Organisation. Service- och teknikförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisation. Service- och teknikförvaltningen"

Transkript

1 Organisation Service- och teknikförvaltningen 2012

2 Service- och teknikförvaltningen 2012 Förvaltningschef Växel Städning Personliga ombud Kostverksamhet t Bilsamordning Vaktmästeri Transporter Väghållning Skogsskötsel Parkskötsel Friluftsanläggningar Idrottsanläggningar Föreningsbidrag SportC/ADA GoP KoT ADministrativa Sportcentrum Avdelningen er er Gruppledare Gruppledare Lagförmän Gruppledare Totalt: 255 anställda (varav 25 säsong)

3 Administrativa avdelningen 2012 Gruppledare Städcontroller Kvalitetsutvecklare t t Försäkringssamordnare Nämndsekreterare Konsumentrådgivare Telefonister Personliga ombud Assistenter Totalt: 16 anställda Stabsfunktioner Ekonomi/ expedition Konsumentrådgivning Telefonväxel Personliga ombud

4 Sportcentrum 2012 Gruppledare Fitid Fritidskonsulent t Assistenter Badvakter/simlärare Vaktmästare Städpersonal Kassapersonal Totalt: 27 anställda (varav 2 säsong) Fritidskonsulent Duveholmshallen Backavallen Simhallen

5 Gata/Park 2012 bitr. avdelningschef Bitr. avdelningsschef er Gatudrifttekniker ik Anläggningstekniker Växthusförman Lagförmän Parkarbetare Växthusarbetare Anläggningsarbetare Traktor- och lastbilsförare Totalt: 73 anställda (varav 23 säsong) Gatuunderhåll Anläggning Gatu- underhåll Verkstad Maskiner Transporter Gatu- belysning Beläggning Anläggning Parkunderhåll Söder/ öster Nävertorp Centrum Friluftsbad Parkunderhåll Anläggning Norr/ kransorter Växthus Djulö värdshus Anläggning Skog & natur Skog Snickerier Elljusspår

6 Kost- och transportservice 2012 bitr. avdelningschef Bitr. avdelningschef er Kostkompetens Dietister t h 1 h 2 h 3 Kostekonomer Saperekock Kökschefer Kockar Kockassistenter Servicetekniker Verksamhetsvaktmästare Bilsamordnare Produktionskök Mottagningskök Produktionskök Mottagningskök Kerstinboda omlastningsc. Verksamhets -vaktmästare Totalt: 136 anställda Bilsamordning

7 Grupper GataParkgrupp (S) Martin Burén (M) Fredrik Hermelin (FP, C, MP, KD) Ingemar Björklund Sammankallande: Hans Gahn Möte : 22 november Hjälmarens Vattenförbund Ordinarie Anne Kron (S) Ersättare Benjamin Axelsson (MP) Sammankallande: Hjälmarens Vattenförbund Möte: förbundsstämma en gång per år Kostgrupp (S) Britt Ejdvinsson (M) Johan Hartman (FP, C, MP, KD) Carl Frick Sammankallande: Karin Engvall/Camilla Wiström Möte: 10 maj, 15 juni, 15 november LTFgrupp (S) Leif Hanberg (M) Christer Sundqvist (FP, C, MP, KD) Ingemar Björklund Sammankallande: Cathrine Andersson Möte: ej aktuellt under 2011 Sportcentrumgrupp (S) Christer Ekstrand (M) Villy Persson (FP, C, MP, KD) Sten Holmgren Sammankallande: Christer Ekstrand Möte: 19 maj, 11 augusti, 17 november Trafikgrupp (S) Maj-Britt Staaf (M) Fredrik Hermelin (FP, C, MP, KD) Magnus Esko Sammankallande: Cathrine Andersson Möte: 27 april, 21 juni, 7 september, 7 december

8 Rapporter från grupper Minnesanteckningar från Gata/Park gruppen den 22 november 2011 Deltagare: Hans Gahn, Martin Burén, Fredrik Hermelin och Ingemar Björklund. Första mötet med den nya gruppen och diskussion om vad vi ska behandla för typ av frågor i denna grupp framöver. Information om vad det innebär när Trafikverket lämnar över genomfarten till kommunen. Sommar- och vinterväghållning, gång- och cykelbana, belysning, skyltar, trafiksignaler, broar, räcken, diken, grönytor m.m. Information om vinterberedskapen som började 1 november och avslutas 31 mars. Bemanningsstyrkan består av 29 enheter varav 20 enheter är entreprenörer. Det finns en cykelkarta där samtliga cykelvägar finns markerade. Till kommande år finns ett åtagande om upprustning av en lekplats. Nästa möte blir i mars. Möte med Kostgruppen Andra mötet med den nya kostgruppen i Service- och tekniknämnden. Deltagare: Johan Hartman (m), Britt Ejvidsson (s), Carl Frick (mp) Camilla Wiström, Karin Engvall Livsmedelsupphandlingen Camilla informerade om läget i den nya livsmedelupphandlingen. Vi kommer att arbeta med tre grossister framöver, detta mot tidigare två. Grossisterna har fått svara på olika varugrupper med produkter som de får leverera. Alla varugrupper utom kött och chark är färdiga. Nya anbudet börjar gälla 1 januari Vi kommer att arbeta för att kunna KRAV-certifiera hela kostorganisationen i Katrineholm och Vingåker. Det innebär bland annat att vi ska välja ut minst 15 produkter som ska vara KRAV/ekologiska/MSC-märkta. Nästa steg i livsmedelsupphandlingen är att arbeta med grossisterna och anpassa produktlistan. Vi har möjlighet att finjustera produktlistan nu innan 1/1 då nya anbudet börjar gälla. Det förs bland annat diskussioner om Närproducerade livsmedel Svensk potatis Nordisk kyckling Borttagande av pulversåser, pulvermos från produktlistan

9 Carl önskar att vi följer upp kriterierna i förfrågningsunderlaget som berör kött och slaktvillkor. Detta blir ju något som kan göras när varugruppen kött och chark är färdig och vi har kommit igång med nya leverantörer. Kostpolitiska Programmet Arbete med det Kostpolitiska programmet pågår. Det kommer att bestå av två delar. Del 1 som antas politiskt, där man beslutar vilken ambitionsnivå man ska ha med bakgrund av gällande lagar, förordningar, vision 2025, kommunplan och åtaganden i budget. Del 2 med en praktisk översättning av del 1, hur förverkligar man del 1 i praktiken? Mera handfast och tydligt vad som kommer att gälla för anställda i kommunen, men även som information till förtroendevalda, föräldrar och anhöriga. Nästa möte 10 januari 2012, kl i AVA-huset sal 611 Då tittar vi på utkast för Kostpolitiska programmet innan det går ut på remiss Vi uppdaterar oss på hur det gått med livsmedelsupphandlingen Rapport från sportcentrumgruppen Thomas Klippel och Dennis Sköldin presenterade sig. Thomas redogjorde för det ekonomiska läget. Ekonomin är ännu inte i balans, mycket arbete återstår. Ekonomisk redogörelse lämnades till gruppen. Vad händer på Sportcentrum ; Personal Thomas och Dennis träffar personalen i grupper och i medarbetarsamtal, allt för att lära känna personal och verksamhet. Arbetet med att införa verksamhetsanpassad arbetstid fortsätter. Avtal Avtalet för campingen är klart och gäller till Avtalsförslag för vandrarhemmet är framtaget och diskuteras med hyresgästen. Avtalet med bowlingen är uppsagt men gäller till , nytt avtal ska tas fram. Genomgång av avtal pågår. Avtal ska skrivas där avtal saknas, typ förråd och kanslier mm Investeringar Vandrarhemmet behöver en del renovering, toaletter/dusch på 6 rum, köket och radiatorer. Rening till stora bassängen med UV ljus har påbörjats och avbrutits p.g.a. för dåligt förfrågningsunderlag omarbetning av underlaget pågår, genomförande Budget 500 tkr. Äventyrsbadet (Aquarena), återställandet av byggnaden har påbörjats, val av attraktioner pågår. Övriga investeringar

10 Idrottspolitiskt program (IPP) Arbetet har påbörjats i samarbete med Kost & transportavdelning som har kunskap från arbetet med det Kostpolitiska programmet. Vi tittar på Linköpings- Eskilstunas- och Huddinge kommuns idrottspolitiska program. Sisu har vi varit i kontakt med och de kommer att finnas med i framtagandet, så även föreningarna. Vi kartlägger vilka övriga intressenter som finns. Marknadsföringsplan Vem /vilka är målgruppen för marknadsföringen? Vad vill vi med Sportcentrum? Underhåll fastigheter Hur ska vi underhålla fastigheterna utan underhållsbudget? Möten 2012: 24 januari, 19 maj, 11 augusti, 17 november Rapport från trafikgruppen Närvarande: Paavo Ristola M Eija Lauronen M Ingemar Larsson MHF Lennart Karlsson SKPF Ingemar Tegebjer SPRF Magnus Esko STN Maj-Britt Staaf STN Cathrine Andersson STF Strada Olycksstatistiken ser ut som följande tre år bakåt, halvårsrapport varje år: Tätorten 2011: 24 personskadeolyckor varav 2 svåra och 22 lindriga olyckor. 2010: 19 personskadeolyckor varav 2 svåra och 17 lindriga olyckor. 2009: 20 personskadeolyckor varav 2 svåra, och 18 lindriga olyckor. Hela kommunen 2011: 47 personskadeolyckor varav 1 dödsolycka, 3 svåra och 43 lindriga olyckor. 2010: 41 personskadeolyckor varav 5 svåra och 36 lindriga olyckor. 2009: 40 personskadeolyckor varav 7 svåra och 33 lindriga olyckor.

11 Aktuella arbeten GC-väg utmed 52 mot Forssjö Besiktning av GC-väg utmed Oppundavägen Hantverkaregatan Aktivitetsparken KFAB-jobb STN Motion om Björkvik. Källmogatan/Stora Malmsvägen. Julita cykelväg. Rondellen vid Ishallen. M Delade ut räddningskort vid OnOff. Jordbrukets dag på Julita gård. Skulle ha delat ut räddningskort under Katrineholms-Veckan men det kom ingen som ville ha. SPRF Cykel och hjälminfo. Möte på gång. SKTF, SKBR, Västra Sörmlands räddningstjänst (VSR), kommunpolisen och NTF Ingen närvarande och inget rapporterat. Verksamhetsplanering M Äppeldagar i Julita september. 18 september rikskampanj, mest i Nyköpings-trakten. SKPF Aktiviteter i andra kommuner. SKTF, SKBR, Västra Sörmlands räddningstjänst (VSR), kommunpolisen och NTF Ingen närvarande och inget rapporterat. Övriga frågor Höga häckar. Gruppen har även haft ett möte den 7 december 2011, men inga minnesanteckningar är klara. Nästa möte i mars 2012

KALLELSE. Nr Anmälningsärenden 11 Anmälan av delegationsbeslut 63 12 Meddelanden 70

KALLELSE. Nr Anmälningsärenden 11 Anmälan av delegationsbeslut 63 12 Meddelanden 70 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN -03-27 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdagen den 3 april, kl. 13.15 Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Nr Formalia 1 Justering av närvarolista

Läs mer

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden Årsredovisning 2012 Service- och tekniknämnden Innehållsförteckning 1 Service- och teknikförvaltningen... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 4 2.1 God ekonomisk

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

KALLELSE Datum 2009-02-19. Ta med bilagorna som skickades ut med au-kallelsen

KALLELSE Datum 2009-02-19. Ta med bilagorna som skickades ut med au-kallelsen SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2009-02-19 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 26 februari 2009 kl 13.00 Plats Hörsalen, Kulturhuset Ängeln Ta med bilagorna som skickades

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-06-16 1 Plats och tid Björkvik Ring, Björkvik kl. 18.00-20.00 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson Kommunfullmäktige 2007-10-15 1 Plats och tid Safiren, kl. 18.00 21.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Leif Tronelius (s), ordförande, Torgerd Jansson (s), 1:e vice ordförande, Ulla Andersson

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 3 Demokrati och ekonomi i SSUdistriktet DEMOKRATI 5 Distriktårskonferens 6 Regler för

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 "Gullvivan", Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 Gullvivan, Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00 HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND Protokoll NÄRVARANDE Ingegerd Oberg Magnus Arretlod Bert Elisson Leif Skeppstedt Sven-Erik Pettersson Lennart Säfström (kassör) Anders Larsson (V attensamordnare) Örebro kommun

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll styrelsemöte 2014-01-30-31 Plats: Hotel Amaranten, Stockholm Tid: torsdag 13.00 18.00, fredag 31/1 kl 8.30 15.00 Närvarande:, Kalle Lidén Jönsson, Lena Möller, Lena Sagström, Moldenius-Hermansson,

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00.

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00. 1 PROTOKOLL Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106 Plats och tid Konferensrummet,, 150225, 10.00 12.00 Ungdomar Casandra Hallberg, Osbecksgymnasiet Fredrik Roos-Lindell, Osbecksgymnasiet Emelie Solenheim,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Motala införde digital-tv!

Motala införde digital-tv! Motala införde digital-tv! Innehållsförteckning Förord...2 Grunden...3 Planeringen...3 Arbetsgruppen...3 Kommunikationsplan...3 Budskap...3 Målgrupper...4 Kanaler...4 Tidsplan...5 Ansvarsfördelning...5

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(17) Tid och plats 2013-10-09 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kostpolitiskt program 2012-2015

Kostpolitiskt program 2012-2015 Styrdokument Kostpolitiskt program 2012-2015 Giltighetstid 2 (15) KOSTPOLITISKT PROGRAM 2012-2015 Beslutshistorik Gäller från Beslutad i Antagen av kommunfullmäktige Ändring av kommunfullmäktige Ägare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Minnesanteckningar för rådet för funktionshinderfrågor 2014-11-12 Lokal: Samlingssalen Strigeln. Sekreterare: Sara Molander

Minnesanteckningar för rådet för funktionshinderfrågor 2014-11-12 Lokal: Samlingssalen Strigeln. Sekreterare: Sara Molander xxxx-xx-xx 1 (5) Minnesanteckningar för rådet för funktionshinderfrågor 2014-11-12 Lokal: Samlingssalen Strigeln Närvarande: Mikael Edlund, Lena Ilhag, Richard Karlsson (FP ersättare för Erika Rydja Sanvik)

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer