D-vitamin och benhälsa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "D-vitamin och benhälsa"

Transkript

1 D-vitamin och benhälsa Mattias Lorentzon, docent, specialistläkare Centrum för ben- och artritforskning, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet & Osteoporosmottagningen, Geriatriska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal Engelska sjukan - Rakit Känd sedan 1600-talet Vanligt i industrialismens början 1

2 D-vitaminets historia n Sir Edward Mellanby (1921) födde upp hundar enbart inomhus. Hundarna utvecklade rakit, som inte uppstod om hundarna fick fiskleverolja. D-vitamin - historik n Kemiska strukturen hos D vitaminerna bestämdes på talet (Professor A. Windaus, Göttingen i Tyskland) n Vitamin D 2, som kunde produceras av ultraviolet bestrålning of ergosterol, karaktäriserades 1932 n Vitamin D 3 karaktäriserades först 1936 då bildning kunde påvisas genom bestrålning av 7-dehydrocholesterol n Samtidigt visades att substansen i fiskleverolja som botade rakit var samma substans som vitamin D 3 n Den aktiva formen av D-vitamin verkar som ett steroidhormon, men pga dess upptäck klassificerades som ett vitamin 2

3 Vitamin D och skelettet D-vitaminbildning från solljus q UVB nm q Tillräcklig dos: 2 ggr/vecka 5-30 min solljus på armar och ben kl beroende på -latitud -säsong -pigmentering q % dagliga behovet beror på den kutana produktionen 7-dehydrocholesterol Previtamin D vitamin D 3 3

4 Hur definieras d-vitaminbrist? Referensintervall 25(OH)D (nmol/liter) < >374 Brist insufficiens sufficiens intox 25 (OH) vitamin D nivå beror på mätmetod I en studie av 204 tvillingar (män och kvinnor), år, analyserades 25(OH) vitamin D med olika metoder. Andel med insufficiens (<50nM) varierade stort - 8% HPLC-APCI-MS, - 22% med RIA - 43% med CLIA (DiaSorin) Snellman, G et alplos One Jul 13;5(7):e11555 IOM Genetisk reglering av D- vitaminnivåer i blodet n individer från 15 europeiska kohorter n Analys av ca 90-95% av hela genomets variation n Ansvariga gener: GC, CYP2R, DHCR7 Kolesterolsyntes, hydroxylering och vitamin D transport Wang et al. Lancet 2010; 376:

5 Vitamin D SMHI, (OD)D och latitud Vinter Sommar Kvinnor med osteoporos och kotfraktur Kuchuk et al. J Bone Miner Res 2009;24:

6 Vitamin D och skelettet n Brist på D vitamin ger engelska sjukan (barn) eller osteomalaci (vuxna) n Låga nivåer vitamin D (25OHD) i blodet ger ökning av parathormon nm 25OHD låga nivåer <50 nm 25OHD brist risk för skelettpåverkan n Studie med >7000 postmenopausala kvinnor i 29 länder Vinter nm 25OHD < >75 Andel 5,90% 29,40% 43,50% 21,20% Sommar nm 25OHD < >75 Andel 3,00% 22,20% 47,20% 27,50% BMD PTH, CTX Kuchuk et al. J Bone Miner Res 2009;24: D-vitaminnivåer i populationen n 2878 män, 75 år i Sverige (Göteborg, Uppsala och Malmö) n Mätmetod: RIA 1% 17% <25 nm <50 nm >50 nm Johansson, H. et al. Osteoporosis International

7 D-vitaminstatus hos höftfrakturpatienter n Studie av 1090 höftfrakturpatienter i Schweiz Medelålder: 85 år Andel kvinnor 78 % Andel från eget boende: 59 % n D-vitaminbehandling hos 19 innan fraktur n D-vitaminstatus (Diasorin, CLIA) 45 % < 25 nm 81% < 50 nm Maier, S et al. Osteoporosis International 2013 D-vitaminstatus på äldreboende n 961 män och kvinnor, medelålder: 83 n 95 äldreboenden i Österrike n Provtagning i feb-mars n Deltagare skulle kunna gå kortare sträckor, ej ha bla hjärtsvikt, cancer el känd osteomalaci n D-vitamin mätning med RIA Pilz, S. et al. J Clin Endocrinol Metab, April 2012, 97(4):E653 E657 7

8 D-vitaminstatus på äldreboende Medelkoncentration: 17,5 nm Ökad mortalitet i lägsta jmf. högsta kvartilen: 1.49, 95% CI ( ) 7,2 % <50nM >50 nm Pilz, S. et al. J Clin Endocrinol Metab, April 2012, 97(4):E653 E657 D-vitamin - funktion n Reglerar kalciumnivån i blodet Osteoklaster frigör kalcium från ben Upptag i tarm ökar från 15 till 40% Håller kalcium-fosforprodukten mättad i serum vilket leder till ökad mineralisering av kollagenmatrixen (osteoid) i ben 8

9 Mätning av D-vitaminstatus n 25-(OH)-vitamin D i blodet (serum) n Joniserat och totalt kalcium Låg nivå talar för vit D brist n Parathyroideahormon (PTH) Hög nivå talar för vit D brist Kalcium, Vitamin D benförlust of frakturer Kalcium/Vitamin D Njurfunktion Ca absorption ( mg/dag) Serum Ca PTH Benremodellering Vit D syntes Muskelstyrka Falltendens Benförlust Frakturrisk 9

10 D-vitaminbrist Kollagenmatrixen mineraliseras inte -pga för låga nivåer kalcium och fosfor SBU 2006 Osteomalaci -bensmärta Rakit -bensmärta Osteoporos - ingen bensmärta - ökad frakturrisk Behandling av äldre institutionsboende med Kalcium och D vitamin minskar risken för osteoporosfraktur D-vitamin, muskelmassa och fall n Brist på D-vitamin leder till muskelsvaghet n En ökning av 25OHD från 10 till 40 nm leder till förbättrad muskelfunktion och snabbhet Bischoff-Ferrari et al. Am J Clin Nutr 2006;84:

11 D-vitamin och muskelfunktion n Ökad fettinlagring, fibros och lägre täthet i muskel hos osteomalacipatienter n Störd muskelutveckling hos möss som saknar receptor för vitamin D n D-vitamin ökar antalet och ytan av typii (snabba) muskelfibrer hos äldre. Sorensen, OH et al. Clin Sci 1979 D vitamin och fall q 26 studier (RCT) q 45,782 deltagare q RR 0.86 D-vitamin har fallförebyggande effekt 95% CI, speciellt hos personer med brist q Större effekt hos pat med brist på D- vit RR 0.53 ( ) Murad, H et al, JCEM

12 Effekt av D-vitamin på överlevnad n Vitamin D (+/- kalcium) minskade dödlighet (RR 0.97, 95% konfidensinterval (CI) ) hos ffa äldre kvinnor (>70 år) 94,158 personer i 50 randomiserade interventionsstudier med D vitamin n Endast vitamin D3 minskade mortalitet (RR 0.94, 95%, CI 0.91 to 0.98). GRADE ++++ (high) 74,789 personer i 32 studier Bjelakovic G et al, Vitamin D supplementation for prevention of mortality in adults (Review). Cochrane, 2011 Effekt av D-vitamin på överlevnad n Vitamin D3 minskade dödligheten i studier inkluderande patienter med D-vitaminbrist (<20ng/ ml=50nm; RR 0.94, 95% CI 0.90 to 0.99, P= 0.02). Vitamin D3 hade ingen effekt om ursprungsnivån var normal (>50nM) n Endast Vitamin D3 kombinerat med kalcium ( mg) minskade dödlighet (RR 0.95, 95% CI 0.91 to 0.99, P = 0.02) n Effekt på cancerdödlighet, ej kardiovaskulär dödlighet 12

13 Vitamin D och kalcium effekt på frakturincidens Metaanalys patienter år, medelålder 70 år, 15% män 10 µg (400IE) 20 µg (800 IE) daglig dos Kalcium + D vit skyddar mot fraktur (liten effekt) The DIPART (vitamin D Individual Patient Analysis of Randomized Trials) Group, BMJ 2010;340:b5463 Vitamin D och kalcium effekt på höftfrakturincidens 0.83 ( ) Metaanalys patienter år, 15% män 10 µg (400IE) 20 µg (800 IE) daglig dos Kalcium + D vit skyddar mot höftfraktur (NNT=200 utan tidigare frx, NNT=82 vid tidigare frx). The DIPART (vitamin D Individual Patient Analysis of Randomized Trials) Group, BMJ 2010;340:b

14 A pooled analyses of Vitamin D dose requirements for fracture prevention n 11 RCT, subjects > 65 yrs n Vit D daily, weekly or every 4 months with or without calcium n Actual vit D intake (supplements, diet, compliance) n Hip and nonvertebral fracture as endpoints Bischoff Ferrari et al. N Engl J Med 367; A pooled analyses of Vitamin D dose requirements for fracture prevention n By quartiles of actual intake, reduction in the risk of fracture was shown only at the highest intake level (median, 800 IU daily; range, 792 to 2000), - with a 30% reduction in the risk of hip fracture (hazard ratio, 0.70; 95% CI, 0.58 to 0.86) -and a 14% reduction in the risk of any nonvertebral fracture (hazard ratio, 0.86; 95% CI, 0.76 to 0.96). Bischoff Ferrari et al. N Engl J Med 367;

15 Kalcium & D-vitamin och höftfrakturer n Enbart D-vitamin skyddar sannolikt inte mot höftfraktur 9 studier, n=24,749, RR 1.15 (95% CI ) n Kalcium och D-vitamin skyddar mot höftfraktur 8 studier, n=46658, RR 0.84 (95% CI ) n Ökad risk för biverkningar med kombinationsbehandling GI symptom, RR 1.04 (95% CI: ) Njursjukdom RR 1.16 (95% CI: ) Hjärt- och kärlsjukdom (WHI*)? *Bolland, M et al. BMJ Apr 19;342 Avanell, A et al. Cochrane Database Syst Rev Apr 15;(2):CD Osteoporos 15

16 Definition av osteoporos (WHO, 1994) n Jämfört med medelvärdet för bentäthet hos unga kvinnor Definition Benämning Högre än -1SD Normal Mellan -1 och -2.5 Osteopeni Lägre än -2.5 SD Osteoporos Lägre än -2.5 SD och fraktur (-er) Manifest osteoporos 16

17 D-vitaminnivåer är associerade med bentäthet hos unga och hos gamla Leder behandling med D-vitamin hos unga och gamla till ökad bentäthet? Areal (2D) Bone Mineral Density-aBMD (Seeman, Lancet, 2002) Effect of vitamin D supplementation on bone density in children and adolescents 6 RCTs with Vitamin D supplementation or placebo Ages 0-20 yrs 541 received vitamin D, 343 placebo Treatment for at least 3 months BMD was measeured using DXA 2010 Results No effect on hip or radius BMD Tendency in favouring treatment on spine BMD (p=0.07) In low serum vitamin D studies (<35nM), significant effects on total body BMC and lumbar spine BMD were approximately equivalent to a 2.6% and 1.7 % greater change from baseline in the supplemented group 17

18 Effect of vitamin D supplementation on bone density in elderly women q Supplementation with vitamin D alone in doses 7,5-10 ug/day have no or limited effect on bone mineral density q Supplementation with vitamin D in combination with calcium ( mg/day) prevented bone loss compared with placebo in Caucasians Chung et al, Evidence Report/Technology Assessment Agency for Healthcare Research and Quality U.S. Department of Health and Human Services Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012 Osteoporos, artros, inflammatorisk ryggsjukdom och ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och reumatoid artrit Stöd för styrning och ledning 18

19 Osteoporos - Bakgrund Frakturepidemiologi i Sverige q frakturer årligen i Sverige Löfman, O., Läkartidningen 2006 Ökad risk för upprepade frakturer Sker vanligen i en hierarkisk ordning med ökande svårighetsgrad 63 år 77 år 83 år Handledsfraktur Kotfrakturer Höftfraktur Hierarkisk ordning 19

20 Hjärtinfarkt Stroke Prostatacancer Bröstcancer Höftfraktur Osteoporosfrakturer Antal vårddagar / år Kostnad (musd) Europeiska Ryggosteoporosstudien (EVOS). Kvinnor år 20

21 Höftfraktuincidens i världen 10-årsrisk för höft fraktur, 50-åriga kvinnor n Epidemiologiska data för höftfraktur tillgängliga från hela världen. n Separata modeller för frakturrisk beroende på risknivå Väldigt hög risk - Skandinavien Hög risk västeuropa Moderat risk sydeuropa Låg risk utvecklingsländer Löfman, O., Läkartidningen 2006 Osteoporos - Svårighetsgrad Endast ca 50% av höftfrakturpatienterna återfår sin funktionella status 1 år efter frakturen 20 ( )% 30 ( )% dödlighet 1:a året efter en höftfraktur Ökad sjuklighet och dödlighet hos kotfrakturpatienter Rikshöft Årsrapport 2007(ISBN ). 21

22 SKLs öppna jämförelser 2010 *Som läkemedelsbehandling räknas bisfosfonater och östrogen (45%). Behandling Nya nationella riktlinjer från Socialstyrelsen (preliminär version) Patienter med mycket hög frakturrisk bör behandlas Mycket hög frakturrisk: T-score -2 och FRAX > 30% el PRIO 2 tidigare fraktur i höft eller ryggkota 22

23 Läkemedelsgrupper vid osteoporos Antiresorptiva läkemedel Bisfosfonater RANK-ligand hämmare Selektiv Östrogen Receptor Modulator (SERMs) För samtliga behandlingar skall adekvat intag av kalcium och vitamin D tillgodoses Bisfosfonater - biverkningar Kreatininclearence >35 ml / min Vanligt med GI biverkningar efter p.o bisfosfonat Vanligt med biverkningar första två dygnen efter infusion Försiktighet vid samtidig behandling med läkemedel som kan påverka njurfunktionen t.ex. NSAID och diuretika Lätt hypokalcemi kan induceras 23

24 Zoledronsyra (Aclasta) vid behandling av osteoporos n 1054 patienter behandlades med zoledronsyra och 1057 med placebo efter höftfraktur Death kalcium E Vit D Lyles, NEJM, 2007 Alendronat och frakturrisk n Tre års behandling med alendronat halverar risken för kotfraktur hos kvinnor med låg bentäthet eller tidigare fraktur HÖG EVIDENS, STOR EFFEKT Kalcium och D-vitamin 24

25 Denosumab (Prolia) minskar frakturrisken Incidens after 36 months (%) RRR 68% (59%, 74%) P < 0,001 ARR 4,9% 7,2% (264/3691) 2,3% (86/3702) RRR 20% (5%, 33%) P < 0,01 ARR 1,5% 8,0% (293/3906) 6,5% (238/3902) RRR 40% (3%, 63%) P < 0,04 ARR 0,5% 1,2% 0,7% (43/3906) (26/3902) New vertebral fractures Non vertebral fractures Hip fractures HÖG EVIDENS, STOR EFFEKT 1000 mg Kalcium, VitD Placebo Denosumab Cummings S, et al. N Engl J Med. 2009;361: Rekommendationer om behandling vid mycket hög frakturrisk - tidigare höft- el kotfraktur el - FRAX>30%, BMD<-2, tidigare fraktur Hälso- och sjukvården bör n behandla personer med mycket hög frakturrisk med alendronsyra (prioritet 2) n ge behandling med zoledronsyra till personer som har mycket hög frakturrisk och som har svårt att fullfölja en behandling med alendronsyra (prioritet 2) n ge behandling med denosumab till personer som har mycket hög frakturrisk och som har svårt att fullfölja en behandling med bisfosfonater (alendronsyra och zolendronsyra (prioritet 3) Socialstyrelsen,

26 Nationella riktlinjer - Rekommendation om behandling med kalcium och D- vitamin som monoterapi Hälso- och sjukvården bör inte n behandla med kalcium och D-vitamin som monoterapi till postmenopausala kvinnor utan dokumenterad brist på dessa ämnen (icke-göra). Socialstyrelsen, 2012 Kalcium & D-vitamin n Supplementering bör ske endast vid dokumenterad brist n Vid samtidig osteoporosbehandling 26

27 D-vitaminbehandling vid brist hur mycket behövs? n Behandling med D3 Ökning med ca 1 nm 25-(OH) vit D per 1 ug D3 n 20 ug (800 E) ger ökning med ca 20 nm n 10 ug (200 E) ger ökning med ca 10 nm n Vilken mängd D3 krävs för adekvata nivåer Mät 25-(OH) vit D, kalcium, PTH Överväg variation pga tex malabsorption, genetik Hanley et al. CMAJ 2010 Tack för uppmärksamheten! 27

Finns det någon nytta med D- vitaminbehandling vad säger evidensen?

Finns det någon nytta med D- vitaminbehandling vad säger evidensen? Finns det någon nytta med D- vitaminbehandling vad säger evidensen? Mattias Lorentzon, Professor, specialistläkare Ordf. i Terapigrupp Osteoporos Enheten för geriatrik och Centrum för ben- och artritforskning,

Läs mer

D-vitaminbrist när ska vi behandla?

D-vitaminbrist när ska vi behandla? D-vitaminbrist när ska vi behandla? Mattias Lorentzon, Professor, specialistläkare Ordf. i Terapigrupp Osteoporos Enheten för geriatrik och Centrum för ben- och artritforskning, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs

Läs mer

Behandling av benskörhet för att förebygga frakturer

Behandling av benskörhet för att förebygga frakturer Behandling av benskörhet för att förebygga frakturer Mattias Lorentzon Professor, specialistläkare Centrum för ben- och artritforskning, Sahlgrenska akademin och osteoporosmottagningen,sahlgrenska Mölndal,

Läs mer

Nya nationella riktlinjer för f Osteoporos

Nya nationella riktlinjer för f Osteoporos Nya nationella riktlinjer för f Osteoporos Socialstyrelsens nationella riktlinjer om rörelseorganens relseorganens sjukdomar, 2012 Mattias Lorentzon Docent, specialistläkare Centrum för ben- och artritforskning,

Läs mer

Brottförebyggande verksamhet

Brottförebyggande verksamhet Brottförebyggande verksamhet Utredning, och behandling av osteoporos Danderyd 2014-10-24 Mats Palmér Endokrinologiska kliniken KS-Huddinge Incidens - konsekvenser Totalt 70000 osteoporosrelaterade frakturer

Läs mer

Att förebygga brott Nationella riktlinjer för osteoporos

Att förebygga brott Nationella riktlinjer för osteoporos Att förebygga brott Nationella riktlinjer för osteoporos Mellansvenskt läkemedelsforum Västerås 2014 02 06 Mats Palmér Endokrinologiska kliniken KS Huddinge alternativ rubrik Vådan av att halka på ett

Läs mer

Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures NEJM 354;7 Feb 16, 2006

Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures NEJM 354;7 Feb 16, 2006 Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures NEJM 354;7 Feb 16, 2006 Women s Health Initiatve(WHI)-studien (primärpreventionsstudie) 36.282 friska postmenopausala kvinnor medelålder

Läs mer

För terapigrupp osteoporos: Anna Holmberg MD, PhD Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus

För terapigrupp osteoporos: Anna Holmberg MD, PhD Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus För terapigrupp osteoporos: Anna Holmberg MD, PhD Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus Karolina Engvall, Läkemedelsenheten, Region Skåne Beata Dudarenko, Rehabiliterings- och geriatriskt centrum,

Läs mer

Osteoporos och behandling

Osteoporos och behandling Osteoporos och behandling 2011-01-20 Kerstin Landin-Wilhelmsen Endokrinologisektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ålder 30 år Ålder 60 år Trabekulärt ben i kota Ålder 30 år Ålder 60 år Ålder 90 år

Läs mer

Osteoporos

Osteoporos Osteoporos 2014 09 01 Mats Palmér Endokrinologiska kliniken KS Huddinge Incidens konsekvenser Totalt 70000 osteoporosrelaterade frakturer per år Cirka 18000 höftfrakturer per år Morbiditet och mortalitet

Läs mer

D-vitamin. Näringsrekommendationer

D-vitamin. Näringsrekommendationer THE SAHLGRENSKA ACADEMY UNIVERSITY OF GOTHENBURG D-vitamin Näringsrekommendationer Elisabet Rothenberg, docent, dietist adjungerad lektor avdelningen för klinisk näringslära, Sahlgrenska universitetssjukhuset,

Läs mer

Benskörhet hur påverkar sol, hormoner och läkemedel? Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Osteoporosenheten Kliniken för reumatologi Falu lasarett 2011-02-02

Benskörhet hur påverkar sol, hormoner och läkemedel? Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Osteoporosenheten Kliniken för reumatologi Falu lasarett 2011-02-02 Benskörhet hur påverkar sol, hormoner och läkemedel? Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Osteoporosenheten Kliniken för reumatologi Falu lasarett 2011-02-02 DEFINITIONER AV OSTEOPOROS En reducerad mängd ben som

Läs mer

Sökord: osteoporos, frakturrisk, FRAX,

Sökord: osteoporos, frakturrisk, FRAX, Version: 1.0 Författare: Skapad: 2013-01- 09 Anna Holmberg Reviderad: 2013-05- 01 Kristina Åkesson Ortopediska kliniken Gäller tv, längst tom: 2014-12- 15 Karl- Gustav Thorngren Ansvarig: Magnus Eneroth

Läs mer

OSTEOPOROS & LÄKEMEDELSBEHANDLING. Kristina Åkesson Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus

OSTEOPOROS & LÄKEMEDELSBEHANDLING. Kristina Åkesson Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus OSTEOPOROS & LÄKEMEDELSBEHANDLING Kristina Åkesson Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus Syftet med osteoporos-behandling Förebygga nya frakturer Vem ska ha läkemedelsbehandling? De patienter

Läs mer

M Rörelseapparaten. M01 Antiinflammatoriska och antireuma- M01 tiska medel

M Rörelseapparaten. M01 Antiinflammatoriska och antireuma- M01 tiska medel M Rörelseapparaten M01 Antiinflammatoriska och antireuma- M01 tiska medel Fysisk aktivitet och träning vid artros Vid artros ger fysisk träning, oberoende av artrosgrad, minskad smärta och förbättrad fysisk

Läs mer

Effekterna av alendronat, denosumab och teriparatid på frakturrisk

Effekterna av alendronat, denosumab och teriparatid på frakturrisk Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Effekterna av alendronat, denosumab och teriparatid på frakturrisk och bentäthet hos postmenopausala kvinnor med osteoporos Tina Tisa Kaboudian Huvudområde:

Läs mer

D vitamin 2014 08 26. Rakit hos barn, osteomalaci hos vuxna

D vitamin 2014 08 26. Rakit hos barn, osteomalaci hos vuxna D vitamin 2014 08 26 Mats Palmér, docent, överläkare, Kliniken för endokrinologi, metabolism, diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset Expressen 13 januari 2013 Rakit hos barn, osteomalaci hos vuxna

Läs mer

Vitamin D and Calcium in women 65-71 years

Vitamin D and Calcium in women 65-71 years Vitamin D and Calcium in women 65-71 years Outcomes: In the supplemented group DECREASED risk of 2010 Any Fracture Any fracture (17%) Non-vert fracture (13%) Distal forearm (30%) Upper extremities (25%)

Läs mer

Osteoporos. Aase Wisten Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis Osteoporos 1

Osteoporos. Aase Wisten Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis Osteoporos 1 Osteoporos Aase Wisten Överläkare Geriatriskt kompetensbevis Osteoporos 1 Osteoporos den tysta epidemin Skandinaviska kvinnor har högst risk i världen för att drabbas av höftfraktur. I 50 årsåldern har

Läs mer

Osteoporos OCH D-vitamin

Osteoporos OCH D-vitamin Osteoporos OCH D-vitamin Maria Odén Uhrenius 150306 Margareta -49 Margareta -49 Remiss från VC osteoporos sambo, 5 vuxna barn, sjukpension efter bilolycka med whiplashskada röker 10 cig/d alkohol måttligt

Läs mer

OSTEOPOROS HÅKAN FUREMAN OMRÅDE MEDICIN ÖSTERSUNDS SJUKHUS

OSTEOPOROS HÅKAN FUREMAN OMRÅDE MEDICIN ÖSTERSUNDS SJUKHUS OSTEOPOROS HÅKAN FUREMAN OMRÅDE MEDICIN ÖSTERSUNDS SJUKHUS Definition av Osteoporos Minskad mängd benmassa Förändrad mikroarkitektur i benet Detta leder till minskad hållfasthet och ökad risk för fraktur.

Läs mer

D-vitaminbrist hos äldre på särskilt boende. Maria Samefors 2012-09-13

D-vitaminbrist hos äldre på särskilt boende. Maria Samefors 2012-09-13 D-vitaminbrist hos äldre på särskilt boende Maria Samefors 2012-09-13 D-vitamin Ett fettlösligt vitamin med hormonella egenskaper. 2 källor till D-vitamin: kost och solljus, varav solljus svarar för 90%

Läs mer

Jakob Skov Endokrinolog Medicinkliniken. D-vitamin

Jakob Skov Endokrinolog Medicinkliniken. D-vitamin Jakob Skov Endokrinolog Medicinkliniken D-vitamin Källor D-vitamin Endocrine Society Institute of Medicine Sundhedsstyrelsen (Danmark) (Socialstyrelsen) UpToDate Hyperkalcemi Internationella guidelines

Läs mer

ungdomar i en västsvensk population med IBD

ungdomar i en västsvensk population med IBD Nedsatt bentäthet thet hos barn och ungdomar i en västsvensk population med IBD Susanne Schmidt Örebro 2008-10 10-1616 Studiedesign (1) Samarbetsprojekt Göteborg-Borås Barn och ungdomar 5-19 år med IBD

Läs mer

Nytt VPP för Osteoporos i Östergötland

Nytt VPP för Osteoporos i Östergötland Nytt VPP för Osteoporos i Östergötland 13.00 13.05 Inledning» Ulf Rosenqvist/Göran Toss 13.05 13.20 Patofysiologi/Bakomliggande faktorer» Marta Vergara/Anna Spångeus 13.20 13.45 Diagnostik/DXA/FRAX/Frakturrisk»

Läs mer

Osteoporosutredning. Bentäthetsmätning. Röntgen bröst och ländrygg. Lab. Riskfaktorer. Hb, Vita, SR Ca, Kreat, Alb, ALP S-Vitamin D, PTH, TSH, elfores

Osteoporosutredning. Bentäthetsmätning. Röntgen bröst och ländrygg. Lab. Riskfaktorer. Hb, Vita, SR Ca, Kreat, Alb, ALP S-Vitamin D, PTH, TSH, elfores Osteoporosutredning Bentäthetsmätning Röntgen bröst och ländrygg Lab Hb, Vita, SR Ca, Kreat, Alb, ALP S-Vitamin D, PTH, TSH, elfores Riskfaktorer hälsotillstånd, livsstilsfaktorer, mediciner BEHANDLING

Läs mer

Regionalt vårdprogram. Handläggning av patienter med misstänkt osteoporosfraktur och behandling av osteoporos

Regionalt vårdprogram. Handläggning av patienter med misstänkt osteoporosfraktur och behandling av osteoporos Handläggning av patienter med misstänkt osteoporosfraktur och behandling av osteoporos 2016 Handläggning av patienter med misstänkt osteoporosfraktur och behandling av osteoporos 2016 ISBN 91-976391-6-8

Läs mer

perspektiv Endokrinsektionen Göteborg

perspektiv Endokrinsektionen Göteborg Vitamin D i ett bredare perspektiv p Anna G. Nilsson, Docent, Överläkare Endokrinsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg D 3 D 2 + D 3 Fauci et al, Harrison s Principles of Internal Medicine,

Läs mer

Osteoporos prevention, diagnostik och behandling En systematisk litteraturöversikt. SBUs slutsatser och sammanfattning

Osteoporos prevention, diagnostik och behandling En systematisk litteraturöversikt. SBUs slutsatser och sammanfattning Osteoporos prevention, diagnostik och behandling En systematisk litteraturöversikt. SBUs slutsatser och sammanfattning Osteoporos, benskörhet, är ett vanligt tillstånd i Sverige. Vid mätning av bentätheten

Läs mer

Behandling av osteoporos

Behandling av osteoporos Behandling av osteoporos Läkemedelsinformation på våra villkor Lena Jahnson medicinska kliniken USÖ,160511 Osteoporos Hälften av alla och var femte drabbas av lågenergifraktur 50 års ålder i Sverige Enligt

Läs mer

Vitamin D brist. Spelar det någon roll? Ylva Pernow Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Vitamin D brist. Spelar det någon roll? Ylva Pernow Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Vitamin D brist Spelar det någon roll? Ylva Pernow Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Vitamin D Vitamin D fysiologi Vitamin D & Immunsystemet Vad är optimal serum nivå? Vad är brist? Hur

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Vitamin D-receptorn (VDR)

Vitamin D-receptorn (VDR) D-vitamin Anne Björk Distriktsläkare Svartbäckens vårdcentral, Uppsala Norrländska läkemedelsdagar Umeå 2013-01-29 Anne Björk 2013-01-29 Anne Björk 2013-01-29 Hur får man i sig D-vitamin? Solen Maten Vitamintillskott

Läs mer

Vitamin D och Immunförsvaret. Linda Björkhem Bergman Överläkare ASIH Långbro Park Docent i Klinisk Farmakologi

Vitamin D och Immunförsvaret. Linda Björkhem Bergman Överläkare ASIH Långbro Park Docent i Klinisk Farmakologi Vitamin D och Immunförsvaret Linda Björkhem Bergman Överläkare ASIH Långbro Park Docent i Klinisk Farmakologi Linda Björkhem Bergman Överläkare ASIH Långbro Park Docent i Klinisk Farmakologi CV Forskning

Läs mer

Innehåll. Zoledronsyra (Aclasta). Karisoprodol (Somadril). Upphandlade vacciner. Äldrekort. REK-lista 2008. Läkemedelsgruppen

Innehåll. Zoledronsyra (Aclasta). Karisoprodol (Somadril). Upphandlade vacciner. Äldrekort. REK-lista 2008. Läkemedelsgruppen Innehåll Zoledronsyra (Aclasta). Karisoprodol (Somadril). Upphandlade vacciner. Äldrekort. REK-lista 2008. Zoledronsyra Aclasta Pagets sjukdom (2005). Förebyggande av frakturer hos kvinnor med postmenopausal

Läs mer

Brottförebyggande åtgärder och smärtlindring. Anna Holmberg MD, PhD, CCD Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Brottförebyggande åtgärder och smärtlindring. Anna Holmberg MD, PhD, CCD Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus, Malmö Brottförebyggande åtgärder och smärtlindring Anna Holmberg MD, PhD, CCD Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus, Malmö Jävsdeklaration Medlem av expertgrupp för zolendronate (Aclasta), Novartis.

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

D-vitaminbrist av betydelse för diabetesutveckling?

D-vitaminbrist av betydelse för diabetesutveckling? D-vitaminbrist av betydelse för diabetesutveckling? Claes-Göran Östenson Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Vitamin D Typ 1-diabetes Typ 2-diabetes Effekter av vitamin

Läs mer

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter hos kortisonbehandlade IBD patienter Dessa riktlinjer avser primär osteoporosprofylax hos IBD patienter som använder kortison. Vid klinisk misstanke om manifest osteoporos som t.ex. lågenergi frakturer

Läs mer

Osteoporos & Frakturprevention. Kristina Åkesson Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus Malmö Lund Universitet

Osteoporos & Frakturprevention. Kristina Åkesson Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus Malmö Lund Universitet Osteoporos & Frakturprevention Kristina Åkesson Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus Malmö Lund Universitet Höftfrakturförekomst Tillgång till bentäthetsmätare (DXA) Prioritet Osteoporos är

Läs mer

VÅRDPROCESSPROGRAM OSTEOPOROS 2011

VÅRDPROCESSPROGRAM OSTEOPOROS 2011 VÅRDPROCESSPROGRAM OSTEOPOROS 2011 Marta Vergara osteoporosenheten EM-kliniken Universitetssjukhuset i Linköping Uppdatering av patofysiologin Skelettet är uppbyggt av kortikalt och trabekulärt ben. Livslång

Läs mer

Osteoporos Patogenes, diagnostik, behandling

Osteoporos Patogenes, diagnostik, behandling Osteoporos Patogenes, diagnostik, behandling Östen Ljunggren Osteoporosenheten Akademiska sjukhuset Uppsala Osteoporos Patogenes, diagnostik, behandling 1. Lite om sjukdomspanoramat 2. Patogenes 3. Diagnostik

Läs mer

Bilaga II. Vetenskapliga slutsatser och skäl till positivt yttrande

Bilaga II. Vetenskapliga slutsatser och skäl till positivt yttrande Bilaga II Vetenskapliga slutsatser och skäl till positivt yttrande 5 Vetenskapliga slutsatser Övergripande sammanfattning av den vetenskapliga utvärderingen av Valebo och associerade namn (se bilaga I)

Läs mer

Läkemedelsanvändningen hos äldre: Exempel från SNAC-K. Kristina Johnell, docent Aging Research Center Karolinska Institutet

Läkemedelsanvändningen hos äldre: Exempel från SNAC-K. Kristina Johnell, docent Aging Research Center Karolinska Institutet Läkemedelsanvändningen hos äldre: Exempel från SNAC-K Kristina Johnell, docent Aging Research Center Karolinska Institutet Exempel 1 från SNAC-K Smärtbehandling hos äldre med och utan demens: en populationsbaserad

Läs mer

Osteoporos. Allmänt. Definition. osteoporos

Osteoporos. Allmänt. Definition. osteoporos Osteoporos osteoporos Bisfosfonat I första hand alendronsyra 1) Alendronat* ) risedronsyra 1) Risedronat* ) I andra hand zoledronsyra Aclasta** ) Kalcium och kalciumkarbonat Calcichew-D3 Spearmint D-vitamin

Läs mer

Vårdprogram för Osteoporos

Vårdprogram för Osteoporos VÅRDPROGRAM 1 (10) VÅRDFLÖDE FÖR OSTEOPOROSUTREDNING Ingen lågeneregifraktur FRAX-beräkning Lågenergifraktur i handled, överarm eller bäcken samt övriga lågenergifrakturer FRAX-beräkning Lågenergifraktur

Läs mer

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro Karin Manhem Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Överlevnad Blodtryck Överlevnad NEJ Blodtryck Överlevnad Blodtryck Blodtryck och

Läs mer

Behandling av osteoporos (benskörhet) för att förebygga benbrott

Behandling av osteoporos (benskörhet) för att förebygga benbrott Behandling av osteoporos (benskörhet) för att förebygga benbrott Sammanfattning Osteoporos kännetecknas av att skelettet blir skört och att skador i form av sprickor och brott (frakturer) lättare uppkommer.

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Kloka Listan 2013 Nytt terapiområde - brist på D-vitamin Upptag av kolekalciferol (D-vitamin)

Läs mer

Osteoporos OCH. D-vitamin. Maria Odén Uhrenius 141015

Osteoporos OCH. D-vitamin. Maria Odén Uhrenius 141015 Osteoporos OCH D-vitamin Maria Odén Uhrenius 141015 Margareta -49 Margareta -49 Remiss från VC osteoporos sambo, 5 vuxna barn, sjukpension efter bilolycka med whiplashskada röker 10 cig/d alkohol måttligt

Läs mer

REGISTER för SÄRSKILDA LÄKEMEDEL vid OSTEOPOROS START AV BEHANDLING FORMULÄR 1 GUIDE FÖR IFYLLNAD AV FORMULÄR OCH HANTERING AV DATA

REGISTER för SÄRSKILDA LÄKEMEDEL vid OSTEOPOROS START AV BEHANDLING FORMULÄR 1 GUIDE FÖR IFYLLNAD AV FORMULÄR OCH HANTERING AV DATA START AV BEHANDLING FORMULÄR 1 GUIDE FÖR IFYLLNAD AV FORMULÄR OCH HANTERING AV DATA Följande formuläret utgör underlag för inmatning i den webbaserade databasen. 1) Formulär 1 - Start av behandling 2)

Läs mer

Vitamin D. Olof Axler. Klinisk kemi, Malmö

Vitamin D. Olof Axler. Klinisk kemi, Malmö Vitamin D Olof Axler Klinisk kemi, Malmö 1822 Starkt och tydligt är solljusets effekt på rakit och med vilken hög frekvens som sjukdomen förekommer i tätbefolkade städer där gatorna är smala och dåligt

Läs mer

M RÖRELSEAPPARATEN. M01 Antiinflammatoriska och antireumatiska. Specifika antireumatiska medel

M RÖRELSEAPPARATEN. M01 Antiinflammatoriska och antireumatiska. Specifika antireumatiska medel M RÖRELSEAPPARATEN M01 Antiinflammatoriska och antireumatiska medel Icke-steroida antiinflammatoriska medel och acetylsalicylsyra (se avsnitt N02) är symtomatiska medel vid akut och kronisk smärta i rörelseorganen,

Läs mer

D-vitaminbehandling Tro och vetande

D-vitaminbehandling Tro och vetande D-vitaminbehandling Tro och vetande Mats Palmér Kliniken för endokrinologi, metabolism, diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset KS-Huddinge Bostadsort Ekerö Expressen 13 januari 2013 D-vitamin massmedia

Läs mer

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012. Systematisk riskvärdering, utredning och behandling vid fragilitetsfraktur Uppdatering

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012. Systematisk riskvärdering, utredning och behandling vid fragilitetsfraktur Uppdatering Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012 Systematisk riskvärdering, utredning och behandling vid fragilitetsfraktur Uppdatering Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Vetenskapligt underlag Bilaga

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Vetenskapligt underlag Bilaga Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Vetenskapligt underlag Bilaga 2 Förord Socialstyrelsen har i detta dokument samlat det vetenskapliga underlaget för Nationella riktlinjer för rörelseorganens

Läs mer

Nationella riktlinjer för god vård och omsorg

Nationella riktlinjer för god vård och omsorg Nationella riktlinjer för god vård och omsorg åååå Socialstyrelsens riktlinjearbete för osteoporos Hur dela? Faktagruppens arbete Mats Palmér Endokrinologiska kliniken KS-Huddinge Faktagruppsordförande

Läs mer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2012-09-28 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Vilken P2Y12-hämmare till vilken patient? Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 4-6 maj, 2011, Örebro

Vilken P2Y12-hämmare till vilken patient? Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 4-6 maj, 2011, Örebro Vilken P2Y12-hämmare till vilken patient? Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 4-6 maj, 2011, Örebro Peter Eriksson Hjärtcentrum Norrlands universitetssjukhus, Umeå Intressekonflikt: Föreläsningar för AstraZeneca

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-06-07

BESLUT. Datum 2010-06-07 BESLUT 1 (6) Datum 2010-06-07 Vår beteckning SÖKANDE Eli Lilly Sweden AB Box 721 169 27 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

D-vitamin 2014-08-26. Mats Palmér, docent, överläkare, Kliniken för endokrinologi, metabolism, diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset

D-vitamin 2014-08-26. Mats Palmér, docent, överläkare, Kliniken för endokrinologi, metabolism, diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset D-vitamin 2014-08-26 Mats Palmér, docent, överläkare, Kliniken för endokrinologi, metabolism, diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset Expressen 13 januari 2013 Rakit hos barn, osteomalaci hos vuxna

Läs mer

Vad ör Osteoporos? Maria Åkesson. Osteoporos. PreBio NutritionsGrupp. Osteoporos en av våra vanligaste folksjukdomar. Definitioner

Vad ör Osteoporos? Maria Åkesson. Osteoporos. PreBio NutritionsGrupp. Osteoporos en av våra vanligaste folksjukdomar. Definitioner Etablerad sedan 1992 Maria Åkesson Nutritionist PreBio NutritionsGrupp Arbetar med utbildning, utveckling mm inom kost och hälsa. Uppdragsgivare: kommuner, landsting, universitet och högskolor, livsmedels-

Läs mer

Osteoporos. Nedan följer en kondenserad faktatext om osteoporos samt fyra patientfall.

Osteoporos. Nedan följer en kondenserad faktatext om osteoporos samt fyra patientfall. Osteoporos Instruktion Nedan följer en kondenserad faktatext om osteoporos samt fyra patientfall. Till varje fall hör tre olika svarsalternativ. Läs igenom faktatexten. Diskutera sedan igenom fallen och

Läs mer

Livsstilens betydelse En del av ökningen kan tillskrivas en ökande andel äldre i befolkningen. En del beror sannolikt på vår ändrade livsstil.

Livsstilens betydelse En del av ökningen kan tillskrivas en ökande andel äldre i befolkningen. En del beror sannolikt på vår ändrade livsstil. Kapitel Bakgrund (benskörhet) yttrar sig ofta som fraktur vid obetydlig påfrestning på skelettet. Tidig identifiering av riskpersoner, framförallt patienter med förstagångsfraktur, och adekvat behandling

Läs mer

2012-03-05. AUP (SEK) XGEVA Injektionsvätska, 120 mg Injektionsflaska 537305 3115,50 3225,00. Namn Form Styrka Förp.

2012-03-05. AUP (SEK) XGEVA Injektionsvätska, 120 mg Injektionsflaska 537305 3115,50 3225,00. Namn Form Styrka Förp. 2012-03-05 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Amgen AB Box 706 169 27 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel ska

Läs mer

D-vitamin vad gäller idag?

D-vitamin vad gäller idag? D-vitamin vad gäller idag? Mats Palmér, docent, överläkare, Kliniken för endokrinologi, metabolism, diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset Bostadsort Ekerö Rakit hos barn, osteomalaci hos vuxna D-vitaminbrist

Läs mer

Vård vid rörelseorganens sjukdomar

Vård vid rörelseorganens sjukdomar Nationella riktlinjer Utvärdering Vård vid rörelseorganens sjukdomar Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Osteoporos & Fragilitetsfrakturer Epidemiologi, utredning och behandling

Osteoporos & Fragilitetsfrakturer Epidemiologi, utredning och behandling Osteoporos & Fragilitetsfrakturer Epidemiologi, utredning och behandling Ortopedi Termin 8, december 2014 Kristina Åkesson Ortopediska kliniken SUS 1. Hur många osteoporosfrakturer sker varje år I Sverige?

Läs mer

Kan träning ge god rörlighet och förebygga höftfraktur?

Kan träning ge god rörlighet och förebygga höftfraktur? Kan träning ge god rörlighet och förebygga höftfraktur? Sammanfattning av Daniel Albertssons avhandling Hip fracture prevention by screening and intervention of elderly women in Primary Health Care. Foto:

Läs mer

Vitamin D och kalcium för att förebygga frakturer

Vitamin D och kalcium för att förebygga frakturer Vitamin D och kalcium för att förebygga frakturer sbu kommenterar kommentar och sammanfattning av utländska medicinska kunskapsöversikter 9 juni 2015 www.sbu.se/2015_05 Osteoporos (benskörhet) är ett vanligt

Läs mer

VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS NVS

VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS NVS VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS NVS Utredning och behandlingsrekommendationer baseras på Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer 2012. Definition osteoporos (WHO 1994) Systemisk skelettsjukdom hos män och kvinnor

Läs mer

Biverkningar vid endokrin behandling vid bröstcancer

Biverkningar vid endokrin behandling vid bröstcancer Biverkningar vid endokrin behandling vid bröstcancer Antonis Valachis ST läkare Onkologkliniken Sörmland Eskilstuna Mars 2012 Översikt När använder man endokrinbehandling? Typer och verkningsmekanism av

Läs mer

Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Insulinbehandling - typ 2 diabetes och typ 1 diabetes MEDELLÅNGVERKANDE HUMANINSULIN Nytt insulin

Läs mer

Livmodercancer, solvanor och vitamin-d. Elisabeth Epstein KK, Skånes Universitessjukhus, Lund

Livmodercancer, solvanor och vitamin-d. Elisabeth Epstein KK, Skånes Universitessjukhus, Lund Livmodercancer, solvanor och vitamin-d Elisabeth Epstein KK, Skånes Universitessjukhus, Lund Översikt Resultat från stor sydsvensk kohortstudie Risk att utveckla livmodercancer i relation till solvanor,

Läs mer

PREVENTIVA ÅTGÄRDER MOT OSTEOPOROS OCH OSTEOPOROSRELATERADE FRAKTURER

PREVENTIVA ÅTGÄRDER MOT OSTEOPOROS OCH OSTEOPOROSRELATERADE FRAKTURER Hälsa och samhälle PREVENTIVA ÅTGÄRDER MOT OSTEOPOROS OCH OSTEOPOROSRELATERADE FRAKTURER EN LITTERATURSTUDIE JOHANNA FALK HANAN KLEINE Examensarbete i omvårdnad Nivå 61-90 p Sjuksköterskeprogrammet Januari

Läs mer

Vad skulle vi kunna fråga om mat och måltider?

Vad skulle vi kunna fråga om mat och måltider? Vad skulle vi kunna fråga om mat och måltider? Anja Saletti, projektledare, Klinisk nutrition och metabolism, Uppsala universitet anja.saletti@pubcare.uu.se Faktorer som påverkar intag och ätande Funktion

Läs mer

Information till patienter som använder. Aclasta vid osteoporos

Information till patienter som använder. Aclasta vid osteoporos Information till patienter som använder Aclasta vid osteoporos Denna broschyr vänder sig till dig som behandlas med Aclasta för osteoporos med ökad risk för frakturer. Läs texten noggrant för den innehåller

Läs mer

Osteoporos ur e* ortopediskt perspek.v. Andreas O*o, ST- läkare, Ortopediska kliniken i Karlstad

Osteoporos ur e* ortopediskt perspek.v. Andreas O*o, ST- läkare, Ortopediska kliniken i Karlstad Osteoporos ur e* ortopediskt perspek.v Andreas O*o, ST- läkare, Ortopediska kliniken i Karlstad Disposi.on Osteoporosfrakturer och frakturkarriär Hö@frakturer Hö@frakturer i Värmland 2014 Sekundär frakturpreven.on

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Tidig intervention vid typ-2 diabetes nya insikter från ADA och EASD 2015 en personlig reflektion

Tidig intervention vid typ-2 diabetes nya insikter från ADA och EASD 2015 en personlig reflektion Tidig intervention vid typ-2 diabetes nya insikter från ADA och EASD 2015 en personlig reflektion Magnus Löndahl överläkare Endokrinologen Skånes Universitetssjukhus En bild fr Hur bör vi använda behandlingsriktlinjer?

Läs mer

Vad innebär individualiserad behandling för äldre med typ 2-diabetes i praktiken?

Vad innebär individualiserad behandling för äldre med typ 2-diabetes i praktiken? Vad innebär individualiserad behandling för äldre med typ 2-diabetes i praktiken? CARL JOHAN ÖSTGREN Intressekonflikt Konsultuppdrag och föreläsningar för: AstraZeneca, BMS, NovoNordisk, MSD, Lilly, SanofiAventis,

Läs mer

BEHANDLING vid Alzheimers sjukdom, teori och praktik

BEHANDLING vid Alzheimers sjukdom, teori och praktik BEHANDLING vid Alzheimers sjukdom, teori och praktik Svenska demensdagarna 19-20 MAJ 2016 Åsa Wallin Överläkare, MD, PhD Verksamhetschef Minneskliniken, Malmö Skånes universitetssjukhus Demensvården i

Läs mer

Teriparatid - ett specialistpreparat för kvinnor med uttalad osteoporos

Teriparatid - ett specialistpreparat för kvinnor med uttalad osteoporos Läkemedel: teriparatid (Forsteo) Företag: Eli Lilly Godkänt för försäljning: 2003-06-10 Utlåtande från expertgruppen för endokrinologi Injektionsbehandling med teriparatid (Forsteo) innebär en ny anabol

Läs mer

Arkiverad. Behandling av osteoporos Bakgrundsdokumentation. Hur definieras hög risk för fraktur? Vem bör få behandling för osteoporos?

Arkiverad. Behandling av osteoporos Bakgrundsdokumentation. Hur definieras hög risk för fraktur? Vem bör få behandling för osteoporos? Bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken Bakgrundsdokumentation är författarens enskilda manuskript. Budskapet i dessa delas därför inte alltid av expertgruppen i sin helhet. Hur definieras

Läs mer

M Rörelseapparaten. M01 Antiinflammatoriska och antireumatiska. Specifika antireumatiska medel

M Rörelseapparaten. M01 Antiinflammatoriska och antireumatiska. Specifika antireumatiska medel M Rörelseapparaten M01 Antiinflammatoriska och antireumatiska medel Icke-steroida antiinflammatoriska medel och acetylsalicylsyra (se avsnitt N02) är symtomatiska medel vid akut och kronisk smärta i rörelseorganen,

Läs mer

Äldres läkemedelsbehandlingl

Äldres läkemedelsbehandlingl Äldres läkemedelsbehandlingl Äldre patienter behandlas oftast med utgångspunkt från n studier påp personer

Läs mer

bröstcancer 54 onkologi i sverige nr 1 17

bröstcancer 54 onkologi i sverige nr 1 17 bröstcancer 54 onkologi i sverige nr 1 17 Monoklonal antikropp minskar risken för återfall i HR-positiv bröstcancer Behandling med den monoklonala antikroppen denosumab till bröstcancerpatienter som under

Läs mer

Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat?

Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat? Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat? Carl-Erik Flodmark 1 Docent i Pediatrik vid Lunds universitet Barnmedicin Skånes Universitetssjukhus 2015-01-05 Företräder ej Socialstyrelsen eller

Läs mer

lokalt vårdprogram för hälso- och sjukvården i Södra Älvsborg Dokumentnamn: Osteoporos

lokalt vårdprogram för hälso- och sjukvården i Södra Älvsborg Dokumentnamn: Osteoporos 200--3 Lokalt vårdprogram för personal i hälso- och sjukvården inom vårdsamverkan ReKo sjuhärads område Sidan av 200--3 Innehållsförteckning Inledning/Syfte... 4 Kapitel - Vårdstandard... 5 Definition

Läs mer

Tarmflorabakterier och D-vitamin viktiga byggstenar för vår hälsa

Tarmflorabakterier och D-vitamin viktiga byggstenar för vår hälsa Tarmflorabakterier och D-vitamin viktiga byggstenar för vår hälsa Mjölksyrabakterierna Lactobacillus acidophilus NCFM och Bifidobacterium Lactis Bi-7 utgör tillsammans med D-vitamin viktiga beståndsdelar

Läs mer

Osteoporos behandlingsriktlinjer för C-län Godkänt av: Östen Ljunggren, professor internmedicin AS

Osteoporos behandlingsriktlinjer för C-län Godkänt av: Östen Ljunggren, professor internmedicin AS Förvaltning: Alla Verksamhet/division: Alla ID.nr Titel: Osteoporos behandlingsriktlinjer för C-län Godkänt av: Östen Ljunggren, professor internmedicin AS Kategori: Skapat av: Granskad av: Reviderat av:

Läs mer

Kosttillskott. Fotbollskonferens 2015 01 16. Professor em. Björn Ekblom Åstrandslaboratoriet GIH, Stockholm

Kosttillskott. Fotbollskonferens 2015 01 16. Professor em. Björn Ekblom Åstrandslaboratoriet GIH, Stockholm 1 Kosttillskott Fotbollskonferens 2015 01 16 Professor em. Björn Ekblom Åstrandslaboratoriet GIH, Stockholm Problembild Miljardindustri med intensiv marknadsföring Vetenskapliga underlaget? Känslor - kändisar

Läs mer

NSAID är diklofenak farligare?

NSAID är diklofenak farligare? NSAID är diklofenak farligare? Christer Lundin 2012-05-02 Ja! Ja Disposition Bakgrund Aktuella studier Mekanismer Konsumtion i ÖLL Rekommendationer Bakgrund Det är känt att behandling med specifika cox

Läs mer

Kalciumrubbningar. Kursen 2014-09-02. Mats Palmér Endokrinologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Kalciumrubbningar. Kursen 2014-09-02. Mats Palmér Endokrinologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Kalciumrubbningar Kursen 2014-09-02 Mats Palmér Endokrinologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge PTH och kalcium Hyperkalcemi Fall 67-årig kvinna 67-årig skild kvinna med två vuxna barn.

Läs mer

Läkemedelsbulletinen Utgiven av Läkemedelsrådet Region Skåne

Läkemedelsbulletinen Utgiven av Läkemedelsrådet Region Skåne nr 7 september 2012 Läkemedelsbulletinen Utgiven av Läkemedelsrådet Region Skåne Nya riktlinjer för osteoporosbehandling De senaste åren har osteoporos och osteoporosfrakturer alltmer hamnat i fokus. Trots

Läs mer

Barn och ungdomars Vitamin D-status

Barn och ungdomars Vitamin D-status Barn och ungdomars Vitamin D-status vid inskrivning på Rikscentrum Barnobesitas Kerstin Ekbom Leg ssk, Med Dr Kort sammanfattning vitamin D Vitamin-D D2 (ergokalciferol, förekommer i vissa svampar) D3

Läs mer

Högt blodtryck. Åderlåtning i Landeryd/Hylte

Högt blodtryck. Åderlåtning i Landeryd/Hylte Högt blodtryck Åderlåtning i Landeryd/Hylte 2 Bra källor att läsa om hypertoni Läkemedelskommitténs Terapirekommendationer 2014 Nya riktlinjer från Läkemedelsverket 2014 som kommer senast i början av hösten,

Läs mer

Arbetsdokument: Rekommendation om screening för tjock- och ändtarmscancer

Arbetsdokument: Rekommendation om screening för tjock- och ändtarmscancer Arbetsdokument: Rekommendation om screening för tjock- och ändtarmscancer Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning. Dokumentet har använts som underlag vid bedömning av screening för

Läs mer

God mat för äldre 140923. Elisabet Rothenberg, docent, biträdande professor Högskolan Kristianstad elisabet.rothenberg@hkr.se

God mat för äldre 140923. Elisabet Rothenberg, docent, biträdande professor Högskolan Kristianstad elisabet.rothenberg@hkr.se God mat för äldre 140923 Elisabet Rothenberg, docent, biträdande professor Högskolan Kristianstad elisabet.rothenberg@hkr.se Allt fler äldre De närmaste 10 åren kommer 65+ att öka med 24% Till 2050 är

Läs mer