I detta utskick: BYGGBRANSCHEN I SIFFROR v.10 Byggtorget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I detta utskick: BYGGBRANSCHEN I SIFFROR v.10 Byggtorget"

Transkript

1 Välkommen Så här läser du Byggkontakt Byggkontakt är väldigt enkel att läsa. Du behöver Acrobat Reader för att kunna läsa PDFen. Senaste version hittar du här, www. adobe.se Du navigerar mellan sidorna genom förflytta dig med pilarna eller genom att skriva in önskat sidnr i Acrobat. Du kan också zooma in eller ut för att förstora vissa delar av sidan. Vill du se Byggkontakt som uppslag kan du välja det under Visa-menyn i Acrobat. Här kan du också välja om du vill se bara en eller flera sidor samtidigt. Önskar du läsa Byggkontakt på din läsplatta eller i din smartphone så laddar du ner hela tidningen på Här kan du också ladda ner en högupplöst version direkt ner i datorn. Mycket nöje och härlig läsning! I detta utskick: BYGGBRANSCHEN I SIFFROR v.10 Byggtorget

2 NLP:s nybyggda lager, Västerås Snyggt, tryggt och funktionellt Vi tycker att du ska ställa riktigt höga krav när du investerar i nya portar, galler, grindar eller i en ny lastbrygga. Det ska fungera smidigt och effektivt i alla lägen. Och en modern port ska naturligtvis kunna bidra till att hålla alla värmeekonomiska kalkyler. Att den dessutom har en snygg design som ger hela byggnaden ett lyft är minst lika självklart. När du väljer Hörmann får du allt det här. Och som en extra trygghetsbonus kommer vår servicebil inom 24 timmar om det nu, mot alla odds, skulle bli något krångel med porten. Garageportar Industriportar Vill du veta mer? Tfn: E-post: Officiell samarbetspartner till Svenska Fotbollförbundet

3 BYGGBRANSCHEN I SIFFROR v.10 AV ANDERS MELLDÉN BI:s konjunkturbedömning: Byggindustri i motvind Enligt Sveriges Byggindustriers (BI) senaste konjunkturbedömning gör den svaga tillväxten i svensk ekonomi att byggindustrin möter en isande motvind den närmaste tiden. Bostadsinvesteringarna minskar, lokal- och anläggningsbyggande utvecklas svagt, vilket totalt sett gör att bygginvesteringarna minskar i år. Enligt prognosen gör den långsamma återhämtningen i världsekonomin att svensk ekonomi utvecklas trögt , men att bostadsinvesteringarna ändå förväntas öka under senare delen av perioden. Bostäder blir den svagaste delsektorn i år, men stärks nästa år. Tråkigt nog verkar lokalbyggandets positiva utveckling gå mot sitt slut. Det beror dels på att gruvindustrins lokalbehov nu är mättat, dels på att de offentliga lokalinvesteringarna börjar minska 2014, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier. Den låga investeringstakten inom byggindustrin leder även till att sysselsättningen minskar i år för att sedan plana ut under Byggföretagen behöver fortfarande rekrytera arbetsledare och platschefer, men den försvagade konjunkturutvecklingen dämpar tillfälligt rekryteringsproblemen, framför allt på yrkesarbetarsidan, säger Johan Deremar. Arbetslösheten bland byggjobbare nu 12 % Arbetslösheten fortsätter öka i byggbranschen. Enligt Byggnadsarbetaren var personer öppet arbetslösa eller i olika arbetsmarknadsåtgärder i januari i år. Det innebär en arbetslöshet på 12 procent. I antal personer var drygt fler byggnadsarbetare arbetslösa i januari i år jämfört med i januari förra året. Siffrorna bygger på statistik från Arbetsförmedlingen. 9 gånger fler varslade Jämför man antalet varsel i byggbranschen i januari i år med samma period förra året, var det 9 gånger fler varslade i år. Totalt var 903 personer från 35 företag i byggbranschen varslade om uppsägning i januari. Förra året var siffran 111 personer. Detta enligt Byggnadsarbetaren. Minskat bostadsbyggande 2012 Enligt de preliminära uppgifter om påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter som SCB nyligen presenterat påbörjades under 2012 byggande av lägenheter. Detta innebär en minskning med 23 procent jämfört med 2011 då lägenheter började byggas. Antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus minskade med 16 procent till lägenheter, medan påbörjandet i småhus minskade med 39 procent till Av antalet lägenheter i flerbostadshus var 45 procent hyresrätter. (Siffrorna för 2012 är uppräknade med 11 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren.)

4 Tillverkning och försäljning av knuttimrade villor efter kundens önskemål! Tel Mobil: , E-post: OllasHalv.indd

5 Kostnader för elkraft sjönk med 6,5 % Mellan januari 2012 och januari 2013 steg faktorprisindex med 1,7 procent. Entreprenörens kostnader steg med 1,9 procent och ökade kostnader för byggmaterial hade den största påverkan på detta. Intressant är också att kostnaderna för elkraften sjönk med hela 6,5 procent vilket gjorde att gruppen Transporter, drivmedel, elkraft gick ned med 1,9 procent. Källa: SCB Stillastående småhuspriser Priserna på småhus var oförändrade under fjärde kvartalet 2012 i jämförelse med tredje kvartalet. På länsnivå steg priserna i 10 av 21 län med största prisuppgången i Norrbottens län med 6 procent, följt av Dalarnas och Värmlands län med 3 procent. Fem län redovisar sjunkande priser och störst nedgång återfinns i Västerbottens län med 2 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm och Stor-Göteborg var priserna oförändrade under fjärde kvartalet, medan priserna i Stor-Malmö sjönk med 2 procent. Jämför man med motsvarande period ett år tidigare har småhuspriserna stigit med drygt 2 procent i snitt i hela landet. 2 miljoner kronor var det genomsnittliga priset för ett småhus under fjärde kvartalet 2012, men priset varierar från drygt 1 miljon kronor till strax över 3,7 miljoner kronor. Inget läns snittpris ligger dock längre under 1 miljon. Stor efterfrågan på välutbildad personal, mindre på gymnasieutbildade Trots dystra siffror generellt sett visar statistik från SCB att efterfrågan på högskole- och civilingenjörer inom byggnadsteknik och lantmäteri är stor. Över 60 procent av arbetsgivarna som anställer dessa grupper uppger att de sökte ny personal förra året. Mindre eftertraktade var de gymnasialt byggutbildade. Av de tillfrågade arbetsgivarna var det knappt 30 procent som sökt arbetskraft med denna utbildning under Arbetsgivarna uppger även att tillgången på nyutexaminerade arbetssökande är god, medan det råder brist på arbetserfarna. 9 % planerar flytt I januari 2013 hade drygt 9 procent av hushållen planer på att bygga eller köpa hus eller lägenhet inom ett år. Andelen hushåll som hade planer på att använda någon större summa pengar för förbättringar av bostads- eller fritidshus var drygt 23 procent i januari Källa: SCB 63 miljoner i vinst för svenska Veidekke Veidekke har i Sverige cirka anställda och en omsättning på cirka 4,1 miljarder kronor (2011). I sin årsrapport för 2012 redovisas en vinst på 63 miljoner svenska kronor

6 Fördubblade huspriser sedan 1996 ett resultat av bostadsbrist? Sedan 1996 har huspriserna i Sveriges samtliga län mer än fördubblats, exklusive inflation. Detta skriver Boverket vars senaste marknadsrapport visar att de viktigaste förklaringarna till ökningen är ökade inkomster, förväntningar om stigande priser och låga räntor. Rapporten heter Drivs huspriserna av bostadsbrist? och här undersöker Boverket vad det är som gör att priserna ökar och minskar under kortare tidsperioder. Bostadsbrist till följd av ökade inkomster förklarar i genomsnitt drygt hälften av husprisuppgången. Boendetätheten har däremot endast påverkat priserna positivt i storstadsregionerna i de övriga länen har boendetätheten haft ingen eller en dämpande effekt på priserna, säger Alexandra Leonhard, marknadsanalytiker på Boverket. Boverkets beräkningar visar att husprisökningen sedan 1996 inte enbart kan förklaras av faktorer som stigande inkomster, ökande boendetäthet och låga räntor. Ökningen beror också på bakåtblickande förväntningar ökade priserna igår förväntar man sig att de kommer att fortsätta öka imorgon. I Stockholms län har huspriserna ökat med 162 procent sedan 1996, 46 procent av höjningen kan förklaras av att inkomsterna ökat. Spekulationer på grund av förväntningar på marknaden ligger bakom 30 procent av ökningen och den ökade boendetätheten kan förklara 21 procent av ökningen. I Skåne län har prisökningen varit i stort sett lika stor. Även här ligger inkomstökningar och spekulationer bakom. 3 procent kan också förklaras av den så kallade Danmarkseffekten, att närheten till Danmark påverkade huspriserna positivt fram till mitten av 2007, sedan dess har effekten avtagit och är numera negativ. Gubbarna styr byggsverige Gubbindex är en granskning som Svevias tidning På Väg gjorde förra året och i år. Årets undersökning visar återigen att byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast 18 procent i de stora entreprenadbolagens. Så här ser det ut i ett urval av byggföretagen och organisationerna. Andel män: Veidekke: 86 % NCC: 82 % Skanska: 78 % Svevia: 75 % BI:s styrelse: 100 % Byggnads styrelse: 100 % Stor ökning av konkurser i byggbranschen Företagskonkurserna ökade med 14 procent i januari månad. Som tidigare är ökningarna störst inom byggindustrin, transportsektorn och partihandeln, enligt konkursstatistik från UC. Konkurserna inom byggindustrin ökade med så mycket som 48 procent under januari jämfört med förra året. Rekordhög elproduktion 2012 Nettoexporten av el var den högsta någonsin, vindkraften slog nytt rekord och så gjorde också den totala elproduktionen under Allt regnande under förra året gav dessutom den tredje högsta produktionen från vattenkraft någonsin. Det visar ny elstatistik över 2012 från Energimyndigheten. Elproduktionen under 2012 blev 161,6 TWh, vilket är 10 procent högre än under 2011 och den högsta någonsin. Den höga elproduktionen gav ett överskott på 19,6 TWh som nettoexporterades till andra länder, vilket även det är den högsta nivån någonsin. Vattenkraften stod 2012 för 48 procent av den totala elproduktionen medan vindkraftens andel motsvarade 4,4 procent. 1,65 miljarder före skatt blev Skanskas vinst under sista kvartalet förra året. En ökning med 25 procent jämfört med samma period året innan. Orderingången minskade under samma period från ett värde på 41 miljarder kronor till cirka 32 miljarder kronor. Källa: Byggnadsarbetaren Svevia gör förlust Efter bolagiseringen av Vägverket Produktion, som blev Svevia, var bolaget ett av Sveriges största med 2400 anställda och en omsättning på 7 miljarder. När 2012 nu är avslutat redovisas dock en förlust med 461 miljoner kronor samt minskad orderingång, meddelar Maskinentreprenören. Verksamhetsåret 2012 blev ett år med mycket stora förluster. Ett batteri av åtgärder har startat under året och kommer att prägla Svevia de närmaste åren. Successivt ser vi nu ett resultatorienterat, specialiserat och konkurrenskraftigt Svevia ta form. Målet är ett lönsamt bolag och en affärsmässig kultur i hela organisationen, säger VD Torbjörn Torell. Enligt Torell är det negativa resultatet främst hänförbart till Division Anläggning. Vinstminskning för Peab Peabs resultat sjönk som väntat under 2012, skriver SVD. Resultatet före skatt låg för fjärde kvartalet 2012 på 236 miljoner kronor. Samma period året innan var siffran 430 miljoner. Omsättningen uppgick till miljoner kronor, jämfört med miljoner kronor ett år tidigare.

7 Lurigt med positiv elolycksstatistik Förra året förolyckades endast en person i elolycka. Det var det lägsta antalet på 110 år och positiv statistik generellt för elolyckor som beror på säkrare produkter och säkrare arbetsmetoder, enligt Elsäkerhetsverket. Men på Elektriska Installatörsorganisationen, EIO, är man förstås inte lika positiv. Där menar man att bland annat hemmafixartrenden gör att det finns mörkertal bland elolyckorna. Elsäkerhetsverket fick kännedom om 438 elolyckor 2011, men mörkertalet bland lekmän är stort. Socialstyrelsens skattningar tyder på att inte mindre än personer sökte akut vård till följd av skador från elapparater 2010, främst för hushållsbruk. Detta är siffror som vi måste ta på största allvar. Bara några dagar efter rapporten om antalet dödsfall gick myndigheten ut i ett pressmeddelande och varnade om en farlig laddare som i ett antal fall gett elchocker. Sverige är långtifrån elsäkert, säger Johan Martinsson på EIO. Peab bygger järnväg för 1,18 miljarder Peab har fått uppdraget att bygga ut järnvägen på sträckan Barkarby-Kallhäll i projekt Mälarbanan. På den 8 kilometer långa sträckan skall Peab utföra mark- och spårarbeten för fyra nya spår, breddning av befintliga järnvägsbroar, ledningsomläggningar, stödmurar med mera. Detta är den första etappen i utbyggnaden mellan Tomteboda och Kallhäll i nordvästra Stockholm. Arbetet ska ske i utökad samverkan med Trafikverket och projektören Vectura och uppdraget är värt 1,18 miljarder kronor. Arbetet beräknas vara klart under Sundbyberg snabbast växande igen Sundbyberg är den kommun som procentuellt fortsätter att växa mest i Sverige; tre procent under förra året. Det visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån som presenteras idag. Sundbyberg hade vid årsskiftet invånare. Många vill flytta till Stockholmsregionen men bostadsmarknaden är tuff. I Sundbyberg ser vi till att bygga bostäder så att människor faktiskt kan flytta hit. Och vi bygger blandat, såväl villor och radhus som bostadsrätter och hyresrätter. Även studentlägenheter är på gång. I Sundbyberg finns något för alla, säger Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande (S) i Sundbyberg. Under 2012 ökade invånarantalet i Sundbyberg med personer, eller 3, 07 procent. Milstolpen invånare nåddes i april och vid årsskiftet hade sundbybergarna blivit nästan 800 ytterligare. Att så många vill bo här är fantastiskt, det är roligt att vår kommun är populär. Våra goda kommunikationer är säkert en bidragande orsak och när tvärbanan öppnar blir det ännu lättare att ta sig till Sundbyberg. Vi fortsätter nu våra storsatsningar på förskola och skola för att möta behovet hos de allt fler barnfamiljer som flyttar till vår stad, säger Jonas Nygren.

8

9 5 000 fler kan ta liften i Åre Lagom till vintersäsongen invigs tre nya liftar i Åre. Totalt ökas därmed kapaciteten i systemet med personer. I en av de största investeringar på liftar som någonsin gjorts i Åre byggs tre nya moderna stolliftar. Liftarna ägs av Tegefjäll Linbane AB och Sadeln Fjällgården Linbane AB. SkiStar AB, som är en av delägarna i de båda bolagen, kommer att arrendera och driva liftarna. Hälften av planerade bostäder i Stockholms län försenas Det byggs för lite bostäder i Stockholm. Mer än hälften av de planerade lägenheterna med byggstart är försenade och den främsta orsaken är kommunernas tröga detaljplanearbete. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av Stockholms Byggmästareförening. Stockholms stad satsar på att vara en miljonstad år 2024 och för att klara denna befolkningsökning behöver staden nya bostäder eller per år. Förra året påbörjades det ungefär bostäder i hela Stockholms län, säger Elisabeth Martin, regionchef Sveriges Byggindustrier Öst. Antalet påbörjande bostäder i Stockholms län minskade med närmare 20 procent under 2012 jämfört med den redan låga nivån En färsk prognos från Sveriges Byggindustrier visar dock att bostadsbyggandet sakta tar fart under 2013 och att uppgången fortsätter Även om vi ser en återhämtning framöver visar vår undersökning att det saknas färdiga detaljplaner i kommunerna och då kommer det ändå inte att kunna påbörjas tillräckligt många nya bostäder, kommenterar Elisabeth Martin. Ett ytterligare problem som hindrar bostadsbyggandet är tillämpningen av parkeringsnormer och bullerkrav som gör det extra svårt att bygga små lägenheter i en storstad. Med ändrade regler skulle det gå att tillföra en stor volym nya bostäder och speciellt mindre lägenheter som det är en stor efterfrågan på. Vi vill föra en dialog med länets kommuner och länsstyrelsen i syfte att ändra parkeringsnormerna och bullerkraven för att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande, avslutar Elisabeth Martin. Undersökningen från Stockholms Byggmästareföreningen genomfördes i januari 2013 och avsåg byggprojekt i Stockholms län på över 100 miljoner kronor med planerad byggstart enligt Byggfaktas databas. Av totalt planerade lägenheter uppgav byggherrarna att är försenade på grund av detaljplanearbetet. Den bästa akustiken hörs inte. MÄTNING n PROJEKTERING n PROBLEMLÖSNING n UTBILDNING --- LÄS MER PÅ

10 Köpläge för fjällstugor Fjällsäsongen har dragit igång på allvar och för den som drömmer om en egen fjällstuga råder just nu köpläge. Det visar av SkandiaMäklarnas undersökning Mäklarforum där 60 procent av mäklarna tror att priset för fjällstugor kommer sjunka med 5-10 procent de kommande månaderna. Lika många (60 procent) tror att utbudet av fjällstugor till salu kommer att öka. Vidare visar undersökningen att den genomsnittlige fjällstugeköparen är år gammal och är redo att betala runt 1,4 mkr för en stuga i fjällen. Mäklarforum är SkandiaMäklarnas återkommande undersökning där mäklarna uppskattar prisutveckling och andra trender på bostadsmarknaden. Undersökningen genomfördes första veckan i februari 2013 Resultatet är baserat på uppskattningar från de SkandiaMäklare på kontor som säljer fjällstugor (Sälen, Östersund, Umeå och Falun). Underlaget är baserat mäklarnas samtal med över 110 spekulanter. De prisprognoser som mäklarna levererar visar att 20 procent tror på stillaliggande priser och 20 procent tror på en svag ökning med upptill 5 procent. Majoriteten av mäklarna (60 procent) tror dock att priserna på fjällstugor kommer sjunka med 5-10 procent de kommande månaderna. Vidare spås en ökning av saluförda fjällstugor den kommande perioden, det menar 60 procent av mäklarna medan 40 procent tror att nivån blir som förra året. - Det är oftast semesterboendet som får stryka på foten först när det blir sämre tider. Jag tror att det kan vara ett bra köpläge för fjällstugor nu om man ser det på lite längre sikt och inte behöver sälja med vinst inom kort, säger Fredrik Helmstrand, VD på SkandiaMäklarna. Undersökningen visar att det i regel tar ett år innan spekulanten slår till och köper en fjällstuga och att man då har tittat på ungefär sex objekt innan. Majoriteten av fjällstugeköparna är beredda att betala mellan 1,3-1,45 mkr för en stuga och 75 procent håller sig till den nivån medan övriga betalar cirka 20 procent mer. Den absolut billigaste fjällstugan i anslutning till en skidort kostar uppskattningsvis kr men är då en enklare stuga av fritidshuskaraktär och inte med toppläge. Närhet till liftsystem och bastu är viktiga faktorer för fjällstugespekulanten. Dock är åretruntstandard och öppen spis de faktorer i fjällstugan som värderas högst (se ranking nedan). Prisprognos för fjällstugor 20% av mäklarna tror på stillaliggande fjällstugepriser 20% av mäklarna tror på fjällstugepriserna kommer öka med 0-5% 60% av mäklarna tror att fjällstugepriserna kommer sjunka med 5-10% Den absolut billigaste fjällsugan kostar kr (snittpris). Detta är ett uppskattat värde för en enklare fjällstuga av fritidshuskaraktär med indragen el och avlopp. Inte med bästa läget men i anslutning till skidort. Utbud och spekulanter 60% av mäklarna tror att utbudet av fjällstugor till salu kommer att öka med mellan 10-20% 40% av mäklarna tror att nivån blir som i fjol Genomsnittet för antalet spekulanter/objekt är st. Fjällstugespekulanten Är år gammal Letar i snitt drygt ett år efter rätt stuga innan man slår till Går i snitt på 5-6 visningar innan man hittar rätt Majoriteten av fjällstugeköparna är beredda att betala cirka kr för en fjällstuga (snittvärde). Och när de väl slår till betalar ungefär 75 % det pris de hade tänkt sig medan 15 % betalar cirka 20 % mer. Värdefaktorer för fjällstuga (rangordnat) Viktigaste faktorerna för fjällstugeköparen är att stugan är/har (graderat på skalan 1-4, där 1 = inte viktigt och 4 = är mycket viktig): Åretruntstandard (mest viktigt) 3, 8 Öppen spis 3,6 Skidavstånd till lift och utsikt över fjället 3,2 Bastu 3,0 Närhet till grannar 2,4 Balkong (minst viktigt) 2,0 Nyheter och artiklar varje dag:

11 Byggtorget Fungerar dina rökluckor? Vi kan hjälpa dig. För mer info, kontakta ditt närmaste Anticimex-kontor eller besök anticimex.se PROGRAMVAROR OCH TJÄNSTER FÖR HELA BYGGPROCESSEN Stambyte i skyddsrum?! DEVIreg Touch Dyrt, svårt, regler? Kontakta oss så får du råd! Intelligent och energismart styrning av golvvärme Bronsyxegatan 8, MALMÖ ons 75x35.indd 1 _73x35mm.indd 1 Järven Akustiks kunskap och tradition sträcker sig mer än 30 år bakåt i tiden. Besök devi.se Golvvärme MultiSystem Solvärme Järven Plast & Smide AB Bromsvägen 3, Örnsköldsvik Tel: Fax: Täckskiktsmätare 15:21 Micro Covermeter 8020 Mätare för bestämning av armeringsjärnets djup och riktning. Nu kan du växla mellan mätdjup mm och mm med samma mätsond www. thermotech.se BETONG - BALLAST - CEMENT - GEOTEKNIK S. Långebergsgatan V. Frölunda Tel Fax /17/2012 9:57:46 AM Vi bygger allt i stål! Industribyggnader, idrottshallar och avancerade stålkonstruktioner är vår specialitet. Fackverksbalkar och stålstommar likaså. Går ni i byggtankar? kontakta Ranaverken! Hem för alla, hela livet - Golvbeläggningar - Brett utbud av epoxibaserade produkter för golvbeläggning. Bostaden ska kännas som din bas, en trygg plats för dig att samla kraft, lust och energi. Livets många kursändringar gör att bostaden i många stycken speglar ditt liv. Lindesbergsbostäder AB Banvägen 28, Box 2, Lindesberg Tfn: Fax: w w w. n i l s m a l m g r e n. s e specialisten på spiskåpor för bostäder och storkök. Vi har spiskåpor för varje smakriktning och miljö till det gammaldags eller moderna köket. Tovenco AB, Box 39, Hedesunda Tel

12 Byggtorget ALUFIX Det moderna och flexibla skyddsräcket för plana tak Telefon: Forssellstrappans breda sortiment omfattar raka, runda och svängda trappor, vil- och trapplaner, räcken samt golvplattor. Terrazzoytor i en mängd olika kulörer öppnar stora möjligheter vid den estetiska utformningen av trapphuset. Hotell på hjul. på hjul. Hotell Hyr Hotell en KABE. Hyrpå enhjul. KABE. Tel: Fax: Arbetsplatsboende. Arbetsplatsboende. Rikstäckande distribution. Rikstäckande distribution. Hyr en KABE. Arbetsplatsboende. Rikstäckande distribution. w w w.alloc.se Telefon Telefon Internet Internet Mekaniska Prövningsanstalten har arbetat med brandskyddsfrågor och besiktningsverksamhet sedan år 1924 och har idag 15 st certifierade ingenjörer inom brandlarm, sprinkler, inbrott och gassläcksystem. Företagets ingenjörer verkar som rådgivare, besiktningsmän och kontrollanter inom respektive område. Telefon Internet NYA STEG OCH NYA MÖJLIGHETER MED VÅR TERRA AV SBCS CERTIFIERADE BESIKTNINGSMÄN FÖR BRANDSKYDDSANLÄGGNINGAR BRANDLARM INERTGAS SPRINKLER KOLSYRA Månskärsvägen 9, 4 tr KUNGENS KURVA Tel: Fax: Tfn: Fax: HISSAR SKAPAR TILLGÄNGLIGHET! I samarbete med Totalleverantör av byggnadsstommar Besök vår hemsida för mer information o

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Sidan 3 Småhusmarknaderna accelererar Sidan 6 Försiktiga förväntningar Sidan 7 Dämpad uppgång i Stockholm Sidan 9 Stabilt uppåt i Göteborg Sidan 11 Malmö i täten

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014 Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014 Sidan 3 Mot nya rekord Sidan 6 Återhållsam optimism Sidan 7 Rekordhet Stockholmsmarknad Sidan 9 Prisuppgång i Göteborg Sidan 11 Malmö på väg i kapp Tor Borg Ekonomiska

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer maj 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN Inget ökat bostadsbyggande 2012 Under 2011 påbörjades 24 500 bostäder, enligt Boverkets senaste bedömning av bostadsbyggandet.

Läs mer

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet?

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? Byggkonjunkturen 2015 Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? FASADDAGEN, MALMÖ BÖRSHUS, 2015-02-05 Fredrik Isaksson Chefekonom Fasaddagen 2015 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013

Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013 Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013 Sidan 3 Temperaturen stiger Sidan 6 Indikatorerna pekar uppåt Sidan 7 Het bostadsmarknad i Stockholm Från vänster: Tor Borg och Maria Landeborn, Ekonomiska Sekretariatet,

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast

Läs mer

BYGGBRANSCHEN I SIFFROR v.52

BYGGBRANSCHEN I SIFFROR v.52 BYGGBRANSCHEN I SIFFROR v.52 AV ANDERS MELLDÉN Över 1 200 sparkades i november Under november 2012 var det 1 260 personer i byggbranschen som förlorade jobbet. Totalt är nu 8,7 procent av kåren utan jobb,

Läs mer

Sidan 11 Prisfall i Malmö. Sidan 13 Diagrambilaga

Sidan 11 Prisfall i Malmö. Sidan 13 Diagrambilaga Mäklarbarometern Kvartal 4 25 januari 12 Sidan 3 Boprisprognosen pekar uppåt Sidan 5 Samstämmig regional uppgång Sidan 6 Spirande optimism i Stockholm Sidan 8 Accepterat pris blir inte lägre pris Sidan

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Faktaunderlag om de nordiska bostadsmarknaderna 1995-2010 Jón Rúnar Sveinsson bearbetade i november 2009 på basis av skriften Finanskrisen och bostadsmarknaden

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 3 16 Oktober 2014

Mäklarbarometern Kvartal 3 16 Oktober 2014 Mäklarbarometern Kvartal 3 16 Oktober 2014 Sidan 3 Storstäder sätter nya bostadsrekord Sidan 6 Indikatorer i topp Sidan 7 Prisrekord i Stockholm Sidan 9 Acceleration i Göteborg Sidan 11 Optimism i Malmö

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014

Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014 Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014 Sidan 3 Uppgången fortsätter Sidan 6 Optimismen frodas Sidan 7 Stockholm i täten Sidan 9 Stark bostadsmarknad i Göteborg Tor Borg Ekonomiska Sekretariatet, SBAB

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Pressmeddelande 009-07-0 Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Fastighetsmäklarnas bedömning är att marknaden för småhus och bostadsrätter

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Storstadspriser Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Sidan 3 Spretigt på bostadsmarknaden Sidan 5 Bostadsrätter unga färgade av 15 års uppgång Sidan 6 Lägre

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2011-08-15 Publicerad i augusti 2011 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll Den ekonomiska

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20,

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 2015 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 10 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com

Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com

Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015

Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015 Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015 Sidan 3 Svalare bostadsmarknader Sidan 6 Indikatorerna på väg ned Sidan 7 Uppdrivna förväntningar Sidan 8 Stockholm bromsar in Sidan 10 Riskabelt i Göteborg Sidan

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2012-09-07 Publicerad i september 2012 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se 1 (11) Bolånemarknaden

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Kommuner. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2012.

Kommuner. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2012. ByggAnalys 7. 212 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Uteförskolan Totte i Tottarp. Här ska barnen inte bara kunna leka ute. Även sagoläsning och sömn ska

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

Högt belägen tomt i Åre Sadeln. Övre Sadeln ÅreBjörnen

Högt belägen tomt i Åre Sadeln. Övre Sadeln ÅreBjörnen Högt belägen tomt i Åre Sadeln Övre Sadeln ÅreBjörnen ÖVRE SADELN 0MRÅDET Vacker tomt i fantastisk miljö Acceptpris 1.875.000 kr Tomtarea ca. 1.267 kvm fastighetsbeteckning Åre-Svedje 1:407 INTRO Åre

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. januari 2015 1

Mäklarstatistik - t.o.m. januari 2015 1 Mäklarstatistik - t.o.m. januari 2015 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik till och med januari månad år 2015. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform:

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker ! Pressmeddelande från SKOP om 16 mars 211 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Stabila prisförväntningar för villor och bostadsrätter - Men i Stockholmsregionen stiger prisförväntningarna - Allt fler

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2013

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2013 Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2013 Sidan 3 Överträffade förväntningar Sidan 6 Toppnoteringar för indikatorerna Sidan 7 Rykande het marknad i Stockholm Sidan 9 Bra drag i Göteborg Från vänster: Tor

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby augusti 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län månad 2014 2 020 (7,1 %) 954 kvinnor (6,9 %) 1 066 män (7,4 %) 529 18-24

Läs mer

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Sverige har enligt alla bedömare bostadsbrist idag. Det innebär en stor ekonomisk och social kostnad

Läs mer

Bostadsbyggande i Dalarna

Bostadsbyggande i Dalarna Bostadsbyggande i Dalarna Kommunal samverkan regionalt för att lösa ett samhällsproblem Bengt-Åke Rehn - ordförande rådet miljö-bygga-bo i Region Dalarna Bengt Welin - utredare 1 Bostadsfrågorna uppmärksammas

Läs mer

Rapport 2014:2. Regionala skillnader i bostadssektorn

Rapport 2014:2. Regionala skillnader i bostadssektorn Rapport 2014:2 Regionala skillnader i bostadssektorn Regionala skillnader i bostadssektorn Boverket januari 2014 Titel: Regionala skillnader i bostadssektorn Rapport: 2014:2 Utgivare: Boverket januari

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Vad kostar det låga bostadsbyggandet?

Vad kostar det låga bostadsbyggandet? Vad kostar det låga bostadsbyggandet? En konsekvensanalys för Stor-Göteborg WSP Analys & Strategi på uppdrag av HSB och Västsvenska Handelskammaren Sandra Zätterström 031-83 59 92 sandra.zatterstrom@handelskammaren.net

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Hushållens boendeekonomi

Hushållens boendeekonomi Rapport 2012:3 REGERINGSUPPDRAG Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna hushåll att spara till en kontantinsats till en bostad Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER

SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER FÖRORD Sverige sägs vara ett av länderna i Europa som urbaniseras i snabbast takt. Det är på många sätt en positiv utveckling. I städerna

Läs mer

Framtidens boende och bostäder

Framtidens boende och bostäder Framtidens boende och bostäder Maria Pleiborn, 2015-04-24 @MariaPleiborn Trenden idag: Det är de stora som växer på de smås bekostnad Årlig tillväxttakt i genomsnitt 1990-2012, % 1,50 Samband mellan storlek

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Stefan Attefall, bostadsminister Länsstyrelsen i Västmanlands bostadsseminarium 1 november 2013 Bygger minst i Norden Antal påbörjade bostäder per 1000 invånare

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2013-06-30 Omsättningen har ökat i och med försäljningen av aktierna i intressebolagskoncernen TVKF 1 AB som istället ersatts av direkt ägda hel- och delägda vindkraftverk.

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Skandias plånboksindex. Mars, 2014 2014-03-17

Skandias plånboksindex. Mars, 2014 2014-03-17 Skandias plånboksindex Mars, 2014 2014-03-17 1 Sammanfattning Skandias Plånboksindex för första kvartalet 2014 visar att hushållens optimism fortsätter att öka medan sparviljan sjunker dramatiskt. Det

Läs mer