Regler för lån av Winden. Fastställd av: Maskinteknologssektionens styrelse 28 april 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler för lån av Winden. Fastställd av: Maskinteknologssektionens styrelse 28 april 2014"

Transkript

1 Regler för lån av Winden Fastställd av: Maskinteknlgssektinens styrelse 28 april 2014

2 Innehåll 1 Regler för dispnering av Winden... 3 Föreskrifter för användning av Winden... 6 Föreberedelser... 6 Under 6 Efter 8 Depsitinavdrag vid dåligt utförd städning Om någt går fel Planskiss

3 1 Regler för dispnering av Winden Låntagaren skall ha läst igenm ch förstått hela detta dkument innan tillträde till lkalen sker. För städningen gäller särskilt att låntagaren m denne inte kmmer utnyttja ett utrymme att anmäla detta till Windschef, innan eller i samband med nyckelutlämningen, ch då efter överenskmmelse med den samme ej behöver städa utrymmet. Om det efter arrangemanget hittas spår från arrangemanget kmmer dck depsitin dras enligt sidan Bkning av Winden sker genm sektinens hemsida under Bkning sm sedan gdkänns av Rustmästeriets Windschef. Bkningen ska ske senast en vecka innan arrangemanget m inget annat bestämt med Rustmästeriet. Rustmästeriet förbehåller sig rätten att neka bkningar. 2. Kntrakt skall skrivas innan tillträde sker då expeditinsavgift ch depsitin erläggs. 3. Expeditinsavgift för Winden är 500 kr. Depsitin är 3000 kr. 4. Winden får brukas av: Grupp 1: Föreningar tillhörande Maskinteknlgssektinen. Grupp 2: Anställda på CTH med relevant anknytning till Maskinteknlgssektinen. Grupp 3: Övriga teknlger på Maskinteknlgsektinen. Grupp 4: Övriga föreningar tillhörande Chalmers 5. Grupp 1 lånar Winden gratis vid arrangemang sm är öppna för gemene maskinteknlg, så sm raj. Detsamma gäller häfv sm är öppna för alla teknlger. Vid andra arrangemang sm till exempel Ohmsits betalas avgift sm vanligt. 6. Grupp 2, Grupp 3 ch Grupp 4 betalar alltid expeditinsavgift. Undantag gäller Grupp 3 sm ej behöver betala expeditinsavgift förutsatt att Rustmästeriet bedömer att arrangemanget är öppet för- ch gynnar gemene maskinteknlg. 7. Windschef har rätten att annullera en bkning en månad innan lkalen skall brukas. 8. Två veckr innan ett privat arrangemang kan Rustmästeriet gå in ch annullera bkningen ifall det skulle krcka med ett arrangemang sm skulle vara öppet för gemene teknlg, sm till exempel pubrundan eller raj. 3

4 9. Avbkning kan ske kstnadsfritt fram till en vecka innan bkat datum. Sker avbkningen senare erläggs en avgift på 300 kr. 10.Endast Maskinföreningar har rätt att anrdna fester med så kallat eftersläpp. 11.Nyckeln lämnas ut mellan ch på uthyrningsdagen m inget annat bestämt tillsammans med Rustmästeriet. Efter nyckelutlämning skall eventuella fel på lkalen anmälas till Windschef inm 30 minuter. 12.Den sm brukar lkalen får dispnera den från klckan på utlåningsdagen ch fram till klckan dagen efter m inte Rustmästeriet meddelat någt annat. Lkalen skall vara städad ch upplåst (ej köket) innan klckan Detta gäller på vardagar. På helger får lkalen dispneras fram till klckan dagen efter utlåningsdagen med tillägget att lkalen måste vara låst m städning ej utförts samma kväll Punkterna gäller endast för alkhlrelaterade arrangemang 13.Ingen alkhl får förtäras i någn annan del av maskinhuset än just Windenlkalen. Uthyrningen gäller endast denna lkal ch ingen annan. Den anslutande krridren innefattas till exempel inte i uthyrningen 14.Vid alla arrangemang skall två arrangemangsansvarig utses. De är ytterst ansvariga för arrangemanget, alla sm jbbar samt brandsäkerheten. Dessa två persner måste vara helt nyktra ch närvarande under hela arrangemanget. De ska även presentera sig för de medverkande för att underlätta för vakt ch/eller utryckningspersnal att hitta dem ifall någt skulle inträffa. 15.Ingen alkhl får förvaras i lkalen efter arrangemangets arrangemangsansvariga lämnat. 16.Vid ett arrangemang sm kräver serveringstillstånd skall detta finnas ch alla arrangörer måste vara helt nyktra under hela arrangemanget. 17.Inm hela fastigheten gäller rökförbud. Användning av rökmaskiner är ej tillåtet. 18.Om vakt ch/eller utryckningspersnal tillkallas, så skall de ansvariga se till att Windschef ch M-Styrelsens Vice Ordförande underrättas, annars kmmer en väsentlig depsitin att dras. 19.Vid öppna arrangemang gäller Chalmers studentkårs interna arbetsrdning för Fest ch alkhlplicy. 20.Brandvägarna ut ifrån lkalen måste alltid hållas fria, för att underlätt utrymning m det skulle vara nödvändigt. Brandsläckare finns placerade i köket, vid fönstret i baren samt vid nödutgången. 4

5 21.Vid dålig städning av lkalen får låntagaren en ny chans att städa dck kmmer en del av depsitinen dras enligt lisa på sida 8. Städningen skall utföras med krt varsel i enlighet med vad Rustmästeriet beslutar m. Ifall resultatet inte är tillfredsställande dras depsitin enligt listan på sida M-styret i samråd med Windschef kan besluta att städfirma anlitas för städning efter arrangemang. Faktura betalas då av låntagaren. 23.Låntagaren kan utöver erlagd depsitin bli ansvarig att ersätta eventuell skadegörelse ch dylikt. 24.Tillbakalämnande av nycklar ch genmgång av lkalen skall ske i enlighet med vad Rustmästeriet har beslutat m tillsammans med låntagaren. Om ingen annat beslutats skall nyckeln lämnas åter under lunchen vardagen efter brukandet. Vid missad tid dras depsitin enligt sida Vid arrangemang med där alkhl förtäras ska lkalen festanmälas senast dagen innan m detta inte gjrts i samband med bkningen på sektinens hemsida. Tillvägagångssätt: Skicka mail till Med följande innehåll: Vi skulle vilja Festanmäla Winden i maskinhuset! Sektin: Maskinsektinen Lkal: Winden Start: datum & tid Slut: datum & tid Serveringstillstånd finns ej/serveringstillstånd finns Ansvarig: Namn, eventuell förening, telefnnummer Vid ändringar gällande tid,datum eller arrangemangsansvarig kntakta samtliga snarast möjligt. Vid akuta ändringar ring även: Chalmersvakten:

6 .1 Föreskrifter för användning av Winden Följande är en checklista för vad sm bör göras i ch i anslutning före, under ch efter arrangemang..1.1 Föreberedelser Säkerhet Tillse att samtliga arrangörer är införstådda i hur de ska agera i nödsituatin. Några viktiga punkter listas nedan: Baren ch köket Arrangörer vet var brandsläckare, nödutgångar samt brandcentral finns. Brandsläckare finns vid fönstret bakm baren, i köket samt mitt emt nödutgången. Brandcentralen sitter vid huvudentrén, nrra gaveln. Skulle någt hända, ltsa flk till nödutgångarna. Vid brand kan utryckningen snabbas på genm att trycka på Brand på brandcentralen sm sitter vid huvudentrén. Se till att brandredskapen i baren ch i köket inte blckeras. Trapphuset Detta gäller utöver resterande delar vid arrangemang med serveringstillstånd. Kntrllera att trapphuset ej är tillgängligt Tillse att enda möjliga entré till Winden är huvudentrén i gamla M-huset ch/ eller nrra gaveln (Övriga ingångar är via Bulten ch från källaren). Lkalen Vidtag lämpliga åtgärder för att lkalen ch tillhörande utrustning (brd etc.) ej utsätts för nödigt slitage. Detta kan exempelvis innefatta att placera dukar på brd. Tillse att persner inte använder nödutgången i Winden annat än i nödfall. Nöddutgången är larmad. Låntagaren är ersättningsskyldig vid missbruk av nödutgång..1.2 Under Skulle någt hända, ltsa flk till nödutgångarna. Brandredskap finns vid fönstret bakm baren, i köket samt vid nödutgången. Vid brand kan utryckningen snabbas på genm att trycka på Brand på Brandcentralen sm sitter vid huvudentrén. 6

7 Tillse så att ingen alkhl finns i till Winden (huvudlkal ch köket) anslutande rum krridrer. 7

8 .1.3 Efter Kntrllera listan nedan ch bcka av! Allmänt gäller det efter lånetiden ej ska finnas spår från arrangemanget. Öppna ytr i Winden Trka av brd ch stlar. Spa av, svabba samt skrapa glven. Gör det nggrant. Kntrllera att väggar, element, fläktutblås samt övrigt är rent i lkalen. Töm papperskrgar ch sätt i nya spsäckar. Ställ tillbaka brd ch stlar på avsedd plats i lkalen, se planskiss på sida 8. Stlar ska placeras fyra per brd ch övriga på platsen utmarkerad staplade stlar. Taletter Städa taletterna nga, glöm ej urinaren. Slå avslutningsvis två hinkar med vatten i urinaren, samt i glvbrunnen vid den. Baren Töm ch trka ur kylarna m dessa använts. Stäng av ölkylarna ch lämna dörrarna ÖPPNA till kylarna. Töm papperskrgarna, glöm ej att sätta i nya sppåsar. Riv ned uppsatta prislistr ch övriga papper. Trka av bardisk, bänkskivr ch hyllr. Trka ut mikrvågsugnarna m dessa använts. Till Winden kringliggande utrymmen Detta inkluderar hela krridren utanför Winden brt till nrra gaveln via taletterna, trapphuset ch trappan utanför lungen, krridren i källaren ch taletten utanför föreningsrummen i källaren. Utrymmena nedan skall kntrlleras ch m spår från arrangemanget hittas så skall dessa städas. Kntrllera att trapphuset ser fint ut. Kntrllera trappan upp till Bulten ser fin ut. Kntrllera att krridren förbi Winden ser fin ut. 8

9 Kntrllera at föreningskrridren i källaren ser fin ut. Kntrllera att hissen ser fin ut. Kntrllera även sidrna av trapprna, räcket ch väggarna vid entrén. 9

10 Köket Trka av alla ytr i köket ch svabba glvet. Töm diskmaskinen. Rensa silarna i btten av diskmaskinen. Ställ tillbaka all använd utrustning, prslin, glas etc. då det trkat eller trkats av. Töm diskharna på gamla matrester ch dylikt. Trka av spisarna ch kntrllera att ungarna, mikrs ch värmeskåp är rena ch snygga inuti. Töm ut ev. överbliven mar ch dylikt ur kyl ch frys. Redvisa eventuella materiella förluster. Häng upp matlagningsknivarna på magnetremsan över spisarna. Gör rent bakm spisarna. Städförråd Häll ut skurvattnet. Ställ städutrustningen på anvisad plats ch häng mppas fritt så att de trkar. Avfall Knyt ihp de gamla sppåsarna ch bär ned dem till sprummet sm finns i källaren till höger när man kmmer ut ur hissen. Återvinningsglas (ej pantbara flaskr) slängs i glasåtervinningen vid Gibraltargatan. Metallföremål slängs på samma ställe sm återvinningsglaset. Övrigt Större mängder avfall slängs i avfallscntainer på Rännvägen 2. Kntrllera övriga våningsplan. Den sm hyr Winden ansvarar för hela Gamla Maskin-huset. Kntrllera mrådet kring M-huset. Hela Hörsalsvägen samt vägen ner till Olgas trappr skall vara fri från glas ch dylikt. Kntrllera även vid bankmaten. 10

11 Se till att alla dörrar till kök, förråd mm. är låsta. Dck skall dörrar in till Winden-lkalen ch klassrummen mittemt lämnas låsta. Friställ hissen m den tidigare spärrats. 11

12 .2 Depsitinavdrag vid dåligt utförd städning 200:- Grundavgift för fel vid mstädning. 300:- Köksglv. 300:- Windenglv. 200:- Arbetsytr/diskbänk. 200:- Skåpsluckr. 100:- Winden väggar ch/eller tak. 400:- Köksknivar ej på magnetremsan. 500:- Spis ch ugn. 200:- Brd ch stlar ej på avsedd plats. 200:- Städutrustning ej på avsedd plats. 500:- Krridrer, taletter ch/eller utmhus. 100:- Spr kvar i köket. 500:- Värmeskåp. 200:- Köksutrustning ej tillbakaställd. 300:- Sen återlämning av nyckel. 300:- Trka av kylarna inuti ch utanpå 300:- Ej rengjrda brdsytr. 300:- Ej rengjrda stlar. 100:- Tömma diskmaskinsfiltret. 200:- Ej rengjrd städutrustning. Minst 500:- Övriga regelöverträdelser. Om städning inte fullgtt enligt checklista dras vanstående avgift från depsitinen. Grundavgiften till kmmer vid alla fall ab dåligt utförd städning, även m felet/felen rättas till! Maxavdrag är 3000:- det vill säga hela depsitinen. Rustmästeriet bedömer vad sm inte är tillräckligt städat eller i sin rdning. Eventuella klagmål skickas till mailet går då till M- styrelsen ch Rustmästeriet, frågan behandlas då av M-styrelsen. 12

13 .3 Om någt går fel Vid prblem kntakta: Windschef, Emma Sundell, Rustmästare, Elin Jhanssn, M-styrets VO, Malin, Cubsec: Eller ring 112 m det är någt akut. Svarar inte någn av de tre första på telefn, ring då: M-styrets rdförande, Dennis eller endast vid materiella skadr M-styrets Intendent, Alexander

14 .4 Planskiss 14

Regler för lån av Winden

Regler för lån av Winden Regler för lån av Winden Fastställd av: Maskinteknologssektionens styrelse 30 mars 2015 Fall 08 Innehåll Regler för disponering av Winden... 3 Allmänna regler... 3 Regler för alkoholrelaterade arrangemang...

Läs mer

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen för idét och sektionens inventarier 2.0 Styrelsen 30 november 2010 1 Tillåtna låntagare idét får lånas ut till Teknologkåren vid LTH (TLTH), fria föreningar under TLTH, sektioner inom TLTH, medlemmar i

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Furan 7

Bostadsrättsföreningen Furan 7 Bstadsrättsföreningen Furan 7 Det här bör du veta m föreningens benderegler Ansvar Styrelsens uppgift är att se till att föreningens löpande förvaltning tas m hand ch att verkställa de beslut sm föreningsstämman

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Detta dokument har tagits fram i syfte att informera dig som medlem i Brf Verdandigården om vår förening, fastigheten och de regler som finns. Dokumentet

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Vi hoppas att du skall trivas i din nya bostad och att detta är början till en god och långvarig relation med dig som hyresgäst i fastighetsbolaget Marstad. I den här broschyren

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Brf Örebrohus 44 Org nr 716453-1084. Välkommen till. Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44

Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Brf Örebrohus 44 Org nr 716453-1084. Välkommen till. Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Välkommen till Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Vi i föreningen har nära till naturen och centrum T.ex. Buss nr. 11 som går varje halvtimme till centrum t.o.r I Ladugårdsängen finns: Bankomat Närbutik

Läs mer

Välkommen till. brf MASTEN

Välkommen till. brf MASTEN Välkommen till brf MASTEN Denna informationsmapp innehåller: - Information för nyinflyttade till HSB brf Masten - Aptusinformation - Information gällande hyresavgiften - Trivselregler för brf Masten -

Läs mer

Brandvarnare I alla våra områden är brandvarnare monterade i bostäderna samt ett brandlarmsystem i korridorerna.

Brandvarnare I alla våra områden är brandvarnare monterade i bostäderna samt ett brandlarmsystem i korridorerna. Disponentparken/Studentbostad Din hyresvärd är Herbert Lindgren som har kontor i källaren. Telefonnummer 073-330 41 25 Gemensamma utrymmen Rökning är absolut förbjudet! Vi som äger fastigheten har arbetat

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN

VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN Kära medlemmar, Denna folder vänder sig till nya såväl som befintliga medlemmar i Brf Lill-Jansplan 3. Att förfoga över en bostadsrätt i vår förening innebär både rättigheter

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

BRF Stockholmshus nr 3

BRF Stockholmshus nr 3 BRF Stockholmshus nr 3 Information till bostadsrättsföreningens medlemmar Med detta informationshäfte vill vi i Styrelsen ge dig information om brf Stockholmshus nr 3! Här finner du en mängd praktisk information

Läs mer

Välkommen som medlem i vår förening

Välkommen som medlem i vår förening Välkommen som medlem i vår förening Här får du en folder med praktisk information för dig som är nyinflyttad. Läs igenom och spara den gärna. Någonting som är bra att veta som nyinflyttad är att du som

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna av föreningens medlemmar på extra föreningsstämma 2011-09-30.

Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna av föreningens medlemmar på extra föreningsstämma 2011-09-30. Bra att veta för dig som är medlem i Brf Kamelian 2 Uppdaterad av styrelsen 2015-01-14 Informationen finns också på vår hemsida www.kamelian2.se Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Bovieran Partille

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Bovieran Partille Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Bovieran Partille Reviderade 2014-12-02 Att bo med bostadsrätt innebär att ingå i en gemenskap med alla som bor i fastigheten. Dessa trivselregler skall underlätta

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Brf Kvarteret Södermanland Solstigen 4, LIDINGÖ.

Brf Kvarteret Södermanland Solstigen 4, LIDINGÖ. Brf Kvarteret Södermanland Solstigen 4, LIDINGÖ. Informationsskrift till medlemmar Allmänt Huset är byggt 1955 och har varit en del av Foresta Hotels fastigheter. Bostadsrättsföreningen bildades 1988 och

Läs mer

Att bo i bostadsrättsföreningen Grindstugan

Att bo i bostadsrättsföreningen Grindstugan Att bo i bostadsrättsföreningen Grindstugan Kort historik HSB:s bostadsrättsförening Grindstugan består av tre hus innehållande 59 lägenheter, Tranebergsvägen 91-97, 101-107, 118-120, samt två garagelängor

Läs mer

Handbok för verksamma

Handbok för verksamma Handbok för verksamma Ver 8.0 20121001 Prisuppgifter finns inte i denna Handbok. Du hittar priser på www.motesrum.se Nyheter i denna version: 8.0 Uppläggningsavgift kap 11 8.1 Uppläggningsavgift kap 11.

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

Kv. Fullriggaren 2 i Västra hamnen Lägenhetspärm

Kv. Fullriggaren 2 i Västra hamnen Lägenhetspärm Kv. Fullriggaren 2 i Västra hamnen Lägenhetspärm Välkommen hem Välkommen! Välkommen till Grön Bostads fastighet Fullriggaren! Att flytta in i en ny lägenhet är för de flesta inspirerande och en nystart

Läs mer