KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN NYBYGGNAD OCH OMBYGGNAD REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM DEL 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN NYBYGGNAD OCH OMBYGGNAD REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM 20101018 DEL 3"

Transkript

1 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN NYBYGGNAD OCH OMBYGGNAD REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM DEL 3

2 AKADEMISKA HUS I STOCKHOLM AB KUNGL.MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM PROJEKTNR REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, PROGRAM - ADRESSLISTA 1 - ORGANISATIONSPLAN 2 - VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 - LOKALFÖRTECKNING - AKUSTIKKLASSER - LOKALPOLICY och LÄRARARB.PL - RUMSGRUPPERING - BACKSTAGE - SKÅPPROGRAM - SAMBANDSKRAV - RUMSFUNKTIONSPROGRAM - TEKNISKA PROGRAMKRAV - GRÄNSDRAGNING FÖR INVESTERING - FÖRTYDLIGANDE AV GRÄNSDRAGNINGSLISTA MILJÖPROGRAM 7 - BYGGHERRENS KVALITETSPLAN 8 TEKNISKA BESKRIVNINGAR - MARK 9 - BYGGNADSKONSTRUKTIONER OCH RUMSBESKRIVNING 10 - AKUSTIK OCH LJUDKRAV 11 - BRANDSKYDDSBESKRIVNING 12 - VVS-, KYLA, SPRINKLER, STYR- OCH ÖVERVAKNING - INSTALLATIONSSYSTEM EL, TELE OCH TRANSPORTANLÄGGNINGAR - ELEFFEKT OCH ELENERGI - BELYSNINGSSYSTEM - HYRESGÄSTENS TELE UTRUSTNING FÖRESTÄLLNINGSTEKNIK 15 - BESKRIVNING GLAS 16 - PUNKTER FÖR VIDARE UTREDNING 17 - TILLGÄNGLIGHET 18

3 1 (6) KMH Rev Nybyggnad Projekt nr Adresslista Byggherre Akademiska Hus i Stockholm AB B Box 12227/Rålambsvägen 32 A mail-fax STOCKHOLM pappers-fax B-EW Projektledningschef; Erik Westin B-LOP Projektsäk/Upphandl: Lars-Ove Persson B-EÖ Projektekonom: Erik Östlin B-LL Fastighetsdokumentation: Lizzi Langholz B-AR Samordning Veidekke: Anders Rosqvist Akademiska Hus i Stockholm AB FO Östermalm fax Drottning Kristinas väg STOCKHOLM B-JK Fastighetschef; Jan Kron B-SM Förvaltare; Susanne Malmgren B-SL Styr o regleransvarig: Sven Lindahl B-RA Elansvarig; Rune Alm B-CH Husansvarig: Christopher Hauke

4 2 (6) Projektledning WSP Management P Box fax (Lumaparksvägen 7) STOCKHOLM P-LR Lars Ryd P-JG Jens Gasslander Hyresgäst Kungliga Musikhögskolan (KMH) H Box fax Besöksadress: Valhallav STOCKHOLM H-ML Projektledare; Mats Lundahl H-KL Projektledare; Kerstin Lönngren H-JF Förvaltn.chef; John Fürstenbach U:\j-k-l\KMH_AH_MK\A\Dok\06_Program\01_Rev BP \101014_inkommet material_wsp_lasse R\KMH_Adresslista_ doc

5 Konsulter 3 (6) Arkitekt AIX Arkitekter AB A Hudiksvallsgatan STOCKHOLM A-MK Margareta Källström A-TR Tobias Rosberg A-SM Sibylle Maurer Konstruktör Hillstatik AB K Box Hammarby Kaj fax STOCKHOLM K-OS Owe Svensson K-AB Arne Bredstedt VVS/Styr/El/Tele Incoord AB Golfvägen 4B fax Box Danderyd V-TS Tore Strandgård V-BL Bo Lundkvist Styr Styr-JB Johan Brock El E-AE Anders Englund E-HL Torbjörn Holmer-Lennehag U:\j-k-l\KMH_AH_MK\A\Dok\06_Program\01_Rev BP \101014_inkommet material_wsp_lasse R\KMH_Adresslista_ doc

6 Landskapsarkitekt S.Koinberg AB LA Södermannagatan fax STOCKHOLM Faktureringsadress: Odelbergsvägen ENSKEDE LA-SK Sture Koinberg (6) MKB Tengbomgruppen AB M Box 1230 Katarinavägen fax Stockholm M-JO Jörgen Orback M-BL Bo Lierud M-MW Mikael Wessling Brand Brandskyddslaget Br Box 9196 /Hornsbruksgatan 28/ fax STOCKHOLM Br-JT Jörgen Thor Akustik Akustikmiljö Ak Marvedsvägen fax HUDDINGE Ak-LN Lennart Nilsson Akustikon AB Baldersgatan GÖTEBORG fax Ak-JIG Jan-Inge Gustafsson GEO Golder Associates AB Box / Kapellgränd fax STOCKHOLM Geo-AB Annika Bergwall U:\j-k-l\KMH_AH_MK\A\Dok\06_Program\01_Rev BP \101014_inkommet material_wsp_lasse R\KMH_Adresslista_ doc

7 5 (6) Varsamhet AIX Arkitekter AB Var Hudiksvallsgatan STOCKHOLM Var-JP Jan Perotti Tillgänglighet Lindh Pihl arkitekter ab Högbergsgatan fax STOCKHOLM T-UP Urban Pihl Trafik Carl Bro AB Mejerivägen fax Box Tr-JEH Jan-Erik Hollander Glas ACC Glasrådgivare AB Telefonstigen fax NACKA Gl-AJ Anders Jämtfjäll Kalkyl Bygg Byggnadsekonomi AB Dragskär Vilan Oskarshamn fax Björn Johansson WSP Management EL/Tele Box fax STOCKHOLM Klas Eriksson Kalkyl Installationsekonomisk Consult V Valövägen fax SALTSJÖ-BOO JN Jörgen Nilsson U:\j-k-l\KMH_AH_MK\A\Dok\06_Program\01_Rev BP \101014_inkommet material_wsp_lasse R\KMH_Adresslista_ doc

8 Risk farligt gods transporter Risk WSP Brand & Risk Box fax Lumaparksvägen Stockholm Markus Glenting (6) Myndigheter Gatu- och fastighetskontoret (GFK) Box fax STOCKHOLM Peter Granström, Projektled exploatering Kristina Glitterstam, trafik ing Catarina Thuresson, tillgänglighet Stadsbyggnadskontoret (SBK) Box STOCKHOLM Aleksander Wolodarski, stadsplaneark Susanna Stenfelt Konstnärlig Statens Konstråd utsmyckning Box fax STOCKHOLM Brandskydd Brandförsvaret Tomas Blomqvist, brandskydd U:\j-k-l\KMH_AH_MK\A\Dok\06_Program\01_Rev BP \101014_inkommet material_wsp_lasse R\KMH_Adresslista_ doc

9 1(4) KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM TEKNISK BESKRIVNING -K Dimensioneringsförutsättningar Belastningar: i kn/m 2 (Q k i kn) Egentyngd: Förutom konstruktionens egentyngd ett tillägg av 3.3 Gäller ej administrativa ytor. Administrativa ytor ovan stora salen samt expansionsytor i norra delen av Hus 1: Nyttig last: Bunden last 1,0 =1,0 Fri 1,5 =0,5 Övriga ytor: Bunden lastdel 0 = 0 Fri 4,0 =0,5 Q k =3,0 Snö: Vind: Enl. normkrav (Snöfickor beaktas) Enl. normkrav Olyckslaster: Enl. normkrav Schaktning och grundläggning mm Schaktning Generellt inom tomten ca 60-65% frilägges berget från ovanliggande fyllningsmassor och torrskorpslera. Schakterna består huvudsakligen av bergschakt med undantag av hus 2, södra och norra delen. Grundundersökning saknas idag öster om stallbyggnaden men berg i dagen kan ses i flera punkter, varför bergschakt har förutsatts, G-klaven är grundlagd på berg. Inom hus 4 (stallet) jordschakt och delvis plansprängning. Rivningar av betongsulor från tidigare rivna byggnader, G-klaven skall rivas i sin helhet, kommer att behöva göras. En riskanalys måste tas fram under systemhandlingsskedet för att belysa områdespåverkan. Riskinventeringen skall beröra intilliggande byggnader samt andra anläggningsdelar som kan påverkas och ange restriktioner och åtgärder i samband med bergschakt. Restriktioner i form av tätsöm nära befintliga byggnader samt bergsförstärkning med ingjutna bultar bör också påtalas i riskanalysen.

10 2(4) Berg- och jordschakter med sänkningar av omgivande mark med mer än 0,5m kommer att behöva göras i samband med schakter för hårdgjorda ytor, trädplanteringar, LOD och utvändiga ledningsdragningar. Fyllning All återfyllning utförs med packningsbara massor med värmeisolerande kapilärbrytande skikt närmast konstruktion. Grundläggning Hus 1. Utbredda sulor på packad sprängbotten. Hus 2 I huvudsak utbredda sulor på packad sprängbotten. I byggnadens norra och södra del grundlägges med plintar/spetsburna pålar till berg. Hus 3 Förbindelse mellan Hus 1 och Hus 2. Utbredda sulor på packad sprängbotten. Hus 4 Stallet Befintlig grundläggning under ytterväggar och pelare användes efter att nivå och kondition bedömts. Golvnivån sänks 250mm. Ny grundläggning med utbredda sulot på packad sprängbotten för nya trappaket, hissar etc. Stommar Av produktionsskäl och ur flexibilitetssynpunkt finns önskemål att utföra stommarna med hög prefabrikationsgrad. Byggnadernas geometrier ger goda möjligheter för ett relativt optimalt prefab.bygge. Vertikalt- och stomstabiliserande bärverk Hus 1, Hus 2 och Hus 3 Ytterväggar, källarväggar och väggar runt hissar och trapphus utföres i betong. Pelarna utförs dels i betong och dels i brandskyddat stål. Betongväggarna i kombination med smärre ståldiagonaler utgör stomstabilisering. Stagen behöver ej brandskyddas. Stagen finns i huvudsak integrerade i väggen i stora salen. Hus 4, Stallet

11 3(4) Befintliga ytterväggar och befintliga pelare av trä används. Skadade eller borttagna pelare ersätts med nya träpelare i utförande motsvarande befintliga träpelare och balkar brandskyddsmålas till R 30. Nya bärverk för hissar och trappor i stål. Horisontellt bärverk Hus 1, Hus 2 och Hus 3 Bjälklagselement av betong typ HDf vilande på stålbalkar och betongväggar. Endast stålbalkarnas underflänsar exponeras och brandskyddas. Gäller ej taket ovan Stora Salen. Bjälklaget fungerar som styv skiva för horisontell kraftöverföring till avstyvande väggar och stag. Yttertak av uppstolpat trä på HDf-bjälklag. Inom hus 1, ovan stora salen finns en administrativ del med fackverksbalkar och trapetsplåt. Takplåten utförs som styv skiva för horisontal kraftöverföring till ytterväggar. Hus 4, Stallet Befintliga längsgående primärbalkar i två linjer används i båda planen. Befintliga träbjälkar tvärs huset förstärks, kompletteras och i vissa fall ersättes med limträbjälkar i zoner med tätpackningshyllor. I zonen för fläktrum inläggs stålbalksraster direktkopplade till befintliga pelare. I praktiken ett dubbelgolv av ljudskäl. Befintliga yttertakbjälkar används och förstärks med automatik i samband med nytt klimatskydd. Övrigt Inom Hus 1 finns specialutrymmen såsom Stora Salen, Lilla Salen, Slagverkssalen och inspelningsstudios och inom Hus 2 Svarta lådan. Dessa salar utförs med dubbla stommar helt avskiljda från varandra och separat stabiliserande. I de flesta fallen utgörs den ena stomdelen av betong och den andra av stål. I en del fall exempelvis Stora Salen och en del inspelningsstudios är båda vertikalstommarna av stål. Hus 3 samt delar av Hus 1 och 2 är helt under blivande marknivå och är terassbjälklag. Golv, generellt Samtliga golv utförs platsgjutna som golv på mark. I anslutning mot lägre liggande, källardelar och liknande utförs golvet fribärande. Av akustiska skäl utförs dubbla golv med mellanliggande dämpande isolering i vissa zoner. Golven skall utföras radonskyddande med krav på ingjutningsflänsar etc. för rörgenomföringar. Dräneringsledningar läggs runt byggnadens alla sidor, gäller även kulvertar.

12 4(4) Klimatskiljande delar och kompletteringar Generellt Ytterväggar och yttertak i befuktad del utföres med stor noggrannhet med avseende på köldbryggor och täthet. Ytterväggar under mark förses med kapilärbrytande värmeisolering. Golv på mark utförs dels med kapilärbrytande lager samt ett skikt av kapilärbrytande värmeisolering. Innerväggar och undergolv utföres lätta i torr teknik med traditionellt utförande. Inom utrymmen med akustiska krav utförs varje rumsenhet som egen cell med såväl tak, väggar som golv avskilda från varandra. Innertaket bär på väggen (inre skiktet) som vilar på avvibrerat undergolv. Massan av tak, väggar och golv samt typ av golvdämpning (avvibrering) är helt styrd av akustiken. Hus 1 Ytterväggar helt av glas. Beskrivs av glaskonsulten. Yttertak av uppstolpat trä med lösullsisolering. Duk som tätskikt. Yttertak ovan administrativ del ovan Stora salen av tapetsplåt med ovanliggande isolering. Duk som tätskikt Hus 2 Ytterväggar av betong utvändigt isolerade och putsade. Yttertak av uppstolpat trä med lösullsisolering. Hus 4, Stallet Bef. tegelfasader ilagas och repareras. Befintliga yttertaksstolar förstärkta med träreglar och mellanliggande luftad isolering. Tätskikt av falsad plåt på underlagstäckning. Stockholm Hillstatik AB Owe Svensson

13 1(1) KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM Översiktlig Geoteknisk Beskrivning Översiktlig geoteknisk undersökning är utförd av Golder Associates AB, redovisad i Rapport 1 daterad Markradon mätningar har utförts i 3 punkter, av MRM Konsult AB med resultat enligt rapport 2169 daterad Nuvarande undersökning är begränsad till en linje strax öster om Stallet, Hus 4. Markförhållanden Marken i området karaktäriseras till stor del av berg i dagen och ytnära berg. Markytan har till stor del nivåer kring +23. Fastigheten gränsar i väster resp. i söder till Lidingövägen med nivå +21 resp. Valhallavägen med nivå +21. Norr om planerad anläggning har markytan nivån +27. Marken består förutom av berg i dagen, överst av fyllning där under torrskorpelera på friktionsjord som vilar på berg. I leran finns skikt av silt eller sand. I södra delen förekommer även lös lera. I större delen är jorddjupen begränsade, som lägst ligger berget på nivån +14 i områdets nordvästra och södra del. Restriktioner för dränerande ingrepp, enligt Stadsbyggnadskontoret, för fastigheten är nivån +19 och + 18 för den norra resp. södra delen. Gjorda grundvattenmätningar (feb. och april 2005) visar +19,2 resp. +19,4 i nordväst samt + 17,9 resp. +19,1 i söder. Markradonmätningar i jord indikerar normalradonmark. Stockholm Hillstatik AB Owe Svensson u:\j-k-l\kmh_ah_mk\a\dok\06_program\01_rev bp \101021_inkommet material_k\geoteknisk undersökning.doc

14

15 AKADEMISKA HUS I STOCKHOLM AB KUNGL.MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM PROJEKTNR REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM AIX ARKITEKTER AB ÖVERSIKTLIG RUMSBESKRIVNING sida 1(7) Byggnadsbeskrivning Mellanväggar Innerväggar med olika ljudklass utförs av gipsskivor på stålreglar enligt väggtypsritningar A till A och i omfattning enligt A till A Se del 1. Väggtyper för konsertsalar Väggtyper för konsertsalar redovisas på K-ritningar och på A för de mindre konsertsalarna. Inre akustikskikt enligt akustiker. Ytbeklädnad på väggar Lamellernas fasader i hus 1 bekläds med glespanel av sågat trä, tunt vitmålat. Panelen sätts på reglar med mellanliggande mineralull och utgör ljuddämpning i entréhall och ljusgårdar. Akustikbeklädnader typ förenklade Svanåprodukter i musikrum. Se även A Kakel i våtrum skall vara typ Höganäs Arkitekt, 97x97 mm, vit. Golv Golvuppbyggnad utförs enligt golvtypsritning A och i omfattning enligt till A G till A G i del 1. För att alla golv ska komma i samma nivå som musikrummen reglas dessa upp enligt golvtypsritningen. Golv - Ytskikt: Golvens ytskikt redovisas på ritning A till A Granitkeramik skall vara typ Kasthall, Apavisa lava negro 10x300x600, mörkgrå fog. Klinker i våtrum skall vara typ Höganäs Grynna, 8x97x97. Plattorna sätts i fix på uppreglat undergolv. Trägolv skall vara typ Kasthall Industriparkett, 23 mm, som hellimmas mot underlaget. Trägolven oljas. Slipad betong förädlas med mekanisk slipning och polering i 7 steg till synlig ballast där sista steget är en finpolering så kallad FP60 enligt HTC Superfloor Linoleum 1 skall vara typ Forbo Marmoleum Dual, 2,5 mm. Linoleum 2 skall vara Forbo Walton, 2.5 mm. Innertak I musikrum utförs innertak av perforerade gipsskivor, typ Danogips Quattro, se A A alternativt A B. I kontorsrum utförs innertaken av samma material, men byggs horisontellt. I korridorer utförs innertaket av mjuka skivor typ Ecophon med nedfällbar mittzon, dolt bärverk se A A alternativt A B. Rumsbeskrivning Nummer avser positionsnummer i lokalförteckningen, daterad Rumsstudier redovisas i del 2 medan RFP redovisas i denna del 3. Nedan redovisade rum är exempel på rumstyper.

16 AKADEMISKA HUS I STOCKHOLM AB KUNGL.MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM PROJEKTNR REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM AIX ARKITEKTER AB ÖVERSIKTLIG RUMSBESKRIVNING sida 2(7) 101, 131 Entréhall / Foajé G Industriparkett S Trä lika golv V Glespanel enligt BB ovan Väggar kring servicecentrum kläds med återanvänd skiffer Bef. tegelvägg på stallet rengöres och lagas Glasväggar enligt glasbeskrivning T Ö Akustikputs Roxull Mono Plan på undersida av del av bjälklag under balkonger. Del av undersida av balkonger typ korridor med nedfällbar zon. Tak över plan 5: akustikputs Barriärer vid trappor och balkonger av betong. Handledare och nedre följare av ek. 411, 413 Bibliotek G Slipad betong S Trä lika provrumstyp V Bef. putsade ytterväggar putsas om Väggar vinkelräta mot fasaden kläds med träpanel. Väggar mot smårummen helglasas T Ny pärlspontpanel ersätter befintlig Tak över plan 3, akustikputs Ö Uttagsbrunnar för el/tele i golv. Flexibilitet beaktas Barriär mot högre del utförs som fasta bokhyllor 426, 421 Bibliotek G Industriparkett S Trä lika golv V Bef. putsade ytterväggar putsas om Väggar vinkelräta mot fasaden kläds med träpanel. Väggar mot smårummen helglasas T Ny pärlspontpanel ersätter befintlig Ö Uttagsbrunnar för el/tele i uppbyggt golv. Flexibilitet beaktas Barriär mot lägre del utförs som fasta bokhyllor G S V T Ö Wc plan -1, 0-4 Klinker Kllnker Kakel till ök dörrfoder, däröver målad gips Målad fast gips och delar demonterbara 221 m fl Seminarierum G Industriparkett S Trä lika golv V Målad gips T Målade gipsskivor med fält av perforerade gipsskivor. Andel perforering enligt akustik-pm. Delar demonterbara med dolt bärverk. Ö

17 AKADEMISKA HUS I STOCKHOLM AB KUNGL.MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM PROJEKTNR REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM AIX ARKITEKTER AB ÖVERSIKTLIG RUMSBESKRIVNING sida 3(7) 719 Caféservering G Industriparkett S Trä lika golv V Se foajé / entréhall 101, 131 T Se foajé / entréhall 101, 131 Ö Serveringsdiskar i trä / glas / stål 111 Konsertsal G Industriparkett (även på rörliga delar av golvet) S Trä lika golv V Fanerad panel för ljudabsorbtion och -diffussion T Målad betong / absorbenter rörliga höj-/sänkbara fanerade. Rörliga delar ingår i inredning / utrustning KMH Ö Se Akustik-PM från Akustikon avseende konsertsalen, beskrivning av material, del Kammarmusiksal G Industriparkett S Trä lika golv V Fanerade element av ex. fiberbetong, T Fanerade element av ex. fiberbetong, Ö Se beskrivning Akustik i stora salarna Del Lilla salen G Industriparkett, pigmenterad olja S Trä lika golv V Beskrivning i BP 2005 Ändras till 30 % basabsorbent av spaltpanel, lackerad 30 % diffusionspanel, typ Svanå, lackerad 40 % Vägabsorbent, typ Ecophon Super G som kompletteras med tygbeklädnad Väggbeklädnad reduceras från 72% till 60% av väggytan. Diffusorpanel reduceras med 33% genom att släta ytor varvas med diffuserande. Ribbverk till 2.1 m. Enklare absorbent på hög höjd. T Undertak, 60 % typ Ecophon Master alpha + Master alhpa extra bas resp. 40 % typ Master gamma. Ö Se beskrivning Akustik i stora salarna Del Svart låda G Industriparkett, pigmenterad olja S Trä lika golv V 30 % av väggytorna förses med: 30 % spaltpanel, lackerad 30 % väggabsorbent, typ Ecophon Super G som kompletteras med tygbeklädnad 40 % diffusionspanel, av enklare typ än typ Svanå, lackerad målad gips T Undertak av 50% typ Ecophon Sombra A resp 50% typ Sombra A gamma + Sombra X-bas Ö Se beskrivning Akustik i stora salarna Del 3

18 AKADEMISKA HUS I STOCKHOLM AB KUNGL.MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM PROJEKTNR REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM AIX ARKITEKTER AB ÖVERSIKTLIG RUMSBESKRIVNING sida 4(7) 124 Loger G Industriparkett S Trä lika golv V Målad gips T Målad perforerad gips Ö 128 Uppackning G Linoleum 1 S Målat trä V Målad gips mot förråd T Målad perforerad gips Ö 311 Inspelningsstudio 1 inkl isobås (KMH) G Industriparkett S Trä lika golv V 1/3 tygklädd absorbent, 2/3 diffusorpanel från svanå T Målad perforerad gips Ö Tygdraperier bakom hörndiffusorer ger variabel akustik, Se studioritningar del a-g Produktionsstudio ljud (KMH) G Linoleum S Målat trä V 1/3 tygklädd absorbent, 1/3 målad perforerad gips, 1/4 diffusorpanel från svanå T 1/3 tygklädd absorbent, 1/3 målad perforerad gips, 1/4 diffusorpanel från svanå Ö Tygdraperier bakom hörndiffusorer ger variabel akustik, Se studioosritningar del 2 315a-e Kontrollrum (KMH) G Industriparkett S Trä lika golv V 1/2 tygklädd skiva, 1/2 diffusorpanel från Svanå av olika slag. T 1/2 tygklädd skiva, 1/2 diffusorpanel från Svanå Ö Se studioritningar del 2

19 AKADEMISKA HUS I STOCKHOLM AB KUNGL.MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM PROJEKTNR REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM AIX ARKITEKTER AB ÖVERSIKTLIG RUMSBESKRIVNING sida 5(7) 242a, b Ensemblerum G Industriparkett S Trä lika golv V Ca 40% av väggytorna förses med ljudabsorbenter/diffusorer enligt följande: 50 % väggabsorbent typ Super G på 45 reglar/mineralull 50% diffusionspanel monterad med 95 distans, fylld med 95 mineralull. (Svanå ersätts med enklare variant). Spolgardiner T Målade gipsskivor med fält av perforerad gips, typ Quattro. Andel perforering enligt akustik-pm. Demonterbart med dolt bärverk. Ö Akustikelement enligt typrumstudier del Slagverkssal G Industriparkett S Trä lika golv V Ca 50 % av väggytorna förses med ljudabsorbenter/diffusorer enligt följande: 50 % vägabsorbent typ Ecophon Super G monterade på 45 reglar/mineralull med ytskydd av glest ribbverk. 50 % diffusionspanel, av enklare typ än Svanå monterade med distans, med mineralull i mellanrummet. Övrigt målad gips T Målade gipsskivor med fält av perforerad gips, typ Quattro. Andel perforering enligt akustik-pm. Demonterbart med dolt bärverk. Ö Akustikelement enligt typrumstudier del Körsal G Industriparkett S Trä lika golv V 50 % av väggytorna förses med ljudabsorberande/diffuserande ytor enligt följande: 70 % väggabsorbent av perforerad gips med bakomvarande 95 min.lull. 30 % difussionspanel av enklare typ än Svanå. T Målade gipsskivor med fält av perforerad gips, typ Quattro. Andel perforering enligt akustik-pm. Demonterbart med dolt bärverk. Ö Akustikelement enligt typrumstudier del 2 Trappor i entréhall mellan plan 1, 2, 3, 4 och 5 G Granitkeramik, avvikande färg på första, sista steg S Fiberbetong, vit V Barriär, höjd 800 Handledare av ek T Undersida av trapplopp och vilplan: akustikputs Ö

20 AKADEMISKA HUS I STOCKHOLM AB KUNGL.MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM PROJEKTNR REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM AIX ARKITEKTER AB ÖVERSIKTLIG RUMSBESKRIVNING sida 6(7) G S V T Ö G S V T Ö Utrymningstrappor Granitkeramik, avvikande färg på första, sista steg Fiberbetong, vit Glasparti mot korridor vid vilplan och vägg mot balkonger Målad betong mot angränsande rum Målad gipsskiva i Akustikputs påundersida trapplopp och vilplan Personhissar Granitkeramik Granitkeramik Plastlaminatskivor Rostfritt Fronter i rostfritt, avtäckningar i rostfritt, handledare i rostfritt, speglar G S V T Ö Varuhissar Gummimatta gummimatta Plastlaminatskivor Rostfritt Fronter i rostfritt, avtäckningar i rostfritt, handledare i rostfritt, speglar 214 Undervisning lä / rytmik G Industriparkett S Trä lika golv V Omväxlande (50/50 %) väggabsorbenter typ Ecophon Super G på 45 reglar/45 mineralull samt diffuserande yta Väggbeklädnader, höjd 2,1-2,4 m. T Målade gipsskivor med fält av perforerad gips, typ Quattro. Andel perforering enligt akustik-pm. Demonterbart med dolt bärverk. Ö Akustikelement enligt typrumstudier del 2 samt akustik-pm. 751, 753 Omklädnad G Klinker S Klinker V Kakel till ök dörrfoder, däröver målad gips T Målade gipsskivor med fält av perforerad gips, typ Quattro Ö 234 Datorsal / syntstudio G Linoleum S Målat trä V Målad gips T Målade gipsskivor med fält av perforerad gips, typ Quattro. Andel perforering enligt akustik-pm. Demonterbart med dolt bärverk. Ö

21 AKADEMISKA HUS I STOCKHOLM AB KUNGL.MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM PROJEKTNR REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM AIX ARKITEKTER AB ÖVERSIKTLIG RUMSBESKRIVNING sida 7(7) Förvaltning / administration G Linoleum S Målat trä V Målad gips T Målade gipsskivor med fält av perforerad gips, typ Quattro Ö G S V T Korridorer (mittkorridorer i lameller, hus 1, plan 5 Linoleum Målat trä Målad gips Innertak av mjuka skivor typ Ecophon med nedfällbar mittzon, dolt bärverk se A G S V T Ö Korridorer i. Industriparkett Trä lika golv Målad gips Innertak av mjuka skivor typ Ecophon med nedfällbar zon, dolt bärverk se A c-f Ensemblerum, mindre G Linoleum S Målat trä V Målad gips T Målade gipsskivor med fält av perforerad gips, typ Quattro. Andel perforering enligt akustik-pm. Ö Akustikelement enligt typrumstudier del 1 291, 295 Övningsrum G Linoleum S Målat trä V Målad gips T Målade gipsskivor med fält av perforerad gips, typ Quattro. Andel perforering enligt akustik-pm. Ö Enkla akustikelement av perforerad gips, utsträckning enl. typrum, del Pausrum och pentry G industriparkett S Trä lika golv V Målad gips T Målade gipsskivor med fält av perforerad gips, typ Quattro. Ö Pentryutrustning

22 AKADEMISKA HUS I STOCKHOLM AB KUNGL.MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM PROJEKTNR REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM AKUSTIK OCH LJUDKRAV INNEHÅLLSFÖRTECKNING Akustik- och ljudkrav allmänt daterad LN Akustikmiljö AB PM för akustik daterad Studiolokaler daterad Konsertsalar och andra stora rum daterad Akustikon AB PM för jämförelse mellan ursprunglig programhandling och programhandling daterad LN Akustikmiljö AB

23 Akustikmiljö KMH har för avsikt att flytta sin verksamhet till gamla Svartlings tomt i hörnet Vallhallavägen/ Lidingövägen. Detta medför en betydligt högre bullerbelastning för den nya byggnaden. Mätningar utförda av Akustikmiljö visar att det framförallt är de låga frekvenserna som kan orsaka problem. Nivåerna vid korsningen ligger som maxvärden på 95 db(c) och med en topp runt 80 Hz på ca 92 db. Detta är höga värden och innebär att huset måste planeras både till yttre skal och förläggning av de olika lokalerna så att störningar undviks. Det bör observeras att normalt anges Leqnivåer som är en medelnivå. I detta fall anses maxnivåer vara en bättre parameter för att ange nivån på de yttre störningarna. Staden planerar att öppna Norra länken år 2011 och det innebär en kraftig sänkning av trafikintensiteten i området. Detta kommer att medföra att Leq-nivåerna sänks kraftigt, men det innebär samtidigt att maxnivåerna påverkas i ringa grad. Detta gör att en störning stör lika kraftigt men inte lika ofta. Av den anledningen kommer omläggningen inte att påverka dimensioneringen. Den akustiska planeringen bygger på att åstadkomma både ett tungt yttre skal och att förlägga lokaler så att både det yttre skalet och lokalens skal samverkar. Det tunga skalet har förmåga att isolera framförallt de mycket besvärliga låga frekvenserna. Ridhuset och stallet får av kulturhistoriska skäl behålla sitt ursprungliga skal. Dessa skal är dock mycket tunga i väggarna, men lätta i taket. Taken i dessa byggnader kommer att få en komplettering, men denna kan inte få en tyngd och därmed ljudisolering som motsvarar byggnaderna i. I dessa byggnader kommer dock lokalerna att ligga helt fria från stommen som flytande konstruktioner. Dessa kommer att få en mycket hög ljudisolering i sig själva och det yttre skalet hjälper till att förbättra detta. Lokalernas förläggning är planlagd så att högnivålokaler typ Afro ligger i stallet. Dessa avger höga nivåer till omgivningen både i huset och till den yttre omgivningen, men de är inte så störningskänsliga. Vidare ligger merparten av studios i ridhuset. Dessa både avger mycket höga nivåer och är extremt störningskänsliga. Störningskänsligheten är störst av samtliga lokaler då inspelningen i dessa kan påverkas även av ohörbara ljud. De publika lokalerna ligger förlagda i bottenplanet så att ljud inte skall kunna störa underifrån. De är lagda så att de ligger frilagt från stommen och varje lokal ligger helt enskilt förlagd, vilket innebär att de ligger som fristående öar utan att ha gemensam vägg med någon annan lokal. I de övre planen i huvudbyggnaden ligger administrativa lokaler i en halva av huset och musiklokaler i den andra halvan. Det har bedömts som att övningsrum är mindre störningskänsliga än ensemblerum och liknade. Därför ligger övningsrum i fasad som en buffert inåt huset. Ensemblerum och liknade ligger till stor del inåt ljusgårdarna där bullerbelasningen är betydligt mindre. Övningsrummen kommer likväl att förses med fönster med hög ljudisolering samtidigt som den exponerade fönsterytan är begränsad. Detta innebär att bullersituationen trots högre yttre bullerbelastning kommer att förbättras relativt flertalet befintliga övningsrum. Även övningsrummen och ensemblerummen kommer att få en i det närmaste flytande konstruktion. Den är flytande förutom i fasad där dock fasadelementet för respektive lokal är skilt åt via mjuka fogar.

Fö 6 20080207 Inspelningsrummet. [Everest kapitel 20 och 22-24]

Fö 6 20080207 Inspelningsrummet. [Everest kapitel 20 och 22-24] ETE319 VT08 Fö 6 20080207 Inspelningsrummet [Everest kapitel 20 och 22-24] Det krävs en rad olika övervägande för att bygga ett lyckat inspelningsrum. Hur rummet skall konstrueras och se ut beror till

Läs mer

Akustisk dimensionering

Akustisk dimensionering Akustisk dimensionering 1 Eva Sjödahl, Akustiker, Tyréns AB, Malmö Byggprojektens olika skeden Program-/ Ramhandling Systemhandling / huvudhandling Bygghandlingar / förfrågningsunderlag Byggskedet Färdig

Läs mer

Gyptone akustikvägglösningar

Gyptone akustikvägglösningar Gyptone akustikvägglösningar Kortare efterklangstid, mindre fladdereko och bättre taluppfattbarhet Akustisk reglering av nya och befintliga utrymmen. Gyptone akustikvägglösningar används för akustisk reglering

Läs mer

Ljudreduktion i väggar

Ljudreduktion i väggar 144711100 1(5) Ljudreduktion i väggar Bilaga 8 till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Sammanfattning av åtgärdsvägledning Eftersträva tvåskiktskonstruktion med stort avstånd, d.v.s. bygg om skiljekonstruktionen

Läs mer

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB GUMMIFABRIKEN BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM SYSTEMHANDLING ETAPP 2. Kv Knekten 16, VÄRNAMO K:N Projekt 0803

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB GUMMIFABRIKEN BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM SYSTEMHANDLING ETAPP 2. Kv Knekten 16, VÄRNAMO K:N Projekt 0803 BILAGA 1_ SH A BESKRIVNING Sidantal inkl försättsblad 29 Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM Borås M A arkitekter AB P145237A Västerlånggatan 12 503 30 Borås Tel.033-14

Läs mer

Gyptone akustikvägglösningar

Gyptone akustikvägglösningar Gyptone akustikvägglösningar Lägre efterklangstid, mindre fluttereko och bättre taluppfattbarhet Akustisk reglering av nya och befintliga utrymmen. Gyptone akustikvägglösningar används för akustisk reglering

Läs mer

Offertförfrågan. Hej!

Offertförfrågan. Hej! Offertförfrågan Hej! Vi önskar genomföra en om och tillbyggnad av vår fastighet (Boda 3) på adressen Bodavägen 19, 144 62 Rönninge. Projektet är i slutfasen av arkitektarbetet och vi har för avsikt att

Läs mer

Ljudrum. Inspelningsstudio Projektstudio Masteringstudio Hörsal Konsertsal

Ljudrum. Inspelningsstudio Projektstudio Masteringstudio Hörsal Konsertsal Akustik Ljudrum Inspelningsstudio Projektstudio Masteringstudio Hörsal Konsertsal Studio Självkörarstudio Akustik Orsaken till att vi uppfattar ljud så annorlunda mot hur den låter i verkligheten är både

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Rosvalla Nyköping Nybyggnad av sporthall. Ljudkravdokument 2011-11-09. Uppdragsnummer: 230743 Rapportnummer: 230743-R01

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Rosvalla Nyköping Nybyggnad av sporthall. Ljudkravdokument 2011-11-09. Uppdragsnummer: 230743 Rapportnummer: 230743-R01 1(9) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Rosvalla Nyköping Nybyggnad av sporthall Ljudkravdokument 2011-11-09 Uppdragsnummer: 230743 Rapportnummer: 230743-R01 Uppdragsgivare: Aros Arkitekter AB gm Jörgen Winnberg Handläggare

Läs mer

Akustikundertaket utan synliga skarvar och med lång livslängd

Akustikundertaket utan synliga skarvar och med lång livslängd Nyhet: Gyptone BIG med unikt Sixtomönster och bättre åtkomst till tekniska installationer Akustikundertaket utan synliga skarvar och med lång livslängd Gyptone Sixto produktserien NYHET Gyptone BIG Sixto

Läs mer

4.1. 458 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Byggnadsakustik. Ljud. A- och C-vägning. Decibel. Luftljud och luftljudsisolering. 4.1.

4.1. 458 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Byggnadsakustik. Ljud. A- och C-vägning. Decibel. Luftljud och luftljudsisolering. 4.1. .1 Begrepp I detta avsnitt finns förklaringar till de viktigaste begreppen inom byggnadsakustiken. Ljud Ljud, så som vi normalt uppfattar det, är små fluktuationer hos lufttrycket. Buller är ett uttryck

Läs mer

Årsta äng 4, ombyggnad av kontor till skola, Revidering A

Årsta äng 4, ombyggnad av kontor till skola, Revidering A Årsta äng, ombyggnad skola Ref.nr: 12019-1 Datum: 2012-02-17 Revidering A: 2012-04-23 Sida: 1 av 4 PM Akustik Årsta äng 4, ombyggnad av kontor till skola, Revidering A Bakgrund Ett befintligt kontorshus

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 1 Före läggning Låt Silencio Thermo-skivorna ligga inomhus på plant underlag i 48 timmar för att anpassa sig till rumstemperatur. Skivorna får inte

Läs mer

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering Isolera väggar En yttervägg kan isoleras antingen utifrån, vilket är mest lämpligt, eller inifrån. Isolerar du utifrån kan du välja mellan att använda ett eller två lager isolering. Även mellanväggar kan

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING KV. TALLBOCKEN 1, KALMAR ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING 2015-11-12 Upprättad av: Torbjörn Johansson Uppdrag nummer: 15 043 15 043 2015-11-12 Sida 2 av 7 ÖV. GEOTEKNISK UTREDNING BESTÄLLARE KALMAR KOMMUN

Läs mer

AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS TYP

AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS TYP ENLIGT RUMMETS TYP Rummets användning är avgörande för den akustiska miljö som ska skapas. I rum för tal, såsom klassrum och hörsalar, är det viktigt att säkerställa en god nivå på ljudspridningen medan

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer

Bedömning ljud och akustik Biblioteket Sannarpsgymnasiet Halmstads kommun 2013-10-14

Bedömning ljud och akustik Biblioteket Sannarpsgymnasiet Halmstads kommun 2013-10-14 Bedömning ljud och akustik Biblioteket Sannarpsgymnasiet Halmstads kommun 2013-10-14 Inledning... 3 Uppdragsgivare och arbetsställe... 3 Uppdrag... 3 Lagar och regler... 3 Metod... 4 Resultat/kommentarer...

Läs mer

Knauf Danogips undertakssystem CD-2. Systembeskrivning och montagevägledning. innertak

Knauf Danogips undertakssystem CD-2. Systembeskrivning och montagevägledning. innertak Knauf Danogips undertakssystem CD-2 Systembeskrivning och montagevägledning innertak Flexibelt undertakssystem med knauf danogips CD-2 undertakssystem används där det önskas ett nedpendlat, ljudisolerande

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 Hunton Silencio thermo 1 Före läggning Installationsritningar måste vara tillgängliga innan läggningen påbörjas. Rör som monteras i Silencio Thermo ska ha goda

Läs mer

Ormen 7 Sidan 1 av 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag Luleå 2014-01-15

Ormen 7 Sidan 1 av 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag Luleå 2014-01-15 Ormen 7 Sidan 1 av 7 Ormen 7 Lokalanpassning Kommunal A-kassa 6.2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2014-01-15 Senast ändrad: 2000-00-00 PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström

Läs mer

2.2. 78 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Inledning. Systembeskrivning. 2.2.6 Gyproc Arkivväggar. 2.2.1 Gyproc Våtrumsväggar. 2.

2.2. 78 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Inledning. Systembeskrivning. 2.2.6 Gyproc Arkivväggar. 2.2.1 Gyproc Våtrumsväggar. 2. Funktionsväggar Inledning Funktionsväggar är en sammanställning av olika väggtillämpningar eller funktioner. För en viss funktion kan olika väggsystem användas. Funktionerna som beskrivs är: Våtrumsväggar

Läs mer

TR 10130489.01 2009-12-21

TR 10130489.01 2009-12-21 TR 10130489.01 2009-12-21 Mätning av ljudabsorption i efterklangsrum Woolbubbles och Squarebubbles, Wobedo Design WSP Akustik Uppdragsnr: 10130502 2 (7) Uppdrag WSP har haft i uppdrag att kontrollmäta

Läs mer

Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01

Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01 Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01 1 Innehåll sid 2 Kostnad och värde. Skolverkets läroplan Lgr 11. sid 3-9

Läs mer

Vändskivan 5B Sidan 1 av 13 Svenska Kakel Förfrågningsunderlag Luleå 2014-02-14

Vändskivan 5B Sidan 1 av 13 Svenska Kakel Förfrågningsunderlag Luleå 2014-02-14 Vändskivan 5B Sidan 1 av 13 Vändskivan 5B Lokalanpassning 6.6 RUMSBESKRIVNING Datum: 2014-02-14 Senast ändrad: PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Lars-Göran Hedström Uppdragsansvarig: Lars-Göran Hedström

Läs mer

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Heda Byggelement Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Kostnadseffek tiva lösningar med prefabricerade byggelement I takt med att byggtiderna blir allt kortare och kraven på rationella lösningar

Läs mer

Gummifabriken Kv Knekten 16, Värnamo Om-och tillbyggnad

Gummifabriken Kv Knekten 16, Värnamo Om-och tillbyggnad Om-och tillbyggnad för Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB 331 83 Värnamo Om-och tillbyggnad 1 (12) Innehållsförteckning 1. Översiktlig beskrivning av befintlig byggnad 1.1 Grundläggning 1.2 Stomme

Läs mer

Inre hamnen, Oskarshamns kommun. Detaljplan Översiktlig geoteknisk utredning. Geotekniskt PM 2015-03-09

Inre hamnen, Oskarshamns kommun. Detaljplan Översiktlig geoteknisk utredning. Geotekniskt PM 2015-03-09 Geotekniskt PM 2015-03-09 Upprättad av: Martin Holmberg Granskad av: Daniel Elm Uppdragsnummer: 10207748 INRE HAMNEN, OSKARSHAMNS KOMMUN Geotekniskt PM Kund Oskarshamns Kommun Erik Hjertqvist Konsult WSP

Läs mer

3.1. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar

3.1. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:201 nslutning mot tunga konstruktioner 1. Skena Gyproc SK alt SKP eller Gyproc COUnomic som kantprofil = 30 d, skena Gyproc SK = 35 d, skena Gyproc SKP

Läs mer

Operahögskolan OMBYGGNAD STOCKHOLM

Operahögskolan OMBYGGNAD STOCKHOLM OMBYGGNAD STOCKHOLM FOTO: ÅKE E: SON LINDMAN Jurymotivering: I en spännade konvertering har KTHs Elkraftcentrum förvandlats till sångstudio åt Operahögskolan. Här har inte minst den akustiska utmaningen

Läs mer

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.15.300 - kommer under 2015 U-värde (putsad vägg): 0,462 Vikt per block: 4,5 kg

Läs mer

RUMSBESKRIVNING. SNYGGATORPSSKOLAN Klippans kommun Projektering ARKITEKT FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10-05-04 ÄNGELHOLM 1 AV 9

RUMSBESKRIVNING. SNYGGATORPSSKOLAN Klippans kommun Projektering ARKITEKT FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10-05-04 ÄNGELHOLM 1 AV 9 1 AV 9 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SNYGGATORPSSKOLAN Klippans kommun Projektering ARKITEKT 10-05-04 ÄNGELHOLM RUMSBESKRIVNING V. Kyrkogatan 15, 262 32 Ängelholm Tel: 0431-44 59 80, www.moller-arkitekter.se UTRYMME

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

Betan Mikael Otterström Betgatan 53 Anders Paulsson 2014-12-12 Rev 2015-02-01 Bjerking AB

Betan Mikael Otterström Betgatan 53 Anders Paulsson 2014-12-12 Rev 2015-02-01 Bjerking AB Sida 1 (8) Åtgärdsförslag Uppdragsnamn Betan Mikael Otterström Betgatan 53 754 49 Uppsala Uppdragsgivare Mikael Otterström Betgatan 53 Vår handläggare Anders Paulsson Datum 2014-12-12 Rev 2015-02-01 (avsnitt

Läs mer

RUMSBESKRIVNING. Savoy Hotell Sidan 1 av 52. Räven 20 OMBYGGNAD AV Savoy Hotell. Datum: 2013-11-13 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

RUMSBESKRIVNING. Savoy Hotell Sidan 1 av 52. Räven 20 OMBYGGNAD AV Savoy Hotell. Datum: 2013-11-13 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Savoy Hotell Sidan 1 av 52 Räven 20 OMBYGGNAD AV Savoy Hotell RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-11-13 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av: Lars-Göran Hedström Savoy Hotell Sidan 2 av 52 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rumsbeskrivning

Läs mer

02.3 Rambeskrivning Hus

02.3 Rambeskrivning Hus Handling 02.3 Sidantal 11 02.3 Rambeskrivning Hus Byggnadsbyrån AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKTLIG ORIENTERING... 4 MARK... 4 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM... 4 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR...

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

Sortiment och användning av Träullit

Sortiment och användning av Träullit Sortiment och användning av Träullit Bygg med naturlagarna Sortiment och användning Träullit består av två av världens äldsta byggmaterial trä och cement förenade som cementbunden träull Kombinationen

Läs mer

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Pelare. Statisk dimensionering av pelare. Horisontaler Väggar med pelarstomme

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Pelare. Statisk dimensionering av pelare. Horisontaler Väggar med pelarstomme .20 Väggar med pelarstomme Pelare Pelarna kan utföras av varmvalsade profiler eller kallformade tunnplåtsprofiler. Valet blir ofta beroende av väggtjockleken, eftersom tunnplåtsprofilerna måste göras högre

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

2.2 GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV

2.2 GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV . GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV 1. ANVÄNDNING är ett system för flytande golv som är enkelt att installera och som används för att minska stegljud, luftljud och vibrationer i studios, biografer, kontor

Läs mer

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05 Bruksanvisning Så ska framtiden byggas Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong Godkännandebevis 0204/05 Kan laddas ned från www.bewi.com Grundarbete Grundarbete Sidan 2 Flexibel bredd Sidan 3 Flexibel

Läs mer

Solberga Bollplan, Stockholms Stad

Solberga Bollplan, Stockholms Stad Uppdragsnr 1458 Solberga Bollplan, Stockholms Stad Nybyggnad av flerbostadshus Projekterings PM Projekteringsunderlag 2013 11 01 Beställare Wallenstam AB Magnus Caspi Upprättad av: Mattias Hammarstedt

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Kv. Rafinaderiet 1, Lund

Kv. Rafinaderiet 1, Lund Sida 1 av 11 Kv. Rafinaderiet 1, Lund IM, Individuell Människohjälp Lund Ombyggnad lokalanpassning KORTFATTAD RUMSBESKRIVNING mm FÖRHANDSKOPIA 2015-06-26 Generalentreprenad BE = GE = EGB = Beställaren

Läs mer

Innerväggar. Kom-i-håg lista:

Innerväggar. Kom-i-håg lista: Innerväggar Olika typ av innervägger ställer olika krav på konstruktionen. Proffsen använder oftast stålprofiler av tunnplåt när de bygger innerväggar. Fördelarna är många och det finns alltid en regel

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

Mars 2005. Gyproc Akustikvägg. Kombinera god. rumsakustik. med ett tilltalande yttre

Mars 2005. Gyproc Akustikvägg. Kombinera god. rumsakustik. med ett tilltalande yttre Mars 25 Kombinera god rumsakustik med ett tilltalande yttre Innehåll Gyproc Akustikvägg... 5 Enkelsidig väggabsorbent, horisontellt snitt... 6 Dubbelsidig väggabsorbent, horisontellt snitt... 7 Enkelsidig

Läs mer

Vilka nivåer är möjliga att nå

Vilka nivåer är möjliga att nå Bilaga 11 Vilka nivåer är möjliga att nå Bilga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Peter Petterson, ÅF-Infrastructure, Ljud & Vibrationer 2015-02-18 Yta

Läs mer

F12 Ljudisolering 2. SDOF-system. Kraft förskjutning. Frekvens och massa. Reduktionstal enkelvägg. Kritisk frekvens koincidens

F12 Ljudisolering 2. SDOF-system. Kraft förskjutning. Frekvens och massa. Reduktionstal enkelvägg. Kritisk frekvens koincidens SDOF-system F1 Ljudisolering Fjädern bestämmer Resonans Massan bestämmer Ökandefrekvens Kraft förskjutning Frekvens och massa Vid låga frekvenser är ljudisoleringen en funktion av styvheten. Ju tyngre

Läs mer

Ormen 7 Sidan 1 av 12 COOR Förfrågningsunderlag Luleå 2013-12-02

Ormen 7 Sidan 1 av 12 COOR Förfrågningsunderlag Luleå 2013-12-02 Ormen 7 Sidan 1 av 12 Ormen 7 Lokalanpassning Coor 6.2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-12-02 Senast ändrad: - PRIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Del :Rum Modell: Fritidshus, version 2 Projekt Datum Revdatum Rev Bygghandling 400000 2014-09-12 2015-10-19 D BYGGMAX. 25kvm Attefallshus

Del :Rum Modell: Fritidshus, version 2 Projekt Datum Revdatum Rev Bygghandling 400000 2014-09-12 2015-10-19 D BYGGMAX. 25kvm Attefallshus Sida: 1(8) Del :Rum BYGGMAX 25kvm Attefallshus Modell: Fritidshus. Version 2 Rumsbeskrivning Denna beskrivning ansluter till Hus AMA 11 BYGGHANDLING Upprättad av Griab AB 2014-09-12 Sida: 2(8) Del :Rum

Läs mer

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Ska klara alla funktionella krav året om Lufttätnings- och fuktsäkringssystem Taklösningar Fasadlösningar Grundlösningar Välisolerad regelstomme Utvändig

Läs mer

2012-03-28. Västerbottens läns Landsting Projekteringsanvisning ljud

2012-03-28. Västerbottens läns Landsting Projekteringsanvisning ljud 1 2012-03-28 Västerbottens läns Landsting Projekteringsanvisning ljud 2 Innehållsförteckning Inledning... 2 Ljudkrav... 3 Luftljudsisolering... 3 Stegljudsisolering... 4 Efterklangstid... 4 Buller från

Läs mer

AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS FORM

AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS FORM AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS FORM Rummets form bestämmer ljudvågornas rörelser i rummet. Placeringen av akustikmaterialet bör bestämmas av ljudets rörelser på den specifika platsen för att garantera

Läs mer

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13 Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Storheden 1:55 Lokalanpassning 2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-11-13 Senast ändrad: 2013-00-00 PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

MOELVENMETODEN METODEN DÄR DU FÅR MAXIMAL NYTTA

MOELVENMETODEN METODEN DÄR DU FÅR MAXIMAL NYTTA METODEN DÄR DU FÅR MAXIMAL NYTTA MOELVENMETODEN Tillsammans med våra kunder har vi utvecklat en metod där man får maximal nytta av fördelarna av att bygga industriellt. Genom att förbereda projektering,

Läs mer

S:t Nicolai kyrkan Arboga

S:t Nicolai kyrkan Arboga S:t Nicolai kyrkan Arboga AKUSTISK DÄMPNING I KAPELLSALEN Antikvarisk slutrapport 2013-05-14 Länsstyrelsens diarienummer: 433-11426-09 20100426 Tina Wik Professor i Restaureringskonst Tina Wik Arkitekter

Läs mer

Gyptone BIG system Monteringsanvisning

Gyptone BIG system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning/användning Gyptone BIG är ett akustikundertak av gips som har stora designmässiga fördelar eftersom det inte förekommer några synliga skarvar. Gyptone

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv.

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. Ljudnivå från installationer (till exempel VVS) i utrymmen

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användningsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart material. -n

Läs mer

63 KBC.32. Innerväggar Gipsskivor - limmade. Limning av gipsskivor på vägg. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

63 KBC.32. Innerväggar Gipsskivor - limmade. Limning av gipsskivor på vägg. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 63 KBC.32 Innerväggar Gipsskivor - limmade Limning av gipsskivor på vägg Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och

Läs mer

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar montaget. Detta är en generell monteringsanvisning för Santex

Läs mer

02.4 Rumsbeskrivning

02.4 Rumsbeskrivning Handling 02.4 Sidantal 16 02.4 Rumsbeskrivning 20140613 Byggnadsbyrån AB Innehållsförteckning Generellt 4 Beteckningar 4 Rivning, demontering och lagningar 4 Listverk 4 Golvtyper / vägg och takbeläggning

Läs mer

BYGGNADSBESKRIVNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE UMAS VB-2386

BYGGNADSBESKRIVNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE UMAS VB-2386 1 BYGGNADSBESKRIVNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING UMAS VB-2386 GG/GG 2007-08-21 Relationshandl. 2008-02-06 GENERELLT 2 Byggnaden levereras i volymelement s.k. sektioner. Dessa

Läs mer

Akustikguiden. www.abstracta.se

Akustikguiden. www.abstracta.se Akustikguiden www.abstracta.se 1 Vad är akustik? Akustik är läran om hörbart ljud. Ordet akustik kommer från grekiskans att göra sig hörd. 2 1. Vad är akustik? Vad är ljud? Ljud är tryckvågor i luft. Örat

Läs mer

Utredningsrapport. Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6)

Utredningsrapport. Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6) Utredningsrapport Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6) Innehåll 1. Uppdragets omfattning... 3 2. Mål... 3 3. Underlag... 3 4.

Läs mer

PM Geoteknik. Sundbyberg kommun. Kv. Blåklockan, Ör. PM Geoteknik. Stockholm REV A PM GEOTEKNIK

PM Geoteknik. Sundbyberg kommun. Kv. Blåklockan, Ör. PM Geoteknik. Stockholm REV A PM GEOTEKNIK PM Geoteknik Sundbyberg kommun Kv. Blåklockan, Ör PM Geoteknik Stockholm 2012-03-27 REV A 2012-04-23 PM GEOTEKNIK Kv. Blåklockan, Ör Sundbyberg kommun PM Geoteknik Datum 2012-03-27 (REV A 2012-04-23) Uppdragsnummer

Läs mer

F8 Rumsakustik, ljudabsorption. Hur stoppar vi ljudet? Rumsakustik 3 förklaringsmodeller. Statistisk rumsakustik.

F8 Rumsakustik, ljudabsorption. Hur stoppar vi ljudet? Rumsakustik 3 förklaringsmodeller. Statistisk rumsakustik. Hur stoppar vi ljudet? Isolering Blockera ljudvägen ingen energiförlust Absorption F8 Rumsakustik, ljudabsorption Omvandla ljud till värme energiförlust Rumsakustik 3 förklaringsmodeller Statistisk rumsakustik

Läs mer

RAM OCH RUMSBESKRIVNING Lokal för Sogeti

RAM OCH RUMSBESKRIVNING Lokal för Sogeti Ram och Rumsbeskrivning Datum: 2012-02-15 Objekt: Sogeti Proj.nr: Bolag: Galären i Luleå AB Vår ref: Mattias Nilsson Tel: 070-350 69 24 E-post: mattias.nilsson@lulea.galaren.se Dok nr: 6.5 RAM OCH RUMSBESKRIVNING

Läs mer

Fukttillskott från uteluft. Entreprenörens egenkontroll.

Fukttillskott från uteluft. Entreprenörens egenkontroll. PRO 1(6) Tak, vind Nederbord, Regn, snö och slagregn Stående vatten A-40.0-201 Taktyp: Sågtak, taklutning 10 o respektive 20 o Takbeläggning: Plastbelagda överläggs-plattor av metalliserad stålplåt i hela

Läs mer

Detaljplan PM Geoteknisk utredning

Detaljplan PM Geoteknisk utredning Del av Mjölkeröd 1:1 Tanums kommun Detaljplan PM Geoteknisk utredning Datum: 2008-05-28 Uppdrag: 2260044 Handläggare: Axel Josefson Granskad av: Henrik Lundström Affärsområde Syd Postadress Besöksadress

Läs mer

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef.

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef. Rumsbeskrivning Datum: 2012-11-23 Objekt: BDX Proj.nr: 250 Bolag: Lejontassen fastighets AB Vår ref: Lars-Göran Hedström Tel: 070-5461301 E-post: lars-goran.hedstrom@lulea.galaren.se Förklaringar: G =

Läs mer

Vändskivan 5 B Svenska Kakel

Vändskivan 5 B Svenska Kakel Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 B Svenska Kakel Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad ombyggnad Upprättad av Lars-Göran Hedström Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt Skivstorlek: 600 x 2 600 mm Isoleringstjocklek: 30 eller 60 mm Spont: halv spont på långsidorna Ytbeläggning: 9 mm tjock gipsskiva med avfasade kanter SPU Gips skiva är färdigt belagd isoleringsskiva för

Läs mer

Ljudabsorption - Rumsakustik. Hur stoppar vi ljudet? Kvantifiering Isolering. 2. Absorption

Ljudabsorption - Rumsakustik. Hur stoppar vi ljudet? Kvantifiering Isolering. 2. Absorption Ljudabsorption - Rumsakustik Akustisk Planering VTA070 Infrastruktursystem VVB090 Hur stoppar vi ljudet? 1. Isolering - Blockera ljudvägen ingen energiförlust 2. Absorption - Omvandla ljud till värme energiförlust

Läs mer

Välkommen till en ljudlös skola

Välkommen till en ljudlös skola Välkommen till en ljudlös skola Välkommen till ett nytt hus planerna på en ny byggnad för barn med hörselnedsättning tog form för nästan fem år sedan. Nu kan vi bevittna det färdiga resultatet. Alviksskolan

Läs mer

Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning

Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning PM Geoteknik och Miljö Projektledare Sören Westberg AB Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning Sundsvall 2016-03-02 Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning Datum 2016-03-02 Uppdragsnummer 1320018771

Läs mer

Väggrupp 12, c 450 och 600 mm

Väggrupp 12, c 450 och 600 mm Telefon 09 0 74 50 Telefax 09 0 74 59 Väggrupp Brandklass*) Icke brandklassad Ljudklass R w Väggrupp, c 450 och 600 mm, eller x mm Norgips Normalskiva Hålrum utfyllt med stenullsisolering*

Läs mer

Siroc isoler-/kantelement

Siroc isoler-/kantelement Monteringsanvisning Siroc isoler-/kantelement G R U N D För gjutning av platta på mark till: Bostadshus Industrihallar Lantbruk TYPGODKÄNNANDE BEVIS 2306/77 12-2008 ersätter 03-2006 Jackon Siroc Isoler-/kantelement

Läs mer

FÖRTECKNING, A-RITNINGAR ÄLGÖ KONSTHALL, MIKAEL RICHTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2006 05 14

FÖRTECKNING, A-RITNINGAR ÄLGÖ KONSTHALL, MIKAEL RICHTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2006 05 14 FÖRTECKNING, A-RITNINGAR, MIKAEL RICHTER DATUM SENAST REV 2006 05 14 SIDA1 AV 1 apolis AB, Körsbärsvägen 22, 114 23 Stockholm TEL 08-6730380 www.apolis.se RITNINGSNUMMER REV RITNINGENS INNEHÅLL FORMAT

Läs mer

Arbetsanvisning ISOVER Takisolering

Arbetsanvisning ISOVER Takisolering Arbetsanvisning ISOVER Takisolering Materialhantering Pallarna med material förvaras på torrt underlag. Låt plastöverdraget sitta kvar som väderskydd så länge som möjligt. Öppnade pallar ska förvaras under

Läs mer

Gyproc Flexi Snabb och flexibel montering av gipsväggar. Justerbar i höjdled utan tillkapning

Gyproc Flexi Snabb och flexibel montering av gipsväggar. Justerbar i höjdled utan tillkapning Gyproc Flexi Snabb och flexibel montering av gipsväggar Justerbar i höjdled utan tillkapning Ny gipsvägg lätt, snabbt och enkelt Gyproc Flexi är ett helt nytt sätt att bygga gipsväggar. Idén är både enkel

Läs mer

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Vattenburen Golvvärme Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Fördelar med vattenburen golvvärme Vårt mål är att erbjuda dig den bästa möjliga

Läs mer

F8 Rumsakustik, ljudabsorption. Hur stoppar vi ljudet? Rumsakustik 3 förklaringsmodeller. Isolering. Absorption. Statistisk rumsakustik

F8 Rumsakustik, ljudabsorption. Hur stoppar vi ljudet? Rumsakustik 3 förklaringsmodeller. Isolering. Absorption. Statistisk rumsakustik F8 Rumsakustik, ljudabsorption Hur stoppar vi ljudet? Isolering Blockera ljudvägen ingen energiförlust Absorption Omvandla ljud till värme energiförlust Rumsakustik 3 förklaringsmodeller Statistisk rumsakustik

Läs mer

Geoteknisk undersökning: PM beträffande detaljplan

Geoteknisk undersökning: PM beträffande detaljplan Sverigehuset AB Kv Stiernhielm, Mölndal Kv Stiernhielm PM beträffande detaljplan 2007-12-20 1(6) PM beträffande detaljplan Beställare: Sverigehuset AB Jan Madås Stigbergsliden 7 414 63 Göteborg Konsult:

Läs mer

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt Skivstorlek: 600 x 2 600 mm Isoleringstjocklek: 30 eller 60 mm Spont: halv spont på långsidorna Ytbeläggning: 9 mm tjock gipsskiva med fasade kanter SPU Gips skiva fdigt belagd isoleringsskiva för nybyggnad

Läs mer

Ridhus av Semullit Byg y g med naturla på lag med g n artn u a ren

Ridhus av Semullit Byg y g med naturla på lag med g n artn u a ren Ridhus av Semullit Bygg med på lag naturlagarna med naturen Ridhus med bättre klimat och akustik Kraven på ett ridhus är många. Det ska tåla en tuff miljö, men också ha en god akustik och ett bra inomhusklimat.

Läs mer

Nallebjörnens förskola Lidingö

Nallebjörnens förskola Lidingö Nallebjörnens förskola Lidingö Förenklad rapportering 2010-02-08 Ordernr: 18495 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress 163 29 Spånga Besöksadress Stormbyvägen 2-4

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

Stegljudsdämpning betongbjälklag

Stegljudsdämpning betongbjälklag Stegljudsdämpning betongbjälklag EN ISO 10140-1:2010 Januari 2015 Stegljudsdämpning av betongbjälklag ger bättre inomhusklimat CC Höganäs erbjuder metod för dämpning av stegljud. Konstruktionsprincipen

Läs mer

Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22

Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22 Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22 Datum Uppdragsnummer 2010-G106 Utgåva/Status Utg 2 Torbjörn Eriksson 070-526 00 45 GeoStatik Besök: Slottet, södra tornet Bellmansgatan

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare

Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare Augusti 2010 Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare Ignucell Drains specialutvecklade konstruktion gör den till det bästa alternativet för de flesta typer av arbeten

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer