SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA KANOTFÖRBUNDET"

Transkript

1 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Protokoll fört vid STYRELSEMÖTE i Nyköping. Närvarande; Nils Johansson, Eva Lindmark, Karin Falk, Maria Haglund, Jörgen Westerlind, Magnus Lindstedt och Kent Antonsson. Adjungerade; Anders Danielsson och Dag Johansson. 1. Öppnande Nils öppnar mötet och hälsar välkomna. 2 CENTRAL VERKSAMHET Budgetläge, Eva skickade ut underlag den 7 juli med kommentarer ska föras till 9301 men görs när ekonomiprogrammet har uppdaterats. Eva följer upp plusutgifter så att vi vet varför det inte blir rätt, SOK utbetalning har gjorts idag vilket gör att likviditeten är bra. När det gäller utbetalade förskott och alla pågående aktiviteter måste vi försöka få in redovisningar så snart som möjligt för att få klarhet i det ekonomiska läget. Styrelsen beslutade att Eva skriver till Drakbåt gällande den rutin som ska gälla för förbundsaktivitet och varför det fungerat som det gjort Rutinen gäller även för övriga discipliner. Fråga från slätvatten bredd om överföring pengar mellan åren. Styrelsen beslutade att en fast summa på 4 000kr sätts in på slätvattenveteranernas konto, men att i övrigt nollställa alla konton som vanligt. Laserskrivare har köpts in av Peter Pennsäter för att disponeras av Eva Berglund Lindbäck. Styrelsen beslutade att tacka Peter för stödet. Förfallna fakturor gicks igenom. Styrelsen beslutade att fortsätta kontakten med dem som inte har betalat. Portokostnader, en ogiltig moms har tagits ut på porto. En del organisationer har börjat undersöka närmare hur det påverkat dem. De har för avsikt att gå vidare med i första steget, en intern kontroll av post från domen och fram till idag (ca 10 år). Styrelsen beslutade att följa frågan. Kraftmätning, Hans Rosdahl har signalerat behov av mer pengar, ca 6 veckor lön, för att slutföra testerna om hur benkraften mot fotstöd sker. Han söker pengar från utomstående ex CSI men önskar även ett aktivt stöd från SKF. Styrelsen beslutade att Nils pratar med Eva BL och sen Hans om möjliga vägar framåt, att de följer upp spåret KTH samt att Dag pratar med sin kontakt.

2 Träningsutrustning för paddling i ny mindre design för träning i gym och andra mindre utrymmen. Patent är sökt, innovationsbidrag från Almi är beviljat för att ta fram en ritning. En första utkastritning på en prototyp finns, ett företag är vidtalade och tror på iden men anser det är för tidigt för dem att kliva in i projektet. Tillverkaren vill ha hjälp att utveckla iden till en färdig produkt, i första steget en prototyp efter ritning. Därefter krävs tester för att maximera inställningarna innan tillverkning av några exemplar för marknadsföring. Styrelsen beslutade att Anders håller kontakten med tillverkaren samt kontaktar HC Holmberg. Forskningsprojekt en sammanställning om läget så att vi kan se lämpliga projekt för samarbete med ex. studenter och forskare pågår. Ett försök gällande Stående paddling börjar den 20 juli med Jonny Nilsson som sammanhållande. Målet är att ta fram underlag till utvecklingsverktygen. Kostnaderna tar RF i dagsläget. Styrelsen beslutade att uppdra till Eva och Magnus att fortsätta arbetet. MariTime, en ny version har testats och blir förhoppningsvis klar under sommaren. Den kan användas i alla discipliner men passar bäst i discipliner med flera tävlande på banan samtidigt. Styrelsen beslutade att Anders fortsätter förhandlingen med Johan Stäck. Kanotolycka med konfirmander på Ånnsjön ledde till en anmälan om misstanke om brott, vållande till kroppsskada men förundersökningen ledde till att brottsmisstankarna avskrevs. Det var en kanotcentral som hyrt ut kanoterna till den anläggning som härbärgerade konfirmanderna. Jonas Forsmark har haft dialog med kanotcentralen och Dag med P4 Jämtland som kommer att göra en uppföljning förutom det som redan gjorts. Olycksfallet med dödlig utgång i Görälven vid paddling i fors hade ingen koppling till SKF. Säkerhetsdiskussion inom Surfski efter en incident vid tävling gör att vi ser på redan utvecklade system som finns internationellt och inom ex orientering. Jens Bond håller samman den scanningen av marknaden. Nils hade en dialog med Norska företrädare för säkerhet om den här typen av olyckor Norge har under antal år drabbats av ett flertal kanotolyckor som inte har en direkt koppling till NKF och deras aktiviteter men i Norge har det ändå ställts krav från myndighetshåll att NKF ska agera och ta fram säkerhetsmanualer för detta. Vi jobbar med frågan inom SKF på olika plan exempelvis inom paddelpasset. Utbildning är den bästa vägen att minska risken för olyckor och göra att incidenter stannar vid att vara en incident. Krav på säkerhet för deltagande i en tävling och under träning diskuterades också. Vi behöver även öka tydligheten inom SKF: s alla nivåer om hur och vem som hanterar dessa frågor. Styrelsen beslutade att Anders pratar vidare med Norge och den internationella paddelpassgruppen samt delger Maria och Karin resultatet för att de ska kunna integrera frågan i vår uppdaterade krisplan, vi ser över möjligheterna att få till stånd en incidentrapportering, uppdra till Jonas Forsmark att fortsätta dialogen med kanotcentralerna om krav och information till de som hyr, Dag utformar en frågemanual med kort deadline till kommittéerna, KG och klubbarna om vilka säkerhetsrutiner som finns i de olika disciplinerna. 2

3 Rekrytering av unga aktiva kanotister till våra 14 grenar och att även stimulera fler att tävla. Frågan har diskuterats under SM-veckan sprint i både bredds och elitkommitténs regi. Kalle Sundqvist var moderator under elits samling och Anders Wahlström från RF var den som informerade under breddkommitténs möte. Samstämmigheten har varit stor både gällande styrelsens dialog och vid de två mötena. Vi behöver inte uppfinna hjulet det finns många goda exempel som fungerat bra och som vi kan bygga vidare på. Mötena och dialogerna gav alternativa vinklingar på hur vi kan styra om och anpassa ungdomsverksamheten. Har andra discipliner haft liknande sittningar med signaler vi kan ta till oss? Slätvatten planerar uppföljande dialoger exempelvis vid höstregattan. Det kommer att bli en av punkterna under Kanot 2.0 i Uppsala där klubbutveckling blir den röda tråden. Exempel på punkter som samtalats runt är; träningsnivå, hur inrikta träningen anpassad till utvecklingstrappan med bibehållen glädje, vikten av att testa olika discipliner, tävlingssystem som styr, lokala tävlingar och läger, hur används utrustning som finansierats via Idrottslyftet uppföljning är påbörjad, hur vi utvecklar våra ledare så att utbildning blir en naturlig del i kanotverksamheten. Hur behåller vi kompetensen inom Förbundet? Medvetenheten har ökat. Styrelsen beslutade att Dag får i uppdrag att fortsätta driva föreningsutvecklingen och samordna de olika insatserna från kommittéerna, använda kanot 2.0 som en kraftsamling uppföljt av en satsning via SISU- riks där klubbarna nås fler gånger samtidigt som fler ledare i föreningen nås och kan delta i dialogerna. Övrigt Ansökan om tillstånd att aktiva inom andra sprintklubbar får tävla i RM-lag i drakbåt; Örnsbergs lag Julia Seger, Emil Zeidlitz, Torbjörn Sandström, Ludvig Ahlin-Hamberg Stockholms Paddlarklubb och Jens H Bond Stockholms Kajakklubb. Ordförande Magnus Oldenburg SKK och Kim Ekblom SPK har mailat samtycke. Tibros lag, Eva Köhler Malmö KK, Åke Malmberg ser inga hinder från klubben. Anders har gett ok till dessa önskemål eftersom tävlingen sker innan styrelsen träffas. Styrelsen beslutade att godkänna Anders tillstånd till ovanstående dispensansökningar. Kläder för utlåning, ett önskemål finns men erfarenheten är att det är svårt i praktiken. Styrelsen beslutade att SKF inte lånar ut kläder centralt. Semester för kännedom Jonas juni, 7-10 juli, juli plus någon dag i augusti inte bestämd än. Dag under juli och augusti månad med inhopp för att sköta hemsida och kortare insatser. Eva BL 20 juli och framåt som passar verksamheten. Anders K och Martin Hunter anpassat till verksamheten i dialog med elitkommittén. Anders D enstaka dagar från 13 juli med inhopp för kortare insatser sen dagar i september. Eva september är Eva inte tillgänglig för kanotkontakter. b RF Idrottens strategiarbete, RF bjuder in till träff om kommunikation, idrottspolitik, varumärken & marknadsfrågor och vad det innebär för kommunikatörerna på SF. Styrelsen beslutade att Dag går på träffen. 3

4 c SOK Avtal 2015, klart och undertecknat. Det blir kr med återbetalning kr för Utbetalning första delen idag, resterande i september. Styrelsen beslutade att tacka de inblandade för deras insatser. Kval till OS, SKF ska skriva avtal med SOK om uttagning till OS. Möte med Thomas Engdahl genomförs den 12 augusti med Martin Hunter, Göran Hedström samt Anders. Slalom i K1Herr får de 15 bästa länderna var sin plats. På EM i Liptovsky våren 2016 fördelas ytterligare en enda plats till det bästa Europeiska land som inte redan har tagit plats på VM. Totalt startar 21 aktiva från 21 länder. Sprint gäller VM i Milano som första kval med 10 platser i K4, 6 platser i K2, och i K1fördelas 7 platser på 500m/1 000m och 8 platser på 200m. C1 6 platser på 1 000m och 7 platser på 200m. Ytterligare två platser per disciplin i enmanskanot och en plats i tvåmanskanot finns att tävla om i Europa våren Styrelsen beslutade att Anders förbereder avtalet med SOK. Olympic Camp Playa Fuerteventura, utresa 16 och hem 19/11, SOK bjuder in en person som inte ingår i OS-truppen och står då för resa och boende- SF står för anslutningsresor. Det blir specifik RIO-information, benchmarketing, pressträffar och specialaktivitet. Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till kommande möte. Kläder till Rio, inte klart ännu hur det går med kläder för sprintlaget. Styrelsen beslutade att följa upp frågan. Baku, SOK:s avgift för transporter mm blev 7 000kr/deltagare. Styrelsen beslutade att notera informationen. e Internationellt Biljetter till Rio, Anders informerar om att det inte är klart om ICF kommer att förmedla biljetter eller inte. Utlovade svar har inte kommit inom utlovad tidsram. Anders har beställt sponsorbiljetter men de är inte levererade. Styrelsen beslutade att uppdra till Anders att fullfölja biljettköpet. Möte vid sprint-vm, dagen efter tävlingarna där diskussion om kommande OS-program kommer att vara huvudpunkten. Det är väsentligt att vi förbereder oss och att vi deltar. Utlovad information inför mötet finns inte tillgänglig. Styrelsen beslutade att Nils deltar i mötet och tar kontakt med Thomas Konietzko. 3 KOMMITTÉARBETE a Elitkommittéerna Övergripande kommittéarbete Flagga med nya loggan och dekaler till kanotpolo och slalom samt en mindre för allmänt bruk behövs. Styrelsen beslutade att Nils löser frågan om dekaler med Errea och Anders löser frågan med flaggan. 4

5 Slätvatten Baku, Jörgen lämnar en kort rapport. Styrelsen beslutade att tacka Jörgen för rapporten. EM i Maraton med bra resultat trots lite småstrul. I H70- klassen kom medaljen, signerad Ove Emanuelsson som efter en något trasslig inledning paddlade till sig ett silver. Styrelsen beslutade att notera de goda insatserna. Egenavgifter Sprint en uppdaterad lista om U23, Junior, VM Portugal och EM i Rumänien med A-B-C kandidater finns presenterat på hemsidan. Styrelsen beslutade att notera informationen. Transporterna till Maraton-VM i Györ? Veteranerna önskar få med kanoter. Styrelsen beslutade att uppdra till Anders att prata med Anders K och Danny för att se på vilka samordningar som är möjliga när uttagningarna är klara samt vid behov kontakta övriga nordiska länder. Slalom WC-tävlingar Kent lämnar en mycket positiv rapport där vi kan se framsteg både i form av prestation och i samarbete inom laget. Det ger hopp om en plats till OS i Rio vilket kräver en beslutsordning om deltagande Styrelsen beslutade att tacka för informationen och uppdra till elitkommittén att forma kriterier för en eventuell OS-plats. Kanotpolo Slutspelet i EC i Mechelen Belgien. Eva lämnade en utförlig rapport. Sverige spelade bra i första omgången och gick till spel om topp-8 platserna. Inför EM i Essen augusti visar laget en klart uppåtgående trend, dessutom är förstärkning av laget på gång. Eva bedömer att Tyskland är klara, men att vi kan kriga om övriga 4 platser som kan kvala vidare. Damerna hamnade också i en grupp där möjligheter är intressanta. Maria Johansson tränar som Tysklandsproffs och kan tillföra laget erfarenhet och kunskap. En fransk coach kan vara aktuell för herrlaget till Styrelsen beslutade att notera den positiva informationen. b Verksamhetskommittéer med bredd och bredd/elit Stand Up Paddle (SUP), Magnus rapporterar att 4 deltävlingar i serien är genomförda. Ett visst tapp troligen pga. av att det varit tvådagarstävling syns. SM genomförs 1-2 augusti i Falun. Landslagsverksamheten rullar på, fysiska testerna som utarbetas kommer också att beaktas vid uttagning av framtida landslag. Styrelsen beslutade att tacka för informationen. 5

6 Surfski SM genomförs tillsammans med Maraton-SM i Oxelösund. Styrelsen beslutade att Eva BL och kanske Nils kanske kommer att finnas på plats. Slätvatten Anders Velin har lyft frågan om maraton-sm med korta varv med kval plus final. Styrelsen beslutade att vara positiva men avvakta slätvattenkommitténs arbete i frågan. Överledare för sprint-sm lördag. Styrelsen beslutade att utse Maria Haglund som överledare. Parakanot Planen tillsammans med RG känns stabil. Eva BL driver frågan. Donation av kr till bryggor och kanoter, Eva BL tillsammans med RG har påverkat Danderyd kommun i positiv riktning. ICF vill se ett kompletterande kapitlet i boken om vår svenska bok om parakanot. Kapitlet ska handla om tävling. 2 dagar 12 och 26 augusti avsatta för test av Parakanot i Brunnsviken. Filip Olsson och Helene Ripa m.fl. Kommer att delta. Eva BL håller ihop arrangemangen och har kontakt med intresserade personer. Anpassade sitsar håller på att byggas. Eva BL har kontakt med Anna Bjerkefors, Hans Säfström (RG och SHIF) m.fl. Styrelsen beslutade att tacka Eva BL för sina insatser och den positiva informationen. Kanotslalom Rapporter lämnades av Kent från pågående och kommande verksamhet. Styrelsen beslutade att tacka för rapporterna. Kanotsegling SM i Göteborg Styrelsen beslutade att Eva BL representerar SKF. Kanotpolo SM bjöd på spännande och jämna matcher hela vägen. Segrare Köpings damer och Isbrytarnas herrar. Positiv respons har kommit från TV, kommunen och RF. NM genomförs i Jönköping i samband med sprint- NM. Styrelsen beslutade att tacka för rapporten. Forspaddling Max Karlsson, fortsätter att imponera med brons i Lyons Outdoor Games. Ungdomsläger kommande vecka som avslutas med Freestyle-SM. Medlemskap och försäkring diskuterades. Styrelsen beslutade att uppdra till Kent att fortsätta dialogen med forskommittén. 6

7 Drakbåt och Vaa EM i Italien, Drakbåtslandslaget samlade 10 medaljer på ett imponerande sätt. Guldloppet 20mix 200m (första EM-guldet sedan år 2000 och första någonsin i mixklass) Silverloppen 10dam 500m Bronsloppen; 20 mix 500m och 2000m, 10 herr 200m och 2 000m, 10 mix 200m, 10 dam 200m och 2000m samt 10 master herr 2000m. Styrelsen beslutade att gratulera till de stora framgångarna. c Utrustningskommittén K4 köp för användning i Baku inköpt, ny K2 till Christian och Erik är skänkt av Nelo. Styrelsen beslutade att godkänna inköpet och tacka Nelo för bra samarbete. Paddla Sverige (rekreation, friluftspaddling, paddelpasset) Kursverksamheten pågår, leverans av paddelpass görs, fler frågor kommer. Avtal är tecknat med Friluftsfrämjarna, scouternas Folkhögskola, Älvdalens utbildningscentrum och Vildmarksgymnasiet i Hylte. Paddelpassteori för tävlingsdisciplinerna på väg att färdigställas, likaså miljödelen som varit på remiss. De delar som inte är tävling har kommit ett steg längre och där har examination på nivå 4 röd genomförts med uppdatering av Peerleadership. Även turledarutbildning har genomförts bl.a. med Klarälvdalens äventyrsguider. Struktur inom friluftsutbildningen har satts. Jonas Forsmark har tackat ja till att vara ordförande i Föreningen för utbildningsnormen för naturguider efter erbjudande från SLU. Ett litet ideellt uppdrag med ett par telefonmöten under året. Föreningen har en exekutiv grupp som gör jobbet. Teknikdelarna är klara i de flesta discipliner men en sista översyn av svengelskan/strukturen behövs. Klistermärken för att sätta på hjälmen i forsgrenar håller på att kollas upp. Föreningarna har efterfrågat information om Paddelpasset. Styrelsen beslutade att tacka för informationen och uppdra till fortsatt ansträngning. e Utbildning Utbildningskommitténs möte 6 juli, Dag rapporterar. Utbildningsstrukturen för tränar/ledardelen är nu kopplad till paddelpasset. Vi har nått en gemensam målbild med delmål önskat läge Strukturen behöver kompletteras med funktionärsutbildning och i en del specialkurser som ex sjukvårdsutbildning i ödemark som Peter Palmer och Jonas Forsmark jobbar med. Innehållsförteckning är komplett och underlaget är bra. Även krav för att kunna leverera utbildningen finns. När det är klart kan resursteam SKF eller extern part leverera utbildningen med bra kvalitetssäkring. Moduler av utbildningsstrukturen är ett mål som Dag jobbar med för att samarbete mellan kurserna underlättas. Kommitténs uppdrag och behov av rekrytering för att möta kraven diskuterades. Styrelsen beslutade att tacka för den positiva informationen och uppdra till fortsatt arbete och fortsatt konsolidering av kommittén. 7

8 KG RIG- verksamhet Anders har träffat Gunilla Andersson nämndens ordförande. Anders och Dag rapporterar från möte med kommunen den juni. Fortfarande finns ingen riktig budget men en aktivitetsplan för kommande läsår är fastlagd. Förslag på hyreshöjning har kommit, följdfrågor har ställts men kompletterande svar saknas. Verksamhetsplan är delvis restaurerad men fokus är på kommande plan som ska vara klar 15/9. Nytt möte är bokat till den 2/9. Anders har även möten den 10 augusti. Tjänstgöring för tränarna har minskat, just nu med 10 % för Marcus som är satt som lärare för undervisning i gymnasieklass. Inackorderingsbidraget kan kommunen komma att dra in för de elever som bor i Nyköping. SKF försöker få en omprövning till stånd men har inte lyckats än. RF har lämnat en rapport som Anders skickat ut till deltagarna och ansvariga politiker. Rapporten stämmer mycket väl med SKF: s bild. Ortvägen 3, kontoret ska tömmas, den ska bli uthyrningslägenhet. Styrelsen beslutade att uppdra till Anders att slutföra förhandlingarna med Nyköpings kommun tillsammans med Dag, att skriva avtal med Nyköpings KK om lagerlokal samt tömma Ortvägen. Reglering av hyror 2014 är gjord. Styrelsen beslutade att notera informationen. Lönesamtal Anders hade lönesamtal med Raimo den 16 juni. Styrelsen beslutade att godkänna överenskommelsen. RF: s screening av RIG-elever med sikte på att minska skadorna. Anette Hejine har lämnat en kort rapport. De har ännu inget konkret, uppdelat på idrott att återge, det kommer. Några snabba, analyser visar att en hel del nya skador/överbelastningsproblematik dyker upp, men ser också att många idrottare betraktar sig som skadade redan innan de börjar på RIG. Vad de också fått bekräftat är ju tränarnas enorma betydelse för den unga idrottaren, ur så otroligt många perspektiv; motivation, omhändertagande vid skada mm. Datainsamlingen stängs nästkommande år, då följer ett intensivt arbete med att sammanställa all information. Styrelsen beslutade att notera informationen men att redan nu uppdra till Dag att driva frågan om förebyggande träning som en helt integrerad del i träningen på KG och i klubbarna. Rapport från Jonas besök på KG, bl.a. sätts ledord upp accepterande, gemenskap och trygghet. Även personalen har pratat med Jonas om grupp och gruppdynamik för att utveckla verksamheten ytterligare. Styrelsen beslutade att tacka Dag för rapporten och uppdra till Dag och Jonas att fortsätta dialogen med personalen. EGK, vad händer? Vi har några eftergymnasiala kanotister som vill bo kvar i Nyköping för att kunna fortsätta med bra träning. Styrelsen beslutade att uppdra till Dag och Anders att fortsätta dialogen med Per Ivehammar och övriga kommunföreträdare. 8

9 MIA vill ha en kontaktperson som gör ett platsbesök i Malmö i augusti/september för en dialog med MIA samt ett samtal med elitidrottaren tillsammans med MIA:s representant om ett individuellt upplägg av MIA stödet. Det blir även en dialogträff i Malmö i maj Anders har skickat in en rangordning av de två mycket kompetenta sökande. Styrelsen beslutade att uppdra till Dag att sköta kontakten med MIA. f Marknad och Media Sponsorpolicy, först måste vi fastställa vad vi vill kommunicera. Styrelsen beslutade att Kent leder arbete med brainstorm kommande möte. Hemsidan Vidareutvecklingen av kanotguiden.com i en engelsk version, arbete pågår. Jonas håller ihop insatserna. Jonas fortsätter även kontakten med Thomas Andersson om en del buggar. Styrelsen beslutade att uppdra till Jonas att fullfölja uppdraget. Facebook m.fl. kommunikationssystem. Styrelsen beslutade att uppdra till Dag att fortsätta arbetet. 4 ÖVRIGA FRÅGOR Svenska spels Elitidrottsstipendium Sökande, Anton Höglund, Michaela Jonsson, Max Karlsson, Ib Rundqvist, Andreas Trägårdh och Erik Öberg. Styrelsen beslutade att Maria följer upp ansökningar även kopplade till studieval och att beslut tas kommande möte. Svenska spel letar efter historier från föreningslivet som de skulle kunna göra inslag på till Bingolotto. Dag har lämnat några förslag, Svenska spel verkar nappa på Örnsbergs projekt med mångfald. Styrelsen beslutade att notera den positiva informationen. Aros Sport Media vill ha underlag till en uppslagsbok. Styrelsen beslutade att uppdra till Anders att kontakta dem. Verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner. Mallar finns för de olika verksamheterna, målet är att få in underlag 30 september. Styrelsen beslutade att kontakta alla kommittéer nu så att alla känner till deadlines. 5 NÄSTA MÖTE Kommande fysiska möte onsdag 12 augusti, tisdag den 8 september, oktober lördag -söndag budget planering 2016, 7-8 november kanot 2.0 i Uppsala, torsdag 19 november och 5 december. 9

10 Telefonmöten klockan 20.30; måndag 24 augusti, tisdag 29 september, onsdag 28 oktober och torsdag 3 december. 6 Nils avslutar mötet Ordförande Vid protokollet Justerare Nils Johansson Anders Danielsson Eva Lindmark 10

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Dagordning till STYRELSEMÖTE 2015-08-12 12.00-17.15 Närvarande; Nils Johansson, Eva Lindmark, Maria Haglund, och Kent Antonsson. Förhinder Karin Falk, Jörgen Westerlind och Magnus

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Dagordning till STYRELSEMÖTE 2015-05-08 10.00-16.00 Stockholm Närvarande; Nils Johansson, Eva Lindmark, Karin Falk, Maria Haglund och Kent Antonsson. Förhinder Jörgen Westerlind

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Protokoll fört vid STYRELSEMÖTE 2015-04-11 10.00-17.00 Närvarande; Nils Johansson, Eva Lindmark, Kent Antonsson, och Magnus Lindstedt. Förhinder Karin Falk, Maria Haglund och Jörgen

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Protokoll fört vid STYRELSEMÖTE 2016-06-02 13.00-16.30 Stockholm Närvarande; Nils Johansson, Karin Falk, Magnus Lindstedt och Maria Haglund.. Förhinder Jörgen Westerlind, Mattias

Läs mer

Struktur på elitverksamhet mot 2015-16

Struktur på elitverksamhet mot 2015-16 Struktur på elitverksamhet mot 2015-16 Så här vill Falu Kanotklubb arbeta med elit. Grundprinciper Uttagning av aktiva kan endast ske till på förhand känd verksamhet enligt på förhand kända villkor. Uttagningarnas

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Årsmöte Karatesällskapet Umeå Kyokushinkai 2015-01-24

Årsmöte Karatesällskapet Umeå Kyokushinkai 2015-01-24 Årsmöte Karatesällskapet Umeå Kyokushinkai 2015-01-24 Närvarande: Sensei Johan Edin, Sempai Alicia Edin, Emma W Flodén, Patrik Sörman, Sebastian Heberlein, Mikael Bergström och Erik Wikström. 1 Mötet öppnas.

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET styrelsemöte

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET styrelsemöte SVENSKA KANOTFÖRBUNDET styrelsemöte Protokoll fört vid möte 2017-05-16 13.00-17.00 Närvarande; Nils Johansson, Caroline Mellberg, Magnus Lindstedt, Karin Falk, Maria Haglund. Förhinder; Lovisa Sandström

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Dagordning till STYRELSEMÖTE 2015-02-12 KL 20.30-22.25 telefon. Närvarande; Nils Johansson, Eva Lindmark, Karin Falk, Kent Antonsson, Jörgen Westerlind Anders Karlsson och Annika

Läs mer

ATT VARA UTBILDNINGSANSVARIG I KLUBBEN

ATT VARA UTBILDNINGSANSVARIG I KLUBBEN ATT VARA UTBILDNINGSANSVARIG I KLUBBEN Utveckling av klubbens verksamhet SVEMO utbildningsmaterial Kontaktpersoner Håll dig uppdaterad genom att se på SVEMO utbildningssida www.svemo.se/utbildning SVENSKA

Läs mer

Allmänna Tävlingsregler

Allmänna Tävlingsregler Svenska Kanotförbundet/ Allmänna tävlingsregler 2015-03-21 Sidan 1 Allmänna Tävlingsregler Det är tävlingsdeltagares och funktionärers skyldighet att förvissa sig om innehållet i Förbundets vid varje tid

Läs mer

Eskimå-bladet Nr 21 130315

Eskimå-bladet Nr 21 130315 Eskimå-bladet Nr 21 130315 Hej allihopa, detta är årets första Eskimå-blad. Info från ordföranden: Nytt år och nya utmaningar! I har en ny styrelse och jag vill på styrelsens vägar tacka för förtroendet.

Läs mer

Protokollet från föregående möte (3/6) godkändes och lades till handlingarna.

Protokollet från föregående möte (3/6) godkändes och lades till handlingarna. Sida 1 (5) Möte Styrelsemöte 3/2013 (541) Datum och tid Plats 2012-08-19 kl 18.00 20.15 StOF-kansliet Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Leif Carlsson Erik Daniels Gunnar Grönkvist Eidar Lindgren

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Inledning Under 2013 hade vi på Melleruds GK 15-talet juniorer i träning med 4 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 2 gånger per vecka. Vi hade serielag

Läs mer

RÖD tennis tävling&lek

RÖD tennis tävling&lek Familjetennis Barn 5 år och yngre: HT (14 veckor) 1 tillfälle/vecka 695kr VT(14 veckor) 1 tillfälle/vecka 695kr Man spelar 1 tillfälle i veckan. Tisdagar 17:15-18:00. Föräldrar ska komma ombytta med tennisskor

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Protokoll fört vid STYRELSEMÖTE 2015-10-17+18 Quality Arlanda 10.00-15.00. Närvarande; Nils Johansson, Eva Lindmark, Karin Falk, Jörgen Westerlind, Magnus Lindstedt och Kent Antonsson.

Läs mer

Utkast till förslag om förändringar Förbundsserierna Dam

Utkast till förslag om förändringar Förbundsserierna Dam Utkast till förslag om förändringar Förbundsserierna Dam Version 0.5 2013-11-21 Sammanfattning I korthet innebär nedanstående utkast till förslag att: Basketligan Dam spelas med 10 lag fr.o.m. säsongen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET ÅR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET ÅR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET ÅR 2015 INLEDNING ÖKF ökar stadigt i medlemsantal. Med sin centrala placering av medlemshus och kanotupplag i Skebäck samt seglingsverksamhet och bryggor i Storängsviken i den

Läs mer

150. Val av justerare Mario Glasnovic och Broosk Saleh valdes till justerare för mötesprotokollet.

150. Val av justerare Mario Glasnovic och Broosk Saleh valdes till justerare för mötesprotokollet. Protokoll FS-möte: 3 20 maj 2010, Scandic Elmia, Jönköping Datum: 2010-05-20 Tid: kl. 09.30 16.00 Plats: Scandic Elmia, Jönköping Närvarande: Chakir Chelbat, Rebecca Chentinell, Ji-Pyo Lim, Christel Berg,

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET styrelsemöte

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET styrelsemöte SVENSKA KANOTFÖRBUNDET styrelsemöte Protokoll fört 2016-08-09 13.00-17.10 i Stockholm. Närvarande; Nils Johansson, Karin Falk, Lovisa Sandström, Magnus Lindstedt, Maria Haglund och Jörgen Westerlind. Förhinder;

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #186 för Svenska Klätterförbundet (Westmanska Palatset, Stockholm, 27 april 2013)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #186 för Svenska Klätterförbundet (Westmanska Palatset, Stockholm, 27 april 2013) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Johan Ringstedt (JR), ej punkt 9.1 Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad Jonas Paulsson (JP), adjungerad

Läs mer

Projekt Skapat Sida. Skapat av Godkänt av Dokumentets namn Version

Projekt Skapat Sida. Skapat av Godkänt av Dokumentets namn Version 1 ( 5 ) FS - möte nr 8 år 15/16 Förbundskansliet, Solna 2016-02-17 114-132 Närvarande: Tomas Engholm (TE) Förbundsordförande Martin Klabere (MK) Mikaela Mikaelsson (MM) tom 126 Krister Azelius (KA) Pernilla

Läs mer

Minnesanteckningar från RG Tävlingsforum 26-27 januari 2008

Minnesanteckningar från RG Tävlingsforum 26-27 januari 2008 Minnesanteckningar från RG Tävlingsforum 26-27 januari 2008 Diskussion: Föreningar som ej har RG hur får vi de intresserade av att bli RGföreningar? Lägga ut på RG:s hemsida att vi har våra RG-längor som

Läs mer

Dagordning styrelsemöte Skype 2011-08-28 kl. 20:00-22:00

Dagordning styrelsemöte Skype 2011-08-28 kl. 20:00-22:00 Dagordning styrelsemöte Skype 2011-08-28 kl. 20:00-22:00 Kallade Ledamöter: Håkan Ozan, Björn Rhodin, Karin Edenius, Robert De Zwart, Therese Gunnarsson. Suppleanter: Janeth Augustsson, Kim Eriksson. Närvarande

Läs mer

Protokoll LAG-möte 2016-01-19 på Länsstyrelsen i Jönköping

Protokoll LAG-möte 2016-01-19 på Länsstyrelsen i Jönköping Protokoll LAG-möte 2016-01-19 på Länsstyrelsen i Jönköping Mötet inleddes med att vi lärde känna varandra lite bättre. 1. Mötets öppnande Mötet öppnandes av ordförande, Caroline Dieker. 2. Fastställande

Läs mer

Ordförande hälsade deltagarna välkomna samt förklarade sammanträdet öppnat.

Ordförande hälsade deltagarna välkomna samt förklarade sammanträdet öppnat. (protokollet är kopierat från en forumpost skapad av Jakob Enkvist) Datum 2007 01 28 Plats Kalshamn, blekinge Närvarande 17 st Anmält förhinder 1 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsade deltagarna välkomna

Läs mer

Svenska Agilityklubben 9-2014

Svenska Agilityklubben 9-2014 Svenska Agilityklubben 9-2014 2014-10-30 160-184 Protokoll från styrelsemöte via telefon med Svenska Agilityklubbens styrelse torsdag 30 oktober 2014. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande (från punkt

Läs mer

Mötesprotokoll Mälarserien 2013-06-01. 3. Val av mötes justerare: Carola Berglund och Ingvar Johansson

Mötesprotokoll Mälarserien 2013-06-01. 3. Val av mötes justerare: Carola Berglund och Ingvar Johansson Bilaga 1: Närvarolista 1. Val av mötes ordförande: Nils Ander Mötesprotokoll Mälarserien 2013-06-01 2. Val av mötes sekreterare: Therese Roos 3. Val av mötes justerare: Carola Berglund och Ingvar Johansson

Läs mer

Föreningen för Fäktkonstens Främjande. Fäktning på FFF

Föreningen för Fäktkonstens Främjande. Fäktning på FFF Föreningen för Fäktkonstens Främjande Fäktning på FFF Föreningen för Fäktkonstens Främjande Johanna Bergdahl har samlat många medaljer från bland annat SM och världscuptävlingar. Störst på meritlistan

Läs mer

Välkomna till Träffpunkt Trial 2016

Välkomna till Träffpunkt Trial 2016 Välkomna till Träffpunkt Trial 2016 Agenda Presentation av sektionen & kansli Vad gör sektionen? SM 2016 Att tänka på vid SM arrangemang Internationellt Utbildning Miljö Elitsatsningen & landslagen Grupparbetet

Läs mer

STYRELSEMÖTE ÖAMCK. Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 20 oktober 2015 kl. 18.30 i Stångby.

STYRELSEMÖTE ÖAMCK. Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 20 oktober 2015 kl. 18.30 i Stångby. Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 20 oktober 2015 kl. 18.30 i Stångby. Närvarande: Peter Appelqvist (PA) Ordförande Jan Lindberg (JL) Kassör Roger Söderbom (RS) Sekreterare

Läs mer

UTMANARE 2013-2016/17. Kravanalysfrågor och Utvecklingstrappa med målet intag i SOK:s Topp- och Talangprogram senast 2016.

UTMANARE 2013-2016/17. Kravanalysfrågor och Utvecklingstrappa med målet intag i SOK:s Topp- och Talangprogram senast 2016. Kravanalysfrågor och Utvecklingstrappa med målet intag i SOK:s Topp- och Talangprogram senast 2016 Fäktning Värja Inledning Uppdraget består i att skapa en utvecklingstrappa med avseende på tid innan idrottaren

Läs mer

JER.NET NR 6 DECEMBER 2013 LUCIAFIKA I KLUBBKÅKEN. Söndagen den 15 december klockan 15.00 slår vi upp dörrarna för att fira de kommande högtiderna.

JER.NET NR 6 DECEMBER 2013 LUCIAFIKA I KLUBBKÅKEN. Söndagen den 15 december klockan 15.00 slår vi upp dörrarna för att fira de kommande högtiderna. DIGITALA NYHETER FÖR UPPSALAS HOJFOLK JER.NET NR 6 DECEMBER 2013 LUCIAFIKA I KLUBBKÅKEN Söndagen den 15 december klockan 15.00 slår vi upp dörrarna för att fira de kommande högtiderna. Gör ett avbrott

Läs mer

Verksamhetsberättelse Skogås Trångsund IBK 2014/2015

Verksamhetsberättelse Skogås Trångsund IBK 2014/2015 Verksamhetsberättelse Skogås Trångsund IBK 2014/2015 1(8) Historik och målsättning Skogås-Trångsund IBK bildades 1993 efter att Trångsunds IF hade delat upp sina respektive sektioner. Föreningen har som

Läs mer

Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö

Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö Tid: Torsdag 23 april 2015, kl 18.30 20.00, och onsdag 13 maj 2015, kl 18.00 Plats: IOGT NTO, Växjö, Gavelrummet (23/4) och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Karatesällskapet Umeå Kyokushinkais vision: Hos oss ska alla kunna trivas, träna och svettas tillsammans. Våra medlemmar ska också ha möjlighet att utvecklas i sin egen takt

Läs mer

Therese har pratat med Pia; som också tycker det är viktigt, vi har blivit lovade en bättring från centralt håll.

Therese har pratat med Pia; som också tycker det är viktigt, vi har blivit lovade en bättring från centralt håll. Möte med trampolintekniska kommittén Stockholm, 12 oktober 2013 Närvarande: Louise Nordenberg (ordförande, vid tangenterna), Thérèse Nordfors (konsulent), Cicci Johansson, Mats Göransson och Johan Ekenberg.

Läs mer

Presentation av RIG-eleverna i årskurs 3

Presentation av RIG-eleverna i årskurs 3 Solna, februari 2011 Presentation av RIG-eleverna i årskurs 3 På Riksinnebandygymnasiet i Umeå studerar ett 30-tal elever samtidigt som de satsar fullt på sin idrott. För att komma in krävs bl.a. färdighetstalang,

Läs mer

1.1. Tävling... 2. 1.1.1. Avbrytande av tävlingsomgång... 2. 1.1.2. Antal tävlande Svenskt Mästerskap/Svenskt Riksmästerskap UT...

1.1. Tävling... 2. 1.1.1. Avbrytande av tävlingsomgång... 2. 1.1.2. Antal tävlande Svenskt Mästerskap/Svenskt Riksmästerskap UT... Sida 1 av 6 Version 6 - September 2010 Följande handling beskriver alla avsteg/tillägg som vi inom Sveriges Modellflyg Förbund VO Elit inom klassen F3A (konstflyg) beslutat oss för att göra. Denna handling

Läs mer

TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER!

TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER! Nyhetsbrev #5 2015 Sida 1 av 6 TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER! Vi vill med årets sista nyhetsbrev passa på att tacka för en mycket innehållsrik och bra säsong. Nu satsar vi på att förbereda 2016 års

Läs mer

RÖD tennis tävling&lek

RÖD tennis tävling&lek Familjetennis Barn 5 år och yngre: HT (14 veckor) 1 tillfälle/vecka 595kr VT(14 veckor) 1 tillfälle/vecka 595kr Man spelar 1 tillfälle i veckan. Tisdagar 17:15-18:00. Föräldrar ska komma ombytta med tennisskor

Läs mer

Växjö SS Ledande inom simidrotten i Småland, en förening för alla

Växjö SS Ledande inom simidrotten i Småland, en förening för alla Växjö SS Ledande inom simidrotten i Småland, en förening för alla Verksamhetsplan 2016 Här vill vi vara 2020, det påståendet svarade vi i styrelsen på under en strategidag 2015. Nedan kommer vi att lista

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om bidrag för spontanfotboll i Rosengård

Tjänsteskrivelse. Ansökan om bidrag för spontanfotboll i Rosengård Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-09-19 Vår referens Rebecka Olofsson Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse rebecka.olofsson@malmo.se Ansökan om bidrag för spontanfotboll i Rosengård FRI-2013-1575

Läs mer

Friluftsliv åt alla. Att göra kanotsporten lättillgänglig för barn och ungdomar FALU KANOTKLUBB. TVÅ ÅRS PROJEKT Delrapport Januari 2012

Friluftsliv åt alla. Att göra kanotsporten lättillgänglig för barn och ungdomar FALU KANOTKLUBB. TVÅ ÅRS PROJEKT Delrapport Januari 2012 TVÅ ÅRS PROJEKT Delrapport Januari 2012 Friluftsliv åt alla Att göra kanotsporten lättillgänglig för barn och ungdomar FALU KANOTKLUBB Projektledare Soizick Lidström info@falukanotklubb.se 073-22 22 654

Läs mer

Utvärdering av svensk fotbolls arbete med förening. Standardrapport

Utvärdering av svensk fotbolls arbete med förening. Standardrapport Utvärdering av svensk fotbolls arbete med förening Standardrapport Procent Antal Instämmer med påståendet 73,3% 85 Instämmer delvis med påståendet 26,7% 31 Instämmer inte med påståendet 0% 0 Medel 1,73

Läs mer

Närvarande: Lars-Gunnar Tjärnquist (LGT) Förbundsordförande

Närvarande: Lars-Gunnar Tjärnquist (LGT) Förbundsordförande FS - möte nr 6 år 10/11 Scandic hotel city, Karlstad 2011-01-08 68-84 Närvarande: Lars-Gunnar Tjärnquist (LGT) Förbundsordförande Martin Wolmhed (MW) Vice ordförande Magnus Nilsson (MN) Caroline Silverudd

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2014/15

Ta steget! Konfirmation 2014/15 Ta steget! Konfirmation 2014/15 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle för dig att tillsammans med jämnåriga och vuxna människor fundera över livets viktigaste frågor om mål

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2010-11-17

PROTOKOLL 1 (15) 2010-11-17 PROTOKOLL 1 (15) 2010-11-17 Kommunala handikapprådet Plats och tid ande Camilla Stenmark Stig Stefansson Torvald Stefansson Ola Burström Åke Lindqvist Britt-Inger Lundstedt Christine Edström Eva Gustavsson

Läs mer

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Friidrott för 2010 talet Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och

Läs mer

LOKALFÖRENING, BILDANDE OCH VERKSAMHET

LOKALFÖRENING, BILDANDE OCH VERKSAMHET LOKALFÖRENING, BILDANDE OCH VERKSAMHET Att starta en lokalförening är varken svårt eller betungande och det finns många fördelar för både den regionala och nationella verksamheten. För det regionala planet

Läs mer

Svenska Skidförbundets längdverksamhet

Svenska Skidförbundets längdverksamhet Svenska Skidförbundets längdverksamhet 1(6) Svenska Skidförbundets längdverksamhet Vi vill! Du aktive skidåkare tjej eller kille, junior eller senior. Du som vill satsa och satsar hårt, du som vill försöka

Läs mer

Spelardokument säsongen 2012/2013

Spelardokument säsongen 2012/2013 Spelardokument säsongen 2012/2013 1. Inledning Detta dokument är en programförklaring som skall gälla för samtliga spelare, tränare och föräldrar involverade i Storvreta IBK P03 Svart säsongen 2012/2013.

Läs mer

Dalaoffensiven Utfall gruppdiskussioner. Falun 29 november

Dalaoffensiven Utfall gruppdiskussioner. Falun 29 november Dalaoffensiven Utfall gruppdiskussioner Falun 29 november Grupparbete Frågeställningar att behandla 1. Individutveckling Hur skapar vi en verksamhet som utvecklar alla under hela livet utifrån sina förutsättningar

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund 2-2012 Tid: Måndagen den 7 maj 2012 Plats: Hestrastugan, Borås Närvarande: Frånvarande: Jimmy Andersson Agneta Berlin

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 42 Besök från Hagaboda rektorsområde... 53 43 Ekonomisk rapport tertial 1 2011... 54 44 Aktuell barnomsorgskö... 55 45 Gåvoläromedel... 56 46 Studieresa till Auschwitz...57 47 Regionalt

Läs mer

STYRELSEMÖTE MED DALARNAS ORIENTERINGSFÖRBUND. Dalaidrottens Hus, Lugnet, Falun

STYRELSEMÖTE MED DALARNAS ORIENTERINGSFÖRBUND. Dalaidrottens Hus, Lugnet, Falun STYRELSEMÖTE MED DALARNAS ORIENTERINGSFÖRBUND Tid: Måndag 19 oktober kl 18.00 20.30 Plats: Närvarande: Dalaidrottens Hus, Lugnet, Falun Charlotte Lindkvist, Leif Gustafsson, Stefan Westling, Gunilla Rylander,

Läs mer

MSSF-Bulletinen nr 2 juni-juli 2011

MSSF-Bulletinen nr 2 juni-juli 2011 MSSF-Bulletinen nr 2 juni-juli 2011 Nu kommer MSSF-Bulletinen nr 2, något sent enligt planerna, mest beroende på at vi ville få lite mer att informera om än som annars skulle blivit fallet. Styrelsens

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/orebro

www.sisuidrottsutbildarna.se/orebro Face to Face Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet / ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet / ITF Sektionen JANUARI Svenska Taekwondoförbundet / ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2002 Preliminär landslagsuttagning 26/1 gjordes den sista av de tre preliminära landslagsuttagningarna. Denna gång var det Uppsala

Läs mer

Protokoll från Årsmöte för år 2011 Åre SDFK 2012-01-28.

Protokoll från Årsmöte för år 2011 Åre SDFK 2012-01-28. Protokoll från Årsmöte för år 2011 Åre SDFK 2012-01-28. Närvarande: Per Jönsson, Patrik Nietlisbach, Lasse Nilsson, Linda Lindgren, Karin Andersson, Henning Westgård, Mikael Kjellman, Emil Selin, Pernilla

Läs mer

Protokoll fört vid SBK Mellannorrlandsdistrikts styrelsemöte 2011-09-17 i Studiefrämjandets lokaler, Sollefteå.

Protokoll fört vid SBK Mellannorrlandsdistrikts styrelsemöte 2011-09-17 i Studiefrämjandets lokaler, Sollefteå. 1(5) Protokoll fört vid SBK Mellannorrlandsdistrikts styrelsemöte 2011-09-17 i Studiefrämjandets lokaler, Sollefteå. Närvarande: Birgitta Forsberg (BF) ordf., Marcus Hjortsberg (MH) v. ordf., Margareta

Läs mer

BRUNNSVIKENS KANOTKLUBB

BRUNNSVIKENS KANOTKLUBB BRUNNSVIKENS KANOTKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2014 DAGORDNING STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE DAGORDNING 2014-03- 27 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NR 7, 2012 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Juniorverksamheten på Viksjö GK Målsättning: Att kunna vara en idrottare i golf! Stödja barn och ungdomars utveckling från Golfkul till Knatte mot Elit! Ledare

Läs mer

HGK Strategikonferens 2015

HGK Strategikonferens 2015 Protokoll: Strategikonferens och styrelsemöte HGK Klubbstyrelse Möte nr: 7/2015 Mötestid: 9-12 oktober 2015 enligt program Närvarande: Stefan Thorberg (ST), Hans Gustavsson (HG), Berndt Lundberg (BL),

Läs mer

VÅRTERMINEN 2016 VÄLKOMMEN TILL EN NY RIDTERMIN PÅ JUTAGÅRDENS RIDSKOLA HÄLSAS BÅDE NYA OCH "TROGNA" ELEVER. Ridskolestart:

VÅRTERMINEN 2016 VÄLKOMMEN TILL EN NY RIDTERMIN PÅ JUTAGÅRDENS RIDSKOLA HÄLSAS BÅDE NYA OCH TROGNA ELEVER. Ridskolestart: VÄLKOMMEN TILL EN NY RIDTERMIN PÅ JUTAGÅRDENS RIDSKOLA HÄLSAS BÅDE NYA OCH "TROGNA" ELEVER. VÅRTERMINEN 2016 Ridskolestart: Måndagsgrupper v.2 11 januari Tisdagsgrupper v.2 12 januari Onsdagsgrupper v.2

Läs mer

Datum Torsdag och fredagen 10-11 oktober 2013 Tid Torsdag 131010 Plats: Tylebäck kursgård samt studiebesök på Söndrumsskolan, Halmstad

Datum Torsdag och fredagen 10-11 oktober 2013 Tid Torsdag 131010 Plats: Tylebäck kursgård samt studiebesök på Söndrumsskolan, Halmstad Protokoll 2013-10-10-11 RUC:S SAMRÅDSMÖTE Datum Torsdag och fredagen 10-11 oktober 2013 Tid Torsdag 131010 Plats: Tylebäck kursgård samt studiebesök på Söndrumsskolan, Halmstad Närvarande 1. Fredrica Hass-Bergendorff

Läs mer

Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015

Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015 Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015 Ungdomsverksamhet- träning Även under 2015 har ungdomsverksamheten var OK Löftan största, viktigaste och mest framgångsrika verksamhet. Träningsupplägget

Läs mer

Tid: 2010-02-08, kl 19:00. Föreslagen dagordning godkänns efter att punkt 8 flyttats till innan punkt 6.

Tid: 2010-02-08, kl 19:00. Föreslagen dagordning godkänns efter att punkt 8 flyttats till innan punkt 6. LKK Styrelsemötesprotokoll 2010-02-08 Plats: Hangaren Tid: 2010-02-08, kl 19:00 Närvarande: Mattias Petterson Tobias Gustafsson Kajsa Goffrich Anna Stockborn Marcus Trulsson Ludwig Ring Anton Bladh Martin

Läs mer

Protokoll möte 9 - Juniorkommittén

Protokoll möte 9 - Juniorkommittén Protokoll möte 9 - Juniorkommittén Datum: 19 oktober 2011 Tid: Kl 17:00-19:00 Plats: Klubbrummet, Gumbalde Närvarande: Adam Munkhammar, Agnes Olofsson, Johan Larsson, Filip Andersson, Josefine Eliasson,

Läs mer

Blandade resultat ÄLVNÄS TVÄTT

Blandade resultat ÄLVNÄS TVÄTT Blandade resultat Nu var det riktigt länge sedan jag fick iväg någon rapport om hur skoteråkandet går för min del. Jag kan väl säga att det varit mer än fullt upp med arbete, familj, garagetid och träning/tävling.

Läs mer

Ordföranden Peter Sjöbom hälsade alla välkomna o förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes efter komplettering av Övriga frågor.

Ordföranden Peter Sjöbom hälsade alla välkomna o förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes efter komplettering av Övriga frågor. Protokoll nr 2, 2015-04-27 Medelpads Orienteringsförbund Närvarande: Peter Sjöbom Annika Blückert Olof Fraenell Thomas Engberg Magnus Engberg adjungerad Karl-Anders Larsson Ann Larsson Plats: SOK-stugan,

Läs mer

Svenska Bangolfförbundet

Svenska Bangolfförbundet Närvarande: Ej närvarande: Stig Pettersson (SP), Said Morell (SM), Lennart Ekbäck (LE), Andreas Feuk (AF), Anna Boldt (AB), Per Mattsson (PM), Thomas Damberg (TD), Magnus Lundin (ML) Adjungerade Bengt

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

GÖR DIG REDO FÖR DE OLYMPISKA SPELEN I RIO 2016 3 21 AUGUSTI

GÖR DIG REDO FÖR DE OLYMPISKA SPELEN I RIO 2016 3 21 AUGUSTI GÖR DIG REDO FÖR DE OLYMPISKA SPELEN I RIO 2016 3 21 AUGUSTI STÖRSTA BEVAKNINGEN AV DE OLYMPISKA SPELEN GENOM TIDERNA De olympiska spelen i Rio 3 21 augusti kommer att bli det största genom tiderna. Över

Läs mer

AVTAL för innovationsdeltagare

AVTAL för innovationsdeltagare Avdelning Digitala samlingar Dnr 137-KB 415-2014 AVTAL för innovationsdeltagare Detta avtal har tecknats mellan (1) Kungl. biblioteket (KB), organisationsnummer 202100-1710 och (2) XYZ (Innovationsdeltagaren),

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie möte av Styrelse vid Torsåsryttare

Protokoll fört vid ordinarie möte av Styrelse vid Torsåsryttare Protokoll fört vid ordinarie möte av Styrelse vid Torsåsryttare Sammanträdesprotokoll Plats och tid Klubbstugan Torsåsryttare, ridanläggningen 2009-08-09 kl 17.00 Närvarande Elisabeth Lindén Anna Johnsson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Kinna, 2010-06-10

Kommunledningskontoret, Kinna, 2010-06-10 Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-15.30. Paus klockan 14.45-15.05. Beslutande (S) Pelle Pellby (S) Barbro Petersson (S) Ulf Svenson (M) Margareta

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5 den 22 augusti 2003 på SJF s kansli i Malmö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5 den 22 augusti 2003 på SJF s kansli i Malmö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 5 den 22 augusti 2003 på SJF s kansli i Malmö. Mötet varade 18.30 23.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Christer Löfgren, CL Maria

Läs mer

Protokoll nr 2 fört vid styrelsemöte med Skånes Roddförbunds styrelse på Hjelmsjön 2002-03-24

Protokoll nr 2 fört vid styrelsemöte med Skånes Roddförbunds styrelse på Hjelmsjön 2002-03-24 Protokoll nr 2 fört vid styrelsemöte med Skånes Roddförbunds styrelse på Hjelmsjön 2002-03-24 Närvarande: Bertil Håkansson, ordförande Lars Saldert Rolf Lindell Nils Jönsson, representant Åhus Hans Lundquist,

Läs mer

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-05-05

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-05-05 PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-05-05 Närvarande: Berit Norén, Charlotta Carlstedt, Christina Kvarnström, Christina Lundström, Erika Hansson, Fredrik Nilsson, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hansson, Sture

Läs mer

Kursprogram Golfträning 2014

Kursprogram Golfträning 2014 Kursprogram Golfträning 2014 Välkommen till årets kursprogram på Åda Golf & Country Club. Jag hoppas programmet kommer att inspirera dig till att börja träna golf och att du tar chansen att tillsammans

Läs mer

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25)

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 424-484/2000) Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 3/7/2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 3/7/2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 3/7/2015 Ordfö rande har ördet 2014 har passerat i ett rasande tempo. Under året har långfärdsektionen framgångsrikt och tålmodigt fortsatt utbildningsinsatsen mot Grönt paddelpass.

Läs mer

Protokoll 151025: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 151025: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 151025: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Louise Lundmark, Frida Torstensson, Rosanna Norman, Fredrica Werner, Sara Stuguland, Johanna Mäkinen, Kornelia Johansson, Joakim Skoog Närvarande:

Läs mer

Svensk Vattenpolo och Poolkampen

Svensk Vattenpolo och Poolkampen Svensk Vattenpolo och Poolkampen PETER HODOR 37 år Arbetat på Svenska Simförbundet sedan februari 2013 Bakgrund inom volleyboll som elitspelare och tränare på olika nivåer Fru, ett barn och hund SVENSK

Läs mer

Tid Fredag den 23 oktober 2015 kl. 10.00-19.30. Jörgen Hafström Thomas Avelin. Fredrik Hansson hälsade välkommen och öppnade mötet.

Tid Fredag den 23 oktober 2015 kl. 10.00-19.30. Jörgen Hafström Thomas Avelin. Fredrik Hansson hälsade välkommen och öppnade mötet. 2015-10-27 1(6) PROTOKOLL UK 3/2015 Sammanträdesdata Tid Fredag den 23 oktober 2015 kl. 10.00-19.30 Plats Quality Hotel Arlanda Deltagare Fredrik Hansson Jörgen Hafström Thomas Avelin Lena Bleckman Sammankallande

Läs mer

Praktik i staten 2016-2018 FAQ

Praktik i staten 2016-2018 FAQ Praktik i staten 2016-2018 FAQ Denna FAQ är ett levande dokument som återfinns i samma utformning på Statskontoret, Arbetsgivarverket och Arbetsförmedlingens respektive hemsidor. Dessa tre myndigheter

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-06-09 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Strategi 2020 och Verksamhetsinriktning 2015 2017

Strategi 2020 och Verksamhetsinriktning 2015 2017 Strategi 2020 och Vision Bättre idrott för fler Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och vara fysiskt aktiva SAMMANFATTNING Detta dokument

Läs mer

Juniorbladet 1/2016 2016-04-04. Loftahammars Golfklubb www.loftahammarsgk.se. Hej golfvänner,

Juniorbladet 1/2016 2016-04-04. Loftahammars Golfklubb www.loftahammarsgk.se. Hej golfvänner, Juniorbladet 1/2016 Hej golfvänner, Nu gäller det att Du börjar planera golfsäsongen 2016 för att få ut så mycket så möjligt av denna fantastiska sport! I det här Juniorbladet har vi listat alla aktiviteter

Läs mer

Tid Onsdagen den 25 oktober 2000. Fågelviksgymnasiet i Tibro

Tid Onsdagen den 25 oktober 2000. Fågelviksgymnasiet i Tibro Norrköping 00 11 01 1(5) PROTOKOLL UK 5/00 Sammanträdesdata Tid Onsdagen den 25 oktober 2000 Plats Deltagare Fågelviksgymnasiet i Tibro Jörgen Hafström, sammankallande Inge Blank Thomas Avelin Rolf Sundberg

Läs mer

SOMMARKONFERENS OCH TRÄNINGSCAMP 5 7 AUGUSTI 2016 i GRÄNNA

SOMMARKONFERENS OCH TRÄNINGSCAMP 5 7 AUGUSTI 2016 i GRÄNNA SOMMARKONFERENS OCH TRÄNINGSCAMP 5 7 AUGUSTI 2016 i GRÄNNA Smålands Brottningsförbund inbjuder samtliga Smålandsklubbar till Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom,

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2008-10-12

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2008-10-12 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2008-10-12 Närvarande: Andersson Sofie Falkman Giesela Edström Monica Åkesson Tina Bodin Ulla Terneby Lena Jovén Ej närvarande: Hans Ericson Tina Hansen Nathalie

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Uppsala Paddlarklubb, verksamhetsåret 2015

Förvaltningsberättelse för Uppsala Paddlarklubb, verksamhetsåret 2015 Förvaltningsberättelse för Uppsala Paddlarklubb, verksamhetsåret 2015 Klubbens ekonomiska medel finns framför allt på ett plusgirokonto en mindre summa pengar finns också i en kontantkassa. Sedan i februari

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2008-07-01 2009-06-30

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2008-07-01 2009-06-30 Vårby Gårds scoutkår ansluten till Svenska Scoutförbundet VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2008-07-01 2009-06-30 Styrelse Ordförande: Paula Nilsson Vice ordförande: Jenny Sundberg Sekreterare: Roger Aronsson

Läs mer

Svenska Hästskokastarförbundets. Regelbok. Gäller från 2016-05-10

Svenska Hästskokastarförbundets. Regelbok. Gäller från 2016-05-10 Svenska Hästskokastarförbundets Regelbok Gäller från 2016-05-10 Nedan ges en komplett genomgång av de regler, som gäller för Svenska Hästskokastarförbundets Banhästskokastning. Reviderades 10/5 2016 1

Läs mer

Förhinder: Magnus Fantenberg Avdelningschef tävling/domare

Förhinder: Magnus Fantenberg Avdelningschef tävling/domare FS - möte nr 7 år 06/07 Telefonmöte 2007-05-09 117-126 Närvarande: Per Jansson, (PJ) Förbundsordförande Martin Wolmhed (MW) Krister Kalte, (KK) Herbert Marcher (HM) Karin Solberg Svanholm (KSS) Linda Hellström

Läs mer