SHAPE NYA PAPPERET KAN PRATA MILJÖMÄRKNING ETT MYLLER FÖRPACKNING ÖPPNA DIG! KATHRYN GER AFRIKAS KVINNOR ETT BÄTTRE LIV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SHAPE NYA PAPPERET KAN PRATA MILJÖMÄRKNING ETT MYLLER FÖRPACKNING ÖPPNA DIG! KATHRYN GER AFRIKAS KVINNOR ETT BÄTTRE LIV"

Transkript

1 Kamera: SCA i bilder Kamera: SCA i bilder Kamera: SCA i bilder SHAPE ETT MAGASIN FRÅN SCA OM TRENDER, MARKNADER OCH AFFÄRER Nº BARA RENA HÄNDER KAN STOPPA DEN NYA PAPPERET KAN PRATA MILJÖMÄRKNING ETT MYLLER FÖRPACKNING ÖPPNA DIG! KATHRYN GER AFRIKAS KVINNOR ETT BÄTTRE LIV Så snabbt växer Sydamerika * 100 procent skotsk whisky * SCA har ny vd

2 Innehåll Nº Över personer blev under 2006 smittade av MRSA-bakterien i Sverige. Så här ser den farliga bakterien ut i närbild. 6 HINDRA SPRIDNING AV MRSA: TVÄTTA HÄNDERNA.

3 SHAPE UP I vilket land finns det flest träd att krama? Och vad gillar kineserna att shoppa mest? Läs svaren på Shape up. 06 SHAPE COVER Bakterien MRSA är antibiotikaresistent och smittar fler och fler patienter på sjukhus världen över. Bara rena händer kan stoppa spridningen. 14 TREND Whisky som andas Skottland. Shape leder dig rätt i miljömärkningsdjungeln och för k larar varför förpackningar inte alltid är så lättöppnade. 20 PROFILEN Möt Kathryn Llewellyn, kampanjchef för ACTSA, som hjälper kvinnor i Zimbabwe med basvaran dambindor. 24 TEKNIK Fjärde generationens papper är här. Och nu pratar pappret med dig. 26 SCA INSIDE Läs om Jan Johansson, ny VD för SCA och Johan Karlsson som är ny IR-chef. 30 KAMERA SCA har många ansikten. Några exempel från det mångsidiga företaget finns att se på sidan KAPITALMARKNADSDAG Tillväxt i Amerika var ledordet på kapitalmarknads dagen i New York. SCA Shape En tidning från SCA Adress SCA, Corporate Communications, Box 7827, Stockholm Telefon Fax Ansvarig utgivare Bodil Eriksson Chefredaktör Anna Selberg Redaktion Anna Selberg, SCA och Göran Lind, Kristin Päeva, Appelberg Design Tone Knibestöl och Mats Wester, Appelberg Tryck Sörmlands Grafiska Quebecor AB, Katrineholm Omslagsfoto Jens Hällqvist SCA Shape publiceras på svenska och engelska. Inlagan trycks på GraphoCote 80 gram från SCA Forest Products. Eftertryck endast med SCAs tillåtelse. Redaktionen eller SCA delar inte nödvändigtvis alla åsikter som framförs i artiklarna. Du kan beställa SCA Shape eller läsa den som pdf på [3*2007] SHAPE SCA*3

4 SHAPE UP Smycken i topp och mobiler i botten när Kinas statistiska centralbyrå NBS redovisar försäljningsökning inom olika varugrupper i landets detaljhandel. KINA TOKSHOPPAR! och det här är vad man köper helst Ökning i procent, augusti 2007 jämfört med augusti 2006: SMYCKEN KÖTT, ÄGG & FJÄDERFÄ SPANNMÅL & MATOLJA 53,3 45,2 44 FOTO: ISTOCKPHOTO BILAR FRITIDSPRYLAR MÖBLER BYGGMATERIAL HYGIEN & INTIM KLÄDER KOSMETIKA KONTORSVAROR VITVAROR OLJA & OLJEPRODUKTER TELEKOM UTRUSTNING KÄLLA: NBS 42, Indien toppar lista för heta marknader 30 29,5 27,1 26,2 25,7 23,7 19,7 19,2 15,4 5,3 ENLIGT KONSULTFÖRETAGET AT Kearneys växer markanden för detaljhandel med mellan 25 0ch 30 procent i Indien och 13 procent i Ryssland och Kina. Indien är hetaste landet på den lista företaget ställt samman på nya marknader med stor potential. Betyg och placering på listan räknas ut baserat på landrisk (25%), marknadens attraktionskraft (25%), mognadsgrad (30%) och tidsfaktor (20%). LAND 1 Indien 92 2 Ryssland 89 3 Kina 86 4 Vietnam 74 * GLOBAL RETAIL DEVELOPMENT INDEX GRDI* BETYG KINESISKA PRISER PÅ VÄG UPP Efter kontroverser i Europa och USA kring bristande produktsäkerhet hos i synnerhet kinesiska leksaker, spås nu en allmän prisökning på produkter tillverkade i Kina. För konsumenter i USA är den stora rean som pågått i tjugo år snart över, säger Andy Xie, tidigare chefekonom för Morgan Stanley i Asien, till Los Angeles Times. Kostnaderna i Kina är på väg upp. Det måste konsumenterna nu vänja sig vid. Enligt USA statistik steg kostnaden för import från Kina i juni med 0,4 procent, den största enskilda prisökningen sedan mätningarna startade. Ekonomer spår att priset på kinesisk export kan stiga med 10 procent för att reflektera ökande kostnader, främst för råvaror och arbetskraft. ILLUSTRATION: ISTOCKPHOTO 4*SCA SHAPE [3*2007]

5 TOP SPOTS FÖR TRÄDKRAMARE Världens största skogsområden i miljoner hektar: 1. RYSSLAND 808,8 2. BRASILIEN 477,7 3. KANADA 310,1 4. USA 303,1 5. KINA 197,3 MER PAPPER ÅTERVINNS I EUROPA Återvinningen av papper fortsätter att öka i Europa. Under 2006 steg återvinningsgraden (returpapper i förhållande till papperskonsumtion) till 56,3 procent jämfört med 55,8 procent 2005, enligt statistik från CEPI, The Confederation of European Paper Industries. Under 1991 återvanns 42,1 procent av papperet. Återvinningsgraden skiljer sig kraftigt åt för olika papperskvaliteter. Inom Newsprint återvinns drygt 80 procent av papperet, medan återvinningsgraden för magasinspapper ligger på ca 10 procent. 6. AUSTRALIEN 163,7 7. KONGO-KINSHASA 133,6 8. INDONESIEN 88,5 9. PERU 68,7 10. INDIEN 67,7 (22.) SVERIGE 27,5 KÄLLA: POCKET WORLD IN FIGURES, THE ECONOMIST PRIVATE LABEL PRIVATE LABEL ÖKAR I STORBRITANNIEN PRIVATE LABELS ANDEL av dagligvaruhandeln i Storbritannien fortsätter att öka och svarar nu för 43 procent av den totala försäljningen, enligt siffror från TNS Worldpanel. I Europa är det bara Schweiz som har en högre andel Privare Label, 53 procent. De fyra stora kedjorna på den brittiska marknaden - Tesco, Sainsbury s, Asda och Waitrose har nu samtliga mer än hälften av försäljningen i Private Label. Marknaden för Private Label, handelns egna varumärken, tillhör inte bara de största i Europa. Storbritannien utmärker sig också genom att Private Label ofta ligger högre prismässigt än övriga varumärken. Undersökningar visar också att ett lågt pris inte är huvudorsaken till att välja Private Label för merparten av konsumenterna i Storbritannien. [3*2007] SHAPE SCA*5

6 SHAPE COVER Åttio år efter upptäckten av antibiotika kämpar sjukhus och forskare med att få bukt med bakterier som blivit resistenta. De kallas MRSA, eller superbakterier. De är en källa till växande oro och tar livet av tusentals människor varje år. Om inte antibiotika kan stoppa dem, vad kan? TEXT JOHAN RAPP FOTO JENS HÄLLQVIST VAPNET MOT SUPERBAKTERIERNA: dinah Gould, professor i folkhälsofrågor vid City University i London, har specialiserat sig på en metod att hindra spridning av MRSA: Tvätta händerna. Det är en gammal sanning. Bakterier gillar inte hygien. Dinah Gould har i sitt forskningsarbete undersökt och systematiserat frågor kring hur man tvättar händerna och sköter hygienen på sjukhus, framför allt i Storbritannien. Brittiska sjukhus är så smutsiga att bara du rör något riskerar du att få bakterier på dig. Du kan tvätta händerna, men så snart du rör något är du smutsig igen, säger hon. Och medvetenheten om detta är låg. I ett omskrivet fall i England smittades en man av MRSA-bakterier efter att ha genomgått en rutinoperation. Man lyckades inte stoppa bakterierna utan att amputera hans ena ben. Det ironiska var att han hade arbetat i 15 år som städare på sjukhuset och hade undervisat kollegor i hur man städar för att få bort MRSA. Undersökningar som tyder på förekomst av MRSA placerar Storbritannien högt på listan och de nordiska länderna och Nederländerna långt ned. Men överallt är detta ett allvarligt och växande problem. Till exempel Sverige hade rapporterade fall av MRSA-smitta förra året, enligt Smittskyddsinstitutet. Det är nästan tre gånger fler fall än år I USA rapporterades fall av MRSA under 2006, enligt APIC (Assign. for Proffessionals in Infection Control and Epidemiology). FRAMVÄXTEN AV MRSA anses i huvudsak bero på att läkare i många år skrivit ut antibiotika för minsta lilla symtom. Ofta i onödan. Redan Alexander Fleming, som upptäckte antiobiotikan i mögel på 1920-talet, varnade för att bakterier har 6*SCA SHAPE [3*2007]

7 För att få bukt med bakteriespridningen på sjukhus borde sjukhuspersonalen tvätta händerna varje gång de vidrört eller varit i närheten av patienten. Teoretiskt innebär det 72 gånger på två timmar. förmågan att bli resistenta. Därför måste antibiotika användas med urskillning och restriktivt. Idag varnar läkare och andra i appeller och lobbyinggrupper för att antibiotika fortfarande säljs utan krav på recept i flera länder (till exempel i Spanien och Grekland) för att antibiotika används i djur som människor äter, och för att läkemedelsindustrin inte utvecklar nya antibiotika. Industrin satsar hellre på läkemedel som är mer lönsamma att investera i, till exempel mot sjukdomar som kräver lång, ibland livslång behandling. Inte en veckas behandling, som en antibiotikakur, säger Otto Cars, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet och ordförande i ett internationellt nätverk mot antibiotikaresistens, ReAct. De flesta antibiotika togs fram före Arbetet med hygien är en av de viktigaste pusselbitarna i kampen mot MRSA. Här finns mycket att göra och många liv att rädda, säger Dinah Gould. MRSA-bakterier finns på alla möjliga platser. En del sjukdomsfall kommer från ökat resande, inte minst till fattiga länder med smutsigt vatten. Men i väst är det på sjukhus som människor löper störst risk att smittas. ATT JUST SJUKHUS ÄR smitthärdar beror på att bakterierna finns samtidigt som människor där ofta har nedsatt immunförsvar, nålar i kroppen och sår som håller på att läkas. Andra personer på sjukhuset till exempel läka- Brittiska sjukhus är så smutsiga att bara du rör något riskerar du att få bakterier på dig. Du kan tvätta händerna, men så snart du rör något är du smutsig igen" [3*2007] SHAPE SCA*7

8 SHAPE COVER FAKTA OM MRSA Gula stafylokocker (Staphylococcus aureus, förkortas SA) är bland de vanligaste bakterierna som finns i vår omgivning. De flesta av oss bär någon period i livet på dessa bakterier och då oftast i näsan, på slemhinnor eller på huden. En viss typ av gula stafylokocker, Meticillin-resistenta gula stafylokocker (MRSA) har utvecklat resistens mot penicilliner och smitta kan leda till svåra infektioner. Behandling kan endast ske med ett fåtal, mycket dyra intravenösa antibiotika med besvärande biverkningar. MRSA sprids framför allt inom och mellan vårdinrättningar och har snabbt blivit det i särklass största vårdhygieniska problemet runt om i världen.bakterierna kan orsaka variga sårinfektioner och kan leda till farliga infektioner på sjukhus, till exempel efter en operation. Källa: Smittskyddsinstitutet Det är bra att torka händerna med papper och ta bort hudrester som kan innehålla bakterier. re och sjuksköterskor, löper inte alls samma risk att smittas. Inte heller besökare. Kroppens bästa försvar är att huden är intakt. Så snart du skapar en öppning kan bakterier komma in den vägen, säger Dinah Gould. På sjukhus gäller att minimera antalet bakterier och att i görligaste mån begränsa överföring av de bakterier som finns. En av de viktigaste åtgärderna är att sjukhuspersonalen tvättar händerna vid rätt tillfällen. Hur ofta? I princip varje gång de vidrört patienten eller något i närheten av patienten. I min doktorsavhandling jämförde jag hur ofta personal under två timmar tvättade sina händer med hur ofta de borde tvätta händerna enligt en strikt definition. Teoretiskt sett borde ha gjort det 72 gånger, säger hon. Det är naturligtvis omöjligt, men det säger något om hur man skulle tvingas bete sig för att inte riskera någon spridning alls av bakterier via kroppskontakt. Vacker men farlig. En närbild på MRSA-bakterien. I realiteten bygger rutinerna på att tvätta sig innan man rör ett sår och innan man rör ett instrument som ska föras in i patienten, till exempel en droppnål. Det blir i allmänhet några gånger per patient beroende på behandling. ETT PROBLEM PÅ många håll är personalens arbetssituation. Dinah Gould säger att det kan vara så stressigt att rutiner för hygien kommer på skam. De har inte tid. Det är ett skäl till att man nu använder alkohol att tvätta sig med. Alkohol dunstar snabbt. Du slipper torka dig. Du behöver inte gå till en tvättho och inte torka dig efteråt. Du vinner tid. Alkohol tar kål på bakterier, men inte på bakteriernas sporer. Därför är det viktigt att också tvätta sig med vatten och tvål, säger Dinah Gould. Om du tvättar händerna med vatten torkar du dig med en pappershanduk. Papperet är bra för det tar bort hudrester från handen som kan innehålla bakterier, säger hon. FOTO: GETTY IMAGES 8*SCA SHAPE [3*2007]

9 Bakterier skyddar sig genom att omge sig med ett skal av sporer. När sporerna senare hamnar i gynnsamma förhållanden blir de återigen aktiva bakterier. Till exempel bakterien Clostridium difficile. Den är typisk på sjukhus eftersom den utvecklas som ett resultat av antibiotikabehandling. Clostridium difficile leder till långvarig diarré. Förra året rapporterades fall av Clostridium difficile på brittiska sjukhus, enligt hälsoskyddsmyndigheten Health Protection Agency. Det var en ökning med 25 procent jämfört med år Sjukhussjukan är svår att bekämpa, men inte omöjlig. Det gamla receptet, hygien, står sig än. Dinah Gould och många andra bedriver en ihärdig kamp för att skapa rutiner och kunskap på sjukhusen för att mota bort bakterierna som håller på att bli ett av vår tids största hot mot människors hälsa. FOTO: SCANPIX HAN VARNADE FÖR BAKTERIERNA Den skotske läkaren Alexander Fleming hade sett unga män dö på grund av relativt enkla bakterieinfektioner på fältsjukhusen under första världskriget. I många år forskade han efter ett medel som skulle kunna stoppa infektionerna. Han var nära att ge upp. Men en dag, 1928, när han diskade rent glasbehållare i vilka han odlat bakterier såg han mögel i faten. Det var i och för sig inte ovanligt. Hans laboratorium var känt för att vara rörigt och saker stod på hög i diskhon. Det märkliga var att där möglet vuxit ut var bakterierna döda. Han hade upptäckt ett antibiotikum. Fleming analyserade möglet och fann att det var från släktet penicillium. Ytterligare två forskare (Howard Florey och Ernst Chain) fortsatte Flemings arbete bland annat med metoder för massproduktion av antibiotika fick de tre Nobelpriset för att ha utvecklat detta undermedel som räddat och räddar miljontals människors liv. Fleming höjde dock tidigt ett varnande finger. Han hade märkt att bakterierna kunde bli resistenta om man använde för lite av medlet eller under en för kort period. Han åkte runt i världen och varnade för att slarvigt användande av antibiotika skulle leda till utvecklingen av resistenta bakterier. Något som idag är en realitet. MRSA I EUROPA I Europa finns den största andelen MRSAbakterier på sjukhus i Rumänien, på Cypern och på Malta. Storbritannien ligger också högt upp. De nordiska länderna och Nederländerna har lägst förekomst. Statistiken är från 2005 och från Europakommissionens övervakningsorgan EARSS, the European Antimicrobial Resistance Surveillance System. Diagrammet indikerar förekomsten av resistenta bakterier genom att visa andelen resistenta stafylokockbakterier (MRSA) i relation till antalet stafylokockbakterier. [3*2007] SHAPE SCA*9

10 SHAPE COVER PAPPER BÄST I KÖKET Varje år drabbas flera miljoner människor världen över av magbesvär orsakade av dålig hygien vid matlagning. Wolfgang Möller lär unga blivande kockar att hålla rent i köket. Bland annat bannlyser han disktrasan och välkomnar pappret. TEXT PETRA LODÉN FOTO SCA UNGEFÄR HÄLFTEN AV alla som drabbas av matförgiftning har smittats hemma. Men bara en bråkdel av alla fall rapporteras in eftersom det är svårt att härleda smittan till just maten och matlagningen. De flesta som råkat få i sig oönskade bakterier får ont i magen och diarré. Men bara i USA läggs varje år ungefär fem tusen personer in på sjukhus på grund av sjukdomar som kan härledas till bakterier i samband med matlagning. Någon procent av dem som drabbas får livslånga besvär. Wolfgang Möller arbetar som lärare på en skola för blivande kockar i Helsingborg. Han berättar att hygien är ett mycket viktigt ämne i skolan och han anser att fler borde lära sig mer om hygien, inte bara de som ska arbeta i kök. Kunskapen är skrämmande låg i samhället, anser han. Vi lär ut hur man gör rent, om bakt erier och virus, sjukdomar och matförgiftning och vi gör praktiska test med bakterier så att eleverna får se vad som händer när bakterier angriper maten. Då blir det allvar. Det är ofta intressant för dem att se vad som verkligen händer, säger Wolfgang Möller. Han påpekar att förutom att det är obehagligt att drabbas av magont och diarré kan dålig hygien i köket vara en kostsam historia. Mat som inte hanterats rätt och blivit dålig måste slängas. På restaurangskolan där Wolfgang Möller arbetar lägger han stor vikt vid att skapa bra rutiner tidigt och han är mycket strikt med att dessa rutiner alltid följs. Ingen kommer till exempel in i köket DU ÄR INTE ENSAM I DITT KÖK Här är några vanliga bakterier som kan förekomma i köket: AEROBA BAKTERIER: Ofarliga men illaluktande och förekommer i hundratals miljoner i var mans disktrasa. E-KOLI: Tarmlevande bakterie som smittar om man slarvar med tvålen vid handtvätt efter toalettbesök. ENTEROBAKTER: Mycket vanlig jord- och tarmbakterie som försvinner vid tillagning. SALMONELLA: Finns i smittat rått kött men försvinner vid tilllagning. Stannar dock gärna i disktrasan där bakterien mår gott i fukt och värme. STAFYLOKOCKER: Förekommer frekvent på människans hud, men bara ett fåtal arter ger sjukdomar. 10*SCA SHAPE [3*2007]

11 Vi använder aldrig disktrasa, endast papper. Överallt, till skärbrädan, arbetsbänken överallt. Wolfgang Möller arbetar som lärare på en skola för blivande kockar och tycker att hygien är ett viktigt ämne i skolan. utan att först ha tvättat sig noga, ända upp till armbågarna. På restaurangen är disktrasan bannlyst, säger Wolfgang Möller. Vi använder aldrig disktrasa, endast papper. Överallt, till skärbrädan, arbetsbänken överallt. Jag har aldrig sett disktrasor annat än i Sverige. I övriga Europa och USA är det papper som gäller. Det är ganska märkligt egentligen, själv är jag uppvuxen i Tyskland. Där används papper. NÅGRA TIPS FRÅN WOLFGANG MÖLLER: Håll en god handhygien. Se till att skärbrädan diskas ordentligt, bäst är träskärbrädor eftersom de är skonsamma mot knivar. De ska diskas med diskmedel men inte i hett vatten för det tål de inte. Hetta upp maten ordentligt, helst över 80 grader, och låt matrester svalna snabbt. Inom fyra timmar måste mat in i kylskåpet, men täck inte över maten förrän den är helt kall. TUMREGLER NÄR DET GÄLLER KÖKSHYGIEN: Tvätta händerna när du börjar matlagningen... när du växlar arbetsprocess... när du har snutit dig... när du har rört vid hud eller hår på kroppen... och självklart efter toalettbesök Blivande kockar lär sig göra rent med papper. Under utbildningen får de också göra ett praktiskt test som visar vad som händer när bakterier angriper maten. Naglarna ska vara rena Undvik att bära klocka och smycken på händer och armar Byt skärbräda och diska knivarna när du växlar mellan kött och grönsaker Diskborsten kan man diska i diskmaskin tillsammans med besticken [3*2007] SHAPE SCA*11

12 SHAPE COVER OBS!!! Tvätta händerna......före och efter måltide...efter toalettbesök...vid byte av arbetsmom ILLUSTRATION: GETTY IMAGES SCA LÄR KUNDEN OM RENA HÄNDER SCA UTBILDAR SINA kunder i hygienfrågor. Detta gäller framför allt personal som arbetar inom äldrevård och inom barnomsorgen. På dessa arbetsplatser förekommer det allt oftare att anställda med liten eller ingen vårdutbildning får ta hand om arbetsuppgifter där kraven på god hygien är mycket höga. Händerna är smittspridaren nummer ett och enklaste sättet är att tvätta händerna för att slippa föra vidare bakterier och virus som kan ge upphov till sjukdomar. Det viktigaste momentet är att torka sig väl, inte tvåla in sig som många kan tro, berättar Yvonne Norlén, produkt och marknadschef på SCA Tissue Europe. Om man torkar sig på en textilhandduk är det stor risk att man för vidare bakterier till nästa person som torkar sig. I en fuktig handduk trivs mikroorganismer. Papper är bästa lösningen. Förutom utbildning gör SCA så kallade hygienronder hos kunder. Det innebär ett besök hos kunden och en utvärdering av vilka behov som finns samt rekommendation om åtgärder för en bättre hygien. På restauranger använder kockarna ofta en så kallad släng, en handduk de fäster i midjan och torkar av allt möjligt. Släng den, brukar vi säga, berättar Yvonne Norlén. Alla ytor i ett kök bör torkas med engångsdukar istället för att få en god hygien. PETRA LODÉN YVONNE NORLÉN TIPSAR: Det är oerhört viktigt att tvätta händerna före och efter du äter och efter toalettbesök. Det gäller hemma, på arbetet, i skolan, på restaurang överallt! På dagis bör man ha ett underlägg där man byter blöjor och pappersnäsdukar bör finnas lättillgängligt för rinnande näsor. Inom vården är det viktigt att personalen rengör sina händer när de går från en patient till en annan eller byter arbetsmoment. Även kontorsarbetare borde tvätta sig lite oftare. Före och efter lunch och vid toalettbesök. Alltför många går dessutom till jobbet fast de är sjuka. Hemma är disktrasan den största boven. Ett bra papper fungerar lika bra som en disktrasa, det går att blöta och torka, vrida ur och torka vidare innan det slängs. KONCEPT SOM HJÄLPER DE ÄLDRE När det gäller inkontinensskydd har SCA ett serviceerbjudande, TENA Services. Förutom själva inkontinensskyddet inkluderar erbjudandet till exempel hudvårdsprodukter, tvättlappar och utbildning om hygien i samband med inkontinensvård. Björn Ålsnäs arbetar med marknadsföring av inkontinensskydd inom SCA. Vi stöttar vårdpersonal när det gäller tvättrutiner och intimhygien, säger han. Syftet är att se till att de äldre får en trygg och human vård och att personalen lär sig hantera äldre som lider av inkontinens på ett säkert och enkelt sätt. I slutändan handlar det om att undvika konsekvenskostnader, det vill säga till exempel kostnader i samband med hudproblem, samt att erbjuda en hög livskvalité. Detta koncept erbjuder SCA på följande marknader: Europa, Nordamerika, Japan och Australien. 12*SCA SHAPE [3*2007]

13 R Bend down. Tear open box. Tear open box. Place on shelf. Take two packs. Place on shelf. Bend down. Take two packs. Place on shelf. Bend down. Take two packs. Place on shelf. For Retail Ready Packaging that s easy to find, easy to merchandise and easy to see on shelf, look no further than SCA OneTouch. With our comprehensive supply chain audit and design service, we ll help you develop the right solution for your brand to minimise handling and maximise sales. If you want to make things easier, we ll make all the difference. For more information simply call or RETAIL READY PACKAGING. IT S EASY TO GET INTO.

14 TREND Genom att visa upp vackra bilder på sagolika landskap ger man kunderna en känsla av att förflyttas från storstaden till sluttningarna ovanför en spegelblank skotsk sjö. Att också lägga dit Loch Ness-odjuret skulle bli för stereotypt. FOTO: GETTY IMAGES Skotsk whisky är enligt många experter själva essensen av det mycket stolta landet Skottland. Whiskyn tillverkas enligt strikta regler och mycket omsorg läggs ner på förpackningen. DET FINNS DE som är övertygade om att skotsk whisky innehåller den skotska nationalsjälen, och marknadsföringen av denna förnämliga dryck når ständigt nya höjder. Vackra bilder med sagolika naturscenerier ger kunderna i Los Angeles, Moskva eller Peking en känsla av att förflyttas direkt från storstaden till sluttningarna ovanför en spegelblank skotsk sjö. Även om det handlar om en industri som lever på sina traditioner tas inget för givet och det finns alltid plats för nya idéer. Trots allt exporteras skotsk whisky för omkring 3,5 miljarder euro om året till 200 länder. Det dröjde till exempel länge innan tillverkarna av den anrika Johnnie Walker äntligen beslutade sig för att låta den prydlige gentlemannen på etiketten gå från vänster till höger istället för tvärtom. Också det traditionella runda röret som transporteras i fyrkantiga kartonger är på väg att förändras. Glenfiddich, en av Skottlands mest välkända single malt-märken, introducerar i höst en uppfräschad förpackning för sina bästa sorter ett trekantigt hölje. Förpackningen är det som våra kunder över hela världen först kommer i kontakt med, och därför är det ett kraftfullt sätt att förmedla Glenfiddichs exklusiva och särpräglade karaktär. Vi vill lyfta fram Glenfiddichs unika ursprung och arv genom bilden av hjorten i dalen (Glenfiddich betyder hjortdalen ) och genom de historier vi berättar på ytterhöljet, på flaskan och i broschyren i förpackningen, förklarar Liz Hodson, som är global varumärkeschef för Glenfiddich, ägt av William Grant & Sons Distillers Ltd. Innan vi tog fram den nya förpackningen talade vi med tusentals konsumenter runt om i världen. Det visade sig att det var många olika faktorer som avgjorde vad de uppfattade som kvalitet, allt ifrån den präglade medaljongen på flaskhalsen till korken på buteljen liksom detaljerna och nyanserna i grafiken. På flaskhalsens etikett har vi till exempel samma bild av dalen som den vi har på höljet, berättar Liz Hodson. 14*SCA SHAPE [3 *2007]

15 INGENTING KAN LÄMNAS ÅT slumpen när det gäller denna världsberömda whiskysort. Underlag, grafik, lacker, färg, prägling och text allt ska kommunicera med konsumenten. Glenfiddich är mycket stolt över sitt skotska ursprung, men det är viktigt för oss att inte visa upp en stereotyp bild av Skottland. Så chansen att få se Loch Nessodjuret på en flaska skotsk whisky är lika liten som att få syn på monstret i Loch Ness, säger Liz Hodson SCA spelar en framträdande roll i denna marknadsföringsprocess genom att överföra de omsorgsfullt utvalda bilderna till kvalitetsförpackningar. Det handlar inte bara om en brun kartong med texten denna sida upp. Vi måste vara skickliga tryckare och ha maskiner för tre-, fyr- eller femfärgstryck och dessutom vara mycket noggranna, förklarar Richard A. Sharp, vd för SCA Packaging Scotland. Kvalitet, precision och trovärdiga återgivningar av originalet är avgörande eftersom kartongerna är utformade för att lätt kunna öppnas och ställas fram i butikerna. Potentiella köpare ser kanske därför mer av kartongen än av flaskan LÅDOR I TIMMEN Närmare hälften av de kartong er som tillverkas av SCA i Skottland an vänds för whisky. Det är en stor del av vår verk - samhet här i Skottland. Vi är här tack vare den skotska whiskyindustrin. Så är det. För att kunna säljas som skotsk whisky måste drycken vara buteljerad i Skottland och av tradition och praktiska skäl gäller detta även förpackningarna. SCA hjälper världsledande märken som Diageo och William Grant & Sons att frakta det som skottarna kallar vår mot svarighet till cham - pagne på ett tryggt och miljövänligt sätt, förklarar Richard A. Sharp, vd för SCA Packaging Scotland. I den här verksamheten finns inte mycket utrymme för misstag och det ställs höga krav på kvalitet och service. En kartong som kostar mindre än en euro och är tillverkad av 75 procent återvunnet material ska skydda whisky som kan vara värd 500 euro. Förpackningarna måste vara optimalt hållbara och minimalt kostnads- och materialkrävande. Det här är värdefulla produkter som exporteras över hela världen och en del av vårt jobb är att se till att de är i perfekt och orört skick när de kommer fram, säger Richard A. Sharp. För att minimera lagerkostnader och utrymme kan kartongerna till - verkas i en takt av lådor i timmen och levereras inom en eller två dagar sedan ordern mottagits. Vi måste se till att våra kar - tonger går in i deras produktionskedja utan att orsaka för seningar. Margi na lerna är små när man förpackar 600 flaskor i minuten, tillägger Richard A. Sharp. Till andra berömda skotska produkter hör bland annat mördegskakor, mineralvatten, havregrynsgröt och den skotska traditionella rätten haggis. SCA tillhandahåller förpackningar för Walkers mördegskakor, Highland Spring Water samt Quaker Oats, men haggisen överlåter man till lokala experter. Glenfiddich är mycket stolt över sitt skotska ursprung, men det är viktigt för oss att inte visa upp en stereotyp bild av Skottland. I slutänden måste dock marknadsföringen stå tillbaka för innehållet. Charlotte Halliday, marknadschef för Scotch Malt Whisky Society, säger att Glenfiddich lät mjuka upp reglerna för förpackningarnas utseende när de anlitade formgivare och skribenter för att skapa etiketter utifrån flaskans innehåll. Resultatet blev några mycket vackra skapelser, förklarar hon. Men om det läggs ner för mycket arbete på överdrivet komplicerade eller eleganta förpackningar blir våra medlemmar förmodligen inte så nöjda, säger Charlotte Halliday. CHAD NEIGHBOR En flaska och förpackning som andas Skottland. Glenfiddich betyder förresten hjortdalen. [3*2007] SHAPE SCA*15

16 TREND ALLA HAR VI NÅGON gång varit frustrerade över förpackningar som verkar kräva en rymdforskares intelligens och stålmannens styrka att öppna. Medan de flesta av oss glatt sopar upp ärtorna som än en gång fyller köksgolvet när remsan gått av på mitten och förpackningen halkat ur händerna, finns det bara i Europa miljoner människor med nedsatt handfunktion för vilka det är omöjligt att ens komma i närheten av ärtorna. I gruppen finns framför allt kvinnor och äldre det handlar alltså inte bara om människor som lider av inflammation i leder. En studie utförd hösten 2003 av svenska Reumatikerförbundet visade att åtkomligheten till förpackningars öppningsanordningar är mycket dålig. Förutom att många förpackningar kräver stora krafter att öppna, kan det handla om att förpackningar ofta har onödiga dubbelförslutningar, det vill säga både inner- och ytterförslutningar. Eller för små perforerade flikar i plast- och pappersförpackningar. Personer med nedsatt greppförmåga har då inte en chans att öppna förpackningen de får helt enkelt inte in sina svaga fingrar under flikarna, säger Leif Hansson, utvecklingsansvarig på Reumatikerförbundet i Sverige. ECR-gruppen (Efficient Consumer Response) tog år 2005 tillsammans med stora dagligvarukedjor som brittiska Tesco och franska Carrefour och europeiska branschföretag fram en checklista där öppningsbarheten är ett av många olika kriterier. Kraven på förpackningens olika funktioner måste balanseras. Om vi gör en låda som är mycket lättöppnad för butiken kan den gå sönder under lagerhanteringen, säger Magnus Renman, chef för strategisk produktutveckling på SCA. Det finns många varianter på lättöppnade lösningar. Allt från olika traditionella rivöppningar i wellpappen till mer avancerade öppningsanordningar, som till exempel låsning med magneter, säger Magnus Renman VID SJU DESIGNCENTER utvecklar SCA, med hjälp av en strukturerad arbetsmetod, förpackningslösningar tillsammans med sina kunder. Inom ett år kommer det att finnas omkring 20 designcenters runt om Europa. Förutom transportförpackningar tillverkar SCA också en del så kallade primärförpackningar, eller konsumentförpackningar, för till exempel tvättmedel, konjak och parfym. Där är rivtejp en typ av lösning, en annan mer avancerad är att förpackningen delas i två halvor när den öppnas. Den senare kostar lite mer för kunden, men kan användas för att öka försäljningen eller vid imagekampanjer. Mer avancerade öppningslösningar görs ofta bara till förpackningar för exklu- 16*SCA SHAPE [3*2007]

17 Alla har vi någon gång varit frustrerade över förpackningar som verkar kräva en rymdforskares intelligens och stålmannens styrka att öppna. Att göra en förpackning som tillfredställer allas krav kan vara problematiskt. Gör man en låda som är mycket lättöppnad för butiken kan den gå sönder under lagerhanteringen. siva produkter där våra varumärkesägare vill satsa på dyrare och bättre lösningar, som till exempel för mobiltelefoner, fortsätter Magnus och påpekar att förpackningsindustrin arbetar med näbbar och klor för att hitta alternativ. Det är inte idéerna i sig som är problemet. Vi ser möjligheterna och kan utveckla lösningar för mer lättöppnade förpackningar. Ofta handlar det då bara om några ören extra per förpackning, men med stora volymer tycker varumärkesägarna ändå att lösningarna blir för dyra. De spenderar mycket pengar på att utveckla sina egna produkter men förpackningen kommer tyvärr ofta med först i slutet när produkten är klar. Varumärkesägarna borde nog också börja se mer till slutkundernas behov, avslutar Magnus Renman. BOEL HALLDÉN SCA FIXAR FÖRPACKNINGEN EFTER KUNDENS BEHOV Av SCAs förpackningar är procent transportförpackningar. I samarbete med kunderna utvecklas skräddarsydda förpackningslösningar och bland de större varumärkes ägarna finns Unilever, Nestlé och Craft Food. I första hand handlar det om att tillgodose förpackningslösningar för distributionskedjan. Man börjar med att titta på produkten vad står den för, vad har den för karak täristik? Och därefter på vilka funktionskrav kunden ställer på transportförpackningen när det gäller resning, fyllning och förslutning. Vi är en ganska integrerad del av våra kunders distributionslina. Bland annat hjälper vi till med att utveckla maskinen som ska placera produkterna i vår förpackning, säger Magnus Renman, chef för strategisk produktutveckling på SCA. Det gäller att optimera utnyttjandet av lastpallarna, och se till att förpack ningen klarar att styckhanteras snabbt i grossisternas lager. Transportförpack ningen ska sedan helst med bara ett enkelt handgrepp kunna förvandlas till en displayförpackning i butiken. FOTO: GETTY IMAGES ILLUSTRATION: ROBERT HAGSTRÖM [3*2007] SHAPE SCA*17

18 TREND Många har nog känt en viss förvirring när de står framför butikshyllan och ska välja vilken produkt som är mest skonsam mot miljön. Någon globalt gemensam miljömärkning finns inte och det lär dröja innan det blir verklighet. Men framsteg görs. DE FLESTA marknadsavdelningar vill att deras produkter ska uppfattas som miljövänliga och det finns de som hävdar att deras produkter är gröna bara för att de säger så, säger Scot Case, vice vd på Terrachoice Environmental Marketing i Pennsylvania, USA. Han vänder sig emot dessa vaga miljödeklarationer. Scot Case har arbetat med miljöfrågor i 15 år och menar att för att en produkt ska vara trovärdigt miljövänlig ska den vara certifierad av en tredje part där vissa standardiserade kriterier måste vara uppfyllda. EcoLogo i Nordamerika samt EU-blomman, Svanen och Der Blaue Engel i Europa är exempel på denna typ av miljömärkning. Scot Case tror att det dröjer många år innan vi får en globalt gemensam miljömärkning. Däremot samarbetar redan idag flera nationella miljömärkningsorganisationer inom det globala nätverket GEN och det är förhållandevis enkelt att få en godkänd produkt certifierad även enligt ett annat lands miljömärkningssystem. Det vore bra för både producenter och konsumeter med en gemensam standard, säger Scot Case. Inte heller Kerstin Sahlén, på SIS Miljömärkning, som arbetar med EU-blomman, tror att vi kommer att få ett gemensamt miljömärke över hela världen än på ett tag. Det finns utmärkta, mycket väl funge- rande nationella system i flera europeiska länder, säger Kerstin Sahlén. EU-blomman är ett bra komplement till dessa, vi hjälper varandra. EU-kommissionens Miljömärkningsenhet har hand om EU-blomman. Kommissionen kommer inom kort att revidera förordningen som reglerar EU-blommans arbete. Arbetet med miljömärkning har inte gått så snabbt som man önskat så därför diskuterar kommissionen en förändring av arbetssättet, säger Kerstin Sahlén. EU-blomman grundades 1992 och idag finns 23 olika produkt- och tjänstekategorier. Hittills har mer än 400 företag ansökt om och har produkter eller tjänster godkända enligt EU-blommans kriterier. EN ANNAN TYP av märkning som anses mycket intressant är så kallade miljövarudeklarationer. Det är en slags innehållsförteckning där en produkts hela livscykel redovisas. All miljöpåverkan en produkt åsamkar deklareras och sedan är det upp till konsumenten att avgöra vad som är bäst, eller sämst, för miljön. Alla steg i en produkts liv ska vara med från att ta fram råvaror och tillverka material till slutprodukten, användningsfasen och slutförvaringen. Även transporter är inkluderade. Den här typen av miljövarudeklaration kallas EPD, Environmental Product Declaration. 18*SCA SHAPE [3*2007]

19 Miljömärkningsområdet har formligen exploderat. Det är en utmaning både för säljare och för kunder att hålla reda på. Det bästa sättet idag att sammanställa den totala miljöpåverkan är att göra livscykelbedömningar, anser Susan Iliefski-Janols, miljö- och produktsäkerhetschef på SCA Personal Care i Göteborg. Då sammanfattas miljöpåverkan i påverkanskategorier som väl beskriver våra viktigaste miljöhot idag, bland annat global uppvärmning. Fördelen med en EPD är att konsumenter och kunder får en komplett miljöbedömning och kan göra ett eget val. Som på så många andra håll har miljödebatten blivit mycket intensiv i USA på senare år. Det började med kemiföretag, nu vill företag inom alla produktområden kalla sig miljövänliga. Miljömärkningsområdet har formligen exploderat, berättar Cindy Stilp, Senior Market Segment Manager på SCA i Nordamerika. Det är en utmaning både för säljare och för kunder att hålla reda på. Alla vill vara med, men det är svårt att veta vad som är vad. SCA Tissue North America har valt att arbeta med EcoLogo. Orsaken är att denna typ av märkning är mest omfattande. EcoLogo är det äldsta miljömärkningssystemet i Nordamerika. Märkningen omfattar 150 olika produktkategorier, och runt produkter är certifierade från många hundra företag. För den som grubblar över vilken produkt som är mest miljövänlig, kan en liten hjälp vara att tänka på hur mycket koldioxidutsläpp produkten orsakar. På sajten carbonfootprint.com kan du räkna ut vilka spår i form av koldioxidpåverkan du gör. PETRA LODÉN SCA BÄST ENLIGT WWF FSC är en internationell organisation som arbetar för ett mer ansvarsfullt skogsbruk. All SCAs skog och allt virke som levereras till SCAs bruk och sågverk är FSC-certifierat eller uppfyller FSCkriterierna för kontrollerat virke. Det innebär att virket inte kommer från kontroversiella källor och att företaget tar ett socialt ansvar. Världsnaturfonden stöder FSC och enligt WWFs egen undersökning har SCA uppnått bästa resultat bland världens största mjukpapperstillverkare. SCAs mjukpapper är märkt med Världsnaturfondens panda. Vilket miljömärke var bra för vad nu igen? Konsumenterna längtar efter en globalt gemensam miljömärkning. FOTO: GETTY IMAGES TRE MILJÖMÄRKNINGAR ENLIGT INTERNATIONELL ISO-STANDARD TYP I EKOMÄRKNING Företag kan ansöka om att få märka sina produkter med en miljölogotyp när de uppfyller ett visst antal kriterier som arbetats fram av en utomstående organisation. Kriterierna, till exempel en viss mängd utsläpp eller energianvändning, varierar beroende på vilken produktkate gori produkten tillhör. Exempel: EcoLogo, EU-blomman, Svanen, Der Blaue Engel. TYP II SJÄLVDEKLARATION Påståenden från det tillverkande företaget om att en produkt är till exempel återvinningsbar eller komposterbar. TYP III MILJÖDEKLARATION En objektiv och jämförbar deklaration över en produkts påverkan på miljön från vaggan till graven baserad på en livscykel analys. Innehåller kvantifierbara miljödata för en produkts livscykel och verifieras av en utomstående organisation. [3*2007] SHAPE SCA*19

20 PROFIL KATHRYN LLEWELLYN, kampanjchef för aktionsgrupp ACTSA, har hittat en väg att hjälpa fattiga kvinnor med deras akuta behov av hygienartiklar. TEXT ANNA MCQUEEN FOTO EVA EDSJÖ/VOL SANITÄRT BISTÅND TILL ZIMBABWE under World Water Week, en årlig internationell konferens som anordnades i Stockholm i augusti, var mer än experter eniga om att alla länder i världen skulle kunna hushålla bättre med sina vattentillgångar. En som helhjärtat instämmer i uttalandet är Kathryn Llewellyn, kampanjchef för ACTSA, Action for Southern Africa. Sedan hon, skrivit sin avhandling om kvinnors rättigheter vid Londons universitet började hon år 2005 att arbeta för AC- TSA, i första hand på grund av sitt stora intresse för kvinnors och barns rätt i södra Afrika. Hon är i själva verket så engagerad att hon tillsammans med familjen hemma i Wales bedriver egen hjälpverksamhet till stöd för nödlidande afrikanska barn. Med rötter i antiapartheidrörelsen arbetar det fackföreningsstödda ACTSA med att förmå den brittiska regeringen att ändra sin politik i hela södra Afrika. Även om ansvarsområdena omfattar många problemfyllda och sällan omskrivna länder som Swaziland och Malawi, är Llewellyn, liksom experterna under World Water Week, medveten om vikten av att prioritera. Aktionsgruppen har bara fem anställda och arbetar med att öka kunskaperna om de problem som plågar halva den afrikanska kontinenten. Att bedöma vilka områden som har störst behov av insatser är därför en nyckelfråga. Vid en fackföreningskongress i Sydafrika år 2005 framkom det att det land som hade störst behov av stöd var det en gång så blomstrande Zimbabwe. När ACTSA frågade fackföreningsledarna, däribland en kvinna med ett rejält blått öga, hur man bäst kunde hjälpa en nation med en inflation på procent, brist på rent vatten, hygieniska problem och en arbetslöshet på 80 procent, blev den direkta frågan till ACTSA om de kunde hjälpa till att ta itu med landets brist på dambindor. Det hade inte funnits några att köpa på sju år, och även om det hade varit möjligt skulle ett paket bindor i dag kosta hälften av en kvinnas månadslön. Det blåslagna ögat visade sig vara regeringspartiets reaktion på en kvinnlig gatudemonstration i huvudstaden Harare om bland annat denna fråga. Bodyform har skänkt tillräckligt med pengar för att köpa en kvarts miljon dambindor från tillverkaren i Zimbabwe. 20*SCA SHAPE [3*2007]

shape vardagen! Superdesignern Blod och urin Därför kräver olika vätskor olika skydd

shape vardagen! Superdesignern Blod och urin Därför kräver olika vätskor olika skydd ett magasin från sca om trender, marknader och affärer nº 2 2009 shape colombia älskar sina kvartersbutiker 3 analytiker om scas strategi Blod och urin Därför kräver olika vätskor olika skydd småförpackningar

Läs mer

Kvinnomakt. så blir köpkraft. ToalETTEn som gör. så ska EU:s TransporTEr bli gröna ny medicin för apoteken. träfibern förvandlas till science fiction

Kvinnomakt. så blir köpkraft. ToalETTEn som gör. så ska EU:s TransporTEr bli gröna ny medicin för apoteken. träfibern förvandlas till science fiction stan bildspecial nya modet skogen kommer till ett magasin från sca om trender, marknader och affärer nº 4 2009 ToalETTEn som gör revolution träfibern förvandlas till science fiction så ska EU:s TransporTEr

Läs mer

riktiga män pratar om det Lådan som tänker själv Inkontinens: skitsak toan ingen på krogen petra renar vatten med sol En bil av rätta

riktiga män pratar om det Lådan som tänker själv Inkontinens: skitsak toan ingen på krogen petra renar vatten med sol En bil av rätta ett magasin från sca om trender, marknader och affärer Nº 4 2010 toan ingen skitsak på krogen Inkontinens: petra renar vatten med sol Lådan som tänker själv pratar om det En bil av rätta virket riktiga

Läs mer

Vetenskap & hälsa. antibiotika missbrukad mirakelmedicin. Aktuellt om

Vetenskap & hälsa. antibiotika missbrukad mirakelmedicin. Aktuellt om Aktuellt om Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne juni 2013 antibiotika missbrukad mirakelmedicin 1 INNEHÅLL 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16

Läs mer

Pappas röst. PÅ RIKTIGT Så blev färskvatten värdefullaste varan. Askan blev till land. Tobbe har alla hästar hemma

Pappas röst. PÅ RIKTIGT Så blev färskvatten värdefullaste varan. Askan blev till land. Tobbe har alla hästar hemma Utblick: SCA sett genom Lennart Nilssons lins 3.2013 ETT MAGASIN FRÅN SCA OM TRENDER, MARKNADER OCH AFFÄRER VATTENKRIG PÅ RIKTIGT Så blev färskvatten värdefullaste varan Tobbe har alla hästar hemma Askan

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

vinsten ökar upptäckarna på många språk i många länder ny studie visar probiotikas En tidning från BioGaia om året som gick

vinsten ökar upptäckarna på många språk i många länder ny studie visar probiotikas En tidning från BioGaia om året som gick TwoPac löser det praktiska Hos TwoPac i Eslöv appliceras Reuteri i sugrör och kapsyler för vidare leverans till kunderna. Läs mer på sid 13 Kommunikation är basen Cristián Contreras är nytillträdd marknadschef

Läs mer

Hygien berör. SCA Hygienrapport 2010

Hygien berör. SCA Hygienrapport 2010 Hygien berör SCA Hygienrapport 2010 1 Hygien spelar roll SCA Hygienrapport 2010 3 Bättre hygien- och hälsostandard för alla! 4 Fyra nedslag fyra exempel SCA Hygienrapport 2010 7 Influensan som förändrade

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

tt afrikanskt tabu s Utblick k c b t fri Nätfångat a t t k s

tt afrikanskt tabu s Utblick k c b t fri Nätfångat a t t k s Utblick: Ett afrikanskt tabu Utblick: Ett afrikanskt tabu Nätfångat Innehåll N 1 2010 6 Nu ska företagen lära sig hushålla med vatten och kunna märka produkterna med vattenfotavtryck. Läs också Shapes

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

på liv & död vem har rätt till medicin?

på liv & död vem har rätt till medicin? på liv & död vem har rätt till medicin? Gatuliv i staden Dinsor i Somalia. BILD ALEXANDER GLYADYELOV Detta magasin bygger på in formation från Läkare Utan Gränser och på studien Öppna sår i den globala

Läs mer

Våghals. magazine. Risktagaren Richard Branson har alltid koll på oddsen. nr 1 2009

Våghals. magazine. Risktagaren Richard Branson har alltid koll på oddsen. nr 1 2009 Intrum Kredit hanteringsmagasinet från Intrum Justitia nr 1 2009 magazine Snabblånen ökar Dagens unga vill inte vänta p å det goda livet. De vill ha allt och de vill ha det nu. Bättre vård Smartare uppföljning

Läs mer

Gröna guldet glimmar. Den demografiska

Gröna guldet glimmar. Den demografiska Gröna guldet glimmar Den demografiska Kina hyr skog av Ryssland. Holländarna gillar köpcentra. USA svämmar över av magasin. Läs om vad som händer i vår omvärld på sidan 4. Innehåll Nº 2 2006 År 2050 har

Läs mer

DIGITALISERAR GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN. Nummer 8. Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk. Rent vatten i Tanzania med hjälp av

DIGITALISERAR GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN. Nummer 8. Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk. Rent vatten i Tanzania med hjälp av Nummer 8 Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk DIGITALISERAR Rent vatten i Tanzania med hjälp av GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN Radarpar med höga mål bygger KOMPLETTA STADSDELAR Innehåll:

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

Årets Företagare Stockholms stad

Årets Företagare Stockholms stad Nummer 1 April 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Skattereglerna för bil i jobbet hindrar verksamheten När staden växer måste alla

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Magnus Hall tror på vind, sol och gas

Magnus Hall tror på vind, sol och gas IVA mot AKTUELLT NUMMER 1 2015 Antibiotika i jord hopp resistenta bakterier 14 Nobelstiftelsens drömbygge växer fram mitt i Stockholm 20 VATTENFALLS LEDARE Magnus Hall tror på vind, sol och gas Nano stor

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN BARNCANCERFONDEN Tjäna pengar på att ta ansvar? Javisst! CSR är lönsamt EXPERTEN PER GRANKVIST: ATT VÅGA SÄTTA SIFFROR PÅ CSR-ARBETET GÖR DET LÅNGSIKTIGT EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN

Läs mer

Rethink VOLYM 3 MÄNNISKOR OCH SYFTE. Stora Enso 2012

Rethink VOLYM 3 MÄNNISKOR OCH SYFTE. Stora Enso 2012 Rethink VOLYM 3 MÄNNISKOR OCH SYFTE Stora Enso 2012 Bilaga Stora Enso Fakta & siffror 2012 Stora Enso 2012 Rethink VOLYM 3 MÄNNISKOR OCH SYFTE Certifierad excellens. Den här årsrapporten är tryckt på LumiArt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JOAKIM HEDSTRÖM Boken ingår i EU-projektet 3C4Incubators där syftet var att utveckla kulturföretagande och kulturinkubatorer. I Sverige drevs projektet av Regionförbundet Östsam och fokuserade på ett

Läs mer

postekon magasin Handelshögskolan Rolf Wolff Anders Grund HHGS Tema: Postekon har träffat: C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg

postekon magasin Handelshögskolan Rolf Wolff Anders Grund HHGS Tema: Postekon har träffat: C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg postekon # 4 2009 magasin Tema: Handelshögskolan Postekon har träffat: Rolf Wolff Anders Grund HHGS 1 POSTEKON MAGASIN # 4 2009 C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg LEDARE POSTEKON Ledaren När

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN INNEHÅLL Förord... 4 En fantastisk möjlighet!... 7 Vad är utveckling?... 8 Hur tror du världen ser ut?...13 Blir världen bättre?...19 Framsteg du kanske

Läs mer

OMSLAGSFOTO: Ben McMillan. Bilden är tagen på Peking University.

OMSLAGSFOTO: Ben McMillan. Bilden är tagen på Peking University. Snabb fisk vinner Du som vill plugga eller jobba utomlands har du tänkt att Kina kan vara ett spännande alternativ? Eller känns det bara främmande och avlägset? GLOBALISERINGEN FÖR LÄNDERNA allt närmare

Läs mer