Motordrivsteg SFC DC. Manual. Motordrivsteg med fältbussgränssnitt CANopen. Typ SFC DC VC... CO. Manual sv 1005b [ ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motordrivsteg SFC DC. Manual. Motordrivsteg med fältbussgränssnitt CANopen. Typ SFC DC VC... CO. Manual 540 428 sv 1005b [736 322]"

Transkript

1 Motordrivsteg SFC DC Manual Motordrivsteg med fältbussgränssnitt CANopen Typ SFC DC VC... CO Manual sv 1005b [ ]

2

3 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter Original de Utgåva sv 1005b Beteckning P.BE SFC DC CO SV Artikelnr (Festo AG&Co. KG, D73726 Esslingen, 2010) Hemsida:http://www.festo.com E post: Detta dokument får inte utan vårt tillstånd utlämnas till obehöriga eller kopieras, ej heller får dess innehåll delges obehöriga eller utnyttjas. Överträdelse medför skadeståndskrav. Alla rättigheter förbehålls, särskilt rätten att inlämna patent, bruksmönster eller mönsteransökningar. I

4 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter CANopen, CiA och TORX är registrerade varumärken hos respektive varumärkesinnehavare i vissa länder. II

5 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter Innehållsförteckning Avsedd användning Säkerhetsföreskrifter Målgrupp Service Leveransinnehåll Viktiga användaranvisningar Information om motordrivsteget SFC DC Information om versionen Produktspecifika begrepp och förkortningar CANopen specifika begrepp och förkortningar IX X XI XI XI XII XIV XV XVI XIX 1. Systemöversikt Positionering med elektromekaniska drivenheter Komponenter Styr och reglerfunktioner Driftsäkerhet Uppbyggnad för SFC DC Måttreferenssystem Referenspunkter och arbetsområde Tecken och riktningar Referenskörning Fältbusskommunikation FHPP och DS Datautbyte i CANopen Dataprofiler FHPP och DS Montering Allmän information Drivstegets dimensioner Montering av drivsteg Anvisningar för montering av elektromekaniska drivenheter III

6 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter 3. Installation Installationsöversikt Spänningsförsörjning Jordning Motoranslutning Seriellt gränssnitt Ingång för extern referensgivare Styrsystem Anslutning av fältbussen Fältbusskabel Fältbussens överföringshastighet och längd Information om fältbussanslutning Anslutning med fältbusskontakter från Festo Anslutning med andra D subkontakter Bussterminering med termineringsmotstånd Installera termineringsmotstånd vid användning av adapter Manöverpanelen (endast SFC DC... H2...) Manöverpanelens uppbyggnad och funktion Menysystemet Öppna huvudmenyn Val av ett menykommando Aktivera manöverpanelen [HMI control] Menyn [Diagnostic] Menyn [Positioning] Referenskörning [Positioning] [ Homing] Positionssatser [Positioning] [Move posit. set]/[demo posit. tab] Menyn [Settings] Drivenhetstyp [Settings] [Axis type] Drivenhetsparametrar [Settings] [Axis parameter] Referenskörningsparametrar[Settings] [Homing parameter] Positionssatstabell [Settings] [Position set] Lösenord [Settings] [Password edit] Bussparametrar [Settings] [CAN parameter] IV

7 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter 5. Idrifttagning Förberedelser för idrifttagning Kontrollera nätanslutningen Kontrollera drivenheten Allmänna anvisningar för idrifttagning Idrifttagning med manöverpanelen (endast typ SFC DC... H2...) Inställning av drivenhetstyp Inställning av parametrar för referenskörning Starta referenskörning Lära in nollpunkt och programändlägen Positionering med positionssatser Lär in positionssatser Provkörning Inställning av CAN parametrar Idrifttagning med Festo Configuration Tool Installation och start av Festo Configuration Tool Tillvägagångssätt vid idrifttagning med Festo Configuration Tool Idrifttagning på en CANopen master Allmänt om CANopen Översikt över idrifttagning på fältbussen Konfiguration av CANopen mastern Kommunikation PDO mapping Festos profil för manövrering och positionering (FHPP) Driftsätt som stöds Uppbyggnad av cykliska I/O data (FHPP standard) Beskrivning av I/O data (satsval) Beskrivning av I/O data (direktkommando) Beskrivning av kontrollbyte CCON, CPOS, CDIR Beskrivning av statusbyte SCON, SPOS, SDIR (RSB) Exempel till I/O data V

8 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter 5.6 Förloppskontroll enligt FHPP standard Referenskörning Joggdrift Inlärning via fältbuss Satsval (positioneringsdrift) Direktkommando (positioneringsdrift, kraftdrift) Stilleståndsövervakning Statusmaskin FHPP Skapa driftsberedskap Positionering Driftsanvisningar Diagnos och felindikering Diagnosmöjligheter Statusindikeringar med lysdioder Felmeddelanden Översikt Beskrivning av fel och varningar Diagnosminne Diagnos via CANopen Nodeguarding Emergency Messages Diagnos via parameterkanal A. Teknisk bilaga A 1 A.1 Tekniska data A 3 A.2 Tillbehör A 5 A.3 Omvandling av måttenheter A 7 VI

9 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter B. Referens Festo Handling and Positioning Profile (FHPP) B 1 B.1 Festo parameterkanal (FPC) B 3 B.1.1 Uppbyggnad av cykliska I/O data (FHPP FPC) B 3 B.1.2 Kommandoidentifiering, svarsidentifiering och felnummer B 5 B.1.3 Regler för bearbetning av kommandosvar B 8 B.1.4 Exempel på parameterinställning B 10 B.2 Referensparametrar enligt FHPP B 12 B.2.1 Parametergrupper B 12 B.2.2 Objektöversikt (parameternummer (PNU) B 13 B.2.3 Återgivning av parameterinmatningar B 17 B.2.4 Enhetsdata Standard Parameter B 18 B.2.5 Enhetsdata Utökade parametrar B 19 B.2.6 Diagnos B 22 B.2.7 Processdata B 26 B.2.8 Satslista B 28 B.2.9 Projektdata Allmänt B 33 B.2.10 Projektdata Kraftdrift B 36 B.2.11 Projektdata inlärning B 37 B.2.12 Projektdata Joggdrift B 38 B.2.13 Projektdata Direktkommando (positioneringsdrift) B 41 B.2.14 Projektdata Direktkommando (kraftdrift) B 42 B.2.15 Drivenhetsparametrar för elektromekaniska drivenheter 1 Mekanik B 44 B.2.16 Drivenhetsparametrar för elektromekaniska drivenheter 1 Referenskörning B 50 B.2.17 Drivenhetsparametrar för elektromekaniska drivenheter 1 Regulator B 52 B.2.18 Drivenhetsparametrar för elektromekaniska drivenheter 1 Elektron. märkskylt B 58 B.2.19 Drivenhetsparametrar för elektromekaniska drivenheter 1 Stilleståndsövervakning B 60 VII

10 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter C. Referens CANopen och Command Interpreter (CI) C 1 C.1 Översikt CANopen objekt C 3 C.1.1 Återgivning av parameterinmatningar C 9 C.1.2 Communication Profile Area (1xxxh) C 10 C.1.3 Manufacturer Specific Profile Area (2xxxh) C 18 C.1.4 DS 402: Standardised Device Profile Area (6xxxh) C 27 C.2 Statusmaskin enligt DS C 42 C.3 Dataöverföring för kommandotolk C 47 C.3.1 Tillvägagångssätt C 47 C.3.2 CI kommandonas uppbyggnad C 49 C.3.3 Datakontroll C 53 C.4 CI objekt C 55 C.4.1 Objektöversikt (index, subindex) C 55 C.4.2 Återgivning av parameterinmatningar C 60 C.4.3 Ytterligare CI objekt C 61 D. Sökordsförteckning D 1 VIII

11 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter Avsedd användning Motordrivsteget (Single Field Controller, drivsteg för kontroll av enskilda drivenheter) av typ SFC DC... CO fungerar som positioneringssystem och positionsregulator för den elektromekaniska minisliden av typ SLTE, det elektromekaniska gripdonet av typ HGPLE samt gripdon och vridmoduler av typ GEH och DEF av fabrikat Sommer med aktivering via fältbussen CANopen. Fältbussgränssnittet stöder Festos fältbussprofil för hantering och positionering (FHPP) och möjliggör alternativt användning av profil DS 402 som definierats av CIA. De Säkerhetstekniska" anvisningarna och användnings föreskrifterna för de aktuella komponenterna och modulerna måste följas. Följ även säkerhetsanvisningarna i bruksanvisnin Drehmodulgarna för de komponenter som används. SFC DC och de moduler och kablar som ansluts ska endast användas enligt följande: på avsett sätt endast inom industrin i originaltillstånd utan egna modifieringar. Endastdeombyggnader och förändringar som beskrivs i produktdokumentationen är godkända. i tekniskt felfritt tillstånd. Vid anslutning av i handeln förekommande tillsatskomponenter, som t.ex. givare och aktuatorer, skaangivna gränsvärden för tryck, temperaturer, elektriskadata, moment etc. följas. Beakta de normer som anges i respektive kapitel samt gällande arbetarskyddsföreskrifter och nationella bestämmelser. IX

12 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter Säkerhetsföreskrifter Vid idrifttagning och programmering av positioneringssystem ska säkerhetsföreskrifterna i den här beskrivningen följas samt i beskrivningarna för de övriga komponenterna som används. Användaren måste se till att inga personer befinner sig i närheten av anslutna aktuatorer eller drivsystemet. Riskområdet måste märkas med lämpliga avspärrningar eller varningsskyltar. Varning Elektromekaniska linjärenheter kan förflyttas med stor kraft och hastighet. Kollisioner kan leda till svåra personskador eller till att komponenter förstörs. Se till att ingen kan sticka in händerna i området kring linjärenheterna eller kring andra anslutna aktuatorer och att inga föremål finns i rörelseområdet så länge systemet är anslutet till en kraftkälla. Vid användning i säkerhetsapplikationer krävs ytterliga skyddsåtgärder. I Europa måste t.ex. de standarder som anges i EG maskindirektivet följas. Om inga ytterligare åtgärder vidtas enligt föreskrivna minimikrav lämpar sig inte produkten som säkerhetsrelevant del av styrsystem. Varning Fel i parameterinställningen kan leda till personskador och materiella skador. Aktivera inte regulatorn förrän drivsystemet har installerats och ställts in korrekt. X

13 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter Målgrupp Denna beskrivning vänder sig enbart till yrkeskunniga inom styr och reglerteknik som har erfarenhet av installation, idrifttagning, programmering och diagnos av positioneringssystem. Service Kontakta närmaste Festo serviceavdelning eller mejla till följande e postadress vid eventuella tekniska problem: Leveransinnehåll I leveransen av motordrivsteget SFC DC ingår: Motordrivsteg, med manöverpanel som tillval Användarpaket på CD skiva: Manualer Festo Configuration Tool med plugin programmet SFC DC Snabböversikt Följande tillbehör finns (se bilaga A.2): Anslutningskablar och fältbusskontakter Fästelement Manual i pappersformat XI

14 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter Viktiga användaranvisningar Riskkategorier Denna manual innehåller anvisningar om möjliga faror som kan uppträda vid felaktig användning av produkten. Anvisningarna är märkta med ett signalord (Varning,Observera, Information), texterna är skuggade och dessutom märkta med ett piktogram. Vi skiljer mellan följande typer av riskanvisningar: Varning... innebär att svåra person och sakskador kan uppstå, ominte anvisningen följs. Observera... innebär att person och sakskador kan uppstå, ominteanvisningen följs. Information... innebär att sakskador kan uppstå, om inte anvisningen följs. Dessutom markerar det efterföljande piktogrammet textavsnitt, som beskriver aktiviteter med elektrostatiskt känsliga komponenter: Elektrostatiskt känsliga komponenter: Felaktig hantering kan leda till att enheten skadas. XII

15 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter Märkning av speciella informationer Följande piktogram markerar textavsnitt som innehåller speciella informationer: Piktogram Information: Rekommendationer, tips och hänvisningar till andra informationskällor. Tillbehör: Uppgifter om nödvändigt eller lämpligt tillbehör till Festos produkt. Miljö: Information om miljövänlig användning av Festo produkterna. Textmarkeringar Listpunkter markerar aktiviteter som kan genomföras i valfri ordningsföljd. 1. Siffror markerar aktiviteter som skall genomföras i ordningsföljd. Citationstecken markerar allmänna uppräkningar. XIII

16 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter Information om motordrivsteget SFC DC Denna beskrivning innehåller information om funktionssätt, montering, installation, idrifttagning och diagnos av elektriska positioneringsmotorer med motordrivsteget SFC DC... CO med fältbussgränssnitt CANopen. Information om komponenter, t.ex. minisliden SLTE... eller referensgivaren, finns i bruksanvisningen som medföljer respektive produkt. Ämnesområde Benämning Innehåll Användarpaket med snabbhandledning och Manualer FCT med PlugIn SFC DC på CD skiva Beskrivning Hjälpsystem för mjukvaran Bruksanvisningar Ytterligare manualer P.BE SFC DC UDOK Motordrivsteg SFC DC med CANopen gränssnitt P.BE SFC DC CO... Hjälpen Festo Configuration Tool (ingår i FCT programvaran). Minislid typ SLTE..., Gripdon typ HGPLE..., Drivenheter av fabrikat Sommer. Motordrivsteg SFC DC medandra kommunikationsgränssnitt P.BE SFC DC IO..., P.BE SFC DC PB..., etc. Snabbhandledning: Viktig information om idrifttagning och översiktsinformation. Beskrivningar: Innehåll enligt nedanstående beskrivning. FCT med PlugIn SFC DC: FestoConfiguration Tool med anpassad PlugIn SFC DC. Installation, idrifttagning och diagnos av elektromekaniska linjärenheter med motordrivsteget SFC DC med kommunikation via CANopen. Funktionsbeskrivningar till konfigurationsprogrammet Festo Configuration Tool. Montering och idrifttagning av den elektriska drivenheten. Installation, idrifttagning och diagnos av linjärenheter med motordrivsteget SFC DC med kommunikation via I/O gränssnitt resp. via motsvarande fältbuss. Tab.0/1: Dokumentation till SFC DC XIV

17 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter Information om versionen Hårdvaruversionen ger versionsinformation om elektroniken i SFC DC. Versionsnumret för det fasta programmet ger versionsinformation om operativsystemet i SFC DC. Så här hittar du uppgifter om versionsnummer: Hårdvaruversion och version av fast program anges i Festo Configuration Tool under Enhetsinformation" när enheten är ansluten till SFC DC Version av fast program på manöverpanelen under [Diagnostic] [SW Information]. Version av fast program fr.o.m. Vilka nya funktioner finns det? Vilket FCT PlugIn? V4.02 Motordrivsteg med CANopen gränssnitt typ SFC DC... CO från hårdvaruversion 2.0 kan hantera 1) elektromekaniska minislider, t.ex. SLTE 10.../SLTE elektromekaniska gripdon, t.ex. typ HGPLE elektromekaniska gripdon och vridmoduler av fabrikat Sommer Dessutom stöds användardefinierade slaglängder, kuggväxelvarianter, och spindelstigningar för specialutföranden. Utökade parametrar, se bilaga B. V2.00 Motordrivsteg med CANopen gränssnitt typ SFC DC... CO, stöder elektromekaniska minislider, t.ex. SLTE 10.../SLTE elektromekaniska gripdon, t.ex. typ HGPLE Kraftreglerings för gripdon med extra parametrar. Ändrade objekt: 2040h, 2041h (tidigare 6067h, 6068h). Nedladdning av fast program möjlig via FCT. V1.10 Motordrivsteg med CANopen gränssnitt typ SFC DC... CO, stöder elektromekaniska minislider, t.ex. SLTE / SLTE fr.o.m. SFC DC V3.0.0 fr.o.m. SFC DC V2.3.0 fr.o.m. SFC DC V ) Stöd för ytterligare drivenheter är under utveckling. De drivenheter som stöds för närvarande framgår av [Axis type] på manöverpanelen (se kapitel 4.5, Tab.4/15 och Tab.4/16) resp. FCT PlugIn (inställningar för drivenhetstyp" och dimension"). Tab.0/2: Versioner av fast program XV

18 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter Produktspecifika begrepp och förkortningar Följande produktspecifika begrepp och förkortningar används i den här beskrivningen. Fältbusspecifika förkortningar, se Tab.0/4 nedan. Begrepp/förkortning 0 signal 1 signal Drivenhet Driftsätt Drivsystem Drivsteg EMC Festo Configuration Tool (FCT) Festo Handling and Positioning Profile (FHPP) Festo Parameter Channel (FPC) FHPP standard HGPLE... Betydelse 0 V signal på in eller utgången (positiv logik, motsvarar LOW). 24 V signal på in eller utgången (positiv logik, motsvarar HIGH). Mekanisk komponent i en drivenhet som överför drivkraften för rörelsen. En drivenhet möjliggör montering och kontroll av arbetslasten och montering av en referensgivare. Typ av kontrollsätt eller internt driftsätt för drivsteget. Typ av kontrollsätt: satsval, direktkommando Regulatorns driftsätt: Position Profile Mode, Profile Torque Mode... Fördefinierade förlopp: Homing Mode, Demo Mode... Komplett aktuator bestående av motor, pulsgivare och drivenhetet, med tillvalsväxel, ev. med drivsteg. Den elektromekaniska minisliden SLTE är en integrerad enhet som består av motor, pulsgivare, växel och minislid. Innehåller effektelektronik + regulator + positioneringssystem, analyserar givarsignaler, beräknar rörelser och krafter och upprätthåller spänningsförsörjning till motorn via effektelektroniken. Elektromagnetisk kompatibilitet. Program med enhetlig projekt och datahantering för alla enhetstyper som stöds. Respektive enhets karakteristiska egenskaper stöds av plugin program med nödvändiga beskrivningar och dialogrutor. Enhetlig fältbussdataprofil för positioneringssystem från Festo. Parameteråtkomst enligt Festo Handling und Positioning Profil" (I/OMessaging, om så önskas med ytterligare 8 byte I/O) Definierar förloppskontroll enligt Festo Handling and Positioning Profil" (I/O Messaging 8 byte I/O) Typbeteckning, elektromekaniskt gripdon. XVI

19 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter Begrepp/förkortning HMI I O I/O Inlärningsläge (Teach mode) Joggdrift Kraftdrift (Profile Torque Mode) Matningsspänning, logikspänning MMI Nollpunkt (AZ) Positioneringsdrift (Profile Position Mode) Projektnollpunkt (PZ) (Project Zero point) Pulsgivare Referenskörning Referenskörning (Homing mode) Betydelse Human Machine Interface (människa maskin gränssnitt (MMI)), t.ex.manöverpanelen med LCD display och manöverknappar. Ingång. Utgång. In och/eller utgång. Driftsätt för inställning av positioner genom att köra till målpositionen, t.ex. vid generering av positionssatser. Manuell körning i positiv eller negativ riktning (gäller endast fältbussvarianter för SFC DC via fältbussen resp. endast med FCT eller manöverpanelen). Driftsätt för att utföra ett direkt kommando för kraftkontroll (open loop transmission control) genom att reglera motorströmmen. Lastspänningen försörjer drivstegets effektelektronik och därmed motorn. Logikspänningen försörjer drivstegets utvärderings och kontrollogik. Människa/maskin gränssnitt, se HMI". Referenspunkt för programändlägena och för projektnollpunkten PZ. Nollpunkten AZ definieras av ett förinställt avstånd (offset) till referenspunkten REF. Driftsätt för att utföra en positionssats eller ett direkt kommando för positionsreglering (closedlooppositioncontrol) Referenspunkt för alla positioner vid positioneringskommandon. Projektnollpunkten PZ utgör basen för alla absoluta positionsangivelser (t.ex. i positionssatstabellen eller vid direkt kontroll via styrsystems /diagnosgränssnitt). PZ definieras av ett inställbart avstånd (offset) till nollpunkten. På SFC DC: magnetisk impulsgivare (inkrementalgivare). Elektriskasignaler genereras och skickas till drivsteget, som beräknar positionen och hastigheten utifrån de mottagna signalerna. Positionering som fastställer referenspunkten och därmed basen för drivenhetens måttreferenssystem. Definition av drivenhetens måttreferenssystem XVII

20 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter Begrepp/förkortning Referenskörningsmetod Referenspunkt (REF) Referensgivare SLTE... PLC Positionssats Programändläge Betydelse Metod för att fastställa referenspositionen: mot fast anslag (överströms /hastighetsutvärdering) eller med referensgivare. Referenspunkt för det inkrementella mätsystemet. Referenspunkten definierar ett känt läge respektive en känd position inom drivenhetens förflyttningssträcka. Extern givare som fastställer referenspunkten och ansluts direkt till drivsteget. Typbeteckning, elektromekanisk minislid. Styrsystem med programmerbart minne; kort: styrsystem (ävenipc:industri PC). Körkommando som är definierat i positionssatstabellen och består av målposition, positioneringssätthastighet och acceleration. Programmerbar slaglängdsbegränsning (referenspunkt = nollpunkt) Programändläge, positivt: max. gränsposition för rörelsen i positiv riktning; får inte överskridas vid positioneringar. Programändläge, negativt: min. gränsposition i negativ riktning; får inte underskridas vid positioneringar. Tab.0/3: Begrepp och förkortningar för SFC DC XVIII

21 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter CANopen specifika begrepp och förkortningar Begrepp/förkortning 0x1234 eller 1234h BCD EDS LSB MSB Termineringsmotstånd Betydelse Hexadecimala tal är markerade med 0x" framför eller med h" bakom. Binärkodat decimaltal (binary coded decimal) Electronic Data Sheet innehåller de specifika egenskaperna för slaven (t.ex. antal I/O, parametrar osv.). Least Significant Bit (bit med lägst värde) Most Significant Bit (bit med högst värde) Motstånd för att minimera signalreflektioner. Termineringsmotstånd måste vara installerade respektive tillkopplade vid bussegmentens kabeländar. Tab.0/4: Förteckning över begrepp och förkortningar för CANopen XIX

22 Innehåll och allmännsäkerhetsföreskrifter XX

23 Systemöversikt Kapitel 1 1 1

24 1. Systemöversikt Innehållsförteckning 1.1 Positionering med elektromekaniska drivenheter Komponenter Styr och reglerfunktioner Driftsäkerhet Uppbyggnad för SFC DC Måttreferenssystem Referenspunkter och arbetsområde Tecken och riktningar Referenskörning Fältbusskommunikation FHPP och DS Datautbyte i CANopen Dataprofiler FHPP och DS

25 1. Systemöversikt 1.1 Positionering med elektromekaniska drivenheter Motordrivsteget av typ SFC DC... CO med fältbussgränssnitt CANopen möjliggör positionering av den anslutna elektromekaniska drivenheten: Enligt Festo Handling and Positioning Profile: Via satsval: I max 31 positionssatser (+referenskörning) med separat inställbar hastighet, acceleration och retardation. Via direktkommando: Positioneringskommandot förs över direkt i I/O telegrammet via fältbussen med motsvarande börvärden. Enligt enhetsprofilen DS 402 från användarorganisationencia. Parameterinställning och idrifttagning av SFC DC kan utföras på följande sätt: Direkt via manöverpanelen (endast SFC DC... H2...). Via RS232 gränssnittet (med FCT programmet). Via fältbuss (se kapitel 5.4 ff). Anslutningen till en överordnad PLC/IPC under drift sker via fältbussen CANopen. 1 3

26 1. Systemöversikt Manöverpanel (endast SFC DC... H2...) Via manöverpanelen är alla funktioner som krävs för idrifttagning, parameterinställning, diagnos och manövrering åtkomliga direkt på SFC DC... Positionssatser och parametrar kan redigeras via menyfönster på manöverpanelen. När positionerings systemet är komplett monterat kan man med hjälp av Teach In funktioner enkelt köra till positioner och spara dessa i positionssatstabellen. Information om manöverelementen och om manöver panelens menystruktur finns i kapitel 4, beskrivning av idrifttagning med manöverpanelen från kapitel 5.2 och framåt. Festo Configuration Tool (FCT) Festo Configuration Tool (förkortas FCT) är den programplattform som används för konfiguration och idrifttagning av olika komponenter eller enheter från Festo. FCT består av följande delar: En plattform som programstart och åtkomstpunkt med enhetlig projekt och datahantering för alla enhetstyper som kan användas. Ett plugin program som är anpassat till respektive enhetstyp (t.ex. SFC DC) med nödvändiga beskrivningar och dialogrutor. Plugin programmen hanteras och startas från plattformen. Med hjälp av plugin programmet SFC DC för FCT genomförs alla nödvändiga steg för idrifttagning av en SFC DC. I kapitel ges en översikt över idrifttagning med FCT. Hjälpen till FCT innehåller fullständig information om hur Festo Configuration Tool används. De enhetsspecifika plugin programmen har egna hjälpfiler. 1 4

Motordrivsteg SFC LAC. Beskrivning. Motordrivsteg. Typ SFC LAC... PB (PROFIBUS) Beskrivning 540 654 sv 0704NH [687 398]

Motordrivsteg SFC LAC. Beskrivning. Motordrivsteg. Typ SFC LAC... PB (PROFIBUS) Beskrivning 540 654 sv 0704NH [687 398] Motordrivsteg SFC LAC Beskrivning Motordrivsteg Typ SFC LAC... PB (PROFIBUS) Beskrivning 540 654 sv 0704NH [687 398] Adobe och Reader är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i

Läs mer

Motorcontroller SFC LACI. Manual. Motorcontroller. Typ SFC LACI... PB (PROFIBUS) Manual 567 379 [742 421]

Motorcontroller SFC LACI. Manual. Motorcontroller. Typ SFC LACI... PB (PROFIBUS) Manual 567 379 [742 421] Motorcontroller SFC LACI Manual Motorcontroller Typ SFC LACI... PB (PROFIBUS) Manual 567 379 sv 0812NH [742 421] Innehåll och allmänna säkerhetsföreskrifter Original.......................................

Läs mer

Motorenhet MTR DCI. Beskrivning. Typ MTR DCI... PB. Beskrivning 539 628 [682 493]

Motorenhet MTR DCI. Beskrivning. Typ MTR DCI... PB. Beskrivning 539 628 [682 493] Motorenhet MTR DCI Beskrivning Typ MTR DCI... PB Beskrivning 539 628 sv 0612NH [682 493] Adobe och Reader är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

Läs mer

Motorenhet MTR DCI. Manual. Typ MTR DCI... Typ MTR DCI...IO. Manual 539 620 sv 0501a [677 799]

Motorenhet MTR DCI. Manual. Typ MTR DCI... Typ MTR DCI...IO. Manual 539 620 sv 0501a [677 799] Motorenhet MTR DCI Manual Typ MTR DCI... Typ MTR DCI...IO Manual 539 620 sv 0501a [677 799] Adobe och Reader är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

Läs mer

Motordrivsteg SFC LACI. Manual. Motordrivsteg. SFC LACI... DN (DeviceNet) Manual 567 391 [742 433]

Motordrivsteg SFC LACI. Manual. Motordrivsteg. SFC LACI... DN (DeviceNet) Manual 567 391 [742 433] Motordrivsteg SFC LACI Manual Motordrivsteg SFC LACI... DN (DeviceNet) Manual 567 391 sv 0812NH [742 433] Innehåll och allmänna säkerhetsföreskrifter Original....................................... de

Läs mer

Motorenhet MTR-DCI. Beskrivning. Typ MTR-DCI-...-DN. Beskrivning 553535 sv 1209a [763227]

Motorenhet MTR-DCI. Beskrivning. Typ MTR-DCI-...-DN. Beskrivning 553535 sv 1209a [763227] Motorenhet MTR-DCI Beskrivning Typ MTR-DCI-...-DN Beskrivning 553535 sv 1209a [763227] Adobe, Reader, DeviceNet, Allen-Bradley, CANopen och CiA är registrerade varumärken som tillhör respektive varumärkesinnehavare

Läs mer

Motordrivsteg SFC DC. Manual. Motordrivsteg med Fältbuss gränssnittets PROFIBUS. Typ SFC DC VC... PB. Manual sv 1005c [ ]

Motordrivsteg SFC DC. Manual. Motordrivsteg med Fältbuss gränssnittets PROFIBUS. Typ SFC DC VC... PB. Manual sv 1005c [ ] Motordrivsteg SFC DC Manual Motordrivsteg med Fältbuss gränssnittets PROFIBUS Typ SFC DC VC... PB Manual 540 416 sv 1005c [753 249] Innehåll och allmänna säkerhetsföreskrifter Original.......................................

Läs mer

Motorenhet MTR DCI. Beskrivning. Typ MTR DCI... DN. Beskrivning 553 535 [717 230]

Motorenhet MTR DCI. Beskrivning. Typ MTR DCI... DN. Beskrivning 553 535 [717 230] Motorenhet MTR DCI Beskrivning Typ MTR DCI... DN Beskrivning 553 535 sv 0705NH [717 230] Adobe och Reader DeviceNet Allen Bradley är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA

Läs mer

Motordrivsteg SFC DC. Manual. Typ SFC DC VC... DN. Manual sv 1005a [ ]

Motordrivsteg SFC DC. Manual. Typ SFC DC VC... DN. Manual sv 1005a [ ] Motordrivsteg SFC DC Manual Typ SFC DC VC... DN Manual 555 884 sv 1005a [753 255] Innehåll och allmänna säkerhetsföreskrifter Original....................................... de Utgåva...................................

Läs mer

SFC DC. Elektronik manual. Motor kontroller. Typ SFC DC... Typ SFC DC... IO. Manual [ ]

SFC DC. Elektronik manual. Motor kontroller. Typ SFC DC... Typ SFC DC... IO. Manual [ ] Motor kontroller SFC DC Elektronik manual Motor kontroller Typ SFC DC... Typ SFC DC... IO Manual 540 422 sv 0503NH [685 975] Adobe och Reader är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated

Läs mer

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Innehåll Säkerhetsanvisningar 3 Installation/idriftsättning 4 Montering/elektrisk anslutning 5 Reaktionstider 8 Anmärkning angående

Läs mer

Soft Stop SPC11. Kompletterande beskrivning. Cylinderspecifikt komplement för. Beskrivning 196 746 sv 0408a [675 820]

Soft Stop SPC11. Kompletterande beskrivning. Cylinderspecifikt komplement för. Beskrivning 196 746 sv 0408a [675 820] Soft Stop SPC11 Kompletterande beskrivning Cylinderspecifikt komplement för drift av SPC11 med vriddon DSMI... Beskrivning 196 746 sv 0408a [675 820] Innehåll och allmänna säkerhetsföreskrifter Författare................................

Läs mer

Motordrivsteg SFC DC. Manual. Typ SFC DC VC... DN. Manual [ ]

Motordrivsteg SFC DC. Manual. Typ SFC DC VC... DN. Manual [ ] Motordrivsteg SFC DC Manual Typ SFC DC VC... DN Manual 555 884 sv 0801NH [721 127] Innehåll och allmänna säkerhetsföreskrifter Original....................................... de Utgåva.................................

Läs mer

CPX terminal. Elektronik manual. CPX analog I/O moduler. I/O moduler typ CPX 2AE U I CPX 4AE I CPX 4AE T CPX 2AA U I. Anslutningslock typ CPX AB...

CPX terminal. Elektronik manual. CPX analog I/O moduler. I/O moduler typ CPX 2AE U I CPX 4AE I CPX 4AE T CPX 2AA U I. Anslutningslock typ CPX AB... CPX terminal Elektronik manual CPX analog I/O moduler I/O moduler typ CPX 2AE U I CPX 4AE I CPX 4AE T CPX 2AA U I Anslutningslock typ CPX AB... Manual 526 420 sv 0503b [689 012] Innehåll och allmänna

Läs mer

Motordrivsteg SFC DC. Beskrivning. Motordrivsteg med fältbussgränssnitt PROFIBUS. Typ SFC DC VC... PB. Beskrivning sv 0805b [ ]

Motordrivsteg SFC DC. Beskrivning. Motordrivsteg med fältbussgränssnitt PROFIBUS. Typ SFC DC VC... PB. Beskrivning sv 0805b [ ] Motordrivsteg SFC DC Beskrivning Motordrivsteg med fältbussgränssnitt PROFIBUS Typ SFC DC VC... PB Beskrivning 540 416 sv 0805b [736 316] Innehåll och allmäna säkerhetsanvisningar Original.......................................

Läs mer

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga Instruktionsbok ExciControl CAN-brygga 0001- ExciControl CAN-brygga 1 Inledning Sida 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 2 3 Installation 3 3.1 Installationsanvisning 3 3.2

Läs mer

Steppermotor Controller

Steppermotor Controller Steppermotor Controller Beskrivning Typ SEC-ST-48-6-P01 Montering och installation 663 682 sv 0310a Innehåll och allmänna säkerhetsföreskrifter Författare... M. Schöttner Original... de Översättning...

Läs mer

Compact performance. Manual Elektronik. CP CL moduler: CP E08 M12 CL CP E08 M8 CL CP E16 KL CL CP A04 M12 CL

Compact performance. Manual Elektronik. CP CL moduler: CP E08 M12 CL CP E08 M8 CL CP E16 KL CL CP A04 M12 CL Compact performance Manual Elektronik CP CL moduler: CP E08 M12 CL CP E08 M8 CL CP E16 KL CL CP A04 M12 CL CPI EL moduler CP E32 M8 EL CP E16 M8 EL CP E16 M12 EL CP A08 M12 EL Z Manual 539 304 sv 0711a

Läs mer

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Innehåll 1 Säkerhetsanvisningar 3 2 Funktion 4 2.1 Användningsområde 4 2.2 Funktionsprincip vid flödesövervakning 4 3 Installation 5 3.1 Monteringsexempel

Läs mer

Beijer Electronics AB, MA00062D,

Beijer Electronics AB, MA00062D, Manual IFC PBDP Förord Denna manual är en installations och funktionsbeskrivning för expansionskortet IFC PBDP. Modulen kan användas till operatörsterminalerna i E-serien som har expansionskortsplats.

Läs mer

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. OID20x / / 2013

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. OID20x / / 2013 Bruksanvisning Optisk avståndsgivare OID20x 8000025 / 00 07 / 201 Innehåll 1 Anmärkning... 1.1 Symboler som används... 1.2 Varningsmärkning... 2 Säkerhetsanvisningar... Funktion och egenskaper...5.1 Användningsområden...5

Läs mer

Motorcontroller SFC LAC. Manual. Motorcontroller. Typ SFC LAC... IO. Manual sv 0604NH [ ]

Motorcontroller SFC LAC. Manual. Motorcontroller. Typ SFC LAC... IO. Manual sv 0604NH [ ] Motorcontroller SFC LAC Manual Motorcontroller Typ SFC LAC... IO Manual 540 552 sv 0604NH [686 709] Adobe och Reader är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare Bruksanvisning Svensk Emotron I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA

Läs mer

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet SV AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Innehåll Säkerhetsanvisningar...3 Installation/idrifttagning...4 Manövrerings- och indikeringselement...6 Montering...6

Läs mer

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. O5D10x / / 2013

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. O5D10x / / 2013 Bruksanvisning Optisk avståndsgivare O5D10x 80000261 / 00 07 / 2013 Innehåll 1 Anmärkning...3 1.1 Symboler som används...3 1.2 Varningsmärkning...3 2 Säkerhetsanvisningar...3 3 Funktion och egenskaper...5

Läs mer

CPX-terminal. Manual Elektronik. Analoga CPX-I/O-moduler. I/O-moduler CPX-2AE-U-I CPX-4AE-U-I CPX-4AE-I CPX-4AE-T CPX-4AE-TC CPX-4AE-P CPX-2AA-U-I

CPX-terminal. Manual Elektronik. Analoga CPX-I/O-moduler. I/O-moduler CPX-2AE-U-I CPX-4AE-U-I CPX-4AE-I CPX-4AE-T CPX-4AE-TC CPX-4AE-P CPX-2AA-U-I CPX-terminal Manual Elektronik Analoga CPX-I/O-moduler I/O-moduler CPX-2AE-U-I CPX-4AE-U-I CPX-4AE-I CPX-4AE-T CPX-4AE-TC CPX-4AE-P CPX-2AA-U-I Anslutningslock CPX-AB-... CPX-M-... Manual 526 420 sv 1107f

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

Arcus-EDS. Produktbeskrivning. Gateway KNX / DMX. KNX-GW-DMX Art.-Nr. 550017. Maj 2012. LedLab AB Kungegårdsgatan 7 441 57 Alingsås

Arcus-EDS. Produktbeskrivning. Gateway KNX / DMX. KNX-GW-DMX Art.-Nr. 550017. Maj 2012. LedLab AB Kungegårdsgatan 7 441 57 Alingsås Arcus-EDS Gateway KNX / DMX Art.-Nr. 550017 Kungegårdsgatan 7 Maj 2012 410 e11 Funktionsprincip och användningsområde KNX-DMX Gateway är ett gränssnitt mellan KNX-buss och DMX512-buss. Den kombinerar utrustning

Läs mer

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 61/2 Shuntmodul för VRC 470 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om den här bruksanvisningen... 3 1.1 Övrig gällande

Läs mer

CPX terminal. Manual elektronik. CPX I/O moduler, anslutningslock, pneumatikgräns. elektronikmoduler. Typer: CPX...DE... CPX...

CPX terminal. Manual elektronik. CPX I/O moduler, anslutningslock, pneumatikgräns. elektronikmoduler. Typer: CPX...DE... CPX... CPX terminal Manual elektronik CPX I/O moduler, anslutningslock, pneumatikgräns snitt och MPA elektronikmoduler Typer: CPX...DE... CPX...DA CPX 8DE 8DA CPX AB... VMPA FB EPL... CPX GP... VABA 0S6 X VMPA...

Läs mer

Daggpunktsreglering ergoflex D

Daggpunktsreglering ergoflex D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Reläutgång

Läs mer

Elektriskt ställdon Typ Bild 1 Elektriskt ställdon typ Monterings- och bruksanvisning EB 5857 SV

Elektriskt ställdon Typ Bild 1 Elektriskt ställdon typ Monterings- och bruksanvisning EB 5857 SV Elektriskt ställdon Typ 5857 Bild 1 Elektriskt ställdon typ 5857 Monterings- och bruksanvisning EB 5857 SV Utgåva oktober 2004 Säkerhetsanvisningar Allmänna säkerhetsanvisningar Apparaten får endast installeras

Läs mer

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual Bruksanvisning i original Vital 2 och Vital 3 Användarmanual Swedish v1b 2TLC172219401_B Allmänt Vital bygger på ett enkanaligt säkerhetskoncept där ett flertal säkerhetskomponenter (t.ex. givare) kan

Läs mer

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls!

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls! Skjutdrivning 2SB5 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Utgåva 03.13 Ändringar förbehålls! Innehåll Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Innehåll Innehåll 1 Grunder... 3 1.1 Anvisningar beträffande

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop. Ref: RS

Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop. Ref: RS " Användarmanual Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop Tillämpningar:! Grundläggande vibrationsdiagnostikmätning! Förebyggande underhåll! Mätning av lagerkondition Egenskaper:! Mätning

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Inkopplingsanvisning. Camillo Porttelefon

Inkopplingsanvisning. Camillo Porttelefon Camillo Porttelefon Internsystem Camillo uppfyller EU:s direktiv för CE märkning. Camillo är ett registrerat varumärke. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008 2 1998-05-20 Art.nr.64YSE051 Innehåll

Läs mer

PRODUKTINFORMATION. ELFA artikelnr Slav display 4x77mm Slav display 4x165mm

PRODUKTINFORMATION. ELFA artikelnr Slav display 4x77mm Slav display 4x165mm 2001-04-26 PRODUKTINFORMATI Vi reserverar oss mot fel samt förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande ELFA artikelnr 76-981-45 Slav display 4x77mm 76-981-60 Slav display 4x165mm Document

Läs mer

Motorenhet MTR DCI. Beskrivning. Typ MTR DCI... CO. Beskrivning [ ]

Motorenhet MTR DCI. Beskrivning. Typ MTR DCI... CO. Beskrivning [ ] Motorenhet MTR DCI Beskrivning Typ MTR DCI... CO Beskrivning 539 634 sv 0701NH [682 499] Adobe och Reader är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

Läs mer

SPA-ZC22 Bussanslutningsmodul

SPA-ZC22 Bussanslutningsmodul SPA-ZC Bussanslutningsmodul Bruksanvisning och teknisk beskrivning ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

Exigo. Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus

Exigo. Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus revision 03 2016 Exigo Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus Regulator för värme- och pannstyrning Exigo gör alla steg från installation till handhavande och underhåll enklare

Läs mer

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 Instruktionsbok Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 ExciControl Innehåll ExciControl 16-16 styrenhet 1 Inledning Sida 1 1.1 Systemöversikt 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Emotron I/O-kort 2.0 Option

Emotron I/O-kort 2.0 Option Emotron I/O-kort 2.0 Option Bruksanvisning Svensk I/O-kort 2.0 Option Bruksanvisning - Svensk Dokumentnummer: 01-5916-00 Utgåva: r0 Utgivningsdatum: 2012-03-01 Copyright CG Drives & Automation Sweden

Läs mer

Connectivity- Control-Unit (CCU)

Connectivity- Control-Unit (CCU) sv Viktiga anvisningar Connectivity- Control-Unit (CCU) 1. Ändamålsenlig användning 1 2. Säkerhetsanvisningar 1 3. Juridiska uppgifter 1 4. I leveransen ingår 2 5. Funktionsbeskrivning 2 6. Enhetsbeskrivning

Läs mer

POL871.71/STD POL871.72/STD. Manöverpanel HMI-TM. Climatix. för användning med Climatix 600- och Climatix 400-processenheter

POL871.71/STD POL871.72/STD. Manöverpanel HMI-TM. Climatix. för användning med Climatix 600- och Climatix 400-processenheter 3 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UC Styrfunktionsenheter 917 Climatix Manöverpanel HMI-TM POL871.71/STD POL871.72/STD för användning med Climatix 600- och Climatix 400-processenheter Climatix HMI-TM

Läs mer

PROFIBUS för motordrivsteg CMMS/CMMD

PROFIBUS för motordrivsteg CMMS/CMMD Beskärning: Uppe: 61,5 mm Nere: 61,5 mm Vänster:43,5 mm Höger: 43,5 mm PROFIBUS för motordrivsteg CMMS/CMMD Beskrivning PROFIBUS CMMS-ST CMMS-AS CMMD-AS Beskrivning 554 350 sv 1103a [757 742] Utgåva sv

Läs mer

CPX terminal. Elektronik manual. CPX Front End Controller. Typ CPX FEC. Manual 538 479 sv 0404NH [677 484]

CPX terminal. Elektronik manual. CPX Front End Controller. Typ CPX FEC. Manual 538 479 sv 0404NH [677 484] CPX terminal Elektronik manual CPX Front End Controller Typ CPX FEC Manual 538 479 sv 0404NH [677 484] Innehåll och allmänna säkerhetsföreskrifter Författare............................... U. Reimann

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. 2kanals Best. nr. : 5142 00 5kanals (2+3) Best. nr. : 5145 00 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Om anvisningarna

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

FHPP för motordrivsteg CMMP-AS-...-M3/-M0. Beskrivning. Festos profil för hantering och positionering

FHPP för motordrivsteg CMMP-AS-...-M3/-M0. Beskrivning. Festos profil för hantering och positionering FHPP för motordrivsteg CMMP-AS-...-M3/-M0 Beskrivning Festos profil för hantering och positionering för motordrivsteg CMMP-AS-...-M3 via fältbuss: CANopen PROFINET PROFIBUS EtherNet/IP DeviceNet EtherCAT

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 1. Allmänt Värmeväxlarstyrning RHX2M är att styrsystem för stegmotorer. Det är avsett för exakt och tyst

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Compact performance. Manual elektronik. CPV ventilterminal med fältbuss direktanslutning. Typer: CPV... DI02 PROFIBUS DP CPV...

Compact performance. Manual elektronik. CPV ventilterminal med fältbuss direktanslutning. Typer: CPV... DI02 PROFIBUS DP CPV... Compact performance Manual elektronik CPV ventilterminal med fältbuss direktanslutning Typer: CPV... DI02 PROFIBUS DP CPV... CS02 ABB CS31 Manual 548 736 sv 0704NH [706 010] Innehåll och allmänna säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Beijer Electronics AB, MA00328C

Beijer Electronics AB, MA00328C Manual IFC ETTP and IFC ETCX Förord Denna manual är en installations och funktionsbeskrivning för expansionskorten IFC ETTP och IFC ETCX. Modulerna kan anslutas och användas till operatörsterminalerna

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

SC-9180 Rumsenhet med LCD Display

SC-9180 Rumsenhet med LCD Display Produktblad 2.7.1 Utgåva 03.01 SC-9180 Rumsenhet med LCD Display Introduktion Rumsenheten SC-9180 med LCD display är utvecklad för användning tillsammans med SC-9100 DDC regulator. En knappsats och en

Läs mer

Tillverkardeklaration

Tillverkardeklaration Tillverkardeklaration ENT 7 Kapacitiv Nivåvakt Härmed försäkras att ovanstående produkt helt överenstämmer med kraven i följande harmoniserade Europeiska standarder. EN50081-1 : Elektromagnetisk kompabilitet

Läs mer

Manual AC Lastcellsmatning : 12 VDC +- 5 % 280 ma (Max) = 8 st 350 ohms lastceller

Manual AC Lastcellsmatning : 12 VDC +- 5 % 280 ma (Max) = 8 st 350 ohms lastceller Analog känslighet och A/D omvandling. Manual AC-9000 Ingångskänslighet : 1,1 uv / skaldel (Min) Insignal från lastcell : 36 mv Nolljusteringsområde : 1,0 mv - 30 mv Lastcellsmatning : 12 VDC +- 5 % Lastcellsström

Läs mer

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version)

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Baserat på: programvarudokumentation (alg000228423.doc) ebm-papst AB Äggelundavägen 2 Florettgatan 29B Backabergögatan 8 Bodavägen 73 175 62 JÄRFÄLLA

Läs mer

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test 42.9060E EAN: 5706445114009 Vägguttagsprovare med RCD-test sid 1 Allmänt Den här bruksanvisningen innehåller både information och varningstext som är nödvändig

Läs mer

Ventilterminal Typ 03/04 B

Ventilterminal Typ 03/04 B Ventilterminal Typ 03/04 B Kompletterings manual för I/U moduler Ingångsmoduler VIGE 03 FB...... Utgångsmoduler VIGA 03 FB...... Spänningsmatning VIGV 03 FB 24V 25A Högeffekt sutgångsmoduler VIGA 03 FB......H

Läs mer

PTC 2.0 optionskort. PTC/RTC optionskort. Bruksanvisning Svenska. För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare. För Emotron FlowDrive-IP2Y

PTC 2.0 optionskort. PTC/RTC optionskort. Bruksanvisning Svenska. För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare. För Emotron FlowDrive-IP2Y PTC 2.0 optionskort För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare PTC/RTC optionskort För Emotron FlowDrive-IP2Y Bruksanvisning Svenska PTC 2.0 optionskort För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare

Läs mer

CPX terminal. Manual elektronik. CPX fältbussnod. Typ CPX FB6. Fältbussprotokoll: Interbus enligt EN 50254. Manual 526 438 sv 0402b [674 158]

CPX terminal. Manual elektronik. CPX fältbussnod. Typ CPX FB6. Fältbussprotokoll: Interbus enligt EN 50254. Manual 526 438 sv 0402b [674 158] CPX terminal Manual elektronik CPX fältbussnod Typ CPX FB6 Fältbussprotokoll: Interbus enligt EN 50254 Manual 526 438 sv 0402b [674 158] Innehåll och allmänna säkerhetsföreskrifter Författare.................................

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET

INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET Kod TC.7.002303:1.0 Datum: 2011-05-16 INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET http://www.wittur.se E-post: info@wittur.se W:\Wittur Sweden AB\6. Teknik\Tekniska dokument\intern produktpärm Wittur\20 Fång HR och

Läs mer

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare Emotron VFXR/FDUL Emotron FlowDrive Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare Emotron VFXR/FDUL Emotron FlowDrive Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare Emotron VFXR/FDUL Emotron FlowDrive Emotron TSA mjukstartare Bruksanvisning Svensk Emotron I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare

Läs mer

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING UTOMIX TR UTOMIX TR (SE) 06.10 KONSTNT-TEMPERTUREGULTOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OH RUKSNVISNING utomix TR är en kompakt, elektronisk reglerautomatik med fjärrkontroll för konstant temperaturhållning

Läs mer

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13 2014 Elster GmbH Edition 08.14 Översättning från tyska 03251275 D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Manöverenhet OCU Innehållsförteckning Manöverenhet OCU...1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12 Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke MaxiSmoke MidiSmoke File: D:\Projekt\SMOKE CONTROL\MIDI SMOKE\Man\Midisystem_inst_man_V01.odt 2008-02-18 Sida 1 av 12 1. Installation

Läs mer

Manövermodul AUMATIC AC 01.2/ACExC 01.2 Non-Intrusive

Manövermodul AUMATIC AC 01.2/ACExC 01.2 Non-Intrusive Manövermodul AUMATIC AC 01.2/ACExC 01.2 Non-Intrusive Snabbinstruktionen får inte användas utan driftinstruktionen! Snabbinstruktionen ersätter INTE driftinstruktionen. Den är endast avsedd för personer

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

PXM40. Pekskärm 10,1" DESIGO. för användning med webbgränssnitt PXG3.W100

PXM40. Pekskärm 10,1 DESIGO. för användning med webbgränssnitt PXG3.W100 9 AMA 8 Styr- och övervakningssystem SFC.3 Bildskärmar 292 DESIGO Pekskärm 10,1" för användning med webbgränssnitt PXG3.W100 PXM40 Kompakt design med låg inbyggnadsdjup för montering i apparatskåpsdörr

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1 Quick start manual Smart-House 2015-04-20 Rev 1.1 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 5

Läs mer

Nivåmätare HD700. HONDA HD doc sidan

Nivåmätare HD700. HONDA HD doc sidan Nivåmätare HD700 HONDA HD700.doc sidan 1 Instruktion Nivågivare HD-700 Innehållsförteckning Snabb start...3 Allmänt... 4 Mekaniska mått... 5 Montage... 5 Elektrisk inkoppling... 6 Inkoppling av matningsspänning

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Linjära ställdon Vesta Automation. Komponenter för automation. Nordela V09.03

Linjära ställdon Vesta Automation. Komponenter för automation. Nordela V09.03 Linjära ställdon Vesta Automation Komponenter för automation En kort presentation Vesta Automation s.r.l. är en italiensk tillverkare av i huvudsak pneumatiska cylindrar och ventiler. I syfte att skapa

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Best. nr. : 5321 02 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Kan medföra allvarliga kroppsskador, eldsvåda eller

Läs mer

Lägenhetsapparat Camillo. Inkopplingsanvisning Från version 4.5

Lägenhetsapparat Camillo. Inkopplingsanvisning Från version 4.5 Inkopplingsanvisning Från version 4.5 Internsystem Camillo uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Camillo är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Camillo från version 4.5. Rätt till ändringar förbehålles.

Läs mer

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide Version 3.1 26.09.2011 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

INSTALLATION-OCH BRUKSANVISNING RETURSPOLNINGSAUTOMATIK XYLEM FÖR GÖINGEFILTER KOMBI

INSTALLATION-OCH BRUKSANVISNING RETURSPOLNINGSAUTOMATIK XYLEM FÖR GÖINGEFILTER KOMBI INSTALLATION-OCH BRUKSANVISNING RETURSPOLNINGSAUTOMATIK XYLEM FÖR GÖINGEFILTER KOMBI ...3 Programmering...6 Montering...8 Manuell spolning...9 El-schema... 10 Innehåll 2 RETURSPOLNINGSAUTOMATIK GÖINGEFILTER

Läs mer

Motorenhet MTR DCI. Manual. Typ MTR DCI...IO. Manual sv 0606b [ ]

Motorenhet MTR DCI. Manual. Typ MTR DCI...IO. Manual sv 0606b [ ] Motorenhet MTR DCI Manual Typ MTR DCI...IO Manual 539 620 sv 0606b [700 623] Adobe och Reader är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder. Innehåll och

Läs mer

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5)

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) 1 Allmänt Detta dokument beskriver hur en malspaltsregulator kan tillämpas för ett GMS mätsystem med AGSgivare.

Läs mer

SRD991 Intelligent Ventillägesställare

SRD991 Intelligent Ventillägesställare Snabb Starts guide 06.2008 QG EVE0105 B-(se) SRD991 Intelligent Ventillägesställare Denna instruktion skall tjäna som en vägledning för en snabb uppstart. För mer detaljerad information så hänvisar vi

Läs mer

Teknisk Handbok ESPA-interface

Teknisk Handbok ESPA-interface Teknisk Handbok ESPA-interface V1.03 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Allmänt...3 Övriga egenskaper...3 Adressering av ESPA-interface 4051b...4 Inställning av slavadress...4 Skiss över ESPA-interface

Läs mer

Elektromekaniska ställdon Handomställningsratt för ventiler VXG48..., VXB489R..., VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549...

Elektromekaniska ställdon Handomställningsratt för ventiler VXG48..., VXB489R..., VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... AMA 8 UEC Styr- och övervakningssystem Ställdon för ventil OEM Elektromekaniska ställdon Handomställningsratt för ventiler VXG48..., VXB489R..., VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... SSY319... ASK199

Läs mer