Rolf Lindahl, (KD) Ingegerd Polbring, (C) Ledamot, , Curt Carlsson, (FP) Åse Afvander, (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rolf Lindahl, (KD) Ingegerd Polbring, (C) Ledamot, 100-108, 110-117 Curt Carlsson, (FP) Åse Afvander, (S)"

Transkript

1 Sida 1 (38) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:30 Bo Akterin, (M) Rolf Lindahl, (KD) Ordförande Ledamot Ingegerd Polbring, (C) Ledamot, , Curt Carlsson, (FP) Nenad Lukic, (S) Åse Afvander, (S) Ledamot Tjänstgörande ersättare Ledamot Suzanne Schöblom, (V) Tjänstgörande ersättare, , Glenn Larsson, (SD) Jan Andersson, (S) Inga Fingal, (FP) Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare, 109, 115 Passiva ersättare Anders Ögren, (SD) Inga Fingal, (FP) Övriga närvarande Bo Horndahl Förvaltningschef Fredrik Skaghammar Miljöchef Ingemar Bok Byggnadschef Susanna Alexandersson Arkitekt, Oscar Hedvall Byggnadsinspektör Thomas Embrink Sekreterare Justerare Justeringens plats och tid Glenn Larsson, (SD) Plan & bygg, , 08:00 Samhällsbyggnadsförvaltningen tfn TRANÅS fax

2 Sida 2 (38) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerare ANSLAG/BEVIS Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde den 20 maj Protokollet från bygg- och miljönämndens sammanträde den 20 maj 2015 är nu justerat. Den som vill läsa protokollet kan vända sig till stadshuset, plan- och byggavdelningen, Protokollet finns också på kommunens webbplats: Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast den 20 juni Underskrift

3 Innehållsförteckning Paragraf: Sida 3 (38) 100. Delegationsbeslut, miljö & hälsa Delegationsbeslut, plan & bygg Inspektionsrapporter Meddelanden Budgetrapport Styrkort BMN Planlistan Detaljplan Blodroten Detaljplan Bredstorp Detaljplan Kungsbacken 3: Val av ledamöter till Rådet för funktionsnedsatta Olägenhetsanmälan Kretsloppsprojektet Hubbarp 2:1, motorbana Höganloft Gjutaren 4, altan Tranås Säteri 2:1, fritidshus Mickelstorp 1:19, förhandsbesked enfamiljshus Hätte 2:61 m.fl. enbostadshus i grupp Sid

4 Sida 4 (38) 100 Delegationsbeslut enligt fastställd delegationsordning, miljö & hälsa Dnr Miljöinspektör Erik Wahlström Göberga 1:7 tillstånd mindre avloppsanläggning, Anders Lindén och Ann-Cathrine Lantz 0406/2015 Kappetorp 1:6, tillstånd kretsloppsanpassad avloppsanordning, Björn & Pernilla Warell 0410/2015 Galtås 1:8, tillstånd mindre avloppsanläggning, David Lago 0385/2015 Ebbarp 1:5, avloppsanläggning för spillvatten från häststall, Alexandra Skobe 0382/2015 Axeryd 1:7,anmälan miljöfarlig verksamhet, uppodling av annan mark än jordbruksmark, Martin Johansson 0316/2015 Tranås Säteri 1:4, yttrande till plan & bygg, nybyggnad fritidshus 0424/2015 Bullagärdet 12, yttrande till plan & bygg, uppställning villavagn 0489/2015 1:e miljöskyddsinspektör Björn-Allan Svensson Lundarp 1:1, förlängt hämtningsintervall sopor, Sören Andersson 0453/2015 Tismetorpet 1:8, uppehåll hämtning sopor, Harriet Lengqvist 0440/2015 Rosstorp 3:4, förlängt hämtningsintervall slam, Håkan Gelin 0454/2015 Äskebäck 2:1, uppehåll hämtning sopor, Dick Aronsson 0442/2015 Tärenäs 3:2, förlängt hämtningsintervall sopor, Raili Bäckström 0412/2015 Sötåsa 1:3, uppehåll hämtning sopor, Kjell Karlsson 0372/2015 Vaxskivlingen 22, förlängt hämtningsintervall sopor, Harry Torstensson 0371/2015 Bredstorp 3:1, yttrande till polisen, Cirkus Olympia 0423/2015 Nordstjärnan 12, yttrande till socialtjänsten, Restaurang Baronen 0460/2015 Miljöskyddsinspektör Lina Tillby Södra Dalen 9, avgift tillsyn, Tandvårdskliniken i Tranås AB 0076/2015 Vitsippan 14, avgift tillsyn, Tranås Folktandvård 0077/2015 Stapeln 3, avgift tillsyn, Tandvårdsteamet AB 0078/2015 Noshörningen 7, avgift tillsyn, Woodhouse i Tranås AB 0029/2015 Berget 1, avgift tillsyn, Bergets fotvård 0266/2015 Skruven 2, avgift tillsyn, Bosch Thermoteknik AB 0380/2015 Säby 2:15, värmepumpsanläggning, Marie Lindell 0472/2015 Stallberga 7:134, värmepumpsanläggning, Olov Rulander 0473/2015 Norraby 3:67, värmepumpsanläggning, Robin Ljungberg 0467/2015 Sjötorp 1:8, värmepumpsanläggning, Johan Larsson 0425/2015 Klosterås 1:2, värmepumpsanläggning, Thorbjörn Hedenberg 0451/2015 Grytbäcken 2:13, värmepumpsanläggning, Alexander Gustafsson 0433/2015 Livsmedelsinspektör Ann-Charlotte Andersson-Stenqvist Västermalm 23, avgift extra kontrolltid, Tranås Restaurang & Pub 0360/2015 Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör Mikael Larsson Norra Gyllenfors 9, avgift registrering, Apotek Hjärtat Retail AB 0461/2015 Norrmalm 13, avgift tillsynsbesök, Akilles fotvårdsklinik 0175/2015 Fösingstorp 1:16, avgift registrering dricksvattenanläggning, HVB Art 0375/2015

5 Sida 5 (38) 100 Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör Li Ohlson Malen 1, avgift tillsynsbesök, Tallbackens förskola, BU-nämnden 0448/2015 Korsörten 1, avgift tillsynsbesök, Fröafallsskolans gymnastikhall, BU-nämnden 0408/2015 Svanen 10, avgift tillsynsbesök, Brunnsparkens förskola, BU-nämnden 0431/2015 Adelöv 6:15, avgift tillsynsbesök, Adelövs friskola gymnastikhall 0315/2015 Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga delegationsrapporten till handlingarna

6 Sida 6 (38) Delegationsrapport enligt fastställd delegationsordning, plan & bygg Arbetsutskottet, bygglov Stallberga 7:48, Trafikverket, Plank 0117/2015 Norraby 3:94, Gustavsson Göran, Mur 0101/2015 Norra Dalen 4, Ferblin Fastigheter Ab, Tillbyggnad balkong/uteplats 0077/2015 Falkberget 23, Hsb Brf Falkberget, Parkeringsplatser 0094/2015 Byggnadsinspektör, bygglov Galtås 1:8, Lago David, Nybyggnad enbostadshus 0191/2014 Traktorn 7, Byggsvets Fastighets Ab, Nybyggnad förråd 0092/2015 Södra Framnäs 7, Ljungkrantz Fredrik, Tillbyggnad enbostadshus 0102/2015 Svänghjulet 5, Kyhlberg Eric och Denise Karlsson, Tillbyggnad enbostadshus, garage/förråd 0109/2015 Grusåsen 3, Ab Tranåsbostäder, Förbättring av entréfunktioner 0064/2015 Bygglovhandläggare, bygglov Buntmakaren 4, Silén Bo Och Lisskulla, Tillbyggnad enbostadhus, uteplats 0138/2015 Pluto 2, Haglund Andreas Och Sandra, Nybyggnad tillbyggnad, inglasning uteplats 0137/2015 Brämsahem 1:5, Pihl Lars-Göran, Nybyggnad tillbyggnad, altantak 0136/2015 Klockljungen 1, Karlsson Kenny, Tillbyggnad enbostadshus 0128/2015 Vätinge 1:109, Bergquist Johann, Tillbyggnad enbostadshus 0126/2015 Hjälmaryd 3:4, Trafikverket, Plank 0115/2015 Fjällskivlingen 17, Trafikverket, Plank 0116/2015 Stallberga 7:2, Trafikverket, Plank 0118/2015 Tranåskvarn 1:3, Tmt Design Ab, Skyltanordning 0114/2015 Stigen 1, Viskonts Johan, Ändring av byggnad (garage) 0104/2015 Startbesked Traktorn 7, Byggsvets Fastighets Ab, Nybyggnad förråd 0092/2015 Älmås 1:4 (Älmås Udde 16), Dunåker Håkan Och Susanne, Nybyggnad förråd, attefallshus 0142/2015 Buntmakaren 4, Silén Bo Och Lisskulla, Tillbyggnad enbostadhus, uteplats 0138/2015 Pluto 2, Haglund Andreas Och Sandra, Nybyggnad tillbyggnad, inglasning uteplats 0137/2015 Brämsahem 1:5, Pihl Lars-Göran, Nybyggnad tillbyggnad, altantak 0136/2015 Älmås 1:4, Grahn Bodil, Installation eldstad 0139/2015 Södra Framnäs 7, Ljungkrantz Fredrik, Tillbyggnad enbostadshus, uteplats 0102/2015 Svänghjulet 5 Kyhlberg Eric och Denise Karlsson, Tillbyggnad enbostadshus, garage/förråd 0109/2015 Klockljungen 1, Karlsson Kenny, Tillbyggnad enbostadshus 0128/2015 Stallberga 8:16, Löfgren Andreas, Nybyggnad garage/förråd 0059/2015 Vätinge 1:109, Bergquist Johann, Tillbyggnad enbostadshus, skärmtak 0126/2015 Dnr

7 Sida 7 (38) Grusåsen 3, Ab Tranåsbostäder, Förbättring av entréfunktioner 0064/2015 Rockebro 7:83, Svensson, Marcus, Installation eldstad 0127/2015 Norraby 3:50, Olsson, Liselotte Och Bo, Installation eldstad 0122/2015 Hjälmaryd 3:4, Trafikverket, Plank 0115/2015 Fjällskivlingen 17, Trafikverket, Plank 0116/2015 Stallberga 7:48, Trafikverket, Plank 0117/2015 Blodroten 1, Ab Tranåsbostäder, Marklov 0093/2015 Norraby 3:94, Gustavsson Göran, Mur 0101/2015 Stallberga 7:2, Trafikverket, Plank 0118/2015 Ekekulla 1:7, Gustavsson Håkan, Tillbyggnad enbostadshus 0036/2015 Tranåskvarn 1:3, Tmt Design Ab, Skyltanordning 0114/2015 Stallberga 7:1, Tranås Kommun, kultur & fritid, Nybyggnad förråd till spontanidrottsplats 0136/2014 Stallberga 8:29, Byström Marcus Och Anna, Komplementbyggnad, attefall 0107/2015 Norra Dalen 4, Ferblin Fastigheter Ab, Tillbyggnad balkong/uteplats 0077/2015 Falkberget 23, Hsb Brf Falkberget, Parkeringsplatser 0094/2015 Stigen 1, Viskonts Johan, Ändring av byggnad (garage) 0104/2015 Björstorp 5:1, Adelöv Vind AB, Nybyggnad vindkraftverk 0199/2010 Sutarp 1:4, Adelöv Vind AB, Nybyggnad vindkraftverk 0198/2010 Slutbevis/Slutbesked Vitsippan 17, Ab Tranåsbostäder, Ändrad användning 0271/2014 Yxan 1, Trania Metal & Återvinning Ab, Tillbyggnad kontorsbyggnad 0108/2014 Glostorp 1:1, Lind Michael, Tillbyggnad enbostadshus 0131/2014 Röhälla 5:50, Johansson Christer, Ändring enbostadshus, garagepåbyggnad 0202/2014 Brämsahem 1:5, Pihl Lars Göran, Tillbyggnad enbostadshus 0213/2013 Övrarp 2:16, Narvesjö Ingemar Och Anna-Carin, Tillbyggnad fritidshus 0051/2015 Hätte 2:84, de Looff Ingrid och Baan Edwin, Nybyggnad semesterhus 0154/2014 Svetsaren 2, Lumbalia Ab, Tillbyggnad industribyggnad 0120/2014 Svetsaren 6, Mitek Industries Ab, Tillbyggnad industri 0261/2014 Fösingstorp 1:16, Hvb Aktivitet Struktur Trygghet I Tranås Ab, Ändrad användning, stall till vårdboende 0255/2012 Rödingen 1, Atteviks Bil Ab, Skyltlov 0296/2014 Harren 2, Al-Kaakati,Mahmoud Zakaria, Tillbyggnad enbostadshus 0218/2013 Nordstjärnan 6, Securitas Sverige Ab, Skyltanordning 0034/2015 Linderås 5:2, Tranås Kommun, Nybyggnad pumpstation 0093/2014 Löparen 5, Mannerberg Peder Och Susanna, Installation eldstad 0030/2015 Norrmalm 12, Jonsson Maivor, Inglasning av balkong 0062/2015 Källås 1:2, SOL Tranås, Skärmtak garage 0115/2014 Stigen 3, Wiberg Johan, Tillbyggnad enbostadshus 0304/2013 Snäckan 1, Ab Tranåsbostäder, Rivning samt nybyggnad förråd 0135/2014 Violen 8, Ohlsson,Fredrik, Tillbyggnad enbostadshus (uteplats) och installation av eldstad 0177/2014

8 Sida 8 (38) Slutbevis/Slutbesked interimistiskt Hätte 2:80, Sommen Event O Turism Ab, Installation eldstad 0273/2014 Övrigt Blodroten 1, Ab Tranåsbostäder, Marklov 0093/2015 Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga delegationslistan till handlingarna

9 102 Inspektionsrapporter miljö & hälsa Sida 9 (38) Dnr 2015 Miljöskydd: Miljöskyddsinspektör Per-Olof Kättström Städet 3:1 Bravida Sverige 1220 Björksoppen 8 Grahns Bilar AB 0012 Filen 6 Autocenter i Tranås AB 0014 Slakthuset 6 Grensmans Miljölackering 0015 Bälgen 2 Creone AB 0016 Noshörningen 10 Brehmers Industrilack 0017 Tallbacken 1 Tranås Energi AB 0022 Yxan 5 Tranås renhållning AB 0023 Bälgen 3 Fundins Olja 0039 Muttern Arqdesign Byggprodukter AB 0041 Skytteln 19 TranTec AB 0042 Tången 2 Tranås Industrikablage AB 0072 Svetsaren 1 Sonoform AB 0085 Rudan 2 Tranås Skolmöbler AB 0086 Städet 3 KEA:s Lack AB 0087 Yxan 1 Trania Metal & Återvinning AB 0013 Milan 1 Fundins Olja 0113 Cisternen 1 Fundins Olja 0114 Bälgen 3 Fundins Olja 0115 Lokatten 15 OKQ8 (Ulf Källman AB) 0150 Falkberget 24 Statoil (Tranås Bensin och Livs AB) 0171 Städet 3 Statoil 0177 Rockebro 8:1 Tranåslist AB 0230 Transporten 1 Euroform AB, norra 0231 Pumpen 8 Taxi Boo 0254 Duvan 8 Taxi Tranås 0301 Alen 10 Lingmerths Buss AB 0303 Tärnan 7 Lasses Bil och Motor 0304 Sparven 7 Preem AB 0098 Hästdroskan 1 JK Bilexperten i Tranås AB 0388 Södra vakten Tranås Energi AB 0421 Miljöinspektör Lina Tillby Grytbäcken 3:4 Arona Foderfabrik AB 0011 Noshörningen 7 Woodhouse i Tranås AB 0029 Tranåskvarn 1:3 TMT Design AB 0031 Valen 1 Kimarps trävaror AB 0032 Städet 3 Tubex AB 0044 Svetsaren 2 Lumbalia Lack 0045 Traktorn 5 Trädesign i Tranås AB 0064 Fiskmåsen 14 Gula Lacket Snickeri & Inredning AB 0205

10 Sida 10 (38) Vätinge 3:19 Gripenbergs Miljöstation 0395 Stenhuggaren 13 Tranås Stenhuggeri AB 0398 Hälsoskydd: Hälsoskyddsinspektör Li Ohlson Lyktan 11 Tranås City SPA, Eva-Lenas Massage &Friskvård 0836 Grytbäcken 3:6 Lugnalandet hotell & konferens 0147 Södra gyllenfors 16 Badhotellet konferens & kurhotell AB 0155 Lyktan 11 Best Western Hotel Tranås Statt 0161 Källås 1:2 Friluftsgården Örsbäcken 0093 Grytbäcken 2:2 Friluftsgården Aggas 0099 Lyktan 11 Tranås City SPA, Britta Thurfjell - Movimi 0223 Kometen 20 Serviceboende, Västra Bergsgatan 0229 Berget 1 Dagverksamheterna Stig In & Tranan, Senior 0232 Adelöv 6:15 Adelövs friskolas gymnastikhall 0315 Korsörten 1 Fröafallsskolans gymnastikhall 0408 Svanen 10 Brunnsparkens förskola 0431 Malen 1 Tallbackens förskola 0448 Hälsoskyddsinspektör Mikael Larsson Stallberga 7:149 Sommens skolas gymnastikhall 0067 Knekten 12 Norrskolans gymnastikhall 0068 Adelöv 12:1 Vilhelmsro 0118 Norrmalm 13 Akilles fotvårdsklinik 0175 Öringen 1 Idyllen - Trygghetsboende 0176 Grusåsen 3 Tranås simhall, inkl Dämmsängen & Actic 0207 Bredstorp 3:1 Mossebo dagcenter 0288 Blixten 13 Babar 0289 Fösingstorp 1:16 HVB A.R.T AB 0296 Höckle 1:50 Gripenbergs fotvård 0179 Miljöinspektör Lina Tillby Vätinge 1:28 Gripenbergs skolas gymnastikhall 0050 Slalombacken 1 Junkaremålsskolans gymnastikhallar 0052 Malen 1 Lövstadskolans gymnastikhall 0053 Bredstorp 4:1 Tranås motorbana 0054 Södra dalen 9 Tandvårdskliniken i Tranås AB 0076 Vitsippan 14 Tranås Folktandvård 0077 Stapeln 3 Tandvårdsteamet AB 0078 Västermalm 21 Klockareplans tandvård 0079 Södra dalen 9 Praktikertjänst AB Tandläkare Per Petersson 0080 Södra dalen 9 Mathildas fotvård 0267 Vitsippan 17 Piratens dagcenter 0285 Spinkarp 1:1 Spinkarp Gård och Spa 0351

11 Sida 11 (38) Livsmedel: Livsmedelsinspektör Björn-Allan Svensson Stadshuset 1 Café Stadshuskällaren 0071 Nordstjärnan 7 Tranås Livsmedel 0156 Fröafall 2:2 Tranås Vattenverk 0218 Nordstjärnan 7 Tranås Livsmedel 0414 Adelöv 6:15 Adelövs Skola 0418 Adelöv 6:15 Adelövs Vattenverk 0419 Rockebro 7:164 Sommens Minibutik 0426 Livsmedelsinspektör Ann-Charlotte Andersson-Stenqvist Lejonet 3 Lukas förskola 0030 Muraren 12 Pizzeria Venedig 0061 Norrmalm 18 Pizzeria Shalom 0063 Norrmalm 14 Café Kaffekoppen 0094 Nordstjärnan 12 Restaurang Baronen 0122 Lyktan 11 Statt 0136 Oden 13 Frälsningsarmen 0146 Kyrkan 2 Församlingshemmet 0157 Södra dalen 6 Pizzeria Hawaii 0203 Västermalm 23 Williams The & Kaffe 0208 Åsvallehult 2:9 Hembygdsgården 0216 Blixten 13 Café Tranan 0224 Kullen 1 Smörgåsmacken 0233 Västermalm 23 Tranås Restaurang & Pub 0253 Västan 1 Junkaremålens Förskola 0263 Orion 12 Pizzeria Empoli 0275 Svanen 10 Brunnsparkens förskola 0305 Gumsen 5 Rehn Catering 0341 Västermalm 23 Tranås Restaurang & Pub 0253 Södra gyllenfors 16 Badhotellet Konferens & Kurhotell 0390 Grävlingen 21 Pensionat Ekliden 0400 Norraby 3:2 Norraby Krog 0455 Berget 1 Bergets Förskola 0466 Livsmedelsinspektör Mikael Larsson Blixten 9 Golden Thai Palace 0028 Örnen 16 Venezia steakhouse och pizza 0034 Södermalm 8 Ban Thai 0075 Ekmarksberg 1:7 Novisen Restaurangskolan Holavedsgymnasiet 0091 Vitsippan 14 Genetic Code in Sweden AB 0097 Norrmalm 13 Mini Market 0111 Södermalm 8 Ban Thai 0075 Norrmalm 13 Mini Market 0111 Plogen 15 Träffen Gatukök 0202 Verkstaden 5 LM-köket 0219 Södra dalen 9 Kakboden 0235 Blixten 9 Golden Thai Palace 0248

12 Sida 12 (38) Hackspetten 21 Estebans 0270 Västermalm 25 Wienerbageriet 0271 Blixten 13 Babar 0286 Lantbruk: Miljöinspektör Erik Wahlström Adelövs-glassås 2:3 Uddfolk Berit & Lindekrantz Sören 1195 Uppsala 1:1 Gladh Pär 0272 Enskilt avlopp: Miljöinspektör Erik Wahlström Säthälla 2:5 Henrik Uggerhøj 1280 Göberga 1:7 Lindén Anders & Lantz Ann-Cathrine 0406 Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna

13 103 Meddelanden Sida 13 (38) Till dagens sammanträde föreligger ett antal anmälningsärenden för nämndens kännedom: - Länsstyrelsen, bekräftelse, överklagan inkommit, skolmoduler, Norrskolan, Aronsson, Bellman, Andersson - Länsstyrelsen, bekräftelse, överklagan inkommit, ventilation, simhallen, Tranåsbostäder - Polisen, tillstånd konserter, Östra Vakten 2, Mats Axfors - Polisen, tillstånd Valborgsmässofirande, Hättevik, Löfstadskyrkan - Länsstyrelsen, beslut avslag överklagandet, kreosotimpregnerade fundament, Norra Vedbo Häradsallmänning - Mark- och miljödomstolen, avslag interimistiskt förbud, vindkraft, sakägare - Länsstyrelsen, överklagande uterum, Bernth Bevenby, inkommit - Mark- och miljödomstolen, överklagande vindkraftverk, Luveryd, inkommit Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna

14 104 Budgetrapport Sida 14 (38) Miljöchef Fredrik Skaghammar och byggnadschef Ingemar Bok redogör för ärendet. BYGG- OCH MILJÖNÄMND apr-15 Månad: 4 33% Driftredovisning per avdelning (Belopp i tkr) Budget 2015 Utfall Periodiserat % av budget Diff mot budget Bygg- och miljönämnd ,0-257,0 43,2% -58,7 AC Miljö , ,0 30,9% 112,2 AC Bygg ,7-988,7 32,1% 37,8 Netto , , ,7 32,2% 91,3 Kontoredovisning, alla avdelningar (Belopp i tkr) Budget 2015 Utfall Periodiserat % av budget Diff mot budget Intäkter 6 836, , ,8 37,9% 309,9 Personalkostnader , , ,6 34,2% -87,4 Kapitalkostnader -96,2-35,3-35,3 36,7% -3,2 Övriga kostnader , , ,6 26,2% -128,0 Netto , , ,7 32,2% 91,3 Kontoredovisning per avdelning Bygg- och miljönämnd (Belopp i tkr) Budget 2015 Utfall Periodiserat % av budget Diff mot budget Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Personalkostnader -550,9-242,2-242,2 44,0% -58,6 Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Övriga kostnader -44,1-14,8-14,8 33,6% -0,1 Netto -595,0-257,0-257,0 43,2% -58,7 AC Miljö (Belopp i tkr) Budget 2015 Utfall Periodiserat % av budget Diff mot budget Intäkter 3 350, , ,0 41,8% 283,3 Personalkostnader , , ,0 33,8% -33,1 Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Övriga kostnader ,8-729,9-500,0 46,0% -138,1 Netto ,5-903, ,0 30,9% 112,2

15 Sida 15 (38) 104 AC Bygg (Belopp i tkr) Budget 2015 Utfall Periodiserat % av budget Diff mot budget Intäkter 3 486,7 1188, ,8 34,1% 26,6 Personalkostnader ,0-1048, ,4 33,2% 4,3 Kapitalkostnader -96,2-35,3-35,3 36,7% -3,2 Övriga kostnader ,0-1093, ,8 33,0% 10,2 Netto ,5-988,7-988,7 32,1% 37,8 Bygg- och miljönämnden beslutar att budgetrapporten läggs till handlingarna

16 105 Styrkort BMN 2015 Miljöchef Fredrik Skaghammar redogör för ärendet. Nämnden diskuterar ärendet Sida 16 (38) Bygg- och miljönämnden beslutar att anta styrkort förslag nummer 2.

17 106 Planlistan Arkitekt Susanna Alexandersson redogör för aktuell planlista Sida 17 (38) Bygg- och miljönämnden beslutar att aktuell planlista läggs till handlingarna

18 107 Dnr B 281/14 Detaljplan Blodroten 1 & del av Junkaremålen 2:1 Arkitekt Susanna Alexandersson redogör för ärendet Sida 18 (38) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 218, att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan som möjliggör förskola och särskilt boende inom fastigheten Blodroten 1. Bygg- och miljönämnden beslutade , 212 att ge plan- och byggavdelningen planuppdrag enligt ovan. Plan- och byggavdelningen har tagit fram ett förslag till detaljplan som har presenterats för nämnden. Bygg- och miljönämnden beslutade , 54, godkänna förslaget till detaljplan för samråd. Samrådstiden har varit mellan till Samrådsredogörelsen redovisas: - Yttrande utan erinran har inkommit från Teknik- och griftegårdsnämndens arbetsutskott, Räddningstjänsten, Skanova och Trafikverket. - Länsstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget, men vill uppmärksamma att användningen av planbestämmelsen för bullerdämpning behöver ses över. - För området har gjorts en bullerutredning som visar att värden kommer att innehållas. Inga särskilda åtgärder är nödvändiga för bullerdämpning, varför planbestämmelsen tas bort. - Länsstyrelsen har också tagit del av den till detaljplanen hörande behovsbedömningen och har inget att erinra mot den. Bygg- och miljönämnden beslutar att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan att godkänna samrådsredogörelsen med föreslagen förändring att godkänna detaljplanen för kungörelse och allmän granskning

19 108 Dnr B 256/14 Detaljplan Bredstorp IP Arkitekt Susanna Alexandersson redogör för ärendet Sida 19 (38) Tranåsbostäder AB har genom ombud lämnat in begäran om ändring av gällande detaljplan för idrottsplatsen för att kunna genomföra den lösning för angöring för lokalgata samt GCväg som kan passera området under de tider evenemang med entréavgift pågår som Kultur & Fritid har kommit fram till genom samråd med idrottsföreningarna som hyr och använder idrottsplatsen. Gällande detaljplan är antagen av bygg- och miljönämnden och vann laga kraft Planens genomförandetid är tio (10) år från den dag planen vinner laga kraft. Denna löper till Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen. Enligt PBL 4 kap 39. En detaljplan får inte ändras eller upphävas före genomförandetidens utgång, om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det. Bygg- och miljönämnden beslutade , 193 att lämna uppdrag till plan- och byggavdelningen att upprätta en detaljplan, och att planarbetet bekostas av sökanden, Tranåsbostäder. Bygg- och miljönämnden beslutade , 19, att med skissen som grund godkänna förslaget till detaljplan för samråd. Samrådstiden har varit till och med Samrådsredogörelsen redovisas: - Yttrande utan erinran har inkommit från Länsstyrelsen, Teknik- och griftegårdsnämndens arbetsutskott, Räddningstjänsten och Skanova. - Trafikverket har framfört yttrande med synpunkt gällande GC-vägar i området. Samrådsredogörelsen har kommunicerats med sakägare varför detta kan betraktas som ett särskilt utlåtande och underlag för att anta detaljplanen. Bygg- och miljönämnden beslutar att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan att godkänna samrådsredogörelsen som ett särskilt utlåtande att anta detaljplanen för Bredstorps idrottsplats

20 109 Dnr B 18/14 Detaljplan Kungsbacken 3:2 Ingegerd Polbring anmäler jäv och deltar inte i ärendet. Arkitekt Susanna Alexandersson redogjorde för ärendet Sida 20 (38) Fastigheten Kungsbacken 3:2, har fem delägare. Tomten är bebyggd med ett fritidshus och fyra ekonomibyggnader och omgärdad av staket med två utfarter. Tomten ligger inom strandskyddat område i anslutning till Nissagölen. Under år 2013 har kommunalt avlopp installerats i området. Delägarna har i skrivelse ansökt om att detaljplan ska upprättas med syfte att möjliggöra uppdelning av fastigheten till 4-5 tomter för bostäder. En förutsättning är att strandskyddet kan upphävas. Planen handläggs med normalt förfarande. Bygg- och miljönämnden beslutade , 44, att lämna uppdrag åt avdelningen att upprätta ett förslag till detaljplan och att planarbetet ska bekostas av sökanden. Förslag till detaljplan redovisades. Avdelningen föreslår att den nu aktuella planen utökas till att omfatta även omkringliggande bebyggelse. Arbetsutskottet beslutade , 62 att utöka planen till att omfatta kringliggande bebyggelse enligt redovisat förslag. Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna förslaget till detaljplan för samråd

21 110 Val av ledamöter till Rådet för funktionsnedsatta Ordförande Bo Akterin, (M) redogör för ärendet Sida 21 (38) Kommunstyrelsen beslutade , 77, att nämnden ska utse ledamot samt ersättare till Rådet För Funktionsnedsatta (RFF). Ett program för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i Tranås kommun har tagits fram. Kommunstyrelsen beslutade , 47 att godkänna programmet, att kommunalråd och oppositionsråd deltar i samrådsmöte med FST fyra gånger per år tillsammans med ansvarig tjänsteman, och att bifalla demokratikommitténs förslag att fastställa former för samverkan mellan kommunen och FST-de funktionsnedsattas samarbetsråd i Tranås enligt tidigare eftersänt förslag. I och med detta måste ledamöter och ersättare väljas till Rådet För Funktionsnedsatta (RFF) i enlighet med Demokratikommitténs förslag. Ordförande Bo Akterin, (M) föreslår Anders Karlsson, (S) som ledamot och sig själv som ersättare. Bygg- och miljönämnden beslutar att till Rådet För Funktionsnedsatta utse Anders Karlsson, (S) som ledamot och Bo Akterin, (M) som ersättare. Expedieras: Kommunledningskontoret

22 111 Dnr M 376/15 Kontakten 8, olägenhetsanmälan, skrattmåsar Miljöchef Fredrik Skaghammar redogör för ärendet Sida 22 (38) XXXXX lämnade muntligen in klagomål 30 mars till Miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Klaganden besväras av skrattmåsar som häckar i anslutning till hans fastighet. XXXXX bor på fastigheten Kontakten 8 med adressplats XXXXX. Hans fastighet ligger vid öarna i Svartån. På dessa öar häckar skrattmåsar. Främst besväras klaganden över de höga ljud som skrattmåsarna ger ifrån sig. Ljudet påverkar familjens sömn och deras möjlighet att slappna av. XXXXX med familj har problem att vistas utomhus på grund av alla skrattmåsar. Måsarna gör utfall och de skräpar ner på hans tomt med spillning och på hans brygga. Enligt klaganden besvärades de på samma sätt även föregående år. BAKGRUND Hälsoskyddsinspektör Mikael Larsson och miljöinspektör Erik Wahlström var på plats 31 mars och kunde konstatera att det var skrattmås som häckade på de platser som klaganden uppgett i telefon. De räknade till ett tjugotal fåglar under de 15 minuter som de var på plats. Måsarna var antingen: - på marken eller i träden på öarna, - i luften, - eller i vattnet. Det var inte någon skrattmås på klagandens fastighet under den tid som inspektörerna var på plats. Hälsoskyddsinspektör Mikael Larsson var på plats återigen den 10 april i cirka 10 minuter och noterar då att inifrån bilens kupé hördes knappt ljudet från skrattmåsarna, men att utomhus hördes fåglarna tydligt. Även vid detta tillfälle var det ytterst få fåglar på de bebodda fastigheterna. På den klagandes fastighet var det inte någon fågel. På grannfastigheterna var det 2 st. vardera. Totalt, i nära anslutning till klagandes fastighet, kunde inspektören räkna till st. skrattmåsar. Det syntes att det fanns fler skrattmåsar på öarna men det gick inte att räkna hur många som vistades på öarna på grund av den täta växtligheten. Den 13 april besökte hälsoskyddsinspektören ett större område under ca 1 timmes kontrolltid. Området är från bron vid Åsvallehultsdammen längs med gångvägen på den östra sidan av Svartån. I det angivna området var det cirka 100 st. skrattmåsar. MOTIVERING Miljö & Hälsa har varit på plats totalt tre gånger (31 mars, 10 april och 13 april). Vid dessa tillfällen har det konstaterats att måsfåglar häckar i nära anslutning till den klagandes fastighet men det har inte varit någon skrattmås som vistats på klagandes fastighet. För att bedriva skyddsjakt på måsfåglarna med stöd av den 34 i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska måsfåglarna först och främst betraktas som skadedjur. Vid de tidpunkter som Miljö & Hälsa varit på plats vid den klagandes fastighet har det inte vistats några måsfåglar på klagandes tomt och av den anledningen är det inte motiverat att betrakta måsfåglarna som skadedjur. Klagande har heller inte anfört att måsfåglarna utgör skada på egendom utom att spillningen från måsfåglarna skräpar ner hans tomt. Fåglarna hörs tydligt när man vistas utomhus vid den klagandes fastighet men inifrån bilens kupé sänks skränljuden från måsarna betydligt. Mark- och miljööverdomstolen (2011-M 8510) har fattat beslut i ett liknande ärende om skränljud och spillning. I det ärendet rörde

23 111 Dnr M 376/15 det sig om råkor. Mark- och miljööverdomstolens dom säger att: Sida 23 (38) Ljud och spillning från stora råkkolonier kan betraktas som störande och i vissa fall förorsaka såväl besvär som missnöje. I Rydebäck får råkor, med hänsyn till vad som framkommit i utredningen, anses vara ett naturligt förekommande inslag i stadsmiljön. Gällande den del av störningarna som avser spillning från råkorna anser Mark- och miljööverdomstolen att vad Ulla Alfredsson uppgett om spillningen och dess omfattning och vad som i övrigt framkommit i utredningen varken medför att spillningen kan anses så betydande eller att spillningen på ett sådant påtagligt sätt inverkar på människors välbefinnande att den kan anses utgöra en olägenhet för människors hälsa. Mark- och miljööverdomstolen delar således mark- och miljödomstolens bedömning i denna del. Vad sedan gäller den del av störningarna som avser skränljud från råkorna är Mark- och miljööverdomstolens bedömning, även om domstolen har förståelse för att ljudet från råkorna under häckningsperioden kan uppfattas som störande, att vad Ulla Alfredsson anfört om skränljudet och dess omfattning och vad som i övrigt framkommit i utredningen inte heller medför att skränljudet kan anses så betydande eller att skränljudet på ett sådant påtagligt sätt inverkar på människors välbefinnande att det kan anses utgöra en olägenhet för människors hälsa. Alla vilda däggdjur, fåglar och ägg som förekommer i Sverige är fredade. Jakt får endast ske med stöd av jaktlagen (1987:259) eller av föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av jaktlagen. Med jakt avses att fånga eller döda vilt och att i sådant syfte söka efter, spåra eller förfölja vilt. Till jakt räknas också att göra ingrepp i viltets bon och att ta eller förstöra fåglars ägg. I Jaktförordning (1987:905) framgår det att kommunala nämnder vid olägenhet för människors hälsa har rätt att bedriva skyddsjakt på skrattmås. Utifrån de skäl som Mark- och miljööverdomstolen (2011- M 8510) anger och utifrån de observationer som Miljö & Hälsa gjort motiveras inte skyddsjakt på skrattmås. Som boende längs med Svartån i Tranås kommun får man vara beredd på att skratt- och fiskmåsar lever tätt inpå på samma sätt som svan- och andfålar och övriga fågelarter gör. Mark och miljödomstolen (2010-M 3260) delade samma bedömning som Länsstyrelsen när de hanterade ett ärende om måsfåglar. Länsstyrelsen kom fram till följande bedömning: Länsstyrelsen bedömer att måsfåglarna på grund av oljud och nedsmutsning kan vara störande för klaganden och förorsaka obehag och irritation. Dessa störningar är dock inte av så allvarlig art att de kan anses utgöra olägenhet för människors hälsa. Enligt Länsstyrelsens bedömning finns det därför inte skäl att förelägga fastighetsägaren att vidta ytterligare åtgärder. Nämnden har därmed haft fog för sitt beslut och överklagandet skall avslås. BEDÖMNING Miljö & Hälsa gör följande bedömning: att ljud och spillning från måsfåglarna intill klagandes fastighet kan anses vara störande, dock uppnår det inte sådana nivåer att det räknas som olägenhet för människor hälsa enligt miljöbalkens definitioner, att skrattmåsarna inte utgör någon skada på klagandes egendom,

att lägga inspektionsrapporterna till handlingarna

att lägga inspektionsrapporterna till handlingarna 2011-06-22 Sida 3 (38) 115 Inspektionsrapporter miljöskyddsärenden Miljöskyddsinspektör Lars Lindh Svetsaren 2 Lumbalia Lack Dnr M 380/11 Falkberget 24 Tranås Bensin & Livs AB Dnr M 333/11 Hästdroskan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-12-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Kallelse Miljö- och byggnämnden

Kallelse Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden sammanträder Kallelse Miljö- och byggnämnden Tisdagen den 1 april 2014, kl. 17.00 i Elfkungen Ärenden Föredraganden 1 Val av justerare 2 Tillkomna och utgående ärenden 3 Skrivelse

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm

Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden OBS! Tiden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Effektivisering av bygglovsprocessen

Effektivisering av bygglovsprocessen Effektivisering av bygglovsprocessen En kundundersökning i Göteborg ERIK ANDREASSON NICODEMUS STILLER EXAMENSARBETE Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer