Byggingenjörernas kursprogram våren 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggingenjörernas kursprogram våren 2010"

Transkript

1 Byggingenjörernas kursprogram våren 2010

2 Utbildning en bra investering Välkommen till Byggingenjörernas kursprogram för våren Här finner du ett brett utbud av kvalificerade kurser för vidareutbildning. Dokumenterad kunskap är din främsta tillgång och du har mycket att vinna på att hålla den aktuell. Anmäl dig redan idag. Välkommen. Innehåll ABK 09 Nyhet! 3 AMA Anläggning 07* 6 AMA Hus 08, grundkurs* 5 BIM 4 Byggarbetsmiljösamordnare, 6 Grundutbildning, steg 1 * Byggarbetsmiljösamordnare, 6 Fördjupningspaketet, steg 2, Nyhet!* Entreprenadbesiktning 3 Entreprenadjuridik, grundkurs* 7 Entreprenadjuridik, fortsättningskurs* 7 Energideklaration av bostäder 3 och småhus Fogfria Golv besiktningsman 4 och konsult Fuktmätning fukt och mögelskador 5 Kvalitetsansvarig enligt PBL nivå N och K* 7 LOU upphandling av byggentreprenader 7 och tjänster* MER Anläggning 07* 6 Natursten i husbyggnad på rätt sätt 4 Plåt i teori och verklighet 5 Projektledning* 7 Putsade Fasader 4 Skadeutredningar 5 Överlåtelsebesiktning 3 Symposium för certifierad eller godkänd 8 besiktningsman för entreprenader Symposium för certifierad eller godkänd 8 besiktningsman för överlåtelsebesiktning Symposium för kvalitetsansvarig enligt 8 PBL med certifikat eller godkänd tentamen Företagsanpassade kurser 8 Information om kursanmälan 9 OMSLAGSBILD: JOHNÉR Kurser Kurser markerade markerade med* genomför med* genomför SBR i samarbete SBR i samarbete med EGA. med EGA.

3 Överlåtelsebesiktning av fast egendom, steg 1 Under två kursdagar ges grundläggande information om reglerna kring fastighetsköp, främst med utgångspunkt från besiktningens betydelse och besiktningsmannens ansvar, säljarens uppgiftsskyldighet och begreppet dolda fel. Denna kurs är steg ett av två för att bli besiktningsman för överlåtelsebesiktning. Datum och ort mars Stockholm 9400 kr (SBR-medlem 8400 kr) Byggingenjör SBR Jan Persson Jur kand Ragnhild Sjörén Överlåtelsebesiktning av fast egendom, steg 2 Kursen genomförs under två dagar och behandlar byggteknik, kritiska konstruktioner, skador och deras orsaker, fukt och mögel samt byggnormernas förändringar under åren. Syftet med kursen är att deltagarna ska förstå hur en överlåtelsebesiktning ska utföras med riktlinjer för uppdragsbekräftelse och utlåtande. Kursen är öppen för alla som genomgått SBRs kurs Överlåtelsebesiktning av fast egendom, steg 1. Datum och ort mars, Stockholm 9400 kr (SBR-medlem 8400 kr) Byggingenjör SBR Stefan Omér Byggingenjör SBR Jan Persson Överlåtelsebesiktning Provtillfälle för besiktningsman Efter utfört godkänt prov kan, om vissa andra krav är uppfyllda, anslutning till godkänd eller certifierad besiktningsman sökas. Datum och ort 19 mars, Stockholm Provavgift 3800 kr (SBR-medlem 2800 kr) Omprov ingår ej. Entreprenadbesiktning Grundutbildning, steg 1 SBRs kurser i entreprenadbesiktning vänder sig till beställare, entreprenörer, byggbesiktningsmän såväl som till installationsbesiktningsmän, biträdande besiktningsmän och andra som kommer i kontakt med besiktning av entreprenader. Kursen är också avsedd för dig med några års praktisk erfarenhet och som vill utbilda dig till besiktningsman. Denna kurs är det första av två steg för att bli besiktningsman för entreprenader, där vi bland annat tar upp AB 92/AB 04, ABT 94/ABT 06, ABS 09, konsumenttjänstlagen och avtalslagen. Vi går dessutom igenom rutiner för att genomföra en besiktning på ett formellt riktigt sätt. Förutom praktiska exempel presenteras checklistor av olika slag samt mallar för utlåtande och bilagor mm. Datum och ort mars, Stockholm Datum och ort april, Göteborg 9400 kr (SBR-medlem 8400 kr) Advokaterna Peter Falk eller Lars Hag Byggingenjör SBR Tomas Thulin Entreprenadbesiktning steg 2 praktik Denna kurs är den andra av två steg för att bli besiktningsman för entreprenader. Inför kursen får deltagarna övningsuppgifter för att förbereda sig för kursen genom självstudier. Självstudiematerialet går ut på att upprätta besiktningsutlåtande efter entreprenadhandlingar från ett faktiskt projekt samt därtill hörande övningsfrågor. Under kursdagen går vi igenom entreprenadbesiktningen för det faktiska projektet enligt övningsuppgiften, från förbesiktning under entreprenadtiden till särskild besiktning efter garantitidens utgång. Kursdagen avslutas med repetition av juridiken kring entreprenadbesiktning inför kommande prov. Datum och ort 26 april, Stockholm Datum och ort 20 maj, Göteborg kr (SBR-medlem 4200 kr) Byggingenjör SBR Tomas Thulin Entreprenadbesiktning Provtillfälle för besiktningsman Efter utfört godkänt prov kan, om vissa andra krav är uppfyllda, anslutning till godkänd eller certifierad besiktningsman sökas. Datum och ort 26 april, Stockholm Datum och ort 20 maj, Göteborg Provavgift 2400 kr (SBR-medlem 1900 kr) Omprov ingår ej. Energideklaration av småhus och bostadshus, nivå N Kurs inklusive självstudier Denna kurs vänder sig till dig som utför besiktningar och/ eller utredningar av småhus, t ex överlåtelsebesiktning. Kursen är inriktad på småhus och bostäder. Kursen inriktas mot Boverkets krav på certifiering av Energiexpert nivå N. För information och behörighetskrav, se Boverkets hemsida. Två veckor innan kursstart skickas material ut för inläsning och självstudier inför kursen. Genomgång av lagar, föreskrifter, certifiering av Energiexpert nivå N och ackreditering av företag. Förberedelser och information inför en energideklaration enligt Boverkets föreskrifter. Genomgång av byggnader, klimatskalet, inomhusmiljö, fukt och ventilation. Energi- och miljöinventering samt underlag för energideklaration. Energiberäkningar och energideklaration av småhus - praktikexempel. Lönsamhetsbedömningar och förslag till olika åtgärder. Visning av beräkningsprogram för energideklaration i byggnader. (Programmet ingår ej i kursmaterialet). Genomgång av kunskapskraven och frågor inför certifiering av Energiexpert nivå N. Kvällsarbete ingår. Datum och ort april, Stockholm ABK kr (SBR-medlem kr) Byggingenjör SBR Stefan Omér Klimat- och energikonsult Michael Asknor Halvdagskurs (eftermiddag) Detta avtal kommer troligen att finnas framme från våren Det innehåller en hel del nyheter som kommer att påverka utförandet av dina uppdrag. På finner du aktuellt kursprogram 3

4 Kursinnehåll Ansvarsfrågor Begreppsbestämningar Fast- och täckbestämmelser Upphandlingsformer Rätt att vägra betala konsulten Försäkringsfrågor mm. Datum och ort 10 februari Örebro, 11 februari Linköping 18 februari Uppsala, 18 februari Malmö 15 mars Stockholm, 25 mars Göteborg 20 april Kalmar, 4 maj Luleå 29 april Kristianstad, 27 maj Helsingborg BIM 3000 kr (SBR-medlem 2500 kr). Advokaterna Peter Falk, Lars Hag, Helena Colliander eller Magnus Wollsén Det är dags att BIMformera sig! Det diskuteras livligt om BIM i olika forum. Nu har du chansen att skapa dig en uppfattning om vad BIM är och vad arbetsmetodiken kan erbjuda dig. Kursen vänder sig till dig som är verksam inom byggprocessen oavsett om du är projektör, entreprenör, leverantör eller förvaltare. Bygginformationsmodeller BIM Begreppsgenomgång Objekthantering i 2D/3D/4D/5D med metadata Vad kan BIM ge för möjligheter vid projektering Konstruktionsstöd och dokumentation Visuella kommunikationsmöjligheter Analyser, simuleringar Samordning, kollisionskontroll BIM vid produktion Dokumentation, visuella kommunikationsmöjligheter och samordning Kalkylering, tidsplanering och beställning av material Förvaltningsdata med ordning och reda Planerat underhåll Hantering av utrymmen Visuella kommunikationsmöjligheter Förvaltningsmodell och Informationshämtning Datum och ort 9 mars Göteborg 15 april Stockholm 4900 kr (SBR-medlem 4200 kr) Byggingenjör SBR Roger Nordin Putsade Fasader Intresset för putsade fasader och dess underlag har ökat under senare år och diskuterats flitigt den senaste tiden. Det finns därför ett ökat behov av utbildning och kompetensutveckling inom detta fasadsystem. Det är ett antal faktorer som påverkar den putsade fasadens slutliga funktion och utseende, det är därför viktigt att arbetet utförs kvalitetssäkrat med beprövade och kontrollerade produkter. Kursen berör också vikten av att använda puts på anpassade underlag. Kursen tar bl a upp: Putshistorik putsbegrepp Putsfasader (underlag, uppbyggnad, AMA-texter) Fuktegenskaper Putsrenovering att tänka på Putsfasader i nyproduktion puts på murverk Putsentreprenörernas roll kvalitetssäkring Datum och ort 20 maj Stockholm 4900 kr (SBR-medlem 4200 kr) Byggingenjör SBR Christer Axelsson Natursten i husbyggnad på rätt sätt Kursen vänder sig till dig som är verksam som konsult och/eller besiktningsman och som kommer i kontakt med natursten i husbyggnader. Kursinnehåll Natursten som byggmaterial Grundläggande information om natursten (stenmaterial och bearbetning) Dvd: Ur berg Erfarenhet från besiktningar vanliga misstag och problem Natursten inomhus Golv, trappor, väggbeklädnader, våtrum, inredningar, skötsel Erfarenhet från besiktningar vanliga misstag och problem Fasader Ventilerad fasadbeklädnad principer Stenval och ytbearbetning Konstruktionsanvisningar Klotter och rengöring Erfarenheter från besiktningar vanliga misstag och problem Toleranser samt tekniska och estetiska krav på naturstensprodukter och anläggning Sammanfattande genomgång av besiktningskrav Erfarenheter vanliga misstag och problem Datum och ort 13 april, Stockholm 4900 kr (SBR-medlem 4200 kr) Besiktningsman Christer Kjellér, adj.professor Kurt Johansson och direktör Jimmy Söderlind Fogfria Golv besiktningsman och konsult Kursen görs i samarbete med Sveriges färgfabrikanters förenings Industrigolvsektion. Fogfria härdplatsgolv är extremt tåliga, lättstädade och hygieniska och används inom industri, offentliga sektor och detaljhandeln. Läggningen kräver yrkeskunnande och är omgärdad av särskilda regler. Denna endagskurs syftar till att specialutbilda besiktningsmän på dessa material för att kunna utföra/genomföra besiktningar på utförda arbeten. Materialtillverkarna driver branschgemensamt ett auktorisationsprojekt för golvläggare och har ett behov av kunniga konsulter för att förutom besiktningar också 4 På finner du aktuellt kursprogram

5 utföra/göra stickprovsundersökningar, såväl i samband med pågående arbeten som avslutade. Kursen vänder sig till besiktningsmän och konsulter som föreskriver system. Målgruppen omfattar både besiktningsmän och biträdande besiktningsmän inom området samt övriga tekniska experter. Syftet är att efter genomgången utbildning kunna utföra besiktningar av utfört arbete, stickprovskontroller av utfört och pågående arbete samt vara sakkunnig i fogfria golvfrågor avseende förfrågningar och beskrivningar etc. Kursen är öppen för certifierade eller av SBR godkända besiktningsmän eller personer med gedigen och mångårig erfarenhet av byggbranschen. Datum och ort 18 mars, Stockholm 4900 kr (SBR-medlem 4200 kr) Försäljningschef Johan Hansson och teknisk chef Jens Engstrand Fuktmätning fukt och mögelskador Bedömning av riskkonstruktioner och fuktmätning i samband med överlåtelse av småhus. Utföres som separat uppdrag och ingår ej i överlåtelsebesiktning. Syftet med denna kurs är att deltagarna skall lära sig grunderna i byggfysiken (fukt) och förstå och kunna utföra en korrekt fuktmätning. Fuktmätning och besiktning av kritiska konstruktioner utgör det första steget i en skadeutredning. Kursen vänder sig till tekniker som arbetar med överlåtelsebesiktning eller kontroll/utredning av fukt och mögelskador. Kursen omfattar bla mikroorganismer, fuktmekanik, byggteknik, kritiska konstruktioner, fuktmätningsrutiner, visning av mätinstrument samt praktikfall i byggnader. Kursen avslutas med prov för att bli godkänd att utföra fuktmätning enligt tex Länsförsäkringars krav. Omprov ingår ej. Datum och ort mars, Stockholm kr (SBR-medlem kr) Provavgift 1200 kr (SBR-medlem 1000 kr) Byggingenjör SBR Stefan Omér Länsförsäkringar ABs jurister Anna Brolin eller Robert Andersson Plåt i teori och i verklighet Vid besiktningar uppstår inte sällan diskussioner om utförandet av plåtarbeten. Bristfälliga handlingar samt generella hänvisningar till AMA Hus 08 innebär ofta varierande kvalitet och utformning. Därför är det viktigt att ha dels grundläggande kunskaper om olika plåtmaterial, dels kunskap om föreskrifterna i AMA Hus 08 för att agera rätt som besiktningsman eller kvalitetsansvarig. Det är även nödvändigt att beskrivare och projektörer utarbetar förfrågningsunderlag och detaljer som är relevanta för respektive projekt. Under kursdagen görs en genomgång av plåtavsnitten i AMA Hus 08 kopplade till egenskaperna hos olika plåtmaterial samt erfarenheter från verkligheten. Ett kursavsnitt behandlar också ommålning av ytbelagd plåt. Behov av samt krav på taksäkerhetsanordningar ingår också i denna mycket intensiva kursdag. Medtag AMA Hus 08 med RA Hus 08. Datum och ort 22 april, Stockholm 4900 kr (SBR-medlem 4200 kr). Boken AMA Hus 08 respektive RA Hus 08 ingår ej. Byggingenjör SBR Torbjörn Osterling Skadeutredningar Byggingenjörer och tekniker har ofta unika kunskaper inom vissa fackområden. Vid entreprenadjuridiska tvister och tvister om fel i fastighet har ofta tekniskt sakkunniga nyckelroller för att bedöma om dolda fel föreligger och tekniskt sakkunniga efterfrågas ofta av rättsväsendet här finns det alltså ett behov att fylla! Men för att uppträda i en rättegång ställs vissa krav på aktörerna. Denna kurs syftar till att ge byggingenjörer och andra tekniskt sakkunniga kännedom om vilka krav som en advokat och rättsordningen ställer på ett utlåtande från en tekniskt sakkunnig, vilka regler som styr den rättsliga processen och hur ett utlåtande från en tekniskt sakkunnig upprättas. Tekniskt sakkunniga kan också i vissa fall utses till ledamöter av skiljenämnder, bland annat öppnar AB 04 i än större utsträckning för det här och därför berör kursen även detta. Kursinnehåll Rättegångsbalkens regler; processuella grunder, Bevisbörda och beviskrav, Vilken funktion har ett vittne är det skillnad på privat sakkunnig och sakkunnig utsedd av rätten? Ersättningsregler för vittnet, Hur går det till i en rättssal och vid ett vittnesförhör? Hur upprättas ett sakkunnigutlåtande? Vad innebär det att en part äger rätt till skadestånd, hur prissätter man fel och hur beräknas ersättning enligt jordabalkens regler? Ledamot av skiljenämnd eller överbesiktningsnämnd. Datum och ort 5 maj, Stockholm 6800 kr (SBR-medlem 5800 kr) Byggingenjör SBR Jan Persson Jur kand Ragnhild Sjörén AMA Hus 08, grundkurs* Lär dig grunden hur AMA-systemet fungerar och hur du själv kan arbeta med AMA Hus 08. Det är mycket som är nytt i AMA Hus 08 och RA Hus 08 gentemot föregångarna. Alla delar har mer eller mindre omarbetats. Många nyheter beror på teknik-, standard- och materialutvecklingen inom husbyggnad. Kursinnehåll Genomgång av AMA Hus 08 Historik och bakgrund till AMA Hus Hur tekniska beskrivningar och mängdförteckningar upprättas Hur olika handlingar fungerar tillsammans i förfrågningsunderlaget samt AMA Hus koppling mot AB/ABT, AMA AF och lagstiftning Uppbyggnaden i AMA Hus 08 och RA Hus 08, strukturen i AMA Hus 08 och kodsystemet BSAB 96 AMA Hus 08 och RA Hus 08 ingår inte i kursdokumentationen, men är bra att ha med på kursen. På finner du aktuellt kursprogram 5

6 Datum och ort 3 feb Stockholm, 11 mars Malmö 27 april Göteborg kr (SBR-medlem 4500 kr) Byggingenjör SBR Tomas Thulin eller projektledare/ama-specialist Olle Thåström AMA Anläggning 07* Nya AMA Anläggning 07 ersätter Anläggnings AMA 98. Det är en helt ny utgåva som uppdaterats med AMA-nytt och teknisk utveckling. Dessutom är många av Vägverkets och Banverkets krav inkluderade. Är du involverad i förfrågningsunderlag med tekniska beskrivningar för vägar, broar, ledningar, grundläggningsarbeten, mm? Då vet du säkert att dessa utgår från AMA Anläggning. Det är nödvändigt för såväl beskrivningsförfattare som entreprenörer att hitta i och förstå uppbyggnaden av AMA. Värdet av kunskap i AMA Anläggning blir ännu större med tanke på att branschens nya mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 2007, är anpassad till AMA Anläggning 07. I kursen går vi igenom AMA Anläggning 07, hur man upprättar tekniska beskrivningar och mängdförteckningar. Du får lära dig på vilket sätt olika handlingar fungerar tillsammans i förfrågningsunderlaget samt AMA Anläggnings koppling mot AB/ABT, AMA AF och lagstiftning. Vidare tar vi upp hur AMA Anläggning 07 och RA Anläggning 07 är uppbyggda, strukturen i AMA Anläggning 07 och kodsystemet BSAB 96. Du får även lära dig grunderna i MER, dvs Mät- och ersättningsreglerna. Inga specifika förkunskaper krävs för denna kurs. Målet med kursen är att hjälpa dig som är konsult att utforma bra och tydliga tekniska beskrivningar. Om du är entreprenör kan kursen underlätta ditt arbete att tränga in i förfrågningsunderlag. Datum och ort 28 jan Stockholm, 2 mars Västerås 9 mars Göteborg, 24 mars Luleå 19 april Malmö, 27 april Sundsvall MER Anläggning 07* kr (SBR-medlem 4500 kr) Civilingenjörerna Göran Kers, Mats Werner eller redaktör Bo Wahlqvist Vid arbeten där förfrågningsunderlaget bygger på AMA Anläggning 07, regleras tillkommande och avgående arbeten enligt de nya mät- och ersättningsreglerna MER Anläggning 07. Entreprenadens omfattning ändras. Nya tekniska lösningar krävs. Oväntat berg, stenblock eller otjänliga massor dyker upp. Entreprenörer och beställare bör då känna till hur de nya mät- och ersättningsreglerna är uppbyggda. Beställaren och hans konsulter måste ha kunskaper för att förteckna mängderna i kontraktet samt under entreprenad reglera avgående och tillkommande mängder och arbeten i enlighet med regelsystemet. Entreprenören bör å sin sida känna till MER för att kunna göra riktiga kalkyler och i entreprenadskedet kunna bevaka sin rätt till kontraktsenlig ersättning. Vi går igenom de väsentliga delarna i nya MER, dels om de principer som gäller vid förteckning av mängder, mätning och ersättning av olika arbeten, dels om de regler som erfarenhetsmässigt vållar de flesta diskussionerna och största extrakostnaderna. Vi tar även upp de viktigaste förändringarna mot MER 2002 Anläggning. Deltagarna bör ha kännedom om AMA-systemet och det är en fördel att känna till och hitta i AB 04 och AMA AF 07 Datum och ort 19 jan Göteborg, 22 feb Stockholm 16 mars Göteborg, 23 mars Västerås 25 mars Luleå, 20 april Malmö 28 april Sundsvall kr (SBR-medlem 4500 kr) Civilingenjörerna Göran Kers, Mats Werner eller redaktör Bo Wahlqvist Byggarbetsmiljösamordnare* Grundutbildning, steg 1 Byggbranschen är en av de mest skadedrabbade i Sverige. Byggnader/anläggningarna är unika, arbetsplatserna är tillfälliga och förändras snabbt, organisationen skapas för det aktuella projektet och upphör när bygget är färdigt. Nu ska en särskild byggarbetsmiljö samordnare (BAS) leda arbetsmiljöarbetet under hela byggprocessen, från planering och projektering (P) till färdigt utförande (U). Byggherren är skyldig enligt arbetsmiljölagen att utse både en BAS-P och en BAS-U för alla nu pågående projekt och alla kommande byggoch anläggningsarbeten inklusive fastighetsunderhåll. Respektive BAS ska samordna arbetsmiljöarbetet och hålla i övergripande arbetsmiljöfrågor och riskbedömningar. Under kursen går vi igenom den lagstiftning som gäller och visar på metoder för BAS arbete, bl a checklistor för såväl program-, som byggskedet. Kursen vänder sig till byggherrar som i utgångsläget har det yttersta ansvaret för arbetsmiljösamordningen, samt till projektörer, projektledare, entreprenörer m f l som kommer att ha BAS-uppgifter. Datum och ort jan Örebro, 1 2 fe b Göteborg 1 2 feb Luleå, 3 4 feb Linköping 8 9 feb Östersund, feb Malmö feb Sollefteå, feb Falun mars Gävle, mars Stockholm mars Umeå, mars Göteborg mars Kristianstad 9700 kr (SBR-medlem 8800 kr) Arkitekt Per Cassel, projektledare Pia Öhrling eller jur kand Helena Dittmer Byggarbetsmiljösamordnare* Fördjupningspaketet, steg 2 Kunskapskraven på den som ska vara BAS är omfattande och vill du vara BAS efter 1 januari 2010 måste du dessutom kunna styrka din kompetens. För att bli certifierad som BAS förutsätter Arbetsmiljöverket en tentamen som kräver att du har mycket goda kunskaper inom de regelverk som gäller. För att förbereda dig inför en certifieringstentamen, erbjuder vi ett fördjupningspaket bestående av självstudier med övningar och konkreta exempel. Efter självstudierna 6 På finner du aktuellt kursprogram

7 ingår en gemensam uppföljningsdag. Därefter kan man ansöka om certifiering och avlägga kunskapsprov hos ett certifieringsorgan. Datum och ort 15 jan Växjö, 15 feb Härnösand 15 feb Borlänge, 16 feb Stockholm 25 feb Luleå, 2 mars Örebro 2 mars Göteborg, 8 mars Malmö 8 mars Linköping, 19 mars Stockholm 22 mars Sollefteå, 16 april Gävle 19 april Stockholm, 19 april Kristianstad, 26 april Göteborg 5800 kr (SBR-medlem 5300 kr) Steg kr (SBR-medlem kr) Arkitekt Per Cassel, projektledare Pia Öhrling eller jur kand Helena Dittmer LOU upphandling av byggentreprenader och tjänster* Lagen om Offentlig Upphandling har omarbetats och nyheterna började träda i kraft, januari Du som verkar inom byggsektorn oavsett om du köper eller säljer byggentreprenader och tjänster för offentlig sektor får i denna kurs en praktisk genomgång av de byggbranschspecifika nyheterna. Det allmänna svarar för en mycket stor andel av de upphandlingar som görs i Sverige av bygg- och anläggningsentreprenad. Följaktligen sker också omfattande upphandlingar av tekniska konsulttjänster. Den offentliga upphandlingen styrs av EUs upphandlingsregler, vilka i Sverige i princip gäller för all upphandling. Under senare år har betydande ändringar gjorts i EUs upphandlingsregler. Ändringarna infördes i svensk lagstiftning den 1 januari Den gamla lagen om offentlig upphandling (LOU) upphävdes då och ersattes av två helt nya lagar, en lag för den sk klassiska sektorn och en lag för upphandlingar som görs inom de sk försörjningssektorerna. De nya lagarna har en helt annan struktur och kapitelindelning samt ett antal helt nya bestämmelser som var och en som håller på praktiskt med offentlig upphandling behöver lära sig innan de nya reglerna träder i kraft. Kursinnehåll Kursen fokuserar på bestämmelserna om kvalificering av leverantörer, anbudsutvärdering samt kravet på likabehandling och tydliga spelregler i all upphandling, allt med ett stort antal för byggbranschen relevanta praktiska exempel. Datum och ort 4 februari Stockholm, 11 februari Halmstad 15 mars Malmö, 29 mars Luleå 14 april Göteborg kr (SBR-medlem 4200 kr) Advokaterna John Hane eller Per-Ola Bergkvist Kvalitetsansvarig enligt PBL nivå N och K* Kursen uppfyller Boverkets krav för riksbehörighet nivå N respektive K och vi anpassar kursinnehållet fortlöpande, efter de förändringar som Boverket m fl initierar. Vi går bland annat igenom kvalitetssäkring, kvalitetssystem och bygglagstiftning. Vidare hur man upprättar kontroll- och kvalitetsplaner samt vad kraven enligt ISO 9001 och ISO betyder för ditt arbete. Under dag fyra för nivå K går vi igenom skyddsbestämmelser och fördjupar övriga avsnitt. Ett tentamenstillfälle ingår i kursen vilket ger dig möjlighet att söka certifiering. Medtag eget ex av BKR, BBR, ISO 9001 och Tentamen ca 2 4 veckor efter sista kursdagen. Datum och ort Nivå N, 3, 4, 10 februari Göteborg Nivå N, 9, 10, 16 mars Malmö Nivå N, 13, 14, 20 april Stockholm Nivå K, 17 mars Malmö Nivå K, 21 april Stockholm Nivå N (3 dagar) kr (SBR-medlem kr) Nivå K (1 dag) 5800 kr (SBR-medlem 5300 kr) Nivå N+K (3+1 dag) kr (SBR-medlem kr) Tentamen ingår i priset. Omprov ingår ej. Arkitekt Per Cassel Entreprenadjuridik, grundkurs* Detta är en endags grundkurs kring AB 92/AB 04 och ABT 94/ABT 06, ett bra tillfälle att lära känna byggandets spelregler. AB och ABT handlar om ekonomi och ansvar, rättigheter och skyldigheter. Datum och ort 26 januari Malmö, 3 februari Göteborg 9 februari Luleå, 15 mars Stockholm 18 mars Umeå, 4 maj Malmö kr (SBR-medlem 4200 kr) Advokaterna Helena Colliander, Peter Falk, Per Håkansson, Olof Johnson, Per Westman eller Eva Westberg Persson Entreprenadjuridik, fortsättningskurs* För dig som har baskunskaper i entreprenadjuridik. Med ökad kännedom kan du förebygga många problem och lättare hantera de som trots allt dyker upp. I denna endagskurs går vi bland annat igenom, avisering och kommunikation, skadestånds- och försäkringsfrågor, ekonomifrågor kring bland annat säkerheter och betalning, entreprenad- och upphandlingsformer, rubbningar, störningar och hinder samt sist men inte minst, tvister formella regler, tvistehantering. Datum och ort 16 februari Stockholm, 25 mars Malmö 13 april Göteborg, 27 april Umeå Projektledning* kr (SBR-medlem 4200 kr) Advokaterna Peter Falk, Per Håkansson eller Magnus Wollsén Denna tvådagarskurs i ämnet projektledning riktar sig till dig som har några års erfarenhet av arbete med anknytning till bygg-, fastighets-, och/eller installationsbranschen som tex beställare, konsult, entreprenör, projektledare eller förvaltare av anläggningar. På finner du aktuellt kursprogram 7

8 Som projektledare har du den övergripande och samordnande rollen. Du ansvarar för planering, styrning och uppföljning av projekt (administrativt, ekonomiskt, tekniskt och affärsmässigt). I denna kurs lär du dig projektledning från grunden. Den kunskapen kommer du att ha stor nytta av i kommande projekt. Kursinnehåll Projektstruktur Planeringsprocessen Riskhantering Projektets genomförande, styrning och avslutning. Övningar med delövningar, diskussioner och grupparbeten är inlagda i kursen vilket kräver ett aktivt engagemang från deltagarna. Kursen ansluter till ISO 10006, som anger riktlinjer för kvalitetsledning i projekt samt handledningen PMBOK utgiven av Institute of Project Management. PMBOK brukar ofta användas som kursmaterial i samband med certifiering av projektledare. Målet med kursen är att deltagarna skall behärska de viktigaste processerna för projektledning, veta hur man upprättar samt följer en projektplan, förstå principerna i riskhantering, hantera ändringar och tillägg samt göra lägesavstämningar och avslut. Datum och ort januari Stockholm 2 3 mars Malmö mars Luleå april Göteborg april Stockholm 8400 kr (SBR-medlem 7200 kr) Civilingenjör Björn Lundahl Symposium för certifierad eller godkänd besiktningsman för entreprenader Medlemmar i SBRs Entreprenadbesiktningsgrupp skall vartannat år delta i ett tvådagarssymposium för att uppfylla kraven. Symposierna är också öppna för certifierade besiktningsmän för entreprenader. Symposierna omfattar bla fördjupning av AB, ABT och ABS, redovisning och diskussioner kring nya domar inom entreprenad. Dessutom redovisas nyheter i lagstiftning mm. Datum och ort 8 9 april, Göteborg 9200 kr (EB-gruppmedlem 7400 kr) Byggingenjör SBR Tomas Thulin Advokaterna Lars Hag eller Peter Falk olika typer av uppdragsbekräftelse, kontrollplaner samt erfarenhetsåterföring kring hantering av uppdragen som KA. Möjlighet till tentamen finns vid samtliga symposietillfällen och gäller i fem år. Dessa symposier vänder sig i första hand till medlemmar i SBRs KA-grupp men är också öppna för andra certifierade kvalitetsansvariga och personer med godkänd tentamen. Datum och ort mars, Malmö april, Stockholm 9200 kr (KA-gruppmedlem 7400 kr) Byggingenjör SBR Ingvar Edsö Byggingenjör SBR Åsa Hedlund Symposium för certifierad eller godkänd besiktningsman för överlåtelsebesiktning Medlemmar i SBRs Överlåtelsebesiktningsgrupp skall minst vartannat år delta i ett tvådagars symposium som anordnas av Överlåtelsebesiktningsgruppen för erfarenhetsåterföring, genomgång av domar samt förändringar i lagstiftning mm. Symposierna vänder sig till både certifierade och godkända besiktningsmän i SBRs Överlåtelsebesiktningsgrupp. Datum och ort februari, Stockholm april, Malmö oktober, Göteborg november, Stockholm 9200 kr (ÖB-gruppmedlem 7400 kr) Byggingenjör SBR Jan Persson Jur kand Ragnhild Sjörén Företagsanpassade kurser SBR anordnar även företagsanpassade kurser. Vi skräddarsyr en kurs för just ditt företag. Kontakta SBR, telefon Symposium för kvalitetsansvarig enligt PBL med certifikat eller godkänd tentamen/ Uppdatering Medlemmar i SBRs KA-grupp skall vid minst två tillfällen på en femårsperiod delta i ett tvådagars symposium för att uppfylla kraven. Symposierna omfattar bla nyheter i bygglagstiftningen, fördjupningsdel samt möjlighet till uppdatering. Nyheter i bygglagstiftningen ger dig tillfälle till senast gällande uppdatering vilken är översiktlig och ersätter inte t ex halvdagskurs i BBR. Fördjupningsdelen innehåller b la diskussioner kring 8 På finner du aktuellt kursprogram

9 Information om kursanmälan Din anmälan bekräftas skriftligen senast två veckor före kursstart. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och att ställa in kurser vid för få antal deltagare. Alla kurser dokumenteras i en kurspärm. Förtäring ingår i kurspriset (ej middag och ej vid prov eller tentamen). Vid symposium ingår även middag. Kursanmälan är bindande. Avbokning kan ske 2 veckor före kursstart utan kostnad. Därefter debiteras halva avgiften. Vid återbud senare än 1 vecka innan kursstart debiteras hela avgiften. Du kan till vissa kurser skicka en ersättare vid förhinder. Betalningsvillkor 30 dagar, faktureras efter genomförd kurs. Alla priser är exklusive moms. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. SBR har ambitioner att erbjuda kurser utifrån efterfrågan, detta gör att extra kurstillfällen kan bli aktuella. För aktuella kurser, tider, kursanmälan samt litteraturbeställning se vår hemsida För mer information om våra kurser är du välkommen att kontakta SBR på telefon Klipp ur kupongen nedan och skicka den till: SBR Byggingenjörerna AB Folkungagatan Stockholm. Eller faxa på nummer Jag vill anmäla mig till: Vänligen texta! Kursnamn Kursnamn Kursdatum Kursdatum Namn Företag Adress Postnummer Ort Telefon E-post Jag är SBR-medlem Jag är inte SBR-medlem Var vänlig sänd mig information om SBR-medlemskap Faktureringsadress Postnummer Ort 9

10 SBR Byggingenjörerna AB Folkungagatan Stockholm

11

12 B SVERIGE PORTO BETALT SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund bildades år 1951 och är en rikstäckande ideell yrkesorganisation, politiskt och fackligt obunden, för kvalificerade byggingenjörer. SBR har cirka 2600 medlemmar som före medlemskap prövats av ett särskilt antagningsutskott. SBR Byggingenjörerna AB Folkungagatan Stockholm Telefon Fax e-post

Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet. Och jag är inte säker på det förstnämnda.

Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet. Och jag är inte säker på det förstnämnda. SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN 2015 1 2014 KURSPROGRAM VÅR 2O15 2 SBR BYGGINGENJÖRERNA K U R S PR O G R A M VÅ R EN 2015 INNEHÅLL ABK 09... 3 AMA HUS 11,

Läs mer

KURSPROGRAM vår 2O17 SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN 2014

KURSPROGRAM vår 2O17 SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN 2014 KURSPROGRAM vår 2O17 SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN 2014 2 SBR BYGGINGENJÖRERNA K U R S P R O G R A M VÅ R E N 2 0 17 INNEHÅLL ABK 09... 3 AMA AF 12..... 3 AMA EL 16... 4 SBR-utbildning, en ovärderlig

Läs mer

SBR BYGGUTBILD- NINGAR

SBR BYGGUTBILD- NINGAR SBR BYGGUTBILD- NINGAR KURSPROGRAM HÖST 2O17 NY KURS! Genomförande av Byggprojekt enligt PBL sid 8 NY KURS! Putsade fasader sid 1O ÄR DU INTRESSERAD AV ATT BLI MEDLEM? Läs om dina medlemsförmåner på sista

Läs mer

KURSPROGRAM HÖST 2O16 SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN 2014

KURSPROGRAM HÖST 2O16 SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN 2014 KURSPROGRAM HÖST 2O16 SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN 2014 2 SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROG R A M HÖSTEN 2016 INNEHÅLL ABK 09... 3 AMA AF 12..... 3 AMA EL 16... 4 SBR-utbildning, en ovärderlig investering.

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Kursprogram Bakgrund Skärpta regler för fukt i byggnader gäller i BBR sedan 2007. Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Bas P och Bas U 1 dag

Bas P och Bas U 1 dag Bas P och Bas U 1 dag Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden. Vi

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

Tidplan kurser hösten 2013

Tidplan kurser hösten 2013 BYGG & FASTIGHET Din partner för kompetensutveckling Tidplan kurser hösten 2013 Beställ eller hämta vår kurskatalog 2013 på www.st f.se/ bestall-katalog STF 1128600:04 Bakom BFAB står STF Ingenjörsutbildning

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

18-21 JANUARI 2016 STANNAR EGA UPP ETT TAG I KIRUNA

18-21 JANUARI 2016 STANNAR EGA UPP ETT TAG I KIRUNA 18-21 JANUARI 2016 STANNAR EGA UPP ETT TAG I KIRUNA Ingenstans i Sverige kommer det att byggas så mycket som i Kiruna. Tänk dig att flytta en hel stad! Ta chansen att se en av Sveriges största byggarbetsplatser

Läs mer

Certifieringsregler för besiktningsman för utemiljö (BEUM). Besiktningar inom mark, anläggning och grönområde

Certifieringsregler för besiktningsman för utemiljö (BEUM). Besiktningar inom mark, anläggning och grönområde Gällande från 2016-03-08 Certifieringsregler för besiktningsman för utemiljö (BEUM). Besiktningar inom mark, anläggning och grönområde 1 Allmänt 1.1 Certifiering av besiktningsman för utemiljö utförs av

Läs mer

SBR Medlemsförsäkringar

SBR Medlemsförsäkringar SBR Medlemsförsäkringar SBR Försäkringar anpassade för dig, med omfattning och premier förhandlade för många. SBR SBR Byggingenjörerna är en rikstäckande ideell yrkesorganisation med höga kompetenskrav

Läs mer

Agenda. Varför beställa - mål

Agenda. Varför beställa - mål Hantering av tvister i byggprojekt Agenda Vad köps och hur dokumenteras köpet? Spelregler för hantering av fel? Entreprenörens ansvar Beställaren driftstyrning Spelregler för hantering av tvister? Exempel

Läs mer

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Ett SBSC certifikat som behörig ingenjör brandlarm är idag en allmänt accepterad bekräftelse på att innehavaren har kvalificerad kompetens inom brandlarmområdet.

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen (Scheme Committee) för certifiering av 1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 2015-03-06 Sida 1(5) Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 1. Allmänt 1.1 Certifiering av besiktningsman utförs av

Läs mer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer , UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer 2 3 SIDA BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR. GRUNDKURS BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR.

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BFS 2011:x Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga inom områdena betong-, trä- och stålkonstruktioner, geoteknik,

Läs mer

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 PLUS Kursöversikt är till för dig och ger en snabb överblick av våra utbildningar. Välkommen till PLUS Utbildning som 2015 firar 30 år som företag! PLUS arbetar sedan 1985 med kompetensutveckling

Läs mer

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN VÅREN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ www.plus.se

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 IDAG Handläggande under byggtid Besiktning Repetition 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 Byggherrens handläggning under byggtid Viktigt med kommunikation!!! God projektstyrning Effektiv organisation-beror

Läs mer

SKOLFS. beslutade den maj 2015.

SKOLFS. beslutade den maj 2015. SKOLFS Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:44) om ämnesplan för ämnet samhällsbyggande i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den maj

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Sid 1 (5)

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Sid 1 (5) Sid 1 (5) AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN Fastigheten: Beteckning Besiktning: Besiktningsdag Adress Klockan Postnr Ort Väderlek Ägare Temperatur Ca +2 grader

Läs mer

Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik.

Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik. SAMHÄLLSBYGGANDE Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet samhällsbyggande ska syfta till

Läs mer

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 2016-02-15 Sida 1(5) Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 1. Allmänt 1.1 Certifiering av besiktningsman utförs av

Läs mer

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning TOOLS Momentum Kursprogram 2009 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning Introduktion Välkommen till TOOLS Momentums utbildningar!

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Säljarbesiktning Sid 1 (5)

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Säljarbesiktning Sid 1 (5) Sid 1 (5) AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN Fastigheten: Beteckning Besiktning: Besiktningsdag Adress Klockan Postnr Ort Väderlek Ägare Temperatur Ca +2 grader

Läs mer

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair TOOLS Momentum kursprogram 2012 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Service av pumpar Operatörstyrt underhåll Kursprogram 2012 Rätt produkt, rätt monterad

Läs mer

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag.

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Vi ägs av ett trettiotal organisationer som representerar hela byggbranschen, och hela byggprocessen. Vår bransch står inför stora utmaningar med ökade krav på

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Ombyggnad - processen Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn

Ombyggnad - processen Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn Ombyggnad - processen Per Lilliehorn Standardförändringar 2 Byggprocessen Min definition: Börjar med att någon vill bygga ett nytt hus eller bygga om ett befintligt och slutar med att byggnaden, efter

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

Entreprenad. Verksamhet bestående i att en E på uppdrag av B utför bygg-, anläggnings- eller installationsarbeten. Arbetsbeting

Entreprenad. Verksamhet bestående i att en E på uppdrag av B utför bygg-, anläggnings- eller installationsarbeten. Arbetsbeting Entreprenadjuridik Entreprenad Verksamhet bestående i att en E på uppdrag av B utför bygg-, anläggnings- eller installationsarbeten. Arbetsbeting Tjänsteavtal där en uppdragstagare förpliktigar sig att

Läs mer

Sid 1 av 6. UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING. Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad

Sid 1 av 6. UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING. Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad Sid 1 av 6 UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN Beställare: Kalle Karlsson Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad

Läs mer

Våra utbildningar våren 2017

Våra utbildningar våren 2017 Våra utbildningar våren 2017 Allmän information För de företag som har timavtal kan utbildningskostnaden dras från timbanken alternativt faktureras. Vid heldagsutbildningar ingår för- och eftermiddagsfika

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Avflyttningsbesiktning av lägenheter grundkurs med praktisk besiktning För att genomföra en lägenhetsbesiktning

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

BL I ME DL E M! Det är skillnad på byggingenjörer och byggingenjörer. Närmare bestämt tre bokstäver. OM SBR BYGGINGENJÖRERNA MEDLEMSFÖRMÅNER

BL I ME DL E M! Det är skillnad på byggingenjörer och byggingenjörer. Närmare bestämt tre bokstäver. OM SBR BYGGINGENJÖRERNA MEDLEMSFÖRMÅNER BL I ME L E M! OM B BYGGINGENJÖENA För att bli fullfjädrad medlem med titeln Byggingenjör B krävs att du antingen har minst tre års studier vid teknisk högskola och avlagd examen eller examen vid teknisk

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen för certifiering av 1 Bakgrund och syfte med certifieringen

Läs mer

vvs UTBILDNINGAR PRIsLIsTA. ventilation, värme & KYLA

vvs UTBILDNINGAR PRIsLIsTA. ventilation, värme & KYLA vvs UTBILDNINGAR PRiSLISTA. VENTILATION, VÄRME & KYLA DIMENSIONERING VVS Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer 1 3 feb, 22 24 feb & 15 mar Kursnr: 9130 29 31 mars,19 21 april & 7 maj 30 aug 1

Läs mer

Elföreskrifter & installationsregler

Elföreskrifter & installationsregler Elföreskrifter & installationsregler vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA 2 Elföreskrifter & instllationsregler

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Hyresjuridik - grundkurs Hyreslagens bestämmelser, är grundbulten för ett bostadsföretags verksamhet. Därför

Läs mer

FunkiS. Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se

FunkiS. Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se FunkiS Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se Certifierade funktionskontrollanter Kommunala handläggare 1 250 medlemmar av 1 400 Vägledning OVK FARO FARO-S AV OVK Remissinstans 1 Kurser 2015

Läs mer

MASKINSÄKERHET. För användare, leverantörer och konstruktörer.

MASKINSÄKERHET. För användare, leverantörer och konstruktörer. MASKINSÄKERHET För användare, leverantörer och konstruktörer. Tillämpning av nya maskindirektivet 2006/42/EG samt CE-märkning av maskininstallationer i byggnader. Utbildningar och dataprogram 2010. TILLÄMPNING

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:14 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga; Utkom från trycket den 26 april 2011 beslutade den 19 april

Läs mer

Inbjudan till Diplomutbildning i anläggande av små avlopp

Inbjudan till Diplomutbildning i anläggande av små avlopp Inbjudan till Diplomutbildning i anläggande av små avlopp ME- Mitt inbjuder till Diplomutbildning för anläggande av små avlopp. Utbildningen genomförs i samverkan med Ahlsell, Länsstyrelsen- och kommunerna

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Praktisk Elteknik - grundkurs Vi jobbar mycket praktiskt med skruvmejsel och mätinstrument.

Läs mer

KURSER CSR. Miljo VÅREN 2016. Arbetsmiljo. Kvalitet. Nu tar vi nästa stora kliv!

KURSER CSR. Miljo VÅREN 2016. Arbetsmiljo. Kvalitet. Nu tar vi nästa stora kliv! KURSER VÅREN 2016 Kvalitet Arbetsmiljo CSR Miljo Nu tar vi nästa stora kliv! KVALITET FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI Grundläggande kvalitetsledning enligt ISO 9001 24-25 Gbg 5-6 Sthlm 10-11 Gbg Nya ISO 9001:2015

Läs mer

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Tid Måndagen den 29 mars 2010, kl. 08.15-13.15 Plats Universitetets skrivsal Ansvarig Jens Beiron, kan nås via mobiltel 0705-977997 eller ank 12 54 Hjälpmedel Miniräknare

Läs mer

Energikrav 09. Svebyprogrammet. Projektrapport 2009-04-24

Energikrav 09. Svebyprogrammet. Projektrapport 2009-04-24 Energikrav 09 Svebyprogrammet Projektrapport 2009-04-24 Förord I det delprojekt inom Sveby som här redovisas har syftet varit att utreda om förändringar i lagstiftning, BBR, angående krav på energihushållning

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK NYA KURSTILLFÄLLEN KURSINBJUDAN 2016 2016 > 22-23 september i Stockholm > 6-7 december i Stockholm BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka och förstå byggnader, teknik, energi- och miljöfrågor

Läs mer

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Vad är orsaken till kondens, korrosion samt is och varför bildas mögel? Hur gör du för att undvika

Läs mer

Hösten 2009. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Hösten 2009. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hösten 2009 Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Välkommen på kurs! Engagerade medarbetare skapar resultat, det kan jag se i min egen

Läs mer

Personcertifiering Kravregler CA C23

Personcertifiering Kravregler CA C23 C23 utgåva 2, 2010-10-18 www.nordcert.se Dok.nr: C23 sid 1/7 0 Inledning Nedan anges de krav som gäller för CA CA används nedan som benämning på certifierad arbetsledare och/eller certifierad inspektör.

Läs mer

Konsultupphandling. Construction Management

Konsultupphandling. Construction Management Konsultupphandling Förfrågan Ja tack Offert, anbud Accept Avtal Avtal en viljeförklaring som inom viss tid mött ett antagande varvid bindande avtal uppstått Konsensual avtal Formalavtal Fastighetsköp Realavtal

Läs mer

Att göra mål FORTBILDNING AT T G Ö R A M Å L. Att göra mål. INBJUDAN Kursanmälan. Svenska Ishockeyförbundet. www.coachescorner.nu ATT GÖRA MÅL sid 1

Att göra mål FORTBILDNING AT T G Ö R A M Å L. Att göra mål. INBJUDAN Kursanmälan. Svenska Ishockeyförbundet. www.coachescorner.nu ATT GÖRA MÅL sid 1 FORTBILDNING Att göra mål INBJUDAN Kursanmälan Svenska Ishockeyförbundet 2006 www.coachescorner.nu ATT GÖRA MÅL sid 1 Du står här inför den stimulerande utmaningen att lära dig bli en bättre tränare när

Läs mer

Utbildning för konstruktörer och projektörer av Trätakstolar EK 5

Utbildning för konstruktörer och projektörer av Trätakstolar EK 5 Utbildning för konstruktörer och projektörer av Trätakstolar EK 5 SP Borås 23, 24 november 2010 med prov 7 december 2010 NU ENLIGT EUROKOD 5 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 2010-09-07 2 (6) MÅLGRUPP

Läs mer

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

Boverkets svar och kommentarer följer direkt efter respektive rekommendation enligt nedan.

Boverkets svar och kommentarer följer direkt efter respektive rekommendation enligt nedan. Datum 2014-03-14 Diarienummer 1229-5625/2013 Ert diarienummer O-06/12 1(6) Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende Statens haverikommission Sveavägen 151 102 29 Stockholm info@havkom.se

Läs mer

Branschens egen kravmärkning.

Branschens egen kravmärkning. B i l d : L a s s e F o r s b e r g T v å b i l d a r e. Branschens egen kravmärkning. Utmärkt Bygge underlättar samarbetet och effekti- viserar byggprocessen för alla aktörer i ett projekt. Konkret innebär

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB ABT ABK ABM (Allmänna bestämmelser) (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) (Allmänna

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Beskärning av buskar och träd Du som arbetar i en skötselförvaltning eller i ett skötselföretag och inte vet

Läs mer

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare Flogas Sverige AB erbjuder tillfälle att delta i vår Gasolföreståndarkurs, som pågår under tre dagar mellan den 5-7 maj 2015. Kursen vänder sig till den som vill

Läs mer

Praktikertjänst Gustavsberg/Mölnvik

Praktikertjänst Gustavsberg/Mölnvik Praktikertjänst Gustavsberg/Mölnvik Hur arbetar EM & Co? EM & Co arbetar för Dig, med byggherreuppdrag och projektledning enligt Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet,

Läs mer

Kurskatalog Hösten 2017

Kurskatalog Hösten 2017 Kurskatalog Hösten 2017 utbildning. kunskap. förändring. utveckling. www.byggakademin.com Välkommen till Byggakademin! Att utbilda och utveckla människor är vår passion där målet är att ge dig och ditt

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola Byggprocessen VBEA01 Introduktion Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola 1 - Allmän information Introduktion - Kurslitteratur/kurskompendium - Grupper

Läs mer

CBI Kursverksamhet Kurskatalog RISE CBI Betonginstitutet

CBI Kursverksamhet  Kurskatalog RISE CBI Betonginstitutet CBI Kursverksamhet www.cbi.se Kurskatalog 2018 RISE CBI Betonginstitutet CBIs kursverksamhet CBI har bedrivit kursverksamhet sedan 1940-talet, såväl öppna som företagsinterna. Den största andelen har genom

Läs mer

Allmän beskrivning av företaget

Allmän beskrivning av företaget Allmän beskrivning av företaget 1 UPPGIFTER OM FÖRETAGET 1.1 Företagets organisation Tom Hansson Bygg- och fastighetsutveckling AB är ett företag som bedriver konsult-, utvecklings- och utbildningsverksamhet

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

Utbildningar SP Brandteknik 2013

Utbildningar SP Brandteknik 2013 Utbildningar SP Brandteknik 2013 Har dina medarbetare rätt kompetens för att möta de nya krav som ställs? SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Rätt utbildning är alltid en god investering för ut-veckling,

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för Introduktion Integrering av verksamhetssystem innefattande kvalitet, miljö och arbetsmiljö blir allt vanligare. Därmed ökar kraven på att internrevisorerna har kunskap

Läs mer

Projektledning inom bygg

Projektledning inom bygg Projektledning inom bygg kunskap utveckling inspiration Effektivisera din projektledning led mer effektivt! Energieffektiva byggnader Kostnadskontroll i byggprojekt Hållbarhetsfrågan så arbetar du kostnadseffektivt

Läs mer

Public Procurement Service www.procurement.se

Public Procurement Service www.procurement.se Public Procurement Service Internutbildning Utbildningsprogram Vårt utbildningsprogram anpassas helt enligt de förutsättningar Ni själva sätter upp för respektive kurs. Skulle Ni vilja ändra på innehåll

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning träder i kraft 2 maj Gamla lagstiftningen Nya lagstiftningen PBL 1987:10 + BVL 1994:847 PBF 1987:383 + BVF 1994:1215 +

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Byggandet av Nya Broparken i Umeå. Alla anläggningsprojekt, både stora och små, enkla och komplexa, kräver bra handlingar som underlag.

Byggandet av Nya Broparken i Umeå. Alla anläggningsprojekt, både stora och små, enkla och komplexa, kräver bra handlingar som underlag. Byggandet av Nya Broparken i Umeå. Alla anläggningsprojekt, både stora och små, enkla och komplexa, kräver bra handlingar som underlag. Kompetensutveckling inom anläggningsbranschen Behövs certifiering

Läs mer

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Genomgång case ABK december Sara Bäckström 2

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Genomgång case ABK december Sara Bäckström 2 IDAG Handläggande under byggtid Besiktning Genomgång case ABK09 Sara Bäckström 2 Byggherrens handläggning under byggtid God projektstyrning Vattentätt kontrakt Effektiv organisation-beror på komplexitet

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

Projektledning i byggprocessen

Projektledning i byggprocessen BYGG & FASTIGHET E t t a f f ä r s o m r å d e i n o m S T F Projektledning i byggprocessen 27 oktober 2010-15 februari 2011 STF KOMPETENSINFO NR 341/2009 En kvalificerad projektledarutbildning som riktar

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Konsultupphandling Ja tack

Konsultupphandling Ja tack upphandling Ja tack Förfrågan Offert, anbud Avtal en viljeförklaring som inom viss tid mött ett antagande varvid bindande avtal uppstått Konsensual avtal Formalavtal Fastighetsköp Realavtal Lån av cykel

Läs mer

Certifieringsutbildning på upphandlingsområdet

Certifieringsutbildning på upphandlingsområdet Certifieringsutbildning på upphandlingsområdet En 8 dagars utbildning för upphandlare och inköpare men även andra som på olika sätt medverkar i upphandlingsarbetet som expert, referensgrupps- eller projektgruppsdeltagare

Läs mer

UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra

UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra Att utveckla styrelsens kompetens löpande är en investering för hela bostadsrättsföreningen VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA ER TILL VÅRA KURSER Att engagera sig i styrelsearbetet ger möjlighet

Läs mer

VÄGEN TILL SÄKER FASAD

VÄGEN TILL SÄKER FASAD VÄGEN TILL SÄKER FASAD SPEF - Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, är den rikstäckande branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige och ingår i Sveriges Byggindustrier, BI.

Läs mer

ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE

ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE innehåll BYGGLEDNING Företagsanpassade utbildningar Utbildning på hemmaplan Vi kan genomföra utbildningen hemma hos dig. Vi kan ta fram en längre

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna. Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige

30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna. Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige 30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige Välkommen på kurs! Som medlem i Fastighetsägarna Mellansverige, eller i någon

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anpassade administrativa föreskrifter Bilaga II AF AFA AFA 1 ANPASSADE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmän orientering Personuppgifter AFA.11 adress, e-post, telefon AFA.12 Beställare

Läs mer