KALLELSE Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå , kl 17:00. Sekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare"

Transkript

1 KALLELSE (2) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå , kl 17: Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Förmöte: Alliansen kl 16:3 rum Grå S-gruppen kl 16: rum Röd Christer Örning Ordförande Nermina Crnkic Sekreterare Beslutsärenden 1 Val av justerare [Christer Hansson (S), Bertil Påhlsson (M)] 2 Föredragningslistan 3 Tekniska nämndens sammanträdesdagar /817 4 Svar på motion från Eva Kullenberg (FP) om ökat kommunalt samarbete med den ideella sektorn 5 Svar på motion från Eva Kullenberg och Sven Bergman (FP) om kostenhetens tillhörighet 6 Svar på Medborgarförslag från Gun-Britt Nilsson om skapande av ett levande torg 7 Svar på Medborgarförslag från Frank Weber om att återställa gratis parkering 212/ / / /749 8 Upphandling av drift av Gatubelysning 212/86

2 KALLELSE (2) Tekniska nämnden 9 Förslag på alternativ driftform av parkskötsel i Strövelstorp 212/816 1 Budgetuppföljning September / Lägesrapport från Tekniska chefen Mikael Fritzon 12 Information från Tekniska chefen Mikael Fritzon - Konkurrensutsättning - Renhållningen 13 Budget efter Budgetberedning 14 Delegeringsärenden Meddelande: Tillkommande ärenden och frågor behandlas fortsättningsvis under punkten Informationsärenden Ovanstående förutsätter att anmälan och frågor inkommit till Tekniska kontoret, eller brev till Ängelholms kommun, Tekniska kontoret, Ängelholm senast tre arbetsdagar före nämndens möte.

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Diarienummer /817 Nermina Crnkic Tekniska nämnden Tekniska nämndens sammanträdesdagar år 213 Ärendebeskrivning Inför år 213 föreslås följande sammanträdesdagar. Månad Notering Januari 17 Februari 21 Mars 21 April 18 Maj Nämndsdagarna Juni 13 Juli --- Sommaruppehåll Augusti 22 Budgetberedning September 5 Budget Oktober 17 November 21 December 12 Sammanträdena börja kl. 17. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 212 Förslag till beslut Tekniska kontoret föreslår Tekniska nämnden besluta att godkänna sammanträdesdagarna för år 213 Mikael Fritzon Teknisk chef Nermina Crnkic Nämndsekreterare Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Diarienummer /416 Nermina Crnkic Tekniska nämnden Svar på motion från Eva Kullenberg (FP) om ökat kommunalt samarbete med den ideella sektorn Ärendebeskrivning Motion från Folkpartiet om ökat kommunalt samarbete med den ideella sektorn Den ideella sektorn är en stor resurs för Ängelholms kommun inom många sektorer. Inom idrottsrörelsen, inom den sociala sektorn och inte minst för att förebygga hot och våld i vår närmiljö. Antalet ideellt arbetade timmar inom Ängelholms kommun är oerhört svårt att värdera. Att det gör stor nytta och skillnad för enskilda barn, ungdomar, vuxna och äldre kan, och ska inte, ifrågasättas. Däremot ska det uppmuntras och stödjas. Det ideella arbetet skulle kunna samordnas och utvecklas i mycket högre grad genom ställningstagande och prioriteringar från Ängelholms kommuns sida. Folkpartiet Liberalerna föreslår att: målsättning och strävan från Ängelholms kommuns förvaltningar och nämnders sida ska vara att bejaka och uppmuntra samarbete med den ideella sektorn att: i allt kommunalt arbete ska beaktas om möjlighet finns till samarbete med den ideella sektorn att: om möjlighet finns till samarbete, bjuda in den ideella sektorn till dialog och samarbete på föreningens villkor att: Ängelholms kommun respekterar den ideella sektorns arbetsvillkor och arbetar med lång framförhållning även när det gäller praktiska saker som t ex kallelser och mötestider att: utreda om vilken kommunal samordning som på sikt behövs för att hitta en optimal lösning för samarbete med den ideella sektorn på längre sikt Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (3) Diarienummer /416 Beslutsunderlag Motion, Ökat kommunalt samarbete med den ideella sektorn, den 11 april 212 Remiss av motion från Eva Kullenberg (FP) om ökat kommunalt samarbete med den ideella sektorn, den 6 juni 212 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 212 Utredning att målsättning och strävan från Ängelholms kommuns förvaltningar och nämnders sida ska vara att bejaka och uppmuntra samarbete med den ideella sektorn Tekniska förvaltningen har redan idag dialog med ideella föreningar i olika sammanhang och har en positiv inställning till samverkan med den ideella sektorn. Förvaltningen har bland annat kontakt med bygdens byalag, dialogmöten i samband med detaljplaner samt erbjuder ideella föreningar att utföra städning under sommartider. Tekniska förvaltningen ser möjligheterna till dialog och är positiva till samverkan med den ideella sektorn. att i allt kommunalt arbete ska beaktas om möjlighet finns till samarbete med den ideella sektorn Tekniska förvaltningen försöker att tillvarata möjligheterna till dialog och samverkan samt strävar efter att ständigt bli bättre på att uppmärksamma dessa. att om möjlighet finns till samarbete, bjuda in den ideella sektorn till dialog och samarbete på föreningens villkor När dialog förs samt när möjlighet till samverkan uppstår försöker det alltid tas hänsyn till föreningens villkor. att Ängelholms kommun respekterar den ideella sektorns arbetsvillkor och arbetar med lång framförhållning även när det gäller praktiska saker som t ex kallelser och mötestider Den Tekniska förvaltningen försöker ideligen ta hänsyn till plats och tid för dialog och samverkan. att utreda om vilken kommunal samordning som på sikt behövs för att hitta en optimal lösning för samarbete med den ideella sektorn på längre sikt Tekniska förvaltningen ställer sig positiva till att aktivt medverka i en utredning om vilken kommunal samordning som på sikt behövs för att hitta en optimal lösning för samarbete med den ideella sektorn på längre sikt. Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) Diarienummer /416 Förslag till beslut Tekniska kontoret föreslår Tekniska nämnden besluta att översända Tekniska kontorets tjänsteskrivelse som svar på motionen Mikael Fritzon Teknisk chef Nermina Crnkic Nämndsekreterare Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

7 DELEGERINGSBESLUT Diarienummer /177 Kommunsekreterare Mats Ulfwinger Remiss av motion från Eva Kullenberg (FP) om ökat kommunalt samarbete med den ideella sektorn Nämnd: Kommunstyrelsen Delegat: Åsa Herbst Syfte: Eva Kullenberg (FP) har inkommit med motion om ökat kommunalt s amarbete med den ideella sektorn. Beslut: Motionen remitteras till samtliga nämnder för besvarande senast den 23 september 212 Kommunstyrelsen Åsa Herbst Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2, Ängelholm Telefon Fax E-post Internet

8 144.1 Motion fow2pattet Ökat kommunalt samarbete med den ideella sektorn Den ideella sektorn är en stor resurs för Ängelholms kommun inom många sektorer. Inom idrottsrörelsen, inom den sociala sektorn och inte minst för att förebygga hot och våld i vår närmiljö. Antalet ideellt arbetade timmar inom Ängelholms kommun är oerhört svårt att värdera. Att det gör stor nytta och skillnad för enskilda barn, ungdomar, vuxna och äldre kan, och ska inte, ifrågasättas. Däremot ska det uppmuntras och stödjas. Det ideella arbetet skulle kunna samordnas och utvecklas i mycket högre grad genom ställningstagande och prioriteringar från Ängelholms kommuns sida. Folkpartiet Liberalerna föreslår att: målsättning och strävan från Ängelholms kommuns förvaltningar och nämnders sida ska vara att bejaka och uppmuntra samarbete med den ideella sektorn att: i allt kommunalt arbete ska beaktas om möjlighet finns till samarbete med den ideella sektorn att: om möjlighet finns till samarbete, bjuda in den ideella sektorn till dialog och samarbete på föreningens villkor att: Ängelholms kommun respekterar den ideella sektorns arbetsvillkor och arbetar med lång framförhållning även när det gäller praktiska saker som t ex kallelser och mötestider att: utreda om vilken kommunal samordning som på sikt behövs för att hitta en optimal lösning för samarbete med den ideella sektorn på längre sikt Eva Kullenberg Folkpartiet Liberalerna i Ängelholm A i A L -4

9 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer /424 Gunilla Larsson Tekniska nämnden Svar på motion från Eva Kullenberg och Sven Bergman (FP) om kostenhetens tillhörighet Ärendebeskrivning Folkpartiet Liberalerna föreslår i en motion om kostenhetens tillhörighet att: Kostenheten blir en fristående förvaltning med kostchef och tillhörande stabsfunktioner att: Kostenheten rar egen budget med tillhörande ansvar att: en politisk styrd Kostnämnd/utskott om förslagsvis fem personer, inrättas som arbetar med de frågor som rör den offentliga måltiden i Ängelholms kommun att: detta träder i kraft i samband med ny mandatperiod 214 Beslutsunderlag Motion från Eva Kullenberg(FP) och Sven Bergman(FP) om kostenhetens tillhörighet, den 25 april 212 Remiss av motion från Eva Kullenberg och Sven Bergman (FP) om kostenhetens tillhörighet, den 5 juni 212 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 212 Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer /424 Utredning I den nya TK-organisationen ingår kostavdelningen som en enhet i TK-partners. Kostavdelningen har en egen budget med tillhörande ansvar. Förslag till beslut Tekniska kontoret föreslår Tekniska nämnden föreslå Kommunstyrelsen besluta att ett utskott om fem personer med representanter från politiker, BUF, SOC, TK-chef samt kostchef inrättas som arbetar med de frågor som rör den offentliga måltiden i Ängelholms kommun. Mikael Fritzon Teknisk chef Gunilla Larsson Kostchef Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

11 DELEGERINGSBESLUT Diarienummer /22 Kommunsekreterare Mats Ulfwinger Remiss av motion från Eva Kullenberg och Sven Bergman (FP) om kostenhetens tillhörighet Nämnd: Kommunstyrelsen Delegat: Åsa Herbst Syfte: Beslut: Eva Kullenberg och Sven Bergman (FP) har inkommit med en motion om kostenhetens tillhörighet. Motionen remitteras till tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för besvarande senast den 5 september 212. Kommunstyrelsen Åsa Herbst Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2, Ängelholm Telefon Fax E-post Internet

12 Motion angående Kostenhetens tillhörighet 2:1444" fokkpartiet I många kommuner och landsting ligger av tradition Kostenheten under Tekniska förvaltningen och därigenom under Tekniska nämnden. Så är det också i Ängelholms kommun. Det borde inte vara så. Maten är bland det viktigaste som finns i kommunal verksamhet. Det är en stor verksamhet som berör både skolungdomar och våra äldre medborgare, både i eget boende och inom kommunala boendeformer. I Ängelholms kommun har kostenheten 12 medarbetare, inkluderat kostchef och biträdande kostchef. Den offentliga måltiden kommer att bli allt viktigare framöver. Den politiska prioriteringen för den offentliga måltiden och den kompetens som behövs för framtiden, måste upp till diskussion och hela tiden vara överst på den politiska agendan. Folkpartiet Liberalerna föreslår att: Kostenheten blir en fristående förvaltning med kostchef och tillhörande stabsfunktioner att: Kostenheten rar egen budget med tillhörande ansvar AN, L- att: en politisk styrd Kostnämnd/utskott om förslagsvis fem personer, inrättas som arbetar med de frågor som rör den offentliga måltiden i Ängelholms kommun att: detta träder i kraft i samband med ny mandatperiod Eva Kullenberg Sven Bergman För Folkpartiet Liberalerna i Ängelholm

13 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Diarienummer /136 Jonas Henriksson Tekniska nämnden Svar på Medborgarförslag från Gun-Britt Nilsson om skapande av ett levande torg Ärendebeskrivning Medborgarförslaget inkom den 15 februari 211 och förslagsställaren önskar att det på torget erbjuds utrymme för torghandel, restauranger, parkeringsplatser m.m. enligt skiss Beslutsunderlag Medborgarförslag från Gun-Britt Nilsson om skapande av ett levande torg den 15 februari 211 Beslut från Kommunfullmäktige den 21 februari 211 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 212 Utredning Tyvärr har inte Gun-Britts medborgarförslag hanterats tidigare i Tekniska nämnden. Dock har Gun-Britts förslag funnits med i diskussionerna när ändringarna gjordes på Stortorget i Ängelholm. Centrumprojektet har som mål att skapa ett attraktivare centrum i Ängelholm och att fler ska vilja vistas där. Förslag till beslut Tekniska kontoret föreslår Tekniska nämnden föreslå Kommunstyreslen besluta att översända Tekniska kontorets tjänsteskrivelse som svar på medborgarförslaget Mikael Fritzon Teknisk chef Jonas Henriksson Projektchef Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 57 Dnr 211/94 Medborgarförslag från Gun-Britt Nilsson om skapande av ett levande torg Ärendebeskrivning Medborgarförslaget inkom den i 211, - Bilaga KF 57, och förslagsställaren önskar att det på torget erbjuds utrymme för torghandel, restauranger, parkeringsplatser m.m. enligt skiss. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden Beslutet expedieras till: Tekniska nämnden Gun-Britt Nilsson Just. sign. Utdragsbestyrkande

15

16

17 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer /749 Tommy Wiberg Tekniska nämnden Svar på Medborgarförslag från Frank Weber om att återställa gratis parkering Ärendebeskrivning Frank Weber har skickat in ett medborgarförslag till kommunen om att återinföra gratis parkering vid Stadshuset. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Frank Weber om att återställa gratis parkering den 1 juli 212 Medborgarförslag från Frank Weber om att återställa gratis parkering, beslut KF den 27 augusti 212 Remiss till tekniska nämnden avseende medborgarförslag från Frank Weber den 12 september 212 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 212 Utredning Då parkeringsplatser blir alltför belastade bör någon form av reglering ske så att så många som möjligt kan utnyttja parkeringsplatser. I detta fall uppkom behov av att reglera parkeringsplatsen längs Thulingatan. Detta medförde att parkeringsplatsen utanför stadshuset av skatteskäl inte längre kunde vara fri för anställda. Dessutom var parkeringsplatsen tidigare ofta fullbelagd och besökande hade svårt att finna en ledig plats. Det beslutades att stadshusparkeringen skulle bli allmän och regleras. Följande parkeringsmöjligheter finns nu: Några platser är avgiftsbefriade med max parkeringstid 15 minuter. Några fler platser har avgift 5 kronor per timme mellan kl 8-17och max parkeringstid 2 timmar. Övriga platser med undantag av reserverade poolbilsplatser har avgift 5 kronor per timme mellan kl Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

18 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer /749 Idag finns det goda möjligheter till att få en ledig plats utanför stadshuset. De avgiftsfria platserna är också väldigt ofta lediga för de som har korta besök i Stadshuset. Förslag till beslut Tekniska kontoret föreslår Tekniska nämnden föreslå Kommunstyrelsen besluta att att avslå medborgarförslaget om återställning av gratis parkering utanför stadshuset samt, översända Tekniska kontorets tjänsteskrivelse som svar på medborgarförslaget Mikael Fritzon Teknisk chef Tommy Wiberg Trafikchef Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

19 DELEGERINGSBESLUT Diarienummer /329 Kommunsekreterare Mats Ulfwinger Remiss till tekniska nämnden avseende medborgarförslag från Frank Weber Nämnd: Kommunstyrelsen Delegat: Åsa Herbst Syfte: Frank Weber har inkommit med ett medborgarförslag om att parkeringen vid stadshuset åter blir avgiftsfri. Beslut: Ärendet remitteras till tekniska nämnden för yttrande senast den 14 december 212. Kommunstyrelsen Åsa Herbst Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2, Ängelholm Telefon Fax E-post Internet

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 177 Dnr 212/329 Medborgarförslag från Frank Weber om att återställa gratis parkering vid stadshuset i Ängelholm Ärendebeskrivning Förslagsställaren önskar att parkeringen vid stadshuset åter blir avgiftsfri. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Frank Weber inkommet den 1 juli 212 Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Just. sign. Utdragsbestyrkande

21 ÄNGELHOLMS KOMMUN Dela med dig av dina åsikter! Ängelholms kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet i våra verksamheter. Skriv ner dina synpunkter, beröm, klagomål eller förslag på förändring PORTO BETALT /17c/4,ry k ):4, f-b/ htil f,?/{,s ir i L /7( 99-a o L - `) Kontaktuppgifter Du kan välja att inte uppge namn och kontaktuppgifter, men då kan vi inte återkomma till dig med besked i frågan. Namn: Adress:. E-post: i zejelt./ 1.4" c-j-c,-q 2-4,"tö Cr> fr77 Du kan även lämna din åsikt på Besöksadress: Östra vägen 2, Ängelholm ä r Ängelholms kommun Ängelholm

22 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Diarienummer /86 Maria Birgander Tekniska nämnden Upphandling av drift av gatubelysning Ärendebeskrivning Gällande avtal för drift och underhåll av våra gatubelysningsanläggningar går ut För att kunna säkerställa fortsatt drift och underhåll på dessa anläggningar behöver en upphandling utföras på förslagsvis år. Denna anbudsförfrågan bör gå ut senast den 2 oktober för att säkerställa nytt avtal per den Beslutsunderlag Utdrag ur protokoll, Tekniska nämndens arbetsutskott Tekniska kontorets tjänsteutlåtande den 5 oktober 212 Preliminär anbudsförfrågan den 5 oktober 212 Teknisk beskrivning av Drift- och underhåll av gatubelysning den 8 oktober 212 Förslag till beslut Tekniska kontoret föreslår Tekniska nämnden besluta att ge tekniska kontoret i uppdrag att genomföra upphandling enligt bifogad preliminära anbudsförfrågan, samt att Tekniska nämndens ordförande, Christer Örning, bemyndigas att signera tilldelningsbeslut för ovanstående tjänst samt teckna avtal med vald entreprenör Mikael Fritzon Teknisk chef Maria Birgander Stadsträdgårdsmästare Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

23 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Drift och underhåll av gatubelysning Ängelholms kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 212-xx-xx

24 Titel/Kapitelrubrik Dokument nummer Sida/Sidor ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2/35 Uppdrag Underhåll av offentlig belysning inom Ängelholms kommun 212-xx-xx Uppdragsnummer Status Ändrings datum Bet. Förfrågningsunderlag Kod Text Ändr. AF INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...3 AFA ALLMÄN ORIENTERING...3 AFB AFC AFH UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER...7 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER...12 ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL...28 AFB ALLMÄNNA ARBETEN...29

25 Titel/Kapitelrubrik Dokument nummer Sida/Sidor ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3/35 Uppdrag Underhåll av offentlig belysning inom Ängelholms kommun 212-xx-xx Uppdragsnummer Status Ändrings datum Bet. Förfrågningsunderlag Kod Text Ändr. AF AFA AFA.1 AFA.12 AFA.121 AFA.122 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 7. ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Ängelholms kommun Tekniska kontoret Ängelholm Tel: Beställarens ombud under anbudstiden Maria Birgander Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Conny Borg AFA.14 Utsedda entreprenörer Återställning av hårdgjord yta ingår ej i entreprenaden utan utförs av beställaren. Entreprenören svarar för samordning och avrop.

26 Titel/Kapitelrubrik Dokument nummer Sida/Sidor ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 4/35 Uppdrag Underhåll av offentlig belysning inom Ängelholms kommun 212-xx-xx Uppdragsnummer Status Ändrings datum Bet. Förfrågningsunderlag Kod Text Ändr. AFA.15 AFA.155 Nätägare Nätägare - el E.ON Sverige AB Carl Gustafs väg Malmö Öresundskraft AB Västra Sandgatan 4 Helsingborg Bjäre Kraft Långskeppsgatan 1 Kraftgatan Ängelholm Västra Karup AFA.2 AFA.21 Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Entreprenaden avser drift (ej energi) och underhåll av kommunens offentliga belysning inom Ängelholms kommun enligt tekniska anvisningar inklusive jour och beredskap. Entreprenaden innebär totalansvar för all gatu- och parkbelysning.

27 Titel/Kapitelrubrik Dokument nummer Sida/Sidor ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 5/35 Uppdrag Underhåll av offentlig belysning inom Ängelholms kommun 212-xx-xx Uppdragsnummer Status Ändrings datum Bet. Förfrågningsunderlag Kod Text Ändr. Entreprenaden är uppdelad enligt följande: A. Förebyggande underhåll: -Seriebyte av ljuskällor -Inspektion / -Punktbyte av ljuskällor -Armaturbyte -Byte av rostskadade stolpar -Övriga underhållsarbeten B. Felavhjälpning: -I stolpcentral, gruppledning och armatur -Vandalisering Trafikskador (TFF skador och försäkringsbolag) -Kabelfel -Övrigt underhåll C. Ombyggnad och mindre utbyggnad. ) I entreprenaden skall ingå allt material och arbete, som erfordras för underhållet. Entreprenaden omfattar såväl befintliga anläggningar som tillkommande/ avgående delar under entreprenadstiden. Anläggningarna skall drivas så de uppfyller krav i tekniska anvisningar, föreskrifter, normer samt ta hänsyn till trafiksäkerhet och miljö. Arbetet skall bedrivas så att ett estetiskt tillfredställande utseende på anläggningarna erhålls. ) Obs! Ej ensamrätt, utan vid större omfattning kan konkurrens-upphandling ske. Entreprenören har samordning och innehavaransvar.

28 Titel/Kapitelrubrik Dokument nummer Sida/Sidor ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6/35 Uppdrag Underhåll av offentlig belysning inom Ängelholms kommun 212-xx-xx Uppdragsnummer Status Ändrings datum Bet. Förfrågningsunderlag Kod Text Ändr. AFA.22 Objektets läge Inom Ängelholms kommun. AFA.3 Förkortningar AF= Administrativa föreskrifter TA= Tekniska anvisningar AB 4 = Allmänna bestämmelser REBEL 91 = Teknisk beskrivning av vägbelysning VGU = Vägar och gators utformning ISO = International Standard Organisation (Internationella standardiseringsorganisationen) ELSÄK-FS = Starkströmsföreskrifterna MR = Mätregler ESA = Elsäkerhetsanvisningar IBL = Installationsbestämmelser STEV-FS= Elinstallationsföreskrifter AFS = Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling LOU= Lagen om offentlig upphandling APV=Arbete på väg B = Beställare E = Entreprenör AFA.4 Begreppsförklaring Funktionsbesiktning: Besiktning av funktion, specificerad i mätbara termer under avtalstiden. Åtgärdssyn: Besiktning av anläggningar i syfte att dokumentera nuvarande status och utifrån detta planera periodiska åtgärder. Årlig godkännande syn: Årligen godkännande av det förebyggande underhållet.

29 Titel/Kapitelrubrik Dokument nummer Sida/Sidor ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 7/35 Uppdrag Underhåll av offentlig belysning inom Ängelholms kommun 212-xx-xx Uppdragsnummer Status Ändrings datum Bet. Förfrågningsunderlag Kod Text Ändr. AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER AFB.1 AFB.11 Former mm för upphandling Upphandlingsförfarande Upphandling görs som en Öppen upphandling enligt LOU (27:191) med ändringar tom 211:131. Förhandling medges inte. AFB.12 Entreprenadform Utförandeentreprenad. AFB.13 Ersättningsform Fast pris utan indexreglering till och med , därefter fastpris med årsvis indexreglering enligt AFC.614. AFB.15 Förutsättningar för upphandling Beställaren får endast anta sådan entreprenör som är registrerad för redovisning och betalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A- skatt och arbetsgivareavgifter.

30 Titel/Kapitelrubrik Dokument nummer Sida/Sidor ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 8/35 Uppdrag Underhåll av offentlig belysning inom Ängelholms kommun 212-xx-xx Uppdragsnummer Status Ändrings datum Bet. Förfrågningsunderlag Kod Text Ändr. AFB.2 AFB.21 AFB.22 Förfrågningsunderlag Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget läggs upp på anbudsportal: Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: 2 Ändringar i AB4, se AFC AB4 (bifogas ej) 6 Förfrågningsunderlag 6 Särskilda mät och ersättningsregler MER Anläggning 1 (bifogas ej) 9 Administrativa föreskrifter, daterade 212-xx-xx 1 Mängdförteckning och à-prislista ej prisatt 212-xx-xx 11 Teknisk beskrivning 13 Övriga handlingar 13.1 Gällande starkströmsföreskrifter, ELSÄK-FS (bifogas ej) 13.2 EBR-publikation, Information om underhåll av vägbelysning (bifogas ej) 13.4 Trafikverkets Regler för säkerhet vid vägarbete och transporter (bifogas ej) 13.5 EBR-standard KJ 41:9 (bifogas ej) 13.6 ESA (bifogas ej) 13.7 Sammanställning över tändställen Anläggningsregister Kommungräns med gräns för nätägare. Anbudsgivaren ska själv kontrollera att han för anbudsgivning erhållit fullständigt förfrågningsunderlag enligt ovan.

31 Titel/Kapitelrubrik Dokument nummer Sida/Sidor ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 9/35 Uppdrag Underhåll av offentlig belysning inom Ängelholms kommun 212-xx-xx Uppdragsnummer Status Ändrings datum Bet. Förfrågningsunderlag Kod Text Ändr. AFB.23 Upplysningar under upphandlingen/frågor och svar Frågor ska ställas senast tio dagar före anbudstidens utgång, det vill säga senast och kommer att besvaras till samtliga som begärt ut förfrågningsunderlaget snarast och senast sex dagar före anbudstidens utgång, det vill säga Eventuella frågor, förtydliganden eller kompletteringar sker via upphandlingsstödet KOMMERS på adress Anbudsgivare som via kommers registrerat sin e-postadress i denna upphandling får automatiskt meddelande som rör upphandlingen via e-post. Övriga anbudsgivare måste själva bevaka eventuella förtydliganden, svar eller kompletteringar. Har du frågor om Kommers upphandlingsstöd, kontakta Håkan Anderberg via e-post: AFB.3 Anbudsgivning Det åligger anbudsgivare, att före anbudets avgivande, på plats förvissa sig om belysningsanläggningarnas utbredning, belägenhet och funktioner samt göra sig fullt förtrogen med de förhållanden som kan inverka på kostnaderna för entreprenaden och dess bedrivande. Anbudsgivaren svarar för eventuella kostnader i samband med anbudet.

32 Titel/Kapitelrubrik Dokument nummer Sida/Sidor ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1/35 Uppdrag Underhåll av offentlig belysning inom Ängelholms kommun 212-xx-xx Uppdragsnummer Status Ändrings datum Bet. Förfrågningsunderlag Kod Text Ändr. AFB.31 Anbuds form och innehåll Anbudets märkning och adressering Anbud ska lämnas elektroniskt via: Anbud via fax, epost eller brev accepteras ej. Entreprenören skall i anbudet: Namnge ombud, arbetsledning, kvalitetsansvarig, miljöansvarig samt den person som ska användas i arbetsmiljöarbetet under entreprenadtiden (BAS-P och BAS-U) samt vid anmodan bifoga namngivna personers CV. Visa att ansvarig elinstallatör innehar allmän behörighet och är registrerad hos entreprenören. Redogöra för sin organisation samt personalens erfarenheter och kompetens avseende liknande entreprenader. Namnge eventuella underentreprenörer. Redogöra för erbjuden maskinpark, utrustning mm. Ange anbudssumma (exkl. moms). Bifoga prissatta mängdförteckningar enligt AFB.22. Redovisa sitt kvalitets- och miljösystem. Bifoga kopia av F-skattesedel. Entreprenören skall vara registrerad för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Intyg att anbudsgivare s har minst risknivå 5 på CreditSafe s rankningslista eller motsvarande. Intyg att uteslutningsgrund enligt LOU 1 kap 1 o 2 ej föreligger. Av Skatteverket och Kronofogdemyndigheten besvarad blankett SKV 482 Begäran om upplysningar för upp handling. SE AFB.51. Bifoga kopia av Registreringsbevis (från Bolagsverket). Ange e-postadress dit tilldelningsbeslut ska skickas. Ange vem som svarar på eventuella frågor om anbudet.

33 Titel/Kapitelrubrik Dokument nummer Sida/Sidor ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 11/35 Uppdrag Underhåll av offentlig belysning inom Ängelholms kommun 212-xx-xx Uppdragsnummer Status Ändrings datum Bet. Förfrågningsunderlag Kod Text Ändr. Ange 3 st relevanta referensobjekt som omfattar drift- och underhåll av gatubelysningsanläggningar. Referensobjekten får inte vara äldre än 3 år Namn, telefonnummer och e-post adress till referensperson skall anges. Referensobjekten ska vara i Sverige samt omfatta minst 4 st ljuspunkter. Ange e-post adress till ombud. Avser anbudsgivare att anlita underentreprenör skall denne namnges i anbudet och underentreprenörens lämplighet underställas B: s prövning. Anbudssumman enligt mängdförteckning handling 1 som ifylld bifogas anbudet. Förutom totalanbudssumma skall delsummor för ovanstående anges. Anbud skall avges på svenska. Anbud skall avges i svensk valuta (sek). Anbud skall avges exklusive mervärdesskatt. Anbud som inte är komplett enligt ovan kan komma att förkastas. AFB.311 Huvudanbud Alternativa anbud tillåts inte. AFB.313 AFB.32 AFB.33 Komplettering av anbud På anmodan skall inom 5 arbetsdagar följande uppgifter lämnas: Översiktlig tidplan. Faktureringsplan. Anbudstidens utgång Anbud skall vara beställaren tillhanda senast Anbuds giltighetstid Anbudsgivaren är bunden till sitt anbud till och med

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2012-10-18, kl 17:00 19:50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2012-10-18, kl 17:00 19:50 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2012-10-18, kl 17:00 19:50 Christer Örning (M) Sven Aidemark (FP) tjg ersättare för Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Lars Lindström

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98 Samhällsbyggnadskontoret Bengt Marntell 0435-391 71 tekniskakontoret@perstorp.se Sida Administrativa föreskrifter 1(6) Datum Referens 2012-06-25 Beläggning 2012-2013 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättade i anslutning till AMA AF 07 Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anpassade administrativa föreskrifter Bilaga II AF AFA AFA 1 ANPASSADE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmän orientering Personuppgifter AFA.11 adress, e-post, telefon AFA.12 Beställare

Läs mer

Drift och underhåll av offentlig belysning inom Ängelholms kommun

Drift och underhåll av offentlig belysning inom Ängelholms kommun FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Drift och underhåll av offentlig belysning inom ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2/35 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.)

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.) Linköpings kommun samhällsbyggnad Diarie Skallkrav 1.0 Sekretess Krav 1.1 Ange om anbudsgivaren anser att sekretess råder för hela eller delar av anbudet, om ja ska man beskriva enligt AFB.55. Svaret på

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091).

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). AF AFA AFA. 1 AFA. 12 AFA. 121 AFA. 1211 AFA. 21 AFA. 2 AFB AFB. 1 AFB. 12 AFB. 13 AFB. 14 AFB. 15 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Sofia Rosendahl Tfn:

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun Arbetsnamn på projektet är Randerslund

Läs mer

ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON

ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON Antal blad 9 Blad nr 1 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Krav på leverantörens tekniska specifikationer Utvärderingsregler Kommersiella villkor Administrativa bestämmelser Sara Bäckström 2 Förfrågningsunderlag, krav Tillfrågade

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Seglora fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-09-26 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

KALLELSE 2013-12-02. Trafiknämnden. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum:Grön, 2013-12-02, kl 16:00. Sekreterare

KALLELSE 2013-12-02. Trafiknämnden. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum:Grön, 2013-12-02, kl 16:00. Sekreterare KALLELSE 2013-12-02 1 (1) Trafiknämnden Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum:Grön, 2013-12-02, kl 16:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Christer Örning Ordförande Annike Åkesson Sekreterare

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

1 ENTREPRENADKONTRAKT

1 ENTREPRENADKONTRAKT 1 ENTREPRENADKONTRAKT För utförande skötsel av väg- och gatubelysningsanläggningen i Ödeshögs kommun Beställare Entreprenör Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Org.nr: Datum: ENTREPRENADKONTRAKT

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område.

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område. Förfrågningsunderlag 09-02-26 PM 1 Skötsel av Utemiljö Ändringar mot förfrågningsunderlag daterat 2009-02-09 Komplettering av UF3.31 Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

Ombyggnad av tak Pilagården

Ombyggnad av tak Pilagården Ombyggnad av tak Pilagården Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-06-11 1 (16) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.2 Orientering om objektet AFB

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 1/6 Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 2013-03-08 1. INLEDNING Denna förfrågan avser projektering av Arkitekthandlingar. Som option kan även uppdraget utökas och komma att omfatta upphandling och samordning

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling 06.1 Status Förfrågningsunderlag Småbåtshamn Bondökanalen Datum 2015-04-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA AFA Allmän orientering 2-3 AFB Upphandlingsföreskrifter 4-8

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 1 (11) H Håbols Fibernet ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-04-03 1 AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 2 (11) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser

Läs mer

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad Handling 6.1 Sidantal 26 Vändskivan 5E Butikslokal Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Plåt Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande av utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF)

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter 1 (12) AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter för årsavtal gällande ventilations-arbeten. Avtalet avser perioden 2014-02-01 2017-01-31 med

Läs mer

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Upphandling av entreprenader Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Ansvarsformer Mycket delad entreprenad Delad entreprenad

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR 20141126. DAT ANSLUTER TILL AF AMA 12 TOTALENTREPRENAD ENÅNGERS SKOLA, OMBYGGNAD STYR ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 2:3, HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvall 20141126 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlag Upphandlingen Löneförmedling tjänst Dnr: EL-12054. Upphandlingen Löneförmedling tjänst

Anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlag Upphandlingen Löneförmedling tjänst Dnr: EL-12054. Upphandlingen Löneförmedling tjänst Anbudsförfrågan Avseende Eskilstuna kommun, inbjuder presumtiva anbudsgivare att lämna anbud på avtal avseende projektet Löneförmedling enligt detta förfrågningsunderlag. Emma Larsson Upphandlare Datum:

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke 2008-04-08 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke Härmed inbjuds Ni till förenklad anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.123 Beställarens

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt skall bifogas anbudet.

Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt skall bifogas anbudet. Bilaga 8 ANSÖKNINGSFORMULÄR avseende Hyresvärd gällande nya lokaler för Mittuniversitetet i Sundsvall Dnr MIUN 2013/1615 Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 Anbud om- och tillbyggnad hus F, Ede Skola, Delsbo, Hudiksvalls Kommun Anbudsgivare (namn): 1. Anbudspris Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel?

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Entreprenadrätt Bra att veta Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Hur undviker man fel? Vad är en entreprenad? Med entreprenad

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

Sporthallen Tibro B-hallen

Sporthallen Tibro B-hallen dat 13 01 02 sid 1(14) Sporthallen Tibro B-hallen Tibro Kommun Byte av sportgolv med ventilation ANSLUTER TILL AF AMA 12 ANTAL SIDOR (14) DAT 13 01 02 dat 13 01 02 sid 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF OCH

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD Etablering och drift av återvinningscentral i Stockholms stad 1 (6) Förhandlad upphandling Etablering och drift av återvinningscentral

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 BRF UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN, VÄRMDÖ ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 Tillbyggnad 20 radhus Ljung 1:4, Värmdö 2012-06-18 Upprättad av: Ingrid Westman 2012-06-18 ALLMÄN ORIENTERING Brf Utsikten Torsbyfjärden

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER. Parter. Malmö högskola och Leverantör. Kontaktperson

AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER. Parter. Malmö högskola och Leverantör. Kontaktperson / Gemensam förvaltning Violeta Gamalan / Upphandlare INREDNINGSARKITEKT- TJÄNSTER Bilaga 1 (FFU) AVTALSMALL LEVERANTÖR Mahr 24-2011/519 AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER Parter och Kontaktpersoner Leveransfrågor

Läs mer

Upphandling städtjänster

Upphandling städtjänster Upphandling städtjänster Anbudsformulär-Bilaga 1 Trapphus-förvaltningskontor Anbudsformulärets syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter som skall lämnas i anbudet. Anbudsformuläret underlättar

Läs mer