Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015"

Transkript

1 Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015 Hälso- och Sjukvården, innehåll Sida Principer för fakturering 2015, Universitetsjukhuset 3 Område Thorax och Kärl: Kardiologiska kliniken 4 Kärl-Thoraxkliniken 6 Lungkliniken 7 Område Opererande och Onkologi: Anivakliniken 8 Handkirurgiska kliniken 9 Kirurgkliniken 14 Kvinnokliniken 15 Onkologkliniken 17 Ortopedkirurgiska kliniken 21 Urologkliniken 22 Käkkirurgiska kliniken 24 Plastikkirurgiska kliniken 25 Ögonkliniken 26 Öron-, näs- och halskliniken 28 Område Medicin och Rehabilitering: Barn- och ungdomskliniken 29 Geriatriska kliniken 30 Hudkliniken 31 Infektionskliniken 32 Medicinkliniken 33 Neurokliniken 35 Rehabmedicinska kliniken 36 Reumatologiska kliniken 37 Avd för Sjukgymnastik 38 Principer för fakturering 2014, Karskoga lasarett 39 Område Karlskoga: Anestesikliniken 40 Barn- och ungdomsmedicinska kliniken 41 Hudmottagningen 42 Kirurgkliniken 43 Kvinnokliniken 46 Kliniken för medicin och geriatrik 48 Ortopedkliniken 52 Palliativa enheten 54 Ögonkliniken 55 ÖNH-kliniken 57 Sida 1

2 Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015 Hälso- och Sjukvården, innehåll Sida Principer för fakturering 2015, Lindesbergs lasarett 59 Område Lindesberg, öppen vård: Arbetsterapeut 60 Barn- och Ungdomsklinik 61 Geriatrisk mottagning 62 Hudkliniken 63 Kirurgiska kliniken 64 Kvinnoklinik 66 Logopedmottagning 68 Medicinmottagning och Fysiologtjänster 69 Dialysmottagningen 72 Dietist 73 Ortopedkirurgiska mottagningen 74 Sjukgymnastik 76 Smärtenhet 77 Idrottsmottagning 77 Ögonkliniken 78 Öronkliniken 79 Område Psykiatri: Öppen vård 80 Heldygnsvård 80 Område Habilitering och Hjälpmedel: Barn- och Ungdoms- / Vuxenhabiliteringen 81 Audiologiska Kliniken 82 Syncentralen 84 Ortopedteknik 85 Centrum för hjälpmedel 86 Område Primärvård: Samtliga enheter 87 Sida 2

3 Principer för fakturering 2015, Universitetsjukhuset Sluten vård Den slutna vården faktureras patientspecifikt enligt följande: - Respektive klinik har definierade priser per vårdtjänst och vårdenhet. - Fakturering för vårddagar är fördelade på olika vårdtjänster för läkare, omvårdnad och vårdplatskostnader. - Fakturering sker per vårddag dvs en kostnad för varje påbörjat dygn. - Om någon annan klinik än Neurologen, Geriatriska, Reumatologen eller Rehabmedicin lånat platser på V-enh 82 RehReum USÖ gäller nedanstående priser per vårddag: V-enh 82 RehReum Hotelltjänst kr Läkartjänst 554 kr Omvårdnadstjänst kr Permissionsdygn kr - Om någon annan klinik än Hud, Plastikkirurgen eller Öron, lånat platser på V-enh HudPlaÖNH gäller nedanstående priser per vårddag V-enh HudPlaÖNH USÖ Hotelltjänst kr Läkartjänst kr Omvårdnadstjänst kr Permissionsdygn kr - Om en klinik har lånat vårdplatser på någon annan kliniks vårdenhet än ovan nämnda debiteras enligt den utlånande klinikens pris per vårdenhet och vårdtjänst - Om patient ligger mer än 12 timmar av ett dygn på IVA-enhet utgår ingen vårddagskostnad för patientens ordinarie plats på vårdavdelning under motsvarande dygn - Kostnader för Röntgen, Kem Lab, Blodcentralen, Patologen, Mikrobiologen, Neurofys och Klin Fys debiteras enligt separata prislistor för respektive Lab Öppen vård Faktureras utifrån de vårdtjänster som finns angivna i prislistan För sjukvårdande behandling faktureras 648 kr per behandling om inte annat anges i prislistan Kontaktperson prislista 2015, Universitetssjukhuset: Elisabeth Eriksson, Sjukhusstaben Ekonomi, Sida 3

4 OMRÅDE THORAX OCH KÄRL 231 Kardiologiska kliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering Kard Hjärtavd 63 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Material Implantat/operationsmaterial Självkostnad Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Operation/behandl Hjärtutredning inkl vänsterkammar- och Utredning kr coronarangio. Ev kostnader för arbetsprov, myocardscintigrafi, aortarotsangio samt högerkateterisering tillkommer Invasiv Hemodynamik Utredning kr Coronarangio Utredning kr Tryckmätning " kr PCI och coronangio i samma seans Behandling kr PCI Angiox " kr Reopro " kr PCI, akut jourtid inkl material o läkemedel " kr Renal denervering Behandling kr PM-kontroll SSK Behandling kr ICD-kontroll SSK " kr Elkonvertering Behandling kr R-test Utredning 791 kr NIE " kr Standard ablatio (HIS) Behandling kr Standard ablatio " kr Flimmer ablatio " kr Elfysundersökning " kr Pacemaker Operation kr Biventrikulär pacemaker " kr ICD " kr Sida 4

5 Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Implanterbar bandspelare implantation eller " kr explantation ICD-test i narkos Behandling kr Baksträngsstimulator, SCS " kr Övrig thorax mindre Operation kr Jourtillägg för ingrepp utförda under jourtid Timme kr Material Pacemaker Självkostnad Elektroder " ICD-dosa " SCS-dosa " Implanterbar bandspelare " Carto " Smart touch " Kateterburen implantation av hjärtklaff Åtgärd kr Vid faktisk kostnad överstigande kr sker debitering med åtgärdskostnaden samt skillnaden mellan faktisk kostnad och gränsvärdet Sida 5

6 OMRÅDE THORAX OCH KÄRL 341 Kärl- Thoraxkliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering Kärl-Thorax avd 53 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn kr Kärl-Thorax, IMA Hotelltjänst Timme 147 kr Läkartjänst " 51 kr Omvårdnadstjänst " 357 kr Permissionsdygn " 147 kr Permissionsdygn " kr Kärl-ThoraxIVA Intensivvård Minuter 26 kr Poäng 99 kr Intensivvård, ECMO Minuter 38 kr " Poäng 99 kr Kärl-ThoraxAnestesi Anestesi Poäng 94 kr Operation Operation Kärl- Thoraxkirurgi Poäng 304 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Kateterburen implantation av hjärtklaff Åtgärd kr Vid faktisk kostnad överstigande kr sker debitering med åtgärdskostnaden samt skillnaden mellan faktisk kostnad och gränsvärdet Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Sida 6

7 OMRÅDE THORAX OCH KÄRL 111 Lungkliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering Lung avd 12 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 712 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Sida 7

8 OMRÅDE OPERERANDE OCH ONKOLOGI 411 Anestesi- och intensivvårdskliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 AnIVA avd IVA Intensivvård IVA-poäng 206 kr IVA-min 27 kr AnIVA Post op Postoperativ vård Poäng 11 kr AnIVA Anestesi Anestesi Poäng 58 kr Smärtenhet Mottagning Besök kr Sida 8

9 OMRÅDE OPERERANDE OCH ONKOLOGI 321 Handkirurgiska kliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering Handkir avd 38 Hotelltjänst Vdg kr Övr Hand kir avd Läkartjänst " 451 kr samt Barn avd 26 Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Operation Operation Poäng 167 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Öppen vård Läkarbesök Besök kr Behandling Behandling 648 kr Poliklin operationer på op avd enligt bilaga 1 Grupp 1: Optid<30 min i lokalanestesi+dke Operation kr Grupp 2: Optid 30-60min i lokalanestesi + DKE " kr Grupp 3: Optid <30min + Narkos/IVRA + DKE " kr Grupp 4: Optid 30-60min + Narkos/IVRA + DKE " kr Grupp 5: Optid >60min + Narkos/IVRA + DKE " kr Poliklin operationer på mottagn enligt bilaga 2 Operation Tillägg vid operation på jourtid Operation kr Dysport Behandling Självkostnad Sida 9

10 Handkirurgiska kliniken Bilaga 1 Polikliniska operationer på operationsavdelning - gruppering standardoperationer Op kod Benämning Op grupp ACB21-1 Nervsutur (medianus) Finger 1 ACB21-2 Nervsutur (medianus) Underarm-handled 5 ACB22-1 Nervsutur (radialis) Finger 1 ACB22-2 Nervsutur (radialis) Underarm-handled 5 ACB23-1 Nervsutur (ulnaris) Finger 1 ACB23-2 Nervsutur (ulnaris) Underarm-handled 5 ACB91-1 Neuromförflyttning Fingeramp 1 ACB91-2 Neuromförflyttning Övr finger-hand, handled 4 ACB92-1 Neuromförflyttning Fingeramp 1 ACB92-2 Neuromförflyttning Övr finger-hand, handled 4 ACB93-1 Neuromförflyttning Fingeramp 1 ACB93-2 Neuromförflyttning Övr finger-hand, handled 4 ACC43 Transposition av ulnaris 4 ACC51-1 Neurolys CTS 1 ACC51-2 Neurolys CTS recidiv 4 ACC52 Neurolys Radialis 4 ACC53-1 Neurolys Ulnaris handled 3 ACC53-2 Neurolys Ulnaris armbåge 3 NCL39 Hohman op 3 NCL49-1 Sensutur Böjsena (underarm) 3 NCL49-2 Sensutur Sträcksena, 1-2 senor 4 (underarm) NCL49-3 Sensutur Sträcksena, mer än 2 senor 4 (underarm) NCL59 Tenolys Underarm 4 NCR29 Extirp av hemangion el lipom Underarm 4 NCU49-2 Extraktion av osteosyntesmtrl Medelsvår t ex Ao-pl 3 NCU49-3 Extraktion av osteosyntesmtrl Kompl t ex stor friläggning 4 el barn i narkos NDA11 Artroscopi 4 NDA12-1 Eploration Lokalanestesi 1 NDA12-2 Exploration Narkos eller IVRA 3 NDB59 Artroplastik + endoprotes CMC/MP-led 4 (exkl protes) NDB89 Artroplastik + endoprotes Fingerled 4 (exkl protes) NDE22-1 Ligamentsutur Finger 3 (exkl protes) NDE22-2 Ligamentsutur Tumme 3 (exkl protes) NDF02-1 Synovectomi Fingerled (enstaka) 1 NDF02-2 Synovectomi Flera leder 4 NDG49 Artrodes DIP-led 2 NDG49 Artrodes PIP-led 2 NDG49 Artrodes MP-led 4 NDH12 Öppen rep av luxerad led 4 NDH22 Öppen rep av luxerad protes 4 Sida 10

11 Handkirurgiska kliniken Bilaga 1 Polikliniska operationer på operationsavdelning - gruppering standardoperationer Op kod Benämning Op grupp NDJ49-1 Öppen rep + osteosyntes Metacarpalfr. 4 (exkl mtrl) NDJ49-2 Öppen rep + osteosyntes Fingerfr. 4 (exkl mtrl) NDK19-1 Avmejsling av exostos 4 NDK19-2 Extirp av pisiforme 4 NDK19-3 Extirp av frakturerad benbit/avmejsling av exostos 4 NDL39 Tenotomi-myotomi underarm/handled 4 NDL49-1 Sensutur Böjsena (handled/hand) 4 NDL49-2 Sensutur Sträcksena, 1-2 senor (hand) 3 NDL49-3 Sensutur Sträcksena, mer än 2 senor 4 (hand) NDL59 Tenolys Handled/hand 5 NDL79 Resektion av sena, senskida 4 NDL89-1 Sentransferering EPL 3 NDL89-2 Sentransferering Annan 5 NDM19-1 Fascieectomi DC Enkel 3 NDM19-2 Fascieectomi DC Svår 5 NDM39-1 Extirp av senskideganglion 1 NDM39-2 Extirp av ganglion volar 3 NDM39-3 Extirp av ganglion dorsal 3 NDM49-1 Senskideklyvning Enkel 1 NDM49-2 Senskideklyvning Komplicerad 3 NDQ12 Amputation Metacarpalben 4 NDQ13 Amputation Tumme total 4 NDQ14 Amputation Tumme partiell 1 NDQ16 Amputation Finger partiell 1 NDQ29-1 Revision av amp st Enkel 1 NDQ29-2 Revision av amp st Kompl t ex lambåpl. 2 NDR29 Extirp av hemangion el lipom Handled/hand 4 NDS09 Senskidespolning 4 NDU29 Extraktion av endoprotes 3 NDU49-1 Extraktion av osteosyntesmtrl Enkla stift 1 NDU49-2 Extraktion av osteosyntesmtrl Medelsvår t ex Ao-pl 3 NDU49-3 Extraktion av osteosyntesmtrl Kompl t ex stor friläggning 4 el barn i narkos PBC30 Sutur av a.radialis eller a. Ulnaris 4 QCB10 Omläggning i narkos 3 QCB99-1 Revision+sutur Enkel 2 QCB99-2 Revision+sutur Komplicerad 4 QCC00-1 Revision+alienatio Enkel 2 QCC00-2 Revision+alienatio Komplicerad 4 QCE00 Extirp av hudtumör 1 Sida 11

12 Handkirurgiska kliniken Bilaga 1 Polikliniska operationer på operationsavdelning - gruppering standardoperationer Op kod Benämning Op grupp QCE00+ZZA00 Extirp av hudtumör+hudtranspl Delhudstransplantation 2 QCE00+ZZA50 Extirp av hudtumör+hudtranspl Fullhudstransplantation 2 QCE25+ZZA00 Excision + hudtranspl (brännskada) Delhudstransplantation 2 QCE25+ZZA50 Excision + hudtranspl (brännskada) Fullhudstransplantation 2 QCE25+ZZR00 Excision + lokal lambåplastik (brännskada) 4 (eller ZZS40, eller ZZS45) QCE25+ZZR00 Excision + lokal lambåplastik + hudtranspl 5 (eller ZZS40, eller ZZS45) (brännskada) +ZZA00 (eller ZZA50) QCE30+ZZA00 Excision + hudtranspl Delhudstransplantation 2 QCE30+ZZA00 Excision + hudtranspl Fullhudstransplantation 2 QCE30+ZZR00 Excision+lokal lambåplastik 4 (eller ZZS40, eller ZZS45) QCE30+ZZR00 Excision+lokal lambåplastik + hudtranspl 5 (eller ZZS40, eller ZZS45) +ZZA00 (eller ZZA50) QCE40+ZZA00 Excision + hudtranspl Delhudstransplantation 2 (vid missbildning) QCE40+ZZA50 Excision + hudtranspl Fullhudstransplantation 4 (vid missbildning) QCE40+ZZR00 Excision +lokal lambåplastik 5 (eller ZZS40 eller ZZS45) (vid missbildning) QCE40+ZZR00 Excision +lokal lambåplastik + hudtranspl 5 (eller ZZS40 eller ZZS45) (vid missbildning) +ZZA00 (eller ZZA50) QCH00 Evulsio Enkel 1 QCH20 Evulsio Nagelbäddsplastik 3 V9572 Botoxinjektion i narkos 3 (exkl botox) Sida 12

13 Handkirurgiska kliniken Bilaga 2 Polikliniska operationer på mottagning- gruppering standardoperationer Op kod Benämning/operationstyp Op grupp ACB91-1 Neuromförflyttning Fingeramp kr ACB91-2 Neuromförflyttning Övr finger-hand, handled kr ACB92-1 Neuromförflyttning Fingeramp kr ACB92-2 Neuromförflyttning Övr finger-hand, handled kr ACB93-1 Neuromförflyttning Fingeramp kr ACB93-2 Neuromförflyttning Övr finger-hand, handled kr ACC43 Transposition av ulnaris kr ACC51-1 Neurolys CTS kr ACC51-2 Neurolys CTS recidiv kr ACC52 Neurolys Radialis kr ACC53-1 Neurolys Ulnaris handled kr ACC53-2 Neurolys Ulnaris armbåge kr NCL39 Hohman op kr NCL59 Tenolys Underarm kr NCR29 Extirp av hemangion el lipom Underarm kr NCU49-2 Extraktion av osteosyntesmtrl Medelsvår t ex Ao-pl kr NDA11 Artroscopi kr NDA12-1 Eploration Lokalanestesi kr NDA12-2 Exploration Narkos eller IVRA kr NDF02-1 Synovectomi Fingerled (enstaka) kr NDF11 Artroskopi med shaving kr NDG 12 Interpositionsartroplastik kr NDG 40 Artrodes kr NDG 42 Artrodes kr NDG49 Artrodes DIP-led kr NDG49 Artrodes PIP-led kr NDG49 Artrodes MP-led kr NDK19-1 Avmejsling av exostos kr NDK19-2 Extirp av pisiforme kr NDK19-3 Extirp av frakturerad benbit/avmejsling av exostos kr NDL39 Tenotomi-myotomi underarm/handled kr NDL59 Tenolys Handled/hand kr NDL79 Resektion av sena, senskida kr NDM19-1 Fascieectomi DC Enkel kr NDM19-2 Fascieectomi DC Svår kr NDM39-1 Extirp av senskideganglion kr NDM49-1 Senskideklyvning Enkel kr NDQ13 Amputation Tumme total kr NDQ14 Amputation Tumme partiell kr NDQ16 Amputation Finger partiell kr NDQ29-1 Revision av amp st Enkel kr NDQ29-2 Revision av amp st Kompl t ex lambåpl kr NDR29 Extirp av hemangion el lipom Handled/hand kr NDU49-1 Extraktion av osteosyntesmtrl Enkla stift kr NDU49-2 Extraktion av osteosyntesmtrl Medelsvår t ex Ao-pl kr NDU49-3 Extraktion av osteosyntesmtrl Kompl t ex stor friläggning el barn i kr QCB99-2 Revision+sutur Komplicerad kr Sida 13

14 OMRÅDE OPERERANDE OCH ONKOLOGI 301 Kirurgiska kliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering Barn avd 26 och 35 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Kir avd Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 930 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Operation Operation, neurokirurgi Poäng 306 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Operation Operation, övriga op Poäng 141 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Polikliniska operationer Min 284 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Sida 14

15 OMRÅDE OPERERANDE OCH ONKOLOGI 451 Kvinnokliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering KK avd 23 Hotelltjänst Timme 101 kr Läkartjänst " 58 kr Omvårdnadstjänst " 267 kr KK avd 25 BB Hotelltjänst Timme 70 kr Läkartjänst " 50 kr Omvårdnadstjänst " 193 kr KK Förlossning Hotelltjänst Timme 299 kr Läkartjänst " 250 kr Omvårdnadstjänst " 947 kr Dyr läkemedelsbehandling Självkostnad Operation Operation Poäng 146 kr Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Diabetesmottagning " kr AMC " kr AMC Fish " kr Ultraljudsundersökning kr KUB Utredning kr Fertilitetsenhet IVF-behandling Behandling 001 Läkarbesök " kr 004 Distansstimulering IVF/ICSI " kr 006 Återföring av frysförvarade embryon " kr 009 Avbruten IVF/ICSI efter OPU distansstimulerad " kr 011 Avbruten stimbeh inför IVF/ICSI " kr 012 Infrysning och frysförvaring av spermier " kr 019 Analys av spermaprover " 958 kr 020 Insemination i naturlig eller stim cykel " kr 029 Vitrifiering och frysförvaring av äggceller " kr 030 Tillägg för donerade spermier " kr 031 Tillägg för donerade ägg " kr 032 Tillägg för PESA/TESE " kr 033 Tillägg för IVF-stimulering " kr 034 Tillägg för IVF-distansmonitorering " kr 035 Tillägg för donerade spermier exkl kuratorsutredn " kr 036 Tillägg för donerade ägg exkl kuratorsutredning " kr Sida 15

16 037 Grundutredning av par, man + kvinna Utredning kr 038 Grundutredning av par, kvinna + kvinna " kr 039 Kuratorsutredning " kr 040 Paketpris för ultraljud upp till 3 st " kr 041 HyCoSy " kr Sida 16

17 OMRÅDE OPERERANDE OCH ONKOLOGI 741, 751 Onkologiska kliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering Avdelning 85 Hotelltjänst Vdg 742 kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " 742 kr Cytostatikabehandling enligt bilaga Poäng kr Cytostatikapreparat Självkostnad Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Strålbehandling enligt bilaga Poäng kr Cytostatikabehandling enligt bilaga Poäng kr Cytostatikapreparat Självkostnad Sluten/öppen vård Brachyterapi Brachyterapi (PDR) Behandling kr Brachyterapi (HDR) interstitiell " kr Brachyterapi (HDR) intraluminal " kr Gynonkologisk brachyterapi (HDR), enl bilaga Poäng kr Sida 17

18 Onkologiska kliniken Bilaga Strålbehandlingar Kostnaden för strålbehandling debiteras enligt följande: - startpoäng enligt nedanstående förteckning samt - 1 poäng per behandlingstillfälle Debiteringsdiagnos Poäng Ca mam, tangentiell beh exkl lgl 8 Ca mam, tangentiell beh inkl lgl 10 Ca mam, tangentiell beh inkl lgl o boost 14 Ca mam, thoraxvägg inkl lgl (med elektroner) 17 Ca mam, thoraxvägg exkl lgl (med elektroner) 10 Ca colli uteri, corp uteri, ovarii o vulva 8 Ca colli uteri, corp uteri, ovarii o vulva med ompl 14 Ca laryngis, T 1 10 Head & neck 1 plan 13 Head & neck med ompl 18 Head & neck IMRT 28 Ca coli / recti 8 Ca coli / recti med ompl 12 TC 10 TC med ompl 15 CNS ej plan 7 Ca prostata o ves urin 8 Ca prostata o ves urin med ompl 12 Ca prostata inkl guldmarkörer 14 Ca oesophagi 9 Ca oesophagi med omplan 14 Ca pulm 9 Ca pulm med omplan 14 Hudförändringar, elektroner 8 Mamillbestrålning 4 Övriga planerade beh 9 Övriga planerade behandl med omplan 14 Skelettpalliationer o övriga oplanerade beh 1 target 7 Skelettpalliationer o övriga oplanerade beh 2-4 target 13 Pris per poäng kr Sida 18

19 Onkologiska kliniken Bilaga Cytostatikabehandlingar Cytostatikabehandling debiteras utifrån följande grupper och poäng. Grupp Text Poäng 1 Behandlingstid < 1 timme 1 2 Behandlingstid 1-2 timmar 2 3 Behandlingstid 2-3 timmar 3 eller tvådagarsbehandling 4 Behandlingstid > 3 timmar 4 eller > tvådagarsbehandling 5 Behandlingstid > 5 timmar 5 6 Behandlingstid 4-5 dygn 6 eller personalkrävande Pris per poäng kr Sida 19

20 Onkologiska kliniken Bilaga Gynonkologisk brachyterapi - HDR Gynonkologisk brachyterapi debiteras utifrån följande grupper och poäng. Grupp Text Poäng 1 Vaginal strålbehandling 3 2 Intrauterin strålbehandling, tvillingapplikator 7 3 Intracervikal strålbehandling, ringapplikator 10 med CT 4 Interstitiell strålbehandling 15 5 Intracervikal strålbehandling, ringapplikator 17 med MR Pris per poäng kr Sida 20

21 OMRÅDE OPERERANDE OCH ONKOLOGI 311 Ortopedkirurgiska kliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering Ort avd 27,37 och Hotelltjänst Vdg kr AVA samt Läkartjänst " 644 kr Barn avd 26 och 35 Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Operation Operation Poäng 271 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Öppen vård Mottagning Läkarbesök utan röntgenundersökning Läkarbesök kr Läkarbesök med röntgenundersökning " kr Polikliniska operationer Min 269 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Sida 21

22 OMRÅDE OPERERANDE OCH ONKOLOGI 361 Urologiska kliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering Urolog avd 38 och 39 Hotelltjänst Vdg 583 kr samt Barn avd 26 Läkartjänst " 794 kr och 35 Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " 607 kr Operation Operation Poäng 356 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Öppen vård Mottagning Läkarbesök nivå 1 Besök kr Läkarbesök nivå 2 " kr Läkarbesök nivå 3 " kr Polikliniska operationer enl bilaga Operation Grupp 1 " kr Grupp 2 " kr Grupp kr Sida 22

23 Urologiska kliniken Bilaga Polikliniska operationer Grupp Typperation 1 Mindre poliklinisk operation i lokalbedövning (t ex omskärelse, extirpation av lokal förändring, ESWL) 2 Mera komplicerad poliklinisk operation i lokalbedövning eller poliklinisk operation i narkos (t ex laserbehandling av peniscancer, cystoskopi+biopsi, intern uretrotomi) 3 Mera omfattande poliklinisk operation i narkos (t ex blåshalsincition, laserlithotripsi) Sida 23

24 OMRÅDE OPERERANDE OCH ONKOLOGI 571 Käkkirurgiska kliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg kr V-enh HudPlaÖNH Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Operation Operation käkkirurgiska kliniken Poäng 170 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Öppen vård Mottagning / Poliklinisk operation 120 min, i narkos Besök kr Operation Poliklinisk operation 60 min, i narkos Besök kr Poliklinisk operation Besök kr Nybesök Besök kr Nybesök, komplicerat Besök kr Återbesök Besök kr Tandhygienist Besök kr Material Självkostnad Sida 24

25 OMRÅDE OPERERANDE OCH ONKOLOGI 351 Plastikkirurgiska kliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg kr V-enh HudPlaÖNH Läkartjänst " 637 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Clinitronsäng lev/hämtn kostnad Clinitronsäng dygnskostnad Madrass månad Madrass leverans/hämtn kostnad Clinitronsäng omstart VAC-behandling/dygn kr kr kr 426 kr kr 513 kr Operation Operation plastikkirurgiska kliniken Poäng 209 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Öppen vård Mottagning Läkarbesök Läkarbesök kr Tatuering 1 bröst inkl materialkostn Behandling kr Tatuering 2 bröst inkl materialkostn Behandling kr Polikliniska operationer och Dagkirurgi - Op lag 1 Min 158 kr - Op lag 2 " 202 kr - Op lag 3 " 251 kr - Op lag 4 " 285 kr Kompressionsmätning (ssk) Behandling 889 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Sida 25

26 OMRÅDE OPERERANDE OCH ONKOLOGI 511 Ögonkliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering Ögon avd 49 Hotelltjänst Vdg kr Barna avd 26 Läkartjänst " 567 kr och 35 Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Operation Operation Poäng 149 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Behanlingar/Undersökningar, sluten vård: AC022 Mätning av näthinnetjocklek AC035 Ultraljudsundersökning av bulben AC036 Ultraljudsundersökning av orbita AC046 Korneal topografi, undersökning av XCK10 Fotografering av ögonbotten kr kr kr kr 546 kr Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Operation amnion Min 332 kr Operation stegman " 332 kr Operation gråstarr Operation kr Operation bakre segment " kr Övriga ögonoperationer Min 332 kr PTK Behandling kr Refraktiv laserbehandling, enkel " kr Refraktiv laserbehandling, komplicerad " kr Synfältsundersökning Undersökning kr Ögonbottenfotografering " 546 kr Flourescinangiografi " kr Argon-/kryptonlaser Behandling kr Ultraljudsundersökning Undersökning kr Yaglaser Behandling kr Photodynamisk laserbehandling Visudyne " kr ICG-angio " kr OCT Undersökning 994 kr Corneal topografi (Orbscan) " 927 kr Sida 26

27 Botox Behandling Självkostnad Lucentisbehandling " kr Eyleabehandling " kr Avastinbehandling " kr Ozurdexbehandling " kr Sida 27

28 OMRÅDE OPERERANDE OCH ONKOLOGI 521 Öron-, näs- och halskliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg kr Barn avd 35 Läkartjänst " kr V-enh HudPlaÖNH Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Operation Operation ÖNH-kliniken Poäng 216 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Fotokemisk Läkemedel Självkostnad behandling Teknisk konsult " Konsult " Läkemedel Foscan " Läkemedel Photofrin " Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Dagsjukvård " kr Besök Head-neck-centrum " kr Operation Operation ÖNH-kliniken Poäng 216 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Röst- och talvård Läkarbesök foniater Besök kr Logopedbesök " kr Sida 28

29 OMRÅDE MEDICIN OCH REHABILITERING 201 Barn- och ungdomskliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Barn avd 35 Omvårdnadstjänst nivå 1 Vdg kr Omvårdnadstjänst nivå 2 " kr Omvårdnadstjänst nivå 3 " kr Omvårdnadstjänst nivå 4 " kr Omvårdnadstjänst nivå 5 " kr Öppen vård Mottagning Mottagning Besök kr Teambesök 2 pers kategorier " kr Teambesök 3 " " kr Teambesök 4 " " kr Barnfetma, bedömning Bedömning kr Barnfetma, behandling 6 mån Behandling kr Barnfetma specialutredning Utredning Självkostnad Glukosbelastning barnfetma kr DNA-diagnostik barnfetma kr Lägenhet Natt 802 kr Hemsjukvård Besök kr Teambesök Epilepsi Dietistbesök Epilepsi Telefonkontakt Epilepsi kr kr 386 kr Armprotesenhet Informations-/konsultationsbesök Besök kr Specialistbesök team, hand/fot " kr Intensivbehandlingsläger/familjedagar " kr Tillkommer kostnad för kost och logi Protesutprovning enkel " kr Protesutprovning omfattande/återkontroll " kr Årskontroll " kr Återbesök enkelt " kr Återbesök omfattande " kr Sida 29

30 OMRÅDE MEDICIN OCH REHABILITERING 241 Geriatriska kliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering Ger avd 84 palliativ Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 569 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Ger avd 94 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 679 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr V-enh 82 RehReum Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 512 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Sida 30

31 OMRÅDE MEDICIN OCH REHABILITERING 211 Hudkliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering V-enh HudPlaÖNH Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Team-besök " kr Behandling med färgämneslaser / IPL Grupp 1: Nybesök och test Behandling kr Grupp 2: Behandling < 20 min " kr Grupp 3: Behandling, min " kr Grupp 4: Behandling i narkos oberoende av ett " kr antal pulsar Behandling med Co2-laser Grupp 1: Nybesök och test Behandling kr Grupp 2: Behandling < 60 min " kr Grupp 3: Behandling > 60 min " kr Grupp 4: Behandling > 60 min i narkos " kr Behandling för Hyperhidros inkl läkemedelskostnader Grupp 1: Armhålor Grupp 2: Handflator Grupp 3: Armhålor och Handflator kr kr kr STD-mottagning Läkarbesök Besök kr Sida 31

32 OMRÅDE MEDICIN OCH REHABILITERING 121 Infektionskliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering Inf avd 40A Hotelltjänst Vdg kr Inf avd 40B Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Behandling med faeceslavemang Besök kr Fibroscanundersökning Besök kr Pentamidin-behandling Besök kr Sida 32

33 OMRÅDE MEDICIN OCH REHABILITERING 101 Medicinska kliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 962 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Med avd 40 A Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Med avd 83 ALLVA Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 862 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Med avd 83 hemat Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Med avd 93 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 790 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Med avd AVA Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Stamcellstransplantation Behandling kr Öppen vård Mottagning Mottagning Läkarbesök kr Bentäthetsmätning Behandling kr Dialys " kr Självdialys " kr Cyt behandling " kr Behandling med faeceslavemang Besök kr Sida 33

34 Sluten/öppen vård Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Endoskopienhet Diagnostisk gastroskopi, diagnostisk rekto- Undersökn kr sigmoideoskopi eller endoskopi av bäckenreservoar Diagnostisk koloskopi och skopi via stomi, " kr anorektal manovolumetri, dubbelballongteknik vid gastrointestinal endoskopi Terapeutisk gastroskopi, diagnostisk entero- " kr skopi, terapeutisk endoskopi vid rektosimoideoskopi Terapeutisk endoskopi i tunntarm eller kolon, " kr diagnostisk ERCP Kapselendoskopi av tunntarmen " kr Terapeutisk ERCP " kr Ultraljudsundersökning vid övre gastrointestinal " kr endoskopi Sida 34

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015 Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015 Innehåll Sida Principer för fakturering 2014, Universitetsjukhuset 3 Område Thorax och Kärl: Kardiologiska kliniken 4 Kärl Thoraxkliniken 6 Lungkliniken 7 Område

Läs mer

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2014

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2014 Sjukhusstaben ekonomi Priser vid fakturering av utomlänsvård 2014 INNEHÅLL Sidan Principer för fakturering 2014 2 Anivakliniken 3 Barn- och ungdomskliniken 4 Geriatriska kliniken 5 Handkirurgiska kliniken

Läs mer

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330 Prislista 2015 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne

3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne 3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne 3.1 Högspecialiserad sjukvård För vård av patienter utanför Södra sjukvårdsregionen debiteras ett pålägg med 2,85% Landstinget Blekinge Blekingesjukhuset Karlskrona

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn Enheter som förväntas delta i mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 2014-12-09 Vårdavdelning 61 Vårdavdelning 62 Vårdavdelning 63 Vårdavdelning 64 Anestesi och operation Öppenvården

Läs mer

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22 VO Planerade Operationer Urologiska enheten Prostataprojektet Slutrapport Karin Bolin Projektledare 27-2-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 3 Kontaktsjuksköterska 3 Sjuksköterska vårdavdelning

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2003:820 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Regeringen föreskriver

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2014 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2014) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

KODFÖRTECKNING - SÄRSKILDA ÅTGÄRDER Gäller från 2014-01-01

KODFÖRTECKNING - SÄRSKILDA ÅTGÄRDER Gäller från 2014-01-01 Särskilda åtgärder - Läkare 1 KODFÖRTECKNING - SÄRSKILDA ÅTGÄRDER Gäller från 2014-01-01 KOD ÅTGÄRD Arvode Reducerat arvode Anestesi och Intensivvård S101 Intravenös anestesiologisk läkemedelstillförsel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2000:1033 Utkom från trycket den 5 december 2000 utfärdad den 23 november 2000. Regeringen föreskriver

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

På Länssjukhuset i Kalmar har vi kompetens att utbilda ST-läkare inom ett 25-tal olika specialitetet, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter.

På Länssjukhuset i Kalmar har vi kompetens att utbilda ST-läkare inom ett 25-tal olika specialitetet, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter. Kliniker i Kalmar På Länssjukhuset i Kalmar har vi kompetens att utbilda ST-läkare inom ett 25-tal olika specialitetet, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter. Medicinkliniken Medicinkliniken är länssjukhusets

Läs mer

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län MISSIV Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för folkhälsa och sjukvård Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region s län Utifrån Landstingsstyrelsens beslut 2014-03-18 om Åtgärdsplan utifrån

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning version 20150102.docx Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska...

Läs mer

Beslut i Regionsjukvårdsnämnden 2011-12-08

Beslut i Regionsjukvårdsnämnden 2011-12-08 Beslut i Regionsjukvårdsnämnden 2011-12-08 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Ersättningsprinciper för vårdtjänster 3 Prislista Universitetssjukhuset i Linköping 6 Pris- och viktlista vid regionens läns- och

Läs mer

Välkommen till Lasarettet Trelleborg

Välkommen till Lasarettet Trelleborg Välkommen till Lasarettet Trelleborg 1 Lasarettet Trelleborg 1930 2010 2 Om Lasarettet Trelleborg 660 anställda 5 vårdavdelningar Övervakningsavdelning Operation/anestesi Akutmottagning kl. 8-20 Specialistmottagningar

Läs mer

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare.

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare. Bra Mottagning Skåne 4 Verksamhetsområde Ögonkliniken Sjukhuset i Ängelholm Deltagare i teamet Per Carlsson Helena Ingemarsson Björn Hasselqvist Petronella Pedro På ögonmottagningen arbetar fem läkare,

Läs mer

Specificerade kunskapskrav

Specificerade kunskapskrav specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt Specificerade kunskapskrav Allmänt Aspiranten ska efter specialistutbildningen kunna Omsätta grundutbildningens teoretiska kunskaper i praktisk klinisk

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Teamarbete Reumatologi SUS

Teamarbete Reumatologi SUS Teamarbete Reumatologi SUS Teamarbete Reumatologi SUS Tidigt kontakt med teamet Regelbundna teammöten Teambedömning vid sjukskrivning > 6 veckor 3 olika rehabprogram Undervisningsserie: - Öppen för alla

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Vårdprogram för utredning av patienter med fekal inkontinens på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vårdprogram för utredning av patienter med fekal inkontinens på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kategori Giltigt fr.o.m. Version Ersätter version Behandling 2012-03-05 1 0 med fekal inkontinens på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Författat av Godkänt av Silvana Häggqvist, Ssk, uroterapeut Lars Börjesson,

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård.

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård. Dokumentets namn Ansvarsfördelning yrkesgrupper Kommunal Hälsooch sjukvård Riktlinje till KHV och BHV Beslutat styrgrupp kundval 2010 05 17 Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN Akutkliniken 018 5355 Operationsavdelningen Inga planerade operationer genomförs. Ett operationsteam finns tillgängligt för eventuella akuta operationer. IVA avdelningen

Läs mer

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN Akutkliniken 018 5355 Operationsavdelningen Inga planerade operationer genomförs. Ett operationsteam finns tillgängligt för eventuella akuta operationer. IVA avdelningen

Läs mer

Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS

Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS I detta dokument presenteras kända fel i grupperingslogiken för CC-versionen av NordDRG för år 2012. (Fel i den traditionella

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Operationer och åtgärder 2015

Operationer och åtgärder 2015 Operationer och åtgärder 2015 2015-06-01 ÅTGÄRD ÅTGÄRDSKOD DIAGNOSKOD FÖRÄNDRING CVR-GRUPP GYNEKOLOGI Urinläckage, kvinnor LEG, KDG 510 Framfall LEF Ändrad benämning på 515. Livmoder, borttag LCC10, LCC11,

Läs mer

Slutrapport. Revision av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid Nacka Närsjukhus Proxima AB.

Slutrapport. Revision av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid Nacka Närsjukhus Proxima AB. Slutrapport av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid 25 maj Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 3 0.1 Ögonmottagningen...

Läs mer

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

KAN DELEGERAS TILL REELLT KOMPETENT OMVÅRDNADSPERSONAL

KAN DELEGERAS TILL REELLT KOMPETENT OMVÅRDNADSPERSONAL 2015-04-14 VÄGLEDNING VID DELEGERING - Följande arbetsuppgifter räknas som hälso- och sjukvårdsuppgifter. Före avsteg från denna vägledning ska medicinskt ansvarig sjuksköterska kontaktas för godkännande.

Läs mer

2015-06-22. Diagnostik-, anestesi- teknikdivisionen Akutsjukvård 3 Anestesi 3

2015-06-22. Diagnostik-, anestesi- teknikdivisionen Akutsjukvård 3 Anestesi 3 Prislista 2015 för vård av utomlänspatienter samt utlandspatienter inom EU. Listan avser priser för åtgärder/behandlingar vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Priserna är satta utifrån den beräknade resursåtgången

Läs mer

Det utgår ingen särskild ersättning för sköterskebesök som sker vid samma tillfälle som läkarbesöket.

Det utgår ingen särskild ersättning för sköterskebesök som sker vid samma tillfälle som läkarbesöket. 1 (5) Frågor och svar vårdval Ortopedi och handkirurgi Fråga gällande kompetenskrav på operatörer inom ortopedisk dagkirurgi. För godkännande inom tilläggsuppdraget ortopedisk dagkirurgi kräver vi att

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Innehållsförteckning Beskrivning av kvalitetsparametrar... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:...

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

Länsgemensam. vårdöverenskommelse Primärvård och Kvinnosjukdomar

Länsgemensam. vårdöverenskommelse Primärvård och Kvinnosjukdomar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Länsgemensam 2.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Kvinnosjukdomar Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m.

Läs mer

Primärvård och Urologi

Primärvård och Urologi Hälso- och sjukvård Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Länsgemensam 2.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Urologi Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård

Läs mer

Fakta om Region Örebro län

Fakta om Region Örebro län Fakta om Region Örebro län 2015 1 Region Örebro län Den 1 januari 2015 gick Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro samman i en ny organsation: Region Örebro län. Arbetet med att utveckla Örebroregionen

Läs mer

OPERATIONSSJUKVÅRD OCH TRAUMA Del 2 Specialistutbildning inom akutsjukvård 40p Ht -07

OPERATIONSSJUKVÅRD OCH TRAUMA Del 2 Specialistutbildning inom akutsjukvård 40p Ht -07 Institutionen för Hälsovetenskap TENTAMEN OPERATIONSSJUKVÅRD OCH TRAUMA Del 2 Specialistutbildning inom akutsjukvård 40p Ht -07 Maxpoäng: 107 97% 103-107 = A, Framstående 90% 96-103 = B, Mycket bra 81%

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Akuta larm på Akademiska sjukhuset

Akuta larm på Akademiska sjukhuset 2011-11-22 senast ändrad 2015-06-24 Akuta larm på Akademiska sjukhuset - en översikt av larmsystemet för akuta larm 1. ÖVERSIKT LARMKATEGORIER OCH LARMTYPER... 2 SCHEMATISK ÖVERSIKT... 2 2. LARMKATEGORIER...

Läs mer

Beslut i Regionsjukvårdsnämnden 2014-12-04 Från 2015-01-01 ändras namnet till Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen

Beslut i Regionsjukvårdsnämnden 2014-12-04 Från 2015-01-01 ändras namnet till Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen Beslut i Regionsjukvårdsnämnden 2014-12-04 Från 2015-01-01 ändras namnet till Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Ersättningsprinciper för vårdtjänster 3 Prislista

Läs mer

Beslut i Regionsjukvårdsnämnden 2012-12-10

Beslut i Regionsjukvårdsnämnden 2012-12-10 Beslut i Regionsjukvårdsnämnden 2012-12-10 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Ersättningsprinciper för vårdtjänster 3 Prislista Universitetssjukhuset i Linköping 6 Pris- och viktlista vid regionens läns- och

Läs mer

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes

1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes 1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes Information om operation av ögonförändringar vid diabetes 2 Under de senaste åren har möjligheterna för diabetiker att behålla god syn i hög

Läs mer

Vårdkontaktsregistrering i VAS

Vårdkontaktsregistrering i VAS Styrande dokument Regeldokument Riktlinje Sida 1 (10) Vårdkontaktsregistrering i VAS Inledning Vårdkontakt är kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal för utredning, behandling, rådgivning

Läs mer

DIAGNOSTIK-, AKUT-, ANESTESI- OCH TEKNIKDIVISIONEN

DIAGNOSTIK-, AKUT-, ANESTESI- OCH TEKNIKDIVISIONEN 2014-04-17 DIAGNOSTIK-, AKUT-, ANESTESI- OCH TEKNIKDIVISIONEN PRISLISTA VÅRD 2014 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök AKUTSJUKVÅRD Akutmottagningen Akutmottagningen nivå 1 OV00113051 2 601 Akutmottagningen

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-04 1 (3) HSN 1105-0509 Handläggare: Britt Fälth Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 8 Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad

Läs mer

Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande version 2015

Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande version 2015 1 Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för klassifikationer och terminologi 2014-10-22 Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Totalpoängen är

Läs mer

ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner!

ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner! Uppdaterad senast 2014-12-08 VÄLKOMMEN TILL ALERIS SPECIALISTVÅRD BOLLNÄS ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner! E Om sjukhuset/hälsocentralen i Bollnäs I november 2011 tog Aleris AB

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Vården på webben. Projektinformation

Vården på webben. Projektinformation Vården på webben Projektinformation Skola Rektor Lärare Assistent Skoltaxi Skolvärdinna Förs. kassa Vårdbidrag LASS Bilstöd Bilanpassn. företag Hjälpcentral Hjälpmedelskonsulent Hjälpmedelstekniker Hjälpmedelsleverantör

Läs mer

Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01

Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01 Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Nyheter och förtydliganden är rödmarkerade Uppdatering 2015-09-17: Följande KVÅ- kombinationer (max två plus

Läs mer

Välkommen till Dagkirurgiska enheten!

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! Välkommen till Dagkirurgiska enheten! Dagkirurgi innebär att du går hem samma dag som du blir opererad. Ring till dagkirurgiska enheten närmaste vardagen före din operationsdag för att få den tid du skall

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-13 Centralsjukhuset i Karlstad Landstinget Värmland Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa Boström och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering

Läs mer

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation.

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation. Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation. Dagkirurgi innebär att du går hem samma dag som du blir opererad. Ring till dagkirurgiska enheten närmaste

Läs mer

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Agenda Lean Healthcare Capio S:t Görans modellen Bakgrund Lean Healthcare principer Lean Healthcare i praktiken, exempel akuten Lean Healthcare

Läs mer

Smärt mottagning, Smärtavdelning B42, Anestesikliniken, KS Huddinge

Smärt mottagning, Smärtavdelning B42, Anestesikliniken, KS Huddinge Smärtmottagningar Sektionen för akut smärtvård, APS, Smärtkliniken Capio S:t Görans Sjukhus AB har särskild inriktning på akuta och postoperativa smärtor och är smärtkonsult till de andra klinikernas vårdavdelningar

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Denna broschyr innehåller viktig information inför och efter din operation. Välkommen till Verksamhetsområde

Läs mer

Kurs i basal endoskopi Malmö, 10 14 november 2014

Kurs i basal endoskopi Malmö, 10 14 november 2014 Kursens beteckning: Målgrupp: Kurs i basal endoskopi Blivande medicinska vuxen- och barngastroenterologer och kirurger som börjat eller avser börja utbildning inom gastrointestinal endoskopi Tidpunkt:

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Results from exams, 1218 students

Results from exams, 1218 students Results from exams, 1218 students Test result points 90 80 70 60 Points 50 40 30 42 2000-2006 2006-2010 20 10 0 1 40 79 118 157 196 235 274 313 352 391 430 469 508 547 586 625 Frågelådan RDK-möte 2011-03-23

Läs mer

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Malin Nystrand, Närhälsan Lövgärdets Vårdcentral 2015-10-24 FUB Upplägg! Några av mina patienter! Bakgrund!

Läs mer

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Sjukhusdirektör Lena Adolfsson lena.adolfsson@orebroll.se Kvalitets- och utvecklingschef Ing-Marie Larsson ing-marie.larsson@orebroll.se Karlskoga lasarett ett av tre

Läs mer

Specialist i Internmedicin

Specialist i Internmedicin Specialist i Internmedicin Heltid, tillsvidare, tillträde enligt Överenskommelse. Angereds Närsjukhus, Angered, Göteborg Ett nytt närsjukhus i Angered ska stå klart 2012. Sjukhuset ska vara en central

Läs mer

Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset. Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort.

Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset. Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort. Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort. Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset - Viktig information

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

Uppföljning 2014. Vår Vårdcentral Katrineholm

Uppföljning 2014. Vår Vårdcentral Katrineholm Uppföljning 2014 Vår Vårdcentral Katrineholm Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa

Läs mer

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland 1. AVTALETS INNEHÅLL OCH SYFTE Detta avtal är ett underavtal till ramavtalet om samverkan mellan Landstinget

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen Förskrivning av TENS-stimulator som personligt hjälpmedel TENS Transkutan Elektrisk Nervstimulering 1. Omfattning 1.1 Indikationer 1(5) 2008-0-19 TENS kan förskrivas för personer med långvariga eller akuta

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Mastektomi med direktrekonstruktion

Mastektomi med direktrekonstruktion Patientinformation Mastektomi med direktrekonstruktion Borttagande av bröstkörtel med samtidig bröstrekonstruktion Den här informationen vänder sig till Dig som har en ökad risk för bröstcancer efter genetisk

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : avd 61 Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Ökad trygghet och kontinuitet i vården av patienter med maligna hjärntumörer Teammedlemmar Marianne Gjörup marianne.gjorup@nll.se Arne

Läs mer

Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre

Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre En beskrivning av 22 personers väg genom vården och omsorgen i Örebro City Konferenscenter 2 maj 2011 Lena Hammarlund Örebro Kommun Ewa Slätmo Örebro läns Landsting

Läs mer

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2010-12-14 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 83 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Sara Nordkvist

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Studiecirkel Säker vård alla gånger

Studiecirkel Säker vård alla gånger Studiecirkel Säker vård alla gånger Område 5 och 8 Förebygga kirurgiska komplikationer och postoperativa sårinfektioner OP/ IVA,ortoped- och reumatologkliniken och kirurgkliniken, Länssjukhuset Ryhov I

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL enheter i VGR och år 2015 Uppdaterad 150922 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Högsbo - avdelning 604 Kompetenscentrum / Utvecklingsenheten för palliativ vård SU/Högsbo ASIH-team Område Väster Område Öster

Läs mer

Välkommen till avdelning 32 SIVA/NAVE!

Välkommen till avdelning 32 SIVA/NAVE! Välkommen till avdelning 32 SIVA/NAVE! Avdelning 32 SIVA/NAVE Vi är en medicinsk akutavdelning med både vårdplatser, behandlingsrum för trombolysbehandling samt en intermediäravdelning med fyra förstärkta

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Kolorektal cancer Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Nya cancerfall - Gävleborg 5 3. Vårdprocess 6 4. Kompetens 10 5. Öppna jämförelser 2011 11 6. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Försäkringsmedicinska kommittén Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Bra sjukskrivning Sjukskrivning ska enligt Socialstyrelsens

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

LÄKEMEDELSBERÄTTELSER - vad ska det vara bra för? Christina Sjöberg Överläkare Geriatrik Mölndal

LÄKEMEDELSBERÄTTELSER - vad ska det vara bra för? Christina Sjöberg Överläkare Geriatrik Mölndal LÄKEMEDELSBERÄTTELSER - vad ska det vara bra för? Christina Sjöberg Överläkare Geriatrik Mölndal Adminstrativ pålaga? Gör de någon nytta? Hur gör man det på smidigaste sätt? Läkemedelsberättelser gör nytta!

Läs mer

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Värdebaserad vård Kvalitetsregister i ledning och styrning Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Huvudbudskap Värdebaserad vård - en styrmodell för kvalitet Målet - att skapa värde

Läs mer