Kurslitteratur för Tävlingsledare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurslitteratur för Tävlingsledare"

Transkript

1 Kurslitteratur för Tävlingsledare GIT (Golfens IT-system) Denna dokumentation är inte en handledning till själva GIT-systemet med knapptyckningar etc. utan en beskrivning av funktionaliteten i GIT:s tävlingsmodul. Varje tävlingsledare bör dock vara väl förtrogen med GIT:s tävlingsfunktioner (gärna med praktisk terminalträning). Tävlingsmodulen i GIT bygger på Tävlingshandboken, och stöder de former för spelet som är definierat i tävlingshandboken. Många klubbar anordnar klubbtävlingar med andra spelformer och egna specialregler som inte finns i tävlingshandboken och därmed inte heller stöds av GIT. Tänk på detta om en speciell tävling inte passar in i GIT-systemet. Strukturen i GIT:s onlinehjälp bygger på samma indelning som kapitel 9 i tävlingshandboken, före tävling, under tävling och efter tävling. Även om tävlingsledaren inte själv står för knapptryckandet vid tävlingen, rekommenderas starkt att tävlingsledaren löpande läser i GIT-Onlinehjälp om hur tävlingarna hanteras i GIT, speciellt de checklistor som finns där. GITs Onlinehjälp uppdateras kontinuerligt vid nya releaser av GIT och innehåller alltid aktuell information. Man behöver inte har GIT installerat i t.ex. sin hemdator för att läsa GIT-Onlinehjälp. Hjälpen ligger som en helt separat webbsida med adressen Tänk även på att kolla sidan Tips och råd, där det finns en hel del bra tips.

2 Skapa Tävling Tävlingar läggs med fördel upp i GIT redan på försäsongen i februari-mars. Är tävlingsledaren involverad redan i detta stadie är det han/hon som kontaktar eventuell sponsor och bestämmer hur tävlingen skall sättas upp (spelformer, datum, klassindelning etc.). Tävlingsledaren och eventuell sponsor bestämmer hur tävlingen skall se ut och ger underlag till tävlingskommittén om hur tävlingen skall läggas upp. Blir tävlingsledaren tilldelad en tävling i ett senare skede, när den redan är upplagd i GIT, är det tävlingsledarens ansvar att kontrollera att alla parametrar är rätt upplagda och stämmer överens med en eventuell sponsors önskemål. I GIT finns det många parametrar, som man behöver känna till för att kunna lägga upp en tävling på rätt sätt, och som tävlingsledaren bör känna till. Klubben kanske har vissa standardtyper av tävlingar som ofta återkommer med liknande parametersättning. Det kan också vara så att man inte behärskar alla parametrar och därför har många likartade tävlingar, och inte utnyttjar GIT-systemets alla möjligheter till att sätta upp ett varierande och omväxlande tävlingsprogram. Det förekommer också att klubbar av tradition anordnar tävlingar med en blandning av olika spelformer och flera tävlingar i tävlingen som inte stöds av GIT. Exempel på detta kan vara bästboll med samtidig netto/bruttoscore per spelare, KM-klasser både med och utan HCP samtidigt etc. Ofta används ändå GIT för dessa typer av tävlingar dock med viss begränsning eller workaround, tänk dock på att om ronden skall vara handicapgrundande måste vissa villkor vara uppfyllda, annars skall man definiera tävlingen som ej HCP-grundande. Parametrar som registreras i tävlingsegenskaperna. Tävlingsnamn Beskrivning Lagtävling Spelsätt Speltyp SGF/GDF-klassificering Anmälningssätt lag Antal spelare i lag Visa tävling Öppen för Klubbgrupp Max deltagare Tillåt önskemål starttid Urval vid överanmälan Prissumma Tillgänglighet för olika listor på olika kanaler Namnet måste vara unikt. Tänk på att ange årtal i namnet om tävlingen återkommer från år till år. Gör en bra beskrivning, då denna visas på webben och skall locka deltagare Lagtävlingar, kan bestå av olika spelsätt och spelformer. Singelspel, parspel eller lagspel Slagspel eller matchspel Krävs för de tävlingar som man vill få klassificerade på distrikts- eller SGF-nivå. Läs mer på sidan Distrikt Klassificering av tävling i onlinehjälpen. Individuell-, par- eller laganmälan Anges bara för lagtävlingar Webb och/eller Terminal. Måste kryssas i för att tävlingen skall vara tillgänglig på Min Golf resp. Golfterminalen. Alla, medlemmar, klubbgrupp. Begränsning av tävlingsanmälan. Klubbgrupper måste definieras i förväg under Administration. Anger max antal deltagare i singeltävling alt. max antal lag i lagtävling. Bra att ange i förväg så man kan beräkna hur stort starttidsförbudet skall vara. Spelare kan ges möjlighet att välja tidig resp. sen start vid anmälan Anmälningsordning, HCP-principen, lottning Total prissumma vid större tävlingar. Från- och tilldatum för anmälnings- start och resultatlistor. Man kan även ange vilka listor som skall publiceras på Webb och i Golfterminal.

3 Parametrar som registreras per klass Klassnamn o Förkortning Kön Klasstyp HCP- och åldersgränser, Man resp. Kvinna Tee Man resp. Kvinna Antal prisplatser Antal deltagare Min- och Max HCP vid par- och lagtävling Avgörande vid lika resultat 1:a, 2:a, 3:e hand Avgörande vid 1:a plats Önskemål tee möjlig för Avgifter A, B, C klass etc. är vanliga men man kan även välja andra namn Kvinna, man, båda tillåtna eller mix (båda krävs) Handicap eller scratch Min- och Maxgränser för både HCP (+8 till 54 och ålder (0-99). Se till att HCP-gränserna inte överlappar varandra, om så är fallet får spelaren möjlighet att själv välja vilken klass han vill tävla i. I vissa tävlingar görs en slutlig klassindelning först när anmälningstiden har passerats, för att t.ex. skapa två klasser med lika stort antal deltagare i varje klass. Räkna manuellt fram hur klassgränserna skall justeras och uppdatera därefter tävlingen, så att anmälda spelare placeras in i rätt klass. Vit, gul, röd, blå etc. Visas i fet stil på resultatlistor Används endast vid match-tävlingar så skapas Match-stegen med automatik Här anges Min. resp Max sammanlagd HCP för ett par eller lag. Delad placering, lottning, matematiska metoden eller spelhandicapmetoden Delad placering, Sudden death eller särspel Man måste här ange om seniorer (herrar 75+) samt pojkar 12 år eller yngre med officiellt HCP, skall har möjlighet att välja tee enligt 5.15 i Spel- o tävlingshandboken. Man kan även ange om val av tee gäller för samtliga. Man kan hantera både anmälningsavgift och tilläggsavgift (=tävlingsgreenfee) via GIT. Avgiftsregler läggs upp i förväg av klubbadministratör. Parametrar som registreras per rond Spelform Från hål till hål Max HCP S-HCP reducering CUT regler HCP-grundande Slagtävling, Slaggolf, Poängbogey, Bogeytävling eller olika eclecticformer Foursome, greensome eller fyrboll vid parspel Om man har blandade spelformer i en tävling kan man t.ex. skapa 2 ronder med foursome på hål 1-9 och greensome på hål Om man på en klass t.ex. angett max HCP 54 och man i detta fält skriver max HCP 36,0 innebär det att en spelare med HCP 54 får delta i tävlingen men får spela på HCP 36,0. Max S-HCP för lag gäller endast för Lagtävling och Seriespel Sätts automatiskt enligt reglerna i spel- och tävlingshandboken. Läs mer på onlinehjälpen sidan Tävling Ny tävling CUT. Ja eller Nej. Parametrar som registreras per startomgång Bana Startdatum och klockslag Slutdatum och klockslag Startförbud Ronder som ingår i startomgången Klubben kan ha lagt upp flera olika banor med olika slingor. Här väljer man vilken bana som skall spelas. Detta datum är själva tävlingsdagen. Vid tävlingar över flera dagar skapas minst en startomgång per dag. Klockslaget blir tidpunkt för första starttid. Denna tidpunkt används för att reservera erforderliga antal tider i tidbokningen. OBS! Om klubben använder en speciell tävlingsbana måste man se till att skapa starttidsförbudet på tidbokningsbanan via en speciell parameter för banan. Görs normalt av en klubbadministratör. Man kan förlänga starttidsförbudet i tidbokningen med xx minuter före och efter tävling. Anger de ronder som skall spelas denna dag för resp. klass.

4 Kontaktpersoner för tävling Tänk på att du som tävlingsledare skall finnas med som kontaktperson för tävlingen med telefon och/eller e-postadress. Denna information visas på webben och är viktig för spelare som vill komma i kontakt med tävlingsledningen. Man kan lägga in flera kontaktpersoner som t.ex. domare, caddiemaster m.fl. Före tävling Anmälningar till tävlingen görs oftast av spelaren själv via Min Golf eller Golfterminalen. Anmälan kan naturligtvis också göras via telefon, där registreringen normalt görs av klubbens reception/kansli. Många klubbar har fått ett ökat deltagande i tävlingar, genom att göra ett utskick via E-post med lite reklam och information till klubbmedlemmarna någon vecka före tävling. Uppdatering av HCP När anmälan görs används det HCP som spelaren har vid anmälningstillfället. Om spelarens HCP ändras under anmälningstiden sker uppdatering av Spelarens HCP automatisk när man lottar startordning, när man går in och väljer uppdatera eller när scoreinmatning påbörjas. Ett problem, som beror på ändrat HCP, kan uppstå om en spelare är anmäld i en klass och dagarna före höjer/sänker sin HCP så en klassgräns passeras. Personen skall då spela i en annan klass än där han är anmäld. Är det dessutom så att ändringen har skett efter att startlistan är framkörd, kan det t.ex. hända att man får en spelare i A-klass som har en starttid i slutet på B-klassen, kanske flera timmar senare. Vid dessa tillfällen kan man använda den Uppdateringsfunktion som finns i GIT för att personen ska flyttas från en klass till en annan. På speldagens morgon ska en uppdatering av tävlingen göras, för att spelarna skall få rätt HCP i tävlingen och placeras i rätt klass. Har man skrivit ut scorekort eller scorekortsetiketter måste man manuellt gå igenom dessa och justera HCP för eventuella sena HCP-ändringar. Tips: Det enklaste sättet att se vilka som har förändrat sitt HCP sedan anmälan gjordes är att innan uppdatering av HCP för tävlingen titta i listan Deltagarkontroll. Alla deltagare som har en annan HCP på tävlingen än i GIT har en stjärna vid HCP i Deltagarkontroll. Skapa startordning (lottning) Om inte tävlingsledaren är med vid själva lottningen bör denne dock vara väl uppdaterad på vilka parametrar som styr lottningen och meddela sina och sponsorernas önskemål om hur lottning skall ske till den som utför lottningen (klubbadministratör, kanslist eller tävlingskommitté). Tänk på att vissa lottningsparametrar även berör banpersonalen, t.ex. kräver en Shotgunstart (Kanonstart) en helt annan planering av banförberedelserna som greenklippning, klipptåg mm. En tävling med Shotgunstart eller start från två tee, måste i god tid diskuteras med banchefen. Lottning bör ske i nära anslutning till den tidpunkt man har sagt (dvs. registrerat i tävlingsegenskaperna) att startlistan skall publiceras. Man skapar en startordning för varje startomgång i tävlingen. Vid 36, 54 eller 72- hålstävlingar skapar man oftast ny startordning baserad på föregående ronds resultat.

5 När man skapat en första preliminär startordning, behöver man ibland göra några manuella justeringar i startordningen för t.ex. spelande funktionär, samåkning eller andra specifika önskemål. Har man kryssat för att tillåta önskemål om sen eller tidig start i tävlingsegenskaperna, tar lottningsberäkningen hänsyn till dessa önskemål automatiskt. När lottningen är klar, ska man komma ihåg att publicera startordningen på webben genom att bocka för slutlig startordning. Startlistor skall skrivas ut och anslås där klubben anvisar. Scorekort (via OnTag) eller scorekortsetiketter bör skrivas ut så sent som möjligt innan tävlingsdagen, helst kvällen före. Detta på grund av att man vill ha så få ändringar av HCP som möjligt mellan utskriften och tävlingsstart. Tävlingsledaren är normalt den person som är kontaktperson för spelarna, och som tar emot eventuella efteranmälningar och avanmälningar, önskemål om samåkning mm från spelarna. Om inte tävlingsledaren själv handhar GIT, måste all sådan information slussas vidare till den administratör som sköter GIT-systemet. Parametrar som styr hur lottningen sker Tillåt önskemål starttid Ger spelaren själv möjlighet att begära sen eller tidig start. n finns i tävlingsegenskaperna, se ovan. Placeringsform Klassvis, Gruppvis, Seedning från resultat manuell seedning med några olika varianter inom varje typ. Man kan även göra en helt manuell lottning. Grupper Om man inte använder klassvis lottning, skapar man grupper istället, vilket betyder att man sammanför flera klasser till en grupp. T.ex. vill man lotta alla spelare i en klass skapar men en grupp som innehåller alla klasser. Starthål Man kan välja att t.ex. starta från både 1:a och 10:e tee två bollar samtidigt Övriga val Shot-Gun. Gemensam start på alla hål samtidigt. Blandade klassövergångar. Blandar spelare från olika klasser på den starttid som avslutar/inleder en klass. Oförändrad startordning. Används om man t.ex. har publicerat en lottning, och man någon dag senare tvingas förlänga startomgångens tid pga ett större antal deltagare. Starttidsintervall Anger hur många minuter man vill ha mellan varje boll. OBS! Om man har ett annat starttidsintervall i en tävling än vad man har i den normala tidbokningen kan det blir förskjutningar i reserverade tider. Läs mer på sidan Tävling Före tävling Starttidsintervall vid tävling. Deltagare i starttid Antal spelare per boll, 1,2,3 eller 4. Reservtid (extra starttid) Man kan välja att lägga till tomma reservtider antingen en per timme eller en reservtid mellan varje klass/grupp för att kunna ta emot efteranmälningar. Fördela spelare Man kan fördela spelare mellan bollarna. Följande kategorier går att fördela: Familj, damer, juniorer tom en viss ålder samt klubbar Under tävling På tävlingsdagens morgon är det första man gör att uppdatera tävlingen en sista gång. Man måste då kontrollera om några ändringar av HCP har gjorts i sista stund, för att manuellt kunna ändra uppgiften om HCP på scorekortet innan det delas ut till spelaren. Görs enklast i Deltagarkontroll. Det finns en möjlighet i GIT att registrera att spelaren har kommit till start, dvs. är aktiv i tävlingen. Detta gör man i listan deltagarkontroll, där man kan bocka av spelaren med en

6 kryssruta. Många klubbar använder dock inte denna möjlighet utan bockar manuellt av deltagarna på en vanlig starttidslista i samband med att man tar betalt och delar ut scorekort. Man kan även använda GIT för att registrera betalning av startavgifter. Spelarna skall själva hantera sin HCP i GIT via Min Golf alt. kontakt med hemmaklubben, så det alltid skall vara uppdaterat. Spelare som kommer med avvikande uppgifter om sin HCP mot vad som är registrerat i GIT, måste på något sätt kunna vidimera att så är fallet (de gamla noteringshäftena används inte längre), och ha uppgift om datum och markör för den rond som skulle ha påverkat HCP. Har man en golfterminal på klubben är ett bra sätt att be spelaren själv gå till terminalen och registrera handicappåverkande ronder, för att sedan återkomma till tävlingssekretariatet och hämta ut sitt scorekort. Man får i detta fall göra en ytterligare uppdatering av tävlingen, efter att spelaren har lagt in sina ronder i GIT via terminalen. Eftersom samtliga handicappåverkande sällskapsronder numer skall föranmälas, antingen i GIT,Min Golf eller via Golfterminalen kommer det finnas tillfällen där ronder finns föranmälda men inget resultat har registrerats. Dessa ronder kommer vid överföring av tävlingsronden att sättas som NR-rond (no return) under handikapfliken. GIT kommer att utgå ifrån att personen spelar på korrekt HCP, men sparar en loggning på att föranmälda ronder makulerats. TV-visning Använder klubben funktionen TV-visning i GIT, skall tävlingsledaren kontrollera att denna är påslagen och att tävlingen är inlagd i TV-visningen. Inläggning av tävlingen i TV-visningen, sköts normalt av en klubbadministratör i god tid innan tävlingen. Scoreinmatning En av de enklaste funktionerna i tävlingsmodulen är själva scoreinmatningen. Man matar in scorerna efterhand som de kommer in. För spelare som bryter en tävling, måste man göra en inmatning och ange orsaken. För spelare som inte kommer till start, kan man antingen registrera en avbruten rond, eller alternativt radera anmälan. Man kan inte klarrapportera en rond där det finns spelare som inte har ett inmatat resultat eller saknar orsak till avbruten tävling. Skall en spelare diskvalificeras måste tävlingsledaren registrera detta. När man matar in scorer skall man då och då göra en beräkning av resultatet för aktuell klass för att resultaten skall visas i TV-visningen. Även om man inte har TV-visning är det bra att då och då beräkna resultatet och skriva ut resultatlistor som anslås på lättillgängligt ställe. Efter tävling Om tävlingen slutar med särspel eller sudden death, måste man registrera särskiljningsresultatet. Det finns också en textruta där man kan notera någon signifikant resultatinformation för tävlingen, t.ex. long drive, närmast hål etc. När en klass är färdigspelad skall den klarmarkeras. Detta innebär en kontroll av att alla spelare har ett resultat samt att resultatlistan publiceras på webben. Detta görs i lista scoreinmatning genom att sätta en i bock i rutan för klarmarkera rond för resp. klass.

7 När hela startomgången är färdigspelad skall startomgången klarmarkeras vilket innebär att HCP överförs till medlemsregistret för alla spelare i startomgången. Detta görs i lista scoreinmatning genom att sätta en i bock i rutan klarmarkera rond för startomgången. Från och med uppdateringen i GIT maj 2012 kommer de nya CBA-reglerna, som ersätter den tidigare 10% regeln, att finnas inbyggda i GIT. I korthet innebär dessa att buffertzonen för tävlingen flyttas efter hur resultatet på tävlingen blir. Det måste vara minst 10 spelare i en startomgång och de måste ha HCP 26,4 eller lägre för att CBA-regeln ska infalla. Vid större tävlingar med pennigpriser, skall uppgifter om vem som vunnit vad registreras i GIT. Det sista man gör i GIT med en tävling är att man markerar den som stängd med en kryssruta. Detta innebär att tävlingen låses för oavsiktliga ändringar eller uppdateringar. Vill man ändå ändra något är det bara att avmarkera stängningsrutan, och göra ändringen och därefter stänga den igen. Tävlingsresultaten ligger dock kvar för statistikrapporter och förs därefter över till ett speciellt tävlingshistorikregister. Rapporter och webb Det finns ett antal rapporter som används vid tävlingar. Rapporterna finns dessutom i ett antal olika varianter som t.ex. Netto/Brutto, Etiketter för olika skrivare etc. Anmälningslista, (Par-Lag, Single, Single-klass) Avgiftslista Startlista (Klubbordning, Single, Par-Lag, Match) Scorekortsetiketter (10-tal varianter) Scorekort (via OnTag) Resultatlista (Enskild rond, Lagtävling, Match, Ackumulerat) Tävlingsfakta Dessutom finns det diverse resultatlistor med tävlingshistorik. Webben Webben används alltmer av spelarna. Här sammanfattas de inställningar som styr visning av tävlingar på webben. Visa tävling på webb (kryssruta i tävlingsegenskap) Anmälan via webb (kryssruta i tävlingsegenskap) Aktivera visa startlista (kryssruta i tävlingsegenskap) Aktivera visa resultatlista (kryssruta i tävlingsegenskap) Visa/publicera startlista. Publicera startordning (kryssruta i visa startlista) Visa resultat per klass. Klarmarkera rond för resp. klass (kryssruta i visa scoreinmatning)

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2015

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2015 TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2015 Allmän information: Tävlingarna genomförs enligt: Regler för Golfspel 2012 2015 Spel- och Tävlingshandboken 2012 2015 SGF:s Regelkort 2015 Elva

Läs mer

Bestämmelser Smålandsserien 2015

Bestämmelser Smålandsserien 2015 Bestämmelser Smålandsserien 2015 Innehållsförteckning... 1-2 Allmänt... 3 Förbehåll... 3 Information... 3 Administration... 3 Deltagande... 3 Arrangerande klubb... 3 Serieindelning... 3 Åldersvillkor...

Läs mer

Seriespel 2015 Tävlingen läggs ut av SGF och finns i arrangerande klubbars tävlingslista.

Seriespel 2015 Tävlingen läggs ut av SGF och finns i arrangerande klubbars tävlingslista. Seriespel 2015 Tävlingen läggs ut av SGF och finns i arrangerande klubbars tävlingslista. Vissa uppgifter är förinställda på tävlingen, några saker måste klubbarna själva ställa in på respektive tävling.

Läs mer

Fjällbacka GK. Tävlingsprogram 2016. Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 fjallbacka.gk@telia.com www.fjallbackagk.

Fjällbacka GK. Tävlingsprogram 2016. Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 fjallbacka.gk@telia.com www.fjallbackagk. Fjällbacka GK Tävlingsprogram 2016 Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 E-mail fjallbacka.gk@telia.com Hemsida www.fjallbackagk.se TÄVLINGSBESTÄMMELSER Anmälan: Anmälan skall

Läs mer

Bestämmelser Smålandsserien 2016

Bestämmelser Smålandsserien 2016 Bestämmelser Smålandsserien 2016 Innehållsförteckning... 1-2 Allmänt... 3 Förbehåll... 3 Information... 3 Administration... 3 Deltagande... 3 Arrangerande klubb... 3 Serieindelning... 3 Åldersvillkor...

Läs mer

Nya Git Tävling. Martin Gavelin m.gavelin@gmail.com 070-3090247

Nya Git Tävling. Martin Gavelin m.gavelin@gmail.com 070-3090247 Nya Git Tävling Martin Gavelin m.gavelin@gmail.com 070-3090247 Agenda Inloggning Inställningar i ngt (kategorier, klubbgrupper och avgiftregler) Skapa singeltävling Anmäla spelare, anmälningslistor och

Läs mer

BLEKINGE 2015. Klass Klassindelning Hcp Spelform Antal hål Tee. A Pojkar/Flickor <12,0 Slagtävl scratch 18 Gul/röd

BLEKINGE 2015. Klass Klassindelning Hcp Spelform Antal hål Tee. A Pojkar/Flickor <12,0 Slagtävl scratch 18 Gul/röd 1 Deltagare För klass A, B och C: Pojkar och Flickor födda 1994-2002 Spelare född senare än 2002 som önskar delta i A-klass skall söka dispens för detta via SGF. Klass Klassindelning Hcp Spelform Antal

Läs mer

EGA Handicap 2012-2015 - Nytt inför årsskiftet 2012/2013

EGA Handicap 2012-2015 - Nytt inför årsskiftet 2012/2013 EGA Handicap 2012-2015 - Nytt inför årsskiftet 2012/2013 Handicapregler 2012-2015 Originaltexten och en översättning till svenska finns på golf.se En kortfattad vägledning gavs ut som bilaga i Svensk Golf

Läs mer

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. D22, D50, D60, D70 och Foursome open

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. D22, D50, D60, D70 och Foursome open Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Reviderade 2015-04-16 INNEHÅLL 1. Generellt D22, D50, D60, D70 och Foursome open 2. Representation 2.1 Ålderskategorier, ålder och handicap 2.2

Läs mer

SKANDIA CUP 2008. Till Tävlingsledaren av klubb-, grupp- och regionkval samt riksfinal

SKANDIA CUP 2008. Till Tävlingsledaren av klubb-, grupp- och regionkval samt riksfinal 40 Till Tävlingsledaren av klubb-, grupp- och regionkval samt riksfinal SKANDIA CUP 2008 Skandia Cup är en unik idrottstävling, inte bara till sin omfattning utan också till sin form. Den börjar som en

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL och SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2008 GOLF FÖR FUNKTIONSHINDRADE

TÄVLINGSLEDARMANUAL och SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2008 GOLF FÖR FUNKTIONSHINDRADE HandiGolf Tour 2008-03-31 1 (9) TÄVLINGSLEDARMANUAL och SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2008 GOLF FÖR FUNKTIONSHINDRADE mars 2008 Bäste tävlingsledare, Inom Svenska Golfförbundet är samtliga tävlingar

Läs mer

Handböcker 2008 2011. Regler för Golfspel. Spel- och Tävlingshandbok. Handicapregler

Handböcker 2008 2011. Regler för Golfspel. Spel- och Tävlingshandbok. Handicapregler Handböcker 2008 2011 Regler för Golfspel Spel- och Tävlingshandbok Handicapregler Handböcker 2008 2011 Utgivning är planerad till början av 2008 Information om de nya handböckerna och utbildning i det

Läs mer

Handledning OnTag Digitala Scorekort

Handledning OnTag Digitala Scorekort Version: 1.0 2014-10-07: 2014 evry.com Handledning OnTag Digitala Scorekort EVRY One Halmstad AB Sida 2 / 15 Innehåll 1 Inledning 3 2 Aktivering av tjänsten 3 3 Exportera slinginformation 4 4 Uppdatera

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB Leksands Golfklubb Sida 1 (5) REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel", "Decisions on the Rules of Golf", "Spel och Tävlingshandboken", Riksidrottsförbundets

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB Golf spelas enligt "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets (RF)

Läs mer

Tävlingsbestämmelser "JMI-finalen" Junior Masters Invitational 2012

Tävlingsbestämmelser JMI-finalen Junior Masters Invitational 2012 Tävlingsbestämmelser "JMI-finalen" Junior Masters Invitational 2012 JMI-tävling är grunden för den årligen återkommande inbjudningstävlingen. JMI är beteckningen på den kommitté och arbetsgrupp, representantskap,

Läs mer

MANUAL FÖR TÄVLINGAR INOM VÄSTERGÖTLANDS GOLF DISTRIKT 2010. (distrikt A samt distrikt B)

MANUAL FÖR TÄVLINGAR INOM VÄSTERGÖTLANDS GOLF DISTRIKT 2010. (distrikt A samt distrikt B) MANUAL FÖR TÄVLINGAR INOM VÄSTERGÖTLANDS GOLF DISTRIKT 2010 (distrikt A samt distrikt B) 1 Anmälningar till distrikt A, klass A (killar och tjejer som spelar slagtävling, scratch, 27 hål) görs via www.golfdata.se.

Läs mer

TÄVLINGSPROGRAM 2012

TÄVLINGSPROGRAM 2012 TÄVLINGSPROGRAM 2012 Tidsbokning 040-42 96 80 Tävling 040-42 96 81 Kansli 040-42 96 82 Klubbchef 040-42 96 83 Fax 040-42 96 84 Shop 040-42 96 85 Restaurang 040-42 96 86 E-mail: soderslattsgk@sslgk.se Hemsida:

Läs mer

Regler och Föreskrifter 2015 Godkända av klubbens styrelse 20 april 2015. Årsrevision 2015 Tävlingskommittén/ Lena Ihlström Sönnert

Regler och Föreskrifter 2015 Godkända av klubbens styrelse 20 april 2015. Årsrevision 2015 Tävlingskommittén/ Lena Ihlström Sönnert Regler och Föreskrifter 2015 Godkända av klubbens styrelse 20 april 2015 Årsrevision 2015 Tävlingskommittén/ Lena Ihlström Sönnert Innehållsförteckning: 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets

Läs mer

En snabb vägledning i Regler för golfspel. Gäller från januari 2016

En snabb vägledning i Regler för golfspel. Gäller från januari 2016 En snabb vägledning i Regler för golfspel Gäller från januari 2016 2 VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA EN SNABB VÄGLEDNING Denna vägledning ger en enkel förklaring till de vanligaste regelsituationerna. Den utgör

Läs mer

Min Golf - Kort beskrivning

Min Golf - Kort beskrivning Sida 1 (10) Min Golf - Kort beskrivning Denna sida riktar sig mot den vanlige golfaren, och utgör en kortfattad beskrivning av funktionerna i Min Golf. Inloggning Direkt i inloggningsrutan, finns snabblänkar

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL SERIESYSTEMET 2008

TÄVLINGSLEDARMANUAL SERIESYSTEMET 2008 Seriesystemet 2008-05-19 1 (19) TÄVLINGSLEDARMANUAL SERIESYSTEMET 2008 Mars 2008 Bäste tävlingsledare, Inom Svenska Golfförbundet är samtliga tävlingar organiserade under verksamhetsområdet Tävling & Evenemang

Läs mer

Matchspelstävlingar (utslagsturnering) följer i stort samma rutiner i GDT som slagtävlingar. Skillnader:

Matchspelstävlingar (utslagsturnering) följer i stort samma rutiner i GDT som slagtävlingar. Skillnader: Sida 1(5) 2003-06-23 Bo Bengtsson Manual matchspel (utslagsturnering) 2003 (reviderad juni 2003) Allmänt Matchspelstävlingar (utslagsturnering) följer i stort samma rutiner i GDT som slagtävlingar. Skillnader:

Läs mer

SKANDIA SCRAMBLE TJEJER SKANDIA SCRAMBLE KILLAR TÄVLINGSLEDARMANUAL 2007

SKANDIA SCRAMBLE TJEJER SKANDIA SCRAMBLE KILLAR TÄVLINGSLEDARMANUAL 2007 2007-03-16 Skandia Scramble 1 (6) SKANDIA SCRAMBLE TJEJER och SKANDIA SCRAMBLE KILLAR TÄVLINGSLEDARMANUAL 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. Övergripande tävlingsbestämmelser 2 2. Klubbkval 2 3. Regionkval

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2016

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2016 TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2016 Allmän information: Tävlingarna genomförs enligt: Regler för Golfspel, gäller från januari 2016 Spel- och Tävlingshandboken gäller från januari

Läs mer

GEMENSAMMA TÄVLINGSBESTÄMMELSER SKANDIA JUNIOR GOLF

GEMENSAMMA TÄVLINGSBESTÄMMELSER SKANDIA JUNIOR GOLF GEMENSAMMA TÄVLINGSBESTÄMMELSER SKANDIA JUNIOR GOLF ÖVERGRIPANDE Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual för Skandia Junior Golf genomförs tävlingarna enligt: Regler för Golfspel 2008 2011 Spel-

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 PRESENTATION, PROGRAM OCHINLEDNING PRESENTATION Pierre Oksanen, Tävlingskommittén Hasse Pettersson, Juniorkommittén PROGRAM 09.00 Inledning 09.15 Återblick från säsongen/statistik

Läs mer

1 LATHUND MIN GOLF 5.0

1 LATHUND MIN GOLF 5.0 1 LATHUND MIN GOLF 5.0 Denna sida riktar sig mot den vanlige golfaren, och utgör en kortfattad beskrivning av funktionerna i Min Golf. 1.1 INLOGGNING Direkt i inloggningsrutan, finns snabblänkar för snabbokning

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

CHECKLISTA för TÄVLINGSLEDARE. Tävling:...Datum...

CHECKLISTA för TÄVLINGSLEDARE. Tävling:...Datum... CHECKLISTA för TÄVLINGSLEDARE Tävling:...Datum... Ansvarig TL... Sign 1. Före LOTTNINGSDAGEN Gör upp om arbetsfördelning inom Tl-grupp Planera för ev. extra funktionärer, såsom starters eller fore caddies

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2007

TÄVLINGSLEDARMANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2007 2007-02-16 Svenska Mini-Touren, 1 (6) TÄVLINGSLEDARMANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2007 SGF SGT GK Mars 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Övergripande tävlingsbestämmelser 3 2. Tävlingsfakta 3 3. Presentation i

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Veterantouren - Tävlingsinformation

Veterantouren - Tävlingsinformation Veterantouren - Tävlingsinformation Veterankommittén ansvarar för Veteranernas Tävlingsprogram och dess genomförande. Tävlingarna är öppna för alla medlemmar i Ågesta GK som fyller 60 år under innevarande

Läs mer

Handicapregler 2012-2015. En kortfattad vägledning kommer som bilaga i Svensk Golf

Handicapregler 2012-2015. En kortfattad vägledning kommer som bilaga i Svensk Golf Handicapregler 2012-2015 En kortfattad vägledning kommer som bilaga i Svensk Golf Några av de viktigaste nyheterna Klubbhandicap 54-37 återinförs Obligatorisk föranmälan av handicaprond kommer att gälla

Läs mer

Dags att börja tävla?

Dags att börja tävla? Dags att börja tävla? Det är både roligt och nyttigt att tävla i tennis, man lär känna jämnåriga från andra klubbar och får chansen att spela mot andra än de man vanligtvis tränar med. Hur gör man om man

Läs mer

CSN-rapportering, gymnasiet

CSN-rapportering, gymnasiet CSN-rapportering, gymnasiet Förutsättning, modul CSN. Förberedelser Göra inställningar i enhetsregistret 1. Välj Organisation Enhet 2. Sök efter rätt enhet, dvs den enhet eleverna som ska rapporteras tillhör.

Läs mer

Statuter och tävlingsbestämmelser för UGF Matchplay Cup 2017

Statuter och tävlingsbestämmelser för UGF Matchplay Cup 2017 Statuter och tävlingsbestämmelser för UGF Matchplay Cup 2017 170321 Tävlingsform: Lagtävling matchspel mellan klubbar anslutna till Upplands Golfförbund (UGF). Tävlingen spelas mellan av klubbarna anmälda

Läs mer

Manual för. Skandia Tour Distrikt inom Västergötlands Golfförbunds distrikt Ungdom/elit 2014

Manual för. Skandia Tour Distrikt inom Västergötlands Golfförbunds distrikt Ungdom/elit 2014 Manual för Skandia Tour Distrikt inom Västergötlands Golfförbunds distrikt Ungdom/elit 2014 UTKAST DÅ VI VÄNTAR PÅ SGF SLÄPPER UT BILAGOR FÖR 2014 SKRIV INTE UT DENNA MANUAL INNAN DEN SLUTLIGA MANUALEN

Läs mer

Administration Grannsämjan administreras av golfklubbarna i Emmaboda, Nybro, Kalmar, Grönhögen, Oskarshamn, Mönsterås, Möre, och Saxnäs

Administration Grannsämjan administreras av golfklubbarna i Emmaboda, Nybro, Kalmar, Grönhögen, Oskarshamn, Mönsterås, Möre, och Saxnäs Bestämmelser för Grannsämjan 2017 Förbehåll Grannsämjan har rätt att i samråd med berörda GK göra nödvändiga ändringar och tillägg i dessa bestämmelser. Ändringar från 2016 markerade i högermarginalen

Läs mer

Tävlingsstatuter SoGK 2016 Klubbmästerskap o KM Herrar/Damer o KM Kategorier o KM Foursome o KM Två Generationer o KM Äkta makar/sambos

Tävlingsstatuter SoGK 2016 Klubbmästerskap o KM Herrar/Damer o KM Kategorier o KM Foursome o KM Två Generationer o KM Äkta makar/sambos Tävlingsstatuter SoGK 2016 Klubbmästerskap o KM Herrar/Damer o KM Kategorier o KM Foursome o KM Två Generationer o KM Äkta makar/sambos KM Spelform Tee Deltagare Särskiljning Prisutdelning Herrar Damer

Läs mer

Glasrikets Golfklubb Växjö Seniormöte 30 mars 2016

Glasrikets Golfklubb Växjö Seniormöte 30 mars 2016 Minnesanteckningar Sidan 1 av 3 Glasrikets Golfklubb Växjö Seniormöte 30 mars 2016 Tid Kl 08.30-09.30 Plats Klubbstugan Närvarande: ca 45 medlemmar Bilagor: 1. Inbjudan till Gubbaklubban. 2. Vintercupen

Läs mer

Användarmanual Gäller för TennisX version 1.1.3 med kompletteringar för version 1.2.0

Användarmanual Gäller för TennisX version 1.1.3 med kompletteringar för version 1.2.0 Användarmanual Gäller för TennisX version 1.1.3 med kompletteringar för version 1.2.0 För support och frågor skicka e-post till tennisx@stingrock.com För nedladdning av senaste version, svar på vanliga

Läs mer

Handbok WRAS tävlingsprogram 2008

Handbok WRAS tävlingsprogram 2008 1(37) Handbok WRAS tävlingsprogram 2008 2(37) Innehåll 1 Inloggning administratör/tävlingsansvarig... 3 2 Före tävling... 5 2.1 Ny tävling... 5 2.1.1 Start och slutdatum... 7 2.1.2 Lägg till bilder/filer...

Läs mer

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER Källa: Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok DEFINITIONER SPELSÄTT Sätten att spela är singelspel, parspel och lagspel Singel I singelspel bildar en spelare

Läs mer

1) OBS!! det är endast möjligt att deltaga i en av ronderna på Mönsterås GK:s deltävling Sida 1 av 5

1) OBS!! det är endast möjligt att deltaga i en av ronderna på Mönsterås GK:s deltävling Sida 1 av 5 Bestämmelser för Grannsämjan 2016 Förbehåll Grannsämjan har rätt att i samråd med berörda GK göra nödvändiga ändringar och tillägg i dessa bestämmelser. Ändringar från 2015 markerade i högermarginalen

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt och klubbar som arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Senast uppdaterad 2010-01-17. Propositionen Viktiga datum och tidpunkter är när tävlingen öppnas för

Läs mer

HALLANDS GOLFFÖRBUND. Manual 2016. Regler för juniortävlingar och information till ledare och föräldrar

HALLANDS GOLFFÖRBUND. Manual 2016. Regler för juniortävlingar och information till ledare och föräldrar HALLANDS GOLFFÖRBUND Manual 2016 Regler för juniortävlingar och information till ledare och föräldrar HGDF s ELIT- och JUNIORORDFÖRANDE 2016 Linda Nevrén mobil 070-580 54 20 e-post linda@haverdalsgk.se

Läs mer

FORE. Våren är här! ny vit marmorsand. Lektioner med Peter Runius gjorde att Lena fick tillbaka glädjen för golfen

FORE. Våren är här! ny vit marmorsand. Lektioner med Peter Runius gjorde att Lena fick tillbaka glädjen för golfen FORE Nyheter från Askersunds Golfklubb. Nummer 1, 2016. Våren är här! Renovering av bunkrarna med ny vit marmorsand Lektioner med Peter Runius gjorde att Lena fick tillbaka glädjen för golfen Vårens städdagar

Läs mer

CHECKLISTA för TÄVLINGSLEDARE. Tävling:...Datum...

CHECKLISTA för TÄVLINGSLEDARE. Tävling:...Datum... CHECKLISTA för TÄVLINGSLEDARE Tävling:...Datum... Ansvarig TL... Sign... 1. Före LOTTNINGSDAGEN... Gör upp om arbetsfördelning inom Tl-grupp Planera för ev. extra funktionärer, såsom starters eller fore

Läs mer

STENUNGSUND OPEN XXVIII AFRICAN DONATION COMPETITION

STENUNGSUND OPEN XXVIII AFRICAN DONATION COMPETITION STENUNGSUND OPEN XXVIII AFRICAN DONATION COMPETITION Lördagen den 14 maj Stenungsunds Open XXVIII är en tävling för färgbälten från Yngre-Minior till Senior. Alla STF-ITF anslutna klubbar i Sverige är

Läs mer

TÄVLINGSPROGRAM 2016. Båstad Golfklubb 0431-78370 - www.bgk.se

TÄVLINGSPROGRAM 2016. Båstad Golfklubb 0431-78370 - www.bgk.se TÄVLINGSPROGRAM 2016 Båstad Golfklubb 0431-78370 - www.bgk.se TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2016 ANMÄLNINGAR Anmälan sker via golfterminalen i receptionen. på Min Golf (svenskgolf.se). till receptionen över disk

Läs mer

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva)

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Tävlingen spelas i 2-mannalag. Spelformen är bästboll match slagspel med hcp reducerat till 85% per spelare. Laget får bestå av en spelare med högst hcp

Läs mer

Junior- kalendern. www.sgdf.se

Junior- kalendern. www.sgdf.se Junior- kalendern 2015 www.sgdf.se Gemenskap, Glädje och Uppmuntran! Stockholms Golfförbund är ett organ för SGFs regionala verksamhet och skall inom ramen för detta verka för att utveckla golfidrotten

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Kommentarer utbildning föreningar. Närvarokort. Grundföreskrifter. För sent inkommen ansökan

Kommentarer utbildning föreningar. Närvarokort. Grundföreskrifter. För sent inkommen ansökan Kommentarer utbildning föreningar Bild 5 Närvarokort - Närvarokorten (manuella eller digitala i IdrottOnline) är föreningens värdehandling och grunden för LOK-stödsansökan. - Föreningen måste vara noga

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2012 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2012 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2012 Skandia Tour är ett toursystem i vilket alla juniorer 13-21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Räkna poäng Övning 1. Herre Hcp 4.8 Gul Tee. De 7 extraslagen läggs ut på hålen som har index (Hcp) 7 eller lägre.

Räkna poäng Övning 1. Herre Hcp 4.8 Gul Tee. De 7 extraslagen läggs ut på hålen som har index (Hcp) 7 eller lägre. Slopetabellen Läs av ditt spelhandicap (Shcp) i slopetabellen. Dam eller? Vilken tee? (Gul, Blå, Röd)? Exempel : Handicap 54, Dam, Röd tee»64 extraslag Exempel : Handicap 54, Herr, Röd tee»56 extraslag

Läs mer

Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar

Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar Fråga 1 2014-05-05 En spelare som slår ut från tee gör en luftmiss. Han trycker ned peggen en centimeter, placerar bollen på den och slår iväg bollen. Han hålar den

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2013 Skandia Tour är ett toursystem där juniorer kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt.

Läs mer

MANUAL kvalitetsregister

MANUAL kvalitetsregister MANUAL kvalitetsregister Mars 0 Förord Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som stödjer ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall och trycksår. Det ger möjlighet till

Läs mer

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 1 Till kontaktmännen inom G-H GDF:s oldboyskommittéer 1. RÄTT ATT DELTAGA Tävlingarna är öppna för distriktets samtliga manliga spelare som under året fyller minst

Läs mer

Tävlingsformer. SPELSÄTT Spelsätten är singelspel, parspel och lagbollsspel. SINGEL I singelspel bildar en spelare sida.

Tävlingsformer. SPELSÄTT Spelsätten är singelspel, parspel och lagbollsspel. SINGEL I singelspel bildar en spelare sida. Tävlingsformer SPELSÄTT Spelsätten är singelspel, parspel och lagbollsspel. SINGEL I singelspel bildar en spelare sida. PARSPEL I parspel bildar två spelare sida och spelar på en gemensam boll eller på

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Inledning...3 Operativsystem och webbläsare...3 Föreningens utbildningsmodul.4 Inledning...4 Arrangemang...4 Öppna arrangemang...4 Sök arrangemang...7 Kopiera arrangemang...7

Läs mer

1 LATHUND MIN GOLF 4.0

1 LATHUND MIN GOLF 4.0 1 LATHUND MIN GOLF 4.0 Nya designen på Min Golf är mycket lättarbetad och självförklarande. Man börjar alltid med att logga in på Min Golf från www.golf.se med sitt Golf-ID och lösenord (de fyra sista

Läs mer

Tävlingsmanual. Västtouren 2017

Tävlingsmanual. Västtouren 2017 Tävlingsmanual Västtouren 2017 Borås GK - 4 juni Dynekilens GK - 15 juli Gullbringa GCC - 20 augusti Tävlingsmanual Ver 1.2 1 Innehållsförteckning Tävlingsmanual... 1 Västtouren 2017... 1 Borås GK - 4

Läs mer

Juniorbladet 1/2016 2016-04-04. Loftahammars Golfklubb www.loftahammarsgk.se. Hej golfvänner,

Juniorbladet 1/2016 2016-04-04. Loftahammars Golfklubb www.loftahammarsgk.se. Hej golfvänner, Juniorbladet 1/2016 Hej golfvänner, Nu gäller det att Du börjar planera golfsäsongen 2016 för att få ut så mycket så möjligt av denna fantastiska sport! I det här Juniorbladet har vi listat alla aktiviteter

Läs mer

1 LATHUND MIN GOLF 2.0

1 LATHUND MIN GOLF 2.0 1 LATHUND MIN GOLF 2.0 Nya designen på Min Golf är mycket lättarbetad och självförklarande. Man börjar alltid med att logga in på Min Golf från www.golf.se med sitt Golf-ID och lösenord (de fyra sista

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0 Innehållsförteckning hypernet Direkt... 3 hypernet Direkt för Förskola/Fritidshem... 3 Systemuppbyggnad... 3 Inloggning för Administratörer...

Läs mer

Aktivitet för alla knattar oavsett hcp

Aktivitet för alla knattar oavsett hcp Aktivitet för alla knattar oavsett hcp Jag heter Jörgen Persson från Landskrona GK och jag anser att golfen är den idrott som har de bästa förutsättningarna för att bli den populäraste idrotten bland ungdomar

Läs mer

Skillnad slagspel - match

Skillnad slagspel - match Skillnad slagspel - match Footer Text 3/24/2015 1 Skillnad match och slagspel Match - spelas man mot man och man spelar om ett hål i taget. Den som vunnit flest hål vinner. Spelare och motspelare Slagspel

Läs mer

Sum-Sim i samarbete med 26 30 juni 2013 i Landskrona

Sum-Sim i samarbete med 26 30 juni 2013 i Landskrona Sum-Sim i samarbete med 26 30 juni 2013 i Landskrona Tävlingsplats: Citadellbadet (50m), Landskrona Invigning: Onsdag 26 juni kl 17.30 Tävlingstider: Insimning: Åldersklasser: Försökstävlingar Finaltävlingar

Läs mer

Handledning Octo Anmälan

Handledning Octo Anmälan Handledning Octo Anmälan Senast uppdaterad: 2010-12-17 Introduktion Octo Anmälan har implementerats i Octo Statistik för att underlätta anmälningsförfarandet till en tävling, både för arrangörer och anmälande

Läs mer

Användarmanual OnTag GIT. 1. Utskrift av greenfeetaggar/etiketter i GIT Kassa

Användarmanual OnTag GIT. 1. Utskrift av greenfeetaggar/etiketter i GIT Kassa Användarmanual OnTag GIT Välkommen till användarmanualen för OnTag GIT. Manualen beskriver hur ni skriver ut med OnTag från GIT, hur de automatiska utskrifterna i GIT Kassan fungerar samt hur ni ändrar

Läs mer

Duntis Cupen 2006. Duntis-Cupens deltävlingar består av RS- och RSPtävlingar

Duntis Cupen 2006. Duntis-Cupens deltävlingar består av RS- och RSPtävlingar Duntis Cupen 2006 Duntis-Cupens deltävlingar består av RS- och RSPtävlingar på grus. Serien är öppen för alla förare med 2-hjulsdrivna tävlingsbilar, även från andra distrikt än Östergötland. De startande

Läs mer

Administrera tävling/proposition/anmälningar i TDB

Administrera tävling/proposition/anmälningar i TDB Administrera tävling/proposition/anmälningar i TDB Hantering av proposition Allmänt: När tävlingsansökan har godkänts av distrikt och/eller SvRF öppnas möjligheten att skapa proposition, i dagsläget 120

Läs mer

Viksbergs GKs idrottsprogram -07

Viksbergs GKs idrottsprogram -07 Viksbergs GKs idrottsprogram -07 Mål och Vision långsikt, kort sikt Träning Bredd, elit, ungdom inkl sociala aktiviteter Tävling Bredd, elit, ungdom Utbildning ungdom, vuxna, ledare, funktionärer Rekrytering

Läs mer

- Göteborgs Golfförbund -

- Göteborgs Golfförbund - Göteborg Junior Tour Göteborg Junior Tour är vårt distrikts första tävlingssteg utanför klubben öppen för flickor och pojkar upp till 12 år som har liten tävlingserfarenhet. Tävlingarna arrangeras enbart

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

STENUNGSUND OPEN XXVIII AFRICAN DONATION COMPETITION

STENUNGSUND OPEN XXVIII AFRICAN DONATION COMPETITION STENUNGSUND OPEN XXVIII AFRICAN DONATION COMPETITION Lördagen den 14 maj Stenungsunds Open XXVIII är en tävling för färgbälten från Yngre-Minior till Senior. Alla STF-ITF anslutna klubbar i Sverige är

Läs mer

Användarmanual OnTag GIT med nya GIT Tävling och Digitala Scorekort

Användarmanual OnTag GIT med nya GIT Tävling och Digitala Scorekort Version: 1.0 2014-10-07: 2014 evry.com Användarmanual OnTag GIT med nya GIT Tävling och Digitala Scorekort EVRY One Halmstad AB Sida 2 / 32 Innehåll 1 Användarmanual OnTag GIT 4 2 Utskrift av pappers-/digitala

Läs mer

BUDGETSYSTEM HYPERGENE EOS. Kompletterande PROGNOS MANUAL. För användare med utökad behörighet

BUDGETSYSTEM HYPERGENE EOS. Kompletterande PROGNOS MANUAL. För användare med utökad behörighet 1 LUNDS UNIVERSITETS BUDGETSYSTEM HYPERGENE EOS Kompletterande PROGNOS MANUAL För användare med utökad behörighet 2 INNEHÅLL 1 Inledning. 3 2 Budgetadministration Budgetflöde - koppla uppgifter till kostnadsställe.

Läs mer

TLR INTRO EN FÖRSTA KORTUTBILDNING FÖR TÄVLINGSLEDAREN PÅ GOLFKLUBBEN. Materialet är framställt av: Svenska Golfförbundets tävlingsenhet

TLR INTRO EN FÖRSTA KORTUTBILDNING FÖR TÄVLINGSLEDAREN PÅ GOLFKLUBBEN. Materialet är framställt av: Svenska Golfförbundets tävlingsenhet TLR INTRO EN FÖRSTA KORTUTBILDNING FÖR TÄVLINGSLEDAREN PÅ GOLFKLUBBEN Materialet är framställt av: Svenska Golfförbundets tävlingsenhet SYFTET MED TLR INTRO En utbildning för tävlingsledaren på golfklubben,

Läs mer

Handledning Octo Anmälan

Handledning Octo Anmälan Handledning Octo Anmälan Senast uppdaterad: 2007-08-08 Introduktion Octo Anmälan har implementerats i Octo Statistik för att underlätta anmälningsförfarandet till en tävling, både för arrangörer och anmälande

Läs mer

FöreningsSparbankens och Sparbankernas ungdomstävlingar MANUAL 2001. Innehåll Sida

FöreningsSparbankens och Sparbankernas ungdomstävlingar MANUAL 2001. Innehåll Sida FöreningsSparbankens och Sparbankernas ungdomstävlingar MANUAL 2001 Innehåll Sida Bankboken Tour Regional Tävlingsbestämmelser Bankboken Tour Regional 51-54 Bankboken Tour Syd 55 Bankboken Tour Väst 56

Läs mer

Helsingborg Open 2015 - FAQ s

Helsingborg Open 2015 - FAQ s Helsingborg Open 2015 - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera både medlemmar i Vasatorps Golfklubb och övriga funktionärer under Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open?

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning..1 Fördelar Struktur. Att komma igång.2 Registrera en klubbansvarig Registrera en lagansvarig

Innehållsförteckning. Inledning..1 Fördelar Struktur. Att komma igång.2 Registrera en klubbansvarig Registrera en lagansvarig Innehållsförteckning Inledning..1 Fördelar Struktur Att komma igång.2 Registrera en klubbansvarig Registrera en lagansvarig Anmäla lag till serier...3 Registrering Anmälan Att bli tillagd som lagledare

Läs mer

Lagadministration. 100913 Linda Emterby

Lagadministration. 100913 Linda Emterby Lagadministration För att lägga till lag ska man stå på organisationssida för en förening. Föreningen hittar man genom organisationsträdet under menyn Organisation eller genom att söka i Snabbsök efter

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

Uppdaterad 2015-02-05. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2015-02-05. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2015-02-05 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18. Användarmanual för Bossadministratörer

Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18. Användarmanual för Bossadministratörer Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18 Användarmanual för Bossadministratörer Användarmanual för Bossadministratörer Konsumentverket 2016 Support: boss@konsumentverket.se Förord Bakgrunden till att Konsumentverket

Läs mer

LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN. Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna.

LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN. Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna. LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna. 1 Första gången du loggar in ska du ange dina uppgifter i

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB NÄR DU ÄLSKAR ATT SPELA GOLF. När vi planerar verksamheten i golfklubben

Läs mer

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Version: 2.0 Skapad: 2014-03-28 Uppdaterad: 2016-04-11 Anita Bergkvist Charlson Barn- och utbildningskontoret Sida 1 av 28 Sparad: I:\BUF\Barn och ungdomsnämnden\skolval\skolval

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Varukorgen avgifter

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Varukorgen avgifter Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Varukorgen avgifter 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil För att kunna

Läs mer

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap INNEHÅLL 1. Generellt 2. Representation 2.1 Kontaktperson 2.2 Ålderskategorier, ålder och handicap 2.3 Lagen 2.4

Läs mer

Manual för version 2.0

Manual för version 2.0 Manual för version 2.0-1 - 1 Introduktion... 4 2 Licens och support... 5 2.1 Licenshanteringen... 5 2.2 Support... 5 3 Hantera tävling... 6 3.1 Ny tävling... 6 3.1.1 Typ av tävling... 6 3.1.2 Klass...

Läs mer

Handledning Indata via Webb. - Provmjölkning - Betäckningar - Semineringar - Vägningar, namn, mm.. Missbildningar 2014-08-04

Handledning Indata via Webb. - Provmjölkning - Betäckningar - Semineringar - Vägningar, namn, mm.. Missbildningar 2014-08-04 Handledning Indata via Webb - Provmjölkning - Betäckningar - Semineringar - Vägningar, namn, mm.. Missbildningar 2014-08-04 www.vxa.se I Innehållsförteckning 1 Kapitel 1 Provmjölkning 1 Steg 1 Ny provning...

Läs mer