Rolf Lindahl, (KD) Ingegerd Polbring, (C) Ledamot, , Curt Carlsson, (FP) Åse Afvander, (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rolf Lindahl, (KD) Ingegerd Polbring, (C) Ledamot, 100-108, 110-117 Curt Carlsson, (FP) Åse Afvander, (S)"

Transkript

1 Sida 1 (38) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:30 Bo Akterin, (M) Rolf Lindahl, (KD) Ordförande Ledamot Ingegerd Polbring, (C) Ledamot, , Curt Carlsson, (FP) Nenad Lukic, (S) Åse Afvander, (S) Ledamot Tjänstgörande ersättare Ledamot Suzanne Schöblom, (V) Tjänstgörande ersättare, , Glenn Larsson, (SD) Jan Andersson, (S) Inga Fingal, (FP) Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare, 109, 115 Passiva ersättare Anders Ögren, (SD) Inga Fingal, (FP) Övriga närvarande Bo Horndahl Förvaltningschef Fredrik Skaghammar Miljöchef Ingemar Bok Byggnadschef Susanna Alexandersson Arkitekt, Oscar Hedvall Byggnadsinspektör Thomas Embrink Sekreterare Justerare Justeringens plats och tid Glenn Larsson, (SD) Plan & bygg, , 08:00 Samhällsbyggnadsförvaltningen tfn TRANÅS fax

2 Sida 2 (38) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerare ANSLAG/BEVIS Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde den 20 maj Protokollet från bygg- och miljönämndens sammanträde den 20 maj 2015 är nu justerat. Den som vill läsa protokollet kan vända sig till stadshuset, plan- och byggavdelningen, Protokollet finns också på kommunens webbplats: Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast den 20 juni Underskrift

3 Innehållsförteckning Paragraf: Sida 3 (38) 100. Delegationsbeslut, miljö & hälsa Delegationsbeslut, plan & bygg Inspektionsrapporter Meddelanden Budgetrapport Styrkort BMN Planlistan Detaljplan Blodroten Detaljplan Bredstorp Detaljplan Kungsbacken 3: Val av ledamöter till Rådet för funktionsnedsatta Olägenhetsanmälan Kretsloppsprojektet Hubbarp 2:1, motorbana Höganloft Gjutaren 4, altan Tranås Säteri 2:1, fritidshus Mickelstorp 1:19, förhandsbesked enfamiljshus Hätte 2:61 m.fl. enbostadshus i grupp Sid

4 Sida 4 (38) 100 Delegationsbeslut enligt fastställd delegationsordning, miljö & hälsa Dnr Miljöinspektör Erik Wahlström Göberga 1:7 tillstånd mindre avloppsanläggning, Anders Lindén och Ann-Cathrine Lantz 0406/2015 Kappetorp 1:6, tillstånd kretsloppsanpassad avloppsanordning, Björn & Pernilla Warell 0410/2015 Galtås 1:8, tillstånd mindre avloppsanläggning, David Lago 0385/2015 Ebbarp 1:5, avloppsanläggning för spillvatten från häststall, Alexandra Skobe 0382/2015 Axeryd 1:7,anmälan miljöfarlig verksamhet, uppodling av annan mark än jordbruksmark, Martin Johansson 0316/2015 Tranås Säteri 1:4, yttrande till plan & bygg, nybyggnad fritidshus 0424/2015 Bullagärdet 12, yttrande till plan & bygg, uppställning villavagn 0489/2015 1:e miljöskyddsinspektör Björn-Allan Svensson Lundarp 1:1, förlängt hämtningsintervall sopor, Sören Andersson 0453/2015 Tismetorpet 1:8, uppehåll hämtning sopor, Harriet Lengqvist 0440/2015 Rosstorp 3:4, förlängt hämtningsintervall slam, Håkan Gelin 0454/2015 Äskebäck 2:1, uppehåll hämtning sopor, Dick Aronsson 0442/2015 Tärenäs 3:2, förlängt hämtningsintervall sopor, Raili Bäckström 0412/2015 Sötåsa 1:3, uppehåll hämtning sopor, Kjell Karlsson 0372/2015 Vaxskivlingen 22, förlängt hämtningsintervall sopor, Harry Torstensson 0371/2015 Bredstorp 3:1, yttrande till polisen, Cirkus Olympia 0423/2015 Nordstjärnan 12, yttrande till socialtjänsten, Restaurang Baronen 0460/2015 Miljöskyddsinspektör Lina Tillby Södra Dalen 9, avgift tillsyn, Tandvårdskliniken i Tranås AB 0076/2015 Vitsippan 14, avgift tillsyn, Tranås Folktandvård 0077/2015 Stapeln 3, avgift tillsyn, Tandvårdsteamet AB 0078/2015 Noshörningen 7, avgift tillsyn, Woodhouse i Tranås AB 0029/2015 Berget 1, avgift tillsyn, Bergets fotvård 0266/2015 Skruven 2, avgift tillsyn, Bosch Thermoteknik AB 0380/2015 Säby 2:15, värmepumpsanläggning, Marie Lindell 0472/2015 Stallberga 7:134, värmepumpsanläggning, Olov Rulander 0473/2015 Norraby 3:67, värmepumpsanläggning, Robin Ljungberg 0467/2015 Sjötorp 1:8, värmepumpsanläggning, Johan Larsson 0425/2015 Klosterås 1:2, värmepumpsanläggning, Thorbjörn Hedenberg 0451/2015 Grytbäcken 2:13, värmepumpsanläggning, Alexander Gustafsson 0433/2015 Livsmedelsinspektör Ann-Charlotte Andersson-Stenqvist Västermalm 23, avgift extra kontrolltid, Tranås Restaurang & Pub 0360/2015 Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör Mikael Larsson Norra Gyllenfors 9, avgift registrering, Apotek Hjärtat Retail AB 0461/2015 Norrmalm 13, avgift tillsynsbesök, Akilles fotvårdsklinik 0175/2015 Fösingstorp 1:16, avgift registrering dricksvattenanläggning, HVB Art 0375/2015

5 Sida 5 (38) 100 Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör Li Ohlson Malen 1, avgift tillsynsbesök, Tallbackens förskola, BU-nämnden 0448/2015 Korsörten 1, avgift tillsynsbesök, Fröafallsskolans gymnastikhall, BU-nämnden 0408/2015 Svanen 10, avgift tillsynsbesök, Brunnsparkens förskola, BU-nämnden 0431/2015 Adelöv 6:15, avgift tillsynsbesök, Adelövs friskola gymnastikhall 0315/2015 Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga delegationsrapporten till handlingarna

6 Sida 6 (38) Delegationsrapport enligt fastställd delegationsordning, plan & bygg Arbetsutskottet, bygglov Stallberga 7:48, Trafikverket, Plank 0117/2015 Norraby 3:94, Gustavsson Göran, Mur 0101/2015 Norra Dalen 4, Ferblin Fastigheter Ab, Tillbyggnad balkong/uteplats 0077/2015 Falkberget 23, Hsb Brf Falkberget, Parkeringsplatser 0094/2015 Byggnadsinspektör, bygglov Galtås 1:8, Lago David, Nybyggnad enbostadshus 0191/2014 Traktorn 7, Byggsvets Fastighets Ab, Nybyggnad förråd 0092/2015 Södra Framnäs 7, Ljungkrantz Fredrik, Tillbyggnad enbostadshus 0102/2015 Svänghjulet 5, Kyhlberg Eric och Denise Karlsson, Tillbyggnad enbostadshus, garage/förråd 0109/2015 Grusåsen 3, Ab Tranåsbostäder, Förbättring av entréfunktioner 0064/2015 Bygglovhandläggare, bygglov Buntmakaren 4, Silén Bo Och Lisskulla, Tillbyggnad enbostadhus, uteplats 0138/2015 Pluto 2, Haglund Andreas Och Sandra, Nybyggnad tillbyggnad, inglasning uteplats 0137/2015 Brämsahem 1:5, Pihl Lars-Göran, Nybyggnad tillbyggnad, altantak 0136/2015 Klockljungen 1, Karlsson Kenny, Tillbyggnad enbostadshus 0128/2015 Vätinge 1:109, Bergquist Johann, Tillbyggnad enbostadshus 0126/2015 Hjälmaryd 3:4, Trafikverket, Plank 0115/2015 Fjällskivlingen 17, Trafikverket, Plank 0116/2015 Stallberga 7:2, Trafikverket, Plank 0118/2015 Tranåskvarn 1:3, Tmt Design Ab, Skyltanordning 0114/2015 Stigen 1, Viskonts Johan, Ändring av byggnad (garage) 0104/2015 Startbesked Traktorn 7, Byggsvets Fastighets Ab, Nybyggnad förråd 0092/2015 Älmås 1:4 (Älmås Udde 16), Dunåker Håkan Och Susanne, Nybyggnad förråd, attefallshus 0142/2015 Buntmakaren 4, Silén Bo Och Lisskulla, Tillbyggnad enbostadhus, uteplats 0138/2015 Pluto 2, Haglund Andreas Och Sandra, Nybyggnad tillbyggnad, inglasning uteplats 0137/2015 Brämsahem 1:5, Pihl Lars-Göran, Nybyggnad tillbyggnad, altantak 0136/2015 Älmås 1:4, Grahn Bodil, Installation eldstad 0139/2015 Södra Framnäs 7, Ljungkrantz Fredrik, Tillbyggnad enbostadshus, uteplats 0102/2015 Svänghjulet 5 Kyhlberg Eric och Denise Karlsson, Tillbyggnad enbostadshus, garage/förråd 0109/2015 Klockljungen 1, Karlsson Kenny, Tillbyggnad enbostadshus 0128/2015 Stallberga 8:16, Löfgren Andreas, Nybyggnad garage/förråd 0059/2015 Vätinge 1:109, Bergquist Johann, Tillbyggnad enbostadshus, skärmtak 0126/2015 Dnr

7 Sida 7 (38) Grusåsen 3, Ab Tranåsbostäder, Förbättring av entréfunktioner 0064/2015 Rockebro 7:83, Svensson, Marcus, Installation eldstad 0127/2015 Norraby 3:50, Olsson, Liselotte Och Bo, Installation eldstad 0122/2015 Hjälmaryd 3:4, Trafikverket, Plank 0115/2015 Fjällskivlingen 17, Trafikverket, Plank 0116/2015 Stallberga 7:48, Trafikverket, Plank 0117/2015 Blodroten 1, Ab Tranåsbostäder, Marklov 0093/2015 Norraby 3:94, Gustavsson Göran, Mur 0101/2015 Stallberga 7:2, Trafikverket, Plank 0118/2015 Ekekulla 1:7, Gustavsson Håkan, Tillbyggnad enbostadshus 0036/2015 Tranåskvarn 1:3, Tmt Design Ab, Skyltanordning 0114/2015 Stallberga 7:1, Tranås Kommun, kultur & fritid, Nybyggnad förråd till spontanidrottsplats 0136/2014 Stallberga 8:29, Byström Marcus Och Anna, Komplementbyggnad, attefall 0107/2015 Norra Dalen 4, Ferblin Fastigheter Ab, Tillbyggnad balkong/uteplats 0077/2015 Falkberget 23, Hsb Brf Falkberget, Parkeringsplatser 0094/2015 Stigen 1, Viskonts Johan, Ändring av byggnad (garage) 0104/2015 Björstorp 5:1, Adelöv Vind AB, Nybyggnad vindkraftverk 0199/2010 Sutarp 1:4, Adelöv Vind AB, Nybyggnad vindkraftverk 0198/2010 Slutbevis/Slutbesked Vitsippan 17, Ab Tranåsbostäder, Ändrad användning 0271/2014 Yxan 1, Trania Metal & Återvinning Ab, Tillbyggnad kontorsbyggnad 0108/2014 Glostorp 1:1, Lind Michael, Tillbyggnad enbostadshus 0131/2014 Röhälla 5:50, Johansson Christer, Ändring enbostadshus, garagepåbyggnad 0202/2014 Brämsahem 1:5, Pihl Lars Göran, Tillbyggnad enbostadshus 0213/2013 Övrarp 2:16, Narvesjö Ingemar Och Anna-Carin, Tillbyggnad fritidshus 0051/2015 Hätte 2:84, de Looff Ingrid och Baan Edwin, Nybyggnad semesterhus 0154/2014 Svetsaren 2, Lumbalia Ab, Tillbyggnad industribyggnad 0120/2014 Svetsaren 6, Mitek Industries Ab, Tillbyggnad industri 0261/2014 Fösingstorp 1:16, Hvb Aktivitet Struktur Trygghet I Tranås Ab, Ändrad användning, stall till vårdboende 0255/2012 Rödingen 1, Atteviks Bil Ab, Skyltlov 0296/2014 Harren 2, Al-Kaakati,Mahmoud Zakaria, Tillbyggnad enbostadshus 0218/2013 Nordstjärnan 6, Securitas Sverige Ab, Skyltanordning 0034/2015 Linderås 5:2, Tranås Kommun, Nybyggnad pumpstation 0093/2014 Löparen 5, Mannerberg Peder Och Susanna, Installation eldstad 0030/2015 Norrmalm 12, Jonsson Maivor, Inglasning av balkong 0062/2015 Källås 1:2, SOL Tranås, Skärmtak garage 0115/2014 Stigen 3, Wiberg Johan, Tillbyggnad enbostadshus 0304/2013 Snäckan 1, Ab Tranåsbostäder, Rivning samt nybyggnad förråd 0135/2014 Violen 8, Ohlsson,Fredrik, Tillbyggnad enbostadshus (uteplats) och installation av eldstad 0177/2014

8 Sida 8 (38) Slutbevis/Slutbesked interimistiskt Hätte 2:80, Sommen Event O Turism Ab, Installation eldstad 0273/2014 Övrigt Blodroten 1, Ab Tranåsbostäder, Marklov 0093/2015 Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga delegationslistan till handlingarna

9 102 Inspektionsrapporter miljö & hälsa Sida 9 (38) Dnr 2015 Miljöskydd: Miljöskyddsinspektör Per-Olof Kättström Städet 3:1 Bravida Sverige 1220 Björksoppen 8 Grahns Bilar AB 0012 Filen 6 Autocenter i Tranås AB 0014 Slakthuset 6 Grensmans Miljölackering 0015 Bälgen 2 Creone AB 0016 Noshörningen 10 Brehmers Industrilack 0017 Tallbacken 1 Tranås Energi AB 0022 Yxan 5 Tranås renhållning AB 0023 Bälgen 3 Fundins Olja 0039 Muttern Arqdesign Byggprodukter AB 0041 Skytteln 19 TranTec AB 0042 Tången 2 Tranås Industrikablage AB 0072 Svetsaren 1 Sonoform AB 0085 Rudan 2 Tranås Skolmöbler AB 0086 Städet 3 KEA:s Lack AB 0087 Yxan 1 Trania Metal & Återvinning AB 0013 Milan 1 Fundins Olja 0113 Cisternen 1 Fundins Olja 0114 Bälgen 3 Fundins Olja 0115 Lokatten 15 OKQ8 (Ulf Källman AB) 0150 Falkberget 24 Statoil (Tranås Bensin och Livs AB) 0171 Städet 3 Statoil 0177 Rockebro 8:1 Tranåslist AB 0230 Transporten 1 Euroform AB, norra 0231 Pumpen 8 Taxi Boo 0254 Duvan 8 Taxi Tranås 0301 Alen 10 Lingmerths Buss AB 0303 Tärnan 7 Lasses Bil och Motor 0304 Sparven 7 Preem AB 0098 Hästdroskan 1 JK Bilexperten i Tranås AB 0388 Södra vakten Tranås Energi AB 0421 Miljöinspektör Lina Tillby Grytbäcken 3:4 Arona Foderfabrik AB 0011 Noshörningen 7 Woodhouse i Tranås AB 0029 Tranåskvarn 1:3 TMT Design AB 0031 Valen 1 Kimarps trävaror AB 0032 Städet 3 Tubex AB 0044 Svetsaren 2 Lumbalia Lack 0045 Traktorn 5 Trädesign i Tranås AB 0064 Fiskmåsen 14 Gula Lacket Snickeri & Inredning AB 0205

10 Sida 10 (38) Vätinge 3:19 Gripenbergs Miljöstation 0395 Stenhuggaren 13 Tranås Stenhuggeri AB 0398 Hälsoskydd: Hälsoskyddsinspektör Li Ohlson Lyktan 11 Tranås City SPA, Eva-Lenas Massage &Friskvård 0836 Grytbäcken 3:6 Lugnalandet hotell & konferens 0147 Södra gyllenfors 16 Badhotellet konferens & kurhotell AB 0155 Lyktan 11 Best Western Hotel Tranås Statt 0161 Källås 1:2 Friluftsgården Örsbäcken 0093 Grytbäcken 2:2 Friluftsgården Aggas 0099 Lyktan 11 Tranås City SPA, Britta Thurfjell - Movimi 0223 Kometen 20 Serviceboende, Västra Bergsgatan 0229 Berget 1 Dagverksamheterna Stig In & Tranan, Senior 0232 Adelöv 6:15 Adelövs friskolas gymnastikhall 0315 Korsörten 1 Fröafallsskolans gymnastikhall 0408 Svanen 10 Brunnsparkens förskola 0431 Malen 1 Tallbackens förskola 0448 Hälsoskyddsinspektör Mikael Larsson Stallberga 7:149 Sommens skolas gymnastikhall 0067 Knekten 12 Norrskolans gymnastikhall 0068 Adelöv 12:1 Vilhelmsro 0118 Norrmalm 13 Akilles fotvårdsklinik 0175 Öringen 1 Idyllen - Trygghetsboende 0176 Grusåsen 3 Tranås simhall, inkl Dämmsängen & Actic 0207 Bredstorp 3:1 Mossebo dagcenter 0288 Blixten 13 Babar 0289 Fösingstorp 1:16 HVB A.R.T AB 0296 Höckle 1:50 Gripenbergs fotvård 0179 Miljöinspektör Lina Tillby Vätinge 1:28 Gripenbergs skolas gymnastikhall 0050 Slalombacken 1 Junkaremålsskolans gymnastikhallar 0052 Malen 1 Lövstadskolans gymnastikhall 0053 Bredstorp 4:1 Tranås motorbana 0054 Södra dalen 9 Tandvårdskliniken i Tranås AB 0076 Vitsippan 14 Tranås Folktandvård 0077 Stapeln 3 Tandvårdsteamet AB 0078 Västermalm 21 Klockareplans tandvård 0079 Södra dalen 9 Praktikertjänst AB Tandläkare Per Petersson 0080 Södra dalen 9 Mathildas fotvård 0267 Vitsippan 17 Piratens dagcenter 0285 Spinkarp 1:1 Spinkarp Gård och Spa 0351

11 Sida 11 (38) Livsmedel: Livsmedelsinspektör Björn-Allan Svensson Stadshuset 1 Café Stadshuskällaren 0071 Nordstjärnan 7 Tranås Livsmedel 0156 Fröafall 2:2 Tranås Vattenverk 0218 Nordstjärnan 7 Tranås Livsmedel 0414 Adelöv 6:15 Adelövs Skola 0418 Adelöv 6:15 Adelövs Vattenverk 0419 Rockebro 7:164 Sommens Minibutik 0426 Livsmedelsinspektör Ann-Charlotte Andersson-Stenqvist Lejonet 3 Lukas förskola 0030 Muraren 12 Pizzeria Venedig 0061 Norrmalm 18 Pizzeria Shalom 0063 Norrmalm 14 Café Kaffekoppen 0094 Nordstjärnan 12 Restaurang Baronen 0122 Lyktan 11 Statt 0136 Oden 13 Frälsningsarmen 0146 Kyrkan 2 Församlingshemmet 0157 Södra dalen 6 Pizzeria Hawaii 0203 Västermalm 23 Williams The & Kaffe 0208 Åsvallehult 2:9 Hembygdsgården 0216 Blixten 13 Café Tranan 0224 Kullen 1 Smörgåsmacken 0233 Västermalm 23 Tranås Restaurang & Pub 0253 Västan 1 Junkaremålens Förskola 0263 Orion 12 Pizzeria Empoli 0275 Svanen 10 Brunnsparkens förskola 0305 Gumsen 5 Rehn Catering 0341 Västermalm 23 Tranås Restaurang & Pub 0253 Södra gyllenfors 16 Badhotellet Konferens & Kurhotell 0390 Grävlingen 21 Pensionat Ekliden 0400 Norraby 3:2 Norraby Krog 0455 Berget 1 Bergets Förskola 0466 Livsmedelsinspektör Mikael Larsson Blixten 9 Golden Thai Palace 0028 Örnen 16 Venezia steakhouse och pizza 0034 Södermalm 8 Ban Thai 0075 Ekmarksberg 1:7 Novisen Restaurangskolan Holavedsgymnasiet 0091 Vitsippan 14 Genetic Code in Sweden AB 0097 Norrmalm 13 Mini Market 0111 Södermalm 8 Ban Thai 0075 Norrmalm 13 Mini Market 0111 Plogen 15 Träffen Gatukök 0202 Verkstaden 5 LM-köket 0219 Södra dalen 9 Kakboden 0235 Blixten 9 Golden Thai Palace 0248

12 Sida 12 (38) Hackspetten 21 Estebans 0270 Västermalm 25 Wienerbageriet 0271 Blixten 13 Babar 0286 Lantbruk: Miljöinspektör Erik Wahlström Adelövs-glassås 2:3 Uddfolk Berit & Lindekrantz Sören 1195 Uppsala 1:1 Gladh Pär 0272 Enskilt avlopp: Miljöinspektör Erik Wahlström Säthälla 2:5 Henrik Uggerhøj 1280 Göberga 1:7 Lindén Anders & Lantz Ann-Cathrine 0406 Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna

13 103 Meddelanden Sida 13 (38) Till dagens sammanträde föreligger ett antal anmälningsärenden för nämndens kännedom: - Länsstyrelsen, bekräftelse, överklagan inkommit, skolmoduler, Norrskolan, Aronsson, Bellman, Andersson - Länsstyrelsen, bekräftelse, överklagan inkommit, ventilation, simhallen, Tranåsbostäder - Polisen, tillstånd konserter, Östra Vakten 2, Mats Axfors - Polisen, tillstånd Valborgsmässofirande, Hättevik, Löfstadskyrkan - Länsstyrelsen, beslut avslag överklagandet, kreosotimpregnerade fundament, Norra Vedbo Häradsallmänning - Mark- och miljödomstolen, avslag interimistiskt förbud, vindkraft, sakägare - Länsstyrelsen, överklagande uterum, Bernth Bevenby, inkommit - Mark- och miljödomstolen, överklagande vindkraftverk, Luveryd, inkommit Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna

14 104 Budgetrapport Sida 14 (38) Miljöchef Fredrik Skaghammar och byggnadschef Ingemar Bok redogör för ärendet. BYGG- OCH MILJÖNÄMND apr-15 Månad: 4 33% Driftredovisning per avdelning (Belopp i tkr) Budget 2015 Utfall Periodiserat % av budget Diff mot budget Bygg- och miljönämnd ,0-257,0 43,2% -58,7 AC Miljö , ,0 30,9% 112,2 AC Bygg ,7-988,7 32,1% 37,8 Netto , , ,7 32,2% 91,3 Kontoredovisning, alla avdelningar (Belopp i tkr) Budget 2015 Utfall Periodiserat % av budget Diff mot budget Intäkter 6 836, , ,8 37,9% 309,9 Personalkostnader , , ,6 34,2% -87,4 Kapitalkostnader -96,2-35,3-35,3 36,7% -3,2 Övriga kostnader , , ,6 26,2% -128,0 Netto , , ,7 32,2% 91,3 Kontoredovisning per avdelning Bygg- och miljönämnd (Belopp i tkr) Budget 2015 Utfall Periodiserat % av budget Diff mot budget Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Personalkostnader -550,9-242,2-242,2 44,0% -58,6 Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Övriga kostnader -44,1-14,8-14,8 33,6% -0,1 Netto -595,0-257,0-257,0 43,2% -58,7 AC Miljö (Belopp i tkr) Budget 2015 Utfall Periodiserat % av budget Diff mot budget Intäkter 3 350, , ,0 41,8% 283,3 Personalkostnader , , ,0 33,8% -33,1 Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Övriga kostnader ,8-729,9-500,0 46,0% -138,1 Netto ,5-903, ,0 30,9% 112,2

15 Sida 15 (38) 104 AC Bygg (Belopp i tkr) Budget 2015 Utfall Periodiserat % av budget Diff mot budget Intäkter 3 486,7 1188, ,8 34,1% 26,6 Personalkostnader ,0-1048, ,4 33,2% 4,3 Kapitalkostnader -96,2-35,3-35,3 36,7% -3,2 Övriga kostnader ,0-1093, ,8 33,0% 10,2 Netto ,5-988,7-988,7 32,1% 37,8 Bygg- och miljönämnden beslutar att budgetrapporten läggs till handlingarna

16 105 Styrkort BMN 2015 Miljöchef Fredrik Skaghammar redogör för ärendet. Nämnden diskuterar ärendet Sida 16 (38) Bygg- och miljönämnden beslutar att anta styrkort förslag nummer 2.

17 106 Planlistan Arkitekt Susanna Alexandersson redogör för aktuell planlista Sida 17 (38) Bygg- och miljönämnden beslutar att aktuell planlista läggs till handlingarna

18 107 Dnr B 281/14 Detaljplan Blodroten 1 & del av Junkaremålen 2:1 Arkitekt Susanna Alexandersson redogör för ärendet Sida 18 (38) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 218, att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan som möjliggör förskola och särskilt boende inom fastigheten Blodroten 1. Bygg- och miljönämnden beslutade , 212 att ge plan- och byggavdelningen planuppdrag enligt ovan. Plan- och byggavdelningen har tagit fram ett förslag till detaljplan som har presenterats för nämnden. Bygg- och miljönämnden beslutade , 54, godkänna förslaget till detaljplan för samråd. Samrådstiden har varit mellan till Samrådsredogörelsen redovisas: - Yttrande utan erinran har inkommit från Teknik- och griftegårdsnämndens arbetsutskott, Räddningstjänsten, Skanova och Trafikverket. - Länsstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget, men vill uppmärksamma att användningen av planbestämmelsen för bullerdämpning behöver ses över. - För området har gjorts en bullerutredning som visar att värden kommer att innehållas. Inga särskilda åtgärder är nödvändiga för bullerdämpning, varför planbestämmelsen tas bort. - Länsstyrelsen har också tagit del av den till detaljplanen hörande behovsbedömningen och har inget att erinra mot den. Bygg- och miljönämnden beslutar att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan att godkänna samrådsredogörelsen med föreslagen förändring att godkänna detaljplanen för kungörelse och allmän granskning

19 108 Dnr B 256/14 Detaljplan Bredstorp IP Arkitekt Susanna Alexandersson redogör för ärendet Sida 19 (38) Tranåsbostäder AB har genom ombud lämnat in begäran om ändring av gällande detaljplan för idrottsplatsen för att kunna genomföra den lösning för angöring för lokalgata samt GCväg som kan passera området under de tider evenemang med entréavgift pågår som Kultur & Fritid har kommit fram till genom samråd med idrottsföreningarna som hyr och använder idrottsplatsen. Gällande detaljplan är antagen av bygg- och miljönämnden och vann laga kraft Planens genomförandetid är tio (10) år från den dag planen vinner laga kraft. Denna löper till Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen. Enligt PBL 4 kap 39. En detaljplan får inte ändras eller upphävas före genomförandetidens utgång, om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det. Bygg- och miljönämnden beslutade , 193 att lämna uppdrag till plan- och byggavdelningen att upprätta en detaljplan, och att planarbetet bekostas av sökanden, Tranåsbostäder. Bygg- och miljönämnden beslutade , 19, att med skissen som grund godkänna förslaget till detaljplan för samråd. Samrådstiden har varit till och med Samrådsredogörelsen redovisas: - Yttrande utan erinran har inkommit från Länsstyrelsen, Teknik- och griftegårdsnämndens arbetsutskott, Räddningstjänsten och Skanova. - Trafikverket har framfört yttrande med synpunkt gällande GC-vägar i området. Samrådsredogörelsen har kommunicerats med sakägare varför detta kan betraktas som ett särskilt utlåtande och underlag för att anta detaljplanen. Bygg- och miljönämnden beslutar att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan att godkänna samrådsredogörelsen som ett särskilt utlåtande att anta detaljplanen för Bredstorps idrottsplats

20 109 Dnr B 18/14 Detaljplan Kungsbacken 3:2 Ingegerd Polbring anmäler jäv och deltar inte i ärendet. Arkitekt Susanna Alexandersson redogjorde för ärendet Sida 20 (38) Fastigheten Kungsbacken 3:2, har fem delägare. Tomten är bebyggd med ett fritidshus och fyra ekonomibyggnader och omgärdad av staket med två utfarter. Tomten ligger inom strandskyddat område i anslutning till Nissagölen. Under år 2013 har kommunalt avlopp installerats i området. Delägarna har i skrivelse ansökt om att detaljplan ska upprättas med syfte att möjliggöra uppdelning av fastigheten till 4-5 tomter för bostäder. En förutsättning är att strandskyddet kan upphävas. Planen handläggs med normalt förfarande. Bygg- och miljönämnden beslutade , 44, att lämna uppdrag åt avdelningen att upprätta ett förslag till detaljplan och att planarbetet ska bekostas av sökanden. Förslag till detaljplan redovisades. Avdelningen föreslår att den nu aktuella planen utökas till att omfatta även omkringliggande bebyggelse. Arbetsutskottet beslutade , 62 att utöka planen till att omfatta kringliggande bebyggelse enligt redovisat förslag. Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna förslaget till detaljplan för samråd

21 110 Val av ledamöter till Rådet för funktionsnedsatta Ordförande Bo Akterin, (M) redogör för ärendet Sida 21 (38) Kommunstyrelsen beslutade , 77, att nämnden ska utse ledamot samt ersättare till Rådet För Funktionsnedsatta (RFF). Ett program för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i Tranås kommun har tagits fram. Kommunstyrelsen beslutade , 47 att godkänna programmet, att kommunalråd och oppositionsråd deltar i samrådsmöte med FST fyra gånger per år tillsammans med ansvarig tjänsteman, och att bifalla demokratikommitténs förslag att fastställa former för samverkan mellan kommunen och FST-de funktionsnedsattas samarbetsråd i Tranås enligt tidigare eftersänt förslag. I och med detta måste ledamöter och ersättare väljas till Rådet För Funktionsnedsatta (RFF) i enlighet med Demokratikommitténs förslag. Ordförande Bo Akterin, (M) föreslår Anders Karlsson, (S) som ledamot och sig själv som ersättare. Bygg- och miljönämnden beslutar att till Rådet För Funktionsnedsatta utse Anders Karlsson, (S) som ledamot och Bo Akterin, (M) som ersättare. Expedieras: Kommunledningskontoret

22 111 Dnr M 376/15 Kontakten 8, olägenhetsanmälan, skrattmåsar Miljöchef Fredrik Skaghammar redogör för ärendet Sida 22 (38) XXXXX lämnade muntligen in klagomål 30 mars till Miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Klaganden besväras av skrattmåsar som häckar i anslutning till hans fastighet. XXXXX bor på fastigheten Kontakten 8 med adressplats XXXXX. Hans fastighet ligger vid öarna i Svartån. På dessa öar häckar skrattmåsar. Främst besväras klaganden över de höga ljud som skrattmåsarna ger ifrån sig. Ljudet påverkar familjens sömn och deras möjlighet att slappna av. XXXXX med familj har problem att vistas utomhus på grund av alla skrattmåsar. Måsarna gör utfall och de skräpar ner på hans tomt med spillning och på hans brygga. Enligt klaganden besvärades de på samma sätt även föregående år. BAKGRUND Hälsoskyddsinspektör Mikael Larsson och miljöinspektör Erik Wahlström var på plats 31 mars och kunde konstatera att det var skrattmås som häckade på de platser som klaganden uppgett i telefon. De räknade till ett tjugotal fåglar under de 15 minuter som de var på plats. Måsarna var antingen: - på marken eller i träden på öarna, - i luften, - eller i vattnet. Det var inte någon skrattmås på klagandens fastighet under den tid som inspektörerna var på plats. Hälsoskyddsinspektör Mikael Larsson var på plats återigen den 10 april i cirka 10 minuter och noterar då att inifrån bilens kupé hördes knappt ljudet från skrattmåsarna, men att utomhus hördes fåglarna tydligt. Även vid detta tillfälle var det ytterst få fåglar på de bebodda fastigheterna. På den klagandes fastighet var det inte någon fågel. På grannfastigheterna var det 2 st. vardera. Totalt, i nära anslutning till klagandes fastighet, kunde inspektören räkna till st. skrattmåsar. Det syntes att det fanns fler skrattmåsar på öarna men det gick inte att räkna hur många som vistades på öarna på grund av den täta växtligheten. Den 13 april besökte hälsoskyddsinspektören ett större område under ca 1 timmes kontrolltid. Området är från bron vid Åsvallehultsdammen längs med gångvägen på den östra sidan av Svartån. I det angivna området var det cirka 100 st. skrattmåsar. MOTIVERING Miljö & Hälsa har varit på plats totalt tre gånger (31 mars, 10 april och 13 april). Vid dessa tillfällen har det konstaterats att måsfåglar häckar i nära anslutning till den klagandes fastighet men det har inte varit någon skrattmås som vistats på klagandes fastighet. För att bedriva skyddsjakt på måsfåglarna med stöd av den 34 i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska måsfåglarna först och främst betraktas som skadedjur. Vid de tidpunkter som Miljö & Hälsa varit på plats vid den klagandes fastighet har det inte vistats några måsfåglar på klagandes tomt och av den anledningen är det inte motiverat att betrakta måsfåglarna som skadedjur. Klagande har heller inte anfört att måsfåglarna utgör skada på egendom utom att spillningen från måsfåglarna skräpar ner hans tomt. Fåglarna hörs tydligt när man vistas utomhus vid den klagandes fastighet men inifrån bilens kupé sänks skränljuden från måsarna betydligt. Mark- och miljööverdomstolen (2011-M 8510) har fattat beslut i ett liknande ärende om skränljud och spillning. I det ärendet rörde

23 111 Dnr M 376/15 det sig om råkor. Mark- och miljööverdomstolens dom säger att: Sida 23 (38) Ljud och spillning från stora råkkolonier kan betraktas som störande och i vissa fall förorsaka såväl besvär som missnöje. I Rydebäck får råkor, med hänsyn till vad som framkommit i utredningen, anses vara ett naturligt förekommande inslag i stadsmiljön. Gällande den del av störningarna som avser spillning från råkorna anser Mark- och miljööverdomstolen att vad Ulla Alfredsson uppgett om spillningen och dess omfattning och vad som i övrigt framkommit i utredningen varken medför att spillningen kan anses så betydande eller att spillningen på ett sådant påtagligt sätt inverkar på människors välbefinnande att den kan anses utgöra en olägenhet för människors hälsa. Mark- och miljööverdomstolen delar således mark- och miljödomstolens bedömning i denna del. Vad sedan gäller den del av störningarna som avser skränljud från råkorna är Mark- och miljööverdomstolens bedömning, även om domstolen har förståelse för att ljudet från råkorna under häckningsperioden kan uppfattas som störande, att vad Ulla Alfredsson anfört om skränljudet och dess omfattning och vad som i övrigt framkommit i utredningen inte heller medför att skränljudet kan anses så betydande eller att skränljudet på ett sådant påtagligt sätt inverkar på människors välbefinnande att det kan anses utgöra en olägenhet för människors hälsa. Alla vilda däggdjur, fåglar och ägg som förekommer i Sverige är fredade. Jakt får endast ske med stöd av jaktlagen (1987:259) eller av föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av jaktlagen. Med jakt avses att fånga eller döda vilt och att i sådant syfte söka efter, spåra eller förfölja vilt. Till jakt räknas också att göra ingrepp i viltets bon och att ta eller förstöra fåglars ägg. I Jaktförordning (1987:905) framgår det att kommunala nämnder vid olägenhet för människors hälsa har rätt att bedriva skyddsjakt på skrattmås. Utifrån de skäl som Mark- och miljööverdomstolen (2011- M 8510) anger och utifrån de observationer som Miljö & Hälsa gjort motiveras inte skyddsjakt på skrattmås. Som boende längs med Svartån i Tranås kommun får man vara beredd på att skratt- och fiskmåsar lever tätt inpå på samma sätt som svan- och andfålar och övriga fågelarter gör. Mark och miljödomstolen (2010-M 3260) delade samma bedömning som Länsstyrelsen när de hanterade ett ärende om måsfåglar. Länsstyrelsen kom fram till följande bedömning: Länsstyrelsen bedömer att måsfåglarna på grund av oljud och nedsmutsning kan vara störande för klaganden och förorsaka obehag och irritation. Dessa störningar är dock inte av så allvarlig art att de kan anses utgöra olägenhet för människors hälsa. Enligt Länsstyrelsens bedömning finns det därför inte skäl att förelägga fastighetsägaren att vidta ytterligare åtgärder. Nämnden har därmed haft fog för sitt beslut och överklagandet skall avslås. BEDÖMNING Miljö & Hälsa gör följande bedömning: att ljud och spillning från måsfåglarna intill klagandes fastighet kan anses vara störande, dock uppnår det inte sådana nivåer att det räknas som olägenhet för människor hälsa enligt miljöbalkens definitioner, att skrattmåsarna inte utgör någon skada på klagandes egendom,

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Sanna Soleskog, (MP) Lars Karlsson, (S) Ingegerd Polbring, (C) Rolf Lindahl, (KD) Annette Bohman, (FP) Ann-Britt Trygg, (S) Håkan Joelsson, (S)

Sanna Soleskog, (MP) Lars Karlsson, (S) Ingegerd Polbring, (C) Rolf Lindahl, (KD) Annette Bohman, (FP) Ann-Britt Trygg, (S) Håkan Joelsson, (S) 2014-09-24 Sida 1 (25) Plats och tid Konferensen plan 3, 13:15-15:30 Beslutat Anders Schierbeck, (M) Ordförande Mikael Stenqvist, (S) Sanna Soleskog, (MP) Lars Karlsson, (S) Ingegerd Polbring, (C) Rolf

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Lars Karlsson, (S) Rolf Lindahl, (KD) Ingegerd Polbring, (C)

Lars Karlsson, (S) Rolf Lindahl, (KD) Ingegerd Polbring, (C) 2014-04-23 Sida 1 (41) Plats och tid KS-salen 13:15-16:00 Beslutat Annika Hansson, (S) Ledamot Jon Forsärla, (MP) Lars Karlsson, (S) Jan Andersson, (S) Bo Akterin, (M) Anders Schierbeck, (M) Rolf Lindahl,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Sanna Soleskog, (MP) Ann-Britt Trygg, (S) Ingegerd Polbring, (C) Rolf Lindahl, (KD)

Sanna Soleskog, (MP) Ann-Britt Trygg, (S) Ingegerd Polbring, (C) Rolf Lindahl, (KD) 2014-05-21 Sida 1 (29) Plats och tid Konferensen plan 3, 13:15-15:05 Beslutat Annika Hansson, (S) Ledamot Sanna Soleskog, (MP) Åke Brage, (S) Jan Andersson, (S) Bo Akterin, (M) Anders Schierbeck, (M) Ann-Britt

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Datum 2014-07-11 Diarienummer 1(13) Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Fråga 1 Får man ha källare på Attefallshus? Svar 1 Boverket: Ja Fråga 2 Kan man bygga takkupor

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Viveka Lindström, (S) Miljö & Hälsa, stadshuset 2013-10-02, kl. 09:00

Viveka Lindström, (S) Miljö & Hälsa, stadshuset 2013-10-02, kl. 09:00 2013-09-25 Sida 1 (22) Plats och tid KS-salen, kl. 13:15-15:25 Beslutat Anders Schierbeck, (M) Ordförande Bo Akterin, (M) Ingegerd Polbring, (C) Jan Andersson, (S) Viveca Lindström, (S) Lars Saxholm, (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Staket, plank och murar

Staket, plank och murar Staket, plank och murar Information och råd för uppförande av staket, plank och murar i Tomelilla kommun Bygglovspliktigt Enligt 9 kap 8 i Plan- och Bygglagen (PBL), krävs det bygglov för att uppföra plank

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Annika Hansson, (S) Ledamot 115-136. Ingegerd Polbring, (C) Ledamot 115-144, 146-148. Rolf Lindahl, (KD)

Annika Hansson, (S) Ledamot 115-136. Ingegerd Polbring, (C) Ledamot 115-144, 146-148. Rolf Lindahl, (KD) 2014-08-27 Sida 1 (58) Plats och tid Tranan 2, 10:00-12:00, 13:00-16:00 Beslutat Anders Schierbeck, (M) Ordförande Jan Andersson, (S) Vice ordförande Annika Hansson, (S) Ledamot 115-136 Bo Akterin, (M)

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, kl. 13:00 16:15 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S)

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

2011-05-25 Sida 3 (26) Delegationsrapporter enligt fastställd delegationsordning miljöärenden

2011-05-25 Sida 3 (26) Delegationsrapporter enligt fastställd delegationsordning miljöärenden 2011-05-25 Sida 3 (26) 98 Delegationsrapporter enligt fastställd delegationsordning miljöärenden Miljöskyddsinspektör Lars Lindh Södra Hyltan 2.6 & Hjälmsås 1:4 Avgift handläggning anmälan vindkraft, Dnr

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

2011-03-30 Sida 3 (31)

2011-03-30 Sida 3 (31) 2011-03-30 Sida 3 (31) 53 Inspektionsrapporter miljöskyddsärenden Miljöskyddsinspektör Lars Lindh Linderås 4:7 Linderås Lantteknik Dnr M106/11 Fjällskivlingen 6 GTF Bilverkstad Dnr M 91/11 Linderås 4:7

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Rolf Lindahl, (KD) Ingegerd Polbring, (C) Curt Carlsson, (FP) Ledamot 47-55, 58-71 Lars Karlsson, (S) Ledamot 47-69, 71

Rolf Lindahl, (KD) Ingegerd Polbring, (C) Curt Carlsson, (FP) Ledamot 47-55, 58-71 Lars Karlsson, (S) Ledamot 47-69, 71 2015-03-18 Sida 1 (37) Plats och tid Tranan 2, 13:15-17:05 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Rolf Lindahl, (KD) Ledamot Ingegerd Polbring, (C) Ledamot Curt Carlsson,

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Sanna Soleskog, (MP) Ingegerd Polbring, (C) Annika Hansson, (S) Rolf Lindahl, (KD) Lars Karlsson, (S)

Sanna Soleskog, (MP) Ingegerd Polbring, (C) Annika Hansson, (S) Rolf Lindahl, (KD) Lars Karlsson, (S) 2013-03-20 Sida 1 (31) Plats och tid KS-salen 13:15 16:30 Beslutat Anders Schierbeck, (M) Ordförande Jan Andersson, (S) Sanna Soleskog, (MP) Ingegerd Polbring, (C) Jon Forsärla, (MP) Annika Hansson, (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer