SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret Maria Pettersson Sidan 1 av 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4"

Transkript

1 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret Maria Pettersson Sidan 1 av 4 Dnr 2014/0131 VON-9 Diariekod: 712 Vård- och omsorgsnämnden Redovisning av korrelation mellan upplevd kvalitet i hemtjänst och ersättning till utförare Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen nedan av korrelation mellan ersättning och upplevd kvalitet i hemtjänst. Sammanfattning Kontoret har undersökt om det finns något samband mellan ersättning till hemtjänstutförarna och den kvalitet som kunderna upplever. Resultatet visar att det inte finns något sådant samband. Vissa kommuner med en relativt hög ersättning har relativt låg kundnöjdhet och vice versa. Det resultatet stämmer väl överens med tidigare studie som SKL har genomfört. I Sollentuna skiljer det cirka 20 procent mellan det hemtjänstföretag som har högst kundnöjdhet och det som har lägst kundnöjdhet. Samtliga hemtjänstföretag erhåller samma ersättning. Detta innebär inte att ersättningsnivån är obetydlig, utan endast att ökad ersättning inte med automatik leder till ökad upplevd kvalitet. Att undersöka vilka åtgärder som kan förstärka den upplevda kvaliteten i hemtjänsten är ett större arbete och kommer att genomföras under år 2015 under ramen för verksamhetsplanen, som beslutats av nämnd. Bakgrund och resultat Vård- och omsorgsnämnden gav vård- och omsorgskontoret i uppdrag att utreda vilka åtgärder som kan förstärka den upplevda kvaliteten hos kunderna. I uppdraget ingår att utreda om ersättningen till utförarna behöver justeras. Kontoret har undersökt om det finns något samband mellan ersättning till utförarna och den kvalitet som kunder upplever. Det har gjorts genom att föra samman kommuners uppgifter till SKL om hemtjänstersättning till privata utförare med den kvalitet som hemtjänstkunder uppger i socialstyrelsens enkät "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" 1 Den fråga Ersättningar till utförare: fl formerval frihet/val (Tihetssysternersattningssyste m/ersattningssystem/ersattningssystemsocialtjanst/ersartningssyste Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

2 Dnr 2014/0131 VON-9 Sidan 2 av 4 som hemtjänstkunder har svarat på är "Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har?" I SKLs sammanställning figurerar 122 kommuner med ersättning för privat utförd omsorg. Av dem har 51 kommuner uppgett att de ersätter utifrån utförd tid som registreras via elektronisk tidmätning. Då Sollentuna kommun har elektronisk tidmätning har dessa kommuner valts ut för undersökningen. Korrelation mellan ersättning till utförare kr/h och andel mkt eller ganska nöjd hemtjänstkunder Falköping 4 Aneby Nordanstig Motala SäVSjÖ Skara Östhammar* r> Osby Vetlanda, Jönköping Katrineholm > ;Uppvidinge/Falun>G'slaved NK Gnesta* Leksand ^Västervik Hudiksvall ua.. Håbo,> NT "" R/, c.... Ovanåker Kristianstad v MS^ ^ Bollnäs Irosa. ;>> jvaggeryd Strängnäs Boras ^ t e r å k e f^hämösand Ale c «.. ' ftättvik Danderyd>.:? ta fff sto ;P ^Mölndal Salem Sundbyberg Dppsala Järfälla 'Sollentuna Grästorp Jpplands-Bro Stockholm >Svalöv > Andel mkt eller ganska nöjda med hemtjänst 80»JO ,-Sigtuna Resultatet visar att det inte finns något samband mellan hur hög ersättning som kommunerna betalar för hemtjänsten och hur nöjda de som tar del av hemtjänsten är. Spridningen är mellan kommunerna är stor och visar inget Socialstyrelsens brukarundersökning 2014: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen MS=Mariestad, NT=Norrtälje, Ö=Örebro, FFJ=Falkenberg, H=Heby, V=Västerås, NK=Nyköping Sida 2 av 4

3 Dnr 2014/0131 VON-9 Sidan 3 av 4 mönster. I ena änden finns Hjo, som betalar 445 kronor per timme och har 81 procent som är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten. 1 andra änden finns Sävsjö som betalar 351 kronor per timma och har 94 procents mycket eller ganska nöjda hemtjänstkunder. Närliggande kommuner till Sollentuna som figurerar i undersökningen är Danderyd, Sundbyberg, Järfälla, Upplands-Bro och Stockholm. Bland dessa har Danderyd högst uppmätt kundnöjdhet och Stockholm lägst nöjdhet. Danderyd betalar lägre ersättning än Sollentuna och Stockholm högre. Även här ser vi att det inte finns något samband. Resultatet stämmer väl överens med tidigare studie som SKL har gjort och som visas nedan. Till vänster (y-axeln) figurerar ersättning och till höger (x-axeln) brukarnöjdhet. Dock bör inte alltför stora slutsatser dras av någon av bilderna, då kommunerna kan ha tillägg till sina ersättningar som inte figurerar i dessa siffror. SKLs presentation över korrelation mellan pris och brukarnöjdhet år w ', 0 ' UJ i *. i * *~ SS helhet I Sollentuna är 86 procent mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten. Mest nöjda uppger sig kunderna hos Camillas hemtjänst vara (97 procent), medan de minst nöjda finns hos AB SOLOM (79 procent). 4 Samtliga utförare far samma ersättning, varför skillnaden i nöjdhet inte kan förklaras med ersättningen. I riket är i genomsnitt 89 procent mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten och i Stockholms län är 86 procent mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten. 3 SOU 2014:2, s Socialstyrelsens brukarundersökning 2014: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen Detta gäller enheter som har fler än 30 kunder. Om man även tittar på enheter med färre än 30 kunder finns det fem företag som har 100 procents kundnöjdhet och 1 företag som har 70 procents kundnöjdhet. Sida 3 av 4

4 Dnr 2014/0131 VON-9 Sidan 4 av 4 Att undersöka vilka åtgärder som kan förstärka den upplevda kvaliteten i hemtjänsten är ett större arbete och kommer att genomföras under år 2015 under ramen för verksamhetsplanen, som beslutats av nämnd. Karin Proos Förvaltningschef Maria Pettersson Utredare Beslutsexpediering: Förvaltningschef Karin Proos Avdelningschef för avdelning äldreomsorg Anette Ceder Avdelningschef för avdelning funktionshinder Yvonne Bispfors Avdelningschef för administrativa avdelningen Katarina Salomonosson Avdelningschef för avtal och uppföljning Johanna Bång Utredare Maria Pettersson Akt Sida 4 av 4

5 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Margareta Hellblom- Larsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0243 VON-15 Diariekod: 013 Vård- och omsorgsnämnden Överenskommelse om fortsatt samarbete med SeniorNet Sollentuna om öppen verksamhet i form av Internetcafé för seniorer Förslag till beslut Vård och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna överenskommelse med SeniorNet Sollentuna om fortsatt samarbete till och med med möjlighet till förlängning år. Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden har sedan våren 2006 samarbetat med SeniorNet Sollentuna om en öppen verksamhet för äldre i form av ett Internetcafé för seniorer. Syftet med verksamheten är att skapa möjlighet för äldre att nyttja datorer i sin vardag och skapa en social mötesplats. SeniorNet Sollentuna svarar för att driva verksamheten så att syfte enligt ovan uppnås. Vård- och omsorgsnämnden står för lokaler, utrustning och viss ersättning till SeniorNet för deras omkostnader. Förlängning föreslås av den nuvarande överenskommelsen till med möjlighet till förlängning 1+1 år. Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har sedan våren 2006 samarbetat med SeniorNet Sollentuna om en öppen verksamhet för äldre i form av ett Internetcafé för seniorer. Internetcaféet ligger på bottenvåningen på Tors backe servicehus och är öppen för invånare i Sollentuna som har fyllt 65 år. Syftet med verksamheten är att: skapa möjlighet för äldre att få kunskap om datorer och Internet skapa möjlighet för äldre att nyttja datorer i sin vardag skapa en social mötesplats SeniorNet Sollentuna svarar för att driva verksamheten så att syftet enligt ovan uppnås. Vård- och omsorgsnämnden står för lokaler, utrustning och viss ersättning till SeniorNet för deras omkostnader. Den nuvarande Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

6 Dnr 2013/0243 VON-15 Sidan 2 av 3 överenskommelsen gäller från och med till och med Vardera part har sedan rätten att säga upp överenskommelsen när som helst. Vård- och omsorgsnämnden gav vård- och omsorgskontoret i uppdrag att utreda om Internetcaféets verksamhet kan fortsätta utvecklas genom en integrering med övrig forebyggande verksamhet. Kostnader Vård- och omsorgsnämndens kostnader för verksamheten är ungefar kr per år, exklusive hyra. I detta ingår ersättning till SeniorNet förderas omkostnader (ett prisbasbelopp per år), ersättning till kommunens IT-enhet för support av den tekniska utrustningen samt upplåtelse av datautrustning. Om verksamheten Verksamheten har succesivt byggts upp som ett samarbete mellan vård-och omsorgsnämnden och föreningen SeniorNet Sollentuna och bygger på ett stort engagemang från föreningens styrelse och medlemmar. En viktig aspekt är att det är seniorer som lär seniorer. Det gör att Internetcaféet blir en mötesplats som också fyller en social funktion. Under 2014 har verksamheten utvecklats, antalet besök har ökat från 739 besök år 2013, till 1087 besök år 2014, se bilagal. SeniorNet Sollentuna tror att det som har påverkat resultatet är bland annat, att det är fler som kommer till de gemensamma mötena och att det genererar nya medlemmar och det är många duktiga och engagerade värdar som kan hjälpa besökarna med deras problem. Det finns ett väl utvecklat samarbete mellan Internetcaféet och AB SOLOM som driver servicehuset Tors backe. Kontorets förslag SeniorNet är intresserade av att fortsätta samarbetet med vård- och omsorgsnämnden om Internetcafeét för seniorer och kontoret gör bedömningen att det är ett väl fungerande samarbete. Kontoret gör bedömningen att det finns stora fördelar med att verksamheten fortsätter i sin nuvarande form och att en fortsatt utredning av integrering med övrig förebyggande verksamhet inte skulle medföra förslag på ändring av nuvarande upplägg. Med tanke på att Internetcafeét är en uppskattad verksamhet och att samarbetet med SeniorNet Sollentuna har fungerat väl, så föreslår kontoret att vård- och omsorgsnämnden gör en överenskommelse med SeniorNet Sollentuna om fortsatt samarbete tom med möjlighet till förlängning år. Karin Proos Förvaltningschef Margareta Hellblom-Larsson Processledare

7 Dnr 2013/0243 VON-15 Sidan 3 av 3 Bilaga: 1. Besöksstatistik Beslutsexpediering: SeniorNet Förvaltningschef Karin Proos Chef för avdelning äldreomsorg Anette Ceder Chef för avdelning funktionshinder Yvonne Bispfors Chef för avdelning avtal och uppföljning Johanna Bång Chef för administrativa avdelningen Katarina Salomonsson Processledare Margareta Hellblom Larsson Förvaltningscontroller Monica Wall Akt

8 Besökare på IT-caféet januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Summa Skillnad Procent 1,35-1,78-16,31 47, _3_0.XLSX, Seniornet

9 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret Christer Lobéus Sidan 1 av 1 Dnr 2014/0126 VON-5 Diariekod: 254 Vård- och omsorgsnämnden Hemställan till trafik- och fastighetsnämnden att teckna hyresavtal för Malmvägens gruppboende Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret föreslår vård- och omsorgsnämnden att besluta följande: 1. Vård- och omsorgsnämnden hemställer till trafik- och fastighetsnämnden att teckna hyresavtal för Malm vägens gruppboende i fastigheten Traktören 8. Sammanfattning Trafik- och fastighetskontoret har nått en överenskommelse med Sollentunahem för hyreskostnaden för gruppboendet på Malmvägen i fastigheten Traktören 8. Bakgrund I fastigheten Traktören 8 på Malm vägen har programhandlingar tagits fram för ett framtida gruppboende. För att ett hyreskontrakt ska kunna upprättas mellan Sollentuna kommun och Sollentunahem, som är fastighetsägare behövs en hemställan från vård- och omsorgsnämnden till trafik- och fastighetsnämnden. Hyrestiden kommer att vara (preliminärt) Förväntad årshyra är kr. I årshyran ingår värme och vatten samt tillägg för anpassningar till gruppboende. En tillkommande engångskostnad på som innefattar all projektering för objektet faktureras separat. Hyran är i nivå med andra nyproducerade/ombyggda LSS och äldreboenden som vård- och omsorgsnämnden hyr in. Upphandling av utförare till Malmvägens gruppboende pågår. Karin Proos Förvaltningschef Christer Lobéus Lokalsamordnare Beslutsexpediering Trafik- och fastighetsnämnden Förvaltningschef Karin Proos Avdelningschef avtal och uppföljning Johanna Bång Lokalsamordnare Christer Lobéus Akt Besök Postadress Telefonväxel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag En kvalitativ studie i syfte att få ökad förståelse för omsorgsföretagarnas problem och möjligheter med att verka inom kommuners valfrihetssystem

Läs mer

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna Anna Nerelius 2013-11-28 Dnr KSL/12/0167 Ärendegång: KSLs styrelse Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Läs mer

RAPPORT 2015:13 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler

RAPPORT 2015:13 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler RAPPORT 2015:13 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler Boverket mars 2015

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Konkurrensutsättning inom hemtjänsten och primärvården

Konkurrensutsättning inom hemtjänsten och primärvården Konkurrensutsättning inom hemtjänsten och primärvården En rapport skriven av KPMG AB på uppdrag av Förord I vissa delar av s rapport Åtgärder för bättre konkurrens (2009:4) har externa rapporter använts

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 1 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012 Ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2012-09-05 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Kvalitetsrapport Äldreomsorg

Kvalitetsrapport Äldreomsorg Social- och omsorgskontoret 2013-02-12 Kvalitetsrapport Äldreomsorg 2012 1. INLEDNING... 3 2. ÖVERGRIPANDE REDOVISNING... 4 2.1 AVTALSUPPFÖLJNINGAR... 4 2.2 INTERNKONTROLL... 4 2.3 TILLGÄNGLIGHET OCH INFORMATION...

Läs mer

Finns det något samband mellan kvalitet, kostnader och bemanning?

Finns det något samband mellan kvalitet, kostnader och bemanning? www.svensktnaringsliv.se MAJ 2015 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Arkitektkopia AB, Bromma, 2015 Värde i välfärden Finns det något samband mellan kvalitet, kostnader och bemanning?

Läs mer

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 2013-08-02 1 (6) RAPPORT FRN 2013/108 Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 Under tiden 4 14 mars 2013 genomförde idrotts- och fritidsenheten en föräldraundersökning för simskolan. Både föräldrar

Läs mer

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting

Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting Förord Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner och landsting. Sveriges Kommuner och Landsting har gett Professional Management i uppdrag att

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Rådgivningsrapport. Katrineholms kommun, vård- och omsorgsnämnden. Ledarskap i konkurrensutsatt verksamhet

Rådgivningsrapport. Katrineholms kommun, vård- och omsorgsnämnden. Ledarskap i konkurrensutsatt verksamhet Vård- och omsorgsnämndens handling nr 32/2011 Rådgivningsrapport Ledarskap i konkurrensutsatt verksamhet Liz Hultgren och Ingrid Norman Katrineholms kommun, vård- och omsorgsnämnden Uppdragets syfte PwC

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Tillsyn och kontroll ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014

Tillsyn och kontroll ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014 ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014 Förord Frågor om taxor berör och intresserar många i kommunerna. Det gäller såväl politiker och tjänstemän som de företag som berörs. Sveriges

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

Användning av Edsbergs slott uppdrag

Användning av Edsbergs slott uppdrag Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande Eva Carlsson Sidan 1 av 6 Kommunstyrelsen Användning av Edsbergs slott uppdrag Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Hon tvingades jobba gratis i hemtjänsten

Hon tvingades jobba gratis i hemtjänsten DEN NYA Del 1 Redaktionschef: Susanne Hultström kommunalarbetaren@ka.se Telefon: 010-442 73 07 av Hör till dig s! os kommer i en serie artiklar att granska den nya hemtjänsten. Hör av dig till oss! Hon

Läs mer