Interventionsmetoder. Anknytning som livstema möjligheter till intervention i olika åldrar. Wait Watch and Wonder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Interventionsmetoder. Anknytning som livstema möjligheter till intervention i olika åldrar. Wait Watch and Wonder"

Transkript

1 Anknytning som livstema möjligheter till intervention i olika åldrar Anders Broberg Psykologiska Institutionen Göteborgs Universitet Interventionsmetoder Lyhördhetsträning med video VIPPP (Video Informed feedback to Promote Positive Parenting) Femmie Juffer & Marinus van Ijzendoorn; Marte Meo Föräldra-barn psykoterapi Späd/kolt-barnsverksamheter (Alicia Lieberman) WWW (Watch Wait and Wonder) Elisabeth Muir m fl; Circles of Security Gruppbehandling med videostöd Robert Marvin m.fl. Wait Watch and Wonder Circle of Security Parent Attending to the Child s Needs Support My Exploration Watch over me Help me Enjoy with me Protect me Comfort me Delight in me Organize my feelings Welcome My Coming To You (Almost) Everything I Need to Know About Promoting Security in 25 Words or less CIRCLE OF LIMITED SECURITY Child Miscuing I NEED YOU TO WELCOME MY COMING TO YOU BUT Always: be BIGGER, STRONGER, WISER, and KIND. Whenever possible: follow your child s need. Whenever necessary: take charge. 1

2 CIRCLE OF LIMITED SECURITY Child Miscuing Mom, when I get difficult (frustrated, demanding, upset, out of control): I NEED SUPPORT FOR EXPLORATION BUT My behavior actually means that I need : Take charge Be kind Stay with me until we both understand this feeling that seems too much for me alone Help me return to what I was doing, with a new option I don t know what to do with how I m feeling. CIRCLE OF REPAIR Helping My Child Trust that Our Safe & Secure Relationship Will (Almost) Always Set Things Right The Path to Secure Attachment First, a map, a way to clearly understand my child s needs. I must then learn to stand back, and watch my self and my child. The next step is to talk about what I am doing (and not yet doing) to meet my child s needs. I want my child to be securely attached. Secure Attachment Individualpsykoterapi Syfte Att skapa förutsättningar för patienten att utforska sina inre arbetsmodeller av sig själv och sina anknytningspersoner i syfte att ompröva och omstrukturera dem i ljuset av den nya förståelse han tillägnar sig, och de nya erfarenheter han får, i den terapeutiska relationen. (En trygg bas s. 171) På vilka problem är anknytningsteorin tillämplig? Exempel på anknytningsrelaterade problem Nära känslomässiga relationer, separationer, förluster, sjukdom, död nya interpersonella möten 2

3 1. Att skapa en trygg bas Jämförbar med Winnicotts begrepp hållande (holding) och Bions härbärgerande (containing) T spelar samma roll som föräldern som utgör en bas för det lilla barnet att utforska världen ifrån, och en hamn att återvända till när fara hotar Den terapeutiska relationen är i likhet med förälderns relation till sitt barn en verklig relation: Ps tidigare negativa erfarenheter försvårar användningen av T som trygg bas/säker hamn P kan fästa alltför stora förhoppningar på att T ska bistå med allt som P inte tidigare fått T eget bidrag till relationen spelar också en roll för hur denna utvecklas 2. Att bistå i utforskandet Tonvikten ligger mera på terapeutens roll som ledsagare när P utforskar sig själv och mindre på att T tolkar (inte jag vet, jag ska tala om för dig utan du vet, tala om för mig Det mänskliga psyket är precis som den mänskliga kroppen gjord för att reparera sig själv, terapeutens viktigaste uppgift är att understödja självläkningsprocessen P kan fastna i ständig upprepning av barndomens svek och besvikelser Lösningen kan vara att tydligt koppla ihop minnets kognitiva (hur det var) och affektiva (hur det kändes) komponenter för att på så sätt visa att känslan inte bestraffas i den terapeutiska relationen Ingen information är så oumbärlig för konstruktion och rekonstruktion av inre arbetsmodeller av själv och andra som information om barnets och förälderns känslor för varandra (En trygg bas s 192) 3. Att använda den terapeutiska relationen Att uppmuntra P att utforska sina varseblivningar, konstruktioner och förväntningar rörande Ts sätt att vara gentemot P OBS att T inte utgår ifrån att alla Ps konstruktioner är en fråga om överföring, eftersom relationen T - P är en verklig relation som också lever sitt eget liv T måste därför vara beredd på att stå till svars för en del kritik från P och inte bara kasta tillbaka den På detta sätt stärks den terapeutiska relationen över tid 4. Kopplingar mellan nutida problem och tidigare erfarenheter En smärtsam process Kan medföra risk för allvarligt utagerande Den terapeutiska relationens dubbla uppgift som trygg bas & säker hamn kan sättas på svåra prov Viktigt att P försäkras om att de tidiga inre arbetsmodellerna var adekvata givet de omständligheter under vilka de tillkom Önskvärt att P kan förlåta sina föräldrar genom att komma till en förståelse för varför de handlade som de gjorde Samtidigt viktigt, i synnerhet om P varit utsatt för trauman, att förlåtelsen inte innebär att P tar på sig skulden för det som skett Tidiga inre arbetsmodeller (IAM) kan ha blivit föråldrade IAM som skapades i syfte att vägleda P i hans/hennes interaktion med sina närmaste vårdnadshavare tjänar inte längre sitt syfte på ett ändamålsenligt sätt. Tvärtom försvårar de för P att få sina känslomässiga behov tillgodosedda i nära relationer. P barn/tonåring Situationen i hemmet kan ha förändrats så att IAM inte längre motsvarar verkligheten Barnet har blivit äldre och mognare och kan därför bygga nya IAM som dels inkorporerar information från relationer med andra än föräldrarna och dels tolkar föräldrarnas agerande på ett nytt sätt Barnet kanske inte längre befinner sig i föräldrahemmet utan i ett foster- eller adoptivhem där IAM inte återspeglar den aktuella verkligheten P vuxen Den vuxne lever i en kärleksrelation till en person som, förhoppningsvis, inte beter sig som föräldrarna gjorde Föråldrade IAM försvårar för P genom att de inte avspeglar den aktuella verkligheten. Det är som att ha fått med sig fel karta när man ska orientera! Bowlby var en ovanlig psykodynamisk psykoterapeut Psykologiska försvar är interpersonella, snarare än intrapsykiska. Jag behöver vara nära mina anknytningspersoner för att känna mig trygg, men Deaktiverande; de kanske avvisar mig, därför är det bäst att jag undertrycker mitt behov av att känna mig trygg (för mig själv) och inte visar behovet (för dem) Hyperaktiverande; de kanske inte besvarar mitt behov eller invaderar mig på ett sätt som jag inte kan kontrollera, därför är det bäst att jag klänger mig fast vid dem och insisterar på att de tar hand om mig på ett sätt som jag kan ha kontroll över 3

4 Människan är en berättelse -- om något En persons innersta kärna är ett kondensat av hans/- hennes upplevelser av sig själv i nära känslomässiga relationer Varje människas berättelse har ett underlag i verkligheten. För att förstå en människas livsberättelse måste T lära sig så mycket som möjligt om: vad hon/har har varit med om i sina anknytningsrelationer hur livsberättelsen förmår famna dessa upplevelser Om personens historia är tillgänglig för honom/henne utan förvrängningar skapar detta trygghet och en förmåga att närma sig nya relationer på deras förutsättningar Metodutveckling Jeremy Holmes; BABI Korttids individualterapi med ungdomar & vuxna Peter Fonagy Mentalisering Patienter med allvarliga personlighetsstörningar Mary Dozier; Terapi med foster- & adoptivföräldrar Betydelsen av terapeuters inre arbetsmodeller Arietta Slade; Anknytningsteori och modern psykoanalytisk individualpsykoterapi John Byng-Hall, David Hughes (bland andra); Familjeterapi BoF Barn- och föräldraterapi Föräldraträningsprogram (VIPP-SD; W-S) Brief Attachment Based Intervention (BABI ); 10 sessioner 1. Kontrakt och terapeutisk allians Berätta med egna ord vad som gör att Du sökt hjälp Hur skulle Du vilja att ditt liv blev annorlunda Om terapin lyckas, vad är det då som har ändrats och hur skulle Du och de som känner dig märka det BABI -- de olika domänerna Trygg bas Utforskande Förlust Självhävdelse och sund ilska Triggers -- det som utlöser känslor av ilska, sorg, oro, depression Reflekterande förmåga BABI -- ex. checklista Trygg bas Som barn Nu Till vem gick du när du behövde hjälp/stöd/tröst Vem förstod dig bäst när Du var barn Vad var mest skrämmande för dig som barn Vad gör Du när Du känner dig sjuk, ledsen, orolig, trött Vem vänder du dig till när Du är orolig eller bekymrad Vilken är din största oro Familjeterapi; John Bowlby (1949) The study and reduction of group tensions in the family. Human Relations, 2, Faced with a situation where the co-operation of key people is difficult to maintain, there is a temptation for the professional worker to solve the group problem by removing one or more of the indviduals concerned (syndabock alltså!) Förespråkade åtminstone en gemensam session, i alla barnpsykiatriska ärenden, där samtliga familjemedlemmar och de olika professionella som arbetar med fallet deltog Betonade betydelsen som sådana gemensamma samtal kan ha, inte bara för barnets utan också för föräldrarnas psykiska hälsa och välbefinnande 4

5 John Byng-Hall (1995) Rewriting family scripts Familjeskript Upprepningsskript Korrigerande skript Improviserade skript Terapeutens eget familjeskript Familjetest (aktuella anknytningsmönster) Behandlingen Att blockera dysfunktionella skript Att utmana existerande skript Att hjälpa familjen improvisera fram nya skript Kan man mäta Spöket i barnkammaren Anknytningsintervjun (AAI) Timslång halvstrukturerad intervju som omfattar 20 frågor Ger en rimligt god bild av den vuxnes barndomserfarenheter i anknytningsrelevanta situationer aktuella sinnestillstånd (tankar och känslor) avseende dessa erfarenheter Har goda psykometriska egenskaper Visar god överensstämmelse med oberoende bedömningar av det egna barnets anknytning till den intervjuade Befinner sig fortfarande på forskningsstadiet 5

Mötets magi. om samspelsbehandling och vardagens välgörande möten. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Kerstin Neander

Mötets magi. om samspelsbehandling och vardagens välgörande möten. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Kerstin Neander Mötets magi om samspelsbehandling och vardagens välgörande möten Kerstin Neander Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2011 Mötets magi om samspelsbehandling och vardagens välgörande möten. Kerstin Neander Stiftelsen

Läs mer

UPPLEVELSER AV PSYKOTERAPI VID ANKNYTNINGSTRAUMA. ett relationellt psykodynamiskt perspektiv

UPPLEVELSER AV PSYKOTERAPI VID ANKNYTNINGSTRAUMA. ett relationellt psykodynamiskt perspektiv SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning Examensarbete 15 hp SAPU:s påbyggnadsutbildning i psykoterapi 90 hp 2007-2010 UPPLEVELSER AV PSYKOTERAPI VID ANKNYTNINGSTRAUMA ett relationellt psykodynamiskt

Läs mer

Så nära mig men ändå på distans

Så nära mig men ändå på distans Så nära mig men ändå på distans En presentation av EFT, Emotionally Focused Couple Therapy och en studie av ett försök att arbeta med delar av EFT i en svensk familjerådgivning Janne Eriksson Psykoterapeutprogram

Läs mer

Tidig anknytning. De viktiga åren

Tidig anknytning. De viktiga åren Tidig anknytning. De viktiga åren En dokumentation från den regionala familjecentralskonferensen som hölls i Jubileumsaulanpå Skånes Universitetssjukhus i Malmö den 12 oktober 2012. 1 2 Innehåll Förord...

Läs mer

Om du lyssnar på mig kanske jag lär mig något!

Om du lyssnar på mig kanske jag lär mig något! Södertörns högskola Interkulturell lärarutbildning mot förskola, kombinationsutbildningen Utbildningsvetenskap C 15 hp Vårterminen 2011 Kandidat/Magisteruppsats xx hp Ämne xxterminen 20xx Om du lyssnar

Läs mer

Delrapport 1 STIFTELSEN Allmänna Barnhuset

Delrapport 1 STIFTELSEN Allmänna Barnhuset Delrapport 1 STIFTELSENEN Allmänna Barnhuset Att lämna en destruktiv relation mammor som utsatts för våld av sin före detta partner berättar om sin situation och hur de hanterat den Rapport från forskningsprojektet

Läs mer

Vad är mentalisering och vad ska det vara bra för?

Vad är mentalisering och vad ska det vara bra för? Jon G. Allen Vad är mentalisering och vad ska det vara bra för? Översättning och bearbetning: Peter Friberg Du mentaliserar när du är medveten om tankar och känslor hos dig själv eller någon annan. Du

Läs mer

BARNS UPPLEVELSER AV ATT LEVA MED EN FÖRÄLDER SOM HAR CANCER. En litteraturstudie

BARNS UPPLEVELSER AV ATT LEVA MED EN FÖRÄLDER SOM HAR CANCER. En litteraturstudie BARNS UPPLEVELSER AV ATT LEVA MED EN FÖRÄLDER SOM HAR CANCER En litteraturstudie Författare: Karin Korp & Charlotte Sörensen Handledare: Margaretha Gatel Enskilt arbete i Omvårdnad 10 poäng, fördjupningsnivå

Läs mer

Livet som vuxen när man växt upp med föräldrar som har alkoholproblem

Livet som vuxen när man växt upp med föräldrar som har alkoholproblem Livet som vuxen när man växt upp med föräldrar som har alkoholproblem Av: Anna-Stina Hansson Görel Johansson Vt-09 Handledare: Helena Hansson Examinator: Mats Hilte ABSTRACT Authors: Anna-Stina Hansson,

Läs mer

Förord. Tullinge i november 2011 Martin Börjeson

Förord. Tullinge i november 2011 Martin Börjeson Förord Bildskapandet sker i en relation där jag som bildterapeut står för en fast men osynlig ram i arbetet som bygger på barnets utforskande i rummet. Barnet måste få utforska själv och det måste ske

Läs mer

Upplevd anknytning hos barn och ungdomar en jämförande studie mellan klinisk grupp och normalgrupp

Upplevd anknytning hos barn och ungdomar en jämförande studie mellan klinisk grupp och normalgrupp GÖTEBORGS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Upplevd anknytning hos barn och ungdomar en jämförande studie mellan klinisk grupp och normalgrupp Johan Möller och Niklas Pilman Examensarbete 30 hp Psykologprogrammet

Läs mer

2014-11-02. Vilka är ni, och vad ska det här vara bra för? Korrekta principer är som fyrar

2014-11-02. Vilka är ni, och vad ska det här vara bra för? Korrekta principer är som fyrar Michael Rangne Överläkare, specialist i psykiatri mrangne@gmail.com Vilka är ni, och vad ska det här vara bra för? Korrekta principer är som fyrar We shall never cease from striving, and the end of all

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

När mamma och pappa skiljer sig

När mamma och pappa skiljer sig När mamma och pappa skiljer sig - En kvalitativ undersökning av hur barn reagerar på föräldrarnas skilsmässa och hur man inom barndagvården kan stöda barnet Isa Granqvist Examensarbete för Socionom (YH)-examen

Läs mer

Ta kontrollen över dina tankar

Ta kontrollen över dina tankar Ta kontrollen över dina tankar Vi vill alla må bra, känna lycka och nå våra mål. Men vi lägger ofta krokben för oss själva genom skuldkänslor, självförakt, oro eller svartsjuka. Genom att ändra ditt sätt

Läs mer

Mentaliseringsförmåga hos unga vuxna

Mentaliseringsförmåga hos unga vuxna Institutionen för psykologi Psykoterapeutprogrammet Mentaliseringsförmåga hos unga vuxna -en jämförande studie mellan en klinisk grupp och en normalgrupp Terese Petersson Susie Ek Rasmussen Psykoterapeutexamensuppsats

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2008 UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN En studie om föräldrars erfarenheter och förväntningar Amina Abbes och Maria Berg Sammanfattning Arbetets

Läs mer

C-UPPSATS. Att vara närstående till en person med psykotisk sjukdom

C-UPPSATS. Att vara närstående till en person med psykotisk sjukdom C-UPPSATS 2006:099 Att vara närstående till en person med psykotisk sjukdom En litteraturstudie Malin Fransson, Malin Lansgren Luleå tekniska universitet C-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap

Läs mer

2015-06-16. Vilka är ni, och vad ska det här vara bra för? Några förslag: Aktieägarna Chefen Ledningsgruppen Facket Kunderna

2015-06-16. Vilka är ni, och vad ska det här vara bra för? Några förslag: Aktieägarna Chefen Ledningsgruppen Facket Kunderna Vilka är ni, och vad ska det här vara bra för? 1 Psykiatriker Grundläggande kognitiv psykoterapiutbildning Chef och arbetsledare för en massa läkare under utbildning Tidigare själv varit minst semideprimerad

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Psychosynthesis - a psychology of spirit. John Firman & Ann Gila. Referat sammanställt för HumaNovas terapeututbildning år 3

Psychosynthesis - a psychology of spirit. John Firman & Ann Gila. Referat sammanställt för HumaNovas terapeututbildning år 3 Psychosynthesis - a psychology of spirit John Firman & Ann Gila Referat sammanställt för HumaNovas terapeututbildning år 3 1 Detta är ett referat av några viktiga teman i John Firman & Ann Gilas bok Psychosynthesis

Läs mer

Det goda lånet. En tillämpad kulturanalytisk studie av idén om det goda lånet och den goda låntagaren. Julia Knutsson

Det goda lånet. En tillämpad kulturanalytisk studie av idén om det goda lånet och den goda låntagaren. Julia Knutsson Det goda lånet En tillämpad kulturanalytisk studie av idén om det goda lånet och den goda låntagaren Julia Knutsson Master of Applied Cultural Analysis Institutionen för kulturvetenskaper TKAM02 Våren

Läs mer

NYTT LAND, NYTT LIV?

NYTT LAND, NYTT LIV? SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA ALFRED NOBELS ALLÉ 7 141 89 HUDDINGE NYTT LAND, NYTT LIV? En etnologisk studie av flyktingars berättelser om formandet av tillvaron i samband med migration Uppsats för fördjupningskurs

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn

Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn Karin Lundén Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2010:5 Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn Vad kan vi lära av forskningen? Karin Lundén, fil.dr. Institutionen

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Pia Eresund. ATT BEHANDLA STÖRANDE BETEENDE Metodutveckling i barnpsykoterapi

Pia Eresund. ATT BEHANDLA STÖRANDE BETEENDE Metodutveckling i barnpsykoterapi Pia Eresund ATT BEHANDLA STÖRANDE BETEENDE Metodutveckling i barnpsykoterapi Pedagogiska institutionen Stockholms universitet 2002 Att behandla störande beteende - Metodutveckling i barnpsykoterapi Akademisk

Läs mer

Barn i fängelse kan det vara en bra idé? En kvalitativ studie om barn som följer sin förälder i anstalt.

Barn i fängelse kan det vara en bra idé? En kvalitativ studie om barn som följer sin förälder i anstalt. Barn i fängelse kan det vara en bra idé? En kvalitativ studie om barn som följer sin förälder i anstalt. Socionomprogrammet vt-09 C-uppsats Författare: Rebecka Holm Handledare: Karin Lundén ABSTRACT Titel:

Läs mer

En studie om de anhörigas och professionens syn på behovet av stöd och hjälp efter en äldre persons självmord.

En studie om de anhörigas och professionens syn på behovet av stöd och hjälp efter en äldre persons självmord. Donna Svensson, Ann-Christine Waaranperä Socionomprogrammet med inriktning mot äldre, 210 hp, Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete Vetenskaplig metod och examensarbete 20 hp, SÄ 62,

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer