Byggingenjörernas kursprogram våren 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggingenjörernas kursprogram våren 2010"

Transkript

1 Byggingenjörernas kursprogram våren 2010

2 Utbildning en bra investering Välkommen till Byggingenjörernas kursprogram för våren Här finner du ett brett utbud av kvalificerade kurser för vidareutbildning. Dokumenterad kunskap är din främsta tillgång och du har mycket att vinna på att hålla den aktuell. Anmäl dig redan idag. Välkommen. Innehåll ABK 09 Nyhet! 3 AMA Anläggning 07* 6 AMA Hus 08, grundkurs* 5 BIM 4 Byggarbetsmiljösamordnare, 6 Grundutbildning, steg 1 * Byggarbetsmiljösamordnare, 6 Fördjupningspaketet, steg 2, Nyhet!* Entreprenadbesiktning 3 Entreprenadjuridik, grundkurs* 7 Entreprenadjuridik, fortsättningskurs* 7 Energideklaration av bostäder 3 och småhus Fogfria Golv besiktningsman 4 och konsult Fuktmätning fukt och mögelskador 5 Kvalitetsansvarig enligt PBL nivå N och K* 7 LOU upphandling av byggentreprenader 7 och tjänster* MER Anläggning 07* 6 Natursten i husbyggnad på rätt sätt 4 Plåt i teori och verklighet 5 Projektledning* 7 Putsade Fasader 4 Skadeutredningar 5 Överlåtelsebesiktning 3 Symposium för certifierad eller godkänd 8 besiktningsman för entreprenader Symposium för certifierad eller godkänd 8 besiktningsman för överlåtelsebesiktning Symposium för kvalitetsansvarig enligt 8 PBL med certifikat eller godkänd tentamen Företagsanpassade kurser 8 Information om kursanmälan 9 OMSLAGSBILD: JOHNÉR Kurser Kurser markerade markerade med* genomför med* genomför SBR i samarbete SBR i samarbete med EGA. med EGA.

3 Överlåtelsebesiktning av fast egendom, steg 1 Under två kursdagar ges grundläggande information om reglerna kring fastighetsköp, främst med utgångspunkt från besiktningens betydelse och besiktningsmannens ansvar, säljarens uppgiftsskyldighet och begreppet dolda fel. Denna kurs är steg ett av två för att bli besiktningsman för överlåtelsebesiktning. Datum och ort mars Stockholm 9400 kr (SBR-medlem 8400 kr) Byggingenjör SBR Jan Persson Jur kand Ragnhild Sjörén Överlåtelsebesiktning av fast egendom, steg 2 Kursen genomförs under två dagar och behandlar byggteknik, kritiska konstruktioner, skador och deras orsaker, fukt och mögel samt byggnormernas förändringar under åren. Syftet med kursen är att deltagarna ska förstå hur en överlåtelsebesiktning ska utföras med riktlinjer för uppdragsbekräftelse och utlåtande. Kursen är öppen för alla som genomgått SBRs kurs Överlåtelsebesiktning av fast egendom, steg 1. Datum och ort mars, Stockholm 9400 kr (SBR-medlem 8400 kr) Byggingenjör SBR Stefan Omér Byggingenjör SBR Jan Persson Överlåtelsebesiktning Provtillfälle för besiktningsman Efter utfört godkänt prov kan, om vissa andra krav är uppfyllda, anslutning till godkänd eller certifierad besiktningsman sökas. Datum och ort 19 mars, Stockholm Provavgift 3800 kr (SBR-medlem 2800 kr) Omprov ingår ej. Entreprenadbesiktning Grundutbildning, steg 1 SBRs kurser i entreprenadbesiktning vänder sig till beställare, entreprenörer, byggbesiktningsmän såväl som till installationsbesiktningsmän, biträdande besiktningsmän och andra som kommer i kontakt med besiktning av entreprenader. Kursen är också avsedd för dig med några års praktisk erfarenhet och som vill utbilda dig till besiktningsman. Denna kurs är det första av två steg för att bli besiktningsman för entreprenader, där vi bland annat tar upp AB 92/AB 04, ABT 94/ABT 06, ABS 09, konsumenttjänstlagen och avtalslagen. Vi går dessutom igenom rutiner för att genomföra en besiktning på ett formellt riktigt sätt. Förutom praktiska exempel presenteras checklistor av olika slag samt mallar för utlåtande och bilagor mm. Datum och ort mars, Stockholm Datum och ort april, Göteborg 9400 kr (SBR-medlem 8400 kr) Advokaterna Peter Falk eller Lars Hag Byggingenjör SBR Tomas Thulin Entreprenadbesiktning steg 2 praktik Denna kurs är den andra av två steg för att bli besiktningsman för entreprenader. Inför kursen får deltagarna övningsuppgifter för att förbereda sig för kursen genom självstudier. Självstudiematerialet går ut på att upprätta besiktningsutlåtande efter entreprenadhandlingar från ett faktiskt projekt samt därtill hörande övningsfrågor. Under kursdagen går vi igenom entreprenadbesiktningen för det faktiska projektet enligt övningsuppgiften, från förbesiktning under entreprenadtiden till särskild besiktning efter garantitidens utgång. Kursdagen avslutas med repetition av juridiken kring entreprenadbesiktning inför kommande prov. Datum och ort 26 april, Stockholm Datum och ort 20 maj, Göteborg kr (SBR-medlem 4200 kr) Byggingenjör SBR Tomas Thulin Entreprenadbesiktning Provtillfälle för besiktningsman Efter utfört godkänt prov kan, om vissa andra krav är uppfyllda, anslutning till godkänd eller certifierad besiktningsman sökas. Datum och ort 26 april, Stockholm Datum och ort 20 maj, Göteborg Provavgift 2400 kr (SBR-medlem 1900 kr) Omprov ingår ej. Energideklaration av småhus och bostadshus, nivå N Kurs inklusive självstudier Denna kurs vänder sig till dig som utför besiktningar och/ eller utredningar av småhus, t ex överlåtelsebesiktning. Kursen är inriktad på småhus och bostäder. Kursen inriktas mot Boverkets krav på certifiering av Energiexpert nivå N. För information och behörighetskrav, se Boverkets hemsida. Två veckor innan kursstart skickas material ut för inläsning och självstudier inför kursen. Genomgång av lagar, föreskrifter, certifiering av Energiexpert nivå N och ackreditering av företag. Förberedelser och information inför en energideklaration enligt Boverkets föreskrifter. Genomgång av byggnader, klimatskalet, inomhusmiljö, fukt och ventilation. Energi- och miljöinventering samt underlag för energideklaration. Energiberäkningar och energideklaration av småhus - praktikexempel. Lönsamhetsbedömningar och förslag till olika åtgärder. Visning av beräkningsprogram för energideklaration i byggnader. (Programmet ingår ej i kursmaterialet). Genomgång av kunskapskraven och frågor inför certifiering av Energiexpert nivå N. Kvällsarbete ingår. Datum och ort april, Stockholm ABK kr (SBR-medlem kr) Byggingenjör SBR Stefan Omér Klimat- och energikonsult Michael Asknor Halvdagskurs (eftermiddag) Detta avtal kommer troligen att finnas framme från våren Det innehåller en hel del nyheter som kommer att påverka utförandet av dina uppdrag. På finner du aktuellt kursprogram 3

4 Kursinnehåll Ansvarsfrågor Begreppsbestämningar Fast- och täckbestämmelser Upphandlingsformer Rätt att vägra betala konsulten Försäkringsfrågor mm. Datum och ort 10 februari Örebro, 11 februari Linköping 18 februari Uppsala, 18 februari Malmö 15 mars Stockholm, 25 mars Göteborg 20 april Kalmar, 4 maj Luleå 29 april Kristianstad, 27 maj Helsingborg BIM 3000 kr (SBR-medlem 2500 kr). Advokaterna Peter Falk, Lars Hag, Helena Colliander eller Magnus Wollsén Det är dags att BIMformera sig! Det diskuteras livligt om BIM i olika forum. Nu har du chansen att skapa dig en uppfattning om vad BIM är och vad arbetsmetodiken kan erbjuda dig. Kursen vänder sig till dig som är verksam inom byggprocessen oavsett om du är projektör, entreprenör, leverantör eller förvaltare. Bygginformationsmodeller BIM Begreppsgenomgång Objekthantering i 2D/3D/4D/5D med metadata Vad kan BIM ge för möjligheter vid projektering Konstruktionsstöd och dokumentation Visuella kommunikationsmöjligheter Analyser, simuleringar Samordning, kollisionskontroll BIM vid produktion Dokumentation, visuella kommunikationsmöjligheter och samordning Kalkylering, tidsplanering och beställning av material Förvaltningsdata med ordning och reda Planerat underhåll Hantering av utrymmen Visuella kommunikationsmöjligheter Förvaltningsmodell och Informationshämtning Datum och ort 9 mars Göteborg 15 april Stockholm 4900 kr (SBR-medlem 4200 kr) Byggingenjör SBR Roger Nordin Putsade Fasader Intresset för putsade fasader och dess underlag har ökat under senare år och diskuterats flitigt den senaste tiden. Det finns därför ett ökat behov av utbildning och kompetensutveckling inom detta fasadsystem. Det är ett antal faktorer som påverkar den putsade fasadens slutliga funktion och utseende, det är därför viktigt att arbetet utförs kvalitetssäkrat med beprövade och kontrollerade produkter. Kursen berör också vikten av att använda puts på anpassade underlag. Kursen tar bl a upp: Putshistorik putsbegrepp Putsfasader (underlag, uppbyggnad, AMA-texter) Fuktegenskaper Putsrenovering att tänka på Putsfasader i nyproduktion puts på murverk Putsentreprenörernas roll kvalitetssäkring Datum och ort 20 maj Stockholm 4900 kr (SBR-medlem 4200 kr) Byggingenjör SBR Christer Axelsson Natursten i husbyggnad på rätt sätt Kursen vänder sig till dig som är verksam som konsult och/eller besiktningsman och som kommer i kontakt med natursten i husbyggnader. Kursinnehåll Natursten som byggmaterial Grundläggande information om natursten (stenmaterial och bearbetning) Dvd: Ur berg Erfarenhet från besiktningar vanliga misstag och problem Natursten inomhus Golv, trappor, väggbeklädnader, våtrum, inredningar, skötsel Erfarenhet från besiktningar vanliga misstag och problem Fasader Ventilerad fasadbeklädnad principer Stenval och ytbearbetning Konstruktionsanvisningar Klotter och rengöring Erfarenheter från besiktningar vanliga misstag och problem Toleranser samt tekniska och estetiska krav på naturstensprodukter och anläggning Sammanfattande genomgång av besiktningskrav Erfarenheter vanliga misstag och problem Datum och ort 13 april, Stockholm 4900 kr (SBR-medlem 4200 kr) Besiktningsman Christer Kjellér, adj.professor Kurt Johansson och direktör Jimmy Söderlind Fogfria Golv besiktningsman och konsult Kursen görs i samarbete med Sveriges färgfabrikanters förenings Industrigolvsektion. Fogfria härdplatsgolv är extremt tåliga, lättstädade och hygieniska och används inom industri, offentliga sektor och detaljhandeln. Läggningen kräver yrkeskunnande och är omgärdad av särskilda regler. Denna endagskurs syftar till att specialutbilda besiktningsmän på dessa material för att kunna utföra/genomföra besiktningar på utförda arbeten. Materialtillverkarna driver branschgemensamt ett auktorisationsprojekt för golvläggare och har ett behov av kunniga konsulter för att förutom besiktningar också 4 På finner du aktuellt kursprogram

5 utföra/göra stickprovsundersökningar, såväl i samband med pågående arbeten som avslutade. Kursen vänder sig till besiktningsmän och konsulter som föreskriver system. Målgruppen omfattar både besiktningsmän och biträdande besiktningsmän inom området samt övriga tekniska experter. Syftet är att efter genomgången utbildning kunna utföra besiktningar av utfört arbete, stickprovskontroller av utfört och pågående arbete samt vara sakkunnig i fogfria golvfrågor avseende förfrågningar och beskrivningar etc. Kursen är öppen för certifierade eller av SBR godkända besiktningsmän eller personer med gedigen och mångårig erfarenhet av byggbranschen. Datum och ort 18 mars, Stockholm 4900 kr (SBR-medlem 4200 kr) Försäljningschef Johan Hansson och teknisk chef Jens Engstrand Fuktmätning fukt och mögelskador Bedömning av riskkonstruktioner och fuktmätning i samband med överlåtelse av småhus. Utföres som separat uppdrag och ingår ej i överlåtelsebesiktning. Syftet med denna kurs är att deltagarna skall lära sig grunderna i byggfysiken (fukt) och förstå och kunna utföra en korrekt fuktmätning. Fuktmätning och besiktning av kritiska konstruktioner utgör det första steget i en skadeutredning. Kursen vänder sig till tekniker som arbetar med överlåtelsebesiktning eller kontroll/utredning av fukt och mögelskador. Kursen omfattar bla mikroorganismer, fuktmekanik, byggteknik, kritiska konstruktioner, fuktmätningsrutiner, visning av mätinstrument samt praktikfall i byggnader. Kursen avslutas med prov för att bli godkänd att utföra fuktmätning enligt tex Länsförsäkringars krav. Omprov ingår ej. Datum och ort mars, Stockholm kr (SBR-medlem kr) Provavgift 1200 kr (SBR-medlem 1000 kr) Byggingenjör SBR Stefan Omér Länsförsäkringar ABs jurister Anna Brolin eller Robert Andersson Plåt i teori och i verklighet Vid besiktningar uppstår inte sällan diskussioner om utförandet av plåtarbeten. Bristfälliga handlingar samt generella hänvisningar till AMA Hus 08 innebär ofta varierande kvalitet och utformning. Därför är det viktigt att ha dels grundläggande kunskaper om olika plåtmaterial, dels kunskap om föreskrifterna i AMA Hus 08 för att agera rätt som besiktningsman eller kvalitetsansvarig. Det är även nödvändigt att beskrivare och projektörer utarbetar förfrågningsunderlag och detaljer som är relevanta för respektive projekt. Under kursdagen görs en genomgång av plåtavsnitten i AMA Hus 08 kopplade till egenskaperna hos olika plåtmaterial samt erfarenheter från verkligheten. Ett kursavsnitt behandlar också ommålning av ytbelagd plåt. Behov av samt krav på taksäkerhetsanordningar ingår också i denna mycket intensiva kursdag. Medtag AMA Hus 08 med RA Hus 08. Datum och ort 22 april, Stockholm 4900 kr (SBR-medlem 4200 kr). Boken AMA Hus 08 respektive RA Hus 08 ingår ej. Byggingenjör SBR Torbjörn Osterling Skadeutredningar Byggingenjörer och tekniker har ofta unika kunskaper inom vissa fackområden. Vid entreprenadjuridiska tvister och tvister om fel i fastighet har ofta tekniskt sakkunniga nyckelroller för att bedöma om dolda fel föreligger och tekniskt sakkunniga efterfrågas ofta av rättsväsendet här finns det alltså ett behov att fylla! Men för att uppträda i en rättegång ställs vissa krav på aktörerna. Denna kurs syftar till att ge byggingenjörer och andra tekniskt sakkunniga kännedom om vilka krav som en advokat och rättsordningen ställer på ett utlåtande från en tekniskt sakkunnig, vilka regler som styr den rättsliga processen och hur ett utlåtande från en tekniskt sakkunnig upprättas. Tekniskt sakkunniga kan också i vissa fall utses till ledamöter av skiljenämnder, bland annat öppnar AB 04 i än större utsträckning för det här och därför berör kursen även detta. Kursinnehåll Rättegångsbalkens regler; processuella grunder, Bevisbörda och beviskrav, Vilken funktion har ett vittne är det skillnad på privat sakkunnig och sakkunnig utsedd av rätten? Ersättningsregler för vittnet, Hur går det till i en rättssal och vid ett vittnesförhör? Hur upprättas ett sakkunnigutlåtande? Vad innebär det att en part äger rätt till skadestånd, hur prissätter man fel och hur beräknas ersättning enligt jordabalkens regler? Ledamot av skiljenämnd eller överbesiktningsnämnd. Datum och ort 5 maj, Stockholm 6800 kr (SBR-medlem 5800 kr) Byggingenjör SBR Jan Persson Jur kand Ragnhild Sjörén AMA Hus 08, grundkurs* Lär dig grunden hur AMA-systemet fungerar och hur du själv kan arbeta med AMA Hus 08. Det är mycket som är nytt i AMA Hus 08 och RA Hus 08 gentemot föregångarna. Alla delar har mer eller mindre omarbetats. Många nyheter beror på teknik-, standard- och materialutvecklingen inom husbyggnad. Kursinnehåll Genomgång av AMA Hus 08 Historik och bakgrund till AMA Hus Hur tekniska beskrivningar och mängdförteckningar upprättas Hur olika handlingar fungerar tillsammans i förfrågningsunderlaget samt AMA Hus koppling mot AB/ABT, AMA AF och lagstiftning Uppbyggnaden i AMA Hus 08 och RA Hus 08, strukturen i AMA Hus 08 och kodsystemet BSAB 96 AMA Hus 08 och RA Hus 08 ingår inte i kursdokumentationen, men är bra att ha med på kursen. På finner du aktuellt kursprogram 5

6 Datum och ort 3 feb Stockholm, 11 mars Malmö 27 april Göteborg kr (SBR-medlem 4500 kr) Byggingenjör SBR Tomas Thulin eller projektledare/ama-specialist Olle Thåström AMA Anläggning 07* Nya AMA Anläggning 07 ersätter Anläggnings AMA 98. Det är en helt ny utgåva som uppdaterats med AMA-nytt och teknisk utveckling. Dessutom är många av Vägverkets och Banverkets krav inkluderade. Är du involverad i förfrågningsunderlag med tekniska beskrivningar för vägar, broar, ledningar, grundläggningsarbeten, mm? Då vet du säkert att dessa utgår från AMA Anläggning. Det är nödvändigt för såväl beskrivningsförfattare som entreprenörer att hitta i och förstå uppbyggnaden av AMA. Värdet av kunskap i AMA Anläggning blir ännu större med tanke på att branschens nya mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 2007, är anpassad till AMA Anläggning 07. I kursen går vi igenom AMA Anläggning 07, hur man upprättar tekniska beskrivningar och mängdförteckningar. Du får lära dig på vilket sätt olika handlingar fungerar tillsammans i förfrågningsunderlaget samt AMA Anläggnings koppling mot AB/ABT, AMA AF och lagstiftning. Vidare tar vi upp hur AMA Anläggning 07 och RA Anläggning 07 är uppbyggda, strukturen i AMA Anläggning 07 och kodsystemet BSAB 96. Du får även lära dig grunderna i MER, dvs Mät- och ersättningsreglerna. Inga specifika förkunskaper krävs för denna kurs. Målet med kursen är att hjälpa dig som är konsult att utforma bra och tydliga tekniska beskrivningar. Om du är entreprenör kan kursen underlätta ditt arbete att tränga in i förfrågningsunderlag. Datum och ort 28 jan Stockholm, 2 mars Västerås 9 mars Göteborg, 24 mars Luleå 19 april Malmö, 27 april Sundsvall MER Anläggning 07* kr (SBR-medlem 4500 kr) Civilingenjörerna Göran Kers, Mats Werner eller redaktör Bo Wahlqvist Vid arbeten där förfrågningsunderlaget bygger på AMA Anläggning 07, regleras tillkommande och avgående arbeten enligt de nya mät- och ersättningsreglerna MER Anläggning 07. Entreprenadens omfattning ändras. Nya tekniska lösningar krävs. Oväntat berg, stenblock eller otjänliga massor dyker upp. Entreprenörer och beställare bör då känna till hur de nya mät- och ersättningsreglerna är uppbyggda. Beställaren och hans konsulter måste ha kunskaper för att förteckna mängderna i kontraktet samt under entreprenad reglera avgående och tillkommande mängder och arbeten i enlighet med regelsystemet. Entreprenören bör å sin sida känna till MER för att kunna göra riktiga kalkyler och i entreprenadskedet kunna bevaka sin rätt till kontraktsenlig ersättning. Vi går igenom de väsentliga delarna i nya MER, dels om de principer som gäller vid förteckning av mängder, mätning och ersättning av olika arbeten, dels om de regler som erfarenhetsmässigt vållar de flesta diskussionerna och största extrakostnaderna. Vi tar även upp de viktigaste förändringarna mot MER 2002 Anläggning. Deltagarna bör ha kännedom om AMA-systemet och det är en fördel att känna till och hitta i AB 04 och AMA AF 07 Datum och ort 19 jan Göteborg, 22 feb Stockholm 16 mars Göteborg, 23 mars Västerås 25 mars Luleå, 20 april Malmö 28 april Sundsvall kr (SBR-medlem 4500 kr) Civilingenjörerna Göran Kers, Mats Werner eller redaktör Bo Wahlqvist Byggarbetsmiljösamordnare* Grundutbildning, steg 1 Byggbranschen är en av de mest skadedrabbade i Sverige. Byggnader/anläggningarna är unika, arbetsplatserna är tillfälliga och förändras snabbt, organisationen skapas för det aktuella projektet och upphör när bygget är färdigt. Nu ska en särskild byggarbetsmiljö samordnare (BAS) leda arbetsmiljöarbetet under hela byggprocessen, från planering och projektering (P) till färdigt utförande (U). Byggherren är skyldig enligt arbetsmiljölagen att utse både en BAS-P och en BAS-U för alla nu pågående projekt och alla kommande byggoch anläggningsarbeten inklusive fastighetsunderhåll. Respektive BAS ska samordna arbetsmiljöarbetet och hålla i övergripande arbetsmiljöfrågor och riskbedömningar. Under kursen går vi igenom den lagstiftning som gäller och visar på metoder för BAS arbete, bl a checklistor för såväl program-, som byggskedet. Kursen vänder sig till byggherrar som i utgångsläget har det yttersta ansvaret för arbetsmiljösamordningen, samt till projektörer, projektledare, entreprenörer m f l som kommer att ha BAS-uppgifter. Datum och ort jan Örebro, 1 2 fe b Göteborg 1 2 feb Luleå, 3 4 feb Linköping 8 9 feb Östersund, feb Malmö feb Sollefteå, feb Falun mars Gävle, mars Stockholm mars Umeå, mars Göteborg mars Kristianstad 9700 kr (SBR-medlem 8800 kr) Arkitekt Per Cassel, projektledare Pia Öhrling eller jur kand Helena Dittmer Byggarbetsmiljösamordnare* Fördjupningspaketet, steg 2 Kunskapskraven på den som ska vara BAS är omfattande och vill du vara BAS efter 1 januari 2010 måste du dessutom kunna styrka din kompetens. För att bli certifierad som BAS förutsätter Arbetsmiljöverket en tentamen som kräver att du har mycket goda kunskaper inom de regelverk som gäller. För att förbereda dig inför en certifieringstentamen, erbjuder vi ett fördjupningspaket bestående av självstudier med övningar och konkreta exempel. Efter självstudierna 6 På finner du aktuellt kursprogram

7 ingår en gemensam uppföljningsdag. Därefter kan man ansöka om certifiering och avlägga kunskapsprov hos ett certifieringsorgan. Datum och ort 15 jan Växjö, 15 feb Härnösand 15 feb Borlänge, 16 feb Stockholm 25 feb Luleå, 2 mars Örebro 2 mars Göteborg, 8 mars Malmö 8 mars Linköping, 19 mars Stockholm 22 mars Sollefteå, 16 april Gävle 19 april Stockholm, 19 april Kristianstad, 26 april Göteborg 5800 kr (SBR-medlem 5300 kr) Steg kr (SBR-medlem kr) Arkitekt Per Cassel, projektledare Pia Öhrling eller jur kand Helena Dittmer LOU upphandling av byggentreprenader och tjänster* Lagen om Offentlig Upphandling har omarbetats och nyheterna började träda i kraft, januari Du som verkar inom byggsektorn oavsett om du köper eller säljer byggentreprenader och tjänster för offentlig sektor får i denna kurs en praktisk genomgång av de byggbranschspecifika nyheterna. Det allmänna svarar för en mycket stor andel av de upphandlingar som görs i Sverige av bygg- och anläggningsentreprenad. Följaktligen sker också omfattande upphandlingar av tekniska konsulttjänster. Den offentliga upphandlingen styrs av EUs upphandlingsregler, vilka i Sverige i princip gäller för all upphandling. Under senare år har betydande ändringar gjorts i EUs upphandlingsregler. Ändringarna infördes i svensk lagstiftning den 1 januari Den gamla lagen om offentlig upphandling (LOU) upphävdes då och ersattes av två helt nya lagar, en lag för den sk klassiska sektorn och en lag för upphandlingar som görs inom de sk försörjningssektorerna. De nya lagarna har en helt annan struktur och kapitelindelning samt ett antal helt nya bestämmelser som var och en som håller på praktiskt med offentlig upphandling behöver lära sig innan de nya reglerna träder i kraft. Kursinnehåll Kursen fokuserar på bestämmelserna om kvalificering av leverantörer, anbudsutvärdering samt kravet på likabehandling och tydliga spelregler i all upphandling, allt med ett stort antal för byggbranschen relevanta praktiska exempel. Datum och ort 4 februari Stockholm, 11 februari Halmstad 15 mars Malmö, 29 mars Luleå 14 april Göteborg kr (SBR-medlem 4200 kr) Advokaterna John Hane eller Per-Ola Bergkvist Kvalitetsansvarig enligt PBL nivå N och K* Kursen uppfyller Boverkets krav för riksbehörighet nivå N respektive K och vi anpassar kursinnehållet fortlöpande, efter de förändringar som Boverket m fl initierar. Vi går bland annat igenom kvalitetssäkring, kvalitetssystem och bygglagstiftning. Vidare hur man upprättar kontroll- och kvalitetsplaner samt vad kraven enligt ISO 9001 och ISO betyder för ditt arbete. Under dag fyra för nivå K går vi igenom skyddsbestämmelser och fördjupar övriga avsnitt. Ett tentamenstillfälle ingår i kursen vilket ger dig möjlighet att söka certifiering. Medtag eget ex av BKR, BBR, ISO 9001 och Tentamen ca 2 4 veckor efter sista kursdagen. Datum och ort Nivå N, 3, 4, 10 februari Göteborg Nivå N, 9, 10, 16 mars Malmö Nivå N, 13, 14, 20 april Stockholm Nivå K, 17 mars Malmö Nivå K, 21 april Stockholm Nivå N (3 dagar) kr (SBR-medlem kr) Nivå K (1 dag) 5800 kr (SBR-medlem 5300 kr) Nivå N+K (3+1 dag) kr (SBR-medlem kr) Tentamen ingår i priset. Omprov ingår ej. Arkitekt Per Cassel Entreprenadjuridik, grundkurs* Detta är en endags grundkurs kring AB 92/AB 04 och ABT 94/ABT 06, ett bra tillfälle att lära känna byggandets spelregler. AB och ABT handlar om ekonomi och ansvar, rättigheter och skyldigheter. Datum och ort 26 januari Malmö, 3 februari Göteborg 9 februari Luleå, 15 mars Stockholm 18 mars Umeå, 4 maj Malmö kr (SBR-medlem 4200 kr) Advokaterna Helena Colliander, Peter Falk, Per Håkansson, Olof Johnson, Per Westman eller Eva Westberg Persson Entreprenadjuridik, fortsättningskurs* För dig som har baskunskaper i entreprenadjuridik. Med ökad kännedom kan du förebygga många problem och lättare hantera de som trots allt dyker upp. I denna endagskurs går vi bland annat igenom, avisering och kommunikation, skadestånds- och försäkringsfrågor, ekonomifrågor kring bland annat säkerheter och betalning, entreprenad- och upphandlingsformer, rubbningar, störningar och hinder samt sist men inte minst, tvister formella regler, tvistehantering. Datum och ort 16 februari Stockholm, 25 mars Malmö 13 april Göteborg, 27 april Umeå Projektledning* kr (SBR-medlem 4200 kr) Advokaterna Peter Falk, Per Håkansson eller Magnus Wollsén Denna tvådagarskurs i ämnet projektledning riktar sig till dig som har några års erfarenhet av arbete med anknytning till bygg-, fastighets-, och/eller installationsbranschen som tex beställare, konsult, entreprenör, projektledare eller förvaltare av anläggningar. På finner du aktuellt kursprogram 7

8 Som projektledare har du den övergripande och samordnande rollen. Du ansvarar för planering, styrning och uppföljning av projekt (administrativt, ekonomiskt, tekniskt och affärsmässigt). I denna kurs lär du dig projektledning från grunden. Den kunskapen kommer du att ha stor nytta av i kommande projekt. Kursinnehåll Projektstruktur Planeringsprocessen Riskhantering Projektets genomförande, styrning och avslutning. Övningar med delövningar, diskussioner och grupparbeten är inlagda i kursen vilket kräver ett aktivt engagemang från deltagarna. Kursen ansluter till ISO 10006, som anger riktlinjer för kvalitetsledning i projekt samt handledningen PMBOK utgiven av Institute of Project Management. PMBOK brukar ofta användas som kursmaterial i samband med certifiering av projektledare. Målet med kursen är att deltagarna skall behärska de viktigaste processerna för projektledning, veta hur man upprättar samt följer en projektplan, förstå principerna i riskhantering, hantera ändringar och tillägg samt göra lägesavstämningar och avslut. Datum och ort januari Stockholm 2 3 mars Malmö mars Luleå april Göteborg april Stockholm 8400 kr (SBR-medlem 7200 kr) Civilingenjör Björn Lundahl Symposium för certifierad eller godkänd besiktningsman för entreprenader Medlemmar i SBRs Entreprenadbesiktningsgrupp skall vartannat år delta i ett tvådagarssymposium för att uppfylla kraven. Symposierna är också öppna för certifierade besiktningsmän för entreprenader. Symposierna omfattar bla fördjupning av AB, ABT och ABS, redovisning och diskussioner kring nya domar inom entreprenad. Dessutom redovisas nyheter i lagstiftning mm. Datum och ort 8 9 april, Göteborg 9200 kr (EB-gruppmedlem 7400 kr) Byggingenjör SBR Tomas Thulin Advokaterna Lars Hag eller Peter Falk olika typer av uppdragsbekräftelse, kontrollplaner samt erfarenhetsåterföring kring hantering av uppdragen som KA. Möjlighet till tentamen finns vid samtliga symposietillfällen och gäller i fem år. Dessa symposier vänder sig i första hand till medlemmar i SBRs KA-grupp men är också öppna för andra certifierade kvalitetsansvariga och personer med godkänd tentamen. Datum och ort mars, Malmö april, Stockholm 9200 kr (KA-gruppmedlem 7400 kr) Byggingenjör SBR Ingvar Edsö Byggingenjör SBR Åsa Hedlund Symposium för certifierad eller godkänd besiktningsman för överlåtelsebesiktning Medlemmar i SBRs Överlåtelsebesiktningsgrupp skall minst vartannat år delta i ett tvådagars symposium som anordnas av Överlåtelsebesiktningsgruppen för erfarenhetsåterföring, genomgång av domar samt förändringar i lagstiftning mm. Symposierna vänder sig till både certifierade och godkända besiktningsmän i SBRs Överlåtelsebesiktningsgrupp. Datum och ort februari, Stockholm april, Malmö oktober, Göteborg november, Stockholm 9200 kr (ÖB-gruppmedlem 7400 kr) Byggingenjör SBR Jan Persson Jur kand Ragnhild Sjörén Företagsanpassade kurser SBR anordnar även företagsanpassade kurser. Vi skräddarsyr en kurs för just ditt företag. Kontakta SBR, telefon Symposium för kvalitetsansvarig enligt PBL med certifikat eller godkänd tentamen/ Uppdatering Medlemmar i SBRs KA-grupp skall vid minst två tillfällen på en femårsperiod delta i ett tvådagars symposium för att uppfylla kraven. Symposierna omfattar bla nyheter i bygglagstiftningen, fördjupningsdel samt möjlighet till uppdatering. Nyheter i bygglagstiftningen ger dig tillfälle till senast gällande uppdatering vilken är översiktlig och ersätter inte t ex halvdagskurs i BBR. Fördjupningsdelen innehåller b la diskussioner kring 8 På finner du aktuellt kursprogram

9 Information om kursanmälan Din anmälan bekräftas skriftligen senast två veckor före kursstart. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och att ställa in kurser vid för få antal deltagare. Alla kurser dokumenteras i en kurspärm. Förtäring ingår i kurspriset (ej middag och ej vid prov eller tentamen). Vid symposium ingår även middag. Kursanmälan är bindande. Avbokning kan ske 2 veckor före kursstart utan kostnad. Därefter debiteras halva avgiften. Vid återbud senare än 1 vecka innan kursstart debiteras hela avgiften. Du kan till vissa kurser skicka en ersättare vid förhinder. Betalningsvillkor 30 dagar, faktureras efter genomförd kurs. Alla priser är exklusive moms. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. SBR har ambitioner att erbjuda kurser utifrån efterfrågan, detta gör att extra kurstillfällen kan bli aktuella. För aktuella kurser, tider, kursanmälan samt litteraturbeställning se vår hemsida För mer information om våra kurser är du välkommen att kontakta SBR på telefon Klipp ur kupongen nedan och skicka den till: SBR Byggingenjörerna AB Folkungagatan Stockholm. Eller faxa på nummer Jag vill anmäla mig till: Vänligen texta! Kursnamn Kursnamn Kursdatum Kursdatum Namn Företag Adress Postnummer Ort Telefon E-post Jag är SBR-medlem Jag är inte SBR-medlem Var vänlig sänd mig information om SBR-medlemskap Faktureringsadress Postnummer Ort 9

10 SBR Byggingenjörerna AB Folkungagatan Stockholm

11

12 B SVERIGE PORTO BETALT SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund bildades år 1951 och är en rikstäckande ideell yrkesorganisation, politiskt och fackligt obunden, för kvalificerade byggingenjörer. SBR har cirka 2600 medlemmar som före medlemskap prövats av ett särskilt antagningsutskott. SBR Byggingenjörerna AB Folkungagatan Stockholm Telefon Fax e-post

Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet. Och jag är inte säker på det förstnämnda.

Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet. Och jag är inte säker på det förstnämnda. SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN 2015 1 2014 KURSPROGRAM VÅR 2O15 2 SBR BYGGINGENJÖRERNA K U R S PR O G R A M VÅ R EN 2015 INNEHÅLL ABK 09... 3 AMA HUS 11,

Läs mer

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering VÅREN 2011 VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering KURSER & UTBILDNINGAR för installationsbranschen Kurser VT 2011 VVS

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling 2014 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling Arbetsmiljö, Bygg & fastighet, Energi, El, Industriteknik, IT/Telekom, Kvalitet, Miljö och Projektledning Det händer att jag får frågan

Läs mer

Kompetens och karriär www.bfab.se

Kompetens och karriär www.bfab.se BYGG & FTIGHET Din partner för kompetensutveckling Kompetens och karriär www.bfab.se 014 Kurser för Upphandlare Fastighetsutvecklare Projektledare Bruksanvisning Vik upp den här fliken! På flikens insida

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

Projektledning i byggprocessen Diplomkurs

Projektledning i byggprocessen Diplomkurs BYGG & FASTIGHET Din partner för kompetensutveckling Projektledning i byggprocessen Diplomkurs www.bfab.se Att leda ett byggprojekt är en utmanande och krävande uppgift. Kursen Projektledning i bygg processen

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1 TRAINEE-program FASTIGHETSDAGAR SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 innehåller även alla våra trycksaker! ENERGIUTMANING KOMMUNIKATIONSDAGAR SABO I ALMEDALEN sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer:

Läs mer

årgång 13 FÖR ALLA sid 8 AF sid 20 Anläggning sid 30 HUS sid 48

årgång 13 FÖR ALLA sid 8 AF sid 20 Anläggning sid 30 HUS sid 48 nummer 1 maj 2008 årgång 13 FÖR ALLA sid 8 AF sid 20 Anläggning sid 30 HUS sid 48 VVS/KYL sid 66 EL Sid 76 Byggkatalogens MaterialForum! nyhetsbrevet som specialbevakar nya produkter för byggsverige MaterialForum

Läs mer

Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet. Inspecta Academy

Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet. Inspecta Academy Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet Inspecta Academy Innehåll Innehåll Inspecta Academy Välkommen till nya möjligheter och utmaningar 3 Seminarier Naturliga mötesplatser för branschen

Läs mer

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 SIPU:S KURSER INOM: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-kompetens

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN

Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN Utbilda för framtiden! Utan kompetensutveckling stagnerar företaget. Utbildning är en förutsättning för att klara den allt hårdare konkurrensen. Med utbildning

Läs mer

Sund offentlig upphandling 2014 1

Sund offentlig upphandling 2014 1 Sund offentlig upphandling 2014 1 Rapporten har tagits fram av Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening genom ett branschutskott (LOU-utskottet) som representerar medlemsföretagen. Underlaget

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer

Projektskolan Certifierad projektledare

Projektskolan Certifierad projektledare Projektskolan Certifierad projektledare Vi har utbildat fler än 700 Certifierade projektledare Totalt betyg för Projektskolan - Mycket bra! Jag har kunnat använda många lärdomar direkt i mitt arbete. Jag

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj Facklig utbildning 2011 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2011 Maj Landsorganisationen i Sverige 2011 Foto: Christina Jonsson Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av Granskningsrapport Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid Tekniska nämnden och Servicenämnden Hösten 2011 Granskning utförd av AffärsConcept i Stockholm AB på uppdrag av Stadsrevisionen, Malmö Stad

Läs mer

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Hela vägen fram uppföljning av energikrav i byggprocessen och Bättre klimatskärm att

Läs mer

Kurskatalog 2010 2011

Kurskatalog 2010 2011 Glasbranschföreningens Kurskatalog 2010 2011 Box 16286, 103 25 Stockholm Besöksadress: Skeppsbron 40 www.gbf.se Utbildning är framtidstro! Glasbranschföreningen har alltid förstått vikten av utbildningar

Läs mer

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Projektrapport 091231 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav under

Läs mer

Boverket Byggkostnadsforum. ByggherreClass. Kvalificerad vidareutbildning för byggherrar

Boverket Byggkostnadsforum. ByggherreClass. Kvalificerad vidareutbildning för byggherrar Boverket Byggkostnadsforum ByggherreClass Kvalificerad vidareutbildning för byggherrar ByggherreClass Kvalificerad vidareutbildning för byggherrar Boverket augusti 2007 Titel: ByggherreClass Kvalificerad

Läs mer

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning.

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning. Kurskatalog 2014/2015 Kunskap för konkurrenskraft Konkurrenskraften i en global och föränderlig värld ökar med utbildning. Det gäller både för företag och för enskilda personer.i Sverige finns en stark

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. BYGGA NYTT HUS För dig som ska bygga ny villa eller nytt fritidshus Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje

Läs mer

Innehåll. Nytt & nygammalt. Säker station

Innehåll. Nytt & nygammalt. Säker station Kurskatalog 2012 Innehåll Nytt & nygammalt 1 Priser & villkor 2 Säkerhet 3 Brandfarliga varor föreståndare 3 Brandutbildning mera av allt 3 Grundkurs Livsmedelshygien och egenkontroll 4 Säker station 4

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Den som tror att kompetens och utbildning är samma sak, är offer för inbillning Hösten 2012 Anmäl genom att ringa: 0383-594 91 Sid 2

Läs mer

Certifiera installatörer

Certifiera installatörer Certifiera installatörer Uppdrag 18 implementering av förnybartdirektivet ER 2011:24 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer