I detta utskick: BYGGBRANSCHEN I SIFFROR v.10 Byggtorget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I detta utskick: BYGGBRANSCHEN I SIFFROR v.10 Byggtorget"

Transkript

1 Välkommen Så här läser du Byggkontakt Byggkontakt är väldigt enkel att läsa. Du behöver Acrobat Reader för att kunna läsa PDFen. Senaste version hittar du här, www. adobe.se Du navigerar mellan sidorna genom förflytta dig med pilarna eller genom att skriva in önskat sidnr i Acrobat. Du kan också zooma in eller ut för att förstora vissa delar av sidan. Vill du se Byggkontakt som uppslag kan du välja det under Visa-menyn i Acrobat. Här kan du också välja om du vill se bara en eller flera sidor samtidigt. Önskar du läsa Byggkontakt på din läsplatta eller i din smartphone så laddar du ner hela tidningen på Här kan du också ladda ner en högupplöst version direkt ner i datorn. Mycket nöje och härlig läsning! I detta utskick: BYGGBRANSCHEN I SIFFROR v.10 Byggtorget

2 NLP:s nybyggda lager, Västerås Snyggt, tryggt och funktionellt Vi tycker att du ska ställa riktigt höga krav när du investerar i nya portar, galler, grindar eller i en ny lastbrygga. Det ska fungera smidigt och effektivt i alla lägen. Och en modern port ska naturligtvis kunna bidra till att hålla alla värmeekonomiska kalkyler. Att den dessutom har en snygg design som ger hela byggnaden ett lyft är minst lika självklart. När du väljer Hörmann får du allt det här. Och som en extra trygghetsbonus kommer vår servicebil inom 24 timmar om det nu, mot alla odds, skulle bli något krångel med porten. Garageportar Industriportar Vill du veta mer? Tfn: E-post: Officiell samarbetspartner till Svenska Fotbollförbundet

3 BYGGBRANSCHEN I SIFFROR v.10 AV ANDERS MELLDÉN BI:s konjunkturbedömning: Byggindustri i motvind Enligt Sveriges Byggindustriers (BI) senaste konjunkturbedömning gör den svaga tillväxten i svensk ekonomi att byggindustrin möter en isande motvind den närmaste tiden. Bostadsinvesteringarna minskar, lokal- och anläggningsbyggande utvecklas svagt, vilket totalt sett gör att bygginvesteringarna minskar i år. Enligt prognosen gör den långsamma återhämtningen i världsekonomin att svensk ekonomi utvecklas trögt , men att bostadsinvesteringarna ändå förväntas öka under senare delen av perioden. Bostäder blir den svagaste delsektorn i år, men stärks nästa år. Tråkigt nog verkar lokalbyggandets positiva utveckling gå mot sitt slut. Det beror dels på att gruvindustrins lokalbehov nu är mättat, dels på att de offentliga lokalinvesteringarna börjar minska 2014, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier. Den låga investeringstakten inom byggindustrin leder även till att sysselsättningen minskar i år för att sedan plana ut under Byggföretagen behöver fortfarande rekrytera arbetsledare och platschefer, men den försvagade konjunkturutvecklingen dämpar tillfälligt rekryteringsproblemen, framför allt på yrkesarbetarsidan, säger Johan Deremar. Arbetslösheten bland byggjobbare nu 12 % Arbetslösheten fortsätter öka i byggbranschen. Enligt Byggnadsarbetaren var personer öppet arbetslösa eller i olika arbetsmarknadsåtgärder i januari i år. Det innebär en arbetslöshet på 12 procent. I antal personer var drygt fler byggnadsarbetare arbetslösa i januari i år jämfört med i januari förra året. Siffrorna bygger på statistik från Arbetsförmedlingen. 9 gånger fler varslade Jämför man antalet varsel i byggbranschen i januari i år med samma period förra året, var det 9 gånger fler varslade i år. Totalt var 903 personer från 35 företag i byggbranschen varslade om uppsägning i januari. Förra året var siffran 111 personer. Detta enligt Byggnadsarbetaren. Minskat bostadsbyggande 2012 Enligt de preliminära uppgifter om påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter som SCB nyligen presenterat påbörjades under 2012 byggande av lägenheter. Detta innebär en minskning med 23 procent jämfört med 2011 då lägenheter började byggas. Antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus minskade med 16 procent till lägenheter, medan påbörjandet i småhus minskade med 39 procent till Av antalet lägenheter i flerbostadshus var 45 procent hyresrätter. (Siffrorna för 2012 är uppräknade med 11 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren.)

4 Tillverkning och försäljning av knuttimrade villor efter kundens önskemål! Tel Mobil: , E-post: OllasHalv.indd

5 Kostnader för elkraft sjönk med 6,5 % Mellan januari 2012 och januari 2013 steg faktorprisindex med 1,7 procent. Entreprenörens kostnader steg med 1,9 procent och ökade kostnader för byggmaterial hade den största påverkan på detta. Intressant är också att kostnaderna för elkraften sjönk med hela 6,5 procent vilket gjorde att gruppen Transporter, drivmedel, elkraft gick ned med 1,9 procent. Källa: SCB Stillastående småhuspriser Priserna på småhus var oförändrade under fjärde kvartalet 2012 i jämförelse med tredje kvartalet. På länsnivå steg priserna i 10 av 21 län med största prisuppgången i Norrbottens län med 6 procent, följt av Dalarnas och Värmlands län med 3 procent. Fem län redovisar sjunkande priser och störst nedgång återfinns i Västerbottens län med 2 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm och Stor-Göteborg var priserna oförändrade under fjärde kvartalet, medan priserna i Stor-Malmö sjönk med 2 procent. Jämför man med motsvarande period ett år tidigare har småhuspriserna stigit med drygt 2 procent i snitt i hela landet. 2 miljoner kronor var det genomsnittliga priset för ett småhus under fjärde kvartalet 2012, men priset varierar från drygt 1 miljon kronor till strax över 3,7 miljoner kronor. Inget läns snittpris ligger dock längre under 1 miljon. Stor efterfrågan på välutbildad personal, mindre på gymnasieutbildade Trots dystra siffror generellt sett visar statistik från SCB att efterfrågan på högskole- och civilingenjörer inom byggnadsteknik och lantmäteri är stor. Över 60 procent av arbetsgivarna som anställer dessa grupper uppger att de sökte ny personal förra året. Mindre eftertraktade var de gymnasialt byggutbildade. Av de tillfrågade arbetsgivarna var det knappt 30 procent som sökt arbetskraft med denna utbildning under Arbetsgivarna uppger även att tillgången på nyutexaminerade arbetssökande är god, medan det råder brist på arbetserfarna. 9 % planerar flytt I januari 2013 hade drygt 9 procent av hushållen planer på att bygga eller köpa hus eller lägenhet inom ett år. Andelen hushåll som hade planer på att använda någon större summa pengar för förbättringar av bostads- eller fritidshus var drygt 23 procent i januari Källa: SCB 63 miljoner i vinst för svenska Veidekke Veidekke har i Sverige cirka anställda och en omsättning på cirka 4,1 miljarder kronor (2011). I sin årsrapport för 2012 redovisas en vinst på 63 miljoner svenska kronor

6 Fördubblade huspriser sedan 1996 ett resultat av bostadsbrist? Sedan 1996 har huspriserna i Sveriges samtliga län mer än fördubblats, exklusive inflation. Detta skriver Boverket vars senaste marknadsrapport visar att de viktigaste förklaringarna till ökningen är ökade inkomster, förväntningar om stigande priser och låga räntor. Rapporten heter Drivs huspriserna av bostadsbrist? och här undersöker Boverket vad det är som gör att priserna ökar och minskar under kortare tidsperioder. Bostadsbrist till följd av ökade inkomster förklarar i genomsnitt drygt hälften av husprisuppgången. Boendetätheten har däremot endast påverkat priserna positivt i storstadsregionerna i de övriga länen har boendetätheten haft ingen eller en dämpande effekt på priserna, säger Alexandra Leonhard, marknadsanalytiker på Boverket. Boverkets beräkningar visar att husprisökningen sedan 1996 inte enbart kan förklaras av faktorer som stigande inkomster, ökande boendetäthet och låga räntor. Ökningen beror också på bakåtblickande förväntningar ökade priserna igår förväntar man sig att de kommer att fortsätta öka imorgon. I Stockholms län har huspriserna ökat med 162 procent sedan 1996, 46 procent av höjningen kan förklaras av att inkomsterna ökat. Spekulationer på grund av förväntningar på marknaden ligger bakom 30 procent av ökningen och den ökade boendetätheten kan förklara 21 procent av ökningen. I Skåne län har prisökningen varit i stort sett lika stor. Även här ligger inkomstökningar och spekulationer bakom. 3 procent kan också förklaras av den så kallade Danmarkseffekten, att närheten till Danmark påverkade huspriserna positivt fram till mitten av 2007, sedan dess har effekten avtagit och är numera negativ. Gubbarna styr byggsverige Gubbindex är en granskning som Svevias tidning På Väg gjorde förra året och i år. Årets undersökning visar återigen att byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast 18 procent i de stora entreprenadbolagens. Så här ser det ut i ett urval av byggföretagen och organisationerna. Andel män: Veidekke: 86 % NCC: 82 % Skanska: 78 % Svevia: 75 % BI:s styrelse: 100 % Byggnads styrelse: 100 % Stor ökning av konkurser i byggbranschen Företagskonkurserna ökade med 14 procent i januari månad. Som tidigare är ökningarna störst inom byggindustrin, transportsektorn och partihandeln, enligt konkursstatistik från UC. Konkurserna inom byggindustrin ökade med så mycket som 48 procent under januari jämfört med förra året. Rekordhög elproduktion 2012 Nettoexporten av el var den högsta någonsin, vindkraften slog nytt rekord och så gjorde också den totala elproduktionen under Allt regnande under förra året gav dessutom den tredje högsta produktionen från vattenkraft någonsin. Det visar ny elstatistik över 2012 från Energimyndigheten. Elproduktionen under 2012 blev 161,6 TWh, vilket är 10 procent högre än under 2011 och den högsta någonsin. Den höga elproduktionen gav ett överskott på 19,6 TWh som nettoexporterades till andra länder, vilket även det är den högsta nivån någonsin. Vattenkraften stod 2012 för 48 procent av den totala elproduktionen medan vindkraftens andel motsvarade 4,4 procent. 1,65 miljarder före skatt blev Skanskas vinst under sista kvartalet förra året. En ökning med 25 procent jämfört med samma period året innan. Orderingången minskade under samma period från ett värde på 41 miljarder kronor till cirka 32 miljarder kronor. Källa: Byggnadsarbetaren Svevia gör förlust Efter bolagiseringen av Vägverket Produktion, som blev Svevia, var bolaget ett av Sveriges största med 2400 anställda och en omsättning på 7 miljarder. När 2012 nu är avslutat redovisas dock en förlust med 461 miljoner kronor samt minskad orderingång, meddelar Maskinentreprenören. Verksamhetsåret 2012 blev ett år med mycket stora förluster. Ett batteri av åtgärder har startat under året och kommer att prägla Svevia de närmaste åren. Successivt ser vi nu ett resultatorienterat, specialiserat och konkurrenskraftigt Svevia ta form. Målet är ett lönsamt bolag och en affärsmässig kultur i hela organisationen, säger VD Torbjörn Torell. Enligt Torell är det negativa resultatet främst hänförbart till Division Anläggning. Vinstminskning för Peab Peabs resultat sjönk som väntat under 2012, skriver SVD. Resultatet före skatt låg för fjärde kvartalet 2012 på 236 miljoner kronor. Samma period året innan var siffran 430 miljoner. Omsättningen uppgick till miljoner kronor, jämfört med miljoner kronor ett år tidigare.

7 Lurigt med positiv elolycksstatistik Förra året förolyckades endast en person i elolycka. Det var det lägsta antalet på 110 år och positiv statistik generellt för elolyckor som beror på säkrare produkter och säkrare arbetsmetoder, enligt Elsäkerhetsverket. Men på Elektriska Installatörsorganisationen, EIO, är man förstås inte lika positiv. Där menar man att bland annat hemmafixartrenden gör att det finns mörkertal bland elolyckorna. Elsäkerhetsverket fick kännedom om 438 elolyckor 2011, men mörkertalet bland lekmän är stort. Socialstyrelsens skattningar tyder på att inte mindre än personer sökte akut vård till följd av skador från elapparater 2010, främst för hushållsbruk. Detta är siffror som vi måste ta på största allvar. Bara några dagar efter rapporten om antalet dödsfall gick myndigheten ut i ett pressmeddelande och varnade om en farlig laddare som i ett antal fall gett elchocker. Sverige är långtifrån elsäkert, säger Johan Martinsson på EIO. Peab bygger järnväg för 1,18 miljarder Peab har fått uppdraget att bygga ut järnvägen på sträckan Barkarby-Kallhäll i projekt Mälarbanan. På den 8 kilometer långa sträckan skall Peab utföra mark- och spårarbeten för fyra nya spår, breddning av befintliga järnvägsbroar, ledningsomläggningar, stödmurar med mera. Detta är den första etappen i utbyggnaden mellan Tomteboda och Kallhäll i nordvästra Stockholm. Arbetet ska ske i utökad samverkan med Trafikverket och projektören Vectura och uppdraget är värt 1,18 miljarder kronor. Arbetet beräknas vara klart under Sundbyberg snabbast växande igen Sundbyberg är den kommun som procentuellt fortsätter att växa mest i Sverige; tre procent under förra året. Det visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån som presenteras idag. Sundbyberg hade vid årsskiftet invånare. Många vill flytta till Stockholmsregionen men bostadsmarknaden är tuff. I Sundbyberg ser vi till att bygga bostäder så att människor faktiskt kan flytta hit. Och vi bygger blandat, såväl villor och radhus som bostadsrätter och hyresrätter. Även studentlägenheter är på gång. I Sundbyberg finns något för alla, säger Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande (S) i Sundbyberg. Under 2012 ökade invånarantalet i Sundbyberg med personer, eller 3, 07 procent. Milstolpen invånare nåddes i april och vid årsskiftet hade sundbybergarna blivit nästan 800 ytterligare. Att så många vill bo här är fantastiskt, det är roligt att vår kommun är populär. Våra goda kommunikationer är säkert en bidragande orsak och när tvärbanan öppnar blir det ännu lättare att ta sig till Sundbyberg. Vi fortsätter nu våra storsatsningar på förskola och skola för att möta behovet hos de allt fler barnfamiljer som flyttar till vår stad, säger Jonas Nygren.

8

9 5 000 fler kan ta liften i Åre Lagom till vintersäsongen invigs tre nya liftar i Åre. Totalt ökas därmed kapaciteten i systemet med personer. I en av de största investeringar på liftar som någonsin gjorts i Åre byggs tre nya moderna stolliftar. Liftarna ägs av Tegefjäll Linbane AB och Sadeln Fjällgården Linbane AB. SkiStar AB, som är en av delägarna i de båda bolagen, kommer att arrendera och driva liftarna. Hälften av planerade bostäder i Stockholms län försenas Det byggs för lite bostäder i Stockholm. Mer än hälften av de planerade lägenheterna med byggstart är försenade och den främsta orsaken är kommunernas tröga detaljplanearbete. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av Stockholms Byggmästareförening. Stockholms stad satsar på att vara en miljonstad år 2024 och för att klara denna befolkningsökning behöver staden nya bostäder eller per år. Förra året påbörjades det ungefär bostäder i hela Stockholms län, säger Elisabeth Martin, regionchef Sveriges Byggindustrier Öst. Antalet påbörjande bostäder i Stockholms län minskade med närmare 20 procent under 2012 jämfört med den redan låga nivån En färsk prognos från Sveriges Byggindustrier visar dock att bostadsbyggandet sakta tar fart under 2013 och att uppgången fortsätter Även om vi ser en återhämtning framöver visar vår undersökning att det saknas färdiga detaljplaner i kommunerna och då kommer det ändå inte att kunna påbörjas tillräckligt många nya bostäder, kommenterar Elisabeth Martin. Ett ytterligare problem som hindrar bostadsbyggandet är tillämpningen av parkeringsnormer och bullerkrav som gör det extra svårt att bygga små lägenheter i en storstad. Med ändrade regler skulle det gå att tillföra en stor volym nya bostäder och speciellt mindre lägenheter som det är en stor efterfrågan på. Vi vill föra en dialog med länets kommuner och länsstyrelsen i syfte att ändra parkeringsnormerna och bullerkraven för att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande, avslutar Elisabeth Martin. Undersökningen från Stockholms Byggmästareföreningen genomfördes i januari 2013 och avsåg byggprojekt i Stockholms län på över 100 miljoner kronor med planerad byggstart enligt Byggfaktas databas. Av totalt planerade lägenheter uppgav byggherrarna att är försenade på grund av detaljplanearbetet. Den bästa akustiken hörs inte. MÄTNING n PROJEKTERING n PROBLEMLÖSNING n UTBILDNING --- LÄS MER PÅ

10 Köpläge för fjällstugor Fjällsäsongen har dragit igång på allvar och för den som drömmer om en egen fjällstuga råder just nu köpläge. Det visar av SkandiaMäklarnas undersökning Mäklarforum där 60 procent av mäklarna tror att priset för fjällstugor kommer sjunka med 5-10 procent de kommande månaderna. Lika många (60 procent) tror att utbudet av fjällstugor till salu kommer att öka. Vidare visar undersökningen att den genomsnittlige fjällstugeköparen är år gammal och är redo att betala runt 1,4 mkr för en stuga i fjällen. Mäklarforum är SkandiaMäklarnas återkommande undersökning där mäklarna uppskattar prisutveckling och andra trender på bostadsmarknaden. Undersökningen genomfördes första veckan i februari 2013 Resultatet är baserat på uppskattningar från de SkandiaMäklare på kontor som säljer fjällstugor (Sälen, Östersund, Umeå och Falun). Underlaget är baserat mäklarnas samtal med över 110 spekulanter. De prisprognoser som mäklarna levererar visar att 20 procent tror på stillaliggande priser och 20 procent tror på en svag ökning med upptill 5 procent. Majoriteten av mäklarna (60 procent) tror dock att priserna på fjällstugor kommer sjunka med 5-10 procent de kommande månaderna. Vidare spås en ökning av saluförda fjällstugor den kommande perioden, det menar 60 procent av mäklarna medan 40 procent tror att nivån blir som förra året. - Det är oftast semesterboendet som får stryka på foten först när det blir sämre tider. Jag tror att det kan vara ett bra köpläge för fjällstugor nu om man ser det på lite längre sikt och inte behöver sälja med vinst inom kort, säger Fredrik Helmstrand, VD på SkandiaMäklarna. Undersökningen visar att det i regel tar ett år innan spekulanten slår till och köper en fjällstuga och att man då har tittat på ungefär sex objekt innan. Majoriteten av fjällstugeköparna är beredda att betala mellan 1,3-1,45 mkr för en stuga och 75 procent håller sig till den nivån medan övriga betalar cirka 20 procent mer. Den absolut billigaste fjällstugan i anslutning till en skidort kostar uppskattningsvis kr men är då en enklare stuga av fritidshuskaraktär och inte med toppläge. Närhet till liftsystem och bastu är viktiga faktorer för fjällstugespekulanten. Dock är åretruntstandard och öppen spis de faktorer i fjällstugan som värderas högst (se ranking nedan). Prisprognos för fjällstugor 20% av mäklarna tror på stillaliggande fjällstugepriser 20% av mäklarna tror på fjällstugepriserna kommer öka med 0-5% 60% av mäklarna tror att fjällstugepriserna kommer sjunka med 5-10% Den absolut billigaste fjällsugan kostar kr (snittpris). Detta är ett uppskattat värde för en enklare fjällstuga av fritidshuskaraktär med indragen el och avlopp. Inte med bästa läget men i anslutning till skidort. Utbud och spekulanter 60% av mäklarna tror att utbudet av fjällstugor till salu kommer att öka med mellan 10-20% 40% av mäklarna tror att nivån blir som i fjol Genomsnittet för antalet spekulanter/objekt är st. Fjällstugespekulanten Är år gammal Letar i snitt drygt ett år efter rätt stuga innan man slår till Går i snitt på 5-6 visningar innan man hittar rätt Majoriteten av fjällstugeköparna är beredda att betala cirka kr för en fjällstuga (snittvärde). Och när de väl slår till betalar ungefär 75 % det pris de hade tänkt sig medan 15 % betalar cirka 20 % mer. Värdefaktorer för fjällstuga (rangordnat) Viktigaste faktorerna för fjällstugeköparen är att stugan är/har (graderat på skalan 1-4, där 1 = inte viktigt och 4 = är mycket viktig): Åretruntstandard (mest viktigt) 3, 8 Öppen spis 3,6 Skidavstånd till lift och utsikt över fjället 3,2 Bastu 3,0 Närhet till grannar 2,4 Balkong (minst viktigt) 2,0 Nyheter och artiklar varje dag:

11 Byggtorget Fungerar dina rökluckor? Vi kan hjälpa dig. För mer info, kontakta ditt närmaste Anticimex-kontor eller besök anticimex.se PROGRAMVAROR OCH TJÄNSTER FÖR HELA BYGGPROCESSEN Stambyte i skyddsrum?! DEVIreg Touch Dyrt, svårt, regler? Kontakta oss så får du råd! Intelligent och energismart styrning av golvvärme Bronsyxegatan 8, MALMÖ ons 75x35.indd 1 _73x35mm.indd 1 Järven Akustiks kunskap och tradition sträcker sig mer än 30 år bakåt i tiden. Besök devi.se Golvvärme MultiSystem Solvärme Järven Plast & Smide AB Bromsvägen 3, Örnsköldsvik Tel: Fax: Täckskiktsmätare 15:21 Micro Covermeter 8020 Mätare för bestämning av armeringsjärnets djup och riktning. Nu kan du växla mellan mätdjup mm och mm med samma mätsond www. thermotech.se BETONG - BALLAST - CEMENT - GEOTEKNIK S. Långebergsgatan V. Frölunda Tel Fax /17/2012 9:57:46 AM Vi bygger allt i stål! Industribyggnader, idrottshallar och avancerade stålkonstruktioner är vår specialitet. Fackverksbalkar och stålstommar likaså. Går ni i byggtankar? kontakta Ranaverken! Hem för alla, hela livet - Golvbeläggningar - Brett utbud av epoxibaserade produkter för golvbeläggning. Bostaden ska kännas som din bas, en trygg plats för dig att samla kraft, lust och energi. Livets många kursändringar gör att bostaden i många stycken speglar ditt liv. Lindesbergsbostäder AB Banvägen 28, Box 2, Lindesberg Tfn: Fax: w w w. n i l s m a l m g r e n. s e specialisten på spiskåpor för bostäder och storkök. Vi har spiskåpor för varje smakriktning och miljö till det gammaldags eller moderna köket. Tovenco AB, Box 39, Hedesunda Tel

12 Byggtorget ALUFIX Det moderna och flexibla skyddsräcket för plana tak Telefon: Forssellstrappans breda sortiment omfattar raka, runda och svängda trappor, vil- och trapplaner, räcken samt golvplattor. Terrazzoytor i en mängd olika kulörer öppnar stora möjligheter vid den estetiska utformningen av trapphuset. Hotell på hjul. på hjul. Hotell Hyr Hotell en KABE. Hyrpå enhjul. KABE. Tel: Fax: Arbetsplatsboende. Arbetsplatsboende. Rikstäckande distribution. Rikstäckande distribution. Hyr en KABE. Arbetsplatsboende. Rikstäckande distribution. w w w.alloc.se Telefon Telefon Internet Internet Mekaniska Prövningsanstalten har arbetat med brandskyddsfrågor och besiktningsverksamhet sedan år 1924 och har idag 15 st certifierade ingenjörer inom brandlarm, sprinkler, inbrott och gassläcksystem. Företagets ingenjörer verkar som rådgivare, besiktningsmän och kontrollanter inom respektive område. Telefon Internet NYA STEG OCH NYA MÖJLIGHETER MED VÅR TERRA AV SBCS CERTIFIERADE BESIKTNINGSMÄN FÖR BRANDSKYDDSANLÄGGNINGAR BRANDLARM INERTGAS SPRINKLER KOLSYRA Månskärsvägen 9, 4 tr KUNGENS KURVA Tel: Fax: Tfn: Fax: HISSAR SKAPAR TILLGÄNGLIGHET! I samarbete med Totalleverantör av byggnadsstommar Besök vår hemsida för mer information o

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer

MARKNADSRAPPORT APRIL 2017

MARKNADSRAPPORT APRIL 2017 MARKNADSRAPPORT APRIL 2017 MARKNADSRAPPORT APRIL 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige steg med 0,8 procent jämfört med föregående månad.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

BostadStorstad H2 2016

BostadStorstad H2 2016 Februari 2017 Pernilla Johansson Tarek Zaza BostadStorstad H2 2016 Köpkraft och bostadspriser: Lägst risk i Skåne Byggandet går framåt och 2016 blev ett toppår. Men byggandet understiger behovet och priserna

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer KONJUNKTURRAPPORT Ventilationsinstallationer 2000-12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KVARTAL 1-4 2008 Mars 2009 Ventilationsinstallationer Mkr, 2008 års priser Regional

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Kraftiga prisuppgångar på marknaden förefaller drivas av fundamenta

Kraftiga prisuppgångar på marknaden förefaller drivas av fundamenta Bakgrund Det pågår en intensiv debatt om huruvida det föreligger en boprisbubbla som kan få allvarliga konsekvenser för samhällsekonomin Debatten rör främst Stockholmsregionen, även om också andra delar

Läs mer

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 För elfte månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet?

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? Byggkonjunkturen 2015 Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? FASADDAGEN, MALMÖ BÖRSHUS, 2015-02-05 Fredrik Isaksson Chefekonom Fasaddagen 2015 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Mellan juni och juli steg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 0,3

Läs mer

BostadStorstad H1 2016

BostadStorstad H1 2016 November 2016 Pernilla Johansson Joakim Wernberg BostadStorstad H1 2016-2016 ett toppår, men det räcker inte Byggandet går framåt och 2016 ser ut att kunna bli ett toppår, men det räcker inte på långa

Läs mer

MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017

MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige sjönk med 1,9 procent jämfört med föregående

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 Arbetslöshet fortsätter öka i Halland Sedan drygt ett år tillbaka ökar arbetslösheten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Sidan 3 Småhusmarknaderna accelererar Sidan 6 Försiktiga förväntningar Sidan 7 Dämpad uppgång i Stockholm Sidan 9 Stabilt uppåt i Göteborg Sidan 11 Malmö i täten

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort,, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer maj 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN Inget ökat bostadsbyggande 2012 Under 2011 påbörjades 24 500 bostäder, enligt Boverkets senaste bedömning av bostadsbyggandet.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014 Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014 Sidan 3 Mot nya rekord Sidan 6 Återhållsam optimism Sidan 7 Rekordhet Stockholmsmarknad Sidan 9 Prisuppgång i Göteborg Sidan 11 Malmö på väg i kapp Tor Borg Ekonomiska

Läs mer

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 november 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län Konjunkturen i euroområdet ser ut att dämpas rejält och exportefterfrågan

Läs mer

Byggkonjunkturen hamrar sig fast

Byggkonjunkturen hamrar sig fast Byggkonjunkturen hamrar sig fast STRATEGISK LOKALFÖRSÖRJNING, SCANDIC HASSELBACKEN, 2017-04-05 Johan Deremar Nationalekonom Makroekonomiska förutsättningar SVERIGES BYGGINDUSTRIER 3 Index Optimismen återvänder

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av augusti månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av augusti månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm 11 september 2013 Marcus Löwing Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Västmanlands län september 2013 12 940 (10,3 %) 6 289 kvinnor (10,6 %) 6 651 män

Läs mer

BostadStorstad Q4 2015

BostadStorstad Q4 2015 December 2015 Per Tryding Jessica Ulfgren BostadStorstad Q4 2015 - Hellre tunnelbana än hiss? BostadStorstad är Handelskammarens index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2015 Arbetslöshet fortsätter öka men bara i södra Halland Arbetslösheten ökar för tredje

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 Arbetslösheten ökar sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har ökat i stort sett

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 Fått arbete Under september påbörjade 890 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bo Gustavsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015 Fått arbete Antalet personer som fick arbete var under augusti 1 229 i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8)

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8) juni 211 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-35546 1 (8) Sammanfattning Den konjunkturförändring som kunde skönjas under slutet av 21 kan sägas ha fortsätt under 211. Arbetslösheten fortsätter och sjunka

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Munka-Ljungby Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby,

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012 Övergångar till arbete fortfarande större än i riket i genomsnitt Under december påbörjade drygt 1 300 av alla

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Sidan 11 Prisfall i Malmö. Sidan 13 Diagrambilaga

Sidan 11 Prisfall i Malmö. Sidan 13 Diagrambilaga Mäklarbarometern Kvartal 4 25 januari 12 Sidan 3 Boprisprognosen pekar uppåt Sidan 5 Samstämmig regional uppgång Sidan 6 Spirande optimism i Stockholm Sidan 8 Accepterat pris blir inte lägre pris Sidan

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Kungsbacka har fortfarande den

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv Mars 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv Mars 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv4 2016 Mars 2017 Positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012 2012-05-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012 Omsättningen till arbete lägre än för ett år sedan, men bland ungdomar är Dalarna i topp i riket Under april påbörjade

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö 11 september 2014 Victor Tanaka Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län Augusti 2014 7 650 (10,4 %) 3 330 kvinnor (9,6 %) 4 300 män (11,2

Läs mer

Konjunkturen och bostadsmarknaden

Konjunkturen och bostadsmarknaden www.bygg.org Konjunkturen och bostadsmarknaden Bostadsdagen 2012 Fredrik Isaksson Chefekonom, Sveriges Byggindustrier Byggkonjunkturen 2/2012: Byggindustrin på lågvarv (publ. 30 maj 2012) Några av huvudpunkterna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Arbetslösheten i länet ökar sedan

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015 Arbetslöshet minskar inte längre Arbetslösheten har minskat sedan början av 2014.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 Omsättningen till arbete minskar men är på samma nivå som i januari Under februari påbörjade drygt 1 394 av alla

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 Fler arbetslösa Arbetslösheten har ökat sedan våren 2015. Ökningen beror till

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015 Arbetslöshet fortsätter öka i mellersta Halland Kungsbacka har fortfarande

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 900 i Skåne

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013

Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013 Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013 Sidan 3 Temperaturen stiger Sidan 6 Indikatorerna pekar uppåt Sidan 7 Het bostadsmarknad i Stockholm Från vänster: Tor Borg och Maria Landeborn, Ekonomiska Sekretariatet,

Läs mer

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2015 Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Uppgång väntas under de kommande månaderna Högre tempo på bomarknaden jämfört

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Fått arbete Under december påbörjade 550 1 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form av arbete, det vill

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Hög efterfrågan på bostäder i Norden

Hög efterfrågan på bostäder i Norden VINTER 2016 Hög efterfrågan på bostäder i Norden Media och räntan påverkar allt mer Stark tro på uppgång på den norska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight

Läs mer

Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 10 oktober 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län De senaste beräkningarna av nationalräkenskaperna som publicerades

Läs mer

Bostadsmarknaden fortsatt positiv i Umeå

Bostadsmarknaden fortsatt positiv i Umeå Bostadsmarknaden fortsatt positiv i Umeå Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 2016 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 13 2016 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Nyhet från

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 9 maj 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län april 2014 9 543 (7,2 %) 3 962 kvinnor (6,3 %) 5 581 män (8,0 %) 2 227

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Januari månad såg en större aktivitet på arbetsmarknaden i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 14 april 2015 Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under mars liksom under

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige HÖST 2014 Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige Arbetsmarknaden viktigaste påverkansfaktorn i Norge och Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Höst

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 För nionde månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Fortsatt positiv prisutveckling för både bostadsrätter och villor i Umeå

Fortsatt positiv prisutveckling för både bostadsrätter och villor i Umeå Fortsatt positiv prisutveckling för både bostadsrätter och villor i Umeå Aktuellt på bostadsmarknaden juni december 2016 gar och n i n d e Utr ter från rappor de planering ipan Övergr nr 2 2017 www.umea.se/kommun

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 3 16 Oktober 2014

Mäklarbarometern Kvartal 3 16 Oktober 2014 Mäklarbarometern Kvartal 3 16 Oktober 2014 Sidan 3 Storstäder sätter nya bostadsrekord Sidan 6 Indikatorer i topp Sidan 7 Prisrekord i Stockholm Sidan 9 Acceleration i Göteborg Sidan 11 Optimism i Malmö

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014 Arbetslösheten minskade med 1000 personer under 2014 Arbetsmarknadsläget

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö, 11 april 2014 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län mars 2014 7 978 (8,6 %) 3 525 kvinnor (8,0 %) 4 453 män (9,0 %) 1

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Blekinges näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 4 Småföretagsbarometern Blekinge län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1

Läs mer