Rätt järnväg men fel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rätt järnväg men fel"

Transkript

1 Rätt järnväg men fel 1962 invigdes Arlanda efter några års provdrift och övervunnet motstånd från SAS och Luftfartsverket mot en så lantlig lokalisering. Brommaborna, vars fönsterrutor varje morgon skallrade när SAS:s nya Caravelle startade, var mer entusiastiska. Även från Arlandas då låga torn kunde man se järnvägen Stockholm Uppsala, öppnad Någon av alla inblandade i det då 16-åriga projektet Arlanda måste ha föreslagit en anslutning av Sveriges största flygplats till järnvägen som befann sig på några få kilometers avstånd. Vederbörande blev antagligen med milt överseende ombedd att mentalt ta sig från 1860-tal till 1960-tal och inse att där hörde inte så föråldrad teknik hemma. Detta årtionde var järnvägens sämsta. SJ som då (van)skötte i princip allt i järnväg hade 1937 lagt ner sin nybyggnadsavdelning sedan man i Kåbdalis slagit sista spiken i Inlandsbanan. De tekniska högskolorna hade lagt ner kurserna i järnvägsbyggnadsteknik då det inte fanns någon arbetsmarknad. En av dåtidens kända arkitekter, professor C F Ahlberg, var ordförande i den grupp som utarbetade 1960 års generalplan för Märsta intill Arlanda och beskrev sin vision som en stad anpassad till bilismens krav. Kulturgeografiprofessorn Sven Godlund argumenterade för nedläggning av i stort sett all järnväg, det fanns ju bussar. SJ var sedan mitten av 50-talet fixerat vid prishöjning och nedläggning och lyckades med dessa båda medel reducera persontrafiken med 40 % åren Den kreativa men informella och aldrig riktigt kartlagda grupp som producerade nedläggningsförevändningar lyckades lägga ner 875 meter järnväg per dygn i tio år. Det var betydligt mer än man under något tidigare årtionde lyckats bygga. Samhällsekonomiska samhällsförluster Resultatet blev samhällsekonomiska nettoförluster av storleksordningen 100 mdr kr, huvudsakligen i form av flera tusen extra trafikdödade och skadade på vägarna. Att det inte blev någon järnväg till Arlanda var följaktligen inte så konstigt och pendeltåg till bilstaden Märsta kom först i slutet av 60-talet. På 80-talet när även arkitekter och kulturgeografer insett att bilsamhället inte var paradisets inflygningsljus spred sig uppfattningen att det nog ändå hade varit bra med järnvägsanslutning. 1

2 Nu var tidsandan helt förändrad, dock inte enbart till det bättre. En tidstypisk farsot var den s.k. affärsområdessjukan; idén att det viktiga är att alla kugghjul och helst alla kuggar i maskineriet är lönsamma. Huruvida maskineriet i sin helhet fungerade smidigt, eller alls, var en underordnad fråga. Ett av tidens glassigaste konsultbolag, Indevo, levde högt på att sälja denna smitta i dyr förepackning till höger och vänster. Bland annat Posten och SJ fick skador som fortfarande inte läkt helt fråga hyresgästerna hos Jernhusen, f.d. SJ Fastigheter - och flygbolaget Swedair förblödde efter den styckning en konsult-vd utförde. På den positiva sidan hade SJ 1988 delats i nya SJ och Banverket. Banverket utvecklade en metod för samhällsekonomisk bedömning av järnvägsinvesteringar eftersom man nu börjat bygga lite igen, om än i mycket blygsam skala. Metoden tillämpades på projektet att bygga ett dubbelspår till Arlanda från stambanan och föga överraskande kom man fram till mycket hög lönsamhet. Outsorcing av verksamheten I början av 90-talet var förutsättningarna för att äntligen få dit en järnväg mycket goda alla insåg behovet och den obskyra myndigheten Transportrådet, dit SJ:s nedläggningspolitik hade outsourcats på 80-talet, var äntligen själv nedlagd. Betecknande nog producerade generaldirektören en hyllningsskrift till sig själv med titeln Det har blåst hårda vindar, dock utan att fråga varför. Den avgörande knuffen för Arlandajärnvägen blev regeringens tillstånd 1990 att bygga en tredje rullbana på Arlanda. Detta tillstånd hade flera villkor varav ett var att järnvägen skulle byggas. Ett annat var att utsläppen av kväveoxider och koldioxid år 2011 inte får överstiga 1990 års nivå. I utsläppen inräknas flygtrafiken under 900 m höjd och trafiken till och från flygplatsen. Denna mäts med årliga resvaneundersökningar. Dessutom infördes ett tak på rörelser per år hade man rörelser. Tråkigt nog smittades nu projektet inte bara av affärsområdessjukan utan av en annan epidemi, PPP-syndromet (public-private partnership). Syndromet var mest beryktat för Globen i Stockholm; där låg på insidan en nota till skattebetalarna (public-delen) på 190 mkr. I stället för standardupplägget att Banverket bygger banan med statsanslag, tågbolagen betalar banavgifter för utnyttjandet och resenärerna tillgodogör sig huvuddelen av den samhällsekonomiska nyttan i form av tidsvinster skulle nu privata bolag bygga banan i utbyte mot otroligt nog i dåtida avregleringsyra ett 40-årigt trafikmonopol. A-banan Projekt AB För ändamålet bildade helstatliga Banverket och dito Luftfartsverket A-Banan Projekt AB. Detta bolag infordrade anbud på paketet att bygga och driva den södra delen av banan, Rosersberg-Arlanda, medan staten betalade den s.k. norra böjen Arlanda- Odensala då man inte trodde att privata intressenter skulle vara lockade av monopol på en så liten marknad. 2

3 Banverket byggde också ut Ulriksdal Rosersberg till fyra spår. Tävlingen vanns i augusti 1994 av ett konsortium bildat av de svenska företagen NCC, Siab och Vattenfall samt de brittiska företagen Mowlem och GEC Alstom. Dessa bildade A-Train AB och Alstom levererade tågen. Motivet för denna ordning var inte (och kan inte vara) samhällsekonomiskt, vilket ibland påstås, utan var rent statsfinansiellt. I efterhand visade det sig att staten ändå betalade huvuddelen av enligt vissa källor hela investeringen. Bygget invigdes hösten 1999 och består av ett nytt dubbelspår från Ulriksdal via Arlanda till Odensala med ett sidospår under Arlanda. På det genomgående dubbelspåret ligger Arlanda Central medan de båda stationerna Norra och Södra ligger på sidospåret som slutar med ett vändspår. Banan ägs av staten via A-Banan Projekt AB men är upplåten till A-Train AB till Staten har en option på att köpa A-Train år 2010 förutsatt att man senast i år meddelar denna avsikt. Avtalet innehåller en prisberäkningsklausul vars innehåll det dock är svårt att få grepp om. Ägarna sålde A-Train AB till australiensiska Macquarie Bank i januari 2004 för 400 mkr efter stora förluster, se nedan. Spår Tittar man bara på järnvägskartan ser det hela ut som ett lyckat bygge och rent järnvägstekniskt är det avancerat med bl.a. planskilda anslutningar vid Rosersberg och Odensala. Tittar man i stället på trafikeringen tar man sig för pannan: Som framgår av den högra bilden är antalet stationer från Stockholm C till Märsta inte fem utan elva. De är omgärdade av tiotusentals bostäder och arbetsplatser men fram till helt nyligen fanns ingen realistisk järnvägstrafik från dessa elva till Arlanda. Arlanda Express stannar bara vid Stockholm C, Arlanda Södra och Norra. Stationerna mellan Stockholm C och Märsta trafikeras av SL, som dock inte trafikerar Arlanda. Att ta sig med tåg från någon av de nio stationerna till Arlanda blev därmed i praktiken omöjligt. 3

4 Situationen förbättrades något när Upplands Lokaltrafik började köra Uppsala Arlanda Upplands Väsby i augusti Det går nu att med SL och byte till UL i Väsby ta sig från alla stationerna till Arlanda men det tar lång tid och är dyrt. Lika omständligt är det att ta sig med tåg till Arlanda från någon av de 47 pendeltågsstationerna söder om Stockholm. SL-biljetten gäller inte på Arlanda Express och det finns ingen biljettsamordning. På SL:s hemsida finns Arlandajärnvägen inte med i kartorna eller i databasen. En sökning på hemsidan av förbindelser Stockholm C Arlanda ger, oavsett tidpunkt, till svar att man ska ta flygbussen. Snabbt men dyrt En biljett Stockholm-Arlanda med Arlanda Express kostar 220 kr. Klippkort med 50 resor kostar kr och ett årskort kr. Ett månadskort på SL för 620 kr, använt 22 dagar i månaden ToR Stockholm-Märsta, ger ett snittpris per resa på 14 kr för ungefär samma avstånd. Dock säljer Arlanda Express månadskort till Arlandas anställda för 850 kr. En biljett med SJ:s regionaltåg från Stockholm till Uppsala via Arlanda kostar 52 kr medan Stockholm Arlanda kostar 205 kronor på samma tåg. Priset för den kortare sträckan är nästan fyra gånger priset för den längre. Cirka 40 kr av skillnaden beror på en avgift på som A-Train AB har rätt att ta ut för att finansiera sin bandel. Vad återstående ca 110 kr är får SJ gärna svara på (ingen annan kan). Alltså köper man en SJ-biljett till Uppsala men hoppar av på Arlanda, vilket ingen kan förhindra. Sedan UL-trafiken påbörjades i augusti 2006 finns dock en utgångsspärr där man blir avkrävd 75 kr i avstigningsavgift men det lönar sig i alla fall... Av denna bisarra grindslant tillfaller 1 kr LFV och högst 40 kr A-Train. Vart resten tar vägen är höljt i dunkel för en utomstående. Fel sätt att öka tågresandet 4

5 Upplands Lokaltrafiks flerzonskort kostar 890 kr. Vill man kliva på och av vid Arlanda kan man antingen betala 75 kr per gång eller ett tillägg på 210 kr på månadskortet. Till följd av prisnivån är trafiken gles. I högtrafik kör Arlanda Express ett litet tåg (190 stolar + ståplatser) i vardera riktningen var tionde minut. Tågets höga prisnivå medför att flygbussarna använder huvuddelen av sin kapacitet till att priskonkurrera på samma sträcka som tåget i stället för att trafikförsörja västra och östra Stockholm där tåget är ett orealistiskt alternativ. Banverket gjorde en förstudie om förutsättningarna för att transportera flygfrakt och post med järnväg till och från Arlanda genom att spåransluta flygplatsens fraktområde men lade sedan ner projektet. Hur går det då för A-Train? Är felet att slemma monopolister iförda kritstrecksrandig kostym och damasker resp. dito dräkt och högklackade Gucci-skor vältrar sig i monopolvinster som resenärerna betalat? Ingalunda, de ursprungliga ägarna felbedömde uppenbarligen intäktspotentialen men var beundransvärt uthålliga tills de sålde 2004 och även den nya har haft tålamod. Till och med 2006 hade bolaget omsatt mkr och förlorat 450; dock har man efter halvårsskiftet 2005 gått med liten vinst. A-TRAIN AB OMSÄTTNING RESULTAT EGET KAP PAX MKR PAX Arne Karyd 2007 ÄGARTILLSKOTT MKR 2005 UPPLÖST RESERV 30 MKR A-Trains vedermödor Första halvåret 2007 omsatte bolaget 242 mkr med en vinst på 15 mkr. Summa kardemumma av alla dessa olika sätt att avskräcka folk från att ta tåget till Arlanda är att totala antalet passagerare blivit mer än 20 miljoner lägre än vad det skulle ha varit med normal trafikering och normal prissättning, och ingen har egentligen tjänat på affären. Man kan hävda att värre tokigheter än så förekommer 5

6 i den svenska trafikpolitiken, t.ex. nollvisionen, höghastighetsjärnvägar och Emmaboda International Airport, men det allvarliga med just denna tokighet är att den helt i onödan ökar flygsektorns utsläpp och allvarligt skadar flygbranschens trovärdighet i miljöfrågor. Arlanda har för länge sedan insett att utsläppsvillkoret inte går att uppfylla när det gäller koldioxid. Följaktligen gick man 1998 in med en ansökan om att få villkoret ändrat men regeringen avslog begäran år Ny ansökan avslogs Ny ansökan skickades in 2004 men avslogs i november 2007 av en enhällig miljödomstol i Nacka tingsrätt. Även om Arlandas argumentation i ärendet bitvis är tunn och felaktig är beslutet att begära undanröjande av utsläppstaket helt logiskt och oundvikligt. Flygplatsen är trängd mellan ökande flygtrafik och ökande biltrafik och har till stor del uttömt de små möjligheter man har att påverka utsläppen. Sett ur ett vidare miljöpolitiskt perspektiv är beslutet däremot mycket olyckligt, särskilt som det förstärker den felaktiga men inte helt ovanliga uppfattningen att flygsektorn inte förstår sig på eller bryr sig om miljön. Särskilt svårt är det att svara på frågan vad LFV visste 2004 som man inte visste 1990 (vilket några remissinstanser till domstolen påpekat): Att flygplan och bilar släpper ut koldioxid? Att trafiken ökar? Att det inte skulle ske någon epokgörande minskning av flygplanens och bilarnas specifika utsläpp? Inte - allt detta visste man Kritiken att flygsektorn går med på vad som helst i förvissningen om att man vid behov alltid kan få villkoren upphävda är svår att försvara sig mot. Vad ska man då göra? Lösningen finns i järnvägen men den är inte åtkomlig för Arlanda utan kräver beslut på högre nivå. Två av mina studenter i transportekonomi och miljö på Campus Norrköping, Toni Andersson och Olof Hansson, gjorde 2005 ett utmärkt examensarbete kring frågan (kommer senare under 2008 att finnas på Flygtorget.se. under rubriken: Miljökommittén Red. Anm.) Examensarbetet visade sig att potentialen hos järnvägen är så stor att om man utnyttjar den fullt närmar sig Arlanda rörelsetaket innan man slår i koldioxidtaket, trots att det är rörelser kvar till taket. Med effektivt järnvägsutnyttjande skulle Arlanda följaktligen kunna återkalla sin ansökan! Ett kolossalt fiasko Det har ännu inte utretts vilka som bär huvudansvaret för att ett stort och tekniskt lyckat järnvägsbygge för 4½ huvudsakligen statliga miljarder blev ett trafikalt kolossalfiasko, men de skyldiga kan inte skylla på att man inte visste. Vem som helst kunde ha talat om att om man vill främja tågtrafik till flygplatsen är det inte en bra idé att låta banan skötas av ett monopol som för att överleva är tvunget att ta höga priser av passagerarna och höga avgifter av andra tågbolag. En titt på kartan hade avslöjat att norrut ligger en av landets största städer med dito universitet, en stor resegenererare, och en bit söderut ligger stora resmål som Älvsjö- 6

7 mässan och Södertörns högskola. Att utsträcka tågtrafiken till dessa punkter i stället för att låta den sluta i en blindtunnel vid Arlanda och en stoppbock vid Stockholm C hade varit en bra idé. Ganska många kunde också ha talat om att den sedvanliga anläggningsmodellen med Banverket som banägare och mottagare av banavgifter skulle ha varit alldeles särskilt överlägsen i detta fall. Slutligen kunde vem som helst ha talat om att när ägarna ville sälja bolaget 2004 för futtiga 400 miljoner borde staten i stället för Macquarie Bank ha köpt det. Flygets Miljökommitté, även om den nu ligger i träda, kommer förhoppningsvis att se över hela upplägget och föreslå en lösning som maximerar det miljömässiga värdet av järnvägsanslutningen. Felaktiga ramar I detta arbete ligger inte någon som helst kritik mot A-Train AB som driver Arlanda Express; bolaget gör allt vad det kan inom de givna ramarna. Det är ramarna som är felaktiga. Några huvudlinjer är klara redan nu: Arlanda Express - en förträfflig tågoperatör som inte otillbörligt utnyttjar sitt monopol - ska göra mer, inte mindre, men till ett lägre pris. För detta måste man på ett eller annat sätt få betalt. SL måste inse att banan inte försvinner bara för att man själv inte trafikerar den och inte har den med på sina kartor. LFV kan åtminstone sluta göra fel; det vore klädsamt om man gjorde mindre reklam för sina mycket lönsamma parkeringar än för tågförbindelsen samtidigt som man påstår sig inte kunna påverka utsläppen. Långsiktigt måste banan inlemmas i det övriga järnvägsnätet, enklast genom att staten utnyttjar den köpoption år 2010 som finns i avtalet med A-Train. Då och då hävdas det att PPP-lösningen, även om den blev fel, var det enda sättet att alls genomföra projektet. Om detta är sant måste en haverikommission tillsättas för att förhindra att andra samhällsekonomiskt mycket lönsamma investeringar bara kan genomföras under sådana former att de blir olönsamma. Spåren förskräcker. Arne Karyd, nationalekonom 7

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH

Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1453 rir 2013:18 Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH Tågförseningar orsaker, ansvar och åtgärder? (RiR 2013:18) KTH Järnvägsgrupp 2013-09-20

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

3 Den svenska flygmarknaden

3 Den svenska flygmarknaden 12 13 3 Den svenska flygmarknaden 3.1 Historik År 1944 fick det privatägda företaget SILA, som än idag är det svenska moderbolaget till SAS, tillstånd att bedriva luftburen linjetrafik - huvudsakligen

Läs mer

rapport nr 43/2012 VART ÄR VI PÅ VÄG? Rapport om fler spår och nya stationer i Stockholms tunnelbana Av Ove Andersson

rapport nr 43/2012 VART ÄR VI PÅ VÄG? Rapport om fler spår och nya stationer i Stockholms tunnelbana Av Ove Andersson rapport nr 43/2012 VART ÄR VI PÅ VÄG? Rapport om fler spår och nya stationer i Stockholms tunnelbana Av Ove Andersson Rapporten VART ÄR VI PÅ VÄG? utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i januari 2012

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure Hållbarhetsredovisning

Arlandabanan Infrastructure Hållbarhetsredovisning 2014 Arlandabanan Infrastructure Hållbarhetsredovisning 1 Resan mot Arlanda börjar för många vid biljettautomaterna på Arlanda Express station i Stockholm. Innehållsförteckning VD har ordet... 4 5 Ett

Läs mer

Nr 22 Sept. sid 4. Lite

Nr 22 Sept. sid 4. Lite *Lokförarbladet * Nr 22 Sept 2010, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Ett kungarike för en koppp kaffe, sid 9 Lokala avtalsförhandlingar, sid Spelar det någonn roll om man röstar?

Läs mer

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013 Utveckling av utbud och er på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013 och Utvärdering av avreglering och konkurrens samt Utvecklingen av länshuvudmännens trafik BO-LENNART NELLDAL GERHARD TROCHE OSKAR FRÖIDH

Läs mer

NUMMER 1 2010 APRIL MEDLEMSTIDNING FÖR

NUMMER 1 2010 APRIL MEDLEMSTIDNING FÖR NUMMER 1 2010 APRIL MEDLEMSTIDNING FÖR 1 FÖRENINGEN SVENSKA JÄRNVÄGSFRÄMJANDET JÄRNVÄGSFRÄMJANDETS TIDSKRIFT KLART SPÅR c/o Thomas Görling, Tant Bruns ISSN 028-9451. Nummer 1 2010 väg 122, 451 73 Uddevalla.

Läs mer

08-451 55 90 0707-88 44 77

08-451 55 90 0707-88 44 77 1 Stockholm 2007-10-05 ReFo skr nr 723 Resenärsforum Kurt Hultgren 08-451 55 90 0707-88 44 77 Ndep N 2007/6036/IR Näringsdepartementet Infrastrukturenheten Att: Kerstin Lokrantz Resenärsforums remissyttrande

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna.

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna. EMU En bilaga om EMU, debatten och möjligheterna att driva en annan ekonomisk politik i Sverige. En lång artikel vari författarna berättar först det ena, sen det andra och till slut lutar åt att ett EMU-medlemskap

Läs mer

NUMMER 1 2009 APRIL MEDLEMSTIDNING FÖR

NUMMER 1 2009 APRIL MEDLEMSTIDNING FÖR NUMMER 1 2009 APRIL MEDLEMSTIDNING FÖR 1 FÖRENINGEN SVENSKA JÄRNVÄGSFRÄMJANDET JÄRNVÄGSFRÄMJANDETS TIDSKRIFT KLART SPÅR c/o Thomas Görling, Tant Bruns ISSN 028-9451. Nummer 1 2009 väg 122, 451 73 Uddevalla.

Läs mer

NUMMER 2 2009 JULI MEDLEMSTIDNING FÖR

NUMMER 2 2009 JULI MEDLEMSTIDNING FÖR NUMMER 2 2009 JULI MEDLEMSTIDNING FÖR 1 FÖRENINGEN SVENSKA JÄRNVÄGSFRÄMJANDET JÄRNVÄGSFRÄMJANDETS TIDSKRIFT KLART SPÅR c/o Thomas Görling, Tant Bruns ISSN 028-9451. Nummer 2 2009 väg 122, 451 73 Uddevalla.

Läs mer

Den svenska järnvägen om orsakerna och kostnaderna för bristfällig politik

Den svenska järnvägen om orsakerna och kostnaderna för bristfällig politik Den svenska järnvägen om orsakerna och kostnaderna för bristfällig politik Av: Kristoffer Arvidsson Thonäng Sammanfattning En fungerande infrastruktur utgör samhällets ryggrad. Den bygger samman samhället

Läs mer

Motion till riksdagen 2011/12:T471 L1

Motion till riksdagen 2011/12:T471 L1 Kommittémotion Motion till riksdagen 2011/12:T471 L1 av Annika Lillemets m. fl. (MP) Flyg med förnuft Det finns enbart en ifrågasatt rapport av Jonas Åkerman som stöder detta. Åkerman är forskare vid avdelningen

Läs mer

"Det onödiga flyget?" En studie av inrikesflygets betydelse mellan Göteborg och Stockholm

Det onödiga flyget? En studie av inrikesflygets betydelse mellan Göteborg och Stockholm "Det onödiga flyget?" En studie av inrikesflygets betydelse mellan Göteborg och Stockholm Författare: John Stefansson Tobias Wallertz Handledare: Per Pettersson Löfquist Program: Turismprogrammet Ämne:

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost. Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm. Nästa steg: järnväg.

Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost. Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm. Nästa steg: järnväg. Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm Vi lovar att ta vårt ansvar för tillväxten i regionen, men för att klara det så krävs att vi får en

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

- OM STOCKHOLM, TRAFIKEN OCH MILJÖN

- OM STOCKHOLM, TRAFIKEN OCH MILJÖN ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NATURSKYDDSFÖRENINGEN I STOCKHOLMS LÄN OCH NEWSFACTORY AB ANNONS Naturskyddsföreningen i Stockholms län - OM STOCKHOLM, TRAFIKEN OCH MILJÖN foto: Mårten Adolfsson

Läs mer

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad Stockholm behöver Emma En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad 1 Innehåll Inledning 3 Del 1: Ung, ny och bostadssökande 5 - Steg 1: Bostadskö 8 - Steg 2: Privata hyresvärdar 11 - Steg 3: Hyra i

Läs mer

NUMMER 4 2009 DECEMBER MEDLEMSTIDNING FÖR

NUMMER 4 2009 DECEMBER MEDLEMSTIDNING FÖR NUMMER 4 2009 DECEMBER MEDLEMSTIDNING FÖR 1 FÖRENINGEN SVENSKA JÄRNVÄGSFRÄMJANDET JÄRNVÄGSFRÄMJANDETS TIDSKRIFT KLART SPÅR c/o Thomas Görling, Tant Bruns ISSN 028-9451. Nummer 4 2009 väg 122, 451 73 Uddevalla.

Läs mer

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland Aeropol AB Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 2011-12-02 01.00 D 2011-2(43) Innehåll 1 BAKGRUND...4 1.1 Flygmarknaden...4 1.2 Infrastruktur...4

Läs mer

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER RAPPORT 2014:4 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER EN RAPPORT OM FLYGPLATSENS BETYDELSE FÖR JOBBEN 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 2 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER BROMMAS FRAMTID ÄR EN

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 Nya Tåg i Sverige Bilaga 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 1. Marknad för höghastighetståg i Sverige... 2 1.1. Vad är höghastighetståg?... 2 1.2. Vad krävs för att bygga höghastighetståg

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer