Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015"

Transkript

1 Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015 Hälso- och Sjukvården, innehåll Sida Principer för fakturering 2015, Universitetsjukhuset 3 Område Thorax och Kärl: Kardiologiska kliniken 4 Kärl-Thoraxkliniken 6 Lungkliniken 7 Område Opererande och Onkologi: Anivakliniken 8 Handkirurgiska kliniken 9 Kirurgkliniken 14 Kvinnokliniken 15 Onkologkliniken 17 Ortopedkirurgiska kliniken 21 Urologkliniken 22 Käkkirurgiska kliniken 24 Plastikkirurgiska kliniken 25 Ögonkliniken 26 Öron-, näs- och halskliniken 28 Område Medicin och Rehabilitering: Barn- och ungdomskliniken 29 Geriatriska kliniken 30 Hudkliniken 31 Infektionskliniken 32 Medicinkliniken 33 Neurokliniken 35 Rehabmedicinska kliniken 36 Reumatologiska kliniken 37 Avd för Sjukgymnastik 38 Principer för fakturering 2014, Karskoga lasarett 39 Område Karlskoga: Anestesikliniken 40 Barn- och ungdomsmedicinska kliniken 41 Hudmottagningen 42 Kirurgkliniken 43 Kvinnokliniken 46 Kliniken för medicin och geriatrik 48 Ortopedkliniken 52 Palliativa enheten 54 Ögonkliniken 55 ÖNH-kliniken 57 Sida 1

2 Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015 Hälso- och Sjukvården, innehåll Sida Principer för fakturering 2015, Lindesbergs lasarett 59 Område Lindesberg, öppen vård: Arbetsterapeut 60 Barn- och Ungdomsklinik 61 Geriatrisk mottagning 62 Hudkliniken 63 Kirurgiska kliniken 64 Kvinnoklinik 66 Logopedmottagning 68 Medicinmottagning och Fysiologtjänster 69 Dialysmottagningen 72 Dietist 73 Ortopedkirurgiska mottagningen 74 Sjukgymnastik 76 Smärtenhet 77 Idrottsmottagning 77 Ögonkliniken 78 Öronkliniken 79 Område Psykiatri: Öppen vård 80 Heldygnsvård 80 Område Habilitering och Hjälpmedel: Barn- och Ungdoms- / Vuxenhabiliteringen 81 Audiologiska Kliniken 82 Syncentralen 84 Ortopedteknik 85 Centrum för hjälpmedel 86 Område Primärvård: Samtliga enheter 87 Sida 2

3 Principer för fakturering 2015, Universitetsjukhuset Sluten vård Den slutna vården faktureras patientspecifikt enligt följande: - Respektive klinik har definierade priser per vårdtjänst och vårdenhet. - Fakturering för vårddagar är fördelade på olika vårdtjänster för läkare, omvårdnad och vårdplatskostnader. - Fakturering sker per vårddag dvs en kostnad för varje påbörjat dygn. - Om någon annan klinik än Neurologen, Geriatriska, Reumatologen eller Rehabmedicin lånat platser på V-enh 82 RehReum USÖ gäller nedanstående priser per vårddag: V-enh 82 RehReum Hotelltjänst kr Läkartjänst 554 kr Omvårdnadstjänst kr Permissionsdygn kr - Om någon annan klinik än Hud, Plastikkirurgen eller Öron, lånat platser på V-enh HudPlaÖNH gäller nedanstående priser per vårddag V-enh HudPlaÖNH USÖ Hotelltjänst kr Läkartjänst kr Omvårdnadstjänst kr Permissionsdygn kr - Om en klinik har lånat vårdplatser på någon annan kliniks vårdenhet än ovan nämnda debiteras enligt den utlånande klinikens pris per vårdenhet och vårdtjänst - Om patient ligger mer än 12 timmar av ett dygn på IVA-enhet utgår ingen vårddagskostnad för patientens ordinarie plats på vårdavdelning under motsvarande dygn - Kostnader för Röntgen, Kem Lab, Blodcentralen, Patologen, Mikrobiologen, Neurofys och Klin Fys debiteras enligt separata prislistor för respektive Lab Öppen vård Faktureras utifrån de vårdtjänster som finns angivna i prislistan För sjukvårdande behandling faktureras 648 kr per behandling om inte annat anges i prislistan Kontaktperson prislista 2015, Universitetssjukhuset: Elisabeth Eriksson, Sjukhusstaben Ekonomi, Sida 3

4 OMRÅDE THORAX OCH KÄRL 231 Kardiologiska kliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering Kard Hjärtavd 63 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Material Implantat/operationsmaterial Självkostnad Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Operation/behandl Hjärtutredning inkl vänsterkammar- och Utredning kr coronarangio. Ev kostnader för arbetsprov, myocardscintigrafi, aortarotsangio samt högerkateterisering tillkommer Invasiv Hemodynamik Utredning kr Coronarangio Utredning kr Tryckmätning " kr PCI och coronangio i samma seans Behandling kr PCI Angiox " kr Reopro " kr PCI, akut jourtid inkl material o läkemedel " kr Renal denervering Behandling kr PM-kontroll SSK Behandling kr ICD-kontroll SSK " kr Elkonvertering Behandling kr R-test Utredning 791 kr NIE " kr Standard ablatio (HIS) Behandling kr Standard ablatio " kr Flimmer ablatio " kr Elfysundersökning " kr Pacemaker Operation kr Biventrikulär pacemaker " kr ICD " kr Sida 4

5 Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Implanterbar bandspelare implantation eller " kr explantation ICD-test i narkos Behandling kr Baksträngsstimulator, SCS " kr Övrig thorax mindre Operation kr Jourtillägg för ingrepp utförda under jourtid Timme kr Material Pacemaker Självkostnad Elektroder " ICD-dosa " SCS-dosa " Implanterbar bandspelare " Carto " Smart touch " Kateterburen implantation av hjärtklaff Åtgärd kr Vid faktisk kostnad överstigande kr sker debitering med åtgärdskostnaden samt skillnaden mellan faktisk kostnad och gränsvärdet Sida 5

6 OMRÅDE THORAX OCH KÄRL 341 Kärl- Thoraxkliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering Kärl-Thorax avd 53 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn kr Kärl-Thorax, IMA Hotelltjänst Timme 147 kr Läkartjänst " 51 kr Omvårdnadstjänst " 357 kr Permissionsdygn " 147 kr Permissionsdygn " kr Kärl-ThoraxIVA Intensivvård Minuter 26 kr Poäng 99 kr Intensivvård, ECMO Minuter 38 kr " Poäng 99 kr Kärl-ThoraxAnestesi Anestesi Poäng 94 kr Operation Operation Kärl- Thoraxkirurgi Poäng 304 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Kateterburen implantation av hjärtklaff Åtgärd kr Vid faktisk kostnad överstigande kr sker debitering med åtgärdskostnaden samt skillnaden mellan faktisk kostnad och gränsvärdet Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Sida 6

7 OMRÅDE THORAX OCH KÄRL 111 Lungkliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering Lung avd 12 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 712 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Sida 7

8 OMRÅDE OPERERANDE OCH ONKOLOGI 411 Anestesi- och intensivvårdskliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 AnIVA avd IVA Intensivvård IVA-poäng 206 kr IVA-min 27 kr AnIVA Post op Postoperativ vård Poäng 11 kr AnIVA Anestesi Anestesi Poäng 58 kr Smärtenhet Mottagning Besök kr Sida 8

9 OMRÅDE OPERERANDE OCH ONKOLOGI 321 Handkirurgiska kliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering Handkir avd 38 Hotelltjänst Vdg kr Övr Hand kir avd Läkartjänst " 451 kr samt Barn avd 26 Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Operation Operation Poäng 167 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Öppen vård Läkarbesök Besök kr Behandling Behandling 648 kr Poliklin operationer på op avd enligt bilaga 1 Grupp 1: Optid<30 min i lokalanestesi+dke Operation kr Grupp 2: Optid 30-60min i lokalanestesi + DKE " kr Grupp 3: Optid <30min + Narkos/IVRA + DKE " kr Grupp 4: Optid 30-60min + Narkos/IVRA + DKE " kr Grupp 5: Optid >60min + Narkos/IVRA + DKE " kr Poliklin operationer på mottagn enligt bilaga 2 Operation Tillägg vid operation på jourtid Operation kr Dysport Behandling Självkostnad Sida 9

10 Handkirurgiska kliniken Bilaga 1 Polikliniska operationer på operationsavdelning - gruppering standardoperationer Op kod Benämning Op grupp ACB21-1 Nervsutur (medianus) Finger 1 ACB21-2 Nervsutur (medianus) Underarm-handled 5 ACB22-1 Nervsutur (radialis) Finger 1 ACB22-2 Nervsutur (radialis) Underarm-handled 5 ACB23-1 Nervsutur (ulnaris) Finger 1 ACB23-2 Nervsutur (ulnaris) Underarm-handled 5 ACB91-1 Neuromförflyttning Fingeramp 1 ACB91-2 Neuromförflyttning Övr finger-hand, handled 4 ACB92-1 Neuromförflyttning Fingeramp 1 ACB92-2 Neuromförflyttning Övr finger-hand, handled 4 ACB93-1 Neuromförflyttning Fingeramp 1 ACB93-2 Neuromförflyttning Övr finger-hand, handled 4 ACC43 Transposition av ulnaris 4 ACC51-1 Neurolys CTS 1 ACC51-2 Neurolys CTS recidiv 4 ACC52 Neurolys Radialis 4 ACC53-1 Neurolys Ulnaris handled 3 ACC53-2 Neurolys Ulnaris armbåge 3 NCL39 Hohman op 3 NCL49-1 Sensutur Böjsena (underarm) 3 NCL49-2 Sensutur Sträcksena, 1-2 senor 4 (underarm) NCL49-3 Sensutur Sträcksena, mer än 2 senor 4 (underarm) NCL59 Tenolys Underarm 4 NCR29 Extirp av hemangion el lipom Underarm 4 NCU49-2 Extraktion av osteosyntesmtrl Medelsvår t ex Ao-pl 3 NCU49-3 Extraktion av osteosyntesmtrl Kompl t ex stor friläggning 4 el barn i narkos NDA11 Artroscopi 4 NDA12-1 Eploration Lokalanestesi 1 NDA12-2 Exploration Narkos eller IVRA 3 NDB59 Artroplastik + endoprotes CMC/MP-led 4 (exkl protes) NDB89 Artroplastik + endoprotes Fingerled 4 (exkl protes) NDE22-1 Ligamentsutur Finger 3 (exkl protes) NDE22-2 Ligamentsutur Tumme 3 (exkl protes) NDF02-1 Synovectomi Fingerled (enstaka) 1 NDF02-2 Synovectomi Flera leder 4 NDG49 Artrodes DIP-led 2 NDG49 Artrodes PIP-led 2 NDG49 Artrodes MP-led 4 NDH12 Öppen rep av luxerad led 4 NDH22 Öppen rep av luxerad protes 4 Sida 10

11 Handkirurgiska kliniken Bilaga 1 Polikliniska operationer på operationsavdelning - gruppering standardoperationer Op kod Benämning Op grupp NDJ49-1 Öppen rep + osteosyntes Metacarpalfr. 4 (exkl mtrl) NDJ49-2 Öppen rep + osteosyntes Fingerfr. 4 (exkl mtrl) NDK19-1 Avmejsling av exostos 4 NDK19-2 Extirp av pisiforme 4 NDK19-3 Extirp av frakturerad benbit/avmejsling av exostos 4 NDL39 Tenotomi-myotomi underarm/handled 4 NDL49-1 Sensutur Böjsena (handled/hand) 4 NDL49-2 Sensutur Sträcksena, 1-2 senor (hand) 3 NDL49-3 Sensutur Sträcksena, mer än 2 senor 4 (hand) NDL59 Tenolys Handled/hand 5 NDL79 Resektion av sena, senskida 4 NDL89-1 Sentransferering EPL 3 NDL89-2 Sentransferering Annan 5 NDM19-1 Fascieectomi DC Enkel 3 NDM19-2 Fascieectomi DC Svår 5 NDM39-1 Extirp av senskideganglion 1 NDM39-2 Extirp av ganglion volar 3 NDM39-3 Extirp av ganglion dorsal 3 NDM49-1 Senskideklyvning Enkel 1 NDM49-2 Senskideklyvning Komplicerad 3 NDQ12 Amputation Metacarpalben 4 NDQ13 Amputation Tumme total 4 NDQ14 Amputation Tumme partiell 1 NDQ16 Amputation Finger partiell 1 NDQ29-1 Revision av amp st Enkel 1 NDQ29-2 Revision av amp st Kompl t ex lambåpl. 2 NDR29 Extirp av hemangion el lipom Handled/hand 4 NDS09 Senskidespolning 4 NDU29 Extraktion av endoprotes 3 NDU49-1 Extraktion av osteosyntesmtrl Enkla stift 1 NDU49-2 Extraktion av osteosyntesmtrl Medelsvår t ex Ao-pl 3 NDU49-3 Extraktion av osteosyntesmtrl Kompl t ex stor friläggning 4 el barn i narkos PBC30 Sutur av a.radialis eller a. Ulnaris 4 QCB10 Omläggning i narkos 3 QCB99-1 Revision+sutur Enkel 2 QCB99-2 Revision+sutur Komplicerad 4 QCC00-1 Revision+alienatio Enkel 2 QCC00-2 Revision+alienatio Komplicerad 4 QCE00 Extirp av hudtumör 1 Sida 11

12 Handkirurgiska kliniken Bilaga 1 Polikliniska operationer på operationsavdelning - gruppering standardoperationer Op kod Benämning Op grupp QCE00+ZZA00 Extirp av hudtumör+hudtranspl Delhudstransplantation 2 QCE00+ZZA50 Extirp av hudtumör+hudtranspl Fullhudstransplantation 2 QCE25+ZZA00 Excision + hudtranspl (brännskada) Delhudstransplantation 2 QCE25+ZZA50 Excision + hudtranspl (brännskada) Fullhudstransplantation 2 QCE25+ZZR00 Excision + lokal lambåplastik (brännskada) 4 (eller ZZS40, eller ZZS45) QCE25+ZZR00 Excision + lokal lambåplastik + hudtranspl 5 (eller ZZS40, eller ZZS45) (brännskada) +ZZA00 (eller ZZA50) QCE30+ZZA00 Excision + hudtranspl Delhudstransplantation 2 QCE30+ZZA00 Excision + hudtranspl Fullhudstransplantation 2 QCE30+ZZR00 Excision+lokal lambåplastik 4 (eller ZZS40, eller ZZS45) QCE30+ZZR00 Excision+lokal lambåplastik + hudtranspl 5 (eller ZZS40, eller ZZS45) +ZZA00 (eller ZZA50) QCE40+ZZA00 Excision + hudtranspl Delhudstransplantation 2 (vid missbildning) QCE40+ZZA50 Excision + hudtranspl Fullhudstransplantation 4 (vid missbildning) QCE40+ZZR00 Excision +lokal lambåplastik 5 (eller ZZS40 eller ZZS45) (vid missbildning) QCE40+ZZR00 Excision +lokal lambåplastik + hudtranspl 5 (eller ZZS40 eller ZZS45) (vid missbildning) +ZZA00 (eller ZZA50) QCH00 Evulsio Enkel 1 QCH20 Evulsio Nagelbäddsplastik 3 V9572 Botoxinjektion i narkos 3 (exkl botox) Sida 12

13 Handkirurgiska kliniken Bilaga 2 Polikliniska operationer på mottagning- gruppering standardoperationer Op kod Benämning/operationstyp Op grupp ACB91-1 Neuromförflyttning Fingeramp kr ACB91-2 Neuromförflyttning Övr finger-hand, handled kr ACB92-1 Neuromförflyttning Fingeramp kr ACB92-2 Neuromförflyttning Övr finger-hand, handled kr ACB93-1 Neuromförflyttning Fingeramp kr ACB93-2 Neuromförflyttning Övr finger-hand, handled kr ACC43 Transposition av ulnaris kr ACC51-1 Neurolys CTS kr ACC51-2 Neurolys CTS recidiv kr ACC52 Neurolys Radialis kr ACC53-1 Neurolys Ulnaris handled kr ACC53-2 Neurolys Ulnaris armbåge kr NCL39 Hohman op kr NCL59 Tenolys Underarm kr NCR29 Extirp av hemangion el lipom Underarm kr NCU49-2 Extraktion av osteosyntesmtrl Medelsvår t ex Ao-pl kr NDA11 Artroscopi kr NDA12-1 Eploration Lokalanestesi kr NDA12-2 Exploration Narkos eller IVRA kr NDF02-1 Synovectomi Fingerled (enstaka) kr NDF11 Artroskopi med shaving kr NDG 12 Interpositionsartroplastik kr NDG 40 Artrodes kr NDG 42 Artrodes kr NDG49 Artrodes DIP-led kr NDG49 Artrodes PIP-led kr NDG49 Artrodes MP-led kr NDK19-1 Avmejsling av exostos kr NDK19-2 Extirp av pisiforme kr NDK19-3 Extirp av frakturerad benbit/avmejsling av exostos kr NDL39 Tenotomi-myotomi underarm/handled kr NDL59 Tenolys Handled/hand kr NDL79 Resektion av sena, senskida kr NDM19-1 Fascieectomi DC Enkel kr NDM19-2 Fascieectomi DC Svår kr NDM39-1 Extirp av senskideganglion kr NDM49-1 Senskideklyvning Enkel kr NDQ13 Amputation Tumme total kr NDQ14 Amputation Tumme partiell kr NDQ16 Amputation Finger partiell kr NDQ29-1 Revision av amp st Enkel kr NDQ29-2 Revision av amp st Kompl t ex lambåpl kr NDR29 Extirp av hemangion el lipom Handled/hand kr NDU49-1 Extraktion av osteosyntesmtrl Enkla stift kr NDU49-2 Extraktion av osteosyntesmtrl Medelsvår t ex Ao-pl kr NDU49-3 Extraktion av osteosyntesmtrl Kompl t ex stor friläggning el barn i kr QCB99-2 Revision+sutur Komplicerad kr Sida 13

14 OMRÅDE OPERERANDE OCH ONKOLOGI 301 Kirurgiska kliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering Barn avd 26 och 35 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Kir avd Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 930 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Operation Operation, neurokirurgi Poäng 306 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Operation Operation, övriga op Poäng 141 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Polikliniska operationer Min 284 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Sida 14

15 OMRÅDE OPERERANDE OCH ONKOLOGI 451 Kvinnokliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering KK avd 23 Hotelltjänst Timme 101 kr Läkartjänst " 58 kr Omvårdnadstjänst " 267 kr KK avd 25 BB Hotelltjänst Timme 70 kr Läkartjänst " 50 kr Omvårdnadstjänst " 193 kr KK Förlossning Hotelltjänst Timme 299 kr Läkartjänst " 250 kr Omvårdnadstjänst " 947 kr Dyr läkemedelsbehandling Självkostnad Operation Operation Poäng 146 kr Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Diabetesmottagning " kr AMC " kr AMC Fish " kr Ultraljudsundersökning kr KUB Utredning kr Fertilitetsenhet IVF-behandling Behandling 001 Läkarbesök " kr 004 Distansstimulering IVF/ICSI " kr 006 Återföring av frysförvarade embryon " kr 009 Avbruten IVF/ICSI efter OPU distansstimulerad " kr 011 Avbruten stimbeh inför IVF/ICSI " kr 012 Infrysning och frysförvaring av spermier " kr 019 Analys av spermaprover " 958 kr 020 Insemination i naturlig eller stim cykel " kr 029 Vitrifiering och frysförvaring av äggceller " kr 030 Tillägg för donerade spermier " kr 031 Tillägg för donerade ägg " kr 032 Tillägg för PESA/TESE " kr 033 Tillägg för IVF-stimulering " kr 034 Tillägg för IVF-distansmonitorering " kr 035 Tillägg för donerade spermier exkl kuratorsutredn " kr 036 Tillägg för donerade ägg exkl kuratorsutredning " kr Sida 15

16 037 Grundutredning av par, man + kvinna Utredning kr 038 Grundutredning av par, kvinna + kvinna " kr 039 Kuratorsutredning " kr 040 Paketpris för ultraljud upp till 3 st " kr 041 HyCoSy " kr Sida 16

17 OMRÅDE OPERERANDE OCH ONKOLOGI 741, 751 Onkologiska kliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering Avdelning 85 Hotelltjänst Vdg 742 kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " 742 kr Cytostatikabehandling enligt bilaga Poäng kr Cytostatikapreparat Självkostnad Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Strålbehandling enligt bilaga Poäng kr Cytostatikabehandling enligt bilaga Poäng kr Cytostatikapreparat Självkostnad Sluten/öppen vård Brachyterapi Brachyterapi (PDR) Behandling kr Brachyterapi (HDR) interstitiell " kr Brachyterapi (HDR) intraluminal " kr Gynonkologisk brachyterapi (HDR), enl bilaga Poäng kr Sida 17

18 Onkologiska kliniken Bilaga Strålbehandlingar Kostnaden för strålbehandling debiteras enligt följande: - startpoäng enligt nedanstående förteckning samt - 1 poäng per behandlingstillfälle Debiteringsdiagnos Poäng Ca mam, tangentiell beh exkl lgl 8 Ca mam, tangentiell beh inkl lgl 10 Ca mam, tangentiell beh inkl lgl o boost 14 Ca mam, thoraxvägg inkl lgl (med elektroner) 17 Ca mam, thoraxvägg exkl lgl (med elektroner) 10 Ca colli uteri, corp uteri, ovarii o vulva 8 Ca colli uteri, corp uteri, ovarii o vulva med ompl 14 Ca laryngis, T 1 10 Head & neck 1 plan 13 Head & neck med ompl 18 Head & neck IMRT 28 Ca coli / recti 8 Ca coli / recti med ompl 12 TC 10 TC med ompl 15 CNS ej plan 7 Ca prostata o ves urin 8 Ca prostata o ves urin med ompl 12 Ca prostata inkl guldmarkörer 14 Ca oesophagi 9 Ca oesophagi med omplan 14 Ca pulm 9 Ca pulm med omplan 14 Hudförändringar, elektroner 8 Mamillbestrålning 4 Övriga planerade beh 9 Övriga planerade behandl med omplan 14 Skelettpalliationer o övriga oplanerade beh 1 target 7 Skelettpalliationer o övriga oplanerade beh 2-4 target 13 Pris per poäng kr Sida 18

19 Onkologiska kliniken Bilaga Cytostatikabehandlingar Cytostatikabehandling debiteras utifrån följande grupper och poäng. Grupp Text Poäng 1 Behandlingstid < 1 timme 1 2 Behandlingstid 1-2 timmar 2 3 Behandlingstid 2-3 timmar 3 eller tvådagarsbehandling 4 Behandlingstid > 3 timmar 4 eller > tvådagarsbehandling 5 Behandlingstid > 5 timmar 5 6 Behandlingstid 4-5 dygn 6 eller personalkrävande Pris per poäng kr Sida 19

20 Onkologiska kliniken Bilaga Gynonkologisk brachyterapi - HDR Gynonkologisk brachyterapi debiteras utifrån följande grupper och poäng. Grupp Text Poäng 1 Vaginal strålbehandling 3 2 Intrauterin strålbehandling, tvillingapplikator 7 3 Intracervikal strålbehandling, ringapplikator 10 med CT 4 Interstitiell strålbehandling 15 5 Intracervikal strålbehandling, ringapplikator 17 med MR Pris per poäng kr Sida 20

21 OMRÅDE OPERERANDE OCH ONKOLOGI 311 Ortopedkirurgiska kliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering Ort avd 27,37 och Hotelltjänst Vdg kr AVA samt Läkartjänst " 644 kr Barn avd 26 och 35 Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Operation Operation Poäng 271 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Öppen vård Mottagning Läkarbesök utan röntgenundersökning Läkarbesök kr Läkarbesök med röntgenundersökning " kr Polikliniska operationer Min 269 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Sida 21

22 OMRÅDE OPERERANDE OCH ONKOLOGI 361 Urologiska kliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering Urolog avd 38 och 39 Hotelltjänst Vdg 583 kr samt Barn avd 26 Läkartjänst " 794 kr och 35 Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " 607 kr Operation Operation Poäng 356 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Öppen vård Mottagning Läkarbesök nivå 1 Besök kr Läkarbesök nivå 2 " kr Läkarbesök nivå 3 " kr Polikliniska operationer enl bilaga Operation Grupp 1 " kr Grupp 2 " kr Grupp kr Sida 22

23 Urologiska kliniken Bilaga Polikliniska operationer Grupp Typperation 1 Mindre poliklinisk operation i lokalbedövning (t ex omskärelse, extirpation av lokal förändring, ESWL) 2 Mera komplicerad poliklinisk operation i lokalbedövning eller poliklinisk operation i narkos (t ex laserbehandling av peniscancer, cystoskopi+biopsi, intern uretrotomi) 3 Mera omfattande poliklinisk operation i narkos (t ex blåshalsincition, laserlithotripsi) Sida 23

24 OMRÅDE OPERERANDE OCH ONKOLOGI 571 Käkkirurgiska kliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg kr V-enh HudPlaÖNH Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Operation Operation käkkirurgiska kliniken Poäng 170 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Öppen vård Mottagning / Poliklinisk operation 120 min, i narkos Besök kr Operation Poliklinisk operation 60 min, i narkos Besök kr Poliklinisk operation Besök kr Nybesök Besök kr Nybesök, komplicerat Besök kr Återbesök Besök kr Tandhygienist Besök kr Material Självkostnad Sida 24

25 OMRÅDE OPERERANDE OCH ONKOLOGI 351 Plastikkirurgiska kliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg kr V-enh HudPlaÖNH Läkartjänst " 637 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Clinitronsäng lev/hämtn kostnad Clinitronsäng dygnskostnad Madrass månad Madrass leverans/hämtn kostnad Clinitronsäng omstart VAC-behandling/dygn kr kr kr 426 kr kr 513 kr Operation Operation plastikkirurgiska kliniken Poäng 209 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Öppen vård Mottagning Läkarbesök Läkarbesök kr Tatuering 1 bröst inkl materialkostn Behandling kr Tatuering 2 bröst inkl materialkostn Behandling kr Polikliniska operationer och Dagkirurgi - Op lag 1 Min 158 kr - Op lag 2 " 202 kr - Op lag 3 " 251 kr - Op lag 4 " 285 kr Kompressionsmätning (ssk) Behandling 889 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Sida 25

26 OMRÅDE OPERERANDE OCH ONKOLOGI 511 Ögonkliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering Ögon avd 49 Hotelltjänst Vdg kr Barna avd 26 Läkartjänst " 567 kr och 35 Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Operation Operation Poäng 149 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Behanlingar/Undersökningar, sluten vård: AC022 Mätning av näthinnetjocklek AC035 Ultraljudsundersökning av bulben AC036 Ultraljudsundersökning av orbita AC046 Korneal topografi, undersökning av XCK10 Fotografering av ögonbotten kr kr kr kr 546 kr Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Operation amnion Min 332 kr Operation stegman " 332 kr Operation gråstarr Operation kr Operation bakre segment " kr Övriga ögonoperationer Min 332 kr PTK Behandling kr Refraktiv laserbehandling, enkel " kr Refraktiv laserbehandling, komplicerad " kr Synfältsundersökning Undersökning kr Ögonbottenfotografering " 546 kr Flourescinangiografi " kr Argon-/kryptonlaser Behandling kr Ultraljudsundersökning Undersökning kr Yaglaser Behandling kr Photodynamisk laserbehandling Visudyne " kr ICG-angio " kr OCT Undersökning 994 kr Corneal topografi (Orbscan) " 927 kr Sida 26

27 Botox Behandling Självkostnad Lucentisbehandling " kr Eyleabehandling " kr Avastinbehandling " kr Ozurdexbehandling " kr Sida 27

28 OMRÅDE OPERERANDE OCH ONKOLOGI 521 Öron-, näs- och halskliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg kr Barn avd 35 Läkartjänst " kr V-enh HudPlaÖNH Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Operation Operation ÖNH-kliniken Poäng 216 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Fotokemisk Läkemedel Självkostnad behandling Teknisk konsult " Konsult " Läkemedel Foscan " Läkemedel Photofrin " Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Dagsjukvård " kr Besök Head-neck-centrum " kr Operation Operation ÖNH-kliniken Poäng 216 kr Implantat/operationsmaterial Självkostnad Röst- och talvård Läkarbesök foniater Besök kr Logopedbesök " kr Sida 28

29 OMRÅDE MEDICIN OCH REHABILITERING 201 Barn- och ungdomskliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Barn avd 35 Omvårdnadstjänst nivå 1 Vdg kr Omvårdnadstjänst nivå 2 " kr Omvårdnadstjänst nivå 3 " kr Omvårdnadstjänst nivå 4 " kr Omvårdnadstjänst nivå 5 " kr Öppen vård Mottagning Mottagning Besök kr Teambesök 2 pers kategorier " kr Teambesök 3 " " kr Teambesök 4 " " kr Barnfetma, bedömning Bedömning kr Barnfetma, behandling 6 mån Behandling kr Barnfetma specialutredning Utredning Självkostnad Glukosbelastning barnfetma kr DNA-diagnostik barnfetma kr Lägenhet Natt 802 kr Hemsjukvård Besök kr Teambesök Epilepsi Dietistbesök Epilepsi Telefonkontakt Epilepsi kr kr 386 kr Armprotesenhet Informations-/konsultationsbesök Besök kr Specialistbesök team, hand/fot " kr Intensivbehandlingsläger/familjedagar " kr Tillkommer kostnad för kost och logi Protesutprovning enkel " kr Protesutprovning omfattande/återkontroll " kr Årskontroll " kr Återbesök enkelt " kr Återbesök omfattande " kr Sida 29

30 OMRÅDE MEDICIN OCH REHABILITERING 241 Geriatriska kliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering Ger avd 84 palliativ Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 569 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Ger avd 94 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 679 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr V-enh 82 RehReum Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 512 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Sida 30

31 OMRÅDE MEDICIN OCH REHABILITERING 211 Hudkliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering V-enh HudPlaÖNH Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Team-besök " kr Behandling med färgämneslaser / IPL Grupp 1: Nybesök och test Behandling kr Grupp 2: Behandling < 20 min " kr Grupp 3: Behandling, min " kr Grupp 4: Behandling i narkos oberoende av ett " kr antal pulsar Behandling med Co2-laser Grupp 1: Nybesök och test Behandling kr Grupp 2: Behandling < 60 min " kr Grupp 3: Behandling > 60 min " kr Grupp 4: Behandling > 60 min i narkos " kr Behandling för Hyperhidros inkl läkemedelskostnader Grupp 1: Armhålor Grupp 2: Handflator Grupp 3: Armhålor och Handflator kr kr kr STD-mottagning Läkarbesök Besök kr Sida 31

32 OMRÅDE MEDICIN OCH REHABILITERING 121 Infektionskliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering Inf avd 40A Hotelltjänst Vdg kr Inf avd 40B Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Öppen vård Mottagning Läkarbesök Besök kr Behandling med faeceslavemang Besök kr Fibroscanundersökning Besök kr Pentamidin-behandling Besök kr Sida 32

33 OMRÅDE MEDICIN OCH REHABILITERING 101 Medicinska kliniken Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Sluten vård patientspecifik debitering Barn avd 26 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 962 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Med avd 40 A Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Med avd 83 ALLVA Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 862 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Med avd 83 hemat Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Med avd 93 Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " 790 kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Med avd AVA Hotelltjänst Vdg kr Läkartjänst " kr Omvårdnadstjänst " kr Permissionsdygn " kr Stamcellstransplantation Behandling kr Öppen vård Mottagning Mottagning Läkarbesök kr Bentäthetsmätning Behandling kr Dialys " kr Självdialys " kr Cyt behandling " kr Behandling med faeceslavemang Besök kr Sida 33

34 Sluten/öppen vård Enhet Vårdtjänst Pris 2015 Endoskopienhet Diagnostisk gastroskopi, diagnostisk rekto- Undersökn kr sigmoideoskopi eller endoskopi av bäckenreservoar Diagnostisk koloskopi och skopi via stomi, " kr anorektal manovolumetri, dubbelballongteknik vid gastrointestinal endoskopi Terapeutisk gastroskopi, diagnostisk entero- " kr skopi, terapeutisk endoskopi vid rektosimoideoskopi Terapeutisk endoskopi i tunntarm eller kolon, " kr diagnostisk ERCP Kapselendoskopi av tunntarmen " kr Terapeutisk ERCP " kr Ultraljudsundersökning vid övre gastrointestinal " kr endoskopi Sida 34

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2016

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2016 Priser vid fakturering av utomlänsvård 2016 Hälso- och Sjukvården, innehåll Sida Förutsättningar för fakturering 2016 2 Armprotesenhet 3 Fertilitetsenhet 3 Handkirurgiska kliniken, öppen vård 4 Kardiologiska

Läs mer

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015 Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015 Hälso- och Sjukvården, innehåll Sida Principer för fakturering 2015, Universitetsjukhuset 3 Område Thorax och Kärl: Kardiologiska kliniken 4 Kärl-Thoraxkliniken

Läs mer

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015 Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015 Innehåll Sida Principer för fakturering 2014, Universitetsjukhuset 3 Område Thorax och Kärl: Kardiologiska kliniken 4 Kärl Thoraxkliniken 6 Lungkliniken 7 Område

Läs mer

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2016

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2016 Priser vid fakturering av utomlänsvård 2016 Hälso- och Sjukvården, innehåll Sida Förutsättningar för fakturering 2016 2 Armprotesenhet 3 Fertilitetsenhet 3 Handkirurgiska kliniken, öppen vård 4 Kardiologiska

Läs mer

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2014

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2014 Sjukhusstaben ekonomi Priser vid fakturering av utomlänsvård 2014 INNEHÅLL Sidan Principer för fakturering 2014 2 Anivakliniken 3 Barn- och ungdomskliniken 4 Geriatriska kliniken 5 Handkirurgiska kliniken

Läs mer

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330 Prislista 2015 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2017

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2017 Priser vid fakturering av utomlänsvård 2017 Hälso- och Sjukvården, innehåll Sida Förutsättningar för fakturering 2017 2 Armprotesenhet 3 Fertilitetsenhet 3 Handkirurgiska kliniken, öppen vård 4 Kardiologiska

Läs mer

Ytterfallsdagar ersätts enligt Förordning om kommunalt betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS 1991:1278 senast ändrad 2009:46

Ytterfallsdagar ersätts enligt Förordning om kommunalt betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS 1991:1278 senast ändrad 2009:46 Prislista 2017 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

Ytterfallsdagar ersätts enligt Förordning om kommunalt betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS 1991:1278 senast ändrad 2009:46

Ytterfallsdagar ersätts enligt Förordning om kommunalt betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS 1991:1278 senast ändrad 2009:46 Prislista 2016 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne

3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne 3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne 3.1 Högspecialiserad sjukvård För vård av patienter utanför Södra sjukvårdsregionen debiteras ett pålägg med 2,85% Landstinget Blekinge Blekingesjukhuset Karlskrona

Läs mer

Angivna priser gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej.

Angivna priser gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. PRISLISTA SÖRMLAND 2014 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Angivna priser gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. SLUTEN

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 mars 2009

Läs mer

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn Enheter som förväntas delta i mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 2014-12-09 Vårdavdelning 61 Vårdavdelning 62 Vårdavdelning 63 Vårdavdelning 64 Anestesi och operation Öppenvården

Läs mer

Abladerad mam thoraxvägg, fscl, axill med elektroner Mam abladerad, opområde med elektroner Mam inoperabel Ca mam Gating 14

Abladerad mam thoraxvägg, fscl, axill med elektroner Mam abladerad, opområde med elektroner Mam inoperabel Ca mam Gating 14 Onkologiska kliniken, bilaga Strålbehandlingar: Kostnaden för strålbehandling debiteras enligt följande: - startpoäng enligt nedanstående förteckning samt - 1 poäng per behandlingstillfälle Planerade behandlingar

Läs mer

Patientavgifter år 2015

Patientavgifter år 2015 2014-10-21 Dnr Landstingsdirektörens stab Planerings -och utvecklingsavdelningen Kerstin Pettersson Patientavgifter år 2015 Landstingets arbetsgrupp för avgifter har sammanställt de förslag till förändring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2004:756 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2005:785 Utkom från trycket den 22 november 2005 utfärdad den 10 november 2005. Regeringen föreskriver

Läs mer

Plan för reducerat öppethållande inom HoS sommaren 2011 Ledningsbeslut HoS Nr MÄLARSJUKHUSET. Klinik Sektion Sommarplanering

Plan för reducerat öppethållande inom HoS sommaren 2011 Ledningsbeslut HoS Nr MÄLARSJUKHUSET. Klinik Sektion Sommarplanering Plan för reducerat öppethållande inom HoS sommaren 2011 Ledningsbeslut HoS Nr 2011-018 MÄLARSJUKHUSET Klinik Sektion Sommarplanering Akuten Ingen reducering Ambulansen Ingen reducering Anestesi Centraloperation

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2003:820 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Regeringen föreskriver

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdstyrning Avdelningen för hälso- och sjukvårdstyrning Mats Andersson Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-6753687 mats.g.andersson@skane.se Datum 2013-05-08 1 (10) Behovsbedömning öppen specialistvård har idag avtal

Läs mer

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22 VO Planerade Operationer Urologiska enheten Prostataprojektet Slutrapport Karin Bolin Projektledare 27-2-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 3 Kontaktsjuksköterska 3 Sjuksköterska vårdavdelning

Läs mer

1.5 Tillämpningsregler 2013

1.5 Tillämpningsregler 2013 1.5 Tillämpningsregler 2013 1.5.1 Användning av regionala priser och ersättningar Priser och ersättningar enligt denna överenskommelse tillämpas i enlighet med regionavtal mellan landstingen i Södra sjukvårdsregionen.

Läs mer

Välkommen till Dialogträff i Timrå, 2015-11-25. www.lvn.se

Välkommen till Dialogträff i Timrå, 2015-11-25. www.lvn.se Välkommen till Dialogträff i Timrå, 2015-11-25 Träning ger färdighet Koncentrera vården för patientens bästa Betänkande av Utredningen om högspecialiserad vård SOU 2015:98 Patientens bästa är utgångspunkten

Läs mer

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård)

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Gäller

Läs mer

Njurcancer ny design efter patientprocessen

Njurcancer ny design efter patientprocessen Njurcancer ny design efter patientprocessen Ingrid Erlandsson Martin Holmström urologienheten, Landstinget i Jönköpings län Morgondagens urologi God Vård SOSFS 2005:12 Patientfokuserad Tillgänglig och

Läs mer

Handrehabilitering inom öppenvård utförd av arbetsterapeut/sjukgymnast i Örebro län

Handrehabilitering inom öppenvård utförd av arbetsterapeut/sjukgymnast i Örebro län Rubrik specificerande dokument ÖVERENSKOMMELSE Omfattar område/verksamhet/enhet Rehabilitering Sidan 1 av 9 Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Beslutande organ Gäller från datum Arbetsgrupp

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2002:793 Utkom från trycket den 19 november 2002 utfärdad den 7 november 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 1998:1542 Utkom från trycket den 14 december 1998 utfärdad den 26 november 1998. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2008:960 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Regeringen föreskriver

Läs mer

KODFÖRTECKNING - SÄRSKILDA ÅTGÄRDER Gäller från 2014-01-01

KODFÖRTECKNING - SÄRSKILDA ÅTGÄRDER Gäller från 2014-01-01 Särskilda åtgärder - Läkare 1 KODFÖRTECKNING - SÄRSKILDA ÅTGÄRDER Gäller från 2014-01-01 KOD ÅTGÄRD Arvode Reducerat arvode Anestesi och Intensivvård S101 Intravenös anestesiologisk läkemedelstillförsel

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2010:1646 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2011. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2012:655 Utkom från trycket den 20 november 2012 utfärdad den 8 november 2012. Regeringen föreskriver

Läs mer

Förslag till ny vårdplatsdimensionering Visby lasarett HSN

Förslag till ny vårdplatsdimensionering Visby lasarett HSN Förslag till ny vårdplatsdimensionering Visby lasarett HSN 080624 Medicin/rehab/infektion Plan 4 medicinhuset en avdelning med 28 vårdplatser (M2/M3) Plan 2 medicinhuset en avdelning med 20 vårdplatser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2000:1033 Utkom från trycket den 5 december 2000 utfärdad den 23 november 2000. Regeringen föreskriver

Läs mer

Bilaga 2 - Avgifter och taxor (enligt Finansplan 2016-2018)

Bilaga 2 - Avgifter och taxor (enligt Finansplan 2016-2018) 1(5) RS/200/2015 Bilaga 2 - er och taxor (enligt Finansplan - 2018) Läkarbesök Primärvård Dagtid 150 Asylsökande 50 Privata offentligt Jourtid 250 finansierade allmänläkare Hembesök dagtid 200 Specialiserad

Läs mer

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad:

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad: Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: 2017-08-28 Reviderad: Orsakskod vid betalsätt 3 (Avgiftsbefriat besök) i PASiS Fr.o.m. 2017-09-07 är det

Läs mer

Beslut i Regionsjukvårdsnämnden 2011-12-08

Beslut i Regionsjukvårdsnämnden 2011-12-08 Beslut i Regionsjukvårdsnämnden 2011-12-08 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Ersättningsprinciper för vårdtjänster 3 Prislista Universitetssjukhuset i Linköping 6 Pris- och viktlista vid regionens läns- och

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2014:1376 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 20 november 2014. Regeringen föresiver

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2014 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2014) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Samma avgifter gäller vid privat specialistmottagning som har avtal med Landstinget Sörmland. 1. Avgift för Folkbokförda i Sverige - Besöksavgift,

Läs mer

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Läs mer

KODFÖRTECKNING - SÄRSKILDA ÅTGÄRDER Gäller från 2016-01-01

KODFÖRTECKNING - SÄRSKILDA ÅTGÄRDER Gäller från 2016-01-01 Särskilda åtgärder - Läkare 1 KODFÖRTECKNING - SÄRSKILDA ÅTGÄRDER Gäller från 2016-01-01 KOD ÅTGÄRD Arvode Reducerat arvode Anestesi och Intensivvård S101 Intravenös anestesiologisk läkemedelstillförsel

Läs mer

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 Blekingesjukhuset Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-26 2 Vårdproduktion Jan-Maj 2012-2014 2012 2013 2014 Diff - Antal Diff - Procent Vårdtillfällen 9873 10250 10192-58 -0,6% Vårddagar 59016 61380 60407-973

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning version 20150102.docx Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska...

Läs mer

PRIS- OCH PRODUKTKATALOG 2016. Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV 2015 1

PRIS- OCH PRODUKTKATALOG 2016. Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV 2015 1 PRIS- OCH PRODUKTKATALOG 2016 Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV 2015 1 PRODUKTKATALOG 2016 - LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 0. Innehållsförteckning AKADEMISKA SJUKHUSET

Läs mer

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län MISSIV Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för folkhälsa och sjukvård Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region s län Utifrån Landstingsstyrelsens beslut 2014-03-18 om Åtgärdsplan utifrån

Läs mer

Valla rätt och glid in i Dalarna! Tillsammans fixar vi glidet in i framtiden

Valla rätt och glid in i Dalarna! Tillsammans fixar vi glidet in i framtiden Valla rätt och glid in i Dalarna! Tillsammans fixar vi glidet in i framtiden Välkommen till Avesta lasarett - ett litet sjukhus med stora möjligheter Avesta lasarett invigdes 1922 och är idag ett sjukhus

Läs mer

PRIS- OCH PRODUKTKATALOG 2016. Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV 2015 1

PRIS- OCH PRODUKTKATALOG 2016. Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV 2015 1 PRIS- OCH PRODUKTKATALOG 2016 Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV 2015 1 PRODUKTKATALOG 2016 - LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 0. Innehållsförteckning AKADEMISKA SJUKHUSET

Läs mer

På Länssjukhuset i Kalmar har vi kompetens att utbilda ST-läkare inom ett 25-tal olika specialitetet, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter.

På Länssjukhuset i Kalmar har vi kompetens att utbilda ST-läkare inom ett 25-tal olika specialitetet, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter. Kliniker i Kalmar På Länssjukhuset i Kalmar har vi kompetens att utbilda ST-läkare inom ett 25-tal olika specialitetet, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter. Medicinkliniken Medicinkliniken är länssjukhusets

Läs mer

BRA MOTTAGNING SPECIALISTMOTTAGNINGEN PITEÅ ÄLVDALS SJUKHUS

BRA MOTTAGNING SPECIALISTMOTTAGNINGEN PITEÅ ÄLVDALS SJUKHUS BRA MOTTAGNING SPECIALISTMOTTAGNINGEN PITEÅ ÄLVDALS SJUKHUS Catrin Filipsson Inga-Britt Nordgren Gunbritt Nordberg Mona Eidegren Jan Bergström Doris Öhlund Slutrapport maj 2008 1 Verksamhetsområde Specialistmottagningen

Läs mer

Uppdragsförflyttning - SUS beräkning

Uppdragsförflyttning - SUS beräkning Uppdragsförflyttning - SUS beräkning Ekonomiska konsekvenser av flytten Patientgrupp: X. Budget (om separat enhet) Flyttas från: SUS 2. Skattat utfall Flyttas till: X 3. KPP Flyttas datum: X 4. DRG-ersättning.

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den :28:00

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den :28:00 Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00 Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare...

Läs mer

1.1 Vilka ytterligare anamnestiska uppgifter frågar Du efter och vilka undersökningar gör Du vid detta besök? (3p).

1.1 Vilka ytterligare anamnestiska uppgifter frågar Du efter och vilka undersökningar gör Du vid detta besök? (3p). Du arbetar som AT läkare på en husläkarmottagning och på en beställd tid kommer en 55- årig man som sedan cirka 3 månader noterat färskt blod i avföringen. Inga smärtor och avföringen annars av vanlig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2009:1381 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Hallands sjukhus. från delar till helhet

Hallands sjukhus. från delar till helhet Hallands sjukhus från delar till helhet Tre sjukhus en ledning Hallands sjukhus - fakta Cirka 4000 medarbetare. Utbudspunkter i samtliga kommuner i Halland. En omsättning på cirka 3,4 miljarder kronor.

Läs mer

Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning SFS 1994:1121 Källa Utfärdad: Först inlagd: Senast ändrad: Rättelseblad: Uppdaterad: Regeringskansliets rättsdatabaser 1994 06 09 1994 07 14 2014 12 11 Rättelseblad 2004:756 har iakttagits. t.o.m. SFS

Läs mer

Verksamhetsöverenskommelse Regionsjukvård 2005 med planering inför 2006-2007

Verksamhetsöverenskommelse Regionsjukvård 2005 med planering inför 2006-2007 Ledningsstaben MISSIV Susan Ols 2005-01-04 LiÖ 2005-62 1 (1) Hälso- och sjukvårdsnämnden Verksamhetsöverenskommelse Regionsjukvård 2005 med planering inför 2006-2007 Bakgrund Samverkansnämnden har träffat

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

privatvård när du behöver den

privatvård när du behöver den TRYGGHET SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD PENSION BANKTJÄNSTER privatvård när du behöver den innehåll inlednin 5 Skandia Privatvård tre försäkrin ar Skandia Privatvård 6 fakta och tjänster Skandia Privatvård

Läs mer

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström Patientavgifter Landstinget Blekinge 2017 Marie Söderström 2017-05-11 Allmänt Enligt kommunallagen får landsting och kommuner avgiftsbelägga tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller är det endast

Läs mer

lokalt vårdprogram för hälso- och sjukvården i södra Älvsborg

lokalt vårdprogram för hälso- och sjukvården i södra Älvsborg Fastställt av OLA Gäller ej OLA Fastställt av Reo 200-0-09 Vårdsamverkan Reo sjuhärad Arbetsuppgifter för diabetesansvarig sjuksköterska (DA). Bilaga idor: Antal bilagor: Hälso- och sjukvården i södra

Läs mer

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare.

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare. Bra Mottagning Skåne 4 Verksamhetsområde Ögonkliniken Sjukhuset i Ängelholm Deltagare i teamet Per Carlsson Helena Ingemarsson Björn Hasselqvist Petronella Pedro På ögonmottagningen arbetar fem läkare,

Läs mer

Välkommen till Lasarettet Trelleborg

Välkommen till Lasarettet Trelleborg Välkommen till Lasarettet Trelleborg 1 Lasarettet Trelleborg 1930 2010 2 Om Lasarettet Trelleborg 660 anställda 5 vårdavdelningar Övervakningsavdelning Operation/anestesi Akutmottagning kl. 8-20 Specialistmottagningar

Läs mer

Patientavgifter år 2015

Patientavgifter år 2015 2014-10-21 Dnr Landstingsdirektörens stab Planerings -och utvecklingsavdelningen Kerstin Pettersson Patientavgifter år 2015 Landstingets arbetsgrupp för avgifter har sammanställt de förslag till förändring

Läs mer

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen Årsrapport Köpt vård 2015 Version: 1.0 Beslutsinstans: Regionstyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTVECKLING AV KÖPT VÅRD TOTALT... 3 1.1 Primärvård utanför Jämtland Härjedalen... 3 1.2 Länssjukhusvård utanför

Läs mer

Beslut i Regionsjukvårdsnämnden 2013-12-06

Beslut i Regionsjukvårdsnämnden 2013-12-06 Beslut i Regionsjukvårdsnämnden 2013-12-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Ersättningsprinciper för vårdtjänster 3 Prislista Universitetssjukhuset i Linköping 6 Pris- och viktlista vid regionens läns- och

Läs mer

Specificerade kunskapskrav

Specificerade kunskapskrav specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt Specificerade kunskapskrav Allmänt Aspiranten ska efter specialistutbildningen kunna Omsätta grundutbildningens teoretiska kunskaper i praktisk klinisk

Läs mer

Behörigheter i TakeCare för anställda inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland

Behörigheter i TakeCare för anställda inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland 1 (42) För anställda inom primärvården se dokument Behörigheter i TakeCare primärvården. Systemförvaltare TakeCare och ITstödjare Dessa behörigheter läggs på i samband med att användarna läggs upp i TakeCare

Läs mer

Introduktion av nya läkare på Kirurgiska kliniken med bifogad checklista

Introduktion av nya läkare på Kirurgiska kliniken med bifogad checklista 1 (6) 2012-01-1 kliniken med bifogad checklista Denna checklista är tänkt att användas som stöd vid introduktion av nya läkare på AVA och täcker administrativa och praktiska rutiner men inte medicinsk

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Förändringar provtagning från 1 mars 2013

Förändringar provtagning från 1 mars 2013 Upprättare Magnus Thureson, Avtalscontroller Förändringar provtagning från 1 mars 2013 Hälsocentralerna har utfört provtagning för specialistvården i begränsad omfattning. Detta har varit en service för

Läs mer

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi 1 (7) Avdelningen för Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de lokaler som

Läs mer

Geriatrik Direkt. Daniel Gustafsson, överläkare Geriatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov. Seniordialogen

Geriatrik Direkt. Daniel Gustafsson, överläkare Geriatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov. Seniordialogen Geriatrik Direkt Daniel Gustafsson, överläkare Geriatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov Seniordialogen 2012-11-07 Geriatrik direkt bakgrund vad är geriatrik direkt vad patienterna tycker hur vet vi att

Läs mer

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 januari 2010 Senast uppdaterad

Läs mer

Kliniker i Oskarshamn

Kliniker i Oskarshamn Kliniker i Oskarshamn Som AT-läkare tjänstgör du 5,5 månader på medicinkliniken och 5,5 månader på kirurgkliniken, vilket inkluderar tjänstgöring på ortopeden samt anestesi. Viss placering kan också erbjudas

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Handledning av ST-läkare. Michael Ullman Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Handledning av ST-läkare. Michael Ullman Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Handledning av ST-läkare Michael Ullman Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Målbeskrivning för läkares specialiseringstjänstgöring Ny modell Kompetensbaserad Målbaserad ...enligt Regeringsbeslut

Läs mer

Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi

Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi Stark för kirurgi - Stark för livet Katja Stenström Bohlin, Specialistläkare Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Roger Olsson, Överläkare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2011:1186 Utkom från trycket den 9 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Regeringen föresiver

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

311021 A11 Omklädningsrum Växjö Lasarett 311020 A12 Omklädningsrum 3.1 Växjö Lasarett 311013 A13 Omklädningsrum 1.3 Växjö Lasarett 311014 A14

311021 A11 Omklädningsrum Växjö Lasarett 311020 A12 Omklädningsrum 3.1 Växjö Lasarett 311013 A13 Omklädningsrum 1.3 Växjö Lasarett 311014 A14 företags nummkundnamn Leverans adress 311021 A11 Omklädningsrum Växjö Lasarett 311020 A12 Omklädningsrum 3.1 Växjö Lasarett 311013 A13 Omklädningsrum 1.3 Växjö Lasarett 311014 A14 Omklädningsrum 1.2 Växjö

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING (diagnostiserade alla år) Kriterier för uppföljningsinrapportering Riktlinjer för uppföljning Kvalitetsregistret för kolorektal

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård.

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård. Dokumentets namn Ansvarsfördelning yrkesgrupper Kommunal Hälsooch sjukvård Riktlinje till KHV och BHV Beslutat styrgrupp kundval 2010 05 17 Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Teamarbete Reumatologi SUS

Teamarbete Reumatologi SUS Teamarbete Reumatologi SUS Teamarbete Reumatologi SUS Tidigt kontakt med teamet Regelbundna teammöten Teambedömning vid sjukskrivning > 6 veckor 3 olika rehabprogram Undervisningsserie: - Öppen för alla

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98)

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) 2002-03-08 Dnr 1(1) s er, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) Lf 98 är resultatet av ett samlat och gemensamt arbete mellan samtliga regioner och landsting, Gotlands kommun, Socialstyrelsen, Svenska

Läs mer

Slutrapport. Revision av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid Nacka Närsjukhus Proxima AB.

Slutrapport. Revision av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid Nacka Närsjukhus Proxima AB. Slutrapport av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid 25 maj Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 3 0.1 Ögonmottagningen...

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN Akutkliniken 018 5355 Operationsavdelningen Inga planerade operationer genomförs. Ett operationsteam finns tillgängligt för eventuella akuta operationer. IVA avdelningen

Läs mer

Vårdprogram för utredning av patienter med fekal inkontinens på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vårdprogram för utredning av patienter med fekal inkontinens på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kategori Giltigt fr.o.m. Version Ersätter version Behandling 2012-03-05 1 0 med fekal inkontinens på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Författat av Godkänt av Silvana Häggqvist, Ssk, uroterapeut Lars Börjesson,

Läs mer

Maj Tillgänglighet till canceroperationer och strålbehandlingar i Östergötland år

Maj Tillgänglighet till canceroperationer och strålbehandlingar i Östergötland år Maj 2015 1 Tillgänglighet till canceroperationer och strålbehandlingar i Östergötland år 2012 2015 RAPPORT maj 2015 Maj 2015 2 Ledningsstaben/BjH Tillgänglighet till cancerbehandlingar i Östergötland Regionens

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN Akutkliniken 018 5355 Operationsavdelningen Inga planerade operationer genomförs. Ett operationsteam finns tillgängligt för eventuella akuta operationer. IVA avdelningen

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer