Fastighetsägarna i Borås centrum åker snålskjuts på Borås skattebetalare varje år!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsägarna i Borås centrum åker snålskjuts på Borås skattebetalare varje år!"

Transkript

1 Fastighetsägarna i Borås centrum åker snålskjuts på Borås skattebetalare varje år! Det är med sorg, vanmakt och frustration jag blev uppmärksammad på att, genom att läsa BT:s reportage om "sommartorsdagarna" 2015 i förra veckan, då jag fick klart för mig det att går urdåligt för centrumbolaget (Borås citysamverkan AB) tidigare Mitt i Borås (MIB) sedan jag tvingats lämna MIB år Jag försökte på ett klumpigt sätt (7000 kr i böter) få fram sanningen om det olagliga myglet med skattepengar när jag skrev till dåvarande kommunstyrelseordföranden Björn Berquist i jan Björn Berquist ljög både polisens förhörsledare, Radio 7:s lyssnare och BT:s läsare rakt upp i ansiktet med sina påståenden, men det gick självklart hem för sanningen var det inte så noga med minsann. Jag har i min ägo protokoll och handlingar vilka utvisar att Björn Berquist ljög (men det gör väl många amatör politiker?), men det struntar jag i för vänskapskorruptionen och skattepengarna flyter nu in i Borås Citysamverkan AB i en mycket större ström nu än under 2006! Butikerna och de andra betalade alltid mellan dubbelt eller tredubbelt så mycket som hyresgäster till CIB, vilka var deras hyresvärdar. Vad jag förstår har en stor del av den "kulturen" där de rika betalar minst, fortsatt genom åren och jag anser det vara oanständigt och girigt av fastighetsägarna CIB (Centrumfastigheter i Borås) att låta Boråsarna medelst svaga och kravlösa politiker betala sin självklara del av driftskostnaderna på 50/50 % basis till citybolaget! Varför betalar inte CIB själva? När jag slutade i okt. år 2000 fanns det nästan 1 miljon kr i kassan men redan efter två års styre med Helena Alcenius som vd var pengarna slut och bolaget likvidationspliktigt som revisorn skriver i bokslutet för Åren 2001 och 2002 hade MIB dessutom fått 1,2 miljoner av Boråsarnas skattepengar (600 tkr 2001 och 600 tkr 2002) och dessa skattepengar har sedan ökats och ökats till drygt 1 miljon varje år nu. Detta förhållandevis stora tillskott räckte ändå inte till och jag undrar var styrelsen för MIB fanns när alla varningslamporna blinkade? Trodde styrelsen månne att MIB var ett självspelande piano eller förstod de helt enkelt inte vilket jättejobb jag utfört under de tidigare åren? Tio år utan en normal semester i en följd säger väl en del om min vilja till uppoffring för MIB:s medlemmar och för stadens invånare? Vem jobbar under sådana former? Jag gjorde det och skulle göra det igen om jag hade den möjligheten. Idag och sedan jag slutade försvarar politikerna detta mygel med att Borås stad är samarrangör med Borås City men utan den årliga miljonen med skattepengar skulle Borås City AB gå i konkurs varje år, ifall det var möjligt! Trots många miljoner skattekronor vilka pumpats in i detta bolag är idag Borås City i princip urfattigt och det är bara att studera bifogat bokslut för 2014 så har man sanningen framför ögonen! Tyvärr har jag till dags dato inte träffat en enda journalist som kan läsa ett bokslut i Borås och jag undrar och skräms ibland av det enkla faktum, att en journalist egentligen bara formulerar sitt eget och ofta okunniga "tyckande" till sina läsare/lyssnare/tittare och detta förstår nog inte många av dessa läsare eller radiolyssnare? 1994 och 1995 beslöts vid två bolagsstämmor, att MIB skulle ha ett eget skattat kapital på 500 tkr för att kunna sparka vd om så krävdes. Hur stor tror ni den sparade kapitalbufferten är idag, 14 år senare? Den är så liten så den behövs inte ens nämnas och att inte kunna sparka en dokumenterat okunnig vd är omöjligt, p.g.a. "pengabrist" sorgligt nog. Anser sig nuvarande styrelse och tidigare styrelser för Borås City/Mitt i Borås ( ) samverkan AB ni gör/gjort ett bra jobb? Sida 1

2 Fakta under mina 11 år i bolagets tjänst talar för sig själv och jag skall inte slå mig för bröstet med att försöka tala om för er hur slipstenen skall dras men jag vill ändå försynt påpeka, att ni har under alla dessa 15 år ni varit verksamma till stor del "missat grejen" med sommartorsdagarna och handeln i stadskärnan och fortfarande har ni inte kommit på lösningen! De senaste dumheterna ni håller på med är att mäta hur folk rör sig i stadskärnan och på toppen av allt försöka att knyta ihop centrum med Knalleland med centrum. Vår tidigare störste konkurrent skall vi nu bygga relationer med och jag kan bara utbrista "de veta icke vad de göra" för så illa (eller inte alls) för så illa genomtänkt är detta ointelligenta förslag. Den idén lanserade dåvarande och kanske även nu, Harry Sjögrens vd, Christer Sundberg 1997 och jag undrar varifrån han fick denna uppenbarelse? Redan då ansåg jag förslaget lämpligt för papperskorgen och där hamnar den kanske om man lyckas stoppad denna idiotiska idé? Lägga bara snarat ner denna idé och fokusera på centrum istället där era kunder/hyresgäster finns och skapa betydligt bättre förutsättningar för handeln där än vad som erbjudes idag! Låt mig slå fast följande min uppfattning, ni fastighetsägare, politiker och tjänstemän i stadshuset och i kommunala bolag under ekonomiskt säkra vingar. Ni begriper er inte på handel överhuvudtaget utan det är bara dugliga köpmän/kvinnor samt andra näringsidkare vilka gör det. Handeln och övriga verksamheter i centrum kräver och vill ha resultat omgående och detta synsätt är ej tillämpligt med CIB:s (fastighetsägarnas) långsiktighet i sina satsningar. Handelns och övriga näringar i centrum har inte det kapital vilket krävs för långsiktighet och har ofta för små eller inga reserver utan de går istället omkull och ofta med livslånga skulder ända till de dör eftersom de så bergsäkert trodde på sina koncept och därför gick i borgen hos banken, som försåtligt ställde frågan "men om du tror så 100% på din affärsidé är väl det rimligt att banken får din personliga borgen för de pengar vi lånar ut till dig"? När konkursen kom försvann också alla tidigare "vänner" och resten livet blev inte alls som tänkt. Jag känner djupt med de handelsmän/kvinnor vilka bara gick in i sig själva och i förtvivlan för att inte tala om dem vilka drogs in i alkoholens stenhårda, förlamande och förstörande atmosfär! Jag sörjer med alla dessa män & kvinnor vilka år efter kämpat på men till slut lagt sig ner och glömts bort till historien. Så ser minsann inte verkligheten ut för de tjänstemän/kvinnor vilka jobbar inom fastighetsägarsektorn eller som tjänstemän/kvinnor i offentlig förvaltning vare sig det är som vd:ar eller tjänstemän minsann! De har aldrig någonsin varit bekymrade och haft mardrömmar om att det saknats pengar till nästa momsinbetalning, löner till anställda, leverantörsskulder, hyresskulder etc. Därför förstår de två parterna inte varann eftersom de talar olika språk! Vad jag känner till har vare sig Helena Alcenius (vd för turistbolaget BBTME AB) eller nuvarande vd i Borås city Anna Liljenby, någon merkantil utbildning och hur skall de då kunna sköta sina uppdrag? Det kan de inte heller vilket alla bokslut och siffror skriker ut i all sin tydlighet! Vad gäller Helena Alcenius drev ju hon MIB i likvidationsplikt redan 2002 och detta trots att MIB fått 600 tkr av skattebetalarnas pengar. Jag förutspådde att MIB skulle vara likvidationspliktigt 31/12/2002 vid ett möte i jan febr 2001 med dåvarande kommunstyrelsens ordförande Ulf Sjösten och vice styrelseordförande Solveig Kjörnsberg. Jag vet ännu inte om de 600tkr i "extra tilldelning" till MIB hänger ihop med mitt besök eller om det månne hade bestämts tidigare under år 2000, året då knivar slipades, ränker smiddes och knivarna sedan höggs in i min helt oskyddade rygg! Sida 2

3 Bolaget "Mitt i Borås" blev likvidationspliktigt 31/12/2002 precis som jag förutspått och vad annat än en inkompetent styrelse tillsammans med en lika inkompetent vd orsakade detta? Bästa politiker och tidigare/nuvarande styrelsemedlemmar i Borås Citysamverkan AB, varför sitter de bägge damerna kvar på sina nuvarande befattningar hos Borås City samverkan och det kommunala turistbolaget BBTME AB? De är ju bevisligen och per definition inkompetenta eller har ni andra värdemätare på duglighet än bokslut? Är det inte alltid siffrorna längst ner vilka måste visa vinst annars går ju bolaget omkull och i konkurs! Var finns den bevisade kompetensen som gäller vilken utvisar dessa två damer som mest lämpade av alla? Räknas kanske kindpussande, social kompetens och välsmort munläder som kompetens och meriter i dessa bägge bolag hos styrelserna i BBTME, Borås citysamverkan och politikerna, de vilka givit dem jobben kanske? Var finns de ekonomiskt kunniga uppvisade kompetenserna hos styrelserna hos såväl Borås Citysamverkan som BBTME AB? Har inte styrelserna förstått att deras viktigaste uppdrag som styrelseledamot är att anställa och avskeda vd ifall denna person tydligt uppvisar en skandalös brist på kompetens, vilket dessa damer har uppvisat genom åren! Det är bara att läsa bokslut och att "jaga dokument" hos Boras stad så kommer sanningen fram! Självklart ligger det största ansvaret för dessa skandaler hos politikerna och självklart måste de ta sitt ansvar på något sätt, att efter 14 år betalat ut miljon efter miljon skattekronor av Boråsarnas skattepengar! När jag för några år sedan frågade en högt uppsatt sossepolitiker i denna fråga fick jag svaret "det är politisk realism" till svars. Det betyder alltså att när en person inte klarar jobbet ändrar man reglerna och börja att betala små belopp till "ett till 100% privat aktiebolag för att sedan höja beloppen allt efter åren går. Är det en sund och medborgarvänlig politik? Är det inte det ekonomiska resultatet hos alla företag som räknas i Borås? Tydligen är det inte så, utan det funkar på annat sätt i vår stad och jag ser en vänskaps korruption vilken nästlat sig in i hela "apparaten" och det är vidrigt att ha upptäckt det! Det absolut vidrigaste är dock att "de" känner till allt men tiger still och alla är tysta. Maffians valspråk "omerta" kunde inte vara mer effektivt än i Borås så därför känner inte allmänheten till mycket av myglet vilket pågår framför ögonen på invånarna vilka inte är insatta i myglet, tyvärr! Det ni gör strider mot Svensk Lag (har ni lärt mig!) Jag har undrat och funderat över detta problem i Borås där det olagliga plötsligt blev lagligt efter att jag slutat, när "de" vände spelplanen upp och ner och sade, nu gäller våra regler och lagarna struntar vi i. Hur tänkte de då och hur och vad tänker de nu? Jag skulle vilja vara en fluga på väggarna i de rum de diskuterar detta dilemma och förmodligen hoppas på att jag skall tystna i min kritik och hamrande på gongongen där jag hamrar ut sanningen, att här pågår mygel med Boråsarnas skattepengar! Det finns flera alternativ att Borås skall kunna slippa att skämmas ut som en vänskapskorrumperad stad och det ärligaste och mest hedersamma sättet för CIB (Centrumfastigheter i Borås) är, att de retroaktivt från det år CIB bildades( 97/98?) inbetalar hela skillnaden snarast med en enda inbetalning den summa hyresgästerna betalat mot CIB:s inbetalade summa för åren ovan till Borås City AB! Ett annat sätt är, att omgående stoppa utbetalningarna till Borås city från Borås stad/bbtme AB eller annat kommunalt bolag. Då får skulle Borås city få anpassa sin verksamhet efter sin ekonomi vilket jag gjorde under alla mina år. Dessutom levererade jag in ganska mycket skatter till staten! Det kan också (måste) Borås City göra tills de har byggt upp sina kapitalreserver vilken idag är i princip noll i förhållande till historiken. Sidan 3

4 Det tredje sättet är, att likvidera Borås city och sedan bilda ett nytt bolag om så krävs med ny och bättre kompetens än vad nu är och styrelsen bör styras av enbart näringsidkare i centrum och CIB kan möjligtvis få en post i styrelsen samt Borås stad en adjungerad styrelsepost. Styrelseordförande och vice ordf. skall alltid utgöras av handelns folk, eftersom "de andra" inte förstår hur näringslivet fungerar. Börja om med politiker vilka stödjer detta nya bolag, dock ej så stödet strider mot de lagar vi har i Sverige för att förhindra alla former av korruption. Vid en ny start av ett ev. centrumbolag eller förening bör alla personer vilka tidigare under resans gång har visat att de "inte håller måttet" på något flagrant sätt, snarast avlägsnas ur styrelsen och som ev. tänkbara partners. Det fjärde sättet kan vara, att låta BBTME AB arrangera sommartorsdagarna i sin helhet f.o.m 2016 där det finns många årliga disponibla miljoner för/till stadens invånare och turister. Detta märkligt konstruerade bolag är ju till konstruktionen så märkligt, att man varje år börjar med ett budgeterat underskott på miljoner kronor varför någon större kompetens inte behövs för att leda detta bolag eftersom det aldrig kan gå i konkurs med Borås stad som störste ägare! Låt sedan "nya Mitt i Borås" ta hand om all kringaktivitet/försäljning vilka genererar rörelsekapital till det nya MIB, tillsammans med "medlemsavgifter". Detta är en väl genomtänkt affärsidé vilken är en win win situation för alla parter. Företagare i av alla slag i centrum, glöm aldrig bort att ni kan flytta era verksamheter dit gräset är grönare än i centrala Borås ifall så skulle ske, att centrumbelägna företag skulle få svårigheter av ytterligare nyetableringar i eller kring Borås. Fastigheterna i Borås ligger ju kvar på sina ställen och är inte flyttbara, så mot detta faktum är det märkligt, att inte CIB (fastighetsägarna) inser detta och börjar att betala sin del av "kakan", efter att de betalat "gamla hedersskulder" först! Skillnaden mellan Borås City och CIB:s kapitalinsatser under åren. Näringsidkare i centrum av Borås, jag förstår ert dilemma när ni sitter i CIB:s sax, men det är främst Harry Sjögren AB som dikterar villkoren och så trippar de andra efter. Jag vet också att det är mycket svårt att stå emot och diskutera och argumentera emot förhandlingsskickliga fastighetsföreträdare eller Borås stads tjänstemän. De är alla erfarna proffs och tror sig veta allt vad som är rätt och riktigt för näringslivet, men sanningen är att deras kunskap i ämnet "köpmannaskap" är mycket skrala och ofta generande okunniga! Ändå uppträder på scenen som om de vore svaret på handlarnas dilemma och på alla frågor. Stå upp mot CIB och Harry Sjögrens folk för de har enbart sitt eget företag att tänka på! CIB har alltid sett sig själva "stå högre" än sina hyresgäster och så har det varit sen jag fick med fastighetsägarna i MIB 1992 och till dags dato! Beviset på det är att de alltid betalat mycket mindre till bolaget än vad deras hyresgäster gör (gjort). Jag anser CIB vara en parasiterande organisation genom att både vara parasit på sina hyresgäster samtidigt som de parasiterar på skattebetalarna i Borås, vilkas politiska representanter ser till att miljonbelopp tillförs det privata kommersiella bolaget Borås city samverkan AB de senaste åren vilket är olagligt efter vad politikerna predikade under min tid som vd i MIB Sidan 4

5 Avslutningsvis kan jag konstatera, att jag under flera år försökt att få kopior på de fakturor av olika slag för sommartorsdagarna vilka Borås city skickat till det kommunala turistbolaget BBTME AB men utan att få dem! Borås City skriver ner kostnader på ett A 4 ark och kallar det "Faktura" och jag tar mig för pannan eftersom detta papper inte utgör en riktig verifikation enligt aktiebolagslagens angivna riktlinjer. Kanske anser Helena Alcenius & Co att BBTME AB också står över denna lag och kör med sin egen "Boråsmodell"? I aktiebolagslagen och kommunallagen anges, att medborgare skall ha samma insyn i kommunala bolag som i privata och det struntar Borås stads politiker och andra befattningshavare och tidigare påstötningar i detta ärende har aldrig besvarats av någon ansvarig i Borås. Skrivelserna finns i min dator ifall någon verifierad vill läsa den! För mig är det ofattbart att Borås politiker och högsta tjänstemän/kvinnor totalt struntar i allt vad lagar säger i bokföringslagen men det stärker bara mina misstankar om att det ev. kan pågå oegentligheter, men där är vi inte vän. Jag förstår inte varför inte politikerna kräver "papperen på bordet" när jag påtalar dessa olagligheter år från år! Är ni inte läskunniga eller vad tusan är ni rädda för? Bästa näringsidkare i Borås, försök att finna en på de flesta plan kompetent person inom handelns och stadsplaneringens område och var sedan rädd om denne/denna person när ni väl funnit personen. Vederbörande bör vara stryktålig, uthållig, kunnig och väl påläst i alla frågor om stadsplanering i stadskärnor och hur handeln fungerar i olika scenarior. Ifall ingen politiker eller media i Sverige nappar på dessa ovanstående fakta och inleder undersökningar, och vidarebefordrar svaren av utredningen till läsare, lyssnare och tittare i Sverige, lever vi sannerligen i ett mörkt och vänskapskorrumperat samhälle! Björn Hedström, VD (Motor & Idéspruta för Mitt i Borås under åren Bilaga 1. Årsredovisning för Mitt i Borås Marknads AB för år 2002 där Helena Alcenius & Styrelse drivit bolaget MIB till likvidationsplikt enl. aktiebolagslagen trots ekonomisk gåva på 600 tkr från skattebetalarna i Borås.Vänligen se sidan 1 för mer information. Bilaga 2. Årsredovisning för Borås Citysamverkan AB för verksamhetsåret 2014 där bolagets reserver i princip är uttömda och där bolaget hade varit konkursmässigt utan mer än 1 miljon skattekronor från politikerna i Borås. Vänligen se sidan 3 och 6 av (9) Sidan 5

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige 2008-09-01 Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige Många anställda drabbas av att arbetsgivaren struntar i att betala lön för utfört arbete. De riskerar en havererad ekonomi och svårigheter att betala

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén I den här delen kommer du att få lära känna den viktigaste personen i hela din

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende

foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius J jourfokus: Boende En kvinna söker hjälp för att komma undan en man som utsätter henne för våld. Hon får komma till kvinnojourens jourlägenhet och stannar

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Årets Företagare Stockholms stad 2015

Årets Företagare Stockholms stad 2015 NR 1 APRIL 2015. PRIS 35 KR XX TIDNINGEN FÖR ETT BÄTTRE FÖRETAGARKLIMAT I STOCKHOLM & UPPSALA FRÅN DEBATT: Risk för fler krångliga regler när Regelrådet läggs ner Årets Företagare Stockholms stad 2015

Läs mer

VIVI-ANNE SEGERTOFT FIA ERIXON ORDNING OCH REDA.

VIVI-ANNE SEGERTOFT FIA ERIXON ORDNING OCH REDA. VIVI-ANNE SEGERTOFT FIA ERIXON ORDNING OCH REDA. Överlevnadsguiden för dig som drar ner rullgardinen så fort någon säger budget, moms och ekonomistyrning, men ändå vill lyckas med ditt företag. PROLOG

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

685 frågor. Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010

685 frågor. Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010 685 frågor Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010 1 Hur ska ni få fler att våga satsa på att bli egenföretagare? Varför är Skatteverket den enda myndighet

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert.

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert. Nummer 3 September 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Ta emot en praktikant i höst. Valspecial Valets viktigaste företagarfrågor

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

Datum Tisdag 21 oktober, klockan 14.00

Datum Tisdag 21 oktober, klockan 14.00 MÖTE Plats AIK s styrelserum, Evenemangsgatan 31 Datum Tisdag 21 oktober, klockan 14.00 Granskningsgruppen Jonas Galotta (JG) Peter Andersson (PA) Vassillios Vassiliadis (VV) AIK s tjänstemän Thomas Johansson

Läs mer

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult Om organisering och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Lisbeth Rydén EllErr Konsult EllErr? Om organiserande och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Författare: Lisbeth Rydén EllErr Konsult

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

2013! Specialist blev Årets Företagare. Säga upp personal så gör du. Utveckla ditt företag

2013! Specialist blev Årets Företagare. Säga upp personal så gör du. Utveckla ditt företag Nummer 1 mars 2013 Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Specialist blev Årets Företagare 2013! Uppsala + Stockholms stad = sant Tillsammans

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Rollen som språkrör - kvinna och grön i politiken

Rollen som språkrör - kvinna och grön i politiken Rollen som språkrör - kvinna och grön i politiken Intervju: Heidi Olsson Marianne Samuelsson Språkrör 1992-1999, riksdagsledamot och gruppledare. Miljöpartiet har redan från början haft kvotering som princip,

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Pressröster om Ekonomihandboken

Pressröster om Ekonomihandboken Pressröster om Ekonomihandboken.. renodlad argumentationsglädje som krossar all tro på att börsen spelar någon som helst positiv roll för samhällsutvecklingen. Dessa sidor borde spridas som särtryck till

Läs mer

Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris?

Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris? Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris? En rapport om det ibland påtvingade och oönskade annorlundaskapet som ett heltidsensamföräldraskap kan innebära.

Läs mer

Fråga mej inte vad det är. Men visst ser det bra ut! FOTO: SCANPIX/FREDRIK SANDBERG

Fråga mej inte vad det är. Men visst ser det bra ut! FOTO: SCANPIX/FREDRIK SANDBERG STEFAN GRUDIN/STOLT MEN ÄNDÅ NÖJD för entreprenörskap 2002 Fråga mej inte vad det är. Men visst ser det bra ut! Nu över 210.000 ex. Patrik Engellau: Slopa fåmansbolagsreglerna SIDAN 3 Var med och påverka

Läs mer