Räddningsverkets tidning Nr 5 augusti Brandmännen tände på för att rädda byn. sid 4-5. Räddningsverket i Karlstad har bytt nummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Räddningsverkets tidning Nr 5 augusti 2000. Brandmännen tände på för att rädda byn. sid 4-5. Räddningsverket i Karlstad har bytt nummer 054-13 50 00"

Transkript

1 Räddningsverkets tidning Nr 5 augusti 2000 Brandmännen tände på för att rädda byn sid 4-5 Räddningsverket i Karlstad har bytt nummer

2 2 Sirenen Nr inledaren Våra frågor måste göras tydligare för politikerna Det har gått drygt två månader sedan jag började jobbet på Räddningsverket. Jag var naturligtvis litet spänd på uppgiften även om jag kände till rätt mycket om verksamheten från min gamla position på försvarsdepartementet. Utan att överdriva blev det en rivstart. Det kändes nästan som jag hamnat i stormens öga. Mediernas intresse för vissa delar av vår verksamhet spolierade alla möjligheter till någon smekmånad. Den mediala uppmärksamheten har otvivelaktigt lagt en viss sordin över allt det bra verket gjort och gör. De så kallade affärerna får med andra ord inte ges för stort utrymme, men ändå tas på största allvar. Den självklara kunskapskällan Jag ska lyssna av många fler medarbetare innan jag kan ge någon programförklaring, men tycker att en starkare koncentration på vår kärnverksamhet känns både riktig och angelägen. Vi måste fortsätta att visa att vi är duktiga, att vi framstår som den självklara kunskapskällan inom vårt område. Jag vet att kompetensen finns och jag vet att våra medarbetare gör bra saker och vi ska göra det på rätt sätt. Vi ska fortsätta driva på för en ökad satsning på det förebyggande arbetet. Dagen efter utnämningen till generaldirektör träffade jag personalen vid centralförvaltningen i Karlstad. Jag tyckte då att de anställda hade anledning att vara stolta över verksamheten, som är och uppfattas som viktig för samhälle och individer. Det tycker jag fortfarande. Jag pekade då på utredningar, som bedrivs och som i hög grad kommer att påverka vår framtid. Tyngst väger naturligtvis översynen av räddningstjänstlagstiftningen. En av de saker som där kräver en lösning är gränsdragningen mellan räddningstjänst och annan samhällsverksamhet. Räddningsverket har tidigare pekat på behovet av ett klarläggande. Vilka åtgärder ska betraktas som räddningstjänst eller inte enligt lagen? Frågan är i dagarna synnerligen aktuell eftersom Kammarrätten har beviljat prövningstillstånd av länsrättens beslut om Gävle kommuns ersättningskrav efter snöovädret i december Ett klargörande är efterlängtat och skulle få stor betydelse för både stat och kommun för framtida ekonomisk planering och för ansvarsförhållandena i den enskilda kommunen. Men innan utredaren Harald Dryselius är klar med sitt förslag till ny lagstiftning nästa år ska vi själva lämna ett väsentligt bidrag i det arbetet; utredningen om behovet av förändrad räddningstjänstutbildning. Utbildning före anställning Utan att föregripa utredningsgruppens förslag, som ska lämnas till regeringen den 15 september, tyder mycket på att framtidens utbildning blir mera likvärdig med fokus på att förhindra olyckor. Utbildningen av heltidsanställda ska jämställas med övrig eftergymnasial utbildning i samhället och i motsats till i dag genomföras före anställningen. Jag tycker det är utmärkt att våra utredare haft målsättningen att kommunernas räddningstjänst ska inta en ledande roll i kommunernas säkerhetsarbete inom området skydd mot olyckor. Det är ett av de områden där jag tycker Räddningsverket ska stärka sin roll som inspiratör. Det samarbetsprojekt vi redan startat för ett integrerat säkerhetstänkande i kommunerna är i linje med tankarna om den framtida utbildningen. Ambitionerna att skapa säkrare kommuner i ett bredare perspektiv måste påtagligare än i dag bli ett ansvar för de lokala politikerna. Utan det politiska engagemanget på riks- och lokalplanet får vi inte till stånd den nödvändiga mål- och resultatstyrningen av samhällets arbete med skydd mot olyckor. Tror på utökat samarbete Våra frågor måste bli tydligare för kommunpolitikerna. Jag tror att ett utökat samarbete med bland andra Kommunförbundet, men också statliga myndigheter, är önskvärt för att förverkliga den ambitionen. Vi har alltså många viktiga kända och okända uppgifter framför oss. Vi måste i vår framtidssatsning vara beredda på hårt arbete och förändringar. Jag räknar med några tuffa och roliga år för att tillsammans med verkets anställda och alla medaktörer få ett riktigt tryck i arbetet med skydd mot olyckor. Christina Salomonson, Generaldirektör, Räddningsverket innehåll nyheter Satsa förebyggande mot översvämningar 4 Räddningsverket JK-anmäler sig självt 6 Brandmannayrket lockar allt fler kvinnor 7 Brandbussen rullar i Sverige 8 Pappa till brandoffer startar fond 9 Konferens om brandskydd i byggprocess brandmän omkom i USA 11 Test av hudraulverktyg aktuellt Räddningstjänstens tillstånd 14 Kritik mot Trollhättantunnel 15 Foth-projektet har kommit för att stanna 16 Diesel-Doris het nyhet i Revinge 17 Jordbävning på Triplex Vilhemina förebild i förebyggande 19 rote hahn-special Brandfolkets eget Disneyland 20 Skärsläckaren väckte uppmärksamhet 21 Här är framtidens brandman 22 Nyheten som redan finns på deltidskårerna 23 Här har storleken betydelse 24 nyutgivet Mängder av färska rapporter presenteras erfarenheter Åskan orsakar många bränder ordet fritt Varför åtalas ingen arrangör i Göteborg? 33 Självförvållad brist på brandingenjörer 34 Kunskapsspridning lönar sig 35 Vi är emot kvinnliga brandmän 36 sista sidan Sirenens märkestävling avgjord 44 Foto: PERNILLA KARSTRÖM/SUNDSVALLS TIDNING OMSLAGSBILDEN: Översvämningrna i södra Norrland i juli. Huset i Torpshammar riskerade falla ner i Gimån, vattnet rann redan genom huset. Då beslutade räddningstjänsten att bränna ner huset så att det inte skulle hindra vattenflödet om huset rasade ner i ån. Sirenen Räddningsverkets tidning Sirenens uppgift är att beskriva utvecklingen inom Räddningsverkets ansvarsområden och stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Inledaren på sidan 2 är att betrakta som Räddningsverkets officiella linje. Ansvarig utgivare: Stig Dahlén. Adress: Sirenen, L 257, Karlstad. Telefax: e-post: Prenumeration är gratis. Beställes skriftligt genom att skicka in prenumerationstalongen som finns i slutet av varje nummer. Upplaga: exemplar. Stig Dahlén Chefredaktör och ansvarig utgivare , e-post: Adressändring görs genom att fylla i talongen som finns i slutet av varje nummer. Talongen faxas på nr: eller skickas Per Larsson Reporter e-post: till: Prenumeration, Sirenen, L 257, Karlstad. Kom ihåg att uppge gamla adressen vid adressändring! Gunno Ivansson Layoutare, reporter e-post: Tryck: VLT Press, Västerås Tryckt på miljövänligt papper. Nästa nummer, 6/00, utkommer den 4 oktober.

3 Sirenen Nr Välkommen att delta i Debatt! Artiklarna måste vara undertecknade med namn. Kontakta redaktionen innan du skriver till denna sida. Textlängd maskinskrivna rader eller omkring tecken (inklusive blanksteg). Adress: Debatt, Sirenen, L 257, Karlstad. E-post: debatt 3 Dags att ta nya, djärva grepp för att skapa säkrare kommuner Foto: ULF STRANDBERG Gasolyckan i Norge var något som inte kunde hända i Sverige. Men det dröjde inte förrän det blev kris också i Borlänge. Hans Relefors från grannkommunen Falun tycker att det förebyggande säkerhetsarbetet i Sverige skulle kunna vässas och han rekommenderar studiebesök i bland annat Scottsdale i USA. Osäkert Samhälle? Hur står det till med säkerheten i vårt samhälle egentligen? Trafiksäkerhetsverkets målsättning Nollvisionen har halkat ordentligt på sné Storskador vid heta arbeten ökar igen Minst 25 procent av alla bränder är anlagda Polisen hinner inte utreda brott Britta Svensson reporter och krönikör skriver i Expressen: Efter konserten ville jag ringa nånstans och be dom stoppa skiten. Men vart? Vem värnar om alla dessa barn hyckleriet efter tragedin i Roskilde visar att svaret är: ingen alls Det är väl kanske att ta i, men tyvärr upplever tydligen gemene man många gånger verkligheten på det sättet. Nu var ju denna tragedi något som hände i Danmark det rör väl inte oss? Ja, så brukar många resonera. Det är bara i Gävle det kan snöa sådana mängder och gasolyckan i Norge kan ju som väl är inte hända i Sverige, lär någon observatör ha yttrat. Upp till kommunerna Som en blixt från en klar himmel kom under juli översvämningar med källarpumpningar och inkallningar med hjälp av frivilliga och hemvärnet. Det är i stort samma fastigheter som råkar ut för dessa problem vid varje exceptionell vår- eller höstflod. Varför arbetas det inte än mer målinriktat i samhället för att: - Undanröja risker? - För att minimera uppkomna skador? - Med bredare samverkan och övergripande styrning inom förebyggande säkerhetsarbete? Seriöst riskarbete är upp till kommunerna eller företagen själva att bestämma nivå på och hur det blir, ser vi med jämna mellanrum varierande resultat på. Föga tröst för anhöriga Ibland går det bra, ibland betydligt mindre bra. Nu ska jag inte påstå att vi i Sverige är dåliga på riskhantering och säkerhetsarbete, tvärtom vi är säkerligen hyfsat i topp internationellt sett. Fast det tröstar ju inte anhöriga och kamrater till brand- eller trafikoffer. Att bara slå sig själv för bröstet utvecklar knappast den förebyggande verksamheten (eller någon annan typ av verksamhet heller för den del). Att vidga vyerna, lyssna och lära av andra för däremot verksamheten framåt. Exempel på studieobjekt finns på flera håll, exempelvis Scottsdale utanför Phoenix i Arizona. Det finns även andra exempel på orter i USA med för oss unika krav exempelvis på rökdetektorer i samtliga nybyggnationer. Hur påverkar detta brandsäkerheten? Hur ser deras statistik ut? Därmed inte sagt att det bara är utanför landets gränser som goda idéer och utveckling frodas, goda exempel finns på ett flertal räddningstjänster som satsar offensivt på förebyggande brandskydd och andra säkerhetshöjande åtgärder. Ett antal kommuner i landet har certifierat sig som Safe Communities enligt WHO:s koncept. Men sen då, vart tog alla goda intentioner vägen? Är det inte dags för Safe Communities II med nya djärva grepp? Branden i Göteborg belyser ett spektrum av problem i behov av lösning. Kunskap, förståelse och respekt för brand och andra olyckor saknas hos fastighetsägare, vakter och festarrangörer likväl som samhällets förmåga att hantera ungdomskriminalitet. Och kanske även utformning och kontroll av det byggnadstekniska och aktiva brandskyddet i våra festlokaler? Namn: Hans Relefors. Ålder: 41. Hemort: Falun Yrkeskarriär: Brandman och , brandingenjörsutbildning , hemmapappa , utbildningschef räddningstjänsten , startade företaget ProWeb 1998 och FöreBygget Fritidsintressen: Ungdomsledare ishockey, innebandy och karate, resa till mitt andra hem i Vail, Colorado. e-post: Motsatta effekter Argument för förbundsbildning inom räddningstjänsten har varit bland annat utökad samverkan som skulle ge effektivisering i verksamheten. Tyvärr har förbundsbildningar i många fall visat helt motsatta effekter med personalneddragningar inom utrycknings- och förebyggandeverksamhet, fördyringar och framförallt att verksamheten tydligt skilts från kommunens övriga delar. Förbundsbildningens grundidé (hoppas jag) att skapa och utöka samverkan för en effektivare räddningstjänst är den rätta vägen för att skapa ett säkrare samhälle. Prestigelös samverkan måste ske mellan kommunal räddningstjänst, företag, socialtjänst, polis, landsting, ideella föreningar etcetera för att nå de gemensamt uppsatta målsättningarna. Forum för riskhantering Till hjälp för denna utvecklade samverkan bör ett forum eller centrum för riskhantering och övrigt förebyggande arbete etableras. Samordning bör ske av brandutredningar, forskning & utveckling med mera. Här kan kanske även Risklinjen och dess verksamhet vävas in med målsättning att korta ställtiden från upptäckt till åtgärd även på ett mer övergripande plan. Samordna och delegera sedan ut projekt till lämpliga kommuner, företag eller organisationer Eftersom många debattörer och tyckare ofta hänger ut Räddningsverket vill jag väga upp bilden lite med att som avslutning säga att de signaler som Räddningsverket sänder ut bådar gott för att vi alla i framtiden ska kunna känna oss säkra i hemmet, på jobbet och på fritiden. Hans Relefors

4 4 Sirenen Nr senaste nytt Staten borde satsa mer före i stället för ge ersättning efteråt Sommaren var kort. Och blöt. Inte minst i södra Norrland. Översvämningar krävde stora insatser av räddningstjänsterna och samhällets kostnader kommer att bli saftiga. Staten borde satsa mer på förebyggande insatser i stället för att betala skadeersättningar i efterhand, tycker Torbjörn Wannqvist, räddningschef i Bollnäs. Det regnade och regnade i mellersta Sverige. I mitten av juli hade det regnat för mycket. Broar och vägar raserades, vägar förstördes. Privata och kommunala värden förstördes. Framförallt Gävleborgs och Västernorrlands län drabbades. Skador för 300 miljoner Gerhard Larsson, landshövding i Västernorrlands län, räknar med att skadekostnaderna hamnar runt 300 miljoner bara i hans län. Ulf Jonsson, räddningschef i Ovanåker, börjar bli luttrad. För honom var det sjunde och näst största översvämningen sedan Vi vet hur vi ska organisera oss. Jag börjar kunna vattennivåer och dygnsförskjutningar av flöden. Men jag är inte fulllärd, säger han. Ovanåker och Ånge hörde till de kommuner som drabbades värst. Avbröt semestrar Om det var speciellt? Jo, en skadeplats som är sex mil lång, två mil bred och där insatsen pågår i nio dagar, säger Lars Nyman, räddningschef i Ånge. Både Jonsson och Nyman är närmast lyriska över sina brandmäns insatser, hur de avbröt semestrar och jobbade dygnsvis. Den erfarenhet man framförallt bär med sig är vikten av samverkan och fungerande stabsverksamhet. Hemvärnet bidrog med 60 man, hade egen stab och blev mycket självgående. Militären kom med tio befäl och 50 soldater och dessutom maskiner, sjukvård. De var helt självförsörjande och en otrolig resurs, säger Lars Nyman. Vikten av fungerande stab bar Nyman med sig sedan en stor skogsbrand för några år sedan. Nu upprättades två operativa ledningsplatser, på brandstationen fanns en bakre stab med räddningsledning och samtidigt den kommunala ledningsgruppen. Brände ner hus Lördag 22 juli svarade räddningstjänsten i Ånge för den mest spektakulära insatsen när man brände ner ett hus i Torpshammar som riskerade förvärra situationen. Tanken väcktes på morgonen, då rann vattnet redan genom huset. Föll huset ut i älven riskerade det att följa med och fastna vid en bro. Det skulle kunna innebära att vattnet leddes andra vägar och många andra värden riskerades. Vi beslutade att bränna huset om vattnet fortsatte att stiga. Och det gjorde det. Lars Nyman upplevde att man kunde varit på hur många ställen som helst. Men jag tror privatpersoner förstod att vi måste koncentrera oss, exempelvis när vattnet rann genom ett svinhus med 400 svin. Vi riskerade få 80 ton svingödsel i Ljungan. Hjälp av hemvärnet I Ovanåker hade räddningstjänsten stor hjälp av både hemvärn och hemskyddsombud. Insatserna var koncentrerade till Viksjöfors och Edsbyn. Dessutom drabbades räddningstjänsten under perioden av en storbrand i ett flerbostadshus där 27 personer fick utrymmas. Alfta som drabbades hårt 1985 klarade sig helt. Vilket kan bero på att en hel del förebyggande insatser gjorts sedan dess. Räddningsverket har varit med och byggt stationära vallar, vi har muddrat och rensat, säger Ulf Jonsson. Staten borde göra mer Bollnäs drabbades inte lika hårt av översvämningar. Vattnet, i det här fallet Ljusnan, rinner heller inte lika centralt genom orten. Men räddningschefen Torbjörn Wannqvist tycker rent generellt att staten borde göra mer i förväg för att minska översvämningsrisker. Det måste vara bättre, än att betala ut samma pengar i statlig ersättning efteråt. Wannqvist vill också se bredare lösningar, än att varje kommun ska slåss för sin bit av den ekonomiska kakan. Det är risk att det blir huggsexa bland kommunerna när statsministern mer eller mindre lovat 100 miljoner kronor från kommunakuten. Jag tyck- Kommuner begär miljonersättningar Ovanåkers, Kramfors och Ånge kommuner förväntas ställa de största kraven på statlig ersättning för räddningsinsats. Det handlar om ersättningar i miljonklassen. Lennart Larsson hanterar ansökningar om statlig ersättning för räddningstjänstinsats som når Räddningsverket. Han besökte de översvämningsdrabbade kommunerna i södra Norrland i somras och fick då en bra bild av räddningsarbetet samtidigt som ersättningar diskuterades. Alla kommuner jag varit i kontakt med har väldigt bra uppfattning om avgränsningen mellan räddningstjänst och övrig verksamhet, vi har talat samma språk. Samtidigt är Larsson medveten om att Räddningsverket förlorat i rättsliga prövningar om ersättning. Det har jag också sagt till kommunerna. De ska tolka lagen som de tycker, de ska söka för vad de tycker är räddningstjänst. Paragraf 2 ska uppfyllas Räddningsverket jobbar efter att räddningstjänstlagens andra paragraf om olyckshändelse eller överhängande fara för olyckshändelse och att hindra eller begränsa skador på liv, egendom eller miljö ska uppfyllas för att ersättning för räddningstjänstinsats ska bli aktuell. Därtill finns fyra vägledande kriterier. Det är snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnad för insatsen och omständigheter i övrigt. Uppfyller kraven Typiska insatser från översvämningarna som uppfyller kraven? Länspumpning då folk inte har resurser att klara det själva, invallningsarbete. Nedbränningen av huset i Torpshammar var också räddningstjänstinsats, men husets värde kan däremot inte betraktas som räddningstjänstkostnad. Räknas gör också personalkostnader i samband med dessa insatser, oavsett vem som gjort jobbet. Dock ska inte räddningstjänsten avlöna hemvärnspersonal för att sedan söka ersättning, anser Räddningsverket. Hemvärnspersonalen får sin ersättning direkt av staten. Typiska insatser som inte uppfyller kraven? Reparation av infrastruktur efter insatsen. Provtagning av vatten efteråt, det vilar normalt på kommunen. Information i gråzonen Några tveksamheter? Det finns alltid insatser i gråzonen, exempelvis viss information. Ovanåker, Kramfors och Ånge har förvarnat att de kommer med ekonomiska krav som överstiger en miljon kronor innan självrisken är avdragen. Bräcke och Ragunda kommer också att begära ersättning. Ljusdals kommuns kan få krav som överstiger självrisken, vilket dock inte Bollnäs och Falun förväntas få. Det kan dock dröja innan kommunerna summerat kostnaderna. Lennart Larsson hade visserligen en färsk begäran om ersättning på sitt bord i mitten av augusti, men det var för en insats från förra sommaren. PER LARSSON

5 Sirenen Nr senaste nytt 5 60 ton kolsyra för att släcka silobrand Räddningstjänsten i Kristianstad förbrukade 60 ton kolsyra, enligt uppgift till en kostnad av cirka kronor, för att släcka en svår brand i fyra spannmålssilor i Karpalund. Branden utbröt natten till tisdag 15 augusti och var släckt först tre dygn senare. Totalt är 21 silotorn, 50 meter höga, sammanbyggda vid anläggningen. De innehöll totalt 50 ton spannmål. Branden härjade till att börja med i två silor, men spreds till ytterligare två torn. Släckningsarbetet var komplicerat, inte minst med risken för dammexplosioner. En större explosion inträffade, dock utan att någon person skadades. Men räddningstjänsten lyckades förhindra att branden spreds vidare. För att släcka branden täckte räddningstjänsten spannmålen med kolsyra för att både kväva och kyla branden. Kolsyran håller 79 minusgrader. En hel del spannmål förstördes. Men silotornen i stål och cement var de stora värden som var i riskzonen. Räddningstjänsten i Kristianstad beräknar att värden för 100 miljoner kronor räddades. Brandmän från hela östra Skåne, totalt 200 man, var engagerade i insatsen. Nytt om namn Mats Granat, 43, har utsetts till ny räddningschef i Gästrike räddningstjänstförbund. Granat jobbar i dag som ställföreträdande chef på räddningstjänstavdelningen i Stockholm, tidigare arbetade Granat i många år i Uppsala, där han fortfarande bor. Chefsposten i Gästrikeförbundet har stått tom sedan Kjell Rognmo lämnade stolen. Foto: PERNILLA KARSTRÖM Plötsligt hade det regnat för mycket. Marken var mättad och vattnet tog andra vägar. Här är det Gimån, ett biflöde till Ljungan, som svämmat över. I bakgrunden det hus som räddningstjänsten till slut tvingades bränna ner. Bengt Axelsson, 41, är ny räddningschef i Strömsunds kommun. Axel Andersson gick på övertid en längre tid, innan ersättaren hittades. Axelsson kommer från Strömstad, där han varit ställföreträdande räddningschef sedan Räddningsverket begär i kommande budget pengar för att bygga upp regionala depåer med materiel avsedd för översvämningar och skogsbränder. Sommarens händelser styrker att det finns ett behov, säger Carl- Axel Hermansson, Räddningsverket. För något år sedan började Räddningsverket anlägga regionala kemförråd som extra resurs vid stora olyckor. Det är på liknande vis man nu vill satsa på depåer med utrustning för översvämningar och skogsbränder. Materieldepåerna är tänkta att er det är viktigt att vi tittar på lösningar för hela älvsystem i stället för enskilda kommuner. Vattendomar borde ses över och inte gälla per damm utan per älv. Viktigt är också att prognoser för flöden och nivåer kan utvecklas av ansvariga myndigheter så att underlagen lättare kan hanteras av kommunerna. Torbjörn Wannqvist tycker totalt sett att sommarens översvämningar blev rejält överdrivna i framförallt riksmedia. Regionala depåer mot översvämningar innehålla bland annat brandslang, motorsprutor och invallningsmateriel. Mycket av materielen har vi gratis från de gamla civilförsvarsförråden, säger Hermansson. Räddningsverket har tänkt sig fyra-fem depåer. Verkets fyra skolor är aktuella att hysa en varsin anläggning. Kostnader för att under tre år ( ) bygga upp förråden är beräknade till åtta miljoner kronor. Vad regeringen tycker får vi förhoppningsvis veta i budgetförslaget som presenteras för riksdagen 20 september. Ingen katastrof I de mest drabbade kommunerna evakuerades en handfull personer, en hel del lämnade säkert bostäderna på egen hand. Det var ingen katastrof. För människor som fick hem förstörda var det här en personlig katastrof, men det är även en bilolycka. Det var dock ingen samhällelig katastrof. Vi måste sätta det som hände i relation till andra händelser. PER LARSSON Ledning fungerade mycket bra Förra året övade många kommuner oerhört hårt inför millennieskiftet. Man skulle vara beredd om något fallerade. Det hade man nytta av nu. Hela kommunledningen var övad för gemensamt arbete, säger Björn Albinson, Räddningsverkets observatör under räddningsinsatserna i södra Norrland. Han tittade framförallt på samordning och ledning inom kommuner, mellan länsstyrelser och kommuner. Arbetet fungerade mycket bra. Räddningstjänsterna var också mycket nöjda, både med sig själva och andra. Flera har också sagt att de aldrig sett så många hjälpa till, frivilliga som organisationer. Albinson tycker också att regleringsföretagen tagit till sig av tidigare kritik. Lars Hedström är tjänstledig från räddningstjänsten i Södertörn. Han är fram till 31 oktober svensk representant på Natos civila del i Bryssel. Hedström uppgift är framförallt katastrofsamordnare samt att han organiserar PFP-övningar (partnership for peace). Thore Bäckman är ny chef på det svenska mincentret Swedec är sedan 1 juli. Han var tidigare regementschef på I12. Claes Melén tillträder 1 december som ny vd för SOS Flygambulans. Melén har förflutet som räddningschef i Sigtuna och har under senare år varit affärsområdeschef vid SOS Alarm med särskilt ansvar för 112 och räddningstjänst. Brandförsvarsföreningen (SBF) har brandskattats på resurser i samband med att ett nytt konsultföretag, Øresunds Safety Advisers AB (ØSA), bildats i Malmö. Det är konsulterna Ken Nessvi och Jan Nählinder från föreningens kontor i Malmö som bildat eget och även tagit med sig Björn Yndemark från SBF. Företaget startade vid årsskiftet. Efter sommaren har företaget förstärkts med två brandingenjörer, Lotta Andersson och Fredrik Nystedt (före detta Olsson). Båda kommer från Sycon Energikonsult i Malmö. Ulf Ohlsson, tidigare utbildningsdirektör vid Räddningsverkets skola i Revinge, har fått specialuppdrag för verkets internationella avdelning. Ny utbildningsdirektör i Revinge är sedan en tid Claes Jansson, tidigare räddningschef i Osby. Pappan eldade upp tältet Pappan vill få bort fukt och råhet ur tält och tände därför två värmeljus. Därefter lämnade han tältet som brann upp med sovsäckar, filtar och allt. Närliggande tält på campingen i Vimmerby, bland annat där övriga familjen befann sig, undkom med blotta förskräckelsen. Pappan är anmäld för allmänfarlig vårdslöshet.

6 6 Sirenen Nr nyheter RB-90-affärer stoppade 1995 Räddningsverket ska inte sälja varor Räddningsverkets tjänsteexport sålde larmställ av modell RB-90 för 5,3 miljoner kronor innan en intern utredning slog fast att det var olämpligt. Därtill har Räddningsverket varit mellanhand när Hägglunds sålde en bandvagn till Spanien. Artiklar i Dagens Nyheter föranledde Räddningsverket till en internrevision av försäljningen av RB-90. Den visar att larmställ för 5,3 miljoner kronor såldes och att verket gjorde en bruttovinst på drygt en halv miljon kronor innan affärerna stoppades. Foto: CHRISTER HÖGLUND Det är viktigt att vi gör något åt det som kommit fram, säger Christina Salomonson. Ingen ska tro att vi utreder oss själva Det blev en tuff start för Räddningsverkets nya generaldirektör. Omgående en internrevision om arbetet i Bihac, som resulterade i anmälan till polis och JK. Inte roligt. Men det viktigaste är att vi gör något åt det som kommit fram, säger Christina Salomonson. Hon tillträdde som generaldirektör i början av juni, internrevisionen av Bihac-projektet kom ett par veckor senare och omgående togs beslut att polisanmäla platschefen för jobbet. Efter diskussion med styrelsen tog jag beslut att göra en JK-anmälan. Ingen ska tro att vi utreder oss själva. För Christina Salomonson blev det rätt in i hetluften. Det var väl inte den smekmånad jag hade tänkt mig. Jag hann inte lära känna organisationen, men det får vi ta igen i höst. Revisionen av Bihac följdes av artiklar i Dagens Nyheter om tjänsteexporten och försäljning av RB-90-dräkter, vilket utlöste en ny internrevision. Efter verksjuristens PM 1995, där det gjordes helt klart att försäljningen var förbjuden, slutade vi med den. Jag kan ännu inte säga om vi ska vidta några åtgärder med anledning av det som nu sägs i revisionen. För Christina Salomonson är det viktigt att allt blir utrett, att inga frågetecken kvarstår. Det tål att poängtera att mycket av det som kommit fram har blivit känt genom vår egen internrevision. Vi ska heller inte glömma att den verksamhet som nu granskats också gjort mycket bra arbete Det var i november 1995 som en internutredning slog fast att försäljning av varor inte var förenligt med Räddningsverkets uppdrag. Dock såldes RB90 för under de tre första månaderna 1996, därefter har enligt redovisningen i princip ingen försäljning förekommit. Försäljningen under 1996 har förklarats med att det var beställningar gjorda innan november 95 och som var tvungna att fullföljas. De flesta larmställen såldes till Spanien. Tjänsteexporten gjorde försök till försäljning i USA, men hade ingen lycka. Internrevisionen av RB-90- affärerna visar likheter med tidigare revisioner. Den tidigare ansvarige för tjänsteexporten har skött mycket av affärerna på egen hand, affärsenheten har i flera fall inte anlitats för upphandling, diariehanteringen är undermålig. Den interna kontrollen har inte varit vad den borde vara. Men man har inte funnit några oskäliga förmåner, ej heller några otillbörliga vänskapsrelationer. Onödig risk Dock noterar revisorerna vad man kallar onödig riskexponering. Bland annat har en anställd på Räddningsverket gjort affärer med ett företag där den anställde tidigare varit Bihac-projektet Räddningsverket lyckades aldrig fullfölja avtalet med FN om reparation av hus i Bihac. 300 hus blev aldrig färdiga. Dessutom gjorde Räddningsverket en förlust på 23 miljoner kronor. Räddningsverket har polisanmält platschefen i Bihac för misstanke om brott, dessutom har verket JK-anmält sig självt för att klarlägga återstående ansvarsfrågor. Räddningsverket har tidigare polisanmält två projektledare för misstanke om förskingring i samband med husreparationer i Gorazde En annan av Räddningsverkets projektanställda fick uppdraget att städa upp i Gorazde. Nu är han polisanmäld för misstanke om brott i samband sitt jobb som platschef vid projektet i Bihac som pågick Insatsen i Bihac var budgeterad till 73 miljoner. I mars 98 sammanställde Räddningsverket en slutrapport som sade att slutmålet nåtts, men att projektet blivit drygt 10 miljoner dyrare. Bara 20 procent klara Rapporten var dock felaktig. En närmare granskning gjord av FN:s flyktingkommissariat styrelsemedlem. Den tidigare ansvarige för tjänsteexporten har anlitat konsulter som han tidigare haft ägarintressen tillsammans med. En affär som internrevisorn Per Johansson är kritisk till är ett köp av bandvagn från Hägglunds som Valencia Fire Consortium gjorde För att kunna göra en affär under sommaren och slippa upphandling beslutade spanjorerna att utnyttja det samarbetsavtal man hade med Räddningsverket. Valencia betalade 1,7 miljoner kronor. Dokumentation från Handelsbanken visar att Räddningsverket sålt bandvagnen, fakturan är under- 23 miljoner i förlust 300 hus aldrig färdiga (UNHCR), som finansierade projektet, och Räddningsverket visade att bara 20 procent av de hus som man hade kontrakt på var färdiga. I revisionen konstateras att räddningstjänstavdelningens chef för att rädda Räddningsverkets anseende beslutade att återuppta arbetet och åtgärda de allvarligaste bristerna. Beslutet togs utan regeringsbeslut och utan att det fanns någon finansiering. Åtgärderna betydde ytterligare kostnader på 10 miljoner kronor för Räddningsverket. tecknad av tidigare ansvarige för tjänsteexporten och affärsdirektören. Samtidigt har Hägglunds fakturerat Räddningsverket för ett köp. I Räddningsverkets redovisning finns dock varken uppgift om köp eller försäljning av någon bandvagn. Varför de två anställda varit mellanhand i affären har man inte fått klarhet i. Huruvida Räddningsverket kommer att gå vidare med någon fråga juridiskt är inte bestämt. Eftersom affärerna ligger ett antal år tillbaka i tiden är ansvaret i huvudsak preskriberat. PER LARSSON Kritik mot ledning I revisionsrapporten, gjord av internrevisor Per Johansson tillsammans med Öhrlings, konstateras att projektet fortgick utan adekvata åtgärder trots tydliga signaler om problem. Revisorerna skriver också att nödvändiga förutsättningar för att driva ett lyckat projekt saknades helt eller delvis. Det saknades styrning, strategi och ekonomiadministrativa rutiner. Inom Räddningsverket hade ansvaret för det internationella arbetet, att teckna avtal med mera, delegerats från generaldirektören till chefen för räddningstjänstavdelningen. I revisionen konstateras samtidigt att generaldirektören, enligt verksförordningen, i slutänden ändå har ansvaret för att verkets verksamhet kontrolleras på ett betryggande sätt. Räddningsverket har anmält omständigheterna kring Bihac-projektet till Justitiekanslern (JK) för att få alla ansvarsfrågor utredda. Samtidigt är platschefen i Bihac misstänkt för brott. Revisorerna har funnit dokumentation som kan tyda på vad man kallar oegentligheter: Det felar 1,3 miljoner kronor i kassan. Verksamhetsförskott på 1,1 miljoner är ej redovisade eller ofullständigt redovisade. En stöld av cirka kronor i projektet är outredd. Oklarheter kring gjorda betalningar på 1,1 miljoner från Räddningsverket i Bihac till lokal entreprenör. Dessutom tveksamma intyg dem emellan. Även lokal utredning I Bihac pågår en lokal brottmålsutredning mot den lokale entreprenören som misstänks ha undanhållit skatt. Utredningen omfattar även Räddningsverkets tidigare platschef i Bihac som misstänks vara delaktig. I Sverige har Räddningsverkets anmälan mot platschefen hamnat hos riksåklagaren. Efter projektet i Bihac har inte Räddningsverket fått några nya uppdrag av FN:s flyktingkommissariat. PER LARSSON genom åren. På webbsidan frågade vi om Räddningsverket ska ägna sig åt tjänsteexport. Av 502 svar sa 255 nej och 247 ja. Delade meningar med andra ord.

OLYCKSUTREDNING - 2 Datum

OLYCKSUTREDNING - 2 Datum OLYCKSUTREDNING - 2 Datum 2013-10-01 Olycksutredare Melissa Millbourn Diarienummer 20130748 Brand i källare i flerbostadshus,, Olofström Upplysningar om branden Larmtid: Onsdag 2013-09-11, kl. 10:26 Adress:,

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Vi lär oss om eld och brand

Vi lär oss om eld och brand Vi lär oss om eld och brand Innehåll: 1. Eld och brand...3 2. Hur brand startar och sprider sig...5 3. Hur upptäcker du att det brinner?...8 4. Vad ska du göra om det brinner?... 10 5. Olika utrymningsvägar...12

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Händelse/Diarienr: 511.2014.01017 Sida 1(8) 2014-10-08 OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Brand i byggnad Utredare Magnus Östlund Medutredare --------------------------- Olycksdatum 2014-09-04 Utredningsdatum 2014-09-04

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet Rapport om framtagandet av övningskort till Mittuniversitetet Av: Peter Flobecker och Magnus Rudberg Handledare: Martin Neldén, Räddningsverket 0612-822 35 Innehållsförteckning: 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm. Verksamhetsberättelse 2007

LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm. Verksamhetsberättelse 2007 LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm Verksamhetsberättelse 2007 Redovisning av skolutbildning - hösten 2007 1 Verksamheten i korthet Under året har vi haft 14 övningar på respektive

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 21 Fredag 18 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 21 Fredag 18 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 21 Fredag 18 juni 2010 NORRBOTTEN Vatten-pengar stoppas Många kommuner i Norrbotten får flera miljoner kronor som ersättning för förstörda marker och älvar. Men nu kan pengarna stoppas.

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att

Läs mer

Utredning beträffande totalbrand i villa,

Utredning beträffande totalbrand i villa, Sida 1 Datum 2011-10-25 Vår beteckning 500-2011-00826-1 Utredning beträffande totalbrand i villa,, Örebro. Upplysningar om händelsen Larmtid: 2011-07-26 kl. 02:00 Tisdag Adress: Objektstyp: Villa Startutrymme:

Läs mer

Brand på hotell Swania i Trollhättan

Brand på hotell Swania i Trollhättan Brand på hotell Swania i Trollhättan Bakgrund (LSO 3 kap, 10 ) Syftet (att lära) Uppdrag Ledningsperspektiv (beslutsfattande, samverkan) Taktik Kommunikation Risk Strategisk och normativ ledning Hotell

Läs mer

HANDLINGSPLAN AUTOMATISKA BRANDLARM

HANDLINGSPLAN AUTOMATISKA BRANDLARM HANDLINGSPLAN AUTOMATISKA BRANDLARM Framtida hantering av automatiska brandlarm anslutet till Luleå räddningstjänst Arbetsgrupp: Kalle Håkansson Ronnie Lindberg Torbjörn Landström Tomas Wikström Jon Kero

Läs mer

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Räddningstjänsten i samarbete med Fritidsförvaltningen Morgan Michel Instruktör 0706-29 70 92 Det som inte får hända, kan hända er! Drabbad skola står

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 2 Innehållsförteckning: 1. Fakta...sid.3 2. Bakgrund

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL Brand i restaurang Jönköpings kommun 2010-09-04, SOS-Alarms ärendenummer 16.1059758.2 Räddningstjänsten Postadress: 551 89 Jönköping Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till

MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Insatsverksamheten Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO

Läs mer

Insatssammanställning

Insatssammanställning RÄDDNINGSTJÄNSTEN Smedjebackens kommun Insatssammanställning Datum: 2014-07-04 Diarienr: 2014.33 Utredare: Lars Andersson Eget larmnummer:201400102 SOS larmnummer:52749681 Orsaken till undersökningen:

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

Brandskydd DITT ANSVAR. Förebygg brand och rädda djur. Information från. www.lantbruketsbrandskydd.nu

Brandskydd DITT ANSVAR. Förebygg brand och rädda djur. Information från. www.lantbruketsbrandskydd.nu Brandskydd Förebygg brand och rädda djur DITT ANSVAR Information från www.lantbruketsbrandskydd.nu Viktigt att veta Brandriskerna i lantbruket är stora och kräver särskild uppmärksamhet. Kostnaderna är

Läs mer

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL Brand i skolbyggnad Rosenlundsskolan, Jönköpings kommun 2010-01-05, Larmnummer 2010038059 Räddningstjänsten Postadress: 551 89 Jönköping Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10

Läs mer

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA När en olycka har inträffat, är det svårt att veta vad som kommer att hända. Hur man som enskild människa skall bete sig, vad som kommer att hända, vilka

Läs mer

VERKSAMHETSBESÖK - RÄDDNINGSTJÄNSTEN / BRANDKÅREN BESÖKET ÄGDE RUM 2012-12 - 04. Detta gäller bara medlemmar i Moderaterna i Eda VERKSAMHETSBESÖK

VERKSAMHETSBESÖK - RÄDDNINGSTJÄNSTEN / BRANDKÅREN BESÖKET ÄGDE RUM 2012-12 - 04. Detta gäller bara medlemmar i Moderaterna i Eda VERKSAMHETSBESÖK MODERATERNA I EDA Besök vår hemsida http://www.moderatnet.se/eda/ MODERATERNA I VÄRMLAND Besök vår hemsida http://www.varmland@moderat.se VERKSAMHETSBESÖK - RÄDDNINGSTJÄNSTEN / BRANDKÅREN BESÖKET ÄGDE

Läs mer

Hallands läns Räddningstjänster i samverkan

Hallands läns Räddningstjänster i samverkan I GUDRUNS spår Ett självinstruerande material om skogsbrandsrisker efter omfattande stormar och hur vi kan hantera dem. Utgiven av kommunerna, Brandskyddsföreningen och Länsstyrelsen i Halland Upphovsmän:

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Allmänkunskap Brand för brandskyddskontrollanter

Allmänkunskap Brand för brandskyddskontrollanter Allmänkunskap Brand för brandskyddskontrollanter Schema Teori Teori Teori Paus Paus Regelverk/Författningar FÖRFATTNINGAR Författning är ett samlingsbegrepp för: Kraven måste uppfyllas Preciserar lagens

Läs mer

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget.

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. 1 Elsäkerhetsverket Elsäkerhetsverket har det övergripande ansvaret för elsäkerhet och

Läs mer

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Slutsatser utifrån elevenkäterna 82 elever som gjort Brandtemat och 82 elever som inte gjort Brandtemat, samt 58 elever som gjort Brandtemat för ett år sedan,

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Program Lagstiftning kring systematiskt brandskyddsarbete Förstå vikten med Systematiskt BrandskyddsArbete Kort introduktion i SBA Vad förväntar sig räddningstjänsten vid

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka Att drabbas av en olycka Vi som arbetar på räddningstjänsten möter ofta människor som varit med om olyckor. Därför vet vi att när man just har

Läs mer

Dnr 2010-0346-39. Södertörns Brandförsvarsförbund BRANDUTREDNING. Tidpunkt: Larm inkom till räddningstjänsten 2010-02-02 20:46

Dnr 2010-0346-39. Södertörns Brandförsvarsförbund BRANDUTREDNING. Tidpunkt: Larm inkom till räddningstjänsten 2010-02-02 20:46 - 1 - BRANDUTREDNING Tidpunkt: Larm inkom till räddningstjänsten 2010-02-02 20:46 Objektsadress:, Nacka Objektstyp: Villa Startutrymme: Tvättstuga Startföremål: Värmepump Brandorsak: Troligtvis överhettning

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka DU HAR TRÄFFAT: JAG HAR TELEFONNUMMER: 018-727 30 70 Att drabbas av en olycka När du har varit med om en olycka kan det vara svårt att veta

Läs mer

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst Brandsäker camping Tips och råd till dig som campinggäst Minska risken för brand Husvagnar, husbilar och tält brinner snabbt ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst måste du hjälpa till

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Intern utbildning. Hur skall vi förändra attityden till intern utbildning?

Intern utbildning. Hur skall vi förändra attityden till intern utbildning? Intern utbildning Vid träff i Kramfors 2007-05-23 deltog Hampe Wiklund, Lars Hanson och Björn Mattson. Det var livliga och givande diskussioner, och vi konstaterade att det var väldigt olika övningsverksamhet

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 Sid 1 (7) Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 1 Stämmans öppnande Lennart Hellberg öppnade stämman som i år hölls i styrelserummet i föreningens fastighet och

Läs mer

Gemenskapsmekanismen

Gemenskapsmekanismen Gemenskapsmekanismen Bakgrund Europa har på senare tid drabbats av extrema väderförhållanden. Översvämningar i Central- och Östeuropa sommaren 2002 följdes av en värmebölja och omfattande skogsbränder

Läs mer

Gör så här om larmet går

Gör så här om larmet går Till boende i Hagfors kommun med omnejd November 2013 Gör så här om larmet går Information om verksamheterna vid Uddeholms AB och Metso Paper Sweden AB, Refiner Segments Risker Säkerhetsarbete Allmänhetens

Läs mer

Sotning och brandskydd

Sotning och brandskydd Sotning och brandskydd Innehåll 3 Grundläggande information 5 Tidsintervaller för sotning 6 Tidsintervaller för brandskyddskontroll 7 Frågor och svar 8 Kontakta oss Räddningstjänsten Falköping Tidaholm

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Bohus räddningstjänstförbund 2013-01-01 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ANSVAR... 4 3 ANSLUTNING... 4 4 ORGANISATION VID LARM... 4 5 UTBILDNING...

Läs mer

Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis

Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis Viktiga telefonnummer SOS Alarm, larma på telefonnummer 112 Uppgifter att delge SOS-alarm: Företagsadress: Arnljothallen Öneslingan

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA FÄRRE SKA SKADAS OCH DÖ Färre ska dö och skadas i olyckor och bränder Det arbetar Brandförsvaret ständigt för. De som drabbas av olyckor ska få snabb och effektiv hjälp och så

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Umgås och trivs framför brasan

Umgås och trivs framför brasan Umgås och trivs framför brasan Några tips och råd om hur du eldar säkert hemma Sedan urminnes tider har brasan varit en samlingspunkt i våra bostäder. Där lagades maten och det var runt spisen man samlades

Läs mer

INFO 3/2013 (2013-10-11)

INFO 3/2013 (2013-10-11) INFO 3/2013 (2013-10-11) Lägesrapport om Självskyddsutbildning till allmänheten Fler kårer än tidigare har beviljats medel via förbundet från MSB för information till allmänheten, de så kallade självskyddspengarna.

Läs mer

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation Räddningstjänsten Åre Kent Eriksson Organisationspresentation Kommunfakta Area åre kommun 7300 km2 Innevånare ca:10350 personer, 650 fler än lägstanivån 2001 Turistbäddar totalt i hela kommunen: 40 000

Läs mer

2014-10-02. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun. Vilka tre saker krävs för en brand?

2014-10-02. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun. Vilka tre saker krävs för en brand? Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Bollebygd, Borås, Mark Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun Utbildningen handlar om att förhindra att brand

Läs mer

I GUDRUNS spår. Ett utbildningsmaterial om skogsbrandsrisker efter omfattande stormar och hur vi kan hantera dem.

I GUDRUNS spår. Ett utbildningsmaterial om skogsbrandsrisker efter omfattande stormar och hur vi kan hantera dem. I GUDRUNS spår Ett utbildningsmaterial om skogsbrandsrisker efter omfattande stormar och hur vi kan hantera dem. Per Pettersson Räddningschef Räddningstjänsten Östra Kronoberg Håkan Helgesson Stf Räddningschef

Läs mer

LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR

LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att kopiera och

Läs mer

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Skarpt läge Talarmanus till OH-bildserie Bild 1 Skarpt läge 1 Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Bild 3 Därför skriften Skarpt läge 3 Bild 4 Lita på den egna kunskapen 4 Bild 5 Skyddsombudet

Läs mer

PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON

PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON 20 SAMBANDET 4 2012 VASSA PÅ MILJÖBROTT Miljöbrott innebär en bredd av ärenden. Under 2012 har det bland annat inneburit ett oljeutsläpp samt ett

Läs mer

Datum Ert datum 1(2) Räddningstjänsten 2010-03-10 Handläggare, telefon Vår beteckning Peter Ehrenstråhle, 016-710 74 67 540.2010.00010.

Datum Ert datum 1(2) Räddningstjänsten 2010-03-10 Handläggare, telefon Vår beteckning Peter Ehrenstråhle, 016-710 74 67 540.2010.00010. Datum Ert datum 1(2) Räddningstjänsten 2010-03-10 Handläggare, telefon Vår beteckning Peter Ehrenstråhle, 016-710 74 67 540.2010.00010.5876 Er beteckning MSB Myndigheten för samhällskydd och beredskap

Läs mer

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19 Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergripande i LSO 2004 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor Minskad detaljreglering

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete. Vansbro utbildningscenter

Systematiskt brandskyddsarbete. Vansbro utbildningscenter Systematiskt brandskyddsarbete 0281-751 32 Innehållsförteckning 1. Brandskyddspolicy 2. Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning 3. Riskhantering och nödlägesberedskap 4. Utbildningsplanering 5. Byggnads-

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Lugna gatan i fred...

Lugna gatan i fred... Rickard Skoog, byggledare för Räddningscentralen när den byggdes för några år sedan, i dag enhetschef och ansvarig för fastigheter och anläggningar inom Stockholms Brandf ö r s v a r. Lugna gatan i fred...

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Per Larsson. Branden var snart under kontroll och Per och hans team var tillbaka på stationen medan de kvarvarande skötte eftersläckningsarbetet.

Per Larsson. Branden var snart under kontroll och Per och hans team var tillbaka på stationen medan de kvarvarande skötte eftersläckningsarbetet. Per Larsson Klockan är 07.23 på tisdagsmorgonen, larmet går på stationen i Karlstad. Brandmännen rusar mot bilarna, först i bilen är Per Larsson, han har jobbat som brandman i snart 4 år. Bilarna rusade

Läs mer

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) avseende samverkan

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) avseende samverkan Presentation av Mål/syfte Att genom samverkan bli effektivare och kraftfullare i vår strävan att skapa trygghet och säkerhet för de som verkar, bor och vistas i RäddSamF:s område. RäddSamF skall kunna

Läs mer

Villapanelrapport Februari 2010

Villapanelrapport Februari 2010 Villapanelrapport Februari 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport

Läs mer

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda:

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: 1 av9 Bilaga 1. Avtal Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: Mellan Gislaveds och Gnosjö kommuner avseende gemensam ledningsorganisation.

Läs mer

Säkerhet på löpande band

Säkerhet på löpande band Säkerhet på löpande band Tekniska landvinningar och förändrade arbetssätt har sedan länge samverkat för att öka såväl effektivitet som säkerhet inom bergmaterialindustrin. Men där sådant som krossar och

Läs mer

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Den som upptäcker en olycka, en brand eller ett gasutsläpp skall SKADEPLATS Upptäckt Växelansluten telefon: Ring 0-112 Mobiltelefon (också norsk) Ring 112

Läs mer

Om 112 Frågesport 2. Läs frågorna. Ringa in rätt svar. Bara ett svar är rätt.

Om 112 Frågesport 2. Läs frågorna. Ringa in rätt svar. Bara ett svar är rätt. Om 112 Frågesport 2 Läs frågorna. Ringa in rätt svar. Bara ett svar är rätt. 1. Vad är en nödsituation? A När någon inte förstår ett speciellt ord. B När det är fara för liv, egendom eller miljö. C När

Läs mer

Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli 2012-januari 2014

Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli 2012-januari 2014 MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (6) UB USAM Irén Andersson 010-240 5303 iren.andersson@msb.se Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Elhandskar. en tickande bomb! En tickande bomb! Donen blir bara sämre och sämre. Flera allvarliga

Elhandskar. en tickande bomb! En tickande bomb! Donen blir bara sämre och sämre. Flera allvarliga Elhandskar en tickande bomb! En tickande bomb! Donen blir bara sämre och sämre. Flera allvarliga elolyckor, en del med dödlig utgång, har redan inträffat. Risken för nya dödsfall är överhängande om ingenting

Läs mer

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Antagen av kommunstyrelsen i Tranås 2010-12-20, 196. SB Kommunens plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Farlig verksamhet Då Carpenter

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskyddskontroll Räddningstjänst och förebyggande

Läs mer

Värdet av korrekt information i samband och efter en utrymning.

Värdet av korrekt information i samband och efter en utrymning. Lars Johan Tegnér Sidan 1 2011-08-09 Värdet av korrekt information i samband och efter en utrymning. Lars Johan Tegnér Lars Johan Tegnér Smo2 Sandö Lars Johan Tegnér Sidan 2 2011-08-09 Sammanfattning finns

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb

EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb http://www.realtid.se/articlepages/200803/31/20080331200617_realtid707/20080331200617_ Realtid707.dbp.asp Magnus Olsson var finanschef på Helsingborgs kommun

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 6 september 2012 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 6 september 2012 och att lägga detta till handlingarna. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2012-12-12 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Ola Johansson Per Olding Vanja Aronson Sekreterare Katarina Alfredsson 1 Ansvarsnämnden

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI 1998-03-21 Sjötrafikavdelningen

Läs mer

FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL

FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL Handläggare: Ida Håkansson, Kalmar Brandkår 2009-04-03 FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL Brandkåren i Kalmar har påbörjat arbetet med att skriva nya avtal gällande automatlarmen. Det syftar till

Läs mer

Centralenhet med GSM. Larmbricka

Centralenhet med GSM. Larmbricka Trygghet i alla hem Centralenhet med GSM Centralenheten är hjärtat av ditt larmsystem. Den har koll på alla komponenter och kommunicerar trådlöst med både komponenterna och larmcentralen. Håll koll på

Läs mer

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j Borlänge 26 28 maj Välkommen till Quality Hotel Galaxen i Borlänge Äntligen! Nya möjligheter i en ny tid. Nu är fönstret vidöppet för den som vill utveckla kommunens säkerhetsarbete, med skydd mot olyckor

Läs mer

Olycksundersökning Vindsbrand på 2014-12-30

Olycksundersökning Vindsbrand på 2014-12-30 Olycksundersökning Vindsbrand på 2014-12-30 Ystad Bertil Nilsson DOKUMENTINFORMATION Ärende: Olycksundersökning Handläggare: Bertil Nilsson Kvalitetsgranskare: Anna Andersson-Carlin Diarienummer: 1900.2015.00394

Läs mer

Var finns din närmaste hjärtstartare?

Var finns din närmaste hjärtstartare? Var finns din närmaste hjärtstartare? Det kan hända vem som helst, var som helst och när du minst anar det! Plötsligt händer det. Någon drabbas av ett plötsligt hjärtstopp mitt framför dig. Det kan hända

Läs mer