Så ska Tjörn få ett levande näringsliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så ska Tjörn få ett levande näringsliv"

Transkript

1 vi på Tjörn Nr 1/2014 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Så ska Tjörn få ett levande näringsliv sid 6 Träna sunt med Ren Träning sid 8 Stort intresse för Tjörns Tubbemodell sid 10 11

2 Vi vill ha fler Tjörnbor år ska vi arbeta ännu mer aktivt för att få fler att I bosätta sig på Tjörn. Därför inleder vi i vår en marknadsföringskampanj för att berätta om varför just Tjörn är rätt plats att bosätta sig på. Inte minst för de personer som har krav och intressen som vi kan matcha. Kampanjen sker bland annat i Göteborg där vi vet att många hemvändare idag bor. Vi räknar också med att kampanjen ska locka fram ett och annat leende, säger informationschef Eva-Karin Ohlsson. även på bodagen Du hittar oss också på Bodagen i Stenungsund den 5 april. Tillsammans med grannkommunerna Stenungsund och Orust presenterar vi olika typer av boende som vi kan erbjuda både nu och i framtiden. Vi berättar om varför Tjörn är en väldigt bra plats att bo på, hur bra barnen har det i våra skolor och förskolor, vad naturen kan erbjuda och vi berättar om Tjörns rika kulturliv. Varmt välkommen till Tjörn! Vi på Tjörn Ansvarig utgivare: Johan Fritz Redaktion: Eva-Karin Ohlsson redaktionschef Anna Carlsson-Käck redaktör Maria Johannessen formgivning 2 VI PÅ TJÖRN nr Medskribenter i detta nummer: Anna-Karin Allansson, Dan Christoffersson, Helene Evensen och Peter Olausson. Omslag: Silltunnor, Klädesholmen Foto: Maria Johannessen Foto: Om ej annat anges, Maria Johannessen och Anna Carlsson-Käck. Tryck: IT-grafiska, Göteborg Papper: Munken Polar 100 g Upplaga: exemplar TJÖRNS KOMMUN Kroksdalsvägen 1, Skärhamn

3 ledare skriv till johan Vi slår oss inte till ro Välkommenprojektet, som startades hösten 2012, har nu genomförts inom samtliga av kommunens förvaltningar och bolag. Huvudtemat för projektarbetet har varit några viktiga frågor: Vem är vi till för? Hur gör vi det lätt att vara kund hos oss? Hur kan jag som medarbetare bidra till att göra livet lättare för våra kunder? Målet var att utveckla och förbättra den service och de tjänster som kommunen erbjuder medborgare, företagare och besökare. Tillsammans skulle vi jobba för bättre bemötande och tillgänglighet. Bakgrunden till att projektet genomfördes var att vi fick dåliga resultat i mätningar som gjorts på tillgänglighet och bemötande. Dessutom hade kunder till kommunens verksamheter signalerat att vi inte var tillräckligt bra på detta. Här fanns ett område att förbättra. Under projekttiden har gemensamma utbildningar och föreläsningar givits. Samtliga arbetsplatser har under projekttiden lagt ner tid och kraft på ett förbättringsarbete. Det är roligt att det arbete som lagts ner har givit resultat för dem vi är till för medborgarna. vi har blivit trevligare Har då det arbete som lagts ner på Välkommenprojektet givit något resultat? För att ta reda på detta görs det mätningar som redovisas en gång om året och vi har just fått resultatet för Det är mycket glädjande att de nyckeltal som redovisar bemötande och tillgänglighet har förbättrats kraftigt för Tjörns kommun. Vi har helt enkelt blivit lite trevligare att ha att göra med! Läs mer om undersökningens resultat på sidan 7. Det är roligt att det arbete som lagts ner har givit resultat för dem vi är till för medborgarna. Vi kan dock inte slå oss till ro. Bemötande och tillgänglighet är frågor där vi kan bli ännu bättre och som fortsatt måste prioriteras. Johan Fritz Kommunchef VI PÅ TJÖRN nr

4 Årets kulturuppstickare I december förra året utsåg fackförbundet Vision Tjörns kommun till Uppstickare bland landets kulturkommuner. Ur motiveringen: Fackförbundet Vision vill uppmuntra den lilla kommunen Tjörn som bedriver en målmedveten och hållbar satsning på kultur för alla på Möjligheternas ö. Nu har vi fått bevis för att vi arbetar i rätt riktning. Utan alla kulturaktörer som bor på Tjörn hade vi inte nått så här långt. Ett stort tack till alla, säger Evike Sandor, chef för kultur- och fritidsfövaltningen. glad och stolt Jag är glad och stolt över utmärkelsen. Särskilt glad är jag över att juryn pekat på att vårt arbete med barn- och ungdomskultur är i absolut framkant, säger Benita Nilsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Ekonomi Nytt år, nya möjligheter Så har vi gått in i Ett spännande år med många nya utmaningar och möjligheter. En ny budget har börjat gälla och det sker en del förändringar. Totalt tillförs verksamheterna 37 miljoner kronor jämfört med förra året. Delar av fördelningen ser ut som följer: Socialnämnden +12,7 miljoner kronor Barn- och utbildningsnämnden +9,6 miljoner kronor Kultur- och fritidsnämnden +4,5 miljoner kronor Samhällsbyggnadsnämnden +2,1 miljoner kronor Kommunstyrelsen +8,1 miljoner kronor Vi har mycket spännande att se fram emot. Bland annat får vi utredningen om en simhall på Tjörn för att sedan kunna ta ställning till detta politiskt. En ny förskola i Kållekärr slår upp sina dörrar och mycket annat kommer att hända. tjörn 2035 Ett visionsarbete kallat Tjörn 2035 ska genomföras. Det handlar om hur vi vill att vår kommun ska se ut i framtiden. Tanken är att det ska vara ett arbete som genomförs i samverkan mellan kommunens politiker, personal, företagare och föreningar men framförallt tillsammans med dig som Tjörnbo. Du kommer att bjudas in till möten i olika former så att vi ska få en så bred uppslutning kring visionen som möjligt. Det här är ett spännande arbete där vi verkligen får en möjlighet att under strukturerade former få reda på vad Tjörnborna vill med sin kommun. Våra kvalitetsmätningar fortsätter att peka åt rätt håll vilket är mycket tillfredsställande. Vi kan utan tvekan konstatera att Tjörn är en väldigt väl fungerande kommun. Vi nöjer oss naturligtvis inte med det utan fortsätter att arbeta med fokus på att det ska bli ännu bättre. Speciellt tillfredsställande är det att detta har lyckats i nio år, utan skattehöjning. Mer om detta kan du läsa i kommunchef Johan Fritz ledare. Med andra ord är det ett spännande år vi precis har gått in i. Ett år som kommer att präglas mycket av dialoger med dig som medborgare, företagare, föreningsaktiv eller som på annat sätt har ett intresse för Tjörn. Uppstickarna från Tjörn: Benita Nilsson, ordförande kultur- och fritidsnämnden, Ewa- Lena Svensson, representant Vision Tjörn och Evike Sandor, chef för kultur- och fritidsförvaltningen. Foto: Karin Andersson. Martin Johansen Kommunstyrelsens ordförande 4 VI PÅ TJÖRN nr

5 Utbyggnaden av Bohusbanan igång En utbyggnad av Södra Bohusbanan är en förutsättning för fortsatt tillväxt i pendlingsstråket norr om Göteborg. Det har kommunerna Tjörn, Orust, Stenungsund, Kungälv och Uddevalla varit eniga om och arbetat för i flera år. Nu har projekteringen inletts. I december 2014 startar arbetet med att förlänga perrongerna och tågvagnarna är redan beställda. De västsvenska kommunerna har länge arbetat för att Västsverige med Göteborg som kärna ska vara en attraktiv, hållbar och växande region. För kommunerna Tjörn, Orust, Stenungsund, Kungälv och Uddevalla i pendlingsstråket norr om Göteborg är behovet av transportmöjligheter avgörande för utvecklingen. E6:an spelar en tung roll men Bohusbanan utgör den hållbara livsnerv som knyter samman dessa kommuner med Göteborg. Kommunernas gemensamma påtryckningar på både Näringsdepartementet och Trafikverket bär nu frukt. Infrastruktursatsningen prioriteras om och arbetet med Södra Bohusbanan, det vill säga sträckan mellan Uddevalla och Göteborg, tidigareläggs. Projekteringen har redan inletts och Trafikverket räknar med att under december i år starta det konkreta arbetet med förlängningen av perrongerna. Detta kommer att ge 64 procents ökad kapacitet av resenärer, eftersom man kan köra med längre tåg. De nya tågvagnarna är redan beställda. fler tåg och framtida dubbelspår En grov kalkyl uppskattar kostnaden till 77 miljoner kronor. Trafikverket har avsatt 7 miljoner kronor, resterande ska lånas upp. Västra Götalandsregionen förskotterar 50 procent av räntekostnaden medan de fem kommunerna delar på resterande 50 procent. Det har skapats en infrastruktursgrupp som leds av politiska företrädare från respektive kommun. I denna grupp ingår också Trafikverket samt regionförbunden i Fyrbodal och Västra Götaland. Nästa steg blir att få till stånd en mötesplats i Grohed. Detta för att minska störningskänsligheten och öka antalet tåg på i första hand sträckan Uddevalla Stenungsund. Diskussioner om hur detta kan genomföras sker nu mellan kommunerna, Trafikverket samt regionförbunden i Fyrbodal och Västra Götaland. På sikt vill man arbeta för dubbelspår på hela sträckan från Uddevalla till Göteborg. Foto: Thomas Johansson Bokmärke påminner om Barnkonventionen Alla beslut som tas i Tjörns kommun ska, enligt kommunens barn- och ungdomsplan, följa FN:s Barnkonvention. Som ett hjälpmedel i detta har en barncheck i form av ett bokmärke tagits fram. Barnchecken innehåller fyra frågor att ställa sig innan beslut fattas. Tanken med bokmärket är att det ska finnas med som en påminnelse vid varje möte och säkerställa att Barnkonventionen verkligen följs. vi behöver alla påminnas Det är lätt att hålla med om att konventionen är viktig och i teorin är vi alla eniga om dess betydelse. Men vi vill att Tjörns kommun visar även i praktisk handling vilket viktigt dokument konventionen är och aktivt följer den vid beslutsfattande. Vi behöver alla påminnas om vårt uppdrag att fatta beslut som är till för barns och ungas bästa, säger Birgitta Harberg, chef för socialförvaltningens individ- och familjeavdelning. Bokmärket är inspirerat av Rädda Barnens barncheck. Barncheck Innan du fattar ett beslut, ställ dig själv följande frågor: Har du analyserat vilka barn som kan diskrimineras av beslutet? Innebär beslutet att barnets bästa sätts i främsta rummet? Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet? Har barn getts möjlighet att uttrycka sin åsikt och har deras åsikt beaktats? Om svaret på någon av frågorna är NEJ fundera hur du kan få ett beslut som följer Barnkonventionen. Fråga barnen innan beslut fattas. Källa: Rädda Barnen

6 Tjörn på jobbmässa I januari hölls traditionsenligt Jobb- och utbildningsmässan i Stenungsund. Mässan riktar sig till alla som söker arbete eller utbildning och besöktes i år av omkring personer. Tjörns kommun var en av 40-talet utställare och representerades på plats av medarbetare från skolan, funktionshinder, äldreomsorgen och personalavdelningen. Även kommunens näringslivsstrateg var med för att berätta om de möjligheter som finns i Tjörns kommun. Många mässbesökare var intresserade av vad Tjörn har att erbjuda. Det blev spännande möten som mynnade ut i flera jobbansökningar, främst inom skola, vård och omsorg. Så ska Tjörn få ett levande näringsliv Bättre bemötande och tillgänglighet, fler markinköp, planläggning för olika typer av verksamheter och förbättrad infrastruktur. Det är så Tjörn ska få ett mer företagsvänligt klimat och ett levande näringsliv; åtgärder som företagarna själva varit med och tyckt till om. Den nya näringslivsstrategin för Tjörns kommun antogs av kommunstyrelsen i november 2013 och utgår ifrån de behov som företagarna själva anser är prioriterade. Dessa har tydliggjorts vid ett flertal undersökningar och dialoger med lokala företag och företagsorganisationer. Företagsklimatet i stort är en prioriterad fråga och handlar om flera saker som infrastruktur, bemötande, service, arbetstillfällen och framför allt attityder, säger Martin Johansen, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande. 10 prioriterade målsättningar De nya näringslivsstrategierna gäller och innehåller tio prioriterade målsättningar. Dessa omfattar bland annat tillsättande av en företagshandläggare, förkortade handläggningstider och e-tjänster. En utredning av tillgång på mark ska stå klar i höst och inköp och planläggning av mark i ett flertal områden i kommunen ska ske under perioden. Ett annat viktigt mål för ett levande näringsliv handlar om en förbättrad infrastruktur. Här sker arbetet i nära samverkan med STO-regionen, grannkommuner och Göteborg med bland annat ett lokalt resecentrum i Myggenäs, ett resecentrum i Stenungsund, förlängda tågperronger och dubbelspår på hela Södra Bohusbanan från Uddevalla till Göteborg. Läs näringslivsstrategin i sin helhet på 6 VI PÅ TJÖRN nr

7 Tjörn är en kommun med hög kvalitet och nöjda medborgare Tjörns kommun har fortsatt hög kvalitet i sin service och sina tjänster, medborgarna är nöjda och tryggheten är stor. De flesta nyckeltal har ökat sedan tidigare år. Det visar Kommuners kvalitet i korthet (KKiK) som presenterades i mitten av januari. I KKiK jämförs 220 av Sveriges kommuners verksamheter. Tjörn placerar sig bland de bästa kommunerna i landet på flera punkter, bland annat när det gäller: Andel behöriga elever till något nationellt gymnasieprogram. Nionde plats av 220 deltagande kommuner. Hur trygga medborgarna känner sig. Femtonde plats. Hur många nya företag som startats per invånare. Sjätte plats. På ett par punkter har Tjörn förbättrat sig avsevärt jämfört med tidigare års undersökning. Andelen medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post och som får svar inom två arbetsdagar har till exempel ökat från 55 procent (2012) till 80 procent (2013). kraftig förbättring Vi har också blivit trevligare. Andelen medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande (tillmötesgående, trevlig och hjälpsam) när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen har ökat från 63 procent (2012) till 83 procent (2013). Sammanställningen ger oss bra nyckeltal för arbetet framåt. Det är glädjande att den höga kvaliteten och nöjdheten hos brukarna fortsätter att öka. Extra roligt är att nyckeltal som gäller bemötande och tillgänglighet kraftigt har förbättrats. Bemötande och tillgänglighet är frågor som prioriteras även fortsättningsvis, säger Johan Fritz, kommunchef i Tjörns kommun. flera undersökningar Kommuners kvalitet i korthet är en sammanställning av flera undersökningar: medborgarundersökningar, elevundersökningar, företagsmätningar, statistik från Skolverket, Bolagsverket, Arbetsförmedlingen, Statistiska centralbyrån och Försäkringskassan. Sammanställningen görs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Målet är att ge medborgarna i landet information om kvaliteten på den service som deras kommuner ger. Nyckeltalen kan användas som en del i kommunernas resultatstyrning och verksamhetsutveckling. fem delområden KKiK är indelad i fem delområden: tillgänglighet, effektivitet, trygghet, delaktighet och information samt din kommun som samhällsutvecklare Du hittar alla resultat från KKiK på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida, VI PÅ TJÖRN nr

8 Det utvecklades i Stenungsund 2012 och har sedan dess spritts till flera grannkommuner. I november utbildades de första ambassadörerna på Tjörn vi pratar om konceptet Ren Träning. Det är en helt vanlig fredagskväll i januari i Sparbankshallen i Svanvik. I den stora hallen svingar sig en grupp av GF Atleticas yngre gymnastiktjejer fokuserat mellan räckena i barren. En trappa upp i gymavdelningen har just en grupp ungdomar avslutat ett träningspass. Renée Nyman skickar iväg killarna och plockar undan några mattor. Bäst att röja inför morgondagen, skrattar hon. Renée är en av två som ansvarar för gymmet hos GF Atletica. När frågan kom från kommunen om att delta i Ren Träning var svaret givet: Självklart ska vi vara med! ren träning Ren Träning är ett koncept med ambassadörer som sprider kunskap om träning utan dopning och skadliga kosttillskott. Idén startade renée nyman i Stenungsund för ett par år sedan där den blev succé. Nu har Ren Träning spritt sig även till Tjörn. Här är förutom GF Atletica också Träningskliniken, SportLife och Gym Acess med i satsningen, som startade i höstas. I november gick ambassadörerna en utbildning i dopingens och kosttillskottens skadeverkningar samt fick information om kost och träning. Gymnasten Linnea Nyman, snart 16 år, är gymnastikledare och en av föreningens två ambassadörer. Hon tränar och tävlar dessutom på elitnivå och är därmed ofta på plats i lokalerna, ett av kriterierna för att bli utnämnd till ambassadör. För mig har det alltid varit naturligt att man exempelvis måste äta ordentligt innan träning och tävling. Som ambassadör lär jag mig att se tecknen på om någon inte mår bra, och kanske behöver hjälp, säger Linnea och drar lite i sin tröja. tröja markerar rollen Med texten Ren Träning tryckt över bröstet är informatörerna lätta att känna igen. Tröjan markerar rollen som ambassadör och signalerar att hon ska kunna svara på frågor om både anabola steroider och kosttillskott men även ha lite ögon i nacken när det gäller kosthållning och överdriven träning. 8 VI PÅ TJÖRN nr

9 Per Axelsson, 44 år, är GF Atleticas andra ambassadör. Per är gyminstruktör och ledare i Easy-line en slags styrke- och cirkelträning i maskiner. Per har en bakgrund som ungdomsledare i fotbollen men nu har fotbollsplanen fått ge vika för gymmet. Jag följer mina barns intressen. Först spelades det fotboll, nu är det gymnastik. Jag kör lite boxning och spinning också men främst är jag i gymmet. Varför ställer du upp som informatör för Ren Träning? Att kunna göra något bra för föreningen och för ungdomarna tycker jag är både roligt och viktigt. Utseendefixeringen går neråt i åldrarna, hos både killar och tjejer, och det finns säkert de som söker genvägar i form av exempelvis anabola steroider och träningstillskott som kanske inte är helt okej. Det gäller för oss att lyfta frågan och inte blunda för problemet. Totalt har det utbildats 22 ambassadörer på Tjörn. Rollen som ambassadör är helt ideell men de tränar gratis på alla anläggningar som anslutit sig till Ren Träning. Förutom att finnas till hands söker ambassadörerna också efter tecken på motionärer som gått över gränsen. Användandet av både det ena och det andra är mer utbrett än vad man kan tro, menar Per. Tillskott som inte gått igenom Läkemedelsverket kontroller är till exempel inte garanterat rent från anabola steroider. Det kan alltså finnas de som tar sina tillskott i god tro men ändå får i sig otillåtna ämnen. Linnea Nyman, snart 16 år, är ambassadör för Ren Träning hos GF Atletica. Ambassadörens roll är att vidarebefordra kunskap och kunna svara på frågor. De ska observera, kommunicera och rapportera till gymägaren om de ser något olagligt. I värsta fall kontaktas polis. fånga dem i tid Kan man fånga upp grabbarna, för det är oftast grabbar, i tid gör vi en samhällsinsats. Mycket av det som man kan tycka är oförklarliga bråk eller grövre våld beror på användande av anabola steroider. Är det tjejer det handlar om går det snarare åt andra hållet. De tränar stenhårt och äter dåligt. Detta ska vi ambassadörer också reflektera över när vi är på gymmen, säger Per. Att kunna göra något bra för föreningen och för ungdomarna tycker jag är både roligt och viktigt, säger Ren Tränings-ambassadören Per Axelsson. ren träning på tjörn På Tjörn deltar GF Atletica, Träningskliniken, SportLife och Gym Acess. Kommunens två fältsekreterare är ansvariga för projektet i samarbete med folkhälsan och räddningstjänsten. Projektet sker i samverkan mellan kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust och Kungälv. VI PÅ TJÖRN nr

10 Äldreomsorg Stort intresse för Tjörns Tubbemodell Tjörns modell för äldreomsorg är unik och antalet studiebesök på Tubberödshus vittnar om ett stort intresse från hela Sverige. Så länge man är i livet ska man leva. Precis så är det på Tubbe. Den man träffar varje dag och lär känna på riktigt bemöter man också på ett annat vis, säger Lilian Bohlin, intraprenadchef vid Tubberödshus äldreboende i Skärhamn. Det handlar om relationsbaserad omsorg, en omsorg där man bygger relationer och där omsorgen bedrivs tillsammans med de boende och deras anhöriga. På Tubberödshus ska alla känna sig behövda och ges möjlighet att delta i olika aktiviteter, allt efter sin egen förmåga. Tubberödshus är de boendes hem, inte personalens arbetsplats. Man ska leva så hemlikt som möjligt, säger Lilian. Det är de boendes egna önskemål om mat, rutiner och aktiviteter som styr verksamheten. De boende är med i det mesta av planeringen och sitter även med i styrelsen. så länge man är i livet ska man leva Omsorgsmodellen startade 2010 och kallas allmänt för Tubbemodellen. Den är inspirerad av det danska Lottehemmet och bedrivs enligt mottot Så länge man är i livet ska man leva. Intresset för Tjörns Tubbemodell är stort och man hör av sig från flera håll i landet för att få veta mer. Att införa intraprenad och att gå ifrån den mer uppgiftsbaserade omsorgen till den relationsbaserade, är något som intresserar många, kommuner inte minst. Jag får ofta berätta om vår verksamhet i olika sammanhang och vi har många studiebesök. De kommer från hela landet, berättar Lilian som numera är van vid att ta emot allt från mindre till större grupper med olika önskemål och agendor. Ofta vill man veta hur intraprenaden fungerar och hur vi får in vårt arbetssätt i Socialstyrelsens riktlinjer och krav. Ibland kommer det bara chefer, ibland kommer det hela enheter som tar hit sin personal för att de ska få inspiration i det egna arbetet. viktigt med delaktighet Lilian har varit intraprenadchef på Tubberödshus i drygt ett år, ett år som handlat mycket om att lyfta de äldres mandat och att göra de anställda mer delaktiga genom att vara frikostig med både insyn och budgetansvar. Tubberödshus har inte bättre budget än någon annan av kommunens omsorgsverksamheter men tack vare sin organisation och arbetsmodell lyckas man få ut mycket mer för sina pengar. Personalen och 10 VI PÅ TJÖRN nr

11 de boende är indelade i olika ansvarsgrupper för att kunna påverka sin vardag och känna sig delaktiga. Lilian funderar en stund och säger: Jag tänker inte på mig själv som chef längre utan mer som en medledare där vi arbetar tillsammans mot samma mål att de boende ska ha det riktigt gott. Vi gör det vi gör med hjärtat. Det är fantastiskt inspirerande och ett arbetssätt som skapar egenvärde och engagemang för alla. vad är en intraprenad? Intraprenad är en driftsform inom kommunen. Personalen är fortfarande kommunalt anställda, driften bekostas av kommunen. Eventuellt överskott kan användas i verksamheten för att ytterligare höja kvaliteten. Om det uppstår underskott så ska det regleras inom den egna budgeten. Intraprenaden är en resultatenhet med utökade befogenheter och större ansvar för verksamhet, ekonomi och personal, vilket regleras i avtalet. Socialförvaltningen har fortfarande det formella och övergripande ansvaret för intraprenaden. fakta tubberödshus Tubberödhus drivs som intraprenad sedan april Det bor 32 personer och en katt på Tubberödshus som sysselsätter 26 personer varav tre arbetar i restaurangen. Byggnaden omfattar 20 lägenheter samt ett annex med nio tvårumslägenheter. De flesta lägenheter på Tubberödshus har en egen uteplats. Här finns också en omhuldad trädgård, en stor altan och ett hönshus med fem hönor. My name is Bond... Ligger Europas bästa äldreboende i Skärhamn..? I januari besöktes Tubberödshus av ingen mindre än Mister Bond som var på plats för att se vad det är som gör Tubbe så populärt. Som vi tidigare berättat om är Tubberödshus nominerat till ett Europeiskt pris för innovationer för äldre; Social innovation in ageing. Tävlingen är utlyst av den europeiska organisationen Changemakers som fick in 220 bidrag. Av dessa har 20 nominerats. Tubberödshus är ett av dem. I mitten av januari var det upp till bevis då boendet fick finbesök i form av Mister Bond. Ja, nu var det ju inte den Bond, utan Mister Rodd Bond som kom till Tubberödshus för att med egna ögon se hur ett av Europas tjugo bästa äldreboende fungerar i praktiken. Vi vill veta vilka framgångsfaktorerna är, sa Rodd Bond innan han susade tillbaka till Irland för att utvärdera sina upplevelser på Tjörn. I mars vet vi hur det gick. Då utses Europas bästa äldreboende. Och med lite tur så... Förutsättningarna finns definitivt. Bilden ovan: Lilian trivs vid bordet på den traditionella julfesten. Pamela Alverbo och Lilian Bohlin. VI PÅ TJÖRN nr

12 Äldre tycker om äldreomsorgen Tjörns äldre är mycket nöjda med boende och hemtjänst. Detta visar Socialstyrelsens nationella undersökning: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013 som nyligen presenterades. Brukarna på Tjörns sex äldreboenden är i många fall hundraprocentigt nöjda. Nästan lika höga siffror ger brukarna Tjörns två hemtjänstområden, hela 92 procent. Det är jätteroligt att våra äldre är så nöjda, säger Shujaat Noormohamed, socialförvaltningschef. Resultatet visar att Tjörns modell för ett värdigt liv när man blir äldre fungerar. Extra roligt var det att se Lilldals äldreboendes resultat med 100 procents nöjdhet inom så många områden. resultat äldreboenden Alla som bor på äldreboendena och hemtjänstens brukare har fått påståenden som de sedan fått ange hur väl de stämmer överens med det egna boendet och den egna situationen. De påståenden som står högst i topp på Tjörns äldreboenden är: Får bra bemötande från personalen. Känner sig trygga på sitt äldreboende. Fick plats på önskat äldreboende. Känner förtroende för personalen. Har lätt för att få kontakt med personalen vid äldreboendet vid behov. Sammantaget är brukarna på Lilldal nöjda till hundra procent, på Klövedals äldreboende är man nöjd till 86 procent, på Rönnäng till 90 procent, på Tubberödshus till 93 procent och på Valåsens avdelningar Solklinten samt Björk är man 71 respektive 73 procent nöjda. resultat hemtjänsten Sammantaget varierar nöjdheten mellan 88 till 97 procent i Tjörns två hemtjänstområden. De frågor och påståenden som står högst i topp på inom Tjörns hemtjänst är: Får bra bemötande från personalen. Är sammantaget nöjd med hemtjänsten. Känner förtroende för personalen. Har lätt för att få kontakt med personalen vid behov. Personalen utför sina arbetsuppgifter bra. Följande områden får lägst bedömning inom äldreboendena: Personalen har tillräckligt tid för arbetet. Lätt att träffa läkare vid behov (Primärvården). Kan påverka vilka tider man får hjälp. Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål. Här varierar nöjdheten mellan 14 och 64 procent. Följande områden får lägst bedömning inom hemtjänsten: Lätt att träffa läkare vid behov. Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål. Här varierar nöjdheten mellan 38 och 47 procent. Läs hela undersökningen på Socialstyrelsens webbplats Sök på Äldres uppfattning om äldreomsorgen. 12 VI PÅ TJÖRN nr

13 Utökad färdtjänst Från och med den 1 februari kan du som har rätt till färdtjänst i Tjörns kommun även beställa och resa till alla kommuner som ingår i Västra Götalandsregionen. Du kan dessutom beställa resor och åka inom dessa kommuner. Utöver detta kan du också beställa och åka till Kungsbacka kommun men inte inom Kungsbacka kommun. har du frågor? Alkolås Ring Helena Stahre, eller Köket på Lilldal stänger tillfälligt Köket och matsalen på Lilldals äldreboende håller tillfälligt stängt från januari på grund en större ombyggnad av köket. I samband med ombyggnationen byggs det även ett café. Renoveringen ingår i det pågående förändringsarbetet på Lilldal. Det innebär bland annat att en del av maten ska tillagas på plats på boendet. Ombyggnationen beräknas ta cirka sex månader. Därefter hälsas både nuvarande och nya lunchgäster välkomna tillbaka. så här funkar det Två av kommunens bilar är utrustade med alkolås på prov. Så här fungerar det. Ett alkolås tillåter helt enkelt inte en onykter chaufför vid ratten. När tändningen är påslagen krävs ett godkänt utandningsprov i alkomätaren, först därefter kan bilen startas. Alkomätaren sitter i bilens mittkonsoll och påminner om äldre tiders mobiltelefoner med sladd. Chauffören tar loss mätaren, placerar sitt personliga munstycke över inblåset, tar ett djupt andetag, blåser ut och utandningsluften prövas för alkoholinnehåll. Om promillenivån är mer än 0,2 kan fordonet inte startas. När ett klickande ljud hörs och mätaren visar godkänd går det bra att starta bilen och köra iväg. Proceduren tar någon minut. motorstopp? Skulle man exempelvis få motorstopp behöver man inte blåsa igen så länge som bilen inte varit avstängd i mer än 30 minuter. Alkolåset går inte att manipulera och alla utandningsprov registreras i dess minne. Tjörns kommun inklusive de kommunala bolagen, har drygt 120 bilar. Alkolås finns på prov i två av dessa. VI PÅ TJÖRN nr

14 Ska du bygga i sommar? Skärmtak över farstukvisten, ny uteplats eller kanske en liten friggebod? Tiden går fortare än man tror och det kan vara idé att redan nu börja fundera över sommarens projekt. Om du till exempel ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Det beror på hur stort du vill bygga och var din fastighet ligger. altan En altan kräver bygglov om den räknas som en tillbyggnad, det vill säga något som ökar byggnadens storlek. Det finns vissa undantag från bygglovsplikten för mindre tillbyggnader utanför detaljplan. inglasat uterum Inglasning av en uteplats under tak som ligger i direkt anslutning till ett hus räknas som tillbyggnad. Då krävs bygglov. Ett fristående inglasat uterum, ett så kallat lusthus, räknas som en nybyggnad och kräver också bygglov. Om den räknas som en friggebod krävs inte bygglov. Det finns vissa undantag utanför detaljplanelagt område. Vill du bygga ett staket runt din altan eller uteplats behövs bygglov om staketet är högre än 1,1 meter. Bor du inom detaljplanerat område och bygger exempelvis en altan som kräver mycket schaktning eller fyllning, kan det dessutom krävas marklov. Ett altangolv får inte ligga högre än 1,2 meter över mark. Högre än så krävs bygglov. skärmtak Det krävs inget bygglov för skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter. Skärmtaken får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. när bygglov inte behövs Beroende på var du bor får du bygga olika mycket utan bygglov. I tätbebyggt område får du bara göra små åtgärder utan bygglov. Om du bor på landet utan några nära grannar får du göra betydligt mer. Skissen visar vad du får göra utan bygglov inom detaljplanerat område. Inom detaljplanerat område får du lov att bygga en så kallad komplementbyggnad (friggebod) utan bygglov så länge den inte är större än 15 kvadratmeter i utvändigt mått. Vill du ha två friggebodar? Det går också bra så länge som det sammanlagda måttet inte överstiger 15 kvadratmeter. Taknockshöjden på dessa får inte överstiga 3 meter och friggebodarna får inte dominera över befintligt en- eller tvåbostadshus. Utanför detaljplanerat område och samlad bebyggelse får du göra mindre tillbyggnader utan bygglov. Tillbyggnaden får högst omfatta 50 procent av befintlig byggnads storlek. Vill du bygga en komplementbyggnad utanför detaljplanerat Beroende på var du bor får du bygga olika mycket utan bygglov. Här är en överskådlig skiss över vad som gäller inom detaljplan. område ska du bygga dem i omedelbar närhet till befintligt en- eller tvåbostadshus. Du får bygga högst två komplementbyggnader på sammanlagt 50 kvadratmeter i utvändigt mått och taknockhöjden får inte vara högre än max 5 meter. mer information Mer detaljerad information om att bygga finns på Där hittar du råd om vad du bör tänka på om du ska bygga om, till eller nytt. Där finns också information om traditionellt byggande på Tjörn. Hos planoch byggavdelningen får du reda på vad som gäller för just din fastighet. 14 VI PÅ TJÖRN nr

15 Återvinningen hämtas hos dig! Vet du om att du kan få ditt återvinningsmaterial glas, tidningar, förpackningar, plast och metall hämtat vid din fastighet en gång i månaden? Tjänsten fastighetsnära insamling är valbar och kostar 742 kronor per år. För öarna Åstol, Dyrön, Härön och Tjörnekalv kan tjänsten endast beställas för perioden 1 maj till den 31 oktober. Detta till en kostnad av 375 kr per år vad ska jag sortera i? Systemet bygger på sortering i påsar och säck. Nya avfallsbehållare kommer på plats innan hämtningen inleds. Du får både påsar och säckar automatiskt från kommunens avfallsentreprenör. Ditt ordinarie abonnemang påverkas inte alls utan löper på precis som vanligt. intresserad? Beställ och läs mer om tjänsten FNI på och fliken Bygga, Bo & Miljö. Du kan också kontakta Tjörns kundcenter, eller Ortsnamn på Tjörn Ortsnamns ursprung fascinerar. Speciellt om orten fått namn efter personer och dessutom inte handlar om avlägsna kungar eller abstrakta helgon utan om folk som brukat och bott på platserna ifråga. Det enda vi vet om dem är vad de hette och var de bodde; men i historiska sammanhang är det inte illa när det gäller människor som annars skulle ha gått oss obemärkt förbi. Några sådana namnkunniga Tjörnbor är den Hagbard vars gård eller by 1354 kunde stavas Haghbardzby och som idag skrivs Habborsby, eller Gunne med Gunneby. I dessa sammanhang är osäkerheten mer regel än undantag. Vi vet till exempel inte om Hjälteby fått namn efter en viss Hjalti, eller om det kanske kommer från hjalter, folk från Hjaltland, eller Shetland som numera kallas. Kanske Aröd är röjningen vid ån snarare än Arnes röjning? Foto: FTI kärr Det finns en rad kärr på Tjörn, flera av dem är tämligen torra eller åtminstone inte blötare än andra ställen. Förr användes ordet om mark som utmärktes av buskage och snårskog. Det är därför vi har Kållekärr, där kålle- eller kolle- är samma ord som kulle: den kulliga snårskogen alltså, eller Kollo kiarrum som det skrevs på 1300-talet i det äldsta belägg vi har för namnet. Lika gammalt är Langa kiærrum, det långa kärret eller Långekärr. VI PÅ TJÖRN nr

16 Moliendo en förening för unga Säg Moliendo och de allra flesta nickar igenkännande. Musikföreningen har funnits sedan tidigt 80-tal och lever i allra högsta grad ännu. Fullbokade replokaler talar sitt tydliga språk. Musikföreningen Moliendo är en välkänd företeelse på Tjörn. Ända sedan början av 1980-talet har föreningen engagerat öns unga musikintresserade och gett dem möjligheter att skapa musik, på egen hand eller tillsammans i band. Ett tag spelades det även teater i föreningen. Moliendo har ett grundmurat anseende, inte minst som arrangör av konserter i både större och mindre format genom åren. Undertecknad minns fortfarande väl-arrangerade tillställningar i lokalen i Häller norr om Kållekärr som lockade långt många fler än bara Tjörns ungdomar. band på kö Lokalen i Häller finns tyvärr inte mer men föreningen lever och frodas. Idag huserar Moliendo i egen lokal i Kållekärr med sju fullbokade replokaler. Någon marknadsföring är inte nödvändig: Vi har band på kö som vill in, berättar föreningens ordförande Marcus Larsson, 18 år, från Rävlanda. Föreningen har ett trettiotal medlemmar som förutom lokalen i Kållekärr även har tillgång till ett rum på Häggvallsskolan där det finns möjlighet att spela och låna instrument. Moliendo är en marcus larsson ungdomsförening men Marcus berättar att det också finns ett par band med medlemmar kring 40-årsåldern. I lokalerna är det mest rock som spelas, och dansbandsmusik: Det är svårt att dra på hemma om man spelar trummor och gitarr till exempel. Då vill man spela högt och då är det bra med en replokal, konstaterar Marcus. varje dag Det är folk i lokalen varje dag och alla band är aktiva minst en gång i veckan. Man hyr sin replokal och skötseln av huset hjälps man åt med. Ett ordentligt städschema sitter uppsatt på anslagstavlan i hallen och enligt Marcus fungerar det hyfsat bra. Föreningen har föreningsbidrag från kommunen vilket är en mer än bara en stor hjälp: Föreningsbidraget är livsviktigt för oss. Det kostar att driva lokal, menar Marcus som skapar egen musik och spelar gitarr i bandet Arvidz. Förut spelade vi mest dansbandsmusik men nu spelar vi allt möjligt. Kanske mest rock och mycket covers. pengar till musikhjälpen I december förra året arrangerade Moliendo i samarbete med Tjörns kommun, Restaurang Vatten och Nordiska Akvarellmuseet en konsert till förmån för P3:s Musikhjälpen. Lite drygt kronor samlades in och gick oavkortat till årets tema Alla tjejer har rätt att överleva sin graviditet. Det var mycket jobb men det är aldrig svårt att få folk att ställa upp för en bra sak. Det gäller att jobba med folk som gör det de lovat och inte backar ur. Sedan i höstas ingår också en grupp skejtare i Moliendo: De behövde organisera sig men var för få för att kunna göra det på ett bra sätt. Nu är de en underavdelning till oss. Marcus går sista året på teknisk linje på Nösnäsgymnasiet i Stenungsund. Att arbeta med musik yrkesmässigt tror han kan vara svårt: Men det kommer alltid att vara min hobby. Det är alldeles för roligt för att lägga av. Många band vill spela när det är Öppen scen på Sagabiografen i Skärhamn. 16 VI PÅ TJÖRN nr

17 Tjörns kommun med i matematiksatsning Tjörns skolor håller en bra klass* och när nationella prov och meritpoäng jämförs i riket ligger Tjörns elever högt i jämförelse. Nu ska de bli ännu bättre i matte. Tjörn deltar när Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bjuder in till matematiksatsningen PISA Motiven för satsningen är de sjunkande resultaten som Sverige visat vid olika internationella jämförelser. I PISA ligger stor vikt på elevernas förmåga att sätta kunskaper i ett sammanhang, förstå processer, tolka och reflektera över information samt lösa problem. därför är vi med Syftet med PISA 2015 är att utveckla matematiken genom att samtliga nivåer, det vill säga lärare, rektorer, förvaltning och politiker, i kommunen deltar i utvecklingsarbetet. De kommuner som deltar åtar sig att förbättra matematikundervisningen i grundskolorna och att arbeta tillsammans med andra kommuner. SKL har satt följande mål för Sveriges placering i PISA 2015, jämfört med mätningen 2009: Andelen elever som når den lägsta nivån på nationella proven ska halveras. Andelen elever som når den högsta nivån på nationella proven ska öka. Sverige ska höra till de tio bästa OECD-länderna. Satsningen pågår till och med år nätverk för idéer Tjörns kommun bildar ett nätverk tillsammans med fem andra kommuner från Bohuslän samt Angered. Nätverket träffas regelbundet för att dela erfarenheter och utifrån detta få idéer kring vad man ska arbeta vidare med på hemmaplan. Varje kommun deltar med sju personer och alla nivåer är representerade. engagerad ledning viktig SKL:s analyser visar att framgångsrika skolkommuner har ett ledarskap där den politiska nivån är engagerad, har en aktiv förvaltningschef som skapar förutsättningar för rektorer att leda verksamheten, rektorer som är pedagogiska ledare för engagerade och kompetenta lärare samt en systematisk resultatuppföljning. När nationella prov och meritpoäng jämförs i riket ligger Tjörns elever högt i jämförelse. * Lärarförbundet rankar Tjörn som landets 16:e bästa skolkommun, SKL rankar Tjörns skolor på 12:e plats i landet och som bäst i både Västra Götaland och Halland. baldervecka 4 12 april En vecka i Deltas tecken. Kom och titta, lyssna, delta och upplev! Öppen Scen a la Balder, skolföreställningar med inslag av musik, drama och dans och teaterbuss med teaterupplevelse på hjul och mycket mer! Filmen Jag är ingen ö visas på Sagabiografen, det blir specialaktiviteter på kultur- och fritidscentra med mera. Veckan avslutas med Baldersmys på Delta med prova på-aktiviteter av olika slag. Här finns något för ALLA! Komplett program för Balderveckan hittar du på Aktiviteter fylls på allt eftersom. sök kulturskolans stipendium I samarbete med Tjörns sparbank delar Kulturskolan ut stipendium till talangfulla elever inom musik och konst. Stipendiet till äldre musiker och konstnärer är på kr. Det Unga stipendiet är på 500 kr och delas ut till elever ur kategorierna stråkinstrument, kompa och sjung, piano, blåsinstrument, gitarr och konst. Detta stipendium söker eleven själv och arbetslaget är jury. Mer om stipendierna och ansökningsformulär finns på stipendie. Sista ansökningsdag är den 11 april. VI PÅ TJÖRN nr

18 Boka en gympasal Dra ihop ett gäng och spela tennis, badminton, ha redskapsgymnastik, dansa Vi har flera lediga tider för aktiviteter i gymnastiksalarna runt om i kommunen: Bleketskolan, Långekärrs skola, Kållekärrs skola, Myggenäs skola och Skärhamns skola. Alla får boka: privatpersoner, företag och föreningar. Vi har även lokaler som lämpar sig för möten, barnkalas eller studiecirklar. vill du boka? Du ser enkelt vad som är ledigt eller ej på Där kan du också göra din bokning. Välj fliken Kultur, Turism & Fritid och därefter Lokaler i menyn. Du hittar formuläret för bokning under Boka lokal. Du kan också kontakta Kristina Axelsson på eller via mejl för mer information. Eller Tjörns kundcenter på eller via mejl Vintercykla? Jajamän! Ställ inte undan cykeln bara för att det är vinter! Rätt utrustad kan du fortsätta använda järnhästen även i vinterväglag. Efter månader av regn och blåst kom den faktiskt till slut årets vinter. Snö, is och minusgrader har gjort entré och det med besked. Det är därmed hög tid att se över både cykeln och dig själv inför vinterns framfart på vägarna; cyklandet vintertid blir både roligare och säkrare med rätt utrustning. utrusta cykeln Vinterdäck med dubbar och gummiblandning som klarar kylan. Har cykeln skivbromsar? Byt till klossar med gummi som klarar kylan. Förläng främre stänkskärm med en plastbit så skyddar du både kedja och växel. En bra lampa. Foto: Bo Maltanski tips för dig som cyklar Klä dig efter väder och klä dig enligt lager på lager-principen. Närmast kroppen ett plagg av syntet som inte suger upp fukt, nästa lager ska vara ett plagg som tar upp fukt. Ytterst något som andas men som är vindtätt. Varma skor och handskar. Tunn mössa under cykelhjälmen. Tänk på att hjälmen fortfarande ska sitta på, och inte ovanpå, huvudet. Det finns tunna överdrag att sätta ovanpå hjälmen så att den kalla vinterluften inte drar igenom hjälmens ventilationshål. Eventuellt en pannlampa. Tänk dock på att inte ha den påslagen när du cyklar på trafikerade vägar eftersom den då kan blända mötande bilister. Källa: vintercykla.se, TT 18 VI PÅ TJÖRN nr

19 Säkerhet på isen ökar med kunskap Is på vatten trodde vi länge den här vintern bara var något som fanns i sagorna. I skrivande stund har dock kylan slagit till och isen har börjat lägga sig. Att ta sig ut på sjöar och vattendrag är något som lockar allt fler och därför kommer här en påminnelse om att vara försiktig. Även om det varit kallt en längre period är det inte säkert att isen är tillräckligt tjock, i alla fall inte överallt. Isen är alltid extra tunn vid bryggor, där avlopp rinner ut, under broar och där det ligger snö på isen. Där vattnet är strömt är isen också osäker, till exempel vid grund, uddar och i sund. tänk på Var aldrig ensam på isen. Ha alltid med dig isdubbar och annan säkerhetsutrustning på isen. Prova isen med ispik om du är osäker. Gå aldrig på is som du inte är säker på att den håller. Kärnis ska vara minst 10 centimeter tjock. Lär dig var isens svaga platser är, se ovan. Ny is, våris, snötäckt is och havsis kan också vara svag. Ju högre fart du har, ju längre ut kommer du på svag is innan den brister och desto svårare blir räddningen. Ha alltid något mellan dig och den nödställde. Lämna aldrig barn ensamma vid eller på isen. Meddela alltid var någonstans du ska vara och när du tänker komma tillbaka. om du går igenom isen Om du hamnar i vattnet är det viktigt att du kan påkalla uppmärksamheten, exempelvis med en visselpipa eller med rösten. Om du har sällskap som har en mobiltelefon; larma 112. Ha koll på var ni är så hjälpen kan komma så snabbt så möjligt. Gör så här: Andas lugnt. Vänd dig åt det håll du kom ifrån, där vet du att isen håller. Slappna av, ligg stilla och håll dig i iskanten. Påkalla uppmärksamhet. Försök hala dig upp med hjälp av isdubbarna. Behåll vantarna på även om det är svårt att få grepp om dubbarna, då fryser du inte lika fort. Ta simtag med benen för att få mer fart. Hyr en ryggsäck med allt du behöver för att vistas säkert kring och på isen. vill du veta mer om räddningstjänsten? Kontakta oss på telefon , måndag fredag kl Eller mejla Mer information finns på På får du information om brandsäkerhetsutbildning. Brandvarnare och flytvästar räddar liv! Hos Turistbyrån i kommunhuset i Skärhamn kan du hyra en ryggsäck med allt du behöver för att vistas säkert kring och på isen. Läs mer om Säkerhet vid vatten på under fliken Räddning och säkerhet. VI PÅ TJÖRN nr

20 Tjörns kundcenter Turistbyrå Bibliotek Kundtjänst Måndag torsdag kl Fredag kl Lördag söndag kl Fråga & tyck! Ställ frågor via webben: eller Blanketter och e-tjänster Hittar du på Tjörns kundcenter Tjörns kommun, Skärhamn Besöksadress: Kroksdalsvägen 1 Telefon Besök oss på facebook och twitter twitter.com/#!/tjornskommun Öppet på Heås Måndag kl Tisdag fredag kl Varannan lördag kl (Lördagarna 15/2, 1/3, 22/3, 5/4 och 3/5) Tömdes inte soptunnan? Ring Renovas kundtjänst Tjörns Turistbyrå Välkommen att besöka turistbyrån i Skärhamn! eller tfn Välkommen till biblioteket Telefon Teater, musik och helgkul för barn! En gång i månaden blir det extra skoj på biblioteken i Skärhamn och Häggvall. Håll utkik efter våra olika barnprogram! Läs mer om bibliotekets program för barn och föräldrar på eller i Kulturkalendern. Vilka blir årets pristagare? Nu är det dags att nominera till kultur- och fritidsnämndens särskilda utmärkelser och söka stipendiet för unga. Läs mer på Sportlov 2014 Åka skidor, bada, besöka biblioteket, gå på bio, dansa eller bara vara? Ett sportlov kan innehålla så mycket! Du hittar hela sportlovsprogrammet tillsammans med mer information och anmälan på Kulturskolan Du vill väl vara med? Sportlov 2014 Anmäl till Kulturskolan Delta Än är det inte för sent! Vi tar fortfarande emot anmälningar till Kulturskolan. Anmälan görs via ett formulär på 20 VI PÅ TJÖRN nr

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva Tubberödshus Så länge du är i livet ska du leva Så länge du är i livet ska du leva I genuin bohuslänsk natur med berg, grönska och närhet till havet ligger Tubberödshus äldreboende i Skärhamn på Tjörn.

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö Plan för kultur på äldreboenden Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12 Tjörn Möjligheternas ö Sida 2 (12) Innehåll 1 Uppdrag 5 2 Mål 6 3 Inledning 7 4 Förutsättningar 8 5 Metod och

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2010 Kvalitet i korthet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Kolla Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Kolla Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Kolla Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Kolla Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Kolla Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Kolla Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Våglängdsgatan 153 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Våglängdsgatan 153 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Våglängdsgatan 153 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Tyck till om Tjörns framtid!

Tyck till om Tjörns framtid! Tyck till om Tjörns framtid! När du tänker framtid och Tjörn, vad tänker du på då? Tjörns kommun arbetar nu med att göra en ny Översiktsplan. Det är ett dokument som har sin utgångspunkt i hur kommunens

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Borås_Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Borås_Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Borås_Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Essunga_Kerstinsås (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Essunga_Kerstinsås (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Essunga_Kerstinsås (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Måhaga Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Måhaga Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Måhaga Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Löftagårdens Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Löftagårdens Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Löftagårdens Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 VÄLKOMMEN TILL JORDEN TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 ADRESS: Storgatan 46 267 76 Ekeby JORDENS UTEFÖRSKOLA HEMSIDA: www.bjuv.se/jorden JORDENS GRUNDIDÉ Att uppleva och utforska

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Hemvården Södra Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Hemvården Södra Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Hemvården Södra Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö Cultural Planning på Tjörn Tjörns Kommun Ligger på en ö ca en timme norr om Göteborg 15 000 invånare vintertid, 40 000 invånare sommartid Åldrande befolkning Många företagare (1800 företag) Ca hälften

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Hede/Älvsåker Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Hede/Älvsåker Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Hede/Älvsåker Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Täby_Broby gård Gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Täby_Broby gård Gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Täby_Broby gård Gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Från den 1 januari i år har vi lokala värdighetsgarantier för

Från den 1 januari i år har vi lokala värdighetsgarantier för Nyhetsbrev Nationell värdegrund i äldreomsorgen Information från vård och omsorgsförvaltningen, Mölndals stad april 2015 Garantier för kvalitet Från den 1 januari i år har vi lokala värdighetsgarantier

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene?

Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene? Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene? Sammanställning av resultatet från den nationella brukarundersökningen inom särskilt boende 2014 Resultat Nationell brukarundersökning 2014 särskilt boende

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Enkät till våra motionärer våren 2014 Svar "totalt", 79 svar

Enkät till våra motionärer våren 2014 Svar totalt, 79 svar Enkät till våra motionärer våren 2014 Svar "totalt", 79 svar Allmänt om sammanställningen och analysen av svaren: Antal svarande yngre än 20 år 3 st 20-39 år 10 st 40-59 år 38 st 60 år och äldre 28 st

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Fjärås Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Fjärås Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Fjärås Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning för

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Kvalitetsdokument för Djur & Skur 2014/2015, Pedagogisk omsorg

Kvalitetsdokument för Djur & Skur 2014/2015, Pedagogisk omsorg Kvalitetsdokument för Djur & Skur 2014/2015, Pedagogisk omsorg Beskrivning av verksamheten Djur och Skur drivs som AB av Lena Borg som har pedagogisk utbildning i form av idrottslärarexamen. Jag har nästan

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen

Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen Ungd omspolitiken i Lund Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen Kultur och fritidsförvaltningen Lunds kommun 2017 www.lund.se www.ungilund.se Hej! Har du koll på Barnkonventionen? Det är en

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2016 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun Efter feriearbetet sommaren 2016 gjorde vi en enkätundersökning bland ungdomarna. Vi ville ta reda

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Landskrona_Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Landskrona_Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Landskrona_Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Degerfors Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Degerfors Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 213? Verksamhetsresultat för Särskilt boende Klicka på ikonen för att lägga till en bild Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Isabellagården 1 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Isabellagården 1 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Isabellagården 1 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT

När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT Innehåll Klicka på en länk för att komma till svaret. Vad gäller om man vill bygga en Friggebod? Finns det andra fall då jag inte behöver varken bygglov eller

Läs mer

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene?

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene? Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene? Sammanställning av resultatet från den nationella brukarundersökningen inom hemtjänst 2014 Resultat nationell brukarundersökning hemtjänst 2014 Svarsfrekvens

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Villa Sköndal (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Villa Sköndal (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Villa Sköndal (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällagården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hällagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Östergård 2 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Östergård 2 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Östergård 2 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Karlskrona Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Karlskrona Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Karlskrona Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Fjällbacka demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Fjällbacka demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Fjällbacka demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Svarte boende Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Svarte boende Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Svarte boende Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet. Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk

Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet. Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk Målsättning med föreläsningen Beskriva vårt arbete i Växjö

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) (&)[18] Sammanträdesdatum 2014-09-01. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 19:08

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) (&)[18] Sammanträdesdatum 2014-09-01. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 19:08 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) (&)[18] 2014-09-01 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 19:08 Utses att justera Leif Göbel (S) Justeringens

Läs mer

Skåningarna är på hugget och en diskussion följde efteråt. Det kändes bra. Efter det kunde jag slappna av och bara njuta av arrangemanget som i

Skåningarna är på hugget och en diskussion följde efteråt. Det kändes bra. Efter det kunde jag slappna av och bara njuta av arrangemanget som i Det har varit NYP-träff i Skåneland i helgen 14-16 sept 2011 Nätverk för yngre yrkesverksamma med Parkinson träffades på Sundsgården i Helsingborg med ett program fullt av bra information och roliga inslag.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Löjtnantsgården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Löjtnantsgården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Löjtnantsgården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Nacka_Danvikshem (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Nacka_Danvikshem (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Nacka_Danvikshem (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Birger Jarl (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Birger Jarl (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Birger Jarl (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Nacka_Båthöjden Plaza (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Nacka_Båthöjden Plaza (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Nacka_Båthöjden Plaza (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Kulltorps vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Kulltorps vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Kulltorps vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_Hjärtebacken_Hjärtebacken 2_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning

Läs mer

Svalans Verksamhetsberättelse 2014-2015 Naturens skatter

Svalans Verksamhetsberättelse 2014-2015 Naturens skatter Svalans Verksamhetsberättelse 2014-2015 Naturens skatter Barn- och Ungdoms Förvaltningens målbild och huvudprocesser: Varför har vi valt detta tema och vilka strävansmål har vi valt? Förra terminen var

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult. En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult. En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län 2009 Kvalitet i korthet Sedan 2007 har ett 70-tal av landets kommuner samverkat

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret Avsnitt 1 Vilken roll & betydelse har chefen i ett förbättringsarbete? Att leda ett arbete är ingen enkel

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Linköping_Kärna (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Linköping_Kärna (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Linköping_Kärna (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ljuskällan Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ljuskällan Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ljuskällan Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre i Degerfors om äldreomsorgen 2015? Särskilt boende Västergården och Letälvsgården. Resultat för Degerfors (minst 7 svarande)

Vad tycker de äldre i Degerfors om äldreomsorgen 2015? Särskilt boende Västergården och Letälvsgården. Resultat för Degerfors (minst 7 svarande) Vad tycker de äldre i Degerfors om äldreomsorgen 2015? Särskilt boende Västergården och Letälvsgården Resultat för Degerfors (minst 7 svarande) Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Kristianstad_Österängsgården_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Kristianstad_Österängsgården_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Kristianstad_Österängsgården_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Hallsberg_Kullängen_1 och 4 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Hallsberg_Kullängen_1 och 4 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg_Kullängen_1 och 4 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Borås_Klintesväng (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Borås_Klintesväng (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Borås_Klintesväng (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skövde Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skövde Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Skövde Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Tomelilla_Valkyrian_Lägenhet 1-20 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Tomelilla_Valkyrian_Lägenhet 1-20 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Tomelilla_Valkyrian_Lägenhet 1-20 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende_havet (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende_havet (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende_havet (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Hagalund (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Hagalund (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Växjö_Hagalund (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Rio vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Rio vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Rio vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Fruängsgården B-huset (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Fruängsgården B-huset (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Fruängsgården B-huset (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj 1 Innehåll Ledare 3 Incheckningen 4 Elins dagbok 5 Caroline - Festivaldrotning 2005 6 Peter - The king is Back(stage) 7 2 Ledare Äntligen har det blivit dags! UKM Regional

Läs mer

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d Mötesplats Varberg Information till dig som är nyinflyttad 1 Välkommen t Hej! Jag heter Ann-Charlotte Stenkil och är kommunstyrelsens ordförande här i Varberg. Vi är en kommun som växer och du är en av

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Lyktan Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Lyktan Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Lyktan Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Skolörtens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Skolörtens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Skolörtens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Birkagården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Birkagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Växjö_Birkagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Möllebackshemmet (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Möllebackshemmet (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Möllebackshemmet (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Ekbackagården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Ekbackagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Ekbackagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Äldreundersökning 2014

Äldreundersökning 2014 Äldreundersökning 2014 Kommunal hemtjänst De fem frågor där andelen positiva svar är högst Får bra bemötande från personalen 98 Är sammantaget nöjd med hemtjänsten 97 Personalen kommer på avtalad tid 93

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Mälarbackens vård o omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Mälarbackens vård o omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Mälarbackens vård o omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av

Läs mer

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan

Läs mer

Bilagor Tjänsteskrivelse- Våra operativa mål- Västerås stad SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 Förslag till våra operativa mål

Bilagor Tjänsteskrivelse- Våra operativa mål- Västerås stad SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 Förslag till våra operativa mål Bodil Lövgren - ab835 E-post: bodil.lovgren@vasteras.se Kopia till Sveriges kommuner och landsting TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-12-02 Dnr: 2012/212-BaUN-646 Barn - och ungdomsnämnden Beslut- Missiv om mål

Läs mer