Nordisk Kriminologi, 28(1) 2002 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, februari 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordisk Kriminologi, 28(1) 2002 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, februari 2002"

Transkript

1 Nordisk Kriminologi, 28(1) 2002 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, februari 2002 Innehåll Sid Från Sekretariatet 3 NSfK s forskarseminarium 2002 i Stockholm preliminärt program 4 NSfK s forskarseminarium 2002 i Stockholm anmälningsblankett 6 European Society of Criminology Conference 2002, Call for papers 9 Resebrev 15 Kriminologiska och kriminalpolitiska nyheter - Danmark 18 - Finland 30 - Grönland 35 - Island 38 - Norge 42 - Sverige 51 1

2 NSfK ISSN Nordisk Kriminologi utges 3 gånger per år av Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi. Redaktör: Tryck: Joachim Enkvist Hakapaino Oy Inlägg till Nordisk Kriminologi, beställningar av nyhetsbrevet, adressändringar m.m. sänds till sekretariatet i Helsingfors. De synpunkter, som presenteras i signerade artiklar, står inte nödvändigtvis i överensstämmelse med Rådets uppfattning. Manusstopp för Nordisk Kriminologi 28(2) är den 1 juni Manusstopp för Nordisk Kriminologi 28(3) är den 1 oktober Manusstopp för Nordisk Kriminologi 29(1) är den 1 februari

3 Från sekretariatet Bästa läsare, Forskarseminarium 2002 NSfK s forskarseminarium som har temat Perspektiv på våld arrangeras i Stockholm/Skeviks Gård maj Preliminärt program och ansökningsblankett finns tryckta på omstående sidor; de som ansöker påminns samtidigt om möjligheten att göra inlägg. Sista ansökningsdatum är 1 april Den som har för avsikt att hålla en presentation har förtur vid valet av deltagare. Rådsmöte 2002 Rådet håller sitt årliga möte mars 2002 i Köpenhamn. På mötet tar man bland annat ställning till de ansökningar om ekonomiskt stöd till projekt o.dyl., vilka inkommit till Sekretariatet. De som ansökt om stöd kan förvänta sig att få ett skriftligt meddelande om beslutet i början av april månad Personalförändringar Danmarks kontaktsekreterare Anne-Stina Sørensen har avsagt sig uppgifterna som kontaktsekreterare vid årsskiftet. Vi på sekretariatet vill härmed rikta ett stort tack till Anne-Stina, och samtidigt hälsa hennes efterföljare Jesper Stecher hjärtligt välkommen till organisationen. 3

4 NSfK NSfK s forskarseminarium 2002 Preliminärt program 4 Perspektiv på våld Skeviks Gård, Stockholm maj 2002 Skeviks Gård ligger vid Skeviken på Värmdölandet cirka 25 kilometer öster om Stockholms centrum (se gärna Skevik Gårds hemsida Dag I: Torsdag 23 maj Ca: 14:00- Ankomst och registrering och lättare lunch 16:00-16:15 Välkomsttal 16:15-17:45 Plenum 1: Tillbakablickar Jukka Kekkonen (Finland) Flemming Balvig (Danmark) 19:00- Middag Dag II: Fredag 24 maj 08:00-09:00 Frukost 09:00-10:30 Plenum 2: Föreställningar om våld och offer Hedda Giertsen (Norge) Eva Tiby (Sverige) 10:30-11:00 Kaffepaus 11:00-12:30 Plenum 3: Definitioner av våld och våld i ett komparativt perspektiv Malin Åkerström (Sverige) Thoroddur Bjarnason (Island) 13:00-14:00 Lunch 14:00-16:00 Parallella arbetsseminarium 16:00-16:30 Kaffepaus 16:30-18:30 Parallella arbetsseminarium 20:00 Grillfest

5 Dag III: Lördag 25 maj 08:00-09:00 Frukost 09:00-10:30 Plenum 4: Genusperspektiv Annika Snare (Danmark) James Messerschmidt (USA) 10:30-11:00 Kaffepaus 11:00-12:30 Plenum 5: Händelserna i anslutning till EUtoppmötet i Göteborg (Talare ej klart) 13:00-14:00 Lunch 14:00-15:15 Temadiskussion kring perspektiv på våld 16:00- Utflykt 20:00- Bankett Dag IV: Söndag 26 maj 08:00-09:00 Frukost 09:00-10:15 Arbetsseminarium kring aktuell forskning 10:15-10:45 Kaffepaus 10:45-11:30 Avslutande kommentarer Ca: 12:00- Avfärd Skevik med buss *Ett mer utförligt program kommer senare. Vissa ändringar i programmet kan komma att göras. 5

6 NSfK Anmälan: Perspektiv på våld Skeviks Gård, Stockholm maj 2002 Blanketten (s. 6-8) ifylles och skickas till NSfK s sekretariat i Finland (se nyhetsbrevets omslag). Anmälan skall vara sekretariatet tillhanda senast den 1 april De som till sin anmälan även bifogar ett abstrakt och därmed har för avsikt att göra en presentation får förtur. De deltagare som inte bidrar med en presentation måste ändå skriva en reserapport (1-2s.). Anmälan, om den godkännes, är bindande. Namn/titel: Adress: Anmälningsblankett NSfK s forskarseminarium 2002 Telefon: Fax: Underskrift: Särskilda önskemål/behov avseende kost: Nej Ja (ange vad) 6

7 Det finns endast ett begränsat antal enkelrum och för att rumsindelningen ska lösas på bästa möjliga sätt underlättas detta genom att Ni lämnar önskemål på följande: Jag kan tänka mig att dela rum Eventuellt förslag på rumskamrat Särskilda önskemål vad gäller vistelsens längd (OBS! Gäller endast långväga deltagare!) Jag önskar extra logi natten mellan: maj maj Morgonflyg (23.5) från Norge (SK 490, avg. 11:00), Danmark (SK 408, avg. 11:05), Island (Icelandair, avg. 07:40) och Finland (AY 655, avg. 12:10) har reserverats. Flyg från Grönland Önskvärt är att deltagarna anländer i en samlad trupp, pga grupprabatten. Vi kommer tillbaka på söndag eftermiddag. Svenskarna ombedes kontakta Lotta Petterson eller Jenny Karlsson. Jag reser med flyg bokat av NSfK Jag önskar organisera min egen resa I första hand förväntas deltagarnas respektive arbetsgivare betala resan. Om detta ej är möjligt går det att ansöka om resestöd från NSfK. Jag ansöker om resestöd från NSfK: Ja Nej Observera att NSfK inte tecknar individuella försäkringar. 7

8 NSfK Presentation: Presentation kan göras på något av de skandinaviska språken eller engelska. Tidsramen för den muntliga presentationen är 20 min. Bidraget levereras till sekretariatet i elektronisk form (5-10 sidor, samt 20 linjers resumé) senast På forskarseminariet finns även möjlighet att presentera aktuell forskning som inte direkt anknyter till perspektiv på våld. Rapport med samtliga bidrag förväntas bli publicerat i augusti Jag har ej för avsikt att göra en presentation. Jag har för avsikt att göra en presentation och bifogar ett abstrakt. Titel/tema på presentation: Nedanstående punkter är tänkta som inspiration till och förslag på olika perspektiv på våld: Våld i ett komparativt perspektiv Våldsforskning och metodfrågor (anmälningsbenägenhet, avgränsningar mm) Förståelsen av olika former av våld t.ex. divisionen mellan den privata och den offentliga sfären Hur vi försöker förebygga och bekämpa våld, olika typer av reaktioner och förebyggande åtgärder Panik och olika realiteter av våld i samhället och världen i övrigt Offerperspektiv på olika nivåer Media: dess påverkan och betydelse för vår uppfattning av olika typer av våld, mediarepresentationer av våld Strukturellt våld Våld i ett historiskt perspektiv Gängvåld Terroristvåld 8

9 European Society of Criminology CALL FOR PAPERS Conference 2002 Toledo, Spain, September 5-7, 2002 Theme: European Criminology: Sharing Borders, Sharing a Discipline After a successful first annual conference in Lausanne, Switzerland, the ESC is pleased to announce its call for papers for the second annual conference to be held in Toledo, Spain from September 5-7, The European Society of Criminology was founded in 2000 with the following aims: To bring together in Europe, persons actively engaged in research, teaching and/or practice in the field of Criminology To foster criminological scholarship, research, education and training To encourage scholarly, scientific and practical exchange and cooperation among criminologists in Europe and elsewhere To serve as a forum for the dissemination of criminological knowledge at the European level. We look forward to your participation in the conference and hope to see you in Toledo! ESC President Conference Organiser: Programme Chair: Josine Junger-Tas Cristina Rechea Alberola Rosemary Barberet University of Leiden Unidad de Criminología Scarman Centre Meijersinstitute Facultad de Derecho University of Leicester Parsifalstraat 9 Universidad de Castilla-La Mancha 154 Upper New Walk 2555 WG Den Haag Albacete, SPAIN LE1 7QA Leicester, UK The Netherlands Tel Ext Tel Fax: Fax: Fax:

10 NSfK Conference website: Procedures: 1. Submission of abstracts You are welcome to submit an abstract for either a panel session presentation, an entire panel session (no more than four papers for a 1.5 hour time slot) or a poster presentation. Poster presentations will take place on the afternoon of September 5 th, Panel sessions will be scheduled throughout the three days of the conference; therefore, participants should plan on attending the entire conference. Only two presentations per person are permitted. Presentations should deal with the results of recently completed or ongoing research, including policy analysis. For panel sessions, please send a 100 word abstract for each presentation to the appropriate theme chair listed below, either by post, fax or by May 2, Your abstract should be accompanied by your personal details: name, affiliation, full address, telephone, fax and . You will receive confirmation of the receipt of your abstract from the theme chair. If you are in doubt as to whom your abstract should be sent, please send it to the programme chair, Rosemary Barberet (contact details listed above). For poster sessions, please send your abstract and details directly to Rosemary Barberet (contact details listed above). 2. Conference registration All presenters will receive confirmation and a conference registration mailing before June 1 st, 2002 and must register for the conference by July 1 st, Registration fees have been set as the following: Before July 1 st, 2002 After July 1 st, 2002 Non ESC Members 150 euros 200 euros Non ESC Members (students) 100 euros 150 euros ESC Members 100 euros 150 euros ESC Members (students) 60 euros 100 euros 10

11 The fee for the conference includes a welcoming reception on the evening of September 4 th, all coffee breaks, a dinner banquet and conference documentation. 3. ESC Membership ESC conference participants may wish to consider joining the ESC since a discount applies to ESC members if the fee is paid by July 1 st, 2002, as specified above in Registration fees. Membership enquiries may be directed to: Martin Killias School of Forensic Science and Criminology University of Lausanne CH-1015 Lausanne, SWITZERLAND Fax: , 4. Hotel Reservations Although arrangements have been made for sufficient hotel rooms in Toledo, conference participants will need to reserve their rooms before the end of May, Toledo is a popular city for tourists, September is still prime tourist season, and hotel availability in the city centre is especially prized. Information regarding hotel reservations will be available on the ESC website in January. 5. Participants from EU Applicant States An application has been made to the EU for travel, accommodation and meal grants for participants from EU applicant states. Please contact Cristina Rechea Alberola, Conference Organiser at to be kept informed about this possibility. Programme Themes for Panel Sessions Include: A. Current Trends in Theory and Research - Crime Trends and Cross-National Comparisons (chair: Marcelo F. Aebi, Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, Universidad de Sevilla, Facultad de Informática y Estadística, Avda. Reina Mercedes s/n, Sevilla, SPAIN, Tel.: , Fax: , 11

12 NSfK - Theory Development on Causes of Crime (chair: Maria Angeles Luengo, Facultad de Psicología, Departamento de Psicología Clinica y Psicobiología, Universidad de Santiago de Compostela, Campus Universitario Sur, Santiago de Compostela, SPAIN, Tel.: Ext , Fax: , - Developmental Approaches in Criminology (chair: Michel Born, Ecole de Criminologie, Faculté de Psychologie, Université de Liège, B33 Sart Tilman, B4000 Liège BELGIUM, tel , fax , - Communities and Crime (chair: Uberto Gatti, Section of Criminology and Forensic Psychiatry, University of Genoa, Via De Toni 12, Genoa, ITALY, Tel.: , Fax: , - Political Transitions and Crime (chair: Beata Gruszczynska, Warsaw University (IPSiR, Department of Criminology), ul. Podchorazych 20, Warsaw, Poland, Tel.: (48-22) , Fax: (48-22) , - Historical Criminology (chair: Thomas Gilly, 61 rue du Faubourg St. Martin, Paris FRANCE, Tel.: , Fax: , - Research Methods in Criminology (chair: Andromachi Tseloni, Department of Sociology, Aegean University, Limnou 1 & Archipelagous, Mytilene , GREECE, Tel.: , Fax: , - White Collar Crime, Corruption and Organised Crime (chair: Sabrina Adamoli, TRANSCRIME, University of Trento, Via Inama 5, Trento ITALY, Tel.: , Fax: , - Violent Crime (chair: Juan Medina, Department of Social Policy and Social Work, University of Manchester, Williamson Building, Oxford Road, M19 9PL Manchester, UK, Tel.: , Fax: , - Treatment Methods of Criminal Behaviour (chair: Santiago Redondo Illescas, Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento, Psicológicos, Facultad de Psicología, Universidad de Barcelona, Passeig de la Vall d'hebron, 171, Barcelona, SPAIN, Tel.: , Fax: , - The Politics of Punishment and Sentencing (chair: Elena Larrauri, Facultad de Derecho, Universidad Autonoma de Barcelona, Bellaterra, Barcelona, SPAIN, Tel or , Fax: , - Economics of Crime (chair: Amor Díez-Ticio, Dpto. De Estructura e Historia, Económica y Economía Pública, Facultad de Derecho, Univ. de Zaragoza, Calle Pedro Cerbuna, 12, Zaragoza, SPAIN, Tel.: , Fax: , - Gender and Crime (chair: Loraine Gelsthorpe, Institute of Criminology, University 12

13 of Cambridge, 7 West Road, Cambridge, CB3 9DT UK, Tel.: or , Fax: , - Race, Ethnicity and Crime (chair: Ruth Chigwada Bailey, 98 Aldridge Avenue, Stanmore, Middlesex HA7 IDD, UK, Tel.: , Fax: , - Juvenile Crime (chair: Britta Kyvsgaard, Ministry of Justice, Slotsholmsgade 10, DK Copenhagen K. DENMARK, Fax: , Phone: , B. Research on Policy Issues - Crime and Public Policy (chair: Michael Tonry, Institute of Criminology, 7 West Road, Cambridge CB3 9DT, UK, Tel: , Fax: , - Crime Control and Prevention (chair: Christina Zarafonitou, Department of Sociology, Panteion University, 136 Syngrou Avenue, Athens, GREECE, Tel.: , Fax: , - Drugs, Alcohol and Crime (chair: Christine Wilkinson, Scarman Centre, University of Leicester, 154 Upper New Walk, LE1 7QA Leicester UK, Tel.: , Fax: , - Victimization and Fear of Crime (chair: Per Stangeland, Universidad de Málaga, Ed. de Investigación, Campus de Teatinos, Málaga, SPAIN, Tel.: , Fax: , - Criminal and Juvenile Justice (chair: Vicente Garrido, Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas, Universidad de Valencia, Avda. Blasco Ibañez, 32, Valencia, SPAIN, Tel.: , Fax: , - Policing and Social Justice (chair: Svetlana Stephenson, DFID Consultancy on Access to Justice and Human Rights in Russia, 37 Lower Dagnall Street, St Albans Herts AL3 4PX, UK, Tel./Fax: , - Prosecution and Courts (chair: Michael Kilchling, Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Department of Criminology, Guenterstalstr. 73, D Freiburg, Germany, Phone: , Fax: , - Sentencing, Corrections and Alternatives to Incarceration (chair: Roy Walmsley, Consultant to HEUNI and Associate of the International Centre for Prison Studies, 7 Stables End, Orpington, Kent, BR6 8PD, UK, Tel./Fax: , - Education and Training (chair: Rui Abrunhosa Gonçalves, Instituto de Educação e Psicologia, Universidade do Minho, 4700 Braga, PORTUGAL, Tel.: , Fax: , 13

14 NSfK ESC MEMBERSHIP/CONFERENCE REGISTRATION PAYMENT FORM Last name: First name:... Address:... Tel:..Fax:... VISA MASTERCARD EUROCARD Number of card: Expiration date: Fees: ESC memberships :.. (50 euros, 25 euros for student members) Conference registration fee:.. 14 Before July 1 st, 2002 After July 1 st, 2002 Non ESC Members 150 euros 200 euros Non ESC Members (students) 100 euros 150 euros ESC Members 100 euros 150 euros ESC Members (students) 60 euros 100 euros If you are paying by cheque please add 10 euros to compensate for bank processing fees. TOTAL AMOUNT :.. Signature : Please send to: European Society of Criminology, IPSC/BCH, UNIL, CH-1015 Lausanne, Switzerland Or fax to:

15 Resebrev The European Group for the Study of Deviance and Social Control s Steering Committe møte. Av Ragnhild Sollund (N), Karen Leander (S), Liv Os Stølan (D) och Païvi Honkatukia (F) I helgen ble det avholdt møte i European Groups Steering committee for å oppsummere fjorårets Europen Group konferanse i Venezia, og for å planlegge årets konferanse som vil finne sted i Krakow. Følgende land var representert på møtet: Italia, Tyskland, Polen, Litauen, Finland, Sverige, Danmark og Norge. På grunn av flyforsinkelser o.a. var hele gruppen først samlet sent fredag kveld, og selv om vi begynte å diskutere hva årets konferanse skal handle om fredag kveld, var det først lørdag morgen vi begynte det formelle møtet. Møtet ble holdt på Det juridiske fakultetet ved universitetet i Warsawa. Her diskuterte vi fremtidige konferanser, finansiering, gruppens struktur, websider og ikke minst det faktum at både European Group og European Society for Criminology vil avholde sine konferanser i 2003 i Finland. Som vanlig var det lange og engasjerte diskusjoner om utformingen av Call for paper, som er det viktigste som skjer på Steering Committee-møtet. Arbeidsprosessen foregår ved at vi først diskuterer hva som bør være konferansens tema. Deretter nedsettes en arbeidsgruppe som får i oppdrag å utarbeide et førsteutkast av Call for paper. På grunnlag av dette utkastet har vi så en diskusjon, hvor endringer foretas. Dette er arbeidsom prosess, hvilket kan illustreres ved at det endelige Call for paper til årets konferanse, pr ikke var klart da Steering Committe skiltes i Warsawa. Årets konferanse vil finne sted i Krakow fra 29.8 til , og konferansens tema vil blant annet reflektere visse endringer som har funnet sted som en følge av hendelsene En mindre gruppe, inkludert representantene fra Finland og Sverige, arbeidet også på søndag. 15

16 NSfK Report from Police researchers working group meeting at the University of Oslo 12-14/ By Lars Holmberg and Evy Frantzsen In October 2001 a working group meeting was held at Institutt for kriminologi og rettssosiologi in Oslo. The participants were 20 scholars within the field of police research from all 5 Nordic countries (see list below). The meeting received a generous support from the NSfK, for which we are very grateful. The meeting had three main goals. The first was to create a viable network between Nordic researchers, the second to provide the participants with knowledge of current research in the other Nordic countries, and the third was to explore the possibilities for future joint research. At the evaluation session that ended the seminar, the general impression was that all these three goals were accomplished partly because the meeting was held in English. In this report, we shall briefly discuss some of the topics discussed at the meeting. Previous and current research The proceedings showed that there is a wealth of previous and current research in the field of policing in the Nordic countries. In all countries (except Iceland where, up till now, only few studies on police have been carried out), the topic of community/proximity policing has held a prominent place, seconded by studies concerning ethical questions and police culture. Currently, a wealth of studies are under way, and topics include: Schengen and international police cooperation; police complaint systems, video surveillance and crime control; police and firearms; stress and policing; policing against drugs on the street level; relationships between citizens impression of police and their fear of crime; policing ethnic minorities; several studies on community policing and finally, several major studies on police culture. Cecilie Høigård is currently working on a report to the NSfK detailing the existing police research within the Nordic countries. Her report is expected in the summer of

17 Future research Cross-national and comparative research within this field is very limited, and many participants expressed a wish for more cooperation in the future. Most of the internationally recognized police research stems from Great Britain/USA, and it is obvious how ideas from these countries have influenced policing in the Nordic countries in spite of the obvious differences in the societies. It was the general opinion that future research cooperation between the Nordic countries might provide results that would be of interest in other parts of the world as well. Thus, the next meeting of the working group (see below) will be centred upon possibilities for future cross-national research. Future events The working group is open to all scholars active in the field of police research, and we are very interested in expanding the group. We maintain a mailing list that you can join by mailing The next working group meeting will probably be held in Iceland in the days leading up to the Nordic Sociological Congress August 15-17, If you are interested participating, or just want information, either contact Lars Holmberg, or one of the participants from your own country. List of participants Iceland: Margrét L. Gudmundsdóttir, Rannveig Thorisdóttir. Denmark: Evy Frantzsen, Regine Grytnes, Lars Holmberg. Sweden: Anders Green, Rolf Granér, Peter Lindstrøm. Finland: Heini Kainulainen, Timo Korander, Ilkka Leva, Marko Viitanen, Sirpa Virta. Norway: Liv Finstad, Cecilie Høigård, Stephen Karanja, Thomas Mathiesen, Heidi Mork-Lomell, Jon Strype, Gunnar Thomassen. 17

18 NSfK Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder fra Danmark Af kontaktsekretær Jesper Stecher Folketingsvalg og 11. september trækker spor Siden sidste nyhedsbrev er der sket ganske meget i Danmark, og som mere eller mindre direkte har fået og kan få indvirkning på både den kriminologiske og kriminalpolitiske virkelighed og debat. Dels blev der den 31. oktober 2001 udskrevet valg i Danmark. Dels har begivenhederne efter den 11. september været med til at sætte dagsordenen. Den 11. september medførte fremlæggelsen af en større antiterrorpakke fremsat umiddelbart før valget af den da siddende regering. Antiterrorpakken startede en heftig debat, især indenfor områderne af straffeloven, retsplejeloven, udleveringsloven og udlændingeloven og ikke mindst i forbindelse med etablerede frihedsrettigheder. Hovedtrækkene i antiterrorpakken var: Nye områder skulle kriminaliseres Politiet skulle have lettere adgang til oplysninger Udlevering til udlandet Det var også inden for disse områder valgkampen kom til at stå. Især påkaldte den hårde tone i udlændingedebatten sig stor bevågenhed. I de første 2 måneder efter den 11. september modtog Politiets Efterretningstjeneste (PET) 44 indberetninger fra politikredsene om "hændelser med racistisk baggrund". Til sammenligning var det samlede antal indberetninger året før 26. (Politiken, 12. december 2001). Efter valget den 20. november 2001 stod det klart, at Danmark havde fået et systemskifte og en ny højreregering bestående af Venstre og de Konservative. På baggrund af den kraftige kritik, der opstod i forbindelse med antiterrorpakken, fremsatte den nye regering en ny og mere "blød" antiterrorpakke bestående af i hovedtræk 3 lovforslag dækkende de samme områder. Pakken 18

19 førstebehandles i løbet af januar Nye områder, der kriminaliseres: - Penge (formuegoder) som politiet frygter skal bruges til at finansiere kriminalitet, skal kunne konfiskeres. Før kunne kun "genstande" konfiskeres. - Der skal indføres en særlig terrorparagraf og terrordefinition med straframme på indtil livstid. - Enhver støtte til terror skal kunne straffes med fængsel i op til 10 år, men det er ikke længere kriminelt i sig selv at være medlem af en terrororganisation. - Der indføres et forbud mod spredning af masseødelæg-gelsesvåben. Politiet får lettere adgang til oplysninger: - Teleselskaber og internetudbydere pålægges at registrere og opbevare dataoplysninger om brug af mobiltelefoner og internet i op til 1 år (For så vidt angår Teleselskaber gemmes log's pt. i 5 år eller mere, jf. Bogføringsloven), med henblik på at politiet kan få brug for oplysningerne. I det oprindelige forslag var grænsen op til 5 år. - Teleudbyderne forpligtes til at bistå politiet med at skaffe oplysninger - Politiet får adgang til at aflytte og skygge i sager om besiddelse af særligt farlige våben og eksplosivstoffer. - Politiet får lov til at aflæse registreringer i computere pr. fjerndistance og at installere programmer, der sladrer om alle indtastninger, der bliver gjort på den pågældende computer. - Politiets adgang til hemmelige ransagninger udvides. - Politiet kan i hastesager få udleveret dokumenter uden forudgående dommerkendelse. - Politiet får adgang til alarmcentralens nummerdatabase, der indeholder samtlige abonnenter i Danmark. Udlevering til udlandet: - Udleveringsloven ændres, så danske statsborgere kan udleveres til EUlande. Danskere skal også kunne udleveres til lande udenfor EU, hvis der er en særlig udleveringsaftale, eller hvis særlige forhold taler for det. 19

20 NSfK - En bestemmelse om, at Danmark ikke udleverer personer, hvis en forbrydelse er politisk motiveret, fjernes, når forbrydelsen er terror eller finansiering af terror. De tre lovforslag kan downloades på: L28: L32: L35: Debatten er dog så langt fra ovre. En udløber af debatten er blandt andet en åben høring om antiterrorpakken i Folketingets Landstingssal den 30. januar Under valgkampen sagde partiet Venstre, at der skulle tyndes ud i mængden af råd og nævn. I Statsministerens nytårstale begrundede den nye statsminister, Anders Fogh Rasmussen (V) dette med bl.a. at sige: "Vi tror på, at mennesker er bedst til selv at vælge. Vi behøver ikke eksperter og smagsdommere til at bestemme på vores vegne" "Befolkningen skal ikke længere finde sig i løftede pegefingre fra de såkaldte eksperter"... "I de senere år er der ved knopskydning skudt et sandt vildnis af statslige råd og nævn og institutioner op over alt. Mange af dem har udviklet sig til statsautoriserede smagsdommere, som fastslår, hvad der er godt og rigtigt på forskellige områder. Der er en tendens til eksperttyrrani, som risikerer at undertrykke den frie folkelige debat". Diskussionen om eksperternes magt eller mangel på samme florerer for tiden. I en artikel af Michael Seidelin (Politiken, 9. januar 2002), der behandler dette emne, citeres professor i offentlig forvaltning på Ålborg Universitet, Erik Albek, der netop nu leder en undersøgelse om eksperter og magt: "Kriminologer er fuldstændigt enige om, at hvis man vil sikre sig, at man får flere kriminelle i et samfund, så skal man proppe unge mennesker i fængsel. Det er præcis det, man foreslår i øjeblikket. Der er ingen der lytter til eksperterne". Den 11. januar offentliggjorde regeringen listen med de foreløbig 103 nævn og råd der skal enten nedlægges, omstruktureres eller sammenlægges. Listen og regeringsgrundlaget kan læses på: velfaerd/index.htm 20

21 Den 17. januar 2002 offentliggjorde regeringen sit udlændingeudspil: "En ny udlændingepolitik". Udspillet er en væsentlig stramning af de eksisterende regler på området. En stramning, der allerede ved offentliggørelsen afstedkom voldsom debat. Stramningerne sker inden for områderne: Sagsbehandling Der skal godkendes flere lande, som asylansøgere skal kunne udvises til. Permanent ophold skal først kunne gives efter ophold i Danmark i syv år mod nu tre år, hvilket øger mulighederne for at kunne returnere flygtninge, når det skønnes, at de ikke længere risikerer forfølgelse i hjemlandet. Der skal indføres en rejsebegrænsning i deres pas. Hvis de rejser på ferie i hjemlandet, skal deres sag kunne genoptages. Går ansøgeren under jorden, stilles asylsagen i bero. Afviste skal forlade landet straks og ikke som nu efter 15 dage. Flere sager skal kunne afvises som åbenbart grundløse alene af Flygtningenævnets formand, som er dommer. Dansk Flygtningehjælp mister sit sæde i Flygtningenævnet, der skal slankes fra fem til tre medlemmer: En dommer, en embedsmand og en advokat. Kriminelle udlændinge på tålt ophold får ikke sociale ydelser. De kan pålægges at opholde sig i Sandholmlejren og frihedsberøves, såfremt de ikke melder sig hos politiet. Familiesammenføring Familiesammenføring skal ikke længere være et retskrav. Ægtefællerne skal være over 24 år. Flygtninge familiesammenføres ikke, hvis de er gift efter flugten til Danmark. Danskere og udlændinge kan først få ægtefællen til Danmark, hvis tilknytningen er stærkest hér. Forældre over 60 år bør ikke kunne bosætte sig i Danmark. Kommuner skal give alle oplysninger til Udlændingestyrelsen. For at kunne gifte sig i Danmark kræves, at begge har lovligt ophold i landet. Det skal forklares alle ægtepar, at en udenlandsk ægtefælle ikke automatisk får ophold. Ægtepar uden fast bopæl skal skrive under på, at de kender regler om familiesammenføring. Mistanke om proforma ægteskab skal indberettes til Udlændingestyrelsen. Bliver familiesammenførte ægtefæller skilt indenfor de syv år, kan de sendes hjem, før de kan få permanent ophold. 21

Nordisk Kriminologi, 27(2) 2001 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, juni 2001

Nordisk Kriminologi, 27(2) 2001 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, juni 2001 Nordisk Kriminologi 27(2) 2001 Nordisk Kriminologi, 27(2) 2001 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, juni 2001 Innehåll Sid Från Sekretariatet 3 EG s 29 th Annual Conference, Call for papers 6 NAD's

Läs mer

Nordisk Kriminologi 24(1) 1998

Nordisk Kriminologi 24(1) 1998 Nordisk Kriminologi 24(1) 1998 Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi Scandinavian Research Council for Criminology Indhold: Fra Sekretariatet Forskerseminar 1998 Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder

Läs mer

Nordisk Kriminologi 30(4)

Nordisk Kriminologi 30(4) Nordisk Kriminologi 30(4) Innehåll: Från sekretariatet Information om 14th World Congress of Criminology Reserapport Karen Leander, Bristol, september 2004 Reserapport Dave Sorensen, Nashville, november

Läs mer

Økonomisk kriminalitet, organisert kriminalitet og korrupsjon Economic Crime, Organised Crime and Corruption

Økonomisk kriminalitet, organisert kriminalitet og korrupsjon Economic Crime, Organised Crime and Corruption Økonomisk kriminalitet, organisert kriminalitet og korrupsjon Economic Crime, Organised Crime and Corruption Vold Violence NSfK:s 49th Research Seminar Djurönäset, Sweden 2007 Scandinavian Research Council

Läs mer

Nordisk arbejdsløshedsforsikringsmøde

Nordisk arbejdsløshedsforsikringsmøde Nordisk arbejdsløshedsforsikringsmøde 14-16 juní 2005 Akureyri, Island ANP 2006:739 Nordisk arbejdsløshedsforsikringsmøde 14-16 juní 2005 - Akureyri, Island ANP 2006:739 Nordisk Ministerråd, København

Läs mer

Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram. Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur

Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram. Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur 211 Årsrapport Kulturkontakt Nord Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur Project: Foto: Modul: Contemporary Art Archipelago - Raqs Media Collective:

Läs mer

UNGDOMMENS NORDISKE RÅD. Session 2012

UNGDOMMENS NORDISKE RÅD. Session 2012 UNGDOMMENS NORDISKE RÅD Session 2012 Innehållsförteckning 1. Sessionen 2012... 3 2. Presidiets verksamhet under år 2012... 4 3. Presidieledamöternas berättelser... 5 Silja Borgarsdóttir Sandelin / Näringsutskottet...

Läs mer

ARBETSKRAFTENS RÖRLIGHET & SOCIAL DUMPNING UTMANINGAR FÖR DEN NORDISKA ARBETSMARKNADSMODELLEN

ARBETSKRAFTENS RÖRLIGHET & SOCIAL DUMPNING UTMANINGAR FÖR DEN NORDISKA ARBETSMARKNADSMODELLEN ARBETSKRAFTENS RÖRLIGHET & SOCIAL DUMPNING UTMANINGAR FÖR DEN NORDISKA ARBETSMARKNADSMODELLEN BILAGOR Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) BILAGA 1: LANDSRAPPORT DANMARK

Läs mer

1. Skolmat enligt bättre normer 2. Trendmat för "innekockar" men med lokala råvaror.

1. Skolmat enligt bättre normer 2. Trendmat för innekockar men med lokala råvaror. Ny Nordisk Mat II Page 1 (76) Ny Nordisk Mat What does the concept Ny Nordisk Mat mean to you? "Ny Nordisk Mat" innebär för mig att de nordiska länderna gemensamt kommunicerar ut (internt och externt)

Läs mer

LOKALT ALKOHOL- OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE I NORDEN

LOKALT ALKOHOL- OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE I NORDEN LOKALT ALKOHOL- OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE I NORDEN REDAKTÖR KAREN ELMELAND NAD-PUBLIKATION Nr 38 2000 Utgiven av: Nordiska nämnden för alkoholoch drogforskning (NAD) Adress: Annegatan 29 A 23 FIN-00100

Läs mer

Via Nordica 2012 Á krossgötum At a Crossroads

Via Nordica 2012 Á krossgötum At a Crossroads Via Nordica 2012 Á krossgötum At a Crossroads Nyheter alla kongressdager på 1 Vägbyggandet är en pulsåder och främjar kulturen På Island har vägbyggandet alltid varit en integrerad del av samhällsutvecklingen.

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Fokus på ELDRE I INFORMASJONSSAMFUNNET

Nordens Välfärdscenter. Fokus på ELDRE I INFORMASJONSSAMFUNNET Nordens Välfärdscenter Fokus på ELDRE I INFORMASJONSSAMFUNNET 1 Forord Inom en snar framtid kommer man kunna sköta de flesta kontakter med myndigheter via nätet. De nordiska länderna är bland de främsta

Läs mer

Den gordiska knuten. magasin 1.2011. Tema: Familjepolitik. Kan familjepolitiken lösa jämställdhetsproblemen? Delat föräldraskap, delad arbetstid

Den gordiska knuten. magasin 1.2011. Tema: Familjepolitik. Kan familjepolitiken lösa jämställdhetsproblemen? Delat föräldraskap, delad arbetstid Mellem kvoter og frit valg Delat föräldraskap, delad arbetstid magasin 1.2011 Underliga familjenormer i nordisk lagstiftning Parnormen starkare än heteronormen Nordisk institutt for kunnskap om kjønn Tema:

Läs mer

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/3. Samdok

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/3. Samdok NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET Samdok-forum 2011/3 Samdok 1 Innehåll Samdoksekretariatet upphör men verksamheten kan fortsätta. Christina Mattsson 3 Om inte Samdok fanns... Magnus Hagberg 3 Lägesrapport

Läs mer

Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte

Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte 2011 Ökat behov av nordisk samverkan i en föränderlig omvärld TemaNord 2011:559 Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte 2011 Ökat behov av nordisk samverkan i en föränderlig

Läs mer

Pågående & genomförda aktiviteter i NNM II

Pågående & genomförda aktiviteter i NNM II Pågående & genomförda aktiviteter i NNM II www.nynordiskmad.org NNM II på dataspelsmässan i San Fransisco i mars 2012. NNM II på filmfestivalen i Cannes i maj 2012. Visionen för Ny Nordisk Mat II är att

Läs mer

Kreativitet och mångfald. Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium

Kreativitet och mångfald. Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium Kreativitet och mångfald Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium RAPPORT FRÅN NCK:S VÅRKONFERENS 2011 NCK:S VÅRKONFERENS 2011 9 10 februari 2011 i Östersund, Sverige KREATIVITET OCH MÅNGFALD Kulturarvspedagogik

Läs mer

Process refrigeration Industriel refrigeration

Process refrigeration Industriel refrigeration S c a n R e f Scandinavian Refrigeration Energy Food No. 1. February 2009 Danske Køledage 2009 i Odense Keeping Cool the Natural Way T H E M E : Process refrigeration Industriel refrigeration ScanRef 38.

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Fokus på Ä L D R E O C H A L K O H O L

Nordens Välfärdscenter. Fokus på Ä L D R E O C H A L K O H O L Nordens Välfärdscenter Fokus på Ä L D R E O C H A L K O H O L 1 Forord Andelen eldre øker både i Norden og i resten av verden. Når færre skal forsørge flere, øker også utforingene for velferdssystemet

Läs mer

Fredagen den 16 augusti 2002 kl. 12.00. Sektionsmöte. Aktivt försvar

Fredagen den 16 augusti 2002 kl. 12.00. Sektionsmöte. Aktivt försvar Aktivt försvar Fredagen den 16 augusti 2002 kl. 12.00 Sektionsmöte Aktivt försvar (Se sidorna 23-36 i Del I) Debattledare: Førstelagmann Nils Erik Lie, Norge Referent: Advokatyrke Gunnar Aas, Norge Korreferent:

Läs mer

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 MØRKETAL 4 OSÄKER FRAMTID 6 ØRESUNDSPENDLERENS HVERDAG 8 PENDLING 10 LIVET I METROPOLEN

Läs mer

Rapport från enseminarieserie. Våld i hederns namn 2002 VÅLD I HEDERNS NAMN

Rapport från enseminarieserie. Våld i hederns namn 2002 VÅLD I HEDERNS NAMN Rapport från enseminarieserie 1 VÅLD I HEDERNS NAMN Rapport från en seminarieserie 2002 Ett samarrangemang mellan Forum Syd, Föreningen för Utvecklingsfrågor FUF, Kvinnoforum, Frivilligorganisationernas

Läs mer

Juridisk sprog i Norden

Juridisk sprog i Norden Juridisk sprog i Norden Rapport fra en nordisk konference om klarsprog Reykjavík 11. 12. oktober 2011 Juridisk sprog i Norden 1 Juridisk sprog i Norden Rapport fra en nordisk konference om klarsprog Reykjavík

Läs mer

Främlingsfienden inom oss

Främlingsfienden inom oss Främlingsfienden inom oss Betänkande av Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet Stockholm 2012 SOU 2012:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Textilindustrins kulturarv maskiner och människor Konferensrapport

Textilindustrins kulturarv maskiner och människor Konferensrapport Textilindustrins kulturarv maskiner och människor Konferensrapport Nordisk konferens om framtida utmaningar med fokus på kompetensöverföring Textilmuseet, Borås, 12-13 mars 2012 Innehåll Inledning sid.

Läs mer

Vem väljer? Olika logik för toppledare i politik och näringsliv

Vem väljer? Olika logik för toppledare i politik och näringsliv Norden inte längre bäst i världen Kvotering plager ikke kvinner i norske aksjeselskaper magasin 3.2009 Krav på jämställdhet när det nya Island byggs En af tre er nok i Danmark Nordisk institutt for kunnskap

Läs mer

Studiestö dets på verkån på genömströ mningen

Studiestö dets på verkån på genömströ mningen Studiestö dets på verkån på genömströ mningen Henrik Strömberg Croné, CSN Sverige Jenny Wäsström, CSN Sverige Heidi Maaniittu, FPA Finland Edda Kristjansdottir, LÍN Island Chris Andre Eidsaunet, LK Norge

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

MÄNNISKOR, MILJÖER OCH LÄROMEDIER FEMTE NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA

MÄNNISKOR, MILJÖER OCH LÄROMEDIER FEMTE NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA MÄNNISKOR, MILJÖER OCH LÄROMEDIER FEMTE NORDISKA UTBILDNINGSHISTORISKA KONFERENSEN, UMEÅ DEN 26 28 SEPTEMBER 2012 Välkomna till den Femte nordiska utbildningshistoriska konferensen som hålls vid Umeå universitet

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.12 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer