BILAGA II INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅNDET ANSVARIG FÖR IMPORT OCH FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS OCH VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA II INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅNDET ANSVARIG FÖR IMPORT OCH FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS OCH VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE"

Transkript

1 BILAGA II INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅNDET ANSVARIG FÖR IMPORT OCH FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS OCH VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE FÖRORDNANDE OCH ANVÄNDNING 4

2 A. INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅNDET Tillverkare ansvarig för import och frisläppande av tillverkningssats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Boehringer Ingelheim Pharma KG, D-55216, Ingelheim am Rhein, Tyskland Tillverkningstillstånd utfärdat den och bekräftat den av Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit, Rheinland-Pfalz, Postfach Mainz, Tyskland. B. VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE FÖRORDNANDE OCH ANVÄNDNING Läkemedel som lämnas ut mot recept. 5

3 BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL 6

4 B. BIPACKSEDEL 7

5 SIFROL 0,088 mg 0,088 mg pramipexol motsvarande pramipexol-salt 0,125 mg Bipacksedel Vad du bör känna till om ditt läkemedel Läs denna bipacksedel noggrant. Den innehåller en sammanfattning av den information som finns tillgänglig om ditt läkemedel. Denna information gäller endast SIFROL. Fråga din läkare eller på apoteket om du har ytterligare frågor efter att ha läst informationen. Namnet på läkemedlet är SIFROL 0,088 mg. Varje tablett innehåller 0,088 mg pramipexol-bas (motsvarande 0,125 mg pramipexol-dihydrokloridmonohydrat-salt) som aktivt innehållsämne. Tabletterna innehåller också mannitol, majsstärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, polyvidon och magnesiumstearat. SIFROL tabletter finns tillgängliga i tryckförpackningar om 30 och 100 tabletter. SIFROL hör till läkemedelsgruppen dopamin-agonister, som stimulerar dopamin-receptorer i hjärnan. Godkännandet för försäljning för SIFROL innehas av: Boehringer Ingelheim International GmbH D Ingelheim am Rhein Tyskland och tabletterna tillverkas av: Boehringer Ingelheim Pharma KG D Ingelheim am Rhein Tyskland Hur verkar läkemedlet? SIFROL tabletter används för att behandla symtomen vid sen Parkinsons sjukdom i kombination med läkemedlet levodopa. Innan läkemedlet används Tala om för doktorn eller på apoteket om: Du är allergisk mot det aktiva innehållsämnet pramipexol eller något annat innehållsämne Du är gravid, planerar att bli gravid eller om du ammar Din njurfunktion är nedsatt Du använder andra läkemedel, speciellt läkemedel som påverkar njurfunktionen eller utsöndras via njurarna, t ex cimetidin, eller andra läkemedel för att behandla Parkinsons sjukdom t ex amantadin. SIFROL kan orsaka hallucinationer och somnolens (dåsighet) hos vissa patienter. Innan du vet hur du påverkas av SIFROL bör du inte köra bil eller hantera maskiner. Försiktighet bör iaktagas vid graviditet. Nyttan av behandling med SIFROL måste vägas mot eventuell påverkan på fostret. SIFROL bör inte användas i samband med amning, eftersom mjölkproduktionen troligen upphör. 8

6 Ögonen bör undersökas regelbundet eller om synstörningar uppträder. Om du har en hjärtsjukdom bör du konsultera din läkare. Blodtrycket bör kontrolleras regelbundet, särskilt i början av behandlingen. Kontakta läkare eller apoteket om du har frågor. Hur ska du använda läkemedlet? Följ din läkares anvisning om hur läkemedlet ska tas och läs informationen på förpackningen. Tabletterna ska sväljas med vatten enligt följande: Du kommer att börja med 0,264 mg pramipexol-bas (0,375 mg pramipexol-salt) per dag uppdelat i 3 doser. Dagsdosen kommer sedan att ökas gradvis var 5:e - 7:e dag tills en för dig lämplig dos har uppnåtts. I fortsättningen kommer du sedan att behandlas med denna dos, som kommer att vara mellan 0,264 mg och 3,3 mg paramipexol-bas (0,375 mg och 4,5 mg pramipexol-salt) per dag. Dagsdosen ska delas upp i 3 lika doser. Om du har nedsatt njurfunktion kan din doktor ordinera en lägre dos. Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg den och fortsätt sedan som förut. Ta inte mer än en dos i taget. Om du av misstag tar för många tabletter, ska du söka hjälp omedelbart, antingen genom att ringa till din läkare eller genom att åka till närmaste akutmottagning (kör inte själv). Ta alltid med läkemedelsförpackningen även om det inte är några SIFROL tabletter kvar. Vilka biverkningar kan SIFROL ge? SIFROL kan orsaka följande biverkningar: Illamående Förstoppning Somnolens (dåsighet) Hallucinationer (onormala synfenomen) Dyskinesier (onormala ofrivilliga rörelser) Om du upplever någon av dessa biverkningar under längre tid eller om de är besvärande, bör du kontakta din läkare. Om du råkar ut för någon annan biverkan, kontakta din läkare eller apoteket. Hur ska läkemedlet förvaras? Tabletterna ska inte användas efter det utgångsdatum som finns angivet på förpackningen. SIFROL tabletter ska förvaras i den ursprungliga tryckförpackningen fram till användning. Tabletter som tas ur förpackningen ska skyddas mot ljus. Förvaras oåtkomligt för barn. Bipacksedeln skrevs i april

7 För ytterligare information, kontakta den lokala representanten för innehavaren av godkännandet: Belgique/België/Belgien Luxembourg n.v. Boehringer Ingelheim s.a. n.v. Boehringer Ingelheim s.a. Avenue Ariane, Arianelaan 16 Avenue Ariane, Arianelaan 16 B-1200 Bruxelles/Brussel B Bruxelles/Brussel tel. no. (2) tel. no. (2) fax. no. (2) fax. no. (2) Danmark Nederland Boehringer Ingelheim Danmark A/S Boehringer Ingelheim b.v. Strødamvej 52 Berenkoog 28 DK-2100 København Ø NL-1822 BJ Alkmaar tel. no. (39) tel. no. (72) fax. no. (39) fax. no. (72) Deutschland Österreich Boehringer Ingelheim Pharma KG Bender & Co Ges mbh Binger Straße 173 Dr. Boehringer-Gasse 5-11 D Ingelheim A-1121 Wien tel. no. (6132) 77-0 tel. no. (1) fax no. (6132) 72-0 fax. no. (1) Eλλάς Portugal Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Boehringer Ingelheim Lda. Eλληνικού 2 Av. António A. de Aguiar GR Eλληνικό -Aθήνα P-1063 Lisboa Codex Tηλ. (1) tel. no (1) Tελεφαξ (1) fax. no. (1) España Suomi Boehringer Ingelheim S.A. Panfarma Oy/Boehringer Ingelheim Pablo Alcover, 33 Harmaaparrankuja 1 E Barcelona FI Espoo / Esbo tel. no. (3) tel. no. (9) fax. no. (3) fax.no. (9) France Sverige Boehringer Ingelheim France S.A.R.L. Boehringer Ingelheim AB 37-39, Rue Boissière Box 44 F Paris S Skärholmen tel. no. (1) tel. no. (8) fax. no. (1) fax. no. (8) Ireland United Kingdom Boehringer Ingelheim Ltd. Boehringer Ingelheim Ltd., 31 Sandyford Office Park Ellesfield Avenue, Blackthorn Road Bracknell, Berkshire, Sandyford UK-RG12 8YS IRL-Dublin 18 tel. no. (1344) tel. no. (1) fax no. (1344) fax. no. (1) Italia Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. Via Lorenzini, 8 I Milano tel. no. (2) fax. no. (2)

8 SIFROL 0,18 mg 0,18 mg pramipexol motsvarande pramipexol-salt 0,25 mg Bipacksedel Vad du bör känna till om ditt läkemedel Läs denna bipacksedel noggrant. Den innehåller en sammanfattning av den information som finns tillgänglig om ditt läkemedel. Denna information gäller endast SIFROL. Fråga din läkare eller på apoteket om du har ytterligare frågor efter att ha läst informationen. Namnet på läkemedlet är SIFROL 0,18 mg. Varje tablett innehåller 0,18 mg pramipexol-bas (motsvarande 0,25 mg pramipexol-dihydrokloridmonohydrat-salt) som aktivt innehållsämne. Tabletterna innehåller också mannitol, majsstärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, polyvidon och magnesiumstearat. SIFROL tabletter finns tillgängliga i tryckförpackningar om 30 och 100 tabletter. SIFROL hör till läkemedelsgruppen dopamin-agonister, som stimulerar dopamin-receptorer i hjärnan. Godkännandet för försäljning för SIFROL innehas av: Boehringer Ingelheim International GmbH D Ingelheim am Rhein Tyskland och tabletterna tillverkas av: Boehringer Ingelheim Pharma KG D Ingelheim am Rhein Tyskland Hur verkar läkemedlet? SIFROL tabletter används för att behandla symtomen vid sen Parkinsons sjukdom i kombination med läkemedlet levodopa. Innan läkemedlet används Tala om för doktorn eller på apoteket om: Du är allergisk mot det aktiva innehållsämnet pramipexol eller något annat innehållsämne Du är gravid, planerar att bli gravid eller om du ammar Din njurfunktion är nedsatt Du använder andra läkemedel, speciellt läkemedel som påverkar njurfunktionen eller utsöndras via njurarna, t ex cimetidin, eller andra läkemedel för att behandla Parkinsons sjukdom t ex amantadin. SIFROL kan orsaka hallucinationer och somnolens (dåsighet) hos vissa patienter. Innan du vet hur du påverkas av SIFROL bör du inte köra bil eller hantera maskiner. Försiktighet bör iaktagas vid graviditet. Nyttan av behandling med SIFROL måste vägas mot eventuell påverkan på fostret. SIFROL bör inte användas i samband med amning, eftersom mjölkproduktionen troligen upphör. 11

9 Ögonen bör undersökas regelbundet eller om synstörningar uppträder. Om du har en hjärtsjukdom bör du konsultera din läkare. Blodtrycket bör kontrolleras regelbundet, särskilt i början av behandlingen. Kontakta läkare eller apoteket om du har frågor. Hur ska du använda läkemedlet? Följ din läkares anvisning om hur läkemedlet ska tas och läs informationen på förpackningen. Tabletterna ska sväljas med vatten enligt följande: Du kommer att börja med 0,264 mg pramipexol-bas (0,375 mg pramipexol-salt) per dag uppdelat i 3 doser. Dagsdosen kommer sedan att ökas gradvis var 5:e - 7:e dag tills en för dig lämplig dos har uppnåtts. I fortsättningen kommer du sedan att behandlas med denna dos, som kommer att vara mellan 0,264 mg och 3,3 mg paramipexol-bas (0,375 mg och 4,5 mg pramipexol-salt) per dag. Dagsdosen ska delas upp i 3 lika doser. Om du har nedsatt njurfunktion kan din doktor ordinera en lägre dos. Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg den och fortsätt sedan som förut. Ta inte mer än en dos i taget. Om du av misstag tar för många tabletter, ska du söka hjälp omedelbart, antingen genom att ringa till din läkare eller genom att åka till närmaste akutmottagning (kör inte själv). Ta alltid med läkemedelsförpackningen även om det inte är några SIFROL tabletter kvar. Vilka biverkningar kan SIFROL ge? SIFROL kan orsaka följande biverkningar: Illamående Förstoppning Somnolens (dåsighet) Hallucinationer (onormala synfenomen) Dyskinesier (onormala ofrivilliga rörelser) Om du upplever någon av dessa biverkningar under längre tid eller om de är besvärande, bör du kontakta din läkare. Om du råkar ut för någon annan biverkan, kontakta din läkare eller apoteket. Hur ska läkemedlet förvaras? Tabletterna ska inte användas efter det utgångsdatum som finns angivet på förpackningen. SIFROL tabletter ska förvaras i den ursprungliga tryckförpackningen fram till användning. Tabletter som tas ur förpackningen ska skyddas mot ljus. Förvaras oåtkomligt för barn. Bipacksedeln skrevs i april

10 För ytterligare information, kontakta den lokala representanten för innehavaren av godkännandet: Belgique/België/Belgien Luxembourg n.v. Boehringer Ingelheim s.a. n.v. Boehringer Ingelheim s.a. Avenue Ariane, Arianelaan 16 Avenue Ariane, Arianelaan 16 B-1200 Bruxelles/Brussel B Bruxelles/Brussel tel. no. (2) tel. no. (2) fax. no. (2) fax. no. (2) Danmark Nederland Boehringer Ingelheim Danmark A/S Boehringer Ingelheim b.v. Strødamvej 52 Berenkoog 28 DK-2100 København Ø NL-1822 BJ Alkmaar tel. no. (39) tel. no. (72) fax. no. (39) fax. no. (72) Deutschland Österreich Boehringer Ingelheim Pharma KG Bender & Co Ges mbh Binger Straße 173 Dr. Boehringer-Gasse 5-11 D Ingelheim A-1121 Wien tel. no. (6132) 77-0 tel. no. (1) fax no. (6132) 72-0 fax. no. (1) Eλλάς Portugal Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Boehringer Ingelheim Lda. Eλληνικού 2 Av. António A. de Aguiar GR Eλληνικό -Aθήνα P-1063 Lisboa Codex Tηλ. (1) tel. no (1) Tελεφαξ (1) fax. no. (1) España Suomi Boehringer Ingelheim S.A. Panfarma Oy/Boehringer Ingelheim Pablo Alcover, 33 Harmaaparrankuja 1 E Barcelona FI Espoo / Esbo tel. no. (3) tel. no. (9) fax. no. (3) fax.no. (9) France Sverige Boehringer Ingelheim France S.A.R.L. Boehringer Ingelheim AB 37-39, Rue Boissière Box 44 F Paris S Skärholmen tel. no. (1) tel. no. (8) fax. no. (1) fax. no. (8) Ireland United Kingdom Boehringer Ingelheim Ltd. Boehringer Ingelheim Ltd., 31 Sandyford Office Park Ellesfield Avenue, Blackthorn Road Bracknell, Berkshire, Sandyford UK-RG12 8YS IRL-Dublin 18 tel. no. (1344) tel. no. (1) fax no. (1344) fax. no. (1) Italia Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. Via Lorenzini, 8 I Milano tel. no. (2) fax. no. (2)

11 SIFROL 0,7 mg 0,7 mg pramipexol motsvarande pramipexol-salt 1,0 mg Bipacksedel Vad du bör känna till om ditt läkemedel Läs denna bipacksedel noggrant. Den innehåller en sammanfattning av den information som finns tillgänglig om ditt läkemedel. Denna information gäller endast SIFROL. Fråga din läkare eller på apoteket om du har ytterligare frågor efter att ha läst informationen. Namnet på läkemedlet är SIFROL 0,7 mg. Varje tablett innehåller 0,7 mg pramipexol-bas (motsvarande 1,0 mg pramipexol-dihydrokloridmonohydrat-salt) som aktivt innehållsämne. Tabletterna innehåller också mannitol, majsstärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, polyvidon och magnesiumstearat. SIFROL tabletter finns tillgängliga i tryckförpackningar om 30 och 100 tabletter. SIFROL hör till läkemedelsgruppen dopamin-agonister, som stimulerar dopamin-receptorer i hjärnan. Godkännandet för försäljning för SIFROL innehas av: Boehringer Ingelheim International GmbH D Ingelheim am Rhein Tyskland och tabletterna tillverkas av: Boehringer Ingelheim Pharma KG D Ingelheim am Rhein Tyskland Hur verkar läkemedlet? SIFROL tabletter används för att behandla symtomen vid sen Parkinsons sjukdom i kombination med läkemedlet levodopa. Innan läkemedlet används Tala om för doktorn eller på apoteket om: Du är allergisk mot det aktiva innehållsämnet pramipexol eller något annat innehållsämne Du är gravid, planerar att bli gravid eller om du ammar Din njurfunktion är nedsatt Du använder andra läkemedel, speciellt läkemedel som påverkar njurfunktionen eller utsöndras via njurarna, t ex cimetidin, eller andra läkemedel för att behandla Parkinsons sjukdom t ex amantadin. SIFROL kan orsaka hallucinationer och somnolens (dåsighet) hos vissa patienter. Innan du vet hur du påverkas av SIFROL bör du inte köra bil eller hantera maskiner. Försiktighet bör iaktagas vid graviditet. Nyttan av behandling med SIFROL måste vägas mot eventuell påverkan på fostret. SIFROL bör inte användas i samband med amning, eftersom mjölkproduktionen troligen upphör. 14

12 Ögonen bör undersökas regelbundet eller om synstörningar uppträder. Om du har en hjärtsjukdom bör du konsultera din läkare. Blodtrycket bör kontrolleras regelbundet, särskilt i början av behandlingen. Kontakta läkare eller apoteket om du har frågor. Hur ska du använda läkemedlet? Följ din läkares anvisning om hur läkemedlet ska tas och läs informationen på förpackningen. Tabletterna ska sväljas med vatten enligt följande: Du kommer att börja med 0,264 mg pramipexol-bas (0,375 mg pramipexol-salt) per dag uppdelat i 3 doser. Dagsdosen kommer sedan att ökas gradvis var 5:e - 7:e dag tills en för dig lämplig dos har uppnåtts. I fortsättningen kommer du sedan att behandlas med denna dos, som kommer att vara mellan 0,264 mg och 3,3 mg paramipexol-bas (0,375 mg och 4,5 mg pramipexol-salt) per dag. Dagsdosen ska delas upp i 3 lika doser. Om du har nedsatt njurfunktion kan din doktor ordinera en lägre dos. Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg den och fortsätt sedan som förut. Ta inte mer än en dos i taget. Om du av misstag tar för många tabletter, ska du söka hjälp omedelbart, antingen genom att ringa till din läkare eller genom att åka till närmaste akutmottagning (kör inte själv). Ta alltid med läkemedelsförpackningen även om det inte är några SIFROL tabletter kvar. Vilka biverkningar kan SIFROL ge? SIFROL kan orsaka följande biverkningar: Illamående Förstoppning Somnolens (dåsighet) Hallucinationer (onormala synfenomen) Dyskinesier (onormala ofrivilliga rörelser) Om du upplever någon av dessa biverkningar under längre tid eller om de är besvärande, bör du kontakta din läkare. Om du råkar ut för någon annan biverkan, kontakta din läkare eller apoteket. Hur ska läkemedlet förvaras? Tabletterna ska inte användas efter det utgångsdatum som finns angivet på förpackningen. SIFROL tabletter ska förvaras i den ursprungliga tryckförpackningen fram till användning. Tabletter som tas ur förpackningen ska skyddas mot ljus. Förvaras oåtkomligt för barn. Bipacksedeln skrevs i april

13 För ytterligare information, kontakta den lokala representanten för innehavaren av godkännandet: Belgique/België/Belgien Luxembourg n.v. Boehringer Ingelheim s.a. n.v. Boehringer Ingelheim s.a. Avenue Ariane, Arianelaan 16 Avenue Ariane, Arianelaan 16 B-1200 Bruxelles/Brussel B Bruxelles/Brussel tel. no. (2) tel. no. (2) fax. no. (2) fax. no. (2) Danmark Nederland Boehringer Ingelheim Danmark A/S Boehringer Ingelheim b.v. Strødamvej 52 Berenkoog 28 DK-2100 København Ø NL-1822 BJ Alkmaar tel. no. (39) tel. no. (72) fax. no. (39) fax. no. (72) Deutschland Österreich Boehringer Ingelheim Pharma KG Bender & Co Ges mbh Binger Straße 173 Dr. Boehringer-Gasse 5-11 D Ingelheim A-1121 Wien tel. no. (6132) 77-0 tel. no. (1) fax no. (6132) 72-0 fax. no. (1) Eλλάς Portugal Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Boehringer Ingelheim Lda. Eλληνικού 2 Av. António A. de Aguiar GR Eλληνικό -Aθήνα P-1063 Lisboa Codex Tηλ. (1) tel. no (1) Tελεφαξ (1) fax. no. (1) España Suomi Boehringer Ingelheim S.A. Panfarma Oy/Boehringer Ingelheim Pablo Alcover, 33 Harmaaparrankuja 1 E Barcelona FI Espoo / Esbo tel. no. (3) tel. no. (9) fax. no. (3) fax.no. (9) France Sverige Boehringer Ingelheim France S.A.R.L. Boehringer Ingelheim AB 37-39, Rue Boissière Box 44 F Paris S Skärholmen tel. no. (1) tel. no. (8) fax. no. (1) fax. no. (8) Ireland United Kingdom Boehringer Ingelheim Ltd. Boehringer Ingelheim Ltd., 31 Sandyford Office Park Ellesfield Avenue, Blackthorn Road Bracknell, Berkshire, Sandyford UK-RG12 8YS IRL-Dublin 18 tel. no. (1344) tel. no. (1) fax no. (1344) fax. no. (1) Italia Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. Via Lorenzini, 8 I Milano tel. no. (2) fax. no. (2)

14 SIFROL 0,88 mg 0,88 mg pramipexol motsvarande pramipexol-salt 1,25 mg Bipacksedel Vad du bör känna till om ditt läkemedel Läs denna bipacksedel noggrant. Den innehåller en sammanfattning av den information som finns tillgänglig om ditt läkemedel. Denna information gäller endast SIFROL. Fråga din läkare eller på apoteket om du har ytterligare frågor efter att ha läst informationen. Namnet på läkemedlet är SIFROL 0,88 mg. Varje tablett innehåller 0,88 mg pramipexol-bas (motsvarande 1,25 mg pramipexol-dihydrokloridmonohydrat-salt) som aktivt innehållsämne. Tabletterna innehåller också mannitol, majsstärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, polyvidon och magnesiumstearat. SIFROL tabletter finns tillgängliga i tryckförpackningar om 30 och 100 tabletter. SIFROL hör till läkemedelsgruppen dopamin-agonister, som stimulerar dopamin-receptorer i hjärnan. Godkännandet för försäljning för SIFROL innehas av: Boehringer Ingelheim International GmbH D Ingelheim am Rhein Tyskland och tabletterna tillverkas av: Boehringer Ingelheim Pharma KG D Ingelheim am Rhein Tyskland Hur verkar läkemedlet? SIFROL tabletter används för att behandla symtomen vid sen Parkinsons sjukdom i kombination med läkemedlet levodopa. Innan läkemedlet används Tala om för doktorn eller på apoteket om: Du är allergisk mot det aktiva innehållsämnet pramipexol eller något annat innehållsämne Du är gravid, planerar att bli gravid eller om du ammar Din njurfunktion är nedsatt Du använder andra läkemedel, speciellt läkemedel som påverkar njurfunktionen eller utsöndras via njurarna, t ex cimetidin, eller andra läkemedel för att behandla Parkinsons sjukdom t ex amantadin. SIFROL kan orsaka hallucinationer och somnolens (dåsighet) hos vissa patienter. Innan du vet hur du påverkas av SIFROL bör du inte köra bil eller hantera maskiner. Försiktighet bör iaktagas vid graviditet. Nyttan av behandling med SIFROL måste vägas mot eventuell påverkan på fostret. SIFROL bör inte användas i samband med amning, eftersom mjölkproduktionen troligen upphör. 17

15 Ögonen bör undersökas regelbundet eller om synstörningar uppträder. Om du har en hjärtsjukdom bör du konsultera din läkare. Blodtrycket bör kontrolleras regelbundet, särskilt i början av behandlingen. Kontakta läkare eller apoteket om du har frågor. Hur ska du använda läkemedlet? Följ din läkares anvisning om hur läkemedlet ska tas och läs informationen på förpackningen. Tabletterna ska sväljas med vatten enligt följande: Du kommer att börja med 0,264 mg pramipexol-bas (0,375 mg pramipexol-salt) per dag uppdelat i 3 doser. Dagsdosen kommer sedan att ökas gradvis var 5:e - 7:e dag tills en för dig lämplig dos har uppnåtts. I fortsättningen kommer du sedan att behandlas med denna dos, som kommer att vara mellan 0,264 mg och 3,3 mg paramipexol-bas (0,375 mg och 4,5 mg pramipexol-salt) per dag. Dagsdosen ska delas upp i 3 lika doser. Om du har nedsatt njurfunktion kan din doktor ordinera en lägre dos. Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg den och fortsätt sedan som förut. Ta inte mer än en dos i taget. Om du av misstag tar för många tabletter, ska du söka hjälp omedelbart, antingen genom att ringa till din läkare eller genom att åka till närmaste akutmottagning (kör inte själv). Ta alltid med läkemedelsförpackningen även om det inte är några SIFROL tabletter kvar. Vilka biverkningar kan SIFROL ge? SIFROL kan orsaka följande biverkningar: Illamående Förstoppning Somnolens (dåsighet) Hallucinationer (onormala synfenomen) Dyskinesier (onormala ofrivilliga rörelser) Om du upplever någon av dessa biverkningar under längre tid eller om de är besvärande, bör du kontakta din läkare. Om du råkar ut för någon annan biverkan, kontakta din läkare eller apoteket. Hur ska läkemedlet förvaras? Tabletterna ska inte användas efter det utgångsdatum som finns angivet på förpackningen. SIFROL tabletter ska förvaras i den ursprungliga tryckförpackningen fram till användning. Tabletter som tas ur förpackningen ska skyddas mot ljus. Förvaras oåtkomligt för barn. Bipacksedeln skrevs i april

16 För ytterligare information, kontakta den lokala representanten för innehavaren av godkännandet: Belgique/België/Belgien Luxembourg n.v. Boehringer Ingelheim s.a. n.v. Boehringer Ingelheim s.a. Avenue Ariane, Arianelaan 16 Avenue Ariane, Arianelaan 16 B-1200 Bruxelles/Brussel B Bruxelles/Brussel tel. no. (2) tel. no. (2) fax. no. (2) fax. no. (2) Danmark Nederland Boehringer Ingelheim Danmark A/S Boehringer Ingelheim b.v. Strødamvej 52 Berenkoog 28 DK-2100 København Ø NL-1822 BJ Alkmaar tel. no. (39) tel. no. (72) fax. no. (39) fax. no. (72) Deutschland Österreich Boehringer Ingelheim Pharma KG Bender & Co Ges mbh Binger Straße 173 Dr. Boehringer-Gasse 5-11 D Ingelheim A-1121 Wien tel. no. (6132) 77-0 tel. no. (1) fax no. (6132) 72-0 fax. no. (1) Eλλάς Portugal Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Boehringer Ingelheim Lda. Eλληνικού 2 Av. António A. de Aguiar GR Eλληνικό -Aθήνα P-1063 Lisboa Codex Tηλ. (1) tel. no (1) Tελεφαξ (1) fax. no. (1) España Suomi Boehringer Ingelheim S.A. Panfarma Oy/Boehringer Ingelheim Pablo Alcover, 33 Harmaaparrankuja 1 E Barcelona FI Espoo / Esbo tel. no. (3) tel. no. (9) fax. no. (3) fax.no. (9) France Sverige Boehringer Ingelheim France S.A.R.L. Boehringer Ingelheim AB 37-39, Rue Boissière Box 44 F Paris S Skärholmen tel. no. (1) tel. no. (8) fax. no. (1) fax. no. (8) Ireland United Kingdom Boehringer Ingelheim Ltd. Boehringer Ingelheim Ltd., 31 Sandyford Office Park Ellesfield Avenue, Blackthorn Road Bracknell, Berkshire, Sandyford UK-RG12 8YS IRL-Dublin 18 tel. no. (1344) tel. no. (1) fax no. (1344) fax. no. (1) Italia Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. Via Lorenzini, 8 I Milano tel. no. (2) fax. no. (2)

17 SIFROL 1,1 mg 1,1 mg pramipexol motsvarande pramipexol-salt 1,5 mg Bipacksedel Vad du bör känna till om ditt läkemedel Läs denna bipacksedel noggrant. Den innehåller en sammanfattning av den information som finns tillgänglig om ditt läkemedel. Denna information gäller endast SIFROL. Fråga din läkare eller på apoteket om du har ytterligare frågor efter att ha läst informationen. Namnet på läkemedlet är SIFROL 1,1 mg. Varje tablett innehåller 1,1 mg pramipexol-bas (motsvarande 1,5 mg pramipexol-dihydrokloridmonohydrat-salt) som aktivt innehållsämne. Tabletterna innehåller också mannitol, majsstärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, polyvidon och magnesiumstearat. SIFROL tabletter finns tillgängliga i tryckförpackningar om 30 och 100 tabletter. SIFROL hör till läkemedelsgruppen dopamin-agonister, som stimulerar dopamin-receptorer i hjärnan. Godkännandet för försäljning för SIFROL innehas av: Boehringer Ingelheim International GmbH D Ingelheim am Rhein Tyskland och tabletterna tillverkas av: Boehringer Ingelheim Pharma KG D Ingelheim am Rhein Tyskland Hur verkar läkemedlet? SIFROL tabletter används för att behandla symtomen vid sen Parkinsons sjukdom i kombination med läkemedlet levodopa. Innan läkemedlet används Tala om för doktorn eller på apoteket om: Du är allergisk mot det aktiva innehållsämnet pramipexol eller något annat innehållsämne Du är gravid, planerar att bli gravid eller om du ammar Din njurfunktion är nedsatt Du använder andra läkemedel, speciellt läkemedel som påverkar njurfunktionen eller utsöndras via njurarna, t ex cimetidin, eller andra läkemedel för att behandla Parkinsons sjukdom t ex amantadin. SIFROL kan orsaka hallucinationer och somnolens (dåsighet) hos vissa patienter. Innan du vet hur du påverkas av SIFROL bör du inte köra bil eller hantera maskiner. Försiktighet bör iaktagas vid graviditet. Nyttan av behandling med SIFROL måste vägas mot eventuell påverkan på fostret. SIFROL bör inte användas i samband med amning, eftersom mjölkproduktionen troligen upphör. 20

18 Ögonen bör undersökas regelbundet eller om synstörningar uppträder. Om du har en hjärtsjukdom bör du konsultera din läkare. Blodtrycket bör kontrolleras regelbundet, särskilt i början av behandlingen. Kontakta läkare eller apoteket om du har frågor. Hur ska du använda läkemedlet? Följ din läkares anvisning om hur läkemedlet ska tas och läs informationen på förpackningen. Tabletterna ska sväljas med vatten enligt följande: Du kommer att börja med 0,264 mg pramipexol-bas (0,375 mg pramipexol-salt) per dag uppdelat i 3 doser. Dagsdosen kommer sedan att ökas gradvis var 5:e - 7:e dag tills en för dig lämplig dos har uppnåtts. I fortsättningen kommer du sedan att behandlas med denna dos, som kommer att vara mellan 0,264 mg och 3,3 mg paramipexol-bas (0,375 mg och 4,5 mg pramipexol-salt) per dag. Dagsdosen ska delas upp i 3 lika doser. Om du har nedsatt njurfunktion kan din doktor ordinera en lägre dos. Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg den och fortsätt sedan som förut. Ta inte mer än en dos i taget. Om du av misstag tar för många tabletter, ska du söka hjälp omedelbart, antingen genom att ringa till din läkare eller genom att åka till närmaste akutmottagning (kör inte själv). Ta alltid med läkemedelsförpackningen även om det inte är några SIFROL tabletter kvar. Vilka biverkningar kan SIFROL ge? SIFROL kan orsaka följande biverkningar: Illamående Förstoppning Somnolens (dåsighet) Hallucinationer (onormala synfenomen) Dyskinesier (onormala ofrivilliga rörelser) Om du upplever någon av dessa biverkningar under längre tid eller om de är besvärande, bör du kontakta din läkare. Om du råkar ut för någon annan biverkan, kontakta din läkare eller apoteket. Hur ska läkemedlet förvaras? Tabletterna ska inte användas efter det utgångsdatum som finns angivet på förpackningen. SIFROL tabletter ska förvaras i den ursprungliga tryckförpackningen fram till användning. Tabletter som tas ur förpackningen ska skyddas mot ljus. Förvaras oåtkomligt för barn. Bipacksedeln skrevs i april

19 För ytterligare information, kontakta den lokala representanten för innehavaren av godkännandet: Belgique/België/Belgien Luxembourg n.v. Boehringer Ingelheim s.a. n.v. Boehringer Ingelheim s.a. Avenue Ariane, Arianelaan 16 Avenue Ariane, Arianelaan 16 B-1200 Bruxelles/Brussel B Bruxelles/Brussel tel. no. (2) tel. no. (2) fax. no. (2) fax. no. (2) Danmark Nederland Boehringer Ingelheim Danmark A/S Boehringer Ingelheim b.v. Strødamvej 52 Berenkoog 28 DK-2100 København Ø NL-1822 BJ Alkmaar tel. no. (39) tel. no. (72) fax. no. (39) fax. no. (72) Deutschland Österreich Boehringer Ingelheim Pharma KG Bender & Co Ges mbh Binger Straße 173 Dr. Boehringer-Gasse 5-11 D Ingelheim A-1121 Wien tel. no. (6132) 77-0 tel. no. (1) fax no. (6132) 72-0 fax. no. (1) Eλλάς Portugal Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Boehringer Ingelheim Lda. Eλληνικού 2 Av. António A. de Aguiar GR Eλληνικό -Aθήνα P-1063 Lisboa Codex Tηλ. (1) tel. no (1) Tελεφαξ (1) fax. no. (1) España Suomi Boehringer Ingelheim S.A. Panfarma Oy/Boehringer Ingelheim Pablo Alcover, 33 Harmaaparrankuja 1 E Barcelona FI Espoo / Esbo tel. no. (3) tel. no. (9) fax. no. (3) fax.no. (9) France Sverige Boehringer Ingelheim France S.A.R.L. Boehringer Ingelheim AB 37-39, Rue Boissière Box 44 F Paris S Skärholmen tel. no. (1) tel. no. (8) fax. no. (1) fax. no. (8) Ireland United Kingdom Boehringer Ingelheim Ltd. Boehringer Ingelheim Ltd., 31 Sandyford Office Park Ellesfield Avenue, Blackthorn Road Bracknell, Berkshire, Sandyford UK-RG12 8YS IRL-Dublin 18 tel. no. (1344) tel. no. (1) fax no. (1344) fax. no. (1) Italia Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. Via Lorenzini, 8 I Milano tel. no. (2) fax. no. (2)

20 23

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN SIFROL 0,26 mg depottabletter SIFROL 0,52 mg depottabletter SIFROL 1,05 mg depottabletter SIFROL 1,57 mg depotabletter SIFROL 2,1 mg depottabletter SIFROL 2,62

Läs mer

BILAGA BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

BILAGA BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL BILAGA BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL 1 B. BIPACKSEDEL 2 LÄKEMEDLETS NAMN OLANSEK 2.5 mg TABLETTER (OLANZAPIN) ALLMÄNNA RÅD Läs denna användarinformation noggrant innan du använder medicinen. Den

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Tekturna 300 mg filmdragerade tabletter Aliskiren

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Tekturna 300 mg filmdragerade tabletter Aliskiren BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Tekturna 300 mg filmdragerade tabletter Aliskiren Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ Metacam Injektionsvätska, lösning 1 1. VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Metacam 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje ml av Metacam injektionsvätska innehåller:

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Desloratadine Actavis 5 mg filmdragerade tabletter desloratadin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Desloratadine Actavis 5 mg filmdragerade tabletter desloratadin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Desloratadine Actavis 5 mg filmdragerade tabletter desloratadin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel,

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Irbesartan Teva 150 mg filmdragerade tabletter. irbesartan

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Irbesartan Teva 150 mg filmdragerade tabletter. irbesartan BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Irbesartan Teva 150 mg filmdragerade tabletter irbesartan Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Aranesp 25 mikrogram injektionsvätska, lösning i injektionsflaska Aranesp 40 mikrogram injektionsvätska, lösning i injektionsflaska Aranesp 60 mikrogram injektionsvätska,

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning. Emedastin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning. Emedastin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning. Emedastin Läs noga igenom denna bipacksedel innan Du börjar använda detta läkemedel. Spara denna information. Du kan behöva

Läs mer

Clarityn. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD Clarityn ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

Clarityn. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD Clarityn ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Clarityn 10 mg tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Clarityn måste trots

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Raloxifene Teva 60 mg filmdragerade tabletter raloxifenhydroklorid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Raloxifene Teva 60 mg filmdragerade tabletter raloxifenhydroklorid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Raloxifene Teva 60 mg filmdragerade tabletter raloxifenhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Xeloda 150 mg filmdragerade tabletter capecitabin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Xeloda 150 mg filmdragerade tabletter capecitabin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Xeloda 150 mg filmdragerade tabletter capecitabin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva

Läs mer

BILAGA BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

BILAGA BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL BILAGA BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL 1 B. BIPACKSEDEL 2 LÄKEMEDLETS NAMN ZYPREXA 2.5 mg TABLETTER (OLANZAPIN) ALLMÄNNA RÅD Läs denna användarinformation noggrant innan du använder medicinen. Den

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. Sildenafil Anthrop 50 mg tuggtabletter Sildenafil Anthrop 100 mg tuggtabletter sildenafil

Bipacksedeln: Information till användaren. Sildenafil Anthrop 50 mg tuggtabletter Sildenafil Anthrop 100 mg tuggtabletter sildenafil Bipacksedeln: Information till användaren Sildenafil Anthrop 50 mg tuggtabletter Sildenafil Anthrop 100 mg tuggtabletter sildenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Exforge 10 mg/160 mg filmdragerade tabletter amlodipin/valsartan

Bipacksedel: Information till användaren. Exforge 10 mg/160 mg filmdragerade tabletter amlodipin/valsartan Bipacksedel: Information till användaren Exforge 10 mg/160 mg filmdragerade tabletter amlodipin/valsartan Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Denna bipacksedel godkändes senast {MM/ÅÅÅÅ} BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Sildenafil ratiopharm 50 mg filmdragerade tabletter.

Denna bipacksedel godkändes senast {MM/ÅÅÅÅ} BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Sildenafil ratiopharm 50 mg filmdragerade tabletter. Danmark ratiopharm A/S Tlf: +45 45 46 06 60 Deutschland ratiopharm GmbH Eesti ratiopharm Eesti büroo Tel: +372 6838 006 Ελλάδα ratiopharm GmbH, Γερμανία Τηλ: +49 731 402 02 España ratiopharm España, S.A.

Läs mer

Vad bör Du veta om INFANRIX HepB, ett kombinerat difteri-, stelkramp-, acellulärt kikhoste- och hepatit B-vaccin?

Vad bör Du veta om INFANRIX HepB, ett kombinerat difteri-, stelkramp-, acellulärt kikhoste- och hepatit B-vaccin? B. BIPACKSEDEL 4 Vad bör Du veta om INFANRIX HepB, ett kombinerat difteri-, stelkramp-, acellulärt kikhoste- och hepatit B-vaccin? Var vänlig läs denna text noggrant innan Ditt barn vaccineras. Behåll

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ACOMPLIA 20 mg filmdragerade tabletter (rimonabant)

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ACOMPLIA 20 mg filmdragerade tabletter (rimonabant) BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ACOMPLIA 20 mg filmdragerade tabletter (rimonabant) Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Onbrez Breezhaler 150 mikrogram inhalationspulver, hårda kapslar Onbrez Breezhaler 300 mikrogram inhalationspulver, hårda kapslar indakaterolmaleat Läs noga igenom

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Requip 0,5 mg filmdragerad tablett

Bipacksedel: Information till användaren. Requip 0,5 mg filmdragerad tablett Bipacksedel: Information till användaren Requip 0,25 mg filmdragerad tablett Requip 0,5 mg filmdragerad tablett Requip 1 mg filmdragerad tablett Requip 2 mg filmdragerad tablett Requip 5 mg filmdragerad

Läs mer

BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL A. MÄRKNING 1 YTTRE KARTONG, 5 ml EMADINE 0,05% ögondroppar, lösning. Emedastin 0,05% (som difumarat) 5 ml Benzalkon. chlorid. 0,01%, trometamol., natr. chlorid., hypromellos.,saltsyra.,natriumhydroxid,

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Glukosamin Pharma Nord 1250 mg brustabletter glukosamin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Glukosamin Pharma Nord 1250 mg brustabletter glukosamin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Läkemedelsverket 2013-09-26 Glukosamin Pharma Nord 1250 mg brustabletter glukosamin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara

Läs mer

Zanidip 10 mg filmdragerade tabletter Zanidip 20 mg filmdragerade tabletter. Lerkanidipinhydroklorid

Zanidip 10 mg filmdragerade tabletter Zanidip 20 mg filmdragerade tabletter. Lerkanidipinhydroklorid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zanidip 10 mg filmdragerade tabletter Zanidip 20 mg filmdragerade tabletter Lerkanidipinhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ABILIFY 10 mg munsönderfallande tabletter aripiprazol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ABILIFY 10 mg munsönderfallande tabletter aripiprazol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ABILIFY 10 mg munsönderfallande tabletter aripiprazol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna information, du kan

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Sprimeo 300 mg filmdragerade tabletter Aliskiren

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Sprimeo 300 mg filmdragerade tabletter Aliskiren BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Sprimeo 300 mg filmdragerade tabletter Aliskiren Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren

Bipacksedel: information till användaren Bipacksedel: information till användaren Buprenorphine G.L. Pharma 2 mg resoriblett, sublingual Buprenorphine G.L. Pharma 4 mg resoriblett, sublingual Buprenorphine G.L. Pharma 8 mg resoriblett, sublingual

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Vexol 10 mg/ml ögondroppar, suspension rimexolon

Bipacksedel: Information till användaren. Vexol 10 mg/ml ögondroppar, suspension rimexolon Bipacksedel: Information till användaren Vexol 10 mg/ml ögondroppar, suspension rimexolon Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Instanyl 50 mikrogram/dos nässpray, lösning Instanyl 100 mikrogram/dos nässpray, lösning Instanyl 200 mikrogram/dos nässpray, lösning Fentanyl Läs noga igenom denna

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zonegran 25 mg hårda kapslar Zonegran 50 mg hårda kapslar Zonegran 100 mg hårda kapslar zonisamid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zonegran 25 mg hårda kapslar Zonegran 50 mg hårda kapslar Zonegran 100 mg hårda kapslar zonisamid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zonegran 25 mg hårda kapslar Zonegran 50 mg hårda kapslar Zonegran 100 mg hårda kapslar zonisamid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Effentora 100 mikrogram buckaltabletter Effentora 200 mikrogram buckaltabletter Effentora 400 mikrogram buckaltabletter Effentora 600 mikrogram buckaltabletter

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Xarelto 10 mg filmdragerade tabletter Rivaroxaban

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Xarelto 10 mg filmdragerade tabletter Rivaroxaban BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Xarelto 10 mg filmdragerade tabletter Rivaroxaban Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. AZOPT 10 mg/ml ögondroppar, suspension Brinzolamid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. AZOPT 10 mg/ml ögondroppar, suspension Brinzolamid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN AZOPT 10 mg/ml ögondroppar, suspension Brinzolamid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Donepezil Jubilant 5 mg filmdragerade tabletter Donepezil Jubilant 10 mg filmdragerade tabletter

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Donepezil Jubilant 5 mg filmdragerade tabletter Donepezil Jubilant 10 mg filmdragerade tabletter BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Donepezil Jubilant 5 mg filmdragerade tabletter Donepezil Jubilant 10 mg filmdragerade tabletter donepezilhydroklorid Du och din vårdnadshavare bör noga läsa igenom

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten

Bipacksedel: Information till patienten Bipacksedel: Information till patienten Otezla 10 mg filmdragerade tabletter Otezla 20 mg filmdragerade tabletter Otezla 30 mg filmdragerade tabletter apremilast Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Läs mer

INOmax 400 ppm mol/mol, inhalationsgas Kväveoxid

INOmax 400 ppm mol/mol, inhalationsgas Kväveoxid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN INOmax 400 ppm mol/mol, inhalationsgas Kväveoxid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Loratadin Sandoz 10 mg munsönderfallande tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En munsönderfallande tablett innehåller 10

Läs mer

ZOSTAVAX kan inte användas för att behandla befintlig bältros eller smärtan som associeras med befintlig bältros.

ZOSTAVAX kan inte användas för att behandla befintlig bältros eller smärtan som associeras med befintlig bältros. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ZOSTAVAX Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i en förfylld spruta. Vaccin mot bältros ( herpes zoster), levande Läs noga igenom denna bipacksedel

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Oprymea 0,088 mg tabletter Oprymea 0,18 mg tabletter Oprymea 0,35 mg tabletter Oprymea 0,7 mg tabletter Oprymea 1,1 mg tabletter Pramipexol Läs noga igenom denna

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Nicotinell Fruktmint 2 mg sugtablett nikotin

Bipacksedel: Information till användaren. Nicotinell Fruktmint 2 mg sugtablett nikotin Bipacksedel: Information till användaren Nicotinell Fruktmint 2 mg sugtablett nikotin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Emerade 150 mikrogram injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Emerade 300 mikrogram injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Emerade 500

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Tarceva 25 mg filmdragerade tabletter Tarceva 100 mg filmdragerade tabletter Tarceva 150 mg filmdragerade tabletter Erlotinib Läs noga igenom denna bipacksedel

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Vesicare 5 mg filmdragerad tablett (tabl.) Vesicare 10 mg filmdragerad tablett (tabl.) solifenacinsuccinat

Bipacksedel: Information till användaren. Vesicare 5 mg filmdragerad tablett (tabl.) Vesicare 10 mg filmdragerad tablett (tabl.) solifenacinsuccinat Bipacksedel: Information till användaren Vesicare 5 mg filmdragerad tablett (tabl.) Vesicare 10 mg filmdragerad tablett (tabl.) solifenacinsuccinat Läkemedelsverket 2013-12-13 Läs noga igenom denna bipacksedel

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Levitra 10 mg munsönderfallande tabletter Vardenafil

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Levitra 10 mg munsönderfallande tabletter Vardenafil BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Levitra 10 mg munsönderfallande tabletter Vardenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Eldepryl 5 mg och 10 mg tabletter Selegilin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning)

Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning) Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning) Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. VIKTIGT Den här guiden ersätter inte

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Rivastigmin STADA 4,6 mg/24 timmar depotplåster Rivastigmin STADA 9,5 mg/24 timmar depotplåster.

Bipacksedel: Information till användaren. Rivastigmin STADA 4,6 mg/24 timmar depotplåster Rivastigmin STADA 9,5 mg/24 timmar depotplåster. Bipacksedel: Information till användaren Rivastigmin STADA 4,6 mg/24 timmar depotplåster Rivastigmin STADA 9,5 mg/24 timmar depotplåster rivastigmin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid)

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid) BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid) Du och din vårdnadshavare bör noga läsa igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Amoxicillin Sandoz 750 mg dispergerbar tablett Amoxicillin Sandoz 1 g dispergerbar tablett.

Bipacksedel: Information till användaren. Amoxicillin Sandoz 750 mg dispergerbar tablett Amoxicillin Sandoz 1 g dispergerbar tablett. Bipacksedel: Information till användaren Amoxicillin Sandoz 750 mg dispergerbar tablett Amoxicillin Sandoz 1 g dispergerbar tablett amoxicillin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

Läs mer

Rätt rustad för vägen framåt

Rätt rustad för vägen framåt Patientinformation Rätt rustad för vägen framåt Behandling med TRAJENTA vid typ 2-diabetes Behandling vid typ 2-diabetes Typ 2-diabetes är, som du säkert redan vet, en sjukdom som innebär att man har

Läs mer

Karvezide 150/12,5 mg tabletter. Irbesartan/hydroklortiazid LÄS DENNA BIPACKSEDEL NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR TA DINA TABLETTER

Karvezide 150/12,5 mg tabletter. Irbesartan/hydroklortiazid LÄS DENNA BIPACKSEDEL NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR TA DINA TABLETTER B. BIPACKSEDEL 1 Karvezide 150/12,5 mg tabletter Irbesartan/hydroklortiazid LÄS DENNA BIPACKSEDEL NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR TA DINA TABLETTER Din läkare har ordinerat denna medicin till Dig. Ge den inte

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Carvedilol ratiopharm 6,25 mg tablett Carvedilol ratiopharm 12,5 mg tablett Carvedilol ratiopharm 25 mg tablett Karvedilol Läs noga igenom denna bipacksedel innan

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Myozyme 50 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning alglukosidas alfa

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Myozyme 50 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning alglukosidas alfa B. BIPACKSEDEL 24 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Myozyme 50 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning alglukosidas alfa Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

Läs mer

NiQuitin Mint. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vad innehåller NiQuitin Mint?

NiQuitin Mint. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vad innehåller NiQuitin Mint? NiQuitin Mint 2 mg och 4 mg medicinskt tuggummi Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. NiQuitin Mint måste trots det användas

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren Torahexal 2,5 mg tabletter Torahexal 5 mg tabletter Torahexal 10 mg tabletter Torahexal 20 mg tabletter

Bipacksedel: Information till användaren Torahexal 2,5 mg tabletter Torahexal 5 mg tabletter Torahexal 10 mg tabletter Torahexal 20 mg tabletter Bipacksedel: Information till användaren Torahexal 2,5 mg tabletter Torahexal 5 mg tabletter Torahexal 10 mg tabletter Torahexal 20 mg tabletter torasemid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Possia 90 mg filmdragerade tabletter ticagrelor

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Possia 90 mg filmdragerade tabletter ticagrelor BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Possia 90 mg filmdragerade tabletter ticagrelor Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva läsa

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Spektramox. 500 mg/125 mg filmdragerade tabletter

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Spektramox. 500 mg/125 mg filmdragerade tabletter BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Spektramox 500 mg/125 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Dynepo 1 000 IU/0,5 ml injektionsvätska, lösning, i en förfylld spruta Dynepo 2 000 IU/0,5 ml injektionsvätska, lösning, i en förfylld spruta Dynepo 3 000 IU/0,3

Läs mer

Bipacksedeln: Information till patienten. Azyter 15 mg/g, ögondroppar, lösning i endosbehållare Azitromycindihydrat

Bipacksedeln: Information till patienten. Azyter 15 mg/g, ögondroppar, lösning i endosbehållare Azitromycindihydrat Bipacksedeln: Information till patienten Läkemedelsverket 2015-06-23 Azyter 15 mg/g, ögondroppar, lösning i endosbehållare Azitromycindihydrat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. SOMAC Control 20 mg enterotabletter Pantoprazol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. SOMAC Control 20 mg enterotabletter Pantoprazol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN SOMAC Control 20 mg enterotabletter Pantoprazol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Macugen 0,3 mg injektionsvätska, lösning Pegaptanib

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Macugen 0,3 mg injektionsvätska, lösning Pegaptanib BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Macugen 0,3 mg injektionsvätska, lösning Pegaptanib Läs noga igenom denna bipacksedel innan din behandling med Macugen börjar - Spara denna information, du kan

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning betametason Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren MIRAPEXIN 0,088 mg tabletter MIRAPEXIN 0,18 mg tabletter MIRAPEXIN 0,35 mg tabletter MIRAPEXIN 0,7 mg tabletter MIRAPEXIN 1,1 mg tabletter pramipexol Läs noga igenom

Läs mer

Aripiprazole Accord (aripiprazol)

Aripiprazole Accord (aripiprazol) Aripiprazole Accord (aripiprazol) Patient/Anhörig Informationsbroschyr Denna broschyr innehåller viktig säkerhetsinformation som du ska bekanta dig med innan påbörjande av behandlingen med aripiprazol

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Viramune 50 mg/5 ml oral suspension nevirapin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Viramune 50 mg/5 ml oral suspension nevirapin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Viramune 50 mg/5 ml oral suspension nevirapin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara dennainformation, du kan behöva

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. DALACIN vagitorier 100 mg Klindamycinfosfat, motsvarande 100 mg klindamycin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. DALACIN vagitorier 100 mg Klindamycinfosfat, motsvarande 100 mg klindamycin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN DALACIN vagitorier 100 mg Klindamycinfosfat, motsvarande 100 mg klindamycin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Cholestagel 625 mg filmdragerade tabletter colesevelamhydroklorid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Cholestagel 625 mg filmdragerade tabletter colesevelamhydroklorid B. BIPACKSEDEL 21 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Cholestagel 625 mg filmdragerade tabletter colesevelamhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. -

Läs mer

Varje tablett innehåller 1,5 mg pramipexoldihydrokloridmonohydrat vilket motsvarar 1,1 mg pramipexol.

Varje tablett innehåller 1,5 mg pramipexoldihydrokloridmonohydrat vilket motsvarar 1,1 mg pramipexol. 1. LÄKEMEDLETS NAMN MIRAPEXIN 1,1 mg tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 1,5 mg pramipexoldihydrokloridmonohydrat vilket motsvarar 1,1 mg pramipexol. Observera:

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Version V1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Version V1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Version V1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Olmesartan medoxomil STADA 10 mg filmdragerade tabletter

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Micardis 40 mg tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 40 mg telmisartan 3. LÄKEMEDELSFORM Tabletter 4. KLINISKA UPPGIFTER

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Azomyr 5 mg filmdragerade tabletter. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 5 mg desloratadin. Beträffande hjälpämnen se 6.1.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Grepid 75 mg filmdragerade tabletter klopidogrel

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Grepid 75 mg filmdragerade tabletter klopidogrel BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Grepid 75 mg filmdragerade tabletter klopidogrel Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. CellCept 500 mg filmdragerade tabletter (mykofenolatmofetil)

Bipacksedel: Information till användaren. CellCept 500 mg filmdragerade tabletter (mykofenolatmofetil) Bipacksedel: Information till användaren CellCept 500 mg filmdragerade tabletter (mykofenolatmofetil) Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Cervarix, injektionsvätska, suspension, flerdos Vaccin mot humant papillomvirus [Typ 16, 18] (Rekombinant, med adjuvans, adsorberat) Läs noga igenom denna bipacksedel

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning Olmestad Comp 20 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter Olmestad Comp 20 mg/25 mg filmdragerade tabletter 17.12.2015, version V1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Myfenax 500 mg filmdragerade tabletter mykofenolatmofetil

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Myfenax 500 mg filmdragerade tabletter mykofenolatmofetil BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Myfenax 500 mg filmdragerade tabletter mykofenolatmofetil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Xylocain 5 mg/ml injektionsvätska, lösning Xylocain 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Xylocain 20 mg/ml injektionsvätska, lösning Xylocain utan konserveringsmedel

Läs mer

Din behandling med Nexavar (sorafenib)

Din behandling med Nexavar (sorafenib) Din behandling med Nexavar (sorafenib) (sorafenib) tabletter Introduktion Cancer är oftast en svårbehandlad sjukdom och det finns ett stort behov av nya behandlingsformer. Därför är Nexavar ett viktigt

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. CellCept 1 g/5 ml pulver till oral suspension mykofenolatmofetil

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. CellCept 1 g/5 ml pulver till oral suspension mykofenolatmofetil BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN CellCept 1 g/5 ml pulver till oral suspension mykofenolatmofetil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN LEUCOGEN injektionsvätska, suspension för katt 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Per dos på 1 ml: Aktiv substans: Minsta

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Imodium 2 mg munsönderfallande tabletter Loperamidhydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Imodium 2 mg munsönderfallande tabletter Loperamidhydroklorid Bipacksedel: Information till användaren Imodium 2 mg munsönderfallande tabletter Loperamidhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Momegalen 1 mg/g Kräm mometasonfuroat

Momegalen 1 mg/g Kräm mometasonfuroat Bipacksedeln: Information till användaren Momegalen 1 mg/g Kräm mometasonfuroat Läkemedelsverket 2013-03-14 Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Votrient 200 mg filmdragerade tabletter Votrient 400 mg filmdragerade tabletter.

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Votrient 200 mg filmdragerade tabletter Votrient 400 mg filmdragerade tabletter. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Votrient 200 mg filmdragerade tabletter Votrient 400 mg filmdragerade tabletter Pazopanib Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Voltaren. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vad innehåller Voltaren? LÄKEMEDELSFAKTA: Bipacksedel

Voltaren. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vad innehåller Voltaren? LÄKEMEDELSFAKTA: Bipacksedel Voltaren 11,6 mg/g gel Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Voltaren gel måste trots det användas med försiktighet för att

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Thyrofix 25 mikrogram tabletter Thyrofix 50 mikrogram tabletter Thyrofix 75 mikrogram tabletter Thyrofix 100 mikrogram tabletter Levotyroxinnatrium Läkemedelsverket

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Puregon 150 IE/0,18 ml injektionsvätska, lösning follitropin beta

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Puregon 150 IE/0,18 ml injektionsvätska, lösning follitropin beta BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Puregon 150 IE/0,18 ml injektionsvätska, lösning follitropin beta Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna information,

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN MIRAPEXIN 0,088 mg tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 0,125 mg pramipexoldihydrokloridmonohydrat vilket motsvarar

Läs mer

Testogel 25 mg, gel i dospåse Testosteron

Testogel 25 mg, gel i dospåse Testosteron Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN DuoPlavin 75 mg/100 mg filmdragerade tabletter klopidogrel/acetylsalicylsyra

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN DuoPlavin 75 mg/100 mg filmdragerade tabletter klopidogrel/acetylsalicylsyra BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN DuoPlavin 75 mg/100 mg filmdragerade tabletter klopidogrel/acetylsalicylsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna bipacksedel,

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Imigran nässpray 10 mg och 20 mg. sumatriptan

Bipacksedel: Information till användaren. Imigran nässpray 10 mg och 20 mg. sumatriptan Bipacksedel: Information till användaren Imigran nässpray 10 mg och 20 mg sumatriptan Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Renagel, 400 mg filmdragerade tabletter sevelamer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Renagel, 400 mg filmdragerade tabletter sevelamer B. BIPACKSEDEL 44 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Renagel, 400 mg filmdragerade tabletter sevelamer Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna bipacksedel,

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1* Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. DaTSCAN 74 MBq/ml injektionsvätska, lösning Ioflupan ( 123 I)

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. DaTSCAN 74 MBq/ml injektionsvätska, lösning Ioflupan ( 123 I) BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN DaTSCAN 74 MBq/ml injektionsvätska, lösning Ioflupan ( 123 I) Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel,

Läs mer

Bilaga III Tillägg till relevanta avsnitt i Produktresumén och Bipacksedeln

Bilaga III Tillägg till relevanta avsnitt i Produktresumén och Bipacksedeln Kommittén fann också att trimetazidin kan orsaka eller förvärra parkinsonsymtom (tremor, akinesi, hypertoni). Uppträdandet av motoriska störningar såsom parkinsonsymtom, restless leg-syndrom, tremor och

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Duac 50 mg/g + 10 mg/g gel Bensoylperoxid (vattenfri) + klindamycin

Bipacksedel: information till användaren. Duac 50 mg/g + 10 mg/g gel Bensoylperoxid (vattenfri) + klindamycin Bipacksedel: information till användaren Duac 50 mg/g + 10 mg/g gel Bensoylperoxid (vattenfri) + klindamycin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

Om plackpsoriasis och din behandling med Otezla

Om plackpsoriasis och din behandling med Otezla Om plackpsoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och plackpsoriasis Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av plackpsoriasis som är den vanligaste formen av psoriasis. Psoriasis

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Rotarix oral suspension i förfylld oral applikator Rotavirusvaccin, levande

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Rotarix oral suspension i förfylld oral applikator Rotavirusvaccin, levande BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Rotarix oral suspension i förfylld oral applikator Rotavirusvaccin, levande Läs noga igenom denna bipacksedel innan ditt barn får detta vaccin. - Spara denna bipacksedel,

Läs mer

Loratadin Sandoz. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Vad innehåller Loratadin Sandoz?

Loratadin Sandoz. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Vad innehåller Loratadin Sandoz? Loratadin Sandoz 10 mg munsönderfallande tablett Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Detta läkemedel är receptfritt. Loratadin Sandoz måste trots det användas med

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Allopurinol Orion 100 mg tabletter Allopurinol Orion 300 mg tabletter. allopurinol

Bipacksedel: Information till användaren. Allopurinol Orion 100 mg tabletter Allopurinol Orion 300 mg tabletter. allopurinol Bipacksedel: Information till användaren Allopurinol Orion 100 mg tabletter Allopurinol Orion 300 mg tabletter allopurinol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer