PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2007. Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin"

Transkript

1 PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2007 Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin Peab anlägger ny hamn i Helsingfors En högkonjunktur som utmanar

2 ledare Varför just Peab? UNDER FYRA DAGAR dagar i april 2007 var 46 byggarbetsplatser runt om i Sverige drabbade av strejk. Alla dessa arbetsplatser tillhörde Peab och det är för oss helt obegripligt att bara ett företag drabbades av denna strejk. Vi har vid upprepade tillfällen försökt få svar på varför Byggnadsarbetarförbundet ensidigt valde Peab som måltavla för sina stridsåtgärder, men ännu inte fått något svar. Strejken drabbade Peab, enbart Peab. Det var således inte fråga om en avtalskonflikt utan en medveten aktion mot Peabs varumärke och företaget Peab med sina anställda. Efter fyra arbetsdagar avblåstes strejken. Då gick Byggnads med på ett bud som bara marginellt avvek från det bud som medlarna presenterat fyra arbetsdagar tidigare. Detta var en helt onödig strejk, som i första hand drabbade tredje man och Peab. Det nya avtalet medför bland annat ökad byråkrati i form av en utökad kontrollapparat på arbetsplatserna, och jag har en känsla av att kunderna i det långa loppet inte är beredda att betala för detta. PEAB HAR SEDAN FÖRETAGET grundades valt att arbeta nära sin personal. Jag menar vartenda ord när jag säger att personalen är vår viktigaste resurs. Av erfarenhet vet jag att engagerade och motiverade medarbetare gör ett bra jobb och jag känner ett stort ansvar när det gäller att bidra till att skapa arbetsmiljöer där vår personal känner trivsel och trygghet. Jag vill att våra anställda skall ha en bra lön så att de kan försörja sig. Om vi inte betalar marknadsmässiga löner har vi inte en chans i konkurrensen om att rekrytera kompetenta medarbetare. Peab har valt att ha egen anställd personal som bor och betalar skatt i Sverige. Vi har ännu inte nyttjat alternativet med att använda utländska bemanningsföretag, men det är något vi kanske måste överväga i framtiden. Vi erbjuder vår personal möjlighet till delägande i Peab genom olika konvertibelprogram. Det är inte mer än rätt att alla i koncernen skall kunna ta del av den värdetillväxt som vi gemensamt skapar. Vi upplever just nu en högkonjunktur i byggbranschen, vilket alltid medför möjligheter och hot. Möjligheterna består av ett rikt utbud av intressanta byggprojekt. Hoten består av brist på välutbildad personal i framtiden. Konkurrensen om personalresurser är knivskarp och därför måste vi börja tänka i nya banor när det gäller att rekrytera. Ett led i detta nytänkande var när vi hösten 2006 startade Peabskolan på den nerlagda flygflottiljen F10 utanför Ängelholm. Nu är vår målsättning att de närmaste åren starta fler Peabskolor runt om i Sverige. Vårt behov av att anställa unga och lovande medarbetare är stort och vi måste vara ett så attraktivt företag att många ungdomar väljer Peab. Än en gång vill jag ställa frågan till Byggnads: Varför just Peab? MATS PAULSSON innehåll Stockholm är hetare än någonsin Ny Nationalarena och en helt ny stadsdel.. 4 Ulriksdal har nära till både natur och kommunikationer Nytt köpcentrum på strategiskt läge Årsstämma Peab anlägger kaj i Helsingfors Sveriges största satsning på naturum miljonkontrakt till Peab Peab Fritid förenar nytta med nöje Profilen Johan Helin Underverket utanför Munkedal Nytt byggsystem kan kapa kostnader Kvalitetspris till Peab Nordens största betongpumpar En högkonjunktur som utmanar Ny på jobbet Stor efterfrågan hos småhusfabriken Krönika Skatteparadiset Sverige Utdelning av Peab Industri Bokslutskommuniké Krönika William Banting & Charles Boycott PEAB ÄR ETT AV NORDENS LEDANDE FÖRETAG INOM BYGG- OCH ANLÄGGNING. Koncernen bedriver bygg- och anläggningsverksamhet främst i Sverige men även i Norge och Finland. Dessutom ingår, huvudsakligen i Sverige, kompletterande byggrelaterade industriföretag inom fabriksbetong, betongprodukter och prefab, berg och grus, transporter, tillverkning och beläggning av asfalt samt maskinoch kranuthyrning. Koncernen har cirka anställda och en omsättning överstigande 30 miljarder kronor. Peabs motto är att vara den lokala entreprenören nära kunden, med den stora koncernens möjligheter. PEABJOURNALEN är en tidning för Peabs anställda, kunder och aktieägare. Utgiven av Peab AB, Information, Förslöv. Tfn Fax E-post Internet REDAKTION Gösta Sjöström (ansvarig utgivare), Lilian Bringle samt journalister ur RHR/CCs nätverk.tidningen är producerad av RHR/CC, REPRO OCH TRYCK Holmbergs, Malmö Förslag på innehåll i PeabJournalen kan lämnas till eller Du kan även kontakta informationsavdelningen eller Peabs växel på tfn PEABJOURNALEN 2/2007

3 Nybyggen i Stockholm ULRIKSDAL I SOLNA Stockholm är hetare än någonsin KVARTERET PARADISET, KUNGSHOLMEN NATIONALARENAN I SOLNA KONJUNKTUREN FORTSÄTTER att vara god inom byggindustrin och det gäller inte minst i Stockholm. Efterfrågan på bostäder, kommersiella fastigheter och lokaler för handel är stark vilket gör att Peab arbetar för högtryck. I Solna skapas två nya stadsdelar, Solna Station och Ulriksdal. Dessutom byggs här en ny Nationalarena för fotboll och evenemang. På västra Kungsholmen skapas ett nytt köpcentrum och kontorskomplex precis vid Essingeleden. Några exempel på stora projekt som visar på en stark framtidstro. Både Ulriksdal och Solna Station innebär en stor produktionsvolym under många år, säger Göran Almin, ansvarig för division projektutveckling inom Peab. Det kommer att kräva en kraftsamling av hela koncernens resurser, för här finns jobb för 15 år framöver. På de följande sidorna kan du läsa mer om projekten. PEABJOURNALEN 2/2007 3

4 Nybyggen i Stockholm En helt ny stadsdel håller på att ta form i Solna. Och som dess naturliga mittpunkt ligger den nya Nationalarenan som ersätter Råsunda som Svenska fotbollslandslagets och AIK:s hemmaplan. Men det finns väldigt mycket mer i detta mångmiljardprojekt som nu sakta börjat tuffa in på Solna Station. NATIONALARENAN I SOLNA En ny Nationalarena ochenheltnystadsdel Bakgrund/arenor 1971 byggdes Scandinavium i Göteborg, då den modernaste inomhusarenan i sitt slag tillkom Globen med helt nya förutsättningar byggde finländarna Hartwall Arena, med ett nytt kommersiellt koncept byggdes Idrætsparken i Köpenhamn om efter nya tidens behov, bland annat med tak står den nya Nationalarenan i Solna klar. PRECIS INTILL SOLNA STATION ligger i dag ett delvis nedslitet industriområde. Men om ett par år kommer denna del av Solna att ha omvandlats till en pulserande evenemangsstad med bostäder, arbetsplatser, hotell och handel. Området vid Solna Station ska utvecklas till en modern attraktiv och effektiv regional trafikknutpunkt och som kronan på verket förses med en ny modern arena som kan ta cirka sittande besökare. Tanken är att den nya stadsdelen ska sammanbinda Frösunda med Solna Centrum, berättar Göran Almin, ansvarig för division projektveckling inom Peab. Nyligen tecknades ett samarbetsavtal mellan Solna stad, Svenska Fotbollförbundet, Jernhusen, Fabege och Peab om att utveckla och bygga området. För Peabs del handlar det om att bygga fastigheterna och arenan samt att förvärva vissa byggrättigheter för bostäder. Vi ser fram emot att vara med vid den fortsatta utvecklingen i Solna stad, säger Göran Almin. Den nya arenan, som sannolikt kommer att namnges av en sponsor, uppfyller alla UEFA:s och FIFA:s krav på en internationell matcharena men är samtidigt en multiarena som kan användas för konserter och evenemang. Förutom själva planen och läktarna kommer den även att rymma hotell med över 250 rum och ett antal restauranger den största med plats för upp mot gäster. Dessutom kommer här att finnas konferens- och kongressanläggningar. Arenan, som kommer att bli den modernaste i Europa, blir Svenska fotbollslandslagets och AIK:s hemmaarena. För de 1,9 miljarder kronor som investeras i arenan får man även uppvärmning och ett stängningsbart tak, vilket gör att den kan användas året om. Läget är mycket centralt och det krävs knappast bil för att ta sig dit med tanke på att tågen stannar precis intill och att det är gångavstånd till två tunnel- 4 PEABJOURNALEN 2/2007

5 banestationer. Med den nya arenan kan Sverige, Solna och hela Stockholmsregionen därmed ta upp kampen om de största fotbollsmatcherna, konserterna och andra stora arrangemang som idag hamnar i andra städer och länder. En ny stadsdel växer fram Men även om arenan är en central del i projektet kommer det också att ske en hel del i området runtomkring. Här skapas en helt ny stadsdel i Solna. Den ligger centralt med direkt anslutning till järnvägsstationen, vilket är en fördel för arenan som därmed kan dra nytta av specialchartrade tåg från hela landet och Arlanda vid speciella arrangemang. Idag präglas området starkt av närheten till Hagalunds bangård och Dalvägens arbetsplatsområde. Vissa delar av området är mycket slitet och saknar en tydlig struktur och en logisk koppling till omgivningarna. Dessutom är delar av området utsatt för buller från bangården och järnvägen utgör en barriär som delar området i två delar. Målet med den nya planen är därför att skapa en tät och blandad bebyggelse där bostäder, arbetsplatser, service, handel, kultur, sport och utbildning kompletterar varandra, berättar Göran Almin. Tanken är att utformningen av kvarteren, Färdigbyggd Fakta om nya Nationalarenan Publikkapacitet Fotboll: Konsert: Säsong Året runt, hela arenan är uppvärmd och har stängningsbart tak Utformning Uppfyller FIFA:s och UEFA:s tekniska rekommendationer för fotbollsarenor. Planstorleken och måttet på det öppningsbara taket är meter, takhöjden är 33 meter Ägare och partners SvFF, Solna stad, Peab, Fabege, Jernhusen tätheten och det blandade innehållet ska skapa en grund för de värden som krävs för att forma en attraktiv stad både nu och i framtiden. Och med tydliga stråk och platser skapas variation och orienterbarhet. Den här formen av stadsdel är också en förebild ur ett hållbarhetsperspektiv eftersom den skapar förutsättningar för hållbara transporter och teknisk infrastruktur, menar Göran Almin. Byggkostnad Cirka 1,8 miljarder kronor Evenemang Landskamper, Allsvenskan, cupmatcher, cupfinaler, konserter, stora evenemang Målsättning Uppfylla FIFA/UEFA-standard. Europas modernaste arena för fotboll, konserter, och stora evenemang Första verksamhetsåret: 45 stora evenemang, 1,2 miljoner besökare Övriga faciliteter Hotell: >250 rum Restauranger: Den största med plats för gäster. Kongress- och konferenslokaler Hela stadsdelen kommer när den är färdigexploaterad att omfatta kvm kontor, kvm handel, bostäder samt hotell. Produktionsstarten beräknas idag till senhösten 2008 och själva arenan kommer om allt går enligt planen att stå färdig Det kommer dock att ta nästan 15 år innan stadsdelen är helt färdigutvecklad. text JOHAN BERGQUIST PEABJOURNALEN 2/2007 5

6 Nybyggen i Stockholm ULRIKSDAL I SOLNA Norr om Järva krog precis vid E4 har Peab förvärvat Ulriksdal, ett stort markområde i Solna. Här kommer det att skapas en helt ny stadsdel med bostäder i form av lägenheter och stadsradhus, arbetsplatser samt handel och service allt inom bekvämt gångavstånd. Ulriksdal har nära till både natur och kommunikationer SAMTIDIGT MED Solna Station håller Solna på att begåvas med ännu en ny stadsdel, Ulriksdal. På ett fält strategiskt beläget i anslutning till både E4 och E18 planeras en tät stadsmiljö med spännande och varierad bebyggelse anpassad till moderna behov av närhet, variation, trygghet, möjligheter och rekreation. Marken har inte varit bebyggd tidigare utan fungerade ursprungligen som paradfält för militären, berättar Göran Almin, Peab. Under en period låg även Stockholms galoppbana här innan den flyttade till Täby. Läget är i det närmaste perfekt med närhet till Stockholm, Arlanda och Bromma. Stadsdelen kommer att bestå av flerfamiljshus, stadsradhus, kontor samt handel och service och omges av huvudgator utformade som stadsgator med trädplanteringar. Kring radhusen planeras mindre gaturum och minst tre torg ska anläggas i stadsdelen, bland annat vid pendeltågstationen. Men för att skapa ett fungerande vardagsliv krävs det mer än bara bostäder. Därför planeras även barnomsorg, parker och utrymme för butiker och annan kommersiell verksamhet. Den kommersiella servicen kommer i huvudsak att placeras i anslutning till pendeltågsstationen och torgen samt längs de centrala gaturummen närmast torgen. Gröna rekreationsområden Mellan de nya bostäderna och Överjärva Gård kommer en del av den nuvarande öppna ytan att sparas och centralt i stadsdelen planerar man att anlägga en stadspark. Här finns redan naturliga höjdskillnader som kan utnyttjas för att skapa ett intressant parkrum. Tanken är dessutom att ett smalt parkstråk ska binda samman stadsparken med de omgivande parkområdena. Och redan idag finns det en hel del naturlig grönska i grannskapet. Precis intill ligger rekreationsområden som Ulriksdals slottsträdgård och Hagaparken. Planarbetet pågår och ett flertal detaljplaner håller på att tas fram. Byggstarten är beräknad till 2008 och hela området är färdigexploaterat först om 10 till 15 år. Den första inflyttningen är beräknad till 2009, men än så länge finns det inte några fastställda storlekar eller priser på bostäderna, säger Göran Almin. text JOHAN BERGQUIST Stockholm City Brunnsviken E4 Järva Krog Ulriksdals slottsträdgård J E18 Ulriksdals pendeltågsstation Överjärva Gård Arlanda Flygplats Göran Almin, Peab. 6 PEABJOURNALEN 2/2007

7 För många bilburna stockholmare är Skogaholms gamla bageri på västra Kungsholmen precis invid Essingeleden ett välkänt landmärke. Men om knappt ett år kommer byggnaden att ha omvandlats till ett modernt köpcentrum med ett helt nytt och spännande utseende. KVARTERET PARADISET, KUNGSHOLMEN Nytt köpcentrum på strategiskt läge KUNGSHOLMEN har på senare år utvecklats med ett brett utbud av service, restauranger och shopping i bland annat Västermalmsgallerian. Därför har Peab tillsammans med Fabege nu inlett ett projekt för att rusta upp Skogaholmsbageriet till ett modernt köpcentrum. Projektet ingår i en omfattande förnyelse av västra Kungsholmen som när det är färdigutvecklat kommer att bestå av totalt cirka nya lägenheter och cirka kvm kommersiell yta. Skogaholmsbageriets gamla fastighet Paradiset 29 i Hornsberg/Stadshagen ligger intill Essingeleden på västra Kungsholmen. Här kommer Peab och Fabege genom det gemensamt ägda bolaget Zeolit AB att utveckla en till stora delar ny fastighet med köpcentrum, kontor och garage. Detaljplanen är fastlagd sedan en tid tillbaka och arbetet med att omvandla kvarteret Paradiset till en modern handelsoch kontorsfastighet i 10 våningar är i full gång. Delar av den gamla stommen kommer att behållas men i stort kommer det mesta att rivas och byggas nytt. Ett nytt landmärke Den gamla byggnaden kommer att byggas på med en inglasad fasad mot Lindhagensgatan och fastigheten i sig kommer säkert att bli ett blickfång för trafikanter på Essingleden. Längs markplanet ut mot Lindhagensgatan består en stor del av våningsplanet av skyltfönster. Men även rulltrapporna och hissarna kommer att röra sig i ett inglasat schakt som är synligt från utsidan. Under sensommaren 2006 startades arbetet med att hyra ut lokalerna och Peab inledde rivningsarbetena i maj i år. Projektet planeras stå klart till julhandeln 2008 och när portarna slås upp kommer besökarna att mötas av tre våningar köpcentrum på totalt kvm, fyra våningar kontor på kvm samt tre våningar garage med 250 parkeringsplatser. Tack vare fastighetens strategiska läge i stadsdelen, med mycket goda kommunikationer och med Stockholms trafikleder på bekvämt avstånd, kommer den att bli ett intressant objekt för både handel och företag, säger Göran Almin. text JOHAN BERGQUIST PEABJOURNALEN 2/2007 7

8 Årsstä Den 16 maj avhöll Peab sin årsstämma i Grevieparken på Bjärehalvön. Än en gång sattes närvarorekord och när ordförande Göran Grosskopf klockan förklarade stämman öppnad, var cirka 530 aktieägare och gäster på plats. Under gemytliga och avspända former genomfördes stämman och det stod klart att den delårsrapport avseende januari till mars (se sid 30) som Peab skickat ut tidigare på dagen, emottagits väl av marknaden. Aktiespararnas förre VD Lars-Erik Forsgårdh ställde Mats Paulsson mot väggen under frågestunden och dialogen dessa herrar emellan ledde till både skratt och leenden. Aktieägaren Harry Franzén i aktion under punkten övriga frågor. Franzén rannsakade sig själv eftersom han sålt en del av sina Peabaktier alldeles för tidigt. En av Peabs grundare Erik Paulsson till vänster och Aktiespararnas förre VD Lars-Erik Forsgårdh. 8 PEABJOURNALEN 2/2007

9 Mats Paulsson avtackade Jan Segerberg, i mitten, efter 13 år i Peabs styrelse och revisor Thomas Thiel efter 15 år i Peab för ett gott arbete. Jan Segerberg blir nu styrelseledamot i Peab Industri och Thomas Thiel blir revisor i samma bolag. Styrelseledamoten i Peab, Annette Brodin-Rampe i samspråk med valberedningens ordförande Malte mman 2007 Mats O Paulsson, till vänster, och Niclas Winkvist. VD och ekonomichef i Peab Industri som börsnoteras 1 oktober Peabs finanschef Jesper Göransson och Peabs chefsjurist Karin Malmgren, tillika styrelsens sekreterare. Brinovas nyvalde ordförande Bo Forssén tillsammans med Sara Paulsson-Karlsson, nyutsedd styrelseledamot i Peab Industri. PEABJOURNALEN 2/2007 9

10 Finland Peab anlägger kaj i Helsin Efter mer än 30 års diskussioner blir Helsingfors nya hamn äntligen verklighet. Flytten lämnar plats för efterlängtade bostäder och innebär färre lastbilar i centrum. Den nya hamnen går under namnet Nordsjö hamnprojekt och finska Peab är en av entreprenörerna som fått i uppdrag att bygga upp den. DETTA ÄR DET FÖRSTA anläggningsjobbet för Peab, berättar Stefan Eklund, Production Controller. Anläggningsjobbet ifråga är en meter lång kaj som ska sammanfogas med ett tusen ton tungt och 30 meter högt hydrauliskt rampsystem. I entreprenaden ingår även undervattenssprängning, muddring, djuppackning och jämning av bottenvallarna samt fyllnad bakom elementen. Utöver anläggningen av kajen ska Peab också uppföra tre tullbyggnader i hamnen. Det kommer att bli en stor utmaning att samordna de två byggarbetsplatserna så att vi kan utnyttja inköp, planering och användning av en etablering för två närstående byggplatser, säger Stefan Eklund. Han berättar vidare att vädret och den omkringliggande miljön på byggarbetsplatsen, med en mängd sidoentreprenörer, också utgör utmaningar i sig. Men den största utmaningen av alla var förmodligen att göra upphandlingen av leverantörer. Anledningen att de här uppdragen gick till Peab är, enligt Stefan Eklund, ett väl utbyggt nätverk av underentreprenörer och leverantörer samt att Peab agerade ganska 10 PEABJOURNALEN 2/2007

11 gfors nya hamn aggressivt redan i kalkyleringsskedet. I fallet med den nya kajen visade sig dessutom underentreprenörens nätverk och mångsidighet komma väl till pass. I projektet deltar ett flertal nya Peabmedarbetare och samarbetspartners, berättar Stefan Eklund. Tillsammans kommer vi att göra kunden nöjd, trots ett pressat tidsschema och en stram budget, avslutar han. Nordsjö hamnprojekt Den nya hamnen frigör stora ytor i Helsingfors stadskärna. Ytor som kan användas till nya bostäder. Dessutom flyttas en stor mängd av den tunga trafiken ut från stan. Det nya läget för hamnen är bra ur många aspekter. Den ligger lämpligt och lättillgängligt för sjöfarten och dessutom nära huvudvägar och flygplats. Dessutom finns det inga bostadsområden i direkt anslutning till den nya hamnen. Området Nordsjö införlivades med Helsingfors redan 1966 eftersom området lämpade sig för hamnändamål. År 1975 utarbetades den första utredningsplanen men det tog nästan 30 år innan bygget fått klartecken i alla instanser och slutligen kunde påbörjas. text HANS RAMEL Stefan Eklund, Production Controller, Peab. Total kostnad Nordsjö Hamnprojekt: 4,6 miljarder kronor Hamndelen: 2,4 miljarder kronor Trafikförbindelser: 2,1 miljarder kronor Kajentreprenad 2 (Peab): 70 miljoner kronor Tullbyggnader (Peab): 43 miljoner kronor Hamnen färdig i full omfattning: 2009 Läs mer om projektet på: PEABJOURNALEN 2/

12 Vid Skulebergets fot i Västernorrland byggs ett nytt naturum. Byggnaden, ritad av White Arkitekter i Göteborg, är en spännande skapelse vars jordnära former och stiliserade flyttblock smälter in i den omgivande naturen. Det är en av de största satsningarna någonsin i Sverige på ett nytt naturum, säger Fredrik Thiger på Peab som fått uppdraget att bygga det.

13 Västernorrland Största satsningen på naturum i Sverige DET VAR TIDIGT 70-TAL då Naturvårdsverket första gången lanserade idén om att skapa naturum. Tanken var att man vid särskilda naturområden skulle öppna informationscenter där besökaren kunde få veta mer om områdets geologi, flora, fauna och kulturhistoria. De första som etablerades låg i Visby, i Stocklycke på Omberg och på Öland. I dag finns det ett 40-tal naturum runt om i landet. Det senaste tillskottet är det som Peab bygger vid Höga Kusten i anslutning till Skuleskogens Nationalpark. Med ett besöksantal på drygt personer om året var den befintliga anläggningen både för liten och för gammal. Den rymde helt enkelt inte en utställning som fullt ut kunde spegla världsarvet Höga Kusten och de naturskyddade områdena runt Skuleskogen. En del av berget Därför utlyste Länsstyrelsen i Västernorrland en arkitekttävling under våren Bland ett 40-tal anmälda intressenter blev fem uttagna för att rita en ny byggnad. Det vinnande bidraget blev slutligen Is och berg från White Arkitekter i Göteborg. Enligt juryns motivering var det ett överlägset helhetskoncept, med en lågmäld men ändå skulpturalt uttrycksfull byggnad i nära samspel med platsen, berget och havet och med en miljö som lyfter fram och förstärker platsens kvaliteter. Byggnaden blir en del av en landskapsinstallation som utgörs av en axel från Skulebergets topp ända ner till havet. Själva byggnaden är en enkel avlång låda i ett plan på cirka 800 kvm där vissa av de inre rummen skjuter upp som fyra prismor genom taket. I och med att byggnaden är halvt inskjuten i bergets fot blir den dessutom en integrerad del av landskapet. Skapade lösningar efterhand Efter en upphandling fick Peab i början av sommaren 2006 i uppdrag att bygga huset. Arbetet har pågått sedan dess och befinner sig nu i slutskedet. PEABJOURNALEN 2/

14 Västernorrland Vi håller på med stomkompletteringar, ytskikt och markarbeten, berättar Fredrik Thiger. Så vi börjar närma oss färdigställandet inför invigningen den 20 juni. Vägen dit har dock inte varit helt rak. Vissa delar av byggnadens konstruktion har diskuterats med arkitekterna på vägen och i vissa fall har lösningar fått skapas efterhand. Bland annat de sneda stenblockformade taken innebar vissa problem, berättar Fredrik Thiger. Vi ville få dem måttsatta för att kunna beställa glasen, medan arkitekten ville att vi först skulle bygga och sedan mäta. Med tanke på att tidsplanen var snäv och att leveranstiden för fönstren var lång, fanns det risk för förseningar. Men genom ett nära samarbete med arkitekten kunde de ta fram mått som alla inblandade vågade stå för. Arkitekten har varit med under hela processen, berättar Fredrik Thiger. Det har varit många små detaljer som vi löst efterhand. Bland annat fanns ett antal råa betongytor vilket ställde stora krav på finishen och hur ytan behandlades. Ventilationskanaler i golven Andra mer udda lösningar är att en stor del av installationerna, som till exempel ventilationskanalerna, ligger i betongplattan. Ett faktum som skapade nya utmaningar och nya lösningar. Det regnade mycket under perioden och det ställde till det lite. I och med att ventilationskanalerna ligger i plattan var det svårt att hindra vattnet från att rinna ner. Därför fick vi lägga mycket tid på att rensa undan och kontrollera så att de var torra. Annars hade det kunna skapa stora problem när det sedan frös på under vintern. Beställningen är en generalentreprenad och summan för Peabs del landar på cirka 20 miljoner kronor. Installationerna har gjorts av byggherrens egna installatörer som Peab samordnat. Det ska bli väldigt intressant att se det när det blir klart, säger Fredrik Thiger. Det är en oerhört spännande byggnad. text JOHAN BERGQUIST Bolidens VD Jan Johansson och Mats Paulsson efter signering av 700 miljonkontraktet. Peab har fått uppdraget att bygga ett nytt anrikningsverk med tillhörande infrastruktur vid Bolidens koppargruva Aitik utanför Gällivare. Peab Fritid förenar nytta med nöje Peab sätter fokus på arbetsmiljö och hälsa under Det finns mycket som spelar roll för välmåendet. Att vara frisk och fri från sjukdom är en aspekt. Lika viktigt är det att man trivs på sitt arbete, känner gemenskap med sina kollegor och har en stimulerande fritid med plats för familj och vänner. Peab Fritid innebär ett helhetskoncept med stöd för hälsofrämjande aktiviteter för alla anställda i koncernen. Det är en satsning på friskvård i ett brett perspektiv och genomsyras av ett må-bra-tänkande. Peab Fritid verkar inom tre områden, berättar Anna Larsson, personalkonsulent för Peab Fritid. Dessa är Sport & Hälsa, Kultur & Nöje och Fritid & Hobby. Inom varje område finns ett visst basutbud, som är gemensamt över hela koncernen. Därutöver har vi ett växande antal lokala aktiviteter, som utvecklats utifrån enskilda medarbetares intressen och önskemål. Allt bygger på medarbetarnas eget engagemang, fortsätter Anna Larsson. Jag och mina kollegor hjälper sedan till att förverkliga idéerna inom Skatteverkets ramar. Det kan vara allt från att ordna lokaler för innebandyspel till att arrangera familjedagar. Genom Peab Fritid får vi som Peabanställda möjlighet att lära känna andra människor i företaget. Det gör det lättare och framför allt roligare att samarbeta. text Ingela Andersson 14 PEABJOURNALEN 2/2007

15 profilen Ålder 33 Familj Hustrun Anna och barnen Elsa 3 1/2 år och Emil 2 månader Bor I Täby Senast lästa bok Madame Terror av Jan Guillou Reser gärna till Under vinterhalvåret till Phuket i Thailand eller annan plats söderut med sandstrand, under sommaren Stockholms skärgård med segelbåt Äter gärna Fisk och skaldjur Fritidsintressen Segling, golf, familj och vänner. Johan Helin Nyanställd projektchef för jätteprojektet Ulriksdal JOHAN HELIN ÄR med sina 33 år rekordung projektchef på Peabs Division Projektutveckling i Solna och började sitt nya jobb i oktober Närmast kommer han från Skanska Nya Hem, där han också var projektchef. Bland annat ansvarade han där för bostadsdelen i stadsutvecklingsprojektet Lindhagen, med cirka 400 lägenheter. På Peab arbetar Johan som projektchef för stadsutvecklingsprojektet Ulriksdal i Solna, vilket omfattar lägenheter, 500 stadsradhus och kvm kommersiella ytor. Detta är ett av de största stadsutvecklingsprojekten i Stockholm, berättar Johan. Ulriksdal ska bli en komplett stadsdel med arbete, boende, handel, skolor och barnomsorg. Utvecklingstiden för hela projektet är beräknad till 15 år. Området är beläget mellan ett par stora motorvägar och en järnväg. Runt ytterkanterna kommer därför de kommersiella ytorna att placeras, för att fungera som bullervall, medan bostäderna läggs inne i området. Mitt i finns även en pendeltågsstation. Som projektchef är jag med från början i ett projekt, i de riktigt tidiga skedena, när detaljplanerna dras upp. Det är just sådant jag trivs att arbeta med; att vara med om att skapa och driva fram projekten. Storleken på projektet är en av de dimensioner som gör Ulriksdalsprojektet så spännande. Tidigare har jag mest arbetat med bostadssidan i projekten, men nu krävs ett helhetsperspektiv för att hålla ihop de många olika delar som ingår. Att planlägga en hel stadsdel är en verklig utmaning! I jobbet som projektchef ingår att ha kontakt med såväl kommunen som med olika konsulter, till exempel arkitekter, liksom med interna bolag inom Peab för att handla upp de olika arbetena. Dessutom ingår kontakt med utomstående intressenter. Jobbet innebär även ansvar för att driva fram detaljplaner för att få byggrätten, att handla upp entreprenörer samt att arbeta fram intern och extern marknadsföring för projektet. Jag gör dock inte allt det här själv, även om det formellt ligger under mitt ansvar, betonar Johan. Naturligtvis blir vi fler som ska arbeta tillsammans och redan nu är en av projektledarna utsedd. Johan håller med om att det nog är ovanligt att vara projektchef redan vid hans ålder. Som person är jag resultatdriven och ganska envis, beskriver han sig själv. Jag tycker om att arbeta med tidplaner och få fram resultat. Att hålla i de tidiga skeendena tilltalar mig, liksom att driva fram ett projekt till nästa startpunkt, så att någon annan kan ta över och driva det, till exempel på entreprenad. Utbildningen till civilingenjör skedde vid KTH i Stockholm och i Stockholm har han blivit kvar, även om han ursprungligen kommer från Uppsala. Att arbeta på Peab tycker han känns väldigt positivt. Jag trivs mycket bra och är jättenöjd med att ha kommit hit, säger han. Peab upplever jag som ett företag med stort fokus på att skapa motivation och engagemang hos sina medarbetare, vilket känns mycket bra. Här finns frihet under ansvar och det är något som jag uppskattar oerhört. text BELLA DANOWSKY PEABJOURNALEN 2/

16 Munkedal Den 20 december i fjol förstördes en del av E6 av ett jordskred utanför Munkedal i Bohuslän. Även Bohusbanan som går intill motorvägen skadades och fick stängas av. Det var dramatiska bilder vi fick se dagen efteråt. Lyckligtvis kom ingen till allvarlig skada varken vid olyckan eller i det riskfyllda reparationsarbetet. Underverket uta NÄR JORDSKREDET INTRÄFFADE var Peab redan på plats i området och anlade en ny del av motorvägen, ett arbete som till viss del berördes av raset. Att Peab utsågs till entreprenör att återställa väg och järnväg föll sig därför naturligt. Den 5 januari sattes reparationsarbetet igång, berättar Jörgen Johansson, regionchef för Peab Anläggning. Då räknade vi med att kunna öppna både E6 och Bohusbanan för trafik igen i slutet av mars. I själva verket öppnades motorvägen för trafik den 15 februari en och en halv månad tidigare än beräknat. Nio dagar senare kunde tågen börja rulla på Bohusbanan igen. Hur har detta varit möjligt? Genom att arbeta dygnet runt, sju dagar i veckan, förklarar Jörgen Johansson. Det är en otrolig arbetsinsats som våra killar har gjort och det vill jag verkligen lyfta fram. Vårt samarbete med Vägverket, Banverket, 16 PEABJOURNALEN 2/2007

17 Åke Eriksson, vägbyggnadschef Vägverket Region Väst. nför Munkedal Räddningstjänsten och kommunen har också fungerat utomordentligt. Riskfyllt arbete Trafikomläggningarna på grund av raset berörde hela E6 mellan Uddevalla och Strömstad. Trafikanterna fick ta en fem sex mil lång omväg via Bäckefors och Dals Ed i Dalsland. Alla involverade strävade därför efter att så snabbt som möjligt få vägen återställd. Jörgen Johansson, regionchef Peab Anläggning. Just denna del av E6 är tungt trafikerad, berättar Åke Eriksson, vägbyggnadschef på Vägverket Region Väst. Ungefär 80 procent av Norges samlade export går via denna väg. Därför var den snabba reparationen oerhört positiv för våra kunder såväl trafikanter som boende och företag i området. Olyckan visar hur viktigt det är med goda kommunikationer och hur sårbart samhället är för störningar. Inledningsvis var arbetet mycket riskfyllt. Det fanns stora vertikala väggar och sprickor som försvårade arbetet. Geotekniker fanns ständigt på plats för att mäta och ge anvisningar och allt arbete fick utföras på dagtid. När man fick mer kontroll på läget kunde man börja jobba i skift. Denna tråkiga händelse förde trots allt med sig mycket positivt, menar Tomas Lindblad, chef för Projektenheten vid Banverket. Våra gemensamma ansträngningar, Tomas Lindblad, chef Projektenheten vid Banverket. där alla involverade parter arbetade tätt tillsammans, gav ett fantastiskt resultat. Det var ett projekt där inget var färdigt från början utan allt fick lösas på plats under resans gång. Om alla parter samarbetar mot samma mål går det att utföra underverk, konstaterar Jörgen Johansson. Besluten kunde fattas utan dröjsmål och vi lyckades låna personal och maskiner från andra projekt. text INGELA ANDERSSON PEABJOURNALEN 2/

18 Behovet av bostäder är stort och under de senare åren har man byggt väldigt mycket, inte minst för en kapitalstark målgrupp. Typexemplet är det medelålders paret som säljer villan och köper en lägenhet mitt i city, när barnen har flyttat ut. Nu vill Peab satsa mer på normalinkomsttagare. Nytt byggsyste kan kapa kostn PEAB GEMENSAMT SYSTEM (PGS) riktar in sig på ett bostadsbyggande så att fler människor ska ha en ekonomisk möjlighet till ett bra boende. Därför kommer man nu att utveckla ett nytt byggsystem, där Peab utgår från en industriellt inriktad produktion av flerbostadshus. I drygt två år har PGS varit en projektverksamhet. Från och med den 1 januari 2007 sker verksamheten i ett eget bolag. Bengt Jansson, VD för PGS. Tanken är att skapa bostäder både hyresrätter och bostadsrätter för normalinkomsttagare utan möjlighet till stora kapitalinsatser, förklarar Bengt Jansson, VD och ansvarig för PGS. Med normal inkomst menar vi en disponibel årsinkomst på kronor för en ensamstående. Motsvarande siffra för sammanboende är något högre. Utmaningen är att utveckla ett byggsystem som gör det möjligt att väsentligt minska kostnaderna utan att det inverkar på kvaliteten eller boendemiljön. Färdiga byggklossar från fabrik Lösningen är att utveckla ett flexibelt system av byggkomponenter bjälklag, tak, ytteroch innerväggar som tillverkas i fabriker och som sedan kan monteras till kompletta flerbostadshus. Byggnadselementen standardiseras så att det ska vara enkelt att kombinera dem, ungefär som legobitar. Ett byggsystem har alltid begränsningar, menar Bengt Jansson. Men vi strävar efter att begränsningarna ska vara så få som möjligt, för att kunna skapa attraktiva bostäder. Byggnadselementen ska vara så gott som kompletta från fabrik. På så sätt minimeras arbetet ute på byggnadsplatsen mycket kommer att vara ren montering. Man kan likna arbetsplatsen vid en slutmonteringsstation i en bilfabrik. Vi kommer att kunna minska på kostnaderna i alla led, fortsätter Bengt Jansson. Med standardiserade lösningar kan vi göra effektivare och mer kontrollerade materialinköp. Projekteringen kommer att 18 PEABJOURNALEN 2/2007

19 Peab får FIA:s kvalitetspris Det handlar om kvalitet, samverkan och förnyelse. Grattis Region Anläggning Syd har tillsammans med Malmö Stads Gatukontor tilldelats FIA:s kvalitetspris i kategorin Drift och Underhåll. m ader FIA STÅR FÖR Förnyelse i Anläggningsbranschen och priset delas ut årligen vid en ceremoni i Stockholm till projektorganisationer som presterat god produktkvalitet. Tävlande projekt ska leda branschen framåt och fungera som föredömen och inspiration års pris går till Drift och Underhåll av två stadsdelar, Fosie och Oxie, i Malmö stad. Beställare är Malmö Stads Gatukontor och utförare är Peab Sverige AB. Det var en stolt och glad projektorganisation som fick ta emot priset på FIA-dagen i Stockholm. Förutom ära och uppmärksamhet belönades pristagarna också med en studieresa till ett anläggningsprojekt i Europa. Platschefen Kent Wallin och arbetsledaren Fredrik Persson representerade Peab vid prisutdelningen. Kent Wallin var noga med att understryka organisationens betydelse för framgångarna. Det är inte bara vi som står här på scenen som får priset utan också alla killar och tjejer som gör jobbet där ute. I det här nya sättet att driva funktionsentreprenader är alla vinnare, fortsätter Kent Wallin. Beställaren tjänar mera på att överlåta ansvaret åt oss och vi kan sysselsätta vår personal året om. För vår del ligger den stora vinsten i att vi slipper hantera löpande driftsfrågor, säger Richard Jönsson, enhetschef på drifts- och underhållsavdelningen vid Malmö Stads Gatukontor. Peab har direktkontakt med kunderna och kan åtgärda de flesta problemen direkt. På det här sättet kan vi själva ägna mer tid åt långsiktiga drifts- och underhållsfrågor års priser söktes av två organisationer i kategorin Drift och Underhåll och sex organisationer i kategorin Investering där vinnarna blev Oden Anläggningsentreprenad AB tillsamman med Vägverket Region Stockholm för Trafikplats Tunberget, en del av Norrortsleden. JURYNS MOTIVERING: Genom att strukturerat upphandla tjänster med funktionella krav har Malmö stad fått ökad kvalitet, ökat inslag av tekniska och produktionstekniska innovationer, förbättrad kommunikation med boende, allt i samförstånd med utföraren. Resultaten har uppnåtts med sänkta totalkostnader för beställaren då den egna organisationen kunnat reduceras. text IRIS FÄRJHAGE förenklas när varje byggnadsdel är klar och arbetet på byggplatsen kommer att bli snabbare och lättare. Stora och medelstora städer Marknadsundersökningar har genomförts som visar att bostadsbyggande enligt PGS främst bör ske i storstadsregionerna Mälardalen, Göteborg och Malmö. Men det kommer även att finnas en marknad för dessa bostäder i medelstora städer, till exempel Kalmar, Växjö, Borås och Halmstad. Under 2007 och 2008 påbörjar vi pilotprojekt på tre olika orter i landet för att testa systemet, avslutar Bengt Jansson. Om ett par år räknar vi med att vara igång och bygga fullskaligt enligt PGS. text INGELA ANDERSSON Kent Wallin och Fredrik Persson från Peab, Nora Bengtsson, Sune Sjögren, Richard Jönsson och Martin Ahlman från Malmö Stads Gatukontor. PEABJOURNALEN 2/

20 Swerock Ett lyft för platsgjuten betong Med Swerocks två nya 50 meter höga betongpumpar utökar de möjligheterna att arbeta med platsgjuten betong. De två koreanska mobila pumparna kommer att serva hela Sverige och efterfrågan är uppenbarligen stor. De har varit uthyrda varje dag sedan vi fick hit dem, berättar Hans Orest, avdelningschef för pumpenheten på Swerock. SWEROCK HAR NYLIGEN investerat elva miljoner kronor för att kunna förvärva två nya betongpumpar. Med en höjd på hela 50 meter är de Nordens största och innebär att företaget nu ytterligare kan bredda sitt erbjudande mot kunderna. Pumpen fungerar som en mobilkran som pumpar ut betong i stället för att lyfta material. Med en väl tilltagen räckvidd, som klarar både höga höjder och stora ytor, sparar den tid och mantimmar. Det innebär att hyran för pumpen snabbt blir en lönande investering. De två betongpumparna, en vit och en röd, är placerade i Stockholm respektive Malmö, men tanken är att de ska serva hela landet. Och mycket tyder på att de har varit efterlängtade. Trots att januari och februari är lågsäsong har de varit uthyrda varje dag sedan de anlände i början av året. Vi förnyar ständigt vår maskinpark för att öka vår kapacitet och för att ligga steget före i utvecklingen, säger Hans Orest. Därför var det ett naturligt steg att gå upp till pumpar i 50-metersklassen. Företaget som utvecklar och tillverkar pumparna heter JunJin Heavy Industry Company Limited och ligger i Sydkorea. Företaget startades 1980 och tillverkar idag drygt 800 pumpar om året, framförallt till de amerikanska, europeiska och asiatiska marknaderna. Pumparna kan monteras på det chassi kunden önskar och de två som Swerock har köpt sitter på chassin från Volvo. Upp till 180 kbm per timme Genom att köpa in de nya pumparna har Swerock ytterligare förstärkt sin position som heltäckande leverantör med betongpumpar från 16 meter upp till 50 meter. Totalt har Swerock nu cirka 50 betongpumpar, både stationära och mobila. Betongpumpning är ett alternativ både 20 PEABJOURNALEN 2/2007

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2010 ARENA-TIDER FÖR PEAB Två stora arenor ska byggas av Peab i Stockhomsregionen. Dessutom har Peab och Fabege köpt Råsundastadion. Sid 6 PROFILERNA

Läs mer

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS T I D N I N G F Ö R P E A B S A K T I E Ä G A R E, A N S T Ä L L D A O C H K U N D E R N R 3 S E P T E M B E R 2 0 0 7 KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS Peabs kvinnliga nätverk ska skapa

Läs mer

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2006 Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum Gränslöst samarbete förverkligar nytt anrikninsverk När möjligheterna

Läs mer

I kosta byggs framtiden

I kosta byggs framtiden tidning för peabs och peab industris aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2008 I kosta byggs framtiden Monica Widnemark, kommunstyrelsens ordförande i Lessebo kommun sid 3 En av Norges mäktigaste

Läs mer

Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare.

Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2010 Vision 2014 Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. sid 24 KompissnacK öppnar för ny jättemarknad Ett halvår efter

Läs mer

festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp

festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2012 festmingel Sprakande invigning av Clarion Hotel Post sid 14 ny organisation Peab växlar om för att kunna växla upp sid 16 maria hernroth

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2007. ÅRET I KORTHET. INNEHÅLL Peab bygger för framtiden 1 VD-intervju 2 Peabs inriktning 5 Peabs medarbetare 9 Verksamhetsbeskrivning 14 Byggmarknaden 21 Aktien och ägarna 27 Finansiell

Läs mer

PEABS HISTORIA GER BÄTTRE FÖR. I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha

PEABS HISTORIA GER BÄTTRE FÖR. I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2009 PEABS HISTORIA I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha sid 8 Kommunerna blickar

Läs mer

Haninge. Nybyggare i Vega. Nu tas första spadtaget till den modernaste pendeltågsstationen. Så växer den levande stadskärnan fram 4 & 6

Haninge. Nybyggare i Vega. Nu tas första spadtaget till den modernaste pendeltågsstationen. Så växer den levande stadskärnan fram 4 & 6 Haninge MED SIKTE PÅ EN LEVANDE STAD Nu tas första spadtaget till den modernaste pendeltågsstationen 10 Nybyggare i Vega Familjen Hanser från Sollentuna tillhör nybyggarna i Haninges Vega. Här ska det

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR SÅ VILL GÖTEBORGARNA BO 36 % av göteborgarna går i flyttankar. Det som lockar är närhet till grönområden och ett centralt läge nära butiker. Det visar en ny undersökning som

Läs mer

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. "tågtrafiken är rustad för vintern"

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. tågtrafiken är rustad för vintern annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING GRUNDEN FÖR TILLVÄXT OCH HÅLLBARHET NoVeMBeR 2011 Hamnar livsnerven för tunga industrier Flygledartorn snart fjärrstyrda

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn Samverkan i Byggsektorn SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA 2006 Innehåll 3 4 6 7 8 Styrelsen för SFK-bygg har ordet Förord Samverkan i byggsektorn nu med besked Samverkan i det offentliga Samverkan i byggbranschen Samverkan

Läs mer

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Vi tog flera kliv framåt 2 Varje medarbetare är en viktig resurs 3 Forsen är allt oftare med från början 4 Historiskt ansiktslyft för Naturhistoriska riksmuseet 6 Konsten

Läs mer

Affärer & Fastigheter i norr

Affärer & Fastigheter i norr ANNONS ANNONS ANNONS en tidning från Sverigelokaler.se Affärer & Fastigheter i norr TEMA: Företagsförsäkringar Forspro och Lerstenen planerar hotell med drömläge i Örnsköldsvik Storsatsning av finska Citycon

Läs mer

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen A magazine EN TIDNING for FÖR employees ANSTÄLLDA VID VOLVO at LASTVAGNAR the tuve plant UMEÅ volvo #2 2009 HYTTEN ENERGIBESPARING! Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen av 2.300

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Besök oss på webben www.nastakramfors.se ramfors ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Nästa Tåget får flygplatsen att lyfta Maria Högberg. Inflyttad som hjälper inflyttare Kramfors satsar på ansiktslyft

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Hamnmagasinet. i ord&bild. mellan stad & skärgård. Hemma hos. Lyckad modell. Ledarskapsutveckling. I en ny hyresrätt på Söder. Diligentia utökar avtal

Hamnmagasinet. i ord&bild. mellan stad & skärgård. Hemma hos. Lyckad modell. Ledarskapsutveckling. I en ny hyresrätt på Söder. Diligentia utökar avtal i ord&bild 2011 Hamnmagasinet mellan stad & skärgård Hemma hos I en ny hyresrätt på Söder Lyckad modell Diligentia utökar avtal Ledarskapsutveckling KTH-forskare ute i verkligheten EINAR MATTSSON-BOLAG

Läs mer

Oljibe höjer blicken M A GASIN. Byggpanelen. Projekt. Oljibe deltar i flera spännande byggprojekt med olika specialiteter.

Oljibe höjer blicken M A GASIN. Byggpanelen. Projekt. Oljibe deltar i flera spännande byggprojekt med olika specialiteter. M A GASIN Byggpanelen. Branschkollegor får tycka till. Projekt. Oljibe deltar i flera spännande byggprojekt med olika specialiteter. Sista ordet. Möt Lars Lagerbäck. Oljibe höjer blicken Starkt 23 bäddar

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden Innehåll Nummer 4 2013 TEMA: Bygg för framtiden 4 Bostad

Läs mer

Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2

Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2 Foto: Jacob Forsell Foto: August Åberg Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2 Foto: Fredrik Welander Foto: Stefan Forsell KunsKapsKommunen De vann SM i ungt företagande

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. APRIL NR 3 2009. Nyköping växer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. APRIL NR 3 2009. Nyköping växer NUMMER 3 APRIL 2009 NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. APRIL NR 3 2009 BYGGLÄGET APRIL 2009 FRAMTIDENS BOSTADSOMRÅDEN NYKÖPINGS KOMMUN HAR GOD EKONOMI FAMILJEHEM SÖKES LÖRDAGSÖPPET I

Läs mer

Håkan Sörman. Framgångsrika kommuner. Den moderna stadsplaneringen. vd, Sveriges kommuner och landsting. Norra Länken. Karlstads nytänkande

Håkan Sörman. Framgångsrika kommuner. Den moderna stadsplaneringen. vd, Sveriges kommuner och landsting. Norra Länken. Karlstads nytänkande annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons Framgångsrika kommuner december 2011 TILLVÄXT I SIKTE Den moderna stadsplaneringen fler aspekter att väga in Norra Länken bygget med nya influenser

Läs mer