I detta utskick: BYGGBRANSCHEN I SIFFROR v.10 Byggtorget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I detta utskick: BYGGBRANSCHEN I SIFFROR v.10 Byggtorget"

Transkript

1 Välkommen Så här läser du Byggkontakt Byggkontakt är väldigt enkel att läsa. Du behöver Acrobat Reader för att kunna läsa PDFen. Senaste version hittar du här, www. adobe.se Du navigerar mellan sidorna genom förflytta dig med pilarna eller genom att skriva in önskat sidnr i Acrobat. Du kan också zooma in eller ut för att förstora vissa delar av sidan. Vill du se Byggkontakt som uppslag kan du välja det under Visa-menyn i Acrobat. Här kan du också välja om du vill se bara en eller flera sidor samtidigt. Önskar du läsa Byggkontakt på din läsplatta eller i din smartphone så laddar du ner hela tidningen på Här kan du också ladda ner en högupplöst version direkt ner i datorn. Mycket nöje och härlig läsning! I detta utskick: BYGGBRANSCHEN I SIFFROR v.10 Byggtorget

2 NLP:s nybyggda lager, Västerås Snyggt, tryggt och funktionellt Vi tycker att du ska ställa riktigt höga krav när du investerar i nya portar, galler, grindar eller i en ny lastbrygga. Det ska fungera smidigt och effektivt i alla lägen. Och en modern port ska naturligtvis kunna bidra till att hålla alla värmeekonomiska kalkyler. Att den dessutom har en snygg design som ger hela byggnaden ett lyft är minst lika självklart. När du väljer Hörmann får du allt det här. Och som en extra trygghetsbonus kommer vår servicebil inom 24 timmar om det nu, mot alla odds, skulle bli något krångel med porten. Garageportar Industriportar Vill du veta mer? Tfn: E-post: Officiell samarbetspartner till Svenska Fotbollförbundet

3 BYGGBRANSCHEN I SIFFROR v.10 AV ANDERS MELLDÉN BI:s konjunkturbedömning: Byggindustri i motvind Enligt Sveriges Byggindustriers (BI) senaste konjunkturbedömning gör den svaga tillväxten i svensk ekonomi att byggindustrin möter en isande motvind den närmaste tiden. Bostadsinvesteringarna minskar, lokal- och anläggningsbyggande utvecklas svagt, vilket totalt sett gör att bygginvesteringarna minskar i år. Enligt prognosen gör den långsamma återhämtningen i världsekonomin att svensk ekonomi utvecklas trögt , men att bostadsinvesteringarna ändå förväntas öka under senare delen av perioden. Bostäder blir den svagaste delsektorn i år, men stärks nästa år. Tråkigt nog verkar lokalbyggandets positiva utveckling gå mot sitt slut. Det beror dels på att gruvindustrins lokalbehov nu är mättat, dels på att de offentliga lokalinvesteringarna börjar minska 2014, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier. Den låga investeringstakten inom byggindustrin leder även till att sysselsättningen minskar i år för att sedan plana ut under Byggföretagen behöver fortfarande rekrytera arbetsledare och platschefer, men den försvagade konjunkturutvecklingen dämpar tillfälligt rekryteringsproblemen, framför allt på yrkesarbetarsidan, säger Johan Deremar. Arbetslösheten bland byggjobbare nu 12 % Arbetslösheten fortsätter öka i byggbranschen. Enligt Byggnadsarbetaren var personer öppet arbetslösa eller i olika arbetsmarknadsåtgärder i januari i år. Det innebär en arbetslöshet på 12 procent. I antal personer var drygt fler byggnadsarbetare arbetslösa i januari i år jämfört med i januari förra året. Siffrorna bygger på statistik från Arbetsförmedlingen. 9 gånger fler varslade Jämför man antalet varsel i byggbranschen i januari i år med samma period förra året, var det 9 gånger fler varslade i år. Totalt var 903 personer från 35 företag i byggbranschen varslade om uppsägning i januari. Förra året var siffran 111 personer. Detta enligt Byggnadsarbetaren. Minskat bostadsbyggande 2012 Enligt de preliminära uppgifter om påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter som SCB nyligen presenterat påbörjades under 2012 byggande av lägenheter. Detta innebär en minskning med 23 procent jämfört med 2011 då lägenheter började byggas. Antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus minskade med 16 procent till lägenheter, medan påbörjandet i småhus minskade med 39 procent till Av antalet lägenheter i flerbostadshus var 45 procent hyresrätter. (Siffrorna för 2012 är uppräknade med 11 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren.)

4 Tillverkning och försäljning av knuttimrade villor efter kundens önskemål! Tel Mobil: , E-post: OllasHalv.indd

5 Kostnader för elkraft sjönk med 6,5 % Mellan januari 2012 och januari 2013 steg faktorprisindex med 1,7 procent. Entreprenörens kostnader steg med 1,9 procent och ökade kostnader för byggmaterial hade den största påverkan på detta. Intressant är också att kostnaderna för elkraften sjönk med hela 6,5 procent vilket gjorde att gruppen Transporter, drivmedel, elkraft gick ned med 1,9 procent. Källa: SCB Stillastående småhuspriser Priserna på småhus var oförändrade under fjärde kvartalet 2012 i jämförelse med tredje kvartalet. På länsnivå steg priserna i 10 av 21 län med största prisuppgången i Norrbottens län med 6 procent, följt av Dalarnas och Värmlands län med 3 procent. Fem län redovisar sjunkande priser och störst nedgång återfinns i Västerbottens län med 2 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm och Stor-Göteborg var priserna oförändrade under fjärde kvartalet, medan priserna i Stor-Malmö sjönk med 2 procent. Jämför man med motsvarande period ett år tidigare har småhuspriserna stigit med drygt 2 procent i snitt i hela landet. 2 miljoner kronor var det genomsnittliga priset för ett småhus under fjärde kvartalet 2012, men priset varierar från drygt 1 miljon kronor till strax över 3,7 miljoner kronor. Inget läns snittpris ligger dock längre under 1 miljon. Stor efterfrågan på välutbildad personal, mindre på gymnasieutbildade Trots dystra siffror generellt sett visar statistik från SCB att efterfrågan på högskole- och civilingenjörer inom byggnadsteknik och lantmäteri är stor. Över 60 procent av arbetsgivarna som anställer dessa grupper uppger att de sökte ny personal förra året. Mindre eftertraktade var de gymnasialt byggutbildade. Av de tillfrågade arbetsgivarna var det knappt 30 procent som sökt arbetskraft med denna utbildning under Arbetsgivarna uppger även att tillgången på nyutexaminerade arbetssökande är god, medan det råder brist på arbetserfarna. 9 % planerar flytt I januari 2013 hade drygt 9 procent av hushållen planer på att bygga eller köpa hus eller lägenhet inom ett år. Andelen hushåll som hade planer på att använda någon större summa pengar för förbättringar av bostads- eller fritidshus var drygt 23 procent i januari Källa: SCB 63 miljoner i vinst för svenska Veidekke Veidekke har i Sverige cirka anställda och en omsättning på cirka 4,1 miljarder kronor (2011). I sin årsrapport för 2012 redovisas en vinst på 63 miljoner svenska kronor

6 Fördubblade huspriser sedan 1996 ett resultat av bostadsbrist? Sedan 1996 har huspriserna i Sveriges samtliga län mer än fördubblats, exklusive inflation. Detta skriver Boverket vars senaste marknadsrapport visar att de viktigaste förklaringarna till ökningen är ökade inkomster, förväntningar om stigande priser och låga räntor. Rapporten heter Drivs huspriserna av bostadsbrist? och här undersöker Boverket vad det är som gör att priserna ökar och minskar under kortare tidsperioder. Bostadsbrist till följd av ökade inkomster förklarar i genomsnitt drygt hälften av husprisuppgången. Boendetätheten har däremot endast påverkat priserna positivt i storstadsregionerna i de övriga länen har boendetätheten haft ingen eller en dämpande effekt på priserna, säger Alexandra Leonhard, marknadsanalytiker på Boverket. Boverkets beräkningar visar att husprisökningen sedan 1996 inte enbart kan förklaras av faktorer som stigande inkomster, ökande boendetäthet och låga räntor. Ökningen beror också på bakåtblickande förväntningar ökade priserna igår förväntar man sig att de kommer att fortsätta öka imorgon. I Stockholms län har huspriserna ökat med 162 procent sedan 1996, 46 procent av höjningen kan förklaras av att inkomsterna ökat. Spekulationer på grund av förväntningar på marknaden ligger bakom 30 procent av ökningen och den ökade boendetätheten kan förklara 21 procent av ökningen. I Skåne län har prisökningen varit i stort sett lika stor. Även här ligger inkomstökningar och spekulationer bakom. 3 procent kan också förklaras av den så kallade Danmarkseffekten, att närheten till Danmark påverkade huspriserna positivt fram till mitten av 2007, sedan dess har effekten avtagit och är numera negativ. Gubbarna styr byggsverige Gubbindex är en granskning som Svevias tidning På Väg gjorde förra året och i år. Årets undersökning visar återigen att byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast 18 procent i de stora entreprenadbolagens. Så här ser det ut i ett urval av byggföretagen och organisationerna. Andel män: Veidekke: 86 % NCC: 82 % Skanska: 78 % Svevia: 75 % BI:s styrelse: 100 % Byggnads styrelse: 100 % Stor ökning av konkurser i byggbranschen Företagskonkurserna ökade med 14 procent i januari månad. Som tidigare är ökningarna störst inom byggindustrin, transportsektorn och partihandeln, enligt konkursstatistik från UC. Konkurserna inom byggindustrin ökade med så mycket som 48 procent under januari jämfört med förra året. Rekordhög elproduktion 2012 Nettoexporten av el var den högsta någonsin, vindkraften slog nytt rekord och så gjorde också den totala elproduktionen under Allt regnande under förra året gav dessutom den tredje högsta produktionen från vattenkraft någonsin. Det visar ny elstatistik över 2012 från Energimyndigheten. Elproduktionen under 2012 blev 161,6 TWh, vilket är 10 procent högre än under 2011 och den högsta någonsin. Den höga elproduktionen gav ett överskott på 19,6 TWh som nettoexporterades till andra länder, vilket även det är den högsta nivån någonsin. Vattenkraften stod 2012 för 48 procent av den totala elproduktionen medan vindkraftens andel motsvarade 4,4 procent. 1,65 miljarder före skatt blev Skanskas vinst under sista kvartalet förra året. En ökning med 25 procent jämfört med samma period året innan. Orderingången minskade under samma period från ett värde på 41 miljarder kronor till cirka 32 miljarder kronor. Källa: Byggnadsarbetaren Svevia gör förlust Efter bolagiseringen av Vägverket Produktion, som blev Svevia, var bolaget ett av Sveriges största med 2400 anställda och en omsättning på 7 miljarder. När 2012 nu är avslutat redovisas dock en förlust med 461 miljoner kronor samt minskad orderingång, meddelar Maskinentreprenören. Verksamhetsåret 2012 blev ett år med mycket stora förluster. Ett batteri av åtgärder har startat under året och kommer att prägla Svevia de närmaste åren. Successivt ser vi nu ett resultatorienterat, specialiserat och konkurrenskraftigt Svevia ta form. Målet är ett lönsamt bolag och en affärsmässig kultur i hela organisationen, säger VD Torbjörn Torell. Enligt Torell är det negativa resultatet främst hänförbart till Division Anläggning. Vinstminskning för Peab Peabs resultat sjönk som väntat under 2012, skriver SVD. Resultatet före skatt låg för fjärde kvartalet 2012 på 236 miljoner kronor. Samma period året innan var siffran 430 miljoner. Omsättningen uppgick till miljoner kronor, jämfört med miljoner kronor ett år tidigare.

7 Lurigt med positiv elolycksstatistik Förra året förolyckades endast en person i elolycka. Det var det lägsta antalet på 110 år och positiv statistik generellt för elolyckor som beror på säkrare produkter och säkrare arbetsmetoder, enligt Elsäkerhetsverket. Men på Elektriska Installatörsorganisationen, EIO, är man förstås inte lika positiv. Där menar man att bland annat hemmafixartrenden gör att det finns mörkertal bland elolyckorna. Elsäkerhetsverket fick kännedom om 438 elolyckor 2011, men mörkertalet bland lekmän är stort. Socialstyrelsens skattningar tyder på att inte mindre än personer sökte akut vård till följd av skador från elapparater 2010, främst för hushållsbruk. Detta är siffror som vi måste ta på största allvar. Bara några dagar efter rapporten om antalet dödsfall gick myndigheten ut i ett pressmeddelande och varnade om en farlig laddare som i ett antal fall gett elchocker. Sverige är långtifrån elsäkert, säger Johan Martinsson på EIO. Peab bygger järnväg för 1,18 miljarder Peab har fått uppdraget att bygga ut järnvägen på sträckan Barkarby-Kallhäll i projekt Mälarbanan. På den 8 kilometer långa sträckan skall Peab utföra mark- och spårarbeten för fyra nya spår, breddning av befintliga järnvägsbroar, ledningsomläggningar, stödmurar med mera. Detta är den första etappen i utbyggnaden mellan Tomteboda och Kallhäll i nordvästra Stockholm. Arbetet ska ske i utökad samverkan med Trafikverket och projektören Vectura och uppdraget är värt 1,18 miljarder kronor. Arbetet beräknas vara klart under Sundbyberg snabbast växande igen Sundbyberg är den kommun som procentuellt fortsätter att växa mest i Sverige; tre procent under förra året. Det visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån som presenteras idag. Sundbyberg hade vid årsskiftet invånare. Många vill flytta till Stockholmsregionen men bostadsmarknaden är tuff. I Sundbyberg ser vi till att bygga bostäder så att människor faktiskt kan flytta hit. Och vi bygger blandat, såväl villor och radhus som bostadsrätter och hyresrätter. Även studentlägenheter är på gång. I Sundbyberg finns något för alla, säger Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande (S) i Sundbyberg. Under 2012 ökade invånarantalet i Sundbyberg med personer, eller 3, 07 procent. Milstolpen invånare nåddes i april och vid årsskiftet hade sundbybergarna blivit nästan 800 ytterligare. Att så många vill bo här är fantastiskt, det är roligt att vår kommun är populär. Våra goda kommunikationer är säkert en bidragande orsak och när tvärbanan öppnar blir det ännu lättare att ta sig till Sundbyberg. Vi fortsätter nu våra storsatsningar på förskola och skola för att möta behovet hos de allt fler barnfamiljer som flyttar till vår stad, säger Jonas Nygren.

8

9 5 000 fler kan ta liften i Åre Lagom till vintersäsongen invigs tre nya liftar i Åre. Totalt ökas därmed kapaciteten i systemet med personer. I en av de största investeringar på liftar som någonsin gjorts i Åre byggs tre nya moderna stolliftar. Liftarna ägs av Tegefjäll Linbane AB och Sadeln Fjällgården Linbane AB. SkiStar AB, som är en av delägarna i de båda bolagen, kommer att arrendera och driva liftarna. Hälften av planerade bostäder i Stockholms län försenas Det byggs för lite bostäder i Stockholm. Mer än hälften av de planerade lägenheterna med byggstart är försenade och den främsta orsaken är kommunernas tröga detaljplanearbete. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av Stockholms Byggmästareförening. Stockholms stad satsar på att vara en miljonstad år 2024 och för att klara denna befolkningsökning behöver staden nya bostäder eller per år. Förra året påbörjades det ungefär bostäder i hela Stockholms län, säger Elisabeth Martin, regionchef Sveriges Byggindustrier Öst. Antalet påbörjande bostäder i Stockholms län minskade med närmare 20 procent under 2012 jämfört med den redan låga nivån En färsk prognos från Sveriges Byggindustrier visar dock att bostadsbyggandet sakta tar fart under 2013 och att uppgången fortsätter Även om vi ser en återhämtning framöver visar vår undersökning att det saknas färdiga detaljplaner i kommunerna och då kommer det ändå inte att kunna påbörjas tillräckligt många nya bostäder, kommenterar Elisabeth Martin. Ett ytterligare problem som hindrar bostadsbyggandet är tillämpningen av parkeringsnormer och bullerkrav som gör det extra svårt att bygga små lägenheter i en storstad. Med ändrade regler skulle det gå att tillföra en stor volym nya bostäder och speciellt mindre lägenheter som det är en stor efterfrågan på. Vi vill föra en dialog med länets kommuner och länsstyrelsen i syfte att ändra parkeringsnormerna och bullerkraven för att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande, avslutar Elisabeth Martin. Undersökningen från Stockholms Byggmästareföreningen genomfördes i januari 2013 och avsåg byggprojekt i Stockholms län på över 100 miljoner kronor med planerad byggstart enligt Byggfaktas databas. Av totalt planerade lägenheter uppgav byggherrarna att är försenade på grund av detaljplanearbetet. Den bästa akustiken hörs inte. MÄTNING n PROJEKTERING n PROBLEMLÖSNING n UTBILDNING --- LÄS MER PÅ

10 Köpläge för fjällstugor Fjällsäsongen har dragit igång på allvar och för den som drömmer om en egen fjällstuga råder just nu köpläge. Det visar av SkandiaMäklarnas undersökning Mäklarforum där 60 procent av mäklarna tror att priset för fjällstugor kommer sjunka med 5-10 procent de kommande månaderna. Lika många (60 procent) tror att utbudet av fjällstugor till salu kommer att öka. Vidare visar undersökningen att den genomsnittlige fjällstugeköparen är år gammal och är redo att betala runt 1,4 mkr för en stuga i fjällen. Mäklarforum är SkandiaMäklarnas återkommande undersökning där mäklarna uppskattar prisutveckling och andra trender på bostadsmarknaden. Undersökningen genomfördes första veckan i februari 2013 Resultatet är baserat på uppskattningar från de SkandiaMäklare på kontor som säljer fjällstugor (Sälen, Östersund, Umeå och Falun). Underlaget är baserat mäklarnas samtal med över 110 spekulanter. De prisprognoser som mäklarna levererar visar att 20 procent tror på stillaliggande priser och 20 procent tror på en svag ökning med upptill 5 procent. Majoriteten av mäklarna (60 procent) tror dock att priserna på fjällstugor kommer sjunka med 5-10 procent de kommande månaderna. Vidare spås en ökning av saluförda fjällstugor den kommande perioden, det menar 60 procent av mäklarna medan 40 procent tror att nivån blir som förra året. - Det är oftast semesterboendet som får stryka på foten först när det blir sämre tider. Jag tror att det kan vara ett bra köpläge för fjällstugor nu om man ser det på lite längre sikt och inte behöver sälja med vinst inom kort, säger Fredrik Helmstrand, VD på SkandiaMäklarna. Undersökningen visar att det i regel tar ett år innan spekulanten slår till och köper en fjällstuga och att man då har tittat på ungefär sex objekt innan. Majoriteten av fjällstugeköparna är beredda att betala mellan 1,3-1,45 mkr för en stuga och 75 procent håller sig till den nivån medan övriga betalar cirka 20 procent mer. Den absolut billigaste fjällstugan i anslutning till en skidort kostar uppskattningsvis kr men är då en enklare stuga av fritidshuskaraktär och inte med toppläge. Närhet till liftsystem och bastu är viktiga faktorer för fjällstugespekulanten. Dock är åretruntstandard och öppen spis de faktorer i fjällstugan som värderas högst (se ranking nedan). Prisprognos för fjällstugor 20% av mäklarna tror på stillaliggande fjällstugepriser 20% av mäklarna tror på fjällstugepriserna kommer öka med 0-5% 60% av mäklarna tror att fjällstugepriserna kommer sjunka med 5-10% Den absolut billigaste fjällsugan kostar kr (snittpris). Detta är ett uppskattat värde för en enklare fjällstuga av fritidshuskaraktär med indragen el och avlopp. Inte med bästa läget men i anslutning till skidort. Utbud och spekulanter 60% av mäklarna tror att utbudet av fjällstugor till salu kommer att öka med mellan 10-20% 40% av mäklarna tror att nivån blir som i fjol Genomsnittet för antalet spekulanter/objekt är st. Fjällstugespekulanten Är år gammal Letar i snitt drygt ett år efter rätt stuga innan man slår till Går i snitt på 5-6 visningar innan man hittar rätt Majoriteten av fjällstugeköparna är beredda att betala cirka kr för en fjällstuga (snittvärde). Och när de väl slår till betalar ungefär 75 % det pris de hade tänkt sig medan 15 % betalar cirka 20 % mer. Värdefaktorer för fjällstuga (rangordnat) Viktigaste faktorerna för fjällstugeköparen är att stugan är/har (graderat på skalan 1-4, där 1 = inte viktigt och 4 = är mycket viktig): Åretruntstandard (mest viktigt) 3, 8 Öppen spis 3,6 Skidavstånd till lift och utsikt över fjället 3,2 Bastu 3,0 Närhet till grannar 2,4 Balkong (minst viktigt) 2,0 Nyheter och artiklar varje dag:

11 Byggtorget Fungerar dina rökluckor? Vi kan hjälpa dig. För mer info, kontakta ditt närmaste Anticimex-kontor eller besök anticimex.se PROGRAMVAROR OCH TJÄNSTER FÖR HELA BYGGPROCESSEN Stambyte i skyddsrum?! DEVIreg Touch Dyrt, svårt, regler? Kontakta oss så får du råd! Intelligent och energismart styrning av golvvärme Bronsyxegatan 8, MALMÖ ons 75x35.indd 1 _73x35mm.indd 1 Järven Akustiks kunskap och tradition sträcker sig mer än 30 år bakåt i tiden. Besök devi.se Golvvärme MultiSystem Solvärme Järven Plast & Smide AB Bromsvägen 3, Örnsköldsvik Tel: Fax: Täckskiktsmätare 15:21 Micro Covermeter 8020 Mätare för bestämning av armeringsjärnets djup och riktning. Nu kan du växla mellan mätdjup mm och mm med samma mätsond www. thermotech.se BETONG - BALLAST - CEMENT - GEOTEKNIK S. Långebergsgatan V. Frölunda Tel Fax /17/2012 9:57:46 AM Vi bygger allt i stål! Industribyggnader, idrottshallar och avancerade stålkonstruktioner är vår specialitet. Fackverksbalkar och stålstommar likaså. Går ni i byggtankar? kontakta Ranaverken! Hem för alla, hela livet - Golvbeläggningar - Brett utbud av epoxibaserade produkter för golvbeläggning. Bostaden ska kännas som din bas, en trygg plats för dig att samla kraft, lust och energi. Livets många kursändringar gör att bostaden i många stycken speglar ditt liv. Lindesbergsbostäder AB Banvägen 28, Box 2, Lindesberg Tfn: Fax: w w w. n i l s m a l m g r e n. s e specialisten på spiskåpor för bostäder och storkök. Vi har spiskåpor för varje smakriktning och miljö till det gammaldags eller moderna köket. Tovenco AB, Box 39, Hedesunda Tel

12 Byggtorget ALUFIX Det moderna och flexibla skyddsräcket för plana tak Telefon: Forssellstrappans breda sortiment omfattar raka, runda och svängda trappor, vil- och trapplaner, räcken samt golvplattor. Terrazzoytor i en mängd olika kulörer öppnar stora möjligheter vid den estetiska utformningen av trapphuset. Hotell på hjul. på hjul. Hotell Hyr Hotell en KABE. Hyrpå enhjul. KABE. Tel: Fax: Arbetsplatsboende. Arbetsplatsboende. Rikstäckande distribution. Rikstäckande distribution. Hyr en KABE. Arbetsplatsboende. Rikstäckande distribution. w w w.alloc.se Telefon Telefon Internet Internet Mekaniska Prövningsanstalten har arbetat med brandskyddsfrågor och besiktningsverksamhet sedan år 1924 och har idag 15 st certifierade ingenjörer inom brandlarm, sprinkler, inbrott och gassläcksystem. Företagets ingenjörer verkar som rådgivare, besiktningsmän och kontrollanter inom respektive område. Telefon Internet NYA STEG OCH NYA MÖJLIGHETER MED VÅR TERRA AV SBCS CERTIFIERADE BESIKTNINGSMÄN FÖR BRANDSKYDDSANLÄGGNINGAR BRANDLARM INERTGAS SPRINKLER KOLSYRA Månskärsvägen 9, 4 tr KUNGENS KURVA Tel: Fax: Tfn: Fax: HISSAR SKAPAR TILLGÄNGLIGHET! I samarbete med Totalleverantör av byggnadsstommar Besök vår hemsida för mer information o

Byggindustri på högvarv

Byggindustri på högvarv Nr 1 215 25 februari Byggindustri på högvarv Motorn i svensk ekonomi hushållen får byggindustrin att gå upp i högvarv. Det är främst produktionen av nya bostäder som stiger snabbt, men uppgången på byggmarknaden

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO Boende för äldre till rimliga kostnader Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord De allra flesta äldre vill bo kvar hemma i sitt eget

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Analys. av förutsättningarna för byggande av hyreshus utanför storstäderna. Per Florén, Ny Dinau, Catrin Lang Mars 2013 (v30)

Analys. av förutsättningarna för byggande av hyreshus utanför storstäderna. Per Florén, Ny Dinau, Catrin Lang Mars 2013 (v30) Analys av förutsättningarna för byggande av hyreshus utanför storstäderna Per Florén, Ny Dinau, Catrin Lang Mars 2013 (v30) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Inledning...

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer

Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport

Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport Oktober 21 Titel: Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen?, Marknadsrapport, oktober 21 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Kontakt:

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter

Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter Svag exportorderingång sid 5 Detaljhandeln ökar sid 7 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Ras för tjänsteproduktionen Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter Index

Läs mer

Bostäder behövs. En rapport om bostadsmarknaden. Södermanland 2014. Rapport 2014:13

Bostäder behövs. En rapport om bostadsmarknaden. Södermanland 2014. Rapport 2014:13 Bostäder behövs En rapport om bostadsmarknaden i Södermanland 2014 Rapport 2014:13 BOSTÄDER BEHÖVS - EN RAPPORT OM BOSTADSMARKNADEN I SÖDERMANLANDS LÄN 2014 Titel: Bostäder behövs - En rapport om bostadsmarknaden

Läs mer

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare.

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare. 2010 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt Svagt bostadsbyggande och snabb befolkningstillväxt har tillsammans med en hårt reglerad

Läs mer

Nya möjligheter med stålfiberarmering

Nya möjligheter med stålfiberarmering STÅLFIBERARMERING Nya möjligheter med stålfiberarmering Bekaert är global marknadsledare inom området dragna ståltrådprodukter och ståltrådsapplikationer, dessutom teknologiledande inom företagets kärnkompetenser

Läs mer

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4 Analys Lägre flyttskatter vägval för en sundare bostadsmarknad Mäklarsamfundet 2013:4 Innehåll FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 KRIS PÅ BOSTADSMARKNADEN 6 - Svårigheter att få tag på en bostad 6 - Alla pratar

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

BEF-NYTT. Nr 1 2012 mars. BEF det är vi som försätter berg www.bef.nu. RfSU på studiebesök. Hyllad BEF-ordförande Läs mer på sidorna 42-43

BEF-NYTT. Nr 1 2012 mars. BEF det är vi som försätter berg www.bef.nu. RfSU på studiebesök. Hyllad BEF-ordförande Läs mer på sidorna 42-43 BEF-NYTT Nyhetsblad för Bergsprängningsbranschen Nr 1 2012 mars t RfSU på studiebesök Läs mer på sidorna 32-33 t Hyllad BEF-ordförande Läs mer på sidorna 42-43 t Bergsprängardagarna - publikens favorit

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

2011-08-21 Dnr 17-41/11. Förord

2011-08-21 Dnr 17-41/11. Förord 211-8-21 Dnr 17-41/11 Förord Statens Bostadskreditnämnd (BKN) har genom sitt regleringsbrev för budgetåret 211 fått i uppdrag göra en jämförande studie av olika bolånemarknader. I uppdraget ingår bl.a.

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Rapport 2013:10 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 2 Rapporten Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 42 2 vill ha egen bostad men saknar det idag 27 8 bostäder

Läs mer

bättre BOSTAD Så gör du bostadskarriär så planerar du bostadsaffären ny stadsdel i stockholm Mäklaren som ger dig bäst betalt

bättre BOSTAD Så gör du bostadskarriär så planerar du bostadsaffären ny stadsdel i stockholm Mäklaren som ger dig bäst betalt annons Hela denna bilaga i svd är en annons från Erik olsson Fastighetsförmedling annons bättre BOSTAD E n T i D n i n g O m väge n T i l l E n lyck A D B O S TA D S A f fä r Så gör du bostadskarriär så

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling FLER BOSTÄDER KRÄVS FÖR EN VÄXANDE STORSTAD Det saknas 121 975

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

Nyproducerade hyreslägenheter i Malmö

Nyproducerade hyreslägenheter i Malmö EXAMENSARBETE VT 15 Nyproducerade hyreslägenheter i Malmö Vem flyttar in och av vilken anledning? New constructed rental apartments in Malmo Who moves in and for what reason? Joakim Nilsson Ingves & Mi

Läs mer