Uppdatera här:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdatera här: http://home.swipnet.se/agrar/egris.html"

Transkript

1 Uppdatera här: Nyheter Antalet PMWS-fall har fördubblats hittills i år Antalet fall av PRWS i Sverige har under de första månaderna i år ökat lika mycket som under hela tiden sjukdomen varit konstaterad i svenska besättningar, dvs från december Till årsskiftet var antalet fall 40, nu är de 80. Dessutom finns fall ända upp i Västmanland. Fortfarande är förekomsten störst i södra Sverige. -Vi vill inte säga att vi tappat kontrollen över sjukdomen, men vi kan inte heller säga att vi har kontroll på den, säger Jan-Åke Robertsson, Svenska Djurhälsovården. Vi kan inte sätta stopp för utbredningen, men vi har betydligt mildare konsekvenser i de besättningar som drabbas, än man har i andra länder. Det anser vi beror på den svenska modellen med strikta rutiner och en bra djurhälsovård. -Vi kan inte längre säga att sjukdomen bryter ut i besättningar där man bryter mot några hygienregler eller i rutinregler. Utbrott sker i ytterst välskötta besättningar, säger han. /LG Circovirus med speciell härstamning i besättningar med PMWS Per Wallgren, SVA, har funnit att det circovirus som finns med i bilden i varje besättning som drabbats av PMWS, finns i ett par stammar med DNA som skiljer sig åt. Den ena varianten är speciellt ofta förekommande i PMWS-besättningar. -Konstaterandet är intressant, säger Jan-Åke Robertsson. Även danskarna har uppmärksammat upptäckten. Vi har inga spår att gå på, när det gäller att finna orsaken till PMWS, men kanske det här kan vara en öppning vid letandet. /LG Avelsavtalet Sverige - Norge hänger på analysteknik -Internationellt samarbete är vårt hopp - om inget virus sätter stopp! Så skaldade QGs ordförande Hans- Christer Palmers, när han överlämnade QGs present, en spargris, till 50-årsfirande Sveriges Yorkshireklubb i onsdags kväll. I tisdags beslöt Norsvin att det är ok att importera yorkshiresperma till Norge och den gemensamma svensk-norska svinaveln, där Norge ska svara för lantrasaveln och 16 juni är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt och senaste grisnoteringarna. Uppdatera för senaste notering här! Ny minst måndag, onsdag, torsdag Senaste uppdatering gjord 21 juni 12,00 Bidra till så bra information som möjligt! Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel! Senaste nytt Spaniens grispris nära 16 kr, övriga (utom Sverige och Danmark) samlas runt 15 kr Alla europeiska slaktsvinsnoteringar fortsatte att stiga denna vecka, utom den svenska. Det börjar märkas en viss otålighet bland uppfödarna, vilket inte minst märktes vid Sveriges Grisuppfödares stämma. Allt talar nu för höjning även i Sverige. Det kan inte vara möjligt att hålla nere priserna i ett land, när priserna stiger oavbrutet i omvärlden, som nu f ö inte enbart omfattar Europa. Misstanken dök upp förra veckan att den höjning som normalt redan borde ha kommit den här årstiden med tanke på omständigheterna, och kommit i andra länder, hålls inne för att finansiera höjningen med 1,50 kr vecka 27. Det är nog konspiratoriskt i överkant. I så fall är omläggningen av prissystemet med höjd grundnotering och sänkta tillägg helt förfelad. Då blir höjningen vecka 27 en prissänkning i stället för en höjning! Den kontinuerliga prisförändringen vecka för vecka p g a marknadssituationen, måste hållas skild från omläggningen av prissystemet, som består av minskade avtalstillägg och fusionsoch rationaliseringsvinster. En sammanblandning får inte ens misstänkas!! Alla kriterier för prishöjning även i Sverige är nu uppfyllda: Slutsålt på alla varor hos slakterierna både för aktuell vecka och en flera fall en tid framåt, bra priser på export då priserna är väldigt höga i omvärlden, brist på slaktgrisar i stora delar av Europa, ryssarna köper i Europa i stället för Brasilien, tidningarna skriver om hur tyska fotbolls-vm lyfter grispriset både i Tyskland och grannländerna, skinkinköpen till jul har redan börjat och det är risk för färre skinkor att köpa längre fram på året, samt att vi har det bästa grillväder vi kan tänka oss nu före midsommar innan folk åker på semester. Vädret är lika bra i Europa och det finns därmed inga grilldetaljer i Europa att köpa in för att de är billigare. Slaktsvinspriset borde slå i taket, i stället för att vara samma som strax efter jul!! I fjol höjdes slaktsvinspriet från 10,70 kr till 11 kr vecka 25, alltså innevarande vecka. Priset i år är således 30 öre högre, men i fjol blev det knappt inget grillväder alls före midsommar, marknaden var fylld av griskött och internationella priserna var väsentligt lägre. Det finns fortsatt stora förväntningar på den europeiska

2 yorkshireaveln. Men norska förbehållet är att svenska yorkshiresperman ska testas för PMWS, innan den skickas till Norge. Testet innebär att man ska kolla så det inte finns circoviris i sperman, ett test som det ännu inte finns någon utvecklad metod för. SVA ska ta fram en metod. Hans-Christer travesterade Kjell-Olof Feldts beskrivning av baxningen av löntagarfonderna ända hit och menade att det nordiska samarbetet om aveln var i samma division. -Det har varit mycket baxande under många år, men nu hänger det endast på att vi ska kunna kolla så det inte finns circovirus i spermadoserna. -Klarar vi det, får svensk yorkshireavel ett stort uppsving, det största på 50 år, tack vare det nordiska avelssamarbetet, sa han. /LG Dalsjöfors höjer till 12,70 kr vecka 27, utan kontrakt Dalsjöfors Slakteri höjer slaktsvinspriset till 12,70 kr vecka 27, jämfört med dagens noteringsnivå. Det är 20 öre över Swedish Meats och utan kontrakt. Höjningen blir 50 öre, eftersom Dalsjöfors redan andra veckan i januari lade över en del av avtalstilläggen på grundnoteringen, som idag är 12,20 kr. Det gav framför allt små producenter ett rejält prislyft. -Även den här förändringen ger de mindre producenterna prislyft, säger Per-Åke Larsson. Vi vill visa alla producenter att vi ska vara med på banan. Vi har många mindre producenter bland våra leverantörer. -Vi får i vår tur försöka bli effektivare och pressa marginalerna. Vi har ingen chark, som vi kan få mer betalt för (som Swedish Meats och Ica kommit överens om), men styckningsdetaljerna har höjts efterhand i vår. Vecka 27 ändras även lastningstilläggen. Det blir en stafflad skala, men detaljerna är inte helt klara. Skalan börjar lite tidigare, vid 41 slaktsvin, än hos Swedish Meats och når toppen lite tidigare, vid 171 slaktsvin och uppåt. Lägsta tillägget är 5 kr och högsta 20. -Vi höjer dock stoppavgiften ytterligare. Vid färre slaktsvin än 20 vid samma hämtning blir stoppavgiften 200 kr. Den var tidigare 15 resp 150 kr. /LG 12, öre nya SLP-noteringen med avtal - och tvåstegsraket SLPs notering 1 juli blir 12,70 kr för grisuppfödare som tecknar avtal. grismarknaden. Spanska grispriset är nu till synes på säker väg mot 16 kr. I Europa samlas man denna vecka kring 15 kr, med fotbolls-tyskland på 15,28 kr och övriga länder på eller inte särskilt långt under 15 kr. Lika troligt torde de länder som nu ligger under 15 kr komma närmare den magiska gränsen nästa vecka. Det finns i alla fall inga tecken på nedgång, eller ens försök till motstånd. Det är inga problem med att sälja grisköttsdetaljer i Europa, även om priserna i handeln inte stigit i samma takt som slaktsvinspriserna. I Holland tror bedömare på prishöjningar i detaljhandeln motsvarande 5 cent på slaktsvinspriset, dvs bortåt 50 öre. Icas löfte att höja sina priser i samma storleksordning torde därför inte vara alltför generöst. Både utan och med motprestationer längre fram, torde man tvingas med i den uppåtgående internationella prisspiralen. Svenska butiker säljer som bekant inte enbart svenskt kött. Utbudet på slaktsvin minskar i Europa, sedan en tid. I stora delar av Europa, nu alltså även i Centraleuropa, sjunker slaktsvinsanmälningarna som en följd av det varma vädret. Grisarna växer sämre. Tyskland, Holland och Frankrike tror på minskat utbud av slaktsvin närmaste tiden. Utbudet i Europa är redan mindre än efterfrågan. Därtill stiger slaktsvinspriserna i USA och världens köttköpare tittar på var det går att köpa billigare. Eftersom euron ser ut att försvagas, riktas intresset på köp av griskött från Europa. Det försämrar inte de europeiska grispriserna och borde inte heller hålla nere de svenska! Prognos från ISN: VM i Tyskland och export garanterar god efterfrågan på griskött och värmen i Eurpa innebär minskat utbud av slaktsvin. Stabila priser är minimumförväntningen nästa vecka. /LG Tyska suggorna lika dyra som svenska slaktsvinen Suggor i Tyskland, eller slaktsvin i Sverige, priset är ungefär detsamma. De tyska slakterierna betalar denna vecka 1,23 euro nära 11,50 (vid stalldörren) för en förbrukad och fet sugga. Smågrisarna står dock i oförändrat 60 euro vid 28 kg. Källa: ZNVG. Grispriserna vecka 25 Tyska grispriset stiger ytterligare 65 öre på måndag, danska 25, Sverige har oförändrat Som väntat fortsätter tyska slaktsvinspriset stiga, nästa vecka med ytterligare 65 öre. Priset på måndag är därmed ca 15,75 skr. Priset kan mycket troligt stiga ännu mer. Som väntat höjer Danmark slaktsvinspriset på måndag. Det blir 20 danska eller 25 svenska öre och suggpriset 40 danska eller 50 svenska. Danska producenter kräver dock ännu snabbare ökning, med hänsyn till att priserna stiger mycket snabbare i övriga EU. Oväntat stiger inte svenska grispriset på måndag, trots att grisproducenterna höll stämma idag och statistiken säger att priset stiger stämmodagar. Förklaringen (ansåg vissa strategiska bedömare i Vadstena) är sannolikt att priset ska stiga 1,50 om två veckor! Risken är att den uteblivna höjningen är en mycket tidig urholkning av den kommande noteringsomläggningen? Tidigare har man som bekant befarat att omflyttningen av avtalstillägg (officiella och inofficiella) till grundnoteringen, det som delvis möjliggör noteringshöjningen, på sikt kan bli en prissänkning. Det är ju väldigt lätt att sänka noteringen efter en tid! Till sist kan jag konstatera att även SLP har balans i sin smågrisförmedling, efter en större import av smågrisar från Finland. KLS sänker marknadstillägget 5 kr. /LG Danmark höjer slaktsvinen 20 danska öre, suggorna 40

3 Lastningstilläggen blir kvar som tidigare. Grisuppfödare som tecknar avtal senast sista juli får 15 öre extra per kg resten av året. Datumet är satt för att ge extra tid. -Det är hela avtalet, men jag vill kunna använda noteringen konstruktivt, säger Peter Johansson, och se det nya grispriset som en tvåstegsraket. Vissa perioder, när vi ser hur landet ligger, kan vi tända steg två. -Det är inget som jag lovar, men vi har ju redan visat att vi kan höja priset ytterligare vissa perioder, säger han. Det kan således bli fler sådana periodvisa prishöjningar. För grisuppfödare som inte tecknar avtal, gäller nuvarande noteringsmodell, men alla får del av steg två. /LG Snabba utvecklingen av EMV är slakteriernas eget fel? -EMV-produkternas snabba erövring av en stor del av charkmarknaden, kan bero på oss själva, alltså slakterierna, säger Swedish Meats vd Åke Modig. Vi har helt enkelt sålt alltför bra varor för billigt till handeln! Innehållet i EMV-produkterna är i många fall likvärdiga, eller t o m nästan samma, som våra egna märkesvaror. -Att branschen har erbjudit så bra EMV-produkter hänger kanske samman med våra försök att producera effektivt. Med samma produktionslinje för EMV som de egna märkesvarorna blir vi rationella, men det kan ha gått ut över våra egna varumärken. Åke Modig sa att Scan är ett problembarn i familjen, eftersom det är svårt att få lönsamhet på Scansortimentet, trots att det är ett av landets största varumärken. -Starka varumärken borde tvärtom vara mycket lönsamma, sa han. Vi har dock haft några dyrbara produktlanseringar som dragit ned resultatet. /LG Avelspoolen importerar livdjur från Finland och Norge Avelspoolens försäljning av livdjur har ökat 30 % i år, jämfört med i fjol. I maj var försäljningen 94 % större än i maj i fjol. -Vi har fått fram bra med djur i Sverige, men det räcker inte till de beställningar som ligger inne från stora nybyggda suggbesättningar, säger Hans Agné, Avelspoolen. Vi ska nu importera livdjur från Finland och Norge och ska just besiktiga en stor finsk avelsbesättning och fyra gårdar i Danska slaktsvinspriset stiger 20 danska öre på måndag, 25 svenska. Samtidigt höjs suggpriset 40 öre, 50 svenska. Spanska grispriset 15,70 skr, tyska 14,60, och toppen är inte nådd! Den spanska noteringen på slaktsvin, räknat efter eurokurs 9,34, ligger på 15,70 skr denna vecka och i Tyskland är priset 14,60. Svensk notering enligt samma beräkning är 11,77 och dansk 12,87 skr. Därefter kommer Italien på 13,88 skr, alla övriga ligger över 14 skr. Det finns inget som denna vecka visar på avmattning i prisuppgången i Europa. Tvärtom spår många bedömare att priset ska fortsätta uppåt. Det har varit ett enastående vackert försommarväder i Europa, fotbolls-vm i Tyskland höjer den tyska konsumtionen och Ryssland köper bara mer och mer från EU-länderna, sedan Brasilien inte visar förmåga att få styr på mul- och klövsjukan. Fler och fler länder stoppar importen av griskött från Brasilien och den brasilianska exporten av griskött hade i maj sjunkit 88 %. I veckan började man även i klartext tala om grisbrist i Europa. En rysk expert säger att ryska styckningsanläggningar kan komma att stängas nästa månad, eftersom man inte får de leveranser man önskar, sedan brasilianska importen minskat. Det får tyska slaktarna att se ännu fler eurotecken i ögonen. Prognos: Sommar och värme, VM och matglada fotbollsfans, ökad rysk efterfrågan, samt brist på slaktsvin i EU, gör att prognoserna för ännu högre slaktsvinspriser är goda. Redan dagens pris tangerar grispriset i september Källa: ISN. Även tyska suggpriset fortsätter stiga Även tyska suggpriset fortsätter stiga denna vecka, från 1,16 till 1,19 euro. Aktuellt suggpris blir därför ca 11,10 skr. Tyska slaktsvinspriset tog ett riktigt skutt uppåt med 45 öre, som vi nämnt tidigare. Källa: ZNVG. /LG Ica har inga synpunker på att Swedish Meats blir internationellt -Vi lägger oss inte i vad våra leverantörer gör och därmed inte heller om Swedish Meats vill finna en internationell partner. Inte ens om priset på griskött skulle stiga väsentligt, säger Peder Larsson, vd för Ica Sverige. Jag har inga synpunkter i frågan, av principiella skäl. Efter att Peder Larsson hållit sitt anförande vid Sveriges Grisproducenters stämma i Vadstena, frågade jag honom vilken strategi Ica hade inför Swedish Meats försök att hitta en internationell partner för att höja grispriset. Svaret var alltså att Ica inte har synpunkter på om priset på svenska köttråvaran stiger efter en ev fusion, inte ens drastiskt. Peder Larsson sa i sitt anförande att Ica accepterar en smärre prishöjning på köttråvaran till charktillverkningen nu i juni, värd kanske öre i höjd slaktgrisnotering, i utbyte mot att man senare får ännu lägre priser. De lägre priserna väntas när Ica och Swedish Meats satt sig ned för att undersöka vilka rationaliseringar man kan göra tillsammans framöver. -Vi accepterar en temporär höjning, sa han. Det är unikt att vi gör det, ett undantag. Bakgrunden till min fråga var att slaktsvinspriset i Sverige är 11 kr (plus en del tillägg), medan tyska priset nästa vecka är 15,65 kr. Rimligtvis ger denna prisskillnad på avräkningspriserna avtryck på priset på både chark och styckat. Genom att vara lite generösare vid köttinköpen, skulle man kunna förhindra att Swedish Meats motas i famnen på t ex Vion eller annat internationellt bolag som betalar mycket högre avräkningspriser och rimligtvis då även tar ut högre priser av livsmedelskedjorna. /LG Uppdatera för att se senast inlagda uppgifter!

4 Norge, varifrån importen koncentreras. 860 gyltämnen importeras från Norge. Jordbruksverket har beviljat dispens för viss provtagning vid livdjursimporten från både Norge och Finland. Semineringarna inom Avelspolen fortsätter på hög nivå och låg t o m maj månad på plus 5 % i år. /LG Norska smågrisarna kan bli billigare för export till Sverige -Vi har tagit kontakt och jobbar på frågan, säger Åke Modig, om möjligheten att importera norska smågrisar med bidrag från norska regleringskassan. Norge har ett jätteöverskott på griskött, som dessutom ökar. Det sänker lönsamheten i grisproduktionen kraftigt. -För att banta bort överskottet betalar norska regleringskassan en slaktpremie på 600 nkr, drygt 700 skr, till dem som skickar smågrisar till slakt i stället för till uppfödning. Det ger smågrisuppfödaren 40 nkr mer än vad slaktsvinsuppfödaren betalar för smågrisen, berättar en norsk smågrisuppfödare. -Trots detta får utslaktningen för liten effekt. De norska uppfödarna vill föda upp smågrisarna till slaktsvin. Målet utslaktade smågrisar har endast uppnåtts till 65 %, dvs slaktade smågrisar. Det är allmänt motstånd mot att slakta ut smågrisar. Dessutom finns ingen bra marknad för slaktade smågrisar, utan de mals ned till köttfärs. Köttfärs är det också överskott på, inte minst sedan köttfärsen fick dåligt rykte genom att köttfärs misstänktes vara orsak till spridningen av E coli tidigare i år. Försäljningen har dock återhämtats en del. Många problem skulle således lösas, både i Norge och Sverige, om det gick att använda utslaktningsbidraget till att finansiera en annars olönsam export! /LG Danska grisar ska ha mer utrymme vid transport Västra Landsrätten i Danmark har bestämt att danska grisar ska ha större utrymme i transportbilarna från 15 augusti. Danske Svineproducenter har fört rättssak i Vestre Landsrett för att få justitieminister Lene Espersens skärpta krav underkända. Men grisproducenterna förlorade och nu träder lagen i kraft om två månader. Grisbranschen får nya kostnader på ca 50 mkr årligen. Danske Svineproducenter har dock Partipriset Partipriset är oförändrat vecka 25, men prishöjning på en del styckade produykter är aviserat. Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp Slakteri Viktgr kg v 25 v 24 v 23 v 22 v 21 Ginsten 65-94,9 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 Dalsjöfors 70-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 SLP 70 94,9 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 Ugglarps 70-94,9 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 KLS 64-94,9 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 Skövde 75-94,9 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 Swedish Meats 73-96,9* 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Nyhléns & Hug ,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Ystad Slakteri ,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Dahlbergs 71-94,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat. * Premie 5 öre/kg tillkommer för slaktsvin 82-87,9 kg. OBS! Detta är grundpriser. En del slakterier betalar mycket betydande tillägg. Saknar du priser i tabellerna? Datera upp för senast inlagda uppgifter! OBS! Fakturera dig själv! Nedan finns en annons för GRIS När du klickar på en gul ruta, t ex Sverige, får du upp en sida med en faktura där du kan fylla i dina namn- eller företagsuppgifter och själv printa ut fakturan. Jag är tacksam om även du som tidigare år fått faktura, i år använder det nya sättet att fakturera. Du kan även betala flera prenumerationer med hjälp av de nedladdningsbara fakturorna. Prenumerera på GRIS 2006! Prenumerationsavgiften finansierar Tryck nedan för pris, skriv ut fakturan! Sverige Finland Norge och EU Utanför EU Marknadskommentarer, slaktsvin Swedish Meats Johan Andersson: -Marknaden är stark och efterfrågan är stor på grillprodukter. Vi har aviserat höjning på styckat, men höjningen kommer några veckor efter aviseringen. Partipriset (rör 20 % av volymen) är dock oförändrad.

5 fått upp fallet i EU-domstolen och ska registrera branschens ökade kostnader, för att ha en grund att stå på när man ska kräva ersättning från staten för de högre transportkostnaderna, om man vinner målet i Luxemburg. Källa: LandbrugsAvisen. /LG Jordbruksministern säljer i Ryssland I dag fredag deltar jordbruksminister Ann-Christin Nykvist vid mässan Sweden Expo, som hålls på Expocenter Krasnopresnenskaya i Moskva. Ryssland har på senare tid blivit allt viktigare exportmarknad för EU när det gäller bearbetade jordbruksvaror. Ryssland förväntas inom en snar framtid bli EUs andra största exportdestination för bearbetade jordbruksvaror. Exportrådet har i år gjort en stor exportsatsning i Ryssland, Sweden Upgrade. Där har livsmedelsprodukter haft en naturlig plats. Satsningen avslutas med en mässa i Moskva: Sweden Grand Expo. Källa: Pressmeddelande /Nils Två griskronor till svenska mervärden Svensk Köttinformation får 2 kr från grisnäringen till marknadsföring. 1 kr betalas in av slakterierna och 1 kr beslutas av Grisproducenternas stämma. I år ska en del av pengarna gå till upplysning om svenska mervärdena via etiketter på köttförpackningarna, skyltar i butikerna, samt information i samband med livsmedelskedjornas veckoannonsering. /LG Bo Johansson årets grisföretagare Bo Johansson, Svenstorp, Västergötland, utsågs till Årets Grisföretagare på Grisproducenternas stämma i Vadstena. Bo Johansson är en engagerad entreprenör och stor inspiratör för sina kolleger i Skaraborg, lyder motiveringen. /LG Företagsnytt Thomas Johansson ny säljare vid NOJ Thomas Johansson, 42, Karlsro, Kvänum, är ny säljare vid NOJ i Nossebro från 1 maj av bl a grisstallar och stallutrustning. Han driver egen smågrisuppfödning vid Skofteby Säteri och fortsätter med det vid sidan av säljjobbet. Thomas ska i första hand jobba på Östergötland och hans specialitet är självfallet smågrisstallar, men han Ginsten Slakteri Bengt Göran Bengtsson: -Fortsatt full rulle på allt. SLP Peter Johansson: -Vi arbetar extra i morgon lördag för att förse kunderna med de varor man önskar. Vi har grisar så vi kan köra extra. Det är bra efterfrågan på alla produkter, men gillprodukterna är givetvis mest efterfrågade. Skövde Slakteri Cato Gustafsson: -Marknaden är oförändrat bra, en kopia av föregående vecka. Potatis och sill hör midsommar till, men det fina vädret har också satt ordentlig fart på grillarna. -Vi får nu mycket kritk för att inte grispriset höjs, men det ser inte ut att hända något före 1 juli. -I början av året kan man inte höja förrän grillsäsongen är inne. Men då kan man inte höja förrän till jul! Det är den kritiken jag hör. Ugglarps Slakteri Thomas Olander: -Det är nu fullt tryck på både styckat och chark, både skivat och korvar. Vi ser inte heller någon avmattning av efterfrågan framöver. Allt ser med andra ord bra ut. Österbottens Kött Stefan Saaristo: -Vi närmar oss midsommar och ser orderingången öka på grillprodukterna. Före midsommar är den tid vi har största leveranserna under året. Marinerade grillprodukter och grillspett når toppnoteringar. Givetvis även korv, eftersom Finland är ett korvälskande folk. -Vi sänker viktgaffeln till kg för att öka slakten inför midsommar och samtidigt går det åt fler smågrisar när det blir fler stallplatser tomma. Danish Crown Skinkpriserna fortsätter stiga på nästan alla marknader. Det finns inga tecken på försvagning resten av månaden. Karré är naturligtvis också efterfrågat i värmen och till höjda priser. Äntligen ser det också ut som om bogköttet börjar stiga i pris. Däremot ser det ut som om prishöjningarna på den fetare charkråvaran låter vänta på sig. Det är dock en fråga om tid innan även den börjar röra sig i rätt riktning. Baconmarknaden är fortfarande mycket stark, med för små volymer i förhållande till efterfrågan. Ryssland är forsatt starkt inne på marknaden. Sammantaget har kombinationen av fotboll och grillväder fått marknaden att närmast explodera på industri- och grossistsidan. Det blir spännande att se om priserna även slår igenom ute i detaljhandeln i tillräcklig omfattning. Så långt det går att se, ser marknaden väldigt stabil ut, även lite längre fram i tiden. /LG Slaktsvin, Norden Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 25 v 24 v 23 11,87 Danish Crown 70,0 84,9 dkr 9,70 9,50 9,50 24,08 Norsk Kjött 55,1 75,0* nkr 20,07 20,07 20,07 11,11 Österbottens euro 1,19 1,19 1,19 12,32 Snellman euro 1,31 1,31 1,31 Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är

6 jobbar givetvis även med utrustning för slaktsvin. /LG Malin Brättemark ny ledamot i Sveriges Grisproducenters styrelse Malin Brättemark, smågrisproducent från Skara, valdes till ny styrelseledamot i Sveriges Grisproducenter vid stämman i Vadstena igår, efter Annika Bergman, som avsagt sig omval. Lars Hultström, Katrineholm, (ordförande), Per-Inge Pålsson, Trolle Ljungby, och Jan Vallgårda, Ramsta omvaldes. Övriga ledamöter är Per-Inge Nilsson, Östra Sönnarslöv, Anders Wiberg, Lidköping, och Erik Burén, Burträsk. /LG Höjda medlemsavgifter i Sveriges grisproducenter Sveriges Grisproducenters stämma beslöt höja medlemsavgifterna Exempel: från 6 kr per sugga, SIP, till 10 kr och från 30 öre per slaktsvin till 50 öre. Miniavgift 750 kr, maxavgift kr. Antalet medlemmar vid årsskiftet var (1432). /LG Uppfödarföreningarna i Skåne och Blekinge har gått samman De båda föreningarna för grisuppfödare i Skåne resp Blekinge har gått samman i Skåne-Blekinge Grisuppfödare. Ordförande i den nya föreningen är Håkan Magnusson, Södra Sandby, och medlemsantalet är 320. /LG Ica säljer storköksleverantören Ica Meny Ica säljer sitt dotterbolag Ica Meny, som levererar varor till restauranger, storkök och servicehandel i Sverige och Norge. Köpare är Nordic Capital. Ica aviserade redan i februari att Ica Meny var till salu. Fjolårets omsättning var 5,8 miljarder och resultatet 11 mkr. Nordic Capital är ett investmentföretag som köper och utvecklar företag i Norden. Bland de kända företag där man har ägarintressen finns Kappahl och Falck. Källa: Ica Pressmeddelande. Agenda Mat från hela Norge på Karl Johan på lördag Många norska orter har sin matfestival, på lördag får Oslo sin. Kl 12 öppnar 70 producenter av lokal mat 45 marknadsbodar på paradgatan Karl Johan och serverar och säljer mat som vanligtvis inte finns i Oslos värd ca 10 danska öre. * Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m. Slaktsvin, Europa Skr Land v 25 v 24 v 23 v 22 v jun grundpriser euro euro euro euro euro 12,73 Frankrike - 1,363 1,256 1,176 1,174 15,75 Tyskland 1,690 1,620 1,570 1,530 1,500 11,76 Belgien - 1,260 1,160 1,160 1,130 9,94 Italien - 1,125 1,065 1,065 1, juni korrigerade* 15,93 Spanien 1,706 1,680 1,655 1,617 1,579 15,28 Tyskland 1,636 1,566 1,516 1,476 1,446 15,03 Österrike 1,610 1,540 1,490 1,460 1,410 14,94 Belgien 1,600 1,526 1,477 1,440 1,415 14,85 Holland 1,590 1,532 1,474 1,435 1,416 14,69 Frankrike 1,573 1,502 1,436 1,356 1,321 14,66 Italien 1,570 1,487 1,405 1,335 1,285 14,47 England 1,550 1,536 1,498 1,480 1,480 13,12 Danmark 1,405 1,378 1,378 1,351 1,351 11,77 Sverige 1,261 1,261 1,261 1,261 1, ,32 Tjeckien 1,427 1,413 1,412 1,413 13,30 Irland 1,425 1,425 1,396 1, Polen 1,230 1,210 1,201 Eurokurs 9,34 kr. Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna. *Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade. Slaktsvin, futurepriser Hannover Mån v 24 v 23 v 22 v 21 v 20 v 19 Juni 1,698 1,630 1,585 1,546 1,540 1,540 Juli 1,583 1,553 1,525 1,497 1,490 1,484 Aug 1,535 1,530 1,516 1,493 1,493 1,485 Sep 1,486 1,490 1,487 1,479 1,479 1,466 Okt 1,422 1,428 1,427 1,413 1,409 1,398 Nov 1,418 1,428 1,429 1,397 1,400 1,384 Dec 1,425 1,429 1,410 1,396 1,396 1,383 Jan 1,330 1,330 1,330 1,325 1,310 1,310 Feb 1,383 1,368 1,368 1,360 1,350 1,340 Mars 1,395 1,370 1,370 1,370 1,370 1,350 April 1,410 1,390 1,390 1,385 1,400 1,502 Maj 1,425 1,410 Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 15 juni, enl Henton Børsmæglerselskab. Suggor, Sverige

7 butiker. Det är ett utvidgat Bondens Marknad. /LG Nästa grisstämma i Skåne Sveriges Grisuppfödares stämma 2007 hålls juni vid Bollerups Lantbruksskola, på Österlen. Slagvågar. Sinsuggbås Kvarn Smågrislampor Transponderutfodring Foderautomater GRIS Berga 311, S Kumla Lars-Gunnar Lannhard , , Nils Andersson , , PDF ger bra utskrifter! Du kan nu ladda som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper. Slakteri Kg, 58 % v 25 v 24 v 23 v 22 Göran Eriksson fri vikt & klass 8,70 8,70 8,70 8,70 Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50 Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,35 7,35 SLP 140,1 kg- 6,90 6,90 6,90 6,90 Dahlbergs 140-6,60 6,60 6,60 6,60 Ugglarps 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40 Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40 Swedish Meats 140-6,40 6,40 6,40 6,40 Nyhléns & Hugoson 140-6,40 6,40 6,40 6,40 Skövde 140-6,40 6,40 6,40 6,40 - Galtar Göran Eriksson fri vikt & klass 6,70 6,70 6,70 6,70 Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15 SLP oflådd 2,65 2,65 2,65 2,65 Suggor, utland Skr Slakteri Anm. valuta v 25 v 24 v 23 8,12 Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,90 6,50 6,50 16,65 Norsk Kjøtt Fria vikter nkr - 13,88 13,88 Finland 4,29 Österbottens Fria vikter, Ä euro 0,46 0,46 0,46 4,38 Snellmans Klass E euro 0,47 0,47 0,47 Tyskland - Tyskt suggpris fritt slakteri euro ,50 ZNVG 19 juni 56 % euro 1,23 1,19 1,16 Galtar 6,87 Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,90 5,50 5,50 Valutor Fredagar idag v 23 v 22 v 22 v 21 v 20 v 19 Pund 13,59 13,46 13,45 13,63 13,80 13,71 13,62 Dollar 7,33 7,30 7,22 7,29 7,30 7,26 7,36 Euro 9,28 9,24 9,24 9,31 9,36 9,36 9,33 Dansk 1,24 1,24 1,24 1,25 1,25 1,25 1,25 Norsk 1,18 1,18 1,19 1,19 1,20 1,20 1,20 Yen 6,39 6,41 6,40 6,50 6,58 6,61 6,47 Smågrisar, Sverige Slakteri Klass, kr/kg v 25 v 24 v 23 v 22 Ugglarps Slakteri Särklass 18,15 18,15 18,15 18,15 Ugglarpsgrisen 17,15 17,15 17,15 17,15 SLP SLP+ 18,10 18,10 18,10 18,10 KLS KLS Smågris 17,80 17,80 17,80 17,80 Skövde Slakteri SwedeHam+ 17,65 17,65 17,65 17,65 SwedeHam 16,35 16,35 16,35 16,35 Vita 15,26 15,26 15,26 15,26 Dahlbergs Särklass D 17,50 17,50 17,50 17,50 Swedish Meats Bis Plus,23 kg 17,35 17,35 17,35 17,35

8 Bas, 23 kg 16,10 16,10 16,10 16,10 Nyavvanda, 9 kg 34,95 34,95 34,95 34,95 KRAV, 23 kg 22,30 22,30 22,15 22,15 - Balans i förmedling Swedish Meats Ugglarps Slakteri Skövde Slakteri balans balans balans balans SLP balans KLS brist brist brist brist Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist Kommentarer smågrisar, Sverige Swedish Meats Marknadstillägg 30 kr/smågris. KLS Marknadstillägg 10 kr/smågris. Kristina Lindh: -Marknadstillägget sänks med 5 kr från måndag. Bristen har minskat i förmedlingen. Ugglarp Marknadstillägg 30 kr/smågris. Thomas Olander: -Bristen på smågrisar innebär ca 1,5 veckas väntetid. SLP Marknadstillägg 20 kr/smågris, ej vid mellangårdsavtal. Peter Johansson: smågrisar importeras från Finland på onsdag. Därmed har vi balans i smågrisförmedlingen, för första gången på länge. Skövde Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita. Dahlbergs Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar. Smågrisar, utland Vecka v 25 v 23 v 22 v 21 v 20 Skr Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr 276 Basis 7 kg Basis 30 kg SPF+Myc 7 kg SPF+Myc 30 kg SPF 7 kg SPF 30 kg Økologi 30 kg Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr kilos Snellmans euro euro euro euro euro 565 Grund 30 kg A1* Tyskland 560 ZNVG 28 kg 19 juni Kommentarer smågrisar Norden Snellmans *) Tillägg för avelsindex 0-4 euro/st + mängdtillägg.

Partipriset Partipriset är oförändrat vecka 45, så när som sugga som går upp 40 öre.

Partipriset Partipriset är oförändrat vecka 45, så när som sugga som går upp 40 öre. @-GRIS 4 november 2005 @-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna. @- GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Läs mer

Swedish Meats. Nyheter KLS medlemmar erbjuds kontanta pengar och höjt grispris från. Uppdatera här: http://home.swipnet.se/agrar/egris0548.

Swedish Meats. Nyheter KLS medlemmar erbjuds kontanta pengar och höjt grispris från. Uppdatera här: http://home.swipnet.se/agrar/egris0548. Uppdatera här: http://home.swipnet.se/agrar/egris0548.html Prenumerera på GRIS 2006! Prenumerera redan nu på GRIS t o m december 2006! Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS. 190 kr, inkl moms

Läs mer

Samlade styrkor!.. ger fördel Sverige

Samlade styrkor!.. ger fördel Sverige Samlade styrkor!.. ger fördel Sverige Hög tid att dra åt samma håll! Svenska Köttföretagen AB Unika möjligheter att producera högkvalitativa livsmedel men kurvorna visar på motsatsen 400 Svenska grismarknaden

Läs mer

Korta fakta om. svensk grisuppfödning. Så skapas en hållbar. svensk grisuppfödning

Korta fakta om. svensk grisuppfödning. Så skapas en hållbar. svensk grisuppfödning Så skapas en hållbar svensk grisuppfödning lever upp till de gemensamma regler och lagar som beslutats. gör upp handlingsplaner för att skapa hög djurhälsa. säkerställer en minskad antibiotikaanvändning.

Läs mer

Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande

Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande Artikel i Svensk Gris med knorr nr 8-2009. Se nästa sida. 5 Per K och Paw M jämför grispriser och lönsamhet Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst

Läs mer

...kom till Möjligheternas Marknad

...kom till Möjligheternas Marknad ...kom till Möjligheternas Marknad Program Möjligheternas Marknad 22 november 2007 09.30 Registrering med kaffe och smörgås 10.00 Konferensen öppnar Moderator Arje Eisenberg Inledning Lars-Göran Pettersson,

Läs mer

Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden

Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden Mikael Olsson Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden 15 juni 2012 NÖTKÖTTSMARKNADEN Brasilien Exporten till EU fortsätter att öka under april och maj månad. Gapet mellan förra

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2015

Priser på jordbruksprodukter maj 2015 9-01 9-23 9-45 2010-14 2010-36 2011-06 2011-28 2011-50 2012-20 2012-42 2013-12 2013-34 2014-04 2014-26 2015-07 2015-18 2014-17 2014-20 2014-23 2014-26 2014-29 2014-32 2014-35 2014-38 2014-41 2014-44 2014-47

Läs mer

SLAKTGRIS produktion och lönsamhet

SLAKTGRIS produktion och lönsamhet SLAKTGRIS produktion och lönsamhet Slaktgriskalkylen Vilka kostnader är påverkbara? För en företagare är det viktigt att se över de kostnader som finns i företaget. Nyckeln till ökad lönsamhet är inte

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2015

Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-01-30 Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Sammanfattning: Avräkningspriserna på nötkött både i Sverige och EU har stigit under den senaste månaden. Påverkan

Läs mer

Marknadsråd ägg 2011-11-16

Marknadsråd ägg 2011-11-16 Marknadsråd ägg 2011-11-16 Foto: Ulf Nylén Under jan-aug 2011 har den svenska konsumtionen av ägg och äggprodukter ökat med 1,4 % jämfört med samma period 2010. Svensk produktion ökade med 9,9 % jan-aug

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Marknadsråd ägg 2012-10-24

Marknadsråd ägg 2012-10-24 Marknadsråd ägg 2012-10-24 Jan-jul 2012 ökade den svenska konsumtionen av ägg med nästan 9 %. Produktionen ökade med knappt 5 % medan importen ökade med knappt 5 % och exporten minskade med drygt 3 %.

Läs mer

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent.

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 11 Ansvarig: Sigrid Granström sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-02-14 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 7, år 2014 vecka 7, år 2014 2 (19) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,2 procentenheter och

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2013-12-13 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 50, år 2013 vecka 50, år 2013 2 (19) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 67,4 procent i slutet av vecka

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden under veckan som gick.

Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden under veckan som gick. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 31 Ansvarig: Håkan Östberg hakan.ostberg@ei.se Veckan i korthet Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-01-24 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 4, år 2014 vecka 4, år 2014 2 (17) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3

Läs mer

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011 Konsumentprisindex Januari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen.

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen. Konsumentkronan Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen 4 december, 2014 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Sammanfattning

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Årsstämma Sveriges Grisföretagare

Årsstämma Sveriges Grisföretagare Årsstämma Sveriges Grisföretagare Karlstad 16-17 juni 2009 Arrangör: Värmlands Grisföretagare Program, anmälan etc i denna pdf samt i Stämmotidningen (bilaga till Svensk Gris med knorr nr 5-2009) 9 Välkommen!

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011 Konsumentprisindex Februari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

KRAV. Värdekedjeanalys av KRAV-märkt nötkött. Mars 2015 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE

KRAV. Värdekedjeanalys av KRAV-märkt nötkött. Mars 2015 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Värdekedjeanalys av -märkt nötkött Mars 2015 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Introduktion Rapportens syfte är att analysera prisutvecklingen för respektive konventionellt nötkött

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-12-22 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 52 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 3,6 EUR/MWh, vilket var som förväntat. Uppdaterade siffror visar att det

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

BULL & BEAR TENDENS BULL & BEAR

BULL & BEAR TENDENS BULL & BEAR Nr 102/2013 (sid 1 av 6) Tisdagen den 3 december 2013 BULL & BEAR Anno 2009 2 0 1 3 Nummer 102 OMXS 30 index 1 284,12 OMXS 30 satte 1 316 som högst den 28 november och fastnade i intervallet 1 310-1 325,

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 2. 2014 Sammanfattning Globalt lägre mjölkpriser har lett till att det genomsnittliga svenska avräkningspriset har sjunkit under maj månad. Avräkningen ligger fortfarande

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2014:4 16.5.2014 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2014 Färre hotellgästnätter i april Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser 2014-11-14 Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser Inledning I detta månadsbrev har vi delat upp prisdiskussionen i tre delar; kort sikt (Q1-15), medellång sikt (år 2015) samt lång sikt. För analysen

Läs mer

EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras

EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras Både Europas mjölkbälte och Sveriges mjölkbälte kommer att stå för allt större del av mjölkproduktionen i framtiden, men lönsamma mjölkföretag återfinns

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Internationella rapporten 2009 Resultat från 2003-2008

Internationella rapporten 2009 Resultat från 2003-2008 Internationella rapporten 29 Resultat från 23-28 Av: Victoria Ohlsson, Svenska Pig AB Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. Här jämförs främst produktionsresultat från medlemsländerna,

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-03-07 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 10, år 2014 vecka 10, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,0 procentenheter och

Läs mer

Välkommen till Billingehus den 17-18 juni 2008! Sveriges Grisproducenters årsstämma.

Välkommen till Billingehus den 17-18 juni 2008! Sveriges Grisproducenters årsstämma. Välkommen till Billingehus den 17-18 juni 2008! Sveriges Grisproducenters årsstämma. På följande sidor finns information om stämman gällande: Program Anmälan Logi Betalning Utställare/sponsorer 9 Välkommen!

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker ! Pressmeddelande från SKOP om 16 mars 211 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Stabila prisförväntningar för villor och bostadsrätter - Men i Stockholmsregionen stiger prisförväntningarna - Allt fler

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Statistikrapport nr 1-2015

Statistikrapport nr 1-2015 Statistikrapport nr 1-2015 Lidköping den 1 mars 2015 Denna rapport skickas enbart ut till styrelsen samt till pelletstillverkare som är medlem i PelletsFörbundet och till de övriga som lämnat in uppgifterna

Läs mer

Johan Sundberg. Profu. Profu. Profu

Johan Sundberg. Profu. Profu. Profu Johan Sundberg Delägare i forsknings- och utredningsföretaget. Forskningsledare för avfallsgruppen på Chalmers 1993-2005 (tekn. doktor i avfallssystemanalys 1993). (Projektinriktad forskning och utveckling)

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-1-6 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 41 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 34, EUR/MWh, vilket var något lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Mäster Grön och Svensk krukväxtproduktion

Mäster Grön och Svensk krukväxtproduktion Mäster Grön och Svensk krukväxtproduktion Hot o möjligheter Bengt Söderlind www.krukvaxter.se AFFÄRSIDÉ MÄSTER GRÖN skall vara marknadsledande på kruk- och utplanteringsväxtmarknaden genom hög kundanpassad

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

Befolkning efter ålder och kön

Befolkning efter ålder och kön 12 Befolkning efter ålder och kön Annika Klintefelt Ålderspyramid 2002 samt prognos 2012 Åldersstrukturen i Sverige är ett resultat av framförallt växlingar i antalet födda. Spåren av ett ovanligt högt

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Svensk unggris. inspiration & recept

Svensk unggris. inspiration & recept Svensk unggris inspiration & recept Mört och saftigt premiumkött Svensk unggris föds upp i liten skala runtom i Sverige. Det är en ung gris som väljs ut för sina goda egenskaper. Det speciella med den

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Elområden i Sverige. -ny marknadsdelning från 1 november 2011. Håkan Östberg Energimarknadsinspektionen

Elområden i Sverige. -ny marknadsdelning från 1 november 2011. Håkan Östberg Energimarknadsinspektionen Elområden i Sverige -ny marknadsdelning från 1 november 2011 Håkan Östberg Energimarknadsinspektionen Elområden i Sverige Bakgrund Möjliga konsekvenser av förändringen Vilka förändringar kan tänkas på

Läs mer

OljeTENDENSer OljeTENDENSer5. Torsdagen den 12 november 2013

OljeTENDENSer OljeTENDENSer5. Torsdagen den 12 november 2013 Nr 091/2013 (sid 1 av 5) Torsdagen den 12 november 2013 5 Anno 2005 2 0 1 3 Nummer 091 OMXS 30 index 1 281,71 OMXS 30 förbrukar nu tid på hög nivå efter att ha satt 1 301 som högst den 22 oktober. Det

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-1-2 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 4 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Uppdaterade siffror visar att det hydrologiska läget har försämrats med,6 TWh sedan förra veckan och uppgår nu till

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-2-9 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 7 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 33,5 EUR/MWh, vilket var lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen Uppsala läns mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen Uppsala läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen läns mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer