EIO Aktuellt. Vinnare i Yrkes-SM. Elsäkerhetsverket agerar efter EIOs rapport "Noll Koll"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EIO Aktuellt. Vinnare i Yrkes-SM. Elsäkerhetsverket agerar efter EIOs rapport "Noll Koll""

Transkript

1 EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR Vinnare i Yrkes-SM "Att min insats räckte till guld är jättekul", sa en överlycklig Jonas Frölander när han vunnit grenen Telekommunikation i Yrkes- SM i Umeå. Läs mer på sidan 6. Foto: jesper mott Elsäkerhetsverket agerar efter EIOs rapport "Noll Koll" Elsäkerhetsverket och representanter för flera av de byggvaruhus som förekom i EIOs rapport Noll koll" tar sig nu an problemet. Nya arbetsmiljöföreskrifter - kan kosta skjortan att göra fel Från och med den 1 juli blir arbetsgivarens ansvar för en säker arbetsplats tydligare. Då förändras Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS).

2 Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps INNEHÅLL EIO AKTUELLT NR Samverkan är bästa vägen framåt Statistik visar att arbetsmiljön har förbättrats markant under senare decennier och för svenska företag står arbetsmiljön högt på agendan enligt en ny rapport som Svenskt Näringsliv låtit göra. Det är viktigt att lyfta fram att byggarbetsmiljön inte ser så mörk och dyster ut som media ibland vill göra gällande. Samtidigt sker det fortfarande olyckor så vi får aldrig slå oss till ro. Arbetsmiljöarbetet måste ständigt utvecklas och ett konstruktivt samarbete mellan byggbranschens aktörer är utan tvekan den bästa vägen framåt. Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 10 Sid 12 Ledaren EIOs "Noll Koll" rapport Ny kull med ELRÄTTa företag EIOs årsmöte i Karlskrona På gång i behörighetsutredningen Yrkes-SM säkrar kompetensen Diplomregn på Brinellgymnasiet Nya arbetsmiljöföreskrifter Fråga EIOs experter EIOs Grossistprisfil Elförlaget satsar på E-böcker Kurskalendarium, nya medlemmar Men regelverket kring arbetsmiljö är inte alltid så lätt att begripa. Många tycker att det är svårt att ta till sig och förstå regelverket, och det drabbar framförallt små företag. EIOs viktigaste uppgift är att driva utvecklingen av elteknikbranschen, och i det uppdraget ingår att ge våra medlemmar förutsättning att verka för en trygg och säker arbetsmiljö. I förlängningen innebär det att ditt företag kan växa, bli mer attraktivt och inte minst viktigt bli mer lönsamt. I sommar träder förändringar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter i kraft, om du inte följer dessa kan du drabbas av dyra sanktionsavgifter. Det gäller främst bygg- och anläggningsarbete, ställningar och asbest. Det kan du läsa mer om i detta nummer av EIO Aktuellt och behöver du ytterligare information eller har frågor kontakta någon av våra kunniga jurister på kansliet. Vi finns här när du behöver oss! Jan Siezing, vd EIO Följ oss på webben facebook.com/eio.se EIO Aktuellt Produktion: Jenny Bäckström Ansvarig utgivare: Henrik Nygård, , Webbadress: För uppdatering av medlemsuppgifter, frågor om lösenord och liknande, kontakta Åsa Anderberg, , Vi finns alltid på: 2 EIO AKTUELLT nr

3 Noll koll Elsäkerhetsverket Stora brister vid butiksförsäljning av elartiklar agerar efter EIOs "Noll Koll" rapport Elsäkerhetsverket och representanter för flera av de byggvaruhus som deltog i EIOs rapport Noll koll Stora brister vid butiksförsäljning av elartiklar, tar sig nu an problemet. t e x t: s ta f fa n j thor s e l l Noll koll har utgjort ett bra underlag och pekade på en brist som vi delvis var medvetna om, men som vi måste ta tag i tillsammans med bygghandeln, säger Elisabet Falemo, generaldirektör på Elsäkerhetsverket, till EIO-Aktuellt. Rapporten visar att byggvaruhandeln inte tar sitt ansvar när det gäller att informera konsumenterna om regler och säkerhet kring elprodukter och elarbeten. Till följd samlade Elsäkerhetsverket flera av de stora byggvaruhusen och beskrev det regelverk som finns kring produkter och installationer. Vi diskuterade bristerna i informationen till konsumenter och vad vi tillsammans kan förbättra. Bygghandlarna efterfrågade bland annat information om reglerna som de kan få med i det egna skyltmaterialet, och stöd i de viktigaste frågorna inom elteknik, säger Elisabet Falemo. I dag finns inte några specifika krav på försäljaren att informera konsumenten om behörighetskraven, varken på internet eller i butik. Vi vill att diskussionerna ska leda till samarbete där vi kan bidra i exempelvis utbildningssammanhang, så att vi ökar kunskapen om vad man själv får göra och vad bara en elinstallatör får göra, säger Elisabet Falemo. Stora brister vid butiksförsäljning av elartiklar EIO 1 Johan Martinsson, bransch- och affärsutvecklingschef på EIO Johan Martinsson, bransch- och affärsutvecklingschef på EIO, är hoppfull. Det är mycket bra att Elsäkerhetsverket tagit till sig den information som finns i vår rapport och agerat, säger han. Vill du veta mer? Kontakta Johan Martinsson, EIO AKTUELLT nr

4 foto: jesper mott foto: jesper mott 21 maj var startskottet för nykomlingar i ELRÄTT-familjen. Donald Andersson hoppas få hjälp med marknadsföring. Ny kull med företag blir Elrätta Full fart från start. Så kan introduktionsutbildningen inom Elrätt som nyligen hölls för ett tjugotal EIO medlemmar beskrivas. Efter en intensiv inledning den 21 maj är de nu redo att gå vidare i höstens Elrätt med en ny giv för text: jesper mot t Mötet som ägde rum i Örebro lockade medlemmar från såväl Stockholm som Västervik och Karlstad. Det vittnar om nyfikenheten hos en ny kull företag som vill lyfta sig och bli Elrätt. Johan Martinsson, branschchef på EIO och ansvarig för programmet menar att det han går igenom på introduktionen går att omsätta i praktiskt arbete per omgående. De som prioriterar varumärkesarbete, genomtänkta affärsmodeller, elsäkerhet och kundfokus märker att det inte är något som inkräktar på deras vanliga jobb. Snarare märker de att de avlastas, säger Johan Martinsson. Zabina Edberg, som är delägare och foto: jesper mott Zabina Edberg fick nys om ELRÄTT via radioreklam. platschef på Rosendal El AB i Enköping, bestämde sig för att bli Elrätt efter att ha hört radioreklam. Att bli Elrätt tycker jag är ett bra sätt att visa att vi är seriösa. Det är en kvalitetsstämpel, säger Zabina Edberg. Företaget jobbar med marknadsföring, men vill utveckla det vidare. Zabina Edberg vill också lära sig hur hon kan göra sina 20 medarbetare till ambassadörer för Elrätt och för firman. Sedan tycker jag det är viktigt att bli bättre på att kommunicera med slutkunderna. Om vi förklarar vad vi gör för dem och ger dem alternativa lösningar så känner de sig mer delaktiga. Vi hjälper dem att komma på vad de söker helt enkelt. Donald Andersson äger och driver GÖREL Norden AB. Han var i kontakt med Elrätt i Karlstad redan 2011, men tiden var inte mogen för företaget just då. Nu är han tillbaka. Jag såg potentialen i detta då, men nu är vi verkligen redo att gå in och jobba med detta mer aktivt, säger Donald Andersson. Inom ramen för ytterligare ett företag tar han konsultuppdrag för att hjälpa kunder med effektivisering av elen. Effektiviseringar och kostnadsbesparingar för kunderna är fundamentalt för Elrätt, men det är marknadsföring och Elrätts starka varumärke som Donald Andersson hoppas få mest fördelar av. Elteknikbranschen är konservativ. Det är svårt att få folk att ta till sig nya arbetssätt. Här får jag input som jag kan ta till medarbetarna och få dem att se möjligheterna med nya sätt att möta våra kunder. Johan Martinsson ser med tillförsikt fram emot hösten då Elrätt kommer att få ett tydligare fokus på just mötet mellan elinstallatör och slutkund. Många möten är planerade och vid årsskiftet lanseras appen Idébanken där goda exempel och spännande lösningar finns samlade för företagen som är Elrätt. Det är också kul att grossister och leverantörer är så intresserade av att hjälpa och stötta elföretagen som vill utveckla sättet att möta elteknikföretagen. Det hjälper hela branschen att bli mer lönsam, givetvis även grossister och leverantörer, säger Johan Martinsson. 4 EIO AKTUELLT nr

5 Stadgeändring och nya suppleanter när EIO höll årsmöte foto: staffan j thorsell En bestämmelse i EIOs stadgar ändrades under årsmötet, som i år ägde rum den 16 maj på Karlskrona Konsthall. EIOs styrelse kan nu omedelbart utesluta ett medlemsföretag som på allvarligt sätt brutit mot stadgarna. Under mötet välkomnades även två nya suppleanter till styrelsen. t e x t: s ta f fa n j thor s e l l Förslaget till stadgeändringen godkändes utan invändningar och det är nu alltså möjligt för EIOs styrelse att utesluta ett medlemsföretag, om företaget i väsentlig grad brutit mot bestämmelserna i dessa stadgar eller med stöd därav fattade beslut eller EIOs affärsetiska regler. -Vi har nyligen sett över kriterierna för beviljande av medlemskap. Nu är det fråga om den andra delen, det vill säga uteslutning. Det krävs inte längre uppsåt, vilket varit svårt att bevisa. Den nya skrivningen gör det något enklare att agera mot medlemmar vid allvarliga brott mot EIOs stadgar och bestämmelser, säger Åsa Kjellberg Kahn, vice vd och förhandlingschef på EIO. Under mötet, som ägde rum på Karlskrona Konsthall, välkomnades även två nya styrelsesuppleanter, Jonas Kihlberg som är regionchef på Caverion och Jonas Netterström som är vd på Elajo. Jörgen Matsson, som slutar som suppleant, tackades med blommor på konsthallens scen. Nytillträde Jonas Kihlberg ser nu kompetensutveckling som en viktig del i styrelsens arbete. Elteknikbranschen behöver ett kompetenslyft som gör det möjligt för oss att tydligt ta vårt ansvar för att vara med och utveckla hela byggbranschen och servicemarknaden. Vi installatörer behöver minska kompetensgapet till våra beställare. Det gör vi genom att fortsätta integrera oss med yrkeshögskolor och universitet, då kommer effekterna sprida sig till våra tekniker och elektriker genom ett förbättrat ledarskap och bättre relationer med leverantörer och kunder, säger han. Intensivt möte i behörighetsutredningen EIOs elsäkerhetsutskott träffade nyligen regeringens utredare av elbehörighetssystemet, Bo Diczfalusy, och hans stab för att ge sin syn på problemen i det befintliga behörighetssystemet och på hur det skulle kunna fungera bättre. Det blev ett möte med skarpa budskap och intensiva diskussioner. t e x t: s ta f fa n j thor s e l l Än så länge är jag något förvånad över att jag inte fått in fler synpunkter till utredningen, som präglas av öppenhet. Men här har EIO varit mycket aktiva, med ett klart budskap, och det är jag tacksam för, sa Bo Diczfalusy under mötet. Jan Siezing, vd på EIO, och Joakim Grafström, EIOs elsäkerhetsexpert, fick tid att förklara de inkonsekvenser som i dag genomsyrar behörighetssystemet, och de följder de får för medlemsföretagen, konsumenterna och elteknikbranschen. Joakim Grafström talade bland annat om att det inte finns någon enhetlig lägstanivå för yrkesmännen och yrkeskvinnorna i dag, och att det kan leda till snedvriden konkurrens. Det är även svårt för konsumenten att välja rätt företag, då den som ska utföra elarbetet är helt oreglerad. Dessutom är ansvarsfrågan oklar, eftersom det finns flera regelverk ellagen, arbetsmiljölagen och brottsbalken. Mycket viktigt är också, förklarade Joakim Grafström, att elektrikerna får en högre status på marknaden högre status, alltså. I dag anses han eller hon egentligen bara kompetent om det finns en anställning och ett överinseende av en behörig elinstallatör. Frågorna från enmansutredarens stab, utredningssekreterare Annika Atterwall och Cecilia Ljung, duggade tätt. De handlade bland annat om att arbetsgivarens ansvar skulle kunna fungera bättre som garanti än ett yrkesbevis, och om att konsumenten även kan kontakta företaget om han eller hon vill bekräfta elektrikerns kompetens. Jan Siezing svarade att det skulle vara otryggt och omständligt för konsumenten som i första hand är intresserad av att veta att elektrikern som gör jobbet har rätt kompetens. Det kan också bli svårt för elteknikföretagen att rekrytera rätt personer och nuvarande bestämmelser försvårar när det gäller att anställa eller till och med ta sig an vissa uppdrag. EIO AKTUELLT nr

6 FOKUS: KOMPETENSUTVECKLING foto: jesper mott Hampus Andersson, Relacom, var en av de tävlande i telekommunikation under Yrkes-SM Yrkes-SM säkrar kompetensen Yrkes-SM 2014 är avgjort och Sverige har fått en ny mästare i elinstallation och en i telekommunikation. Tävlingen är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till moderna yrkes utbildningar och i årets upplaga deltog fler tävlande än något år tidigare. För EIO är Yrkes-SM en unik möjlighet att säkra kompetensen i framtidens elteknikbransch. text: l ars-göran hedin Johan Ledin, som gick på Parkskolan i Örnsköldsvik och jobbar på TF Ventilation & El AB i Rättvik tog hem guldet i kategorin Elinstallation. Jonas Frölander, som gick på EIO-ägda Elteknikbranschens gymnasium i Nyköping och som i dag jobbar på Caverion vann kategorin Telekommunikation. Det är svårt att fatta att jag vann. Jag var lite tveksam efter KNX-programmeringen, men den var ju helt ny för de flesta av oss, sa Johan Ledin till EIO-Aktuellt, precis efter vinsten på Nolia i Umeå. Jonas Frölander kände sig ganska säker på att vara en av medaljörerna när det var dags för prisutdelning. Det gick lite trögt första dagen, men andra dagen lossnade det mer och mer. När jag sedan vann snabbtävlingarna i fibersvetsning och fönsterkanalsinstallation, var jag nästan säker på en pallplats. Att min insats sedan räckte till guld, var jättekul, sa en överlycklig Jonas Frölander efteråt. Fler än besökare kom, de flesta av dem skolelever som fick se hur spännande det kan vara att välja en yrkesinriktad utbildning på gymnasiet. För Johan Ledin och Jonas Frölander väntar Yrkes-VM i Brasilien nästa år. Det här är oerhört viktiga evenemang. Intresset och kännedomen om Yrkes-SM ökar för varje år och det är väldigt kul att se den rekordstora siffran i antalet anmälda yrken, säger Pontus Slättman, avgående ansvarig för grundutbildningsfrågor på EIO. Han förklarar att EIO är med och arrangerar Yrkes-SM för att öka intresset för elteknikbranschen bland ungdomar och höja statusen på yrket för säkra kompetensförsörjningen till branschen i framtiden. Och det handlar inte bara om rätt antal elever, utan även om rätt individer som förstår vad elteknikbranschen innebär och har att erbjuda. Vi engagerar oss i tävlingarna mycket för att arbeta med kvalitet. Vi får erfarenheter och kunskap av att bedöma yrkeskunnande på både nationell och internationell nivå. Dessutom skickar vi signaler till skolvärlden om vad som krävs i form av kompetens i elteknikbranschen, säger Pontus Slättman. 6 EIO AKTUELLT nr

7 Vägen till Yrkes-SM går via certifiering Inför Yrkes-SM arrangerar EIO Tele Cup och ECY Cup varje år. De elever med bäst resultat här går vidare till Yrkes-SM. Men nyttan är större än så. Frågorna i det frivilliga Tele Cup-provet, bygger på kompetensbeviset Elteknikbranschens Telecertifikat TC1 för yrkesverksamma teletekniker. Ett resultat över 70 procent innebär att eleven klarat kraven för TC1, och att han eller hon kan kvittera ut certifikatet efter en tids arbete. Diplomregn på Brinellgymnasiet foto: lars-göran hedin I år svarade 21 elever av samtliga 250 deltagande rätt på minst 70 procent och klarade därmed kravet. Totalt hade 75 elever minst 50 procent rätt. Provet är ett utmärkt tillfälle att jämföra sina kunskaper inom området med andra elever över hela landet. Man ska komma ihåg att kravnivån på 70 procent är riktad till yrkesverksamma som har jobbat några år. Därför tycker vi att ett resultat över 50 procent är ett bra resultat för elever som går ut elprogrammet, säger Joakim Carlsson, ansvarig på EIO för tele- och dataområdet. En riktig topptrio ettan i cupen David Karlsson, årets lärare Daniel Carnegård och tvåan i ECY Cup Felix Liao. När resultaten i årets ECY Cup sammanräknats stod det klart att en skola slagit alla tidigare rekord när det gäller tävlingsresultaten. Åtta av de tio bästa eleverna i landet kommer i år från Brinellgymnasiet i Nässjö. Liksom tre av de fem bästa klasserna. Och titeln som Årets lärare tilldelades Daniel Carnegård, lärare på just det Brinellgymnasiet. Resultatet av årets ECY Cup, som är ett rikstäckande elteknikprov för elever i tredje året på gymnasieskolornas elprogram, visade att det finns ganska stora kunskapsskillnader mellan skolorna. Men de flesta får godkänt, och huvudsyftet med ECY Cup är att ge elever möjligheten att få sitt ECY-certifikat. Skillnaderna mellan skolorna är dock stor när det gäller resultatet på elsäkerhetsdelen. Många har bra resultat medan andra har rent av dåliga, och det drar ner snittet i landet. Att mer än hälften av eleverna i en och samma klass inte klarar godkänt resultat på elsäkerhetsdelen är inte bra. Det ger oss å andra sidan riktlinjer för hur vi ska jobba vidare med utbildning och kompetensförsörjning, säger Pontus Slättman. Du kan läsa mer om alla tävlingar, och om årets vinnare på Yrkestävlingarna inom elteknik sponsras av ETG i Sverige, Schneider Electric, SELGA, Nexans kabel, MP Bolagen och KNX Sweden. text: l ars-göran hedin Varje år delas 40 diplom och ett antal priser ut till de elever som gjort bäst ifrån sig i ECY Cup. Cupen, som anordnas av Elbranschens Centrala Yrkesnämnd, är ett teoretiskt kunskapsprov som också fungerar som uttagning av tävlande i yrkes- SM. Av årets 40 diplom delades 28 ut till elever på en och samma skola det lär vara rekord. Diplom och priser överlämnades av Dennis Ahlgren från EIO och Piero Palusa från SEF vid en ceremoni på skolan den 20 maj. Det är en enastående prestation av elever och lärare på Brinellgymnasiet att ta hem så här många diplom och samtidigt erövra båda topp-placeringarna i den individuella tävlingen, konstaterade Piero Palusa innan utdelningen inleddes. Skolans rektor Bengt Larsson solade sig i dagens glans och tackade lärarlaget på skolans elprogram för deras insatser. Speciellt vände han sig till Daniel Carnegård som utsetts till Årets lärare. Det var tur för skolan att vi redan förhandlat om årets löner innan den här utmärkelsen kom dig till del, skojade han. Daniel Carnegård har varit lärare på skolan i sju år. Han var tidigare elektriker på Elajo och Bravida i Nässjö. I likhet med alla sina kollegor är han behörig lärare Daniel läste in både den pedagogiska behörigheten och allmän behörighet i elinstallation under de första åren som lärare. Vi har ett ovanligt ungt lärarlag här på skolan de flesta är runt 30 så med mina 46 år är jag äldst bland lärarna. Det tror jag är ovanligt på elprogrammen i svenska skolor, menar Daniel. Hans egen förklaring till skolans goda placeringar är att lärarlaget lägger så stort fokus på pedagogiken här. Vi arbetar hela tiden med nya metoder för att väva samman den teoretiska och praktiska delen av utbildningen, förklarar han. EIO AKTUELLT nr

8 ARBETSMARKNAD OCH JURIDIK Nya arbetsmiljöföreskrifter: Kan kosta skjortan att göra fel Från och med den 1 juli blir arbetsgivarens ansvar för en säker arbetsplats tydligare. Då förändras Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS). Enligt Rickard Lindberg, ansvarig för arbetsmiljöfrågor på EIO, kan det kosta skjortan att göra fel. foto: colourbox t e x t: s ta f fa n j thor s e l l Främst handlar förändringarna om nya sanktionsavgifter. En arbetsgivare kan, till exempel, hållas ansvarig för om en medarbetare slarvar med skyddsutrustning, och därmed krävas på en avgift. Ett annat exempel är att en arbetstagare som bygger en hantverkarställning eller rullställning måste ha genomgått utbildning och kunna uppvisa utbildningsbevis för den typen av ställning. Om Arbetsmiljöverket gör inspektion och ser att utbildningsbevis saknas blir sanktionsavgiften kronor för varje person som utbildningsbevis saknas för. Ett företag kan alltså få betala för flera personer, säger Rickard Lindberg. EIO och flera andra arbetsgivarorganisationer ska under våren hålla informationsseminarier om hur medlemsföretagen bör förhålla sig till förändringarna. Men nyligen ägde ett förberedande informationsmöte rum inom EIOs beredning för små och medelstora företag. En av dem som deltog är Mattias Fahlberg, elinstallatör och ägare av Din Elkontakt i Kungälv AB. Jag tror att förändringarna kommer rensa ut de som inte tar ansvar för arbetsmiljön. Vi som gör det blir tvungna att vara ännu mer på tårna när det gäller utbildning och preventivt arbete i form av riskanalyser, säger han och fortsätter: Det är bra att vi fick informationen innan förändringarna träder i kraft, och därmed en chans att anpassa checklistor till branschens arbetsskaderisker. Rickard Lindberg säger att det alltid är lättare att göra rätt om företagen kan reglerna. Genom att vi får ut informationen i god tid ger vi våra medlemsföretag möjligheten att ligga steget före och alltid göra rätt, säger han. Vill du veta mer? Kontakta Rickard Lindberg, Seminarieinbjudan: Vad innebär de nya Arbetsmiljöföreskrifterna för dig? Med anledning av förändringarna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter genomför Sveriges Byggindustrier (BI) Entreprenörsskolan i samverkan med Arbetsmiljöverket, Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Entreprenörföretagen (PLR), Maskinentreprenörerna, VVS Företagen och Ledarna en serie informationsseminarier i hela landet. Under seminarierna redogör Arbetsmiljöverket för de förändringar, som främst berör branschen, och hur man bör förhålla sig till dem. Det blir också gott om tid för frågor och funderingar. Varje seminarium beräknas ta 2,5 timme i anspråk starttid anges nedan. Seminarierna riktar sig till: Företagsledare, platschefer, arbetsmiljöansvariga på alla nivåer, byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/U och skyddsombud hos entreprenadföretag, byggherrar samt regionala skyddsombud verksamma i bygg- och anläggningssektorn. Deltagaravgift: 495:- kr inkl. dokumentation och förtäring (exkl. moms). Gå in på Forandringar_Arbetsmiljoverkets_regelverk.pdf för att anmäla dig till ett seminarium nära dig! Välkommen! 8 EIO AKTUELLT nr

9 FRÅGA EXPERTERNA ROT-arbete förskott och delbetalning? Hans Heldring Branschekonomi Ett ROT-jobb påbörjas i december och kommer att pågå under ett par månader (dvs över årsskiftet). Kunden ska betala för jobbet i tre omgångar. Dels ett förskott på kr i november, sedan ytterligare kr i slutet av december, och slutligen kr när jobbet är klart. Kan kunden betala de första två beloppen som förskott (hela beloppen) och avdraget för ROT görs på den sista fakturan?! Nej, enligt Skatteverket har varje betalning ett eget värde oavsett om det är fråga om förskottsbetalning, a conto, delbetalning eller slutbetalning. Om kunden betalar hela beloppet på en förskotts- eller delfaktura kan något ROTavdrag inte medges för dessa, även om en slutreglering görs när jobbet är slutfört. För att kunna få ROT-avdrag för hela arbetet krävs att kunden enbart betalar en så stor del av varje faktura som motsvarar eventuellt material plus halva arbetskostnaden. Arbetskostnaden och ROT-avdraget måste alltså framgå av varje faktura. Observera att arbetet måste vara utfört innan utföraren kan begära utbetalning från Skatteverket. För de betalningar som gjorts före årsskiftet år 1 måste arbetet vara utfört senast 31 januari år 2 för att någon utbetalning ska vara möjlig. Ansökan ska dessutom vara inlämnad senast 31 januari år 2. Missad begäran om utbetalning för ROT-arbete?! Ett medlemsföretag har utfört ett ROT-jobb hos en kund och fått betalt för halva arbetskostnaden. Resterande del av arbetskostnaden skulle företaget ha begärt utbetalning av från Skatteverket, men företaget missade att göra detta inom föreskriven tid (31 januari). Hur ska det förlorade beloppet hanteras? Måste man utfärda en kreditfaktura för att få korrigera momsen? Enligt Skatteverket ska den uteblivna ersättningen redovisas som en kundförlust i den period då förlusten anses definitiv, dvs februari i det här fallet (eftersom sista dagen för begäran om utbetalning är 31 januari). Förlusten är avdragsgill och den utgående momsen får sänkas. Något krav på att utfärda en kreditfaktura finns inte enligt Skatteverket. Anställning av sommarjobbare 16 år? Vi vill anställa två sommarjobbare i sommar. Vad får de göra och vad måste jag tänka på, den ena är 16 år och den andra är 15 år, men fyller 16 nu i sommar.! Rickard Lindberg Arbetsgivarfrågor Roligt att du vill ta in ungdomar, det är viktigt och betydelsefullt både för samhället och för ungdomarna själva. Arbetsuppgifterna för en minderårig, dvs under 18, ska vara enkla och ofarliga. Det är viktigt att komma ihåg att ungdomar saknar yrkeserfarenhet och därmed saknar de också uppfattning om riskerna på en byggarbetsplats. Det finns ett generellt förbud för ungdomar när det gäller arbete med maskiner - om det finns en risk för personskador vid kontakt med maskinens rörliga delar. Så gott som alla skärande eller bearbetande maskiner omfattas av förbudet. Förbud gäller också att utföra arbeten på eller i närheten av spänningsförande del. Som arbetsgivare ska du utse en handledare och genomföra en riskbedömning på de uppgifter som den minderåriga ska utföra. Uppgifter om handledare och riskbedömningen i arbetsuppgifterna ska vara skriftliga, men det behöver inte vara avancerat för att vara giltigt. Enkel checklista Utse en handledare, som ska vara minst 18 år och ha goda kunskaper om arbetet. Genomför en introduktion, med information om arbetsuppgifterna och eventuella risker. Bedöm vilka arbetsuppgifter den minderårige ska utföra. Ta hänsyn till den minderåriges mognad och yrkeserfarenhet. Uppskatta riskerna och vidta lämpliga åtgärder. Några exempel på enkla tillåtna arbeten: Kontorssysslor, handräckningsarbete, Lättare budarbete/paketering, manuell montering, lättare trädgårdsarbete, lageroch förrådsarbete, målningsarbete med ofarliga färger, arbete med skruvdragare. EIO AKTUELLT nr

10 Elförlaget satsar på e-böcker EIOs Grossistprisfil på elmateriel sparar tid och pengar Vill du slippa att själv behöva uppdatera pris- och produktinformationen som i en oändlig ström kommer från grossisterna? Då kan grossistprisfilen vara något för dig. Med ett prisfilsabonnemang får du de senast uppdaterade priserna från alla de stora grossisterna i en fil och kan därmed både spara tid och göra kostnadseffektivare inköp. EIOs grossistprisfil bygger på E-nummerbanken och innehåller GNP-priser med tillhörande rabattkod från nio olika grossister. Med ett abonnemang på prisfilen får du de senast uppdaterade priserna på cirka artiklar. För att underlätta är priserna omräknade från pris per förpackning till pris per styck, och pris per längd är omräknade till pris per meter. Eddima Teknik är ett installationsföretag i Norrköping som har använt sig av grossistprisfilen sedan 90-talet. Dick Jonsson, en av familjeföretagets fem delägare, berättar att grossistprisfilen hjälper dem att läsa in elgrossisternas priser på ett enkelt sätt. - Vi slipper ta kontakt med grossisterna själva eftersom vi får alla ändringar serverat för oss - det gör det väldigt enkelt att jämföra nya priser och produkter, säger Dick Jonsson. - När det skett en förändring hos grossisterna får vi ett nyhetsbrev från EIO så att vi kan anpassa våra rabattkoder efter dem. Vårt affärssystem Entré hämtar hem priserna automatiskt. Många dataprogram har denna funktion inbyggd. För EIOs medlemmar som har ett abonnemang på prisfilen finns också möjlighet att ta hem prisfilen från EIOs hemsida, Grossistprisfilen uppdateras minst varje kvartal. Företagen måste själva ladda in sina rabatter för att se nettopriserna. Priser och beställning: För EIO-medlemmar 1500 kr/år, för övriga är priset 3000 kr/år och priset är exklusive moms. Du beställer EIO Grossistprisfil genom att mejla till Uppge antal och dina kontaktuppgifter. Vill du veta mer? Kontakta Maria Edström, I juni kommer Elförlaget att släppa sin första E-bok Minimikrav på elmateriel i olika slags utrymmen. -Det är hög tid att satsa på e-böcker - över 50 procent av EIOs medlemmar och kunder har tillgång till en surfeller läsplatta, säger Johan Lysholm på EIO och ansvarig för Elförlaget. Boken kan laddas ned på Priset är 177 kr för medlemmar och 227 kr för övriga båda priserna är exklusive moms, art nr: epub. Fakta e-böcker En e-bok kan du läsa elektroniskt på till exempel din dator, läsplatta, surfplatta och i mobilen. Elförlaget har valt EPUB som är världsstandard med vattenmärkning. All text anpassar sig till skärmstorlek. Lämpligt program kan vara appen Bluefire Reader för surfplattor och mobiltelefoner och Adobe Digital Editions, ett bra program för datorer, båda är gratis och bara att ladda ner. Vad är fördelarna med en e-bok? Du kan på ett enkelt sätt söka i en e-bok, du kan göra egna noteringar och ändra textstorlek. Man kan också lägga in interna och externa länkar i en e-bok vilket underlättar förflyttningar mellan olika kapitel, dessutom kan man flytta en e-bok mellan sina olika enheter. Vad får jag göra med min e-bok? Du får flytta din e-bok mellan dina egna enheter men all kopiering, utöver för ditt privata bruk, och otillbörlig vidarespridning är förbjuden. En kund är själv ansvarig för att e-boken inte sprids vidare till en annan användare. Vad innebär vattenmärkning? Elförlagets digital vattenmärkning är ett sätt skydda det upphovsrättsliga materialet. Hur för jag över e-bok till min telefon eller läsplatta? När du laddar ner boken så sparar du på din dator, sedan för du över den med en USB-kabel till din läsplatta. Det enklast sättet är att mejla boken direkt till dig själv till den enhet där du vill läsa boken och sedan öppna e-boken med till exempel Bluefire Reader. Vill du veta mer? Kontakta Johan Lysholm, tel Om Elförlaget Elförlaget startades 2008 av EIO med syfte att vara förlaget för alla som arbetar med el- och teleteknik. Elförlaget är varumärke som ägs av EIO Medlemsservice AB. Hemsida: 10 EIO AKTUELLT nr

11 Ny information om EIOs sjukvårdsförsäkring Som medlem i EIO har du möjlighet att teckna en förmånlig sjukvårdsförsäkring. Som arbetsgivare är en företagsbetald sjukvårdsförsäkring för de anställda en attraktiv förmån men också ett sätt att snabbt få tillbaka medarbetarna i arbete efter sjukdom. Med andra ord ett enkelt sätt att spara pengar. I samband med förnyelsen av EIOs sjukvårdsförsäkring den 1 juni införs en självrisk på 500 kr per skada. -Det speglar den förändring som skett inom det privata sjukförsäkringsområdet, där det idag i stort sett bara går att teckna frivillig försäkring med självrisk. Antalet försäkringar har ökat i stort, i dag har snart svenskar en privat sjukvårdsförsäkring, som oftast betalas av en arbetsgivare, säger Hans Heldring, branschekonomiansvarig på EIO. Det är lätt att glömma att enklare åkommor ofta kan bli snabbt omhändertagna via primärvården. För att försäkringspremien på lång sikt ska bli hållbar, vill försäkringsbolagen att en större andel av de skador som idag anmäls till privatvården, framöver hanteras hos primärvårdsmottagningar. För mer information om EIOs sjukvårdsförsäkring kontakta EIOs försäkringsservice Willis AB, tel eller e-post EIO RABATT EIO tecknar ramavtal med Mitsubishi Det nya ramavtalet gäller fr.o.m och omfattar bilmodellerna: ASX, Lancer, Outlander, Pajero och L200. Avtalet innebär att EIO-medlemmar får minst 9% rabatt på inköp av ny bil och minst 9% i rabatt på fabriksmonterade tillval. Medlemmar som vil avropa från avtalet ska uppge avtalsnummer Mitsubishi har 75 återförsäljare och 100 serviceverkstäder runt om i Sverige. Läs mer på eiorabatt.se/avtal/bilar/ eller besök din närmaste Mitsubishi-återförsäljare. En bra bilaffär kan börja här! Under perioden 15 april t.o.m. 20 juni 2014 pågår en kampanj med ett mycket förmånligt medlemserbjudande till EIOs alla medlemmar från Peugeot, Wasa, Preem och EIOs Fordonsförsäkring. Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem i EIO kan utbilda dig på EIOs Ledarskapsprogram. Det är en branschanpassad ledarskapsutbildning som tar ditt företag offensivt framåt, attraherar bra personal, löser generationsskifte och hjälper dig att bli en bättre chef och ledare. Kursstart Göteborg september Sista anmälningsdag 25 juni Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Se filmen på EIO_Kompetens_IHM_framsida_2.indd :37:48 EIO AKTUELLT nr

12 Vässa kompetensen med eio Posttidning B B SVERIGE PORTO BETALT PORTO PAYÉ EIO Medlemsservice AB, Box 17537, SE Stockholm Välkommen till eio! Nya medlemsföretag MAJ 2014 Kalendariet uppdateras löpande på medlemssidorna på Fler kurser hittar du även via EUU, Kurser via EUU EUU stödjer och utvecklar elteknikbranschen när det gäller grundkunskaper, fortbildning och specialistkunskaper. Till helt nyligen ägdes EUU av branschen genom EIO, SEF och Nyköpings kommun, men nu står EIO som ensam ägare. Här utbildar vi framtidens elektriker på vår egen gymnasieskola ETG. På kurser ute i landet passerar årligen kursdeltagare inom olika affärsområden. Kursledarna är verksamma i elteknikbranschen för att kurserna ska få ett så verklighetsnära innehåll som möjligt. Läs mer och hitta aktuella kurser för dig på Arbetsgivarkurser EIO Medlemsservice AB arrangerar behovsstyrda utbildningar inom arbetsgivarfrågor, installationsfrågor samt ekonomi. Nedan ser du ett axplock av aktuella kurser just nu. Arbetsrätt 30 september Stockholm Installationsavtalet 1 oktober Stockholm, sista anmälningsdag 25 augusti ATL oktober Stockholm, sista anmälningsdag 22 oktober För mer info och anmälan: EIO STOCKHOLM Combagd Erel & Styr AB Kaneljocke Råsunda El AB Stockholms Elektroinstallation AB UPPSALA-VÄSTERÅS AG-EL I Västerås AB Rewel i Uppsala AB ÖREBRO-VÄRMLAND Effekt Installation i Örebro AB SKÅNE Corla El AB LANI Eltjänst Butik AB GÖTEBORG HCT El Concept AB VÄSTRA SVERIGE Jimmy Eltech i Torup SUNDBYBERG KUNGENS KURVA TULLINGE SOLNA SUNDBYBERG VÄSTERÅS KNIVSTA örebro MALMÖ helsingborg VÄSTRA FRÖLUNDA TORUP Nya cirkulär från EIO Regeringen har beslutat satsa på yrkesintroduktionsanställningar. Efter trepartssamtal med representanter från både arbetsgivar- och arbetstagarsidan har därför beslut tagits att införa en ny förordning. Detta kan underlätta för dig att anställa unga till ditt företag. Nya koder till statistikinsamling. För företag som medverkar i Svenskt Näringslivs statistikinsamling innebär detta att uppgifter om yrkeskoder för företagets samtliga medarbetare behöver uppdateras. För EIOs medlemsföretag, som rapporterar löner för andra kvartalet 2014, kommer de nya klassifikationerna behöva vara införda redan till juni Positioneringsteknik i fordon. Här du som arbetsgivare vägledning när du vill införa positioneringsteknik i företagets servicebilar eller förmånsbilar. För att hjälpa dig som är EIO medlem så har vi infogat ett flödesschema som du kan följa när du vill införa positioneringsteknik i företagets bilar. Läs alla nya cirkulär på medlemssidor VI FINNS ALLTID PÅ eio.se EIO AKTUELLT nr

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det?

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker EIO 1 Jan Siezing VD EIO Förord 3 Infograf - Fulel och fuskelektriker 4 Infograf - Gott rykte ger nya kunder 5

Läs mer

Elektriker eller elinstallatör. lika men inte samma

Elektriker eller elinstallatör. lika men inte samma Elektriker eller elinstallatör lika men inte samma Det kan vara svårt att förstå skillnaden mellan en elektriker och en elinstallatörs roll, men det är viktigt att veta vad som ligger i de olika begreppen.

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

EN BRANSCH I STÄNDIG UTVECKLING. Innehåll. Följ oss på webben!

EN BRANSCH I STÄNDIG UTVECKLING. Innehåll. Följ oss på webben! I fokus: Avtal 2016 Installatörsföretagen 1 Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps Innehåll Hinder på vägen mellan studier och yrkesliv SIDAN 3 Många faktorer försvårar rekrytering till

Läs mer

ELSÄKERHETSBAROMETERN 2015. Så elsäkert är Sverige

ELSÄKERHETSBAROMETERN 2015. Så elsäkert är Sverige ELSÄKERHETSBAROMETERN 2015 Så elsäkert är Sverige Elsäkerhetsbarometern 2015 EIO 1 2 EIO Elsäkerhetsbarometern 2015 Därför en elsäkerhetsbarometer 4 Så elsäkert är Sverige 5 Varningsflagg på nio av tio

Läs mer

Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar

Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Yrkesintroduktion Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar kompetensbehov Anställ lärlingar en möjlighet du inte har råd att missa E lektriska Installatörsorganisatio- nen EIO och Svenska Elektrikerförbundet

Läs mer

Y 4 A 1. Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ETG-certifierade ungdomar

Y 4 A 1. Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ETG-certifierade ungdomar Y 4 A 1 Yrkesintroduktion Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ETG-certifierade ungdomar Anställ lärlingar och ETG-certifierade ungdomar en möjlighet du inte har råd att missa Elektriska

Läs mer

Reviderat Cirkulär 14-024

Reviderat Cirkulär 14-024 Reviderat Cirkulär 14-024 2014-06-27 Arbetsmarknad och Juridik Revidering cirkulär 14-024: Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-05-15). Sedan det

Läs mer

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Stockholm, 2015-05-26 Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd De regler och bestämmelser som berör elsäkerheten i samhället och som styr behörigheten

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

Konferensprogram för Elteknikbranschens kompetensbåt 29-30 oktober 2013

Konferensprogram för Elteknikbranschens kompetensbåt 29-30 oktober 2013 Konferensprogram för Elteknikbranschens kompetensbåt 29-30 oktober 2013 29 oktober 2013 Kl. 10:45-11:45 Samling för incheckning Viking Lines terminal, Statsgårdskajen Kl.12:00-13:00 Lunch ombord på M/S

Läs mer

Därför måste resereglerna moderniseras

Därför måste resereglerna moderniseras I fokus: Därför måste resereglerna moderniseras Avtal 2016 Installatörsföretagen 1 Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps Innehåll Så tycker branschen SIDAN 4 En bransch i rörelse Intervju

Läs mer

Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik

Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETGkonceptet Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-06-27)

Läs mer

Konsumenttrygghet och värdet av elektrikerlegitimation

Konsumenttrygghet och värdet av elektrikerlegitimation VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Elbehörighetsutredningen (N 2013:04) Departementsråd Bo Diczfalusy Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm, 2014-05- 23 Konsumenttrygghet och

Läs mer

För dig som behöver hjälp med elen

För dig som behöver hjälp med elen För dig som behöver hjälp med elen Känns tryggt att veta att allt blev rätt utfört Nyhet för dig som ska köpa eltjänster Varje år inträffar alldeles för många bränder i våra hem på grund av felaktigt utförda

Läs mer

Information om ROT-avdraget

Information om ROT-avdraget Information om ROT-avdraget Elinstallationsarbete 50% billigare för konsumenter 1. Bakgrund Nytt ROT-avdrag infördes den 8 december 2008, vilket innebär att du nu kan få skattereduktion för arbetskostnader.

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

ELTEKNIKBRANSCHENS GYMNASIESKOLOR

ELTEKNIKBRANSCHENS GYMNASIESKOLOR www.etgsverige.se 9 av 10 får jobb efter examen ELTEKNIKBRANSCHENS GYMNASIESKOLOR Vi utbildar framtidens elektriker SPÄNNANDE, UTVECKLANDE OCH KREATIVT FOTO: PETTER ELNERUD FOTO: PETTER ELNERUD VARFÖR

Läs mer

Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen)

Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen) Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen) Bo Diczfalusy Särskild utredare Regeringen tillsätter utredning Direktiv Problem uppmärksammas

Läs mer

Tre spår mot förändrad behörighet!

Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Elsäkerhetsverkets uppdrag är att bygga, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och produkter.

Läs mer

EIO Aktuellt. Långt kvar till eltrygga förskolor. Behörighetsutredningen: här står parterna. Stort medialt intresse för EIOs "Loppisrapport"

EIO Aktuellt. Långt kvar till eltrygga förskolor. Behörighetsutredningen: här står parterna. Stort medialt intresse för EIOs Loppisrapport EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 7-8 2014 Långt kvar till eltrygga förskolor EIOs nya rapport visar hur elsäkerheten på många förskolor i Sverige brister och det är ett område där det inte får

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

FLER YRKESLÄRARE BÖR UPPMÄRKSAMMAS.

FLER YRKESLÄRARE BÖR UPPMÄRKSAMMAS. FLER BÖR UPPMÄRKSAMMAS. REGERINGEN OCH WORLDSKILLS SWEDEN SATSAR GEMENSAMT PÅ YRKESUTBILDNINGAR. Alla är överens, vi behöver fler som vill gå ett yrkesprogram. Intresset för yrkesutbildningar har minskat

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Swedish Media Festival

Swedish Media Festival Swedish Media Festival Produktionen av professionell film för näringsliv, myndigheter och organisationer har aldrig varit större än idag och branschen spelar en viktig roll vid intern och extern kommunikation.

Läs mer

Tre spår mot förändrad behörighet!

Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Elsäkerhetsverkets uppdrag är att bygga, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och produkter.

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. Elektriska Installatörsorganisationen EIO EIO Medlemsservice AB. Doc.nr:

Elektriska Installatörsorganisationen. Elektriska Installatörsorganisationen EIO EIO Medlemsservice AB. Doc.nr: Elektriska Installatörsorganisationen 1 EIO är en bransch- och arbetsgivarorganisation Elteknik-, tele-, data- och säkerhetsföretag 2.600 medlemsföretag med 25.000 anställda som omsätter 28 miljarder kronor

Läs mer

EIO Q. Ledningssystem. Leder till bättre resultat

EIO Q. Ledningssystem. Leder till bättre resultat EIO Q Ledningssystem Leder till bättre resultat Nöjda kunder Gör rätt från början Nöjda medarbetare 2 EIO Q leder till bättre resultat Installatörsföretagen erbjuder EIOs medlemmar att utveckla verksamheten

Läs mer

============================================================================

============================================================================ Ni som kör eget... Postad av elutanfel - 09 jul 2013 18:37 1. Har ni enskild firma eller AB? 2. Vilken försäkring har ni med EF med tanken på personlig ansvar? Postad av Richard - 09 jul 2013 20:00 1.

Läs mer

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Sektion SPA Sektion Make- Up SEYF Styrelsen Ordförande: Raija Zallot Sekreterare: Maria Sundberg Kassör: Mia Elisdotter Vice Ordförande: Mia Esperlind Ledamot:

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Elsäkerhet. en ledningsfråga. Bo Diczfalusy. Särskild utredare. Näringsdepartementet

Elsäkerhet. en ledningsfråga. Bo Diczfalusy. Särskild utredare. Näringsdepartementet Elsäkerhet en ledningsfråga Bo Diczfalusy Särskild utredare Uppdraget Vad ska krävas för att utföra elektriska installationer? Avgränsningar mot specialreglerade områden, bl.a. fartyg, järnvägar, elfordon

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Glädjande nyheter angående ROT-avdraget.

Glädjande nyheter angående ROT-avdraget. 2009-06-18 1 (2) Glädjande nyheter angående ROT-avdraget. Ni är många entreprenör som dagligen får samtal från konsumenter som undrar om ROT-avdraget. Vad gäller? Frågorna är berättigade, eftersom skatteverket

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

AVTAL MODERNA. EIO Aktuellt. Installatörsföretagen Vi har svaren. EIO-Profilen: TIO FRÅGOR TILL BARIN ÖZMEN. Tema: Avtal 2016

AVTAL MODERNA. EIO Aktuellt. Installatörsföretagen Vi har svaren. EIO-Profilen: TIO FRÅGOR TILL BARIN ÖZMEN. Tema: Avtal 2016 EIO Aktuellt För medlemsföretag i Elektriska Installatörsorganisationen EIO Nummer 4 2015 Installatörsföretagen Vi har svaren EIO-Profilen: TIO FRÅGOR TILL BARIN ÖZMEN Tema: Avtal 2016 MODERNA AVTAL FOTO:

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt.

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Ungas energi och nyfikenhet är viktig och kan påverka hela arbetsplatsen. Yrkesintroduktionsanställning. Vad är det? En yrkesintroduktionsanställning, YA-anställning,

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt.

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Energi och nyfikenhet är viktigt och påverkar hela arbetsplatsen. Yrkesintroduktionsanställning. Vad är det? En yrkesintroduktionsanställning, YAanställning,

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker SKKF: s Rikskonferens i Stockholm den 27 maj 2013 Arne Alfredsson 1 Kort om Arbetsmiljöverket Statlig myndighet som har regeringens och riksdagens

Läs mer

EIO Aktuellt. Noll koll när byggvaruhus säljer elartiklar. EIO ELSÄKERHETSDAGEN skapade debatt. Litet företag som tänker stort inom ELRÄTT

EIO Aktuellt. Noll koll när byggvaruhus säljer elartiklar. EIO ELSÄKERHETSDAGEN skapade debatt. Litet företag som tänker stort inom ELRÄTT EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 11 2013 Ny rapport från EIO: Noll koll när byggvaruhus säljer elartiklar Foto: COLOURBOX EIO ELSÄKERHETSDAGEN skapade debatt EIO ELSÄKERHETSDAGEN skapade intensiv

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen (Scheme Committee) för certifiering av 1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag *Skatteverket 1(2) Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152 Johan Barth GEOTEC Box 174 243 23 Höör Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag Den 8 december 2008 utvidgades

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Ros och Ris om ROT-avdraget. En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen

Ros och Ris om ROT-avdraget. En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen Ros och Ris om ROT-avdraget En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen Det har gått ett år sedan regeringen beslutade att införa ett höjt och permanent ROT-avdrag.

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

I fokus: Arbetstider

I fokus: Arbetstider I fokus: Arbetstider Avtal 2016 Installatörsföretagen 1 Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps Innehåll Installationsavtalet Tuffare än lagstiftningen Installationsavtalet Tuffare än lagstiftningen

Läs mer

ELSÄKERHETS- BAROMETERN Så elsäkert är Sverige

ELSÄKERHETS- BAROMETERN Så elsäkert är Sverige ELSÄKERHETS- BAROMETERN 2016 Så elsäkert är Sverige Elsäkerhetsbarometern 2016 IN 1 Elsäkerhetsbarometern 2016 Elsäkerhetsbarometern 2016 Fortfarande stora brister 3 nu krävs förändring Så elsäkert är

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Bättre arbetsmiljö BAM

Bättre arbetsmiljö BAM EN GRUNDUTBILDNING FRAMTAGEN AV PREVENT Sid 1 av 7 Det är Prevent som tagit fram konceptet för grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö BAM. Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara!

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara! Var rädd om dina nära och kära elinstallationer är färskvara! Dolda elfel kan visa sig vara livsfarliga Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att

Läs mer

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Arbetsmiljö Med fokus på BAS-P BAS-U Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Dagens upplägg - Arbetsmiljörättsligt regelverk - Övergripande genomgång - Bygg- och anläggningsentreprenader - Arbetsmiljö

Läs mer

Innehållsförteckning till Yrkesutbildningsavtalet 57 Avtalets giltighet 58

Innehållsförteckning till Yrkesutbildningsavtalet 57 Avtalets giltighet 58 Innehållsförteckning till Sid Yrkesutbildningsavtalet 57 Avtalets giltighet 58 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY 59 2 Elbranschens Lokala Yrkesnämnd (ELY) 60 3 Centrala

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Elektrikerns bästa verktyg

Elektrikerns bästa verktyg Elektrikerns bästa verktyg idebanken.elratt.se Allt är möjligt med smart elteknik Lösningsförslag Idébanken nr 61 Huset som tänker själv Gör din installation smart och ge dina kunder en bekvämare vardag

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Kyrkan på Facebook. Stockholm Göteborg Malmö. Mer information om de tre kurserna. Välkommen till kurs

Kyrkan på Facebook. Stockholm Göteborg Malmö. Mer information om de tre kurserna. Välkommen till kurs Välkommen till kurs Kyrkan på Facebook I februari, mars och april arrangeras tre olika kurser om Facebook för dig som är anställd eller på annat sätt verksam inom kyrka och församling: En grundkurs för

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Elföreskrifter & installationsregler

Elföreskrifter & installationsregler Elföreskrifter & installationsregler vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA 2 Elföreskrifter & instllationsregler

Läs mer

Specsavers Recruitment Services (SRS)

Specsavers Recruitment Services (SRS) Specsavers Recruitment Services (SRS) SRS är Specsavers interna rekryteringsteam, som arbetar uteslutande med att attrahera och rekrytera kompetent optikpersonal till våra nordiska butiker. Vårt mål är

Läs mer

EIO Aktuellt. Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare. Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju:

EIO Aktuellt. Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare. Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju: EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 5 2014 Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju: Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare Succé för medlemsresan till mässan Light + Building Ett 20-tal

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA (AH)

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA (AH) ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA (AH) Motionerna AH 1 AH 18 MOTION AH 1 Byggnads Väst Det fins arbetskamrater som får höra från Försäkringskassan de inte är tillräckligt sjuka för få ersättning, och från Arbetsförmedlingen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD SVERIGES BYGGINDUSTRIER ARBETAR FÖR SÄKRA ARBETSPLATSER Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga

Läs mer

ecampus min väg till KNX

ecampus min väg till KNX ecampus min väg till KNX Välkommen! Här följer en guide till hur man på egen hand med en dator och Internetåtkomst kan lära sig grunderna för KNX och hur verktyget ETS fungerar Lycka till! Side nr. 1 Innehåll

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Nya regler för elarbete

Nya regler för elarbete Nya regler för elarbete Den 8 juni 2016 tog riksdagen beslut om en ny elsäkerhetslag i Sverige. Den nya lagen träder i kraft 1 juli 2017. Den nya lagstiftningen påverkar de flesta grupper i samhället -

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten.

Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. KONTROLLANSVAR KONTROLLANSVAR Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. VARFÖR KONTROLL? 1. Varför ska en elektrisk installation kontrolleras

Läs mer

Praktikantprogram 2010

Praktikantprogram 2010 Praktikantprogram 2010 Inledning Svensk Fastighetsförmedling i sydvästra Skåne skapar nu en ny möjlighet för en utvald skara mäklarstudenter. Det är inte en traditionell mäklarpraktik där du går bredvid

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Tips och idéer från Elektriska Installatörsorganisationen EIO 2015-02-23 Elektriska Installatörsorganisationen

Läs mer

lrf samköp En samlad guide till dina medlemsavtal maj 2011

lrf samköp En samlad guide till dina medlemsavtal maj 2011 lrf samköp En samlad guide till dina medlemsavtal maj 2011 Sänk dina kostnader med ditt medlemsskap LRF Samköp använder volymen av medlemmarnas totala inköp för att förhandla avtal som ger sänkta kostnader.

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen.

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen. ORDBOK Föreskrifter för förverkligande av beställningar i storformat-digitaltryckeri Labo Print S.A. Uppdragstagare - Labo Print S.A., Rabczańska 1 gatan, 60-476 Poznań, registerad i företagsregister i

Läs mer

EIO Aktuellt. Guldpengen hjälper dig utveckla ditt företag. EIO tar grepp om Lagen om offentlig upphandling. Nytt löneavtal på tjänstemannasidan

EIO Aktuellt. Guldpengen hjälper dig utveckla ditt företag. EIO tar grepp om Lagen om offentlig upphandling. Nytt löneavtal på tjänstemannasidan EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 9 2014 TEMA: LÖNSAMHET Guldpengen hjälper dig utveckla ditt företag EIO fokuserar på något som rör vartenda medlemsföretag lönsamhet och affärsmannaskap. Projektet

Läs mer

Frågor och svar Uppdragsgivare

Frågor och svar Uppdragsgivare Frågor och svar Uppdragsgivare Vad är BidJob? BidJob är en mötesplats för dig som behöver hjälp med ett uppdrag att komma i kontakt med företag samt egenanställda som utför uppdrag. Genom att enkelt lägga

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 5

Läs mer

Branschorganisationen För Företag som arbetar med tak och tätskikt Starka argument för medlemskap

Branschorganisationen För Företag som arbetar med tak och tätskikt Starka argument för medlemskap Branschorganisationen För Företag som arbetar med tak och tätskikt Starka argument för medlemskap TM Branschorganisationen för företag som arbetar med tak och tätskikt Vårt arbete går ut på att stödja

Läs mer

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Elutveckling AB 1 Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och sträva efter en bra och säker arbetsmiljö för alla. Arbetsmiljö ingår som en integrerad del i vårt

Läs mer

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Augusti 2010 Här kommer årets andra nyhetsbrev från Teknikcollege Sverige! Vi vill gärna uppdatera er om vad som händer inom Teknikcollege Sverige och kommer därför under

Läs mer