Föredragningslista för styrelsemöte nr /2015 vid Stockholms universitets studentkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista för styrelsemöte nr 20 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår"

Transkript

1 Föredragningslista för styrelsemöte nr /2015 vid Stockholms universitets studentkår klockan i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare 1.3. Val av justerare 1.4. Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande 1.5. Justering av röstlängden 1.6. Fastställande av föredragningslista 1.7. Eventuella adjungeringar 2. Presidiebeslut 3. Anmälningsärenden 4. Beslutsärenden 4.1. Nomineringar till SSCO:s styrelse* 4.2. Kåren och fakultetsföreningarna* 4.3. Anställning av verksamhetschef* 4.4. Samordnaren för lika villkorsfrågor slutar i förtid* 5. Diskussionsärenden 5.1. Högskolerestaurangers ägardirektiv* 6. Rapporter 6.1. Rapport från presidiet** 7. Övriga frågor 8. Nästa möte 9. Mötet avslutas * Finns med som bilaga ** Föredras muntligt Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm Telefax +46 (0)

2 Ärende 4.1. Nomineringar till SSCO:s styrelse Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Nomineringar till SSCO:s styrelse Bakgrund Nu är det dags igen för kåren att nominera ledamöter till SSCO:s styrelse. I vanlig ordning har vi utlyst en nomineringsanmodan på vår hemsida som har varit öppen för alla att söka. Vi har fått fem ansökningar till SSCO:s styrelse. Presidiet har resonerat så att vi bör välja kompetenta personer som i så hög grad som möjligt representerar Stockholms universitets studentkår i SSCO, istället för att nominera enbart utifrån kompetens på ett personligt mandat. Detta därför vi har haft problem i år med insyn i verksamheten då vi har så ledamöter i SSCO:s styrelse som idag har en aktiv koppling till SUS. Utöver ansökningar till styrelsen har vi även fått en ansökan som studentrådssekreterare för SSCO från Elin Melander. Presidiet anser att den typen av uppdrag bör innehas av personer som inte längre är aktiva i en kår och har därför valt att inte förorda henne till nominering. Beslutsförslag Presidiet föreslår med anledning av ovan att nominera André Beinö, Amanda Magnusson Arntsen och Stefanie Tagesson som ordinarie ledamöter samt Mikael Berg och Fredrik Tingland till suppleanter till SSCO:s styrelse Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

3 Styrelseledamot Amanda Magnusson Arntsen Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) Kungshamra 82, lgh SOLNA Att: Stockholms universitets studentkårs styrelse Personlig presentation Sedan jag började studera vid Stockholms universitet höstterminen 2008 har jag oavbrutet varit på ett eller annat sätt engagerad i dess studentliv: initialt som styrelseledamot och ordförande för en studiesocialt orienterad ämnesförening under Humanistiska föreningen, senare som Humanistiska föreningens ordförande och därefter som arvoderad förtroendevald med flera olika uppdrag inom Stockholms universitets studentkår. Engagemanget i Humanistiska föreningen och som timarvoderad i SUS expedition har löpt simultant med mina studier vilka har bedrivits på heltid. Medan jag ännu inte var engagerad i studentkåren vid tidpunkten för kårobligatoriets avskaffande så var jag året just därefter ytterst ansvarig för Humanistiska föreningens verksamhet vilken starkt påverkades av avskaffandet och vikten av fungerande samarbeten mellan de olika engagemangsformerna och organisationerna som vaktar studenters intressen stod synnerligen klar. Under innevarande verksamhetsår verkar jag som andre vice ordförande med ansvar för studentinflytande vid SUS, och arbetsleder och ansvarar som sådan för verksamheterna i enheterna för studiebevakning och påverkan. Utöver detta innebär mitt uppdrag en stor portion representation gentemot universitetet genom diverse beredande och beslutande organ såsom områdesnämnder och universitetsstyrelse. Kort kan sägas att min mötesvana är mycket god. Genom mitt varande uppdrag ingår jag också i SUS operativa ledning, vilket betytt mycket i fråga om vidareutveckling av strategiskt tänk, hänsynstagande till och ansvarstagande för verksamheter utanför den egna, långsiktig planering och verksamhetsutveckling. Jag är vid sidan om mitt uppdrag också lokalt kårpolitiskt engagerad och sitter i skrivande stund som (allt som oftast tjänstgörande) ersättare för ett kårparti i kårfullmäktige. Med allt vad jag har samlat på mig i fråga om erfarenheter av studentlivet i olika föreläsningssalar, mötesrum, styrelsesammansättningar och uppdrag så vill jag nu engagera mig det bredare forum som SSCO:s styrelse utgör, i vilken jag också tror att jag skulle vara en god representant för Stockholms universitet studentkår. Amanda Magnusson Arntsen Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

4 Styrelseledamot Amanda Magnusson Arntsen Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) Kungshamra 82, lgh SOLNA Att: Stockholms universitets studentkårs styrelse Curriculum vitae Curriculum vitae Personuppgifter Namn: Amanda Magnusson Arntsen Födelsedatum: Adress: Kungshamra 82, lgh 1220, SOLNA Telefon: Utbildning HT 2008 HT2009: VT 2010: HT 2010: VT 2011: HT 2011 VT 2013: Svenska I III Litteraturvetenskap I Ryska för nybörjare Lingvistik I Spanska för nybörjare Spanska III Förtroendeuppdrag med anknytning till Stockholms universitet VT09 VT10: Ordförande, ämnesföreningen lingonord, Humanistiska föreningen HT10: Ämnesföreningskoordinator tillika sektionsledare, ordinarie ledamot, Humanistiska föreningens styrelse Klubbmästare, ämnesföreningen lingonord, Humanistiska föreningen 2011: Ordförande, Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet HT 12 VT 13: Timarvoderad, Kårexpeditionen, Stockholms universitets studentkår HT 13 VT 14: Studiebevakare, Humanistiska fakulteten, Stockholms universitets studentkår HT 14 VT 15: Andre vice ordförande studentinflytande, Stockholms universitets studentkår Andra uppdrag Juni 2010: Barchef, bar 2, musikfestivalen Pop Dakar, Humanistiska föreningen Juni 2011: Barchef, VIP-baren, musikfestivalen Dans Dakar, Humanistiska föreningen Juni 2012: Mat- och baransvarig, musikfestivalen Dans Dakar, Humanistiska föreningen (arbetsledning av barcheferna för festivalområdets 3 allmänna barer samt ansvarig kontaktperson för samarbetsparners på plats: matvagnar och andra försäljare) 2 (2)

5 André Beinö CV Arkitektvägen 37 Ordförande, heltidsarvoderat uppdrag Bromma Stockholms universitets studentkår Juni juli Ledningssekreterare, heltidsarvoderat uppdrag Stockholms universitets studentkår Augusti juni 2014 Personlig assistent Care Allomsorg September februari 2014 Studentinformatör, samhällsvetenskapliga ämnen Uppsala universitet Februari december 2012 Forskningsassistent, ekonomisk historiska institutionen Uppsala universitet Maj december 2011 Kundtjänstansvarig för skandinavien Photobox Paris December juni 2008 Utbildning Kandidatexamen i statsvetenskap, Stockholms universitet September pågående Kandidatexamen i statsvetenskap med ekonomisk historia som biämne, c-uppsatsen kvarstår Kandidatexamen i ekonomisk historia, Uppsala universitet September juni 2012 Kandidatexamen i ekonomisk historia med statsvetenskap och idéhistoria som biämne Cours de langue et civilisation francais, La Sorbonne August januari 2008 Terminskurs i franska Cours de francais, France Langue Januari juni 2007 Terminskurs i franska

6 Förtroendeuppdrag Ett urval av relevanta uppdrag. Stockholms universitets styrelse Juni juli 2015 Ordinarie ledamot i universitetsstyrelsen Områdesövergripande rådet, Stockholms universitet Juni juli 2015 Ledamot i det beredande organet till universitetsstyrelsen Folkuniversitetet Region Öst December december 2017 Ordinarie ledamot i Folkuniversitet Region öst:s styrelse Stockholms universitets studentkår Juni Juli 2015 Ordförande för kårstyrelsen Utrikespolitiska förbundet Sverige Maj Juni 2012 Presidial med kommunikationsansvar för ett förbund med cirka 6000 medlemmar Socialdemokratiska studentklubben Mars Mars 2015 Ordinarie ledamot i klubbstyrelsen Kårpartiet S-studenter vid Stockholms universitet November pågående Ordförande för kårpartiet S-studenter vid SU Referenser Kristin Lanevik Verksamhetschef Stockholms universitets studentkår E-post: Tel: Savas Caliskan Vice ordförande Stockholms studenters centralorganisation E-post: Tel:

7

8 Ansökan till SSCO:s styrelse André Beinö Jag söker Stockholms universitets studentkårs nominering till uppdraget som ledamot i SSCO:s styrelse. Jag har under mina två år utvecklat en enorm passion och kärlek för kårstockholm och jag har under min tid som ordförande haft mycket att göra med frågor som är kårgemensamma i Stockholm men då från ett SUS perspektiv. De utmaningar vi har här har även andra kårer i Stockholm och de problem som våra studenter upplever på SU upplever även studenter i hela staden. Jag brinner för studentfrågor och jag tycker den politiska påverkan som SSCO bedriver mot kommun och andra aktörer är extremt viktig för Stockholms studenter, något jag gärna vill bidra till. Jag känner också en oro över de vikande medlemssiffror som kårstockholm har och framtiden för vår verksamhet och arbetet för studenternas bästa. Detta är en trend som behöver vändas, bostäder behöver byggas, studietiden tryggas och kårgemensamt samarbete och politisk påverkan genom SSCO är en viktig del av vägen dit. Jag vill bidra till detta genom att sitta i SSCO:s styrelse! Jag kan även med gott hjärta representera SUS och vår kårs behov och förutsättningar, och ge en bild av de universitetsspecifika problem som studenterna har hos oss och vilka erfarenheter härifrån vi kan med oss in i SSCO. Vänliga hälsningar, André

9 Hej, Jag heter Elin Melander och jag söker till posten som studentrådssekreterare för SSCO. Jag är något av en organisationsnörd och tycker att det är spännande att få inblick i hur olika organisationer fungerar. Jag har varit föreningsaktiv sen jag var 8 år och engagerade mig i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, under de 20 år som gått sen dess har jag varit engagerad i flera olika organisationer. Från mina år som aktiv i olika föreningar har jag erfarenhet av att skriva olika sorters protokoll, från diskussionsprotokoll till beslutsprotokoll. Jag har pluggat på SU sen hösten 2008 och har bland annat hunnit med att sitta i kårfullmäktige i 5 år och ett år i kårstyrelsen. Under verksamhetsåret 13/14 var jag på SUS studiebevakare för naturvetenskapliga fakulteten och satt då som sekreterare på fakultetsrådets möten men var också sekreterare på Naturvetenskapliga föreningen vid SU:s samtliga medlemsmöten. Under det senaste året har jag också suttit i styrelsen för SFS och skulle därför tycka att det vore givande att få en bättre inblick i hur SSCO fungerar.

10 Elin Melander Emmylundsvägen 5 / Solna CV Arbetslivserfarenhet 11 aug- 14 sep Valarbetare, Vänsterpartiet Storstockholm aug jun 2014 Studiebevakare Naturvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitets studentkår 2010, 2011 Timvikarie i receptionen/butiken samt höll visningar i de fasta utställningarna, Norrköpings Stadsmuseum 1aug-8 dec 2010 Ombudsman, Ung Vänster Östergötland 2008, 2009, 2010 Timvikarie, Kyrksskolan Norrköping 1 feb-31okt 2006 Ombudsman, Ung Vänster Östergötland 6 veckor 2004 Sommarjobb, Stadium Sportscamp Utbildning Masterprogrammet i Modevetenskap Stockholms universitet Medie- och kommunikationsvetenskap 60 hp (ej avslutat) Stockholms universitet 2012 Kulturvetarlinjen (Tillämpningskurs 30 hp med praktik på Nordiska museet 10 veckor) Stockholms universitet 2011 Kulturvetarlinjen (Introduktion till kulturvetarlinjen 30hp, kandidatkurs i modevetenskap 30hp) Stockholms universitet 2010 Modevetenskap GN 60 hp (Modets roll i Fransk och Italiensk litteratur och kultur 15 hp, Mode, konsumtion och marknadsföring 7,5 hp Vetenskapligt skrivande 7,5 hp) Stockholms universitet 2009 Etnologi I 30 hp Stockholms universitet

11 Elin Melander Emmylundsvägen 5 / Solna Kommunen som politisk arena 7,5 hp Linköpings universitet 2009 Flärd och Film 15 hp Stockholms universitet 2008 Modevetenskap 15 hp Stockholms universitet 2005, 2007 Religion B, Historia A, Svenska C, Litteratur och Litteraturkunskap, Historia B, Franska steg 1, Engelska C, Desktop, Information och Layout A Komvux Norrköping Teknikprogrammet Kungsgårdsgymnasiet, Norrköping Politiska uppdrag jan jun okt 2013 dec 2014 maj jan-dec 2010 okt dec 2010 feb dec 2010 sep mar 2011 jan 2007-dec 2008 ersättare Kompetensnämnden, Solna kårstyrelseledamot Stockholms universitets studentkår ersättare, Bostadsstiftelsen Signalisten i Solnas styrelse Kårfullmäktigeledamot, Stockholms universitets studentkår ersättare Barn och Ungdomsnämnden, Norrköpings kommun ersättare Regionförbundet Östsams fullmäktige Ledamot Demokratiberedningen, Norrköpings kommun Ersättare Kommunfullmäktige, Norrköpings kommun Ersättare Gymnasienämnden, Norrköpings kommun

12 Elin Melander Emmylundsvägen 5 / Solna jan-sep 2007 mar 2005-dec 2008 Nämndeman Länsrätten i Östergötland Ledamot Kvillinge kommunfullmäktigeberedning, Norrköpings kommun Urval av uppdrag inom Vänsterpartiet, Ung Vänster och Vänsterns studentförbund Aug Jan okt 2013 Apr Sep jan 2011 Mar 2006 mar 2011 Mar 2004 mar 2009 Övriga uppdrag Jan Okt juli ledamot i Vänsterpartiet Storstockholms antirasistiska utskott Förbundsordförande Vänsterns studentförbund Ledamot i Ung Vänsters kongressvalda stadgekommitté (sammankallande i den sen juni 2011) Ordförande Ung Vänster Norrköping Ledamot i distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Östergötland (vice distriktsordförande ) Ledamot i distriktsstyrelsen för Ung Vänster Östergötland Av SFS utsedd till Studentrepresentant i styrelsen för det nationella nätverket Include som arbetar med breddad rekrytering Modevetenskapliga studentrådets representant i Humanistiska fakultetsrådet på Stockholms universitet ledamot i styrelsen för Sveriges förenade studentkårer Övrigt Instruktör i feministiskt självförsvar

13 Fredrik Tingland Tel: , Adress: Tegelviksgatan 33, Stockholm, Sverige Utbildning Curriculum Vitae Juristprogrammet Stockholms Universitet 2010 Ryska (introduktionskurs) Stockholms Universitet Allmän värnplikt Ledningsregementet Enköping Samhälls- och mediaprogrammet Riddarfjärdens Gymnasium Arbetslivserfarenhet 2015 HR-ansvarig Students' Nobel NightCap 2013 Gruppledare Brandvakter Students' Nobel NightCap Seminariebokare Exceed VPAB - Exceed säljer och erbjuder finansiella tjänster. Som seminariebokare arbetade jag med telefonen som verktyg med ansvar för att kontakta och värva kunder Sommarvikariat Norra Kyrkogården Assistent GEA Farmaceutisk Fabrik AB Förtroendeuppdrag 2015 Vice Ordförande Juridiska Föreningens styrelse Ledamöte Bostadsdelegationen (SSSB) 2014 Borgmästare Juridiska Föreningens styrelse Vice Klubbmästare Klubbmästeriet Juridiska Föreningen. Föreningsverksamhet 2013 Internationella Fadderiet Juridiska Föreningen Klubbmästeriet Juridiska Föreningen Annan utbildning 2013 STADs utbildning i ansvarsfull alkoholservering Språk och datorkunskap Svenska Modersmål Engelska Flytande Ryska Grunder Ms Office Goda kunskaper Intressen Litteratur, film, musik, matlagning, familj och vänner.

14 Stefanie Tagesson Forskarbacken 13, lgh STOCKHOLM ANSÖKAN FÖR KANDIDATUR TILL SSCO:S STYRELSE Personligt brev Mitt namn är Stefanie Tagesson och har under större delen av min utbildning studerat vid Stockholms Universitet. Jag har en filosofie kandidatexamen inom genusvetenskap sedan 2011, har läst fristående kurser på avancerad nivå på flera olika universitet och höstterminen 2014 började jag på det nystartade masterprogrammet inom genusvetenskap på Stockholms universitet. Jag har under verksamhetsåret 2014/2015 suttit i SSCO:s styrelse som personlig suppleant för Ebba Ringborg (SUS), något som jag tycker har både varit otroligt lärorik och väldigt roligt. Det gångna året har gett mig större förståelse kring bostadspolitiken i Stockholms området och hur SSCO som aktör kan påverka samt verka som opinionsbildare. Med de perspektiven jag tog med mig när jag började i SSCO:s styrelse känner jag att jag själv har utvecklats och mitt uppdrag i SSCO har gett mig ett mer helhetspespektiv hur situationen ser ut för en Stockholmsstudent. Uppdraget i SSCO:s styrelse har som sagt gett mig stor förståelse kring bostadspolitiken men gett mig lusten att förstå situationen kring att vara Stockholmsstudent, hur ens boendesituation påverkar ens psykiska välmående, som i sin tur påverkar studierna. Jag anser att SSCO ska satsa hårt på den undersökning som skickats ut och få fram ett stort och starkt underlag som ger SSCO kraft gentemot politikerna och universiteten att dra denna fråga på en mer regional nivå, än t.e.x. SFS som driver denna fråga på en mer generell och nationell nivå. Jag tror även att genom att få möjligheten till ytterligare ett år i SSCO:s styrelse kommer ge styrelsens arbete en jämn och trygg kontinuitet. Jag vet att jag kommer 1

15 Stefanie Tagesson Forskarbacken 13, lgh STOCKHOLM kunna bidra med mycket av mina erfarenheter och kunskap från mina uppdrag på Stockholms universitet men även de erfarenheter och den förståelse det gångna året har gett mig, ett inslag som jag anser SSCO:s styrelsen endast kan gynnas av. Jag har genom mina diverse uppdrag och stort engagemang vid Stockholms Universitet förvärvat både kunskap och erfarenheter som jag anser är av stor nytta för denna typ av uppdrag i SSCO:s styrelse. I och med att jag varit väldigt aktiv på institutionsnivå på min heminstitution har jag fått en bra inblick hur verksamheten fungerar men även ett väldigt bra perspektiv på hur det är att vara student vid Humanistiska fakulteten vid Stockholms Universitet. Genom mitt förtroendeuppdrag vid Stockholms Universitets Studentkår (SUS), närmare bestämt i Kårexpeditionen, har jag fått en tydlig inblick och stor förståelse hur kåren som organisation är uppbyggd och fungerar. I Kårexpeditionen möts en inte bara av studenter vid ens egen institution eller fakultet, utan hela Stockholms Universitets omfång av studenter. Allt från första terminsstudenter till studenter på avancerad nivå, utbytesstudenter och doktorander. Varje student och varje fråga ger en liten inblick hur SUS organisation och verksamhetsområde påverkar och kan påverka deras studietid vid Stockholms Universitet. Som ordförande i Humanistiska föreningen (HumF) har jag också fått ett särskilt perspektiv på det studiesociala sammanhanget på Stockholms Universitet och vad det innebär för studenter vid Humanistiska fakulteten, inte bara gällande studier, men även allt det andra runtikring studierna. T.ex. hur humaniorastudenter skapar sitt egna studiesociala sammanhang. Genom alla dessa olika uppdrag har jag under årens lopp förvärvat ovärderlig kunskap och erfarenheter som jag vet ger ett både brett perspektiv men också ett relativt specifikt perspektiv inom varje område, dvs på studie och institutionsnivå, inom studentkårens verksamhetsområde samt det studiesociala sammanhanget vid 2

16 Stefanie Tagesson Forskarbacken 13, lgh STOCKHOLM Stockholm Universitet. Alla dessa erfarenheter och kvalitéer sammanvävt är något som jag vet kan bidra till SSCO:s organisation. 3

17 Stefanie Tagesson Forskarbacken 13, lgh STOCKHOLM CV Universitetsutbildning Masterprogram i Genusvetenskap HT14 Pågående Fristående kurser, avancerad nivå Stockholms universitet HT11, VT12 Helsingfors universitet HT12 Uppsala universitet VT13 Filosofie kandidantexamen huvudområde: genusvetenskap Uppdrag (arvoderade samt ideella) vid Stockholms Universitet Stockholms Universitet vid Institutionen för Etnologi, Religionshistoria och Genusvetenskap (ERG) Ordförande i studentrådet vid ERG Studentrepresentant i Institutionsstyrelsen Stockholms Universitets Studentkår (SUS) Medarbetare i Kårexpeditionen Pågående Ordinarie kårfullmäktigeledamot för kårpartiet Studentpartiet vid Stockholms universitet Verksamhetsåret 14/15 Humanistiska föreningen vid Stockholms Universitet (HumF) Styrelseledamot Höstterminen 2013 Ordförande Verksamhetsåret 2014 Ordförande Verksamhetsåret 2015 Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) 4

18 Stefanie Tagesson Forskarbacken 13, lgh STOCKHOLM Personlig styrelsesuppleant till Ebba Ringborg (SUS) Verksamhetsåret 14/15 5

19 CV Mikael Berg Utbildningar Augusti 2012 Pågående Oktober 2014 Mars 2015 September 2009 Juni 2011 Augusti 2005 Juni 2008 Studerar juristprogrammet vid Stockholms universitet Värdebaserat Ledarskap vid Scouternas Folkhögskola Studerade Svenska, Kommunikation och Litteraturvetenskap vid Mälardalens Högskola Tekniskt gymnasieprogram, Hornavanskolan i Arjeplog Tidigare arbetslivserfarenheter Juli 2014 pågående Februari 2013 Mars 2014 Juni 2013 Augusti 2013 Juli 2011 Juni 2012 Juni 2009 Augusti 2009 Styrelsesekreterare SSSB Deltid efter behov. Administrerar styrelsen genom att förbereda handlingar, föra protokoll och har kontakt med ledamöterna. Läxhjälpare på stiftelsen Läxhjälpen Under 2013 jobbade jag två kvällar i veckan i Hjulstaskolan. Har sedan våren 2014 varit inhoppare vilket innebär att jag tar uppdrag mellan två gånger i veckan till en gång i månaden på olika skolor. Snickarassistent Eskilstuna Heltid sommarmånaderna. Vice Ordförande Mälardalens Studentkår Heltidsarvoderad under ett år. Var en del av den operativa ledningen för studentkåren. Hade eget ansvar för studentrepresentationen inom högskolans olika organ. Var även en del av styrelsen och var ett stöd för de andra arvoderade och anställda i deras uppgifter. Hade visst personalansvar. Cafébiträde vid Kolmårdens Camping Heltid sommarmånaderna.

20 Mikael Berg November 2008 April 2009 Juni 2008 Augusti 2008 Receptionist Stöten i Sälen AB Heltidsanställd en säsong. Kassabiträde ICA Maxi Eskilstuna Heltid sommarmånaderna. Andra uppdrag Januari 2015 Pågående Juli 2014 Pågående Februari 2014 Pågående Januari 2014 December 2014 Maj 2014 April 2013 Mars 2014 Maj 2012 och Maj 2013 Juli 2011 Juni 2012 Vice Ordförande RFSL Ungdom Öst Styrelsesuppleant SSCO Styrelsesuppleant Stockholm Universitets Studentkårs Styrelse Fadderfiskal En av 6 ansvariga personer för insparken för de 300 nya juriststudenter som börjar varje termin. Detta innefattar både att arrangera fester och att se till att alla nya studenter förstår var de ska vara och känner sig välkomna. Till vår hjälp har vi ungefär 60 faddrar som vi har ett ledaransvar över. Delegationsledare SFSFUM Var ansvarig för de 10 personer som åkte till Sveriges Förenade Studentkårers fullmäktigemöte i Norrköping från Stockholm Universitets Studentkår. Detta innebar allt mellan att boka resor och boende till att på plats hålla alla informerade och tillfreds. Ledamot styrelsen, Stockholm Universitets Capitols Amerikansk fotbollsförening som ställer upp i universitets SM inomhus, Touchdown Sverige. Guldvinnare säsongen 2013/14. Maktanalytiker SFSFUM Arbetade med likabehandlingsfrågor på Sveriges Förenade Studentkårers fullmäktigemöte. Ledamot fakultetsstyrelsen Mälardalens Högskola Som en del av mitt uppdrag som Vice Ordförande för Mälardalens Högskolas Studentkår.

21 Mikael Berg Juli 2011 Juni 2012 Ledamot Insamlingsstiftelsen för Studentkårslokaler i Eskilstuna Som en del av mitt uppdrag som Vice Ordförande för Mälardalens Högskolas Studentkår. Juli 2011 Februari 2012 Maj 2010 Juni 2011 Projektledare Högvarv Som en del av min arvodering vid Mälardalens Studentkår var jag en av två huvudansvariga för Högvarv, en arbetsmarknadsmässa som varje år går av stapeln i Eskilstuna och Västerås. Den har runt 70 utställande företag och riktar sig till studenter på Mälardalens Högskola. Detta innefattar allt från sjuksköterskestudenter till ingenjörsstudenter. Ledamot styrelsen för Svenskamagic En av Sveriges största Sverok-föreningar med runt medlemmar.

22 Hej Jag heter Mikael Berg och skulle vilja ha ert förtroende för att få fortsätta mitt arbete i SSCOs styrelse. Under året har jag suttit som suppleant i styrelsen och har trivts väldigt bra. Jag känner att jag haft stor möjlighet att bidra i styrelsearbetet men att det finns utvecklingspotential, något jag vill driva ännu mer under nästa år. Bland annat skulle jag vilja jobba för att arbeta med en tydligare vision för SSCO. Något som jag uppfattar saknas. Förutom det tror jag att min erfarenhet och mitt kontaktnät kommer vara en tillgång under nästa verksamhetsår. Just nu pluggar jag sjätte terminen vid juristprogrammet på Stockholm Universitet. När jag inte pluggar är jag engagerad i flera olika föreningar och sitter förutom i SSCOs styrelse i styrelsen för SUS och RFSL Ungdom Öst. För mig är det viktigt att jag gör saker vid sidan av studierna då jag ser det som att min chans är nu att göra det jag vill och skaffa mig unik erfarenhet. Det ställer höga krav på att kunna särskilja på uppdrag och kontexter, men det är något som utmanar mig och driver mig. Förutom mitt föreningsengagemang arbetar jag med SSSBs styrelse. Detta har gett mig en stor insikt av hur byggprocesser går till. Men också vilka unika utmaningar vi har i Stockholm när det gäller bostadsbyggande, inte minst för studenter. Dessa lärdomar har jag under året tagit med mig in i SSCOs styrelse, något som gett mig större förståelse för det arbete SSCO gör på en operativ och strategisk nivå. Förutom studentfrågor drivs jag av tillgänglighet och HBTQ frågor, jag har alltid med mig mitt kritiska öga och är orädd att ifrågasätta strukturer och saker jag anser vara problematiska. Det viktigaste är att alla känner sig delaktiga och sedda, något som jag tror att jag skulle kunna bidra med att säkerställa i styrelsen. Jag ser fram emot att höra mer från er. Mvh Mikael Berg Mikael Berg

23 Ärende 4.2. Kåren och fakultetsföreningarna Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Kåren och fakultetsföreningarna Bakgrund Som diskuterat på det senaste styrelsemöte är det dags för kåren att återigen lyfta frågan om ett kopplat medlemskap och en gemensam medlemshantering med fakultetsföreningarna. Under året har presidiet jobbat på att etablera bra relationer med föreningarna på campus och nu är vi i en sits där det åter är aktuellt att koppla medlemskapet med fakultetsföreningarna. Beslutsförslag Presidiet föreslår med anledning av ovan att styrelsen uppdrar presidiet att arbeta för ett kopplat medlemskapet och en medlemshanteringen med fakultetsföreningarna Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

24 Ärende: 4.3. Anställning av verksamhetschef Avsändare Presidiet Till styrelsemöte nr Anställning av verksamhetschef Bakgrund Stockholms universitets studentkårs (SUS) tillsvidareanställda verksamhetschef, Kristin Lanevik, har valt att avsluta sin anställning. Beskedet lämnades och eftersom Kristin har tre månaders uppsägningstid är hennes sista arbetsdag Kort efter beskedet bildades en grupp med ansvar för rekryteringsprocessen. Rekryteringsgruppen bestod av ordförande, vice ordförande samt nuvarande verksamhetschef. Rekryteringsgruppen inledde en rekryteringsprocess som följde en väl utarbetad tidplan men något snäv tidsram. Det har resulterat i att en mycket lämplig kandidat nu kan presenteras för styrelsen. Samtliga i rekryteringsgruppen och den lokala fackklubben står bakom rekommendationen och anser att kandidaten är den bäst lämpade för tjänsten. Kandidaten har nu ett annat uppdrag vid Stockholms universitet och efter diskussioner beslutat att rekommendera styrelsen att anställa kandidaten på 50 procent så att hen hinner ha semester samt avsluta sitt arbete. Beslutsförslag Presidiet föreslår med anledning av ovanstående att tillsvidareanställa Ida Andersson med sex månaders provanställning som verksamhetschef med start på 50 procent och från och med på 100 procent Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0) Org. nr Universitetsvägen 2A Stockholm

25 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och beslutsförslag 2. Rekommendation av verksamhetschef 3. Annons Verksamhetschef 4. CV Ida Andersson 5. Personligt brev Ida Andersson Rekommendation av verksamhetschef Utbildning Ida uppfyller väl våra krav på högskoleutbildning. Ida har inom kort en doktorsexamen från Stockholms universitet från kulturgeografiska institutionen. Erfarenhet Ida uppfyller våra krav gällande erfarenhet. Ida har arbetat hos EnterCard Sverige AB där hon har haft personalansvar för 18 medarbetare. Denna erfarenhet tror vi kommer komma väl tillpass i rollen som Verksamhetschef. Där har hon tillgodogjort sig kunskaper i rekrytering, arbetsledning, medarbetarsamtal och lönesamtal har hon även från sin tid hos EnterCard. Som trampades för avdelningen för nya kunder ingick även verksamhetsplanering och verksamhetsrapportering inom avdelningen. Som projektledare och projektmedarbetare har hon fått erfarenhet av processutveckling och strategisk planering. Ida har dock inte erfarenhet av arbeten som verksamhetschef, kanslichef eller liknande. Gällande erfarenhet av ideella organisationer har Ida från sitt engagemang inom idrott både innan men även under sin studietid. Hon är även meriterad rörande kännedom om högskolevärlden genom sin goda kännedom av Stockholms universitet. Ida har varit projektledare i flera olika projekt både för EnterCard och för Uppsala Akademiska Roddsällskap. Under sin tid i Uppsala har hon även erfarenhet av kårfackliga uppdrag. Kunskaper inom arbetsrätt har hon från sina uppdrag inom fackförening. 2 (7)

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-09-04 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-09-24 klockan 18.00 i rum 140, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 24 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 24 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 24 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2015-05-28 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 2 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 2 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 2 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-07-31 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 6 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 6 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 6 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-10-09 klockan 18.00 i rum 140, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr /17 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr /17 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 1 2016/17 vid Stockholms universitets studentkår 2016-07-01 klockan 10.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

SöderS organisationsplan 11/12

SöderS organisationsplan 11/12 SöderS organisationsplan 11/12 Fastställd av fullmäktige 2011-04-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr /2016 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr /2016 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 12 2015/2016 vid Stockholms universitets studentkår 2015-11-05 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 22 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 22 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 22 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2015-04-29 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 11 2011/2012 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 11 2011/2012 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 11 2011/2012 vid Stockholms universitets studentkår 2011-12-15 klockan 17:00-19:00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015/2016

Verksamhetsplan för 2015/2016 2015-05-25 Fastställd på SSCO studentråd 2015-07-30 Reviderad enligt beslut av SSCO studentråd Verksamhetsplan för 2015/2016 SSCO:s vision Stockholm ska vara den ledande studentstaden i Sverige och en

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Stockholms Universitet Masterprogrammet i Statsvetenskap Praktikrapport Fackförbundet SKTF. Praktikrapport

Stockholms Universitet Masterprogrammet i Statsvetenskap Praktikrapport Fackförbundet SKTF. Praktikrapport Praktikrapport Praktik - Fackförbundet SKTF Omfattning: 2010-09-01-2011-01-21. 20 veckor (30 hp), heltid. Handledare: Besöks-/Postadress: Therese Svanström Andersson, Stabschef SKTF. 08-7896533 / 070-2983244

Läs mer

GFS söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser.

GFS söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser. Nomineringsanmodan GFS söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser. Nominering Rätt att nominera har alla medlemmar i varje medlemskår,

Läs mer

2014-2015. Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro.

2014-2015. Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro. 2014-2015 Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro. Vad är GFS? Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) bildades 1929 av studentkårerna

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 3 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 3 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 3 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-08-19 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Nomineringsanmodan: Vice ordförande GFS

Nomineringsanmodan: Vice ordförande GFS sanmodan: Vice ordförande GFS Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) är en ideell samarbetsorganisation för studentkårerna i GFS styrs av en styrelse och ett presidium. Styrelsen, som utses av medlemskårerna,

Läs mer

KALLELSE FÖR SISOFS MÖTE Torsdag 1 oktober 2015 kl Språkbubblan (E279), plan 2, hus E, Södra huset, Frescati

KALLELSE FÖR SISOFS MÖTE Torsdag 1 oktober 2015 kl Språkbubblan (E279), plan 2, hus E, Södra huset, Frescati KALLELSE FÖR SISOFS MÖTE 2015-10-01 Torsdag 1 oktober 2015 kl. 12 13 Språkbubblan (E279), plan 2, hus E, Södra huset, Frescati 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesfunktionärer: 2a. Val av mötesordförande 2b.

Läs mer

Utlysning av poster FEMJUR Uppsala Verksamhetsåret 2016

Utlysning av poster FEMJUR Uppsala Verksamhetsåret 2016 Utlysning av poster FEMJUR Uppsala Verksamhetsåret 2016 Feministiska Juriststudenter Härmed utlyses följande poster inom Feministiska Juriststudenter Uppsala för verksamhetsåret 2016. Sista ansökningsdag

Läs mer

CURRICULUM VITAE. Samhällsvetenskapligaprogrammet vid Kungsholmens Gymnasium Internationella sektionen, samtliga ämnen studerades på engelska.

CURRICULUM VITAE. Samhällsvetenskapligaprogrammet vid Kungsholmens Gymnasium Internationella sektionen, samtliga ämnen studerades på engelska. CURRICULUM VITAE PERSONUPPGIFTER: Veronica Andersson Gråbrödragatan 12 nb 582 18 Linköping 013-14 93 83 0708 74 69 64/alt. 0735 42 19 20 veronica@stuff.liu.se UTBILDNING PÅ GYMNASIENIVÅ: Samhällsvetenskapligaprogrammet

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Anmälningsärende 3.1. Per capsulam-beslut: Samordnare för lika villkorsfrågor 3.2. Per capsulam-beslut: Personalförändring studentombudsenheten 3.3. Per capsulam-beslut: Ny kommunikationsansvarig Avsändare

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks mål- och visionsdokument som grund.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus UTBILDNINGSRÅD HT 2012 Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus SCHEMA Lördag 07.30 Frukost 08.30 Mötet inleds, punkt 1-6 Kort bensträckare 10.00 Utvärdering med prorektor 11.00 Fika 11.15 Intern kommunikation-

Läs mer

Protokoll fört vid fullmäktigesammanträde nr /2015

Protokoll fört vid fullmäktigesammanträde nr /2015 Protokoll fört vid fullmäktigesammanträde nr 1 2014/2015 2014-11-04, klockan 18:12-20:46, Kårsalen, Frescati Närvarande Ordinarie ledamöter och tjänstgörande suppleanter. VSF Elin Melander Sofia Kaffa

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

Föredragningslista för Stockholms universitets studentkårs fullmäktige 2013-09-30

Föredragningslista för Stockholms universitets studentkårs fullmäktige 2013-09-30 Föredragningslista för Stockholms universitets studentkårs fullmäktige 2013-09-30 2013-09-30, klockan 18:00 i sal 137 (Kårsalen), Studenthuset, Frescati 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Kontroll

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Inrättande av en Kåruppförande Kod för Kårens arvoderade och anställda

Inrättande av en Kåruppförande Kod för Kårens arvoderade och anställda 1 (5) Inrättande av en Kåruppförande Kod för Kårens arvoderade och anställda 1 Inledning Studentkåren Malmö har funnits som en sammanslutning av studerande vid Malmö Högskola sen 2001. Organisationen är

Läs mer

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande.

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande. Sid 1(5) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 03 15/16 Torsdagen den 22 oktober 2015 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Terese

Läs mer

Göteborgs förenade studentkårer (GFS) söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser.

Göteborgs förenade studentkårer (GFS) söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser. Nomineringsanmodan (GFS) söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser. Nominering Rätt att nominera har alla medlemmar i Göteborgs studentkårer,

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar

Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens ( JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 18 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 18 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 18 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2015-03-12 klockan 18.00 i rum 140, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

EKEN Verksamhetsförordring

EKEN Verksamhetsförordring EKEN Verksamhetsförordring Innehållsförteckning Syfte och struktur... 3 Syfte verksamhetsförordning... 3 Struktur och stadgar... 3 Program som ingår under EKEN... 4 Styrelse... 5 Krav på kårmedlemskap...

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE

UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Framtidsrapporten 2009-02-26 UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE Hösten 2008 inledde Umeå studentkårs framtidsgrupp sitt arbete med att diskutera kring

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU FV-1.2.1-1557-14 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-04-19 reviderad 2014-05-23 att gälla fr.o.m. 2014-05-23 1 (14) 1. Inledning...

Läs mer

Lokala regler för studentrepresentation

Lokala regler för studentrepresentation Beslutsdatum: 2017-02-20 Dnr: 2017/1156-1.1 Regeldokument Lokala regler för studentrepresentation Beslutat av Rektor Gäller från 2017-02-20 1 (4) Bakgrund Dokumentet har tagits fram gemensamt av studentkåren

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Valberedningen kommer att hålla intervjuer dagarna efter nomineringsstopp.

Valberedningen kommer att hålla intervjuer dagarna efter nomineringsstopp. Nomineringsanmodan GFS söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser. Nominering Rätt att nominera har alla medlemmar i Göteborgs studentkårer,

Läs mer

Protokoll Juriduska föreningen

Protokoll Juriduska föreningen Juriduska föreningen Årsstämma 2013 Juridiska Föreningen Årsstämma 2013 Datum: 6/12 2013 Tid: 16:30 Plats: A210 Kallade: Juridiska föreningens medlemmar. Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen för rehabilitering i Södertälje Styrelsen 2016-09-09 Tid och plats: fredagen den 9 september 2016, kl. 08:30 12:00 Ängsgatan 1A Ledamöter: Ersättare: Anne-Marie Larsson (M), Stockholms läns landsting Rose-Marie

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

BESKRIVNINGAR AV FÖRTROENDEPOSTER

BESKRIVNINGAR AV FÖRTROENDEPOSTER 1 BESKRIVNINGAR AV FÖRTROENDEPOSTER Det åligger alla förtroendevalda att; Vara engagerad i de frågor som föreningen driver Följa föreningens policys Vid förtroendeperiodens slut lämna in en verksamhetsberättelse

Läs mer

Biträdande chef för utvecklingsavdelningen tillika kanslichef

Biträdande chef för utvecklingsavdelningen tillika kanslichef Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Biträdande chef för utvecklingsavdelningen tillika kanslichef till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Landstingets bolag. Henrik Berg, Regionala enheten. Landstingets verksamhetsmål: Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald

Landstingets bolag. Henrik Berg, Regionala enheten. Landstingets verksamhetsmål: Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald Landstingets bolag Henrik Berg, Regionala enheten Landstingets verksamhetsmål: Attraktiv region God hälsa God vård Engagerade medarbetare Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald

Läs mer

Chef för Regionalt utvecklingscentrum

Chef för Regionalt utvecklingscentrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för Regionalt utvecklingscentrum till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden

Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden Fakultetskansliet RIKTLINJER 1 / 4 2014-12-11 dnr V 2014/900 Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden 2015-07-01 2018-06-30 FÖRUTSÄTTNINGAR Val till fakultetsstyrelse och

Läs mer

Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?...

Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?... 1 Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?... 4 Hur blir jag studentrepresentant?... 4 Var finns

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Fastslagen 150111 av kårstyrelsen

Verksamhetsplan 2015 Fastslagen 150111 av kårstyrelsen Verksamhetsplan 2015 Fastslagen 150111 av kårstyrelsen 1 Verksamhetsplan Verksamhetsplanen hanterar studentkårens utbildningspolitiska arbete och hanterar därför inte löpande verksamhet eller verksamhet

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

HUR OPTIMERAR DU DITT CV?

HUR OPTIMERAR DU DITT CV? HUR OPTIMERAR DU DITT CV? av Sara Birgerson och Karin Andersson INNEHÅLL INLEDNING... 3 INTERNATIONELLT... 4 SKILLNAD PÅ CV OCH MERITFÖRTECKNING... 5 Meritförteckning... 5 CV... 6 OLIKA SORTERS CV... 8

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 60 Talmanspresidiet Föredragningslista 5-13/14, 51 - Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-03-06, kl 18.30 Ärenden:

Läs mer

Nomineringsanmodan: GFS söker styrelseledamot till Folkuniversitetet, Kursverksamheten vid Göteborgs universitet

Nomineringsanmodan: GFS söker styrelseledamot till Folkuniversitetet, Kursverksamheten vid Göteborgs universitet sanmodan: GFS söker styrelseledamot till Folkuniversitetet, Kursverksamheten vid Göteborgs universitet Göteborg Förenade Studentkårer (GFS) är en ideell samarbetsorganisation för studentkårerna i Folkuniversitetet

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

LEDNINGSPOLICY

LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 1 LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 2 LEDNINGSFILOSOFI Verksamheten i Vindelns kommun skall vara visions- och målstyrd, samt präglas av ett delegerande arbetssätt med tydlig uppföljning och utvärdering.

Läs mer

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår.

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Service och villkor för kårföreningar För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Antaget av kårstyrelsen 17 december 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5)

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5) 1 (5) Närvarande styrelseledamöter: Ella Brodin Johan Gärdebo Michael Jonsson Niclas Karlsson (t o m 6) Lukas Klingsbo Eric Lennerth Pontus Sandström Frånvarande: Karin Nordlund Presidiet: Gabriel Ledung

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

Delmål 1: Att implementera den struktur för studentinflytande på programnivå som kårstyrelsen under tidigare år upprättat

Delmål 1: Att implementera den struktur för studentinflytande på programnivå som kårstyrelsen under tidigare år upprättat Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen hanterar studentkårens utbildningspolitiska arbete och hanterar därför inte löpande verksamhet eller verksamhet som definieras av stadgan. Studentinflytande Studenterna

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (6) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2011-10-01--2014-06-30 1 Bakgrund Befintliga fakultetsnämnders mandatperiod 1 är genom beslut av

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Postbeskrivningar inför SM-1

Postbeskrivningar inför SM-1 Postbeskrivningar inför SM-1 Innehåll Styrelsen... 2 Ettans representant... 2 Klubbmästare... 3 Andra förtroendevalda... 3 Vice SNO... 3 Sektionslokalsansvarig... 4 Valberedning... 4 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

Har ni frågor kring detta, kontakta gärna oss på telefon eller via e-post.

Har ni frågor kring detta, kontakta gärna oss på telefon eller via e-post. Medlemsansökan SSCO Hej, Tack för att ni har visat intresse för att bli medlemmar i Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO). SSCO är en sammanslutning av student- och elevkårer vid universitet,

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER Kompetenskontraktet är ett sätt att skapa långsiktigt samarbete mellan Mittuniversitetet och regionens

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Lunds universitets studentkårers karneval STADGA Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Innehåll 1. Ändamål och organisation... 2 2. Karnevalsorganet... 2 3. Karnevalskommittén...

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönköping Studentkår, 2015/16 150420. Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016

Verksamhetsplan för Jönköping Studentkår, 2015/16 150420. Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016 Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016 INLEDNING... 1 DISPOSITION... 1 FOKUSFRÅGA STRÄVAN MOT DEN GODA UTBILDNINGEN... 2 1. ORGANISATION OCH LEDNING... 3 1.1 INTERNATIONALISERING... 3 1.2

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Anton Rundström, ledamot Jonathan Thor, ledamot Eric Insulahn, ledamot Karolina Mildgrim, ledamot. Anslöt 13.25 Joel Furvik, ledamot. Lämnade

Läs mer