FÄLT EC II. Eng. Version Rätt till ändringar förbehålles

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles"

Transkript

1 FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv Eng De Fr I Version Rätt till ändringar förbehålles

2 INNEHÅLL ALLMÄNT...3 UPPBYGGNAD OCH FUNKTION...4 Anslutning av flera hisstelefoner...6 Programmering och test...6 INSTALLATIONSANVISNING...7 Infälld montering...7 Montering med ram...8 Montering bakom hissens tryckknappstablå...8 Anslutning till nödsignalknapp...9 Slutande/brytande funktion på nödsignalknappen...9 Separat nödsignalknapp...9 Anslutning till telefonlinje...10 Anslutning till telefonväxel...10 Anslutning med separat hängkabel...10 Anslutning via befintlig kabel...13 Anslutning av spänningsmatning...13 PROGRAMMERING...15 Inkoppling av programmeringsläge...16 Nollställning av alla inställningar...16 Inställning av larmnummer...17 Vid anslutning till telefonväxel...18 Aktivering av automatiskt testlarm...18 Programmering av automatiskt testlarm...18 Borttagning av automatiskt testlarm...18 Val av svarsfunktion i hisstelefonen...19 Upptagetfunktion...19 Provlarm för att testa installationen...20 Ändring av tidsfördröjning för nödsignalknapp...20 Inställning för slutande nödsignalknapp...20 SPECIALFUNKTIONER...21 LARMMOTTAGNING...23 Larmsamtal...24 Uppringning av hisstelefon...24 FELSÖKNING...25 Hisstelefonen går inte att programmera...25 Hisstelefonen ringer inte upp...25 Hisstelefonen ringer upp automatiskt vid påslag...25 Tjutande ljud från högtalaren (vid larmsekvens)...25 Störningar under talkommunikation...25 Teknisk support...25 TEKNISKA DATA...26 PROGRAMMERINGSÖVERSIKT INNEHÅLL

3 ALLMÄNT Hisstelefonen Fält EC II är en uppringande larmöverföringsutrustning med inbyggd talfunktion avsedd för installation i hissar. När någon i hissen trycker på knappen för larm/nödsignal ringer hisstelefonen automatiskt upp en larmcentral eller någon annan förutbestämd larmmottagare och meddelar varifrån larmet kommer. Samtidigt kopplas ett samtal upp och den nödställde kan tala direkt med personal vid larmcentralen som skickar hjälp. Hisstelefon Fält EC II Larmknapp Hiss Larmcentral Hisstelefonen uppfyller kraven enligt EN 81:1 2. Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG (CTR 21) för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telefonnätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telefonnäten i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje nätanslutningspunkt i telefonnätet. Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen. Härmed intygar Fält Communications AB att denna hisstelefon står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Sv A L L M Ä N T - 3

4 U P P B Y G G N A D O C H F U N K T I O N Användaren ser hisstelefonen enbart som en diskret formgiven front med hålraster för högtalare och mikrofon. Hisstelefonen aktiveras med hissens ordinarie nödsignalknapp eller om så önskas en separat nödsignalknapp. När någon håller nödsignalknappen intryckt i 4 sekunder aktiveras larmuppringningen i hisstelefonen. Tidsfördröjningen är enkelt programmeringsbar mellan 2 och 30 sekunder. Hisstelefonens formgivning underlättar även montering. Högtalare, mikrofon, all elektronik, knappar för programmering och test, liksom samtliga anslutningspunkter, sitter sammanbyggda i en enda enhet. Detta ger inte bara snabb och enkel installation utan även hög driftsäkerhet. 100 mm 100 mm 23 mm Raster för högtalare Lysdiod Hål för mikrofon Knappsats Anslutningsplint På hisstelefonens frontplåt finns en grön lysdiod som normalt är släckt. Den blinkar vid uppkoppling av larmsamtal och lyser med fast sken när larmet mottagits av larmcentral. Lysdioden används även som indikering av programmeringsläge. Hisstelefonen monteras infälld i hisskorgens tak eller vägg eller i en ram, vilken gör det möjligt att montera hisstelefonen utan håltagning mer än för kablar. Beroende på utformningen av hissens tryckknappstablå, kan det även finnas en lämplig förberedd plats för hisstelefonen bakom 4 - U P P B Y G G N A D OCH FUNKTION

5 tablån. Det finns en variant som har en helt plan front speciellt avsedd för sådant montage. Kontakta din lokala distributör för mer information. För anslutning av hisstelefonen krävs en kabel till hissens nödsignalknapp och en kabel med två ledare för anslutning till en vanlig analog telefonlinje. Det går att använda en separat hängkabel av rundkabeltyp eller flatkabel eller två oanvända ledare i befintlig korgkabel. Det är viktigt att kabeln fästs på ett korrekt sätt. Vid användning av separat hängkabel finns det en speciell monteringssats med nödvändiga fästdetaljer. Fält EC II har mycket låg strömförbrukning och kan därför drivas av spänningen från teleledningen. Separat strömförsörjning behövs endast om flera hisstelefoner är anslutna till samma telelinje (se nästa sida) eller om linjespänningen understiger 32 VDC på det allmänna telenätet (PSTN). Se mer om detta under rubriken Tekniska Data. Teleuttag i maskinrum Infälld montering Separat hängkabel eller befintlig korgkabel Montering i ram Hisstelefon Sv Befintlig larmknapp Korgkabelfäste Montering bakom tryckknappstablå U P P B Y G G N A D O C H F U N K T I O N - 5

6 Anslutning av flera hisstelefoner Det går att ansluta flera hisstelefoner till samma telefonlinje. När en hisstelefon har kopplat upp, kan de andra hisstelefonerna inte använda linjen, utan istället hörs en upptagetton i högtalaren. När linjen blir ledig igen kopplas larmsamtalet automatiskt upp. När två eller fler Fält EC II kopplas på samma telefonlinje krävs separat strömförsörjning till hisstelefonerna. Uttaget på hisstelefonen märkt DC ansluts då till hissens ordinarie nödströmsförsörjning via en speciell DC/DC-omvandlare. Finns ingen nödströmsförsörjning tillgänglig kan man använda ett separat Nödkraftsaggregat med inbyggt batteri. Fält EC II kan då även skicka information om batteriets status till en larmcentral. Båda dessa produkter finns beskrivna i produktkatalogen. Detta ger garanterad funktion även vid strömavbrott. Totalt får maximalt sex hiss/nödtelefoner kopplas in på samma abonnemang. Vanliga telefoner, faxar, modem eller andra typer av larmsändare bör inte finnas inkopplade på samma telefonlinje som Fält EC II eftersom det kan störa dess funktion. Programmering och test Hisstelefonens baksida har en knappsats för programmering av vilka nummer som ska ringas upp, val för olika funktioner samt test. Alla inställningar görs i samband med installation och behöver därefter i regel inte ändras. Det finns även möjlighet att fjärrprogrammera hisstelefonen genom att använda ett speciellt Windows-program samt ett modem. Fält EC II kan ringa till 6 alternativa larmmottagare eller till sex vanliga telefoner med tonval. För två av larmnumren kan en speciell larmkod programmeras. Denna identifierar hisstelefonen hos en larmcentral. Hisstelefonen kan ställas in för att sända testlarm till en speciell testlarmmottagare med ett intervall på 1 9 dygn. Testlarmet provar Fält EC II:s elektronik och telefonledning. Fält ECII kan även ställas att automatiskt besvara ett inkommande samtal vid fjärde ringsignalen. Toner hörs då i högtalaren när samtalet kopplas upp. Om ett Nödkraftsaggregat är anslutet kan hisstelefonen automatisk larma om batteriet är dåligt och behöver bytas ut. Se avsnittet Programmering för utförliga programmeringsanvisningar. 6 - U P P B Y G G N A D O C H F U N K T I O N

7 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G Varning! Var noga med din egen säkerhet vid installation av hisstelefon. Arbeta aldrig i ett öppet hisschakt utan säkerhetslina. Iaktta försiktighet eller bryt strömmen om du måste arbeta i anslutning till spänningar på V i t ex hissens maskinrum. Lossa aldrig några kablar utan att förvissa dig om att de är spänningslösa. Börja med att välja en lämplig plats för hisstelefonen. Ofta hittar man en lättåtkomlig och skyddad plats i hisskorgens tak. Sätt den inte i ett hörn eller bakom något som ljudet kan reflekteras mot. Detta kan leda till så kallad rundgång mellan högtalare och mikrofon. Du måste komma åt hisskorgens befintliga hängkabel och nödsignalknapp. Tänk också på att du måste komma åt hisstelefonens baksida för att ansluta kablar och programmera olika funktioner. Det är oftast lättast att göra detta innan hisstelefonen skruvas fast. Kontrollera noga att du inte sågar eller borrar i befintliga kablar vid håltagning! Infälld montering 1. Välj en lämplig plats enligt anvisningen ovan. 40 mm 47 mm 2. Borra ett hål i centrum av den planerade platsen och gör därefter ett hål med en 86 mm hålsåg eller dosborr. Se den bifogade borrmallen. 3. Markera hålet för fästskruven och förborra hålet för M4 gänga. 4. Skruva fast hisstelefonen med den medföljande skruven. Om hisstelefonen inte är åtkomlig från hisskorgens utsida, skall kablar anslutas och hisstelefonen programmeras innan den skruvas fast. Ø 47 mm Sv I N S T A L L A T I O N - 7

8 Montering med ram Ø 9 och 13 mm. Se borrmall. 1. Markera och förborra hålen för hisstelefonens ram enligt den bifogade borrmallen. Borra hål för kablarna till nödsignalknappen och teleanslutningen enligt hålmallen. 2. Skruva först fast ramen och sedan hisstelefonen med den medföljande skruven efter att kablarna anslutits och hisstelefonen programmerats. M4 Montering bakom hissens tryckknappstablå Observera! Hål mitt för mikrofon Förberedd plats bakom hissdisplay Detta alternativ förutsätter att det finns ett förberett utrymme för en hisstelefon bakom tryckknappstablåns plåt. Det finns en variant av hisstelefonen som är speciellt avsedd för montering bakom en knapptablå. Eftersom displayens utformning kan variera, kan vi inte ge några exakta anvisningar för montering. Tänk på att mikrofonens hål måste komma mitt för hål i tryckknappstablån. Eventuellt måste ett nytt hål borras. För bästa ljudkvalitet bör avståndet mellan hisstelefonens frontplåt och tryckknappstablåns plåt inte överstiga 1 mm. 8 - I N S T A L L A T I O N

9 Anslutning till nödsignalknapp 1. Dra en tvåledarkabel (max 10 m) från hissens knapp för nödsignal och skruva fast ledarna på hisstelefonens anslutningsplint vid märkningen ALARM. Anslutning Alarm 2. Fäst kabeln med buntband eller kabelklips på hissens utsida. Observera att hissens nödsignalknapp normalt är av dubbelbrytande typ, dvs har plats för två separata anslutningar. Den ena är vanligtvis ansluten till en lokal ringklocka och den andra skall användas till hisstelefonen. Anslutningarna måste även vara galvaniskt åtskilda. Om nödsignalknappen endast har en anslutning, eller inte galvaniskt åtskilda anslutningar, måste den bytas till en annan typ. Till larmknapp Slutande / brytande funktion på nödsignalknappen Observera att nödsignalknappen kan ha brytande eller slutande funktion. Brytande funktion är att föredra och detta är förvald inställning i Fält EC II. Om nödsignalknappen har slutande funktion måste hisstelefonen programmeras om. Separat nödsignalknapp Om hissen saknar dubbelbrytande nödsignalknapp måste en separat knapp sättas i hisskorgen och märkas. Observera att man för att undvika missförstånd inte bör ha två nödsignalknappar i hisskorgen. Om man vill montera en extra larmknapp på tex hisskorgens tak där en montör kan bli instängd går detta bra. Det är dock viktigt att samtliga larmknappar är av samma typ. Sv I N S T A L L A T I O N - 9

10 Anslutning till telefonlinje Hisstelefonen skall anslutas till en vanlig analog telefonlinje. Det går oftast bra att även ansluta till en ISDN-linje via en terminaladaptor. Då flera Fält EC II-delar på samma telefonlinje rekommenderas för bästa ljudkvalitet att telefonerna kopplas i serie, ej i ett så kallat stjärnnät. Observera att hisstelefonen skall ha en egen linje för att funktionen ska säkerställas. Om hisstelefonen ansluts till ett vanligt telefonjack, bör detta vara placerat i hissens maskinrum eller i något annat utrymme där obehöriga inte har tillträde. Detta är viktigt för att inte någon av misstag bryter förbindelsen. Anslutning till telefonväxel Fält EC II kan anslutas till en anknytning i en telefonväxel förutsatt att anknytningen är analog. Oftast har även digitala växlar minst en analog anknytning eftersom många larm, faxar och modem kräver analog anslutning. Vid anslutning till telefonväxel måste noga undersökas att anknytningen även fungerar vid ett strömavbrott. Hisstelefonen har en funktion som innebär att den kan slå en nolla och vänta i två sekunder på kopplingston innan larmnumret slås. Anslutning med separat hängkabel Normalt används en separat hängkabel av rundkabeltyp eller flatkabel mellan hisstelefonen och telefonuttaget. En separat hängkabel ger ofta bättre ljudkvalitet och mindre störningar. Kabel i önskad längd och en monteringssats kan beställas samtidigt som hisstelefonen. Observera att de upphängningsfästen som ingår i monteringssatsen måste användas för att funktionen ska säkerställas. De kombinerade vägg- och hisskorgsfästena består av fäste, skruv, rundbricka och buntband. Var noga med att kontrollera att kabeln varken riskerar att slitas av eller kan klämmas eller nötas mellan hisskorgen och hisschaktets vägg I N S T A L L A T I O N

11 Flatkabel 1. Kontrollera att kabeln med marginal når fram till telefonuttaget. Till maskinrum 2. Fäst kabeln på ett säkert sätt tills den når hisschaktets vägg. 3. Fäst kabeln med ett väggfäste enligt bilden på denna sida. Väggfäste 4. Skruva fast hisskorgsfästet under hisskorgen och fäst kabeln i fästet. Eventuellt kan kabeln fästas direkt i någon lämplig balk på hisskorgen istället för i hisskorgsfästet. Till hisstelefon 5. Dra kabeln till hisstelefonen och anslut ledarna till plinten vid märkningarna Tele. 6. Fäst kabeln med buntband eller kabelklips på hissens utsida nära hisstelefonen. 7. Anslut de två mittersta ledarna i den medföljande modularkontakten till hängkabelns ledare och anslut modularkontakten till teleuttaget i maskinrummet. Märk anslutningen så att den inte av misstag tas bort. Hisskorgsfäste Skruvas fast under hisskorgen Anslutningar Tele Till teleuttag i maskinrum Sv Modularkontakt 6/2 I N S T A L L A T I O N - 1 1

12 Väggfäste Maskinrum Väggfäste Hisskorgsfäste Hisskorgsfäste Hydraulhiss Topphiss I N S T A L L A T I O N

13 Anslutning via befintlig kabel Varning! Försäkra dig om att det inte finns V spänning i kablar du kommer i kontakt med. Normalt går hissens befintliga kabel (oftast en stor flatkabel ) till en korgkabeldosa. I den hittar du eventuella oanvända ledare som kan användas till hisstelefonen. Det är viktigt att närliggande ledare i hängkabeln används för att minimera störningar. Om man får dålig ljudkvalitet då den ordinarie korgkabeln har använts, bör en ny separat hängkabel dras. 1. Anslut en tvåledarkabel från det oanvända paret i korgkabeldosan och dra kabeln till hisstelefonens anslutningsplint vid märkningarna Tele. 2. Fäst kabeln med buntband eller kabelklips på hissens utsida nära hisstelefonen. 3. Anslut de två mittersta ledarna i den medföljande modularkontakten till hängkabelns ledare och anslut modularkontakten till teleuttaget i maskinrummet enligt bilden sidan 11. Märk anslutningen så att den inte av misstag tas bort. Anslutning av spänningsmatning Observera att det bara krävs separat spänningsanslutning om fler än en hisstelefon ansluts till samma telefonlinje eller vid singelmontage om linjespänningen är lägre än 32 VDC, vanligtvis vid inkoppling till intern växel (PABX). Detta krav vid singelmontage går att dock att sänka genom att montera den bipackade bygeln på avsedd plats bredvid den gröna skruvplinten. Då kan telefonen vid singelmontage användas utan separat spänningsmatning ända ner till 22 VDC. Notera att med bygeln inkopplad får telefonen INTE kopplas in på allmänna telenätet (PSTN) utan endast till en intern växel (PABX). Se mer info under rubriken Tekniska Data. Sv Matningsspänningen skall komma från en källa som även fungerar vid strömavbrott, t ex hissanläggningens nödbelysning, och gå via en speciell DC/DC-omvandlare. Denna är galvaniskt skild från jord, vilket är nödvändigt för att inte telestationen ska störas. Finns ingen avbrottsfri nödström tillgänglig kan man använda ett separat Nödkraftsaggregat med inbyggt batteri. I N S T A L L A T I O N - 1 3

14 1. Anslut en kabel med två ledare till den befintliga hängkabelns ledare för nödbelysning. Kontrollmät helst att det finns spänning mellan stiften. Uttag märkt DC 2. Anslut kabeln till DC/DC-omvandlarens ingång. 3. Koppla in DC/DC-omvandlaren på hisstelefonens uttag märkt DC. 4. Skruva fast DC/DC-omvandlaren på hissens utsida och fäst även kabeln med buntband eller kabelklips. Vid anslutning av fler hisstelefoner till samma anknytning, skall respektive apparat programmeras för upptagetfunktion: P P För borttagning av denna funktion, tryck: P # P Notera att DC/DC-omvandlaren måste vara ansluten under denna omprogrammering. DC/DC-omvandlare ansluten till t ex hissens nödbelysning Läs mer under rubriken Upptagetfunktion I N S T A L L A T I O N

15 P R O G R A M M E R I N G All programmering, dvs inställning av larmnummer, koder som ska sändas och val av olika funktioner, görs med knapparna på hisstelefonens baksida. Av praktiska och ergonomiska skäl rekommenderas att all programmering av Fält EC II görs t.ex. vid ett skrivbord och först därefter monteras upp i hissen. Det enda som behövs är tillgång till en telefonlinje samt en larmknapp. All programmering finns kvar i hisstelefonen efter det att den gjorts spänningslös. Knapparna har följande funktioner: P S Programmering: inleder och avslutar en programmeringssekvens. Special: används vid programmering av fler än 2 larmmottagare. 1 Larmmottagare 1. 2 Larmmottagare 2. Följande ev. larmmottagare programmeras med hjälp av Specialknappen. Sv Code 1 Hisstelefonens id-nummer för larmmottagare 1. Code 2 Hisstelefonens id-nummer för larmmottagare 2. Övriga knappar har samma funktion som på en vanlig telefon. Efter varje programmeringssekvens hörs ett ljud som indikerar att programmeringen lyckats (4-ton) eller ej lyckats (1-ton). P R O G R A M M E R I N G - 1 5

16 Första uppstart När man första gången ansluter en Fält EC II utför den en reset. För användaren märks detta bara genom att lysdioden blinkar till, varefter enheten är klar för programmering. Inkoppling av programmeringsläge För att kunna programmera Fält EC II måste den sättas i programmeringsläge. Fält EC II måste få spänning från teleledningen för att knapparna ska aktiveras. Som förvald inställning är Fält EC II programmerad för brytande nödsignalknapp. Om brytande nödsignalsknapp är ansluten till Fält EC II nedtryckes knappen 0 samtidigt som hissens nödsignalknapp för att komma i programmeringsläge. Om däremot en slutande nödsignalsknapp eller ingen nödsignalsknapp alls är ansluten räcker det med att direkt efter uppstart enbart trycka på knappen 0 för att komma i programmeringsläge. Observera att tidsfördröjning för inkoppling av programmeringsläge är samma som inställd tid av tidsfördröjning för nödsignalknapp. Lysdioden blinkar så länge Fält EC II befinner sig i programmeringsläge. Programmeringsläget kopplas automatiskt ifrån efter 30 sekunder om ingen knapp-tryckning sker. Notera att vissa växlar (främst ISDN) ibland kan koppla bort telelinjen efter kortare tid. All programmering av Fält EC II får i sådana fall göras på annan plats och därefter monteras upp i hissen. Telefonens normala larmfunktion påverkas ej av detta. Det går att avbryta programmeringsläget manuellt genom att trycka: P # P Nollställning av alla inställningar Om hisstelefonen flyttas till en annan byggnad, om larmnumren ändras eller om enheten programmerats fel, kan det vara praktiskt att radera alla gamla inställningar. Nollställ alla inställningar genom att i programmeringsläget trycka: P P P R O G R A M M E R I N G

17 Inställning av larmnummer Vid anslutning till larmcentral används de telefonnummer och ID-nummer som angetts av larmcentralen. Id-numret visar larmcentralen vilken hiss och vilken byggnad larmet kommer ifrån. Observera att det är viktigt att flera nummer programmeras om larmmottagaren inte är en larmcentral med ständig bemanning! Observera också att nollställning raderar samtliga programmerade nummer. Nollställ inte larmnumren om ett enstaka larmnummer skall ändras. Hisstelefonen programmeras på samma sätt oavsett om den ringer till en larmcentral eller till en vanlig telefon/ mobiltelefon. ID-nummer måste anges oavsett om hisstelefonen ska ringa upp en larmcentral eller en vanlig telefon. 1. Nollställ vid behov alla gamla inställningar enligt tidigare. 2. Ange telefonnumret till larmmottagare 1. P 1 Riktnr.+abonnentnr. (max 20 siffror) P 3. Ange ID-nummer till larmmottagare 1. Code P 1 ID-nummer (max 10 siffror) P 4. Ange numret till larmmottagare 2. P 2 Riktnr.+abonnentnr. (max 20 siffror) P 5. Ange ID-nummer till larmmottagare 2. Code P 2 ID-nummer (max 10 siffror) P För larmmottagare 3 6 använder du knapparna S 3 S, S 4 S, S 5 S och S 6 S istället för 2 under punkten 4. Dessa mottagarnummer får automatiskt samma ID-nummer som larmmottagare 1. Observera! Glöm inte att testa funktionen genom att göra ett provlarm. Sv Om varken id-nummer och/eller telefonnummer är inprogrammerade kommer endast en kort tonstöt att höras från högtalaren vid provlarm. P R O G R A M M E R I N G - 1 7

18 Vid anslutning till telefonväxel Om hisstelefonen är ansluten till anknytning i en telefonväxel, måste växeln ge kopplingston innan larmnumret kan slås. Detta görs vanligtvis genom att man slår en nolla från telefonen och avvaktar kopplingston. Fält EC II kan hantera detta genom att larmnumret inleds med en nolla och en stjärna. Stjärnan efter nollan gör att hisstelefonen väntar två sekunder på kopplingston. Väntetiden kan förlängas genom ytterligare tryck på knappen Varje tryckning förlänger väntetiden 2 sekunder. Primärlarmnumret programmeras exempelvis på följande sätt: P 1 0 Riktnr.+abonnentnr. P Aktivering av automatiskt testlarm Funktionen automatiskt testlarm ringer upp en testlarmsmottagare för att kontrollera förbindelsen. Observera att testlarm endast får programmeras om funktionen är beställd hos larmmottagaren. Programmering av automatiskt testlarm 1. Välj önskat testintervall mellan 1 och 9 dygn. (Dygn ersätts av en siffra 1-9.) P Dygn (1 9) P 2. Ställ in telefonnummer till testlarmsmottagaren P Riktnr.+abonnentnr. (max 20 siffror) P 3. Ställ in larmkod för testlarmet: P Larmkod (max 10 siffror) P 4. Prova testlarmets funktion: P P Notera att vid prov av testlarm skickas ett högtalande larm till testlarmsmottagarnumret för att man enkelt ska kunna kontrollera testlarmets funktion. Vissa testlarmsmottagare klarar dock ej av högtalande larm. Borttagning av automatiskt testlarm 1. Tryck följande sekvens för att ta bort funktionen automatiskt testlarm: P # P P R O G R A M M E R I N G

19 Val av svarsfunktion i hisstelefonen Om funktionen aktiveras kan man ringa till hisstelefonen. 1. Tryck följande sekvens för att koppla in funktionen. P P 2. Tryck följande sekvens för att koppla ur funktionen. P # P När flera Fält EC II monteras på samma telefonlinje, programmeras den ena till master med ID-nummer 1. De övriga programmeras till sitt individuella nummer, (2-6), genom att byta ut siffran 1 till den aktuella siffran. Ex. P P för apparat två i kedjan. För bästa ljudkvalitet bör hisstelefonerna kopplas i serie med varandra, ej i ett så kallat stjärnnät. Den sista hisstelefonen i slingan ges identiteten 1. Totalt kan maximalt sex hiss/nödtelefoner kopplas in på samma abonnemang. Upptagetfunktion Upptagetfunktion innebär att om flera Fält EC II delar på en telefonlinje hörs en upptagetton i högtalaren vid utringningsförsök om telefonlinjen redan används av en annan hisstelefon. Ett nytt utringningsförsök görs automatiskt efter 60 sekunder. Upptagetfunktion programmeras med sekvensen: P P Upptagetfunktionen kräver en lägsta linjespänning på 38 VDC för att fungera. För vissa växlar kan dock linjespänningen understiga 38 VDC och då måste man dessutom programmera sekvensen: P P Fält EC II gör då en mätning av linjespänningen 60 sekunder efter avslutad programmering och lär sig vad som motsvarar ledig linje. Om linjespänningen är tillräckligt hög hörs efter 60 sekunder en 4-ton, annars en 1-ton. Minsta möjliga linjespänning för att upptagetfunktion ska fungera är 22 VDC och är linjespänning lägre måste varje Fält EC II ha en egen telefonlinje. Det är viktigt att denna programmeringssekvens upprepas varje gång något förändras i telefoninstallationen eftersom det kan påverka linjespänningen och resultera i att Fält EC II aldrig ringer ut. Sv P R O G R A M M E R I N G - 1 9

20 Provlarm för att testa installationen Efter avslutad installation skall hisstelefonen testas med ett provlarm. Det går att testa att larmet även når sekundärmottagare genom att använda knappsatsen på telefonens baksida. 1. Tryck på nödsignalknappen i hisskorgen och kontrollera att larmet når larmmottagare Kontrollera att larmet når larmmottagare 2 genom att i programmeringsläge trycka följande: P 2 # P 3. Fortsätt med eventuella andra larmmottagare genom att byta ut 2 i sekvensen ovan mot S 3 S, S 4 S, etc. Observera att larmet sänds 1 minut efter avslutat programmeringsläge. Ändring av tidsfördröjning för nödsignalknapp Det går att justera den tid som nödsignalknappen skall hållas intryckt innan larmet aktiveras. Som standard är tiden vald till 4 sekunder, men den kan ändras till mellan 2 och 30 sekunder. Observera att tiden alltid måste väljas kortare än den tid som står angiven intill nödsignalknappen i hisskorgen. P Tid i sekunder (02 30) P Observera att tiden måste anges med två siffror. En fördröjning på 5 sekunder programmeras exempelvis 0 5. Notera att det endast är fördröjningen för aktiveringen som programmeras och att det tar ytterligare c:a 2 sekunder innan larmutringning påbörjas. Inställning för slutande nödsignalknapp Brytande funktion är standard. Om nödsignalknappen i hissen är av slutande typ måste hisstelefonen programmeras för detta genom att i programmeringsläge trycka: P P om larmknappen har slutande funktion. Återställ till larmknapp med brytande funktion genom att trycka P # P P R O G R A M M E R I N G

21 S P E C I A L F U N K T I O N E R Programmerbar larmtyp Den normala larmtypen 10 (0Ah) kan nu ändras till valfri larmtyp. Funktionen aktiveras med sekvensen: P XX P där XX motsvarar en larmtyp mellan För att återställa larmtyen till normalvärdet 10 (0Ah) programmeras sekvensen: P # P Observera att Fält EC II alltid förutsätter att den programmerade larmtypen är taluppkopplande. Enkel telefonkvittens Med denna funktion kan man förenkla larmmottagningen då en vanlig telefonanvänds som larmmottagare. Funktionen aktiveras med sekvensen: P P och bortkopplas med P # P När funktionen är aktiverad kommer alla numeriska knappar på telefonen (0-9) att kvittera ett larm och knappen * att avsluta larmsamtalet. Varje gång någon av knapparna 0-9 på den uppringande telefonen används kommer samtalstiden att förlängas ytterligare 180 sekunder. Knappen # på telefonen har ingen funktion alls. Det finns inte heller någon möjlighet att byta till manuell talväxling. ID i telefon När en vanlig telefon används för larmmottagning kan Fält EC II underlätta identifieringen av hisstelefonen genom att skicka ut information i form av toner. Detta kan tex vara användbart då flera hisstelefoner delar på samma telefonlinje och nummerpresentation används för att identifiera hisstelefonen. Det är då omöjligt att veta från vilken av de upp till 6 hisstelefonerna larmet kommer ifrån. Funktionen aktiveras med sekvensen: Sv P P och bortkopplas med P # P När funktionen är aktiverad kommer Fält EC II att vid uppringning S P E C I A L F U N K T I O N E R - 2 1

22 ersätta den normala kvitteringssekvensen med en startton följt av toner med en annan frekvens. Antalet toner av en annan frekvens bestäms av första siffran i larmkoden. Om till exempel larmkoden är kommer hisstelefonen att starta med en ton och därefter skicka ut 3 toner av en annan frekvens. Om den första siffran är 0 kommer 10 toner av annan frekvens att spelas. Info-larm En enkel info-larmsfunktion kan aktiveras genom att programmera följande sekvens: P P och bortkopplas med P # P När funktionen är aktiverad kommer den sista sekvensmottagaren att omvandlas till en info-larmmottagare. Då kommer Fält EC II att 60 sekunder efter ett kvitterat huvudlarm ringa till sista sekvensmottagaren med larmtypen 89 (59h) tillsammans med den första larmkoden. Observera att om huvudlarmet inte kvitteras kommer inget infolarm att ringas ut. Inget infolarm kommer heller att ringas ut efter ett batterilarm eller ett testlarm S P E C I A L F U N K T I O N E R

23 L A R M M O T T A G N I N G Observera att hisstelefonen bör anslutas till en larmcentral. Standarden EN81:1 2 kräver att hisstelefonen är ansluten till en ständigt bemannad larmmottagare. I undantagsfall går det att låta en vanlig telefon eller mobiltelefon vara larmmottagare. Anvisningen på de följande sidorna gäller larmmottagning med vanlig telefon. I en larmcentral är linjen oftast ansluten till en dator som automatiskt registrerar varifrån larmet kommer utifrån de koder hisstelefonen sänder. Alla telefoner med tonvalssystem (apparat med knapparna * och #) kan fungera som enkla larmmottagare. Telefonens knappsats används för att styra larmmottagningen och kvittera larmet. Observera att telefoner som används för larmmottagning bör märkas så att alla är medvetna om möjligheten till larmuppringning. Likaså bör de speciella funktioner som finns för vissa knappar på telefonen märkas upp. Vid en larmsituation är det inte säkert att en separat anvisning finns tillgänglig. Den viktigaste knappen att lära sig är 4 för att kvittera larmet och koppla upp samtalet. Sv L A R M M O T T A G N I N G - 2 3

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace V3.1 R1 Viktig information I alla system som utnyttjar radio- och nätverkskommunikation finns risk för störningar som användaren

Läs mer

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 INSTALLATIONS MANUAL Ver. 004-200608 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Teknisk beskrivning och Installationsanvisning SLK Larmsystem *** 041222 *** 1 Manual RBM-600 Rubrik Punkt Sida Teknisk beskrivning 1.0 1 Grundfunktioner 1.1 1 Mått och vikt 1.2 1 Inkoppling 1.3 1 Matningsspänning

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se. För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2.

För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se. För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2. T2BT342g För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2.se För ytterligare information. Gå in på: www.tele2.se/bredbandstelefoni

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE

SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE Samsung DCS 408 installation & handhavande 3 Samsung DCS 408 Installation & handhavande Information AxCom AB förbehåller sig rätten att ändra i

Läs mer

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual Detectlarm kopplat till GS Snabbmanual Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt... Larmets enheter... Hur/var monterar man... - Checklista för montering... Montera Innan du monterar... Centralenhet...

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt... Tillbehör... Hur/var monterar man... - Checklista för korrekt montering av

Läs mer

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 3.0.4 * 100125 Innehålls förteckning:

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

Information om Hemtelefoni via bredbandet

Information om Hemtelefoni via bredbandet Information om Hemtelefoni via bredbandet tele2.se Innehållsförteckning Att tänka på 3 Förberedelser 4 Innehåll i startpaketet 4 Installation 5 Grattis, snart ringer du billigare! Äntligen kan du säga

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner Handhavarinstruktion VIKTIGT! Manualen innehåller viktig information om produkten och dess funktioner. Läs noga igenom hela manualen. Snabbguide Nedan listas

Läs mer

Bra att läsa, bra att spara.

Bra att läsa, bra att spara. Tips och råd är alltid bra att ha nära till hands! Bra att läsa, bra att spara. Om bredband och telefoni Com Hem Kundservice: www.comhem.se Telefon 90 222 BB007-1502 Bra att läsa, bra att spara. Bra att

Läs mer

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse och bärbar larmknapp Carino uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Caresse är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008 2 1997-02-25 Art.nr. 64CSE005

Läs mer

Sintony 60 Installationsmanual

Sintony 60 Installationsmanual Sintony 60 Installationsmanual SI60 installationsmanual 1 ver. 8.2 Innehållsförteckning Generellt 4 Förberedelse 4 Manualens uppbyggnad 4 Inkoppling 4 Batterispecifikation 4 Batterianslutning 5 Nätanslutning

Läs mer

T3 Telefoni med GoCore24 ATA

T3 Telefoni med GoCore24 ATA T3 Telefoni med GoCore24 ATA rev.090917 Välkommen! GoCore24 Mini-ATA är en telefondosa som gör att du kan ringa via internet med dina vanliga telefoner. Följ denna manual för att snabbt och smidigt komma

Läs mer