KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2009"

Transkript

1 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2009 KVALITETS- Ett steg närmare slopat monopol för bilbesiktning Avvecklingen av det svenska monopolsystemet för fordonsbesiktning kommer allt närmare. Näringsdepartementet har nu presenterat ett förslag till ett öppet system bland annat med krav på ackreditering för att kvalitetssäkra besiktningsverksamheten. På bilden kontrollerar besiktningstekniker Johan Gabrielsson belysning på en postbil. SIDAN 4 Nu ska också villor och småhus energideklareras Sedan årsskiftet ska även villor och småhus med äganderätt energideklareras. Deklarationsplikten gäller endast i samband med nybyggnation och försäljning. I början av mars hade Boverket fått in cirka deklarationer av småhus och villor. SIDAN 6 Certifierade kassasystem ska förhindra skattefusk Från 2010 måste företag som säljer varor eller tjänster kontant använda godkända kassaregister med kontrollenheter som certifierats under ackreditering. Syftet är att stoppa skattefusk och skydda seriösa företagare från illojal konkurrens. SIDAN 3 Skärpta krav på ickeautomatiska vågar SWEDAC har skärpt kraven för så kallade ickeautomatiska vågar som används inom till exempel industrin, och på flygplatser. De ska nu kontrolleras efter att plomberingen brutits. SIDAN 18 STORA BILDEN: TRAPPA I STATENS FASTIGHETSVERKS HUVUDKONTOR. FOTO: MARTIN EKWALL. Patrik Häggstrand och Sonja Carlsund, Statens fastighetsverk. Fastighetsverket VÄRNAR SIN ARBETSMILJÖ Statens fastighetsverk värnar inte bara våra kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Arbetsmiljön är också högt prioriterad och SFV har nu som första statliga myndighet infört ett certifierat ledningssystem för arbetsmiljö. SIDORNA ÅR FÖR KVALITET OCH SÄKERHET SWEDAC drev igenom största avregleringen. Sidan 10. Marknadskontroll ger säkrare produkter. Sidan 13. Pentronic har stor nytta av ackreditering. Sidan 12.

2 INLEDARE Nu ska vi satsa ännu mer på att marknadsföra ackreditering 2009 är ett märkesår för SWEDAC. Vi firar jubileum och kan se tillbaka på tjugo händelserika år i arbetet med kvalitet och säkerhet. Vi räknar vår historia från 1989 då föregångaren till SWEDAC Statens Mät- och Provstyrelse inrättades och påbörjade ackreditering av provningslaboratorier. Två år senare ändrades namnet till SWEDAC Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. På den tiden, för tjugo år sedan, fanns en flora av nationella regler som utgjorde handelshinder och som kunde uppfattas som särskilt hindrande för företag i mindre länder som Sverige. Att EUs regelverk var en blandning av gemensamma direktiv och dessa nationella regler gjorde inte saken lättare. I dag har vi en gemensam europeisk lagstiftning som förhindrar att farliga produkter som är tillverkade utanför landets gränser saluförs i Sverige. Systemet med ackreditering har stor betydelse för internationell handel och för att den inre marknaden ska fungera. Sverige förebild för EU Ackreditering får en ännu starkare ställning från januari 2010 då den nya EU-lagstiftningen genomförs. Lagstiftningen innebär att ackreditering i högre utsträckning ska användas vid bedömning av överensstämmelse. I varje medlemsstat ska det finnas högst ett ackrediteringsorgan, som är erkänt av landets regering och som står fritt från kommersiella intressen alltså det sätt som SWEDAC har verkat på i tjugo år! De nya reglerna innebär också skärpning och ett förtydligande av kraven på marknadskontroll. I Sverige har betydelsen av ackreditering stadigt ökat under de senaste tjugo åren. Över 30 procent av våra kunder tror på en ökad efterfrågan av ackrediterade tjänster. å Antalet områden som är föremål för ackreditering växer stadigt, liksom antalet kunder hos SWEDAC. Och ökningen tycks fortsätta. Företagen i de branscher som omfattas av ackreditering tror på ökad efterfrågan av ackrediterade tjänster. Det visar den undersökning som SWEDAC genomförde i slutet av förra året. Störst är optimismen på fordonssidan, där fyra av tio tillfrågade tror att efterfrågan på deras tjänster kommer att öka på ett års sikt. Totalt är det över 30 procent av SWEDACs kunder som tror på en ökad efterfrågan av ackrediterade tjänster. Bara åtta procent tror att efterfrågan kommer att minska. Det är siffror som gläder. Ett bra argument i marknadsföringen Vi vet också att våra kunder i hög grad använder ackreditering som ett argument i sin marknadsföring. Även det är glädjande. Samtidigt finns det önskemål från våra kunder om att SWEDAC ska lägga ännu mera resurser på att marknadsföra ackreditering. Det är ett önskemål vi tar till oss och vi håller för närvarande på att förbereda en större kampanj som visar på den breda samhällsnyttan som ackreditering innebär. SWEDAC planerar också att på olika sätt uppmärksamma att vi nu funnits till i 20 år. Bland annat kommer SWEDAC Kvalitetsaktuellt att innehålla artiklar som blickar tillbaka på de tjugo åren. Även på andra sätt kommer jubileet att märkas under HANS-ERIC HOLMQVIST Generaldirektör för SWEDAC Kommer tidningen rätt? Vill du adressändra? Beställa ett gratisabonnemang? Beställa flera exemplar? Får rätt person tidningen? Kontakta Maricelle Toreborg, Telefon SWEDAC, Box 878, Borås. Telefon E-post: Hemsida: Ansvarig utgivare: Maria Oldegård, telefon E-post: Produktion: Koncis Affärsinformation, telefon Redaktör: Leo Olsson, tel Annonser: Karina von Brömsen, tel Tryckning: V-TAB Örebro, ISSN SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är en statlig myndighet som ackrediterar, det vill säga kompetensbedömer, laboratorier, certifieringsorgan samt kontrolloch besiktningsorgan. SWEDAC är föreskrivande och tillsynsmyndighet för legal mätteknik samt ädelmetallarbeten. SWEDAC ansvarar för samordning av marknadskontroll i Sverige (kontroll av produkter som finns på marknaden). SWEDAC bedömer och har tillsyn över anmälda organ. 2 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 1/2009

3 NYHETER Certifierade kassaregister ska stoppa skattefusk Företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste från och med den 1 januari använda godkända kassaregister med anslutna kontrollenheter som certifierats under ackreditering. Syftet är att t förhindra skattefusk och skydda seriösa företag från illojal konkurrens. Lagen gäller i princip alla företag som tar emot kontanter eller kort, alltså inte bara butiker, utan även tandläkare, massörer, fotvårdsteraupeter med flera. Vissa verksamheter har dock fått undantag från lagkraven. Det gäller till exempel torg- och marknadshandel, distans- och hemförsäljning, varu- och spelautomater samt verksamheter som har obetydlig omfattning kassaregister måste kompletteras eller ersättas med nya. Från kommande årsskifte måste exempelvis klädbutiker använda certifierade kassaregister. FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM Möjligt med undantag Även stora företag i dagligvaruoch detaljhandeln har möjlighet att söka undantag med hänvisning till att butikernas kassaregister ingår i stora centrala system som ändå ger ett tillförlitligt underlag för skattekontroll, säger Gunnar Lindström, teknisk handläggare på SWEDACs enhet för certifiering. Kraven innebär att kassaregistret dels har en tillverkardeklaration, med försäkran om överensstämmelse, dels är kopplad till en kontrollenhet där alla transaktioner lagras och krypteras och därmed skyddas från manipulation. SWEDAC ansvarar för ackreditering av de certifieringsorgan som ska utföra certifiering av kontrollenheter. Den certifiering som görs omfattar, förutom funktionskrav, även miljö- och IT-säkerhetskrav för kontrollenheten. Bedömning av tillverkarens verksamhetssystem med avseende på informationssäkerhet och konfigurationsstyrning ska göras av certifieringsorganet som en del av certifieringsaktiviteten, säger Gunnar Lindström. Riskerar kontrollavgift Skatteverket kommer att på egen hand utöva tillsyn genom oanmälda besök hos näringsidkarna. Den näringsidkare som inte följer reglerna får betala en så kallad kontrollavgift på kronor. En av orsakerna till att Skatteverket kommer att svara för tillsynen är att man vill kunna ta in avgifterna på plats, förklarar Gunnar Lindström. För kassaregister som är anslutna till vågar gäller speciella regler. En kombination av våg och kassaregister är att betrakta som en våg och tillverkaren måste uppfylla särskilda EU-regler med krav på bedömning av överensstämmelse. Användaren måste även se till att utrustningen återkommande kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan. Det blir lite mer komplicerat när ett nytt kassaregister ansluts till en våg som redan tagits i bruk och genomgått bedömning av överensstämmelse. Den nya kombinationen våg och kassaregister räknas då som ett nytt instrument, säger Kari Björkqvist, som är chef för enheten för reglerad mätteknik på SWEDAC. Någon måste ta ansvar som tillverkare av det nya instrumentet. Det naturligaste är att tillverkaren av vågen eller kassaregistret tar på sig tillverkaransvaret, men det är även möjligt för användaren att ta detta ansvar. Skatteverket kommer på egen hand att utöva tillsyn genom oanmälda besök hos näringsidkare. SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 1/2009 3

4 NYHETER Johan Gabrielsson, besiktningstekniker på Bilprovningen i Skövde, kontrollerar en personbil underifrån. FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM ÖM 177 Antalet bilprovningsstationer från norr till söder. Fordonsbesiktning öppnas för fler aktörer Planerna på avveckling av det svenska monopolsystemet för fordonsbesiktning har kommit ett steg närmare sitt förverkligande. Näringsdepartementet har nu presenterat ett förslag till ett öppet system, med bland annat krav på ackreditering för att kvalitetssäkra besiktningsverksamheten. Den stora frågan är inte längre om en avreglering ska genomföras utan hur det ska gå till, säger Ingrid Larsson, politiskt sakkunnig på Näringsdepartementet. Frågan om avreglering av verksamheten har varit en het diskussionsfråga sedan början av talet. Förespråkarna har pekat på fördelar som ökad effektivitet och förbättrad service, medan kritikerna uttryckt farhågor för att den fria konkurrensen skulle ge minskad tillgång till besiktningsorgan i glesbygdsområden. En avreglering är nödvändig att genomföra eftersom det svenska monopolsystemet inte överensstämmer med den svenska principen om öppna system för provning och kontroll med oberoende och självständiga organ som i konkurrens utför bedömning av överensstämmelse, säger Ingrid Larsson. I de flesta andra EU-/EES-länder är marknaden för fordonsbesiktning redan avreglerad. Det är endast fem andra länder som i likhet med Sverige har kvar sitt monopol. I den promemoria som är ute på remiss pekar departementet på flera fördelar med ett avreglerat system. Fri konkurrens skulle framför allt leda till högre kostnadseffektivitet, bidra till utveckling av nya kontrollmetoder, leda till rimliga priser för tjänsterna samt ökad valfrihet och tillgänglighet för kunderna. Upp till 200 nya stationer kan komma att etableras inom två år, enligt förslaget. Det centrala är att det blir en tydligare rollfördelning mellan myndigheter och utförare. Myndigheterna upprättar regler och utför tillsyn, medan kontrollorganen utför besiktning, förklarar Ingrid Larsson. I promemorian föreslås att kvaliteten på verksamheten ska säkras genom ackreditering. De företag som vill utföra besiktning ska vara ackrediterade av SWEDAC, samtidigt som det också kan komma att införas krav på personcertifiering under ackreditering. Utbyggd fordonskompetens Ackreditering är en väl fungerande ordning som används inom allt fler områden. SWEDAC har dessutom en redan väl utbyggd kompetens inom fordonsområdet genom att vi ackrediterar bilverkstäder som släcker tvåor samt utövar tillsyn över Svensk Bilprovnings verksamhet enligt fordonslagen, förklarar Hans-Eric Holmqvist, generaldirektör för SWEDAC. Men de krav som kommer att ställas för ackreditering är inte bara av teknisk karaktär, utan 4 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 1/2009

5 NYHETER handlar även om att företaget ska vara oberoende och ha gott anseende. Det innebär exempelvis att den som dömts för allvarliga brott, även ekonomiska brott, inte kan komma ifråga för ackreditering. Enligt standard ISO Kontrollorganen som ska utföra fordonsbesiktning ska ackrediteras enligt ISO 17020, alltså samma standard som används vid ackreditering av organ som besiktigar hissar, lyftkranar, rulltrappor, cisterner med mera, men kommer att få större befogenheter än vanliga kontrollorgan. Normalt är det kontrollorganet som utför besiktning och respektive myndighet som utfärdar föreläggande om till exempel nyttjandeförbud. Kontrollorganen inom fordonsbesiktning får liksom i dag även vissa myndighetsuppgifter och rätt att utfärda till exempel körförbud på fordon, förklarar Gerda Lind, chefsjurist på SWEDAC. SWEDAC har nu inlett samråd SWEDAC kommer att arbeta för högtryck och har ambitionen att göra de första ackrediteringarna redan i höst. b med Transportstyrelsen, tidigare Vägverket, som föreslås bli föreskrivande myndighet inom området. Regeringen har för avsikt att lägga en proposition före sommaren. Riksdagsbeslutet kommer troligtvis att fattas i början av hösten och avregleringen genomföras den 1 januari Det kommer sannolikt bli någon form av övergångsregler. Men vi kommer att arbeta för högtryck och har ambitionen att genomföra de första ackrediteringarna redan i höst, säger Hans-Eric Holmqvist. Blir ett stort område Om förslaget blir verklighet kommer ackreditering av kontrollorgan på fordonsområdet att bli ett av de största områdena för SWEDAC. Svensk Bilprovning har 177 stationer och därtill kommer sannolikt nya aktörer. Utländska företag, som till exempel finska A-Katsastus, har redan aviserat att de tänker investera i Sverige. Det kommer helt klart att bli nödvändigt att förstärka resurserna för att kunna möta den ökade efterfrågan. Med tanke på att varje bedömning på plats kan ta upp till ett par dagar kan man lätt räkna ut att det kommer att krävas åtskilliga mantimmar för att hinna ackreditera alla under en begränsad tidsperiod, säger Rolf Berg, t f chef för SWEDACs fordonsenhet. SWEDAC ökar tågresandet SWEDACs medarbetare gjorde i fjol de flesta inrikesresor 58 procent med tåg. Den sammanlagda längden på flygresorna var visserligen samma som tidigare år, men antalet tågkilometer ökade. Det framgår av SWEDACs miljöredovisning för I redovisningen finns bland annat en uppföljning av SWEDACs miljömål. Förutom att öka användningen av tåg och miljöbilar vid inrikes tjänsteresor har SWEDAC som mål att minska pappersförbrukningen. Målet är högst 70 A4- ark per medarbetare och arbetsdag, men glädjande nog var den faktiska förbrukningen endast 34 A4-ark. Ett tredje miljömål handlar om att öka kännedomen om myndighetens miljöledningsarbete, inte minst bland nyanställda, som alltid får information om arbetet i samband med introduktionen. Energibesiktning sparar både pengar och på miljön. Beställ på: sis.se/e-butiken Detta paket ger ett mycket bra stöd till dig som ska genomföra en energibesiktning. Boken som ingår är ett ovärderligt hjälpmedel för energiexperter vid framtagning av faktaunderlag till energideklaration och som underlag vid en energibesiktning av byggnader. I paketet ingår en CD-skiva med mallar, checklistor och beräkningsprogram. Att energideklarera kommer att generera kostnadsbesparingar och minska påfrestningarna på miljön. En given vinstaffär! Standarder får världen att fungera Telefon: , E-post: SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 1/2009 5

6 NYHETER Dags att energideklarera även villor och småhus Systemet med energideklarationer har gått in i en ny fas. Från och med i år omfattas villor och andra småhus med äganderätt men deklarationsplikten gäller endast vid nybyggnad och försäljning. För att underlätta införandet av systemet med energideklarationer har olika byggnader fått olika tidsgränser för när deklarationerna ska vara klara. Först var det hyresoch bostadsrättshus, kommersiella lokaler samt vissa specialbyggnader, som simhallar, skolor och sjukhus, som skulle vara energideklarerade senast vid årsskiftet. Från i år gäller kravet även villor och småhus med äganderätt, som ska energideklareras i samband med nybyggnad och försäljning. Vid nybyggnad ska deklarationen vara inlämnad inom två år efter det att byggnaden blivit klar. Lågkonjunkturen påverkar Boverket hade från årsskiftet och fram till början av mars fått in cirka energideklarationer som avser villor och småhus. Antalet är något lägre än vi räknat med, vilket naturligtvis har att göra med lågkonjunkturen som dragit ned aktiviteten på bostadsmarknaden, säger Thomas Johansson, energiexpert på Boverket. Normalt brukar cirka villor byta ägare varje år. Men i år räknar Villaägarnas Riksförbund med att antalet kommer att sjunka till Villaägare som inte säljer sina hus behöver inte upprätta deklarationer. Ändå kan energideklarationerna vara en bra grund för energieffektiviserande åtgärder. Vårt råd till villaägarna är att gå in på Boverkets hemsida för att beräkna det egna husets energiprestanda och jämföra med de referensvärden som finns för andra liknande hus, säger Jan Söderström, som är energiexpert på Villaägarnas Riksförbund. Villaägarna är positiva Jan Söderström är på det hela taget positiv till systemet med energideklarationer, även om han gärna ser att vissa förenklingar görs för att underlätta för ägare av villor och småhus. Samtidigt hoppas han att de kontrollorgan som ackrediterats inte prioriterar de stora hyresoch bostadsrättshusen på bekostnad av villaägarna. Det kan ju finnas risk att kontrollorganen bedömer att de stora fastighetsägarna är mer intressanta är de små. 337 företag är ackrediterade för energideklarationer (10 mars 2009). Certifierade energiexperten Anders Tennerhed från ECiS i Mölndal energideklarerar en fastighet i Göteborg. Hittills har drygt 330 kontrollorgan ackrediterats för energideklarationer. FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM Många av de byggnader som skulle varit deklarerade vid årsskiftet är nämligen fortfarande inte klara. I början av mars hade cirka deklarationer kommit in till Boverket. Men vi tror att antalet kommer att öka kraftigt under året, inte minst till följd av att kommunerna nu kommer att påbörja tillsynen, säger Thomas Johansson. 6 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 1/2009

7 Stort intresse för nya standarden för livsmedelsförädling De första livsmedelsföretagen kan snart komma att certifieras enligt den nya standarden IP Livsmedelsförädling. SWEDAC håller för närvarande på med granskningen och bedömningen av ett par certifieringsorgan inom området och beräknas vara klar med arbetet inom kort. IP Livsmedelsförädling vänder sig till småskaliga livsmedelsproducenter som till exempel gårdsmejerier, bagerier, musterier och charkföretag. Standarden har tagits fram av Sigill Kvalitetssystem AB i samarbete med ICA, Coop, Axfood och Bergendahls och innehåller krav på bland annat livsmedelssäkerhet, hygien och spårbarhet. Företag som certifieras enligt IP Livsmedelsförädling har rätt att marknadsföra sina produkter med kvalitetsmärket Svenskt Sigill. Intresset för standarden är stort och ett tiotal livsmedelsföretag har i avvaktan på att de första certifieringsorganen ska bli ackrediterade redan genomgått revision mot standarden, säger Karin Lindow på Sigill Kvalitetssystem. IP Livsmedelsförädling vänder sig till små livsmedelsproducenter, till exempel bagerier. FOTO: ULRIKA EKBLOM NYHETER Dagligvarubutiker kan snart få egen certifiering Dagligvarubutiker kan komma att bli nästa område för certifiering under ackreditering. Branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel har tillsammans med de största dagligvarugrossisterna tagit fram en standard för säker livsmedelshantering. Standarden bygger på de branschriktlinjer som redan finns och innehåller krav på bland annat rätt temperatur i kyl- och frysdiskar. Tanken är att certifiering ska utföras av certifieringsorgan som ackrediterats av SWEDAC. Arbetet kommer att ske i rask takt med sikte på att de första ackrediteringarna ska kunna ske redan under våren, säger Gunilla Fransson, som är chef för enheten för miljö och livsmedel på SWEDAC. Sveriges första ackrediterade mätplats till din tjänst Fraktgatan Eskilstuna tel fax Filial: Box Skövde Tel Fax SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 1/2009 7

8 REPORTAGE Patrik Häggstrand är enhetschef på Statens fastighetsverk och Sonja Carlsund arbetar som projektledare. De är fotograferade i entrén till verkets huvudförvaltning i det så kallade Bancohuset i Gamla Stan i Stockholm. FOTO: MARTIN EKWALL Statens fastighetsverk Statens fastighetsverk arbetar inte bara med att värna om våra kulturhistoriskt värdefulla miljöer arbetsmiljön är också högt prioriterad. SFV har nu som första statliga myndighet infört ett certifierat ledningssystem för arbetsmiljö. Stockholms Slott, Hagaparken, Drottningholms Slott, Läckö Slott, Rosenbad, Sagerska huset, Dramaten, Operan. Statens fastighetsverk har den ärevördiga uppgiften att förvalta flera hundra kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer både i Sverige och utomlands. I fastighetsbeståndet ingår till exempel även ambassadbyggnader i 44 länder. Lokalytan uppgår till 1,6 miljoner kvadratmeter. Därtill kommer 6,5 miljoner hektar mark, bland annat rennäringens året-runtmarker, som tillsammans motsvarar en sjundedel av Sveriges yta. Vårt ansvar är att vårda och bevara och utveckla det nationella kulturarvet samtidigt som vi ska skriva ny byggnadshistoria, som till exempel med den nya ambassadbyggnaden House of Sweden i Washington, säger Patrik Häggstrand, enhetschef för verksamhetsutvecklingsenheten. Statens fastighetsverk, med sin huvudförvaltning i det så kallade Bancohuset i Gamla Stan, har sitt ursprung i Byggnadsstyrelsen som 1993 delades upp på de båda kommersiella bolagen Akademiska Hus och Vasakronan samt myndigheten Statens fastighetsverk. Sedan start har vi bedrivit ett aktivt arbetsmiljöarbete. Vår uppgift är att bevara byggnadernas själ och karaktär, vilket naturligtvis ställer specifika krav på arbetsmiljön, säger Patrik Häggstrand. Fick bli pilotmyndighet Arbetet med ledningssystem inleddes redan för ett tiotal år sedan först med inriktning på den yttre miljön. I slutet av 1990-talet fick Statens fastighetsverk i uppdrag av regeringen att fungera som pilotmyndighet för ISO och EMAS, EUs system för miljöstyrning och miljörevision, och 2002 certifierades ledningssystemet. Det var med miljöcertifieringen som vi såg den konkreta nyttan av ett systematiskt arbetssätt. Ledningssystemet ger alla medarbetare praktisk vägledning om hur man ska göra för att göra rätt, konstaterar Patrik Häggstrand. Nästa område som blev föremål för samma systematiska angreppssätt var kvalitet genomfördes certifiering enligt ISO 9001 ett arbete som också lade grunden till det nuvarande verksamhetsledningssystemet, VSA (Vårt Sätt att Arbeta). Arbetet inleddes längst upp i organisationen, vilket är nödvändigt för att nå resultat. Ledningen identifierade våra huvudprocesser och delade in dem i ledningsprocesser, operativa processer och stödprocesser, förklarar projektledaren Sonja Carlsund. För varje huvudprocess har ledningen också utsett en processägare som har det övergripande 8 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 1/2009

9 REPORTAGE Fyra olika verksamhetsområden Statens fastighetsverk har fyra olika verksamhetsområden inrikes fastigheter, utrikes fastigheter, bidragsfastigheter samt markfastigheter och ett tjugotal kontor över hela landet. De samlade intäkterna uppgick 2008 till cirka 2,6 Mdr. Antalet anställda är cirka 370 personer. 20 egna internrevisorer ser över ledningssystemet två gånger per år. värnar om arbetsmiljön ansvaret att förbättra och utveckla respektive process, och som till sin hjälp har en arbetsgrupp, ett processteam, som arbetar fortlöpande med utveckling och förbättringar. Teamen förnyas med jämna mellanrum för att göra fler medarbetare delaktiga i arbetet. Vår utgångspunkt har alltid varit att arbetet med ledningssystemet måste få ta sin tid för att inte bli ett hastverk. När certifieringsorganet ansåg att vi var redo för certifiering bad vi om ytterligare ett år för att kunna finputsa på systemet, förklarar Sonja Carlsund. Efter kvalitet var det arbetsmiljö som stod på tur och 2006 genomfördes certifiering av ledningssystemet enligt både Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001 och den internationella standarden OHSAS Med tanke på att vi redan arbetade enligt två internationella standarder kändes det naturligt att också använda en internationell standard för arbetsmiljö. Kraven i OHSAS är dessutom mer långtgående, vilket gör att vi automatiskt uppfyller kraven i AFS 2001, säger Sonja Carlsund. Även för entreprenörer Syftet med arbetsmiljöcertifieringen är ytterst att minska riskerna i arbetet och skapa en säker och bra arbetsmiljö men inte bara för den egna personalen, utan även för de entreprenörer som anlitas. Patrik Häggstrand ger ett exempel: En arbetsmiljöplan biläggs alla avrop av ramavtal och mindre entreprenadupphandlingar. I arbetsmiljöplanerna lyfter vi fram de arbetsmiljörisker som det aktuella projektet kan medföra, vilket väcker respekt hos entreprenörerna. Något krav på certifiering har dock aldrig ställts på Statens fastighetsverk. Men de ansvariga på myndigheten ser ändå certifiering som en värdefull drivkraft i förbättringsarbetet. Det har ett stort värde att någon utifrån håller ett öga på oss och kontrollerar att vi lever som vi lär. Nu har vi 20 egna internrevisioner som reviderar ledningssystemet två gånger om året och ett certifieringsorgan som gör tillsyn en gång om året, förklarar Patrik Häggstrand. Ska inte bli för komplext Verksamhetsledningssystemet är också helt integrerat, där varje rutin är utvecklad för att uppfylla kraven inom de olika områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vår utgångspunkt är att det inte ska bli komplext för organisationen. Därför görs till exempel revisionerna mot de olika standarderna vid ett enda tillfälle, säger Patrik Häggstrand. Går vidare med IT-säkerhet Nästa område som kommer att bli föremål för ett systematiskt arbetssätt är informationssäkerhet. Enligt en statlig föreskrift, som har sitt ursprung i det numera avvecklade Verket för Förvaltningsutveckling, Verva, ska alla myndigheter arbeta med informationssäkerhet enligt standarderna SS-ISO/IEC och Det är ingen tvekan om att det finns ett behov av att få en bättre struktur på arbetet med informationssäkerhet. Första steget blir att rekrytera en ny säkerhetschef där kunskaper om standarderna för informationssäkerhet är en stor merit, säger Patrik Häggstrand. SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 1/2009 9

10 TEMA 20 ÅR FÖR KVALITET OCH SÄKERHET SWEDAC har under sin 20-åriga historia gått i spetsen för en av de största avregleringarna som någonsin genomförts i Sverige. Sedan myndigheten bildades har Sverige gått från ett monopoliserat system till ett öppet system som överensstämmer med EUs principer om fri konkurrens inom provning och kontroll. SWEDAC drev igenom gigantisk avreglering Systemet med ackreditering är en viktig förutsättning för att den inre marknaden ska fungera. Med gemensamma regler för bedömning av överensstämmelse kan varor nu fritt röra sig över gränserna, utan att det krävs förnyad provning och kontroll i varje land, säger Lars Ettarp, som under åren var generaldirektör för SWEDAC. Tidigare bestod EUs regelverk av en blandning av gemensamma direktiv och nationella regler. Direktiven var tekniskt detaljerade och gav tillträde till hela unionen, men för många produkter krävdes överensstämmelse med nationella krav. Den rika floran av nationella regler utgjorde ett handelshinder för inte minst företag från mindre länder som Sverige. Företag i de största EU-länderna hade tillgång till stora inhemska marknader, medan företag i små länder var tvungna att anpassa sig till en mängd nationella regelverk för att kunna exportera, säger Lars Ettarp. System för produktsäkerhet För att kunna förverkliga en gemensam marknad med fri rörlighet infördes 1985 ett helt nytt system för produktsäkerhet inom EU, som allt eftersom kommit att ersätta många av de gamla direktiven och nationella reglerna. Det nya systemet - The New Approach (Nya Metoden) innebär att EU-direktiven inte längre innehåller några detaljkrav, utan endast grundläggande krav på till exempel säkerhet och prestanda. De tekniska kraven läggs fast i standarder som fortlöpande revideras i takt med den tekniska utvecklingen. Nästa steg blev att införa ett gemensamt system för bedömning av överensstämmelse mot EU-direktiven hölls en stor konferens nära Heysel-stadion i Bryssel, med över 800 deltagare från olika EUoch EFTA-länder, där man drog upp riktlinjerna för en öppen ordning med oberoende, ackrediterade organ som svarar för provning och kontroll. En av förespråkarna var Jacques McMillan, som var chef för den enhet inom EU-kommissionen som ansvarade för provning och certifiering, och som hade goda kontakter med bland andra de australiensiska och engelska ackrediteringsorganen, säger Lars Ettarp. Huvudkontoret i Borås Konferensen i Bryssel blev också startpunkten för arbetet med att anpassa det svenska systemet till EU ombildades Statens Mätoch Provråd, med 12 anställda i Borås, till en ny myndighet med ansvar för ackreditering. Lars Ettarp, som under ett 20-tal år innehaft olika poster i regeringskansliet, Det gäller att vara vaksam så att det växande antalet specialtillämpningar inte leder till att det återigen uppstår handelshinder. Lars Ettarp Generaldirektör FOTO: ELISABETH OLSSON-WALLIN bland annat som departementsråd på arbetsmarknadsdepartementet, utsågs till generaldirektör och tillträdde den 1 juli samma år. Det blev en stor omställning. De flesta medarbetare var på semester när jag började. Det var tyst och tomt i korridorerna och ibland fick jag ringa min fru för att kolla att telefonen fungerade, skrattar han. Sverige hade på den tiden, i likhet med många andra europeiska länder ett monopolsystem, med nästan all offentlig provning och kontroll koncentrerad till sju så kallade riksprovplatser. Svensk Anläggningsprovning besiktigade tryckkärl och lyftanordningar, SEMKO provade och godkände elprodukter och så vidare. Sverige gick längre Sveriges monopolsystem överensstämde inte alls med EUs principer om fri konkurrens och SWEDAC, som blev nya namnet på myndigheten, fick en av huvudrollerna i arbetet med att avreglera marknaden. När EES-avtalet trädde i kraft 1994 hade det öppna systemet för provning och kontroll införts på många områden som tidigare var stängda för konkurrens. Sverige gick faktiskt längre än de flesta andra EU-länderna. Inte nog med att systemet avreglerades inom det tvingande området som regleras av EU-direktiv; Ett 10 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 1/2009

11 SWEDAC 1992 SWEDACs personal av årgång Myndigheten startade med tolv medarbetare Generaldirektör från början och fram till 2004 var Lars Ettarp (i ljus kavaj i soffans mitt). FOTO: SWEDACS BILDARKIV öppet system med fri konkurrens infördes även inom den nationellt reglerade kontrollen av till exempel kärnkraftverk, hissar, lyftanordningar och tryckkärl, förklarar Lars Ettarp. Men trots att avregleringen är en av de största som någonsin genomförts i Sverige, gick den förhållandevis smärtfritt och blev inte föremål för någon större diskussion eller kritik från olika intressenter, konstaterar han: Det var en medveten strävan från vår sida att försöka undvika meningsskiljaktigheter. Om vi fått en diskussion mellan till exempel arbetsgivar- och arbetstagarsidan hade hela processen riskerat att gå i stå. För att effektivisera systemet ytterligare inledde EU-kommissionen för några år sedan en översyn, som i fjol utmynnade i en förordning som kommer att införas i medlemsstaternas lagstiftning den 1 januari Lagstiftningen innebär bland annat att ackreditering får en ännu mer formell ställning och ska vara huvudalternativet vid bedömning av överensstämmelse. Den nya EU-lagstiftningen är ett stort steg framåt och medför en ännu större harmonisering av systemet med ackreditering, men lägger också ett stort ansvar på samarbetsorganisationen EA (European co-operation for Accreditation) som ska se till att medlemmarna lever upp till kraven, säger Lars Ettarp. Bred produktportfölj SWEDAC har under sina 20 år utvecklats till ett ackrediteringsorgan med bredare produktportfölj än kanske något annat ackrediteringsorgan i Europa. Inte nog med att man utför ackreditering och är expertmyndighet inom teknisk kontroll. SWEDAC är även föreskrivande och tillsynsmyndighet inom det mättekniska området, ansvarar för tillsyn av ädelmetallarbeten, är samordningsorgan för marknadskontroll samt bedömer och utser så kallade anmälda organ till EU-kommissionen. Även frivilliga området Samtidigt har nya områden för ackreditering ständigt tillkommit inte bara inom det tvingande området som styrs av lagkrav, utan även inom det frivilliga området. Det är naturligtvis glädjande att ackreditering används inom allt fler områden för att säkra kvaliteten. Men det gäller också att vara vaksam så att det växande antalet specialtillämpningar inte leder till att det återigen uppstår handelshinder. En av huvudpoängerna med ackreditering är ju att underlätta för varor och tjänster att röra sig över gränserna, säger Lars Ettarp. Den nya EU-lagstiftningen är ett stort steg framåt och medför en ännu större harmonisering av systemet med ackreditering. SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 1/

12 TEMA 20 ÅR FÖR KVALITET OCH SÄKERHET Pentronics ackreditering skapar ökad efterfrågan Pentronic är en av Europas ledande leverantörer av industriella temperaturgivare. Kalibreringslaboratoriet startade ursprungligen för att tillgodose företagets eget behov av kalibrering. Men efterfrågan utifrån har successivt ökat och i dag svarar externa kunder för huvuddelen av de uppdrag som utförs årligen. Organisatoriskt är laboratoriet helt fristående från Pentronic personalen har till exempel tystnadsplikt i allt som rör kalibreringsuppdragen, förklarar laboratoriechefen Lars Grönlund. Kalibrering innebär, enkelt uttryckt, att ett mätinstrument jämförs med ett annat mätdon, så kallad referensnormal med högre mätkvalitet. Pentronics kalibreringslaboratorium erbjuder flera olika typer av kalibrering inom ett intervall från minus 80 grader till plus grader. upptäcker kostnadseffektiviteten i att anlita För Pentronics kaliberingslaboratorium är SWEDACs ackreditering ett viktigt konkurrensmedel. Under de drygt 20 år som laboratoriet varit ackrediterat, har det skett en stadigt ökad efterfrågan på spårbar kalibrering under ackreditering. Allt fler oss som sina kalibreringskonsulter. Fixpunktskalibrering Den metod som ger den största noggrannheten är fixpunktskalibrering den så kallade trippelpunkten för vatten exempelvis har en mätosäkerhet på endast ± 0,0016 grader. Lars Grönlund betraktar ackreditering som en viktig kvalitetsstämpel. För att få ackreditering krävs bland annat att kalibrering ska utföras på ett spårbart sätt. Spårbarhet är tyvärr ett missbrukat begrepp. Det finns oackrediterade kalibreringslaboratorier som påstår att de har spårbarhet, men som saknar den fullständiga spårbarhetskedja som ett ackrediterat laboratorium erbjuder, säger Lars Grönlund. Efterfrågan på spårbar kalibrering ökar, framför allt till följd av att allt fler företag använder ISO 9001, standarden för kvalitetsledningssystem. I kravstandarden ställs krav på att mätutrustning kalibreras mot mätnormaler som är spårbara till internationella eller nationella normaler. Krav på spårbar kalibrering ställs även av vissa myndigheter. Många temperaturgivare som vi kalibrerar används av kommunernas miljö- och hälsoskyddsinspektörer som fått direktiv från Livsmedelsverket att kalibrera sin mätutrustning hos ackrediterade laboratorier, säger han. Lars Grönlund, laboratoriechef på Pentronic i Gunnebo en av Europas ledande leverantörer av industriella temperaturgivare. FOTO: GUNILLA ANDERSSON Gick över till ISO Pentronics kalibreringslaboratorium var tidigare ackrediterat mot EN 45001, men gick över till ISO när det kravet kom från SWEDAC. Kalibreringsuppdragen utförs på samma sätt som tidigare, men däremot ställs högre krav på till exempel laboratoriets kommunikation med kunderna. Stor vikt läggs vid att personalen genomför en kontraktsgenomgång med kunderna för att de ska vara informerade om tjänsterna de köper. ISO ger stora samordningsmöjligheter med ISO Genom att laboratoriet omfattas av Pentronics kvalitetsledningssystem har vi möjlighet att hänvisa till företagets ledningssystem på ett helt annat sätt än tidigare och slipper tidsödande dubbelarbete, förklarar Lars Grönlund. Pentronic utför inte bara kalibrering inom laboratoriets väggar. En del av uppdragen utförs ute hos kunderna och även dessa omfattas av SWEDACs ackreditering. Det är en verksamhet som ökar. I takt med att företagen drar åt svångremmen, är det allt fler som upptäcker kostnadseffektiviteten i att anlita oss som sina kalibreringskonsulter, säger Lars Grönlund. 12 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 1/2009

13 ÅR FÖR KVALITET OCH TEMA S WEDAC 20 SÄKERHET Effektiv marknadskontroll ger oss säkrare produkter Trots att myndigheternas förhandsgodkännande av produkter nästan helt försvunnit har produktsäkerheten ändå kunnat bibehållas på en hög nivå. Hemligheten ligger i en effektiv marknadskontroll, som sedan 15 år tillbaka samordnas av SWEDAC. De senaste decennierna har det skett en explosion av nya produkter. Ändå finns det inget som tyder på att produktsäkerheten försämrats. Tvärtom har den kunnat bibehållas på en hög nivå och till och med förbättrats inom vissa områden, säger Anna Stattin, ansvarig för samordning av marknadskontroll på SWEDAC. Självständiga organ Sedan EUs system för produktsäkerhet Nya Metoden infördes i mitten av 1980-talet krävs inte längre myndigheternas förhandsgodkännande av nya produkter. Istället används ett öppet system med oberoende och självständiga organ som svarar för provning och teknisk kontroll. I många fall görs en egendeklaration, det vill säga tillverkaren eller importören intygar att produkten överensstämmer med kraven i direktiven. Ett öppet system är mer kostnadseffektivt än ett system där myndigheterna ska förhandsgodkänna varje enskild produkt. Samtidigt krävs det naturligtvis att det sker någon form av kontroll av produkter på marknaden för att skydda konsumenterna och förhindra illojal konkurrens från oseriösa företag, säger Anna Stattin. Stopp för farliga produkter Marknadskontroll infördes därför som metod för att stoppa farliga produkter på marknaden. Däremot kunde varje medlemsstat organisera den på sitt eget sätt. Inför det svenska EES-avtalet 1994 utarbetade SWEDAC en rapport Marknadskontroll en EG-anpassning till följd av EESavtalet med förslag till hur det FOTO: ASCASO FACTORY svenska systemet skulle utformas. Rapporten blev grund för regeringens proposition Det system som Sverige valde att införa präglas av decentralisering, med ett 15-tal föreskrivande myndigheter som har ansvaret för marknadskontroll inom sina respektive områden och med SWEDAC som samordningsorgan. SWEDAC satsade kraftfullt från början togs initiativet till den första europeiska konferensen och 1999 genomfördes en nordisk konferens om marknadskontroll, säger Anna Stattin presenterade Marknadskontrollutredningen sitt betänkande Tillsyn för säkra varor och öppna marknader. Utredare var Hans-Eric Holmqvist som för övrigt samma år utsågs till ny generaldirektör för SWEDAC - som i utredningen underströk behovet av tydligare politisk styrning och förstärkt samordning mellan myndigheterna. Den proposition som regeringen lade fram 2005 och den förordning om marknadskontroll som trädde kraft 2006 överensstämde i stora drag med utredningen. Med förordningen skärptes kraven på myndigheternas kon- Marknadskontroll infördes för att ge oss säkrare produkter. Du som exmpelvis köper en kaffemaskin ska kunna lita på att den är säker oavsett tillverkningsland. troll, återrapportering och samverkan, bland annat genom Marknadskontrollrådet som leds av SWEDAC, säger Anna Stattin. Internationell kontaktpunkt I SWEDACs koordineringsuppgifter ingår också att fungera som internationell kontaktpunkt för marknadskontroll. SWEDAC deltar exempelvis i ett samarbete inom ramen för FNs Ekonomiska Kommission för Europa, UNECE. Och 2007 blev man medlem av PROSA- FE, som är ett nätverk av tillsynsmyndigheter som arbetar med produktsäkerhetsfrågor inom EU. SWEDAC har också deltagit i flera projekt i bland annat EUs kandidatländer, med inriktning på marknadskontroll. Den nya EU-förordningen om ackreditering och marknadskontroll, som införs den 1 januari 2010, kommer att bli ytterligare en viktig milstolpe i arbetet med marknadskontroll. Med den formaliseras kraven på att myndigheterna genomför marknadskontroll och samarbetar för att stoppa far- liga produkter på marknaden. SWEDAC representerar Sverige idenexpe expertgrupp, SOGS, som har till uppgift att verka för en enhetlig tillämpning av förordningen. Sverige har varit drivande i arbetet med att åstadkomma strikta och höga krav på marknadskontroll, konstaterar Anna Stattin. Svensk konferens om marknadskontroll i höst Sverige kommer under det svenska ordförandeskapet för EU att anordna en konferens med inriktning på marknadskontroll. Konferensen äger rum i Stockholm den 11 september 2009 med representanter för EU-kommissionen, svenska regeringen, myndigheter, konsumentorganisationer med flera. SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 1/

14 TEMA 20 ÅR FÖR KVALITET OCH SÄKERHET C E Johansson först med ackreditering C E Johanssons kalibreringslaboratorium i Eskilstuna utsågs redan 1975 till landets första ackrediterade, eller auktoriserade som det hette på den tiden, mätplats. Sedan dess utför laboratoriet kalibrering av olika slags mätinstrument, bland annat de måttsatser som en gång utvecklades av Mått-Johansson. C E Johansson är ett begrepp i svensk industrihistoria grundades företaget av Carl Edvard Johansson, känd som Mått-Johansson eller Måttens Mästare, med sin banbrytande uppfinning kombinationsmåttsatsen. Kombinationsmåttsatsen består av ett antal passbitar i olika storlekar av härdat stål, hårdmetall eller keramik och används än i dag som ett exakt inställningsmått för olika mätdon och mätfixturer. Passbitar gjorde övergången till den industriella eran möjlig. För första gången kunde alla arbeta efter en gemensam mätstandard. Enligt Henry Ford var det C E Johansson som lade grunden för det löpande bandet, säger Daniel Eklund, platschef för kalibreringsverksamheten, som går under namnet Trescal Sverige. Daniel Eklund är platschef för kalibreringsverksamheten inom Trescal Sverige. FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM En del av globalt nätverk 2001 övergick nämligen ägandet av kalibreringslaboratoriet från C E Johansson till världens största gaskoncern Air Liquide, som inlemmade det i sitt globala nätverk av mätplatser Trescal. För ett par år sedan såldes verksamheten vidare till det franska investmentbolaget Astorg Partners. Kalibreringslaboratoriet i Eskilstuna är kvar, men har kompletterats med ett inhouse-laboratorium på Volvo Powertrain i Skövde. Fordonsindustrin är en stor kund hos oss, Volvo svarar för en tredjedel av uppdragen. Trots det har vi ännu inte märkt något av fordonskrisen, vilket har att göra med att mätutrustning inte är något som varslas. Även om företagen drar ned på sin personalstyrka måste man fortfarande kalibrera sina mätdon, säger Daniel Eklund. Många företag har dessutom upptäckt att det är mer kostnadseffektivt att lägga ut kalibreringstjänsterna på ett externt laboratorium än att utföra dem själva. Trescal kalibrerar totalt cirka mätdon och passbitar per år inom områdena längd, temperatur och moment. Ett av mätdonen är den klassiska mikrokatorn, som C E Johansson lanserade 1938 och som fortfarande är ett av världens mest exakta mekaniska längdmätdon. Ambitionen är att utveckla verksamheten och överst på önskelistan står el. Tidigare kunde vi utföra elkalibrering vid vårt laboratorium i Karlskoga, men vi fick lägga ned på grund av lönsamhetsproblem, säger Daniel Eklund. SWEDAC har skärpt kraven på kalibrering och spårbarhet SWEDAC har ackrediterat ett 70-tal kalibreringslaboratorier inom olika områden. Ackreditering är en garanti för att kalibrering utförs med spårbarhet. Det innebär att egenskapen hos ett mätresultat eller värdet på en normal kan relateras till angivna referenser, som vanligtvis är nationella eller internationella normaler, genom en obruten kedja av jämförelser som alla har angivna osäkerheter. Kalibreringslaboratoriernas normaler kalibreras av de två svenska riksmätplatserna SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Strålsäkerhetsmyndigheten alternativt från utländska motsvarigheter eller andra kalibreringslaboratorier som kan leverera tillräckligt bra mätosäkerhet. SWEDAC har nyligen uppdaterat STAFS 2007:7 med skärpta krav på kalibrering och spårbarhet. 0,1 tusendels millimeter är noggrannheten i mätdonet från Cirka 70 procent av kalibreringarna omfattas av ackreditering. Men laboratoriet arbetar målmedvetet för att öka andelen. Spårbar kalibrering under ackreditering är ett viktigt konkurrensmedel. Allt fler företag inser värdet av tillförlitliga mätresultat och har också krav på hög kvalitet i mätningarna från sina kunder, säger Daniel Eklund. Spårbarheten är viktig Vid kalibreringen kontrolleras tillförlitligheten hos ett mätinstrument genom att det jämförs med en referensnormal, som i sin tur går att relatera till nationella och internationella normaler genom spårbarhet. Spårbarheten är viktig. Alla som skickar sina mätdon till oss för kalibrering är ute efter spårbarhet för att garantera korrekta mätresultat och kvaliteten på sina produkter, säger Daniel Eklund. 14 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 1/2009

15 ÅR FÖR KVALITET OCH TEMA S WEDAC 20 SÄKERHET 20 år med SWEDAC viktiga milstolpar 1973 inrättas två avdelningar vid Sveriges Forsknings- och Provningsinstitut, SP, för koordination av provning och mätningar i Sverige samt auktorisation av kalibreringslaboratorier bildas en separat myndighet, Statens Mät- och Provråd, MPR, för koordinationsuppgifterna. 1 juli 1989 ombildas Statens Mät- och Provråd till Statens Mät- och Provstyrelse, och påbörjar ackreditering av provningslaboratorier. Lars Ettarp tillträder som generaldirektör öppnar Statens Mät- och Provstyrelse kontor på Storkyrkobrinken i Stockholm påbörjas ackreditering av certifieringsorgan och besiktningsorgan ändrar Statens Mät- och Provstyrelse namn till SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) flyttar SWEDAC sin huvudförvaltning från SP till Österlånggatan i Borås utses SWEDAC till GLP-myndighet (Good Laboratory Practice) med uppgift att bedöma och ackreditera laboratorier enligt OECDs regler ackrediteras det första sjukhuslaboratoriet, centrallaboratoriet för klinisk kemi på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg invigs SWEDACs nya Stockholmskontor på Västerlånggatan ackrediteras de första fordonsverkstäderna för kontroll av egna reparationer, släcka tvåor Skånebil, Ängelholm, och Atteviks Lastbilar, Jönköping får SWEDAC ansvaret för legal mätteknik samt bedömning av anmälda organ. 1993/94 startar SWEDACs internationella verksamhet med uppdrag från Nordiska Ministerrådet att hålla utbildningskurser i de baltiska staterna och Polen. 1 januari 1994 träder EES-avtalet i kraft får SWEDAC ansvaret för koordinering av marknadskontrollen i landet samt för att bygga upp en ackrediteringsordning för EMAS, EUs system för miljöstyrning och -revision flyttas SWEDACs Stockholmskontor till Slussplan. 1 januari 1995 blir Sverige medlem av EU får SWEDAC regeringens bemyndigande att även notifiera anmälda organ till EU-kommissionen inleder SWEDAC det första SIDA-finansierade biståndsprojektet i Sri Lanka anordnar SWEDAC den första europeiska konferensen om marknadskontroll bildas den europeiska samarbetsorganisationen för ackreditering, EA, European co-operation for Accreditation, efter en sammanslagning av EAL, European cooperation for Accreditation of Laboratories, och EAC, European Accreditation of Certification Common Criteria Reccognition Arrangement håller sin internationella konferens i Stockholm med SWEDAC som värd. 1 maj 2004 tillträder Hans-Eric Holmqvist som ny generaldirektör för SWEDAC träder förordningen om marknadskontroll i kraft i Sverige blir SWEDAC föreskrivande och tillsynsmyndighet för samtliga mätinstrument ILAC och IAFs generalförsamling äger rum i Stockholm med SWEDAC som värd beslutas om en ny EU-förordning i medlemsstaterna, gällande från 2010, som innebär att ackreditering får en mer formell ställning och ska i högre utsträckning användas vid bedömning av överensstämmelse. Användarna har ansvaret för kontroll av mätinstrument 1993 fick SWEDAC ansvaret för legal mätteknik och ett öppet system infördes med oberoende och självständiga organ som utför kontroll av mätinstrument. Genom avmonopoliseringen konkurrensutsattes själva kontrolltjänsten och kvaliteten säkerställdes genom ackreditering. Tidigare kom en statlig kontrollant på besök, men nu måste användarna själva kontakta ackrediterade företag för att få sina mätinstrument kontrollerade, säger Hillevi Stein, handläggare på enheten för reglerad mätteknik. SWEDAC har föreskriftsoch tillsynsansvar för dessa mätinstrument: Vattenmätare, gasmätare, elmätare, värmemätare, bränslemätare, automatiska vågar, taxametrar, volymmått, dimensionsmätinstrument och avgasmätare. Till en början omfattades SWEDACs ansvar bränslemätare och vågar. Men med EUs så kallade mätinstrumentdirektiv, som genomfördes i svensk lagstiftning 2006, har ansvaret utökats till samtliga mätinstrument som omfattas av direktivet. Många, både näringsidkare och konsumenter, har fortfarande uppfattningen att det är en statlig uppgift att justera mätinstrument, vilket alltså inte är fallet. SWEDACs medborgarundersökning förra året visade att drygt 20 procent av konsumenterna fortfarande tror att det är staten som har ansvaret. Glädjande nog visar undersökningen också att mer än hälften känner till att användarna är ansvariga för att kontrollen utförs, säger Hillevi Stein. SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 1/

16 AKTUELLT Internationell status för EGAC SWEDAC medverkar i projekt som stöder det egyptiska ackrediteringsorganet Det egyptiska ackrediteringsorganet EGAC, Egypt Accreditation Council, är på god väg att uppnå internationell status. Ett intensivt förberedelsearbete pågår med stöd av bland andra SWEDAC. Arbetet sker inom ramen för ett internationellt stödprojekt som drivs av förutom SWEDAC även UKAS, United Kingdom Accreditation Service, och BSI, British Standards Institute. Vi hoppas att EGAC ska kunna teckna ett multilateralt avtal med den internationella ackrediteringsorganisationen ILAC senare i år, vilket i så fall ger de egyptiska laboratorierna internationell acceptans, säger Sven Nyström från SWEDAC. Tvinnas ihop med EU Projektet, som startade i höstas och kommer att pågå under två år, är ett så kallat Twinning-projekt som finansieras av EU. Det innebär att olika myndigheter och andra instanser inom EU tvinnas ihop med motsvarande myndigheter i mottagarlandet för att på så sätt överföra kunskap och erfarenheter. Från SWEDACs sida är ett femtontal personer involverade. Insatserna är framför allt inriktade på att bygga upp EGACs resurser för att kunna utföra ackreditering av certifieringsorgan, kontrollorgan samt medicin- och livsmedelslaboratorier. Laboratorieackreditering är ett prioriterat område, inte minst med tanke på att den egyptiska regeringen beslutat att alla medicinlaboratorier ska vara ackrediterade inom tre år. Ackreditering av laboratorier är också det område inom vilket EGAC kommit längst. Däremot återstår en hel del arbete för att kunna komma igång med ackreditering av certifieringsorgan, konstaterar Sven Nyström. I slutet av januari hölls en bedömarutbildning med 26 deltagare med inriktning på EN ISO 15189, en sektorspecifik standard för medicinska laboratorier. En av dem som medverkade var Sirkka Ström, teknisk handläggare på enheten för Hälso- och Sjukvård på SWEDAC: Deltagarna visade ett stort engagemang och är angelägna att komma igång med sin ackrediteringsverksamhet så fort som möjligt, säger hon. Flera utbildningar kommer dock att äga rum under året innan bedömarna är redo för att kunna utföra de första uppdragen. Senare kommer även några tekniska handläggare från EGAC att besöka Sverige för att följa med SWEDACs bedömningsledare ut i fält. I SWEDACs åtagande ingår även att göra en översyn av lagstiftning samt att delta i införandet av så kal- SIS Informationssäkerhetsakademi Utbildningsserie för dig som arbetar med säkerhetsfrågor med inriktning mot riskhantering och informationssäkerhet. Utbildningen är indelad i tre nivåer: bas, fördjupning och expert. Mer information om Informationssäkerhetsakademins olika block, kurstider och anmälan hittar du på Hos oss får du rätt kunskap i rätt tid direkt från källan. Standarder får världen att fungera SIS Forum, Telefon , Fax , E-post 16 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 1/2009

17 AKTUELLT Deltagare i en av de bedömarkurser SWEDAC hållit inom ramen för projektet i Egypten. I mitten SWEDACs Sirkka Ström och Ingrid Arremark flankerade av kursdeltagare från EGAC och medicinska laboratorier. FOTO: EGAC lade Nya Metoden-direktiv, alltså de direktiv som ligger till grund för EUs system för produktsäkerhet. Lagstiftningen inom bedömning av överensstämmelse är inte så utvecklad och kräver en del modifieringar för att kunna motsvara EUs krav, säger Sven Nyström. Egypten, Tunisien och Jordanien är annars de länder i Mellanöstern som kommit längst i sin anpassning till EUs öppna system för provning och kontroll. Många av de anställda på ackrediteringsorganen har också fått sina kunskaper via de träningsprogram som SWEDAC anordnar i Sverige och som syftar till att stödja utvecklingen av kvalitetsinfrastrukturen i utvecklingsländerna. För Egypten, som har en omfattande export av bland annat livsmedel, textil och industriprodukter, är det viktigt att komma igång med ackreditering. Ett ackrediteringsorgan med internationell status har stor betydelse för att underlätta för exportindustrin, säger Sven Nyström. ISO certifieringsstandard för svetsande företag Vi certifierar ledningssystem mot ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, AFS 2001:1 samt ISO AAA Certification AB Box 4027, Gråbo Telefon Fax SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 1/

18 AKTUELLT Skärpta krav på kontroll av ickeautomatiska vågar SWEDAC har infört nya regler för så kallade ickeautomatiska vågar, som används inom till exempel industrin, på laboratorier och på flygplatser. De ska numera kontrolleras efter att plomberingen brutits. För till exempel butiksvågar och torgvågar finns krav på att de återkommande ska kontrolleras av ett ackrediterat kontrollföretag. Kraven finns för att skydda konsumenterna i samband med försäljning. Men för andra icke-automatiska vågar, som inte används vid försäljning till konsument, har det tidigare saknats krav på återkommande kontroll. Det har varit tillräckligt att de kontrollerats i samband med att de tagits i bruk och försetts med CE- och M-märke som bevis för att de uppfyller de gemensamma europeiska reglerna. Kontrolleras vid reparation Men från och med den 1 januari 2008 gäller skärpta krav på kontroll även på dessa vågar. Vågarna behöver inte regelbundet kontrolleras, men däremot efter att plomberingen brutits, exempelvis i samband med reparation. Teoretiskt finns det möjlighet att manipulera vågarna efter att plomberingen brutits. Kravet på kontroll har införts för att säkerställa rättvisande värden även på de vågar som tagits i bruk, säger Hillevi Stein, handläggare på SWEDACs enhet för reglerad mätteknik. Kravet på kontroll gäller ickeautomatiska vågar inom följande användningsområden: Bestämning av massa i samband med handel, det vill säga vågar som används vid transaktioner som bygger på att varor köps eller säljs efter massa. Bestämning av massa för beräkning av tull, taxa, skatt, bonus, vite, ersättning, gottgörelse eller liknande betalning, som till exempel vågar som används på postkontor och för vägning av bagage på flygplatser eller i samband med sophämtning. Bestämning av massa vid tillämpning av lag eller förordning; sakkunnigutlåtande vid rättegång. Bestämning av massa inom sjukvården för vägning av patienter i samband med kontroll, diagnostik eller behandling. Bestämning av massa för beredning av medicin enligt recept på apotek och bestämning av massa vid analyser som utförs på medicinska eller farmaceutiska laboratorier. Bestämning av pris baserat på massa vid direktförsäljning till allmänheten och framställning av färdigförpackade varor. Även vågar för fordonslast Från den 1 januari 2008 gäller även skärpta krav på vågar som används för att väga last hos fordon. Dessa vågar ska inte bara kontrolleras efter att plomberingen brutits, utan ska även återkommande kontrolleras vartannat eller varje år, beroende på typ av våg och vågens placering inomhus eller utomhus. Fordonsvågarna används bland annat för den bränslevägning som ligger till grund för handeln med utsläppsrätter. Med tanke på att handeln omsätter stora belopp är det naturligt att mätningarna kvalitetssäkras med återkommande kontroll, säger Kari Björkqvist, chef för enheten för reglerad mätteknik på SWEDAC. Kontrollen av vågarna ska utföras av företag som ackrediterats av SWEDAC. De företag som använder vågar som omfattas av kravet ska själva kontakta ett ackrediterat kontrollföretag. De nya kraven har införts för att säkerställa rätt värden även på de vågar som tagits i bruk, säger Hillevi Stein på SWEDAC. FOTO: THOMAS ENGSTRÖM SWEDACs kunder tror på ökad efterfrågan av ackrediterade tjänster Trots lågkonjunktur ökar efterfrågan på ackrediterade tjänster. Över 30 procent av SWEDACs kunder bedömer att efterfrågan på ackrediterade tjänster kommer att öka under 2009, medan endast 8 procent tror att efterfrågan minskar, visar en kundundersökning som SWEDAC genomförde i december Störst är optimismen på fordonssidan, där fyra av tio tillfrågade tror på en ökad efterfrågan på ackrediterade tjänster. Hur tror ni ackrediterade tjänster hos er kommer att efterfrågas om ett år? 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% MER MINDRE Totalt Anläggn. och installationer Certifiering Fordon Hälso- och sjukvård Industri Miljö och Livsmedel SWEDAC-arrangemang under våren 24 mars. Kunddag i Stockholm om EUs nya vattendirektiv och miljöjuridik. Seminariet arrangeras i samarbete med Naturvårdsverket. 4 7 maj. Bedömarutbildning på Hjortvikens konferensanläggning i Hindås. I anslutning till utbildningen hålls den 8 maj även en kurs i SWEDACs mobila rapporteringssystem MobiDoc. Se även 18 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 1/2009

19 ENGLISH SUMMARY SWEDAC oversaw major deregulation This year SWEDAC is celebrating its 20th anniversary as the central authority for accreditation and conformity assessment. Since the authority was set up on 1 July 1989 Sweden has gone from having a monopolised system to an open system that conforms to EU principles of free competition within testing and inspection. Having this accreditation system in place is important to ensure that the internal market works effectively. Common rules for assessing conformity allow goods to move freely across borders, says Lars Ettarp, who was the Director General between 1989 and A new system for product safety The New Approach was introduced in the middle of the 1980s in the EU and this was followed by the first step towards a common system for assessing conformity with EU directives in This also represented the starting point in the work to adapt the Swedish system to the EU. In the past, Sweden had a monopoly system with almost all testing and conformity activities carried out by seven national testing agencies. SWEDAC was given a key role in the work to deregulate the market. When the EES agreement came into force in 1994, the open system for testing and inspection had already been introduced in many areas that had previously been closed for competition. Broader product portfolio Sweden went further than most other EU countries because the open system was also introduced for inspections that were nationally regulated; these included nuclear power stations, lifts, lifting appliances and pressure vessels, explains Lars Ettarp. In its 20-year history SWEDAC has developed to become an accreditation body with a broader product portfolio than maybe any other accreditation body in Europe. As well as carrying out accreditation and being the expert authority in technical inspection, SWEDAC is also the regulatory and surveillance authority for legal metrology, the body responsible for the surveillance of precious metal artefacts, the coordinating body for market surveillance and assesses and appoints notified bodies to the EU Commission. National Property Board safeguards the working environment The Swedish National Property Board has the honourable task of managing buildings of historic and cultural value that are owned by the Swedish state; these include Stockholm Palace, Drottningholm Palace, the Rosenbad building, the the Opera house and embassies around the world. Our job is to maintain the soul and character of these buildings and this of course places specific requirements on the work environment, says Patrik Häggstrand, who is the Head of the Activity Development Unit. The National Property Board is the first state authority to introduce a certified management system for its work environment. This authority has already certified its environmental management system in accordance with ISO and EMAS and its quality management system in accordance with ISO The aim of certifying its work environment is primarily to reduce the risks at work, and create a safe work environment, both for their own staff and for any contractors they hire. A work environment plan, in which we identify work environment risks, is now enclosed with suborders for general agreements and minor contract documents, explains Patrik Häggstrand. Certified cash registers to stop tax evasion Companies that sell goods or services for cash must use approved cash registers that have certified control units from 1 January The aim is to prevent tax evasion and protect serious companies from unfair competition. These new requirements mean that cash registers have to have a manufacturer s declaration and a declaration of conformity and have to be linked to a control unit that stores and encrypts all transactions, protecting them from any kind of manipulation. SWEDAC is responsible for accrediting the certification bodies that will carry out the certification of control units. As well as functional requirements, this certification will also include requirements for the environment and IT security. The manufacturer s activities will also be assessed with regards to information security and configuration management, says Gunnar Lindström, technical officer at SWEDAC. Swedish vehicle inspection open to more companies Vehicle inspection in Sweden is about to be deregulated. The Ministry of Enterprise, Energy and Communications has submitted a proposal for an open system, which includes requirements for accreditation in order to assure the quality of inspection work. SWEDAC already has extensive competence in the vehicle area because we accredit garages that inspect their own repairs, says Hans-Eric Holmqvist, Director General of SWEDAC. HEADLINE INDEX The new system will not only introduce technical requirements, but also requirements to ensure that the company is independent and has a good reputation. This means that anyone who has been found guilty of any serious crimes, including financial crimes, will not be able to be accredited. The Swedish Government intends to introduce a bill before the summer. The Swedish Parliament will probably make a decision at the beginning of the autumn. SWEDAC increases its travelling by train 5 Time to make energy declarations for private houses 6 Big interest for new standard for handling food 7 Food retailers may have their own certification 7 Pentronic s accreditation creates increase in demand 12 Efficient market surveillance gives safer products 13 C E Johansson the first accredited company in Sweden years with SWEDAC Important milestones 15 Users responsible for having their measuring equipment inspected 15 International status for EGAC 16 More stringent regulations for inspection of non-automatic weighing instruments 18 SWEDAC s customers believe in increased demand for accredited services 18 I d never have expected SWEDAC to grow that big 20 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 1/

20 Posttidning B SWEDAC, Box 878, Borås Adresser från SWEDAC och PAR Merih Malmqvist Nilsson: Inte kunde jag tro att SWEDAC skulle bli så stort PERSONFAKTA/ MERIH MALMQVIST NILSSON Ålder: 55 år. Familj: Man. Tre barn, tre bonusbarn samt tre bonusbarnbarn och katt. Bor: Borås. Utbildning: Civilingenjör inom elektronik vid Chalmers Tekniska Högskola. Karriär: Forskningsingenjör vid Sveriges Forsknings- och Provningsinstitut, SP, Olika tjänster på SWEDAC: teknisk handläggare , enhetschef för allmän teknik , internationellt samordningsansvarig Fritidsintressen: Läsa, måla. Merih Malmqvist Nilsson, internationellt samordningsansvarig, är en av SWEDACs mesta trotjänare. I 23 år sedan den 7 april 1986 har hon arbetat på SWEDAC och Statens Mät- och Provråd, MPR, som myndigheten hette i begynnelsen. Hur kom det sig att du började på MPR? Jag arbetade som forskningsingenjör på Sveriges Forskningsoch Provningsinstitut, SP, i Borås och fick tips om den lediga tjänsten vid MPR av chefen Olev Mathiesen. Jag sökte och fick jobbet med ansvar för auktorisation av kalibreringslaboratorier. Min tanke var att stanna några år och sedan gå vidare till något annat. Inte kunde jag tro att SWEDAC skulle bli så stort och arbetet bli så omväxlande. Vad är det som drivit utvecklingen av SWEDAC? För det första var det framsynt av svenska regeringen att inrätta en central myndighet med övergripande ansvar för alla frågor som har med ackreditering och teknisk kontroll att göra. På den tiden var det ett banbrytande beslut inget annat land hade gjort något liknande men i dag är det en modell som anammas av allt fler länder. En annan bidragande orsak till vår kraftiga expansion är den marknadsanpassning som alltid kännetecknat vår verksamhet. Allt sedan starten har SWEDAC haft ambitionen att leverera de tjänster som marknaden efterfrågar inte att tvinga på ackreditering som en universallösning i alla sammanhang. Ändå används ackreditering inom allt fler områden för att säkra kvaliteten. Vilken betydelse har systemet med ackreditering på det internationella planet? Framför allt har det gett upphov till en rättvisare konkurrens. Alla inblandade kan nu vara säkra på att de varor som genomgått bedömning av överensstämmelse under ackreditering också uppfyller minimikraven. Det har ett stort värde, inte minst för producenter i utvecklingsländerna, som tidigare möttes med skepsis på världsmarknaden. Systemet med ackreditering bidrar till att eliminera fördomar och öka trovärdigheten i det internationella handelsutbytet. Merih Malmqvist Nilsson, internationellt samordningsansvarig, är en riktig trotjänare inom SWEDAC. Hon började redan 1986! FOTO: MARTIN EKWALL Är systemet med ackreditering fulländat nu? Vi har kommit långt, men det finns ingenting som är så bra att det inte kan bli bättre. Det internationella samarbetet kan både vidgas till fler länder och fördjupas med de länder som vi redan samarbetar med genom de multilaterala avtalen om ömsedigt erkännande av varandras ackreditering. För att effektivisera det internationella ackrediteringssamarbetet är det också viktigt att de båda ackrediteringsorganisationerna ILAC och IAF går samman. Två separata organisationer är inte optimalt och skapar bara onödigt dubbelarbete. En prioriterad fråga i Europa gäller anmälda organ. Den EUförordning som införs i medlemsstaterna nästa år förordar visserligen att ackreditering används som grund för bedömningen, men något krav är det inte. Från SWEDACs sida kommer vi att fortsätta att arbeta för en harmonisering även inom detta område.

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Bo Zetterström 010-2405332 bo.zetterstrom@msb.se Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2003:13 Utkom från trycket 2004-01-20 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

HUR MYCKET RYMMER en liter?

HUR MYCKET RYMMER en liter? INFO 03:6 HUR MYCKET RYMMER en liter? REGLER FÖR FÄRDIGFÖRPACKADE VAROR SOM SÄLJS EFTER VOLYM ELLER VIKT Både konsumenter och handlare ska kunna lita på att förpackningar innehåller rätt mängd Det finns

Läs mer

Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016

Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016 Datum Beteckning 2016-01-25 2016/256 Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016 Innehållsförteckning 1.Inledning... 3 2. Rättslig grund... 3 2.1 EU-lagstiftning samt nationella

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:7 Utkom från trycket 2007-05-10 Uppdaterad t.o.m. STAFS 2007:22 Styrelsens för

Läs mer

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning Trycksättning med gas Ackreditering Föreskrifter Riskbedömning 1 Swedac en myndighet för kvalitet och säkerhet 2 SWEDAC Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 3 Swedacs uppdrag Nationellt utveckla

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:9 Utkom från trycket 2007-05-10 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:5 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 207-05-08 206/3002 Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Remiss, införande av regler om flexibel ackreditering, ändrade regler

Läs mer

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Cirkulärnr: 09:8 Diarienr: 09/0320 Handläggare: Avdelning: Datum: 2009-01-27 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Miljönämnden

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:9) om ackreditering av laboratorier Ändring införd t.o.m. STAFS 2009:2 Tillämpningsområde

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

Rapport Analys av organisationen med kontroller av fordon för transport av lättfördärvliga livsmedel

Rapport Analys av organisationen med kontroller av fordon för transport av lättfördärvliga livsmedel TSV 2011-173 Jo2010/2549 REMISSYTTRANDE 1(5) Regeringskansliet Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm registrator@rural.ministry.se Rapport Analys av organisationen med kontroller av fordon för transport

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2010:12 Utkom från trycket den 16 december 2010 Styrelsens för ackreditering och teknisk

Läs mer

Krav på kalibrering och spårbarhet för. ackrediterade organ. SWEDAC DOC 04:2 2014-09-10 Utgåva 6

Krav på kalibrering och spårbarhet för. ackrediterade organ. SWEDAC DOC 04:2 2014-09-10 Utgåva 6 Krav på kalibrering och spårbarhet för ackrediterade organ Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Definitioner

Läs mer

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag EM2010 W-4.0, 2010-11-22 FÖREDRAGNING 1 (5) Datum Avdelningen för energieffektivisering Martina Berg Föreskrifter om energikartläggning i stora företag Bakgrund Den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5)

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5) 2013-11-15 13/3072 Avdelningen för juridik och inre marknad Erika Palmheden Direktnr: 08-406 83 33 E-post: erika.palmheden@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna

Läs mer

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi.

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. Peter Strömbäck, Generaldirektör Borås 2015-05-21 Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. 1. Bakgrund och utgångspunker 1 är en

Läs mer

Vad är ackreditering?

Vad är ackreditering? Vad är ackreditering? Ackreditering är en kompetensbekräftelse på att en juridisk person (företag) uppfyller krav ställda i lagar, föreskrifter, standarder. Varför ackreditering? Ackrediteringen kan vara

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2014:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Flexibel ackreditering

Flexibel ackreditering 2017-02-24 Flexibel ackreditering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 1. Mål och introduktion Målet med detta dokument är att beskriva Swedac:s

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2003:14 Utkom från trycket 2004-01-20 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:6 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 1(6)

beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 1(6) Datum Beteckning Avdelningen för juridik och inre marknad Anders Karlsson Direktnr: 08-406 83 68 E-post: anders.karlsson@swedac.se Konsekvensutredning - ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2014:20) om avgifter för ackrediterade certifieringsorgan, organ för validering och verifiering samt

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring införd:

Läs mer

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor)

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) 2013-02-22 RET 2012/100884 1 (5) Enheten för teknik Anders Åsen, 010-730 9897 Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) Sammanfattning Arbetsmiljöverket

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Förvaltningsavdelningen. Direktnr: E-post:

Förvaltningsavdelningen. Direktnr: E-post: 2012-06-18 12-258-14 Förvaltningsavdelningen Anders Karlsson Direktnr: 08-406 83 68 E-post: anders.karlsson@swedac.se Enligt sändlista Konsekvensutredning: föreskrifter med anledning av standarden EN ISO/IEC

Läs mer

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN. Cirkulärnr: 08:62 Diarienr: 08/3072 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2008-09-01 Mottagare:

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN. Cirkulärnr: 08:62 Diarienr: 08/3072 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2008-09-01 Mottagare: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 08:62 Diarienr: 08/3072 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2008-09-01 Mottagare: Rubrik: Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag 1 (13) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Innehåll Energikartläggning i stora företag... 1 - Frågor och svar... 1 Om detta dokument... 4 Definition

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2011:30 Utkom från trycket den 1 december 2011 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Yttrande över Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar

Yttrande över Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Ändring införd t.o.m. STAFS 2011:29 Inledning Tillämpningsområde

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574)

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574) Ansökningshandlingar för ackreditering av besiktningsorgan består av ett ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 38-2, Ansökan om ackreditering som besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574),

Läs mer

Våganvändning inom stora dagligvarukedjor

Våganvändning inom stora dagligvarukedjor vågar i SWEDAC REP 16:1 2016-01-18 Dnr 2015/2029 Tillsynsrapport 2015 Våganvändning inom stora dagligvarukedjor Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:12) om ackreditering av organ som certifierar produkter Ändring införd: t.o.m.

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

Marknadskontrollplan för Swedac Reglerad mätteknik 2012

Marknadskontrollplan för Swedac Reglerad mätteknik 2012 Marknadskontrollplan för Swedac Reglerad mätteknik 2012 Innehållsförteckning 1.Inledning... 3 2. Rättslig grund... 3 2.1 EU-lagstiftning samt nationella lagar och förordningar... 3 2.2. Swedacs föreskrifter...

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM111. Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM111. Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska Regeringskansliet Faktapromemoria Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter Justitiedepartementet 2014-09-01 Dokumentbeteckning

Läs mer

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Fredrik Fehn Swedish Standards Institute Peter Nohrstedt SKL Kommentus standarder & upphandling? Vilka är SIS? Ideell medlemsförening

Läs mer

Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning

Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning 1 Vad är personlig skyddsutrustning? Personlig skyddsutrustning är ett begrepp som omfattar alla produkter som är gjorda för att bäras eller hållas

Läs mer

Konsekvensutredning: Föreskrifter om avgifter för ackreditering m.m. av certifieringsorgan

Konsekvensutredning: Föreskrifter om avgifter för ackreditering m.m. av certifieringsorgan Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Konsekvensutredning: Föreskrifter om avgifter för ackreditering m.m. av certifieringsorgan

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Inledning Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter tillämpas

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter om färdigförpackade varor

Konsekvensutredning avseende Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter om färdigförpackade varor Avdelningen för juridik och inre marknad Kari Björkqvist Direktnr: 08-406 83 04 e-post: kari.bjorkqvist@swedac.se Konsekvensutredning avseende Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil

Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil Handläggare, tfn Bengt Rydstedt, 08-555 520 28 E-post bengt.rydstedt@sis.se Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil Detta dokument har utarbetats av AG 8 inom projekt LIS, Ledningssystem

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst 1 Foto: Britt-Louise Morell/Boverket (Presentationen riktar sig till byggnadsägare) Detta är en kort introduktion till lagen om energideklarationer för byggnader.

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2015:19 Utkom från trycket den 14 december 2015 Styrelsens för ackreditering och teknisk

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Promemoria 2016-04-28. Finansdepartementet. Finansministern. Arbetet mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt

Promemoria 2016-04-28. Finansdepartementet. Finansministern. Arbetet mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt Promemoria 2016-04-28 Finansdepartementet Finansministern Arbetet mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt Ett fungerande skattesystem där var och en gör rätt för sig är en förutsättning för

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk Arbetsmarknadsdepartementet 2013-08-14 Dokumentbeteckning KOM (2013) 471 Förslag till

Läs mer

Energideklarationer för byggnader

Energideklarationer för byggnader BRA FÖR FASTIGHETSMÄKLAREN ATT VETA OM Energideklarationer för byggnader Lagen (2006:985) om energideklarationer för byggnader trädde i kraft den 1 oktober 2006. Systemet med energideklarationer införs

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

Certifiering. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Certifiering. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering Profilområde Certifiering SP-koncernen har en omfattande certifieringsverksamhet som sträcker sig över många branscher, produkter och teknikområden.

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 1999:5 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll särskilda föreskrifter för ackrediterade

Läs mer

Ändringar i AML 3 kap

Ändringar i AML 3 kap Ändringar i AML 3 kap med följdändringar d i AFS 1999:3 Ikraft sedan 1 jan 2009 1 Kritik från EU-kommissionen Formell underrättelse från europeiska kommissionen april 2006 - Regeringens tilläggsdirektiv

Läs mer

Info 15:01. Tillverkning och försäljning av. ädelmetallarbeten

Info 15:01. Tillverkning och försäljning av. ädelmetallarbeten Info 15:01 Tillverkning och försäljning av ädelmetallarbeten Krav på ädelmetallarbeten Ädla metaller som guld och silver har varit människans ständiga följeslagare till makt, ära, rikedom och förbannelse.

Läs mer

CE-märkning och produktsäkerhet

CE-märkning och produktsäkerhet CE-märkning och produktsäkerhet Vad står CE-märket för? Att tillverkaren / importören försäkrar att varan överensstämmer med alla säkerhetskrav enligt direktiv med krav på CE-märkning. CE-märkningen står

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC KONSEKVENSUTREDNING 1 (11) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-10-16 15EV733 Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC Elsäkerhetsverket

Läs mer

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr%

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% Marknadskontrollrapport 2012 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990

Läs mer

Marknadskontrollrapport 2011 Ädelmetallarbeten

Marknadskontrollrapport 2011 Ädelmetallarbeten Datum: 2012-04-19 Dnr 11-1803-123 Marknadskontrollrapport 2011 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Förord Swedac har bland annat till uppgift att skydda konsumenter från oriktiga mängduppgifter,

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2009:9 Utkom från trycket 2009-04-06 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2014:A Utkom från trycket den xx månad 2014 Omtryck Föreskrifter om ändring i Styrelsens

Läs mer

Promemoria. Redovisningscentraler för taxitrafik framflyttade ikraftträdanden och former för överföring av uppgifter

Promemoria. Redovisningscentraler för taxitrafik framflyttade ikraftträdanden och former för överföring av uppgifter Promemoria Redovisningscentraler för taxitrafik framflyttade ikraftträdanden och former för överföring av uppgifter 1 Innehållsförteckning 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 2 Författningsförslag...

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2015:8 Utkom från trycket den 2 oktober 2015 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Remissvar- SOU 2004:78 Byggnadsdeklarationer inomhusmiljö och energianvändning

Remissvar- SOU 2004:78 Byggnadsdeklarationer inomhusmiljö och energianvändning Miljödepartementet Stockholm den 15 okt 2004 Remissvar- SOU 2004:78 Byggnadsdeklarationer inomhusmiljö och energianvändning EnergiRådgivarna välkomnar byggnadsdeklarationer, frivilliga eller obligatoriska.

Läs mer

Möjligheter med ackreditering för miljötillsyn

Möjligheter med ackreditering för miljötillsyn Möjligheter med ackreditering för miljötillsyn Informationsunderlag från Swedac till miljötillsynsutredningen 2016-11-07 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Generellt om ackreditering 4 Ett system för kvalitetssäkring

Läs mer

Vi sänker din energiförbrukning!

Vi sänker din energiförbrukning! ENERGIDEKLARATION OCH ENERGIEFFEK TIVISERING Vi sänker din energiförbrukning! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ENERGIBYRÅN 3 2 ENERGIBYRÅNS TJÄNSTER 4 OVK (OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 4 LAGEN OM ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BFS 2012:xx Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader; Utkom från trycket

Läs mer

Anders Pousette. Energikartläggning i stora företag

Anders Pousette. Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Energikartläggning i stora företag Agenda Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Tidplan och arbetet framöver Agenda Bakgrund

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2006:5 Utkom från trycket 2006-07-21 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Sökanden är införstådd med reglerna för anmälda organ. Av dessa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK ANSÖKNINGSHANDLINGAR SWEDAC:s ansökningshandlingar för ackreditering av kontrollorgan består av en ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 86, Ansökan om ackreditering för kontrollorgan inom

Läs mer

Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor

Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning H 15

Konsekvensutredning H 15 Konsekvensutredning H 15 av s föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar 2 Konsekvensutredning H 15 Titel: Konsekvensutredning H 15 Utgivare:, maj 2015 Dnr:

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Byggprodukter ett nytt område för CE-märkning

Byggprodukter ett nytt område för CE-märkning Byggprodukter ett nytt område för CE-märkning Till dig som använder byggprodukter Vilka byggprodukter kan jag välja? Hur kan jag få reda på vad produkten har för egenskaper? Varför CEmärks byggprodukter?

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2016:2 Utkom från trycket den 29 mars 2016 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Utgivare: Sven Nyström STAFS 2003:12 Utkom från trycket 2003-12-16 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll särskilda föreskrifter för ackrediterade laboratorier verksamma inom teknikområdet oförstörande

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet

Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet Peter Rohlin INCERT AB Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2014 Installations Certifiering i Stockholm AB EIO Kyl & Värmepumpföreningen Svenska Kyltekniska

Läs mer

Konsekvensutredning H17. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H17. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H17 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H17 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kassaregister m.m.; SFS 2007:592 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

EIO Q. Ledningssystem. Leder till bättre resultat

EIO Q. Ledningssystem. Leder till bättre resultat EIO Q Ledningssystem Leder till bättre resultat Nöjda kunder Gör rätt från början Nöjda medarbetare 2 EIO Q leder till bättre resultat Installatörsföretagen erbjuder EIOs medlemmar att utveckla verksamheten

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer