Fastighetsägarna i Borås centrum åker snålskjuts på Borås skattebetalare varje år!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsägarna i Borås centrum åker snålskjuts på Borås skattebetalare varje år!"

Transkript

1 Fastighetsägarna i Borås centrum åker snålskjuts på Borås skattebetalare varje år! Det är med sorg, vanmakt och frustration jag blev uppmärksammad på att, genom att läsa BT:s reportage om "sommartorsdagarna" 2015 i förra veckan, då jag fick klart för mig det att går urdåligt för centrumbolaget (Borås citysamverkan AB) tidigare Mitt i Borås (MIB) sedan jag tvingats lämna MIB år Jag försökte på ett klumpigt sätt (7000 kr i böter) få fram sanningen om det olagliga myglet med skattepengar när jag skrev till dåvarande kommunstyrelseordföranden Björn Berquist i jan Björn Berquist ljög både polisens förhörsledare, Radio 7:s lyssnare och BT:s läsare rakt upp i ansiktet med sina påståenden, men det gick självklart hem för sanningen var det inte så noga med minsann. Jag har i min ägo protokoll och handlingar vilka utvisar att Björn Berquist ljög (men det gör väl många amatör politiker?), men det struntar jag i för vänskapskorruptionen och skattepengarna flyter nu in i Borås Citysamverkan AB i en mycket större ström nu än under 2006! Butikerna och de andra betalade alltid mellan dubbelt eller tredubbelt så mycket som hyresgäster till CIB, vilka var deras hyresvärdar. Vad jag förstår har en stor del av den "kulturen" där de rika betalar minst, fortsatt genom åren och jag anser det vara oanständigt och girigt av fastighetsägarna CIB (Centrumfastigheter i Borås) att låta Boråsarna medelst svaga och kravlösa politiker betala sin självklara del av driftskostnaderna på 50/50 % basis till citybolaget! Varför betalar inte CIB själva? När jag slutade i okt. år 2000 fanns det nästan 1 miljon kr i kassan men redan efter två års styre med Helena Alcenius som vd var pengarna slut och bolaget likvidationspliktigt som revisorn skriver i bokslutet för Åren 2001 och 2002 hade MIB dessutom fått 1,2 miljoner av Boråsarnas skattepengar (600 tkr 2001 och 600 tkr 2002) och dessa skattepengar har sedan ökats och ökats till drygt 1 miljon varje år nu. Detta förhållandevis stora tillskott räckte ändå inte till och jag undrar var styrelsen för MIB fanns när alla varningslamporna blinkade? Trodde styrelsen månne att MIB var ett självspelande piano eller förstod de helt enkelt inte vilket jättejobb jag utfört under de tidigare åren? Tio år utan en normal semester i en följd säger väl en del om min vilja till uppoffring för MIB:s medlemmar och för stadens invånare? Vem jobbar under sådana former? Jag gjorde det och skulle göra det igen om jag hade den möjligheten. Idag och sedan jag slutade försvarar politikerna detta mygel med att Borås stad är samarrangör med Borås City men utan den årliga miljonen med skattepengar skulle Borås City AB gå i konkurs varje år, ifall det var möjligt! Trots många miljoner skattekronor vilka pumpats in i detta bolag är idag Borås City i princip urfattigt och det är bara att studera bifogat bokslut för 2014 så har man sanningen framför ögonen! Tyvärr har jag till dags dato inte träffat en enda journalist som kan läsa ett bokslut i Borås och jag undrar och skräms ibland av det enkla faktum, att en journalist egentligen bara formulerar sitt eget och ofta okunniga "tyckande" till sina läsare/lyssnare/tittare och detta förstår nog inte många av dessa läsare eller radiolyssnare? 1994 och 1995 beslöts vid två bolagsstämmor, att MIB skulle ha ett eget skattat kapital på 500 tkr för att kunna sparka vd om så krävdes. Hur stor tror ni den sparade kapitalbufferten är idag, 14 år senare? Den är så liten så den behövs inte ens nämnas och att inte kunna sparka en dokumenterat okunnig vd är omöjligt, p.g.a. "pengabrist" sorgligt nog. Anser sig nuvarande styrelse och tidigare styrelser för Borås City/Mitt i Borås ( ) samverkan AB ni gör/gjort ett bra jobb? Sida 1

2 Fakta under mina 11 år i bolagets tjänst talar för sig själv och jag skall inte slå mig för bröstet med att försöka tala om för er hur slipstenen skall dras men jag vill ändå försynt påpeka, att ni har under alla dessa 15 år ni varit verksamma till stor del "missat grejen" med sommartorsdagarna och handeln i stadskärnan och fortfarande har ni inte kommit på lösningen! De senaste dumheterna ni håller på med är att mäta hur folk rör sig i stadskärnan och på toppen av allt försöka att knyta ihop centrum med Knalleland med centrum. Vår tidigare störste konkurrent skall vi nu bygga relationer med och jag kan bara utbrista "de veta icke vad de göra" för så illa (eller inte alls) för så illa genomtänkt är detta ointelligenta förslag. Den idén lanserade dåvarande och kanske även nu, Harry Sjögrens vd, Christer Sundberg 1997 och jag undrar varifrån han fick denna uppenbarelse? Redan då ansåg jag förslaget lämpligt för papperskorgen och där hamnar den kanske om man lyckas stoppad denna idiotiska idé? Lägga bara snarat ner denna idé och fokusera på centrum istället där era kunder/hyresgäster finns och skapa betydligt bättre förutsättningar för handeln där än vad som erbjudes idag! Låt mig slå fast följande min uppfattning, ni fastighetsägare, politiker och tjänstemän i stadshuset och i kommunala bolag under ekonomiskt säkra vingar. Ni begriper er inte på handel överhuvudtaget utan det är bara dugliga köpmän/kvinnor samt andra näringsidkare vilka gör det. Handeln och övriga verksamheter i centrum kräver och vill ha resultat omgående och detta synsätt är ej tillämpligt med CIB:s (fastighetsägarnas) långsiktighet i sina satsningar. Handelns och övriga näringar i centrum har inte det kapital vilket krävs för långsiktighet och har ofta för små eller inga reserver utan de går istället omkull och ofta med livslånga skulder ända till de dör eftersom de så bergsäkert trodde på sina koncept och därför gick i borgen hos banken, som försåtligt ställde frågan "men om du tror så 100% på din affärsidé är väl det rimligt att banken får din personliga borgen för de pengar vi lånar ut till dig"? När konkursen kom försvann också alla tidigare "vänner" och resten livet blev inte alls som tänkt. Jag känner djupt med de handelsmän/kvinnor vilka bara gick in i sig själva och i förtvivlan för att inte tala om dem vilka drogs in i alkoholens stenhårda, förlamande och förstörande atmosfär! Jag sörjer med alla dessa män & kvinnor vilka år efter kämpat på men till slut lagt sig ner och glömts bort till historien. Så ser minsann inte verkligheten ut för de tjänstemän/kvinnor vilka jobbar inom fastighetsägarsektorn eller som tjänstemän/kvinnor i offentlig förvaltning vare sig det är som vd:ar eller tjänstemän minsann! De har aldrig någonsin varit bekymrade och haft mardrömmar om att det saknats pengar till nästa momsinbetalning, löner till anställda, leverantörsskulder, hyresskulder etc. Därför förstår de två parterna inte varann eftersom de talar olika språk! Vad jag känner till har vare sig Helena Alcenius (vd för turistbolaget BBTME AB) eller nuvarande vd i Borås city Anna Liljenby, någon merkantil utbildning och hur skall de då kunna sköta sina uppdrag? Det kan de inte heller vilket alla bokslut och siffror skriker ut i all sin tydlighet! Vad gäller Helena Alcenius drev ju hon MIB i likvidationsplikt redan 2002 och detta trots att MIB fått 600 tkr av skattebetalarnas pengar. Jag förutspådde att MIB skulle vara likvidationspliktigt 31/12/2002 vid ett möte i jan febr 2001 med dåvarande kommunstyrelsens ordförande Ulf Sjösten och vice styrelseordförande Solveig Kjörnsberg. Jag vet ännu inte om de 600tkr i "extra tilldelning" till MIB hänger ihop med mitt besök eller om det månne hade bestämts tidigare under år 2000, året då knivar slipades, ränker smiddes och knivarna sedan höggs in i min helt oskyddade rygg! Sida 2

3 Bolaget "Mitt i Borås" blev likvidationspliktigt 31/12/2002 precis som jag förutspått och vad annat än en inkompetent styrelse tillsammans med en lika inkompetent vd orsakade detta? Bästa politiker och tidigare/nuvarande styrelsemedlemmar i Borås Citysamverkan AB, varför sitter de bägge damerna kvar på sina nuvarande befattningar hos Borås City samverkan och det kommunala turistbolaget BBTME AB? De är ju bevisligen och per definition inkompetenta eller har ni andra värdemätare på duglighet än bokslut? Är det inte alltid siffrorna längst ner vilka måste visa vinst annars går ju bolaget omkull och i konkurs! Var finns den bevisade kompetensen som gäller vilken utvisar dessa två damer som mest lämpade av alla? Räknas kanske kindpussande, social kompetens och välsmort munläder som kompetens och meriter i dessa bägge bolag hos styrelserna i BBTME, Borås citysamverkan och politikerna, de vilka givit dem jobben kanske? Var finns de ekonomiskt kunniga uppvisade kompetenserna hos styrelserna hos såväl Borås Citysamverkan som BBTME AB? Har inte styrelserna förstått att deras viktigaste uppdrag som styrelseledamot är att anställa och avskeda vd ifall denna person tydligt uppvisar en skandalös brist på kompetens, vilket dessa damer har uppvisat genom åren! Det är bara att läsa bokslut och att "jaga dokument" hos Boras stad så kommer sanningen fram! Självklart ligger det största ansvaret för dessa skandaler hos politikerna och självklart måste de ta sitt ansvar på något sätt, att efter 14 år betalat ut miljon efter miljon skattekronor av Boråsarnas skattepengar! När jag för några år sedan frågade en högt uppsatt sossepolitiker i denna fråga fick jag svaret "det är politisk realism" till svars. Det betyder alltså att när en person inte klarar jobbet ändrar man reglerna och börja att betala små belopp till "ett till 100% privat aktiebolag för att sedan höja beloppen allt efter åren går. Är det en sund och medborgarvänlig politik? Är det inte det ekonomiska resultatet hos alla företag som räknas i Borås? Tydligen är det inte så, utan det funkar på annat sätt i vår stad och jag ser en vänskaps korruption vilken nästlat sig in i hela "apparaten" och det är vidrigt att ha upptäckt det! Det absolut vidrigaste är dock att "de" känner till allt men tiger still och alla är tysta. Maffians valspråk "omerta" kunde inte vara mer effektivt än i Borås så därför känner inte allmänheten till mycket av myglet vilket pågår framför ögonen på invånarna vilka inte är insatta i myglet, tyvärr! Det ni gör strider mot Svensk Lag (har ni lärt mig!) Jag har undrat och funderat över detta problem i Borås där det olagliga plötsligt blev lagligt efter att jag slutat, när "de" vände spelplanen upp och ner och sade, nu gäller våra regler och lagarna struntar vi i. Hur tänkte de då och hur och vad tänker de nu? Jag skulle vilja vara en fluga på väggarna i de rum de diskuterar detta dilemma och förmodligen hoppas på att jag skall tystna i min kritik och hamrande på gongongen där jag hamrar ut sanningen, att här pågår mygel med Boråsarnas skattepengar! Det finns flera alternativ att Borås skall kunna slippa att skämmas ut som en vänskapskorrumperad stad och det ärligaste och mest hedersamma sättet för CIB (Centrumfastigheter i Borås) är, att de retroaktivt från det år CIB bildades( 97/98?) inbetalar hela skillnaden snarast med en enda inbetalning den summa hyresgästerna betalat mot CIB:s inbetalade summa för åren ovan till Borås City AB! Ett annat sätt är, att omgående stoppa utbetalningarna till Borås city från Borås stad/bbtme AB eller annat kommunalt bolag. Då får skulle Borås city få anpassa sin verksamhet efter sin ekonomi vilket jag gjorde under alla mina år. Dessutom levererade jag in ganska mycket skatter till staten! Det kan också (måste) Borås City göra tills de har byggt upp sina kapitalreserver vilken idag är i princip noll i förhållande till historiken. Sidan 3

4 Det tredje sättet är, att likvidera Borås city och sedan bilda ett nytt bolag om så krävs med ny och bättre kompetens än vad nu är och styrelsen bör styras av enbart näringsidkare i centrum och CIB kan möjligtvis få en post i styrelsen samt Borås stad en adjungerad styrelsepost. Styrelseordförande och vice ordf. skall alltid utgöras av handelns folk, eftersom "de andra" inte förstår hur näringslivet fungerar. Börja om med politiker vilka stödjer detta nya bolag, dock ej så stödet strider mot de lagar vi har i Sverige för att förhindra alla former av korruption. Vid en ny start av ett ev. centrumbolag eller förening bör alla personer vilka tidigare under resans gång har visat att de "inte håller måttet" på något flagrant sätt, snarast avlägsnas ur styrelsen och som ev. tänkbara partners. Det fjärde sättet kan vara, att låta BBTME AB arrangera sommartorsdagarna i sin helhet f.o.m 2016 där det finns många årliga disponibla miljoner för/till stadens invånare och turister. Detta märkligt konstruerade bolag är ju till konstruktionen så märkligt, att man varje år börjar med ett budgeterat underskott på miljoner kronor varför någon större kompetens inte behövs för att leda detta bolag eftersom det aldrig kan gå i konkurs med Borås stad som störste ägare! Låt sedan "nya Mitt i Borås" ta hand om all kringaktivitet/försäljning vilka genererar rörelsekapital till det nya MIB, tillsammans med "medlemsavgifter". Detta är en väl genomtänkt affärsidé vilken är en win win situation för alla parter. Företagare i av alla slag i centrum, glöm aldrig bort att ni kan flytta era verksamheter dit gräset är grönare än i centrala Borås ifall så skulle ske, att centrumbelägna företag skulle få svårigheter av ytterligare nyetableringar i eller kring Borås. Fastigheterna i Borås ligger ju kvar på sina ställen och är inte flyttbara, så mot detta faktum är det märkligt, att inte CIB (fastighetsägarna) inser detta och börjar att betala sin del av "kakan", efter att de betalat "gamla hedersskulder" först! Skillnaden mellan Borås City och CIB:s kapitalinsatser under åren. Näringsidkare i centrum av Borås, jag förstår ert dilemma när ni sitter i CIB:s sax, men det är främst Harry Sjögren AB som dikterar villkoren och så trippar de andra efter. Jag vet också att det är mycket svårt att stå emot och diskutera och argumentera emot förhandlingsskickliga fastighetsföreträdare eller Borås stads tjänstemän. De är alla erfarna proffs och tror sig veta allt vad som är rätt och riktigt för näringslivet, men sanningen är att deras kunskap i ämnet "köpmannaskap" är mycket skrala och ofta generande okunniga! Ändå uppträder på scenen som om de vore svaret på handlarnas dilemma och på alla frågor. Stå upp mot CIB och Harry Sjögrens folk för de har enbart sitt eget företag att tänka på! CIB har alltid sett sig själva "stå högre" än sina hyresgäster och så har det varit sen jag fick med fastighetsägarna i MIB 1992 och till dags dato! Beviset på det är att de alltid betalat mycket mindre till bolaget än vad deras hyresgäster gör (gjort). Jag anser CIB vara en parasiterande organisation genom att både vara parasit på sina hyresgäster samtidigt som de parasiterar på skattebetalarna i Borås, vilkas politiska representanter ser till att miljonbelopp tillförs det privata kommersiella bolaget Borås city samverkan AB de senaste åren vilket är olagligt efter vad politikerna predikade under min tid som vd i MIB Sidan 4

5 Avslutningsvis kan jag konstatera, att jag under flera år försökt att få kopior på de fakturor av olika slag för sommartorsdagarna vilka Borås city skickat till det kommunala turistbolaget BBTME AB men utan att få dem! Borås City skriver ner kostnader på ett A 4 ark och kallar det "Faktura" och jag tar mig för pannan eftersom detta papper inte utgör en riktig verifikation enligt aktiebolagslagens angivna riktlinjer. Kanske anser Helena Alcenius & Co att BBTME AB också står över denna lag och kör med sin egen "Boråsmodell"? I aktiebolagslagen och kommunallagen anges, att medborgare skall ha samma insyn i kommunala bolag som i privata och det struntar Borås stads politiker och andra befattningshavare och tidigare påstötningar i detta ärende har aldrig besvarats av någon ansvarig i Borås. Skrivelserna finns i min dator ifall någon verifierad vill läsa den! För mig är det ofattbart att Borås politiker och högsta tjänstemän/kvinnor totalt struntar i allt vad lagar säger i bokföringslagen men det stärker bara mina misstankar om att det ev. kan pågå oegentligheter, men där är vi inte vän. Jag förstår inte varför inte politikerna kräver "papperen på bordet" när jag påtalar dessa olagligheter år från år! Är ni inte läskunniga eller vad tusan är ni rädda för? Bästa näringsidkare i Borås, försök att finna en på de flesta plan kompetent person inom handelns och stadsplaneringens område och var sedan rädd om denne/denna person när ni väl funnit personen. Vederbörande bör vara stryktålig, uthållig, kunnig och väl påläst i alla frågor om stadsplanering i stadskärnor och hur handeln fungerar i olika scenarior. Ifall ingen politiker eller media i Sverige nappar på dessa ovanstående fakta och inleder undersökningar, och vidarebefordrar svaren av utredningen till läsare, lyssnare och tittare i Sverige, lever vi sannerligen i ett mörkt och vänskapskorrumperat samhälle! Björn Hedström, VD (Motor & Idéspruta för Mitt i Borås under åren Bilaga 1. Årsredovisning för Mitt i Borås Marknads AB för år 2002 där Helena Alcenius & Styrelse drivit bolaget MIB till likvidationsplikt enl. aktiebolagslagen trots ekonomisk gåva på 600 tkr från skattebetalarna i Borås.Vänligen se sidan 1 för mer information. Bilaga 2. Årsredovisning för Borås Citysamverkan AB för verksamhetsåret 2014 där bolagets reserver i princip är uttömda och där bolaget hade varit konkursmässigt utan mer än 1 miljon skattekronor från politikerna i Borås. Vänligen se sidan 3 och 6 av (9) Sidan 5

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden.

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. -Det ser illa ut, säger Andreas Nylander, förtroendevald revisor. Det finns risk att medlemmarna

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Handledning för presskommunikation

Handledning för presskommunikation Handledning för presskommunikation INLEDNING Du har säkert hört den gamla klyschan syns du inte så finns du inte. Det är givetvis ett lite tillspetsat budskap, men faktum är att det ligger ganska mycket

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Rapport, SVT1, 2011-09-30, kl. 19.30, inslag om franchisetagare; fråga om opartiskhet och saklighet

Rapport, SVT1, 2011-09-30, kl. 19.30, inslag om franchisetagare; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2012-05-02 Dnr: 11/03716 SAKEN Rapport, SVT1, 2011-09-30, kl. 19.30, inslag om franchisetagare; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider

Läs mer

http://www.travelnews.se/arrangor/momsharvan-vaxer-runt-scandoramaoch-olvemarks

http://www.travelnews.se/arrangor/momsharvan-vaxer-runt-scandoramaoch-olvemarks Det tyska Skatteverket, Finanzamt, har hittills krävt in 13-15 miljoner kronor av bussresearrangörerna Scandorama och Ölvemarks för fusket med obetald tysk vägmoms. Det avslöjar Travel News i sitt nya

Läs mer

Bolagsordning för Vidingehem AB

Bolagsordning för Vidingehem AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Vidingehem AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Vidingehem AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Vidingehem AB

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

och Värmdö Sammanfattning Hemställan

och Värmdö Sammanfattning Hemställan Förbud mot kommunala gym i Stockholm och Värmdö Sammanfattning Sveriges Riksdag beslutade hösten 2009 att ändra konkurrenslagen, i syfte att undanröja konkurrenskonflikter mellan privat och offentlig sektor.

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Vad finns det för kritik mot Liberalismen?

Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Inledning och syfte Uppgiften går ut på att formulera en politisk-filosofisk forskningsfråga med hjälp utav de problem som vi stött på under kursen gång. Efter

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Industribyggnader i Borås AB

Industribyggnader i Borås AB Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Februari 2014 Välkommen till IBAB:s Nyhetsbrev i februari. I detta nummer läser vi om hur arbetet fortskrider med fastigheten Eolus

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB

Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB Du ska som revisor granska årsredovisningen för Zingo Djurvård AB för 2014. Bolaget ägs av Lisen Krall som tidigare drev företaget som enskild näringsidkare.

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Samarbetsavtal med Kalmar City

Samarbetsavtal med Kalmar City TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-05-12 KS 2014/0334 50044 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal med Kalmar City Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner avtal om driftbidrag

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman. PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i CATENA AB (publ), 556294-1715, i Göteborg den 21 april 2008, kl 16:30 17:30 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Henry Klotz. 2

Läs mer

Affärsplan för 2013- - - 2014- -.

Affärsplan för 2013- - - 2014- -. Affärsplan för UF för perioden: 2013- - - 2014- -. Skola: Ort: UF-region: Dalarna Rådgivare: Företag: UF-lärare: Affärsidén (Formulera en affärsidé som svarar på vad ni ska göra, vem ni ska sälja till

Läs mer

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift.

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 2 (6 poäng) Här följer några blandade påståenden. I. En av nackdelarna

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-12 Datum: 121114 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco Utredning avseende kommunal olaglig verksamhet

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group AB (publ) Org nr 556282-4556 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens

Läs mer

Kort genomgång av. Historiken. Ordinarie Norrvikens Trädgårdar AB ledamot, Dagsläget. Framtiden

Kort genomgång av. Historiken. Ordinarie Norrvikens Trädgårdar AB ledamot, Dagsläget. Framtiden Kort genomgång av Åkerström, Malte Lennart Historiken Harry (f. 1939), NTAB Intressenter AB Norrvikens Trädgårdar AB ledamot, Dagsläget Styrelseordföran de Framtiden Paulsson, Mats Helge (f. 1944), ledamot

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Motivera alla dina svar och redovisa alla uträkningar. Ifall antaganden krävs ange dem.

Motivera alla dina svar och redovisa alla uträkningar. Ifall antaganden krävs ange dem. FÖRETAGSEKONOMI VFTF01 Höstterminen 2010 Examinator: Ingemar Bengtsson & Åsa Hansson Skriftlig tentamen Datum: 2010 10 21 Tid: 8.00 13.00 Plats: MA9D, MA9E, MA9F Anvisningar: Besvara frågorna på lösa ark

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

www.pwc.se SPF Kassörsutbildning 2013-05-21

www.pwc.se SPF Kassörsutbildning 2013-05-21 www.pwc.se Kassörsutbildning 2013-05-21 Agenda Bokföring Löpande bokföring Årsbokslut Styrelsens uppgifter avseende kontroll över verksamheten Revision Övriga frågor frågor/svar maj 2013 2 Bokföring Varför

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se PROMEMORIA Ärendenummer: FO 2008-05 Datum: 2008-04-12 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende spekulativ verksamhet samt

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Tjuv och rackarspel i bygg- och järnhandeln 2014-03-14

Tjuv och rackarspel i bygg- och järnhandeln 2014-03-14 Tjuv och rackarspel i bygg- och järnhandeln 2014-03-14 PZ Invest AB Restaurangen Karlsson & Co i Stockholm drivs under flera år i bolaget PZ Invest AB Under våren 2012 tvist med en fd anställd riskerar

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd Handelsutredning 2012 Borås unika historia är stadens framtid. Vi har alltid varit bra på handel. Till och med så bra att Gustav II Adolf år 1621

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum Innovationslandskapet Åland Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer Ålands Teknologicentrum Bakgrund - ÅTC undersökningens syfte För att bättre kunna utforma verksamhetsstrategier,

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans Hitta en form som passar Du som

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 ANSÖKAN om serveringstillstånd Ansökan sänds till: LESSEBO KOMMUN Socialnämnden Att: Alkoholtillstånd Box 13

Läs mer

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt!

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Detta är i första hand ett HGU arbete för att belysa dom fällor, tricks som finns, vi är alltid väldigt skickliga på att visa upp våra

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) 4 maj 2010 Årsstämma i MSC Konsult AB (publ) den 4 maj 2010 klockan 16:00 Bolagets lokaler, Vasagatan 52, Stockholm Förslag till dagordning 1. Val

Läs mer

Dags att hålla Bolagsstämman Men vad är en bolagsstämma?

Dags att hålla Bolagsstämman Men vad är en bolagsstämma? Dags att hålla Bolagsstämman Men vad är en bolagsstämma? Vad är en bolagsstämma? Bolagsstämman är ett möte där ni i ert UF-företag ska besluta om följande punkter: Att resultat- och balansräkning är godkänd

Läs mer

Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB

Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB R5 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1 (5) Göteborgs universitet Box 100 405 30 GÖTEBORG Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB Riksrevisionsverket (RRV)

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch Fastighetsbranschen En hotad framtidsbransch Framtidsbranschen? Hur ser framtidsutsikterna ut för fastighetsbranschen? Vad kan hota vår tillväxt och vilka möjligheter bör vi försöka ta tillvara? Det finns

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Att sälja folköl SNABBGUIDE OCH PRAKTISKA RÅD

Att sälja folköl SNABBGUIDE OCH PRAKTISKA RÅD Att sälja folköl SNABBGUIDE OCH PRAKTISKA RÅD Folkhälsomyndigheten, 2014 ISBN 978-91-7603-388-3 (pdf) ISBN 978-91-7603-389-0 (print) Foto omslag: thinkstock.com Foto inlaga: Transportstyrelsen Grafisk

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), org nr. 556670-2854, den 25 maj 2012, kl. 14.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm Stämmans öppnande

Läs mer

praktikan Revision Uppdaterat 2005-01-29 Revision

praktikan Revision Uppdaterat 2005-01-29 Revision Författare Christer Eklöf. Sveriges Frikyrkosamråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Uppdrag som revisor 1 2 Granskning av redovisningen 2 2.1. Verifikationskontroll 3 2.2. Saldoförfrågan 3 2.3. Inventering 3 2.4.

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Dag Jungenfelt: Hej, Välkomna till denna webbhearing för Medfield Diagnostics AB. Jag heter Dag Jungenfelt och är VD för bolaget. Ni är nu hjärtligt

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås Utveckling och omställning Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås 1 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Projektets syfte Projektets deltagare Projektets upplägg Projektets mål Resultat Enkätundersökningar

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL Insändes till Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen, kansli 374 81 Karlshamn Telefon 0454-81100 E-post kommunkansli@karlshamn.se 1(6) ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER,

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1 3 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)

Delårsrapport kvartal 1 3 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 3 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) Systematiska Fonders fonder Tornado och Risk Reward bland de bästa fonderna hitills i år. Verksamheten har expanderat och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

Välj rätt bolagsform

Välj rätt bolagsform AV ANNIKA ROSELL SMÅFÖRETAGARE Välj rätt bolagsform Vilken bolagsform passar mig bäst? Den frågan måste både gamla och nya företagare ställa sig. Här kan du läsa om för- och nackdelar med olika alternativ.

Läs mer

ARABs och SAHRs nuvarande styrelsers oförmåga att sköta registraturen har genererat många välbesökta slingor på SAHFs Forum under årens lopp.

ARABs och SAHRs nuvarande styrelsers oförmåga att sköta registraturen har genererat många välbesökta slingor på SAHFs Forum under årens lopp. Bilaga VMW. ARABs och SAHRs nuvarande styrelsers oförmåga att sköta registraturen har genererat många välbesökta slingor på SAHFs Forum under årens lopp. Som svar på Veronica Mann Wernstens s k information

Läs mer

FAQ - Vad är centralbankeekonomi (kapitalism)?

FAQ - Vad är centralbankeekonomi (kapitalism)? FAQ - Vad är centralbankeekonomi (kapitalism)? I en centralbanksekonomi är det några förhållandevis få hemliga och insynsskyddade privatpersoner som kontrollerar tillverkningen av nästan alla pengar (minst

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Handelsrättslig

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Litet om styrelsearbete

Litet om styrelsearbete Litet om styrelsearbete Gustaf Drake, 070-7688466 Om styrelser Det handlar.. Om styrelseledamöter Om arbetsuppgifter Om resultat Om ansvar 1 Varför styrelser? Föreningar Företag Myndigheter Gemensamma

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer