Nyhetsbladet BOKEN. Nummer Luleås nya kulturhus vänder den negativa trenden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbladet BOKEN. www.compile.se. Nummer 1 2007. Luleås nya kulturhus vänder den negativa trenden"

Transkript

1 Nyhetsbladet BOKEN Nummer Luleås nya kulturhus vänder den negativa trenden Luleå med drygt invånare är 2007 års kulturkommun och i januari invigdes Kulturens Hus. Kulturhuset inrymmer bibliotek, konsthall, teater m.m. - Det har varit en lång resa och ett hårt arbete med mycket planering innan allt var på plats. Men nu känner vi att vi har en stabil grund att stå på, säger bibliotekschef Britt-Inger Rönnqvist. Luleborna har verkligen tagit kulturhuset till sitt hjärta. Det är vad de vill ha! Vi kan alltid bli bättre Vi har också i uppdrag att göra regelbundna kundundersökningar för att hela tiden förbättra verksamheten. Vi har gjort flera undersökningar tidigare, men när vi fick nys om BOKEN, så fann vi direkt att den är precis rätt för oss! Det är ett system som fungerar över tid, det är hanterligt och vi kan själva använda det. Genom att starta med en personalutbildning, Compiles workshop, lär vi oss redan från början att själva analysera och använda undersökningsmaterialet. Som så många andra har vi sett att besökarna har en hög nöjdhetsfaktor, men vi förstår att det finns mer under, och med djupare kunskap om systemet kan vi få fram så mycket mer. Utbildningen var nyttig Workshopen var bra. Kanske något väl komprimerad, men deltagarna var nöjda och lärde sig mycket. Alla områdeschefer deltog. Det är viktigt att man jobbar regelbundet med Kvalitetsmetoden BOKEN. Vi planerar att ta upp den två gånger om året i ledningsgruppen, som i sin tur får föra kunskaperna vidare i organisationen. Detta för att hålla kunskaperna levande. Det är viktigt att fördjupa och omvärdera. Överhuvudtaget är jag mycket nöjd med kontakterna med Compile. Det är bra med kontinuerliga kontakter för att hålla både metoden och personalens kunskaper vid liv. Förtroendet för oss är stort Compiles undersökningar stämmer också bra med det stora samverkansprojektet Maracas i Norrbottens län. Det är ett marknadsförings- och kommunikationsprojekt där biblioteken är en del. Maracas inledde arbetet med en stor marknadsundersökning. Det visade sig att det fanns ett stort förtroende för biblioteken. Men samtidigt uppmanades biblioteken att hitta ickebesökarna. Compiles undersökning av ickebesökarna passade här in som hand i handske! Första intrycket varar I Luleå har antalet biblioteksbesökare minskat. Med det nya kulturhuset kommer med all sannolikhet besöksantalet att öka det har visat sig överallt där nya bibliotek eller kulturhus har byggts. Då gäller det för oss att ta tag i alla som kommer av nyfikenhet, som vill se det nya huset, bara titta. Det är ett jättebra utgångsläge för oss på biblioteket. Vi måste anstränga oss. Fråga vad människorna vill ha. Fråga hur vi kan bli bättre. Vi måste hela tiden få bättre och bättre kunskap. Om lånesiffrorna går ner och besöksantalet minskar är det inte ett hot. Det är en möjlighet! Vi får göra en strategi. Och en bra och användbar strategi bygger man på kunskap. Som på så många andra bibliotek fick bibliotekspersonalen högt betyg. Även hos oss uppskattade besökarna oss högre än vi själva gjorde. Utgångsläget är bra - Ibland är vi alldeles för tillbakadragna och sätter vårt ljus under skeppan. För vi är ju bra! säger Britt-Inger. Vi är nyfikna, flexibla, rutinerade och vill pröva ny saker. Det har visat sig här i Luleå att vi har klarat och fixat mycket, mycket mer än vi trodde!. Vi är kunniga och välutbildade. Det visade sig i ickebesökareundersökningen som blev ett underlag för Maracas vilken just nu pågår i Norrbotten att 83% av männen och 76% av kvinnorna hade stort förtroende för biblioteket. Forts sid 2

2 NUMMER SIDA 2 - Det är ett bra utgångsläge. Vi får hela tiden fråga oss: Hur kan vi bli bättre? Hur kan vi få bättre kunskap? Vi får anstränga oss lite till. I det nya kulturhuset finns det stora möjligheter till samarbete över gränserna. Det kan ge något nytt och spännande. Att alla finns i samma hus ger möjlighet till bättre kontakter och säkert också oväntade möten som kan leda till många oväntade lösningar. Vi jämför och anpassar En ytterligare plusfaktor är filialundersökningarna. Genom att få en helhetsbild över hela bibliotekssystemet har vi möjlighet att anpassa verksamheten till befolkningsunderlag, intressen och önskemål som finns i de olika kommundelarna. Vi kan jämföra men också hitta specifika lösningar för varje filial. Vi får helt enkelt arbeta på olika sätt. Vi kan samla upp alla bra idéer och göra en kunskapsbank. Över nyfikna besökte Luleås nya kulturhus under den första månaden. Dessutom har hela 518 nya låntagare registrerats! De öppna kommentarerna säger mer än du tror De kommentarer som brukarna ger i slutet av formuläret säger mycket. Konsten är att sammanställa dessa så att de ger en bra överblick. Det finns två sätt att se de öppna kommentarerna på. Antingen som listor eller som grupperade listor. Vyn listor visar alla kommentarer i en lång lista. Här finns också möjligheten att gå in och se vem som har gett den aktuella kommentaren. I vyn grupperade listor har du möjlighet att bryta ner kommentarerna på ålder, tid för besök, kön etc. Det är värt besväret Det kan vara tidskrävande men den idoge finner mödan väl värd när sammanställningen är gjord. Hela finessen är att dela upp alla svar i kategorier och underkategorier för att därfter skapa ett cirkeldiagram över resultatet. Härigenom ser man förhållandet mellan de olika kategorierna kommentarerna handla om och kan på så sätt få en uppfattning om förhållandet sinsemellan. För att kunna genomföra processen behöver du Excel. Vill du skapa en presentation underlättar det om du använder Compile Clipboard Converter. Var du finner verktyget står i manualen som du fick med i samband med levarnas av lösenord och enkäter. 1. Tryck på skapa statistik 2. Välj listor 3. Markera alla öppna svar 4. Kopiera och lägg in i Excel - cell B2. 5. Markera kolumn B och tryck på sortera (A-Ö). Samtliga kommentarer har nu lagt sig i bokstavsordning. 6. Infoga en ny rad så att du har en tom rad ovanför kommentarerna. 7. Högerklicka på samtliga textikoner och välj ta bort hyperlänk. Kontrollera att textikonen är markerad och tryck på delete. Gör likadant på alla textikoner som ligger över kommentarerna. 8. Skriv kategori i A1och kommentar i A2 9. Läs kommentar för kommentar och sätt döp dem till tex. Utbud, Miljö, Information etc. 10. Skriv det namn du gav kommentaren i kolumnen kategori 11. Sortera och räkna ut förhållandet mellan de olika kategorierna För dig som vill få en konkret visning över hur man praktiskt gör planerar vi att visa detta den tisdagen den 27 mars kl över WebEX och konferenssamtal. Anmäl dig till visningen på nedanstående adress. Glöm inte att ange telefonnummer. Lätt att hitta i Jokkmokk De som kommer för att låna facklitteratur på biblioteket i Jokkmokk hittar lätt vad de söker. Jokkmokks bibliotek är ett av de få bibliotek av alla de snart 200 bibliotek som använder Kvalitetsmetoden BOKEN, där brukare som kommer till biblioteket för att låna/läsa facklitteratur inte har markerat svar ett eller två på påståendet det är lätt att hitta det jag söker. Vi ringde upp bibliotekschef Lisa Hedman och frågad om de har gjort något speciellt för att underlätta för denna grupp. Nej, inte direkt. Vi gör förmodligen som alla andra bibliotek. En förklaring kan vara att vi är en liten kommun och har vana låntagare. En annan kan vara att vi aldrig har för kompakta hyllor. Det skall vara lite luft så att böckerna syns. Min upplevelse är att det tar emot psykiskt om det är oöversiktligt, avslutar Lisa. Lisas recept Ha inte för trångt i hyllorna. Följ med låntagare som är osäkra Skylta tydligt så att underavdelningarna syns väl. Ha ordning i hyllorna så att alla bokryggar står riktigt

3 NUMMER Sid 3 Dals Eds bibliotek vill åter bli en mötesplats Dals Ed är en av Sveriges minsta kommuner med knappt invånare. Det är en glesbygdskommun med de problem men även glädjeämnen som många småkommuner har knappa resurser, åldrande befolkning, låg utbildningsnivå och relativt hög arbetslöshet. Men de flesta känner varandra, det är nära mellan människorna, beslutsgångarna är korta och naturen är bedövande vacker. Vi blev ställda I Dals Ed har man genomfört två omgångar av besökarundersökningen. - När vi såg resultatet från den första undersökningen blev vi till en början nästan lite ställda, säger fritids- och kulturchefen Kerstin Sandqvist. Resultaten var för bra! Allt var så bra, så bra. Mitt dilemma blev att presentera för politikerna. Alla förvaltningar hade fått sparbeting och för biblioteket innebar det förslag på en indragen halvtidstjänst. Hur skulle jag argumentera för utökade resurser, eller ens befintliga, nu när biblioteksverksamheten ju var bra som den var? Faktum är, fortsätter Kerstin, att jag inte lyckades. Halvtidstjänsten försvann och vi fick minska på öppettiderna. När vi gjorde den andra besökarundersökningen visade det sig att våra kunder var mycket missnöjda med de nya öppettiderna. Missnöjet med öppettiderna färgade också av sig på övriga frågor i enkäten, inte minst i de öppna kommentarerna. Resultatet blev tydligt När vi tittade på statistiken såg vi att besökssiffrorna hade sjunkit kraftigt medan utlåningen i stort sett var oförändrad. Detta visar tydligt att biblioteket är en viktig mötesplats i vår kommun! Människor kan kanske anpassa sina boklånetillfällen till sämre öppettider, men minskad tillgänglighet till biblioteket som mötesplats går inte att väga upp. När vi relaterar utlånings- och besöksstatistiken till resultat som kom fram i vår andra omgång av besökarundersökningen ser vi detta väldigt tydligt. Fakta talar Kerstin har gjort en rapport över utfallet av den nya undersökningen, som hon ska presentera för nämnden. Förhoppningen är att få tillbaka den indragna halvtidstjänsten. - Utan de båda undersökningarna skulle vi inte ha kunnat visa vad våra biblioteksanvändare tycker och vi hade inte heller kunnat redovisa så tydligt för våra politiker. Vi kommer att fortsätta att använda Kvalitetsmetoden BO- KEN. Det blir också ett bra underlag för vårt arbete med biblioteksplanen, som vi startar i mars, avslutar Kerstin. I Dals Ed kommer man att göra besökarundersökningar regelbundet varje höst. Man ser många fördelar att se utvecklingen och jämföra över tid, att kunna gå in djupare i materialet och se sådant som man kanske inte har tänkt på. Man vill lära sig mer om systemet för att kunna göra noggrannare analyser och lära sig att göra bättre presentationer. En workshop tillsammans med grannkommunerna planeras. Eda Ekendahl Bra resultat är något man förtjänar Vad som är bra eller mindre bra bestäms av vilka framgångskriterier du har valt. Kriterierna för framgång är konkreta, mätbara, tidsatta och graderade. Vad som är utmärkt eller bra respektive mindre bra, dåligt eller rent av uselt beror på vilka mål du har satt. Att själv sätta sina kriterier för framgång är ett bra sätt att bygga både erfarenhet och kompetens. Att majoriteten av besökarna är nöjda med sitt biblioteksbesök vet vi. Frågan är då om alla kategorier av besökare alla tider är lika nöjda och alltid ger positiva kommentarer? Skall jag ignorera att endast fem procent av alla som besöker biblioteket under ett år är missnöjda eller mindre nöjda, vilket är lätt att göra då man bara tittar på de höga siffrorna och de höga medelvärden. Kvalitetsmetoden BOKEN ger dig möjlighet att titta bakom siffrorna och gräva djupare i underlaget. Gör man detta finner man alltid områden med förbättringspotential. Bra resultat och höga värden är inget man får. Det är något man förtjänar.

4 NUMMER Sid 4 Två år med BOKEN - ger mersmak Färgelanda med knappa sjutusen invånare är en av Västra Götalands små glesbygdskommuner. För några år sedan flyttade huvudbiblioteket till nya lokaler i Centrumhuset där det bland annat finns medborgarkontor och konsthall. I samma veva blev Krystyna Skjelfoss bibliotekschef. - Jag vill ha ett modernt bibliotek! Biblioteksverksamheten förändras hela tiden, förutsättningar och önskemål likaså Underlag för biblioteksplanen För att ta reda på hur det såg ut just i Färgelanda ville Krystyna undersöka invånarnas önskemål och behov av biblioteket. Ytterligare en anledning till undersökningen var att få ett underlag till biblioteksplanen, vilken man just skulle påbörja arbetet med. I Färgelanda har man också gjort personalundersökningen, filialundersökningen ickebesökarundersökningen och nu senast i höstas var man med i en pilotundersökning av tidnings- och tidskriftsanvändandet. Allt detta har givit bra kunskap och en god grund att stå för att arbeta med och utveckla biblioteksverksamheten. Helheten ger en bra bild Besökarundersökningen visade att de som besökte biblioteken i Färgelanda var positiva. Vid första anblicken tycktes det inte finnas behov av några förändringar. - Men när vi gick djupare in i materialet såg vi att det ändå fanns en del saker att förbättra. Men det var först när vi också gjorde ickebesökarundersökningen och tidningsundersökningen, och relaterade undersökningarna till varandra, som vi verkligen fick upp ögonen för en hel del saker som kunde förbättras och utvecklas, säger Krystyna. Det visade sig att det var inte alltid lätt att hitta i biblioteket, biblioteket upplevdes omysigt av en del, det fanns inga lugna läshörnor, det fanns synpunkter på bemötandet och man var inte alltid nöjd med de böcker, tidningar och tidskrifter, som biblioteket hade. Ett konkret underlag Det som verkligen förvånade var hur lite folk kände till vad biblioteket har att erbjuda. De flesta visste att man kunde gå till biblioteket för att låna böcker. En hel del visste att biblioteket lånade ut musik, men förvånansvärt många kände inte till boken kommer, att det gick att lyssna på musik på biblioteket, att det fanns tidningar och tidskrifter, att biblioteket hade många databaser, att det fanns datorer med internetuppkoppling, att man kunde låna DVD-filmer. Biblioteket behövde informera allmänheten mycket mer. Vi deppade lite. - Jag måste erkänna, att när vi först såg resultatet av ickebesökarundersökningen blev vi ganska deppiga. Besökarundersökningen hade ju givit oss så bra betyg! fortsätter Krystyna. - Men istället för att deppa ihop eller förtränga, så satte vi oss ner hela personalen och diskuterade igenom det hela. Vi analyserade materialet och beslöt att fokusera på servicenivå, miljö och medier. Och det allra viktigaste faktiskt marknadsföring! Mycket blev konkret från att tidigare varit något som vi bara trodde...och sedan tog vi action - Vi har skaffat gröna växter och gjort en läshörna. Vi har sett över vår skyltning detta ingår också i vårt tillgänglighetsarbete. Vi har gjort en broschyr där vi berättar om allt som finns på biblioteket. Vi har lagt ut undersökningarna på vår hemsida. Vi diskuterar bemötande och service på personalträffarna. Vi informerar våra politiker och vi har ett bra samarbete med de lokala tidningarna. Siffrorna har gått upp - Våra utlåningssiffror har gått upp. Det går naturligtvis inte att med bestämdhet hävda att det beror på vårt arbete med undersökningar, analyser och åtgärder, men det går ju inte heller att säga att det inte beror på det! säger Krystyna. Personalen tycker helt klart att man nu jobbar bättre och mer målmedvetet. Lättare att informera politikerna I arbetet med biblioteksplanen har undersökningarna varit värdefulla. De har givit ett underlag för hela arbetet. De har bifogats som bilagor till planen. Biblioteksplanen kommer att utvärderas varje år. Det har varit lätt att informera politikerna med hjälp av Kvalitetsmetoden BOKEN. Krystyna har haft en genomgång med alla politiker i kommunen och hon har med undersökningarna i bokslutet. Vi har hittat rätt Slutligen berättar Krystyna att hon under den tid som man arbetet med Boken har fått förändrade arbetsuppgifter flera gånger. Krystyna arbetar från och med 2007 som kultur- och fritidschef. De nya arbetsuppgifterna kommer att innebära att själva biblioteksarbetet för hennes del får delegeras mer. Men hon tycker att det kommer att gå bra det finns en kunnig och duktig personal och i och med det målinriktade förbättringsarbetet som har inletts, så finns det en solid grund att stå på. Samarbetet och kontakterna med Compile under de två år man arbetat med kvalitetsmetoden är man mycket nöjd med och kommer att fortsätta med att göra undersökningar.

5 Tror du eller vet du? STOR SKILLNAD PÅ LÅNTAGARNAS OCH PERSONALENS UPPFATTNING! Personal Att inte behöva gå omkring och leta efter det man söker underlättar biblioteksbesöket. Vanliga problem med att hitta är att den som letar kanske inte förstår klassifikationssystemet eller att böckerna står på fel plats. Påståendet - Jag hittar lätt det jag söker efter - grundar sig på svar från biblioteksbesökare i vårt avlånga land. Invånare som bor i små kommuner har inte lättare att hitta i sitt bibliotek än invånare i stora kommuner. 683 personal har tyckt till på samma påstående. Endast cirka var tredje personal tror att brukarna tycker det är lätt att hitta i biblioteket. Hur är det på ditt bibliotek? Jämförelsen hur det ser ut totalt finner du nedan. Underlaget kan vara ett bra riktmärke när du skall sätta kvantifierbara mål för ditt bibliotek inom detta område. Här har ni de exakta talen för att jämföra er själva. (Tryck på frekvenstabeller och påstående nummer tre.) Besökare 1= 2 % 2= 4 % 3= 11 % 4= 31 % 5= 51 % Personal 1= 11 % 2= 28 % 3= 20% 4= 26 % 5= 7 % Svårare att hitta; 37% Facklitterarturbesökare Samma; 11% Lättare att hitta; 53% Så här tycker de som lånade facklitteratur Har de som under sitt besök lånade facklitteratur svårare att hitta vad de söker än andra besökare. Totalt sett har de inte detta, men det varierar ganska stort om man tittar på varje bibliotek. I 53 procent av alla bibliotek har facklitteraturbesökaren lättare att hitta. I knappt fyra av tio (37 %) har han svårare att hitta och i vart drygt tionde bibliotek är det ingen skillnad. Hur ser det ut i hos dig? Vill du se hur facklitteraturbesökaren hittar hos dig kan du bl.a. gör du så här: Välj Skapa statistik, a) Välj frekvensgrupper b) Kryssa för 14.1 c) Välj lägg till nivå 1 d) Välj påstående 3 e) Välj visa diagram. Svaret ser du nu i diagram nummer två. Det går också utmärkt att skapa ett filter för Facklitteraturbesökaren. Nästa nummer Vi utvärderar dagstidnings och tidskriftsundersökningen. Så här använder vi Kvalitetsmetoden BOKEN! I vilken grad får Sveriges låntagare hjälp av personalen Lite mer om vad du kan använda Compile Solutions till Compile Solutions Sverige AB

Nyhetsbladet BOKEN. www.compile.se. Nummer 2 2007. Glöm inte att boka tid för ej besökare

Nyhetsbladet BOKEN. www.compile.se. Nummer 2 2007. Glöm inte att boka tid för ej besökare Nyhetsbladet BOKEN www.compile.se Vår läsvärdesundersökning visar att nyhetsbladets läsare är nöjda med Nyhetsbladet BOKEN. När 60 procent har svarat är medelvärdet för helhetsintryck 7,92 på tiogradig

Läs mer

Resultat från besökarenkäten hösten 2009

Resultat från besökarenkäten hösten 2009 Resultat från besökarenkäten hösten 2009 Systemet som användes heter Kvalitetsmetoden Boken och kommer från Compile Solution Sverige AB. Enkätfrågor: 1. Biblioteket uppfyller de krav som jag tycker att

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Stadsbibliotekets enkätundersökning

Stadsbibliotekets enkätundersökning Stadsbibliotekets enkätundersökning Enkäterna delades ut torsdag 2 april 26 till och med onsdag 26 april 26 med jämn spridning avseende tidpunkt för besök, kön och ålder. Dock kan man i svaren notera att

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Nyhetsbladet BOKEN. www.compile.se. Nummer 4 2007

Nyhetsbladet BOKEN. www.compile.se. Nummer 4 2007 Nyhetsbladet BOKEN www.compile.se Nummer 4 2007 Tack för ett trevligt år Ett nytt spännande år är tillända. Det är dags att reflektera över vad som hänt och lägga nya planer för det som skall komma. För

Läs mer

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

Värnamo bibliotek. Rapport januari 09. Compile Solutions Sverige AB 031 773 04 00 www.compile.se

Värnamo bibliotek. Rapport januari 09. Compile Solutions Sverige AB 031 773 04 00 www.compile.se Värnamo bibliotek Rapport januari 09 1 Innehåll INNEHÅLL 2 SAMMANFATTNING 4 VAD KAN BIBLIOTEKET GÖRA FÖR ATT LOCKA FLER BESÖKARE? 6 DE MEST FREKVENTA ÅTGÄRDER SOM BEHÖVS FÖR ATT LOCKA FLER BESÖKARE FÖRDELAT

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg

Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg 1 FALKENBERGS KOMMUN Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg Enkätundersökning hösten 24 Kommunledningskontoret/Kultur- och fritidsförvaltningen 2 FALKENBERGS KOMMUN Kommunledningskontoret

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Varumärkesenkät Sundsvalls stadsbibliotek. Resultat av KOMMA, L Ä N S B I B L I O T E K E T V Ä S T E R N O R R L A N D

Varumärkesenkät Sundsvalls stadsbibliotek. Resultat av KOMMA, L Ä N S B I B L I O T E K E T V Ä S T E R N O R R L A N D L Ä N S B I B L I O T E K E T V Ä S T E R N O R R L A N D Resultat av Varumärkesenkät Sundsvalls stadsbibliotek KOMMA, KOMMUNIKATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPROJEKTET Varumärkesenkät Sundsvalls Stadsbibliotek

Läs mer

Användare biblioteket i Solna C Användare biblioteket i Bergshamra Icke-användare biblioteket i Solna C Icke-användare biblioteket i Bergshamra

Användare biblioteket i Solna C Användare biblioteket i Bergshamra Icke-användare biblioteket i Solna C Icke-användare biblioteket i Bergshamra 4 Biblioteksundersökningar Telefonintervjuer med personer i åldrarna 18-74 år Användare biblioteket i Solna C Användare biblioteket i Bergshamra Icke-användare biblioteket i Solna C Icke-användare biblioteket

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

Kulturförvaltningennyckeltal

Kulturförvaltningennyckeltal Kulturförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 4 35 3 25 2 263 Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1 inv. 273 348 314 36 262 251 271 276 Värnamo ligger under rikssnittet

Läs mer

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare 300 telefonintervjuer med användare De som under de senaste 12 månaderna besökt Linköpings stadsbibliotek eller dess webbplats. (inklusive närbibliotek/bokbuss,

Läs mer

Projekt Synliggör Biblioteket

Projekt Synliggör Biblioteket Projekt Synliggör Biblioteket Projektet drivs av Region Halland 2009-2010. Kulturrådet har beviljat medel. Projektbibliotek: Hylte, Laholm, Onsala och Vallås Syfte: göra biblioteken och biblioteksverksamheterna

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Biblioteksbesök och ålder

Biblioteksbesök och ålder Biblioteksbesök och ålder 15-29 år 30-49 år 50-64 år 65-85 år 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Källa: SOM- insdtutet. Biblioteksbesök och kön Kvinnor

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur Folkbiblioteken har ett brett uppdrag där huvuduppgifterna är att garantera

Läs mer

Resultat brukarundersökningen hösten 2010

Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Om du tänker på bemötandet i stort. Hur nöjd är du då med personalens bemötande? Bemöter personalen dig lika bra som du hoppades? Tänk dig ett perfekt bemötande.

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Man 17 19,5 Kvinna 63 72,4 Annan 7 8 Min ålder yngre än 25 år 19 21,8 26 45 år 25 28,7 46 65 år 23 26,4 äldre än 65 20 23 Tid för mitt besök 8 13 9 10,3 13 17

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3 1 Innehållsförteckning Medieplan för Alfta bibliotek 3 Facklitteratur Avdelning A 4 Avdelning B 5 Avdelning C 6 Avdelning D 7 Avdelning E 8 Avdelning F 9 Avdelning G 10 Avdelning I. 11 Avdelning J. 12

Läs mer

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011 Diarienummer: Datum: 2011-11-12 Handläggare: Lena Gullmert, Karin Fernström Kundvals- och finansieringsavdelningen Kulturenheten Kultur- och fritidsnämnden Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Varberg Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Biblioteken står inför stora utmaningar: Några stabila grundstenar att bygga på: Det går att påverka:

Biblioteken står inför stora utmaningar: Några stabila grundstenar att bygga på: Det går att påverka: Biblioteken står inför stora utmaningar: Minskad tillgång till biblioteksservice Ökade klyftor Minskad läsning bland barn Trendmässigt minskad biblioteksanvändning Nöjdheten med servicen minskar Några

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby. Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef

På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby. Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Mjölby kommun Drygt 26000 invånare Bibliotek och medborgarservice inrymt under samma tak Tre filialbibliotek i Skänninge,

Läs mer

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Västra Götalands län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera

Läs mer

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12 WebSurvey Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar version 2013-09-12 Skapa webbaserade kursutvärderingar med Websurvey Logga in 3 Navigering 3 Använd generella kursenkäten 4 Skapa egen enkät 12 Frågetyper

Läs mer

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Sammanfattning Högskolan har tidigare saknat en ordentlig kartläggning av hur studenterna uppfattar lärandemiljön. Med lärandemiljö avses den

Läs mer

Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun.

Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna besökt kommunens bibliotek? 1 2 1 16 21 19 17 15 16 35 30 33 23 23 23 3 4 4 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna använt bibliotekens service på internet?

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum KALKYLERING MED MICROSOFT OFFICE EXCEL... 4 Användning av funktioner i Microsoft Excel... 4 LETARAD FUNKTIONEN... 5 OM funktionen... 8 Mer Diagramhantering...10

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Sånnahallen. - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus. Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors

Sånnahallen. - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus. Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors Sånnahallen - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Metod... 3 4. Resultat

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Modeller för äldre i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland)

Modeller för äldre i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland) Modeller för äldre i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland) Visningarna i Boxholm gjordes först för en testgrupp på 9 personer, som gick steg 1 och steg 2. Själva introduktionen genomfördes

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i s län 2005 regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur I takt med en ökande internationell konkurrens inom fler och fler

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

Att arbeta med. AudioIndex. på bibliotek

Att arbeta med. AudioIndex. på bibliotek Att arbeta med AudioIndex på bibliotek INLEDNING AudioIndex är ett hjälpmedel som utvecklades i samband med projektet Bibliotek 2007, ett biblioteksprojekt som drevs i Umeåregionen och fokuserade på ökad

Läs mer

Hitta en artikel som använt samma teoretiker i samma sammanhang som du. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se

Hitta en artikel som använt samma teoretiker i samma sammanhang som du. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Hitta en artikel som använt samma teoretiker i samma sammanhang som du Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Stora Tänkare i tillämpad form Alla ämnen har sina Stora Tänkare, men inom vissa är

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Avdelningen för industriell marknadsföring, e-handel och logistik Åsa Wallström Anne Engström BAKGRUND Huvudsakligt fokus har varit på: informationsteknologi

Läs mer

Enkät 2011 - Umeåregionen

Enkät 2011 - Umeåregionen Enkät 2011 - Umeåregionen Jag är A. Man 26 26,3 B. Kvinna 73 73,7 Min ålder A. yngre än 25 år 18 18,2 B. 26-45 år 42 42,4 C. 46-65 år 24 24,2 D. äldre än 65 15 15,2 Tid för mitt besök A. 8-13 20 20,2 B.

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Kundundersökning maj 2011

Kundundersökning maj 2011 Dnr SN/0/0 0-0- Kundundersökning maj 0 Socialförvaltningen har genomfört en kvalitetsundersökning avseende serviceinsatser inom kundval. Resultatet av kvalitetsundersökningen ger värdefull information

Läs mer

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 1 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Vad använder jag en pivottabell till?... 3 Hur skapar jag en pivottabell?... 4 Gör så här för att skapa en Pivottabell... 4 Beräkning av medellön...

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Q1 Hur många gånger har du använt surfplattan i mötet med besökare?

Q1 Hur många gånger har du använt surfplattan i mötet med besökare? Q1 Hur många gånger har du använt surfplattan i mötet med besökare? Antal ggr (Endast siffra) 0 1 2 3 4 5 Medeltal Totalt Antal ggr (Endast siffra) 2,00 18 9 Totalt antal svarande: 9 # Antal ggr (Endast

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Folkbiblioteken i. Dalarnas län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Dalarnas län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Dalarnas län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera mänsklig

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Foto Jenny Olsson Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-28 2 1 Innehåll Inledning o Bakgrund och syfte o Uppdrag Metod Styrdokument Nulägesanalys o Organisation o Statistik

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon.

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Excel 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Lägga till kommandon i verktygsfältet

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström Rebusmöte 2013 04 17 Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström ReBUS gruppens prioriterade punkter med kommentarer 11 & 35

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Instruktioner, steg för steg, kapitel 1

Instruktioner, steg för steg, kapitel 1 Instruktioner, steg för steg, kapitel 1 Instruktioner till Övning1.1 Logga in till statistiken i din verksamhetsuppföljning (eller till Ungdomsrådgivningens statistik): Gå med webbläsaren till www.netigate.se

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Respondenterna är komvux studerande från Kalmar/Nybro, Växjö/Uppvidinge/Älmhult och Karlskrona/Ronneby/Olofström. 2005 svarade 229 komvux

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Skapa ny Importera Kopiera Sida Skapa en sida med text, bild, ljud eller film. Mapp Skapa en mapp som kan innehålla annat innehåll. Test Skapa ett test med poängsatta

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Uppföljning av deltagare i projekt SAM

Uppföljning av deltagare i projekt SAM Uppföljning av deltagare i projekt SAM Anna Holmgren Kompetenscentrum för hälsa, Landstinget Västmanland Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Hur gjordes uppföljningen? 4

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning En rapport på hur brukare upplever Södertörns tingsrätts bemötande

Sammanställning av enkätundersökning En rapport på hur brukare upplever Södertörns tingsrätts bemötande SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Sammanställning av enkätundersökning En rapport på hur brukare upplever Södertörns tingsrätts bemötande Sammanställt av Lucas Johansson 2011-12-28 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING...

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL...2 DIAGRAM... 2 Ändra färger, mönster, linjer och kantlinjer i diagram... 3 Formatera diagramelement... 3 Formatera delar och perspektiv i

Läs mer

Ny teknik och webb inför framtiden

Ny teknik och webb inför framtiden Länsbibliotek Jönköping Ny teknik och webb inför framtiden Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och externa hantering och målbild av webb, ny teknik och digital delaktighet Mia Olausson 2014-04-01

Läs mer

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. 1. Skapa nedanstående kalkyl i Excel. I ruta B5 och B11 skall du inte skriva in värden utan Formler. I B5 skriver du = B2+B3+B4 och i B11 skriver du =B7+B8+B9+B10 I B13 skall

Läs mer

Instruktion för PowerPoint

Instruktion för PowerPoint Intruktion för PowerPoint Landstingets kansli 2009-11-12 Informationsavdelningen, Carl Mölstad Instruktion för PowerPoint Landstingets PowerPoint-mall ska användas i alla sammanhang där en medarbetare

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2 1 Samhällsekonomi Strävansmål: Du skall efter kursen ha kunskaper om hur beslut om ekonomi kan påverka dig, det svenska samhället och i förlängningen resten av världen Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4 Bedömningsmatris

Läs mer