Innehållsförteckning 1 Sociala medier Lagar och säkerhet Kommunikation...38

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning 1 Sociala medier...9 2 Lagar och säkerhet... 27 3 Kommunikation...38"

Transkript

1 Innehållsförteckning 1 Sociala medier...9 Sociala medier... 9 Sociala mötesplatser...10 Sociala mediers förtjänster...10 Kommunikation Relationer Påverka samhällsfrågor Spara tid och resande...12 Söka, dela och skapa information...12 Identitetsstärkande...12 Risker med sociala medier...12 Missförstånd och kränkningar...12 Transparens...13 Digital närhet...13 Digital ensamhet...14 Viljan att stå utanför...14 Sociala nätverksplatser...14 Facebook...14 LinkedIn...16 Bild- och videodelningstjänster...16 Bloggar...17 Diskussionsgrupper...18 Mikrobloggar...19 Wiki Molntjänster Gadget RSS...21 Sociala bokmärken (Taggar)...21 Taggmoln...21 Spotify Onlinespel Skype Vem betalar kostnaderna? Vett och etikett på webben Netikett Tonfall och tilltal vänner emellan...24 Adda chefen på Facebook? Nettikett på diskussionsforum Inlägg på diskussionsforum Tillämpningsuppgifter Lagar och säkerhet...27 Lagar och andra bestämmelser...27 Personuppgiftslagen...27 Datainspektionen Offentlighets- och Sekretesslagen Tryckfrihetsförordningen Yttrandefrihetsgrundlagen Meddelarfrihet Internetlagstiftning...31 WikiLeaks...31 Ipred-lagen...32 Upphovsrättslagen...32 Datasäkerhet och dataskötsel Säkerhetskopiering Magnetism Stöldskydd Låsa datorn Lösenord...35 Hjälpfunktionen OpenID...35 Användaridentitet i nätverk...35 Säkerhet Brandvägg Kryptering Virus Tillämpningsuppgifter Kommunikation...38 Kommunikationsteori Kommunikationsprocessen Verbal och ickeverbal kommunikation Muntlig presentation Att bli en talare Tid att planera Varför, för vem, vad? Hjälpmedel Förberedelser Samla stoff Strukturera Innan du talar Nervositet Rösten och kroppsspråket Presentationen... 47

2 Intern och extern kommunikation Intern kommunikation Extern kommunikation Att jobba med intern och extern kommunikation Mötesteknik...51 Varför har vi möten?...51 Inför mötet Under mötet Avsluta mötet Förklaring av termer (Sammanträdesteknik) Tillämpningsuppgifter Operativsystemet Windows Operativsystem Välja kommandon Starta och avsluta Windows Startskärmen...57 Skrivbordet Startknappen, startmeny, genvägar och aktivitetsfält Snabbknappar Stänga av datorn i läget Skrivbordet Skrivbord som startsida...61 Windows Hjälp och support...61 Visa startskärmen Appar Öppna appar Visa alla appar Söka appar Tillbehör i Windows Appkommandon Växla mellan appar Stänga appar Skrivbordsprogram Arbeta i skrivbordsprogram Välja kommandon Menyfliksområde Starta och avsluta program Verktygsfält Snabbmenyer Dialogrutor Fönster...71 Öppna fönster...71 Storleksförändra ett fönster...71 Flytta ett fönster Rullningslister Maximera och Minimera ett fönster...73 Stänga fönster...73 Kontrollpanelen...74 Personlig mapp och Bibliotek...76 Bibliotek...77 Mappar, filer och enheter Lagra filer Skicka till Öppna en fil...79 Filtypsbeteckningar Skapa och spara en fil Utforskaren...81 Starta Utforskaren...81 Verktygsfältet med standardknappar...81 Utforskarens verktygs- och statusfält Dolda filer Sortera Skapa objekt Kopiera filer Byta namn på filer Avsluta Utforskaren Diskdefragmenteraren Diskrensning Tillämpningsuppgifter Informationssökning...89 Att söka information World Wide Web Webbläsare Internet Explorer Starta Internet Explorer Avsluta Internet Explorer...91 Visa webbsidor...91 Spara en webbsida som en favorit Anpassa Internet Explorer Internetalternativ Cookies Söka på webben Sök via Google Söka efter information på internet Innan du börjar söka Tips när du använder sökord Använda sökresultatet rätt Källkritik... 98

3 Källor Källhänvisning Bearbeta data Söka bilder Söka bilder med hjälp av sökmotorn Google Avancerad sökning Söka med hjälp av Google kartor Söka kartor Söka vägbeskrivning Skriva ut en webbsida Tillämpningsuppgifter E-post Kort om e-post E-posthantering Starta Outlook.com Skriva e-postmeddelanden Ändra format på meddelande Spara utkast Svara på e-post Vidarebefordra e-post Ta bort meddelande Bifoga filer i e-postmeddelanden Spara bifogade filer Stäng Outlook.com Använda e-post variera språkbruk efter situation Tilltal Innan du sänder Fenomenet obesvarad e-post Skräppost Spärra/blockera avsändare Chatta Mejlkonversera på engelska Inledande och avslutande hälsningsfraser Tillämpningsuppgifter Ordbehandling med Word Starta programmet Startskärmen Programfönstret Skapa nytt tomt dokument Öppna dokument Menyfliksområdet Word Hjälp Verktygsfältet Snabbåtkomst Dokumentvyer Backstage-vyn Stänga dokument Stavning och grammatik Stavningskontroll Grammatikkontroll Automatiska funktioner vid inskrift Automatisk stavning- och grammatikkontroll Synonymer Ångra och gör om Spara dokument Spara dokument Återuppta läsning Spara med nytt namn/på annan plats Skapa ny mapp Spara i annat filformat Avsluta programmet Stycken Teckensnitt Bokstäver och text Teckensnittslistan Teckenstorlek Välja stil på teckensnitt Ändra skiftläge Text med kantlinjer Sök och ersätt text i dokument Markera text med färgöverstrykning Blanksteg och bindestreck Förhandsgranska dokument Skriva ut dokument Snabbutskrift Om trycksaker och layout Justering av text Styckejustering Radavstånd Indrag med linjalen Spalter Skapa en punktlista Tabbar Ställa in tabbar med hjälp av linjalen Brytningar Sidhuvud Avstavning...160

4 Bilder Infoga figur Klipp och klistra in Skapa en tabell Ändra radhöjd med musen Ändra kolumnstorlek Markera celler Ta bort tabelldelar Flytta tabell Tabellverktyg Lägga till kolumner och rader Mallar Använda mallar Formatmallar Words befintliga formatmallar Använda formatmallar Olika typer av dokument Affärsdokument Brev CV Curriculum Vitae Kallelse Dagordning Faktura Protokoll SIS-standard för kontorsdokument Marginaler och tabbar Dokumentytans indelning Utgivarfält Referensfält Adressfält Meddelandefält Skapa ett enkelt vänsterställt brev Tillämpningsuppgifter Layout Layout Allmänt om layout Metoder i layoutarbetet Grundelement Ett bildytas rörelseriktning Bildytan Bilders rörelseriktning och tyngder Bildkomposition Gyllene snittet Färger i layout Färgers påverkan Färger som bärare av information Färger påverkar varandra Aktiva och inaktiva färger Färgharmoni och disharmoni Tillämpningsuppgifter Bildhantering med Paint Paint Starta programmet Beskära bild Rotera bild Spara bild Förstoringsglas Ångra Använda penna- och penselverktyg Använda fyllnadsfärg Använda konturlinjer och färdiga former Använd text och ändra textegenskaper Färgblandaren Redigera färger Tillämpningsuppgifter Presentationer med PowerPoint PowerPoint Starta programmet Programfönstret Vänster del av Statusfältet Höger del av Statusfältet Presentationsvyer Normal Dispositionsvy Bildsortering Anteckningssidor Läsvy Bildspel Avsluta programmet Skapa en enkel presentation Lägg till text i platshållaren Lägga till nya presentationsbilder Bakgrundsfärg på presentationen Skriva och redigera text Skriva in text i en textruta Formatera tecken Infoga figurer Färglägga bildobjekt Rotera och vända figur...221

5 Infoga onlinebilder Skala bildobjekt Infoga bild i platshållare Bildbakgrund Rotera och beskära Flytta platshållare Tema Välja variant Ändra utseende på tema Formatera bildobjekt Bildeffekter Att skapa enklare animeringar Lägga till animering Tabeller och diagram Utskrift Förhandsgranska utskriften Välj utskriftsformat för presentationen Åhörarkopior Infoga hyperlänk Att tänka på Tillämpningsuppgifter Kalkylering och registerhantering med Excel Starta programmet Startskärmen Menyfliksområdet Avsluta programmet Backstage-vyn Skapa en ny arbetsbok, skriv och spara Markören Flytta markören via tangentbordet Markera cellområde Formelfältet Funktionen Autosumma Infoga blad Rullningslister Statusfält Arbetsboksvyer Vyn Sidlayout Förhandsgranska arbetsbok Skriva ut arbetsbok Ångra Ångra flera steg Gör om Spara arbetsbok Ta bort arbetsbok Stänga arbetsbok Avsluta programmet Öppna arbetsbok Autojustera kolumnbredd Summering Spara arbetsbok Autofyll Arbeta med funktioner Funktionen SUMMA Fler vanliga funktioner Formler Skriva en formel genom att klicka på celler Kopiera formler Vanliga fel vid formelskrivning Rader och kolumner Markera en rad eller kolumn Inställning av kolumnbredd Autopassa Dölja kolumner eller rader Ändra radhöjd eller kolumnbredd med musen Formatera text och celler Fet stil Ändra storlek på text Ändra teckensnitt Centrera, vänsterjustera och högerjustera Färger och mönster Teckenfärg Kantlinjer Talformat Stavningskontrollera en arbetsbok Diagram Skapa ett stapeldiagram Fomatera diagram Formatera stil Formatera färg Diagramelement Formatera enstaka diagramelement Lägga till diagramelement Ändra diagramtyp Storleksförändra diagram Flytta diagram Radera diagram Använda färdiga mallar Tillämpningsuppgifter Skapa ett register Starta Excel

6 Utforma ett enkelt register Formatera Lägga till poster Vad är ett fält? Sök och Ersätt Ändra databasens struktur Förhandsgranska och skriva ut Arbeta med sortering Autofilter Avancerat filter Och/eller-förhållanden Formulär Villkor Formulär i listor med formler Delsummor Sortera och använda delsummor Spara arbetsbok med lösenord Skydda blad Låsa vissa celler i ett kalkylblad Skydda arbetsbok Låsa fönsterrutor Databasfunktioner Tillämpningsuppgifter Arbetsmiljö Arbetsmiljön och datorn Arbetsmiljölagen Belastningsskador Psykosocial arbetsmiljö Friskvård i jobbets regi Datorn och miljö Miljömärkning Energibesparing Återvinning Tillämpningsuppgifter Sakregister

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Datorn från utsidan... 8 Datorlåda...8 Bildskärm...9 Pekdon eller mus...9 Diskettstation...9 Optisk

Läs mer

LärSjälv -kurser för Microsoft Office 2007

LärSjälv -kurser för Microsoft Office 2007 LärSjälv -kurser för Microsoft Office 2007 Fördelar med LärSjälv Undervisningen sker i ditt eget tempo när du har tid, lust och behov Du får intressant och inspirerande utbildning Förtesten säkerställer

Läs mer

Övningsuppgifter...82 Annons...82 Informationsblad 3 spalter...82 Informationsblad 2 spalter...82 Informationsblad 1 spalt...82

Övningsuppgifter...82 Annons...82 Informationsblad 3 spalter...82 Informationsblad 2 spalter...82 Informationsblad 1 spalt...82 ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ 'DWRUNXQVNDSRFKGDWRUVlNHUKHW Tangentbordet...1 Starta datorn...2 Operativsystem...2 Använda Windows...2 Logga in på konto...2 Användarnamn och lösenord...2 Lösenord...2 Lösenord på

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

Dokumentation Word & Excel. Office 2010

Dokumentation Word & Excel. Office 2010 Dokumentation Word & Excel Office 2010 Tiina Janson/Immi Johnsson 2013 Innehållsförteckning Allmänna nyheter i Office 2010...4 Nytt gränssnitt... 4 Återställa arbete som inte sparats... 4 Menyflikar...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1 - Specialtecken, radavstånd och Autokorrigering... 5 Nedsänkt text... 5 Upphöjd text... 5 Hårt blanksteg... 5 Normal text... 5 Autokorrigering... 5 Kapitel 2 - Numrerad

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Pages 09 Användarhandbok

Pages 09 Användarhandbok Pages 09 Användarhandbok KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Den här handboken och de program som beskrivs i den är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Smartcloud Docs. Version 1.0.5

Smartcloud Docs. Version 1.0.5 Smartcloud Docs Version 1.0.5 ii Smartcloud Docs Innehåll Hanterade webbläsare........ 3 Hjälpmedelsfunktioner för SmartCloud Docs................ 5 Ordlista............... 7 A.................. 7 B..................

Läs mer

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Formatering av text i Word A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... A Begrepp...1 Rubriker...1 Formatering av

Läs mer

Numbers 09 Användarhandbok

Numbers 09 Användarhandbok Numbers 09 Användarhandbok KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Den här handboken och de program som beskrivs i den är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Dataövningar. Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet

Dataövningar. Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet Dataövningar Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet Reviderad augusti 2013 Innehåll Introduktion... 2 Innan du börjar... 3 Vad är GUL?... 3 Ladda ner och spara övningsuppgifterna.... 4

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Macromedia. Dreamweaver 8. Grundkurs. www.databok.se

Macromedia. Dreamweaver 8. Grundkurs. www.databok.se Macromedia Dreamweaver 8 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Arbetsmiljön... 1 Användningsområde... 1 Starta Dreamweaver... 1 Arbeta i Dreamweaver... 3 Fönster... 4 Statusfältet... 4 Menyer...

Läs mer

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson Första hjälpen i Excel Kapitel Innehåll Sida 1 VERKTYGSFÄLT OCH KOMMANDON 4 2 ARBETSYTAN 7 2.1 Kalkylblad 2.2 Markera 2.3 Radhöjd

Läs mer

Uppgifter. Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet.

Uppgifter. Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet. Lösningsförslag Excel 2007 Uppgifter Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet. 2B Studentbudget...3 2C Spelkalkyl...3 2D Extra

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

IKT PÅBYGGNADSKURS IKT 5. Påbyggnadskurs i Microsoft Office. Dan Haldin

IKT PÅBYGGNADSKURS IKT 5. Påbyggnadskurs i Microsoft Office. Dan Haldin IKT 5 Påbyggnadskurs i Microsoft Office Dan Haldin 2013 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G IKT 5 Påbyggnadskurs i Microsoft Office... 7 Effektivisera Microsoft Office Word... 7 Autokorrigering...

Läs mer

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. 1. Skapa nedanstående kalkyl i Excel. I ruta B5 och B11 skall du inte skriva in värden utan Formler. I B5 skriver du = B2+B3+B4 och i B11 skriver du =B7+B8+B9+B10 I B13 skall

Läs mer

Windows 7 och Office 2010 - nyheter

Windows 7 och Office 2010 - nyheter DC LÄROMEDEL Windows 7 och Office 2010 - nyheter Windows 7 Office 2010 Nyheter W710N-3 Windows 7 och Office 2010 -nyheter, upplaga 3 DC LÄROMEDEL Box 1023 251 10 HELSINGBORG tel. 042-26 22 00 fax 042-12

Läs mer

DET MESTA ÄR ENKELT OM DET FÖRKLARAS PÅ RÄTT SÄTT

DET MESTA ÄR ENKELT OM DET FÖRKLARAS PÅ RÄTT SÄTT LÄROMEDEL 2010 DET MESTA ÄR ENKELT OM DET FÖRKLARAS PÅ RÄTT SÄTT Under de mer än 20 år som Docendo har utvecklat läromedel för datoranvändning, har vi kunnat se hur datorns roll i samhället förändrats

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

DET MESTA ÄR ENKELT OM DET FÖRKLARAS PÅ RÄTT SÄTT

DET MESTA ÄR ENKELT OM DET FÖRKLARAS PÅ RÄTT SÄTT LÄROMEDEL 2011 DET MESTA ÄR ENKELT OM DET FÖRKLARAS PÅ RÄTT SÄTT Vi är ett förlag som är specialiserat på böcker och interaktiva läromedel inom områden där datorn har en central roll. I 25 år har våra

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering Innehåll Redigeringsverktyget... 3 Hantera bilder... 5 Infoga pdf-fil... 5 Lägg till mall... 6 Infoga YouTube-klipp... 6 Infoga länk... 7 Infoga tabell... 8 Kodupprensning... 10 CSS-klass... 10 Egna anteckningar:...

Läs mer

Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem.

Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem. 2 Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem. Varför är PDF-filer så populära? PDF (Portable Document Format) har utvecklats

Läs mer