SU övergripande rutin för omvårdnad. Utfärdat av (namn) Godkänt av (namn, sign) Datum Kai Knudsen Catrina Sjögren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SU övergripande rutin för omvårdnad. Utfärdat av (namn) Godkänt av (namn, sign) Datum Kai Knudsen Catrina Sjögren"

Transkript

1

2 Rutin TVINGANDE Dok Nr Version Giltig fr. o m Ersätter version Kategori: SU övergripande rutin för omvårdnad OMHÄNDERTAGANDE AV GHB-FÖRGIFTAD PATIENT Utfärdat av (namn) Godkänt av (namn, sign) Datum Kai Knudsen Catrina Sjögren Ing-Marie Bergbrant Ansvarig funktion: Kvalitetsdirektör Bakgrund Akut förgiftning med GHB (gamma-hydroxybutyrat) som är ett narkotikaklassat preparat är ett allvarligt medicinskt och socialt problem i Västsverige. Vid akut GHB-förgiftning förekommer vanligen ett GHB-missbruk, ofta kombinerat med annat drogmissbruk. Patienter som inkommer med akut GHB-förgiftning behandlas vanligen under ett dygn på en akutmedicinsk klinik. De flesta patienter skrivs därefter ut till hemmet, men alla GHB intoxer ska erbjudas fortsatt sluten vård om behov för omedelbar avgiftning föreligger. Syfte Starta en utredning och uppföljning av patientens drogmissbruk vilket är angeläget ur både social och medicinsk synvinkel. Kontakt skall därför etableras med såväl beroendemedicinsk klinik som sociala myndigheter. Vilka berörs Alla patienter som vårdas på för akut GHB-förgiftning Ansvar Patientansvarig läkare på akutmedicinsk klinik inom SU Remiss till jourhavande psykiater Bör alltid skrivas och utföras akut om allvarlig psykisk störning föreligger eller om patienten har utfört en självmordshandling eller uppfattas som suicidbenägen. Remittering till beroendemedicinsk avdelning Patienter remitteras till beroendemedicinsk avdelning för akut avgiftning eller för planerad avgiftning i slutenvård eller för behandling i öppenvården. Direkt övertagande bör utföras om patienten uppvisar omedelbar abstinens eller är inne i ett uttalat missbruk med upprepade intoxikationer på kort tid. Vid osäkerhet om avgiftningen skall utföras akut kan psykiater konsulteras. Enhet/avdelning ADRESS xxxx, xxx ort TELEFON växel direkt 031-XXX XX XX

3 Rutin TVINGANDE Dok Nr Version Giltig fr. o m Ersätter version Kategori: SU övergripande rutin för omvårdnad OMHÄNDERTAGANDE AV GHB-FÖRGIFTAD PATIENT Utfärdat av (namn) Godkänt av (namn, sign) Datum Kai Knudsen Catrina Sjögren Ing-Marie Bergbrant Ansvarig funktion: Kvalitetsdirektör Remittering för akut avgiftning Akutfall hos patienter över 21 år skall remitteras till avd 364 Beroendekliniken Östra Sjukhuset eller till avd 242 Beroendekliniken Mölndals Sjukhus. Patienter under 21 år skall remitteras till avd Unga vuxna 368 Beroendekliniken Östra Sjukhuset. Remiss till slutenvården med akut övertagning kan skrivas efter telefonkontakt med berörd klinik. Remittering för planerad avgiftning i slutenvård I dessa fall utskrivs patienten till hemmet efter det akuta intoxikationstillbudet från somatisk klinik. Patienter över 21 år remitteras till avd 242 Beroendekliniken Mölndals Sjukhus för planerad avgiftning. Patienter under 21 år remitteras till avd Unga vuxna 368 Beroendekliniken Östra Sjukhuset för planerad avgiftning. Remittering till beroendemedicinsk ungdomsmottagning i öppenvården Remiss skrivs till mottagning för ungdomar i öppenvården när hållpunkter för drogmissbruk föreligger och fortsatt behandling kan utföras elektivt. Patienten utskrivs till hemmet efter det akuta intoxikationstillbudet. Remiss skall alltid skrivas på ungdomar under 18 år som inkommer efter överdosering med GHB. På remissen skall framgå ett telefonnummer där patienten kan nås. Patienten skall informeras om att remissen är skriven. Remissen kan dikteras. Adresser till ungdomsmottagningar i Göteborg framgår nedan. Remittering till beroendemedicinsk klinik i öppenvården för vuxna Skall alltid skrivas på ungdomar över 18 år och vuxna som inkommer efter överdosering med GHB. Remiss till öppenvården skrivs vid hållpunkter för drogmissbruk när patienten återhämtar sig väl Enhet/avdelning ADRESS xxxx, xxx ort TELEFON växel direkt 031-XXX XX XX

4 Rutin TVINGANDE Dok Nr Version Giltig fr. o m Ersätter version Kategori: SU övergripande rutin för omvårdnad OMHÄNDERTAGANDE AV GHB-FÖRGIFTAD PATIENT Utfärdat av (namn) Godkänt av (namn, sign) Datum Kai Knudsen Catrina Sjögren Ing-Marie Bergbrant Ansvarig funktion: Kvalitetsdirektör efter överdoseringen och vid utskrivningen är psykiskt stabil, lugn och adekvat. Patienten utskrivs till hemmet efter det akuta intoxikationstillbudet. På remissen skall framgå ett telefonnummer där patienten kan nås. Patienten skall informeras om att remissen är skriven och vilken vård som planeras. Remissen kan dikteras. Adresser till beroendemedicinska mottagningar för vuxna i Göteborg framgår nedan. Anmälan och kontakt med socialtjänsten Vid omhändertagande av personer under 18 år som inkommer efter överdosering av GHB, skall anmälan alltid göras till socialtjänsten och föräldrarna kontaktas (SOL 14:1 ). Vid omhändertagande av person över 18 år skall anmälan till socialtjänsten göras när akut GHBförgiftning utgör en del av ett livshotande missbruk (LVM 6). Anmälan till socialtjänsten från sjukvården skall alltid utfärdas när en patient varit allvarligt intoxikerad av GHB eftersom han/hon: 1) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara 2) löper uppenbar risk att förstöra sitt liv 3) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående Anmälan skall alltid göras till socialtjänsten om patienten har minderåriga barn som kan fara illa (SOL 14:1) eller om patienten är gravid (SOL 14:2). Anmälningsplikten vid misstanke om att barn far illa omfattar all personal. Anmälan kan inte göras anonymt. Denna anmälan skall göras skriftligen eller muntligen av behandlande läkare eller av läkaren utsedd person med delegation att utföra uppgiften, t.ex. sjuksköterska eller kurator. Anmälan bör göras i samband med utskrivningen eller senast inom 24 timmar efter att patienten skrivits ut. Behandlande läkare skall tillse att kontakt med socialtjänsten är upprättad. Anmälnings- och uppgiftsskyldigheten bryter sekretessen mellan myndigheter. Integritetsskyddet får ge vika för patientens behov av skydd. Anmälningsplikten för minderårig är absolut och får inte bli föremål för tolkningar. Hur kontaktas socialtjänsten? Per telefon eller per brev. Någon formell blankett eller specifik remiss finns inte utan anmälan skrivs på allmän remiss eller på vanligt brevpapper. Anmälan skall journalföras och patienten informeras. Enhet/avdelning ADRESS xxxx, xxx ort TELEFON växel direkt 031-XXX XX XX

5 Rutin TVINGANDE Dok Nr Version Giltig fr. o m Ersätter version Kategori: SU övergripande rutin för omvårdnad OMHÄNDERTAGANDE AV GHB-FÖRGIFTAD PATIENT Utfärdat av (namn) Godkänt av (namn, sign) Datum Kai Knudsen Catrina Sjögren Ing-Marie Bergbrant Ansvarig funktion: Kvalitetsdirektör Anmälan görs till socialkontoret i stadsdelen eller kommunen där patienten vistas. Detta innebär där patienten bor för tillfället och inte nödvändigtvis är skriven. Socialkontorens adresser och telefonnummer finns tillgängliga sist i detta dokument samt på Internet, i telefonkatalogen, via kommunens telefonväxel eller sjukhusets växel. Efter kontorstid görs anmälan till kommunens socialjour på tfn Vad skall uppges i anmälan? I anmälan till socialtjänsten skall uppges att patienten NN inkommit till sjukhuset XX och behandlats för akut överdosering med GHB och/eller andra aktuella droger. Man bör uppge om överdoseringen varit livshotande eller inte och om vårdförloppet varit okomplicerat eller komplicerat. Inkomstdatum och utskriftsdatum bör uppges liksom om remiss till beroendemedicinsk klinik skrivits. Man bör vidare uppge om patienten utskrivits till hemmet eller till annan klinik och i vilket skick patienten befinner sig vid utskrivningen. Enhet/avdelning ADRESS xxxx, xxx ort TELEFON växel direkt 031-XXX XX XX

6 Bilaga adresser Mini-Maria mottagningar i Göteborg (öppenvård, sjukvård och socialtjänst) Ungdomsteamet Mini-Maria Centrum, Södra Allégatan 1, Göteborg. Telefon: , Fax: Ungdomsteamet Mini-Maria Nordost, Brahegatan 11, Göteborg. Telefon: , Sjuksköterska: Faxnummer: Ungdomsteamet Mini-Maria Väster, Marklandsgatan 1, Göteborg. Telefon: , Fax: Ungdomsteamet Mini-Maria Hisingen, Vågmästaregatan 1B, Göteborg. Telefon: , Fax: Öppenvårdsmottagningar för vuxna med drogmissbruk (över 20 år) Järntorgsmottagningen. Mellangatan 1, Göteborg. Telefon: , Narkomanvården Väster. Marklandsgatan 1, Göteborg. Telefon: , Behandlingsenheten Norr. Gamlestadsvägen 3C, Göteborg. Telefon: , Öppna narkomanvården Hisingen. Vågmästaregatan 1B, Box Göteborg. Telefon: , Vid osäkerhet om vart remissen skall ställas sänds remissen till Remissmottagning, Berit Malmqvist Kvibergmottagningen Artillerigatan Göteborg Tfn

7 Adresser för elektiv behandling vid beroendemedicinsk klinik i Göteborg och Mölndal Avd 368 (unga vuxna år) Beroendekliniken, PK-huset Östra Sjukhuset Göteborg Tfn Avd 369 (vuxna över 21 år) Beroendekliniken, PK-huset Östra Sjukhuset Göteborg Tfn Avd 204 Beroendekliniken Mölndals Sjukhus Mölndal Tfn Adresser för akutvård vid beroendemedicinsk klinik i Göteborg och Mölndal Avd 364 Beroendekliniken, PK-huset Östra Sjukhuset Göteborg Tfn Avd 242 Beroendekliniken Mölndals Sjukhus Mölndal Tfn

8 Adresser och telefonnummer till socialkontoren i Göteborg med kranskommuner (december 2008): Askim Askim Backa Box Hisings Backa Bergsjön Box Göteborg Biskopsgården Box Göteborg Centrum Box Göteborg Frölunda Box V:a Frölunda Gunnared Box Angered Härlanda Box Göteborg Högsbo Box V:a Frölunda Kortedala Box Göteborg Kärra-Rödbo Box Hisings Kärra

9 Linnéstaden Box Göteborg Lundby Box Göteborg Lärjedalen Box Angered Majorna Box Göteborg Styrsö Styrsö Torslanda Box Torslanda Tuve-Säve Box Göteborg Tynnered V:a Frölunda Älvsborg Box V:a Frölunda Örgryte Box Göteborg Ale Ale kommun Alafors Alingsås

10 Alingsås kommun Alingsås Härryda Härryda kommun Mölnlycke Kungsbacka Kungsbacka kommun Kungsbacka Kungälv Kungälvs kommun Kungälv Lerum Lerums kommun Lerum Lilla Edet Lilla Edets kommun Lilla Edet Mölndal Mölndals stad Mölndal Partille Partille kommun Partille Stenungsund Stenungsunds kommun Stenungsund Tjörn Tjörns kommun Skärhamn Öckerö Öckerö kommun Box 1035, Öckerö

11 Till Beroendeklinik Socialtjänsten Id. Anmälan av patient med sannolik GHB-intoxikation Patienten har erbjudits sluten vård inom beroendeklinik Ja, och accepterar vård För patient under 18 år kontaktas Unga vuxna avd 368, telefon dygnet runt 031/ för akut övertag. För patient över 18 år kontaktas Beroendeklinik, telefon dygnet runt 031/ Östra sjukhuset eller Mölndals sjukhus. Ja, men avböjer vård Nej I dessa två fall kommer patienten att kontaktas av beroendeklinik inom öppenvård. För patient under 18 år kommer Socialtjänsten också att meddelas. Patienten kommer muntligen och skriftligen att informeras om denna anmälan. Datum och ort Utskrivande läkare

12 Till dig som vårdats på efter förgiftning med GHB Förgiftning med GHB (gamma-hydroxybutyrat) är ett livshotande tillstånd, som kan medföra djup medvetslöshet. Andning och blodcirkulation kan slås ut helt, vilket kan leda till döden. Ibland förekommer GHB-förgiftning i kombination med alkohol och/eller andra droger som kan förstärka effekten. Många kan utveckla ett beroende som kan vara svårt att själv komma till rätta med. För att förhindra nya förgiftningstillfällen och minska risken för allvarligt fortsatt missbruk rekommenderas den som intagit GHB att kontakta mottagning, som är specialiserad på missbruk och beroendeproblematik. Du som har vårdats på intensivvårdsavdelning på grund av konstaterad eller misstänkt förgiftning med GHB kommer att erbjudas vård på beroendeklinik inom slutenvården och direkt övertag ordnas. I de fall sådan vård avböjs kommer anmälan till beroendeklinik inom öppenvården att skickas och du kommer att bli kontaktad därifrån. Bedöms ditt missbruk som livshotande kommer anmälan till Socialtjänsten att ske. För dig under 18 år kommer dina föräldrar samt socialtjänsten att kontaktas.

13 GHB intoxikation Remiss till Psykiatri Akut om Allvarlig psykisk störning, misstanke om suicid Annars Alla SKA erbjudas sluten vård <21år >21år Unga vuxna 368 Beroendeklinik Annars skriv alltid remiss till öppenvården <18 år >18 år Ungdomsmottagning Beroendeklinik Anmälan till Socialtjänsten alltid och inom 24 timmar Anmälan till Socialtjänsten inom 24 timmar om livshotande missbruk Kontakta föräldrarna LPT: Om patienten uppfattas psykotisk och motsätter sig vård. LVM: Vid upprepade GHB intoxikationer inom samma dygn. LVU: Om patienten är < 20år och patient eller vårdnadshavare ej samtycker till vård.

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

upprättad av: Giltighetstid Fastställd av Version nr Dokumenttyp Solveig Olofsson, Folktandvården 20130815-20150815 Styrgruppen 2,0 Riktlinjer

upprättad av: Giltighetstid Fastställd av Version nr Dokumenttyp Solveig Olofsson, Folktandvården 20130815-20150815 Styrgruppen 2,0 Riktlinjer Barn som far illa INNEHÅLL: Anmälningsskyldighet... 3 Vad menas med att ett barn far illa?... 4 Vad kan tandvårdspersonal möta?... 5 Rutin vid aktualisering till Socialtjänsten... 7 Rutiner vid upprepade

Läs mer

Rapport. RS 694-2011 1.0 Utgåva 1(30) Rapport Barn som anhöriga 30083. Kartläggning av strukturer för stöd till barn vars förälder oväntat avlider

Rapport. RS 694-2011 1.0 Utgåva 1(30) Rapport Barn som anhöriga 30083. Kartläggning av strukturer för stöd till barn vars förälder oväntat avlider RS 694-2011 1.0 Utgåva 1(30) Rapport RS 694-2011 1.0 Utgåva 2(30) Innehållsförteckning 0.1 PROJEKTINFORMATION... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 5 2 METOD... 5 2.1 Aktörer som medverkat vid kartläggning

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Barn som far illa. Riktlinjer för Folktandvården Stockholms län AB

Barn som far illa. Riktlinjer för Folktandvården Stockholms län AB Barn som far illa Riktlinjer för Folktandvården Stockholms län AB Inledning För att barn som far illa eller riskerar att fara illa tidigt ska kunna upptäckas och få det skydd och det stöd de behöver har

Läs mer

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem DATUM 2015-03-16 Förord På uppdrag av Regionala Politiska Samverkansgruppen

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER Yrkesgemensam Handbok Sjöbo Skurup Tomelilla Ystad 2007 Reviderad 2011 YRKESGEMENSAM HANDBOK Denna handbok vänder sig till dig som i ditt arbete eller i din organisation möter kvinnor,

Läs mer

Vid misstanke om att barn försummas eller riskerar fara illa. Handlingsplan för tandvården i Gävleborg

Vid misstanke om att barn försummas eller riskerar fara illa. Handlingsplan för tandvården i Gävleborg Vid misstanke om att barn försummas eller riskerar fara illa Handlingsplan för tandvården i Gävleborg 1 Innehåll Inledning 3 Rutiner när vi inte lyckas få patienten till kliniken 4 Anmälningsplikt 5 14

Läs mer

barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län

barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län 2015 2016 Datum 2014-11-07 Överenskommelse om samverkan mellan BUP och kommunernas socialtjänst i

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården 2011-01-20 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Parter: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Sidan 1 av (18) Gällande 22 augusti 2011 HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Sidan 2 av (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID INLEDNING 3 RUTINER FÖR SOCIALKONTORET 4-6 RUTINSCHEMA

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Handlingsplan socialtjänstlagen. Förskolan/Skolan LÄR

Handlingsplan socialtjänstlagen. Förskolan/Skolan LÄR Handlingsplan socialtjänstlagen Förskolan/Skolan LÄR Läsåret 2010-2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 2 Vad säger lagen om anmälningsplikt? 3 Vad innebär detta i praktiken? 3 Anmälan

Läs mer

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN 2011-08-01 HANDBOK Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning SAMVERKAN FÖR BARN SOM FAR ILLA, ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 1 INLEDNING...

Läs mer

Våld mot kvinnor och barn i nära relationer

Våld mot kvinnor och barn i nära relationer 070912 Handlingsplan för Strömstads kommun Våld mot kvinnor och barn i nära relationer Våld mot kvinnor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi accepterar ej våld, hot och trakasserier i nära relationer.

Läs mer

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD...

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD... Innehåll INLEDNING... 4 Yrkesgemensam handbok... 4 Uppdatering... 4 Handbokens syfte och upplägg... 5 Handlingsprogrammet... 5 Genomförandeorganisation för Kvinnofrid i Malmö... 7 ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD.

Läs mer

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Handlingsprogram KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Upprättat i samarbete med Primärvården, Polismyndigheten samt Socialtjänsten Gemensamma mål och utgångspunkter Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett mångfacetterat

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada?

Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada? Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada? En tillsyn av insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården till personer som fått en hjärnskada i vuxen ålder. Genomförd vid fyra stadsdelsnämnder

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

9. KOMMUNERNAS ANSVAR

9. KOMMUNERNAS ANSVAR 9. KOMMUNERNAS ANSVAR 9.1 Målsättningen för Socialtjänstens insatser för kvinnofrid är att: Förebygga våld mot kvinnor och unga flickor. Verka för jämställdhet mellan män och kvinnor. Förebygga att unga

Läs mer

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Antagna av barn- och utbildningsnämnden den 20 december 2007, reviderade 22 april 2010 1. Bakgrund I rapporten Ordningsregler

Läs mer

Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne

Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne Till Dig som i Ditt arbete kommer i kontakt med dödsfall utanför sjukvårdsinrättning Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför

Läs mer

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31 Vårdprogram I :C:611(39) Handlingsguide för stöd åt gravida kvinnor och missbruk Barnhälsovården Barn- och ungdomsmedicin Kvinnosjukvården Mödrahälsovården Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef

Läs mer

Rutin för anmälan enligt 14:kap 1 Socialtjänstlagen till Socialnämnden ( Omsorgsnämnden -Avdelningen för individuell myndighetsutövning )

Rutin för anmälan enligt 14:kap 1 Socialtjänstlagen till Socialnämnden ( Omsorgsnämnden -Avdelningen för individuell myndighetsutövning ) Rutin för anmälan enligt 14:kap 1 Socialtjänstlagen till Socialnämnden ( Omsorgsnämnden -Avdelningen för individuell myndighetsutövning ) Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer