Nordisk Kriminologi, 28(1) 2002 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, februari 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordisk Kriminologi, 28(1) 2002 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, februari 2002"

Transkript

1 Nordisk Kriminologi, 28(1) 2002 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, februari 2002 Innehåll Sid Från Sekretariatet 3 NSfK s forskarseminarium 2002 i Stockholm preliminärt program 4 NSfK s forskarseminarium 2002 i Stockholm anmälningsblankett 6 European Society of Criminology Conference 2002, Call for papers 9 Resebrev 15 Kriminologiska och kriminalpolitiska nyheter - Danmark 18 - Finland 30 - Grönland 35 - Island 38 - Norge 42 - Sverige 51 1

2 NSfK ISSN Nordisk Kriminologi utges 3 gånger per år av Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi. Redaktör: Tryck: Joachim Enkvist Hakapaino Oy Inlägg till Nordisk Kriminologi, beställningar av nyhetsbrevet, adressändringar m.m. sänds till sekretariatet i Helsingfors. De synpunkter, som presenteras i signerade artiklar, står inte nödvändigtvis i överensstämmelse med Rådets uppfattning. Manusstopp för Nordisk Kriminologi 28(2) är den 1 juni Manusstopp för Nordisk Kriminologi 28(3) är den 1 oktober Manusstopp för Nordisk Kriminologi 29(1) är den 1 februari

3 Från sekretariatet Bästa läsare, Forskarseminarium 2002 NSfK s forskarseminarium som har temat Perspektiv på våld arrangeras i Stockholm/Skeviks Gård maj Preliminärt program och ansökningsblankett finns tryckta på omstående sidor; de som ansöker påminns samtidigt om möjligheten att göra inlägg. Sista ansökningsdatum är 1 april Den som har för avsikt att hålla en presentation har förtur vid valet av deltagare. Rådsmöte 2002 Rådet håller sitt årliga möte mars 2002 i Köpenhamn. På mötet tar man bland annat ställning till de ansökningar om ekonomiskt stöd till projekt o.dyl., vilka inkommit till Sekretariatet. De som ansökt om stöd kan förvänta sig att få ett skriftligt meddelande om beslutet i början av april månad Personalförändringar Danmarks kontaktsekreterare Anne-Stina Sørensen har avsagt sig uppgifterna som kontaktsekreterare vid årsskiftet. Vi på sekretariatet vill härmed rikta ett stort tack till Anne-Stina, och samtidigt hälsa hennes efterföljare Jesper Stecher hjärtligt välkommen till organisationen. 3

4 NSfK NSfK s forskarseminarium 2002 Preliminärt program 4 Perspektiv på våld Skeviks Gård, Stockholm maj 2002 Skeviks Gård ligger vid Skeviken på Värmdölandet cirka 25 kilometer öster om Stockholms centrum (se gärna Skevik Gårds hemsida Dag I: Torsdag 23 maj Ca: 14:00- Ankomst och registrering och lättare lunch 16:00-16:15 Välkomsttal 16:15-17:45 Plenum 1: Tillbakablickar Jukka Kekkonen (Finland) Flemming Balvig (Danmark) 19:00- Middag Dag II: Fredag 24 maj 08:00-09:00 Frukost 09:00-10:30 Plenum 2: Föreställningar om våld och offer Hedda Giertsen (Norge) Eva Tiby (Sverige) 10:30-11:00 Kaffepaus 11:00-12:30 Plenum 3: Definitioner av våld och våld i ett komparativt perspektiv Malin Åkerström (Sverige) Thoroddur Bjarnason (Island) 13:00-14:00 Lunch 14:00-16:00 Parallella arbetsseminarium 16:00-16:30 Kaffepaus 16:30-18:30 Parallella arbetsseminarium 20:00 Grillfest

5 Dag III: Lördag 25 maj 08:00-09:00 Frukost 09:00-10:30 Plenum 4: Genusperspektiv Annika Snare (Danmark) James Messerschmidt (USA) 10:30-11:00 Kaffepaus 11:00-12:30 Plenum 5: Händelserna i anslutning till EUtoppmötet i Göteborg (Talare ej klart) 13:00-14:00 Lunch 14:00-15:15 Temadiskussion kring perspektiv på våld 16:00- Utflykt 20:00- Bankett Dag IV: Söndag 26 maj 08:00-09:00 Frukost 09:00-10:15 Arbetsseminarium kring aktuell forskning 10:15-10:45 Kaffepaus 10:45-11:30 Avslutande kommentarer Ca: 12:00- Avfärd Skevik med buss *Ett mer utförligt program kommer senare. Vissa ändringar i programmet kan komma att göras. 5

6 NSfK Anmälan: Perspektiv på våld Skeviks Gård, Stockholm maj 2002 Blanketten (s. 6-8) ifylles och skickas till NSfK s sekretariat i Finland (se nyhetsbrevets omslag). Anmälan skall vara sekretariatet tillhanda senast den 1 april De som till sin anmälan även bifogar ett abstrakt och därmed har för avsikt att göra en presentation får förtur. De deltagare som inte bidrar med en presentation måste ändå skriva en reserapport (1-2s.). Anmälan, om den godkännes, är bindande. Namn/titel: Adress: Anmälningsblankett NSfK s forskarseminarium 2002 Telefon: Fax: Underskrift: Särskilda önskemål/behov avseende kost: Nej Ja (ange vad) 6

7 Det finns endast ett begränsat antal enkelrum och för att rumsindelningen ska lösas på bästa möjliga sätt underlättas detta genom att Ni lämnar önskemål på följande: Jag kan tänka mig att dela rum Eventuellt förslag på rumskamrat Särskilda önskemål vad gäller vistelsens längd (OBS! Gäller endast långväga deltagare!) Jag önskar extra logi natten mellan: maj maj Morgonflyg (23.5) från Norge (SK 490, avg. 11:00), Danmark (SK 408, avg. 11:05), Island (Icelandair, avg. 07:40) och Finland (AY 655, avg. 12:10) har reserverats. Flyg från Grönland Önskvärt är att deltagarna anländer i en samlad trupp, pga grupprabatten. Vi kommer tillbaka på söndag eftermiddag. Svenskarna ombedes kontakta Lotta Petterson eller Jenny Karlsson. Jag reser med flyg bokat av NSfK Jag önskar organisera min egen resa I första hand förväntas deltagarnas respektive arbetsgivare betala resan. Om detta ej är möjligt går det att ansöka om resestöd från NSfK. Jag ansöker om resestöd från NSfK: Ja Nej Observera att NSfK inte tecknar individuella försäkringar. 7

8 NSfK Presentation: Presentation kan göras på något av de skandinaviska språken eller engelska. Tidsramen för den muntliga presentationen är 20 min. Bidraget levereras till sekretariatet i elektronisk form (5-10 sidor, samt 20 linjers resumé) senast På forskarseminariet finns även möjlighet att presentera aktuell forskning som inte direkt anknyter till perspektiv på våld. Rapport med samtliga bidrag förväntas bli publicerat i augusti Jag har ej för avsikt att göra en presentation. Jag har för avsikt att göra en presentation och bifogar ett abstrakt. Titel/tema på presentation: Nedanstående punkter är tänkta som inspiration till och förslag på olika perspektiv på våld: Våld i ett komparativt perspektiv Våldsforskning och metodfrågor (anmälningsbenägenhet, avgränsningar mm) Förståelsen av olika former av våld t.ex. divisionen mellan den privata och den offentliga sfären Hur vi försöker förebygga och bekämpa våld, olika typer av reaktioner och förebyggande åtgärder Panik och olika realiteter av våld i samhället och världen i övrigt Offerperspektiv på olika nivåer Media: dess påverkan och betydelse för vår uppfattning av olika typer av våld, mediarepresentationer av våld Strukturellt våld Våld i ett historiskt perspektiv Gängvåld Terroristvåld 8

9 European Society of Criminology CALL FOR PAPERS Conference 2002 Toledo, Spain, September 5-7, 2002 Theme: European Criminology: Sharing Borders, Sharing a Discipline After a successful first annual conference in Lausanne, Switzerland, the ESC is pleased to announce its call for papers for the second annual conference to be held in Toledo, Spain from September 5-7, The European Society of Criminology was founded in 2000 with the following aims: To bring together in Europe, persons actively engaged in research, teaching and/or practice in the field of Criminology To foster criminological scholarship, research, education and training To encourage scholarly, scientific and practical exchange and cooperation among criminologists in Europe and elsewhere To serve as a forum for the dissemination of criminological knowledge at the European level. We look forward to your participation in the conference and hope to see you in Toledo! ESC President Conference Organiser: Programme Chair: Josine Junger-Tas Cristina Rechea Alberola Rosemary Barberet University of Leiden Unidad de Criminología Scarman Centre Meijersinstitute Facultad de Derecho University of Leicester Parsifalstraat 9 Universidad de Castilla-La Mancha 154 Upper New Walk 2555 WG Den Haag Albacete, SPAIN LE1 7QA Leicester, UK The Netherlands Tel Ext Tel Fax: Fax: Fax:

10 NSfK Conference website: Procedures: 1. Submission of abstracts You are welcome to submit an abstract for either a panel session presentation, an entire panel session (no more than four papers for a 1.5 hour time slot) or a poster presentation. Poster presentations will take place on the afternoon of September 5 th, Panel sessions will be scheduled throughout the three days of the conference; therefore, participants should plan on attending the entire conference. Only two presentations per person are permitted. Presentations should deal with the results of recently completed or ongoing research, including policy analysis. For panel sessions, please send a 100 word abstract for each presentation to the appropriate theme chair listed below, either by post, fax or by May 2, Your abstract should be accompanied by your personal details: name, affiliation, full address, telephone, fax and . You will receive confirmation of the receipt of your abstract from the theme chair. If you are in doubt as to whom your abstract should be sent, please send it to the programme chair, Rosemary Barberet (contact details listed above). For poster sessions, please send your abstract and details directly to Rosemary Barberet (contact details listed above). 2. Conference registration All presenters will receive confirmation and a conference registration mailing before June 1 st, 2002 and must register for the conference by July 1 st, Registration fees have been set as the following: Before July 1 st, 2002 After July 1 st, 2002 Non ESC Members 150 euros 200 euros Non ESC Members (students) 100 euros 150 euros ESC Members 100 euros 150 euros ESC Members (students) 60 euros 100 euros 10

11 The fee for the conference includes a welcoming reception on the evening of September 4 th, all coffee breaks, a dinner banquet and conference documentation. 3. ESC Membership ESC conference participants may wish to consider joining the ESC since a discount applies to ESC members if the fee is paid by July 1 st, 2002, as specified above in Registration fees. Membership enquiries may be directed to: Martin Killias School of Forensic Science and Criminology University of Lausanne CH-1015 Lausanne, SWITZERLAND Fax: , 4. Hotel Reservations Although arrangements have been made for sufficient hotel rooms in Toledo, conference participants will need to reserve their rooms before the end of May, Toledo is a popular city for tourists, September is still prime tourist season, and hotel availability in the city centre is especially prized. Information regarding hotel reservations will be available on the ESC website in January. 5. Participants from EU Applicant States An application has been made to the EU for travel, accommodation and meal grants for participants from EU applicant states. Please contact Cristina Rechea Alberola, Conference Organiser at to be kept informed about this possibility. Programme Themes for Panel Sessions Include: A. Current Trends in Theory and Research - Crime Trends and Cross-National Comparisons (chair: Marcelo F. Aebi, Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, Universidad de Sevilla, Facultad de Informática y Estadística, Avda. Reina Mercedes s/n, Sevilla, SPAIN, Tel.: , Fax: , 11

12 NSfK - Theory Development on Causes of Crime (chair: Maria Angeles Luengo, Facultad de Psicología, Departamento de Psicología Clinica y Psicobiología, Universidad de Santiago de Compostela, Campus Universitario Sur, Santiago de Compostela, SPAIN, Tel.: Ext , Fax: , - Developmental Approaches in Criminology (chair: Michel Born, Ecole de Criminologie, Faculté de Psychologie, Université de Liège, B33 Sart Tilman, B4000 Liège BELGIUM, tel , fax , - Communities and Crime (chair: Uberto Gatti, Section of Criminology and Forensic Psychiatry, University of Genoa, Via De Toni 12, Genoa, ITALY, Tel.: , Fax: , - Political Transitions and Crime (chair: Beata Gruszczynska, Warsaw University (IPSiR, Department of Criminology), ul. Podchorazych 20, Warsaw, Poland, Tel.: (48-22) , Fax: (48-22) , - Historical Criminology (chair: Thomas Gilly, 61 rue du Faubourg St. Martin, Paris FRANCE, Tel.: , Fax: , - Research Methods in Criminology (chair: Andromachi Tseloni, Department of Sociology, Aegean University, Limnou 1 & Archipelagous, Mytilene , GREECE, Tel.: , Fax: , - White Collar Crime, Corruption and Organised Crime (chair: Sabrina Adamoli, TRANSCRIME, University of Trento, Via Inama 5, Trento ITALY, Tel.: , Fax: , - Violent Crime (chair: Juan Medina, Department of Social Policy and Social Work, University of Manchester, Williamson Building, Oxford Road, M19 9PL Manchester, UK, Tel.: , Fax: , - Treatment Methods of Criminal Behaviour (chair: Santiago Redondo Illescas, Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento, Psicológicos, Facultad de Psicología, Universidad de Barcelona, Passeig de la Vall d'hebron, 171, Barcelona, SPAIN, Tel.: , Fax: , - The Politics of Punishment and Sentencing (chair: Elena Larrauri, Facultad de Derecho, Universidad Autonoma de Barcelona, Bellaterra, Barcelona, SPAIN, Tel or , Fax: , - Economics of Crime (chair: Amor Díez-Ticio, Dpto. De Estructura e Historia, Económica y Economía Pública, Facultad de Derecho, Univ. de Zaragoza, Calle Pedro Cerbuna, 12, Zaragoza, SPAIN, Tel.: , Fax: , - Gender and Crime (chair: Loraine Gelsthorpe, Institute of Criminology, University 12

13 of Cambridge, 7 West Road, Cambridge, CB3 9DT UK, Tel.: or , Fax: , - Race, Ethnicity and Crime (chair: Ruth Chigwada Bailey, 98 Aldridge Avenue, Stanmore, Middlesex HA7 IDD, UK, Tel.: , Fax: , - Juvenile Crime (chair: Britta Kyvsgaard, Ministry of Justice, Slotsholmsgade 10, DK Copenhagen K. DENMARK, Fax: , Phone: , B. Research on Policy Issues - Crime and Public Policy (chair: Michael Tonry, Institute of Criminology, 7 West Road, Cambridge CB3 9DT, UK, Tel: , Fax: , - Crime Control and Prevention (chair: Christina Zarafonitou, Department of Sociology, Panteion University, 136 Syngrou Avenue, Athens, GREECE, Tel.: , Fax: , - Drugs, Alcohol and Crime (chair: Christine Wilkinson, Scarman Centre, University of Leicester, 154 Upper New Walk, LE1 7QA Leicester UK, Tel.: , Fax: , - Victimization and Fear of Crime (chair: Per Stangeland, Universidad de Málaga, Ed. de Investigación, Campus de Teatinos, Málaga, SPAIN, Tel.: , Fax: , - Criminal and Juvenile Justice (chair: Vicente Garrido, Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas, Universidad de Valencia, Avda. Blasco Ibañez, 32, Valencia, SPAIN, Tel.: , Fax: , - Policing and Social Justice (chair: Svetlana Stephenson, DFID Consultancy on Access to Justice and Human Rights in Russia, 37 Lower Dagnall Street, St Albans Herts AL3 4PX, UK, Tel./Fax: , - Prosecution and Courts (chair: Michael Kilchling, Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Department of Criminology, Guenterstalstr. 73, D Freiburg, Germany, Phone: , Fax: , - Sentencing, Corrections and Alternatives to Incarceration (chair: Roy Walmsley, Consultant to HEUNI and Associate of the International Centre for Prison Studies, 7 Stables End, Orpington, Kent, BR6 8PD, UK, Tel./Fax: , - Education and Training (chair: Rui Abrunhosa Gonçalves, Instituto de Educação e Psicologia, Universidade do Minho, 4700 Braga, PORTUGAL, Tel.: , Fax: , 13

14 NSfK ESC MEMBERSHIP/CONFERENCE REGISTRATION PAYMENT FORM Last name: First name:... Address:... Tel:..Fax:... VISA MASTERCARD EUROCARD Number of card: Expiration date: Fees: ESC memberships :.. (50 euros, 25 euros for student members) Conference registration fee:.. 14 Before July 1 st, 2002 After July 1 st, 2002 Non ESC Members 150 euros 200 euros Non ESC Members (students) 100 euros 150 euros ESC Members 100 euros 150 euros ESC Members (students) 60 euros 100 euros If you are paying by cheque please add 10 euros to compensate for bank processing fees. TOTAL AMOUNT :.. Signature : Please send to: European Society of Criminology, IPSC/BCH, UNIL, CH-1015 Lausanne, Switzerland Or fax to:

15 Resebrev The European Group for the Study of Deviance and Social Control s Steering Committe møte. Av Ragnhild Sollund (N), Karen Leander (S), Liv Os Stølan (D) och Païvi Honkatukia (F) I helgen ble det avholdt møte i European Groups Steering committee for å oppsummere fjorårets Europen Group konferanse i Venezia, og for å planlegge årets konferanse som vil finne sted i Krakow. Følgende land var representert på møtet: Italia, Tyskland, Polen, Litauen, Finland, Sverige, Danmark og Norge. På grunn av flyforsinkelser o.a. var hele gruppen først samlet sent fredag kveld, og selv om vi begynte å diskutere hva årets konferanse skal handle om fredag kveld, var det først lørdag morgen vi begynte det formelle møtet. Møtet ble holdt på Det juridiske fakultetet ved universitetet i Warsawa. Her diskuterte vi fremtidige konferanser, finansiering, gruppens struktur, websider og ikke minst det faktum at både European Group og European Society for Criminology vil avholde sine konferanser i 2003 i Finland. Som vanlig var det lange og engasjerte diskusjoner om utformingen av Call for paper, som er det viktigste som skjer på Steering Committee-møtet. Arbeidsprosessen foregår ved at vi først diskuterer hva som bør være konferansens tema. Deretter nedsettes en arbeidsgruppe som får i oppdrag å utarbeide et førsteutkast av Call for paper. På grunnlag av dette utkastet har vi så en diskusjon, hvor endringer foretas. Dette er arbeidsom prosess, hvilket kan illustreres ved at det endelige Call for paper til årets konferanse, pr ikke var klart da Steering Committe skiltes i Warsawa. Årets konferanse vil finne sted i Krakow fra 29.8 til , og konferansens tema vil blant annet reflektere visse endringer som har funnet sted som en følge av hendelsene En mindre gruppe, inkludert representantene fra Finland og Sverige, arbeidet også på søndag. 15

16 NSfK Report from Police researchers working group meeting at the University of Oslo 12-14/ By Lars Holmberg and Evy Frantzsen In October 2001 a working group meeting was held at Institutt for kriminologi og rettssosiologi in Oslo. The participants were 20 scholars within the field of police research from all 5 Nordic countries (see list below). The meeting received a generous support from the NSfK, for which we are very grateful. The meeting had three main goals. The first was to create a viable network between Nordic researchers, the second to provide the participants with knowledge of current research in the other Nordic countries, and the third was to explore the possibilities for future joint research. At the evaluation session that ended the seminar, the general impression was that all these three goals were accomplished partly because the meeting was held in English. In this report, we shall briefly discuss some of the topics discussed at the meeting. Previous and current research The proceedings showed that there is a wealth of previous and current research in the field of policing in the Nordic countries. In all countries (except Iceland where, up till now, only few studies on police have been carried out), the topic of community/proximity policing has held a prominent place, seconded by studies concerning ethical questions and police culture. Currently, a wealth of studies are under way, and topics include: Schengen and international police cooperation; police complaint systems, video surveillance and crime control; police and firearms; stress and policing; policing against drugs on the street level; relationships between citizens impression of police and their fear of crime; policing ethnic minorities; several studies on community policing and finally, several major studies on police culture. Cecilie Høigård is currently working on a report to the NSfK detailing the existing police research within the Nordic countries. Her report is expected in the summer of

17 Future research Cross-national and comparative research within this field is very limited, and many participants expressed a wish for more cooperation in the future. Most of the internationally recognized police research stems from Great Britain/USA, and it is obvious how ideas from these countries have influenced policing in the Nordic countries in spite of the obvious differences in the societies. It was the general opinion that future research cooperation between the Nordic countries might provide results that would be of interest in other parts of the world as well. Thus, the next meeting of the working group (see below) will be centred upon possibilities for future cross-national research. Future events The working group is open to all scholars active in the field of police research, and we are very interested in expanding the group. We maintain a mailing list that you can join by mailing The next working group meeting will probably be held in Iceland in the days leading up to the Nordic Sociological Congress August 15-17, If you are interested participating, or just want information, either contact Lars Holmberg, or one of the participants from your own country. List of participants Iceland: Margrét L. Gudmundsdóttir, Rannveig Thorisdóttir. Denmark: Evy Frantzsen, Regine Grytnes, Lars Holmberg. Sweden: Anders Green, Rolf Granér, Peter Lindstrøm. Finland: Heini Kainulainen, Timo Korander, Ilkka Leva, Marko Viitanen, Sirpa Virta. Norway: Liv Finstad, Cecilie Høigård, Stephen Karanja, Thomas Mathiesen, Heidi Mork-Lomell, Jon Strype, Gunnar Thomassen. 17

18 NSfK Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder fra Danmark Af kontaktsekretær Jesper Stecher Folketingsvalg og 11. september trækker spor Siden sidste nyhedsbrev er der sket ganske meget i Danmark, og som mere eller mindre direkte har fået og kan få indvirkning på både den kriminologiske og kriminalpolitiske virkelighed og debat. Dels blev der den 31. oktober 2001 udskrevet valg i Danmark. Dels har begivenhederne efter den 11. september været med til at sætte dagsordenen. Den 11. september medførte fremlæggelsen af en større antiterrorpakke fremsat umiddelbart før valget af den da siddende regering. Antiterrorpakken startede en heftig debat, især indenfor områderne af straffeloven, retsplejeloven, udleveringsloven og udlændingeloven og ikke mindst i forbindelse med etablerede frihedsrettigheder. Hovedtrækkene i antiterrorpakken var: Nye områder skulle kriminaliseres Politiet skulle have lettere adgang til oplysninger Udlevering til udlandet Det var også inden for disse områder valgkampen kom til at stå. Især påkaldte den hårde tone i udlændingedebatten sig stor bevågenhed. I de første 2 måneder efter den 11. september modtog Politiets Efterretningstjeneste (PET) 44 indberetninger fra politikredsene om "hændelser med racistisk baggrund". Til sammenligning var det samlede antal indberetninger året før 26. (Politiken, 12. december 2001). Efter valget den 20. november 2001 stod det klart, at Danmark havde fået et systemskifte og en ny højreregering bestående af Venstre og de Konservative. På baggrund af den kraftige kritik, der opstod i forbindelse med antiterrorpakken, fremsatte den nye regering en ny og mere "blød" antiterrorpakke bestående af i hovedtræk 3 lovforslag dækkende de samme områder. Pakken 18

19 førstebehandles i løbet af januar Nye områder, der kriminaliseres: - Penge (formuegoder) som politiet frygter skal bruges til at finansiere kriminalitet, skal kunne konfiskeres. Før kunne kun "genstande" konfiskeres. - Der skal indføres en særlig terrorparagraf og terrordefinition med straframme på indtil livstid. - Enhver støtte til terror skal kunne straffes med fængsel i op til 10 år, men det er ikke længere kriminelt i sig selv at være medlem af en terrororganisation. - Der indføres et forbud mod spredning af masseødelæg-gelsesvåben. Politiet får lettere adgang til oplysninger: - Teleselskaber og internetudbydere pålægges at registrere og opbevare dataoplysninger om brug af mobiltelefoner og internet i op til 1 år (For så vidt angår Teleselskaber gemmes log's pt. i 5 år eller mere, jf. Bogføringsloven), med henblik på at politiet kan få brug for oplysningerne. I det oprindelige forslag var grænsen op til 5 år. - Teleudbyderne forpligtes til at bistå politiet med at skaffe oplysninger - Politiet får adgang til at aflytte og skygge i sager om besiddelse af særligt farlige våben og eksplosivstoffer. - Politiet får lov til at aflæse registreringer i computere pr. fjerndistance og at installere programmer, der sladrer om alle indtastninger, der bliver gjort på den pågældende computer. - Politiets adgang til hemmelige ransagninger udvides. - Politiet kan i hastesager få udleveret dokumenter uden forudgående dommerkendelse. - Politiet får adgang til alarmcentralens nummerdatabase, der indeholder samtlige abonnenter i Danmark. Udlevering til udlandet: - Udleveringsloven ændres, så danske statsborgere kan udleveres til EUlande. Danskere skal også kunne udleveres til lande udenfor EU, hvis der er en særlig udleveringsaftale, eller hvis særlige forhold taler for det. 19

20 NSfK - En bestemmelse om, at Danmark ikke udleverer personer, hvis en forbrydelse er politisk motiveret, fjernes, når forbrydelsen er terror eller finansiering af terror. De tre lovforslag kan downloades på: L28: L32: L35: Debatten er dog så langt fra ovre. En udløber af debatten er blandt andet en åben høring om antiterrorpakken i Folketingets Landstingssal den 30. januar Under valgkampen sagde partiet Venstre, at der skulle tyndes ud i mængden af råd og nævn. I Statsministerens nytårstale begrundede den nye statsminister, Anders Fogh Rasmussen (V) dette med bl.a. at sige: "Vi tror på, at mennesker er bedst til selv at vælge. Vi behøver ikke eksperter og smagsdommere til at bestemme på vores vegne" "Befolkningen skal ikke længere finde sig i løftede pegefingre fra de såkaldte eksperter"... "I de senere år er der ved knopskydning skudt et sandt vildnis af statslige råd og nævn og institutioner op over alt. Mange af dem har udviklet sig til statsautoriserede smagsdommere, som fastslår, hvad der er godt og rigtigt på forskellige områder. Der er en tendens til eksperttyrrani, som risikerer at undertrykke den frie folkelige debat". Diskussionen om eksperternes magt eller mangel på samme florerer for tiden. I en artikel af Michael Seidelin (Politiken, 9. januar 2002), der behandler dette emne, citeres professor i offentlig forvaltning på Ålborg Universitet, Erik Albek, der netop nu leder en undersøgelse om eksperter og magt: "Kriminologer er fuldstændigt enige om, at hvis man vil sikre sig, at man får flere kriminelle i et samfund, så skal man proppe unge mennesker i fængsel. Det er præcis det, man foreslår i øjeblikket. Der er ingen der lytter til eksperterne". Den 11. januar offentliggjorde regeringen listen med de foreløbig 103 nævn og råd der skal enten nedlægges, omstruktureres eller sammenlægges. Listen og regeringsgrundlaget kan læses på: velfaerd/index.htm 20

21 Den 17. januar 2002 offentliggjorde regeringen sit udlændingeudspil: "En ny udlændingepolitik". Udspillet er en væsentlig stramning af de eksisterende regler på området. En stramning, der allerede ved offentliggørelsen afstedkom voldsom debat. Stramningerne sker inden for områderne: Sagsbehandling Der skal godkendes flere lande, som asylansøgere skal kunne udvises til. Permanent ophold skal først kunne gives efter ophold i Danmark i syv år mod nu tre år, hvilket øger mulighederne for at kunne returnere flygtninge, når det skønnes, at de ikke længere risikerer forfølgelse i hjemlandet. Der skal indføres en rejsebegrænsning i deres pas. Hvis de rejser på ferie i hjemlandet, skal deres sag kunne genoptages. Går ansøgeren under jorden, stilles asylsagen i bero. Afviste skal forlade landet straks og ikke som nu efter 15 dage. Flere sager skal kunne afvises som åbenbart grundløse alene af Flygtningenævnets formand, som er dommer. Dansk Flygtningehjælp mister sit sæde i Flygtningenævnet, der skal slankes fra fem til tre medlemmer: En dommer, en embedsmand og en advokat. Kriminelle udlændinge på tålt ophold får ikke sociale ydelser. De kan pålægges at opholde sig i Sandholmlejren og frihedsberøves, såfremt de ikke melder sig hos politiet. Familiesammenføring Familiesammenføring skal ikke længere være et retskrav. Ægtefællerne skal være over 24 år. Flygtninge familiesammenføres ikke, hvis de er gift efter flugten til Danmark. Danskere og udlændinge kan først få ægtefællen til Danmark, hvis tilknytningen er stærkest hér. Forældre over 60 år bør ikke kunne bosætte sig i Danmark. Kommuner skal give alle oplysninger til Udlændingestyrelsen. For at kunne gifte sig i Danmark kræves, at begge har lovligt ophold i landet. Det skal forklares alle ægtepar, at en udenlandsk ægtefælle ikke automatisk får ophold. Ægtepar uden fast bopæl skal skrive under på, at de kender regler om familiesammenføring. Mistanke om proforma ægteskab skal indberettes til Udlændingestyrelsen. Bliver familiesammenførte ægtefæller skilt indenfor de syv år, kan de sendes hjem, før de kan få permanent ophold. 21

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 564/2015 Lag om ändring av strafflagen Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras i strafflagen (39/1889)

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) 1/2013 Betänkanden och utlåtanden

Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) 1/2013 Betänkanden och utlåtanden 9.1.2013 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) Ordförande: Janne Kanerva Sekreterare: Jussi Matikkala 1/2013

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Genomförande av direktivet om it-relaterad brottslighet. Arbetsgruppen, ordförande Asko Välimaa, sekreterare Mikko Monto

Genomförande av direktivet om it-relaterad brottslighet. Arbetsgruppen, ordförande Asko Välimaa, sekreterare Mikko Monto 29.4.2014 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Genomförande av direktivet om it-relaterad brottslighet Arbetsgruppen, ordförande Asko Välimaa, sekreterare Mikko Monto 27/2014

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Ludvig von Hofsten Emanuel Mettmann Michael Schæfer Eric Bjerkborn Inledning I vår grupp finns en

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC = Participant Identification Code URF = Unique Registration Facility CIMO 26.2. Hur förbereder jag mig på att mata in uppgifterna?

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Allmän information om UNR och UNR:s session 2015

Allmän information om UNR och UNR:s session 2015 Allmän information om UNR och UNR:s session 2015 Vad är UNR? Under Ungdomens Nordiska Råds (UNR) session möts nordiskt och politiskt engagerade unga för att diskutera aktuella ämnen i det nordiska samarbetet.

Läs mer

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena Konferensinbjudan Finska sällskapet för 1700-talsstudier arrangerar tillsammans med Historiska institutioner vid Åbo, Åbo akademi och Jyväskylä universitet en nordisk konferens om det långa 1700-talet.

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Esbo, 25.8.2010. Hej alla NSK medlemmar och suppleanter,

Esbo, 25.8.2010. Hej alla NSK medlemmar och suppleanter, Esbo, 25.8.2010 Hej alla NSK medlemmar och suppleanter, Vårt NSK möte närmar sig. Bifogad en uppdaterat föredragningslista/dagordning (uppdateringarna är märkta med röd färg), lista över deltagare och

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Nordisk Kriminologi, 28(2) 2002 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, augusti 2002

Nordisk Kriminologi, 28(2) 2002 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, augusti 2002 Nordisk Kriminologi, 28(2) 2002 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, augusti 2002 Innehåll Sid Från Sekretariatet 3 Blankett för ansökning om finansiellt stöd av NSfK 2003 5 Riktlinjer för ansökning

Läs mer

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT)

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) Person 119 Basic Information 1. Name Maria Nehlin 2. E-mail address: maria nehlin@hotmail.com 3. Exchange university Nagoya University 4. City Uppsala 5. Country Sverige 6. First semester of your exchange

Läs mer

Inbjudan till. "VI Scandinavian COPD Research Symposium", Holmenkollen, Oslo, Norge. 21 22 November. Vetenskaplig sammankomst

Inbjudan till. VI Scandinavian COPD Research Symposium, Holmenkollen, Oslo, Norge. 21 22 November. Vetenskaplig sammankomst Vetenskaplig sammankomst Inbjudan till "VI Scandinavian COPD Research Symposium", Holmenkollen, Oslo, Norge 21 22 November 2014 Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet anordnar VI Scandinavian

Läs mer

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC3/DC5 kabel TV boks. Tilslutninger Kontroller at De har alle dele, og at apparaterne som skal forbindes med hinanden (TV, Forstærker

Läs mer

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Köpenhamn 8 november 2012 15 September 2010 1 Parterna svarar för bevisning Lagen om Skiljeförfarande, 25 Parterna skall

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

ITS World Congress Vienna 2012. ITS the Swedish way

ITS World Congress Vienna 2012. ITS the Swedish way ITS World Congress Vienna 2012 ITS the Swedish way Nationella ITS konferensen 19 september med demonstrationer och middag den 18 september Demonstrationer den 18 september Middag den 18 september på Norra

Läs mer

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater,

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater, Nordplus (Nordplus information is available only in Nordic languages, please contact the international office at your university.) Nordplus exchange takes place through networks. The following three networks

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00

Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00 Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00 Närvarande: Dick Wedin, Lars-Gunnar Svensson (f.o.m 9), Björn Aspelin, Inga-Lill Håkansson ( 1-6), Bo Ynger och Folke Johansson (sammankallande).

Läs mer

Gymnaestradan 2015 Helsingfors

Gymnaestradan 2015 Helsingfors Gymnaestradan 2015 Helsingfors Gymnaestradan 12-18 juli 2015 Welcome to Helsinki! 1 000 Gymnastikuppvisningar med över 20.000 deltagare från upp till 50 länder under en vecka Genomförs vart 4:år Sverige

Läs mer

Landsmót 2014. 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir. 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid)

Landsmót 2014. 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir. 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid) Landsmót 2014 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir FLYG OCH ENTRÉKORT SEK 4.400 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid) Hekla Travel AB önskar er välkomna

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte 2014-03-06 Jari Rusanen Nya kontrakt och det nya fördelningssystemet De slutliga reglerna ska vara klara i april 2014 Kontraktsperiod Nytt kontrakt varje år

Läs mer

8. What did you study during your exchange? Statskunskap och sociologi. 10. What are you studying at Uppsala University? Politices masterprogrammet

8. What did you study during your exchange? Statskunskap och sociologi. 10. What are you studying at Uppsala University? Politices masterprogrammet Person 259 Basic Information 1. Name Cecilia Grabos 2. E-mail address: ceciliagrabos@gmail.com 3. Exchange university Pontificia Universidad Católica de Chile 4. City Santiago de Chile 5. Country Chile

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT

BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT Styrelsen fattade vid sitt senaste sammanträde den 13 november tre viktiga beslut nämligen

Läs mer

Arbetsgruppen för åtalsuppgörelse och åtalseftergift Ordförande: Lagstiftningsråd Jaakko Rautio Sekreterare: häradsåklagare Heidi Nummela

Arbetsgruppen för åtalsuppgörelse och åtalseftergift Ordförande: Lagstiftningsråd Jaakko Rautio Sekreterare: häradsåklagare Heidi Nummela 8.5.2012 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Åtalsuppgörelse och åtalseftergift Arbetsgruppen för åtalsuppgörelse och åtalseftergift Ordförande: Lagstiftningsråd Jaakko Rautio

Läs mer

Internationell utblick - Cannabistrender

Internationell utblick - Cannabistrender Internationell utblick - Cannabistrender - statistik, policy, legalisering etc Joakim Strandberg, Internationell narkotikarapportering Cannabismarknaden i EU Ökad inhemsk produktion efter kunskapsutbyte

Läs mer

Nordisk Kriminologi, 27(1) 2001 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, februari 2001

Nordisk Kriminologi, 27(1) 2001 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, februari 2001 Nordisk Kriminologi, 27(1) 2001 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, februari 2001 Innehåll Sid Från Sekretariatet 3 Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 5 NSfK s forskarseminarium

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

A new Patents Act and Two New IP Courts an Overview of upcoming changes in the Swedish IP system

A new Patents Act and Two New IP Courts an Overview of upcoming changes in the Swedish IP system FICPI SWEDEN is the Swedish part of FICPI which is an international organization, with members from more than 80 countries. FICPI works for patent and trademark attorneys in the free profession, with issues

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL OM TELETECH SNABB LEVERANS I SKANDINAVIEN TOLKUTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH KONFERENSER AV-UTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH EVENEMANG RÖSTNING UTRUSTNING VIDEOKONFERENS VILL DU

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare Erfarenheter med Produktionsledare Elev 3 steder 79 83 Grönt bevis 83 84 Egen Bakgrund Marienborg 84 92 + Merkonom 89 92 Bregentved 92 06 SAB 07 nov07

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

European Collaborative Innovation Centres. for Broadband Media Services

European Collaborative Innovation Centres. for Broadband Media Services European Collaborative Innovation Centres for Broadband Media Services E-CLIC En samverkande ring av Europeiska Innovationscenter för bredband, tjänster och mediaproduktioner Ett projekt inom Interreg

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET Stadgar för Nordiska Sekretariatet Kapitel 1: Inledande bestämmelser 1 Sekretariatets namn är Nordiska sekretariatet. 2 Nordiska sekretariatet är en opolitisk och oreligiös

Läs mer

Migration, sexuell hälsa och hivprevention. HIV och migration i EU/EEA

Migration, sexuell hälsa och hivprevention. HIV och migration i EU/EEA Migration, sexuell hälsa och hivprevention HIV och migration i EU/EEA Teymur Noori Nationella Hiv/STI-konferensen Stockholm, 21-22 October 2013 Översikt Epidemiologisk översikt ECDC projekt kring migration

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

Strafferetlige sanktioner ved konkurrenceretsbrud

Strafferetlige sanktioner ved konkurrenceretsbrud Strafferetlige sanktioner ved konkurrenceretsbrud Fredag 22. august kl. 10.45 12.15 Sektionsmøde Strafferetlige sanktioner ved konkurrenceretsbrud (Se siderne 293-311 i Bind I) Referent: jur.dr. Jussi

Läs mer