Nyhetsbladet BOKEN. Nummer Luleås nya kulturhus vänder den negativa trenden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbladet BOKEN. www.compile.se. Nummer 1 2007. Luleås nya kulturhus vänder den negativa trenden"

Transkript

1 Nyhetsbladet BOKEN Nummer Luleås nya kulturhus vänder den negativa trenden Luleå med drygt invånare är 2007 års kulturkommun och i januari invigdes Kulturens Hus. Kulturhuset inrymmer bibliotek, konsthall, teater m.m. - Det har varit en lång resa och ett hårt arbete med mycket planering innan allt var på plats. Men nu känner vi att vi har en stabil grund att stå på, säger bibliotekschef Britt-Inger Rönnqvist. Luleborna har verkligen tagit kulturhuset till sitt hjärta. Det är vad de vill ha! Vi kan alltid bli bättre Vi har också i uppdrag att göra regelbundna kundundersökningar för att hela tiden förbättra verksamheten. Vi har gjort flera undersökningar tidigare, men när vi fick nys om BOKEN, så fann vi direkt att den är precis rätt för oss! Det är ett system som fungerar över tid, det är hanterligt och vi kan själva använda det. Genom att starta med en personalutbildning, Compiles workshop, lär vi oss redan från början att själva analysera och använda undersökningsmaterialet. Som så många andra har vi sett att besökarna har en hög nöjdhetsfaktor, men vi förstår att det finns mer under, och med djupare kunskap om systemet kan vi få fram så mycket mer. Utbildningen var nyttig Workshopen var bra. Kanske något väl komprimerad, men deltagarna var nöjda och lärde sig mycket. Alla områdeschefer deltog. Det är viktigt att man jobbar regelbundet med Kvalitetsmetoden BOKEN. Vi planerar att ta upp den två gånger om året i ledningsgruppen, som i sin tur får föra kunskaperna vidare i organisationen. Detta för att hålla kunskaperna levande. Det är viktigt att fördjupa och omvärdera. Överhuvudtaget är jag mycket nöjd med kontakterna med Compile. Det är bra med kontinuerliga kontakter för att hålla både metoden och personalens kunskaper vid liv. Förtroendet för oss är stort Compiles undersökningar stämmer också bra med det stora samverkansprojektet Maracas i Norrbottens län. Det är ett marknadsförings- och kommunikationsprojekt där biblioteken är en del. Maracas inledde arbetet med en stor marknadsundersökning. Det visade sig att det fanns ett stort förtroende för biblioteken. Men samtidigt uppmanades biblioteken att hitta ickebesökarna. Compiles undersökning av ickebesökarna passade här in som hand i handske! Första intrycket varar I Luleå har antalet biblioteksbesökare minskat. Med det nya kulturhuset kommer med all sannolikhet besöksantalet att öka det har visat sig överallt där nya bibliotek eller kulturhus har byggts. Då gäller det för oss att ta tag i alla som kommer av nyfikenhet, som vill se det nya huset, bara titta. Det är ett jättebra utgångsläge för oss på biblioteket. Vi måste anstränga oss. Fråga vad människorna vill ha. Fråga hur vi kan bli bättre. Vi måste hela tiden få bättre och bättre kunskap. Om lånesiffrorna går ner och besöksantalet minskar är det inte ett hot. Det är en möjlighet! Vi får göra en strategi. Och en bra och användbar strategi bygger man på kunskap. Som på så många andra bibliotek fick bibliotekspersonalen högt betyg. Även hos oss uppskattade besökarna oss högre än vi själva gjorde. Utgångsläget är bra - Ibland är vi alldeles för tillbakadragna och sätter vårt ljus under skeppan. För vi är ju bra! säger Britt-Inger. Vi är nyfikna, flexibla, rutinerade och vill pröva ny saker. Det har visat sig här i Luleå att vi har klarat och fixat mycket, mycket mer än vi trodde!. Vi är kunniga och välutbildade. Det visade sig i ickebesökareundersökningen som blev ett underlag för Maracas vilken just nu pågår i Norrbotten att 83% av männen och 76% av kvinnorna hade stort förtroende för biblioteket. Forts sid 2

