Kort beskrivning av analyterna i 42-plex

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kort beskrivning av analyterna i 42-plex"

Transkript

1 1 (6) Klinisk immunologi/transfusionsmedicin Kort beskrivning av analyterna i 42-plex EGF Epidermal growth factor är en tillväxtfaktor som reglerar proliferation och differentiering. EGF verkar genom att binda till EGF-receptorn som är en receptor med inneboende tyrosinkinasaktivitet. Eotaxin är en grupp av cytokiner som hör till CC chemokinfamiljen. De olika eotaxinerna verkar kemotaktiskt på bl.a. eosinofiler, neutrofiler, basofiler och T-lymfocyter. FGF-2 är en fibroblasttillväxtfaktor som visats ha en roll i angiogenes. Flt-3L FMS-like tyrosine kinase ligand 3 är en tillväxtfaktor som binder Flt-3- receptorn/cd135. Flt-3 liganden är viktig för differentiering av hematopoietiska stamceller, B- och T-lymfocyter samt dendritiska celler. Fractalkine även kallad CX3CL1 eller chemokine (C-X3-C motiv) ligand 1 kan rekrytera T-lymfocyter och monocyter till inflammationshärdar, vidare kan denna kemokin påverka NK-celler och verkar ha en roll både i nervsystemet och huden. G-CSF Granulocyt kolonistimulerande faktor utsöndras av makrofager och stimulerar stamceller till delning och differentiering. GM-CSF Granulocyt/makrofag kolonistimulerande faktor utsöndras av T-lymfocyter och makrofager och stimulerar bildningen av granulocyter och prekursorer till makrofager. GM-CSF kan vara förhöjt vid vissa inflammatoriska tillstånd. GRO Growth related oncogene finns i tre former GROα, β och γ även betecknade CXCL1/2/3. Samtliga former identifieras i analysen.

2 2 (6) IFNα2 Alfa-interferon produceras av leukocyter och inducerar uttrycket av vävnadsantigen (MHC) klassi i vävnad. IFNα har också effekt på NK-celler och deltar i immunförsvaret mot virus. IFNγ Gamma-interferon produceras av aktiverade T-lymfocyter och NK-celler och inducerar uttrycket av vävnadsantigen (MHC) klass I och II hos flera olika celltyper. Dessutom aktiverar IFNγ makrofager bl.a. till ökad fagocytos och påverkar också celladhesion och cytokinsyntes. IFNγ nivåer ger en uppfattning om graden av T-cells aktivering. IFNγ påverkar produktionen av IgE-antikroppar negativt. IL-1α Interleukin-1α produceras främst av keratinocyter, men också av monocyter, makrofager och dendritiska celler. Funktionellt är den näst intill identisk med IL-1β. Båda formerna av IL-1 utsöndras när celler aktiveras med bakteriellt endotoxin. IL-1 är pro-inflammatoriskt, utsöndring leder bl.a. till feber, produktion av akut-fasproteiner samt prostaglandinsyntes. IL-1 aktiverar framförallt T-celler men även andra typer av leukocyter. IL-1β produceras av monocyter och aktiverade makrofager. Funktionellt är den näst intill identisk med IL-1α, förutom att IL-1β finns uttryckt i hjärnan. IL-1ra (receptor antagonist) produceras av monocyter, makrofager och neutrofiler. Genom att binda till samma receptor som IL-1α och IL-1β, hämmar IL-1ra deras proinflammatoriska effekter. Den hämmande effekten förstärks ytterligare i närvaro av IL-4. IL-2 produceras av aktiverade TH-celler. Utsöndring leder till aktivering och differentiering av naiva T-celler samt till klonal expansion av aktiverade TH- och TC-celler. Detta i sin tur leder till ytterligare cytokinutsöndring. IL-3 produceras främst av T-celler, men även av monocyter, mast-celler och NK-celler. Den fungerar som en tillväxt- och differentieringsfaktor för hematopoetiska stamceller (f.f.a. myeloida prekursorer). Den inducerar tillväxt av mastceller samt histaminutsöndring. IL-4 produceras av TH-celler (typ 2) och mastceller. IL-4 påverkar främst B-celler, som uppreglerar vävnadsantigen (MHC) klass II, prolifererar, differentierar och producerar IgE-antikroppar i dess närvaro. IL-4 fungerar även som tillväxtfaktor för TH-celler (typ 2) samt mast-celler.

3 3 (6) IL-5 produceras av TH-celler (typ 2) och inducerar aktivering, tillväxt och differentiering av eosinofiler. IL-5 stimulerar även B-celler till isotyp-switch samt ökad antikroppsprodukiton. IL-6 produceras av monocyter, makrofager, TH-celler (typ 2) samt mesenkymala stromaceller. IL-6 aktiverar myeloida stamceller, plasmaceller och andra typer av B-celler samt hepatocyter. Utsöndringen av IL-6 sker tidigt som ett svar på bakteriellt eller viralt stimuli. IL-6, tillsammans med IL-1 och TNFα leder till feber, produktion av akutfasproteiner samt prostaglandinsyntes. IL-7 är en tillväxtfaktor för hematopoetiska stamceller (f.f.a. lymfoida prekursorer, som pro-b-, T- och NK-celler). Utsöndring av IL-7 ökar uttrycket av IL-2 och IL-2- receptorer på T-celler. IL-8 produceras av bl.a. monocyter, makrofager och endotelceller. I närvaro av IL-1 och TNFα förstärks utsöndringen av IL-8. IL-8 aktiverar neutrofiler till migration och produktion av syreradikaler. IL-9 produceras främst av TH-celler. Utsöndring hämmar apoptos av THceller och inducerar proliferation. IL-10 produceras av TH-celler och monocyter. Produktionen av monocyter hämmas av IL-4. IL-10 är f.f.a. ett anti-inflammatoriskt cytokin, som hämmar en rad olika celler som producerar cytokiner som: IFNγ, TNFα, IL- 1, IL-2 och IL-6. IL-10 tillsammans med IL-4 stimulerar B-celler att producera IgG, IgA samt IgM, medan IL-10 tillsammans med TGFβ hämmar samma produktion. IL-12(p40) (även IL-12(p70) produceras av framförallt B-celler, men även TH-celler (typ 1) och monocyter. Det är en heterodimer, som består av 2 olika enheter (p40) samt (p35), som hålls samman med sulfidbindningar. En av enheterna, IL-12p40, hämmar produktionen av IL-12(p70). IL-12p40 ingår även i IL-23. IL-12(p70) IL-12 (även IL-12(p70)) produceras av framförallt B-celler, men även THceller (typ 1) och monocyter. Det är en heterodimer, som består av 2 olika enheter (p40) samt (p35), som hålls samman med sulfidbindningar. IL-12 stimulerar TC- och NK-celler, vars cytotoxiska aktivitet ökar, samt stimulerar TH-celler (typ 1) att producera IFNγ.

4 4 (6) IL-13 produceras av TH-celler (typ 2). Utsöndring nedreglerar makrofagaktivitet, vilket resulterar i minskade nivåer av en rad olika proinflammatoriska cytokiner. IL-13 påverkar B-celler på samma sätt som IL- 4, d.v.s. inducerar uppreglering av vävnadsantigen (MHC) klass II, proliferation och produktion av IgE-antikroppar, men är mindre potent. IL-15 produceras av monocyter och makrofager och har strukturella likheter med IL-2. Utsöndringen sker efter viralt stimuli och inducerar framförallt NK-cellsproliferation. IL-17 produceras av en typ av TH-celler, som kallas TH17. IL-17 är proinflammatorisk och påverkar epitel-, endotelceller samt fibroblaster att utsöndra bl.a. IL-6, IL-8, G-CSF samt prostaglandiner. IP-10 Utsöndring av kemokinet IP-10 (interferon inducible protein, även kallat C7), även kallat CXCL10, induceras av IFNγ. Många celler, t.ex. fibroblaster kan producera IP-10 och attraherar därmed TH- och NK-celler till inflammationsområden. MCP-1 (monocyte chemoattractant protein, även kallat CCL2) uttrycks av monocyter, endotelceller, glatta muskelceller samt osteoblaster. Kemokinet attraherar främst monocyter och makrofagdifferentiering, men även andra typer av leukocyter, dock ej neutrofiler. MCP-3 MCP-3 (CCL7), för funktion se MCP-1. MDC (macrophage-derived chemokine, även kallat CCL22) produceras av makrofager. Kemokinet aktiverar samt attraherar neutrofiler till inflammationsområden. MIP-1α (macrophage inflammatory protein 1 alpha, även kallat CCL3) produceras av makrofager och leder till lokal inflammation. Utsöndring aktiverar neutrofiler till produktion av syreradikaler samt attraherar främst NK-celler och monocyter till inflammationsområden. Förutom dess kemotaktiska egenskaper är MIP-1α en anti-mikrobiell peptid. MIP-1β (CCL4) bildar tillsammans med MIP-1α aktivt MIP-1, se MIP-1α.

5 5 (6) scd40l (CD154) uttrycks på aktiverade TH-celler, mast celler, basofiler och eosinofiler och binder CD40 på antigen-presenterande celler. Interaktion mellan T- och B-celler aktiverar B-celler till isotyp-switch och antikroppsproduktion. CD40L förekommer även i en löslig form. sil-2r (lösligt CD25) Se nedan under enskilda cytokiner scd25r TGFα Transforming growth factor alpha kan produceras av vissa humana cancerceller men också av normala keratinocyter, makrofager, hepatocyter och trombocyter. Syntesen kan stimuleras av virus. TGFα binder till EGF-receptorn. TGFα kan fungera som en hematopoietisk tillväxtfaktor, kan inducera angiogenes och påverka benbildning. TNFα Tumor necrosis factor alpha produceras av en mängd olika celltyper t.ex. makrofager, monocyter, neutrofiler, CD4+ T lymfocyter och NK-celler. TNFα kan binda till två olika TNF receptorer CD120a och CD120b. Dessa receptorer uttrycks på alla celler utom erytrocyter. TNFα har inflammatoriska effekter och deltar i akut fas reaktioner. TNFα har många immunomodulatoriska egenskaperoch kan bl.a. också inducera apoptos. TNFβ Tumor necrosis factor β liknar TNFα men produceras främst av CD8+ T lymfocyter. TNFβ kan ha cytotoxiska effekter på virusinfekterade celler och har för övrigt egenskaper och effekter som liknar TNFα. Effekterna är f.f.a. parakrina beroende på att endast mindre mängder TNFβ bildas. VEGF Vascular endothelial growth factor är en tillväxt faktor som tillhör PDGF familjen. Det finns flera isoformer av VEGF. VEGF påverkar vaskulogenes d.v.s. nybildningen av blodkärl under fosterstadiet och angiogenes d.v.s. nybildningen av blodkärl från befintliga blodkärl. VEGF påverkar migrationen av endotelceller, verkar kemotaktiskt på makrofager och monocyter och kan också ha vasodilatoriska effekter.vegf kan ha en roll vid uppkomsten av tumörmetastaser.

6 6 (6) PDGF-AA Platelet derived growth factor syntetiseras f.f.a av megakaryocyter men även av en mängd andra celler såsom makrofager, endotelceller och, fibroblaster m.fl. In vivo är det PDGF som bildas av trombocyter en blandning av tre möjliga isoformer (70 % AB, 20 % BB, 10 % AA), fibroblaster bildar AA homodimerer, aktiverade makrofager producerar BB homodimer. IL-1, IL-6, TNFα, TGFβ och EGF kan alla inducera bildandet av PDGF. Normalt sett förekommer inte PDGF i blodcirkulationen. PDGF uttrycks av många celltyper i centrala nervsystemet och verkar också kemotaktiskt på fibroblaster, monocyter och neutrofiler. Vidare har PDGF en roll i angiogenes. PDGF-AB/BB Se PDGF-AA Rantes Regulated upon activation, normal T-cell expressed, and presumably secreted även kallad CCL5 är ett kemotaktiskt cytokin för T-lymfocyter, eosinofiler och basofiler som också rekryterar leukocyter till inflammationshärdar. Tillsamans med IL-2 och IFNγ inducerar RANTES proliferation och aktivering av NK-celler.

Grundläggande immunologi

Grundläggande immunologi Grundläggande immunologi Sarah Thunberg, PhD Inst. onkologi & patologi, KI Cellfysik, Scilife lab, KTH FRÅGESPORT! 1 2 1. Edward Jenner, 1796 Vaccinets fader Edward Jenner observerade a> mjölkerskor inte

Läs mer

Lymfoida organ och immunsystemet. Innehåll. Leukocyter 11/14/2014. Människan: biologi och hälsa SJSE11. Ospecifika immunförsvaret

Lymfoida organ och immunsystemet. Innehåll. Leukocyter 11/14/2014. Människan: biologi och hälsa SJSE11. Ospecifika immunförsvaret Lymfoida organ och immunsystemet Människan: biologi och hälsa SJSE11 2014-11-18 Annelie Augustinsson Innehåll Ospecifika immunförsvaret Barriärer Kemiskt försvar Cellulärt försvar Specifika immunförsvaret

Läs mer

De olika typer av T celler är specialiserade på att identifiera och bekämpa patogen på olika sätt.

De olika typer av T celler är specialiserade på att identifiera och bekämpa patogen på olika sätt. De olika typer av T celler är specialiserade på att identifiera och bekämpa patogen på olika sätt. En av de väsentligaste skillnaderna mellan effektor och naiva T celler är att de inte behöver co-stimulering

Läs mer

Immunsystemet. Kursmål. Innehåll 4/25/2016. Människan: biologi och hälsa SJSF11

Immunsystemet. Kursmål. Innehåll 4/25/2016. Människan: biologi och hälsa SJSF11 Immunsystemet Människan: biologi och hälsa SJSF11 2016-04-29 Annelie Augustinsson Kursmål Kunna identifiera grundläggande anatomiska strukturer samt redogöra för fysiologiska processer i kroppens organsystem

Läs mer

Immunologi en introduktion. Vad har immunsystemet för funktioner? Bra och dåliga? Immunsystemet

Immunologi en introduktion. Vad har immunsystemet för funktioner? Bra och dåliga? Immunsystemet Immunologi - en introduktion Annica Lindkvist Avd för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, KI Annica.Lindkvist@ki.se 1 Vad har immunsystemet för funktioner? Bra och dåliga? Skydda oss mot infektioner

Läs mer

BAKTERIERNA, VÅRA VÄNNER

BAKTERIERNA, VÅRA VÄNNER För forskarutbildningskursen Aktuell klinisk forskning Referat av Susanne Lindgren från Göteborgs läkaresällskaps seminarium 09-05-06 Föredragshållare: Professor Agnes Wold BAKTERIERNA, VÅRA VÄNNER Sammanfattning

Läs mer

Immun- och inflammationsfarmakologi Tandläkarprogrammet HT 2015. Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet

Immun- och inflammationsfarmakologi Tandläkarprogrammet HT 2015. Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet Immun- och inflammationsfarmakologi Tandläkarprogrammet HT 2015 Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet Viktiga inflammatoriska mediatorer Prostaglandiner och leukotriener

Läs mer

Homing. Contents. Pooyan Masarrat Vt- 13

Homing. Contents. Pooyan Masarrat Vt- 13 Homing Contents Lymfocytens homing- väg... 2 Selektiner... 2 Leukocyte- Selektin... 2 Endothelial- Selektin... 2 Platelet- Selektin... 2 Integriner... 3 LFA- 1 ICAM... 3 VLA- 4 VCAM- 1... 3 Homing till

Läs mer

Aktivering av signalen via TCR involverar många steg som måste stämma:

Aktivering av signalen via TCR involverar många steg som måste stämma: Aktivering av signalen via TCR involverar många steg som måste stämma: 1) TCR-MHC kontakt 2) Protein Tyrosin kinaser fosforilerar 10 ITAMs på CD3 och speciellt ζ. 3) Protein tyrosin kinas ZAP-70 binder

Läs mer

SVARSKOMMENTARER - ORDINARIE TENTA T2 FÖRSVAR VT 2014

SVARSKOMMENTARER - ORDINARIE TENTA T2 FÖRSVAR VT 2014 1 SVARSKOMMENTARER - ORDINARIE TENTA T2 FÖRSVAR VT 2014 1. Ange om följande påståenden är sanna eller falska. Korrigera även de falska påståendena. (3p) A.) Immunpriviligierade vävnader är vävnader med

Läs mer

Tentamen. Lycka till! Medicin A, Medicinsk temakurs 2, Tema Försvar HT-11. Kurskod: MC5200. Temaansvariga: Elisabeth Hultgren Hörnquist, Jan Källman

Tentamen. Lycka till! Medicin A, Medicinsk temakurs 2, Tema Försvar HT-11. Kurskod: MC5200. Temaansvariga: Elisabeth Hultgren Hörnquist, Jan Källman Tentamen Medicin A, Medicinsk temakurs 2, Tema Försvar HT-11 Kurskod: MC5200 Temaansvariga: Elisabeth Hultgren Hörnquist, Jan Källman Datum: 2012-01-13 Skrivtid: 4 tim Totalpoäng: 65 poäng OBS! Ange svaren

Läs mer

OBS! Ange svaren till respektive lärare på separata skrivningspapper

OBS! Ange svaren till respektive lärare på separata skrivningspapper Tentamen Kurs: Immunologi, 7,5 högskolepoäng Kurskod: MC1702 Kursansvarig: Birgitta Olsen Datum: 2013-01-18 Skrivtid: 4 tim Totalpoäng: 53 poäng Poängfördelning: Birgitta Olsen 21 poäng Kristina Elgbratt

Läs mer

Omtentamen. Lycka till! Medicin A, Medicinsk temakurs 2, Tema Försvar HT-11. Kurskod: MC5200

Omtentamen. Lycka till! Medicin A, Medicinsk temakurs 2, Tema Försvar HT-11. Kurskod: MC5200 Omtentamen Medicin A, Medicinsk temakurs 2, Tema Försvar HT-11 Kurskod: MC5200 Temaansvariga: Elisabeth Hultgren Hörnquist, Bo Söderquist Datum: 2012-03-10 Skrivtid: 4 tim Totalpoäng: 52 poäng OBS! Ange

Läs mer

Allogena dendritceller som adjuvans vid terapeutisk cancervaccination

Allogena dendritceller som adjuvans vid terapeutisk cancervaccination Allogena dendritceller som adjuvans vid terapeutisk cancervaccination Alex Karlsson-Parra ÖL/Docent Sektionen för Klinisk Immunologi, Akademiska Sjukhuset Tumörceller uttrycker tumörassocierade peptider

Läs mer

Blodet, lymfoida organ och immunsystemet. Innehåll. Vad är blod? 11/11/2013. Människan: biologi och hälsa SJSE11

Blodet, lymfoida organ och immunsystemet. Innehåll. Vad är blod? 11/11/2013. Människan: biologi och hälsa SJSE11 Blodet, lymfoida organ och immunsystemet Människan: biologi och hälsa SJSE11 Annelie Augustinsson Innehåll Vad är blod? Röda blodkroppar = syrgastransport, blodkroppsbildning och blodgrupper Blodplättar

Läs mer

Blodet och lymfoida organ

Blodet och lymfoida organ Blodet och lymfoida organ RSJD11 Människokroppen: Anatomi, fysiologi, mikrobiologi och farmakologi I Annelie Augustinsson Innehåll Vad är blod? Röda blodkroppar = syretransport, blodkroppsbildning och

Läs mer

Kursbok: The immune system Peter Parham. Kapitel utom figurer 7.5 och 7.6

Kursbok: The immune system Peter Parham. Kapitel utom figurer 7.5 och 7.6 B cell aktivering. Kursbok: The immune system Peter Parham Kapitel 7.1-7.5 utom figurer 7.5 och 7.6 De flesta av de farligaste bakterierna förökar sig utanför cellen. De intra-cellulära patogen sprider

Läs mer

Kroppens Försvar mot sjukdomar

Kroppens Försvar mot sjukdomar Kroppens Försvar mot sjukdomar Organ som deltar i immunförsvaret hud och slemhinnor vår barriär mot yttervärlden blod och lymfa distribuerar blodkroppar i hela kroppen lymfnoder innehåller vita blodkroppar

Läs mer

Innata och adaptiva immunsystemet

Innata och adaptiva immunsystemet Innata och adaptiva immunsystemet Brigitta.Omazic@ki.se Klinisk immunologi Hematopoesen BLOD & VÄVNADER BENMÄRG T-lymfocyt B-lymfocyt Plasma-cell Pluripotent stamcell Monocyt Granulocyter Makrofag Trombocyter

Läs mer

Bild 2-11 Introduktion ospecifika och specifika försvaret Bild Kap 1och lite kap7

Bild 2-11 Introduktion ospecifika och specifika försvaret Bild Kap 1och lite kap7 Bild 2-11 Introduktion ospecifika och specifika försvaret Bild 12-79 Kap 1och lite kap7 Immunförsvarets uppgift/utmaning Immunförsvarets vilja: Oskadliggöra patogenen Sätta in rätt respons Inte skada individen

Läs mer

B cell aktivering. Kursbok: The immune system Peter Parham. Kapitel utom figurer 7.5 och 7.6

B cell aktivering. Kursbok: The immune system Peter Parham. Kapitel utom figurer 7.5 och 7.6 B cell aktivering. Kursbok: The immune system Peter Parham Kapitel 7.1-7.5 utom figurer 7.5 och 7.6 De flesta av de farligaste bakterierna förökar sig utanför cellen. De intra-cellulära patogen sprider

Läs mer

Tentamen i Immunteknologi 28 maj 2003, 8-13

Tentamen i Immunteknologi 28 maj 2003, 8-13 Tentamen i Immunteknologi 28 maj 2003, 8-13 1 Varje fråga ger maximalt 5 p. 2 SKRIV NAMN OCH PERSONNUMMER PÅ ALLA SIDOR! 3 Glöm inte att lämna in KURSUTVÄRDERINGEN! Observera att i kursutvärderingen för

Läs mer

Kursbok: The immune system Peter Parham

Kursbok: The immune system Peter Parham T cells aktivering. Kursbok: The immune system Peter Parham Kapitel 6 Primary Immune response: First encounter of naive T cells with antigen on APC. This happens in the secondary lymphoid tissues. Priming

Läs mer

Monitorering av immunmodulerande behandling med flödescytometri

Monitorering av immunmodulerande behandling med flödescytometri Monitorering av immunmodulerande behandling med flödescytometri Maria Hjorth & Charlotte Dahle Klinisk immunologi & Transfusionsmedicin Universitetssjukhuset Linköping Immunmonitorering med flödescytometri

Läs mer

Ekvin inflammatorisk tarmsjukdom - orsakad av bristande tolerans mot den kommensala tarmfloran?

Ekvin inflammatorisk tarmsjukdom - orsakad av bristande tolerans mot den kommensala tarmfloran? Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Ekvin inflammatorisk tarmsjukdom - orsakad av bristande tolerans mot den kommensala tarmfloran? Hanna Simonsson Självständigt

Läs mer

DIFFERENTIERING APOPTOS EMBRYOGENES STAMCELLER

DIFFERENTIERING APOPTOS EMBRYOGENES STAMCELLER DIFFERENTIERING APOPTOS EMBRYOGENES STAMCELLER Föreläsningsinnehåll Befruktning Tidig embryonalutveckling och differentiering apoptos Differentierade celler i vävnader Förnyelse av vävnader Stamceller

Läs mer

Basofil allergenstimulering- CD-sens

Basofil allergenstimulering- CD-sens Basofil allergenstimulering- CD-sens Anna Nopp, Docent Institutionen för medicin Solna Enheten för klinisk immunologi och allergi Karolinska Institutet Nopp 1 Nopp 2 Sensibilisering Först sedan man kommit

Läs mer

Kursbok: The immune system Peter Parham

Kursbok: The immune system Peter Parham T cells aktivering. Kursbok: The immune system Peter Parham Kapitel 6 Primary Immune response: First encounter of naive T cells with antigen on APC. This happens in the secondary lymphoid tissues. Priming

Läs mer

Tentamen i Immunteknologi 29 maj 2002, 8-13

Tentamen i Immunteknologi 29 maj 2002, 8-13 Tentamen i Immunteknologi 29 maj 2002, 8-13 1 Varje fråga ger maximalt 5 p. 2 SKRIV NAMN OCH PERSONNUMMER PÅ ALLA SIDOR! 3 Glöm inte att lämna in KURSUTVÄRDERINGEN! Observera att i kursutvärderingen för

Läs mer

Tema Försvar. Ordinarie tentamen termin 2 VT 2013

Tema Försvar. Ordinarie tentamen termin 2 VT 2013 1 Tema Försvar. Ordinarie tentamen termin 2 VT 2013 Totalt antal poäng: 61 p Godkänt nedre gräns: 39 p 1) Skriv din kod längst upp till höger på SAMTLIGA papper i detta häfte samt på eventuella extrablad

Läs mer

Blodet, lymfoida organ och immunsystemet. Innehåll. Vad är blod? 4/25/2013. Människan: biologi och hälsa SJSD11

Blodet, lymfoida organ och immunsystemet. Innehåll. Vad är blod? 4/25/2013. Människan: biologi och hälsa SJSD11 Blodet, lymfoida organ och immunsystemet Människan: biologi och hälsa SJSD11 Annelie Augustinsson Innehåll Vad är blod? Röda blodkroppar = syrgastransport, blodkroppsbildning och blodgrupper Blodplättar

Läs mer

C1 C2 C3 C4. Komplement. För : (1904) 4 nonspecific, complementary proteins required with antibody to lyse bacteria. Idag: -47 proteiner

C1 C2 C3 C4. Komplement. För : (1904) 4 nonspecific, complementary proteins required with antibody to lyse bacteria. Idag: -47 proteiner Innate (medfött, ospecifik) Bariärrer Hud, slemhinnor defensiner Celler Granulocyter, fagocyter (NK-celler, makrofager, dendritiska celler) Humoral Adaptive (förv rvärvat, rvat, specifik) B-lymfocyter

Läs mer

Flödescytometri. Umeå universitet. Biomedicinska analytikerprogrammet. Laborationsrapport i Hematologi och immunologi med laboratoriemetodik, termin 3

Flödescytometri. Umeå universitet. Biomedicinska analytikerprogrammet. Laborationsrapport i Hematologi och immunologi med laboratoriemetodik, termin 3 Umeå universitet Biomedicinska analytikerprogrammet Flödescytometri Årskull: BMA-09 Laborationsrapport i Hematologi och immunologi med laboratoriemetodik, termin 3 Laborationsdatum: Inlämnad: Godkänd:

Läs mer

Hjärtmarkörer Kemisk infarktdiagnostik Aterosklerotisk hjärt- och kärlsjukdom

Hjärtmarkörer Kemisk infarktdiagnostik Aterosklerotisk hjärt- och kärlsjukdom Hjärtmarkörer Kemisk infarktdiagnostik Markörer för myokardskada Markörer för ateroscleros Elvar Theodorsson Aterosklerotisk hjärt- och kärlsjukdom Hjärta Kronisk hjärtsvikt Akut smärta Perifera kärl Hjärna

Läs mer

Tentamen 2008-04-25 VT08

Tentamen 2008-04-25 VT08 FALL 1 En 56-årig kvinna har varit med sin familj på semester vid kusten i Turkiet. Under den 3 veckor långa vistelsen fick kvinnan blåskatarr och sökte läkare på orten. Kvinnan fick antibiotikabehandling

Läs mer

Basal Immunologi Homira Behbahani PhD 27/11 2009 Kl: 12:30-15 p.m Homira.behbahani@ki.se

Basal Immunologi Homira Behbahani PhD 27/11 2009 Kl: 12:30-15 p.m Homira.behbahani@ki.se Basal Immunologi Homira Behbahani PhD 27/11 2009 Kl: 12:30-15 p.m Homira.behbahani@ki.se Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) Innehålla Allmänna begrepp och immunsystemets uppbyggnad

Läs mer

Introduktion till Immunologi

Introduktion till Immunologi Introduktion till Immunologi Adnane Achour Adnane.achour@ki.se Centrum för Infektionsmedicin (CIM) Karolinska Universitetssjukhus Huddinge F59 eller Institution för Microbiologi, Tumör och Cell Biologi,

Läs mer

Bindväv BINDVÄV BLOD. ECM (extracellulär matrix) GRUNDSUBSTANS

Bindväv BINDVÄV BLOD. ECM (extracellulär matrix) GRUNDSUBSTANS Bindväv BINDVÄV BLOD Dagmar Galter Institutionen för Neurovetenskap Karolinska Institutet dagmar.galter@ki.se mångsidigtvävnadstyp anpassad6llolikafunk6oner mycketgrundsubstans cellernaliggerglest extracellulärtmatrixbestårmestavtvågrupperav

Läs mer

t:t Tentamen Lycka till! Medicin A, Medicinsk temakurs 2, Tema Försvar HT-11 Kurskod: MC5200 Temaansvariga: Elisabeth Hultgren Hörnquist, Jan Källman

t:t Tentamen Lycka till! Medicin A, Medicinsk temakurs 2, Tema Försvar HT-11 Kurskod: MC5200 Temaansvariga: Elisabeth Hultgren Hörnquist, Jan Källman t:t ÖREBRO UNIVERSITET HllSOAUDEIIIN Tentamen Medicin A, Medicinsk temakurs 2, Tema Försvar HT-11 Kurskod: MC5200 Temaansvariga: Elisabeth Hultgren Hörnquist, Jan Källman Datum: 2012-01-13 Skrivtid: 4

Läs mer

Multipel Skleros (MS)

Multipel Skleros (MS) Multipel Skleros (MS) Multipel Skleros (MS) Innehållsförteckning Vad är multipel skleros (MS) Varför får man MS Typer av MS Immunförsvaret Uppbyggnaden av centrala nervsystemet (CNS) Vad händer i hjärnan

Läs mer

Parodontitens etiologi och patogenes

Parodontitens etiologi och patogenes Parodontitens etiologi och patogenes Termin 6 vt 2012 Det går inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt Förekomst av gingivit och parodontit enl. SBU 2004 Prevalence and Trends in Periodontitis

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE IMMUNOLOGI

GRUNDLÄGGANDE IMMUNOLOGI KOMPENDIUM I IMMUNOLOGI FÖR R3 Camilla Svensson, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, avdelningen för toxikologi camilla.svensson@farmbio.uu.se Reviderad jaunari 2007 GRUNDLÄGGANDE IMMUNOLOGI Camilla

Läs mer

Reproduktions- Immunologi

Reproduktions- Immunologi Reproduktions- Immunologi Tolerans av placenta och foster Immunsvar & Tolerans Antigen Immunsystemet Främmande Immunsvar Kroppseget Tolerans Graviditet: En utmaning för immunsystemet Skydda fostret från

Läs mer

Skelettet i käkar och annorstädes

Skelettet i käkar och annorstädes vetenskap & klinik ulf h lerner ulf h lerner, professor, oral cellbiologi, Umeå universitet, Umeå Skelettet i käkar och annorstädes En benhård vävnad fylld av liv och rörelse både vid hälsa och sjukdom

Läs mer

Inflammation och läkning

Inflammation och läkning Inflammation och läkning Tandläkarprogrammet HT-16 Inflammation organismens reaktion på cell-/vävnadsskada immunologiskt försvarssystem mot skadliga agens 1 Syftet med inflammationsreaktionen avgränsa

Läs mer

POLYCYSTISKT OVARIALSYNDROM inflammatoriska markörer i fettväv

POLYCYSTISKT OVARIALSYNDROM inflammatoriska markörer i fettväv POLYCYSTISKT OVARIALSYNDROM inflammatoriska markörer i fettväv Åsa Lindholm Institutionen för kvinnors och barns hälsa Uppsala universitet, Uppsala Marie Bixo, Mats Eliasson, Tommy Olsson, Jonas Buren,

Läs mer

CELLSIGNALERING CELLSIGNALERING. alla levande celler tar emot och skickar signaler

CELLSIGNALERING CELLSIGNALERING. alla levande celler tar emot och skickar signaler CELLSIGNALERING CELLSIGNALERING alla levande celler tar emot och skickar signaler encellig organism signaler till/från omgivningen flercellig organism intracellulär signalering förutsättning för att en

Läs mer

Genterapi. Varför genomförs genterapi? Förutsättning för genterapi är att den genetiska skadan är känd!

Genterapi. Varför genomförs genterapi? Förutsättning för genterapi är att den genetiska skadan är känd! GENTERAPI - T3 HT 2009 Jan-Ingvar Jönsson Genterapi Överföring av terapeutisk (frisk) gen till sjuk cell eller vävnad Att reparera en skadad gen Att ersätta en skadad eller deleterad gen med en frisk gen

Läs mer

Hur kan cancer utvecklas trots immunförsvaret? Helena Ishak Vad gör immunsystemet när en tumör utvecklas? Hur är immunsystemet uppbyggt?

Hur kan cancer utvecklas trots immunförsvaret? Helena Ishak Vad gör immunsystemet när en tumör utvecklas? Hur är immunsystemet uppbyggt? Hur kan cancer utvecklas trots immunförsvaret? Helena Ishak Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Immunsystemet

Läs mer

Kursbok: The immune system Peter Parham. Kapitel 5 Hela skall läsas och kunnas utom: Kapitel 5.5; Fig. 5.9 Kapitel 5.11 och 5.12

Kursbok: The immune system Peter Parham. Kapitel 5 Hela skall läsas och kunnas utom: Kapitel 5.5; Fig. 5.9 Kapitel 5.11 och 5.12 T-cellsutveckling. Kursbok: The immune system Peter Parham Kapitel 5 Hela skall läsas och kunnas utom: Kapitel 5.5; Fig. 5.9 Kapitel 5.11 och 5.12 Några viktiga punkter för att börja med: T celler: thymus

Läs mer

Signalsystem samverkar vid bennedbrytning Studier hjälper oss förstå hur benvävnaden påverkas vid inflammation

Signalsystem samverkar vid bennedbrytning Studier hjälper oss förstå hur benvävnaden påverkas vid inflammation Signalsystem samverkar vid bennedbrytning Studier hjälper oss förstå hur benvävnaden påverkas vid inflammation leg tandläkare, med dr, avdelningen för ortodonti, Tandläkarhögskolan Umeå och avdelningen

Läs mer

Blodsjukdomar: Anemi och Leukemier Sören Lehmann Professor, överläkare Hematologisektionen, UAS

Blodsjukdomar: Anemi och Leukemier Sören Lehmann Professor, överläkare Hematologisektionen, UAS Blodsjukdomar: Anemi och Leukemier 2016 Sören Lehmann Professor, överläkare Hematologisektionen, UAS Vad handlar föreläsningen om? Blodsjukdomar vad händer på en hematologi avdelning Anemi Symtom, orsaker

Läs mer

Fysisk aktivitet och immunförsvaret

Fysisk aktivitet och immunförsvaret Fysisk aktivitet och immunförsvaret FYSISK AKTIVITET OCH IMMUNFÖRSVARET Anderson, 2015-05-02) (av Camilla Ingen har väl undgått att läsa om hur bra träning är för att motverka hjärt-kärlsjukdomar, övervikt

Läs mer

IL-17 och dess eventuella roll i patogenesen vid ekvin osteoartrit

IL-17 och dess eventuella roll i patogenesen vid ekvin osteoartrit Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap IL-17 och dess eventuella roll i patogenesen vid ekvin osteoartrit Emma Persson Sjödin Självständigt arbete i veterinärmedicin,

Läs mer

DIFFERENTIERING APOPTOS EMBRYOGENES STAMCELLER

DIFFERENTIERING APOPTOS EMBRYOGENES STAMCELLER DIFFERENTIERING APOPTOS EMBRYOGENES STAMCELLER Föreläsningsinnehåll Befruktning Tidig embryonalutveckling och differentiering apoptos Differentierade celler i vävnader Förnyelse av vävnader Stamceller

Läs mer

En samlad Bild över Nutidens Forskning angående immunmodulatoriska Effekter av Te

En samlad Bild över Nutidens Forskning angående immunmodulatoriska Effekter av Te Institutionen för Naturvetenskap Examensarbete En samlad Bild över Nutidens Forskning angående immunmodulatoriska Effekter av Te Sofia Nilsson Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2012: F:16 En samlad

Läs mer

Innate ospecifik) Adaptive rvärvat, rvat, specifik) Bariärrer Hud, slemhinnor defensiner

Innate ospecifik) Adaptive rvärvat, rvat, specifik) Bariärrer Hud, slemhinnor defensiner Innate (medfött, ospecifik) Bariärrer Hud, slemhinnor defensiner Celler Granulocyter, fagocyter (NK-celler, makrofager, dendritiska celler) Adaptive (förv rvärvat, rvat, specifik) Cytokiner interferoner,

Läs mer

DIFFERENTIERING APOPTOS EMBRYOGENES STAMCELLER

DIFFERENTIERING APOPTOS EMBRYOGENES STAMCELLER DIFFERENTIERING APOPTOS EMBRYOGENES STAMCELLER Föreläsningsinnehåll Befruktning Embryonalutveckling, differentiering apoptos Differentierade celler i vävnader Förnyelse av vävnader Stamceller hematopoesen

Läs mer

2. Beskriv översiktligt HLA-systemets organisation på gen-nivå och strukturen på de molekylära produkterna MHC-I och MHC-II.

2. Beskriv översiktligt HLA-systemets organisation på gen-nivå och strukturen på de molekylära produkterna MHC-I och MHC-II. FALL 1 En person har njurtransplanterats. Patientens grundsjukdom var en autoimmun sjukdom med engagemang av njurarna vilket lett till upphävd njurfunktion. I förberedelserna för en transplantation genomgår

Läs mer

DEN FRISKA OCH SJUKA GLOMERULUSEN

DEN FRISKA OCH SJUKA GLOMERULUSEN DEN FRISKA OCH SJUKA GLOMERULUSEN I stället för handouts till Tryggves föreläsning 151103 GLOMERULUSEN OCH DESS CELLER KAPILLÄRNYSTANET Blodflödet, trycket och (därmed) GFR kan regleras genom kontraktion

Läs mer

Glukokortikoider; Farmakodynamik och farmakokinetik. G Tobin 2013

Glukokortikoider; Farmakodynamik och farmakokinetik. G Tobin 2013 Glukokortikoider; Farmakodynamik och farmakokinetik G Tobin 2013 KORTIKOSTEROIDER 21-kolsteroid-hormon från kolesterol HO CH 2 OH C = O OH produceras i binjuren O Glukokortikoider kraftfullaste medlen

Läs mer

Hur effektivt är fingolimod vid behandling av multipel skleros?

Hur effektivt är fingolimod vid behandling av multipel skleros? Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Hur effektivt är fingolimod vid behandling av multipel skleros? Kristina Jamah Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2012: F2 Hur effektivt är fingolimod

Läs mer

TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR (AoF) 20 hp VT17 21 april 2017 kl

TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR (AoF) 20 hp VT17 21 april 2017 kl TENTAMEN ATTACK OCH FÖRSVAR (AoF) 20 hp VT17 21 april 2017 kl. 8.00-14.00 Maximal poäng: 122 p (del 1: 63 p; del 2: 59 p) Godkäntgräns: 73p (dvs minst 60 % på totalpoängen, samt över 50% på de enskilda

Läs mer

Kursbok: The immune system Peter Parham

Kursbok: The immune system Peter Parham B-cellsutveckling. Kursbok: The immune system Peter Parham Kapitel 4 Hela skall läsas och kunnas utom: Fig. 4.6 och motsvarande i texten. Fig. 4.8 och motsvarande i texten. Kapitel 4.5-4.6; Fig. 4.12 Kapitel

Läs mer

Mikroorganismer och cancer

Mikroorganismer och cancer Mikroorganismer och cancer Vilken betydelse har bakterier, svampar, parasiter för cancerutveckling? 1 Mikroorganismers betydelse för cancerutveckling Svårt ämne a: studera Lång latensad, flera steg Exogena

Läs mer

Hög nivå IgG4 vid pankreatit vad betyder det?

Hög nivå IgG4 vid pankreatit vad betyder det? Hög nivå IgG4 vid pankreatit vad betyder det? Alex Karlsson-Parra Docent, Överläkare Avdelningen för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Akademiska Sjukhuset Uppsala SVAR Jo, det betyder sannolikt

Läs mer

Tumörbiologi. Michael Mints, MD Institutionen för onkologi-patologi, KI

Tumörbiologi. Michael Mints, MD Institutionen för onkologi-patologi, KI Tumörbiologi Michael Mints, MD Institutionen för onkologi-patologi, KI Mål Förstå vad som skiljer cancerceller från normala celler Förstå idéer bakom aktuella och framtida behandlingar Carcinogenes Initiatormutation

Läs mer

Vad är Kolostrum: Kvalitetsbestämning

Vad är Kolostrum: Kvalitetsbestämning Vad är Kolostrum: Kolostrum är den lacteala (bröst) utsöndringen hos däggdjur, producerat omedelbart före födseln och är avsedd för utfodring av nyfödda. Kolostrum är rik på skydds och reglerings faktorer

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Vad är MHC? MHC och TCR struktur. Antigen processering och presentation. Kursbok: The immune system Peter Parham

Vad är MHC? MHC och TCR struktur. Antigen processering och presentation. Kursbok: The immune system Peter Parham Vad är MHC? MHC och TCR struktur. Antigen processering och presentation. Kursbok: The immune system Peter Parham Kapitel 3; hela Lite Historia: 1953: George Snell upptäcker en grupp av gener som bestämmer

Läs mer

Stamceller i diabetesbehandling Irina Samokhina Vad är diabetes? Stamceller

Stamceller i diabetesbehandling Irina Samokhina Vad är diabetes? Stamceller Stamceller i diabetesbehandling Irina Samokhina Exekutiv sammanfattning av Självständigt arbete i biologi HT2008 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Diabetes är en av de vanligaste

Läs mer

Immunologi i neonatal perioden

Immunologi i neonatal perioden Immunologi i neonatal perioden Anna Nilsson SVK Perinatologi 110517 Disposition 1. Immunologi-vad skiljer barn från vuxna? 1. Maternella antikroppar 3. Vaccinationer Definition För tidigt född; innan 37

Läs mer

Adiponektin inhiberar Angiotensin II inducerad Abdominal Aorta Aneurysm

Adiponektin inhiberar Angiotensin II inducerad Abdominal Aorta Aneurysm Adiponektin inhiberar Angiotensin II inducerad Abdominal Aorta Aneurysm Emina Vorkapic, Doktorand Institution för Medicin och Hälsa Avdelningen för Läkemedelsforskning Linköpings Universitet Översikt Aortan

Läs mer

Glukokortikoider; Farmakodynamik och farmakokinetik

Glukokortikoider; Farmakodynamik och farmakokinetik Glukokortikoider; Farmakodynamik och farmakokinetik G Tobin 2012 KORTIKOSTEROIDER 21-kolsteroid-hormon från kolesterol HO CH 2OH C = O OH produceras i binjuren O Glukokortikoider kraftfullaste medlen för

Läs mer

Likvorhantering Celler i likvor

Likvorhantering Celler i likvor Likvorhantering Celler i likvor Mariann Wall Neurokemi SU/Mölndal 2013-09-26 Lumbalpunktion (LP) Stickblödning kasta första portionen likvor, vilket noteras på remissen. Icke-absorberande provrör (polypropen)

Läs mer

Lars-Ingvar Karlsson Rapport Åtvidaberg 2006-11-02 Utgåva 2. Grundläggande virologi, 5 p Ht 2006 Hälsouniversitetet Linköping

Lars-Ingvar Karlsson Rapport Åtvidaberg 2006-11-02 Utgåva 2. Grundläggande virologi, 5 p Ht 2006 Hälsouniversitetet Linköping Lars-Ingvar Karlsson Rapport Åtvidaberg 2006-11-02 Utgåva 2 Grundläggande virologi, 5 p Ht 2006 Hälsouniversitetet Linköping Examinationsuppgift: Skriftlig redovisning av Influensa A Sammanfattning: Influensa

Läs mer

Hyaluronsyra Ia Pudas Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutvecklingen, vt-2004 1

Hyaluronsyra Ia Pudas Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutvecklingen, vt-2004 1 Hyaluronsyra Ia Pudas Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutvecklingen, vt-2004 1 Innehållsförteckning 1 Historisk bakgrund... 3 2 Kemiska egenskaper... 4 3 Hyaluronanets biologiska egenskaper

Läs mer

LÄR KÄNNA HemoCue WBC DIFF

LÄR KÄNNA HemoCue WBC DIFF LÄR KÄNNA HemoCue WBC DIFF UTMANINGEN En utmaning för läkaren är att kunna utföra en klinisk bedömning, testa, diagnostisera och fatta beslut om behandling under en enda konsultation. Det vanliga är att

Läs mer

A.) BLODFETTRUBBNINGAR (CN)

A.) BLODFETTRUBBNINGAR (CN) A.) BLODFETTRUBBNINGAR (CN) Riskfaktor för utveckling av atheroskleros - som kan ge upphov till hjärt-kärl-sjukdomar: - Myokardinfarkt - TIA - Angina - Hjärtsvikt - Stroke - Njursvikt - Claudicatio - Vaskulärt

Läs mer

NPU-koder för hematologiska laboratorieundersökningar: hur får cellerna rätt koder?

NPU-koder för hematologiska laboratorieundersökningar: hur får cellerna rätt koder? NPU-koder för hematologiska laboratorieundersökningar: hur får cellerna rätt koder? Rebecca Ceder, Barbro Klinteberg, Arne Mårtensson, Gunnar Nordin Ett stort tack till en mycket engagerad expertgrupp!!

Läs mer

Målstyrd behandling vid colorektal cancer. Mef Nilbert Onkologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Målstyrd behandling vid colorektal cancer. Mef Nilbert Onkologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Målstyrd behandling vid colorektal cancer Mef Nilbert Onkologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Genetiska förändringar ansamlas i tumörceller Defekt MMR AC RAS Defective MMR IK3CA TGFßRII COX2

Läs mer

Ett nytt Karo Bio tar form

Ett nytt Karo Bio tar form Ett nytt Karo Bio tar form VD Per Bengtsson Årsstämma 7 maj 2013 Ledstjärnor i nya Karo Bio Mer kommersiellt orienterad verksamhet baserad på unikt specialistkunnande God riskspridning Balans mellan intäkter

Läs mer

Systemisk lupus erytematosus. Sofia Ajeganova Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Systemisk lupus erytematosus. Sofia Ajeganova Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Systemisk lupus erytematosus Sofia Ajeganova Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Prototyp för systemisk inflammatorisk sjukdom allmänsymtom (trötthet, sjukdomskänsla, feber, viktnedgång)

Läs mer

D-vitamin och parodontium

D-vitamin och parodontium D-vitamin och parodontium Michaela Österlund HLK Institutionen för odontologi Helsingfors 9.12.2016 Avhandling michaela.osterlund@helsinki.fi Handledare: HLT, EHL, professor, övertandläkare Timo Sorsa

Läs mer

Receptorer - kinaser. Receptorer med kinas aktivitet. Cellsignalering. Celler är beroende av olika signaler (A-G) som kommer utifrån

Receptorer - kinaser. Receptorer med kinas aktivitet. Cellsignalering. Celler är beroende av olika signaler (A-G) som kommer utifrån Receptorer med kinas aktivitet CMB Lodish; Kap 16 (delar) Receptorer - kinaser Upplägg föreläsning: Receptor kinaser Ser-Thr kinasreceptorer, TGF-ß receptorer - Smad ReceptorTyrosinKinas (RTK) Receptorer

Läs mer

Celiaki eller glutenintolerans

Celiaki eller glutenintolerans Celiaki eller glutenintolerans Bland de vanligaste kroniska barnsjukdomarna, upp mot 1% En autoimmun sjukdom Kombination av arv och miljö krävs Kan man skydda sig? Celiaki kort bakgrund Immunsystemet reagerar

Läs mer

Multipelt myelom. Olga Stromberg Hematologiskt Centrum Karolinska Universitetssjukhuset

Multipelt myelom. Olga Stromberg Hematologiskt Centrum Karolinska Universitetssjukhuset Multipelt myelom Olga Stromberg Hematologiskt Centrum Karolinska Universitetssjukhuset Hematopoesen Lymfoid stamcell stamcell Stam cell Lymfocyt tyter B-cell T-cellllMördarcellNeutrofilEosinofil TH-cell

Läs mer

Receptorer - tyrosinkinas

Receptorer - tyrosinkinas Receptorer - tyrosinkinas RTKs och cytokin receptorer Biomedicinarprogrammet CMB Lodish; Kap 16 s. 665-668, 672-694 Finn Hallböök Receptorer - tyrosinkinas Upplägg föreläsning: Proteinkinasering ReceptorTyrosinKinas

Läs mer

Linköpings universitet 2012-06-15. Thomas Wise institutionsadministratör tfn: 010-10 31831 e-mail: thomas.wise@liu.se

Linköpings universitet 2012-06-15. Thomas Wise institutionsadministratör tfn: 010-10 31831 e-mail: thomas.wise@liu.se Feedback/exempel på svar ordin. tentamen vt12 T4 8 juni 2012 OBS! Tema Gastro-Nutrition-Metabolism (fall 1, Q1-Q12) lägger inte ut svarsexempel på nätet. Svar finns oftast efter frågan. Q1 (Mål T4 C7)

Läs mer

vid inflammatorisk tarmsjukdom

vid inflammatorisk tarmsjukdom BEHANDLING MED ADACOLUMN vid inflammatorisk tarmsjukdom www.adacolumn.net INNEHÅLL Mag-tarmkanalen...4 Ulcerös kolit...6 Crohns sjukdom...8 Immunförsvaret vid IBD...10 Så fungerar Adacolumn...12 Behandling

Läs mer

Crohns sjukdom. Ida Netzel. orsaker och behandling

Crohns sjukdom. Ida Netzel. orsaker och behandling Crohns sjukdom orsaker och behandling Ida Netzel Independent Project in Biology Självständigt arbete i biologi, 15 hp, vårterminen 2009 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet

Läs mer

SVARSFÖRSLAG Termin 2 Läkarprogrammet

SVARSFÖRSLAG Termin 2 Läkarprogrammet SVARSFÖRSLAG Termin 2 Läkarprogrammet 2010-01-12. kl. 08.00-13.00 Plats: Berzeliussalen, Eken, Linden Examinator: Jorma Hinkula, tel. 22 13 92 Terminssekreterare: Anna Munter, tel. 22 41 39 Kurskod: 8LAG10

Läs mer

I. Övergripande målbeskrivning

I. Övergripande målbeskrivning KLINISK IMMUNOLOGI I. Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Specialiteten klinisk immunologi omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter i immunologiskt betingade sjukdomstillstånd såsom

Läs mer

Antikroppar; struktur och diversitet. Kursbok: The immune system Peter Parham

Antikroppar; struktur och diversitet. Kursbok: The immune system Peter Parham Antikroppar; struktur och diversitet. Kursbok: The immune system Peter Parham Kapitel 2.1-2.5 Antikroppar = Immunoglobuliner (Ig): Ig presenteras på B-cellsytan samt finns i löslig form i blodet och lymf.

Läs mer

Från cell till individ. Kap 2

Från cell till individ. Kap 2 Från cell till individ Kap 2 cell-vävnader-organ-organism Kap 2 Från cell till individ Från en cell till en individ Vad krävs? Olika typer av celler en befruktning massor av celldelningar cellerna måste

Läs mer

Steroidresponsiv meningit-arterit - etiologi och patogenes

Steroidresponsiv meningit-arterit - etiologi och patogenes Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Steroidresponsiv meningit-arterit - etiologi och patogenes Lena Jonsson Självständigt arbete i veterinärmedicin, 15 hp

Läs mer

INFEKTIONSBIOLOGI EN ÖVERSIKT. Peter Bergman, MD, PhD ST-läkare, Klinisk Mikrobiologi Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

INFEKTIONSBIOLOGI EN ÖVERSIKT. Peter Bergman, MD, PhD ST-läkare, Klinisk Mikrobiologi Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge INFEKTIONSBIOLOGI EN ÖVERSIKT Peter Bergman, MD, PhD ST-läkare, Klinisk Mikrobiologi Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge HUR KAN VI VARA FRISKA? Psoriasin Gläser et al, Nat Immunology, 6: 57-64

Läs mer

Autoimmunitet och immunomodulation. Vad är autoimmunitet? Inger Gjertsson Avdelning för reumatologi och inflammationsforskning

Autoimmunitet och immunomodulation. Vad är autoimmunitet? Inger Gjertsson Avdelning för reumatologi och inflammationsforskning Autoimmunitet och immunomodulation Inger Gjertsson Avdelning för reumatologi och inflammationsforskning Vad är autoimmunitet? Förlust av tolerans mot sig själv Organspecifika sjukdomar Systemiska sjukdomar

Läs mer

Resultat:... (Cellbiologi:... Immunologi...) Betyg...

Resultat:... (Cellbiologi:... Immunologi...) Betyg... Cellbiologi del tentamen augusti 2005 1 Tentamen i Cellbiologi med Immunologi KTH 23 aug 2005 kl 9-13 Skriv svaren direkt i tentan. Vid behov använd extra blad Namn:... Årskurs/årgång... (typ I02, bio99,

Läs mer

Psoriasis, modern behandling. Tore Särnhult 120202

Psoriasis, modern behandling. Tore Särnhult 120202 Psoriasis, modern behandling Tore Särnhult 120202 Många olika former Drabbar inte bara huden utan ofta lederna Associerad med metabola sjukdomar som diabetes och högt blodtryck Samsjuklighet även med inflammatorisk

Läs mer