Rädda arbetslinjen till Arlanda! Pendlare berättar om varför buss 801 behövs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rädda arbetslinjen till Arlanda! Pendlare berättar om varför buss 801 behövs"

Transkript

1 Uppsala Rädda arbetslinjen till Arlanda! Pendlare berättar om varför buss 801 behövs

2 2 (11) Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Sämre för arbetslinjen... 5 Sämre för miljön... 8 Det här vill vi... 10

3 3 (11) Bakgrund I oktober 2011 fattar kollektivtrafiknämnden i Uppsala läns landsting ett beslut om att avveckla buss 801 till Arlanda. Den 21 november fastställer Landstingsfullmäktige på förslag från kollektivtrafiknämnden och landstingsstyrelsen trafikförsörjningsplanen för länets kollektivtrafik I planen ingår en stegvis nedläggning av busslinje 801 mellan Uppsala-Knivsta-Arlanda. Från den 11 december 2011 ska turtätheten på linjen halveras och i december 2012 ska linjen avvecklas. Förslaget motiveras dels av besparingsskäl och dels av att man vill skapa möjligheter för trafik på kommersiella villkor. Eftersom inga kommersiella aktörer har visat intresse för den aktuella linjen, och eftersom linjen används flitigt av såväl flygresenärer som människor som arbetar på det vidsträckta Arlandaområdet, reserverar sig Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet mot beslutet i samtliga instanser. De rödgröna partiernas motivering är att buss 801 inte får läggas ned förrän ur resandesynpunkt fullgoda alternativ föreligger. Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet i samtliga instanser. Den 17 oktober rapporterar P4 Uppland att busslinje 801 kan bli privat. Det blir även en nyhet i UNT och den 4 november skriver UppsalaTidningen att UL överger den populära buss 801 till Arlanda. Den 17 november har Kenneth Grampe för Transport avdelning 46 en insändare i UNT där han pekar på att arbetspendlare till Arlanda är beroende av bussen. Detta följs av en insändare i UppsalaTidningen samt ett nyhetsinslag i TV4 Uppsala. I slutet av november drar ett intensivt arbete igång. Under två veckors tid samlar LO, fyra fackförbund samt Socialdemokraterna in namn för att rädda buss 801 från att läggas ned. Namn samlas in via SMS, via samt via namninsamlingslistor. När listorna överlämnas till kollektivtrafiknämndens sista sammanträde för året den 13 december har över 6000 personer bosatta runtom i Uppsala län ställt sig bakom uppropet. Det är fel att lägga ned samhällsnyttig kollektivtrafik! Kollektivtrafiknämndens ordförande Johan Örjes (C) står dock fast vid Alliansens beslut att lägga ned buss 801.

4 4 (11) Den fackligpolitiska kampanjen samlar in över 6000 namnunderskrifter. Efter att LO, fyra fackförbund och Socialdemokraterna i mars åter fäst uppmärksamheten på konsekvenserna av den påbörjade avvecklingen av buss 801 backar kollektivtrafiknämndens presidium delvis och beslutar att till sommaren återinföra halvtimmestrafik åtminstone i peaktider. Socialdemokraterna och de fackliga organisationerna står dock fast vid att man behöver återgå till den ursprungliga tidtabellen med halvtimmestrafik under hela dygnet, samt att planerna på att avveckla busslinjen för att låta en kommersiell aktör ta över måste skrotas. De vittnesmål som har lämnats från Arlandapendlare är skäl nog för att inse att buss 801 är en värdefull del av Uppsalas arbetslinje. I den här rapporten presenterar vi de åsikter som under våren har skickats in till oss via mejl och Facebook. Av integritetsskäl redovisar vi endast avsändarnas förnamn. 18 minuter, 13 mars 2012

5 5 (11) Sämre för arbetslinjen Den 6 mars skriver Jimmy till oss. Han arbetar på LSG vid Halmsjön på Arlanda dit det inte går några tåg. Jimmy tycker det är bra att någon fortsätter kämpa för Arlandabussen, men att mycket har blivit sämre. Dels att bussen bara går en gång i timmen trots att priset har höjts, och dels att bussarna oftare kommer sent och att det nästan jämt är olika bussar (ofta dåliga ersättningsbussar som bl.a. inte kan ta betalt!). Bra att någon fortsätter kämpa för Arlandabussen. Den 7 mars skriver Erik till oss. Han har en skiftgående tjänst med 12,5 timmars pass (dygnet runt) på SAS-hangaren, vilket innebär att det är viktigt för oss alla att vara på vår plats i rätt tid på morgnar och kvällar. Han skriver att om man missar bussen hem på kvällen blir det en timmes väntan och att han därför vill se tätare turer igen. Han ser inte tåget som ett alternativ då det inte går ut till hangaren utan förutsätter byte till en buss. Det krävdes dessutom många års arbete för att få buss 801 att gå ut till hangaren och nu skärs det ner på linjen. Han skriver att det på helger och storhelger är totalt åt skogen att åka kommunalt till jobbet med dessa nedskärningar. Den 7 mars skriver Elisabeth till oss. Hon skriver att hon är en av många som drabbats av att buss 801 har dragit ner på sina avgångar. Elisabeth börjar ofta jobba på Arlanda kl. 04:30. Det innebär därför att jag nu måste ta bussen som går från Uppsala kl. 03:03 istället för kl. 03:33, som jag kunde göra förut. Det gör så stor skillnad (jag får då vänta 45 minuter på att mitt arbetspass börjar, när jag anlänt) att jag då får ta bilen istället. Jag bor så till, att jag inte kan ta bussen till stan så tidigt, för att kunna åka tåg. Jag tar alltid bussen från pendlarparkeringen vid Uppsala Buisness Park. Jag kan ju inte betala parkeringsavgift vid stationen i 10 timmar dessa dagar!!! Det är helt orimligt. Likaså vill man ju bara hem, när man slutar t ex 14:30. Men då får man vänta ända till kl. 15:12 innan det går en buss. Hon påpekar också att bussarna som går kl. 03:03 och 04:03 är så fulla att folk ibland får stå upp ut till Arlanda. Den 7 mars skriver Glen till oss. Han berättar att efter nedskärningen är alla bussar proppfulla med människor, trots att många har valt att ta tåget istället. Han är också rädd för att buss 801 ska läggas ned och att man då måste förlita sig på tåget

6 6 (11) eller ta bilen. Glen skriver att det inte är ett politiskt beslut som är fattat utifrån folkets intresse. Inte ett beslut fattat utifrån folkets intresse. Den 7 mars skriver Karl-Johan till oss. Han studerar i Uppsala och arbetar extra på Arlanda. Hans arbetstider har alltid varit obekväma, och tidiga morgnar och sena nätter har hänvisat honom till 801:an. När bussarna nu bara går en gång i timmen är han så illa tvungen att åka en halvtimme tidigare för att hinna till sitt arbete. I dagsläget måste jag från min ankomsttid vänta 45 minuter på att få kliva på mitt pass. Eftersom arbetstiden bara är 3 timmar (jobbar som konsult via ett bemanningsföretag) betyder det att 25 procent av tiden på jobbet går ut på att obetald sitta och vänta. Den 7 mars skriver Susanne på SAS till oss. Hon menar att bussen behövs för att klara dessa tidiga tider vi har på SAS, vi börjar både 03:00 och 04:00 och de flesta av oss har inte bil. Susanne skriver att det är jätteviktigt att bussen får fortsätta enligt den ursprungliga tidtabellen. Bussen behövs, de flesta av oss har inte bil. Den 7 mars skriver Cecilia till oss. Hon anser det vara fullständigt horribelt hur man genom att dra in denna busslinje tvinga ett stort antal människor att börja köra bil till och från jobbet. Än mer absurt tycker hon nedskärningarna är eftersom buss 801 nu blivit så full att man får stå eller sitta på trappstegen. Hon hoppas att UL omprövar beslutet att skära ner på buss 801 eftersom det berör en av de absolut största arbetsplatserna i Sverige. Fullständigt horribelt att dra in denna busslinje. Den 8 mars skriver Anneli till oss. Hon anser att nedskärningarna till timmestrafik är en absolut katastrof och berättar att hon kan få sitta 45 minuter på jobbet och vänta både inför och efter sina arbetspass. Hon skriver att hon hoppas på förbättring. Den 9 mars skriver Mats till oss. Han berättar att neddragningarna av turer har gjort att han börjat ta bilen istället för bussen: Entimmestrafik för bussarna gör flexibiliteten alltför dålig. Det fungerar inte för barnfamiljer, där man prioriterar att vara med barnen istället för att vänta på bussar. Mats skriver också att tåget inte är något alternativ om man inte jobbar i terminalerna. Han oroar sig också över att om

7 7 (11) en annan operatör tar över linjen så vet man inte om UL-kortet fungerar och då blir bussåkande helt uteslutet. Den 9 mars skriver Åke till oss. Han berättar att han slutat åka buss och tar nu istället bilen hela vägen från Järlåsa till Arlanda. Åke skriver att han förlorade ytterligare 1,5 timme varje dag vilket gjorde 3,5 totalt tur och retur varje dag för att pendla. Den 11 mars skriver Lena till oss. Hon skriver att hon tidigare var stolt över 801:an och att bo i Uppsala, men att det nu är allt annat än något att vara stolt och tacksam över. Lena påpekar att det blir dyrt att ha både busskort och att åka bil och det på grunda av olika skift och arbetstider är svårt att samåka. Den 12 mars skriver Monica till oss. Hon konstaterar att eftersom första tåget går kl från Uppsala, så innebär det att om man börjar tidigare än kl.05.15, vilket de flesta gör, är vi beroende av buss 801. Vi är beroende av buss 801. Den 12 mars skriver Lotta till oss. Hon anser att det helt klart har blivit mycket sämre sen tidtabelländringen. Lotta påpekar att bussen nu är proppfull av både människor och bagage och att den nu dessutom sällan går i tid. Bussen är nu proppfull och går sällan i tid. Den 18 mars skriver Jennifer till oss och menar att det är konstigt att turtätheten ska öka igen först i juni då många Arlandaarbetare går på semester. Den 21 mars skriver Hans-Olof till oss. Han menar att för den som bor i Boländerna är buss 801 ett måste och att man alltid kan lita på bussen. Vem vågar vintertid satsa på tåget? frågar han och avslutar med att konstatera att 801:ans turtäthet inte bara borde behållas som den var utan helst förbättras. Den 29 maj skriver Lisa till oss att Buss 801 blev idag räddningen för många resenärer som skulle ta sig mellan Uppsala och Arlanda/Stockholm, då tågtrafiken stod helt still under flera timmar. Ett talande exempel på att busstrafik behövs som ett komplement till den mycket mer sårbara tågtrafiken.

8 8 (11) Sämre för miljön Den 21 februari skriver Nicklas till oss. Han påpekar det faktum att det finns en grupp vars syfte är att minska biltrafiken till och från Arlanda och säger att UL med all sannolikhet är med där. Han undrar hur det går ihop med att fler nu tvingas ta bilen. Den 6 mars skriver Mikael till oss. Han jobbar på SAS. Han skriver att bussen måste vara kvar och undrar hur alliansen tänker då många som arbetar på Arlanda behöver denna buss. Han frågar också retoriskt om vi istället ska förstöra ännu mer miljö genom att alla ska åka bil. Ska vi förstöra ännu mer miljö? Den 7 mars skriver Erik till oss. Han skriver att han tänker mycket på miljöeffekterna av nedskärningarna på buss 801 och att han, trots att han föredrar buss, funderar allvarligt på att börja åka då han tjänar in cirka två timmar per dag efter att busstiderna glesats ut. Den 7 mars skriver Krister som jobbar på SAS till oss. Han berättar att han nu får åka bil istället och avslutar lakoniskt med att skriva att det är ju bra för miljön. Den 7 mars skriver Lars Daniel till oss. Han berättar att han efter nedskärningarna på buss 801 har börjat köra bil istället. Det känns fel, speciellt med tanke på att Arlanda redan har problem med mängden utsläpp. Men jag måste få vardagen att fungera. Från att alltid ha åkt buss, åker jag nu sällan buss. Det känns fel, speciellt med tanke på att Arlanda redan har problem med mängden utsläpp. Den 7 mars skriver Cecilia till oss. Hon konstaterar att Arlanda flygplats har och kommer att ha en väldigt bestämd miljöpolicy som syftar till att reducera utsläppen och att så många som möjligt av oss anställda ska kunna ta oss till arbetet med kollektiva färdmedel och frågar sig varför UL fattat beslut som går på tvärs mot den ambitionen. Går tvärs emot en väldigt bestämd miljöpolicy.

9 9 (11) Den 8 mars skriver Anneli till oss. Hon har arbetat på Arlanda i cirka 20 år och alltid åkt buss. Men hon berättar att hon nu funderar på om hon är tvungen att ta bilen och frågar är det inte meningen att vi ska åka kollektivt och tänka på miljön?. Hon anser att det är inte klokt att man drar in på en väl fungerande busslinje. Det är inte klokt att man drar in på en väl fungerande busslinje. Den 8 mars skriver Kristina till oss. Hon jobbar på SAS på Arlanda och berättar att hon nu tar bil istället för buss till jobbet. Synd men nödvändigt. Den 12 mars skriver Eva till oss. Hon berättar att hon brukade ta buss 801 till Arlanda men att när den nu bara går en gång i timmen så har hon istället valt bilen. Eva frågar retoriskt hur bra det är för miljön och Arlandas utsläppstak? Hur bra är det för Arlandas utsläppstak? Den 14 mars skriver Pernilla, som arbetar på SAS ankomstservice, till oss. Hon brukade åka med buss 801 och skulle gärna göra det igen om halvtimmestrafiken återinfördes. Pernilla tyckte att buss 801 tidigare var både prisvärd, snabb, smidig och miljövänlig. Den 19 mars skriver Mats till oss. Han berättar att han helt slutat åka buss 801 efter neddragningarna och att han istället tar bilen. Den 1 maj skriver Eva till oss. Hon berättar att det inte längre fungerar för henna att ta bussen till Arlanda efter neddragningarna utan att det nu blir bil hela vägen. Eva konstaterar att det varken är bra för miljön eller ekonomin. Varken bra för miljön eller ekonomin.

10 10 (11) Det här vill vi Socialdemokraterna har i alla politiska instanser reserverat sig mot beslutet att avveckla buss 801 till Arlanda. Att människor smidigt ska kunna ta sig till och från jobbet med en välfungerande kollektivtrafik är för oss fackligt aktiva och för Socialdemokraterna en självklar del av arbetslinjen. Att skära ner på buss 801 och riskera att den försvinner genom att överlåta dess framtid åt kommersiella intressen, är en dålig politik för både jobb och miljö. Det stora stöd som vi kände bland Uppsalabor när vi samlade in namn för att rädda buss 801, och alla de vittnesmål från pendlare som vi har sammanställt i den här rapporten, visar tydligt att beslutet att kraftigt försämra turtätheten och beslutet att från december 2012 lägga ned busslinjen till Arlanda går på tvärs med många Uppsalabors behov i vardagen. Alla politiska partier kan fatta felaktiga beslut. Det har hänt i historien och det kommer att hända även i framtiden. Men det som definierar en ödmjuk beslutsfattare är förmågan att våga erkänna när det har blivit fel och därefter ompröva sin politik. Hanteringen av buss 801 är ett tydligt exempel på en styrande majoritet som har fattat sitt beslut utifrån ideologi och inte utifrån de faktiska behov som finns. Nu behöver alliansen i landstinget, med landstingets ordförande Erik Weiman (M) och kollektivtrafiknämndens ordförande Johan Örjes (C) som främsta ansvariga, erkänna att deras beslut inte har fallit väl ut, återigen erbjuda en god och prisvärd kollektivtrafik till alla pendlare, och avbryta planerna på att buss 801 ska privatiseras. Många är beroende av buss 801 till Arlanda för att komma till och från sina jobb. Det visar inte minst den rapport som vi har sammanställt här. Vi instämmer i pendlarnas uppfattning. En välfungerande kollektivtrafik behövs både för arbetslinjen och för klimatet. Svenska Transportarbetareförbundet Avd 46 Arlanda Svenska Transportarbetareförbundet Avd 41 Uppsala Hotell och Restaurang Facket Avdelning 2 Stockholm-Gotland Hotell och Restaurang Facket Avdelning 30 Mälardalen Fastighetsanställdas förbund Region Ost Handelsanställdas förbund avd 36 Uppsala Socialdemokraterna i Uppsala LO-facken Uppsala

11

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Hon tvingades jobba gratis i hemtjänsten

Hon tvingades jobba gratis i hemtjänsten DEN NYA Del 1 Redaktionschef: Susanne Hultström kommunalarbetaren@ka.se Telefon: 010-442 73 07 av Hör till dig s! os kommer i en serie artiklar att granska den nya hemtjänsten. Hör av dig till oss! Hon

Läs mer

Sydsvenskan och tågstrejken. Oktober 2014 Erik O. Thyselius

Sydsvenskan och tågstrejken. Oktober 2014 Erik O. Thyselius Sydsvenskan och tågstrejken Oktober 2014 Erik O. Thyselius Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 1.2 Bakgrund till konflikten s. 3 2. Syfte och frågeställning s. 4 3. Material och metod s. 4 4. Analys

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Den 8 december besökte politiker från Västra Götalandsregionen Kunskapskällan och deltog tillsammans med kommunpolitiker i de påverkanstorg som regionen och

Läs mer

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER RAPPORT 2014:4 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER EN RAPPORT OM FLYGPLATSENS BETYDELSE FÖR JOBBEN 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 2 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER BROMMAS FRAMTID ÄR EN

Läs mer

Hur tänker de 29 centerpartisterna?

Hur tänker de 29 centerpartisterna? Hur tänker de 29 centerpartisterna? Inlägg 6 april 2010 på bloggen www.dagbokmotatomkraft.blogspot.om I min debattartikel i senaste numret av Dagens ETC riktar jag blickarna mot Riksdagens 29 centerpartister.

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN

ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN Läkare i Världen 2014-06-30 0 SAMMANFATTNING Från den första juli 2013 gäller en ny lag som ger papperslösa utökad rätt till vård. Det har gått

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

EN TIDNING FRÅN X-TRAFIK WWW.X-TRAFIK.SE. Nr 3/2007. Så kan du resa billigare. Daniel har vinnarskalle! Nytt biljettsystem 2009 Nyheter Korsord.

EN TIDNING FRÅN X-TRAFIK WWW.X-TRAFIK.SE. Nr 3/2007. Så kan du resa billigare. Daniel har vinnarskalle! Nytt biljettsystem 2009 Nyheter Korsord. EN TIDNING FRÅN X-TRAFIK WWW.X-TRAFIK.SE Nr 3/2007 Så kan du resa billigare Daniel har vinnarskalle! Nytt biljettsystem 2009 Nyheter Korsord resa 1 Vad gör du för miljön? Ingen kan väl ha undgått all information

Läs mer

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige 2008-09-01 Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige Många anställda drabbas av att arbetsgivaren struntar i att betala lön för utfört arbete. De riskerar en havererad ekonomi och svårigheter att betala

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

En tidning från NR 3 2010. ett trivselnylle. SMS-biljett i hela länet NYHETER KORSORD TÄVLING. resa

En tidning från NR 3 2010. ett trivselnylle. SMS-biljett i hela länet NYHETER KORSORD TÄVLING. resa En tidning från NR 3 2010 Rickard Olsson ett trivselnylle SMS-biljett i hela länet NYHETER KORSORD TÄVLING resa 1 Ledare Ny kollektivtrafiklag är lika med ökat resande. Eller? Den 22 juni fattade riksdagen

Läs mer

Ett skepp kommer lastat...

Ett skepp kommer lastat... 6 0kt 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Ett skepp kommer lastat......med uppsökare från Ko m m u n a l Sid 15-17 Jeanette fick 17 000 Sid 7 H e l t i d s l ö f t

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

SPRIDDA SKURAR AV VÄLFÄRD VILLKOR OCH VARDAG 2014 FÖR PERSONER MED NEDSATT RÖRELSEFÖRMÅGA

SPRIDDA SKURAR AV VÄLFÄRD VILLKOR OCH VARDAG 2014 FÖR PERSONER MED NEDSATT RÖRELSEFÖRMÅGA SPRIDDA SKURAR AV VÄLFÄRD VILLKOR OCH VARDAG 2014 FÖR PERSONER MED NEDSATT RÖRELSEFÖRMÅGA 1 Med rätt förutsättningar lever människor bra liv. Då kan vi ge av allt vi har. Personer med nedsatt rörelseförmåga

Läs mer

En tidning från TÄVLING O R D NYHETER. X-trafiks nya. resa

En tidning från TÄVLING O R D NYHETER. X-trafiks nya. resa En tidning från nr 3 2014 PÄR JOHANSSON RESER I FÖRDOMAR TÄVLING K OR S O R D NYHETER MARIE LÅNG FÖRETAGSSÄLJARE X-trafiks nya DUBBELDÄCKARE resa 1 Kollektivtrafik är bra för företagen Med en av landets

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Bussar i trafik trots förbud

Bussar i trafik trots förbud Bussar i trafik trots förbud Toni kommentar: Denna artikel från Göteborgs Posten beskriver verkligheten, så här är det och alla som reser med den svenska kollektivtrafiken känner igen sig. De som arbetar

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Rollen som språkrör - kvinna och grön i politiken

Rollen som språkrör - kvinna och grön i politiken Rollen som språkrör - kvinna och grön i politiken Intervju: Heidi Olsson Marianne Samuelsson Språkrör 1992-1999, riksdagsledamot och gruppledare. Miljöpartiet har redan från början haft kvotering som princip,

Läs mer

Frågor och svar om arbetstid

Frågor och svar om arbetstid Frågor och svar om arbetstid 1 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Var

Läs mer

För tio år sedan var Nellyan 15 år och skulle snart börja gymnasiet men planerna ändrades plötsligt då hon blev påkörd och allvarligt skadad.

För tio år sedan var Nellyan 15 år och skulle snart börja gymnasiet men planerna ändrades plötsligt då hon blev påkörd och allvarligt skadad. Börja om på nytt Nellyan Leiva Thiers 25 år För tio år sedan var Nellyan 15 år och skulle snart börja gymnasiet men planerna ändrades plötsligt då hon blev påkörd och allvarligt skadad. Den dagen då hennes

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNA politikersnack

SOCIALDEMOKRATERNA politikersnack Av Marianne Rönnberg Galmor SOCIALDEMOKRATERNA politikersnack VAL 2014 Den största nyheten hos Socialdemokraterna i Bjuv är att man utreder frågan om fria busskort till alla skolungdomar i kommunen, att

Läs mer

Allt åt Alla Umeå är en lokalgrupp i Förbundet allt åt alla.

Allt åt Alla Umeå är en lokalgrupp i Förbundet allt åt alla. Allt åt Alla Umeå är en lokalgrupp i Förbundet allt åt alla. Denna text kommer också att publiceras i en ordentligt nedkortad version i Staden är vår 2, Förbundet allt åt all as gemensamma bokprojekt om

Läs mer

VARSEL. Jag säger vi hela tiden! Jag kommer aldrig att komma ifrån det där, vi...

VARSEL. Jag säger vi hela tiden! Jag kommer aldrig att komma ifrån det där, vi... VARSEL Jag säger vi hela tiden! Jag kommer aldrig att komma ifrån det där, vi... Det värsta är nog att se hur familjen påverkas. Min dotter som är sju år har inte rätt att gå på fritids längre. Sånt är

Läs mer

S.16 S.20 S.22 S.26 S.32. HUVUDKONTOR: MÖLNLYCKE Fibervägen Box 252 435 25 Mölnlycke Telefon 031-887000 Telefax 031-3385580

S.16 S.20 S.22 S.26 S.32. HUVUDKONTOR: MÖLNLYCKE Fibervägen Box 252 435 25 Mölnlycke Telefon 031-887000 Telefax 031-3385580 LEN1:10 KANALEN1:10 KANALEN1:10 KAN MAGASINET FRÅN KD PHARMA FÖR DIG SOM VILL HA KOLL PÅ (NU)LÄGET Ovanligt bra på service s.4 // Mannen med raka besked s.10 // KD Pharma Inside s.16 // Nulägeskoll s.20

Läs mer