FÄLT EC II. Eng. Version Rätt till ändringar förbehålles

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles"

Transkript

1 FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv Eng De Fr I Version Rätt till ändringar förbehålles

2 INNEHÅLL ALLMÄNT...3 UPPBYGGNAD OCH FUNKTION...4 Anslutning av flera hisstelefoner...6 Programmering och test...6 INSTALLATIONSANVISNING...7 Infälld montering...7 Montering med ram...8 Montering bakom hissens tryckknappstablå...8 Anslutning till nödsignalknapp...9 Slutande/brytande funktion på nödsignalknappen...9 Separat nödsignalknapp...9 Anslutning till telefonlinje...10 Anslutning till telefonväxel...10 Anslutning med separat hängkabel...10 Anslutning via befintlig kabel...13 Anslutning av spänningsmatning...13 PROGRAMMERING...15 Inkoppling av programmeringsläge...16 Nollställning av alla inställningar...16 Inställning av larmnummer...17 Vid anslutning till telefonväxel...18 Aktivering av automatiskt testlarm...18 Programmering av automatiskt testlarm...18 Borttagning av automatiskt testlarm...18 Val av svarsfunktion i hisstelefonen...19 Upptagetfunktion...19 Provlarm för att testa installationen...20 Ändring av tidsfördröjning för nödsignalknapp...20 Inställning för slutande nödsignalknapp...20 SPECIALFUNKTIONER...21 LARMMOTTAGNING...23 Larmsamtal...24 Uppringning av hisstelefon...24 FELSÖKNING...25 Hisstelefonen går inte att programmera...25 Hisstelefonen ringer inte upp...25 Hisstelefonen ringer upp automatiskt vid påslag...25 Tjutande ljud från högtalaren (vid larmsekvens)...25 Störningar under talkommunikation...25 Teknisk support...25 TEKNISKA DATA...26 PROGRAMMERINGSÖVERSIKT INNEHÅLL

3 ALLMÄNT Hisstelefonen Fält EC II är en uppringande larmöverföringsutrustning med inbyggd talfunktion avsedd för installation i hissar. När någon i hissen trycker på knappen för larm/nödsignal ringer hisstelefonen automatiskt upp en larmcentral eller någon annan förutbestämd larmmottagare och meddelar varifrån larmet kommer. Samtidigt kopplas ett samtal upp och den nödställde kan tala direkt med personal vid larmcentralen som skickar hjälp. Hisstelefon Fält EC II Larmknapp Hiss Larmcentral Hisstelefonen uppfyller kraven enligt EN 81:1 2. Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG (CTR 21) för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telefonnätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telefonnäten i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje nätanslutningspunkt i telefonnätet. Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen. Härmed intygar Fält Communications AB att denna hisstelefon står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Sv A L L M Ä N T - 3

4 U P P B Y G G N A D O C H F U N K T I O N Användaren ser hisstelefonen enbart som en diskret formgiven front med hålraster för högtalare och mikrofon. Hisstelefonen aktiveras med hissens ordinarie nödsignalknapp eller om så önskas en separat nödsignalknapp. När någon håller nödsignalknappen intryckt i 4 sekunder aktiveras larmuppringningen i hisstelefonen. Tidsfördröjningen är enkelt programmeringsbar mellan 2 och 30 sekunder. Hisstelefonens formgivning underlättar även montering. Högtalare, mikrofon, all elektronik, knappar för programmering och test, liksom samtliga anslutningspunkter, sitter sammanbyggda i en enda enhet. Detta ger inte bara snabb och enkel installation utan även hög driftsäkerhet. 100 mm 100 mm 23 mm Raster för högtalare Lysdiod Hål för mikrofon Knappsats Anslutningsplint På hisstelefonens frontplåt finns en grön lysdiod som normalt är släckt. Den blinkar vid uppkoppling av larmsamtal och lyser med fast sken när larmet mottagits av larmcentral. Lysdioden används även som indikering av programmeringsläge. Hisstelefonen monteras infälld i hisskorgens tak eller vägg eller i en ram, vilken gör det möjligt att montera hisstelefonen utan håltagning mer än för kablar. Beroende på utformningen av hissens tryckknappstablå, kan det även finnas en lämplig förberedd plats för hisstelefonen bakom 4 - U P P B Y G G N A D OCH FUNKTION

5 tablån. Det finns en variant som har en helt plan front speciellt avsedd för sådant montage. Kontakta din lokala distributör för mer information. För anslutning av hisstelefonen krävs en kabel till hissens nödsignalknapp och en kabel med två ledare för anslutning till en vanlig analog telefonlinje. Det går att använda en separat hängkabel av rundkabeltyp eller flatkabel eller två oanvända ledare i befintlig korgkabel. Det är viktigt att kabeln fästs på ett korrekt sätt. Vid användning av separat hängkabel finns det en speciell monteringssats med nödvändiga fästdetaljer. Fält EC II har mycket låg strömförbrukning och kan därför drivas av spänningen från teleledningen. Separat strömförsörjning behövs endast om flera hisstelefoner är anslutna till samma telelinje (se nästa sida) eller om linjespänningen understiger 32 VDC på det allmänna telenätet (PSTN). Se mer om detta under rubriken Tekniska Data. Teleuttag i maskinrum Infälld montering Separat hängkabel eller befintlig korgkabel Montering i ram Hisstelefon Sv Befintlig larmknapp Korgkabelfäste Montering bakom tryckknappstablå U P P B Y G G N A D O C H F U N K T I O N - 5

6 Anslutning av flera hisstelefoner Det går att ansluta flera hisstelefoner till samma telefonlinje. När en hisstelefon har kopplat upp, kan de andra hisstelefonerna inte använda linjen, utan istället hörs en upptagetton i högtalaren. När linjen blir ledig igen kopplas larmsamtalet automatiskt upp. När två eller fler Fält EC II kopplas på samma telefonlinje krävs separat strömförsörjning till hisstelefonerna. Uttaget på hisstelefonen märkt DC ansluts då till hissens ordinarie nödströmsförsörjning via en speciell DC/DC-omvandlare. Finns ingen nödströmsförsörjning tillgänglig kan man använda ett separat Nödkraftsaggregat med inbyggt batteri. Fält EC II kan då även skicka information om batteriets status till en larmcentral. Båda dessa produkter finns beskrivna i produktkatalogen. Detta ger garanterad funktion även vid strömavbrott. Totalt får maximalt sex hiss/nödtelefoner kopplas in på samma abonnemang. Vanliga telefoner, faxar, modem eller andra typer av larmsändare bör inte finnas inkopplade på samma telefonlinje som Fält EC II eftersom det kan störa dess funktion. Programmering och test Hisstelefonens baksida har en knappsats för programmering av vilka nummer som ska ringas upp, val för olika funktioner samt test. Alla inställningar görs i samband med installation och behöver därefter i regel inte ändras. Det finns även möjlighet att fjärrprogrammera hisstelefonen genom att använda ett speciellt Windows-program samt ett modem. Fält EC II kan ringa till 6 alternativa larmmottagare eller till sex vanliga telefoner med tonval. För två av larmnumren kan en speciell larmkod programmeras. Denna identifierar hisstelefonen hos en larmcentral. Hisstelefonen kan ställas in för att sända testlarm till en speciell testlarmmottagare med ett intervall på 1 9 dygn. Testlarmet provar Fält EC II:s elektronik och telefonledning. Fält ECII kan även ställas att automatiskt besvara ett inkommande samtal vid fjärde ringsignalen. Toner hörs då i högtalaren när samtalet kopplas upp. Om ett Nödkraftsaggregat är anslutet kan hisstelefonen automatisk larma om batteriet är dåligt och behöver bytas ut. Se avsnittet Programmering för utförliga programmeringsanvisningar. 6 - U P P B Y G G N A D O C H F U N K T I O N

7 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G Varning! Var noga med din egen säkerhet vid installation av hisstelefon. Arbeta aldrig i ett öppet hisschakt utan säkerhetslina. Iaktta försiktighet eller bryt strömmen om du måste arbeta i anslutning till spänningar på V i t ex hissens maskinrum. Lossa aldrig några kablar utan att förvissa dig om att de är spänningslösa. Börja med att välja en lämplig plats för hisstelefonen. Ofta hittar man en lättåtkomlig och skyddad plats i hisskorgens tak. Sätt den inte i ett hörn eller bakom något som ljudet kan reflekteras mot. Detta kan leda till så kallad rundgång mellan högtalare och mikrofon. Du måste komma åt hisskorgens befintliga hängkabel och nödsignalknapp. Tänk också på att du måste komma åt hisstelefonens baksida för att ansluta kablar och programmera olika funktioner. Det är oftast lättast att göra detta innan hisstelefonen skruvas fast. Kontrollera noga att du inte sågar eller borrar i befintliga kablar vid håltagning! Infälld montering 1. Välj en lämplig plats enligt anvisningen ovan. 40 mm 47 mm 2. Borra ett hål i centrum av den planerade platsen och gör därefter ett hål med en 86 mm hålsåg eller dosborr. Se den bifogade borrmallen. 3. Markera hålet för fästskruven och förborra hålet för M4 gänga. 4. Skruva fast hisstelefonen med den medföljande skruven. Om hisstelefonen inte är åtkomlig från hisskorgens utsida, skall kablar anslutas och hisstelefonen programmeras innan den skruvas fast. Ø 47 mm Sv I N S T A L L A T I O N - 7

8 Montering med ram Ø 9 och 13 mm. Se borrmall. 1. Markera och förborra hålen för hisstelefonens ram enligt den bifogade borrmallen. Borra hål för kablarna till nödsignalknappen och teleanslutningen enligt hålmallen. 2. Skruva först fast ramen och sedan hisstelefonen med den medföljande skruven efter att kablarna anslutits och hisstelefonen programmerats. M4 Montering bakom hissens tryckknappstablå Observera! Hål mitt för mikrofon Förberedd plats bakom hissdisplay Detta alternativ förutsätter att det finns ett förberett utrymme för en hisstelefon bakom tryckknappstablåns plåt. Det finns en variant av hisstelefonen som är speciellt avsedd för montering bakom en knapptablå. Eftersom displayens utformning kan variera, kan vi inte ge några exakta anvisningar för montering. Tänk på att mikrofonens hål måste komma mitt för hål i tryckknappstablån. Eventuellt måste ett nytt hål borras. För bästa ljudkvalitet bör avståndet mellan hisstelefonens frontplåt och tryckknappstablåns plåt inte överstiga 1 mm. 8 - I N S T A L L A T I O N

9 Anslutning till nödsignalknapp 1. Dra en tvåledarkabel (max 10 m) från hissens knapp för nödsignal och skruva fast ledarna på hisstelefonens anslutningsplint vid märkningen ALARM. Anslutning Alarm 2. Fäst kabeln med buntband eller kabelklips på hissens utsida. Observera att hissens nödsignalknapp normalt är av dubbelbrytande typ, dvs har plats för två separata anslutningar. Den ena är vanligtvis ansluten till en lokal ringklocka och den andra skall användas till hisstelefonen. Anslutningarna måste även vara galvaniskt åtskilda. Om nödsignalknappen endast har en anslutning, eller inte galvaniskt åtskilda anslutningar, måste den bytas till en annan typ. Till larmknapp Slutande / brytande funktion på nödsignalknappen Observera att nödsignalknappen kan ha brytande eller slutande funktion. Brytande funktion är att föredra och detta är förvald inställning i Fält EC II. Om nödsignalknappen har slutande funktion måste hisstelefonen programmeras om. Separat nödsignalknapp Om hissen saknar dubbelbrytande nödsignalknapp måste en separat knapp sättas i hisskorgen och märkas. Observera att man för att undvika missförstånd inte bör ha två nödsignalknappar i hisskorgen. Om man vill montera en extra larmknapp på tex hisskorgens tak där en montör kan bli instängd går detta bra. Det är dock viktigt att samtliga larmknappar är av samma typ. Sv I N S T A L L A T I O N - 9

10 Anslutning till telefonlinje Hisstelefonen skall anslutas till en vanlig analog telefonlinje. Det går oftast bra att även ansluta till en ISDN-linje via en terminaladaptor. Då flera Fält EC II-delar på samma telefonlinje rekommenderas för bästa ljudkvalitet att telefonerna kopplas i serie, ej i ett så kallat stjärnnät. Observera att hisstelefonen skall ha en egen linje för att funktionen ska säkerställas. Om hisstelefonen ansluts till ett vanligt telefonjack, bör detta vara placerat i hissens maskinrum eller i något annat utrymme där obehöriga inte har tillträde. Detta är viktigt för att inte någon av misstag bryter förbindelsen. Anslutning till telefonväxel Fält EC II kan anslutas till en anknytning i en telefonväxel förutsatt att anknytningen är analog. Oftast har även digitala växlar minst en analog anknytning eftersom många larm, faxar och modem kräver analog anslutning. Vid anslutning till telefonväxel måste noga undersökas att anknytningen även fungerar vid ett strömavbrott. Hisstelefonen har en funktion som innebär att den kan slå en nolla och vänta i två sekunder på kopplingston innan larmnumret slås. Anslutning med separat hängkabel Normalt används en separat hängkabel av rundkabeltyp eller flatkabel mellan hisstelefonen och telefonuttaget. En separat hängkabel ger ofta bättre ljudkvalitet och mindre störningar. Kabel i önskad längd och en monteringssats kan beställas samtidigt som hisstelefonen. Observera att de upphängningsfästen som ingår i monteringssatsen måste användas för att funktionen ska säkerställas. De kombinerade vägg- och hisskorgsfästena består av fäste, skruv, rundbricka och buntband. Var noga med att kontrollera att kabeln varken riskerar att slitas av eller kan klämmas eller nötas mellan hisskorgen och hisschaktets vägg I N S T A L L A T I O N

11 Flatkabel 1. Kontrollera att kabeln med marginal når fram till telefonuttaget. Till maskinrum 2. Fäst kabeln på ett säkert sätt tills den når hisschaktets vägg. 3. Fäst kabeln med ett väggfäste enligt bilden på denna sida. Väggfäste 4. Skruva fast hisskorgsfästet under hisskorgen och fäst kabeln i fästet. Eventuellt kan kabeln fästas direkt i någon lämplig balk på hisskorgen istället för i hisskorgsfästet. Till hisstelefon 5. Dra kabeln till hisstelefonen och anslut ledarna till plinten vid märkningarna Tele. 6. Fäst kabeln med buntband eller kabelklips på hissens utsida nära hisstelefonen. 7. Anslut de två mittersta ledarna i den medföljande modularkontakten till hängkabelns ledare och anslut modularkontakten till teleuttaget i maskinrummet. Märk anslutningen så att den inte av misstag tas bort. Hisskorgsfäste Skruvas fast under hisskorgen Anslutningar Tele Till teleuttag i maskinrum Sv Modularkontakt 6/2 I N S T A L L A T I O N - 1 1

12 Väggfäste Maskinrum Väggfäste Hisskorgsfäste Hisskorgsfäste Hydraulhiss Topphiss I N S T A L L A T I O N

13 Anslutning via befintlig kabel Varning! Försäkra dig om att det inte finns V spänning i kablar du kommer i kontakt med. Normalt går hissens befintliga kabel (oftast en stor flatkabel ) till en korgkabeldosa. I den hittar du eventuella oanvända ledare som kan användas till hisstelefonen. Det är viktigt att närliggande ledare i hängkabeln används för att minimera störningar. Om man får dålig ljudkvalitet då den ordinarie korgkabeln har använts, bör en ny separat hängkabel dras. 1. Anslut en tvåledarkabel från det oanvända paret i korgkabeldosan och dra kabeln till hisstelefonens anslutningsplint vid märkningarna Tele. 2. Fäst kabeln med buntband eller kabelklips på hissens utsida nära hisstelefonen. 3. Anslut de två mittersta ledarna i den medföljande modularkontakten till hängkabelns ledare och anslut modularkontakten till teleuttaget i maskinrummet enligt bilden sidan 11. Märk anslutningen så att den inte av misstag tas bort. Anslutning av spänningsmatning Observera att det bara krävs separat spänningsanslutning om fler än en hisstelefon ansluts till samma telefonlinje eller vid singelmontage om linjespänningen är lägre än 32 VDC, vanligtvis vid inkoppling till intern växel (PABX). Detta krav vid singelmontage går att dock att sänka genom att montera den bipackade bygeln på avsedd plats bredvid den gröna skruvplinten. Då kan telefonen vid singelmontage användas utan separat spänningsmatning ända ner till 22 VDC. Notera att med bygeln inkopplad får telefonen INTE kopplas in på allmänna telenätet (PSTN) utan endast till en intern växel (PABX). Se mer info under rubriken Tekniska Data. Sv Matningsspänningen skall komma från en källa som även fungerar vid strömavbrott, t ex hissanläggningens nödbelysning, och gå via en speciell DC/DC-omvandlare. Denna är galvaniskt skild från jord, vilket är nödvändigt för att inte telestationen ska störas. Finns ingen avbrottsfri nödström tillgänglig kan man använda ett separat Nödkraftsaggregat med inbyggt batteri. I N S T A L L A T I O N - 1 3

14 1. Anslut en kabel med två ledare till den befintliga hängkabelns ledare för nödbelysning. Kontrollmät helst att det finns spänning mellan stiften. Uttag märkt DC 2. Anslut kabeln till DC/DC-omvandlarens ingång. 3. Koppla in DC/DC-omvandlaren på hisstelefonens uttag märkt DC. 4. Skruva fast DC/DC-omvandlaren på hissens utsida och fäst även kabeln med buntband eller kabelklips. Vid anslutning av fler hisstelefoner till samma anknytning, skall respektive apparat programmeras för upptagetfunktion: P P För borttagning av denna funktion, tryck: P # P Notera att DC/DC-omvandlaren måste vara ansluten under denna omprogrammering. DC/DC-omvandlare ansluten till t ex hissens nödbelysning Läs mer under rubriken Upptagetfunktion I N S T A L L A T I O N

15 P R O G R A M M E R I N G All programmering, dvs inställning av larmnummer, koder som ska sändas och val av olika funktioner, görs med knapparna på hisstelefonens baksida. Av praktiska och ergonomiska skäl rekommenderas att all programmering av Fält EC II görs t.ex. vid ett skrivbord och först därefter monteras upp i hissen. Det enda som behövs är tillgång till en telefonlinje samt en larmknapp. All programmering finns kvar i hisstelefonen efter det att den gjorts spänningslös. Knapparna har följande funktioner: P S Programmering: inleder och avslutar en programmeringssekvens. Special: används vid programmering av fler än 2 larmmottagare. 1 Larmmottagare 1. 2 Larmmottagare 2. Följande ev. larmmottagare programmeras med hjälp av Specialknappen. Sv Code 1 Hisstelefonens id-nummer för larmmottagare 1. Code 2 Hisstelefonens id-nummer för larmmottagare 2. Övriga knappar har samma funktion som på en vanlig telefon. Efter varje programmeringssekvens hörs ett ljud som indikerar att programmeringen lyckats (4-ton) eller ej lyckats (1-ton). P R O G R A M M E R I N G - 1 5

16 Första uppstart När man första gången ansluter en Fält EC II utför den en reset. För användaren märks detta bara genom att lysdioden blinkar till, varefter enheten är klar för programmering. Inkoppling av programmeringsläge För att kunna programmera Fält EC II måste den sättas i programmeringsläge. Fält EC II måste få spänning från teleledningen för att knapparna ska aktiveras. Som förvald inställning är Fält EC II programmerad för brytande nödsignalknapp. Om brytande nödsignalsknapp är ansluten till Fält EC II nedtryckes knappen 0 samtidigt som hissens nödsignalknapp för att komma i programmeringsläge. Om däremot en slutande nödsignalsknapp eller ingen nödsignalsknapp alls är ansluten räcker det med att direkt efter uppstart enbart trycka på knappen 0 för att komma i programmeringsläge. Observera att tidsfördröjning för inkoppling av programmeringsläge är samma som inställd tid av tidsfördröjning för nödsignalknapp. Lysdioden blinkar så länge Fält EC II befinner sig i programmeringsläge. Programmeringsläget kopplas automatiskt ifrån efter 30 sekunder om ingen knapp-tryckning sker. Notera att vissa växlar (främst ISDN) ibland kan koppla bort telelinjen efter kortare tid. All programmering av Fält EC II får i sådana fall göras på annan plats och därefter monteras upp i hissen. Telefonens normala larmfunktion påverkas ej av detta. Det går att avbryta programmeringsläget manuellt genom att trycka: P # P Nollställning av alla inställningar Om hisstelefonen flyttas till en annan byggnad, om larmnumren ändras eller om enheten programmerats fel, kan det vara praktiskt att radera alla gamla inställningar. Nollställ alla inställningar genom att i programmeringsläget trycka: P P P R O G R A M M E R I N G

17 Inställning av larmnummer Vid anslutning till larmcentral används de telefonnummer och ID-nummer som angetts av larmcentralen. Id-numret visar larmcentralen vilken hiss och vilken byggnad larmet kommer ifrån. Observera att det är viktigt att flera nummer programmeras om larmmottagaren inte är en larmcentral med ständig bemanning! Observera också att nollställning raderar samtliga programmerade nummer. Nollställ inte larmnumren om ett enstaka larmnummer skall ändras. Hisstelefonen programmeras på samma sätt oavsett om den ringer till en larmcentral eller till en vanlig telefon/ mobiltelefon. ID-nummer måste anges oavsett om hisstelefonen ska ringa upp en larmcentral eller en vanlig telefon. 1. Nollställ vid behov alla gamla inställningar enligt tidigare. 2. Ange telefonnumret till larmmottagare 1. P 1 Riktnr.+abonnentnr. (max 20 siffror) P 3. Ange ID-nummer till larmmottagare 1. Code P 1 ID-nummer (max 10 siffror) P 4. Ange numret till larmmottagare 2. P 2 Riktnr.+abonnentnr. (max 20 siffror) P 5. Ange ID-nummer till larmmottagare 2. Code P 2 ID-nummer (max 10 siffror) P För larmmottagare 3 6 använder du knapparna S 3 S, S 4 S, S 5 S och S 6 S istället för 2 under punkten 4. Dessa mottagarnummer får automatiskt samma ID-nummer som larmmottagare 1. Observera! Glöm inte att testa funktionen genom att göra ett provlarm. Sv Om varken id-nummer och/eller telefonnummer är inprogrammerade kommer endast en kort tonstöt att höras från högtalaren vid provlarm. P R O G R A M M E R I N G - 1 7

18 Vid anslutning till telefonväxel Om hisstelefonen är ansluten till anknytning i en telefonväxel, måste växeln ge kopplingston innan larmnumret kan slås. Detta görs vanligtvis genom att man slår en nolla från telefonen och avvaktar kopplingston. Fält EC II kan hantera detta genom att larmnumret inleds med en nolla och en stjärna. Stjärnan efter nollan gör att hisstelefonen väntar två sekunder på kopplingston. Väntetiden kan förlängas genom ytterligare tryck på knappen Varje tryckning förlänger väntetiden 2 sekunder. Primärlarmnumret programmeras exempelvis på följande sätt: P 1 0 Riktnr.+abonnentnr. P Aktivering av automatiskt testlarm Funktionen automatiskt testlarm ringer upp en testlarmsmottagare för att kontrollera förbindelsen. Observera att testlarm endast får programmeras om funktionen är beställd hos larmmottagaren. Programmering av automatiskt testlarm 1. Välj önskat testintervall mellan 1 och 9 dygn. (Dygn ersätts av en siffra 1-9.) P Dygn (1 9) P 2. Ställ in telefonnummer till testlarmsmottagaren P Riktnr.+abonnentnr. (max 20 siffror) P 3. Ställ in larmkod för testlarmet: P Larmkod (max 10 siffror) P 4. Prova testlarmets funktion: P P Notera att vid prov av testlarm skickas ett högtalande larm till testlarmsmottagarnumret för att man enkelt ska kunna kontrollera testlarmets funktion. Vissa testlarmsmottagare klarar dock ej av högtalande larm. Borttagning av automatiskt testlarm 1. Tryck följande sekvens för att ta bort funktionen automatiskt testlarm: P # P P R O G R A M M E R I N G

19 Val av svarsfunktion i hisstelefonen Om funktionen aktiveras kan man ringa till hisstelefonen. 1. Tryck följande sekvens för att koppla in funktionen. P P 2. Tryck följande sekvens för att koppla ur funktionen. P # P När flera Fält EC II monteras på samma telefonlinje, programmeras den ena till master med ID-nummer 1. De övriga programmeras till sitt individuella nummer, (2-6), genom att byta ut siffran 1 till den aktuella siffran. Ex. P P för apparat två i kedjan. För bästa ljudkvalitet bör hisstelefonerna kopplas i serie med varandra, ej i ett så kallat stjärnnät. Den sista hisstelefonen i slingan ges identiteten 1. Totalt kan maximalt sex hiss/nödtelefoner kopplas in på samma abonnemang. Upptagetfunktion Upptagetfunktion innebär att om flera Fält EC II delar på en telefonlinje hörs en upptagetton i högtalaren vid utringningsförsök om telefonlinjen redan används av en annan hisstelefon. Ett nytt utringningsförsök görs automatiskt efter 60 sekunder. Upptagetfunktion programmeras med sekvensen: P P Upptagetfunktionen kräver en lägsta linjespänning på 38 VDC för att fungera. För vissa växlar kan dock linjespänningen understiga 38 VDC och då måste man dessutom programmera sekvensen: P P Fält EC II gör då en mätning av linjespänningen 60 sekunder efter avslutad programmering och lär sig vad som motsvarar ledig linje. Om linjespänningen är tillräckligt hög hörs efter 60 sekunder en 4-ton, annars en 1-ton. Minsta möjliga linjespänning för att upptagetfunktion ska fungera är 22 VDC och är linjespänning lägre måste varje Fält EC II ha en egen telefonlinje. Det är viktigt att denna programmeringssekvens upprepas varje gång något förändras i telefoninstallationen eftersom det kan påverka linjespänningen och resultera i att Fält EC II aldrig ringer ut. Sv P R O G R A M M E R I N G - 1 9

20 Provlarm för att testa installationen Efter avslutad installation skall hisstelefonen testas med ett provlarm. Det går att testa att larmet även når sekundärmottagare genom att använda knappsatsen på telefonens baksida. 1. Tryck på nödsignalknappen i hisskorgen och kontrollera att larmet når larmmottagare Kontrollera att larmet når larmmottagare 2 genom att i programmeringsläge trycka följande: P 2 # P 3. Fortsätt med eventuella andra larmmottagare genom att byta ut 2 i sekvensen ovan mot S 3 S, S 4 S, etc. Observera att larmet sänds 1 minut efter avslutat programmeringsläge. Ändring av tidsfördröjning för nödsignalknapp Det går att justera den tid som nödsignalknappen skall hållas intryckt innan larmet aktiveras. Som standard är tiden vald till 4 sekunder, men den kan ändras till mellan 2 och 30 sekunder. Observera att tiden alltid måste väljas kortare än den tid som står angiven intill nödsignalknappen i hisskorgen. P Tid i sekunder (02 30) P Observera att tiden måste anges med två siffror. En fördröjning på 5 sekunder programmeras exempelvis 0 5. Notera att det endast är fördröjningen för aktiveringen som programmeras och att det tar ytterligare c:a 2 sekunder innan larmutringning påbörjas. Inställning för slutande nödsignalknapp Brytande funktion är standard. Om nödsignalknappen i hissen är av slutande typ måste hisstelefonen programmeras för detta genom att i programmeringsläge trycka: P P om larmknappen har slutande funktion. Återställ till larmknapp med brytande funktion genom att trycka P # P P R O G R A M M E R I N G

21 S P E C I A L F U N K T I O N E R Programmerbar larmtyp Den normala larmtypen 10 (0Ah) kan nu ändras till valfri larmtyp. Funktionen aktiveras med sekvensen: P XX P där XX motsvarar en larmtyp mellan För att återställa larmtyen till normalvärdet 10 (0Ah) programmeras sekvensen: P # P Observera att Fält EC II alltid förutsätter att den programmerade larmtypen är taluppkopplande. Enkel telefonkvittens Med denna funktion kan man förenkla larmmottagningen då en vanlig telefonanvänds som larmmottagare. Funktionen aktiveras med sekvensen: P P och bortkopplas med P # P När funktionen är aktiverad kommer alla numeriska knappar på telefonen (0-9) att kvittera ett larm och knappen * att avsluta larmsamtalet. Varje gång någon av knapparna 0-9 på den uppringande telefonen används kommer samtalstiden att förlängas ytterligare 180 sekunder. Knappen # på telefonen har ingen funktion alls. Det finns inte heller någon möjlighet att byta till manuell talväxling. ID i telefon När en vanlig telefon används för larmmottagning kan Fält EC II underlätta identifieringen av hisstelefonen genom att skicka ut information i form av toner. Detta kan tex vara användbart då flera hisstelefoner delar på samma telefonlinje och nummerpresentation används för att identifiera hisstelefonen. Det är då omöjligt att veta från vilken av de upp till 6 hisstelefonerna larmet kommer ifrån. Funktionen aktiveras med sekvensen: Sv P P och bortkopplas med P # P När funktionen är aktiverad kommer Fält EC II att vid uppringning S P E C I A L F U N K T I O N E R - 2 1

22 ersätta den normala kvitteringssekvensen med en startton följt av toner med en annan frekvens. Antalet toner av en annan frekvens bestäms av första siffran i larmkoden. Om till exempel larmkoden är kommer hisstelefonen att starta med en ton och därefter skicka ut 3 toner av en annan frekvens. Om den första siffran är 0 kommer 10 toner av annan frekvens att spelas. Info-larm En enkel info-larmsfunktion kan aktiveras genom att programmera följande sekvens: P P och bortkopplas med P # P När funktionen är aktiverad kommer den sista sekvensmottagaren att omvandlas till en info-larmmottagare. Då kommer Fält EC II att 60 sekunder efter ett kvitterat huvudlarm ringa till sista sekvensmottagaren med larmtypen 89 (59h) tillsammans med den första larmkoden. Observera att om huvudlarmet inte kvitteras kommer inget infolarm att ringas ut. Inget infolarm kommer heller att ringas ut efter ett batterilarm eller ett testlarm S P E C I A L F U N K T I O N E R

23 L A R M M O T T A G N I N G Observera att hisstelefonen bör anslutas till en larmcentral. Standarden EN81:1 2 kräver att hisstelefonen är ansluten till en ständigt bemannad larmmottagare. I undantagsfall går det att låta en vanlig telefon eller mobiltelefon vara larmmottagare. Anvisningen på de följande sidorna gäller larmmottagning med vanlig telefon. I en larmcentral är linjen oftast ansluten till en dator som automatiskt registrerar varifrån larmet kommer utifrån de koder hisstelefonen sänder. Alla telefoner med tonvalssystem (apparat med knapparna * och #) kan fungera som enkla larmmottagare. Telefonens knappsats används för att styra larmmottagningen och kvittera larmet. Observera att telefoner som används för larmmottagning bör märkas så att alla är medvetna om möjligheten till larmuppringning. Likaså bör de speciella funktioner som finns för vissa knappar på telefonen märkas upp. Vid en larmsituation är det inte säkert att en separat anvisning finns tillgänglig. Den viktigaste knappen att lära sig är 4 för att kvittera larmet och koppla upp samtalet. Sv L A R M M O T T A G N I N G - 2 3

FältCom ECII SE Manual och installationsanvisningar. Version: 5.3 Uppdaterad: 2008-04-29. Manual FältCom ECII SE Swe Page 1 of 34

FältCom ECII SE Manual och installationsanvisningar. Version: 5.3 Uppdaterad: 2008-04-29. Manual FältCom ECII SE Swe Page 1 of 34 FältCom ECII SE Manual och installationsanvisningar Version: 5.3 Uppdaterad: 2008-04-29 Manual FältCom ECII SE Swe Page 1 of 34 1 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 NOTERINGAR... 4 3 UPPHOVSRÄTT... 4 3.1 Varudeklaration...

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

SafeLine 1000 R2 Manual

SafeLine 1000 R2 Manual SafeLine 1000 R2 Sve Rev 2.4 Manual Innehåll Innehåll Introduktion 1 Monteringsanvisning 3 Tips/Felsökning 4 Programmera med handenheten 5 Förenklad programmering 7 Tonvalsprogrammering 9 Vanliga inställningar

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

1. SMART CALL SYSTEM...

1. SMART CALL SYSTEM... Version 1.8 Innehållsförteckning 1. SMART CALL SYSTEM... 4 1.1 ALLMÄNT OM SMART CALL SYSTEM... 4 1.2 HISSTELEFON SMART CALL 4120... 5 2. FUNKTIONSBESKRIVNING... 6 2.1 ALLMÄNT... 6 2.2 LARMFÖRLOPP... 7

Läs mer

RETROFITKIT FÖR KONE KRM. Generellt sett så räcker detta kit för att ta över larmhantering på en hiss med Kone KRM.

RETROFITKIT FÖR KONE KRM. Generellt sett så räcker detta kit för att ta över larmhantering på en hiss med Kone KRM. INSTALLATIONSMANUAL R E T RO F I T K I T FÖR KO N E K RM Ert installationspaket RETROFITKIT FÖR KONE KRM Artikelnummer: 252325 Vikt: 540gram Ingående artiklar: FältCom ECII Flex - 202187-01 Retrofit Kone

Läs mer

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar...

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... I A P Tunstall AB, 2008 Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... 7 Personalapparatens delar... 8 Apparatfunktioner

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse och bärbar larmknapp Carino uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Caresse är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008 2 1997-02-25 Art.nr. 64CSE005

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Installations- och Bruksanvisning. Trygghetstelefon. Caresse Alert med IP D5107004C

Installations- och Bruksanvisning. Trygghetstelefon. Caresse Alert med IP D5107004C Installations- och Bruksanvisning Trygghetstelefon Caresse Alert med I D5107004C Innehållsförteckning Vid leverans finns följande i förpackningen 4 Trygghetstelefonens beståndsdelar 6 Funktioner i Caresse

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Montering och Programmering

Montering och Programmering Ver 14 April 2005 Sv Safeline 2000 Montering och Programmering Sid - 1 - Innehållsförteckning Funktioner 3 Montering 4 Allmänt om programmering 4 Programmering med handterminal HT-99H 5 Programmering med

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

SENSOR 55. Nummerpresentatör

SENSOR 55. Nummerpresentatör SENSOR 55 Nummerpresentatör Gratulerar till din nya nummerpresentatör! DORO SENSOR 55 är en ny nummerpresentatör där du kan se vem som ringer innan du svarar eller se vem som ringt när du inte varit hemma.

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Lägenhetsapparat Camillo. Bruksanvisning Version 4.5

Lägenhetsapparat Camillo. Bruksanvisning Version 4.5 Lägenhetsapparat Camillo Bruksanvisning Version 4.5 Internsystem Camillo uppfyller EU:s direktiv för CE märkning och EMC. Camillo är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Camillo från version 4.5.

Läs mer

Exklusiv nummerpresentatör

Exklusiv nummerpresentatör X5 Exklusiv nummerpresentatör Gratulerar till din nya nummerpresentatör! DORO X5 är en ny nummerpresentatör där du kan se vem som ringer innan du svarar eller se vem som ringt när du inte varit hemma.

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-303

BRUKSANVISNING OND-303 PICTUREPHONE BRUKSANVISNING OND-303 OND-303 Sid 2 Picturephone är en rejäl telefon med stora direktuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt innehåller hörslinga

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Bewator - Simplebus2. Manual SB2904 revision 1. Building Technologies. Security Products

Bewator - Simplebus2. Manual SB2904 revision 1. Building Technologies. Security Products Bewator - Simplebus2 Manual SB2904 revision 1 VARNING Installera utrustningen enligt dessa anvisningar och i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar. Utrustningen får endast användas enligt

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

DORO X20 Bruksanvisning

DORO X20 Bruksanvisning DORO Telefoni AB DORO X20 Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO X20 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. DORO X20 har ställbar ringsignal

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-11/16

Installatörs- och användarhandbok DI-623-11/16 Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-11/16 . Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han på direktknappen med ditt namn på. Därefter ringer Din telefon. Under samtalet

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46

DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46 DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46 Beskrivning Digital porttelefonpanel kapabel att generera digital uppringning till våningsapparater med upp till 9999 olika nummer. Till detta används det

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

Välkommen till Köpings Kabel-TV AB:s. Bredbandstelefoni. Installationsanvisning och användarmanual. I samarbete med

Välkommen till Köpings Kabel-TV AB:s. Bredbandstelefoni. Installationsanvisning och användarmanual. I samarbete med Välkommen till Köpings Kabel-TV AB:s Bredbandstelefoni Installationsanvisning och användarmanual I samarbete med Välkommen som kund till Köpings Kabel-TV s bredbandstelefoni. Proceduren för att komma igång

Läs mer

1. SMART CALL SYSTEM...

1. SMART CALL SYSTEM... Innehållsförteckning 1. SMART CALL SYSTEM... 3 1.1 ALLMÄNT OM SMART CALL SYSTEM... 3 1.2 TRYGGHETSTELEFON SMART CALL 4200... 4 2. FUNKTIONSBESKRIVNING... 5 2.1 ALLMÄNT... 5 2.2 LARMFÖRLOPP... 6 2.3 LOGGLARM,

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322. Handbok

Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322. Handbok Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322 Handbok Innehåll Introduktion Förutsättningar för Telia Bredbandstelefoni med telefonadapter 4 Det här ska finnas i utrustningspaketet 4 Installation För

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehåll: Sidhänvisning: 3. Låset 3. Huvudkod (Master Code) 3. Gruppkod (Supervisor Code)

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Larmsändare BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R SVENSKA

Larmsändare BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R SVENSKA Larmsändare BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R SVENSKA Larmsändare OND-9005 Sid 2 * Har två olika larmingångar * Larmsändare som vid larm ringer upp högst 14 olika programmerade telefonnummer * Telefonnummer

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Komponenter

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

VÄXEL 15 DL MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN

VÄXEL 15 DL MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Vårdsystem 80 M7782-009580 Sida av 4 FMV:AUH 4 6:899/96 MVSCHG TFNVÄXEL 5DL 994 VÄXEL 5 DL MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Förrådsbeteckning Referenser, Utrustning M84-80030 M82-800 Erforderliga instrument

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Radion... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal... 7 Låsning

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

V/S Larm Användar- och installationsmanual

V/S Larm Användar- och installationsmanual V/S Larm Användar- och installationsmanual Innehåll Sida Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Installation 4 Användarmanual - Fjärrkontrollen 9 - Programmering 10 - Samtliga SMS kommandon 12 - Att ta emot

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE

SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE Samsung DCS 408 installation & handhavande 3 Samsung DCS 408 Installation & handhavande Information AxCom AB förbehåller sig rätten att ändra i

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse Bruksanvisning assagevakt till Attendo Caresse Allmänt Batteri Sätt i medföljande batteri i dörrvakten. Batteriet räcker normalt i 8-12 månader. Ställa klockan Ställ röd omkopplare i läge Ställ rätt tid

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

CityKit & Memokey Audio/Video VDS

CityKit & Memokey Audio/Video VDS CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 Memokey Audio/Video 4982 & 4984 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 2.3 axema Sida 1 Installationsmanual

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

Skyline VDS. Installations och användarmanual 7421 & 7415. Ver. 4.4 axema Sida 1

Skyline VDS. Installations och användarmanual 7421 & 7415. Ver. 4.4 axema Sida 1 7421 & 7415 Installations och användarmanual Ver. 4.4 axema Sida 1 Installationsmanual Montering av moduler 3 Audio & Video modul 4-5 Återställa portapparat 5 Ändra öppningstid 5 Inkopplingsschema 6-7

Läs mer

Allmänt... 4 Systemenhet... 4

Allmänt... 4 Systemenhet... 4 I A P Tunstall AB, 2008 Allmänt... 4 Systemenhet... 4 Montering/Inställningar... 5 Systemenhet Accept Recense... 5 Strömförsörjningskort TIS002... 5 Kopplingsplint TIP002... 5 Anslutningar abonnentkort

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304. Memokey Audio/Video 4982 & 4984. Installations och användarmanual

CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304. Memokey Audio/Video 4982 & 4984. Installations och användarmanual CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304 Memokey Audio/Video 4982 & 4984 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 2.7 CityKit

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse Alert 55007/660 Version B1. Utgåva 3.00 SE PLa 100316

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse Alert 55007/660 Version B1. Utgåva 3.00 SE PLa 100316 Installations- och programmeringsanvisning Caresse Alert 55007/660 Version B1 Utgåva 3.00 SE PLa 100316 Innehåll Följande finns i förpackningen... 4 Caresse Alert... 5 Vy framifrån... 5 Vy underifrån...

Läs mer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer Installationshandbok För telefonadapter Vood 322 Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer introduktion Förutsättningar för Telia bredbandstelefoni med telefonadapter 3 Det här ska finnas i startpaketet

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Vaka Porttelefon. Manual. 20009-06 Vaka Porttelefon

Vaka Porttelefon. Manual. 20009-06 Vaka Porttelefon Manual Porttelefon VAKA axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka manual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar och marknadsför

Läs mer