1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och"

Transkript

1 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. - Styrelsen föreslår att antingen bygga nytt klubbhus eller renovera. - Styrelsen föreslår att inteckning, pantsättning av klubbens tillgångar får göras - Motion från Håkan Backman - Motion från Ingmar Brandén - Motion från Martin Persson 8. Övriga frågor.

2 Kalmar Golfklubb fortsätter att växa i antalet medlemmar och vi spelar mer golf än på de flesta klubbarna i Sverige. I år har vi spelat rundor per bana ( totalt), snittet i Sverige är , och trenden ser ut att hålla i sig för Vi avslutar det här året med att ta ett stort gemensamt beslut för föreningens framtid att bygga nytt klubbhus eller göra en stor renovering. Beslutet kommer med säkerhet bli ett stort diskussionsämne bland medlemmar, gäster och vår omgivning under nästa år. Som ansvarig för klubbens löpande verksamhet är jag övertygad vad som är rätt väg framåt nytt klubbhus. Det kommer ge förutsättningar för vår fortsatta utveckling som inte det befintliga klubbhuset kan (även om det renoveras). Det blir helt nya umgänges ytor, en restaurang med öppenhet och rymd och ett nytt bemötande utifrån en centralt placerad reception/kansli. Vi kommer få lägre driftskostnader och bättre möjligheter att öka våra intäkter. Finansieringen av ett nybyggt eller renoverat klubbhus knyts till alla spelrättsinnehavare i golfklubben. Med början nästa år betalas en klubbhuspeng. En peng som höjer värdet på din spelrätt med det belopp du betalar in. Årets resultat kommer sluta positivt runt femhundra tusen kronor. I kombination med bra medlemssiffror och lägre räntekostnader under nästa år föreslår styrelsen en budget för 2016 utan höjning av årsavgifterna. Ett spännande nytt år väntar och jag med personalen vill tacka alla medlemmar som framför sina åsikter om hur föreningens verksamhet drivs stort som smått. När vi möts i klubbhuset, i shopen, på parkeringen eller banan och ser svaren i agolfs enkät får vi massor av bra synpunkter och önskemål om vad vi kan förbättra och förändra. Många av dessa önskemål tar vi tag i nu i vinter och vi ser fram emot att få fortsätta utveckla Kalmar Golfklubb tillsammans med er medlemmar nästa år. Mårten Olander Klubbchef

3 Vårt övergripande mål är att verka för vår vision: Kalmar Golfklubb i livets alla skeden. Under 2016 kommer vi förtydliga vad det innebär för klubbens olika målgrupper för att säkerställa att vi är på rätt väg. Vår målsättning är att alltid ge dig som medlem bästa möjliga upplevelse på golfklubben. Du ska bli positivt bemött och känna dig sedd och omhändertagen. Du ska kunna utöva och utveckla ditt spel och vistas i en vacker, avkopplande miljö. Du ska kunna äta och umgås på ett kvalitativt sätt i vårt klubbhus. Vi ska bedriva klubbens verksamhet på goda ekonomiska grunder. Förutsättningarna är goda då vi har ett stort antal medlemmar, är kostnadsmedvetna och kontinuerligt jobbar med att effektivisera vårt arbetssätt. Vi väljer att behålla samma årsavgifter som för 2015 i vårt budgetförslag för En avgift för klubbhuset kommer att tas ut för alla spelrättsinnehavare. Vi kommer fortsätta vårt nya skötselprogram för Gamla Banans greener. Vi ska förbättra våra bunkrar, renovera 6-10 tees och placera ut fler bolltvättar längs banan. Vi ser fram emot att öppna den nya sträckningen av hål 9 och hål 10 på Nya Banan till 1a juli. Vilka prioriteringar vi gör vintern 2015/2015 beror mycket på vad som beslutas i klubbhusfrågan blir vårt tredje år i egen regi och ska bli vårt bästa. Vi ska genom rätt bemanning och rätt kunskap erbjuda medlemmar och gäster rätt produkt till rätt pris. Vi ska ha en bra balans mellan våra inköp och vårt varulager. Vi kommer skapa aktiviteter under året som stärker medlemmars lojalitet och som medlem kommer du få en rad olika erbjudanden under året. Vi tror att golf blir roligare om det går lite bättre oavsett nivå. Därför erbjuder vi träning för alla nivåer och i alla åldrar i grupp eller individuellt. I mars åker vi på medlemsresa till Abu Dhabi, vi bjuder in nybörjare till Let s Golf på våren och under säsongen blir det träningskort, PT-paket och Sommarläger. Vår junior och elitverksamhet revideras inför året och resultatet av det ska ge bra träning, tävling och aktivitet både för bredd och topp. Samarbetet med CIS golfgymnasium fortsätter och damlaget siktar på en framskjuten placering i Elitserien samtidigt som målet för herrarna är att gå upp i Elitserien. Vi ska alltid ge dig som medlem och våra gäster ett vänligt bemötande. Du ska alltid känna dig välkommen med dina frågor, funderingar och åsikter kring ditt medlemskap. Vi kommer se över hur bemötandet kan bli ännu bättre i vår gemensamma shop och reception och göra kansliet i klubbhuset mer tillgängligt. Två av våra kommittéer, Senior och Old-Girls, ser en stark utveckling och tillströmning av medlemmar vilket är väldigt roligt. Gubbgolfen på tisdagar hade ett snitt på 105 startande varje vecka i år och våra Old-Girls har haft mer än 50 damer med på sin måndagsgolf. Tävlingskommittén kommer fortsätta erbjuda mångfald för de som gillar att

4 tävla och återkommande höjdpunkt är givetvis Kalmarveckan. Nyheter för 2016 blir Foursome-KM, Blue Monster och att vi står som arrangör för Swedish International Open för funktionsnedsatta i slutet av augusti. De ideella engagemanget är fortsatt en viktig del för helheten på golfklubben. Då vi nästa år antingen kommer renovera eller bygga nytt klubbhus kommer vi söka extra mycket efter de på klubben som har erfarenhet från byggbranschen och allt vad det innebär. Det finns mycket samlad erfarenhet och både teoretisk och praktisk kunskap och kraft samlat bland er medlemmar och det vill vi ta vara på. Klubbhusgruppen kommer fortsätta sitt arbete utifrån det beslut som årsmötet fattar. Oavsett val är det många olika processer som ska planeras och sättas igång för att skapa en så bra renovering eller nybyggnation som möjligt. På hemsidan och genom våra nyhetsbrev kommer vi hålla medlemmar informerade om processen framåt.

5 RESULTATRÄKNING Budget 2015 Prognos 2015 Budget2016 INTÄKTER Årsavgifter Greenfee Företag Idrott Shop Övriga bidrag, uthyrning bilar, skåp, bagburar, städavgift Externa KFF, Lönebidrag KOSTNADER Administration Bana Idrott Shop Personal Admin Personal Bana Personal Idrott Personal Shop Föreningen DRIFTSRESULTAT AVSKRIVNINGAR RÄNTEKOSTNADER ÅRETS RESULTAT KASSAFLÖDE* Budget 2015 Prognos 2015 Budget 2016 Ingående medel Resultat efter finansiella Förändring skulder, fordringar, lager Amortering Investeringar (exkl. klubbhus) Utgående medel KASSAFLÖDE NETTO *I kassaflödesanalysen är inte beslutet om klubbhuset medräknat. Konsekvensen av det beslutet påverkar inte budget för år 2016 förrän sent på året varför vi valt att exkludera det. Alla utgifter 2016 hänförliga till beslutet om klubbhuset kommer det finnas täckning för genom det extra belopp som varje spelrättsinnehavare betalar.

6 ÅRSAVGIFTER 2016 Innehåller Senior (fr.o.m. 22år) 5900 kr Spel alla dagar Vardag* (fr.o.m. 22år) 4700 kr Spel på vardagar Flex (fr.o.m. 22år) 2500 kr Spel 5 st. 18-hål alt. 10 st. 9-hål Introduktionsår (fr.o.m. 22år) fr kr Förstaårs medlem. Inget spelrättskrav. Studerande 2600 kr minst 30p/läsår Ung vuxen fr kr från 22år till 26år Äldre Junior 1900 kr tom 21 år Yngre Junior 900 kr tom 12 år Inaktiv (passiv) 600 kr Inget spel. ÖVRIGA AVGIFTER 2016 Beskrivning BAGBUR XL 500 kr L 400 kr M 300 kr S 200 kr SKÅP 250 kr i klubbhuset STÄD** 300 kr gäller senior 100 kr gäller junior från 13 år FÖRSENING HYRA SPELRÄTT 200 kr 1500 kr *) Under perioden 1 april 30 oktober gäller endast spel på vardagar. På helger kan spel ske mot erläggande av greenfee till 30% rabatt. Övrig tid på året gäller fritt spel alla dagar. **) Städavgiften betalas tillbaka i form värdecheck i shop, rangekort, greenfeebiljett, lunchkuponger. ***) Medlemsförmånen att bjuda gäst 2 ggr/år till reducerat pris sätts till 30% rabatt. Årsavgift skall vara inbetald senast den 5 mars Gamla Banan Nya Banan Heldag Seniorer 520 kr 440 kr 750 kr Juniorer 50% 50% 50% 9 hål 60 % 60 % Vi fortsätter det regionala greenfee-samarbetet och erbjuder genom det samarbetet en rabatt på ordinarie greenfee. Greenfeeavgiften anpassas löpande utifrån säsong & banornas skick.

7 FÖRSLAG 1 Bygga Nytt eller renovera Klubbhuset. I januari 2015 beslutade styrelsen att tillsätta en projektgrupp för att se över befintlig byggnad och funktioner för att göra en långsiktig plan för huvudbyggnad och övriga funktionsbyggnader runt klubbhuset. Två huvudscenarion har diskuteras i projektgruppen som alternativ framåt - renovera befintlig byggnad eller bygga nytt. 1. Bygga nytt klubbhus. Befintliga funktioner, dess placeringar och yta i befintligt klubbhus och shopbyggnad kan förbättras för medlemmar. Driftskostnader blir lägre. Golfklubben stärker sin attraktion för besökare - främst golfare men även andra sällskap. Det finns stora värden att utifrån ett nav (centrum) kunna erbjuda shop, kansli, reception, omklädning, restaurang och annat från en central punkt. Detta kan skapa ett levande klubbhus som bidrar till att skapa en ökad klubbkänsla på golfklubben. Klubbhusgruppen har tagit fram ett förslag på klubbhus som innebär en investering på 15 mkr där medlemmarna tar ansvar för 4,5 mkr. 2. Renovera befintligt klubbhus. Under våren har statusen på klubbhuset undersökts. En genomgång av vilka renoveringar som kommer behövas de närmsta 8-10 åren har gjorts. Utvärdering under våren sammanfattar att våtutrymmen är uttjänade, taket har svagheter, restaurangen har nedsatta funktioner gällande ventilation och sanitet. Alla dessa punkter är omfattande renoveringar och kostsamma. Uppskattad renoveringskostnad de närmsta åtta åren är 5,5 mkr. Slutsatsen i projektgruppen är att bygga ett nytt klubbhus. Det är inte ekonomiskt försvarbart att fortsätta renovera, bygga till och om befintligt hus. Att bygga nytt skapar nya möjligheter för verksamheten, har ett värde för alla som är och kommer bli medlemmar i Kalmar Golfklubb och är en tydlig satsning för framtiden. Styrelsen delar projektgruppens uppfattning.

8 (Fortsätting FÖRSLAG 1 Bygga Nytt eller renovera Klubbhuset.) Styrelsen föreslår att årsmötet fattar beslut om att antingen bygga nytt klubbhus eller renovera befintligt klubbhus. Röstberättigad medlem ska på årsmötet rösta på ett av följande två alternativ: Alternativ 1 är att Bygga Nytt Klubbhus till en maximal kostnad om 15 miljoner kronor (exkl. moms). Som del av finansieringen ansvarar varje spelrättsinnehavare för en byggavgift om 2100 kronor. Avgiften kan betalas i sin helhet vid första faktureringstillfället 2016 eller över 3 år med start Beloppet är då 700 kr/år. Alternativ 2 är att renovera Klubbhuset kostnaden är estimerad till 5,5 miljoner kronor. Som del av finansieringen ansvarar varje spelrättsinnehavare för en renoveringsavgift om 1200 kronor. Avgiften kan betalas i sin helhet vid första faktureringstillfället 2016 eller över 3 år med start Beloppet är då 400 kr/år.

9 FÖRSLAG 2 Förfogande över klubbens tillgångar (9 A i golfklubbens stadgar) När golfklubben söker finansiering för verksamheten kan säkerhet (i form av tillgångar) för sådan finansiering krävas. Klubbens tillgångar består av byggnader, golfbanor, markanläggningar och marken som arrenderas och den tomträtt som klubben innehar. Se karta med arrendeområde och tomträtt här till höger. Bakgrund till förslaget är att motsvarande pantsättning har förekommit på tidigare arrende- och tomträttsavtal och då nytt arrende avtal nu förhandlas om (på 25 år) behövs ett nytt årsmötesbeslut som stödjer fortsatt pantsättning. Tomträtt Arrendeområde Styrelsen behöver medlemmarnas godkännande i form av ett årsmötesbeslut som godkänner att styrelsen för golfklubbens räkning får överlåta, inteckna eller pantsätta golfklubbens a) fasta egendom b) tomträtt och byggnader enligt tomträttsavtal med Kalmar kommun c) byggnader och nyttjanderätten enligt arrendeavtal med Kalmar kommun när säkerhet krävs vid finansiering. Styrelsen föreslår att årsmötet fattar beslut om att tillåta överlåtelse, inteckning eller pantsättning av föreningens tillgångar.

10 Motioner till höstårsmötet i Kalmar Golfklubb inlämnat av Håkan Backman. Motion 1 - hål 13 på Gamla banan. Den förändring som gjordes i samband med ombyggnaden av hål 13 behöver justeras för att göra hålet något mer rättvist. Det var redan innan ombyggnaden ett långt och svårt par 3 hål. Förslaget innebär en justering och utökning av landningsområdet vid vattenhindret efter bäcken till vänster från utslaget vid foregreen. På bilden det grovt streckade området på bilden delvis framför green men till största delen längsmed vattenhindret. Justeringen kan göras i form av pålning från vattenkanten alt att man minskar vattenhindret något dessutom. Att påla område vid vattenhinder är gjort på flera andra hål så den tekniker finns redan använd på klubben. Man fyller ut och jämnar ut foregreen områden så det ligger i nivå med green. Det kommer att göra spelet för bra golfslag rättvisa mot som det är idag att golfslag straffas även om du passerat bäcken och landar på foregreen på den vänstra sidan. Nuvarande landningsytan lutar direkt ned i vattenhindret och straffar hårt bra golfspel. Detta bör utföras under kommande lågsäsong och klart genomfört till nästa säsong. Motion 2 återta hål 14 och hål 15 från Blå bana och integrera dem i Gamla Banan som hål 15 & 16. Förslaget är uppdelat i 3 olika genomförande för att bli en helhet. Att genomför steg 1-2 bör rimligen innebära i omfattning begränsat med arbete och kostnad. Steg 3 se nedan i motionen innebär en del jobb med för att iordningställa. En del av detta arbete kan säkert genomföras parallellt. Steg 1: Innebär att det nuvarande hål 15 dogleg vänster på den gamla banan ersätts med det som tidigare var hål 14. Det hål som idag används som träningshål. Området för tee återställs vilket också gäller bunkrarna på vänster del av fairway. Steg 2: Det gammal hål 15 som går utmed vägen parallellt med övningsfältet återinförs i sin helt med justering av området kring tee för att höja säkerheten vid denna tee. Det görs genom att ett nät sätts upp vid sidan av tee. För den som spelat hål på Nybro GK finns nät uppsatt. Steg 3: Hål 16 korthålet försvinner därmed som en följd av steg 1-2. Det innebär en möjlighet att förlänga hål 17 på gamla banan genom att utnyttja området där nuvarande green på hål 16 är. Man kan då skapa ett något svårare hål 17 från dagens 263 meter till runt 300 meter som också får en karaktär mer som ett mindre dogleg höger hål. Detta kan skapas genom att man fyller upp och höjer ett område där nuvarande 16 green ligger för att skapa ny vit och gul tee på hål 17. Det kan göras med en del av de jordmassor som finns i slutet på

11 (fortsättning Motioner till höstårsmötet i Kalmar Golfklubb inlämnat av Håkan Backman.) övningsfältet närmast vägen, man kan också nytta de jordmassor som skapats för tee på nuvarande hål 15 som i förslaget försvinner. Det gör att kostnaden för förlängningen blir lägre. Syftet med båda motionerna är att höja nivån på gamla banan, göra den bättre, mer attraktiv, golfmässigt rättvis, samtidigt som det förhöjer upplevelse för klubbens medlemmar och gäster. Lite historik kring dessa hål om jag kommer ihåg rätt. I samband med lag SM 2004 fick spelarna svara på en enkät om gamla banan. Hål 13 det långa par 3 hålet fick med den dåvarande utformning högt betyg som ett av den gamla banan bästa hål och svåraste hål. Ändå var det hål 14 som på detta lag SM hade den högsta snittscoren, och fick det näst högsta betyget av spelarna. Det gamla hål 15 utmed vägen vid övningsfältet är ett vackert hål med en vy som till rätt stor del liknar i karaktären på ett känt hål på Barsebäcks Masters banan, nämligen hål nr 17 som har samma vy med tallskog längs med vänster sida. Motion 3 kulvertera bäcken framför green på hål 10 Gamla Banan Även här är det gamla banan som är involverad och hål nr 10 som idag måste vara Gamla banans svåraste hål tillsammans med hål 13. Förslaget innebär att man fyller igen diket innan green genom att lägga kulvertrör för bäcken. Denna kulvert täcks med jord så man får en liten slutning upp mot green. Naturligtvis är det fairway som här fortsätter nu fram till green. En ny bunker skapas snett fram till höger om green som fångar slag som är på väg mot bron och hål 11. Inspelet blir trots denna justering fortfarande långt, smalt och svårt för majoriteten av alla golfspelare genom de 2 bunkrarna till vänster och direkt höger snett framför green. Hål 10 blir därmed rimligt svårt, du straffas inte pga. du inte kan slå långa höga järnslag som det idag krävs för att kunna träffa green. icke långt slående spelare kan även de lyckas eller ha en möjlig chans att nå upp på 2 slag med träslag från fairway. Idag måste majoriteten av spelare spela hålet som ett par 5 pga. bäcken som ligger direkt framför green och där det inte finns någon foregreen att tala om. Styrelsens yttrande beträffande de tre motionerna från Håkan Backman gällande ombyggnation av vissa hål på Gamla Banan. Styrelsen tackar för det gedigna arbete som Håkan Backman lagt ner i sina tre motioner. Det finns idag ingen ekonomi att genomföra så stora förändringar på Gamla banan så som motionerna förslår. Det finns en ursprunglig Masterplan att förhålla sig till och som klubben i stort arbetar efter. Vi sparar förslagen till framtiden och vår fortsatta banutveckling. Styrelsen yrkar av ovanstående skäl på avslag av var och en av de förslagna motionerna.

12 Motioner inlämnade till Kalmar Golfklubbs höstmöte 2015 av Ingemar Brandén Motion 1. Bolltvätt vid varje utslagsområde placerad så att den lätt kan användas för både röd och gul tee. Styrelsens yttrande. Det ingår i utvecklingen av banan och varefter ekonomin tillåter så kommer det att tillkomma fler bolltvättar och annan utrustning vid tee. Styrelsen styrker förslaget men föreslår att fler bolltvättar och annan utrustning på banan tillkommer varefter ekonomin tillåter investeringen. Motion 2. Utslagsplats för kortare avstånd än från röd tee. Styrelsens yttrande. Tee it forward (benämning för att bygga ny utslagsplatser framför röd tee) är något som styrelsen tittar på inför framtiden och vilka lösningar det finns för det. Behovet finns för nybörjare, äldre och juniorer. Tyvärr så kommer det inte att finnas möjlighet att genomföra det till Styrelsen förslår därför att förslaget sparas och att klubben genomför det så snart det finns möjligheter. Motion 3. Två platser för bilar med handicaptillstånd. Styrelsens yttrande. Styrelsen styrker förslaget och att det genomförs till säsongen Motion 4. Stopplanka för övre parkeringsraden som är riktad mot den lägre nivån. Styrelsens yttrande. Syftet med motionen som vi förstår det är att förbättra säkerheten. Styrelsen föreslår därför att det ska undersökas vidare och vilka möjligheter som finns och när det kan genomföras.

13 Motion inlämnade till Kalmar Golfklubbs höstmöte 2015 av Martin Persson Motion angående flytt av Kalmarveckan Mitt förslag är att Kalmarveckan flyttas från nuvarande vecka 28 till vecka 29 eller eventuellt vecka 30. Mina argument för detta är följande: SM-veckan spelas alltid vecka 28 och jag ser ingen yttre anledning till att dessa två spelveckor ska behöva kollidera. Flera av våra medlemmar spelar SM-veckan och det skulle med all säkerhet bli ännu fler om det inte krockade med Kalmarveckan. Smålands Golfförbund är värd för SM-veckan 2017 och då har Kalmar Golfklubb tilldelats en tävling. Detta innebär att vi då ändå inte kan ha Kalmarveckan under vecka 28. Varför inte flytta den redan 2016 till vecka 29/30? Givetvis måste denna ändring av datum för Kalmarveckan kommuniceras tidigt och tydligt gentemot våra medlemmar. Många väljer kanske att lägga sin semester under Kalmarveckan och bör då veta denna ändring i god tid. Styrelsens yttrande Styrelsen anser inte att detta är ett ärende som ska behandlas som motion på årsmötet. Tävlingskalendern med innehåll och datum sätts av Tävlingskommittén och vid behov med hjälp av klubbchef. Styrelsen yrkar därför på avslag av motionen och återremitterar den till tävlingskommittén.

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Övergripande mål Jönåkers golfklubb skall karaktäriseras av familjekänsla med personlig och bra service och vi skall ha en kvalitetsbana med ambitioner för ett långt

Läs mer

Budgetmöte 19 oktober 2013

Budgetmöte 19 oktober 2013 Budgetmöte 19 oktober 2013 Budgetmöte 19 oktober 2013 Dagordning 1. Ordförande öppnar mötet 2. Ordförandens punkt 3. Upprop och fastställande av dagordning för mötet 4. Fråga om mötet har behörigen utlysts

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenberg Strandbad Tid: 2015-11-30 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt

Läs mer

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE Kallelse höstmöte Upsala Golfklubb 2012-10-22 KALLELSE TILL HÖSTMÖTE Tid: 22 oktober kl. 19:00 Plats: Katedralskolans aula Föredragningslista 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet

Läs mer

VÄSTERLED 18 HÅL ÖSTERLED 18 HÅL HAGBY 9 HÅL. Österled är vår klubbbana som är lite mer lättspelad.

VÄSTERLED 18 HÅL ÖSTERLED 18 HÅL HAGBY 9 HÅL. Österled är vår klubbbana som är lite mer lättspelad. Österåkers Golf 06 En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet. Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Vardag eller Hagby ) Bli medlem i Österåkers Golfklubb 06 Som medlem

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Saltsjöbadens Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Saltsjöbadens Golfklubb Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Saltsjöbadens Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Saltsjöbadens GK ska byta dagens finansieringssystem? I den utveckling som golfen genomgår

Läs mer

H Ö S T M Ö T E 3 0 N OV E M B E R 2 0 1 5

H Ö S T M Ö T E 3 0 N OV E M B E R 2 0 1 5 HÖSTMÖTE 30 N OV E MBE R 201 5 Sida 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av Föredragningslista. 4. Val av ordförande

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2013-11-25 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Ålands Golfklubb r.f. 0682612-9

Ålands Golfklubb r.f. 0682612-9 Bokslut för Ålands Golfklubb r.f. 0682612-9 Räkenskapsåret 01.01.2013 31.12.2013 Innehållsförteckning Sida Kallelse till vårmöte 1 Verksamhetsberättelse 2-3 Resultaträkning 4-5 Balansräkning 6-7 Bokslutsprinciper/Noter/

Läs mer

Allmän information Gripsholms Golfklubb

Allmän information Gripsholms Golfklubb 2006-01-24 Allmän information Gripsholms Golfklubb Medlemskap i Golfklubben Medlemskap i Gripsholms Golfklubb erhålls genom ansökan ställd till och efter godkännande av Golfklubbens styrelse. Spelrätt

Läs mer

Nyhetsbrev #1 2016. Kallelse till årsmöte Ny kanslitjänst utlyses 2 nyanställda tränare mental träning Vi bjuder på hockey! Välkomna till en ny säsong

Nyhetsbrev #1 2016. Kallelse till årsmöte Ny kanslitjänst utlyses 2 nyanställda tränare mental träning Vi bjuder på hockey! Välkomna till en ny säsong Nyhetsbrev #1 2016 Kallelse till årsmöte Ny kanslitjänst utlyses 2 nyanställda tränare mental träning Vi bjuder på hockey! Välkomna till en ny säsong kallelse Sida 1 av 6 Kallelse årsmöte Frösåker Golfklubb

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2015. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2015. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2014-11-04 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2015 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014.01.01 2014.12.31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014.01.01 2014.12.31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014.01.01 2014.12.31 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 Om inte annat särskilt

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

Examensarbete HGU 2011

Examensarbete HGU 2011 Examensarbete HGU 2011 Hur man tar fram en Masterplan! Av Patrik Togelid Banchef Falkenbergs GK 1 Innehållsförteckning: Vad är en Masterplan? Sida 3 Tidsaxel (för Falkenbergs GK). Sida 3 Historik och anledning.

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

Rockatorp Golfklubb styrdokumet

Rockatorp Golfklubb styrdokumet Rockatorp Golfklubb styrdokumet 2004-10-12 1. Syfte GK har som ändamål att verka för att medlemmar kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. 1.1 Idrottens verksamhetsidé Idrott är fysisk

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2010 1(14)

Höstmöteshandlingar 2010 1(14) Höstmöteshandlingar 2010 1(14) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 25 NOVEMBER 2010 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i klubbhusrestaurangen.

Läs mer

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION Danderyd den 27 augusti 2002 KALLELSE Distriktsrepresentanter för kallas härmed till höstårsmöte tisdagen den 24 september 2002 klockan 16 30 på Hotell Winn i Västerås 1. Fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

!!!!! Nyhetsbrev #8 2014!

!!!!! Nyhetsbrev #8 2014! Nyhetsbrev #8 2014 Sida 1 av 9 Hej$Vänner,$ Säsongen$är$över$och$endast$linksbanan,$studion$och$rangen$ är$öppen$i$skrivande$stund.$det$har$varit$en$mycket$bra$ säsong$med$många$glädjeämnen.$en$varm$och$lång$säsong$

Läs mer

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018 Styrelsens verksamhetsplan 2018 VISION: UPPLANDS BÄSTA GOLFKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla former De som söker

Läs mer

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 1. 2011

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 1. 2011 Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 1. 2011 Sö erslätts Golfklubb Söderslätts GK har ny krögare! Kallelse till vårårsmöte 8 mars. Kansliet informerar

Läs mer

TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER!

TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER! Nyhetsbrev #5 2015 Sida 1 av 6 TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER! Vi vill med årets sista nyhetsbrev passa på att tacka för en mycket innehållsrik och bra säsong. Nu satsar vi på att förbereda 2016 års

Läs mer

Årsmöte 2015 Tisdagen den 14 april

Årsmöte 2015 Tisdagen den 14 april Årsmöte 2015 Tisdagen den 14 april 1 2014 - Omvärlden Effekter för flera år framöver Fredrik Reinfeldt talade om att vi ska arbeta till 75 års ålder - Äldre golfspelare Konkurrensen ökar Konjunkturutveckling

Läs mer

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 VISION: UPPLANDS BÄSTA SPORTKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla

Läs mer

Tel 0514-120 61 info@ekarnasgk.se www.ekarnasgk.se. Banguide

Tel 0514-120 61 info@ekarnasgk.se www.ekarnasgk.se. Banguide Tel 0514-120 61 info@ekarnasgk.se www.ekarnasgk.se Banguide Lokala bestämmelser för Ekarnas Golfklubb BANPERSONAL Banpersonal som arbetar på banan har företräde, men rimlig hänsyn till spelet bör tas av

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb Björklidens Golfklubb Årsredovisning och Koncernårsredovisning för Björklidens Golfklubb 897300-3844 Räkenskapsåret 2014 Björklidens Golfklubb 1(21) Styrelsen för ideella föreningen Björklidens Golfklubb

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR VÄLKOMMEN TILL HÖSTÅRSMÖTE 2013 LÖRDAGEN DEN 23 NOVEMBER KL.10:00 I KLUBBHUSET PÅ KRONHOLMEN

ÅRSMÖTESHANDLINGAR VÄLKOMMEN TILL HÖSTÅRSMÖTE 2013 LÖRDAGEN DEN 23 NOVEMBER KL.10:00 I KLUBBHUSET PÅ KRONHOLMEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR VÄLKOMMEN TILL HÖSTÅRSMÖTE 2013 LÖRDAGEN DEN 23 NOVEMBER KL.10:00 I KLUBBHUSET PÅ KRONHOLMEN visbygk.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖREDRAGNINGSLISTA VERKSAMHETSPLANER RESULTATBUDGET VALBEREDNINGENS

Läs mer

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15 Landskrona Golfklubb Idrottsprogram Reviderat 2013-01-15 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Idrottsprogram för Barn och Ungdom 3 2.1 Långsiktiga mål 3 2.2 Syfte 3 3. Föräldraengagemang 4 4. Organisation

Läs mer

PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER

PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER Projektgruppen som under året träffats vid ett flertal tillfällen har konstaterat att befintligt klubbhus har en rad fel

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE. Verksamhetens art och inriktning

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE. Verksamhetens art och inriktning ÅRSREDOVISNING 1 (6) 882601-9724 Styrelsen för Gagnefs Golfklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning Golfklubben

Läs mer

Juniorbladet 1/2016 2016-04-04. Loftahammars Golfklubb www.loftahammarsgk.se. Hej golfvänner,

Juniorbladet 1/2016 2016-04-04. Loftahammars Golfklubb www.loftahammarsgk.se. Hej golfvänner, Juniorbladet 1/2016 Hej golfvänner, Nu gäller det att Du börjar planera golfsäsongen 2016 för att få ut så mycket så möjligt av denna fantastiska sport! I det här Juniorbladet har vi listat alla aktiviteter

Läs mer

Bäste medlem, Görel Groos

Bäste medlem, Görel Groos Bäste medlem, Med några avslutande ord av år 2015 vill jag tacka Er medlemmar. Mycket har hänt och mycket arbetar vi på i styrelsen inför 2016. Det har varit ett fantastiskt golfår för Sörfjärdens GK.

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Gotska GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Gotska GK står

Läs mer

Årsredovisning för. Sölvesborgs golfklubb. 836200-8867 Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Sölvesborgs golfklubb. 836200-8867 Räkenskapsåret Årsredovisning för Sölvesborgs golfklubb 836200-8867 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse Styrelsen 2013 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ture Svensson ordförande, Gunnar Lundahl vice ordförande,

Läs mer

Sammanställning av enkäterna

Sammanställning av enkäterna Sammanställning av enkäterna Under senhösten gjordes två enkäter som besvarades av medlemmar respektive gäster. Ovanligt många svar från gäster och framförallt medlemmar har gett mycket värdefull input.

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Motala GK klubben för alla golf med gemenskap och glädje Det yttersta målet för klubbens verksamhet är en nöjd golfspelare medlem eller greenfeegäst, som upplever att han/hon kan spela

Läs mer

Kansliblogg. God fortsättning på det nya året! 2016-01-02. Vad händer på banan under vintern. Caroline Holmblad, ansvarig för Kanslibloggen

Kansliblogg. God fortsättning på det nya året! 2016-01-02. Vad händer på banan under vintern. Caroline Holmblad, ansvarig för Kanslibloggen Kansliblogg Caroline Holmblad, ansvarig för Kanslibloggen God fortsättning på det nya året! 2016-01-02 Vi önskar alla medlemmar en god fortsättning på det nya året! Vi är åter på kansliet torsdag 7 januari.

Läs mer

Innehållsföreteckning

Innehållsföreteckning Innehållsföreteckning Bakgrund sid 2 Historik sid 2 Layout och spelupplevelse sid 2 Säkerhetsrisker -hål 1 sid 3 -hål 7 sid 3-4 -hål 8 sid 4 -hål 9 sid 5-6 -hål 11 sid 6 -hål 12 sid 7 -hål 13 sid 8-9 -hål

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Föreningen Täby Golfklubb

Kallelse till årsmöte i Föreningen Täby Golfklubb Kallelse till årsmöte i Föreningen Täby Golfklubb Tid: måndag den 11 januari 2016 klockan 19:00 Plats: Såstaholm Konferens i Täby Dagordning Inledning Prisutdelningar Mötesförhandlingar 1 Mötet öppnas

Läs mer

Golf för företagsamma

Golf för företagsamma Golf för företagsamma En dålig dag på golfbanan kan vara bättre än en bra dag på jobbet Golf är mer än bara en sport. Golf är en enastående social aktivitet, ett spel som skapar möten människor emellan,

Läs mer

Saltsjöbadens Golfklubb. Informationsmöte angående byte av finansieringsform 6 februari 2014

Saltsjöbadens Golfklubb. Informationsmöte angående byte av finansieringsform 6 februari 2014 Saltsjöbadens Golfklubb Informationsmöte angående byte av finansieringsform 6 februari 2014 Styrelsens sammansättning 2013 Peter Rejler Ordförande ej närvarande av privata skäl Johan Wijkström ordinarie

Läs mer

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ingelsta GK den 22 oktober 2014 kl. 18:30-20:00 ca vid Stadiums kontor Norra Promenaden 63, Norrköping.

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ingelsta GK den 22 oktober 2014 kl. 18:30-20:00 ca vid Stadiums kontor Norra Promenaden 63, Norrköping. Ingelsta GK Medlemsmöte 2014-10-22 Protokoll fört vid medlemsmöte för Ingelsta GK den 22 oktober 2014 kl. 18:30-20:00 ca vid Stadiums kontor Norra Promenaden 63, Norrköping. 0 Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Växjö Golfklubb 2016. Inledning

Verksamhetsplan och budget för Växjö Golfklubb 2016. Inledning Verksamhetsplan och budget för Växjö Golfklubb 2016 Inledning Året inleddes lite turbulent och det var först en bit in på året som styrelsen fick mandat att fatta framåtriktade beslut. Vi som sitter i

Läs mer

Spelbarhet för alla. Gustav Larsson HGU 2013-2015 Ett arbete om hur man kan göra för att öka spelbarheten. Innehåll

Spelbarhet för alla. Gustav Larsson HGU 2013-2015 Ett arbete om hur man kan göra för att öka spelbarheten. Innehåll Spelbarhet för alla Gustav Larsson HGU 2013-2015 Ett arbete om hur man kan göra för att öka spelbarheten. Innehåll Bakgrund Inledning Frågeställning Metod Resultat Slutsats Slutsats 2 Bilagor 1. Styrdokument

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NR 7, 2012 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Juniorverksamheten på Viksjö GK Målsättning: Att kunna vara en idrottare i golf! Stödja barn och ungdomars utveckling från Golfkul till Knatte mot Elit! Ledare

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2012 1(17)

Höstmöteshandlingar 2012 1(17) Höstmöteshandlingar 2012 1(17) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 29 NOVEMBER 2012 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i klubbhusrestaurangen.

Läs mer

Stagar för Kyllaj Hamnförening

Stagar för Kyllaj Hamnförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kyllaj Hamnförening. 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte på Gotland. 3 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig, tillika religiöst och politiskt obunden,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 2 (9) Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Tobo Golfklubb har nedtecknat följande verksamhetsberättelse för det gångna året. Styrelsens arbete under det gångna året har åter präglats av klubbens ekonomiska

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Art: Årsmöte Umeå Golfklubb Tid: 2015-03-13, kl. 1800 Plats: Tegs Församlingsgård 1 Mötets öppnande Ordförande i Umeå Golfklubb, Ted Samuelsson, förklarade mötet öppnat och hälsade

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...

Läs mer

Utvecklingsplan för Ryas banor Version 2015-11

Utvecklingsplan för Ryas banor Version 2015-11 Utvecklingsplan för Ryas banor Version 2015-11 Bakgrund Utvecklingsplanen är framtagen av Ryas Bankommitté (BK) och syftet är att det skall finnas ett dokument som beskriver hur vi skall utveckla och sköta

Läs mer

Ordföranden har ordet.

Ordföranden har ordet. Ordföranden har ordet. När dessa rader skrivs i mitten av april, är vi just i färd med att öppna Skogsbanan för spel på ordinarie greener. Samtidigt spelas US Masters på Augusta-banan. Därmed känns det

Läs mer

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2 Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, 2011 Standardrapport Del 2 1 Kön Kvinna 29,8% 134 Man 70,2% 315 Svarande 449 Inget svar 0 2 Ålder Yngre än 21 år 3,1% 14 21-30 år 5,6% 25 31-40 år 11,1% 50 41-50

Läs mer

Golfäventyret. GOLF PÅ BARNS VILLKOR. Glädje! Det är kul och enkelt att utvecklas med Golfäventyret!

Golfäventyret. GOLF PÅ BARNS VILLKOR. Glädje! Det är kul och enkelt att utvecklas med Golfäventyret! Golfäventyret. GOLF PÅ BARNS VILLKOR. Glädje! Det är kul och enkelt att utvecklas med Golfäventyret! Golfäventyret gör det enklare. Golfäventyret är barnens resa i golfen vägen från att vara ny till att

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Förslag till STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Ideell förening, stiftad 1991-06-28. Stadgarna fastställda av årsmöte 1991-06-28. Stadgarna ändrade av årsmöte 2013- IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Idrott är

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 juli 2015 mellan kl 20.00 21.30.

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 juli 2015 mellan kl 20.00 21.30. Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 juli 2015 mellan kl 20.00 21.30. Plats: Klubbhuset Närvarande Svante Gustafson, ordförande Ossian Nilsson Johan Grevelius

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB NÄR DU ÄLSKAR ATT SPELA GOLF. När vi planerar verksamheten i golfklubben

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015. Västerhaninge Tennisklubb Orgnr. 812400-4808

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015. Västerhaninge Tennisklubb Orgnr. 812400-4808 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015. Västerhaninge Tennisklubb Orgnr. 812400-4808 Dagordning 1. Fastställande av röstlängd. 2. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av dagordning.

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2009 1(19)

Höstmöteshandlingar 2009 1(19) Höstmöteshandlingar 2009 1(19) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2009 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i Bromma Gymnasium.

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb Stadgar

Huvudstadens Golfklubb Stadgar För Huvudstadens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 12 september 1997 och med hemort i Vallentuna kommun. na fastställdes den 13 oktober 1997. Reviderad på årsmöte den 20 februari 2000 Reviderad

Läs mer

Styrelsens svar på två inkomna motioner samt en proposition till Extra årsmöte den 27:e november 2014

Styrelsens svar på två inkomna motioner samt en proposition till Extra årsmöte den 27:e november 2014 Kallelse till Extra Årsmöte i Sävedalens AIK 2014-11-27 kl 19.00 Mötet hålls i SAIK-stugan Kåsjön där kaffe och bulle serverades innan öppnandet. Extra möte är utlyst för att behandla de motioner som inkom

Läs mer

Ullared Flädje Golfklubb 802430-4407. Årsredovisning för räkenskapsåret 2013.01.01 2013.12.31. Styrelsen avger följande årsredovisning.

Ullared Flädje Golfklubb 802430-4407. Årsredovisning för räkenskapsåret 2013.01.01 2013.12.31. Styrelsen avger följande årsredovisning. Årsredovisning för räkenskapsåret 2013.01.01 2013.12.31 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 Om inte annat särskilt

Läs mer

BLI PARTNER TILL LINDESBERGS GOLFKLUBB OCH BLI EN DEL AV KOMMUNENS STÖRSTA IDROTTSFÖRENING

BLI PARTNER TILL LINDESBERGS GOLFKLUBB OCH BLI EN DEL AV KOMMUNENS STÖRSTA IDROTTSFÖRENING BLI PARTNER TILL LINDESBERGS GOLFKLUBB OCH BLI EN DEL AV KOMMUNENS STÖRSTA IDROTTSFÖRENING Lindesbergs Golfklubb bildades 1984 och de 18 hålen ritade av Jan Sederholm i Dalkarshyttan stod färdiga 1985.

Läs mer

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012...

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012... SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB 1. STADGAR för Sölvesborgs Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 20 januari 1988 och med hemort i Sölvesborg Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna

Läs mer

Kursprogram Golfträning 2014

Kursprogram Golfträning 2014 Kursprogram Golfträning 2014 Välkommen till årets kursprogram på Åda Golf & Country Club. Jag hoppas programmet kommer att inspirera dig till att börja träna golf och att du tar chansen att tillsammans

Läs mer

Höstmöte Välkomna!

Höstmöte Välkomna! Höstmöte 2016 Välkomna! Dagordning Höstmöte 2016-11-09 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Val av två protokolljusterare,

Läs mer

Carlskrona Golfklubb

Carlskrona Golfklubb Verksamhetsberättelse 2012 Allmänt Carlskrona Golfklubb bedriver idrottslig verksamhet på Almö, på egna fastigheter. Verksamheten i klubben, som följer Riksidrottsförbundets och Svenska Golfförbundets

Läs mer

Verksamhetsseminarierna 2016. Ledningspasset

Verksamhetsseminarierna 2016. Ledningspasset Verksamhetsseminarierna 2016 Ledningspasset Ledningspasset - programmet Tid Programpunkt Föredragshållare 10:15 Nya klubbrådgivningen Bo Bengtsson GAF: arbetsmiljö & nyckeltal Stig Persson Två grupper

Läs mer

Varbergs Golfklubb. Östra Banan. Översikt/förbättringsplan 2015. Golf Course Architecture by Caspar

Varbergs Golfklubb. Östra Banan. Översikt/förbättringsplan 2015. Golf Course Architecture by Caspar Varbergs Golfklubb Östra Banan Översikt/förbättringsplan 2015 Innehåll 3 Allmänna kommentarer 3 Banutsträckning 3 Säkerhet 3 Greener 4 Tees 5 Bunkrar 5 Fairways 5 Vägar 5 Hål 1 7 Hål 2 8 Hål 3 9 Hål 4

Läs mer

Ingarö Golfklubbs Banskötselpolicy

Ingarö Golfklubbs Banskötselpolicy Ingarö Golfklubbs Banskötselpolicy Detta dokument har utarbetats för att försöka lösa en viktig fråga inom golfbaneområdet, nämligen att ge exempel på hur verksamhetsmål inom banverksamheten kan utformas.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Inledning Under 2013 hade vi på Melleruds GK 15-talet juniorer i träning med 4 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 2 gånger per vecka. Vi hade serielag

Läs mer

HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB. Kronholmen 2013-11-23

HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB. Kronholmen 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB Kronholmen 2013-11-23 EN UTMANING ÄR ATT KLARA BALANSGÅNGEN MELLAN ATT FÖLJA MED I SIN TID OCH VARA SIN GRUNDIDÉ TROGEN 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB 2 Kronholmen Golf

Läs mer

Nr 1 2008. Våra nya krogvärdar. Städdagar lördag den 29 mars och

Nr 1 2008. Våra nya krogvärdar. Städdagar lördag den 29 mars och Nr 1 2008 Cina och Björn Våra nya krogvärdar Städdagar lördag den 29 mars och 5 april kl 9.00-13.00 Ordföranden har ordet. Vart tog vintern vägen? För mig och dom som älskar vintern med skidåkning och

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

TÄVLINGSPROGRAM 2012

TÄVLINGSPROGRAM 2012 TÄVLINGSPROGRAM 2012 Tidsbokning 040-42 96 80 Tävling 040-42 96 81 Kansli 040-42 96 82 Klubbchef 040-42 96 83 Fax 040-42 96 84 Shop 040-42 96 85 Restaurang 040-42 96 86 E-mail: soderslattsgk@sslgk.se Hemsida:

Läs mer

Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK

Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK Upprättad datum: 2010 04 12 Reviderad datum: Innehåll Bakgrund... 3 Riktlinjer och utgångspunkter... 3 RF:s riktlinjer för barnidrott...

Läs mer

Helsingborg Open 2015 - FAQ s

Helsingborg Open 2015 - FAQ s Helsingborg Open 2015 - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera både medlemmar i Vasatorps Golfklubb och övriga funktionärer under Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open?

Läs mer

Utvecklingsplan Forsgårdens Golfklubb. Antagen på Höstmötet 2013-11-21

Utvecklingsplan Forsgårdens Golfklubb. Antagen på Höstmötet 2013-11-21 Utvecklingsplan Forsgårdens Golfklubb Antagen på Höstmötet 2013-11-21 1 Innehållsförteckning Inledning Utvecklingsplan... 4 Bakgrund anläggning... 4 Målsättningar och förslag... 5 Spelbarhet - Tillgänglighet...

Läs mer

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka.

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgar för Botkyrka Golfklubb För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgarna fastställda 12 mars, 1981 Stadgarna ändrade 1987 1990 1995

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 20 mars 2011 mellan kl 09.00-11.45

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 20 mars 2011 mellan kl 09.00-11.45 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 20 mars 2011 mellan kl 09.00-11.45 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordf Ossian Nilsson

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Saltsjöbadens Golfklubb

Saltsjöbadens Golfklubb 1(16) Saltsjöbadens Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning 7 - noter

Läs mer

Nytt koncept för golfbanor

Nytt koncept för golfbanor Nytt koncept för golfbanor Entreprenadskötsel av golfbanor en ny möjlighet Många golfklubbar jobbar idag med strama budgetar, minskad bemanning och mindre pengar till drift och investeringar. Att anlita

Läs mer

Nyhetsbrev #2 januari 2014. Välkomna till det nya året

Nyhetsbrev #2 januari 2014. Välkomna till det nya året Nyhetsbrev #2 januari 2014 Välkomna till det nya året Välkomna till 2014! Hej alla medlemmar och en riktigt God Fortsättning på det nya året! Nu ligger det lite snö på backen och många medlemmar är ute

Läs mer

Myndigheters miljökrav vid renovering av golfbana

Myndigheters miljökrav vid renovering av golfbana Myndigheters miljökrav vid renovering av golfbana HGU 2008 Examensarbete Av Jonas Määttä Södertälje Gk 1. Bakgrund Sid 3 2. Inledning Sid 3 3. Myndigheters krav.. Sid 4 4. Kommande Lagar & Regler Sid 4

Läs mer

Kallelse till budgetmötet i Varbergs Golfklubb i klubbhuset Västra Banan 25 november klockan 19.00

Kallelse till budgetmötet i Varbergs Golfklubb i klubbhuset Västra Banan 25 november klockan 19.00 NUMMER TRE 2013 UPPMANING FRÅN BANAN Vi har väldigt bra övningsområden på Västra Banan, men tyvärr sker det allt för ofta att någon är där och tränar och lämnar stora mängder av torvor kvar utan att laga

Läs mer

Nyhetsbrev 7. Team-Handigolf. Glädje-Gemenskap-Engagemang Nyhetsbrev nr7. Årets sista nyhetsbrev är också vårt julnummer 2012

Nyhetsbrev 7. Team-Handigolf. Glädje-Gemenskap-Engagemang Nyhetsbrev nr7. Årets sista nyhetsbrev är också vårt julnummer 2012 Team-Handigolf Glädje-Gemenskap-Engagemang Nyhetsbrev nr7 Ansvarig utgivare Gunnar Lindberg. Redaktör Conny Dahlberg. Årets sista nyhetsbrev är också vårt julnummer 2012 INNEHÅLL 1. Inledning. 2. Smålands

Läs mer

Stora Lundby Golfklubb

Stora Lundby Golfklubb Stora Lundby Golfklubb Kallelse Höstmöte Måndag den 21 november 2011 Klockan 19.00 ca 21.00 OBS! Plats Lekstorps IF Klubbhus (Vid fotbollsplanen mittemot Shell i Gråbo) Anmälan görs till via mail, telefon

Läs mer

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R HÖSTMÖTE 29 NOVEMBER 2016 Sida 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av Föredragningslista. 4. Val av ordförande

Läs mer

Varmt välkomna till en ny säsong med Barsebäck Golf Academy!

Varmt välkomna till en ny säsong med Barsebäck Golf Academy! Kursprogram våren 2016 Varmt välkomna till en ny säsong med Barsebäck Golf Academy! Vårens kursprogram innehåller såväl nyheter som gamla godbitar allt för att det ska passa så många som möjligt. Vid ev

Läs mer

Vår framtid som golfnation en satsning på idrotten golf 2011-2017

Vår framtid som golfnation en satsning på idrotten golf 2011-2017 Proposition till extra Förbundsmöte 21 februari 2010 Vår framtid som golfnation en satsning på idrotten golf 2011-2017 Bakgrund På några decennier gick golf från att vara en överklassport utan förankring

Läs mer

Välkomna till årsmöte 2015! 2015-03-21 www.sibbhultsverken.com 1

Välkomna till årsmöte 2015! 2015-03-21 www.sibbhultsverken.com 1 Välkomna till årsmöte 2015! 2015-03-21 www.sibbhultsverken.com 1 Årsmöte Härlövs IF 2015-03-19 Preliminär dagordning för årsmötet 1. Fastställande av röstlängd för mötet 2. Fråga om mötet utlysts på rätt

Läs mer

Välkommen till extra årsmöte!

Välkommen till extra årsmöte! Välkommen till extra årsmöte! Dagordning vid extra årsmöte i Skellefteå Golfklubb 2015-12-01 1. Mötets öppnande. 2. Upprop och fastställande av röstlängd. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Höstmöte 4 november 2015. Hills Golf & Sports Club

Höstmöte 4 november 2015. Hills Golf & Sports Club Höstmöte 4 november 2015 Hills Golf & Sports Club Vid ordet om inte annat anges: Mats Sterner, VD Hills Golf & Sports Club 1 2015 MEDLEMSANTAL Hills Golf & Sports Club har idag ca 760 betalande medlemmar

Läs mer

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro :

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB 2016-2020 Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Trollabo, Hudene 0513-23910 0513-23913 864000-8333 716-3652

Läs mer

1 ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning.

1 ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR UDDEHOLMS GOLFKLUBB som är en ideell förening, stiftad 1965-05-24 och med hemort i Hagfors kommun. Stadgarna fastställda 1965-10-29. Stadgarna ändrade genom årsmötesbeslut 1975-11- 27, 1998-12-03,

Läs mer

Överskötsel kontra Spelbarhet Examens arbete HGU 2008 av Niklas Espelund HISTORIA

Överskötsel kontra Spelbarhet Examens arbete HGU 2008 av Niklas Espelund HISTORIA Överskötsel kontra Spelbarhet Examens arbete HGU 2008 av Niklas Espelund Jag valde det här ämnet med tanke på alla nya krav som ställs på oss idag.våra banor ska vara tillgängliga under stora delar av

Läs mer