MILJÖMÅL och HANDLINGSPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖMÅL och HANDLINGSPLAN 2014-2016"

Transkript

1 Dnr ORU /2013 MILJÖMÅL och HANDLINGSPLAN Rektor Postadress: Örebro Besöksadress: Fakultetsgatan 1 Telefonväxel: Telefax: Postgiro: E-post:

2 Miljömål 1: Universitetet ska arbeta med forskning och utbildning med inriktning mot miljö och hållbar utveckling Enligt verksamhetsplaneringsprocessen lämnar varje institution, avdelning och fakultetsnämnd en redogörelse för hur man säkrar och utvecklar kvalitet beträffande hållbar utveckling. Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa (HL 1 kap 5 ). Respektive ansvarig chef September/oktober varje år i samband med verksamhetsplanen För att bredda och fördjupa kompetensen hos lärare utarbetas en intern mångvetenskaplig utbildning, med fokus på hur hållbar utveckling kan integreras i utbildning. PIL- enheten Planering under Utbildningsstart 2015 Institutionerna ska verka för att hållbar utveckling integreras i kurser och program. Prefekter Vid ut- och omarbetande av nya kurser och program Miljömål 2: Universitetet ska minimera sin påverkan på miljön såväl lokalt som globalt Information om miljöledningssystemet och hur ÖU arbetar med miljö och hållbar utveckling ska ske till studenter i samband med introduktionen för nya studenter. Introduktionsansvarig (för nya studenter) I samband med teminsstarter För att göra studenter uppmärksamma på miljöarbetet, inkludera frågor om miljö och hållbar utveckling i NSI-enkäter. NSI-ansvariga Vid enkätens genomförande Information om miljöledningssystemet och hur ÖU arbetar med miljö och hållbar utveckling ska ske till personal vid introduktion av nyanställda, via Inforum samt vid personalmöten. Berörd chef Vid introduktion av nyanställda

3 Utveckla en kurs i Miljö och hållbar utveckling som kan ingå i chefs- och ledarutbildningen. Ansvarig för chefs- och ledarutbildning Enligt kursutbud Personalens kompetens och medvetenhet om miljöhänsyn i det egna arbetet utvecklas genom specifik miljöutbildning/miljöinformation till den grupp som i sin praktiska verksamhet har det aktuella behovet. Berörd chef Vid behov Miljöarbete och källsortering på Campus USÖ införs på ett hållbart sätt. Lokalförsörjningschefen och lokalvårdsansvarig Första halvåret 2014 Åtgärder vidtas för att förbättra källsorteringen vid grupparbetsplatser och i öppna studentmiljöer. Miljösamordnaren och lokalvårdsansvarig Under 2014 Uppdatera och förenkla miljöinformationen i studentpentryn och personalrum. Miljösamordnaren och lokalvårdsansvarig och vid förändringar Vid byten ersätts ljuskällor kontinuerligt med energisnålare varianter. Kostnadskalkyler sker med pay-offanalyser. Lokalförsörjningschefen Genomförs fortlöpande Undersöka möjligheten att genomföra stadsresor med Länstrafiken på ett förmånligt och enkelt sätt. Undersök möjligheten att använda låskorten. Miljösamordnaren och säkerhetsansvarig Första halvåret 2014 Dialog förs med restaurangerna inom campusområdet om hur man ska förbättra källsorteringen samt minska på engångsmaterial. Miljösamordnaren i samarbete med restaurangcheferna

4 Miljömål 3: Universitetet ska i sitt miljöarbete samverka med olika aktörer såväl lokalt som regionalt Miljöprogram med miljökonsekvensbeskrivningar, miljöbedömning av byggprodukter eller annan relevant miljöinformation tas fram vid varje större byggnation. Lokalförsörjningschefen i samråd med byggherre I samband med all byggplanering. Tillsammans med fastighetsägaren vidtas åtgärder för att göra de byggnader vi hyr mer energieffektiva samt att vi utnyttjar energibesiktningar och genomför rekommendationerna i dessa. Lokalförsörjningschefen Verka för att låsbara cykelförråd under tak uppförs på Campus. Miljösamordnaren Under 2015 Verka för att laddningsstationer för eldrivna fordon uppförs på Campus. Lokalförsörjningschefen och miljösamordnaren i samråd med fastighetsägaren Under 2016 Verka för att cykelbanor till och från Campus hålls rena från snö, grus och löv så att cykling kan ske så tryggt som möjligt. Lokalförsörjningschefen och miljösamordnaren Under 2014 Energifrågor vid de olika Campusområdena behandlas vid årligen återkommande möten mellan fastighetsägarna, lokalförsörjningschefen och miljösamordnaren. Berörda parter Möten cirka tre gånger per år Universitetet ska verka för samarbete med kommunens enhet för hållbar utveckling Miljösamordnaren

5 Miljömål 4: Universitetet ska vid beslut, upphandling och vid genomförande av verksamheten ta hänsyn till miljön och kommande generationers välbefinnande För att följa gällande lagstiftning ska ett universitetsgemensamt kemikalieregister införas. Prefekterna vid IHM, ILU, NT och RHS Under 2014 En utredning av hur laboratoriesäkerheten kan samordnas bör göras. Detta för att garantera att regelverket följs och att arbetet sker effektivitet samt för att minska olycksrisken. Prefekterna vid IHM, ILU, NT och RHS Under 2014 För att erhålla en effektivare samordning av arbetet med miljöfrågor, ansvarar varje institution och avdelning för att utse ombud med uppgift att vara ett stöd till den egna organisationen samt att vara kontaktperson till den centrala miljöfunktionen. Prefekter och avdelningschefer Kontinuerligt Miljösamordnaren deltar vid prefektmöten minst två gånger/år för strategisk planering, förankring och information inom hållbar utveckling. Rektor Universitetets ledning får varje år en samlad genomgång av läget inom miljöområdet på universitetet i samband med att den skriftliga redovisningen undertecknas av myndighetens chef och sänds till Utbildningsdepartementet och Naturvårdsverket. Miljösamordnaren i samarbete med berörda avdelningar Februari varje år Vid inköp och leasing av personbilar ska förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor (SFS 2009:1) följas. Samtliga som enligt delegationsordningen har rätt att göra sådana inköp.. Införa en förslagslåda, verklig eller som en mailadress där studenter och personal kan lämna förbättringsförslag. Miljösamordnaren Första halvåret 2014

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

Handlingsplan för breddad rekrytering

Handlingsplan för breddad rekrytering UFV 2013/168 Handlingsplan för breddad rekrytering 2014 2016 Fastställd av Rektor 2014-01-21 Innehållsförteckning Inledning 3 Planer och aktiviteter vid Uppsala universitet 3 Bakgrund 4 Olika utbildningar-

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1 Diarenr: Akademi 1 Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2014 2016: A1_fd_THS Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling Högskolegemensamma mål för hållbar

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientnämndens kansli Verksamhetsplan 2014 Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 Uppdrag och styrdokument Patientnämnden och dess kansli har ett tydligt och avgränsat

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Hallands godmans- och förvaltarförening Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsområde Föreningen ska vara verksam inom kommunerna Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm och Varberg. Föreningen vänder sig till

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Policy för upphandling och inköp (avrop)

Policy för upphandling och inköp (avrop) Policy för upphandling och inköp (avrop) 1. Allmänt Kommunen, kommunalt ägda bolag och förbund omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Respektive kommun, bolag och förbund går under begreppet

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy

Upphandlings- och inköpspolicy Upphandlings- och inköpspolicy Denna policy gäller för samtliga styrelser och nämnder i kommunerna Köping, Arboga och Kungsör samt för Västra Mälardalens Kommunalförbund. Med utgångspunkt från denna policy

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja, ISO14001 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Högskolan i Gävle ska arbeta

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service

Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Social- och äldrenämnden Innehållsförteckning 1 Upplands Väsby kommun...

Läs mer

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge - remissvar

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-04-28 SN-2014/794.173 1 (4) HANDLÄGGARE Gunnel Hartvig Egebark 08-535 376 04 gunnel.hartvig-egebark@huddinge.se Socialnämnden Strategisk

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Tillgänglighet för alla!

Tillgänglighet för alla! Handikappolitiskt program för Falköpings kommun Tillgänglighet för alla! 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är ett handikappolitiskt program? 3 Vad är handikapp? 4 Hur är det för personer med funktionshinder

Läs mer

Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande

Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande Bakgrund Projektet Learning Center drevs mellan år 2001 och januari 2005. Ett av projektets mål var att hitta en mer permanent form för

Läs mer

Anvisningar till upphandlingsoch inköpspolicyn inom Aneby kommun

Anvisningar till upphandlingsoch inköpspolicyn inom Aneby kommun Anvisningar till upphandlingsoch inköpspolicyn inom Aneby kommun Allmänna tillämpningar och anvisningar Kommunstyrelsens ansvar vad gäller upphandlings- och inköpsverksamhet delegeras till och utövas av

Läs mer