8 % Fikonet 8 Barnängsgatan Ej omb 2,8 % Haren 4 Brännkyrkagatan Ej omb 2 rk 2,8 % Sleipner 4 Västmannagatan Ej omb 2,8 % Formen 5 Tomtebogatan 6A 1966 Ej omb 2,8 % Plankan 24 Kristinehovsgatan Ej omb 2,8 % Fikonet 7 Tengdahlsgatan Ej omb 2,8 % Pinnpojken 1 Tideliusgatan Ej omb 2,8 % Drakenberg 16 Hornsgatan Ej omb 2 rk 2,9 % 9 34, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , en Ej ombyggda Hela gruppen , , , , , , , ± 6,8% ± 6,8% ± 7,3% ± 3,0% ± 2,6% ± 2,1% ± 2,9%

6 6 Svenska Bostäder 2006 Ej ombyggda Byggår Omb Typlgh Höjn Drakenberg 15 Hornsgatan Ej omb 2 rk 2,8 % Drakenberg 14 Drakenbergsgatan Ej omb 2,9 % Spettet 20 Hornsbruksgatan Ej omb 2,8 % Spettet 21 Hornsgatan Ej omb 2,8 % Riddarsporren 19 Norrtullsgatan 12D 1979 Ej omb 2,8 % Tumstocken 11 Blekingegatan 15E 1979 Ej omb 2,8 % 5 40, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Hela gruppen , , , , , , , ± 8,6% ± 2,1% ± 5,4% ± 5,1% ± 8,3% ± 1,7% ± 4,2% en Ej ombyggda

7 7 Svenska Bostäder 2006 Ej ombyggda Byggår Omb Typlgh Höjn Riddaren 23 Riddargatan 3B 1980 Ej omb 2,7 % Pyramiden 5 Blekingegatan Ej omb 2,8 % Riddarsporren 24 Hagagatan 17A 1981 Ej omb 2,9 % Gropen 28 Hornsgatan 66A 1982 Ej omb 2,8 % Kadetten 28 Karlbergsvägen 83B 1982 Ej omb 2,9 % Skålen 21 Norrbackagatan Ej omb 1,3 % 5 36, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Hela gruppen , , , , , , , ± 0,0% ± 2,8% ± 4,0% ± 4,0% ± 3,6% ± 5,4% ± 4,0% en Ej ombyggda

8 8 Svenska Bostäder 2006 Ej ombyggda Byggår Omb Typlgh Höjn Gropen 29 Brännkyrkagatan Ej omb 2,8 % Skålen 1 Norrbackagatan Ej omb 1,3 % Skålen 25 Karlbergsvägen Ej omb 1,3 % Skålen 27 Norra Stationsgatan Ej omb 1,4 % Måttbandet 1 Timmermansgränd Ej omb 1,8 % Måttbandet 3 Lehusens Gränd Ej omb 1,8 % Designationen 2 Magnus Ladulåsgatan Ej omb 1,3 % Designationen 3 Swedenborgsgatan Ej omb 1,3 % Designationen 4 Magnus Ladulåsgatan Ej omb 1,3 % 6 55, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , en Ej ombyggda Hela gruppen , , , , , , , ± 0,0% ±,8% ± 1,9% ± 2,4% ± 1,2% ± 1,4% ± 2,2%

9 9 Svenska Bostäder 2006 Ej ombyggda Byggår Omb Typlgh Höjn Utkiken 20 Folkungagatan Ej omb,4 % Brinckan 2 Fatburs Kvarngata Ej omb 2 rk,4 % Brinckan 3 Fatburs Kvarngata Ej omb,4 % Lehusen 12 Fatburs Kvarngata Ej omb,4 % Lehusen 13 Fatburs Kvarngata Ej omb,4 % 5 43, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Hela gruppen , , , , , , ± ± 3,6% ± 6,0% ± 4,6% ± 6,6% ± 0,0% ± 4,2% en Ej ombyggda

10 10 Svenska Bostäder 2006 Ej ombyggda Byggår Omb Typlgh Höjn Tegelpråmen 2 Kungsholms Strand Ej omb 1,3 % Skålen 23 Norra Stationsgatan 95A 1997 Ej omb,4 % Kungsholmen 1 48, , , , , , , , , , Hela gruppen , , , , , , ± ±,5% ± 0,0% ± 2,1% ± 1,0% ± 0,0% ± 1,3% en Ej ombyggda

11 11 Svenska Bostäder 2006 Ej ombyggda Byggår Omb Typlgh Höjn Farvattnet 1 Södra Hammarbyhamnen Sickla Kanalgata Ej omb 2 rk -2,6 % Kattrumpstullen 2 Roslagstullsbacken Ej omb -1,2 % Norra Djurgården Selet 1 Södra Hammarbyhamnen Sickla Kanalgata Ej omb -2,6 % Bukten 1 Södra Hammarbyhamnen Sickla Kanalgata Ej omb -,8 % Kulltorp 6 Tantogatan Ej omb,4 % Viken 1 Södra Hammarbyhamnen Lugnets Allé Ej omb -,8 % Forsen 2 Södra Hammarbyhamnen Skeppsmäklargatan Ej omb 2 rk Snickeriet 1 Aktergatan Ej omb Södra Hammarbyhamnen 16 33, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , en Ej ombyggda 2000 Hela gruppen , , , , , , , ± 0,0% ± 10,4% ± 5,3% ± 6,7% ± 5,4% ± 5,5% ± 7,5%

12 12 Svenska Bostäder 2006 Ombyggda Byggår Omb Typlgh Höjn Vattuormen 20 Norr Mälarstrand rk Skruven 11 Högalidsgatan 52A ,8 % Rörstrand 24 Upplandsgatan ,8 % Kungsholmen Norrmalm 1 23, , , , , , , , , , , Hela gruppen , , , , , , ± 50,9% ± ± 3,5% ± 17,0% ± 0,0% ± 0,0% ± 13,8% en Ombyggda 1974

13 13 Svenska Bostäder 2006 Ombyggda Byggår Omb Typlgh Höjn Pyramiden 6 Blekingegatan ,8 % Pyramiden 12 Katarina Bangata rk 2,8 % Pyramiden 9 Blekingegatan ,8 % Pyramiden 10 Östgötagatan rk 2,8 % Pyramiden 15 Skånegatan ,7 % Pyramiden 17 Skånegatan ,8 % Pyramiden 14 Katarina Bangata ,8 % Trasten 8 Surbrunnsgatan ,7 % Harpan 25 Karlaplan 6A rk 2,7 % Rosendal Större 26 Hornsgatan 29F rk 2,8 % Pyramiden 18 Skånegatan 68B ,8 % Pyramiden 11 Östgötagatan ,8 % 4 37, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , en Ombyggda

14 14 Svenska Bostäder 2006 Ombyggda Byggår Omb Typlgh Höjn Riddarsporren 16 Hagagränd ,8 % Schultz 9 Renstiernas Gata ,2 % Schultz 10 Renstiernas Gata ,7 % Trasten 7 Surbrunnsgatan rk 2,8 % Pyramiden 13 Katarina Bangata 26A rk 2,7 % Pyramiden 8 Blekingegatan 63D ,8 % Furiren 15 Wittstocksgatan rk 1,3 % Urnan 32 Karlbergsvägen 68A ,8 % Ingemar 2 Frejgatan 12A ,7 % Riddarsporren 18 Norrtullsgatan 12B rk 2,8 % Smältan 5 Karlbergsvägen ,8 % Smältan 4 Karlbergsvägen 61A rk 2,9 % 4 32, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , en Ombyggda

15 15 Svenska Bostäder 2006 Ombyggda Byggår Omb Typlgh Höjn Smältan 11 Tomtebogatan rk 3 % Smältan 3 Karlbergsvägen ,8 % Ugnen 2 Tomtebogatan rk 3 % Harven 37 Gotlandsgatan rk 2,8 % 3 45, , , , , , , , , , , , , , , Hela gruppen , , , , , , , ± 31,3% ± 14,1% ± 7,5% ± 9,4% ± 9,0% ± 11,1% ± 11,5% en Ombyggda

16 16 Svenska Bostäder 2006 Ombyggda Byggår Omb Typlgh Höjn Urvädersklippan Större 2 Urvädersgränd 6C rk Ingenjören 6 Blekingegatan 12B rk 2,8 % Kroken 8 Rutger Fuchsgatan rk 2,8 % Piskan 15 Maria Skolgata 38A rk 2,8 % Volontären 24 Rörstrandsgatan 48A rk 3 % Ormen Större 18 Brännkyrkagatan rk 1,8 % Piskan 16 Maria Skolgata 40A % Piskan 17 Maria Skolgata 42A % Blosset 1 Västmannagatan 17A rk 1,3 % Piskan 4 Maria Skolgata ,8 % Piskan 5 Maria Skolgata ,7 % Piskan 9 Maria Skolgata 48B rk 2,8 % 1 30, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , en Ombyggda

17 17 Svenska Bostäder 2006 Ombyggda Byggår Omb Typlgh Höjn Ormen Större 14 Brännkyrkagatan rk 3 % Riddarsporren 17 Surbrunnsgatan ,8 % Piskan 6 Wollmar Yxkullsgatan rk 3,1 % Piskan 7 Wollmar Yxkullsgatan rk 2,8 % Piskan 10 Wollmar Yxkullsgatan rk 2,8 % Piskan 11 Wollmar Yxkullsgatan rk 2,8 % Piskan 12 Wollmar Yxkullsgatan rk 2,7 % Ormen Större 4 Brännkyrkagatan rk 2 % Humleboet 13 Gävlegatan ,8 % Jungfrun 4 Linnégatan 29A ,9 % 4 35, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , en Ombyggda Hela gruppen , , , , , , , ± 3,7% ± 14,2% ± 19,4% ± 14,7% ± 16,4% ± 7,7% ± 12,2%

18 18 Svenska Bostäder 2006 Ombyggda Byggår Omb Typlgh Höjn Nederland Mindre 18 Kvarngatan 20A rk 1,8 % Loket 8 Sankt Eriksplan rk 1,8 % Mullvaden Första 15 Hornsgatan ,8 % Småland 9 Fredmansgatan 11A ,8 % Morkullan 2 Surbrunnsgatan ,8 % Uven Större 25 Brännkyrkagatan ,8 % Mullvaden Första 20 Krukmakargatan ,8 % Mullvaden Första 19 Krukmakargatan rk 1,8 % Järnlodet 15 Sibyllegatan 15A rk 1,8 % Morkullan 31 Birger Jarlsgatan ,8 % Släggan 15 Hornsgatan 170A rk 1,8 % Skutan 33 Svarvargatan rk 1,3 % Kungsholmen 1 48, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , en Ombyggda

19 19 Svenska Bostäder 2006 Ombyggda Byggår Omb Typlgh Höjn Uven Större 24 Hornsgatan rk 1,9 % Beckbrännaren Mindre 21 Folkungagatan rk 2,7 % 1 42, , , , , , , , , Hela gruppen , , , , , , Svenska Bostäder 2006 Ombyggda Byggår Omb Typlgh Höjn Härolden 33 Kungsgatan ,7 % Plogen 7 Gotlandsgatan ,3 % Paris 5 Kvarngatan 8B ,4 % Killingen 35 Sveavägen rk 1,8 % Vilan 11 Frejgatan ,3 % Kungsholmen , ± 4,2% ± 4,7% ± 7,3% ± 5,7% ± 5,0% ± 1,2% ± 5,8% 24 31, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Hela gruppen , , , , , , , ± 13,3% ± 2,6% ± 2,0% ± 9,8% ± 0,0% ± 0,0% ± 10,2% en Ombyggda ,

20 20 Svenska Bostäder 2006 Ombyggda Byggår Omb Typlgh Höjn New York 5 Tegeluddsvägen ,3 % Vilan 9 Roslagsgatan 29A ,3 % Vilan 10 Frejgatan ,3 % Kejsaren 25 Högbergsgatan 30B ,8 % Liljan 6 Torsgatan 38A ,8 % Tobaksspinneriet 11 Långholmsgatan ,3 % Ladugårdsgärdet 8 25, , , , , , , , , , , , , Hela gruppen , , , , , , , , , , , , , , , , , , ± 5,5% ± 5,2% ± 8,0% ± 5,5% ± 1,9% ± ± 5,4% en Ombyggda

21 21 Svenska Bostäder 2006 Ombyggda Byggår Omb Typlgh Höjn Pennan 25 Siargatan ,4 % Kumlet 20 Grevgatan ,3 % Nybyggsgrind 4 Erik Dahlbergsgatan rk 1,3 % Bondetorpet 31 Skånegatan ,3 % Smeden 7 Birger Jarlsgatan rk 1,3 % Högvakten 6 Hedinsgatan ,3 % Tången 14 Hornstulls Strand ,6 % Ladugårdsgärdet Ladugårdsgärdet 22 26, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , en Ombyggda 2000 Hela gruppen , , , , , , , ± 4,0% ± 3,1% ± 6,5% ±,7% ±,7% ± 0,0% ± 4,8%

22 Beräkna normhyra Lathund När två lägenhetshyror ska jämföras kan inte detta ske rakt av, såvida inte lägenheterna är identiska. Men så är sällan fallet och därför behöver de hyror som ska jämföras anpassas så att de blir jämförbara. Det sker genom att räkna om hyrorna till en tänkt trerumslägenhet på 77 m 2. Den beräknade hyran kallas för normhyra. Beräkningen sker enligt en allmän formel med hjälp av uppgifter om årshyra och ett tabellvärde som bestäms av lägenhetstyp (antal rum och kök) samt lägenhetsyta. Tabellvärdet sätts i relation till normlägenhetens tabellvärde och allt delas med normlägenhetens yta, dvs. 77 m 2. Normhyran uttrycks i kronor per m 2 och år. Tabellvärdena för normlägenheten och lägenheter som ska jämföras avläses ur tabeller som redovisas i komprimerad form i spalten intill. Äldre metod Byggår till och med 1977 Lägenhets- Lägenhetstyp värde s 27 v rkv 34 2 rk rk 56 6 rk 58 7 rk 60 Byggår 1978 och senare samt ombyggda Lägenhets- Lägenhetstyp värde s 32 v rkv 40 2 rk rk 56 6 rk 58 7 rk 60 Allmän formel: Årshyra Normvärde Tabellvärde 77 Tabellvärde = Lägenhetsvärde + lägenhetsyta Normlägenhetens tabellvärde = = 127 Formel: Årshyra 127 Tabellvärde 77 Det finns två olika metoder för att beräkna normhyran som tar sig uttryck i olika uppsättning tabellvärden. Den äldre metoden, som tillämpas i den här rapporten, tar också hänsyn till byggnadsår när tabellvärdet bestäms. I den nyare metoden specificeras lägenhetstypen noggrannare. De olika metoderna resulterar också i olika tabellvärden för normlägenheten, 127 i den äldre metoden, 121 i den nyare. I ett separat dokument finns de fullständiga tabellerna redovisade. Nyare metod Lägenhets- Lägenhetstyp värde s 24 v rkv 34 1,5 rk 37 2 rk 40 2,5 rk ,5 rk 46,5 49 4,5 rk 50,5 5 rk 52 6 rk 55 7 rk 57 8 rk 59 Formel: Årshyra 121 Tabellvärde 77 Tabellvärde = Lägenhetsvärde + lägenhetsyta Normlägenhetens tabellvärde = =

Hyror i Familjebostäders bestånd 2006

Hyror i Familjebostäders bestånd 2006 Hyror i Familjebostäders bestånd 2006 en Innehåll Introduktion 2 Ej ombyggda fastigheter och ombyggda före 1960 med byggår: 1959 3 19801989 6 2000 7 Ombyggda fastigheter med ombyggnadsår: 1969 8 19701979

Läs mer

Bostäder Kv Abisko - Norra Djurgårdsstaden Kv Ljusbojen - Ö

Bostäder Kv Abisko - Norra Djurgårdsstaden Kv Ljusbojen - Ö Bostäder Kv Abisko - Norra Djurgårdsstaden Kv Ljusbojen - Ö Här presenteras referensobjekt för bostäder. De objekt som presenteras har vi antingen utfört ljudmätning på eller projektererat vid byggskedet,

Läs mer

WEBAS - MONTAGELISTA

WEBAS - MONTAGELISTA TRAFIKKONTORET 2014-02-21 TILLSTÅNDSAVDELNINGEN WEBAS - MONTAGELISTA Sortering: Montage MONTAGE ADRESS FABRIKAT AUTOMATTYP STATUS STATUSDATUM SPRIO 0000 Okänt montage I Drift 2014-02-18 1213 Västberga

Läs mer

Bostadsrättsföreningar Stockholm City norr 2012-04-13. Förening Adress(er) bildad typ avgift s-värde anm. år

Bostadsrättsföreningar Stockholm City norr 2012-04-13. Förening Adress(er) bildad typ avgift s-värde anm. år Arbetsmyran Vanadisvägen 28 2001? 8 8 8 26 000 10 Atlasmuren Lokstallsgatan 6 1953 380 8 8 8 27 000 10 Baggen 2 Roslagsgatan 19 1999 370 9 9 9 34 000 10 Baggen 3 Roslagsgatan 21 2004 730 9 9 9 27 000 10

Läs mer

BILDADE BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR V Newsec

BILDADE BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR V Newsec BILDADE BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR V 3 2009 Newsec 332 3 264 93 2 20 292 2 23 0 229 203 255 26 200 334 209 30 50 296 239 266 88 236 45 269 35 35 349 33 346 324 327 220 348 350 2 40 322 Innerstaden 39 22 Se

Läs mer

Ombildning till bostadsrätt

Ombildning till bostadsrätt Tillhör punkt 9 på dagordningen till styrelsesammanträde med AB Svenska Bostäder 2007-06-05 Till styrelsen Ombildning till bostadsrätt 1. Inkomna intresseanmälningar Sedan föregående avrapportering vid

Läs mer

Parkeringsövervakning med MC

Parkeringsövervakning med MC Utvärdering Parkeringsövervakning med MC www.stockholm.se/trafikkontoret 1 November 2012 Rapporten är framtagen på uppdrag av Stockholms stad, Trafikkontoret Erik Hollander 08-508 262 15 erik.hollander@stockholm.se

Läs mer

Produktion: Block 116 Fotograf omslag: Magnus Fond Tryck: Jernström Offset Papper: Munken Polar

Produktion: Block 116 Fotograf omslag: Magnus Fond Tryck: Jernström Offset Papper: Munken Polar Produktion: Block 116 Fotograf omslag: Magnus Fond Tryck: Jernström Offset Papper: Munken Polar AB Familje, Hammarby Fabriksväg 67, Box 92100, 120 07 Stockholm Telefon 08-737 20 00, fax 08-737 21 21 E-post

Läs mer

KUNGSHOLMEN l Till vänster Morellträdet 8, Hantverkargatan 52/Polhemsgatan 24. Till höger Körsbärsträdet 10, Hantverkargatan 59/Polhemsgatan 22.

KUNGSHOLMEN l Till vänster Morellträdet 8, Hantverkargatan 52/Polhemsgatan 24. Till höger Körsbärsträdet 10, Hantverkargatan 59/Polhemsgatan 22. Årsredovisning 2007 KUNGSHOLMEN l Till vänster Morellträdet 8, Hantverkargatan 52/Polhemsgatan 24. Till höger Körsbärsträdet 10, Hantverkargatan 59/Polhemsgatan 22. som grundades 1938. Samma år satte vi

Läs mer

Välkomna på Fastighetsägarfrukost! Hyresförhandlingar. Medverkande: Henrik Tufvesson och Alrik Hafström, Fastighetsägarna Stockholm

Välkomna på Fastighetsägarfrukost! Hyresförhandlingar. Medverkande: Henrik Tufvesson och Alrik Hafström, Fastighetsägarna Stockholm Välkomna på Fastighetsägarfrukost! Hyresförhandlingar Medverkande: Henrik Tufvesson och Alrik Hafström, Fastighetsägarna Stockholm Fastighetsägarfrukost- tisdagar på Alströmergatan 14 25 oktober: Brandskydd

Läs mer

Ändring av SKBs riktlinjer för hyressättning

Ändring av SKBs riktlinjer för hyressättning Till föreningsstämman 2003 Förslag till Ändring av SKBs riktlinjer för hyressättning Bakgrund Vid SKBs föreningsstämma år 2000 behandlades en motion om hyressättningsfrågor. Den diskussion som följde med

Läs mer

Ombildning till bostadsrätt

Ombildning till bostadsrätt Tillhör punkt 4 på dagordningen till styrelsesammanträde med AB Svenska Bostäder 2009-10-15 Till styrelsen Ombildning till bostadsrätt 1. Lägesrapport Ingen ny intresseanmälan har inkommit sedan föregående

Läs mer

Till vilket pris som helst!

Till vilket pris som helst! Rapport nr 3 2007 Till vilket pris som helst! Så säljer den moderatledda majoriteten i Stockholm ut allmännyttan 1 Innehållsförteckning Förord 3 1. Sammanfattning.. 4 2. En omfattande ombildning.. 5 2.1

Läs mer

Klara Strand Stockholm city på riktigt

Klara Strand Stockholm city på riktigt Klara Strand Stockholm city på riktigt Kontorsplats på första parkett Klara Strand är själva definitionen av centralt läge. Här sitter du bokstavligen mitt i stan intill idylliska Klara Strand och bara

Läs mer

74 Fastighetsförteckning. Svenska Bostäders Fastighetsförteckning 2010

74 Fastighetsförteckning. Svenska Bostäders Fastighetsförteckning 2010 74 Fastighetsförteckning Svenska Bostäders Fastighetsförteckning 2010 Fastighetsförteckning 75 Svenska Bostäders fastigheter i förvaltning per affärsområde 10-12-31 Affärsområde Järva Många av fastigheterna

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Hyror 2012

Statistik. om Stockholm. Bostäder Hyror 2012 Statistik om Stockholm Bostäder Hyror 2012 Förord Denna årliga rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2012. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen i staden för perioden 1998 2012. Uppgifterna

Läs mer

Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm.

Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. ÅRSBERÄTTELSE 1 Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. Byggnadsfirma Olov Lindgren AB är ett familjeföretag som grundades 1938. Samma år satte vi spaden i marken för att bygga vårt

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Byggnadsfirma Olov Lindgren AB har sedan 1938 byggt, förvaltat och renoverat egna fastigheter i Stockholm.

ÅRSBERÄTTELSE. Byggnadsfirma Olov Lindgren AB har sedan 1938 byggt, förvaltat och renoverat egna fastigheter i Stockholm. ÅRSBERÄTTELSE Byggnadsfirma Olov Lindgren AB har sedan 1938 byggt, förvaltat och renoverat egna fastigheter i Stockholm. 1 Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. Byggnadsfirma Olov

Läs mer

Sofia Karolinska sjukhuset

Sofia Karolinska sjukhuset 1 Sofia Giltighetstid 22 augusti 10 december 2016 Måndag fredag 05.16 05.21 05.26 05.32 05.39 05.56 05.46 05.51 05.56 06.02 06.09 06.26 06.01 06.07 06.12 06.18 06.26 06.44 06.14 06.20 06.25 06.32 06.41

Läs mer

Studentflaken 2013 hur gick det?

Studentflaken 2013 hur gick det? Fredrik Alfredsson Trafikkontoret 08-50828737 Studentflaken 2013 hur gick det? Bakgrund Inför Student 2012 togs förslaget fram att införa förbud mot studentflak. Förbudet skulle gälla kring tillfarterna

Läs mer

BILAGA 3. UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGAR FÖR

BILAGA 3. UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGAR FÖR BILAGA 3. UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGAR FÖR ÅTERVINNING ELLER BORTSKAFFANDE AV AVFALL I STOCKHOLMS STAD Enligt 5 Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning

Läs mer

SHIS verksamhet 2012. Sedan några år bedriver SHIS ett aktivt och strukturerat utvecklingsarbete vad gäller organisation, SHIS nyhetsbrev nr.

SHIS verksamhet 2012. Sedan några år bedriver SHIS ett aktivt och strukturerat utvecklingsarbete vad gäller organisation, SHIS nyhetsbrev nr. SHIS nyhetsbrev nr.2/2013 SHIS verksamhet 2012 Sedan några år bedriver SHIS ett aktivt och strukturerat utvecklingsarbete vad gäller organisation, utveckling av bostadsbeståndet och verksamhetens innehåll.

Läs mer

Läggningsanvisning. Konsumentvinyl. Februari 2013

Läggningsanvisning. Konsumentvinyl. Februari 2013 Läggningsanvisning Konsumentvinyl Februari 2013 Läggning av konsumentvinyl 1. Städa det gamla golvet noga, så att inga gruskorn eller liknande finns kvar. Om du tänker lägga ditt plastgolv ovanpå en gammal

Läs mer

Trafikförändringar för E22. Genomgång linje för linje

Trafikförändringar för E22. Genomgång linje för linje Trafikar för E22 Genomgång linje för linje Sammanfattning stombusslinjer Sammanfattning övriga linjer Linje 1: Stora Essingen-Frihamnen Linjens syfte Att skapa en länk mellan Essingeöarna-Fridhemsplan-Hötorget-Stureplan-Frihamnen.

Läs mer

Husets energianvändning

Husets energianvändning Energideklaration för Fatburs Brunnsgata 12, Stockholm. Energideklaration för Fatburs Brunnsgata 14, Stockholm. Energideklaration för Fatburs Brunnsgata 16, Stockholm. Energideklaration för Fatburs Brunnsgata

Läs mer

Ku Hel n t nya ytor fö s r skolor oc ka h utbildningsföretag. p M s ed gott o h m plats för te a ori, prakti m k spännande möte nen n och ny kunskap.

Ku Hel n t nya ytor fö s r skolor oc ka h utbildningsföretag. p M s ed gott o h m plats för te a ori, prakti m k spännande möte nen n och ny kunskap. Kunskapshamnen Helt nya ytor för skolor och utbildningsföretag. Med gott om plats för teori, praktik spännande möten och ny kunskap. Stockholm Studios ligger strategiskt placerat mitt i ett av Stockholms

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2011

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2011 Statistik om Stockholm Bostäder Bostadsbyggandet 011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Förord Sammanfattning Nyproduktion 4.1 Färdigställd nyproduktion 4. Påbörjad nyproduktion 8. Pågående nyproduktion 10 4 Om-

Läs mer

S H O P P I N G I S T O C K H O L M

S H O P P I N G I S T O C K H O L M SVENSKA MODERÅDET AB DROTTNINGGATAN 81 A 111 60 STOCKHOLM SWEDEN Tel + 46.8.411 17 44 Fax + 46.8.411 17 46 E-mail info@swedish-fashion.se www.fashioncouncil.com SHOPPING I STOCKHOLM På förfrågan från många

Läs mer

Medelmånadshyra efter region och finansieringsform april 2010, euro/m 2. 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Åland Mariehamn Landskomm.

Medelmånadshyra efter region och finansieringsform april 2010, euro/m 2. 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Åland Mariehamn Landskomm. Gerd Lindqvist/Iris Åkerberg Tel. 018-25496 Boende 2010:2 16.12.2010 Hyresstatistik 2010 Medelmånadshyran i april var 8,35 euro per kvadratmeter Medelmånadshyran för de åländska hyresbostäderna var i april

Läs mer

Hemköps butiker (sorterade på ort)

Hemköps butiker (sorterade på ort) Hemköps butiker (sorterade på ort) Butik Telefon Butiksadress Postnr Ort HEMKÖP ALFTA 0271-55230 VÄSTANÅGATAN 3 822 31 ALFTA HEMKÖP ALINGSÅS 0322-611977 SVEAGATAN 8 441 32 ALINGSÅS HEMKÖP ANDERSTORP 919

Läs mer

Lunchprisindex klart för första halvan av 2008

Lunchprisindex klart för första halvan av 2008 Pressmeddelande den 2 september 2008 Lunchprisindex klart för första halvan av 2008 Dyraste luncherna vid Slussen i Stockholm Sveriges dyraste luncher hittar man vid Slussen i Stockholm. Där kostar en

Läs mer

1 RUM & KÖK 1 RUM & KÖK RÄTTVIS HYRA SÅ BERÄKNAR BOTKYRKABYGGEN DIN LÄGENHETS HYRA

1 RUM & KÖK 1 RUM & KÖK RÄTTVIS HYRA SÅ BERÄKNAR BOTKYRKABYGGEN DIN LÄGENHETS HYRA RÄTTVIS HYRA SÅ BERÄKNAR BOTKYRKABYGGEN DIN LÄGENHETS HYRA såhär BestäMs hyran Tre faktorer inverkar när Rättvis hyra beräknas. Rättvis hyra finns det någon sån? Rättvis hyra - som infördes av Botkyrkabyggen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Pahl 7 i stadsdelen Södermalm (ca 9 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Pahl 7 i stadsdelen Södermalm (ca 9 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 00-00- SID () 0-0-0 Handläggare: Maria Sahlstrand Tfn 0-0 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Pahl i stadsdelen Södermalm

Läs mer

2011 års vinkrogar. Enköping. Falkenberg. Vinkrog per ort och antal druvklasar

2011 års vinkrogar. Enköping. Falkenberg. Vinkrog per ort och antal druvklasar 2011 års vinkrogar Vinkrog per ort och antal druvklasar Nedan är samtliga krogar som fått utmärkelsen Munskänkarnas Vinkrog 2011 (en, två eller tre druvklasar). De har nått upp till någon av nedanstående

Läs mer

Tips, råd & anvisningar

Tips, råd & anvisningar Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se Innehåll Teknisk beskrivning... 3 Teknisk data... 4 Tillbehör... 6 Låsbleck... 7 Förhöjningslist... 8 Läggningsanvisningar... 10 Punktavstånd... 12 CombiForm i

Läs mer

Informationskvällar 18, 22 och 24 februari

Informationskvällar 18, 22 och 24 februari Informationskvällar 18, 22 och 24 februari VÄLKOMNA TILL INFORMATION OM NYA HYROR SÅ HÄR ÄR UPPLÄGGET IKVÄLL Del 1 vad blir resultatet för Er Hyresbeloppen 1 april 2016 genomgång av utskickat brev Hur

Läs mer

Kvartalsrutiner - Hyresfakturering

Kvartalsrutiner - Hyresfakturering INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Kvartalsrutiner - Hyresfakturering Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Fastighetslista - Hyressättningsmodell

Fastighetslista - Hyressättningsmodell Bilaga 2 ARBETSMATERIAL, 2004 ÅRS NIVÅ Fastighetslista - Hyressättningsmodell Innehåll Sammanställning ytor och årshyror Nya hyror för nämnderna Nya hyror för nämnderna per kategori och skillnad mot nuvarande

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD. till TUMMEN UPP! matte inför betygssättningen i årskurs 6

BEDÖMNINGSSTÖD. till TUMMEN UPP! matte inför betygssättningen i årskurs 6 BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! matte inför betygssättningen i årskurs 6 Det här är ett BEDÖMNINGSSTÖD som hjälper dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper inför betygssättningen i årskurs

Läs mer

Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C

Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C Stadsledningskontoret Exploateringskontoret Trafikkontoret Stadsbyggnadskontoret Miljöförvaltningen Fastighetskontoret Södermalms stadsdelsförvaltning Handläggare Till Gemensamt tjänsteutlåtande Dnr 111-248/2015

Läs mer

Läggningsanvisning Vinylgolv

Läggningsanvisning Vinylgolv VINYL-Golv... För ett perfekt resultat 1. Mätning Mät den maximala längden och bredden på rummet inklusive alla gångar och dörröppningar. Lägg på en extra bredd om 10cm på varje sida. 2. Förberedelse Kontrollera

Läs mer

Vad gör STF. Tandsköterskeutbildning

Vad gör STF. Tandsköterskeutbildning STF i dag Tandsköterskeutbildning Kontakt med yrkeshögskolan Bevakar att utbildningen håller rätt kvalitet Bevakar att studenterna når uppsatta mål Kontakt med utbildningarna Vid behov kontakt med övriga

Läs mer

Vykort från Castro, Isla de Chiloé

Vykort från Castro, Isla de Chiloé Vykort från Castro, Isla de Chiloé Chiloé är en mycket stor ö, några mil söder om Puerto Montt. Den är 25 mil lång från norr till söder och c:a 5-6 mil från öster till väster. Inga berg på ön är över 1000

Läs mer

Våga Visa kultur- och musikskolor

Våga Visa kultur- och musikskolor Våga Visa kultur- och musikskolor Kundundersökning 04 Värmdö kommun Genomförd av CMA Research AB April 04 Kön Är du 37 6 34 65 39 60 3 69 0% 0% 40% 60% 0% 0% Kille Tjej Ej svar Våga Visa kultur- och musikskolor,

Läs mer

Planförutsättningar. Del 2 Planförutsättningar. Introduktion Områdesbeskrivning Redogörelse för planförutsättningarna

Planförutsättningar. Del 2 Planförutsättningar. Introduktion Områdesbeskrivning Redogörelse för planförutsättningarna Del 2 Introduktion Områdesbeskrivning Redogörelse för planförutsättningarna En områdesbeskrivning har gjorts i syfte att inventera Östra Dalslundsområdet med dess planförutsättningar för geoteknik, trafi

Läs mer

Styrelsen för Brf Häggen 17:10 får härmed avge årsredovisning för 2004-01-01-2004-12-31.

Styrelsen för Brf Häggen 17:10 får härmed avge årsredovisning för 2004-01-01-2004-12-31. Sid 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Häggen 17:10 får härmed avge årsredovisning för 2004-01-01-2004-12-31. Bostadsrättsföreningen registrerades den 30 november 2001. Föreningens ekonomiska plan

Läs mer

Välkommen till oss för provtagning

Välkommen till oss för provtagning älkommen till oss för provtagning älkommen till oss på Karolinska Universitetslaboratoriet Att tänka på Kontrollera vad som står i din kallelse och följ instruktioner från din läkare/sjuksköterska om eventuella

Läs mer

Välkommen till oss för provtagning

Välkommen till oss för provtagning Välkommen till oss för provtagning Karolinska nära dig! Nu finns ca 70 60 närvårdslaboratorier med remiss för provtagning eller i Stockholms län där Karolinska elektronisk beställning ansluten till Universitetslaboratoriet

Läs mer

LÄMPLIGHETSBEDÖMNING INVESTERINGSUNDERLAG

LÄMPLIGHETSBEDÖMNING INVESTERINGSUNDERLAG Sida 1 (6) LÄMPLIGHETSBEDÖMNING INVESTERINGSUNDERLAG, org.nr 556690-3968, nedan benämnt bolaget, bedriver bland annat verksamhet i form av disetionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.

Läs mer

Gång och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter

Gång och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter Gång och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter Rapport 2005:35 10 maj 2005 Dokumentinformation Titel Gång- och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter

Läs mer

DOM 2015-02-25 Stockholm

DOM 2015-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060208 DOM 2015-02-25 Stockholm Mål nr M 8665-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-09-02 i mål nr M 1231-14, se bilaga

Läs mer

Södermalm kommunal regi

Södermalm kommunal regi Stockholms stad Förskoleundersökning 6 Södermalm kommunal regi 6-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Sammanfattning av resultaten Resultat

Läs mer

Den gömda skattebomben

Den gömda skattebomben Den gömda skattebomben En rapport om hur dubbelbeskattningen av bostadsrätter slår mot hushållen i Stockholm Fastighetsägarna Stockholm Alströmergatan 14 Box 12871, 112 98 Stockholm Tel 08-617 75 00 Fax

Läs mer

Godkända Optiker 8-19år i Thord ( ) Butiksnamn Besöksadress Postort

Godkända Optiker 8-19år i Thord ( ) Butiksnamn Besöksadress Postort Godkända Optiker 8-19år i Thord (2017-06-30) Butiksnamn Besöksadress Postort AH Optik Fredsgatan 9 Nynäshamn Backmans Optik AB Skärholmsgången14 Skärholmen Benckert Optik Söderhallarna 137 Stockholm Blickfånget

Läs mer

DOM 2016-04-05 Stockholm

DOM 2016-04-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2016-04-05 Stockholm Mål nr M 7743-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-08-13 i mål nr M 2262-15, se bilaga

Läs mer

Lokalförsörjningsplan för perioden 2008-2013

Lokalförsörjningsplan för perioden 2008-2013 2008-11-12 BESLUT Dnr LiU-2008/03932 Lokalförsörjningsplan för perioden 2008-2013 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2008-2013 enligt bilaga som grund för det fortsatta

Läs mer

Geografen 3, Finn Malmgrens Väg 30-34 i Hammarbyhöjden.

Geografen 3, Finn Malmgrens Väg 30-34 i Hammarbyhöjden. Årsredovisning 2006 Geografen 3, Finn Malmgrens Väg 30-34 i Hammarbyhöjden. 2 Byggnadsfirma Olov Lindgren AB är ett familjeföretag som grundades 1938. Vår byggmästartradition och långa erfarenhet av att

Läs mer

Vision och regler för hyresgäster Brf Häggen 17:10 Engelbrektsgatan 10/Erik Dahlbergsgatan 30, Göteborg

Vision och regler för hyresgäster Brf Häggen 17:10 Engelbrektsgatan 10/Erik Dahlbergsgatan 30, Göteborg Vision och regler för hyresgäster Brf Häggen 17:10 Engelbrektsgatan 10/Erik Dahlbergsgatan 30, Göteborg Välkommen som hyresgäst till Brf Häggen 17:10 i Vasastaden, Göteborg! Vi hälsar dig välkommen som

Läs mer

Uppdrag att utarbeta underlag för nya förskoleplatser

Uppdrag att utarbeta underlag för nya förskoleplatser Tjänsteskrivelse Sida 1(3) Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Datum 2015-01-13 Ks/2013:57 120 Fastighetsfrågor - allmänt Uppdrag att utarbeta

Läs mer

Yttrande över revisionsrapporten Granskning av elevernas garanterade undervisningstid och lärarnas arbetstider.

Yttrande över revisionsrapporten Granskning av elevernas garanterade undervisningstid och lärarnas arbetstider. M A R I A - G A M L A S T A N S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G BARN OCH UNGDOM TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-05-30 SDN 2005-06-16 DNR 104-170/2005 Handläggare: Yvonne Alenius SID 1(5) Till Stadsdelsnämnden

Läs mer

UTVÄRDERING AV DET INTERNATIONELLA STUDENTBYTET VID ÅBO AKADEMI

UTVÄRDERING AV DET INTERNATIONELLA STUDENTBYTET VID ÅBO AKADEMI UTVÄRDERING AV DET INTERNATIONELLA STUDENTBYTET VID ÅBO AKADEMI Personuppgifter: Namn: Fakultet/ämne: Inskrivningsår: 1. Studier: 1.1 Vid vilket universitet var du utbytesstuderande och inom vilket utbytesprogram?

Läs mer

AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB

AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB Utlåtande 2012:70 RI+V (Dnr 023-344/2012) AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

T A X A FR.O.M 1 JANUARI 2016 FÖR RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM TROLLHÄTTANS KOMMUN

T A X A FR.O.M 1 JANUARI 2016 FÖR RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM TROLLHÄTTANS KOMMUN T A X A FR.O.M 1 JANUARI 2016 FÖR RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM TROLLHÄTTANS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 2015-xx-xx, xx, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 4, att gälla fr.o.m.. För

Läs mer

Frågor och svar - Förslag om modersmålstöd i förskolan

Frågor och svar - Förslag om modersmålstöd i förskolan UTBILDNINGSNÄMNDEN Datum 2016-05-18 Frågor och svar - Förslag om modersmålstöd i förskolan Kommer mitt barn att få samma modersmålsstöd som idag? Kommer det finnas barn som inte får något modersmålsstöd

Läs mer

Centrala Nacka trafikutredning

Centrala Nacka trafikutredning Nacka Kommun Stockholm 2014-10-22 Datum 2014-10-22 Uppdragsnummer 1320004296 Utgåva/Status Carl Chytraeus Magnus Kusoffsky Jevgenij Petoukhov Uppdragsledare Kollektivtrafik Trafikmängder, kapacitet Ramböll

Läs mer

ÖDEVATA Klass 3. Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun, Vissefjärda socken 1 Ödevata

ÖDEVATA Klass 3. Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun, Vissefjärda socken 1 Ödevata ÖDEVATA Klass 3 Skogslandets jordbruk: Äldre odlingsspår som rösen och murar. Institutionsmiljö. Skogen som resurs: Spår efter äldre verksamheter som stensträngar, kanaler, kvarnplats. Skogsarbete var

Läs mer

Fastighetsbeteckning Fastighetsnr Adress Platsbeskrivning Antal Plan

Fastighetsbeteckning Fastighetsnr Adress Platsbeskrivning Antal Plan Fastighetsbeteckning Fastighetsnr Adress Platsbeskrivning Antal Plan Bandyklubban 5 7136 Bandyvägen 3 Hiss 2 Blackebergs Gård 2 7275 Blackebergsbacken 37 Hus A H5 7 Blackebergs Gård 2 7275 Blackebergsbacken

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Jan-Åke Bergmark Affärsområdeschef Buss Södra 0451-298931 Jan-Ake.Bergmark@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-16 Dnr 1500646 1 (3) Kollektivtrafiknämnden Bussdepåer i

Läs mer

Regler för placering i förskola och annan pedagogisk omsorg

Regler för placering i förskola och annan pedagogisk omsorg Regler för placering i förskola och annan pedagogisk omsorg REGLER Sida 2 av 6 Regler för placering i förskola och pedagogisk omsorg Barn erbjuds förskoleplats från och med ett års ålder i den omfattning

Läs mer

Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm.

Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. Årsberättelse 211 Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. Byggnadsfirma Olov Lindgren AB är ett familjeföretag som grundades 1938. Samma år satte vi spaden i marken för att bygga

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sofia Strand

Bostadsrättsföreningen Sofia Strand Välkommen till Bostadsrättsföreningen Sofia Strand Tegelviksgatan 37-39 116 41 Stockholm Brf Sofia Strand, Tegelviksgatan 39, 116 41 Stockholm Sida 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Sofia Strand!

Läs mer

Plats och tid Stadshuset 2015-03-04 kl 15:00 16.30

Plats och tid Stadshuset 2015-03-04 kl 15:00 16.30 1(3) Plats och tid Stadshuset kl 15:00 16.30 Beslutande Sven-Åke Möll Hans Hoffman Märta Tofeldt Roland Åkerlund Lars-Eric Larsson Stig Hansson Lars-Ove Blomryd Ingemar Berg Mari-Anne Alfredsson Karl Erik

Läs mer

Offert Balkonger Kv.Liljan 26 Stockholm Vårt nr:2117

Offert Balkonger Kv.Liljan 26 Stockholm Vårt nr:2117 1(7) Brf Liljan 26 C/o Christer Lundin Gästrikegatan 9 113 62 Stockholm Offert Balkonger Kv.Liljan 26 Stockholm Vårt nr:2117 Stockholm 2009 05 13 Företaget och referenser Balcona AB grundades 1995. Företaget

Läs mer

LEKSANDSBOSTÄDER AB 2015-07-01. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988

LEKSANDSBOSTÄDER AB 2015-07-01. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 memo03.docx 2012-03-28-14 PM LEKSANDSBOSTÄDER AB Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 SLUTRAPPORT VERSION 2 Sweco Environment AB Falun Miljö UPPDRAGSLEDARE/HANDLÄGGARE:

Läs mer

Naturskyddsföreningen har tagit del av detaljplaneskiss för kvarteret Isstacken och lämnar härmed följande synpunkter.

Naturskyddsföreningen har tagit del av detaljplaneskiss för kvarteret Isstacken och lämnar härmed följande synpunkter. Yttrande över detaljplaneskiss för kvarteret Isstacken m.m. Inledning Naturskyddsföreningen har tagit del av detaljplaneskiss för kvarteret Isstacken och lämnar härmed följande synpunkter. Det framgår

Läs mer

Exempel på LED-installationer i Stockholms utomhusbelysning

Exempel på LED-installationer i Stockholms utomhusbelysning Henrik Gidlund Anläggning 08-508 261 68 Exempel på LED-installationer i Stockholms utomhusbelysning Katarinavägen En 330 m linjär LED som belysning av mur och gångbana. Effekt är 1 W/m, totalt 330W. Byggår

Läs mer

Mätning av bilisters tidsförluster vid införande av 30-zoner i Stockholm

Mätning av bilisters tidsförluster vid införande av 30-zoner i Stockholm Mätning av bilisters tidsförluster vid införande av 30-zoner i Stockholm Jämförande stickprovsmätning av tid det tar att köra ett antal sträckor i Stockholms stad med nuvarande hastighetsgränser respektive

Läs mer

Motion 30 Motion 31. med utlåtanden

Motion 30 Motion 31. med utlåtanden Motion 30 Motion 31 med utlåtanden 83 Motion 30 Finns det något hopp om en räddningsplan mot hyreshöjningarna? SÄNKTA HYROR Äntligen är vi ense om frysta hyror till att börja med. Vår nya regionordf. Greger

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av KF 2004-11-18 Laga kraft 2004-12-17 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Kebal 2:203 m. fl., Strömstads kommun Organisatoriska frågor Detaljplan Gällande detaljplan för Kebalviken upphävs

Läs mer

Bäcken 2. Ca 5 år + Uppgift. Bänk = Strand

Bäcken 2. Ca 5 år + Uppgift. Bänk = Strand Bäcken 2 Idé: Sven-Gunnar Furmark Ca 5 år + Bänk = Strand Uppgift Tänk er att ni är på ett uppdrag och måste ta er över en bäck. Ni kan bara ta er över på stockarna. Här ska ni träna på det. Bänk = Strand

Läs mer

Extra Årsstämma 2015 - Logarn Västervikens Samfällighetsförening. Datum och tid: 18 juli kl 10.00 - Aspö Hembygdsgård

Extra Årsstämma 2015 - Logarn Västervikens Samfällighetsförening. Datum och tid: 18 juli kl 10.00 - Aspö Hembygdsgård Dagordning Extra Årsstämma 2015 - Logarn Västervikens Samfällighetsförening 1. Mötets öppnande Datum och tid: 18 juli kl 10.00 - Aspö Hembygdsgård 2. Val av mötesordförande 3. Frågan om mötet är stadgeenligt

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning Version 1.54 maj 2015 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426

Läs mer

Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län remiss från kommunstyrelsen

Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PARKMILJÖAVDELNINGEN NORRA INNERSTADEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-02-29 Handläggare: Britt Mattsson Telefon: 08-508 09 330 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Åtgärdsprogram

Läs mer

Studie av skador på fornlämningar i skogsmark. Rapport från Riksantikvarieämbetet 2006:2

Studie av skador på fornlämningar i skogsmark. Rapport från Riksantikvarieämbetet 2006:2 Studie av skador på fornlämningar i skogsmark Rapport från Riksantikvarieämbetet 2006:2 Riksantikvarieämbetet Box 5405, 114 84 Stockholm Tel. 08-5191 8000 Fax 08-5191 8083 www.raa.se/bokhandel bocker@raa.se

Läs mer

Föreläsning 2 Mer om skyddsjord.

Föreläsning 2 Mer om skyddsjord. Föreläsning 2 Mer om skyddsjord. Tänk dig en tvättmaskin som står på gummifötter. Ytterhöljet är en typisk utsatt del. Om fasen pga ett isolationfel kommer i beröring med ytterhöljet får hela tvättmaskinen

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kallelse till Extra föreningsstämma

Kallelse till Extra föreningsstämma Kallelse till Extra föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i till extra föreningsstämma. Tid och plats: Måndagen den 31 augusti 2015 klockan 18.00 Innegården Sibyllegatan 7/Riddargatan 20, vid regn

Läs mer

Hydraulikcertifiering

Hydraulikcertifiering sid. 1:4 UPPGIFT 1 Stryk under de påståenden som Du anser vara riktiga. (Flera alternativ kan vara rätt) a/ Försämringen av den volymetriska verkningsgraden i en pump är exempel på: 1/ oregelbundna fel

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Kontaktperson Enhetschef Leif Jarlebring Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 345, mobil 070/45 10 345 E-post:

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669.

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669. Revisionsrapport Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM Datum Dnr 2008-11-06 32-2008-0669 Granskning av nystartsjobb Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Arbetsförmedlingen granskat beslut,

Läs mer

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSBERÄTTELSE /2011 DNR 343-2011-1.2.1. SID 1 (33) 2011-01-25 Särskilda redovisningar till nämnden... 2 Stadsdelsnämndens arbete under 2012... 2 Nämndens

Läs mer

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Många livsmedelsföretagare upplever att den offentliga kontrollen innebär en rad administrativa svårigheter. Landsbygdsdepartementet

Läs mer

Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Sten Nordlander Maud Linder Sören Carlsson Bo Jender Hans Nilsson Emil Carlsson

Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Sten Nordlander Maud Linder Sören Carlsson Bo Jender Hans Nilsson Emil Carlsson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Nr 2/2008 Plats och tid Beslutande Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Onsdag 13 januari 2008, kl 14.15-18.00 Styrelseledamöterna Birger Svensson,

Läs mer

Trafikutredning Kyrkerud- Strand

Trafikutredning Kyrkerud- Strand ÅRJÄNGS KOMMUN Trafikutredning Kyrkerud- Strand UPPDRAGSNUMMER 2337007000 SWECO CIVIL AB, KARLSTAD OLA ROSENQVIST SOFIA WEDIN MAGNUS WACKERFELDT Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Svar på angående kommande stambyten i Bergshamra

Svar på angående kommande stambyten i Bergshamra Svar på angående kommande stambyten i Bergshamra Varmt tack för interpellationen i ett aktuellt ämne. Låt mig börja med en lite längre bakgrund som krävs för att sätta interpellantens olika påståenden

Läs mer

Serieavslutning i DIV 1 Ö

Serieavslutning i DIV 1 Ö Serieavslutning i DIV 1 Ö I helgen som gick var det sista sammandraget i Div 1 Östra där Köpings BTK huserar. Köping har serieledning med 1 poäng inför helgen men med 4 lagmatcher och 8 möjliga poäng på

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över dabigatran (Pradaxa) t o m oktober 2012. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Sammanfattning Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos

Läs mer

Vinkrog per ort och antal druvklasar

Vinkrog per ort och antal druvklasar Vinkrog per ort och antal druvklasar Nedan är samtliga krogar som fått utmärkelsen Munskänkarnas Vinkrog 2010 (en, två eller tre druvklasar). De har nått upp till någon av nedanstående kriterier. Mer än

Läs mer

Branschorganisationen för Sveriges studentbostadsföretag

Branschorganisationen för Sveriges studentbostadsföretag Branschorganisationen för Sveriges studentbostadsföretag STUDENTBOSTADSFÖRETAGEN är branschorganisationen som verkar för att skapa förutsättningar för sina medlemmar att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-01-30 Dnr 64/2014 1 (9) Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04Linköping Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer