Föredragningslista för styrelsemöte nr /2015 vid Stockholms universitets studentkår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista för styrelsemöte nr 20 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår"

Transkript

1 Föredragningslista för styrelsemöte nr /2015 vid Stockholms universitets studentkår klockan i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare 1.3. Val av justerare 1.4. Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande 1.5. Justering av röstlängden 1.6. Fastställande av föredragningslista 1.7. Eventuella adjungeringar 2. Presidiebeslut 3. Anmälningsärenden 4. Beslutsärenden 4.1. Nomineringar till SSCO:s styrelse* 4.2. Kåren och fakultetsföreningarna* 4.3. Anställning av verksamhetschef* 4.4. Samordnaren för lika villkorsfrågor slutar i förtid* 5. Diskussionsärenden 5.1. Högskolerestaurangers ägardirektiv* 6. Rapporter 6.1. Rapport från presidiet** 7. Övriga frågor 8. Nästa möte 9. Mötet avslutas * Finns med som bilaga ** Föredras muntligt Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm Telefax +46 (0)

2 Ärende 4.1. Nomineringar till SSCO:s styrelse Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Nomineringar till SSCO:s styrelse Bakgrund Nu är det dags igen för kåren att nominera ledamöter till SSCO:s styrelse. I vanlig ordning har vi utlyst en nomineringsanmodan på vår hemsida som har varit öppen för alla att söka. Vi har fått fem ansökningar till SSCO:s styrelse. Presidiet har resonerat så att vi bör välja kompetenta personer som i så hög grad som möjligt representerar Stockholms universitets studentkår i SSCO, istället för att nominera enbart utifrån kompetens på ett personligt mandat. Detta därför vi har haft problem i år med insyn i verksamheten då vi har så ledamöter i SSCO:s styrelse som idag har en aktiv koppling till SUS. Utöver ansökningar till styrelsen har vi även fått en ansökan som studentrådssekreterare för SSCO från Elin Melander. Presidiet anser att den typen av uppdrag bör innehas av personer som inte längre är aktiva i en kår och har därför valt att inte förorda henne till nominering. Beslutsförslag Presidiet föreslår med anledning av ovan att nominera André Beinö, Amanda Magnusson Arntsen och Stefanie Tagesson som ordinarie ledamöter samt Mikael Berg och Fredrik Tingland till suppleanter till SSCO:s styrelse Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

3 Styrelseledamot Amanda Magnusson Arntsen Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) Kungshamra 82, lgh SOLNA Att: Stockholms universitets studentkårs styrelse Personlig presentation Sedan jag började studera vid Stockholms universitet höstterminen 2008 har jag oavbrutet varit på ett eller annat sätt engagerad i dess studentliv: initialt som styrelseledamot och ordförande för en studiesocialt orienterad ämnesförening under Humanistiska föreningen, senare som Humanistiska föreningens ordförande och därefter som arvoderad förtroendevald med flera olika uppdrag inom Stockholms universitets studentkår. Engagemanget i Humanistiska föreningen och som timarvoderad i SUS expedition har löpt simultant med mina studier vilka har bedrivits på heltid. Medan jag ännu inte var engagerad i studentkåren vid tidpunkten för kårobligatoriets avskaffande så var jag året just därefter ytterst ansvarig för Humanistiska föreningens verksamhet vilken starkt påverkades av avskaffandet och vikten av fungerande samarbeten mellan de olika engagemangsformerna och organisationerna som vaktar studenters intressen stod synnerligen klar. Under innevarande verksamhetsår verkar jag som andre vice ordförande med ansvar för studentinflytande vid SUS, och arbetsleder och ansvarar som sådan för verksamheterna i enheterna för studiebevakning och påverkan. Utöver detta innebär mitt uppdrag en stor portion representation gentemot universitetet genom diverse beredande och beslutande organ såsom områdesnämnder och universitetsstyrelse. Kort kan sägas att min mötesvana är mycket god. Genom mitt varande uppdrag ingår jag också i SUS operativa ledning, vilket betytt mycket i fråga om vidareutveckling av strategiskt tänk, hänsynstagande till och ansvarstagande för verksamheter utanför den egna, långsiktig planering och verksamhetsutveckling. Jag är vid sidan om mitt uppdrag också lokalt kårpolitiskt engagerad och sitter i skrivande stund som (allt som oftast tjänstgörande) ersättare för ett kårparti i kårfullmäktige. Med allt vad jag har samlat på mig i fråga om erfarenheter av studentlivet i olika föreläsningssalar, mötesrum, styrelsesammansättningar och uppdrag så vill jag nu engagera mig det bredare forum som SSCO:s styrelse utgör, i vilken jag också tror att jag skulle vara en god representant för Stockholms universitet studentkår. Amanda Magnusson Arntsen Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

4 Styrelseledamot Amanda Magnusson Arntsen Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) Kungshamra 82, lgh SOLNA Att: Stockholms universitets studentkårs styrelse Curriculum vitae Curriculum vitae Personuppgifter Namn: Amanda Magnusson Arntsen Födelsedatum: Adress: Kungshamra 82, lgh 1220, SOLNA Telefon: Utbildning HT 2008 HT2009: VT 2010: HT 2010: VT 2011: HT 2011 VT 2013: Svenska I III Litteraturvetenskap I Ryska för nybörjare Lingvistik I Spanska för nybörjare Spanska III Förtroendeuppdrag med anknytning till Stockholms universitet VT09 VT10: Ordförande, ämnesföreningen lingonord, Humanistiska föreningen HT10: Ämnesföreningskoordinator tillika sektionsledare, ordinarie ledamot, Humanistiska föreningens styrelse Klubbmästare, ämnesföreningen lingonord, Humanistiska föreningen 2011: Ordförande, Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet HT 12 VT 13: Timarvoderad, Kårexpeditionen, Stockholms universitets studentkår HT 13 VT 14: Studiebevakare, Humanistiska fakulteten, Stockholms universitets studentkår HT 14 VT 15: Andre vice ordförande studentinflytande, Stockholms universitets studentkår Andra uppdrag Juni 2010: Barchef, bar 2, musikfestivalen Pop Dakar, Humanistiska föreningen Juni 2011: Barchef, VIP-baren, musikfestivalen Dans Dakar, Humanistiska föreningen Juni 2012: Mat- och baransvarig, musikfestivalen Dans Dakar, Humanistiska föreningen (arbetsledning av barcheferna för festivalområdets 3 allmänna barer samt ansvarig kontaktperson för samarbetsparners på plats: matvagnar och andra försäljare) 2 (2)

5 André Beinö CV Arkitektvägen 37 Ordförande, heltidsarvoderat uppdrag Bromma Stockholms universitets studentkår Juni juli Ledningssekreterare, heltidsarvoderat uppdrag Stockholms universitets studentkår Augusti juni 2014 Personlig assistent Care Allomsorg September februari 2014 Studentinformatör, samhällsvetenskapliga ämnen Uppsala universitet Februari december 2012 Forskningsassistent, ekonomisk historiska institutionen Uppsala universitet Maj december 2011 Kundtjänstansvarig för skandinavien Photobox Paris December juni 2008 Utbildning Kandidatexamen i statsvetenskap, Stockholms universitet September pågående Kandidatexamen i statsvetenskap med ekonomisk historia som biämne, c-uppsatsen kvarstår Kandidatexamen i ekonomisk historia, Uppsala universitet September juni 2012 Kandidatexamen i ekonomisk historia med statsvetenskap och idéhistoria som biämne Cours de langue et civilisation francais, La Sorbonne August januari 2008 Terminskurs i franska Cours de francais, France Langue Januari juni 2007 Terminskurs i franska

6 Förtroendeuppdrag Ett urval av relevanta uppdrag. Stockholms universitets styrelse Juni juli 2015 Ordinarie ledamot i universitetsstyrelsen Områdesövergripande rådet, Stockholms universitet Juni juli 2015 Ledamot i det beredande organet till universitetsstyrelsen Folkuniversitetet Region Öst December december 2017 Ordinarie ledamot i Folkuniversitet Region öst:s styrelse Stockholms universitets studentkår Juni Juli 2015 Ordförande för kårstyrelsen Utrikespolitiska förbundet Sverige Maj Juni 2012 Presidial med kommunikationsansvar för ett förbund med cirka 6000 medlemmar Socialdemokratiska studentklubben Mars Mars 2015 Ordinarie ledamot i klubbstyrelsen Kårpartiet S-studenter vid Stockholms universitet November pågående Ordförande för kårpartiet S-studenter vid SU Referenser Kristin Lanevik Verksamhetschef Stockholms universitets studentkår E-post: Tel: Savas Caliskan Vice ordförande Stockholms studenters centralorganisation E-post: Tel:

7

8 Ansökan till SSCO:s styrelse André Beinö Jag söker Stockholms universitets studentkårs nominering till uppdraget som ledamot i SSCO:s styrelse. Jag har under mina två år utvecklat en enorm passion och kärlek för kårstockholm och jag har under min tid som ordförande haft mycket att göra med frågor som är kårgemensamma i Stockholm men då från ett SUS perspektiv. De utmaningar vi har här har även andra kårer i Stockholm och de problem som våra studenter upplever på SU upplever även studenter i hela staden. Jag brinner för studentfrågor och jag tycker den politiska påverkan som SSCO bedriver mot kommun och andra aktörer är extremt viktig för Stockholms studenter, något jag gärna vill bidra till. Jag känner också en oro över de vikande medlemssiffror som kårstockholm har och framtiden för vår verksamhet och arbetet för studenternas bästa. Detta är en trend som behöver vändas, bostäder behöver byggas, studietiden tryggas och kårgemensamt samarbete och politisk påverkan genom SSCO är en viktig del av vägen dit. Jag vill bidra till detta genom att sitta i SSCO:s styrelse! Jag kan även med gott hjärta representera SUS och vår kårs behov och förutsättningar, och ge en bild av de universitetsspecifika problem som studenterna har hos oss och vilka erfarenheter härifrån vi kan med oss in i SSCO. Vänliga hälsningar, André

9 Hej, Jag heter Elin Melander och jag söker till posten som studentrådssekreterare för SSCO. Jag är något av en organisationsnörd och tycker att det är spännande att få inblick i hur olika organisationer fungerar. Jag har varit föreningsaktiv sen jag var 8 år och engagerade mig i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, under de 20 år som gått sen dess har jag varit engagerad i flera olika organisationer. Från mina år som aktiv i olika föreningar har jag erfarenhet av att skriva olika sorters protokoll, från diskussionsprotokoll till beslutsprotokoll. Jag har pluggat på SU sen hösten 2008 och har bland annat hunnit med att sitta i kårfullmäktige i 5 år och ett år i kårstyrelsen. Under verksamhetsåret 13/14 var jag på SUS studiebevakare för naturvetenskapliga fakulteten och satt då som sekreterare på fakultetsrådets möten men var också sekreterare på Naturvetenskapliga föreningen vid SU:s samtliga medlemsmöten. Under det senaste året har jag också suttit i styrelsen för SFS och skulle därför tycka att det vore givande att få en bättre inblick i hur SSCO fungerar.

10 Elin Melander Emmylundsvägen 5 / Solna CV Arbetslivserfarenhet 11 aug- 14 sep Valarbetare, Vänsterpartiet Storstockholm aug jun 2014 Studiebevakare Naturvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitets studentkår 2010, 2011 Timvikarie i receptionen/butiken samt höll visningar i de fasta utställningarna, Norrköpings Stadsmuseum 1aug-8 dec 2010 Ombudsman, Ung Vänster Östergötland 2008, 2009, 2010 Timvikarie, Kyrksskolan Norrköping 1 feb-31okt 2006 Ombudsman, Ung Vänster Östergötland 6 veckor 2004 Sommarjobb, Stadium Sportscamp Utbildning Masterprogrammet i Modevetenskap Stockholms universitet Medie- och kommunikationsvetenskap 60 hp (ej avslutat) Stockholms universitet 2012 Kulturvetarlinjen (Tillämpningskurs 30 hp med praktik på Nordiska museet 10 veckor) Stockholms universitet 2011 Kulturvetarlinjen (Introduktion till kulturvetarlinjen 30hp, kandidatkurs i modevetenskap 30hp) Stockholms universitet 2010 Modevetenskap GN 60 hp (Modets roll i Fransk och Italiensk litteratur och kultur 15 hp, Mode, konsumtion och marknadsföring 7,5 hp Vetenskapligt skrivande 7,5 hp) Stockholms universitet 2009 Etnologi I 30 hp Stockholms universitet

11 Elin Melander Emmylundsvägen 5 / Solna Kommunen som politisk arena 7,5 hp Linköpings universitet 2009 Flärd och Film 15 hp Stockholms universitet 2008 Modevetenskap 15 hp Stockholms universitet 2005, 2007 Religion B, Historia A, Svenska C, Litteratur och Litteraturkunskap, Historia B, Franska steg 1, Engelska C, Desktop, Information och Layout A Komvux Norrköping Teknikprogrammet Kungsgårdsgymnasiet, Norrköping Politiska uppdrag jan jun okt 2013 dec 2014 maj jan-dec 2010 okt dec 2010 feb dec 2010 sep mar 2011 jan 2007-dec 2008 ersättare Kompetensnämnden, Solna kårstyrelseledamot Stockholms universitets studentkår ersättare, Bostadsstiftelsen Signalisten i Solnas styrelse Kårfullmäktigeledamot, Stockholms universitets studentkår ersättare Barn och Ungdomsnämnden, Norrköpings kommun ersättare Regionförbundet Östsams fullmäktige Ledamot Demokratiberedningen, Norrköpings kommun Ersättare Kommunfullmäktige, Norrköpings kommun Ersättare Gymnasienämnden, Norrköpings kommun

12 Elin Melander Emmylundsvägen 5 / Solna jan-sep 2007 mar 2005-dec 2008 Nämndeman Länsrätten i Östergötland Ledamot Kvillinge kommunfullmäktigeberedning, Norrköpings kommun Urval av uppdrag inom Vänsterpartiet, Ung Vänster och Vänsterns studentförbund Aug Jan okt 2013 Apr Sep jan 2011 Mar 2006 mar 2011 Mar 2004 mar 2009 Övriga uppdrag Jan Okt juli ledamot i Vänsterpartiet Storstockholms antirasistiska utskott Förbundsordförande Vänsterns studentförbund Ledamot i Ung Vänsters kongressvalda stadgekommitté (sammankallande i den sen juni 2011) Ordförande Ung Vänster Norrköping Ledamot i distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Östergötland (vice distriktsordförande ) Ledamot i distriktsstyrelsen för Ung Vänster Östergötland Av SFS utsedd till Studentrepresentant i styrelsen för det nationella nätverket Include som arbetar med breddad rekrytering Modevetenskapliga studentrådets representant i Humanistiska fakultetsrådet på Stockholms universitet ledamot i styrelsen för Sveriges förenade studentkårer Övrigt Instruktör i feministiskt självförsvar

13 Fredrik Tingland Tel: , Adress: Tegelviksgatan 33, Stockholm, Sverige Utbildning Curriculum Vitae Juristprogrammet Stockholms Universitet 2010 Ryska (introduktionskurs) Stockholms Universitet Allmän värnplikt Ledningsregementet Enköping Samhälls- och mediaprogrammet Riddarfjärdens Gymnasium Arbetslivserfarenhet 2015 HR-ansvarig Students' Nobel NightCap 2013 Gruppledare Brandvakter Students' Nobel NightCap Seminariebokare Exceed VPAB - Exceed säljer och erbjuder finansiella tjänster. Som seminariebokare arbetade jag med telefonen som verktyg med ansvar för att kontakta och värva kunder Sommarvikariat Norra Kyrkogården Assistent GEA Farmaceutisk Fabrik AB Förtroendeuppdrag 2015 Vice Ordförande Juridiska Föreningens styrelse Ledamöte Bostadsdelegationen (SSSB) 2014 Borgmästare Juridiska Föreningens styrelse Vice Klubbmästare Klubbmästeriet Juridiska Föreningen. Föreningsverksamhet 2013 Internationella Fadderiet Juridiska Föreningen Klubbmästeriet Juridiska Föreningen Annan utbildning 2013 STADs utbildning i ansvarsfull alkoholservering Språk och datorkunskap Svenska Modersmål Engelska Flytande Ryska Grunder Ms Office Goda kunskaper Intressen Litteratur, film, musik, matlagning, familj och vänner.

14 Stefanie Tagesson Forskarbacken 13, lgh STOCKHOLM ANSÖKAN FÖR KANDIDATUR TILL SSCO:S STYRELSE Personligt brev Mitt namn är Stefanie Tagesson och har under större delen av min utbildning studerat vid Stockholms Universitet. Jag har en filosofie kandidatexamen inom genusvetenskap sedan 2011, har läst fristående kurser på avancerad nivå på flera olika universitet och höstterminen 2014 började jag på det nystartade masterprogrammet inom genusvetenskap på Stockholms universitet. Jag har under verksamhetsåret 2014/2015 suttit i SSCO:s styrelse som personlig suppleant för Ebba Ringborg (SUS), något som jag tycker har både varit otroligt lärorik och väldigt roligt. Det gångna året har gett mig större förståelse kring bostadspolitiken i Stockholms området och hur SSCO som aktör kan påverka samt verka som opinionsbildare. Med de perspektiven jag tog med mig när jag började i SSCO:s styrelse känner jag att jag själv har utvecklats och mitt uppdrag i SSCO har gett mig ett mer helhetspespektiv hur situationen ser ut för en Stockholmsstudent. Uppdraget i SSCO:s styrelse har som sagt gett mig stor förståelse kring bostadspolitiken men gett mig lusten att förstå situationen kring att vara Stockholmsstudent, hur ens boendesituation påverkar ens psykiska välmående, som i sin tur påverkar studierna. Jag anser att SSCO ska satsa hårt på den undersökning som skickats ut och få fram ett stort och starkt underlag som ger SSCO kraft gentemot politikerna och universiteten att dra denna fråga på en mer regional nivå, än t.e.x. SFS som driver denna fråga på en mer generell och nationell nivå. Jag tror även att genom att få möjligheten till ytterligare ett år i SSCO:s styrelse kommer ge styrelsens arbete en jämn och trygg kontinuitet. Jag vet att jag kommer 1

15 Stefanie Tagesson Forskarbacken 13, lgh STOCKHOLM kunna bidra med mycket av mina erfarenheter och kunskap från mina uppdrag på Stockholms universitet men även de erfarenheter och den förståelse det gångna året har gett mig, ett inslag som jag anser SSCO:s styrelsen endast kan gynnas av. Jag har genom mina diverse uppdrag och stort engagemang vid Stockholms Universitet förvärvat både kunskap och erfarenheter som jag anser är av stor nytta för denna typ av uppdrag i SSCO:s styrelse. I och med att jag varit väldigt aktiv på institutionsnivå på min heminstitution har jag fått en bra inblick hur verksamheten fungerar men även ett väldigt bra perspektiv på hur det är att vara student vid Humanistiska fakulteten vid Stockholms Universitet. Genom mitt förtroendeuppdrag vid Stockholms Universitets Studentkår (SUS), närmare bestämt i Kårexpeditionen, har jag fått en tydlig inblick och stor förståelse hur kåren som organisation är uppbyggd och fungerar. I Kårexpeditionen möts en inte bara av studenter vid ens egen institution eller fakultet, utan hela Stockholms Universitets omfång av studenter. Allt från första terminsstudenter till studenter på avancerad nivå, utbytesstudenter och doktorander. Varje student och varje fråga ger en liten inblick hur SUS organisation och verksamhetsområde påverkar och kan påverka deras studietid vid Stockholms Universitet. Som ordförande i Humanistiska föreningen (HumF) har jag också fått ett särskilt perspektiv på det studiesociala sammanhanget på Stockholms Universitet och vad det innebär för studenter vid Humanistiska fakulteten, inte bara gällande studier, men även allt det andra runtikring studierna. T.ex. hur humaniorastudenter skapar sitt egna studiesociala sammanhang. Genom alla dessa olika uppdrag har jag under årens lopp förvärvat ovärderlig kunskap och erfarenheter som jag vet ger ett både brett perspektiv men också ett relativt specifikt perspektiv inom varje område, dvs på studie och institutionsnivå, inom studentkårens verksamhetsområde samt det studiesociala sammanhanget vid 2

16 Stefanie Tagesson Forskarbacken 13, lgh STOCKHOLM Stockholm Universitet. Alla dessa erfarenheter och kvalitéer sammanvävt är något som jag vet kan bidra till SSCO:s organisation. 3

17 Stefanie Tagesson Forskarbacken 13, lgh STOCKHOLM CV Universitetsutbildning Masterprogram i Genusvetenskap HT14 Pågående Fristående kurser, avancerad nivå Stockholms universitet HT11, VT12 Helsingfors universitet HT12 Uppsala universitet VT13 Filosofie kandidantexamen huvudområde: genusvetenskap Uppdrag (arvoderade samt ideella) vid Stockholms Universitet Stockholms Universitet vid Institutionen för Etnologi, Religionshistoria och Genusvetenskap (ERG) Ordförande i studentrådet vid ERG Studentrepresentant i Institutionsstyrelsen Stockholms Universitets Studentkår (SUS) Medarbetare i Kårexpeditionen Pågående Ordinarie kårfullmäktigeledamot för kårpartiet Studentpartiet vid Stockholms universitet Verksamhetsåret 14/15 Humanistiska föreningen vid Stockholms Universitet (HumF) Styrelseledamot Höstterminen 2013 Ordförande Verksamhetsåret 2014 Ordförande Verksamhetsåret 2015 Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) 4

18 Stefanie Tagesson Forskarbacken 13, lgh STOCKHOLM Personlig styrelsesuppleant till Ebba Ringborg (SUS) Verksamhetsåret 14/15 5

19 CV Mikael Berg Utbildningar Augusti 2012 Pågående Oktober 2014 Mars 2015 September 2009 Juni 2011 Augusti 2005 Juni 2008 Studerar juristprogrammet vid Stockholms universitet Värdebaserat Ledarskap vid Scouternas Folkhögskola Studerade Svenska, Kommunikation och Litteraturvetenskap vid Mälardalens Högskola Tekniskt gymnasieprogram, Hornavanskolan i Arjeplog Tidigare arbetslivserfarenheter Juli 2014 pågående Februari 2013 Mars 2014 Juni 2013 Augusti 2013 Juli 2011 Juni 2012 Juni 2009 Augusti 2009 Styrelsesekreterare SSSB Deltid efter behov. Administrerar styrelsen genom att förbereda handlingar, föra protokoll och har kontakt med ledamöterna. Läxhjälpare på stiftelsen Läxhjälpen Under 2013 jobbade jag två kvällar i veckan i Hjulstaskolan. Har sedan våren 2014 varit inhoppare vilket innebär att jag tar uppdrag mellan två gånger i veckan till en gång i månaden på olika skolor. Snickarassistent Eskilstuna Heltid sommarmånaderna. Vice Ordförande Mälardalens Studentkår Heltidsarvoderad under ett år. Var en del av den operativa ledningen för studentkåren. Hade eget ansvar för studentrepresentationen inom högskolans olika organ. Var även en del av styrelsen och var ett stöd för de andra arvoderade och anställda i deras uppgifter. Hade visst personalansvar. Cafébiträde vid Kolmårdens Camping Heltid sommarmånaderna.

20 Mikael Berg November 2008 April 2009 Juni 2008 Augusti 2008 Receptionist Stöten i Sälen AB Heltidsanställd en säsong. Kassabiträde ICA Maxi Eskilstuna Heltid sommarmånaderna. Andra uppdrag Januari 2015 Pågående Juli 2014 Pågående Februari 2014 Pågående Januari 2014 December 2014 Maj 2014 April 2013 Mars 2014 Maj 2012 och Maj 2013 Juli 2011 Juni 2012 Vice Ordförande RFSL Ungdom Öst Styrelsesuppleant SSCO Styrelsesuppleant Stockholm Universitets Studentkårs Styrelse Fadderfiskal En av 6 ansvariga personer för insparken för de 300 nya juriststudenter som börjar varje termin. Detta innefattar både att arrangera fester och att se till att alla nya studenter förstår var de ska vara och känner sig välkomna. Till vår hjälp har vi ungefär 60 faddrar som vi har ett ledaransvar över. Delegationsledare SFSFUM Var ansvarig för de 10 personer som åkte till Sveriges Förenade Studentkårers fullmäktigemöte i Norrköping från Stockholm Universitets Studentkår. Detta innebar allt mellan att boka resor och boende till att på plats hålla alla informerade och tillfreds. Ledamot styrelsen, Stockholm Universitets Capitols Amerikansk fotbollsförening som ställer upp i universitets SM inomhus, Touchdown Sverige. Guldvinnare säsongen 2013/14. Maktanalytiker SFSFUM Arbetade med likabehandlingsfrågor på Sveriges Förenade Studentkårers fullmäktigemöte. Ledamot fakultetsstyrelsen Mälardalens Högskola Som en del av mitt uppdrag som Vice Ordförande för Mälardalens Högskolas Studentkår.

21 Mikael Berg Juli 2011 Juni 2012 Ledamot Insamlingsstiftelsen för Studentkårslokaler i Eskilstuna Som en del av mitt uppdrag som Vice Ordförande för Mälardalens Högskolas Studentkår. Juli 2011 Februari 2012 Maj 2010 Juni 2011 Projektledare Högvarv Som en del av min arvodering vid Mälardalens Studentkår var jag en av två huvudansvariga för Högvarv, en arbetsmarknadsmässa som varje år går av stapeln i Eskilstuna och Västerås. Den har runt 70 utställande företag och riktar sig till studenter på Mälardalens Högskola. Detta innefattar allt från sjuksköterskestudenter till ingenjörsstudenter. Ledamot styrelsen för Svenskamagic En av Sveriges största Sverok-föreningar med runt medlemmar.

22 Hej Jag heter Mikael Berg och skulle vilja ha ert förtroende för att få fortsätta mitt arbete i SSCOs styrelse. Under året har jag suttit som suppleant i styrelsen och har trivts väldigt bra. Jag känner att jag haft stor möjlighet att bidra i styrelsearbetet men att det finns utvecklingspotential, något jag vill driva ännu mer under nästa år. Bland annat skulle jag vilja jobba för att arbeta med en tydligare vision för SSCO. Något som jag uppfattar saknas. Förutom det tror jag att min erfarenhet och mitt kontaktnät kommer vara en tillgång under nästa verksamhetsår. Just nu pluggar jag sjätte terminen vid juristprogrammet på Stockholm Universitet. När jag inte pluggar är jag engagerad i flera olika föreningar och sitter förutom i SSCOs styrelse i styrelsen för SUS och RFSL Ungdom Öst. För mig är det viktigt att jag gör saker vid sidan av studierna då jag ser det som att min chans är nu att göra det jag vill och skaffa mig unik erfarenhet. Det ställer höga krav på att kunna särskilja på uppdrag och kontexter, men det är något som utmanar mig och driver mig. Förutom mitt föreningsengagemang arbetar jag med SSSBs styrelse. Detta har gett mig en stor insikt av hur byggprocesser går till. Men också vilka unika utmaningar vi har i Stockholm när det gäller bostadsbyggande, inte minst för studenter. Dessa lärdomar har jag under året tagit med mig in i SSCOs styrelse, något som gett mig större förståelse för det arbete SSCO gör på en operativ och strategisk nivå. Förutom studentfrågor drivs jag av tillgänglighet och HBTQ frågor, jag har alltid med mig mitt kritiska öga och är orädd att ifrågasätta strukturer och saker jag anser vara problematiska. Det viktigaste är att alla känner sig delaktiga och sedda, något som jag tror att jag skulle kunna bidra med att säkerställa i styrelsen. Jag ser fram emot att höra mer från er. Mvh Mikael Berg Mikael Berg

23 Ärende 4.2. Kåren och fakultetsföreningarna Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Kåren och fakultetsföreningarna Bakgrund Som diskuterat på det senaste styrelsemöte är det dags för kåren att återigen lyfta frågan om ett kopplat medlemskap och en gemensam medlemshantering med fakultetsföreningarna. Under året har presidiet jobbat på att etablera bra relationer med föreningarna på campus och nu är vi i en sits där det åter är aktuellt att koppla medlemskapet med fakultetsföreningarna. Beslutsförslag Presidiet föreslår med anledning av ovan att styrelsen uppdrar presidiet att arbeta för ett kopplat medlemskapet och en medlemshanteringen med fakultetsföreningarna Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

24 Ärende: 4.3. Anställning av verksamhetschef Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Anställning av verksamhetschef Bakgrund Stockholms universitets studentkårs (SUS) tillsvidareanställda verksamhetschef, Kristin Lanevik, har valt att avsluta sin anställning. Beskedet lämnades och eftersom Kristin har tre månaders uppsägningstid är hennes sista arbetsdag Kort efter beskedet bildades en grupp med ansvar för rekryteringsprocessen. Rekryteringsgruppen bestod av ordförande, vice ordförande samt nuvarande verksamhetschef. Rekryteringsgruppen inledde en rekryteringsprocess som följde en väl utarbetad tidplan men något snäv tidsram. Det har resulterat i att en mycket lämplig kandidat nu kan presenteras för styrelsen. Samtliga i rekryteringsgruppen och den lokala fackklubben står bakom rekommendationen och anser att kandidaten är den bäst lämpade för tjänsten. Kandidaten har nu ett annat uppdrag vid Stockholms universitet och efter diskussioner beslutat att rekommendera styrelsen att anställa kandidaten på 50 procent så att hen hinner ha semester samt avsluta sitt arbete. Beslutsförslag Presidiet föreslår med anledning av ovanstående att tillsvidareanställa Ida Andersson med sex månaders provanställning som verksamhetschef med start på 50 procent och från och med på 100 procent Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

25 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och beslutsförslag 2. Rekommendation av verksamhetschef 3. Annons Verksamhetschef 4. CV Ida Andersson 5. Personligt brev Ida Andersson Rekommendation av verksamhetschef Utbildning Ida uppfyller väl våra krav på högskoleutbildning. Ida har inom kort en doktorsexamen från Stockholms universitet från kulturgeografiska institutionen. Erfarenhet Ida uppfyller våra krav gällande erfarenhet. Ida har arbetat hos EnterCard Sverige AB där hon har haft personalansvar för 18 medarbetare. Denna erfarenhet tror vi kommer komma väl tillpass i rollen som Verksamhetschef. Där har hon tillgodogjort sig kunskaper i rekrytering, arbetsledning, medarbetarsamtal och lönesamtal har hon även från sin tid hos EnterCard. Som trampades för avdelningen för nya kunder ingick även verksamhetsplanering och verksamhetsrapportering inom avdelningen. Som projektledare och projektmedarbetare har hon fått erfarenhet av processutveckling och strategisk planering. Ida har dock inte erfarenhet av arbeten som verksamhetschef, kanslichef eller liknande. Gällande erfarenhet av ideella organisationer har Ida från sitt engagemang inom idrott både innan men även under sin studietid. Hon är även meriterad rörande kännedom om högskolevärlden genom sin goda kännedom av Stockholms universitet. Ida har varit projektledare i flera olika projekt både för EnterCard och för Uppsala Akademiska Roddsällskap. Under sin tid i Uppsala har hon även erfarenhet av kårfackliga uppdrag. Kunskaper inom arbetsrätt har hon från sina uppdrag inom fackförening. 2 (7)

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktige 2011-04-09

Handlingar till LinTeks fullmäktige 2011-04-09 1 Handlingar till LinTeks fullmäktige 2011-04-09 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between the

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-03

FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-03 1 NYMBLE, 2006-10-23 FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-03 * = bilaga finnes Föredragningslista Kårfullmäktigemöte #3 06/07 Datum: 2006-11-06 Tid: 18.00 23.00 Plats: L1 1. Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb 1 Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 KALLELSE 2015-07-16 VO Kallelse KS01 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Stämmotexter Uppsalaekonomernas Vårstämma 2015

Stämmotexter Uppsalaekonomernas Vårstämma 2015 Stämmotexter Uppsalaekonomernas Vårstämma 2015 20 april, klockan 16:00 i H4, Ekonomikum Ordförande (1 post) Namn: Daniel Gustavsson Det här är jag: Här har ni ett 23 år gammalt energiknippe med rötter

Läs mer

Sept. 4/2010. Johan Lind fångar ekens mångfald. Tema: Studentliv efter obligatoriet Pedagogiska förnyare Nya medarbetarwebben lanserad

Sept. 4/2010. Johan Lind fångar ekens mångfald. Tema: Studentliv efter obligatoriet Pedagogiska förnyare Nya medarbetarwebben lanserad Sept. 4/2010 Johan Lind fångar ekens mångfald Tema: Studentliv efter obligatoriet Pedagogiska förnyare Nya medarbetarwebben lanserad LEDARE Universitetsnytt höstterminen är i full gång och med den alla

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga jobb

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer