Vi vill att alla ska längta hem.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi vill att alla ska längta hem."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 Vi vill att alla ska längta hem. IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

2

3 INNEHÅLL 5 VD HAR ORDET 6 VÅR VISION 7 VÅR HISTORIA 8 VÅRA FASTIGHETER 16 SÅ HÄR JOBBAR VI 19 VI TAR ANSVAR FÖR VÅRA FASTIGHETER 20 VI TAR ANSVAR FÖR EKONOMIN 21 VI TAR ANSVAR FÖR MILJÖN 24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 26 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 27 KONCERNENS BALANSRÄKNING 28 KONCERNES FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 29 KONCERNENS KASSAFLÖDE 30 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 30 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 31 MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 31 MODERBOLAGETS KASSAFLÖDE 32 NOTER 56 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE 58 REVISIONSBERÄTTELSE 60 STYRELSE OCH LEDNING

4 Foto: Gustaf Kaiser

5 VD HAR ORDET i korthet Vi kan se tillbaka på 2013 som ett spännande och händelserikt år där vi såg fullt resultat av vårt genomförda förvärv av 11 bostadsfastigheter i Hagsätra. Vi har nu ett samlat bestånd på nästan lägenheter i Hagsätra, Rågsved och Högdalen och är en av de största privata hyresvärdarna i området. Vi har under 2013 genomfört ett par uppgraderingsprojekt som varit framgångsrika och som nu börjar bli klara. Vi kommer att fortsätta att höja standarden för våra hyresgäster i ytterligare några fastigheter under Som en del i vårt förebyggande arbete frågar vi givetvis våra kunder hur de upplever Ikano Bostäder som hyresvärd. Faktorer som kommer högt upp är trygghet, rent och snyggt samt att hyresvärden finns där när det behövs och har ett högt serviceindex. Områden som kan bli bättre tar vi till oss och arbetar vidare med. Det gäller framförallt miljön runt fastigheten och tillgängligheten. Vi tar även ansvar för miljön och våra hyresgäster. Fritidsgårdar i Hagsätra är ett viktigt projekt för oss. Projektet syftar till att ge barnen och de boende i våra hyresfastigheter en samlingsplats för olika aktiviteter. Under mars 2014 öppnade vi ytterligare en fritidsgård, så nu har vi två. Stockholm mars 2014 Robert Jaaniste

6 6 VÅR VISION Vår vision Att skapa möjligheter för en bättre vardag. Foto: Gustaf Kaiser Foto: Gustaf Kaiser

7 VÅR HISTORIA 7 Vår historia Ikano och Ikano Fastighets AB bildas. Beslut fattades att växa inom Fastigheter och att köpa bostäder. Första större bostadsportföljen köptes i Hagsätra. Första större bostadsportföljen köptes från Stockholm stad i Högdalen. Andra portföljen köptes av Stockholm stad i Hagsätra. Ikano Bostad Stockholm Holding bildas för att möjliggöra alternativ finansiering.

8 8 VÅRA FASTIGHETER Våra fastigheter Ikano äger hyreslägenheter med bra lägen. I Stockholm har vi lägenheter i Hagsätra, Högdalen och Rågsved. Vi har också lägenheter i Västerås samt i Helsingborg, Lund och Malmö. VÄSTERÅS STOCKHOLM (Hagsätra och Högdalen) HELSINGBORG MALMÖ

9 VÅRA FASTIGHETER 9 Hagsätra och Högdalen i korthet Stadsdelen Hagsätra tillhör Söderort, som i sin tur är ett stadsområde inom Stockholms kommun. Hagsätra är beläget ca 12 km från centrala Stockholm och nås med tunnelbanelinje nummer 19 (grön linje). Resan till Hagsätra, som är slutstation, tar ungefär 20 minuter. Det är ett attraktivt bostadsområde med brist på bostäder, precis som i övriga Stockholm. Högdalen är en stadsdel i Söderort och tillhör Stockholms kommun. Centrala Stockholm nås med tunnelbanelinje 1 (grön linje). Ikano Bostad Stockholm är ett företag med liknande fastigheter som de Ikano Bostad Hagsätra erbjuder. Bolagsstruktur IKANO FASTIGHETS AB ( ) IKANO BOSTAD HOLDING AB ( ) IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB IKANO BOSTAD HAGSÄTRA AB IKANO BOSTAD STOCKHOLM AB

10 10 VÅRA FASTIGHETER FÖRDELNING BOSTÄDER/KOMMERSIELLT HAGSÄTRA HÖGDALEN 16 4 % % BOSTÄDER (%) KOMMERSIELLT (%) Hög andel bostäder i beståndet. I Hagsätra driver vi även ett kommersiellt centrum.

11 VÅRA FASTIGHETER 11 TOTALA HYRESINTÄKTER FÖR IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING HAGSÄTRA, TORNFALKEN OCH HÖGDALEN HAGSÄTRA TORNFALKEN HÖGDALEN GENOMSNITTLIG HYRA PER KVADRATMETER HAGSÄTRA SEK HÖGDALEN SEK :A HAGSÄTRAPORTFÖLJEN 2:A HAGSÄTRAPORTÖLJEN (förvärvades i december 2012)

12 12 VÅRA FASTIGHETER BYGGNADSSTANDARD HAGSÄTRA HÖGDALEN ANTAL BYGGNADER ANTAL BYGGNADER BYGGNADSÅR BYGGNADSÅR Att bibehålla våra fastigheters höga standard är en av grundstenarna för Ikanos verksamhet. Ikano Bostad Stockholms fastighetsbestånd har förvärvats genom ett antal portföljtransaktioner och byggnaderna håller god standard. Ingen av fastigheterna tillhör miljonprogrammet. LÅGA VAKANSER I VÅRA FASTIGHETER HAGSÄTRA HÖGDALEN ,1 97,9 98,1 98, ,3 98,7 99,5 99, VAKANSGRAD (%) VAKANSGRAD (%) Låga vakanser i beståndet mest beroende på omflyttning.

13 VÅRA FASTIGHETER 13 ÅRLIG OMSÄTTNING I VÅRA FASTIGHETER HAGSÄTRA HÖGDALEN HYRESGÄSTOMSÄTTNING (%) ,0 8,0 10,0 10,0 HYRESGÄSTOMSÄTTNING (%) ,0 9,0 11,0 9, Generellt väldigt låg omsättning i våra fastigheter (10 %), vilket beror på hög efterfrågan och hög trivselfaktor. KOSTNADSFÖRDELNING PER KVADRATMETER HAGSÄTRA HÖGDALEN FASTIGHETSKOSTNAD PER KVM (SEK) FASTIGHETSKOSTNAD PER KVM (SEK) DRIFTSKOSTNADER FASTIGHETSSKATT ANNAT DRIFTSKOSTNADER FASTIGHETSSKATT ANNAT UNDERHÅLLSKOSTNADER TOMTRÄTTSAVGÄLD UNDERHÅLLSKOSTNADER TOMTRÄTTSAVGÄLD

14 14 VÅRA FASTIGHETER BELÅNINGSGRAD (LTV) LOAN TO VALUE HELHETEN 53 % % HAGSÄTRA 60 % HÖGDALEN 43 % % %

15

16 16 SÅ HÄR JOBBAR VI Så här jobbar vi VÅRT SÄTT ATT FÖRVALTA GRUNDAR SIG PÅ: En väl förberedd och strukturerad uthyrningsprocess. God kunskap om området och bra samarbete med hyresgäster och Hyresgästföreningen. Ett stort socialt ansvar i de områden där våra boende finns. Långsiktigt arbete med att förädla dessa områden. Kundfokus hög tillgänglighet för service och underhåll. Återkommande marknadsundersökningar. VÅRT SÄTT ATT FÖRÄDLA GRUNDAR SIG PÅ: Välplanerat underhållsarbete, kortsiktigt såväl som långsiktigt. Väl underbyggda renoveringsprojekt som ger god och stabil avkastning. Goda relationer med hyresgäster och Hyresgästföreningen. ROT-projekt som höjer standarden i våra hus. Kundfokus hög tillgänglighet för service och underhåll.

17 SÅ HÄR JOBBAR VI 17 Ikano följer en tydlig arbetsprocess för att försäkra sig om nöjda kunder. VÅRT SÄTT ATT FÖRTÄTA INNEBÄR: Att det finns många fastighetsägare i området. Att bostadsrätter integreras i våra områden med hyresrätter. Att existerande infrastruktur används. Att existerande områden förtätas. NÖJD KUND INDEX 2013 Ta kunden på allvar -16,0 % 84,0 % Trygghet -27,1 % 74,9 % Rent och snyggt -30,5 % 69,5 % Hjälp när det behövs -14,9 % 85,1 % Serviceindex -22,7 % 77,3 % % DÅLIGT INTE SÅ BRA GANSKA BRA MYCKET BRA

18 Foto: Gustaf Kaiser

19 VI TAR ANSVAR 19 Vi tar ansvar för våra fastigheter Exempel på vårt sociala ansvar: BOSTÄDER Som långsiktig fastighetsägare tycker vi att det är viktigt att så många som möjligt ska kunna bo i trevliga och funktionella hem. Vår vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. Det är utifrån den visionen vi förvaltar och förbättrar våra fastigheter samt miljön runt i kring. AKTIVITETER Vi sponsrar lokala föreningar och aktiviteter framför allt för barn och ungdomar. Genom ekonomiskt stöd hjälper vi till att hålla ungdomsgårdar i Hagsätra öppna på sommaren. Vi är också med och sponsrar spontanfotbollen i Hagsätra/Rågsved som arrangeras av Rågsveds IF. Tjejer och killar får möjlighet att spela fotboll utan att behöva vara medlem och betala föreningsavgift. Ett tiotal ungdomar som bor i våra fastigheter i Stockholm får sommarjobba hos Ikano Bostad. TRYGGHET Vi samverkar för ökad grannsamverkan och brottsförebyggande åtgärder. Vi engagerar oss i våra bostadsområden för att skapa trygghet och trivsel. Det vinner både vi och våra hyresgäster på.

20 20 VI TAR ANSVAR Vi tar ansvar för ekonomin Ikano strävar efter att erhålla miljövänliga fastigheter. Vi vill skapa bostäder som är miljömässigt kloka, och som skapar sociala och ekonomiska förutsättningar för ett gott liv. Vi utvärderar ständigt vårt sätt att arbeta och våra lösningar med våra samarbetspartners, kunder och medarbetare. Det gör vi därför att vi arbetar långsiktigt och söker långvariga relationer. Det handlar om att vara tillgänglig och pålitlig, att leverera det som utlovats och att göra det i rätt tid. Vi skapar förutsättningar för ett bättre boende.

21 VI TAR ANSVAR 21 Vi tar ansvar för miljön Ikano tar ansvar för sin miljömässiga påverkan på ett flertal sätt: ENERGI Vi arbetar med att sänka energiförbrukningen i alla våra befintliga fastigheter. MATERIAL OCH KEMIKALIER De material och kemikalier som vi använder när vi bygger ska vara kontrollerade mot BASTA-systemet, Sunda Hus eller Kemikalieinspektionens PRIO-databas. Vi ställer krav även på de material som används i förvaltningen av våra fastigheter. AVFALL Just nu arbetar vi med att säkerställa att vi sorterar i de fraktioner som är möjliga på alla platser där vi är verksamma. Vi följer också upp våra avfallsmängder i olika delar av verksamheten. LOKALISERING OCH MARKANVÄNDNING När vi planerar nya byggnader värderar vi alltid var byggnaden placeras och hur vi använder marken. Vi strävar efter att göra vår miljöpåverkan så liten som möjligt efter de förutsättningar som gäller för varje projekt. INNEMILJÖ Det våra hyresgäster betalar för är en bostad eller arbetsmiljö som de kan använda på ett bra sätt. Därför är innemiljön en viktig del i vår planering och vi arbetar ständigt för att den ska fungera väl i våra byggnader.

22 Foto: Gustaf Kaiser

23 Vi är långsiktiga och tar ett stort ansvar i de områden där våra fastigheter finns.

24 24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I december 2012 förvärvades 11 bostadsfastigheter i Hagsätra vilket vi nu sett den fulla effekten av. Fastig- Förvaltningsberättelse heterna har stärkt vår position som fastighetsägare i närområdet samt har bidragit positivt till koncernens resultat. Vi har under 2013 genomfört ett par stora uppgraderingsprojekt vilka varit framgångsrika. Vi kommer att fortsätta att höja standarden för våra hyresgäster i ytterligare fastigheter under KONCERNENS RESULTAT Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ), organisationsnummer med säte i Stockholm. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN en bedriver fastighetsförvaltning i Stockholm Söderort. Sammantaget har koncernen ca lägenheter och 300 företagskunder. Uthyrningsbar yta uppgår till ca kvm. Under mars 2014 kommer Ikano Bostad Stockholm Holding AB att ge ut en obligation vilken ska noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget har i samband härmed blivit ett publikt bolag och en bolagsstämma den 28 januari 2014 antog den nya bolagsordningen. Årsredovisningens resultat och balansräkningar föreslås fastställas på årsstämman den 28 mars AFFÄRSIDÉ ens affärsidé är att förvalta och utveckla fastigheter i Stockholms län vilka är långsiktigt hållbara för våra kunder. VERKSAMHET OCH ORGANISATION Förvaltning och utveckling av fastigheterna sköts av bolagets personal lokaliserad i Stockholm. en har ingen självständig ledningsgrupp, utan inkluderas i det arbete ledningsgruppen för Ikano Bostad inom Ikano Fastighets AB-koncernen utför. De administrativa funktionerna för ekonomi, IT, finans och juridik köps internt från moderbolaget Ikano Fastighets AB. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET Resultat efter skatt uppgår till 153 mkr (84 mkr). Utöver överskott från den ordinarie förvaltningsverksamheten är resultatet påverkat av värdeförändringar på fastigheter med 138 mkr (54 mkr). I resultatet för 2012 ingår omvärdering av uppskjuten skatteskuld (19 mkr) då bolagsskatten sänktes till 22 %. I slutet av 2012 förvärvades 11 fastigheter vilket medförde ett ökat driftsöverskott. Detta förvärv, tillsammans med den positiva utvecklingen av hyresintäkter och driftsnetto har bidragit till ett driftsöverskott på 142 mkr (91 mkr). Fastighetskostnader per kvadratmeter har sjunkit till 446 kr (454 kr), se not 5. Hyresintäkter har påverkats av genomförda förhandlingar, nyuthyrningar samt färdigställda projekt vilket leder till en genomsnittlig hyresökning på 3,2 % (fg år 2,0 %). Förvaltnings- och administrationskostnader har ökat med anledning av bostadsförvärvet i slutet av Kostnadsökningen är proportionellt sätt lägre. Förvaltnings- och administrationskostnader uppgår till 13 % (fg år 16 %) av hyresintäkterna.. Av rörelsens kostnader avser (8 192) tkr från koncernbolag fakturerade servicetjänster. Fastigheternas värde har utvecklats positivt under 2013 till följd av årets hyresförhandlingar samt ombyggnadsprojekt vilket resulterat i förbättrade driftsnetton. Vår strategi innebär att investera i fastigheter i tillväxtområden för en långsiktigt god värdetillväxt. Kostnaden för det finansiella nettot har ökat med belåning för de fastigheter som förvärvades i slutet av Den genomsnittliga räntan har dock sänkts från 3,7 % till 3 %. KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING Fastigheternas bedömda marknadsvärden är mkr (fg år mkr), se vidare not 11. Samtliga fastigheter har per årsskiftet värderats av Savills och värdena har fastställts av styrelsen. Under året har investeringar i uppgraderingsprojekt av fastigheterna gjorts med 164 mkr (152 mkr). Inga fastigheter har förvärvats 2013 (11 fastigheter för 850 mkr). ens egna kapital uppgår till mkr (965 mkr) vilket motsvarar en soliditet på 36 % (fg år 35 %).

25 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 25 Per balansdagen uppgick den kortfristiga finansieringen till mkr från bank och 116 mkr från koncernens moderbolag via en skuld från bolagets cashpool. Efter räkenskapsårets utgång har beslut fattats om att refinansiera bolaget genom att ge ut en 5-årig obligation på den svenska marknaden uppgående till 1 miljard kronor. I mars 2014 har koncernen lånat 250 mkr långsiktigt från Ikano Fastighets AB. I samband därmed har koncernen avbetalat sin cash pool skuld. Bolagets långsiktiga finansiering får därmed anses vara tryggad. I mars 2014 öppnades den andra fritidsgården för barn och boende i våra hyresfastigheter. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION KONCERNEN Enligt upprättad koncernbalansräkning uppgår fritt eget kapital till tsek. Ingen avsättning sker till bundna reserver. MÖJLIGHETER OCH RISKER ledningen har identifierat risker och osäkerhetsfaktorer inom följande områden; verksamhet, omvärld och finansiering. I enlighet med IFRS gör företagsledningen antaganden, bedömningar och uppskattningar som påverkar innehållet i de finansiella rapporterna. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar och uppskattningar vilket även framgår av redovisningsprinciperna. Med verksamhetsrisker avses risker som är relaterade till bolagets kärnverksamhet; fastighetsförvaltning. Intäkterna består till 90 % av uthyrning av bostadslägenheter i Stockholm. Stockholm har historiskt sett haft den största befolkningstillväxten i Sverige och detta förväntas inte förändras under kommande år. MODERBOLAGET Till årsstämmans förfogande står: Tkr Balanserat resultat Årets resultat 0 SUMMA KRONOR Styrelsen föreslår att ovanstående belopp balanseras i ny räkning SUMMA KRONOR en har en hög uthyrningsgrad på 98 %. Allmänna prognoser för hyresutveckling i bostäder är fortsatt positiv. För att bibehålla attraktionskraft i bolagets förvaltningsbestånd genomförs omfattande uppgraderingar i fastigheterna, s k ROT renoveringar investeringarna för de två senaste åren uppgår till 316 mkr. Omvärldsrisker är främst kopplade till risker som ligger utanför vår verksamhet, exempelvis förändrade marknadsförutsättningar. Värdet på fastigheterna påverkas både av vårt agerande i fastighetsförvaltningen och det allmänna marknadsläget. Små förändringar i avkastningskravet ger stora förändringar på värdet. en verkar i område där det råder stor bostadsbrist. ens fastighetsbestånd värderas till 3 mdkr och med ett osäkerhetsintervall om +/ 5 % innebär det att bedömt verkligt värde varierar med +/ 155 mkr. Med finansiella risker avses risken att inte kunna tillgodose behovet av erforderligt kapital vilket är en nödvändig resurs för verksamheten. I not 22 framgår hur vår finansiella risk begränsas. HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG Beslut har fattats i styrelsen om att refinansiera koncernen genom att ge ut en 5-årig obligation på den svenska marknaden uppgående till 1 miljard kronor. Beslut har fattats om ROT-renovering i en fastighet under 2014.

26 26 RESULTATRÄKNING KONCERNEN RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN Tkr Not Hyresintäkter Driftskostnader 4, Förvaltnings- och administrationskostnader 5, 6, Värdeförändring förvaltningsfastigheter Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto RESULTAT FÖRE SKATT Aktuell skatt Uppskjuten skatt ÅRETS RESULTAT Övrigt totalresultat Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat. Värdeförändring derivat för säkring av ränterisk - -2 Skatt hänförlig till värdeförändring derivat - 1 Årets totalresultat Hela resultatet är hänförligt till moderbolagets aktieägare, då inga innehav utan bestämmande inflytande föreligger.

27 BALANSRÄKNING KONCERNEN 27 BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN Tkr Not TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter Eventualförpliktelser 23

28 28 FÖRÄNDRING EGET KAPITAL KONCERNEN RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING EGET KAPITAL KONCERNEN Övrigt Totalt Aktie tillskjutet Säkrings Balanserat eget Tkr kapital kapital -reserv resultat kapital Ingående eget kapital Årets resultat Transaktioner med bolagets ägare Tillskott från koncernes ägare Erhållet koncernbidrag Skatt hänförligt till erhållet koncernbidrag Övrigt totalresultat Värdeförändring derivat för säkring av ränterisk Utgående eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Transaktioner med bolagets ägare Tillskott från koncernes ägare Lämnat koncernbidrag Skatt hänförligt till lämnat koncernbidrag Övrigt totalresultat Värdeförändring derivat för säkring av ränterisk Utgående eget kapital

29 KASSAFLÖDE KONCERNEN 29 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE KONCERNEN Tkr KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Värdeförändring förvaltningsfastigheter Avskrivningar Erhållna räntebetalningar och räntebidrag Betalda räntor Betald skatt Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar Kortfristiga skulder Förändring av rörelsekapital KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av fastigheter Investeringar ombyggnationer Förvärv av inventarier KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Amortering långfristiga skulder Upptagna banklån Upptagna koncernlån Erhållet koncernbidrag Lämnat koncernbidrag Tillskott från koncernens ägare KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL Likvida medel vid årets början Årets kassaflöde LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT Följande delkomponenter ingår i likvida medel Kassa och banktillgodohavanden Summa

30 30 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING MODERBOLAGET RESULTATRÄKNING OCH RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR MODERBOLAGET Tkr INTÄKTER - KOSTNADER - Årets resultat - ÅRETS TOTALRESULTAT - BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET Tkr Not TILLGÅNGAR Finansiella anläggningstillgångar Aktier i koncernbolag Summa finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank 250 Summa omsättningstillgångar 250 SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Summa eget kapital SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda panter (pantbrev) Ansvarsförbindelser inga inga

31 FÖRÄNDRING EGET KAPITAL OCH KASSAFLÖDE MODERBOLAGET 31 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING EGET KAPITAL MODERBOLAGET Bundet eget kapital Tkr Aktiekapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Transaktioner med bolagets ägare Tillskott vid bolagets bildande Utgående eget kapital RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE MODERBOLAGET Tkr 2013 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat - Kassaflöde före förändring av rörelsekapital - Förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital - KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN - KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av dotterbolag KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Tillskjutet kapital vid bolagsbildning 100 Nyemission Erhållet aktieägartillskott KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL Likvida medel vid årets början - Årets kassaflöde 250 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 250 Följande delkomponenter ingår i likvida medel Kassa och banktillgodohavanden 250 Summa 250

32 32 NOTER INNEHÅLLSFÖRTECKNING NOTER NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER NOT 2 EFFEKTER I SAMBAND MED ÖVERGÅNG TILL IFRS NOT 3 HYRESINTÄKTER NOT 4 TOMTRÄTTSAVGÄLD NOT 5 DRIFT, FÖRVALTNINGS- OCH ADMINISTRATIONSKOSTNADER NOT 6 PERSONAL OCH STYRELSE NOT 7 ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER NOT 8 RÄNTEINTÄKTER NOT 9 RÄNTEKOSTNADER NOT 10 SKATTER NOT 11 FÖRVALTNINGSFASTIGHETER NOT 12 INVENTARIER NOT 13 AKTIER I DOTTERBOLAG NOT 14 NOT 15 KUNDFORDRINGAR...47 ÖVRIGA FORDRINGAR...47 NOT 16 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER...47 NOT 17 EGET KAPITAL NOT 18 UPPSKJUTEN SKATTESKULD NOT 19 ÖVRIGA SKULDER NOT 20 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER NOT 21 KLASSIFICERING AV FINANSIELLA INSTRUMENT SAMT UPPLYSNINGAR OM VERKLIGT VÄRDE NOT 22 FINANSIELLA RISKER OCH RISKHANTERING NOT 23 STÄLLDA SÄKERHETER, EVENTUALFÖRPLIKTELSER NOT 24 NÄRSTÅENDE NOT 25 KONCERNFÖRETAG NOT 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN NOT 27 VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR ÖVERENSSTÄMMELSE MED NORMGIVNING OCH LAG De finansiella rapporterna har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) såsom de har antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper. Årsredovisning och koncernredovisning för bolaget avseende år 2013 har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut från den 12 mars Årsredovisning och koncernredovisning föreslås fastställas på årsstämman den 28 mars GRUND FÖR UPPRÄTTANDE Ikano Bostad Stockholm Holding-koncernen har bildats under året. Förvärven av de två dotterbolagen Ikano Bostad Hagsätra AB och Ikano Bostad Stockholm AB är att betrakta som transaktioner under gemensamt bestämmande inflytande. Det vill säga, de båda dotterbolagen kontrolleras ytterst av samma part eller parter både före och efter förvärvet och det bestämmande inflytandet är inte tillfälligt. Den historiska finansiella informationen före den 30 december 2013 har upprättats som sammanslagna finansiella rapporter. Det innebär att transaktionen presenteras som om den ägt rum i början av den tidigaste period som presenteras, det vill säga från den 1 januari De sammanslagna finansiella rapporterna baseras på de historiskt bokförda värden så som de tidigare redovisats i Ikano Fastighets-koncernen. Alla transaktioner och mellanhavanden mellan företagen i de sammanslagna finansiella rapporterna är eliminerade. De sammanslagna finansiella rapporterna har omräknats till IFRS. Denna övergång har skett retroaktivt från och med 1 januari Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1, Första gången International Financial Reporting Standard tillämpas. För övergångseffekter till IFRS, se not 3 Effekter i samband med övergång till IFRS. VÄRDERINGSGRUNDER TILLÄMPADE VID UPPRÄTTANDE AV DE FINANSIELLA RAPPORTERNA Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom förvaltningsfastigheter samt derivatinstrument som värderas till verkligt värde.

33 NOTER 33 FUNKTIONELL VALUTA OCH RAPPORTERINGSVALUTA ens funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för koncernen och moderbolaget. Alla belopp anges i tusen svenska kronor (Tkr) om inte annat anges. BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNINGAR I DE FINANSIELLA RAPPORTERNA Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tilllämpningen av IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i det påföljande årets finansiella rapporter beskrivs närmare i not 22. VÄSENTLIGA TILLÄMPADE REDOVISNINGSPRINCIPER De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har tillämpats på samtliga perioder, som presenteras i koncernens finansiella rapporter. ens redovisningsprinciper har tillämpats på rapportering och konsolidering av moderbolag och dotterbolag. NYA IFRS SOM ÄNNU INTE BÖRJAT TILLÄMPAS Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nyheter eller ändringar med framtida tillämpning planeras inte att förtidstillämpas. EU väntas under första halvåret 2014 att godkänna IFRIC 21 Levies. Tillämpning av IFRIC 21 kommer att leda till att årets fastighetsskatt för fastigheter innehavda vid årets ingång redovisas som en skuld i sin helhet vid årets början. För året 2013 uppgick fastighetsskatten till tkr. Periodisering av kostnaden i resultaträkningen över årets, såsom gjorts tidigare år, består genom redovisning av interimstillgång avseende årets återstående del av fastighetsskatten. IFRS 9 Financial Instruments avses ersätta IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. IASB har publicerat de två första delarna av vad som kommer att utgöra den slutliga IFRS 9. Den första delen behandlar klassificering och värdering av finansiella tillgångar. De kategorier för finansiella tillgångar som finns i IAS 39 ersätts av två kategorier, där värdering sker till verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde används för instrument som innehas i en affärsmodell vars mål är att erhålla de kontraktuella kassaflödena; vilka ska utgöra betalningar av kapitalbelopp och ränta på kapitalbeloppet vid specificerade datum. Övriga finansiella tillgångar redovisas till verkligt värde. IASB publicerade i oktober 2010 även de delar av IFRS 9 som berör klassificering och värdering av finansiella skulder. Merparten överensstämmer med de tidigare reglerna i IAS 39. I november 2013 publicerades regler kring säkringsredovisning. I dagsläget finns det inget fastställt datum när IFRS 9 ska börja tillämpas. IASB anger att tidigaste tillämpningstidpunkt kommer att bli 1 januari Eftersom IFRS 9 inte är helt färdigställd och inte heller är antagen av EU har koncernen beslutat att avvakta med utvärderingen av vilken påverkan standarden kommer att få på de finansiella rapporterna. Övriga nya eller ändrade IFRS inklusive uttalanden bedöms inte få någon effekt på koncernens redovisning. KLASSIFICERING Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. RÖRELSESEGMENTSREDOVISNING Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från vilken den kan generera intäkter och ådrar sig kostnader och för vilka det finns fristående finansiell information tillgänglig. Ett rörelsesegments resultat följs vidare upp av företagets högste verkställande beslutsfattare för att utvärdera resultatet samt för att kunna allokera resurser till rörelsesegmentet. ens verksamhet utgörs av fastighetsförvaltning i Stockholms län som följs upp i sin helhet av högste verkställande beslutsfattare vilket innebär att koncernen utgörs av ett rörelsesegment. KONCERNREDOVISNING redovisningen omfattar moderbolaget och samtliga dotterbolag. Dotterbolag utgörs av de företag över vilka moderbolaget har direkt eller indirekt bestämmande inflytande. Dotterbolagen redovisas enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att övertagna tillgångar och skulder värderats till verkligt värde vid förvärvstillfället enligt upprättad förvärvsanalys. Transaktionsutgifter som uppkommer, med undantag av transaktionsutgifter som är hänförliga till emission av egetkapitalinstrument eller skuldinstrument, redovisas direkt i årets resultat.

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER NOT 1. Koncernens redovisningsprinciper ALLMÄN INFORMATION Wallenstam AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Wallenstams B-aktie är

Läs mer

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Stefan Rosén, Redog Helen Nylander, Sonat Ulf Hansson, NCC Årsredovisning 2013 Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Aspholmen Fastigheter AB Årsredovisning

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Kommentarer av VD till koncernens utveckling och framtid 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid 7 8 NOTSAMMANSTÄLLNING Not 1 Redovisningsprinciper 79 Not 2 Segmentsrapportering 88 Not 3 Avyttring av rörelse 89 Not 4 Förvärv av rörelse 89 Not 5 Övriga rörelseintäkter 90 Not 6 Forskning och Utveckling

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget 7 Vårsången en annorlunda utveckling av ett bostadsområde i Malmö 8 Nya biblioteket på Limhamn

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7 8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i TSEK om inget annat anges 1 Redovisningsprinciper 1.1 Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43 Noter Not Sida Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32 Not 2 Finansiell riskhantering 40 Not 3 Redovisning per segment 43 Not 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 44 Not 5 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Denna Årsredovisning innehåller information om Sparbanken i Karlshamns räkenskaper och ekonomiska förvaltning. En välskött kundanpassad och konkurrenskraftig bankverksamhet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Orderingången uppgick under perioden till 2 352 MSEK (2 157) Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 5 036 MSEK (5 428) Intäkterna uppgick under perioden till 1 913

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank 1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 1881 Skurups och kringliggande socknars Sparbank I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer