Uppdatera här:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdatera här: http://home.swipnet.se/agrar/egris.html"

Transkript

1 Uppdatera här: Nyheter Antalet PMWS-fall har fördubblats hittills i år Antalet fall av PRWS i Sverige har under de första månaderna i år ökat lika mycket som under hela tiden sjukdomen varit konstaterad i svenska besättningar, dvs från december Till årsskiftet var antalet fall 40, nu är de 80. Dessutom finns fall ända upp i Västmanland. Fortfarande är förekomsten störst i södra Sverige. -Vi vill inte säga att vi tappat kontrollen över sjukdomen, men vi kan inte heller säga att vi har kontroll på den, säger Jan-Åke Robertsson, Svenska Djurhälsovården. Vi kan inte sätta stopp för utbredningen, men vi har betydligt mildare konsekvenser i de besättningar som drabbas, än man har i andra länder. Det anser vi beror på den svenska modellen med strikta rutiner och en bra djurhälsovård. -Vi kan inte längre säga att sjukdomen bryter ut i besättningar där man bryter mot några hygienregler eller i rutinregler. Utbrott sker i ytterst välskötta besättningar, säger han. /LG Circovirus med speciell härstamning i besättningar med PMWS Per Wallgren, SVA, har funnit att det circovirus som finns med i bilden i varje besättning som drabbats av PMWS, finns i ett par stammar med DNA som skiljer sig åt. Den ena varianten är speciellt ofta förekommande i PMWS-besättningar. -Konstaterandet är intressant, säger Jan-Åke Robertsson. Även danskarna har uppmärksammat upptäckten. Vi har inga spår att gå på, när det gäller att finna orsaken till PMWS, men kanske det här kan vara en öppning vid letandet. /LG Avelsavtalet Sverige - Norge hänger på analysteknik -Internationellt samarbete är vårt hopp - om inget virus sätter stopp! Så skaldade QGs ordförande Hans- Christer Palmers, när han överlämnade QGs present, en spargris, till 50-årsfirande Sveriges Yorkshireklubb i onsdags kväll. I tisdags beslöt Norsvin att det är ok att importera yorkshiresperma till Norge och den gemensamma svensk-norska svinaveln, där Norge ska svara för lantrasaveln och 16 juni är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt och senaste grisnoteringarna. Uppdatera för senaste notering här! Ny minst måndag, onsdag, torsdag Senaste uppdatering gjord 21 juni 12,00 Bidra till så bra information som möjligt! Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel! Senaste nytt Spaniens grispris nära 16 kr, övriga (utom Sverige och Danmark) samlas runt 15 kr Alla europeiska slaktsvinsnoteringar fortsatte att stiga denna vecka, utom den svenska. Det börjar märkas en viss otålighet bland uppfödarna, vilket inte minst märktes vid Sveriges Grisuppfödares stämma. Allt talar nu för höjning även i Sverige. Det kan inte vara möjligt att hålla nere priserna i ett land, när priserna stiger oavbrutet i omvärlden, som nu f ö inte enbart omfattar Europa. Misstanken dök upp förra veckan att den höjning som normalt redan borde ha kommit den här årstiden med tanke på omständigheterna, och kommit i andra länder, hålls inne för att finansiera höjningen med 1,50 kr vecka 27. Det är nog konspiratoriskt i överkant. I så fall är omläggningen av prissystemet med höjd grundnotering och sänkta tillägg helt förfelad. Då blir höjningen vecka 27 en prissänkning i stället för en höjning! Den kontinuerliga prisförändringen vecka för vecka p g a marknadssituationen, måste hållas skild från omläggningen av prissystemet, som består av minskade avtalstillägg och fusionsoch rationaliseringsvinster. En sammanblandning får inte ens misstänkas!! Alla kriterier för prishöjning även i Sverige är nu uppfyllda: Slutsålt på alla varor hos slakterierna både för aktuell vecka och en flera fall en tid framåt, bra priser på export då priserna är väldigt höga i omvärlden, brist på slaktgrisar i stora delar av Europa, ryssarna köper i Europa i stället för Brasilien, tidningarna skriver om hur tyska fotbolls-vm lyfter grispriset både i Tyskland och grannländerna, skinkinköpen till jul har redan börjat och det är risk för färre skinkor att köpa längre fram på året, samt att vi har det bästa grillväder vi kan tänka oss nu före midsommar innan folk åker på semester. Vädret är lika bra i Europa och det finns därmed inga grilldetaljer i Europa att köpa in för att de är billigare. Slaktsvinspriset borde slå i taket, i stället för att vara samma som strax efter jul!! I fjol höjdes slaktsvinspriet från 10,70 kr till 11 kr vecka 25, alltså innevarande vecka. Priset i år är således 30 öre högre, men i fjol blev det knappt inget grillväder alls före midsommar, marknaden var fylld av griskött och internationella priserna var väsentligt lägre. Det finns fortsatt stora förväntningar på den europeiska

2 yorkshireaveln. Men norska förbehållet är att svenska yorkshiresperman ska testas för PMWS, innan den skickas till Norge. Testet innebär att man ska kolla så det inte finns circoviris i sperman, ett test som det ännu inte finns någon utvecklad metod för. SVA ska ta fram en metod. Hans-Christer travesterade Kjell-Olof Feldts beskrivning av baxningen av löntagarfonderna ända hit och menade att det nordiska samarbetet om aveln var i samma division. -Det har varit mycket baxande under många år, men nu hänger det endast på att vi ska kunna kolla så det inte finns circovirus i spermadoserna. -Klarar vi det, får svensk yorkshireavel ett stort uppsving, det största på 50 år, tack vare det nordiska avelssamarbetet, sa han. /LG Dalsjöfors höjer till 12,70 kr vecka 27, utan kontrakt Dalsjöfors Slakteri höjer slaktsvinspriset till 12,70 kr vecka 27, jämfört med dagens noteringsnivå. Det är 20 öre över Swedish Meats och utan kontrakt. Höjningen blir 50 öre, eftersom Dalsjöfors redan andra veckan i januari lade över en del av avtalstilläggen på grundnoteringen, som idag är 12,20 kr. Det gav framför allt små producenter ett rejält prislyft. -Även den här förändringen ger de mindre producenterna prislyft, säger Per-Åke Larsson. Vi vill visa alla producenter att vi ska vara med på banan. Vi har många mindre producenter bland våra leverantörer. -Vi får i vår tur försöka bli effektivare och pressa marginalerna. Vi har ingen chark, som vi kan få mer betalt för (som Swedish Meats och Ica kommit överens om), men styckningsdetaljerna har höjts efterhand i vår. Vecka 27 ändras även lastningstilläggen. Det blir en stafflad skala, men detaljerna är inte helt klara. Skalan börjar lite tidigare, vid 41 slaktsvin, än hos Swedish Meats och når toppen lite tidigare, vid 171 slaktsvin och uppåt. Lägsta tillägget är 5 kr och högsta 20. -Vi höjer dock stoppavgiften ytterligare. Vid färre slaktsvin än 20 vid samma hämtning blir stoppavgiften 200 kr. Den var tidigare 15 resp 150 kr. /LG 12, öre nya SLP-noteringen med avtal - och tvåstegsraket SLPs notering 1 juli blir 12,70 kr för grisuppfödare som tecknar avtal. grismarknaden. Spanska grispriset är nu till synes på säker väg mot 16 kr. I Europa samlas man denna vecka kring 15 kr, med fotbolls-tyskland på 15,28 kr och övriga länder på eller inte särskilt långt under 15 kr. Lika troligt torde de länder som nu ligger under 15 kr komma närmare den magiska gränsen nästa vecka. Det finns i alla fall inga tecken på nedgång, eller ens försök till motstånd. Det är inga problem med att sälja grisköttsdetaljer i Europa, även om priserna i handeln inte stigit i samma takt som slaktsvinspriserna. I Holland tror bedömare på prishöjningar i detaljhandeln motsvarande 5 cent på slaktsvinspriset, dvs bortåt 50 öre. Icas löfte att höja sina priser i samma storleksordning torde därför inte vara alltför generöst. Både utan och med motprestationer längre fram, torde man tvingas med i den uppåtgående internationella prisspiralen. Svenska butiker säljer som bekant inte enbart svenskt kött. Utbudet på slaktsvin minskar i Europa, sedan en tid. I stora delar av Europa, nu alltså även i Centraleuropa, sjunker slaktsvinsanmälningarna som en följd av det varma vädret. Grisarna växer sämre. Tyskland, Holland och Frankrike tror på minskat utbud av slaktsvin närmaste tiden. Utbudet i Europa är redan mindre än efterfrågan. Därtill stiger slaktsvinspriserna i USA och världens köttköpare tittar på var det går att köpa billigare. Eftersom euron ser ut att försvagas, riktas intresset på köp av griskött från Europa. Det försämrar inte de europeiska grispriserna och borde inte heller hålla nere de svenska! Prognos från ISN: VM i Tyskland och export garanterar god efterfrågan på griskött och värmen i Eurpa innebär minskat utbud av slaktsvin. Stabila priser är minimumförväntningen nästa vecka. /LG Tyska suggorna lika dyra som svenska slaktsvinen Suggor i Tyskland, eller slaktsvin i Sverige, priset är ungefär detsamma. De tyska slakterierna betalar denna vecka 1,23 euro nära 11,50 (vid stalldörren) för en förbrukad och fet sugga. Smågrisarna står dock i oförändrat 60 euro vid 28 kg. Källa: ZNVG. Grispriserna vecka 25 Tyska grispriset stiger ytterligare 65 öre på måndag, danska 25, Sverige har oförändrat Som väntat fortsätter tyska slaktsvinspriset stiga, nästa vecka med ytterligare 65 öre. Priset på måndag är därmed ca 15,75 skr. Priset kan mycket troligt stiga ännu mer. Som väntat höjer Danmark slaktsvinspriset på måndag. Det blir 20 danska eller 25 svenska öre och suggpriset 40 danska eller 50 svenska. Danska producenter kräver dock ännu snabbare ökning, med hänsyn till att priserna stiger mycket snabbare i övriga EU. Oväntat stiger inte svenska grispriset på måndag, trots att grisproducenterna höll stämma idag och statistiken säger att priset stiger stämmodagar. Förklaringen (ansåg vissa strategiska bedömare i Vadstena) är sannolikt att priset ska stiga 1,50 om två veckor! Risken är att den uteblivna höjningen är en mycket tidig urholkning av den kommande noteringsomläggningen? Tidigare har man som bekant befarat att omflyttningen av avtalstillägg (officiella och inofficiella) till grundnoteringen, det som delvis möjliggör noteringshöjningen, på sikt kan bli en prissänkning. Det är ju väldigt lätt att sänka noteringen efter en tid! Till sist kan jag konstatera att även SLP har balans i sin smågrisförmedling, efter en större import av smågrisar från Finland. KLS sänker marknadstillägget 5 kr. /LG Danmark höjer slaktsvinen 20 danska öre, suggorna 40

3 Lastningstilläggen blir kvar som tidigare. Grisuppfödare som tecknar avtal senast sista juli får 15 öre extra per kg resten av året. Datumet är satt för att ge extra tid. -Det är hela avtalet, men jag vill kunna använda noteringen konstruktivt, säger Peter Johansson, och se det nya grispriset som en tvåstegsraket. Vissa perioder, när vi ser hur landet ligger, kan vi tända steg två. -Det är inget som jag lovar, men vi har ju redan visat att vi kan höja priset ytterligare vissa perioder, säger han. Det kan således bli fler sådana periodvisa prishöjningar. För grisuppfödare som inte tecknar avtal, gäller nuvarande noteringsmodell, men alla får del av steg två. /LG Snabba utvecklingen av EMV är slakteriernas eget fel? -EMV-produkternas snabba erövring av en stor del av charkmarknaden, kan bero på oss själva, alltså slakterierna, säger Swedish Meats vd Åke Modig. Vi har helt enkelt sålt alltför bra varor för billigt till handeln! Innehållet i EMV-produkterna är i många fall likvärdiga, eller t o m nästan samma, som våra egna märkesvaror. -Att branschen har erbjudit så bra EMV-produkter hänger kanske samman med våra försök att producera effektivt. Med samma produktionslinje för EMV som de egna märkesvarorna blir vi rationella, men det kan ha gått ut över våra egna varumärken. Åke Modig sa att Scan är ett problembarn i familjen, eftersom det är svårt att få lönsamhet på Scansortimentet, trots att det är ett av landets största varumärken. -Starka varumärken borde tvärtom vara mycket lönsamma, sa han. Vi har dock haft några dyrbara produktlanseringar som dragit ned resultatet. /LG Avelspoolen importerar livdjur från Finland och Norge Avelspoolens försäljning av livdjur har ökat 30 % i år, jämfört med i fjol. I maj var försäljningen 94 % större än i maj i fjol. -Vi har fått fram bra med djur i Sverige, men det räcker inte till de beställningar som ligger inne från stora nybyggda suggbesättningar, säger Hans Agné, Avelspoolen. Vi ska nu importera livdjur från Finland och Norge och ska just besiktiga en stor finsk avelsbesättning och fyra gårdar i Danska slaktsvinspriset stiger 20 danska öre på måndag, 25 svenska. Samtidigt höjs suggpriset 40 öre, 50 svenska. Spanska grispriset 15,70 skr, tyska 14,60, och toppen är inte nådd! Den spanska noteringen på slaktsvin, räknat efter eurokurs 9,34, ligger på 15,70 skr denna vecka och i Tyskland är priset 14,60. Svensk notering enligt samma beräkning är 11,77 och dansk 12,87 skr. Därefter kommer Italien på 13,88 skr, alla övriga ligger över 14 skr. Det finns inget som denna vecka visar på avmattning i prisuppgången i Europa. Tvärtom spår många bedömare att priset ska fortsätta uppåt. Det har varit ett enastående vackert försommarväder i Europa, fotbolls-vm i Tyskland höjer den tyska konsumtionen och Ryssland köper bara mer och mer från EU-länderna, sedan Brasilien inte visar förmåga att få styr på mul- och klövsjukan. Fler och fler länder stoppar importen av griskött från Brasilien och den brasilianska exporten av griskött hade i maj sjunkit 88 %. I veckan började man även i klartext tala om grisbrist i Europa. En rysk expert säger att ryska styckningsanläggningar kan komma att stängas nästa månad, eftersom man inte får de leveranser man önskar, sedan brasilianska importen minskat. Det får tyska slaktarna att se ännu fler eurotecken i ögonen. Prognos: Sommar och värme, VM och matglada fotbollsfans, ökad rysk efterfrågan, samt brist på slaktsvin i EU, gör att prognoserna för ännu högre slaktsvinspriser är goda. Redan dagens pris tangerar grispriset i september Källa: ISN. Även tyska suggpriset fortsätter stiga Även tyska suggpriset fortsätter stiga denna vecka, från 1,16 till 1,19 euro. Aktuellt suggpris blir därför ca 11,10 skr. Tyska slaktsvinspriset tog ett riktigt skutt uppåt med 45 öre, som vi nämnt tidigare. Källa: ZNVG. /LG Ica har inga synpunker på att Swedish Meats blir internationellt -Vi lägger oss inte i vad våra leverantörer gör och därmed inte heller om Swedish Meats vill finna en internationell partner. Inte ens om priset på griskött skulle stiga väsentligt, säger Peder Larsson, vd för Ica Sverige. Jag har inga synpunkter i frågan, av principiella skäl. Efter att Peder Larsson hållit sitt anförande vid Sveriges Grisproducenters stämma i Vadstena, frågade jag honom vilken strategi Ica hade inför Swedish Meats försök att hitta en internationell partner för att höja grispriset. Svaret var alltså att Ica inte har synpunkter på om priset på svenska köttråvaran stiger efter en ev fusion, inte ens drastiskt. Peder Larsson sa i sitt anförande att Ica accepterar en smärre prishöjning på köttråvaran till charktillverkningen nu i juni, värd kanske öre i höjd slaktgrisnotering, i utbyte mot att man senare får ännu lägre priser. De lägre priserna väntas när Ica och Swedish Meats satt sig ned för att undersöka vilka rationaliseringar man kan göra tillsammans framöver. -Vi accepterar en temporär höjning, sa han. Det är unikt att vi gör det, ett undantag. Bakgrunden till min fråga var att slaktsvinspriset i Sverige är 11 kr (plus en del tillägg), medan tyska priset nästa vecka är 15,65 kr. Rimligtvis ger denna prisskillnad på avräkningspriserna avtryck på priset på både chark och styckat. Genom att vara lite generösare vid köttinköpen, skulle man kunna förhindra att Swedish Meats motas i famnen på t ex Vion eller annat internationellt bolag som betalar mycket högre avräkningspriser och rimligtvis då även tar ut högre priser av livsmedelskedjorna. /LG Uppdatera för att se senast inlagda uppgifter!

4 Norge, varifrån importen koncentreras. 860 gyltämnen importeras från Norge. Jordbruksverket har beviljat dispens för viss provtagning vid livdjursimporten från både Norge och Finland. Semineringarna inom Avelspolen fortsätter på hög nivå och låg t o m maj månad på plus 5 % i år. /LG Norska smågrisarna kan bli billigare för export till Sverige -Vi har tagit kontakt och jobbar på frågan, säger Åke Modig, om möjligheten att importera norska smågrisar med bidrag från norska regleringskassan. Norge har ett jätteöverskott på griskött, som dessutom ökar. Det sänker lönsamheten i grisproduktionen kraftigt. -För att banta bort överskottet betalar norska regleringskassan en slaktpremie på 600 nkr, drygt 700 skr, till dem som skickar smågrisar till slakt i stället för till uppfödning. Det ger smågrisuppfödaren 40 nkr mer än vad slaktsvinsuppfödaren betalar för smågrisen, berättar en norsk smågrisuppfödare. -Trots detta får utslaktningen för liten effekt. De norska uppfödarna vill föda upp smågrisarna till slaktsvin. Målet utslaktade smågrisar har endast uppnåtts till 65 %, dvs slaktade smågrisar. Det är allmänt motstånd mot att slakta ut smågrisar. Dessutom finns ingen bra marknad för slaktade smågrisar, utan de mals ned till köttfärs. Köttfärs är det också överskott på, inte minst sedan köttfärsen fick dåligt rykte genom att köttfärs misstänktes vara orsak till spridningen av E coli tidigare i år. Försäljningen har dock återhämtats en del. Många problem skulle således lösas, både i Norge och Sverige, om det gick att använda utslaktningsbidraget till att finansiera en annars olönsam export! /LG Danska grisar ska ha mer utrymme vid transport Västra Landsrätten i Danmark har bestämt att danska grisar ska ha större utrymme i transportbilarna från 15 augusti. Danske Svineproducenter har fört rättssak i Vestre Landsrett för att få justitieminister Lene Espersens skärpta krav underkända. Men grisproducenterna förlorade och nu träder lagen i kraft om två månader. Grisbranschen får nya kostnader på ca 50 mkr årligen. Danske Svineproducenter har dock Partipriset Partipriset är oförändrat vecka 25, men prishöjning på en del styckade produykter är aviserat. Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp Slakteri Viktgr kg v 25 v 24 v 23 v 22 v 21 Ginsten 65-94,9 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 Dalsjöfors 70-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 SLP 70 94,9 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 Ugglarps 70-94,9 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 KLS 64-94,9 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 Skövde 75-94,9 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 Swedish Meats 73-96,9* 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Nyhléns & Hug ,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Ystad Slakteri ,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Dahlbergs 71-94,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat. * Premie 5 öre/kg tillkommer för slaktsvin 82-87,9 kg. OBS! Detta är grundpriser. En del slakterier betalar mycket betydande tillägg. Saknar du priser i tabellerna? Datera upp för senast inlagda uppgifter! OBS! Fakturera dig själv! Nedan finns en annons för GRIS När du klickar på en gul ruta, t ex Sverige, får du upp en sida med en faktura där du kan fylla i dina namn- eller företagsuppgifter och själv printa ut fakturan. Jag är tacksam om även du som tidigare år fått faktura, i år använder det nya sättet att fakturera. Du kan även betala flera prenumerationer med hjälp av de nedladdningsbara fakturorna. Prenumerera på GRIS 2006! Prenumerationsavgiften finansierar Tryck nedan för pris, skriv ut fakturan! Sverige Finland Norge och EU Utanför EU Marknadskommentarer, slaktsvin Swedish Meats Johan Andersson: -Marknaden är stark och efterfrågan är stor på grillprodukter. Vi har aviserat höjning på styckat, men höjningen kommer några veckor efter aviseringen. Partipriset (rör 20 % av volymen) är dock oförändrad.

5 fått upp fallet i EU-domstolen och ska registrera branschens ökade kostnader, för att ha en grund att stå på när man ska kräva ersättning från staten för de högre transportkostnaderna, om man vinner målet i Luxemburg. Källa: LandbrugsAvisen. /LG Jordbruksministern säljer i Ryssland I dag fredag deltar jordbruksminister Ann-Christin Nykvist vid mässan Sweden Expo, som hålls på Expocenter Krasnopresnenskaya i Moskva. Ryssland har på senare tid blivit allt viktigare exportmarknad för EU när det gäller bearbetade jordbruksvaror. Ryssland förväntas inom en snar framtid bli EUs andra största exportdestination för bearbetade jordbruksvaror. Exportrådet har i år gjort en stor exportsatsning i Ryssland, Sweden Upgrade. Där har livsmedelsprodukter haft en naturlig plats. Satsningen avslutas med en mässa i Moskva: Sweden Grand Expo. Källa: Pressmeddelande /Nils Två griskronor till svenska mervärden Svensk Köttinformation får 2 kr från grisnäringen till marknadsföring. 1 kr betalas in av slakterierna och 1 kr beslutas av Grisproducenternas stämma. I år ska en del av pengarna gå till upplysning om svenska mervärdena via etiketter på köttförpackningarna, skyltar i butikerna, samt information i samband med livsmedelskedjornas veckoannonsering. /LG Bo Johansson årets grisföretagare Bo Johansson, Svenstorp, Västergötland, utsågs till Årets Grisföretagare på Grisproducenternas stämma i Vadstena. Bo Johansson är en engagerad entreprenör och stor inspiratör för sina kolleger i Skaraborg, lyder motiveringen. /LG Företagsnytt Thomas Johansson ny säljare vid NOJ Thomas Johansson, 42, Karlsro, Kvänum, är ny säljare vid NOJ i Nossebro från 1 maj av bl a grisstallar och stallutrustning. Han driver egen smågrisuppfödning vid Skofteby Säteri och fortsätter med det vid sidan av säljjobbet. Thomas ska i första hand jobba på Östergötland och hans specialitet är självfallet smågrisstallar, men han Ginsten Slakteri Bengt Göran Bengtsson: -Fortsatt full rulle på allt. SLP Peter Johansson: -Vi arbetar extra i morgon lördag för att förse kunderna med de varor man önskar. Vi har grisar så vi kan köra extra. Det är bra efterfrågan på alla produkter, men gillprodukterna är givetvis mest efterfrågade. Skövde Slakteri Cato Gustafsson: -Marknaden är oförändrat bra, en kopia av föregående vecka. Potatis och sill hör midsommar till, men det fina vädret har också satt ordentlig fart på grillarna. -Vi får nu mycket kritk för att inte grispriset höjs, men det ser inte ut att hända något före 1 juli. -I början av året kan man inte höja förrän grillsäsongen är inne. Men då kan man inte höja förrän till jul! Det är den kritiken jag hör. Ugglarps Slakteri Thomas Olander: -Det är nu fullt tryck på både styckat och chark, både skivat och korvar. Vi ser inte heller någon avmattning av efterfrågan framöver. Allt ser med andra ord bra ut. Österbottens Kött Stefan Saaristo: -Vi närmar oss midsommar och ser orderingången öka på grillprodukterna. Före midsommar är den tid vi har största leveranserna under året. Marinerade grillprodukter och grillspett når toppnoteringar. Givetvis även korv, eftersom Finland är ett korvälskande folk. -Vi sänker viktgaffeln till kg för att öka slakten inför midsommar och samtidigt går det åt fler smågrisar när det blir fler stallplatser tomma. Danish Crown Skinkpriserna fortsätter stiga på nästan alla marknader. Det finns inga tecken på försvagning resten av månaden. Karré är naturligtvis också efterfrågat i värmen och till höjda priser. Äntligen ser det också ut som om bogköttet börjar stiga i pris. Däremot ser det ut som om prishöjningarna på den fetare charkråvaran låter vänta på sig. Det är dock en fråga om tid innan även den börjar röra sig i rätt riktning. Baconmarknaden är fortfarande mycket stark, med för små volymer i förhållande till efterfrågan. Ryssland är forsatt starkt inne på marknaden. Sammantaget har kombinationen av fotboll och grillväder fått marknaden att närmast explodera på industri- och grossistsidan. Det blir spännande att se om priserna även slår igenom ute i detaljhandeln i tillräcklig omfattning. Så långt det går att se, ser marknaden väldigt stabil ut, även lite längre fram i tiden. /LG Slaktsvin, Norden Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 25 v 24 v 23 11,87 Danish Crown 70,0 84,9 dkr 9,70 9,50 9,50 24,08 Norsk Kjött 55,1 75,0* nkr 20,07 20,07 20,07 11,11 Österbottens euro 1,19 1,19 1,19 12,32 Snellman euro 1,31 1,31 1,31 Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är

6 jobbar givetvis även med utrustning för slaktsvin. /LG Malin Brättemark ny ledamot i Sveriges Grisproducenters styrelse Malin Brättemark, smågrisproducent från Skara, valdes till ny styrelseledamot i Sveriges Grisproducenter vid stämman i Vadstena igår, efter Annika Bergman, som avsagt sig omval. Lars Hultström, Katrineholm, (ordförande), Per-Inge Pålsson, Trolle Ljungby, och Jan Vallgårda, Ramsta omvaldes. Övriga ledamöter är Per-Inge Nilsson, Östra Sönnarslöv, Anders Wiberg, Lidköping, och Erik Burén, Burträsk. /LG Höjda medlemsavgifter i Sveriges grisproducenter Sveriges Grisproducenters stämma beslöt höja medlemsavgifterna Exempel: från 6 kr per sugga, SIP, till 10 kr och från 30 öre per slaktsvin till 50 öre. Miniavgift 750 kr, maxavgift kr. Antalet medlemmar vid årsskiftet var (1432). /LG Uppfödarföreningarna i Skåne och Blekinge har gått samman De båda föreningarna för grisuppfödare i Skåne resp Blekinge har gått samman i Skåne-Blekinge Grisuppfödare. Ordförande i den nya föreningen är Håkan Magnusson, Södra Sandby, och medlemsantalet är 320. /LG Ica säljer storköksleverantören Ica Meny Ica säljer sitt dotterbolag Ica Meny, som levererar varor till restauranger, storkök och servicehandel i Sverige och Norge. Köpare är Nordic Capital. Ica aviserade redan i februari att Ica Meny var till salu. Fjolårets omsättning var 5,8 miljarder och resultatet 11 mkr. Nordic Capital är ett investmentföretag som köper och utvecklar företag i Norden. Bland de kända företag där man har ägarintressen finns Kappahl och Falck. Källa: Ica Pressmeddelande. Agenda Mat från hela Norge på Karl Johan på lördag Många norska orter har sin matfestival, på lördag får Oslo sin. Kl 12 öppnar 70 producenter av lokal mat 45 marknadsbodar på paradgatan Karl Johan och serverar och säljer mat som vanligtvis inte finns i Oslos värd ca 10 danska öre. * Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m. Slaktsvin, Europa Skr Land v 25 v 24 v 23 v 22 v jun grundpriser euro euro euro euro euro 12,73 Frankrike - 1,363 1,256 1,176 1,174 15,75 Tyskland 1,690 1,620 1,570 1,530 1,500 11,76 Belgien - 1,260 1,160 1,160 1,130 9,94 Italien - 1,125 1,065 1,065 1, juni korrigerade* 15,93 Spanien 1,706 1,680 1,655 1,617 1,579 15,28 Tyskland 1,636 1,566 1,516 1,476 1,446 15,03 Österrike 1,610 1,540 1,490 1,460 1,410 14,94 Belgien 1,600 1,526 1,477 1,440 1,415 14,85 Holland 1,590 1,532 1,474 1,435 1,416 14,69 Frankrike 1,573 1,502 1,436 1,356 1,321 14,66 Italien 1,570 1,487 1,405 1,335 1,285 14,47 England 1,550 1,536 1,498 1,480 1,480 13,12 Danmark 1,405 1,378 1,378 1,351 1,351 11,77 Sverige 1,261 1,261 1,261 1,261 1, ,32 Tjeckien 1,427 1,413 1,412 1,413 13,30 Irland 1,425 1,425 1,396 1, Polen 1,230 1,210 1,201 Eurokurs 9,34 kr. Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna. *Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade. Slaktsvin, futurepriser Hannover Mån v 24 v 23 v 22 v 21 v 20 v 19 Juni 1,698 1,630 1,585 1,546 1,540 1,540 Juli 1,583 1,553 1,525 1,497 1,490 1,484 Aug 1,535 1,530 1,516 1,493 1,493 1,485 Sep 1,486 1,490 1,487 1,479 1,479 1,466 Okt 1,422 1,428 1,427 1,413 1,409 1,398 Nov 1,418 1,428 1,429 1,397 1,400 1,384 Dec 1,425 1,429 1,410 1,396 1,396 1,383 Jan 1,330 1,330 1,330 1,325 1,310 1,310 Feb 1,383 1,368 1,368 1,360 1,350 1,340 Mars 1,395 1,370 1,370 1,370 1,370 1,350 April 1,410 1,390 1,390 1,385 1,400 1,502 Maj 1,425 1,410 Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 15 juni, enl Henton Børsmæglerselskab. Suggor, Sverige

7 butiker. Det är ett utvidgat Bondens Marknad. /LG Nästa grisstämma i Skåne Sveriges Grisuppfödares stämma 2007 hålls juni vid Bollerups Lantbruksskola, på Österlen. Slagvågar. Sinsuggbås Kvarn Smågrislampor Transponderutfodring Foderautomater GRIS Berga 311, S Kumla Lars-Gunnar Lannhard , , Nils Andersson , , PDF ger bra utskrifter! Du kan nu ladda som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper. Slakteri Kg, 58 % v 25 v 24 v 23 v 22 Göran Eriksson fri vikt & klass 8,70 8,70 8,70 8,70 Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50 Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,35 7,35 SLP 140,1 kg- 6,90 6,90 6,90 6,90 Dahlbergs 140-6,60 6,60 6,60 6,60 Ugglarps 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40 Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40 Swedish Meats 140-6,40 6,40 6,40 6,40 Nyhléns & Hugoson 140-6,40 6,40 6,40 6,40 Skövde 140-6,40 6,40 6,40 6,40 - Galtar Göran Eriksson fri vikt & klass 6,70 6,70 6,70 6,70 Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15 SLP oflådd 2,65 2,65 2,65 2,65 Suggor, utland Skr Slakteri Anm. valuta v 25 v 24 v 23 8,12 Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,90 6,50 6,50 16,65 Norsk Kjøtt Fria vikter nkr - 13,88 13,88 Finland 4,29 Österbottens Fria vikter, Ä euro 0,46 0,46 0,46 4,38 Snellmans Klass E euro 0,47 0,47 0,47 Tyskland - Tyskt suggpris fritt slakteri euro ,50 ZNVG 19 juni 56 % euro 1,23 1,19 1,16 Galtar 6,87 Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,90 5,50 5,50 Valutor Fredagar idag v 23 v 22 v 22 v 21 v 20 v 19 Pund 13,59 13,46 13,45 13,63 13,80 13,71 13,62 Dollar 7,33 7,30 7,22 7,29 7,30 7,26 7,36 Euro 9,28 9,24 9,24 9,31 9,36 9,36 9,33 Dansk 1,24 1,24 1,24 1,25 1,25 1,25 1,25 Norsk 1,18 1,18 1,19 1,19 1,20 1,20 1,20 Yen 6,39 6,41 6,40 6,50 6,58 6,61 6,47 Smågrisar, Sverige Slakteri Klass, kr/kg v 25 v 24 v 23 v 22 Ugglarps Slakteri Särklass 18,15 18,15 18,15 18,15 Ugglarpsgrisen 17,15 17,15 17,15 17,15 SLP SLP+ 18,10 18,10 18,10 18,10 KLS KLS Smågris 17,80 17,80 17,80 17,80 Skövde Slakteri SwedeHam+ 17,65 17,65 17,65 17,65 SwedeHam 16,35 16,35 16,35 16,35 Vita 15,26 15,26 15,26 15,26 Dahlbergs Särklass D 17,50 17,50 17,50 17,50 Swedish Meats Bis Plus,23 kg 17,35 17,35 17,35 17,35

8 Bas, 23 kg 16,10 16,10 16,10 16,10 Nyavvanda, 9 kg 34,95 34,95 34,95 34,95 KRAV, 23 kg 22,30 22,30 22,15 22,15 - Balans i förmedling Swedish Meats Ugglarps Slakteri Skövde Slakteri balans balans balans balans SLP balans KLS brist brist brist brist Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist Kommentarer smågrisar, Sverige Swedish Meats Marknadstillägg 30 kr/smågris. KLS Marknadstillägg 10 kr/smågris. Kristina Lindh: -Marknadstillägget sänks med 5 kr från måndag. Bristen har minskat i förmedlingen. Ugglarp Marknadstillägg 30 kr/smågris. Thomas Olander: -Bristen på smågrisar innebär ca 1,5 veckas väntetid. SLP Marknadstillägg 20 kr/smågris, ej vid mellangårdsavtal. Peter Johansson: smågrisar importeras från Finland på onsdag. Därmed har vi balans i smågrisförmedlingen, för första gången på länge. Skövde Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita. Dahlbergs Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar. Smågrisar, utland Vecka v 25 v 23 v 22 v 21 v 20 Skr Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr 276 Basis 7 kg Basis 30 kg SPF+Myc 7 kg SPF+Myc 30 kg SPF 7 kg SPF 30 kg Økologi 30 kg Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr kilos Snellmans euro euro euro euro euro 565 Grund 30 kg A1* Tyskland 560 ZNVG 28 kg 19 juni Kommentarer smågrisar Norden Snellmans *) Tillägg för avelsindex 0-4 euro/st + mängdtillägg.

Swedish Meats. Nyheter KLS medlemmar erbjuds kontanta pengar och höjt grispris från. Uppdatera här: http://home.swipnet.se/agrar/egris0548.

Swedish Meats. Nyheter KLS medlemmar erbjuds kontanta pengar och höjt grispris från. Uppdatera här: http://home.swipnet.se/agrar/egris0548. Uppdatera här: http://home.swipnet.se/agrar/egris0548.html Prenumerera på GRIS 2006! Prenumerera redan nu på GRIS t o m december 2006! Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS. 190 kr, inkl moms

Läs mer

Konkurrensen i köttbranschen intervjuundersökning

Konkurrensen i köttbranschen intervjuundersökning Konkurrensen i köttbranschen intervjuundersökning Enligt intervjusvaren har konkurrensen på den svenska köttmarknaden skärpts i hela livsmedelskedjan de senaste åren. har dålig lönsamhet lett till en ohållbar

Läs mer

Fungerar konkurrensen på marknaden för slaktdjur?

Fungerar konkurrensen på marknaden för slaktdjur? Fungerar konkurrensen på marknaden för slaktdjur? De producenter som inte förhandlar med slakterierna får ofta sämre betalt för sina djur. Bättre prisinformation skulle underlätta för producenterna, men

Läs mer

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna.

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna. EMU En bilaga om EMU, debatten och möjligheterna att driva en annan ekonomisk politik i Sverige. En lång artikel vari författarna berättar först det ena, sen det andra och till slut lutar åt att ett EMU-medlemskap

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Konkurrensen på fodermarknaden

Konkurrensen på fodermarknaden Konkurrensen på fodermarknaden Fodermarknaden är starkt koncentrerad, i synnerhet på lokal nivå där det ofta bara marknadsförs foder från två eller tre tillverkare. Under perioden 2006 till 2010 ökade

Läs mer

SKOG & EKONOMI. Uppåt för skogsprodukter. NYHETER FRÅN DANSKE BANK. Trävaror och pappersmassa i positiv trend. BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN:

SKOG & EKONOMI. Uppåt för skogsprodukter. NYHETER FRÅN DANSKE BANK. Trävaror och pappersmassa i positiv trend. BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: NUMMER 4/DECEMBER / 2013 SKOG & EKONOMI NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 TEMAARTIKEL Långfibern står stark mot sydliga, korta konkurrenter Banken analyserar framtiden för nordisk

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007 Trafikbutik i framtiden? Nr 5 2007 BRANSCHTIDNING FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL Skånska stationer trotsar åläggande Sommarbutiken - bygdens livsnerv Shell och 7-Eleven i samarbete Tema: Säkerhet

Läs mer

KRAV vs SMAK. certifiering

KRAV vs SMAK. certifiering KRAV vs SMAK verkar rätt byråkratiska och stelbenta ibland och kan behöva lite konkurrens när det gäller kundbehandling? Jo det handlar om ett val mellan två olika regelverk, stanfoto: karolina jerkebring

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Stor potential. för e-handel. Oktober 2010

Stor potential. för e-handel. Oktober 2010 Oktober 2010 Svea Update - Oktober 2010 Stor potential för e-handel Nu försvinner revisorsplikten Nu är det inte många dagar kvar innan revisorsplikten försvinner för de minsta bolagen. Så här går det

Läs mer

LIVSVIKTIG EUROPALANSERING

LIVSVIKTIG EUROPALANSERING #4 2014 s.3 s.8 s.10 s.11 s.12 Färre anmärkningar i a-mål betalningsfrist kan förlängas med 14 dagar När du vill sälja: Vänta inte för länge Hårda tag mot penningtvätt Svea Ekonomi och Pagero utökar sitt

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro SVERIGE VERSUS USA SVERIGE VERSUS USA En analys av tillväxtens betydelse Fredrik Bergström & Robert Gidehag Timbro FÖRFATTARNA OCH TIMBRO FÖRLAG 2003 OMSLAG: VERA SÖDERSTRÖM SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET

Läs mer

Bilaga 3 Rådata, transkribering av intervjuer. Bilaga till: Framgångsfaktorer för ökad svensk odling av baljväxter till livsmedel

Bilaga 3 Rådata, transkribering av intervjuer. Bilaga till: Framgångsfaktorer för ökad svensk odling av baljväxter till livsmedel Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Bilaga 3 Rådata, transkribering av intervjuer Bilaga till: Framgångsfaktorer för ökad svensk odling av baljväxter till livsmedel

Läs mer

Valuta- och aktiehandel

Valuta- och aktiehandel En introduktion till handel med värdepapper Johan Idstam Valuta- och aktiehandel Ansvarsbegränsning Tänk på att inte satsa mer pengar än du har råd att förlora. En del tekniker i denna bok är ganska avancerade.

Läs mer

tidningen Ett magasin för svensk lantbruksnäring Producerad av Svenska Foder AB

tidningen Ett magasin för svensk lantbruksnäring Producerad av Svenska Foder AB tidningen Ett magasin för svensk lantbruksnäring Producerad av Svenska Foder AB #6 2008 Nytt utseende! Nomus ökar sitt fokus på de enskilda lantbrukarna Lidgris - Årets grisföretag i Skaraborg 2008 Satsningen

Läs mer

Boksluten kan bli sämre när. försvinner. Juni 2010. Den 1 november. försvinner. revisionsplikten

Boksluten kan bli sämre när. försvinner. Juni 2010. Den 1 november. försvinner. revisionsplikten Juni 2010 Svea Update - Juni 2010 Boksluten kan bli sämre när revisionsplikten försvinner Den 1 november försvinner revisionsplikten för 72 procent av landets aktiebolag. Då kan det bli svårare att bedöma

Läs mer

Konkurrenskraft Ekokött slutrapport

Konkurrenskraft Ekokött slutrapport 1. Slutrapport för projekt Konkurrenskraft Ekokött Jordbruksverket, dnr 19-8003/8 Länsstyrelsen Södermanland, journalnr 2008-5676 samt Metodutveckling försäljning av ekologiska nischprodukter, journalnr

Läs mer

Växtpressen. När är det lönsamt att använda NPK? Sidan 3-4. Baltic Sea Action Plan en angelägenhet, sidan 6-7

Växtpressen. När är det lönsamt att använda NPK? Sidan 3-4. Baltic Sea Action Plan en angelägenhet, sidan 6-7 Växtpressen Nr 1 Mars 29 Årgång 38 När är det lönsamt att använda NPK? Sidan 3-4 Baltic Sea Action Plan en angelägenhet, sidan 6-7 Dela kvävegivan till höstvete, sidan 1-11 Yara 1 Ledaren Hoppas våra myndigheter

Läs mer

JUBILEUMSAKTUELLT FRÅN SPARBANKEN I ENKÖPING JUNI 2011. Hälsogym och sommarmotion! Nyheter och sommartips!

JUBILEUMSAKTUELLT FRÅN SPARBANKEN I ENKÖPING JUNI 2011. Hälsogym och sommarmotion! Nyheter och sommartips! JUBILEUMSAKTUELLT FRÅN SPARBANKEN I ENKÖPING JUNI 2011 Hälsogym och sommarmotion! Nyheter och sommartips! 1 Stark inför kommande utmaningar Den akuta krisen i den globala ekonomin verkar vara över och

Läs mer

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken ANFÖRANDE DATUM: 2004-04-01 TALARE: PLATS: Riksbankschef Lars Heikensten Riksdagens finansutskott SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 1. Mars 2012 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN:

Skog & Ekonomi. Nummer 1. Mars 2012 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: Skog & Ekonomi Nummer 1. Mars 2012 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 SÅGADE TRÄVAROR Nu ökar byggandet i USA. Nordafrika visar förvånansvärd styrka. Lars-Göran Olsson Woodstat: Kartan stämmer inte med terrängen.

Läs mer

Från gård till köttdisk Konkurrensen på den svenska köttmarknaden

Från gård till köttdisk Konkurrensen på den svenska köttmarknaden Från gård till köttdisk Konkurrensen på den svenska köttmarknaden Större delen av svensk slakt, styckning och detaljhandel är koncentrerad till ett fåtal aktörer. Konkurrensen har dock gynnats av att nya

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer