Stadsbyggnadsförvaltningen Projektavdelningen Projektnummer: Rev: Projektör: Tillhör uppdraget: JA NEJ Avklarat: Kommentar:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadsbyggnadsförvaltningen Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör uppdraget: JA NEJ Avklarat: Kommentar:"

Transkript

1 ESKILSTUNA KOMMUN Checklista, Projekteringsskedet Stadsbyggnadsförvaltningen Projektnamn: Projektavdelningen Projektnummer: Rev: Projektör: Tillhör Ekonomi: Ange Kalkylsumma + oförutsett och OH: Ange budget för projektet: Ange Statligt bidrag: Krävs starttillstånd för bidrag? Underlag: BAS-P skall utses Är projektstart framtagen och utskickad? Är tidplan framtagen? Projektering, byggstart och byggt Skriv en uppdragsplan. Är typ av entreprenadform fastställd? Finns tidigare projektnamn? Finns förstudie eller idéskiss? Finns begränsningar i detaljplan? Behövs miljöprövning? Se checklista för miljöprövning. (återfinns under rubriken Tillstånd, bygglov, anmälning m.m i TH) Kontrollera checklistan för förorenad mark. Behövs bygglov, bygganmälan eller liknande? Berörs tomtmark? Berörs arkeologiska intressen? Har grundkarta tagits fram? Behövs inmätning? Av vad? Behövs kabel-/ledningskartor? Vilka? Ledningsägare? Behövs trafikmängder? Eskisltunakartan: Fastigheter och P MIFO-databasen? Se Samlad bebyggelse Vilken typ av tomtmark menas? Kom Eskilstunakartan: Fastigheter o PBL Primärkartan Kommande: Trafikkarta i Eskilstuna

2 Rivningslov, schaktlov? Tillhör

3 Behövs Geoteknisk undersökning? Skredrisk? Belysning? Ta del av belysningsprogram för centrala Eskilstuna Behövs bevattningsanläggning i grönytor? Byggsamordning? Med vilka? Andra stora rivningsmängder? Kan de återanvändas? Påverkas drifthållningen? Förberedelser: Besök på plats: Fotografering: Orthofoto: Information/ Samråd: Syftet med informationen: Bestämma informationsgrupper: -Allmänhet -Bussbolag -Fastighetsägare -Utryckningsenheten -Handikappsorganisationer -Media -Förvaltningar -Bolag -Affärsidkare -Samordningsgrupp -Andra Informationsmaterial: -Rapport -Ritningar -Modell - Fotografier Tillhör Eskilstunakartan: Geotekniska arkiv Eskilstunakartan: Skredrisk Tex stubbar Se befintliga foton: Bildarkiv på Eski Flygfoto i Eskilstunakartan, Pictome

4 Tillhör -Broschyr -Internet -Utställning -"spaden"-skylt -Annonsera på E20-skyltarna -Annat Nämndinformation, när och hur? Ansökan om stadsbidrag? Handlingar, Allmänt: Ska linjefiler eller liknande skickas till utföraren? Är ritningsnummer registrerade? Är dokumentförteckning upprättad? Trafikanordningsplan? Vem tar fram arbetsmiljöplan? Är mängdbeskrivning upprättad? Ska driftavtal med ansvarsgränser upprättas? Är relationshandl. inmätta och skickade till Kart & GIS? Är uppgifter från relationshandl. Skickade till EEM VA? Är uppgifter från relationshandl. Skickade till EEM EL? Är uppgifter från relationshandlingar gällande papperskorgar skickade till parkavdelningen? Ann Jannerman på park ansvarar. Är uppgifter från relationshandlingar gällande filterbrunnar skickade till gatuavdelningen? Ex. Ett skede eller invigning.

5 Tillhör Dimensionering: Överbyggnadstyper fastställda? Sektioner fastställda? Fastställande av korsningstyper? Typ av dagvattenhantering och avvattning fastställd? Krävs nya trafikregleringar? Hänsyn tagen till alla trafikanter? Hänsyn tagen till fysiska funktionshinder? Hänsyn tagen till psykiska funktionshinder? Kontrollera kartan över verksamheter med psykiska funktionshinder. Hänsyn tagen till kön och ålder? Bedömning av miljörisker gjord? Finns behov av landskapsplanering? Påverkas grönytor eller befintliga träd i projektet? Är hänsyn tagen till drift och underhåll? Framkomliget för specialfordon på huvudled Kontrollera dimensioneringsbehov på karta (utrymmesbehov.pdf) Tillgänglighet För krav och riktlinjer om tillgänglighet se kap. Tillgänglighet i Teknisk Handbok. Berörs projektet av något ÖG? Ska ÖG vara kvar? Kontakta trafikavdelningen. Har du tänkt till på tillgänglighetsanpassningen av: -Övergångsställen? -Passager? -Höjder och lutningar? -Ramper och trappor? -Skylthöjder? -Hinder i gc-banor? Ex. installationer, dålig asf. m.m -Nya el. bef. bänkar? Kontakt med parkavdelningen. Eskilstunakartan: Äldre och funktion Grönstrukturkartorna?

6 Tillhör Barnperspektivet Hur tar vi hänsyn till barns behov och vilka konsekvenser får detta? Löser de tekniska lösningar ni har valt de problem som behandlats i utrednindsskedet gällande barnperspektivet? Kontroll av ritningar: Orienteringsbild, norrpil och koordinatkryss: Skriv på ritningen: koordinat- och höjdsystem: Gator och byggnaders namn: Teckenförklaringar: Måttsättning, radier, höjder, lutningar mm. Utrustning, staket, papperskorgar mm. Skyltar och målningsmarkeringar: Nya dagvatten och VA-ledningar: Ny belysning och kablar: Befintliga ledningar och kablar: Ytmaterial, asfalt, plattor mm. Trafiksignaler: Sektioner: Detaljritningar: Naturgrus anv endast där berg-(btg-)kross ej kan anv. Granskning: JA NEJ Handlingar granskade av medarbetare som har liknande arbetsuppgifter? Handlingar genomgångna med medarbetare som har andra arbetsuppgifter? Projektintroduktion med utföraren? Lägg bygghandlingarna i arkivet efter slutbesiktning!!! Justera viktiga förändringar som skett under byggskedet på bygghandlingarna till rel. Handlingar tex detaljer och normalsektioner

Teknisk handbok Datum: 2004-01-21 Täby kommun 0.1 TEKNISK HANDBOK. Del 0 INLEDNING .1 PRAKTISK TILLÄMPNING

Teknisk handbok Datum: 2004-01-21 Täby kommun 0.1 TEKNISK HANDBOK. Del 0 INLEDNING .1 PRAKTISK TILLÄMPNING Del 0 INLEDNING 0.1 TEKNISK HANDBOK.1 PRAKTISK TILLÄMPNING Allmänt Teknisk handbok för gata, park och VA är anpassad efter de nya medier och tekniska möjligheter som finns idag. Teknisk handbok reglerar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILAGOR

INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILAGOR TILLGÄNGLIGHETSPLAN SAMMANFATTNING En person med funktionshinder blir handikappad först när han/hon utsätts för hinder i den omgivande miljön. För att så många personer som möjligt ska kunna leva ett fritt

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Trafikkontoret 2014-03-03. Teknisk Handbok 2014

Trafikkontoret 2014-03-03. Teknisk Handbok 2014 Trafikkontoret 2014-03-03 Teknisk Handbok 2014 Innehåll TH - Del Benämning 0 Inledning 1 Ritningar 2 Anläggning 3 Konstbyggnader, tekniska anläggningar och installationer 4 Belysning 5 Trafikanordningar

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED PERIODISKT BYGGLOV ÄNDRING AV TIDIGARE BEVILJAT BYGGLOV TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV / FÖRLÄNGNING FÖRNYELSE Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Byggherre: Förnamn

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08 Utförandeskedet 3 Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå Boken) 2013-04-08 1 Förord Dessa bestämmelser har utarbetats för att trafikkontoret som väghållare och spår ägare

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats juni 2008 1 Tillgänglighetsprogram för Malmö. Krav och riktlinjer

Läs mer

Fastighetsbeteckning: Sökandens namn: *) Personnr./ Org.nr: Postadress: Postadress: Tel mobil: Ändring av befintlig verksamhet

Fastighetsbeteckning: Sökandens namn: *) Personnr./ Org.nr: Postadress: Postadress: Tel mobil: Ändring av befintlig verksamhet VÄRMDÖ KOMMUN ANMÄLAN AV DAGVATTENANLÄGGNING Enligt 9 kap 2 och 7 miljöbalken (1998:808) samt 13och 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Fastighet Sökanden/verksamhetsutövare

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Projektrapport 091231 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav under

Läs mer

INFORMATION INNAN DU BÖRJAR

INFORMATION INNAN DU BÖRJAR Kundmanual Fastighet Vad är en fastighet? Sök fastighetsbeteckning Fastighetsinformation Lagfaren ägare sidan 3 sidan 3 sidan 6 sidan 7 Bygglov Ritningar/Bygglov sidan 8 Mejla, spara på usb eller skriva

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd Kronobergs län Handbok Arbete på väg Uppvidinge Ljungby Alvesta Växjö Lessebo Markaryd Älmhult Tingsryd Ett Stort Tack och Erkännande Denna handbok är från början framtagen av en arbetsgrupp från nedanstående

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Jarl Karlsson Produktutvecklare Abetong Lantbruk

Jarl Karlsson Produktutvecklare Abetong Lantbruk Byggprocessen byggkostnader Att tänka efter före Byggprocessen Byggkostnader Jarl Karlsson Produktutvecklare Abetong Lantbruk Byggprocessen Byggprocessen - Tidsplan Månader Aktivitet 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun God tillgänglighet God tillgänglighet handlar om många olika aspekter i vår miljö. Att det inte finns några fysiska hinder som gör det svårt för personer

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer