kollektivtrafik och järnvägstrafik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kollektivtrafik och järnvägstrafik"

Transkript

1 TNK098 Planering av kollektivtrafik och järnvägstrafik Kapacitet på järnväg

2 Emma Andersson Doktorand vid ITN. Robusta tidtabeller för järnväg Tidigare på kapacitetsutredare på Vectura Studerade på KTS

3 Agenda Kapacitet på järnväg Tidtabellsoptimering Simulering i av järnvägstrafik ä Case Västra Stambana och Arlandakorridoren Demonstration av RailSys

4 Kapacitet Väg kontra järnväg Signalsystem fördelar resurser Tid rum Beteende teknik Bromssträcka: När föraren ser ett hinder är det försent att göra något Många fordon få fordon, små stora Många viljor en som styr Improvisation regelverk

5 Vad är kapacitet? Hur många tåg kan köras på en linje/station? Hur många passagerare/hur mycket gods kan transporteras? Dubbelspår/Enkelspår? p Mötesstationer? Kortare blocksträckor? Snabbare växlar?

6 Hur många tåg kan köras på en linje? 25 Kapacitet: Långsamma tåg (15 tåg/h) KG 5 Fur ul und FL Lomma Al nar p Ri nnebäck AL MGB 0 M Sträcka Tid Röda = snabbtåg Blå = pendeltåg Bruna = godståg (Dubbelspår, bara ena riktningen ritad)

7 Hur många tåg kan köras på en linje? 25 Kapacitet: Snabba tåg (12 tåg/h) Fur ul und 0 Röda = snabbtåg Blå = pendeltåg Bruna = godståg (Dubbelspår, bara ena riktningen ritad) KG FL Lomma Al nar p Ri nnebäck AL MGB M

8 Hur många tåg kan köras på en linje? 25 Kapacitet: Snabba och långsamma tåg (4 tåg/h) Röda = snabbtåg Blå = pendeltåg Bruna = godståg (Dubbelspår, bara ena riktningen ritad)

9 Hur många tåg kan köras på en linje? 25 Kapacitet: Snabba och långsamma tåg (8-9 tåg/h) Röda = snabbtåg Blå = pendeltåg Bruna = godståg (Dubbelspår, bara ena riktningen ritad)

10 Förseningar Hur väl följer tågen de noga planerade tidtabellerna? Exempel: Godståg på Västkustbanan, eftermiddags rusningen september 2007

11 Förseningar Alla godståg norrut i Kungsbacka a kl (sept 2007) [m in]

12 Förseningar Alla godståg g norrut i Kungsbacka kl (sept 2007) [m in] Sena RT Tidiga Summa Antal Andel 13% 33% 54% 100% Medel -26,8 1,0 42,2 19,5

13 Tidtabellsoptimering

14 Situationen idag Fördubblat resande på järnvägfrån 1990 till Kapacitetsbrister i järnvägsnätet kring storstäderna. Gods, lokal, regional och fjärrtåg på samma spår. Järnvägsnätet är mycket känsligt för mindre förseningar, som är svåra att hämta in. Förseningar fortplantas lätt till andra tåg. Större förseningar påverkar omlopp för fordon och personal. Pågående avreglering ger tydliga intressekonflikter. Förseningar skapar stora samhällsekonomiska kostnader. 14

15 Varför tidtabellsoptimering? Mindre förseningar kommersannolikt alltid att uppstå. Minimera följdeffekterna! Ska extra tidsmarginaler läggas in i tidtabellen? Om ja, var? Hur kan de användas i förebyggande syfte? Hur kan avgångs, bytes och mötestider justeras? Hur kan alternativa punkter för möten och förbigångar öka robustheten?

16 Vilka parametrar ska med? Vilka förseningar ska tas med? Indata Vad i tidtabellens konstruktion påverkar robustheten? Tidtabell Utdata Hur ska robusthet mätas?

17 Data över studerade tåg, T10 Southbound trains Northbound trains Departure time Stockholm 08:25 17:06 06:21 14:21 15:21 Departure time Malmö 08:17 06:14 09:14 11:14 Travel time 5h 21m 4h 10m 4 h 25m 4 h 25m 4 h 25m 5h 18m 4 h 24m 4 h 25m 4 h 25m Söö, Nr, Söö, Nr, Flb, Nr, Flb, Nr, Lu, Hm, Lu, Hm, Lu, Hm, Lu, Hm, Stop Lp, N, Sä, Av, Hm, Lu Lp, Hm, Lu Lp, My, N, Av, Hm, Lu Lp, My, N, Av, Hm, Lu Lp, N, Av, Hm, Lu Av, Sä, N, Lp, Nr, Söö Av, N, Lp, Nr, Flb Av, N, My, Lp, Nr, Söö Av, N, My, Lp, Nr, Söö Margins (minutes) 20 13,1 17,9 19,5 21,2 24,6 17,4 17,5 18,9 Punctuality (test week 1 and 2) 90% 40% 60% 70% 50% 80% 70% 70% 70%

18 Norrgående X2000 södergående X Margins mo w 1 tu w 1 th w 1 fr w 1 mo w 2 tu w 2 th w Margins mo w 1 tu w 1 th w 1 fr w 1 mo w 2 tu w 2 we w 2 th w 2 fr w 2

19 Närmare analys av ett tåg, X2000, 537 Cst Flb Jn Sp K Åby Nr Lp Av Hm Hö Lu M = Trains after 537 using the same track = Trains related to 537 in connection points Time (min)

20 Vad påverkar tidtabellens robusthet? Tid på dygnet Går i rusningstrafik Totalt antal marginalminuter i Marginal fram till varje stopp Antal stopp, förbigångar, möten Antal smala kanaler headway Hastighet på närliggande tåg framför och efter

21 Kanal för tåg 530

22 Kanal för tåg 534

23 Kanal för tåg 500

24 Tågtrafiksimuleringar

25 Tågtrafiksimuleringar Varför? Komplext system svårt att förutsäga Dyra investeringar vilken effekt får man I stort makro Hur många mötesstationer krävs och var? Räcker dubbelspår eller krävs fler spår? I smått mikro Hur långa blocksträckor krävs för att klara önskat antal tåg/h? Vad ska signalerna placeras för bästa kapacitet? Kan snabbare växlar öka kapaciteten?

26 Tågtrafiksimuleringar Vilken effekt får olika utredningsalternativ I stort makro Kommersiella programvaror (OpenTrack, RailSys) I smått mikro Hemmasnickrade verktyg (Excel, valfri programmering) Sunt förnuft

27 Simuleringsverktyg OpenTrack Tekniska högskolan i Zürich RailSys Universitetet i Hannover

28 Idéstudie Mora 1 tåg/dag vagnar flis 1 2 övr. vagnar Green Cargos godståg 1 tåg/dag 21 vagnar torv 4 tåg/dag vagnar flis övr. vagnar 2 tåg/dag 22 vagnar timmer 5 tåg/dag vagnar flis 22 vagnar timmer övr. vagnar 21 vagnar torv

29 Idéstudie Mora Oelektrifierad sträcka med för få spår i terminalen ett tåg = fyra rörelser Timmertransporter genom Mora Problem Finns inte plats för ett resecentrum För korta tågspår För få uppställningsspår med värmeposter Flistransporter låser linjen under lång tid (30 60 min, 4 ggr/dygn)

30 Växlingen till Siljansågen

31 Till Mora T44 skjuter tomma flisvagnar till Siljansågen Lastade flisvagnar står i sågen Till Borlänge

32 Till Mora T44 hämtar lastade vagnar Till Borlänge

33 Till Mora T44 hämtar lastade vagnar Till Borlänge

34 Till Mora T44 lämnar dem med de andra lastade vagnarna Till Borlänge

35 Till Mora T44 lämnar dem med de andra lastade vagnarna Till Borlänge

36 Till Mora T44 hämtar fler lastade vagnar Till Borlänge

37 Till Mora T44 hämtar fler lastade vagnar Till Borlänge

38 Till Mora T44 lämnar dem med de andra lastade vagnarna Till Borlänge

39 Till Mora T44 lämnar de tomma vagnarna Till Borlänge

40 Till Mora T44 lämnar de tomma vagnarna Till Borlänge

41 Till Mora T44 lämnar de tomma vagnarna Till Borlänge

42 Till Mora T44 lämnar de tomma vagnarna Till Borlänge

43 Till Mora T44 hämtar de lastade vagnarna Till Borlänge

44 Till Mora T44 hämtar de lastade vagnarna Till Borlänge

45 Till Mora T44 kör de lastade vagnarna till Mora Till Borlänge

46 Idéstudie Mora Lösningar Steg 2 Antingen person eller gods prioriteras Förbättrat samarbete i kapacitetstilldelningen sid 46

47 Idéstudie Mora Steg 3 Lösningar Förbättra bangården Elektrifiera och bygga ut till Lomsmyren Rusta upp Mora Noret för uppställning Utdragsspår på Siljansågen Spår mellan Mora Noret och Siljansågen sid 47

48 Idéstudie Mora Lösningar Steg 4 FlyttaLomsmyrenterminalen till Färnäs Flytta Lomsmyrenterminalen till Färnäs Ny bangård i Färnäs sid 48

49 Paus

50 RailSys Utvecklat vid Universitet i Hannover Ägs av Rail Management Consultants (RMCon) Programutveckling Konsult och planeringstjänster Forskning och utvecklingsprojekt

51 RailSys Grundprogrammet består av tre komponenter: Infrastrukturverktyg Tidtabells och simuleringsverktyg Utvärderingsverktyg

52 Infrastrukturverktyget Länkar = spår Längd Hastighet Lutning Noder = funktioner Signal Hastighetstavla Balis Station

53 Tidtabells och simuleringsverktyget Tågtyper med egenskaper Avgångstider Ankomsttider Uppehåll Marginaler Spår och plattformsanvändning Blockockupering Konflikter Gångtider Hastighetsprofiler

54 Tidtabells och simuleringsverktyget Störningar Trafikledningsparametrar Konfliktutveckling Aktuell Spåranvändning Utnyttjandegrad Hastighetsprofiler Gångtid

55 Utvärderingsverktyget Urvalsgrupper Utdata i nätverk eller diagram Punktlighet Andelförsenade tåg Antal försenade tåg Jämförelse mellan olika simuleringar

56 Case Västra Stambanan Göteborg Alingsås Håvare d Floda Kåhög Aspen

57 UA20 Fyrspår Aspen Floda Tätare signaler in in mot fyrspåret mot 4 spåret vilket vilket ger kortare ger kortare blocksträckor blocksträckor Floda Aspen Två nya spår längs den gamla banan med samma hastigheter, signaler, mm. Fyrspår 10 km

58 UA30 Ny sträckning Kåhög Håvared Längd ca 20 km Sth >200 km/h Floda

59 Tidtabell UA30 Pendeltåg blir förbigånget Snabbtåg kör om pendel och godståg Alingsås Fyrspår Håvared Floda Aspen Kåhög Göteborg

60 Resultat Snabbtågens gångtider OA JA UA10 UA20 UA30 OA JA UA10 UA20 UA30

61 Case Arlandakorridoren Intervju med kommuner, operatörer, intressenter, mm Önskat trafikmönster Behov av infrastruktur

62

63 Ny infrastruktur Uppsala Bergsbrunna Alsike Knivsta Märsta Brista Myrbacken Arlanda C Arlanda N Arlanda S 4 Bergsbrunna - Uppsala; ny station Bergsbrunna + 4-spår 7 Knivsta - Bergsbrunna; ny station Alsike + 4-spår 6 Myrbacken - Knivsta; 4-spår Arlanda C - Myrbacken; ingen åtgärd 2 Arlanda C; vändspår 8 Arlanda; 4-spår från förgrening inkl. Arlanda C + vändspår Rosersberg Skavstaby 1 Skavstaby - Arlanda; 4-spår till förgrening Arlanda Upplands Väsby Rotebro Stockholm Nord Solna 5 Stockholm Nord - Skavstaby; 6-spår 3 Tomteboda - Stockholm Nord; ny station Stockholm Nord + 6-spår (Stockholm Nord; Häggvik eller Solna)

Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH

Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1453 rir 2013:18 Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH Tågförseningar orsaker, ansvar och åtgärder? (RiR 2013:18) KTH Järnvägsgrupp 2013-09-20

Läs mer

Ostlänken. Trafikeringsbilaga

Ostlänken. Trafikeringsbilaga Ostlänken Trafikeringsbilaga Innehåll Förord... 3 Ostlänkens betydelse... 3 1. Förutsättningar... 3 1.1 Dagens trafik... 3 1.1.1 Regionaltrafik/Lokaltrafik... 3 1.1.2 Fjärrtrafik... 4 1.1.3 Godstrafik...

Läs mer

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer

- utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda

- utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda VAD KOSTAR DET ATT VÄNTA? - utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda MDKR 13,5 Stockholms läns landsting - Tillväxt, miljö och regionplanering, Regionförbundet Uppsala, Västerås, Enköping,

Läs mer

Slutredovisning för projektet

Slutredovisning för projektet 2014-04-29 Johanna Törnquist Krasemann, Blekinge Tekniska Högskola Slutredovisning för projektet FUKS Förstudie Uppföljning, Kapacitetsplanering, Simulering och Trafikstyrning FUD-id 5510 Syfte med projektet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 Nya Tåg i Sverige Bilaga 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 1. Marknad för höghastighetståg i Sverige... 2 1.1. Vad är höghastighetståg?... 2 1.2. Vad krävs för att bygga höghastighetståg

Läs mer

Europakorridoren: Kapacitet och restider

Europakorridoren: Kapacitet och restider Europakorridoren: Kapacitet och restider Oskar Fröidh Jennifer Warg TRITA-TSC-RR 13-009 ISBN 978-91-87353-17-8 KTH Arkitektur och samhällsbyggnad Avd för Trafik och Logistik 100 44 Stockholm www.kth.se/abe

Läs mer

FYRA SPÅR GER 100 000 BOSTÄDER

FYRA SPÅR GER 100 000 BOSTÄDER ANALYS 2015:4 FYRA SPÅR GER 100 000 BOSTÄDER BYGG UT JÄRNVÄGEN STOCKHOLM UPPSALA FYRA SPÅR GER 100 000 BOSTÄDER 2 FYRA SPÅR GER 100 000 BOSTÄDER HUVUDSTADS- REGIONEN SVERIGES TILLVÄXTMOTOR HUVUDSTADSREGIONEN

Läs mer

Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne

Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne UPTEC STS08 013 Examensarbete 30 hp April 2008 Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne En komparativ studie av Gröna Tåget och Europakorridoren Martin Swahn Abstract Framtidens tågtrafik mellan

Läs mer

Nya stationer, nya möjligheter. En studie av regionaltågsstationer längs Ådalsbanan

Nya stationer, nya möjligheter. En studie av regionaltågsstationer längs Ådalsbanan Nya stationer, nya möjligheter En studie av regionaltågsstationer längs Ådalsbanan 1 Rapportens namn: Nya stationer, nya möjligheter? En studie av regionaltågsstationer längs Ådalsbanan Namn Sökord: Station,

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL

COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL Rapport Stockholm 2014 TRITA TSC RR 14 XXX ISBN 978 91 87353 26 0 www.kth.railwaygroup.kth.se KTH

Läs mer

Behöver Sverige höghastighetsbanor?

Behöver Sverige höghastighetsbanor? Behöver Sverige höghastighetsbanor? Publicerad i RØST: Samferdsel, 2011:1 I Sverige har lobbyister i mer än tio år försökt övertyga regeringen om att bygga höghastighetsbanor mellan Stockholm och Göteborg

Läs mer

Ett lyft för järnvägen. Resenärsforum, december 2014. Resenärsforums Nyhetsbrev 2014 nr 10

Ett lyft för järnvägen. Resenärsforum, december 2014. Resenärsforums Nyhetsbrev 2014 nr 10 Ett lyft för järnvägen Resenärsforum, december 2014 Resenärsforums Nyhetsbrev 2014 nr 10 Resenärsforum är kollektivresenärernas riksorganisation, medlem i Sveriges Konsumenter. Resenärsforum är en paraplyorganisation

Läs mer

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell 2014-10-15 NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören Rapport 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer

Förstudie Sundsvall - Härnösand Slutrapport 2010-03-30. Dnr TRV 2010/56900

Förstudie Sundsvall - Härnösand Slutrapport 2010-03-30. Dnr TRV 2010/56900 Förstudie Sundsvall - Härnösand Slutrapport 2010-03-30 Dnr TRV 2010/56900 Förstudie Sundsvall - Härnösand Beställare: Beställarens projektledare: Björn Eriksson, Projektledare Jan Martinsson, Bitr. Projektledare

Läs mer

Tillsammans för tåg i tid. Resultatrapport 2014

Tillsammans för tåg i tid. Resultatrapport 2014 Tillsammans för tåg i tid Resultatrapport 2014 Titel: Tillsammans för tåg i tid Resultatrapport 2014 Publikationsnummer: 2014:116 ISBN: 978-91-7467-642-6 Utgivningsdatum: Oktober 2014 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013 Utveckling av utbud och er på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013 och Utvärdering av avreglering och konkurrens samt Utvecklingen av länshuvudmännens trafik BO-LENNART NELLDAL GERHARD TROCHE OSKAR FRÖIDH

Läs mer

SPÅR FÖR FRAMTIDEN. Satsa en procent av BNP på järnvägar och ny spårtrafik

SPÅR FÖR FRAMTIDEN. Satsa en procent av BNP på järnvägar och ny spårtrafik SPÅR FÖR FRAMTIDEN Satsa en procent av BNP på järnvägar och ny spårtrafik Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar lokalt, nationellt och

Läs mer

Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem

Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem Smartare transporter En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem Inledning Vårt samhälle blir alltmer beroende av transporter, både av personer och av gods och utvecklingen

Läs mer

Kapacitet, snabb och gen tågtrafik VärmlandÖrebro-Mälardalen

Kapacitet, snabb och gen tågtrafik VärmlandÖrebro-Mälardalen Jesper Molin/Bildarkivet.se Rätt spår 3 Kapacitet, snabb och gen tågtrafik VärmlandÖrebro-Mälardalen Rapport om strategi för nutid och framtid Juni 2012 Kapacitet, snabb och gen tågtrafik Värmland-Örebro-Mälardalen

Läs mer

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Systemanalys Västkustbanan delsträckan Ängelholm Maria Beställare Gusten Granström Norrbotniabanan AB Konsulter Railize International AB Kungsholmsgatan

Läs mer

SÅ FUNKAR DET Att köra och åka tåg är lätt. Men att förstå hur järnvägstrafiken fungerar är krångligare. Halvan, den kände barnboksfiguren, gör det

SÅ FUNKAR DET Att köra och åka tåg är lätt. Men att förstå hur järnvägstrafiken fungerar är krångligare. Halvan, den kände barnboksfiguren, gör det SÅ FUNKAR DET Att köra och åka tåg är lätt. Men att förstå hur järnvägstrafiken fungerar är krångligare. Halvan, den kände barnboksfiguren, gör det begripligt i sin tågskola. En skola både för barn och

Läs mer

NUMMER 1 2009 APRIL MEDLEMSTIDNING FÖR

NUMMER 1 2009 APRIL MEDLEMSTIDNING FÖR NUMMER 1 2009 APRIL MEDLEMSTIDNING FÖR 1 FÖRENINGEN SVENSKA JÄRNVÄGSFRÄMJANDET JÄRNVÄGSFRÄMJANDETS TIDSKRIFT KLART SPÅR c/o Thomas Görling, Tant Bruns ISSN 028-9451. Nummer 1 2009 väg 122, 451 73 Uddevalla.

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Underlagsrapport åtgärdsområden Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Underlagsrapport åtgärdsområden Ärendenummer:

Läs mer

Rapport. Centrala terminaler Örebro och Jönköping. Analys & Strategi 2011-06-20

Rapport. Centrala terminaler Örebro och Jönköping. Analys & Strategi 2011-06-20 Rapport Centrala terminaler Örebro och Jönköping 2011-06-20 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer

Läs mer

Höghastighetsbanor i Sverige

Höghastighetsbanor i Sverige Götalandsbanan och Europabanan Luleå Uleåborg Skellefteå Trondheim Östersund Örnsköldsvik Umeå Sundsvall Tammerfors Bergen Stavanger Oslo Moss Trollhättan Göteborg Skövde Borås Falun Borlänge Västerås

Läs mer

Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö

Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Förstudie Slutrapport april 2007 Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Plats för utfallande illustration/bild samt eventuell ingress Banverkets projektgrupp Ola Kromnow utredningsledare Konsultens,

Läs mer

TUFF-PO Kravsättning av tidplaner utifrån personalplaneringsbehov

TUFF-PO Kravsättning av tidplaner utifrån personalplaneringsbehov TUFF-PO Kravsättning av tidplaner utifrån personalplaneringsbehov Martin Aronsson, Jan Ekman Februari 2002 SW E D I S H IN S T I T U T E O F CO M P U T E R SC I E N C E (SICS) Kontaktperson: Martin Aronsson

Läs mer