2 NUMMER SIDA 2 - Det är ett bra utgångsläge. Vi får hela tiden fråga oss: Hur kan vi bli bättre? Hur kan vi få bättre kunskap? Vi får anstränga oss lite till. I det nya kulturhuset finns det stora möjligheter till samarbete över gränserna. Det kan ge något nytt och spännande. Att alla finns i samma hus ger möjlighet till bättre kontakter och säkert också oväntade möten som kan leda till många oväntade lösningar. Vi jämför och anpassar En ytterligare plusfaktor är filialundersökningarna. Genom att få en helhetsbild över hela bibliotekssystemet har vi möjlighet att anpassa verksamheten till befolkningsunderlag, intressen och önskemål som finns i de olika kommundelarna. Vi kan jämföra men också hitta specifika lösningar för varje filial. Vi får helt enkelt arbeta på olika sätt. Vi kan samla upp alla bra idéer och göra en kunskapsbank. Över nyfikna besökte Luleås nya kulturhus under den första månaden. Dessutom har hela 518 nya låntagare registrerats! De öppna kommentarerna säger mer än du tror De kommentarer som brukarna ger i slutet av formuläret säger mycket. Konsten är att sammanställa dessa så att de ger en bra överblick. Det finns två sätt att se de öppna kommentarerna på. Antingen som listor eller som grupperade listor. Vyn listor visar alla kommentarer i en lång lista. Här finns också möjligheten att gå in och se vem som har gett den aktuella kommentaren. I vyn grupperade listor har du möjlighet att bryta ner kommentarerna på ålder, tid för besök, kön etc. Det är värt besväret Det kan vara tidskrävande men den idoge finner mödan väl värd när sammanställningen är gjord. Hela finessen är att dela upp alla svar i kategorier och underkategorier för att därfter skapa ett cirkeldiagram över resultatet. Härigenom ser man förhållandet mellan de olika kategorierna kommentarerna handla om och kan på så sätt få en uppfattning om förhållandet sinsemellan. För att kunna genomföra processen behöver du Excel. Vill du skapa en presentation underlättar det om du använder Compile Clipboard Converter. Var du finner verktyget står i manualen som du fick med i samband med levarnas av lösenord och enkäter. 1. Tryck på skapa statistik 2. Välj listor 3. Markera alla öppna svar 4. Kopiera och lägg in i Excel - cell B2. 5. Markera kolumn B och tryck på sortera (A-Ö). Samtliga kommentarer har nu lagt sig i bokstavsordning. 6. Infoga en ny rad så att du har en tom rad ovanför kommentarerna. 7. Högerklicka på samtliga textikoner och välj ta bort hyperlänk. Kontrollera att textikonen är markerad och tryck på delete. Gör likadant på alla textikoner som ligger över kommentarerna. 8. Skriv kategori i A1och kommentar i A2 9. Läs kommentar för kommentar och sätt döp dem till tex. Utbud, Miljö, Information etc. 10. Skriv det namn du gav kommentaren i kolumnen kategori 11. Sortera och räkna ut förhållandet mellan de olika kategorierna För dig som vill få en konkret visning över hur man praktiskt gör planerar vi att visa detta den tisdagen den 27 mars kl över WebEX och konferenssamtal. Anmäl dig till visningen på nedanstående adress. Glöm inte att ange telefonnummer. Lätt att hitta i Jokkmokk De som kommer för att låna facklitteratur på biblioteket i Jokkmokk hittar lätt vad de söker. Jokkmokks bibliotek är ett av de få bibliotek av alla de snart 200 bibliotek som använder Kvalitetsmetoden BOKEN, där brukare som kommer till biblioteket för att låna/läsa facklitteratur inte har markerat svar ett eller två på påståendet det är lätt att hitta det jag söker. Vi ringde upp bibliotekschef Lisa Hedman och frågad om de har gjort något speciellt för att underlätta för denna grupp. Nej, inte direkt. Vi gör förmodligen som alla andra bibliotek. En förklaring kan vara att vi är en liten kommun och har vana låntagare. En annan kan vara att vi aldrig har för kompakta hyllor. Det skall vara lite luft så att böckerna syns. Min upplevelse är att det tar emot psykiskt om det är oöversiktligt, avslutar Lisa. Lisas recept Ha inte för trångt i hyllorna. Följ med låntagare som är osäkra Skylta tydligt så att underavdelningarna syns väl. Ha ordning i hyllorna så att alla bokryggar står riktigt

3 NUMMER Sid 3 Dals Eds bibliotek vill åter bli en mötesplats Dals Ed är en av Sveriges minsta kommuner med knappt invånare. Det är en glesbygdskommun med de problem men även glädjeämnen som många småkommuner har knappa resurser, åldrande befolkning, låg utbildningsnivå och relativt hög arbetslöshet. Men de flesta känner varandra, det är nära mellan människorna, beslutsgångarna är korta och naturen är bedövande vacker. Vi blev ställda I Dals Ed har man genomfört två omgångar av besökarundersökningen. - När vi såg resultatet från den första undersökningen blev vi till en början nästan lite ställda, säger fritids- och kulturchefen Kerstin Sandqvist. Resultaten var för bra! Allt var så bra, så bra. Mitt dilemma blev att presentera för politikerna. Alla förvaltningar hade fått sparbeting och för biblioteket innebar det förslag på en indragen halvtidstjänst. Hur skulle jag argumentera för utökade resurser, eller ens befintliga, nu när biblioteksverksamheten ju var bra som den var? Faktum är, fortsätter Kerstin, att jag inte lyckades. Halvtidstjänsten försvann och vi fick minska på öppettiderna. När vi gjorde den andra besökarundersökningen visade det sig att våra kunder var mycket missnöjda med de nya öppettiderna. Missnöjet med öppettiderna färgade också av sig på övriga frågor i enkäten, inte minst i de öppna kommentarerna. Resultatet blev tydligt När vi tittade på statistiken såg vi att besökssiffrorna hade sjunkit kraftigt medan utlåningen i stort sett var oförändrad. Detta visar tydligt att biblioteket är en viktig mötesplats i vår kommun! Människor kan kanske anpassa sina boklånetillfällen till sämre öppettider, men minskad tillgänglighet till biblioteket som mötesplats går inte att väga upp. När vi relaterar utlånings- och besöksstatistiken till resultat som kom fram i vår andra omgång av besökarundersökningen ser vi detta väldigt tydligt. Fakta talar Kerstin har gjort en rapport över utfallet av den nya undersökningen, som hon ska presentera för nämnden. Förhoppningen är att få tillbaka den indragna halvtidstjänsten. - Utan de båda undersökningarna skulle vi inte ha kunnat visa vad våra biblioteksanvändare tycker och vi hade inte heller kunnat redovisa så tydligt för våra politiker. Vi kommer att fortsätta att använda Kvalitetsmetoden BO- KEN. Det blir också ett bra underlag för vårt arbete med biblioteksplanen, som vi startar i mars, avslutar Kerstin. I Dals Ed kommer man att göra besökarundersökningar regelbundet varje höst. Man ser många fördelar att se utvecklingen och jämföra över tid, att kunna gå in djupare i materialet och se sådant som man kanske inte har tänkt på. Man vill lära sig mer om systemet för att kunna göra noggrannare analyser och lära sig att göra bättre presentationer. En workshop tillsammans med grannkommunerna planeras. Eda Ekendahl Bra resultat är något man förtjänar Vad som är bra eller mindre bra bestäms av vilka framgångskriterier du har valt. Kriterierna för framgång är konkreta, mätbara, tidsatta och graderade. Vad som är utmärkt eller bra respektive mindre bra, dåligt eller rent av uselt beror på vilka mål du har satt. Att själv sätta sina kriterier för framgång är ett bra sätt att bygga både erfarenhet och kompetens. Att majoriteten av besökarna är nöjda med sitt biblioteksbesök vet vi. Frågan är då om alla kategorier av besökare alla tider är lika nöjda och alltid ger positiva kommentarer? Skall jag ignorera att endast fem procent av alla som besöker biblioteket under ett år är missnöjda eller mindre nöjda, vilket är lätt att göra då man bara tittar på de höga siffrorna och de höga medelvärden. Kvalitetsmetoden BOKEN ger dig möjlighet att titta bakom siffrorna och gräva djupare i underlaget. Gör man detta finner man alltid områden med förbättringspotential. Bra resultat och höga värden är inget man får. Det är något man förtjänar.

4 NUMMER Sid 4 Två år med BOKEN - ger mersmak Färgelanda med knappa sjutusen invånare är en av Västra Götalands små glesbygdskommuner. För några år sedan flyttade huvudbiblioteket till nya lokaler i Centrumhuset där det bland annat finns medborgarkontor och konsthall. I samma veva blev Krystyna Skjelfoss bibliotekschef. - Jag vill ha ett modernt bibliotek! Biblioteksverksamheten förändras hela tiden, förutsättningar och önskemål likaså Underlag för biblioteksplanen För att ta reda på hur det såg ut just i Färgelanda ville Krystyna undersöka invånarnas önskemål och behov av biblioteket. Ytterligare en anledning till undersökningen var att få ett underlag till biblioteksplanen, vilken man just skulle påbörja arbetet med. I Färgelanda har man också gjort personalundersökningen, filialundersökningen ickebesökarundersökningen och nu senast i höstas var man med i en pilotundersökning av tidnings- och tidskriftsanvändandet. Allt detta har givit bra kunskap och en god grund att stå för att arbeta med och utveckla biblioteksverksamheten. Helheten ger en bra bild Besökarundersökningen visade att de som besökte biblioteken i Färgelanda var positiva. Vid första anblicken tycktes det inte finnas behov av några förändringar. - Men när vi gick djupare in i materialet såg vi att det ändå fanns en del saker att förbättra. Men det var först när vi också gjorde ickebesökarundersökningen och tidningsundersökningen, och relaterade undersökningarna till varandra, som vi verkligen fick upp ögonen för en hel del saker som kunde förbättras och utvecklas, säger Krystyna. Det visade sig att det var inte alltid lätt att hitta i biblioteket, biblioteket upplevdes omysigt av en del, det fanns inga lugna läshörnor, det fanns synpunkter på bemötandet och man var inte alltid nöjd med de böcker, tidningar och tidskrifter, som biblioteket hade. Ett konkret underlag Det som verkligen förvånade var hur lite folk kände till vad biblioteket har att erbjuda. De flesta visste att man kunde gå till biblioteket för att låna böcker. En hel del visste att biblioteket lånade ut musik, men förvånansvärt många kände inte till boken kommer, att det gick att lyssna på musik på biblioteket, att det fanns tidningar och tidskrifter, att biblioteket hade många databaser, att det fanns datorer med internetuppkoppling, att man kunde låna DVD-filmer. Biblioteket behövde informera allmänheten mycket mer. Vi deppade lite. - Jag måste erkänna, att när vi först såg resultatet av ickebesökarundersökningen blev vi ganska deppiga. Besökarundersökningen hade ju givit oss så bra betyg! fortsätter Krystyna. - Men istället för att deppa ihop eller förtränga, så satte vi oss ner hela personalen och diskuterade igenom det hela. Vi analyserade materialet och beslöt att fokusera på servicenivå, miljö och medier. Och det allra viktigaste faktiskt marknadsföring! Mycket blev konkret från att tidigare varit något som vi bara trodde...och sedan tog vi action - Vi har skaffat gröna växter och gjort en läshörna. Vi har sett över vår skyltning detta ingår också i vårt tillgänglighetsarbete. Vi har gjort en broschyr där vi berättar om allt som finns på biblioteket. Vi har lagt ut undersökningarna på vår hemsida. Vi diskuterar bemötande och service på personalträffarna. Vi informerar våra politiker och vi har ett bra samarbete med de lokala tidningarna. Siffrorna har gått upp - Våra utlåningssiffror har gått upp. Det går naturligtvis inte att med bestämdhet hävda att det beror på vårt arbete med undersökningar, analyser och åtgärder, men det går ju inte heller att säga att det inte beror på det! säger Krystyna. Personalen tycker helt klart att man nu jobbar bättre och mer målmedvetet. Lättare att informera politikerna I arbetet med biblioteksplanen har undersökningarna varit värdefulla. De har givit ett underlag för hela arbetet. De har bifogats som bilagor till planen. Biblioteksplanen kommer att utvärderas varje år. Det har varit lätt att informera politikerna med hjälp av Kvalitetsmetoden BOKEN. Krystyna har haft en genomgång med alla politiker i kommunen och hon har med undersökningarna i bokslutet. Vi har hittat rätt Slutligen berättar Krystyna att hon under den tid som man arbetet med Boken har fått förändrade arbetsuppgifter flera gånger. Krystyna arbetar från och med 2007 som kultur- och fritidschef. De nya arbetsuppgifterna kommer att innebära att själva biblioteksarbetet för hennes del får delegeras mer. Men hon tycker att det kommer att gå bra det finns en kunnig och duktig personal och i och med det målinriktade förbättringsarbetet som har inletts, så finns det en solid grund att stå på. Samarbetet och kontakterna med Compile under de två år man arbetat med kvalitetsmetoden är man mycket nöjd med och kommer att fortsätta med att göra undersökningar.

5 Tror du eller vet du? STOR SKILLNAD PÅ LÅNTAGARNAS OCH PERSONALENS UPPFATTNING! Personal Att inte behöva gå omkring och leta efter det man söker underlättar biblioteksbesöket. Vanliga problem med att hitta är att den som letar kanske inte förstår klassifikationssystemet eller att böckerna står på fel plats. Påståendet - Jag hittar lätt det jag söker efter - grundar sig på svar från biblioteksbesökare i vårt avlånga land. Invånare som bor i små kommuner har inte lättare att hitta i sitt bibliotek än invånare i stora kommuner. 683 personal har tyckt till på samma påstående. Endast cirka var tredje personal tror att brukarna tycker det är lätt att hitta i biblioteket. Hur är det på ditt bibliotek? Jämförelsen hur det ser ut totalt finner du nedan. Underlaget kan vara ett bra riktmärke när du skall sätta kvantifierbara mål för ditt bibliotek inom detta område. Här har ni de exakta talen för att jämföra er själva. (Tryck på frekvenstabeller och påstående nummer tre.) Besökare 1= 2 % 2= 4 % 3= 11 % 4= 31 % 5= 51 % Personal 1= 11 % 2= 28 % 3= 20% 4= 26 % 5= 7 % Svårare att hitta; 37% Facklitterarturbesökare Samma; 11% Lättare att hitta; 53% Så här tycker de som lånade facklitteratur Har de som under sitt besök lånade facklitteratur svårare att hitta vad de söker än andra besökare. Totalt sett har de inte detta, men det varierar ganska stort om man tittar på varje bibliotek. I 53 procent av alla bibliotek har facklitteraturbesökaren lättare att hitta. I knappt fyra av tio (37 %) har han svårare att hitta och i vart drygt tionde bibliotek är det ingen skillnad. Hur ser det ut i hos dig? Vill du se hur facklitteraturbesökaren hittar hos dig kan du bl.a. gör du så här: Välj Skapa statistik, a) Välj frekvensgrupper b) Kryssa för 14.1 c) Välj lägg till nivå 1 d) Välj påstående 3 e) Välj visa diagram. Svaret ser du nu i diagram nummer två. Det går också utmärkt att skapa ett filter för Facklitteraturbesökaren. Nästa nummer Vi utvärderar dagstidnings och tidskriftsundersökningen. Så här använder vi Kvalitetsmetoden BOKEN! I vilken grad får Sveriges låntagare hjälp av personalen Lite mer om vad du kan använda Compile Solutions till Compile Solutions Sverige AB

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1(6) KFN 2009/0029 Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1 Kvalitetssäkringsmetoden Boken Boken omfattar olika enkät- och intervjuundersökningar

Läs mer

Resultat från besökarenkäten hösten 2009

Resultat från besökarenkäten hösten 2009 Resultat från besökarenkäten hösten 2009 Systemet som användes heter Kvalitetsmetoden Boken och kommer från Compile Solution Sverige AB. Enkätfrågor: 1. Biblioteket uppfyller de krav som jag tycker att

Läs mer

Nyhetsbladet BOKEN. www.compile.se. Nummer 2 2007. Glöm inte att boka tid för ej besökare

Nyhetsbladet BOKEN. www.compile.se. Nummer 2 2007. Glöm inte att boka tid för ej besökare Nyhetsbladet BOKEN www.compile.se Vår läsvärdesundersökning visar att nyhetsbladets läsare är nöjda med Nyhetsbladet BOKEN. När 60 procent har svarat är medelvärdet för helhetsintryck 7,92 på tiogradig

Läs mer

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Rapport 2005-10-10 Sammanfattning Kultur och fritidsnämndens resultatmål för biblioteksverksamheten finns angivna i förvaltningens verksamhetsplan.

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013.

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013. Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013 Januari 2014 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid biblioteken

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Lidköping kommun. sammanställning biblioteksundersökning 2013

Lidköping kommun. sammanställning biblioteksundersökning 2013 Lidköping kommun sammanställning biblioteksundersökning 2013 1 Sammanfattning Nya ökade möjligheter ger nya utmaningar I det stora hela är Lidköpingsborna nöjda med sitt nya bibliotek. Resultatet indikerar

Läs mer

Rapport Färgelanda Bibliotek. Ej Besökare

Rapport Färgelanda Bibliotek. Ej Besökare Rapport Färgelanda Bibliotek Ej Besökare 1 Innehållsförteckning SAMMANFATTANDE PUNKTER ÖVER VAD BIBLIOTEKET KAN GÖRA FÖR ATT LOCKA FLER BESÖKARE.... 4 SAMMANFATTANDE PUNKTER ÖVER VAD BIBLIOTEKET KAN GÖRA

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten RAPPORT 1 (6) DNR: HANDLÄGGARE Eva Davidsson TELEFON 0522-69 61 10 Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten 2007 1. Bakgrund och syfte Uddevalla kommun arbetar sedan några år tillbaka med

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 2015-02-20 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2014/8-869 Kulturnämnden Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Varumärkesenkät Sundsvalls stadsbibliotek. Resultat av KOMMA, L Ä N S B I B L I O T E K E T V Ä S T E R N O R R L A N D

Varumärkesenkät Sundsvalls stadsbibliotek. Resultat av KOMMA, L Ä N S B I B L I O T E K E T V Ä S T E R N O R R L A N D L Ä N S B I B L I O T E K E T V Ä S T E R N O R R L A N D Resultat av Varumärkesenkät Sundsvalls stadsbibliotek KOMMA, KOMMUNIKATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPROJEKTET Varumärkesenkät Sundsvalls Stadsbibliotek

Läs mer

3. Vad är de huvudsakliga skälen till att Du besöker biblioteken i Vara kommun?

3. Vad är de huvudsakliga skälen till att Du besöker biblioteken i Vara kommun? Allmänna frågor 1. Hur ofta besöker Du något av biblioteken i Vara kommun? Besöker flera gånger i 34 31 34 27 29 34 51+ 31 25 36 36 100+ - 33 58 20 56 månaden Flera gånger i veckan 8 12 6 12 10 3 10 6

Läs mer

Stadsbibliotekets enkätundersökning

Stadsbibliotekets enkätundersökning Stadsbibliotekets enkätundersökning Enkäterna delades ut torsdag 2 april 26 till och med onsdag 26 april 26 med jämn spridning avseende tidpunkt för besök, kön och ålder. Dock kan man i svaren notera att

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010 RAPPORT 1 (7) DNR: HANDLÄGGARE Bibliotekschef Karin Ivarsson TELEFON 0522-69 65 23 karin.ivarsson@uddevalla.se Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 1. Bakgrund och syfte Uddevalla

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Värmdö. sammanställning biblioteksundersökning 2013

Värmdö. sammanställning biblioteksundersökning 2013 Värmdö sammanställning biblioteksundersökning 2013 1 Innehåll Biblioteket uppfyller de krav som jag tycker att det är rimligt att ställa Biblioteket har bra öppettider Det är lätt att hitta det jag söker

Läs mer

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene?

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene? Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene? Sammanställning av resultatet från den nationella brukarundersökningen inom hemtjänst 2014 Resultat nationell brukarundersökning hemtjänst 2014 Svarsfrekvens

Läs mer

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 Uppgift Arbetet ska vara datorskrivet och varje grupp ska skriva 5-6 A4 sidor. Texten ska vara skriven i Times new roman storlek 12. Normalt radavstånd och

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Biblioteken står inför stora utmaningar: Några stabila grundstenar att bygga på: Det går att påverka:

Biblioteken står inför stora utmaningar: Några stabila grundstenar att bygga på: Det går att påverka: Biblioteken står inför stora utmaningar: Minskad tillgång till biblioteksservice Ökade klyftor Minskad läsning bland barn Trendmässigt minskad biblioteksanvändning Nöjdheten med servicen minskar Några

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Man 17 19,5 Kvinna 63 72,4 Annan 7 8 Min ålder yngre än 25 år 19 21,8 26 45 år 25 28,7 46 65 år 23 26,4 äldre än 65 20 23 Tid för mitt besök 8 13 9 10,3 13 17

Läs mer

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare 300 telefonintervjuer med användare De som under de senaste 12 månaderna besökt Linköpings stadsbibliotek eller dess webbplats. (inklusive närbibliotek/bokbuss,

Läs mer

Användare biblioteket i Solna C Användare biblioteket i Bergshamra Icke-användare biblioteket i Solna C Icke-användare biblioteket i Bergshamra

Användare biblioteket i Solna C Användare biblioteket i Bergshamra Icke-användare biblioteket i Solna C Icke-användare biblioteket i Bergshamra 4 Biblioteksundersökningar Telefonintervjuer med personer i åldrarna 18-74 år Användare biblioteket i Solna C Användare biblioteket i Bergshamra Icke-användare biblioteket i Solna C Icke-användare biblioteket

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik!

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen och förordningen om den officiella statistiken som uppdaterades

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2015

Genomförandet av mätningen 2015 Genomförandet av mätningen 015 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 015. Enkäten utförs årligen. Enkäten riktades till alla

Läs mer

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun Attitydundersökning värdskap Härjedalens kommun Innehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 3 ANSTÄLLDA 4 FÖRTROENDEVALDA 7 INVÅNARNA 10 ATTITYDER TILL HÄRJEDALENS KOMMUN/ANSTÄLLDA 10 ATTITYDER TILL FÖRTROENDEVALDA

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

Resultat brukarundersökningen hösten 2010

Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Om du tänker på bemötandet i stort. Hur nöjd är du då med personalens bemötande? Bemöter personalen dig lika bra som du hoppades? Tänk dig ett perfekt bemötande.

Läs mer

Vad tycker besökarna?

Vad tycker besökarna? Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Haninge kulturhus våren 2004 Sammanfattning av enkätrapport daterad 2004-07-30 Anne-Marie Lundström Lena Wester INLEDNING I mitten av december 2002 stod Haninge

Läs mer

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på Välkommen till 2011 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen om den officiella statistiken SFS 2001:99 och SFS 2001:100, produktkod

Läs mer

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12 Tierpspanelen Utvärdering 2-3-12 Utvärdering Nu går kommunens försöksprojekt med medborgarpanel in i sitt slutskede. I samband med detta kommer ansvariga för panelen att ta fram ett förslag på hur kommunen

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Biblioteksenkät

Biblioteksenkät Biblioteksenkät 2012 1 Innehåll Inledning... 4 Antalet respondenter... 4 Grupper bland respondenterna... 5 Jag är... 5 Jag tillhör... 6 Jag är distansstudent... 6 Jag är internationell student... 7 Oftast

Läs mer

Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg

Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg 1 FALKENBERGS KOMMUN Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg Enkätundersökning hösten 24 Kommunledningskontoret/Kultur- och fritidsförvaltningen 2 FALKENBERGS KOMMUN Kommunledningskontoret

Läs mer

Enkät bibliotek 2014 Är du kvinna eller man? Namn Antal Svarsfrekvens Hur gammal är du? Namn Antal Svarsfrekvens Vetlanda kommun

Enkät bibliotek 2014 Är du kvinna eller man? Namn Antal Svarsfrekvens Hur gammal är du? Namn Antal Svarsfrekvens Vetlanda kommun Enkät bibliotek 2014 Är du kvinna eller man? A. Kvinna 50 72,5 B. Man 19 27,5 Total 69 100 98,6% (69/70) Hur gammal är du? A. 0-18 0 0 B. 19-34 6 8,6 C. 35-64 28 40 D. 65-36 51,4 Total 70 100 100% (70/70)

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Att skapa ett attraktivt biblioteksrum

Att skapa ett attraktivt biblioteksrum Att skapa ett attraktivt biblioteksrum Föreläsning av Petra Trobäck Fokus, Jönköpings stadsbibliotek, 2014-03-14 Allmänt Alla är välkomna, men jag kan inte kommunicera med alla för då skulle ingen lyssna.

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013 REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 213 Redovisning brukarundersökning Vingåkers bibliotek v. 46 213 Enkäten genomförd bland låntagarna under vecka 46, 213. Jämförs

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2013

Genomförandet av mätningen 2013 2 Genomförandet av mätningen 2013 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 2013. Enkäten utförs årligen. Sammanställningar kommer

Läs mer

UNGDOMSENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

UNGDOMSENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. UNGDOMSENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av ungdomar som deltagit i någon av Terapikoloniers sommarverksamheter 2013. Enkäter skickas efter avslutad sommarperiod på Terapikolonier

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Välkommen till Sveriges officiella folkbiblioteksstatistik 2010 avseende år 2009!

Välkommen till Sveriges officiella folkbiblioteksstatistik 2010 avseende år 2009! Välkommen till Sveriges officiella folkbiblioteksstatistik 2010 avseende år 2009! Tack för att du lämnar era uppgifter om (AUTOMATIAKT UTSKRIVET KOMMUNNAMN) bibliotek! Enkäten består av 22 huvudfrågor.

Läs mer

Kundundersökning maj 2011

Kundundersökning maj 2011 Dnr SN/0/0 0-0- Kundundersökning maj 0 Socialförvaltningen har genomfört en kvalitetsundersökning avseende serviceinsatser inom kundval. Resultatet av kvalitetsundersökningen ger värdefull information

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 27 26,7 B. Kvinna 72 71,3 C. Annan 2 2 Min ålder A. yngre än 25 år 23 22,8 B. 26 45 år 19 18,8 C. 46 65 år 30 29,7 D. äldre än 65 29 28,7 Tid för mitt besök

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING MAJ 2012

KUNDUNDERSÖKNING MAJ 2012 SN/202/59 202-06-25 (9) KUNDUNDERSÖKNING MAJ 202. URVAL Socialförvaltningen har genomfört den årliga kundundersökningen avseende serviceinsatser inom kundval. En enkät har skickats till samtliga personer

Läs mer

Min kunskap om vårt samhälle. Lärarhandledning. Bokens syfte och upplägg: Så här använder du boken:

Min kunskap om vårt samhälle. Lärarhandledning. Bokens syfte och upplägg: Så här använder du boken: Min kunskap om vårt samhälle Lärarhandledning Bokens syfte och upplägg: Boken Min kunskap om vårt samhälle följer Skolverkets mål för kursen Samhällskunskap för gymnasiesärskolan. Boken är upplagd med

Läs mer

Nyhetsbladet BOKEN. www.compile.se. Nummer 4 2007

Nyhetsbladet BOKEN. www.compile.se. Nummer 4 2007 Nyhetsbladet BOKEN www.compile.se Nummer 4 2007 Tack för ett trevligt år Ett nytt spännande år är tillända. Det är dags att reflektera över vad som hänt och lägga nya planer för det som skall komma. För

Läs mer

Biblioteksbesök och ålder

Biblioteksbesök och ålder Biblioteksbesök och ålder 15-29 år 30-49 år 50-64 år 65-85 år 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Källa: SOM- insdtutet. Biblioteksbesök och kön Kvinnor

Läs mer

Den europeiska socialundersökningen

Den europeiska socialundersökningen Supplementary questionnaire A Ubnr ESS 2006 SC A Den europeiska socialundersökningen Du har blivit intervjuad av en av SCB:s intervjuare. Vi är mycket tacksamma om du även vill besvara frågorna i detta

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet.

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet. Enkät i fritidshem Undersökning genomförd våren 2011 i fritidshem Stockholm Stad Vasastans Montessoriskola Rapporten innehåller resultaten för ditt fritidshem. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Värnamo bibliotek. Rapport januari 09. Compile Solutions Sverige AB 031 773 04 00 www.compile.se

Värnamo bibliotek. Rapport januari 09. Compile Solutions Sverige AB 031 773 04 00 www.compile.se Värnamo bibliotek Rapport januari 09 1 Innehåll INNEHÅLL 2 SAMMANFATTNING 4 VAD KAN BIBLIOTEKET GÖRA FÖR ATT LOCKA FLER BESÖKARE? 6 DE MEST FREKVENTA ÅTGÄRDER SOM BEHÖVS FÖR ATT LOCKA FLER BESÖKARE FÖRDELAT

Läs mer

Enkät 2011 - Umeåregionen

Enkät 2011 - Umeåregionen Enkät 2011 - Umeåregionen Jag är A. Man 26 26,3 B. Kvinna 73 73,7 Min ålder A. yngre än 25 år 18 18,2 B. 26-45 år 42 42,4 C. 46-65 år 24 24,2 D. äldre än 65 15 15,2 Tid för mitt besök A. 8-13 20 20,2 B.

Läs mer

Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på nätet Nu kan du använda "Aktivitetskort på nätet". Det kommer att förenkla föreningens hantering och redovisning av Lokalt aktivitetsstöd. All närvaro som föreningen registrerar sparas

Läs mer

De frågor där svaren anges i skalan 1 6 syftar 1 på Mycket missnöjd och 6 på Mycket nöjd. Ålder. Vilken studieform har du?

De frågor där svaren anges i skalan 1 6 syftar 1 på Mycket missnöjd och 6 på Mycket nöjd. Ålder. Vilken studieform har du? Studentbarometer - Lärandemiljö ht 21 Antal utskickade enkäter 882 Antal besvarade enkäter 1996 (svarsfrekvens 22,68%) Antal öppnade enkäter 2466 Antal svar via e-post 736 Antal svar via Mina Sidor 126

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Fritidsenkät i Botkyrka 2009

Fritidsenkät i Botkyrka 2009 Fritidsenkät i Botkyrka 2009 Rapport om barn- och ungdomsförvaltningens enkät till elever i årskurs 3 som går på fritids i kommunens skolor Tryckt 2007-04-02 1 [8] Utvärderings- och utvecklingsenheten

Läs mer

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Avdelningen för industriell marknadsföring, e-handel och logistik Åsa Wallström Anne Engström BAKGRUND Huvudsakligt fokus har varit på: informationsteknologi

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

Medborgarundersökning 2006

Medborgarundersökning 2006 Medborgarundersökning 2006 Restaurang vid Växjösjön Slopa alla restaurangplaner vid Växjösjön Att inte ha strandpromenaden runt Växjösjön kantad med mat och musik är nästan straffbart/skandal för en så

Läs mer

Vad ska det nya kulturhuset innehålla?

Vad ska det nya kulturhuset innehålla? Vad ska det nya kulturhuset innehålla? Intresserade samlades under två dialogtillfällen för att diskutera vad det nya kulturhuset skall fyllas med Dialog kring det nya Kulturhuset Vid två tillfällen bjöd

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende Tips och råd inför val av äldreboende En guide för dig som ska välja äldreboende Inledning SPF arbetar med ett långsiktigt program kring ålderism, d.v.s. diskriminering på grund av ålder. Inom detta program

Läs mer

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA Här kommer några intervjutips till dig som gör skoltidning eller vill pröva på att arbeta som reporter. Bra ord att känna till: Journalisten kan ha olika uppgifter:

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011 Diarienummer: Datum: 2011-11-12 Handläggare: Lena Gullmert, Karin Fernström Kundvals- och finansieringsavdelningen Kulturenheten Kultur- och fritidsnämnden Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S)

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S) MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Kommunikation och områdesarbete 2012-04-18 Referens Lena Hellström Dag och tid Onsdag den 18april 2012 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2 1 Samhällsekonomi Strävansmål: Du skall efter kursen ha kunskaper om hur beslut om ekonomi kan påverka dig, det svenska samhället och i förlängningen resten av världen Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4 Bedömningsmatris

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Hur folkbiblioteken arbetar med mångspråkiga medier sedan 2014

Hur folkbiblioteken arbetar med mångspråkiga medier sedan 2014 Hur folkbiblioteken arbetar med mångspråkiga medier sedan 2014 Sammanställning av enkätsvaren och inventering av stödbehov Junko Söderman, Internationella biblioteket 2015-10-07 Om enkäten 2014 Nya bibliotekslagen

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 25 22,5 B. Kvinna 86 77,5 C. Annan 0 0 Min ålder A. yngre än 25 år 21 18,9 B. 26 45 år 32 28,8 C. 46 65 år 38 34,2 D. äldre än 65 20 18 Tid för mitt besök

Läs mer

FELANMÄLAN PÅ INTERNET

FELANMÄLAN PÅ INTERNET FELANMÄLAN PÅ INTERNET Inledning, skapa länkar på skrivbordet. 1. Felanmälan 2. Kvittens på felanmälan 3. Lösen 4. Arbetsledare 5. Dela ut fel till utförare, Ändra och lägga till kommentarer 6. Sätta prioritering

Läs mer

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden.

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Manual för diskrimineringstester En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Vill du testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden? I den

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer