Hans Rosling: Han gör underhållning av statistik och analys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hans Rosling: Han gör underhållning av statistik och analys"

Transkript

1 MAGASIN OM LEDARSKAP, STRATEGI OCH TEKNIK FRÅN SAS INSTITUTE Hans Rosling: Han gör underhållning av statistik och analys Folksam: Försäkringsjätten redo för nya EU-direktiv Entercard: Kreditkortsföretagets analytiska konkurrenskraft Danske Bank: Ökat kundfokus i förändringsarbetet Nordisk sjukvårdssektors utmaning: Ge bättre hälsa för pengarna

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2 - LEDARE: Stora datamängder och fokus på förändring 3 - KRÖNIKA: Brist på analys hotar patientsäkerheten STRATEGI: Bankens analytiske förändringschef Eivind Kolding lägger ner sin själ i förändringen av Danske Bank. Möt honom i ett samtal om ledarrollen och potentialerna i att analysera och använda data LEDARSKAP: Evidensbasering är framtiden Stanfordprofessorn Jeffrey Pfeffer slår hål på myter om modernt ledarskap KUNDFOKUS: En britt med skandinaviskt ansvar Mike Holliday-Williams, VD för Codan och Trygg-Hansa, fokuserar på den skandinaviska försäkringskulturen KONKURRENSKRAFT: Vi är alla analytiker Kreditkortsbolaget EnterCard är uppfyllt av analytisk kompetens, teknologi och företagskultur INTERVJU: Hans värld bubblar av analys Möt professor Hans Rosling, en av världens 100 mest inflytelserika personer, i en intervju om allt från stora datamängder till svärdslukning RISKHANTERING: Redo för nya EU-regler Folksams ekonomidirektör Catrina Ingelstam berättar om arbetet med att förbereda verksamheten inför Solvens 2-direktivets införande BIG DATA: Surfar överst på datavågen Chief analytical officer är några av de nya karriärsval som Big Data banar väg för enligt Per Uno Österman från Accenture DIGITALISERING: Mer livskvalitet för pengarna Tre skandinaviska hälso och sjukvårdsdirektörer måste hålla patienterna borta från sjukhusen och behöver mer kunskaper om effekter och de samlade patientförloppen. SAS Institute AB, Stora Frösunda. Box 609, SE Solna. Telefon Ansvarig utgivare: Jenny Huzell. Projektledare: Gisela Östlund. Text: Hanne Hyldborg, Sven Hauge och Hans Erik Nilsson. Omslagsfoto: Sara Arnald. Foto: Torben Nielsen, Camilla Utke Schiøler, Sara Arnald och Scanpix. Grafik: Maria Bergsøe. Repro och tryck: Cool gray a/s. LEDARE: Stora datamängder och fokus på förändring Mängden digitalt lagrad information i världen växer i allt snabbare takt. Enligt Gartner är ökningen för närvarande 59 procent per år. Företag och organisationer kan på mindre än två år se sin totala kvantitet av data fördubblas. En expansiv och framgångsrik verksamhet genererar och samlar sannolikt ännu större datamängder snabbare än så. Och det är i den vardagen som många företag och organisationer befinner sig i idag. SAS Institute har investerat stora resurser i att ta fram nya tekniska lösningar som gör det möjligt att hantera stora datamängder och fort kunna analysera dem. Att fatta snabba beslut blir allt viktigare och då gäller det att man har verktyg som utan dröjsmål kan ta fram säkra beslutsunderlag. Vi går från analystider på flera timmar till att ta fram analyser och rapporter på några sekunder från företagets gigantiska mängder data. Vi ska inte heller glömma bort offentliga verksamheter som innehar ofantliga mängder information. Med hjälp av rätt verktyg kan ostrukturerad data analyseras och resultaten kan till och med hjälpa till att rädda liv inom vården, för att ta ett exempel bland många. Vi befinner oss även i en brytpunkt där valet är att hantera data och analys på ett traditionellt sätt, spritt till en liten skara, eller att göra det tillgänglig för många fler medarbetare på ett användarvänligt sätt. En som varit mycket framgångsrik med att göra statistik och analys lättillgänglig för många är professor Hans Rosling, känd för sina inspirerande föredrag där han med animerad visuell analys får komplexa datamängder att komma till liv. Honom möter du på följande sidor i den tidning du just nu håller i handen. Rosling var även huvudtalare på vår konferensdag om hantering av stora datamängder, SAS Forum. Där presenterade vi många nyheter som låter verksamheter att dra större affärsnytta från sina befintliga informationskällor. Oavsett om du var på plats på SAS Forum eller inte får du gärna kontakta oss om du vill veta mer om våra verktyg för beslutsstöd med avancerad affärsanalys. Jag tar tillfället i akt att rikta ett stort tack till våra kunder, partners, talare, medarbetare och alla andra som gjorde SAS Forum på Münchenbryggeriet i Stockholm den 20 september till en mycket lyckad dag med många intressanta insikter och spännande samtal. Du som inte hade möjlighet att delta på evenemanget kan ändå ta del av innehållet på nätet. Slutligen vill jag tipsa om två nya informationskanaler för dig som är intresserad av avancerad affärsanalys. Vi har nyligen lanserat företagsbloggen Analysera mera där våra experter förmedlar kunskaper och nyheter från sina respektive affärsområden. Dessutom finns numera en Youtube-kanal där professionellt filmade presentationer och föredrag finns tillängliga på svenska. Du hittar allt det ovanstående via vår webbplats. Jag ser fram emot att träffa dig på de sammankomster vi anordnar under resten av säsongen och i nästa år. Magnus Khysing VD, SAS Institute Sweden Reflektion 2

3 Brist på analys hotar patientsäkerheten KRÖNIKA: Reflektera över följande: idag kommer nästan 300 personer i Sverige att skadas av felbehandling i vården inte på grund av det de sökte vård för. Av dessa kommer 30 att få bestående men och åtta personer kommer att avlida till följd av sin skada. Och det bara idag, nu. De personer som kommer att skadas i den svenska vården är långt, långt fler än hur många som skadas i trafiken. Sifforna jag hänvisar till är tagna ur den rapport Socialstyrelsen släppte 2008 som visade att tre procent av de uppskattningsvis som varje år skadas bara inom den slutna sjukhusvården avlider till följd av skadan. Samma studie visade att hälften av dessa skador hade kunnat undvikas. Traditionellt har uppföljning och mätning av patientsäkerhet skett med avvikelserapporteringssystem. Bristerna med traditionell avvikelserapportering är dock att mörkertalen är stora. Detta beror delvis på att det är separata system utanför de så kallade patientnära systemen, där någon i efterhand måste registrera en händelse. Dessutom rapporteras endast de avvikelser som är kända. Mörkertalen tros vara så stora som 90 procent i befintliga avvikelserapporteringssystem. Samtidigt är vi i Sverige lyckligt lottade med att tidigt ha infört elektronisk journalföring och andra patientnära system, vilket ger oss tillgång till stora datamängder kring varje vårdtillfälle. Utmaningen med de datamängderna är dock att de ofta är i så kallad ostrukturerad form, det vill säga i fritext och dessutom med förkortningar och dialekt. Men faktum är att jag de senaste åren sett hur vi med innovativ teknik kan förvandla den stora datamängden av ostrukturerad data i vården till kunskap för förbättringsarbete. Genom ett projekt som startade i Sverige på Karolinska Universitetssjukhuset för bara två år sedan finns det nu sjukhus i alla nordiska länder som använder, eller planerar att använda, ett verktyg som gör om fritextmängderna i journalerna till antydningar om att här kan en vårdskada ha skett. Det innovativa i systemet är att vi i motsats till att införa ytterligare ett system, där vårdpersonal ska dokumentera skador och som ställer nya krav på strukturerade dokumentationsrutiner, istället använder en analysmotor på de redan befintliga patientnära systemen och låter vårdpersonalen dokumentera på det sätt de alltid gjort. På detta sätt blir starttiden att komma igång med ett projekt kort. Självklart skulle jag helst vilja kunna avsluta med att säga att vi är med och räddar liv. Men lite självkritiskt så är det en sanning med modifikation. För trots att vi pekar på var information om troliga vårdskador finns i informationen är det fortfarande upp till vården att vidta de åtgärder som krävs för att motverka att skadorna inträffar igen. Tillsammans med våra kunder har vi sett till att vårdanställda får mer tid till det patientnära arbetet och förändringar för att motverka att liknande vårdskador inträffar i framtiden. Det räddar liv och mänskligt lidande. Heléne Spjuth Nordisk affärsrådgivare på SAS Institute Sweden med inriktning på hälso- och sjukvårdsanalys Läs mer av Heléne på vår företagsblogg Analysera mera på Reflektion 3

4 Reflektion 4 -Personligen är jag ganska bra på att glömma arbetet när jag är hemma. Jag påverkas inte hemma av problem som jag håller på med på jobbet. När jag är på jobbet är det tvärtom. Då är jag som uppslukad och glömmer som regel vad min fru bett mig om, säger verkställande direktör Eivind Kolding från Danske Bank.

5 Bankens analytiske förändringschef Strategi: Eivind Kolding lägger ner sin själ i en omställning till ett ännu mer kundfokuserat Danske Bank. Möt en analytisk ledare i ett samtal om chefsrollen, regleringen av finanssektorn och potentialerna som finns i att analysera och använda data. Alla här på banken är väl medvetna om att vi måste gå igenom stora förändringar och medarbetarna är redo. Det är en bra utgångspunkt. Nu är det upp till ledningen att peka i rätt riktning och vi har beredskap för den förändring som ska till, säger Eivind Kolding, verkställande direktör för Danske Bank. Han tar emot oss med öppet sinne och upprullade skjortärmar och svarar villigt på de frågor vi vill ställa till en av de mest omtalade toppcheferna i danskt näringsliv år Övergången från Mærsk Line till Danske Bank och rollskiftet från bankens styrelseordförande till dess VD skapade stora rubriker i den danska affärspressen. Kolding och hans chefskollegor har tagit fram en ny strategi för Danske Bank och i vårt samtal förutspår han att banken kommer att få se flera år med låg eller ingen tillväxt. Det måste sparas kapital, verksamheten ska genomföra stora förändringar och återta platsen som en stark bank i spetsen för den danska finanssektorn. Chefen symboliserar kulturen -Jag har ingen personlig ambition i den vägen, men det är bara så att VD:n symboliserar ett företag. Kulturen bärs av VD:n. Som VD måste man använda sig själv och exponera sig för kunder och andra intressenter. Om VD:n inte själv går före och visar engagemang och tro, förlorar strategin sin genomslagskraft. Jag är medveten om att det är så, men jag måste också säga dessvärre, eftersom jag verkligen inte har något personligt behov av att stå i centrum. Den här intervjun är ju faktiskt ett bra exempel. Skulle det vara lika intressant för dig och läsarna om den uteslutande handlade om Danske Bank?, frågar Eivind Kolding. Och med vad han kallar en liten filosofisk frihandsteckning ger han själv förklaringen till denna utveckling. Kommunikationsdelen i chefsrollen har vuxit, eftersom allt fler arbetar på kunskapsarbetsplatser. Rollerna i organisationerna blir mer flytande och våra alternativ är fler. På en arbetsplats vid ett monteringsband har man troligen mindre behov av Om VD:n inte själv går före och visar engagemang och tro, förlorar strategin sin genomslagskraft att tro på en helhet och dela värderingar med ledningen, än man har om man arbetar i en bank. Kunden i första rummet Förändringen av Danske Bank handlar om kunderna. Banken har tidigare meddelat att antalet kontor kommer att minskas och att de fysiska filialerna inte nödvändigtvis behöver ligga på de mest centrala huvudstråken. Anledningen är att kunderna kommer till banken för att få rådgivning och de vill kunna parkera nära filialen, medan de dagliga bankärendena i allt högre grad görs på nätet. Under Koldings ledning ska processer och produkter ja, faktiskt hela banken analyseras utifrån kundens perspektiv. -Digitaliseringen påverkar bankerna mycket. Vi ser förändringar i de klassiska modellerna för att bedriva bankverksamhet och tekniken skapar nya produkter och nya mobila plattformar. Idag kan ett callcenter klara majoriteten av många kunders önskemål. Vi ser några mycket stora omställningar inom banksektorn, och ibland ligger Danske Bank något före och ibland något efter, säger Eivind Kolding och fortsätter: -Vi kommer att behöva strömlinjeformade processer som ska börja och sluta med kundens behov och önskemål. Vi måste alla tänka och fokusera mer på kunderna. Inte bara de av oss som möter kunderna varje dag. Återigen, jag tycker faktiskt att Danske Bank klarar sig bra, och jag träffar många medarbetare som arbetar hårt i rätt riktning. Automatiserad kreditgivning -Affärsanalys är ett viktigt område när det gäller att stärka banken. Det är ett enormt område. Jag skulle kunna nämna många exempel, men kreditgivning är ett uppenbart exempel. Här ser vi möjlighet att automatisera vår kreditgivning och idag gör vi det i 20 procent av ärendena eller färre. Vi har bra modeller, men vi har haft en känsla av att vi gärna Reflektion 5

6 skulle vilja ha en personlig medarbetarhantering, och det har hållit oss tillbaka lite, förklarar Eivind Kolding. -I själva verket är det så att de matematiska modellerna är bättre än den genomsnittliga medarbetaren vid kreditgivning. Det kan vi bygga på i mycket större utsträckning. En bra kund som behöver en kredit på kr ska kunna söka och få krediten beviljad direkt och snabbt i internetbanken. Det är dit vi ska komma. För att vi ska kunna göra det på ett stabilt och automatiskt sätt ska vi använda affärsanalys. Vi ska kreditvärdera kunden, känna till mönster och vi måste känna till risken, så att vi inte förlorar pengar på relationen, säger Eivind Kolding. -Allt data som ingår i kreditvärderingen kan också användas till många andra saker. Vi kan förstå kundernas behov tidigare och leverera bättre och mer skräddarsydda tjänster. Vi kanske också kan fånga upp varningssignaler snabbare och därmed avvärja några långa och smärtsamma förlopp för både banken och kunden. Enorm potential Eivind Kolding ser en stor potential i Big Data. -Det begreppet säger mig mycket. Om man kan utnyttja de resurser som finns i all data har man tillgång till en enorm potential. Jag ser det inte som en lågt hängande frukt. Ett av de hinder som vi har på området är tillgången till kompetens. Vi kommer att ha brist på både matematisk-statistiska kompetenser, och ännu mer nördiga personer, och vi kommer att ha brist på affärsfolk som förstår båda världarna och kan omsätta analysen i affärer. Eivind Kolding ser en utbildningspolitisk uppgift för Danmark att utbilda fler av dessa gränsöverskridande kompetenser. Han har inte något recept klart för politikerna, för de eftertraktade personerna kan mycket väl komma från matematik, statistik, ekonomi eller IT-vetenskapen. -Vi har många duktiga personer i Danske Bank men vi har helt klart användning för fler. Mitt intryck är att de är resurser som är svåra att behålla. Det är goda tider på transfermarknaden inom det området, säger han. Vi kommer att ha brist på både matematisk-statistiska kompetenser och ännu mer nördiga personer Jurist med analytisk gen Eivind Kolding uppfattar sig själv som utrustad med en stark analytisk gen. Det handlar om att kunna se sammanhangen, att förenkla och förmedla resultaten av analysen. Dessa färdigheter skärptes av kulturen och tillvägagångssättet på Mærsk där Eivind Kolding formades som chef. Hela 23 år hos Mærsk är en oskiljaktig del av hans identitet och i koncernen är det också fokus på analytiska förmågor. Han är jurist från början, vilket är ovanligt för en bankdirektör. -Kanske är det en fördel att vara jurist när man ska förstå Finansinspektionens övervakning av bankerna. Även om vi är anhängare av att staten och EU ställer krav på bankerna så är vi inte förtjusta i alltför detaljerad kontroll. Vi vill gärna samarbeta för att begränsa penningtvätt och för att stabilisera finanssektorn. Vissa banker är alltför belånade och världen behöver en uppbromsning. Det som är mycket avgörande för oss är att bankerna blir styrda på ett enhetligt och korrekt sätt. Vi vill gärna vara med, men vi kan inte leda en bank efter en detaljerad manual från en finansinspektion, menar Eivind Kolding. VD-jobbet Eivind Kolding lärde känna finanssektorn från insidan via styrelsearbetet i banken. Han tror inte att det är ett handikapp att komma utifrån och att vara jurist för rollen som VD har många likheter som går igen i olika branscher. Det handlar om att driva den dagliga verksamheten och samtidigt skapa långsiktig förändring och för att lösa sina uppgifter har VD:n ofta mycket mer nytta av sin personliga kompetens än av sitt yrkeskunnande. -Utmaningen som VD är att du alltid kan lägga ner mer tid och kasta dig över nya områden och leverera mer värde. Jag tror inte att man kan hitta några verkställande direktörer som säger att de till 100 procent har hittat en balans mellan det privata och det professionella, säger Eivind Kolding. -Å andra sidan måste man förr eller senare dra en gräns. Personligen är jag ganska bra på att glömma arbetet när jag är hemma. Jag påverkas inte hemma av problem som jag håller på med på jobbet. När jag är på jobbet är det tvärtom. Då är jag som uppslukad och glömmer som regel vad min fru bett mig om. Reflektion 6

7 Evidensbasering är framtiden, men vi människor står i vägen... Ledarskap: Moderna chefer har alla förutsättningar att arbeta med evidensbaserat ledarskap. Ändå är det rutinerna, best practices och maktspel som driver de beslutsfattande processerna. Stanford-professor Jeffrey Pfeffer slår ett slag för modernare ledarskapstänkande. Reflektion 7

8 Evidensbasering är framtiden, men vi människor står i vägen... till kors-, upp- och merförsäljning. De fokuserar enbart på omsättningen de har nu och ignorerar helt värdet av att mäta effekten av de åtgärder som de introducerar. Därför upptäcker de inte kunderna de förlorar, säger Jeffrey Pfeffer, som har ett färskt exempel på näthinnan efter senaste flygturen till Köpenhamn. Han och hans fru flög till olika biljettpriser, hans var dyrare än hennes, trots att han verkligen är en frekvent resenär. -Jag flyger aldrig med det flygbolaget igen. Men det upptäcker de nog inte, konstaterar han. Inget hindrar dagens chefer från att arbeta med evidensbaserat ledarskap. Bara de själva. Avsändaren av denna kontroversiella uppfattning är en av världens främsta ledarskapsgurus, professor Jeffrey Pfeffer, som i mer än 40 år forskat om organisationer och ledarskap. Pfeffer avkodar med kirurgisk precision vad som får organisationer att prestera - eller inte prestera. Han punkterar myter om modernt ledarskap på rad. -All forskning visar att evidensbaserat ledarskap ger konkurrensfördelar. Företag som testar, samlar in data och dokumenterar effekten i ett kontinuerligt förlopp, klarar sig bättre än de som inte gör det. Ändå baseras de flesta affärsbeslut på vad VD:n tycker är rätt, säger Jeffrey Pfeffer. Enligt Pfeffer har toppcheferna alla de rätta ledarskapsverktygen till hands, men trots mängder av ledarskapslitteratur, verktyg för datamining och programvara för business analytics, har beslutsprocesserna inte flyttats en millimeter de senaste åren. Tjugo års erfarenhet handlar -Det är en stor skillnad mycket ofta om ett års erfarenhet, på hur beslutsprocesserna fast upprepad 20 gånger borde gå till och den faktiska verkligheten ute i företagen. De allra flesta företag drivs av samma mekanismer i dag som när jag började forska i det här för 40 år sedan. Det har tillkommit nya teorier, men i grund och botten fattas beslut på samma sätt nu som tidigare, påpekar han. Outnyttjade värden -Ofta kan inte företagen utnyttja kunskapen i data, utan hänger fast i invanda rutiner. Många företag har investerat i informationsutvinning och business analytics, men de använder inte det vetande som lösningarna kan bidra med. Och om de gör det, söker de vanligen efter kunskap som stöder redan etablerade föreställningar, förklarar Jeffrey Pfeffer. Han menar att situationen är densamma i alla branscher. Ska han framhäva någon näring, där det står särskilt illa till, blir det hotell och flygbolag. -Hotell och flygbolag har enorma mängder data från kundregister, lojalitetsprogram, etcetera, men de är extremt dåliga på att omsätta dessa till insikter om vad som fungerar och inte fungerar för enskilda kunder. Bortsett från några enstaka känner jag inte till några flygbolag som använder sina kunddata VD:s ansvar Samtalet med Jeffrey Pfeffer ger inte direkt någon anledning till stor optimism. Själv konstaterar han hur landet ligger, som man gör när man kommit upp i åren, Pfeffer är 66 år, och har sett det mesta. Han menar att det är de mjuka aspekterna som kultur och mänskliga egenskaper som står i vägen för spridningen av evidensbaserat ledarskap. Därför spelar VD:n en viktig roll som förebild och drivkraft för en faktaorienterad organisation. -Det är VD:s uppgift att skapa en evidensbaserad kultur. Organisationen ska vara inställd på att ställa frågor och söka svar i fakta och det sker bara om detta modus operandi är förankrat på högsta nivå. Alltför många toppchefer är inriktade på best practices och erfarenhet. Men det som fungerar bra i ett företag är inte nödvändigtvis receptet för framgång i ett annat. Erfarenhet är inte nödvändigtvis ett positivt ord. Tjugo års erfarenhet handlar mycket ofta om ett års erfarenhet, fast upprepad 20 gånger. -Som chef ska man naturligtvis veta vad man vill, men man måste också kunna hysa tvivel. Ställ frågor och var villig att lära dig nya saker, även om du har suttit i direktörsstolen i många år, rekommenderar Jeffrey Pfeffer. Gary Loveman från Caesars Entertainment Corporation (tidigare Harrahs Entertainment) är en ledare som Pfeffer gärna vill framhäva som en förebild. Spel- och kasinokoncernen omsatte förra året cirka nio miljarder amerikanska dollar. -Gary Loveman kunde ha kört vidare ut på glamourspåret med ännu större, flottare och mer extravaganta erbjudanden än konkurrenternas, när han kom till Harrahs år Istället började han mäta effekten av olika kampanjer. Bland annat testades ett erbjudande om gratis rum och middag till ett värde av 125 dollar mot ett erbjudande om gratis spelmarker till spelarna i kasinot. Det visade sig att möjligheten till gratis spelmarker drog fler kunder till rouletterna än det dyra kampanjerbjudandet. Förutom att spara pengar i det enskilda fallet, gav det ständiga sökandet efter fakta viktiga insikter om kärnkunderna i kasinon. Det visade sig vara, mot den gängse branschuppfattningen, vanliga människor och inte rika och barnfamiljer. Kunskap som varit guld värt i koncernen. Spelet om makten -På varje Gary Loveman går det 100 toppchefer som gör fel. Majoriteten lever i det förflutna och gör som de alltid gjort. Rutiner skapar trygghet. Så även om man hittar ett smartare arbetssätt, så följer man det inte. En annan vanlig fälla är att förväxla möten och planering med handling. Det upplever jag på otroligt många ställen där företagen inte rör sig ur fläcken trots många goda intentioner. Det pågår också gott om interna maktspel som bromsar både prestation och kunskapsutbyte, säger Jeffrey Pfeffer, med hänvisning till sin senaste bok, Power: Why some people have it and others don t. Reflektion 8

9 Boken har fått mycket publicitet på grund av dess kontroversiella kartläggning av vägen till makten. Den vetenskapliga grunden gjorde dess poänger ganska uppseendeväckande. Pfeffer framhäver att smicker för chefen, nätverk och synlighet som viktigare ingredienser i karriärcocktailen än skicklighet, kunskap och prestation. -Vi vill gärna tro att karriärkliv och makt uppnås genom att ge full gas och leverera ett bra jobb. Det är en missuppfattning. Det finns många duktiga mellanchefer som aldrig kommer vidare. Och det finns många dåliga chefer som har uppnått sin position därför att de har varit duktiga på att sno åt sig. Min poäng är inte att förringa makten, den är nödvändig om man vill förändra något. Men det är viktigt att förstå hur man uppnår makt. Människor är fortfarande människor Så vi är tillbaka till ruta ett med ledarskapsvärlden, som vi önskar se den - nämligen framåtskridande och evidensbaserad - istället för en hård verklighet, där personliga sympatier, antipatier och känslomässiga band faktiskt sätter dagordningen. Hur ser framtidsutsikterna ut? Är inte sociala medier och sociala nätverk just de faktorer som kommer att bereda väg för ökad kunskapsdelning och prestation? -People are still people, svarar Jeffrey Pfeffer och refererar till en gammal Bob Seger-sång. Tekniken förändras, men människorna gör det inte. För 40 år sedan flög vi inte i jetplan, telefonsamtalen var dyra och ingen hade dator. Det har blivit mycket lättare att kommunicera och vår levnadsstandard har förbättrats. Men vi är fortfarande desamma i dag som då. Företagen står inför samma utmaningar och maktstrukturerna är oförändrade. Jag kan inte se varför vi skulle utveckla oss i det här hänseendet, säger Jeffrey Pfeffer. -Jag träffade en man i Spanien som var doktor i konsthistoria. Han studerade bilder av ledarskap genom tiderna. Han visade mig att vår uppfattning av ledarskap och makt inte har förändrats på hundratals år. Makt avbildas på samma sätt i dag som för år sedan. Varför skulle jag då tro att bilden kommer att förändras under de kommande åren? Jeffrey Pfeffer är professor i Organizational Behaviour på Stanford University, där han har undervisat sedan Jeffrey Pfeffer är en av världens ledande forskare inom sitt område och en hyllad inspiratör för företag över hela världen. Han är författare och medförfattare till 13 böcker och mer än 120 forskningsartiklar och kapitel om ledarskap. 3 utvalda böcker av Jeffrey Pfeffer: 1. The knowing-doing gap: How smart companies turn knowledge into action, Jeffrey Pfeffer och Robert I. Sutton, Hard facts, dangerous half-truths and total nonsense: Profiting from evidence-based managment, Jeffrey Pfeffer och Robert I. Sutton, Power: Why some people have it - and others don t, Jeffrey Pfeffer, 2010 Reflektion 9

10 Reflektion 10 En britt med skandinaviskt ansvar

11 KUNDFOKUS: Koncernchefen för Codan och Trygg-Hansa, Mike Holliday-Williams, vill att kundorientering ska genomsyra hela organisationen. Det är vägen till hållbar tillväxt på den skandinaviska försäkringsmarknaden. På den brittiska försäkringsmarknaden är kundlojaliteten till bolagen betydligt kortare. Kunderna köper sina försäkringar ofta och det sker vanligtvis på nätet. 80 procent av försäkringarna köps online i Storbritannien. Motsvarande siffra är under fem procent i Danmark. Det är stora skillnader i kundernas beteende, säger Mike Holliday-Williams VD på Codan och Trygg Hansa. Vi möter honom en lugn dag på kontoret, där tävlingscykeln står mellan konferensbordet och skrivbordet. Den brittiska koncernchefen både springer och cyklar till och från Codanbyggnaden i hjärtat av Köpenhamn. Han ser det själv som en anpassning till en dansk arbetskultur, där balansen mellan arbetsliv och privatliv spelar en annan och mer betydande roll än i London. Är det inte väldigt normalt här i landet?, säger han med ett leende, när vi kommenterar tvåhjulingen. -Danskarna vill gärna prata med någon innan de köper försäkring. Det är en av flera kulturella skillnader mellan Storbritannien och den skandinaviska marknaden. Vi konkurrerar om och distribuerar produkterna olika från marknad till marknad, men oberoende av de kulturella skillnaderna så ska tillväxten vara hållbar. Vi måste skapa bra kundupplevelser och ha kunden i fokus i allt vi gör för att kunna attrahera och behålla dem på lång sikt, säger han. Mindre rädsla Mike Holliday-Williams beväpnade sig med tålamod och nyfikenhet för den skandinaviska kulturen när han tillträdde 2011 som ytterst ansvarig i Skandinavien för den globala försäkringskoncernen RSA. Företaget är det tredje största i både Danmark och Sverige och har en växande marknadsandel i Norge. Sammantaget sysselsätter koncernen personer och har 17 miljoner kunder i 140 länder. RSA är ett globalt företag och är ledande i Storbritannien, Irland, Skandinavien, Central- och Östeuropa, Kanada, Asien, Mellanöstern och Latinamerika. -Man bokar inte ett möte kl Respekten för familjoch privatliv präglar den skandinaviska arbetskulturen - åtminstone i jämförelse med London, Kina eller USA. Skandinaverna har större fokus på livskvalitet och familj och jag tror att det hänger samman med att alla kvinnor är ute på arbetsmarknaden. Vi måste vara faktabaserade i vårt kundfokus. På den punkten kan vi fortfarande förbättra oss Teknikunderstött kundfokus På den brittiska försäkringsmarknaden råder stor transparens. På nätet kan försäkringsköparen jämföra priser och detaljer. Det bidrar till att skapa illojala kunder och snabbare kundomsättning, men Mike Holliday-Williams tror inte att de skandinaviska marknaderna nödvändigtvis kommer att röra sig i den riktningen. Vi har en annan tradition och därför ska kundens beteende analyseras, förstås och reageras på lokalt. Organisatoriskt tror han på att bygga team där samtliga funktioner sitter runt samma bord och har samma kundfokus. Då uppstår enligt den brittiska toppchefen magin inom försäkring. -Vi måste vara faktabaserade i vårt kundfokus. På den punkten kan vi fortfarande förbättra oss och på grund av den brittiska marknadens egenskaper kan vi lära oss något från Storbritannien. Vi behöver fortfarande mer data som ett led i att stärka vårt kundfokus. Prissättning baserat på risk kräver att vi har tillgång till mycket bra data om pris, kostnad och kundbeteende, säger han. -Vi behöver alla tänka kund. Både inom IT, HR och produktutveckling måste vi kunna förklara vad kunden får ut av ett nytt initiativ. Vi ska vara kundorienterade med hög intensitet för det är svårt att kopiera. Nya produkter kan enkelt kopieras men bra kundupplevelser kan man inte ta ifrån oss, säger Mike Holliday-Williams. I Danmark har Codan i fem år samarbetat med SAS Institute om dataunderstödd dialog med kunderna. Codan i Danmark och Trygg-Hansa i Sverige har varit kunder hos SAS Institute i mer än 15 år. SAS Institutes lösningar används dessutom i stor utsträckning inom RSA för att beräkna tariffer, reserver, ad hoc-rapportering och kundanalyser. RSA har ett globalt samarbete med SAS Institute i ett antal av koncernens regioner. En avdelning för Business Intelligence hjälper till att stödja danska Codan med fakta i arbetet med att skapa bättre kundupplevelser. Samtidigt sätter företaget snart ett nytt gemensamt nordiskt policysystem från TIA i drift. -Enligt min mening ska vi som försäkringsbolag kunna tre saker för att lyckas. Vi måste vara bäst på det tekniska i försäkring. Vi måste ge kunderna en vinnande upplevelse. Och vi ska ha duktiga människor, som trivs i vår organisation, säger Mike Holliday-Williams. -Som chef ska man i den skandinaviska kulturen leverera omdanande ledarskap och fokusera mindre på transaktioner. Organisationskulturen är mindre rädslobaserad och de flesta medarbetarna har tydliga åsikter. Jag tycker att det är lätt att prata med medarbetarna eftersom de har egna synpunkter. Omvänt måste man överbevisa dem och sälja in sin analys för att kunna skapa förändring, säger Mike Holliday-Williams. Mike Holliday-Williams, 42, blev VD för Skandinavien i RSA i februari Mike är VD för både Codan A/S och Trygg-Hansa. Tidigare stod han i spetsen för RSA:s privatmarknad i Storbritannien, och han har varit chef för RSA:s detaljhandel i Storbritannien. Mike har dessutom arbetat i både energi-, telekommunikations- och detaljhandeln på WH Smith Ltd, British Gas och Onetel. Mike har en EMBA från Ashridge Business School. Reflektion 11

12 Vi är alla analytiker KONKURRENSKRAFT: Kreditkortsbolaget Entercard Group är uppfyllt av analytisk kompetens, teknologi och företagskultur. Analytisk konkurrenskraft är en förutsättning på en marknad med ständigt ökande konkurrens. What makes us unique? Intelligent data analysis for stronger customer loyalty, står det på EnterCards webbplats och det finns goda grunder till det påståendet. Det är vår konkurrensfördel. Det är ingen hemlighet och därför berättar vi om det på vår sajt. Vi har investerat i analysteknologi, vår företagskultur och vi har ett bra samarbete med SAS Institute. Det är inget andra bara kan kopiera, säger Freddy Syversen, koncernchef och Entercard Groups CEO. Kreditkortsföretaget är en volymverksamhet. Konkurrensen handlar om miljontals transaktioner och därför är smart dataanvändning avgörande för att bli konkurrenskraftig. Kampanjer och annan kommunikation till användarna bidrar till att skapa fler transaktioner och därmed öka lönsamheten och marknadsandelarna. Det pågår en ständigt hårdnande kamp för att vara marknadsledande bland de nordiska kortkunderna. Varje år genomför EnterCard 350 kampanjer som bygger på data efter ett test-and-learn-koncept och det finns alltid en kontrollgrupp inkluderad i projekten. Analytisk kompetens -Vi är alla analytiker. Alla EnterCards medarbetare gör dagligen utvärderingar och analyser. Därför att vi vill fatta beslut som bygger på rätt information. Det handlar om mer än vårt SAS-program och våra erfarna analytiker. Vi ska totalt sett ha en hög analytisk kunskapsnivå, säger Freddy Syversen som började hos EnterCard 2001 och som tidigare arbetat på Nordea, EuroPay och MasterCard. Vi hade många kunder som använde våra kort, men vi kunde inte öka deras kortanvändning. EnterCard är särskilt väletablerade i Norge och Sverige som dock är mättade marknader. Dankortets dominerande position i Danmark skapar i allt väsentligt en annorlunda marknad för kreditkort. Konkurrenterna är huvudsakligen de stora bankerna som Nordea, DNB, SEB, Santander och Danske Bank, som vill äga hela värdekedjan, men andra aktörer tillkommer och närmar sig över tiden marknaden för konsumentköp. Google kommer troligtvis inte bli en fullödig bank. Sökjätten kan dock vara en spännande strategisk allianspartner för en kreditkortsleverantör som EnterCard som har sitt eget varumärke och levererar kort till andra aktörer som exempelvis Coop och LO. I framtiden kommer smartare betallösningar erbjudas kunderna och de kommer att vara fria att välja en plattform för betalning och kreditkort. Telefonen, klockan eller datorn kommer att fungera som ett kompletterande köpverktyg och de nya servicetjänsterna och fördelarna kommer att vara knutna till konsumentköpen. I framtiden blir den analytiska konkurrenskraften helt avgörande, menar den verkställande direktören på EnterCard. Varför? -Vår analytiska resa började omkring år Då hade vi många kunder som använde våra kort, men vi kunde inte öka deras kortanvändning. Vi funderade över varför och anställde därför en analytiker som skulle försöka få fram svaret. Arbetet pågick i ett SAS-baserat lager och gav resultat. Sedan har vi kontinuerligt investerat i mer avancerade Reflektion 12

13 Freddy Syversen, CEO på EnterCard Group, har beskrivits som en icketraditionell ledare inom den finansiella sektorn. Han deltar gärna aktivt i det dagliga arbetet och har byggt en analytisk företagskultur inom hela organisationen. analysverktyg, anställt fler analytiker och utvecklat en rad datastödjande processer runtom i verksamheten, förklarar Freddy Syversen. I dag har EnterCard fler än 20 erfarna analytiker som inte bara utför enkla analyser. Om någon på EnterCard vill veta hur 40-åriga män från Skandinavien använder kreditkortet på en weekendresa i London, så kan de själva komma fram till svaret genom att använda de data och verktyg de har till hands. Analytikerna ska fokusera på mer avancerade uppgifter som hypotestestning, analys av fler datatyper och fler dataperioder. -Barclaycard, som är Europas största kreditkortsföretag, har hjälpt oss en hel del. Hos dem finns det en stark analytisk tradition som vi har mycket att lära av. Swedbank är en analytisk verksamhet men de utfärdar inte bankkort själva. Detta gör vi åt dem och därför kan vi inte få lika många idéer från dem, även om vi hela tiden får många goda uppslag och tips från andra finansverksamheter än vår egen, menar Freddy Syversen. Annorlunda idéer Många skulle nog beskriva Freddy Syversen som en icketraditionell ledare inom den finansiella sektorn. Han deltar gärna aktivt i det dagliga arbetet, något som säger mycket om hans ledarstil. Förmågan att fatta snabba beslut och viljan att utmana kännetecknar hela EnterCard, som jämfört med stora banker är ett litet företag med 360 anställda i Stockholm, Oslo, Trondheim och Köpenhamn. Ledningen är också geografiskt spridd och många möten genomförs därför via videokonferenser. Den analytiska och tempostarka ledarstilen återfinns på alla kontoren och det händer att Freddy Syversen själv presenterar sina idéer för sin egen organisation. En morgon upptäckte Freddy till exempel att de mest lönsamma kunderna är över 55 år. Han utmanade sina analytiker med frågan Varför analyserar vi inte beteendet hos de mest lönsamma av dessa 55-åringar och skapar fler kunder av samma typ? -Svaret kom ett par veckor senare och idén förkastades på grund av att segmentet är för litet. Även om man hade kunnat skapa ett sådant beteende hade det inte överträffat andra insatser som riktar sig mot bredare målgrupper. Men det var också en av mina galna idéer, ler Freddy Syversen. Detta illustrerar att en Vi har investerat i analysteknologi, analytisk kultur finns vår företagskultur och vi har ett på arbetsplatsen och bra samarbete med SAS Institute EnterCard fortsätter att utveckla den. Nästa projekt handlar om att implementera hela customer intelligence-lösningar från SAS Institute. Genom att göra detta vill EnterCard öka både kundfokus och analytisk CRM. EnterCard Nordic. 1,6 miljoner kunder i Norge, Sverige och Danmark, med en omsättning på 36 miljoner och över 400 anställda. Har även nyligen etablerats i Finland. Enter- Card är ett samägt bolag mellan Swedbank och Barclays Bank. Reflektion 13

14 Reflektion 14 En av världens 100 mest inflytelserika personer började använda SAS Institutes lösningar för flera årtionden sedan.

15 Hans värld bubblar av analys Intervju: Hans Rosling är en av de mest kända svenskarna internationellt. Han innehar en professur i internationell hälsa vid Karolinska Institutet. Rosling är även grundare av stiftelsen Gapminder som i samarbete med FN verkar för att offentlig statistik ska bli fri och förståelig. De gör detta genom att visualiserar global utveckling av befolkning, ekonomi, hälsa och andra sektorer. Men de flesta känner nog till honom som en hänförande föreläsare. Via tv och webben har Rosling lyckats få många miljoner tittare att tycka att statistik och analys är spännande underhållning. Att se honom på scen är så långt ifrån ett tråkigt föredrag man kan komma. Med en smittande entusiasm förklarar han, med hjälp av rörlig grafik, den ekonomiska och hälsomässiga utvecklingen i världen över 200 år. Ja! Nu börjar länderna i Asien, med hjälp av familjeplanering och satsningar på folkhälsan, röra sig upp mot länderna i väst. Så här! Men, nej! Nu får aidsepidemin fäste i Afrika och flera länder halkar efter och Han gestikulerar och berättar med en kraft som många 64-åringar säkert avundas honom. Hans Rosling i högform levererar en slags blandning av ett akademiskt föredrag och ett spännande sportreferat. Dessutom händer det att han slukar svärd på scenen som en del av presentationen. Ja, du läste rätt. Själv vet han inte vad den passionerade energin kommer från. -Ingen aning, jag är bara sån. Jag har lätt att bli entusiastisk och det kan man få uppskattning för, säger Hans Rosling. Han är född 1948 i Uppsala och inledde sin akademiska karriär med att läsa statistik och medicin vid universitetet. Men långt innan dess hade Hans Rosling, och även hans omgivning, upptäckt hans talang för att fånga en publiks uppmärksamhet. -Redan i första klass fick jag på lektionstid berätta mina egna sagor för de andra eleverna, säger han och ler åt minnet. Data är som råvarorna till en läcker maträtt, de är inte särskilt goda förrän du tillagat dem. Efter läkarexamen begav sig Rosling på 1970-talet till Afrika där han bland annat tjänstgjorde som läkare i norra Moçambique. Första året var han ensam ansvarig för människors hälsa. Det var där han upptäckte en helt ny förlamningssjukdom, som fick namnet konzo. Upptäckten ledde till en 20 år lång forskarkarriär, men aldrig utan att tappa fokus på hälsofrågorna, särskilt vad gäller de allra fattigaste ländernas utmaningar och behov. -Jag vet så väl hur pengar borde användas, för det är folkhälsan bra på. Men pengar i sig är ju egentligen aldrig ett mål i sig, det är bara när man byter dem till en vattenledning eller ett plåttak som de blir till glädje, säger Hans Rosling. När han började undervisa svenska studenter i global hälsa frustrerades han över att de trodde att det bara fanns två sorters länder, i och u, och inte förstod att barnadödlighet, fertilitetstal och inkomstnivå i världens länder uppvisar en kontinuerlig variation. -Studenterna tyckte fortfarande att världen bestod av i- och u-länder med ett stort gap emellan, trots att siffrorna tydligt visade att det fanns länder på alla ekonomiska plan och hälsonivåer runt om i världen, menar Hans Rosling. Han behövde ett bättre verktyg för att tydligt och lättförståeligt visa vad han menade. Rosling började skapa olika Reflektion 15

16 sorters konventionella grafer men de önskade effekterna uteblev. -Plötsligt en kväll, på en sekund, kom jag på att jag skulle använda en dubbel-logaritmerad bubbelgraf. Då förstod studenterna, men började istället fråga: Men hur blev då det så här? När gick Singapore om Sverige i hälsa och ekonomi? säger Hans Rosling. Det största pedagogiska problemet återstod att lösa, att kunna visa själva förändringen. Han insåg att han nått gränsen för sin förmåga när det gällde att framställa de komplicerade skeendena på ett begripligt sätt. -Men min son och hans hustru hoppade av universitetsstudierna och satte igång att skriva ett program som animerade statistiken så förändringarna blev begripliga, säger Hans Rosling. I hela sju år arbetade sonen och sonhustrun med ett litet team som utvecklade mjukvaran Trendalyzer innan programmet såldes till Google i mars Han är noga att poängtera att det är Ola och Anna Rosling som skapat programmet som genererar bubbelgraferna, att han är testföraren och de är konstruktörerna. -Det är en helt vanlig uppfinnarhistoria där jag fått berömmet och andra har gjort jobbet, konstaterar Hans Rosling torrt. För att värdera komplexa orsakssamband får man förlita sig på sådana verktyg som SAS Institute tillhandahållit sedan länge. Vid sidan av scenframträdandena och andra åtaganden jobbar Hans Rosling med nästa generations animerade offentliga statistik i stiftelsen Gapminder. Målsättningen är att bidra till en god global utveckling genom att göra statistik rörande sociala, ekonomiska och miljörelaterade frågor lättillgänglig och enkel att förstå. Verksamheten leds av sonen Ola och bedrivs helt utan vinstintressen och därför finns mjukvaror och information för gratis nedladdning via stiftelsens webbplats. Där kan du även se filmklipp med Roslings presentationer och läsa hans inlägg på Twitter. Mycket intressant innehåll för dig som är intresserad av global utveckling, inte minst den ekonomiska. Enligt analytikerna på Gartner ökar den digitala informationsmängden i världen med 59 procent årligen. Med andra ord kan företag och organisationer på mindre än två år se sin totala kvantitet av data fördubblas. Framgångsrika verksamheter är sannolikt ännu snabbare på att generera och samla in information. Att kunna hantera och dra nytta av stora datamängder är således en mycket viktig framtidsfråga inom som såväl näringsliv som offentligt sektor. Samtidigt görs stora framsteg i utvecklingen av tekniska verktyg för avancerad analys av stora datamängder. -Det borde leda till att vi kan analysera och överblicka vår värld bättre, snabbare och tränga djupare ned till viktiga fakta. Men fortfarande beror allt på rådatas kvalitet och hur den är organiserad. För att värdera orsakssamband får man förlita sig på sådana verktyg som SAS Institute tillhandahållit sedan länge, förklarar Hans Rosling. Arbetet med att presentera statistik och trender har dock inneburit att han från och med i år är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien. Med stöd av den animerade statstiken började han vid millennieskiftet och framåt göra sig ett rykte som en talare av yppersta klass. Ryktbarheten spred sig snabbt utanför forskarkretsar och sedan 2005 framträder han på högprofilerade evenemang som handlar om allt från IT-teknik till samhällsutveckling. Presentationer på framtidsforum som Tedtalks och dokumentärer för bland andra BBC har gett Hans Rosling en mångmiljonpublik. Han gör underhållning av sådant som den breda publiken vanligen tycker är riktigt tråkigt: deskriptiv statistik. För den bedriften utsåg Time Magazine honom till en av världens 100 mest inflytelserika personer Data är som råvarorna till en läcker maträtt, de är inte särskilt goda förrän du tillagat dem. Med undantag för pepparkaksdeg, naturligtvis, säger han lite kryptiskt. Gigantiska informationsmängder är ett ämne som ligger professorn varmt om hjärtat men han ser utmaningarna med den snabba utvecklingen på området. -Man glömmer lätt hur drygt det är att sammanställa all data som genereras, den måste finnas i systematiskt format för att vara tillgänglig för numeriska analyser. Det visuella är bra för att utforska och kommunicera, men det ersätter aldrig numerisk analys, påminner Hans Rosling. Att Big Data, eller stordata som begreppet heter översatt till svenska, kommer att bli ett mycket betydelsefullt område de kommande åren är Roslings slutsats. -Jo, det är sannolikt, men all data behöver vara välstrukturerad. Information som rådata är ofta dåligt sammanställd i icke kompatibel form. Då krävs samma gamla dryga statistikarbete som förut, säger han eftertänksamt. Reflektion 16

17 Professor Rosling demonstrerar de bubbelgrafer som blivit hans kännetecken. Presentationen är fartfylld och inte olikt ett sportreferat. Samtalet kommer in på varför företag och organisationer använder visualisering av dataanalyser i så begränsad utsträckning i dag och vad som kan göras åt det. -Det kan vara ganska svårt och resurskrävande att göra riktigt bra visualiseringar, och ännu svårare att göra animeringar. Det är som skillnaden på Kalle Anka som serie och som film. Film är mycket roligare! Förmågan att skapa och använda animeringar ökar förhoppningsvis vartefter, både hos mjukvaror och människor, säger Hans Rosling. På SAS Forum 2022, om tio år, vilka kommer samtalsämnena vara då? -Vi kommer att prata om hur konstigt det var att vi inte såg den fulla potentialen av animering av Business Intellgencedata inom de områden där det ledde till ordentliga framsteg. Och att vi överskattade betydelsen av de områden där det floppade, det grymma är att vi ännu inte kan skilja på dessa områden, avslutar Hans Rosling. Frågan är alltså hur de som arbetar med avancerade analysverktyg kan bli bättre på att visa på teknikens fördelar. -Företagen behöver hitta de personer i organisationen som är bra på detta och ge dem resurser. Jag kan inte sjunga och jag dansar bedrövligt, men jag är mycket bra på att kommunicera data i animerad form. Man ska göra det man är bra på, inte det som är viktigt, säger Hans Rosling och fortsätter: -Oftast är de som är bäst på numerisk analys inte bra på att skapa häftiga animeringar och berätta om dessa. Arbetsdelning är det viktigaste, många företag tror att en person kan göra allt. Vi pratar med Hans Rosling några dagar innan han ska inledningstala på SAS Forum i Stockholm. Han ser fram emot att få möta publiken och förmedla det budskap han outtröttligt reser runt med i världen. -Fordelen ved at have været med længe er, at man bliver klogere hele tiden. Forudsætningen er naturligvis, at man kan skifte mening, forlade en position og indtage en ny. Jeg kan kun løse den her opgave ved at være autentisk. Jeg er jo også selv på valg hver eneste dag, siger CIO Torben Bonde om den store turnaround i Vestas it-funktion. -Jag kommer förklara att man kan göra saker på nya sätt och att kommunikation av data är kul, säger han. Reflektion 17

18 Redo för nya EU-regler RISKHANTERING: Det var i maj 2009 som EU:s finansministrar beslutade att Europas försäkringsbolag ska arbeta under lagstadgade solvensregler, det så kallade riskbaserade Solvens 2-direktivet. Styrelsen angav tidigt inriktningen att genom bra styrning, riskhantering och regelefterlevnad leva upp till de nya kraven. Vi startade vårt Solvens 2-program i slutet av december och utgick till en början från att förstudier och implementering skulle sluka resurser. Detta samtidigt som några av våra mest kvalificerade resurser behövdes för annan utveckling inom bolaget. Det kändes som en tung börda, berättar Catrina Ingelstam, ekonomidirektör på försäkringsbolaget Folksam. Men i takt med att Folksam greppade omställningen flyttades fokus snabbt till att se möjligheterna. -Ja, utmaningen är att hitta affärsnyttan. Men jag tycker att vi är på god väg mot att göra omställningen till en affärsfråga där våra kundnära verksamheter har blivit alltmer involverade, säger Catrina Ingelstam. De nya solvensreglerna för försäkringsbolagen inom EU har som huvudsyfte att öka tryggheten för försäkringskunderna, bland annat genom att stärka sambandet mellan solvenskrav och risker för försäkringsbolag. Efter beslutet i maj 2009 har starten för regelverkets ikraftträdande luckrats upp och flyttats fram. Det är ett väldigt speciellt projekt eftersom det har en sådan rörlig målbild -Det är ett väldigt speciellt projekt eftersom det har en sådan rörlig målbild med den ifrågasatta tidsplanen, konstaterar Catrina Ingelstam. Målbilden från EU har förskjutits från konsumenttrygghet till finansiell stabilitet samtidigt som införandet vad gäller både tidplan och detaljerade krav fortfarande är under diskussion. Mycket talar för en förskjutning I skrivande stund är införandet av Solvens 2 planerat till den 1 januari Däremot pekar planerna på att beräkningsoch rapporteringskrav kommer att börja gälla tidigare. Folksam är i försäkringssammanhang en jätte. Bolaget har totalt tio olika försäkringsbolag under paraplyet Folksam. En hel del av de uppgifter som nu blir lagstadgade var självklara redan tidigare. Men många betydligt mindre försäkringsbolag kommer att gå en tung framtid till mötes. -Det är en branschbelastning som försäkringsbolagen, stora som små, drabbas av, säger Catrina Ingelstam. För mindre försäkringsbolag kommer förändringen och arbetet på grund av Solvens 2 bli en tung börda. Jag tror att Solvens 2 kommer att förändra försäkringsbranschen, vi kommer att se konsolideringar bland mindre bolag för att orka med det nya regelverket. De tre grundpelarna i Solvens 2 handlar om att skydda försäkrings- och förmånstagare samt få till stånd en ökad stabilitet på marknaden. Pelare ett ställer kvantitativa krav, tvåan kvalitativa och trean handlar om offentliggörande och årliga rapporter. Inom pelare 2 finns instrumentet ORSA (Own Risk and Solvency Assessment). -ORSA är den absolut viktigaste processen inom Solvens 2. Den ska vara, och kommer alltid att vara, en viktig del i vår integrerade affärsplanering. Omvärldsbevakning ger oss tidigt signaler om förestående åtgärder och genom interaktion med affärssidan så blir det fokus på hur vi utvecklar affären på bästa sätt, menar Catrina Ingelstam på Folksam. Några dagar före julafton 2011 tecknade SAS Institute och försäkringsbolaget Folksam ett samarbetsavtal med anledning av Solvens 2. Avtalet gäller mjukvara för att stödja analyser och rapporter i enlighet med det nya regelverket. SAS Institute driver projektet gemensamt med samarbetspartnern Accenture i nära formation med styrgrupper på Folksam. -Det här är ju SAS värld, och eftersom Solvens 2 är en europeisk standard så kan vi dra nytta av det SAS gör i andra länder där regelverket också ska börja gälla, säger Catrina Ingelstam. SAS Institute och Folksam har samarbetat med flera andra projekt i över 20 år. Det långa samarbetet var också en av anledningarna till att försäkringsbolaget valde SAS mjukvarulösning, SAS Risk Management for Insurance. -Nyckeln till framgången i det här projektet är att vi driver det tillsammans med SAS Institute. Därför var bra projektledning ett krav från vår sida, berättar Catrina Ingelstam. Reflektion 18

19 Catrina Ingelstam, ekonomidirektör på Folksam, har sedan december 2011 drivit försäkringsbolagets Solvens 2-program. Hon ser en utmaning i att hitta affärsnyttan, men anser att organisationen är på god väg att göra omställningen till det nya regelverket. Som storbolag inom försäkringsbranschen är det en enorm mängd data med hög kvalitet som i slutänden ska destilleras ner till greppbara rapporter. Samtliga tio försäkringsbolag inom Folksam ska avrapportera, enligt de nya direktiven. Ekonomidirektör Catrina Ingelstam känner sig trygg med hur långt Folksam kommit i arbetet med rapportering. -Ja, som sagt, det här arbetar SAS Institute med dagligdags. Varje bolag kommer att leverera cirka 50 rapporter, års- och kvartalsvis. Med tanke på att vi har ett stort antal bolag har vi varit angelägna om att ligga långt fram i just den processen och att ha en lösning utifrån förändringar som kan komma, säger hon. Kundtryggheten och kapitalberäkning är huvudargumenten för Solvens 2. Rent hypotetiskt, hur långt hade Folksam varit beredd att gå om inte det nya regelsystemet införts? -Vi hade redan börjat arbeta med kapitalberäkning kopplat till riskbedömning. Vårt buffertkapital är direkt kopplat till utveckling av verksamheten, så det var nödvändigt, förklarar Catrina Ingelstam och fortsätter: -I Sverige är vi vana vid att marknadsvärdera skulden i våra livbolag. Däremot tror jag många bolag ute i Europa har jobbigt just nu. Under juni kom också Finansinspektionen med ett räntegolv för livbolagen och vartefter de nya förslagen till detaljerade regler för beräkning av långa åtaganden under Solvens 2 sker en anpassning till mer stabila räntekurvor. Trots merarbetet och det parallella utvecklingsarbetet med Solvens 2 anser Catrina Ingelstam att det finns stora möjligheter med allt som regelverket för med sig. -Det finns en stor affärsnytta, det ska man inte glömma bort. Rapporteringen tar hand om otroliga mängder information och när den behandlas korrekt kommer det att finnas mängder med affärsnytta att läsa av, avslutar hon. Som ett resultat av Folksams egna arbete med bland annat Solvens 2 har bolaget inrättat en ny tjänst inom Public Affairs. Genom att vässa och strukturera kommunikationen med opinionsbildare, branschorganisationer och politiska beslutsfattare kan Folksam arbeta mer proaktivt med kommunikation runt bland annat regelförändringar, exempelvis Solvens 2. Reflektion 19

20 Surfar överst på datavågen Big data: Företagens investeringar i analytisk kraft för att utnyttja ökande datamängder skapar även nya arbetstitlar. Data manager, Data scientist och Chief analytical officer är några av de nya karriärsval som Big Data och High-Performance Analytics (HPA) banar väg för. E nterprise resource planning-vågen håller på att ebba ut. Vi befinner oss i början av en ny ITera, där vi måste utnyttja värdet i all data i en tillgänglig infrastruktur. Förändringen sköljer in över oss på många olika sätt, säger Per Uno Österman, nordisk chef för Accentures analytiska verksamhet. -Förklaringen är att Big Data och HPA nu har utvecklats så att företag runt om i världen kan skapa mycket stora värden genom analyser. Därför ser vi hur nya funktioner och arbetstitlar växer fram inom stora företag. Och vi ser en våg av nya entreprenörsföretag som satsar stenhårt på att skapa värde genom dataanalys. Det kan till exempel vara Datamäklare. Om jag själv idag skulle starta ett företag, så skulle det vara den sortens företag, säger han. Satellitfoton av stormarknadernas parkeringsplatser visar beläggningen dag ut och dag in. Dessa data kan användas för att förutsäga kedjans kvartalsresultat. Med korsreferens till arbetslöshetssiffror visar det sig att den ena kedjan växer i områden med hög arbetslöshet, medan en annan kedja växer i områden med låg arbetslöshet. Exemplet är inte något påhittat utan en realitet. Det analysföretaget Remote Sensing Metrics använder är bilder från ett satellitföretag och levererar den analytiska bearbetningen till investeringsrådgivaren UBS, som exempelvis övervakar och utvärderar amerikanska kedjejätten Wal-Marts aktie och kvartalsresultat. Bättre ekonomiska resultat -Vi kan se att analytiska företag gör bättre resultat än andra företag. De analytiska ledarhundarna som investerar i människor, processer och teknik ligger långt över genomsnittet när det gäller ekonomiska resultat. Och de återhämtar sig snabbare efter krisen, säger Per Uno Österman. Vi befinner oss i början av en ny IT-era, där vi måste utnyttja värdet i all data i en tillgänglig infrastruktur Accentures analytiker kom fram till att företag med en tydlig analytisk kultur hade ett ekonomiskt resultat som ligger 64 procent över amerikanska Standard & Poor 500-index. Skillnaden mellan analytiska och icke-analytiska företag har hämtats från boken Competing on analytics (Fotnot **) Databoome kommer inte minst via mobiltelefonerna. Enbart i USA skapas varje dag 600 miljarder lokaliseringsposter där individer positioneras geografiskt. Därtill kommer The internet of things, där varje tings digitala närvaro och kommunikation skapar sökbara data och nya möjligheter till tjänster. När bilar geopositioneras och själva berättar för tillverkaren om deras tillstånd, så kallad telematik, finns det potentialer att ändra värdekedjan och samspelet mellan tillverkare och återförsäljare. Även hela energiområdet, med intelligent eldistribution, öppnar för nya datadrivna utvecklingsmöjligheter. Ny typ av ledning -Jag ser framväxten av arbetstitlar som Chief analytics officer (CAO) som en naturlig förlängning av den pågående motsättningen mellan IT och affärer. Min erfarenhet är att många företag har för långt avstånd mellan CIO och CEO. Men denna datadrivna våg kommer att sätta ytterligare press på interaktionen och en gammaldags IT-chef har inte den minsta chans att uppfylla de målsättningar som verksamheten kräver. Därför behöver vi nya personer i ledningen eller i dess omedelbara närhet. De måste både förstå verksamheten och ha kunskaper om de revolutionerande möjligheterna med data, säger Per Uno Österman. Data scientists är en amerikansk beteckning för den medarbetarprofil som företagen kommer att behöva för kunskapsbaserad utveckling baserad på Big Data och HPA. Accenture anser att det inte räcker att identifiera och rekrytera denna resurs och sedan tillföra den nya tekniken. Den Reflektion 20

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

Norlandiavärderingar i vardagen

Norlandiavärderingar i vardagen Norlandiavärderingar i vardagen Tack! BÄSTA MEDARBETARE! Kvalitet uppstår i möten mellan människor. Den skapas av oss, samtliga medarbetare på Norlandia, genom våra arbetsinsatser för våra barn, hotellgäster

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB Growth Consulting AB En företagspresentation 2017-02-04 Growth Consulting AB Entreprenöriella affärskonsulter Vi hjälper våra kunder att etablera en KRAFTIG TILLVÄXT med långsiktig STABIL LÖNSAMHET. 2017-02-04

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO PeriScoop 1 /6 Ann Catrin tänker på dig För att ge våra kunder en möjlighet att lära känna oss på Perido lite bättre

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Karriärfaser dilemman och möjligheter

Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärdilemman Karriärdilemman kan uppstå av många olika orsaker. Oavsett anledning kan vi känna att vi inte är tillfredställda eller känner oss otillräckliga i den

Läs mer

Assessios guide om OBM

Assessios guide om OBM Assessios guide om OBM assessios guide om obm 1 Visioner eller finansiella mål skapar aldrig lönsamhet. Det är ett resultat av mänskligt beteende i organisationen. Det är i första linjen som resultatet

Läs mer

Vad är det då som gör att man inte får en bra start?

Vad är det då som gör att man inte får en bra start? Guide: Bra start på nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb, oavsett om det är externt eller internt, finns det förstås många frågor, funderingar och förväntningar. Både från din sida och från arbetsgivarsidans.

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA

ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA OM MIG Kajsa Asplund Psykolog Doktorerar på Handelshögskolan i Stockholm inom området Talent Management Skriver om organisationspsykologisk forskning på blogg.assessio.se

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011 HÄLSA SOM STRATEGI Mars 2011 Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell Inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling anordnas varje år en inspirationsdag för förskolor och skolor i Laholm som arbetar med

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q4/6 Sverige 4

Läs mer

OM VÄRDSKAP. konsten att få människor att känna sig välkomna

OM VÄRDSKAP. konsten att få människor att känna sig välkomna OM VÄRDSKAP konsten att få människor att känna sig välkomna 1 Tänk dig en värld där alla känner sig väntade och välkomna. En värld där barn, vänner, främlingar, gäster, kunder och medarbetare vågar och

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

SVERIGES FRÄMSTA TILLVÄXTPROGRAM FÖR CHEFER & FÖRETAGSLEDARE

SVERIGES FRÄMSTA TILLVÄXTPROGRAM FÖR CHEFER & FÖRETAGSLEDARE SVERIGES FRÄMSTA TILLVÄXTPROGRAM FÖR CHEFER & FÖRETAGSLEDARE Våra föreläsare och deras tillväxtnycklar Sedan 2010 har vi genomfört vårt populära tillväxtprogram och fler än 700 företagsledare och chefer

Läs mer

Två decenniers perspektiv på förändring och utveckling

Två decenniers perspektiv på förändring och utveckling Två decenniers perspektiv på förändring och utveckling När vi i Rörelse & Utveckling startade 1996 var det med en stark drivkraft att vilja medverka till utveckling bland organisationer, grupper och verksamheter.

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ 63((&+ (UNNL/LLNDQHQ Ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för näringspolitik och informationssamhället 0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ Norden digitalt konferens +HOVLQJIRUVGHQRNWREHU

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Reviderad pedagogisk metodik

Reviderad pedagogisk metodik Reviderad pedagogisk metodik för lärare i undervisning av nationell och europeisk litteratur med stöd av interaktiva ITverktyg FÖRKORTAD VERSION Introduktion Denna slutliga versionen av dokumentet har

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Resultatredovisning. för 2008-2010. Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete

Resultatredovisning. för 2008-2010. Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete Resultatredovisning för 2008-2010 Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete Summering av projektet - i kortformat Begreppet frivilligcentral är otydligt till både innehåll,

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

TNS SIFO & The Core Company, 2011

TNS SIFO & The Core Company, 2011 1 2 Bekymmerslös Äventyrlig Vänlig Självsäker Försiktig Kompetent 3 Om denna person var VD, hur skulle företagskulturen vara? Vilka värderingar, ledarskap och struktur skulle företaget ha? 4 Företagskultur

Läs mer

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White Paper Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White paper: Kundlojalitet och Net Promoter Index Detta White Paper är en sammanfattning av MarketDirections Nyhetsdialog om kundlojalitet från

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

utveckling av en analysstrategi för hälso- och sjukvården

utveckling av en analysstrategi för hälso- och sjukvården utveckling av en analysstrategi för IDC InfoBrief, sponsrad av Qlik juli 2015 IDC InfoBrief, sponsrad av Qlik Vårdgivarnas investeringar i dataanalys ökar stadigt Vårdgivarna satsar fortfarande mer på

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Vårdförbundet Digital strategi Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Innehållsförteckning Digital strategi vad är det och varför behöver vi en sådan?... 2 Digitala strategin utgår från kommunikationsplattform

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Handledare för caset är Jaana Kurvinen och Pär Vilhelmsson.

Handledare för caset är Jaana Kurvinen och Pär Vilhelmsson. Inledning Titel: Revisionsfirman BM Det här caset är författat av Gunilla Andersson, Pia Ericsson, Catrine Edwardsson och Conny Melberg. Caset är skrivet som en del av kursen Organisationsteori B 5 poäng

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer