Hur skapas mest möjlig biodiversität i svensk skogsnatur för 1 milliard SEK?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur skapas mest möjlig biodiversität i svensk skogsnatur för 1 milliard SEK?"

Transkript

1 Hur skapas mest möjlig biodiversität i svensk skogsnatur för 1 milliard SEK? Konferens om hotad biologisk mångfald i skogen Trender, problem och visioner Örebro november 2011 Karsten Thomsen Trädbotanik i Ecuador Foto: Susanne Thea Illum. 1

2 Foto: Jørgen Korning. 2

3 Storleksfördelning av träd i naturskog Individtal fördelning på diameterintervaler Basalareal fördelning på diameterintervaler Svarta : naturskog Grå: selektivt avverkad naturskog Artsmångfald av träd Arter Antal arter av vedväxter (DBH 10 cm) pr. antal stammar Symbolforklaring: Alla data från en-hektar plots Stammar Kilde: K. Thomsen PhD-afhandling. BI, KU. 3

4 Kampanj för uppköp av regnskog här en ha korridor i Costa Rica Foto: Fundación Neotrópica. Foto: Hanne Christensen / Verdens Skove 4

5 Karsten Thomsen, CV Föd PhD i tropisk skogsekologi Feltstudier i Ecuador, Costa Rica, Malaysia (4 år) Medlem av naturföreningen Verdens Skove i 28 år Debatböker Alle tiders urskov 1996, Dansk skovnatur 2000 Underviser i biologi och geografi Aalborg Universitet & Horsens Statsskole Självvårdande natur med hemmahörende vilda växtätare Store varierade biotoper för själdne och specialiserde växt- och djurarter Vision Sverige Indföring i hensynsfuld omgang med natur 5

6 Tekning: J. Helmer. Huvudmålet är natur med stor biologisk mångfald - detta kräver: mosaik av biotoper med lang förhistoria (aktuelt öppen, variert gammalskog blandat med andra elementer, vatten, stenar, sump) stor og variert mängd av mat: löv, gräs, ved, bark, kött, kadaver, skit (ingen mänsklig extraksion). plats (stora områden, korridorer) maximal interaktion mellan arter (fri succession, störning av succession, herbivori, predasion). 6

7 Vilka elementer av natur har högst kvalitet? Det som tar längst tid at främbringe! t.ex.: jätteträd, gamla träd, stora döda träd naturlig åldersfördelning av träd komplexa växtsamhälla stora bestånda av stora djur och högt specialiserte arter Förslaget: 1) Köp gammal skog i stategiske zoner til utvikling af biologiske korridorer krondjur skal kunna vandre. 2) Etabler två mega-reservater, självbärende urört natur som huvudsikte, ett i söder Sverige (nemoral zone, Öster Götland) ett i norra Sverige (kanske gränsende til Finland) 3) Återinför stora växtätara bison, boskap, häst och muskox i kärnområder. 4) Skap strukturel mosaik genom avverkning av trivial skog (betalas av timmer). 7

8 Budget i miljoner SEK: Uppdatering av grundval för prioritering och planering. Offentligt åhörande 20 Köp av värdefull gammal skog 620 Köp av områder för samband 200 Biologisk monitering, dokumentasion Etablering av almennyttig naturfond 60 Utvikla och utföra koncepter för rewilding i köpte områder 80 Hägn om kärnområder 20 Är detta klimax-skogen? Foto: Frans Vera. 8

9 Grova störning? Experimentell bete, Västsjälland 2009 Foto: Jan Kunstmann / Nepenthes. 9

10 Fyra olika ekologiteorier med olik konsekvens för at skapa ljusöppen skog Stora växtätara oviktiga Stora växtätara viktiga Klimax-vegetation (statisk) Guldalderteorien (Clement m.m.fl.) Den klassiske botanikerteori Vegetasion utviklas till klimax bestemt av jord och klima (mörk skog). Öppet land kräver intensiv vård. Mega-herbivor-teorien (Owen-Smith) Megaherbivorer (>1.000 kg) kan öppna skog, Medelstora herbivorer klarar inte det. Människa måste överta elefanternas roll och öpne skogen. Cyklisk succesion (dynamisk) Livscyklus-teorien (Hallé m.fl.) Forest Mosaic Theory Vegetationen växler konstant inte någat ändestadium, bara processer. Konstant forekomst av öppet areal krävar avverkning. Uroxe-teorien (Frans Vera) Herbivorer klarar inte hindra trädutvikling på ljusöppne areal (pga. taggbuske), men hindrar fornyelse i gamla beståndar, -> dessa slutar som öppen mark. Självbärande. Källa: K. Thomsen, 2001 Källa: K. Thomsen (1996): Alle tiders urskov. - efter Hallé, F. et al. (1978): Tropical Trees and Forest. Springer. 10

11 Källa: K. Thomsen (1996): Alle tiders urskov. - efter Mayer et al. (1980). Frans Vera forklarar växtsuccessionen. Foto: K. Thomsen. 11

12 "Theory of cyclical vegetation turnover" Frans Vera: "Grazing ecology and forest history". (CABI 2000). Öppen mark utvikles mot trädtäcka, gammal trädbestånd mot ljusöppen vegetasion enligt Frans Veras teori. Skog växlar med nedbiten vegetasion i en luckdynamik över många hundrede år. Modificeret efter Bunzel-Drüke, M. (2001). Såher så urskogen ut, enligt Vera Foto: Frans Vera 12

13 Rewilding gir stora insekter, pga stort ved i solen skit hela året kadaver variert gräshöjd Foto: Margret Bunzel-Drüke / ABU-Soest. 13

14 Foto: Margret Bunzel-Drüke / ABU-Soest. Stora insekter gir Foto: M. Tiefenbach. 14

15 Beteskog har lång evolusionär historie 149 arter dagfjärilar i NV-Europa Lågt gräsland Högt gräsland Betesskog Skog Sammlad Källa: Wallis de Vries, M.F. (1999): The dilemma facing nature conservation and the role of large herbivores. - Natur- und Kulturlandschaft 3: Naturbetesmark Pol lenätare - inte bara kultur Dichrorampha consortana Artsmångfald indikerer lång evolutionshistorie Phytomyza leucanthemi Dichrorampha alpinana Apion confluens Bucculatrix nigrocomella Exempler på insekter specifikt knutna till prästkrage (Leucanthemum vulgare). Cyphocleanus trisulcatus Apion stolidum Källa: Appelqvist, T. & Bengtsson, O. (1995). Brynmiljöer i Bohus Län. 15

16 Bjergeskov, Sønderjylland. enda bevarade beteskog med boskap i Danmark, 30 ha Foto: Margret Bunzel-Drüke, ABU. Jægersborg Dyrehave, Storkøbenhavn 800 hektar gamla träd och gammal almänning, dovhjort, krondjur, sika. Skovgaard, P.C.: Sommereftermiddag med en bortdragende regnbyge. Jægersborg Dyrehave

17 Foto: Erik Buchwald, juni Tofte Skov, Lille Vildmose New Forest, söder England 17

18 Hainich, ha skog-np i Thüringen Ingen store växtätare... 18

19 Efter Löfgren, R., & Andersson, L. (red.) (2000): Sydsvenska lövskogar och andre lövbärande marker. Foto: Margret Bunzel-Drüke / ABU-Soest. 19

20 Foto: Margret Bunzel-Drüke / ABU-Soest. Lindtidens Nordjylland - som naturbetesmarkbotanikere ser det Källa: Bruun, H. H. & Ejrnæs, R. (1998): Overdrev, en beskyttet naturtype. - Miljøministeriet. 20

21 Utdöende i Europa Efter Bunzel-Drüke Europa mistad kanske 40% av stora djurarter Tekning: Margret Bunzel-Drüke, ABU. 21

22 Foto: Margret Bunzel-Drüke / ABU-Soest. Foto: Hans Kampf / Large Herbivore Foundation. 22

23 Wulfener Bruch, Elben. Heck-Rind und Przewalski-Pferd Przewalski-Pferde 45 Gestreifte Beine, Mehlmaul, Stehmähne 23

24 Betesprojekt Lippe, Soest, Nordrhein-Westfalen Foto: Margret Bunzel-Drüke / ABU Soest. Betesprojekt Agrar GmbH Crawinkel, Thüringen Foto: Edgar Reisinger. 24

25 Foto: Jacob Sterling / Nepenthes. Idisslar"laug" i Eleonorenwald 35 kg HUTCHINSON-indeks, kropsmass Rådjur 4,3 Med HI > 2 förventas svak matkonkurens. Mellan dovhjort och rådjur finns nichplats till ennå en art. 2,3 Dovhjort 150 kg 2,4 Krondjur 350 kg Europeisk bison 850 kg 25

26 Bison Uroxe Altitudinal ranges in Austria during the Holocene Källa: Bauer

27 Hägnhøjd: 1,70 m net, 0,40 m täggtråd Oostvaardersplassen, NL 27

28 Foto: Karsten Thomsen. Oostvaardersplassen, NL Foto: Ole Knudsen. 28

29 Foto: Niels Lisborg. Foto: Martijn de Jonge / martijndejonge.nl. Oostvaardersplassen, Nederlandene 29

30 Utvikling av stora växtätara i Oostvaardersplassen individer boskap hästa krondjur döda boskap döda hästa döda krondjur Källa: Jan Griekspoor, Staatsbosbeheer. Foto: Martijn de Jonge. 30

31 31

32 32

33 33

34 Foto: Martijn de Jonge. Foto: Martijn de Jonge. 34

35 Store växtätare - olik föda-ekologi - ni ekologiska nyckelarter, der kunne förekomme i Danmark Källa: Thomsen, K. (2004): Urokse-projektet. - Folder, Nordjyllands Amt. 35

36 Rewilding i Danmark Vildsvin, 1700-tal i Jylland UH, 1900-tal Lille Vildmose H, i dag spontan i söder Jylland Rådjur, Bornholm UH Krondjur, Sjælland H/UH Dovhjort hele landet H/UH Bäver, 1999 Vestjylland UH 2010 NV-Sjælland UH Vildox, 2001 Lille Vildmose H Vildhäst, 2001 Langeland H Bison, 2013 Bornholm UH Älg, 2015? Lille Vildmose H Foto: Kajetan Perzanowski. Möjliga årsdjur i Lille Vildmose (beräknat på tillgänglig växtföda på gott ha) Art Ialt Vildsvin 300 Rådjur 180 Älg 55 Krondjur 300 Bison 125 Vildox 250 Vildhäst 275 Bäver 70 Källa: Olesen, C. R. (2005): Analyse af nuv. og potentielle store planteædere i Lille Vildmose. DMU. 36

37 Foto: NJA Tofte Mose, Lille Vildmose 37

38 Vision Främtidans Sverige? Sverige? Rewilding minneslist: KKK NNN Kärnområder Korridorer Köttätara Naturlig dynamik Nyckelarter utsättas Nol produksion og PPP pängar, plats, popularität 38

39 500 Kol i gammal lövskog ny klimaresurs ton/ hektar Levende ved Dødt ved Førn Jord C 0 Danske skove Upptag: 3,5 ton C/ha/år Suserup Skov Monks Hainich Wood Upptag: 4,9 ton C/ha/år Data från: 1) Nielsen et al. 2010, 2) Vesterdal & Christensen 2007, 3) Patenaude et al og 4) Mund & Schulze Poänger om rewilding med stora växtätare: vilda växtätare är självbärande, billigara i vården än husdjur, giver vintereffekt och är mer spännande. värje art har olik verkan på vegetasion, flera arter ger mera varierad vegetasion än én, älg, bison, vildhäst, vildoxa, myskoxa och vildsvin är hemmahörende och önskvärta arter, krondjur, dovhjort, rådjur och bävere är ochså viktiga, store växtätare skapar förutsättninger för andra viktiga arter i naturen, bland andra ek, 39

40 WWW - stora väkstätara LHF - Large Herbivore Foundation (Eurasien/NL) largeherbivore.org ABU - Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz (D) abu-naturschutz.de Woodland Trust (UK) woodlandtrust.org.uk Pro Natura (S) pro-natura.net Nepenthes (D) nepenthes.dk Urokseavel: Bunzel-Drüke & Thomsen 2006: Projekt Taurus En økologisk erstatning for uroksen. Om skovnatur og store dyr: Thomsen, K. 2006: Selvplejende skovnatur - om naturrig skovforvaltning med gnav og uden sav. -Flora og Fauna, bind 112, side temanummer om skove i nationalparker. Thomsen, K. 2001: Den biologiske mangfoldighed i skovene. - s i: T. N. Skafte: Danmarks Natur - udvikling, status og sektorernes rolle for den biologiske mangfoldighed. Wilhjelmudvalget, Miljøministeriet. Thomsen, K. 2000: Dansk skovnatur. Vildsomme skovlandskaber i fremtidens Danmark - perspektiver og muligheder. Udarbejdet for WWF Verdensnaturfonden. - Nepenthes Forlag, Århus. 100 s. Download her (bemærk, to filer): Thomsen, K.1996: Alle tiders urskov. Danmarks vilde skove i fortid og fremtid. - Nepenthes Forlag. 160 s. (Omtale: - kan lånes på biblioteket). Om de danske "nationalparker": Thomsen, K. 2007: Skal Thy have en rigtig nationalpark? Hjejlen 3/ temanummer om nationalparker Thomsen, K. 2006: Morgendagens vildmarker. - Praktisk Økologi 1/ Buk, K. G. & Thomsen, K. 2005: Kald ikke en tam kat en tiger. - Berlingske Tidende 13. oktober. Debat med miljøministeren om danske nationalparker: Buk, K 2008: Det er ikke nationalparker men fredede landskaber. - Berlingske Tidende, s. 8 (se ministerens svar samme sted) 40

41 Die Döberitzer Heide: Naturschutzfläche im Ballungsraum Berlin Potsdam 41

Vikt och innebörd av skogskontinuitet för Sveriges biologiska mångfald

Vikt och innebörd av skogskontinuitet för Sveriges biologiska mångfald Vikt och innebörd av skogskontinuitet för Sveriges biologiska mångfald Alexander Nordstrand Degree project in biology, Bachelor of science, 2014 Examensarbete i biologi 15 hp till kandidatexamen, 2014

Läs mer

Urgammal regnskog. En lång historia. Den biologiska mångfalden. Var finns regnskogen?

Urgammal regnskog. En lång historia. Den biologiska mångfalden. Var finns regnskogen? Urgammal regnskog I de tropiska regnskogarna finns många växter och djur. Men under årens lopp har en tredjedel av regnskogen gått förlorad och avskogningen fortsätter på många håll i tropikerna. Mer än

Läs mer

Projektledare: Clas Fries, Skogsstyrelsen

Projektledare: Clas Fries, Skogsstyrelsen NATURHÄNSYN Skogsskötselserien är en sammanställning för publicering via Internet av kunskap om skogsskötsel utan ställningstaganden eller värderingar. Texterna har skrivits av forskare och har bearbetats

Läs mer

DE TRÄDBEVUXNA IMPEDIMENTENS

DE TRÄDBEVUXNA IMPEDIMENTENS ME D D E L A N D E 16 1998 DE TRÄDBEVUXNA IMPEDIMENTENS BETYDELSE SOM LIVSMILJÖER FÖR VÄXT- OCH DJURARTER DE TRÄDBEVUXNA IMPEDIMENTENS BETYDELSE SOM LIVSMILJÖER FÖR VÄXT- OCH DJURARTER Jönköping 1998 Författare

Läs mer

Ekologiska landskapssamband. i Järfälla kommun

Ekologiska landskapssamband. i Järfälla kommun Ekologiska landskapssamband i Järfälla kommun Analyser Ädellövträdsnätverk Barrskogsnätverk Groddjursnätverk Innehåll Uppdraget... 4 Sammanfattning... 4 Ädellövträdsnätverket med gamla ekar!... 4 Groddjursnätverket!...

Läs mer

Denna rapport är en av många rapporter som tagits fram inom Världsnaturfonden WWFs projekt Levande Skogsvatten.

Denna rapport är en av många rapporter som tagits fram inom Världsnaturfonden WWFs projekt Levande Skogsvatten. 1 Denna rapport är en av många rapporter som tagits fram inom Världsnaturfonden WWFs projekt Levande Skogsvatten. Levande Skogsvatten är ett projekt som ska: - öka kännedomen om skogsvattnens biologiska

Läs mer

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV ANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer.

Läs mer

Utmarksbete, främst skogsbete, och dess effekter på biologisk mångfald

Utmarksbete, främst skogsbete, och dess effekter på biologisk mångfald Kunskapssammanställning Utmarksbete, främst skogsbete, och dess effekter på biologisk mångfald Weronika Axelsson Linkowski Centrum för biologisk mångfald Detta är en lätt reviderad version av en PDF-fil

Läs mer

Åtgärdsprogram för skirmossa 2010 2014. (Hookeria lucens)

Åtgärdsprogram för skirmossa 2010 2014. (Hookeria lucens) Åtgärdsprogram för skirmossa 2010 2014 (Hookeria lucens) rapport 6359 April 2010 Åtgärdsprogram för skirmossa 2010 2014 (Hookeria lucens) Hotkategori: sårbar (vu) Programmet har författats av Mikael Stenström

Läs mer

HANDLEDNING NATURENS TJÄNSTER. En handledning för grundskolan om ekosystemtjänster

HANDLEDNING NATURENS TJÄNSTER. En handledning för grundskolan om ekosystemtjänster HANDLEDNING NATURENS TJÄNSTER En handledning för grundskolan om ekosystemtjänster INNEHÅLL A. Om materialet Naturens tjänster Livsviktigt... 7 Vad säger läroplanen... 8 Vem ska använda materalet... 8 Lustfyllt

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Kustprojekt Åhus-Juleboda

Kustprojekt Åhus-Juleboda Högskolan Kristianstad Landskapsvetarprogrammet Lv02 VT 2005 Kustprojekt Åhus-Juleboda Mikael Bengtsson Martin Hedman Martin Persson Lisa Ragnarsson Pär Ragvald Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Inledning

Läs mer

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och

Läs mer

n yck l a r till k unsk a p

n yck l a r till k unsk a p n yck l a r till k unsk a p om m ä n nisk a ns bru k av nat ur en Anna Dahlström & Håkan Tunón (red.) ~ : 293 : ~ To m m y L e n n a r t s s o n Biologisk t k ultur a rv som k ä ll a till k u nsk a p om

Läs mer

Barkbok Landdshypotek

Barkbok Landdshypotek Barkbok Landdshypotek En del har sina pengar på banken, för säkerhets skull. Andra placerar dem i aktier, för lönsamhetens skull. Ytterligare andra väljer konst och antikviteter, för kulturen och nöjets

Läs mer

Död ved i levande skogar. Hur mycket behövs och hur kan målet nås?

Död ved i levande skogar. Hur mycket behövs och hur kan målet nås? Död ved i levande skogar Hur mycket behövs och hur kan målet nås? R A P P O RT 5413 OKTOBER 2005 Död ved i levande skogar Hur mycket behövs och hur kan målet nås? Redaktörer Johnny de Jong och Malin Almstedt

Läs mer

Rapport Ny vår för skogen. Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar

Rapport Ny vår för skogen. Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar Rapport Ny vår för skogen Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 1 Utgångspunkter 5 1.1 Inledning och syfte 5 1.1.2 Avgränsning

Läs mer

SKOGSBRUK UTAN HYGGEN. Rapport. Skogsbruk utan hyggen

SKOGSBRUK UTAN HYGGEN. Rapport. Skogsbruk utan hyggen Rapport Skogsbruk utan hyggen i Innehåll Presentation av författarna 1 Förord 2 Hyggesfritt är ett laddat ord 3 Definitioner och bakgrundsfakta 5 Sverker Rosell: Hyggesfritt skogsbruk och kontinuitetsskogar

Läs mer

Var kommer den från och vart tar den vägen?

Var kommer den från och vart tar den vägen? Sojan Var kommer den från och vart tar den vägen? En redovisning för WWF Sverige November 2002 Bitte Rosén Nilsson, Bo Tengnäs Innehåll Förord... 2 1 Introduktion... 3 2 Sojabönans ursprung och historik...

Läs mer

Hur kan organismer påverka varandra? S 57 (55) Predation i vidsträckt betydelse - olika typer

Hur kan organismer påverka varandra? S 57 (55) Predation i vidsträckt betydelse - olika typer 1 Populationsekologi s 56 (55) Population Alla individer av en art inom ett område Ekologi Läran om de levande organismernas samspel med sin miljö och med varandra Populationsekologi Hur en population

Läs mer

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen Europe Direct är en informationstjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen. Ring det nya gratisnumret: 00 800 6 7 8 9 10 11 En stor mängd övrig information

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:210

Regeringens proposition 2008/09:210 Regeringens proposition 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning Prop. 2008/09:210 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2009 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

Tropiska regnskogar (world.mongabay.com/swedish)

Tropiska regnskogar (world.mongabay.com/swedish) Tropiska regnskogar (world.mongabay.com/swedish) LAGEN Medgivande av användning av detta dokument till fri distribution via utskrift eller annat gives härmed under förutsättning att mongabay.com anges

Läs mer

Döden lurar överallt

Döden lurar överallt 3-307 07 Döden lurar överallt Anders Borg. Nummer ett på listan över före detta fältbiologer vars samvete skrumpnat samman och dött i vuxen ålder. Levererade en budget hösten 2007 som var en käftsmäll

Läs mer

Fördjupad utvärdering av uppföljning av ängs- och betesmarker och småbiotoper via NILS

Fördjupad utvärdering av uppföljning av ängs- och betesmarker och småbiotoper via NILS SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Fördjupad utvärdering av uppföljning av ängs- och betesmarker och småbiotoper via NILS Åsa Eriksson, Åke Berg, Karl-Olof Bergman, Erik Cronvall, Anders Glimskär, Anna Hedström

Läs mer

SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15

SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15 SKRIVMALL 2014-06-26 Nr NV-01846-14 SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15 Miljökvalitetsmål: Levande skogar Datum: 20150114 Status (utkast eller slutlig): REMISSVERSION utkast Ansvarig

Läs mer

mångfald mång mångfald mångfald mångfald Biologisk utveckling av Stockholm ngfald Förslag till åtgärder mångfald mångfald mångfald mångfa

mångfald mång mångfald mångfald mångfald Biologisk utveckling av Stockholm ngfald Förslag till åtgärder mångfald mångfald mångfald mångfa mångfald ngfald mångfald mång mångfald Biologisk utveckling av Stockholm ngfald Förslag till åtgärder mångfald ngfald mångfald mångfald fald mångfa mångfald PROJEKTLEDARE: Susann Östergård, Miljöförvaltningen.

Läs mer

Våtmarker i jordbrukslandskapet

Våtmarker i jordbrukslandskapet Våtmark. Foto: Ulf Hidås Våtmarker i jordbrukslandskapet För några decennier sedan var våtmark synonymt med surhål, sumpmark eller träsk, d.v.s. en problemmark som inte gick att använda utan att den först

Läs mer

Åtgärdsprogram för skalbaggar på skogslind

Åtgärdsprogram för skalbaggar på skogslind Åtgärdsprogram för skalbaggar på skogslind Mesosa curculionoides (EN), ögonfläcksbock Chlorophorus herbstii (VU), lindfläckbock Dromaeolus barnabita (CR), en halvknäpparart Pseudoptilinus fissicollis (VU),

Läs mer

Uppföljning av biologisk mångfald med data från Riksskogstaxeringen

Uppföljning av biologisk mångfald med data från Riksskogstaxeringen Uppföljning av biologisk mångfald med data från Riksskogstaxeringen Delrapport 1, maj 211 Elin Andersson, Länsstyrelsen i Jämtland Göran Kempe, Riksskogstaxeringen, SLU Artur Larsson, Artdatabanken, SLU

Läs mer