Konst och arkitektur i tre nya stadsdelar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konst och arkitektur i tre nya stadsdelar"

Transkript

1 Konst och arkitektur i tre nya stadsdelar Under 1980-talet byggdes det mest kontor i Stockholm. Mot decenniets slut började bostadsbyggandet ta fart igen men det saknades centralt belägen jungfrulig mark att bygga på. Istället för att fortsätta att bygga i ringar allt längre och längre utanför staden började man omvandla nedlagda industrifastigheter, hamnområden och bangårdar till mark för bostadsbyggande. Södra stationsområdet (överdäckad järnväg), St Eriksområdet (nedlagt sjukhus), Hammarby sjöstad (industriområde) och Liljeholmskajen (industri- och hamnområde) är alla exempel på centralt belägna områden där omvandlingen från den tidigare verksamheten till ett nytt, modernt bostadsområde har skett under en relativt kort period. I samband med bostadsbyggandet har ett flertal konstverk tillkommit. Några verk har bekostats av Stockholm stad men de flesta av verken är resultatet av fastighetsägarnas och byggföretagens investeringar. Eftersom konstverken har många olika ägare finns ingen komplett förteckning över de olika konstverken. Sammanställningen nedan tar endast upp de verk som vi tittar närmare på under de tre vandringarna under kursen men flera konstverk finns i framför allt Hammarby sjöstad. Marie Andersson & Eva Palmqvist Konstguider

2 St Eriksområdet När akutsjukhuset St Erik lades ner 1986 köptes marken av Stockholms stad i avsikt att upplåta den för bostadsbyggande. De första skisserna till området togs fram redan i slutet av 1980-talet men först 1994 påbörjades byggandet hade 770 lägenheter byggts i området. Ansvarig arkitekt på Stockholms stadsbyggnadskontor var Alexander Wolodarski. En gestaltningsidé och ett kvalitetsprogram utarbetades som de olika byggherrarna och arkitekterna skulle förhålla sig till. Man ville ha flera byggherrar och små byggenheter för att få en bra blandning men ville ändå från stadens sida att det skulle finnas en känsla av att husen hörde samman en blandning av tema och variation. Typiska 1920-talsområden som Atlasområdet, Röda bergen och Tysta gatan på Östermalm sågs som bra förebilder. I nyklassicistiska områden finns utrymme för en varierad färgsättning, individuellt utformade gårdar och plats för grönska. Utgångspunkten för planeringen har hela tiden varit platsens topografi, som bevarats och förstärkts. Några av de historiska sjukhusbyggnaderna har också bevarats och omvandlats till bostäder. Sjukhusets gamla huvudbyggnad och de två flyglarna revs dock. Kapellet flyttades ca 150 m till ett mer centralt läge i sjukhusparken. På så sätt bildades en slags naturlig kyrkbacke i parken och kapellet signalerar också att parken är offentlig, till skillnad från de mer privata gårdarna. Genom området går en siktlinje från portalen vid Fleminggatan, via den gamla sjukhusparken, vidare genom området ner till den brygga som avslutar siktlinjen. Kring denna siktlinje är de tre parkrummen grupperade: den gamla sjukhusparken inspirerad av engelska parker, Grubbens terrass med inspiration från strama barockträdgårdar och strandparken med sitt mer naturliga utseende. De högre husen har generellt fått en ljusare färgsättning och indragen så kallad kungsvåning för att dämpa monumentaliteten medan de lägre husens färgsättning anknyter till traditionella stockholmskulörer. För att få in ljus i lägenheterna i det ganska högt exploaterade området är takhöjden 2,85 m och fönstren stora, ofta med franska balkonger. Taken är antingen tegeltak eller svarta plåttak, precis som det vanligtvis är i innerstaden. Hiss- och ventilationsanläggningar gjordes skorstensformade och placerades rytmiskt i taklandskapet. Entréportarna är individuellt utformade, oftast i ek som genomgående material. Portarna gjordes också extra höga, dels för att markera dem i gatubilden men också för att på så sätt dämpa upplevelsen av bebyggelsens totala höjd. Kent Ullberg, Lekande uttrar, 1997 Hertha Hillfon, Duvan, 1999 Anna Mizak, Människor även kallad Bråttom, bråttom, 1999 Olle Brand, Korvhunden och Grodan, 1999 Sivert Lindblom, Skådespel, 2000 Torsten Renqvist, Sentida kors, 1999

3 Hammarby sjöstad Jan-Inghe Hagström på Stockholms stadsbyggnadskontor var den förste som såg området kring Hammarby sjö som ett sammanhängande område. Det första planprogrammet över Hammarby sjöstad presenterades 1990 men många frågetecken kring området fanns. Det var svåra grundläggningsförhållanden, markföroreningar och nödvändiga evakueringar som skapade frågetecken kring projektets förverkligande startar byggprocessen i norra Hammarbyhamnen (på Södermalmsidan, nära Skanstullsbron) och den norra sidan var färdigbyggd För den södra sidan var översiktsplanen färdig 1996, detaljplanen antogs 1998 (efter avslaget på OS-ansökan) och de första färdiga husen stod färdiga var ca lägenheter färdiga och området har ca invånare. När allt är färdigbyggt, omkring 2017, ska personer bo här i lägenheter. Innan planeringen av Hammarby sjöstad började var detta ett mycket lågutnyttjat område, trots närheten till både vatten och innerstad. Detta berodde på att stora delar av området var sjöbotten under industrialismens etableringsfas. Redan Gustav Vasa lät dämma Hammarby sjö, så att vattennivån var 5 m högre än idag. I samband med byggandet av Hammarbyleden torrlades sjön och nya kajer och broar byggdes. På södra sidan växte en kåkstad med småverkstäder och industrier upp på den gamla sjöbotten. Sickla udde var i princip ett träsk tills man fyllde igen det med sprängsten på 1940-talet. Där växte Lugnets småföretagarområde upp, även det ett ganska slummigt industriområde. Områdets historia och utseende gjorde det till en början svårt att sälja och hyra ut de första färdiga bostäderna i Sjöstaden. Folk såg det ruffiga och smutsiga och hade svårt att föreställa sig den omvandling av området som skisserna utlovade. Till Bostad 2002 var större delen av Sickla Kaj färdigbyggt och intresset för området ökade. Färgsättningen följer stadens traditionella färger med ljusare fasader närmast vattnet och kraftigare stockholmskulörer längre in på malmarna/i området. Sickla Kaj har fått en mer monumental utformning som områdets port eller entré med kraftigare färgsättning. Många av husen har indragen kungsvåning för att minska upplevelsen av byggnadens totala höjd. Veckade fasader och burspråk används flitigt för att ge även lägenheter längre bak i området en sjöglimt. Idag värderar vi vattnet oerhört högt. Förr var det transportmedel och bruksvara. Lars Englund, Instabil, 2008 Pål Svensson, Cirklarna kring Lasse och hans mamma, Gunilla Bandolin, Observatorium, 2002 Tomas Nordström, Fält, 2003 Bigert & Bergström, Solnegång, 2010 Lars Arrhenius, Livsfrisen och Uppvaktningen, 2010 Pål Svensson, Gråtande stenar, 2010 Dag Birkeland, Vattentrappa, 2002 Peter Linde, Pomona, 2009 Torgny Larsson, Födelsen, 2008 Måna Grivner, I väntan på någon, 2009 Thomas Nordström, Mer än bara vänner, 2008

4 Mara Ängqvist Klyvare, Giant Julia, 2009 Per B Sundberg, Ljuskronor, 2003 Fredrik Wretman, Inre uttryck, 2005 Per Hesse, Glacis, 2004 Herta Hillfon, Barn och hund samt Noaks ark, 2002 Kjell Ohlin, Opposite waves, 2002

5 Liljeholmen och Liljeholmskajen Liljeholmsområdet är ingen homogen och lättöverskådlig plats utan en samling av olika miljöer där det under de senaste 200 åren har bedrivits många olika verksamheter. Topografin med bergknallar, förkastningsbranter och sjön Trekanten skapar naturliga barriärer i landskapet medan järnvägsspår och motorleder skapar artificiella barriärer. Området är ett bra exempel på hur nedlagda industriområden kan omvandlas till attraktiva boendemiljöer med närhet både till innerstaden och till vattnet. Området kring Liljeholmstorget började planeras i mitten av 1990-talet. Planen innebar en överdäckning av tunnelbanan, och en ny bussterminal samt byggandet av bostäder och inomhusgalleria. Området kring Marievik, som ligger mittemellan Liljeholmstorget och Liljeholmskajen, omvandlades redan under 1980-talet, när grossister och småindustrier flyttade därifrån och tjänstemän flyttade in i storskaliga kontorsbyggnader. För närvarande pågår en fortsatt utbyggnad av Marieviksområdet med framför allt kontorsfastigheter. I området kring Sjövikskajen och Liljeholmskajen planeras för omkring lägenheter och arbetsplatser. Området beräknas vara färdigbyggt omkring Arkitekturen får här en betydligt monumentalare och djärvare utformning än i exempelvis Hammarby sjöstad. Bland annat planeras för fyra stycken 24-våningars hus längs kajen. För att åstadkomma olika karaktär på bostadsbebyggelsen har flera olika arkitekter och byggherrar anlitats. Ambitionen är att bygga innerstad, det vill säga kvarter och vägkorsningar samt restauranger, butiker och andra serviceinrättningar i entréplan. Rune Rydelius, Sländan och Båt med figur omgiven av ram, 2007 resp Johan Ferner Ström, Sebastians lekfulla frukter, 1998 Lenny Clarhäll, Malanganer, 2001 Anna och Wolfgang Kubach-Wilmsen, La storia della terra, 2001 Hertha Hillfon, Barnhuvud, 1976 Pål Svensson, Origin, 2001 Kerstin Ahlgren, Själsfränder, 2004 Lena Lervik, En berättelse om något vi glömt, 2003 Jan Svenungsson, En tidsmaskin på torget, 2010 Mia Andrée, Resa i hemmets mikrokosmos, 2011 Richard Fåhreus, Jag tänker på det eviga, 2011 Annika Oskarsson, Ovanlandet och hararnas hus, 2004 Richard Fåhreus, Geysir, 2010 Jenny Nolstam, 2009, 2009 Bitte Jonasson Åkerlund, Pudelodling och Bullen, 2010

nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002

nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002 nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002 Sammanfattning Bakgrunden till detta examensarbete är en reflexion över Malmö som stor stad vid

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

Tensta -En plats som ständigt ska bli bättre

Tensta -En plats som ständigt ska bli bättre Tensta -En plats som ständigt ska bli bättre Utbyggnaden av bostadsområdet Tensta 1967-71 ingick i det mest ambitiösa bostadsbyggnadsprojekt som genomförts i Sverige, det så kallade Miljonprogrammet. På

Läs mer

Innehåll. Stockholm i oktober 1998. VD AB Stockholmshem. Hammarbys namn och historia Stockholms gamla avrättningsplats

Innehåll. Stockholm i oktober 1998. VD AB Stockholmshem. Hammarbys namn och historia Stockholms gamla avrättningsplats Hammarbyhöjden I samband med att Stockholm är kulturhuvudstad 1998 berättar vi i en serie skrifter hur några av våra bostadsområden vuxit fram och kort om deras historiska bakgrund. Denna skrift om Hammarbyhöjden

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

när det stor mar kr ing höghusen

när det stor mar kr ing höghusen när det stor mar kr ing höghusen Miljonprogrammen måste renoveras för miljardbelopp. Riv, säger de som vill förinta förortens stigmatiserade silhuett. Framtidens kulthus, säger arkitekterna och uppmanar

Läs mer

Åtgärda Stockholms stadsbrist. Rapport 2006:1

Åtgärda Stockholms stadsbrist. Rapport 2006:1 Åtgärda Stockholms stadsbrist Rapport 2006:1 Förord Åtgärda Stockholms stadsbrist Stockholms Handelskammare ser som sin främsta uppgift att verka för att Stockholmsregionen blir en ännu bättre plats för

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Giuliana Conciauro 2014-05-13 Tfn 08-508 27 320 1(78) Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 1 3 2 Primusområdet

Läs mer

Informationstidning från Falkenbergs Bostads AB. Nr 2 2002

Informationstidning från Falkenbergs Bostads AB. Nr 2 2002 Informationstidning från Falkenbergs Bostads AB Nr 2 2002 2 Innehåll Några tankar från Lars 2 3 Vd har ordet Närheten till havet! Autogiro succé Många hyresgäster har anslutit sig till autogiro. 4 Växthuset

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 5 november 2002

Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 5 november 2002 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 5 november 2002 Rena byggexplosionen öster om söder Strax utanför

Läs mer

Var ska Djurgårdens IF bygga sin nya fotbollsarena? Thomas Erlandsson

Var ska Djurgårdens IF bygga sin nya fotbollsarena? Thomas Erlandsson Var ska Djurgårdens IF bygga sin nya fotbollsarena? Thomas Erlandsson Kandidatarbeten vid institutionen för stad och land / EX0285-15 hp / 20080516 BACHELOR THESIS AT THE DEPARTMENT OF URBAN AND RURAL

Läs mer

Rum och ansvar. sju frågor om stadsbyggnadskonst

Rum och ansvar. sju frågor om stadsbyggnadskonst Rum och ansvar sju frågor om stadsbyggnadskonst Texter Ola Nylander, Peter Elmlund, Eva Sjölin, Torbjörn Einarsson, John Sjöström, Anders Hagsson, Monica Andersson, Jenny Ström Grafisk Form Anna Ryde,

Läs mer

Ingen IT-kris i Kista för byggbranschen

Ingen IT-kris i Kista för byggbranschen Ingen IT-kris i Kista för byggbranschen IT-branschen må vara i kris, men för dem som bygger för IT-folket är det knappast lågkonjunktur. Åtminstone inte i Stockholm och framför allt inte i Kista. I Kista

Läs mer

CENTRUMHUSET. samspel mellan funktion och estetik. lina karlsson. Institutionen för Miljövetenskap och Kulturvård A VDELNINGEN FÖR K U L T U R V Å R D

CENTRUMHUSET. samspel mellan funktion och estetik. lina karlsson. Institutionen för Miljövetenskap och Kulturvård A VDELNINGEN FÖR K U L T U R V Å R D CENTRUMHUSET samspel mellan funktion och estetik lina karlsson G Ö T E B O R G S U N I V E R S I T E T Institutionen för Miljövetenskap och Kulturvård A VDELNINGEN FÖR K U L T U R V Å R D CENTRUMHUSET

Läs mer

Karin Backlund Lina Jonsdotter Hannah Larqvist Sofia Park

Karin Backlund Lina Jonsdotter Hannah Larqvist Sofia Park NASTA: O NERED Karin Backlund Lina Jonsdotter Hannah Larqvist Sofia Park Stort tack till alla som tagit sig tid att prata med oss och bidragit till vårt projekt. Ett särskilt tack till Katarina Frändberg,

Läs mer

INNEHÅLL. Ny lya till rimlig hyra 28 Gestaltningstävlingen skapar prisvärt boende. Vd hälsar välkommen 2

INNEHÅLL. Ny lya till rimlig hyra 28 Gestaltningstävlingen skapar prisvärt boende. Vd hälsar välkommen 2 GUIDEN rundtur i FAMILJEBOSTÄDERS stockholm 2008 2009 INNEHÅLL Vd hälsar välkommen 2 Hyresrätt Hyresrätt ja tack! 4 Om vår affärsidé, våra mål och vår vision Vi bor under samma tak Kollektivboendet i kvarteret

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

Det moderna Göteborg UPPTÄCK NORDOST! Gamlestaden Kviberg Utby Kortedala Bergsjön. Sidfot

Det moderna Göteborg UPPTÄCK NORDOST! Gamlestaden Kviberg Utby Kortedala Bergsjön. Sidfot Det moderna Göteborg UPPTÄCK NORDOST! Gamlestaden Kviberg Utby Kortedala Bergsjön Sidfot Upptäck Nordost! Göteborgs stadsmuseum gav 2005 ut guiden Upptäck Angered. Den ville fånga en viktig del av Göteborgs

Läs mer

Nya i Annedal. Stockholmshemmet. Fler jubileumserbjudanden. Tvättbokning på nätet för ännu fler. Vi bygger nytt i klassisk närförort

Nya i Annedal. Stockholmshemmet. Fler jubileumserbjudanden. Tvättbokning på nätet för ännu fler. Vi bygger nytt i klassisk närförort Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 2 Juni 2012 Nya i Annedal Fler jubileumserbjudanden för alla Tvättbokning på nätet för ännu fler Vi bygger nytt i klassisk närförort HÄLSNING FRÅN

Läs mer

framsida: norra älvstranden, fotograf lena andersson, rådhuset arkitekter ab

framsida: norra älvstranden, fotograf lena andersson, rådhuset arkitekter ab P R O G R A m centrala älvstaden introduktion till INTERNATIONelL WORKSHOP 7-11 juni 2011 projektet centrala älvstaden är ansvarigt för detta program. Rådhuset arkitekter ab har bidragit till produktionen

Läs mer

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27 Planprogram Södra Veddesta Sammanfattning Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar för Veddesta att utvecklas till en blandstad som inrymmer

Läs mer

Bostadsförsörjning i Göteborg

Bostadsförsörjning i Göteborg Fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning November 2014 www.goteborg.se/fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg Antagen av kommunfullmäktige 16 april 2015

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2012-12553-54 SID 1 (16) 2012-12-17 Handläggare: Helena Thomann

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2012-12553-54 SID 1 (16) 2012-12-17 Handläggare: Helena Thomann STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (16) 2012-12-17 Handläggare: Helena Thomann Tfn 08-508 271 08 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Ersta 24 och Rabatten

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna DDR där bostadshusen plockades ned runt omkring oss och 17-åringarna bildade familj, hade jag en kurskamrat som annars bodde i Berlin.

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

Stadsmässigt bostadsbyggande i Stockholm

Stadsmässigt bostadsbyggande i Stockholm Institutionen för Fastigheter och byggande Avd f Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr: 306 Stadsmässigt bostadsbyggande i Stockholm en studie av stadstypiska attributs

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur. Sedan år 2000 har Stockholms

Läs mer