BLI FÄRDIG MED LÄRDOMSPROVET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BLI FÄRDIG MED LÄRDOMSPROVET"

Transkript

1 BLI FÄRDIG MED LÄRDOMSPROVET Riitta Aikkola 2011

2 Innehåll 1. Till användaren av arbetsboken Vilket skede är du nu? Uppställande av mål för lärdomsprovet Lärdomsprovets framskridande Välj ämne Bekanta dig med tidigare lärdomsprov Lärdomsprovet drar ut på tiden Varför tar det så lång tid? Problem med tidsanvändningen? Har du svårt att fatta beslut? Gör dig av med svårigheterna Hitta den röda tråden Avgränsa ämnet/arbetet Skrivprocessen Arbetet går framåt Bra att veta Tilläggsuppgift... 40

3 1. Till användaren av arbetsboken Denna arbetsbok är avsedd för dig studerande som upplever att du behöver extra stöd och hjälp med lärdomsprovet. Avsikten med arbetsboken är att få dig att aktivt granska hur ditt lärdomsprov framskrider och medvetet få det att gå framåt. Uppgifterna i arbetsboken hjälper dig att förstå dina handlingar under lärdomsprovets olika skeden och att strukturera ditt arbete i olika faser. Var och en av oss är unik och vi har alla olika styrkor och erfarenheter, därför har var och en sitt eget personliga sätt att göra ett lärdomsprov. Du är expert på ditt liv och på ditt lärdomsprov. Jag hoppas att denna arbetsbok ska göra så att ditt lärdomsprov inte förblir halvfärdigt utan framskrider på önskat sätt, så att du blir klar med dina studier. 2

4 2. Vilket skede är du nu? Innan du läser vidare vill jag att du med hjälp av följande frågor funderar igenom i vilket skede du för tillfället är med ditt lärdomsprov. Var på berget befinner du dig med ditt lärdomsprov? Ringa in en plats på bilden av berget. 3

5 Beskriv varför du är just där? Vad beror detta på? Till vilken del av berget skulle du vilja gå härnäst och varför? Vad bör du göra för att nå ditt mål? 4

6 3. Uppställande av mål för lärdomsprovet Det är viktigt att ställa upp realistiska mål för sig för utarbetandet av lärdomsprovet. Det krävs uppoffringar, åtagande och självdisciplin för att uppnå mål. Ta för vana att alltid skriva ner dina mål och var konkret då du stakar ut målen. Om du till exempel har som mål att göra en inledning, skriv deltaljerat: Hur lång ska inledningen vara? Vad bör ingå i inledningen? Hur ska du uppnå ditt mål? Vad gör du om du stöter på hinder? När vill du ha uppnått ditt mål? Om ditt mål känns ouppnåeligt eller om du misslyckas med att nå det, ska du fråga dig själv vilka orsaker som ligger bakom detta. Har du ställt upp för höga och för krävande mål för dig? Kunde du spjälka upp ditt mål i delmål? Behöver du kanske ändra ditt sätt att tänka och arbeta? Att ändra inställning och lära sig ett nytt tänke- och arbetssätt är en helhetsbetonad 5

7 verksamhet som kräver självdisciplin och övning. Skriv ner tre huvudmål som du vill uppnå med ditt lärdomsprov

8 Skriv ner dina mål för lärdomsprovet för en vecka i taget för sex veckor framåt. Skriv ner målen för följande vecka först efter att den första veckan har gått. vecka 1. vecka 2. vecka 3. vecka 4. 7

9 vecka 5. vecka 6. 8

10 4. Lärdomsprovets framskridande För att komma framåt i arbetet med ditt lärdomsprov måste du veta tillräckligt om syftet med ett lärdomsprov och om processen bakom lärdomsprovet. Innan du fortsätter läsa denna arbetsbok bör du läsa anvisningarna för lärdomsprov i din högskola med eftertanke, om du inte ännu har läst dem. Vasa yrkeshögskolas instruktioner för lärdomsprovet finns på adressen > studieportal > deltagande i studierna> lärdomsprov. Syftet med lärdomsprovet är att visa prov på att studeranden klarar av att arbeta och tänka självständigt, göra upp och hålla tidtabeller, lösa problem samt rapportera på ett obehindrat och ställningstagande sätt. Ytterligare information hittar du bland annat i följande verk: Hakala, J. T Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille. Helsingfors: Gaudeamus. Hakala, J. T Uusi graduopas: melkein maisterin entistä ehompi niksikirja. Helsingfors: Gaudeamus. 9

11 Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P Tutki ja kirjoita. Helsingfors: Tammi Välj ämne Utgångspunkten för att utarbetandet av lärdomsprovet ska framskrida på det sätt du önskar är ditt eget intresse och din entusiasm. När du väljer ämne kan du till exempel få idéer från facktidskrifter eller medier, diskussioner med lärare, studerande eller på arbetsplatsen eller varför inte genom dina fritidsintressen. Ämnet bör vara tillräckligt motiverat, aktuellt, realistiskt, nyttigt, pragmatiskt, inte för ovanligt, men inte heller för populärt, gärna snävt och djupgående. Ett bra och noggrant avgränsat ämne går lätt att föra framåt och arbeta med. Vid valet av ämne kan du bland annat använda dig av följande frågor som kriterier: Är du verkligen intresserad av ämnet? Lär du dig något av att forska i ämnet? Kommer forskningen att öka dina kunskaper i eller din förståelse för ämnet? 10

12 Lämpar sig ämnet för din bransch? Har ämnet en samhällelig betydelse? Kommer du att kunna få lärdomsprovet färdigt inom rimlig tid? Finns det tillräckligt mycket information att tillgå om ämnet? Är ämnet sådant att du kan dra nytta av din kompetens? Vilket ämne har du valt för ditt lärdomsprov och vilka faktorer inverkade på ditt val? Vilket ämnesområde intresserar dig, om du inte redan har ett ämne? 11

13 Du studerar ju för livet och i synnerhet med tanke på arbetslivet, fundera därför ännu på följande frågor: På vilket sätt gagnar ditt ämne ditt kommande arbete och dina arbetslivskunskaper? Vilka arbetslivsfärdigheter utvecklas under utarbetandet av lärdomsprovet? 12

14 4.2. Bekanta dig med tidigare lärdomsprov Gå till biblioteket och ta reda på hurdana lärdomsprov som har gjorts hittills i din bransch. Försök läsa lärdomsprov med olika betyg. Genom att läsa andras lärdomsprov får du hjälp med att få en bild av hur ett lärdomsprov ska se ut. Välj ett intressant ämne och gör en bedömning av det med hjälp av följande frågor: Vilket lärdomsprov bekantade du dig med? 13

15 Var lärdomsprovets ämne väl motiverat? Var huvudmålen och problemställningarna tydliga? Var det lätt att följa den röda tråden? 14

16 Vad var lärdomsprovets huvudresultat och slutsats? 15

17 5. Lärdomsprovet drar ut på tiden Det finns oftast flera orsaker till att lärdomsprovet drar ut på tiden. Livssituationen och de personliga målsättningarna kan ha lett till nya val, vilket syns i den tid som investeras i lärdomsprovet Varför tar det så lång tid? Det kan finnas flera orsaker eller endast en orsak till att lärdomsprovet avstannar och drar ut på tiden. Nedan följer en lista över möjliga orsaker. 1. Brist på motivation trots att ämnet intresserar 2. Brist på energi 3. Ämnet är inte tillräckligt intressant 4. Tidsbrist, arbete vid sidan av studierna 5. Bosatt på annan ort 6. Rädsla för att det man gör inte är tillräckligt bra 7. Dålig personkemi t.ex. med handledaren för lärdomsprovet 16

18 Andra orsaker: uppgifter som kräver eget initiativ och självständighet är svåra att få gjorda dålig planering negativt tänkesätt och negativ inställning för lite motion avsaknad av en egen grupp lathet (kreativ lathet kan vara bra) psykiskt välmående. Fundera över vilka orsaker som har bidragit till att ditt lärdomsprov har dragit ut på tiden och skriv ner dem. 17

19 5.2. Problem med tidsanvändningen? Är planering och tidsanvändning ett problem för dig när det gäller ditt lärdomsprov? Har du tid för dina fritidsintressen, vänner och din familj? Får du tiden att räcka till för allt du vill göra? Din tidsanvändning är i dina händer eller så är den det inte du väljer själv vad du lägger din tid på antingen på någonting nyttigt eller på någonting onyttigt. Du måste hitta tid för att skriva ditt lärdomsprov om du vill bli klar med din examen. Följ med din tidsanvändning varje dag under en veckas tid, så att du blir medveten om vad du använder din tid till. Fundera därefter över vad du kan göra för att förbättra din tidsanvändning. Anteckna hur du använder din tid under den kommande veckan i rutorna i tabellen på följande sida. Fyll i rutorna med olika färger för alla dagens aktiviteter. Du kan även använda 18

20 tabellen till att granska din tidsanvändning. Blått = sömn Grönt = livets nödvändigheter (morgon- och kvällssysslor, hushållssysslor, t.ex. laga mat, äta, städa, arbeta i trädgården) Rött = skola (lektioner, hemuppgifter, övningar) Orange = lärdomsprov Brunt = jobb Lila = fritid (fritidsintressen, avkoppling, TV, internet osv.) 19

21 Klocka Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

22 Vad behöver du ha tid för varje dag? Vilka delområden är du nöjd med i din tidsanvändning? Vem bestämmer över din tid du själv, din make/maka/sambo, dina vänner, dina barn eller någon annan? 21

23 Vilka är dina tidstjuvar? På vilket sätt är du redo att ändra på din tidsanvändning? Vad kunde du lämna bort och vad skulle du lägga till? Gör en ny plan för den kommande veckan, om du inte är nöjd med din tidsanvändning. Kom ihåg att planera in tid för vila och fritidsintressen. Blått = sömn Grönt = livets nödvändigheter (morgon- och kvällssysslor, hushållssysslor, t.ex. laga mat, äta, städa, arbeta i trädgården) Rött = skola (lektioner, hemuppgifter, övningar) Orange = lärdomsprov Brunt = jobb Lila = fritid (fritidsintressen, avkoppling, TV, internet osv.) 22

24 Klocka Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

25 Vi har alla vår personliga arbetsrytm. Vilken tid på dygnet är den bästa tiden för dig att skriva ditt lärdomsprov? Spelar det någon roll vilken veckodag det är? Gör upp en tidsanvändningsplan för dig med tanke på ditt lärdomsprov för de kommande månaderna. Ställ upp konkreta mål! 1. månad 2. månad 24

26 3. månad 4. månad 5. månad 6. månad Besök karriärväglednings- och självvärderingstjänsten för högskolestuderande ( och gör aikaurauppgifterna (på finska) om du vill granska din tidsanvändning mera ingående. 25

27 Bestäm dig för att börja med att jobba på ditt lärdomsprov endast 15 minuter åt gången, om det är lathet som gör att du inte kommer framåt med arbetet. Vila en stund och försök på nytt, om du misslyckas Har du svårt att fatta beslut? Ibland kan det vara svårt att fatta beslut. Det kan kännas svårt att ta nästa steg, då du inte är säker på vart det leder. Ibland kan ren lathet utgöra ett hinder för beslutsfattandet. Det är i allmänhet lättare att fatta beslut om du förstår hurdana svårigheter du kan råka ut för. Om du hela tiden går omkring och oroar dig och tänker på varför ditt lärdomsprov inte går framåt använder du din energi på fel sätt. Använd i stället energin till att ändra ditt sätt att tänka. Vi kan alla ändra vårt sätt att fatta beslut bara vi bestämmer oss för att ändra vårt sätt att tänka. Bakom varje val och beslut finns alltid en tanke och tankar leder till handling. Det är ditt tänkesätt som avgör om du kommer framåt med ditt lärdomsprov eller om du kör fast. Ändra ditt sätt att tänka och din inställning och intala dig själv att du 26

28 kommer att lyckas. Ge inte upp, utan övervinn dig själv och fortsätt framåt! 5.4. Gör dig av med svårigheterna Fundera över hur du kan förebygga och undvika orsakerna till att du kör fast med ditt lärdomsprov, då du har blivit medveten om orsakerna. Skriv ner åtgärder för hur du kan förebygga svårigheterna först efter att du har läst följande tips: 1. Bestäm dig snabbt för att sätta igång. En dålig start är bättre än ingen start alls. 2. Gör upp en tidtabell utgående från innehållsförteckningen och tala om för någon när ditt lärdomsprov kommer att vara färdigt. 3. Avgränsa och motivera allt du gör. 4. Dela upp lärdomsprovet i delar. Koncentrera dig på en liten del i taget. 5. Läs mycket litteratur och gör anteckningar medan du läser. Anteckna källorna noggrant. 6. Börja skriva så fort som möjligt. Skriv så som du förstår saken. 27

29 7. Fråga, fråga och fråga igen. Låt inte bli att ställa frågor till handledaren för lärdomsprovet. Du kan även be utomstående och familjemedlemmar om kommentarer. 8. Ändra ditt sätt att tänka, om du känner ångest. Tänk på vad du uppnår när arbetet är klart. Lyft fram de positiva sidorna i ditt arbete. Grubbla inte över problem. 9. Tro på dig själv och på att ditt lärdomsprov kommer att bli färdigt. Ge inte upp, utan fortsätt kämpa. Mina åtgärder för hur jag kan förebygga att jag kör fast med mitt lärdomsprov: 28

30 6. Hitta den röda tråden Arbetet med lärdomsprovet framskrider i allmänhet i en logisk ordning som klargörs för studerandena innan arbetet inleds. Processen med lärdomsprovet kan delas in i fyra huvudområden: 1. Val av ämne. 2. Utarbetande av forskningsplan/-projekt och godkännande av planen/projektet. 3. Genomförande av lärdomsprovets undersökning/projekt. 4. Slutförande av lärdomsprovet. Trots denna indelning kan den röda tråden i lärdomsprovet tappas bort, i synnerhet om det blir problem med att avgränsa arbetet. Det kan även upplevas svårt att producera och skriva texten i lärdomsprovet. 29

31 6.1. Avgränsa ämnet/arbetet Du kan avgränsa ditt lärdomsprov med hjälp av en tankekarta (mindmap). Tankekartan hjälper dig att skissera upp en preliminär innehållsförteckning för ditt arbete. 1. Ta ett tomt A4-pappersark och skriv ner utgångsidén/ämnet eller det forskningsproblem som ska undersökas/lösas mitt på pappret. 2. Slappna av och koncentrera dig. 3. Låt alla associationer och tankar som dyker upp om ditt ämne komma fram och skriv ner dem runtomkring ditt ämne. Fyll pappret med massor av tankar och idéer. Sammanfatta varje idé med ett eller högst ett par ord. 4. Ta ett nytt tomt A4-blad framför dig och skriv ner ditt ämne mitt på pappret. 5. Välj ut de bästa tankarna och idéerna från det andra pappret. Kom ihåg att inte välja för många eftersom det gör att ditt lärdomsprov blir för omfattande. Gallra bort dåliga, orealistiska, dödsdömda och ofruktbara tankar och idéer. Var beslutsam. Sträva efter att formulera ditt ämne till ett tydligt forskningsproblem. Slå fast några centrala frågor som du vill få svar på. 30

32 Fundera sedan över vilka teman som kunde utgöra huvudkapitel och underkapitel i ditt arbete. Ta en penna i handen och skriv ner dem. Tänk ut vilket av de valda temana det lönar sig att behandla först och vilket du ska ta itu med efter det. På detta sätt drar du upp konturerna till en preliminär innehållsförteckning. Det är bra att begränsa sig till 3 5 huvudteman. Dessa kan sedan fungera som sökord då du söker efter litteratur. Du kan även använda dig av andra metoder för kreativ problemlösning, såsom begreppskartor eller listor, då du kläcker idéer och avgränsar ämnet till ditt lärdomsprov Skrivprocessen Det är bra att förbereda sig inför skrivandet av lärdomsprovet. Detta underlättar skrivprocessen som framskrider enligt följande: 1. Förbered dig, dvs. samla material. 2. Dra upp riktlinjer för arbetet, dvs. klä dina tankar i ord: 31

33 Börja skriva om ett ämne som du snabbt kommer i gång med. Koncentrera dig på skrivandet och sträva efter att producera mycket text. Det är enklare att ta bort än att lägga till text. Kom ihåg att den första versionen endast är ett utkast. Det lönar sig inte att försöka skapa en färdig text genast, utan börja skrivandet med att kläcka idéer och samla information. Behandla grundläggande frågor och sambandet mellan dem. Be någon ge respons på ditt utkast, t.ex. någon utomstående eller handledaren för lärdomsprovet. Lyssna på vad läsaren har att säga och undvik att inta försvarsposition. 3. Bearbeta ditt utkast: Låt texten mogna och beakta den respons du har fått. Kontrollera att arbetets syfte och problemställningar framgår tydligt. Fundera på om du har uttryckt dig klart. Se på helheternas förhållande till varandra. Kontrollera att du har svarat på problemställningarna och att definitioner och motiveringar som du har använt är tillräckliga och korrekta. 32

34 4. Finslipa textens innehåll: Kontrollera lämplighet och nödvändighet hos huvud- och mellanrubriker. 5. Språkgranska din text: Sträva efter en kortfattad och innehållsrik text. Kontrollera att källhänvisningarna är enhetliga. Bedöm texten som helhet och låt någon utomstående läsa den. För många kan själva skrivandet utgöra ett hinder för hur lärdomsprovet framskrider. Du kan öva dig i att skriva med hjälp av följande uppgifter: Skriv ett brev som är högst en A4-sida långt till en utomstående med dina tankar om ditt lärdomsprov. Låt personen läsa och kommentera brevet. Skriv en inofficiell inledning och motivera ditt val av ämne. Berätta även varför du är intresserad av just detta ämne. Inledningens syfte är att ge en introduktion till lärdomsprovets ämne och problemställningar. Låt en utomstående läsa inledningen och ta emot kommentarer. 33

35 Skriv en reflekterande text på cirka två sidor utgående från en bok eller artikel som har anknytning till ditt ämne. Följande frågor kan hjälpa dig analysera den färdiga texten: o Är textens uppbyggnad tydlig? o Finns det luckor i texten som kunde kompletteras? o Vad är intressantast i texten? o Är något ställe i texten särskilt svårt att förstå? o Vilka är de viktigaste begreppen? 34

36 7. Arbetet går framåt Du kan se hur ditt lärdomsprov framskrider genom att ta dig tid att svara ärligt på följande frågor. Frågorna hjälper dig att få en bild av nuläget gällande ditt lärdomsprov. Lärdomsprovets arbetsnamn. Idén med lärdomsprovet i korthet. 35

37 Vad har du gjort hittills? Vad kommer du att göra härnäst? Vad vet du mest och vad vet du minst om? 36

38 Vilken är din starkaste sida med tanke på arbetet med lärdomsprovet? Vad upplever du dig behöva mest stöd/handledning med? Vad i ditt lärdomsprov väcker mest nyfikenhet? 37

39 Vad är enligt dig ett tillräckligt bra slutresultat? När vill du att ditt lärdomsprov ska vara klart? 38

40 8. Bra att veta Ibland kommer du att stöta på hinder. Trots detta måste du få dig själv att bli intresserad och inspirerad av ditt lärdomsprov på nytt. Kom ihåg att du har en unik begåvning och unika egenskaper. Det finns ingen annan som kan göra ett likadant lärdomsprov som du. Vishetens början är; försök förvärva vishet, ja, för allt ditt arbete försök förvärva förstånd. Orspråkboken 4:7 39

41 9. Tilläggsuppgift Arbetsboken Bli färdig med lärdomsprovet har utarbetats av nyckelhandledare Riitta Aikkola inom projektet Valtti Valmis tutkinto työelämävalttina. Materialet och uppgifterna i arbetsboken bygger på innehåll och målsättningar som tagits fram av arbetsgruppen Valttikiri opinnäytetyö etenemään vid Vasa yrkeshögskola. Arbetsgruppens arbete utfördes under åren Projektet Valtti Valmis tutkinto työelämävalttina är ett riksomfattande utvecklingsprogram för som delfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten. 40

42

BLI FÄRDIG MED LÄRDOMSPROVET. Riitta Aikkola 2011

BLI FÄRDIG MED LÄRDOMSPROVET. Riitta Aikkola 2011 BLI FÄRDIG MED LÄRDOMSPROVET Riitta Aikkola 2011 9. Tilläggsuppgift Arbetsboken Bli färdig med lärdomsprovet har utarbetats av nyckelhandledare Riitta Aikkola inom projektet Valtti Valmis tutkinto työelämävalttina.

Läs mer

Innehåll 1. Till användaren av arbetsboken... 2. 2. I vilket skede är du nu?... 3. 3. Uppställande av mål för lärdomsprovet... 4

Innehåll 1. Till användaren av arbetsboken... 2. 2. I vilket skede är du nu?... 3. 3. Uppställande av mål för lärdomsprovet... 4 VALTTIKIRI BLI FÄRDIG MED LÄRDOMSPROVET Riitta Aikkola 2011 Innehåll 1. Till användaren av arbetsboken... 2 2. I vilket skede är du nu?... 3 3. Uppställande av mål för lärdomsprovet... 4 4. Lärdomsprovets

Läs mer

JOBBSÖKARKUNSKAP arbetsbok

JOBBSÖKARKUNSKAP arbetsbok JOBBSÖKARKUNSKAP arbetsbok Riitta Aikkola 2011 Innehåll 1 Till användaren av arbetsboken... 3 2 Utgångspunkterna för jobbsökandet... 5 2.1 Livshistoria... 5 2.2 Identifiering av färdigheter... 6 2.3 Identifiering

Läs mer

FÖRETAGSAMHET LÖNAR SIG ALLTID

FÖRETAGSAMHET LÖNAR SIG ALLTID FÖRETAGSAMHET LÖNAR SIG ALLTID www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com FÖRETAGSAMHET LÖNAR SIG ALLTID anvisningar för föreläsaren futureimagebank.com futureimagebank.com

Läs mer

KÄNN IGEN DINA MÖJLIGHETER arbetsbok för studerande. Riitta Aikkola 2011

KÄNN IGEN DINA MÖJLIGHETER arbetsbok för studerande. Riitta Aikkola 2011 KÄNN IGEN DINA MÖJLIGHETER arbetsbok för studerande Riitta Aikkola 2011 Innehåll 1. Till användaren av arbetsboken... 2 2. Målsättningar... 3 3. Känn dig själv... 5 3.1 Dina färdigheter... 5 3.2 Dina värderingar...

Läs mer

VALTTI-KARRIÄR KÄNN IGEN DINA MÖJLIGHETER, ARBETSBOK FÖR STUDERANDE. 1. Till användaren av arbetsboken... 2. 2. Målsättningar... 2

VALTTI-KARRIÄR KÄNN IGEN DINA MÖJLIGHETER, ARBETSBOK FÖR STUDERANDE. 1. Till användaren av arbetsboken... 2. 2. Målsättningar... 2 VALTTI-KARRIÄR KÄNN IGEN DINA MÖJLIGHETER, ARBETSBOK FÖR STUDERANDE Riitta Aikkola 2011 Innehåll 1. Till användaren av arbetsboken... 2 2. Målsättningar... 2 3. Känn dig själv... 3 3.1 Dina färdigheter...

Läs mer

2016-03-02. Tänk om det handlar om dina försök att undvika smärtan? - Lektion 5. Kärlek Glädje Nyfikenhet Ilska Rädsla Sorg Skuld/skam Chock Avsmak

2016-03-02. Tänk om det handlar om dina försök att undvika smärtan? - Lektion 5. Kärlek Glädje Nyfikenhet Ilska Rädsla Sorg Skuld/skam Chock Avsmak - Lektion 5 Att acceptera och tillåta oss själva att ha jobbiga känslor och kroppstillstånd utan att behöva tappa kontrollen över beteendet. mariahelander.se mariahelander.se Tänk om det handlar om dina

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut I den första övningsdelen började du stärka din självbild bland annat med hjälp av en lista med positiva affirmationer anpassade just för dig. Förhoppningsvis

Läs mer

Motivation för bättre hälsa

Motivation för bättre hälsa Motivation för bättre hälsa Felix qui potuit rerum cognoscere causas Lycklig den som inser sakers orsaker" Under min nu tjugoåriga tid som naturterapeut, har det funnits stunder då jag undrat särskilt

Läs mer

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop.

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop. Självkänsla Självkänsla är lika med att bottna i sitt innerst. Självkänslan finns i varje människa och söker plats att få fäste i och växa ur. Vissa ger den utrymme medan vissa inte låter den gro. Det

Läs mer

Ämnesplan i Engelska

Ämnesplan i Engelska Ämnesplan i Engelska Mål kriterier för engelska årskurs 9 vad eleven ska nå sina mål. Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven: använda engelska för att kommunicera i tal skrift

Läs mer

I SaMa Ledarutveckling AB har medarbetarna, med programmet Personligt Ledarskap som bas, coachat över 1.000 personer alla typer av företag.

I SaMa Ledarutveckling AB har medarbetarna, med programmet Personligt Ledarskap som bas, coachat över 1.000 personer alla typer av företag. I SaMa Ledarutveckling AB har medarbetarna, med programmet Personligt Ledarskap som bas, coachat över 1.000 personer alla typer av företag. Vi arbetar med ett unikt handlingsinriktat träningsprogram för

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Copyright 2007 Human Excellence, all rights reserved

Copyright 2007 Human Excellence, all rights reserved Copyright 2007 Human Excellence, all rights reserved Personligt Mästerskap - Träningsjournal. Samtliga åtta program som ingår i Personligt Mästerskap är cirka 20 minuter långa. De innehåller alla samma

Läs mer

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER I ETT SAMARBETE MED FÖRSAMLINGSPROGRAMMET I EVANGELISKA FRIKYRKAN, HYLLIE PARKS FOLKHÖGSKOLA OCH STUDIEFÖRBUNDET BILDA 2 Nära smågrupp

Läs mer

STUDIETEKNIK. Till eleven

STUDIETEKNIK. Till eleven STUDIETEKNIK Till eleven Tro på dig själv! För att du ska lyckas riktigt bra med dina studier, måste du tro på din egen förmåga. Försök tänka på något som du är bra på, för då stärker du ditt självförtroende

Läs mer

Karriärplanering Övning 07: Att söka jobb en handlingsplan

Karriärplanering Övning 07: Att söka jobb en handlingsplan Karriärplanering Övning 07: Att söka jobb en handlingsplan Att söka jobb är mer än att skriva och skicka ut ansökningsbrev eftersom sökandet är starkt kopplat till karriärplanering och personlig utveckling.

Läs mer

Introduktion. Vinnande medarbetarskap

Introduktion. Vinnande medarbetarskap Introduktion Vinnande medarbetarskap Helgesson Coaching&Consulting 2015 Vinnande medarbetarskap. introduktion sid 1 Inledning Vi är alla del av större sammanhang. På arbetsplatsen skall vi gemensamt med

Läs mer

Risksituationer vid studier

Risksituationer vid studier PIE. EKI. Linköpings universitet. 1 Artikel A9 i serien Att komma igång och bli klar i tid Risksituationer vid studier En risksituation i studier är när sannolikheten att du skall gå ifrån dina uppgjorda

Läs mer

När jag inte längre är med

När jag inte längre är med Handledarmaterial Studiecirkel När jag inte längre är med förberedelser och funderingar inför framtiden Handledarmaterial Studiecirkel När jag inte längre är med förberedelser och funderingar inför framtiden

Läs mer

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman En ungdomsgrupp i Österbotten Deltagare: 3 ungdomar, ålder: 15, 17 och 18 år. En ungdom var gruppansvarig och samlade ihop gruppen. Deltagarna fick

Läs mer

STÖD BARN MED ADHD I KLASSRUMMET

STÖD BARN MED ADHD I KLASSRUMMET STÖD BARN MED ADHD I KLASSRUMMET Det här kapitlet ger råd om bra sätt att stödja barn med ADHD i klassrummet. Här finns även förslag på metoder som kan användas för att hjälpa till att skapa en bra stödstruktur.

Läs mer

Hembesök som främjar de äldres välbefinnande

Hembesök som främjar de äldres välbefinnande FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 19.12.2013 1 (5) Hembesök som främjar de äldres välbefinnande Anvisningar för dem som gör hembesök som främjar välbefinnandet Tupu Holma & Hannele Häkkinen Bakgrund I Finland har

Läs mer

Karriärplanering Övning 07: Att söka jobb en handlingsplan

Karriärplanering Övning 07: Att söka jobb en handlingsplan Karriärplanering Övning 07: Att söka jobb en handlingsplan Att söka jobb är mer än att skriva och skicka ut ansökningsbrev eftersom sökandet är starkt kopplat till karriärplanering och personlig utveckling.

Läs mer

Anvisningar för utformning av sammandrag som mognadsprov

Anvisningar för utformning av sammandrag som mognadsprov För studerande vid ARTS som ska skriva ett sammandrag av sitt examensarbete som sitt mognadsprov Anvisningar för utformning av sammandrag som mognadsprov Vad är ett mognadsprov? Studerande som har svenska

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Pedagogisk planering Åk 2 Skriva brev

Pedagogisk planering Åk 2 Skriva brev 2016-01-12 Pedagogisk planering Åk 2 Skriva brev Följande förmågor, kunskapskrav och centralt innehåll i lgr11 ligger till grund för detta arbetsområde i ämnet Svenska: Inom detta arbetsområde får möjlighet

Läs mer

Studieteknik för vuxenstuderande

Studieteknik för vuxenstuderande Studieteknik för vuxenstuderande Vuxnas inlärning Tidsplanering Tentförberedelser, tentsvar, essäer, hemtent etc. Studier för examen; öpu-leden Studievägledningsservice INLÄRNING = ATTITYD + MOTIVATION

Läs mer

15.1 Övergången mellan årskurs 6 och 7 och uppdraget i årskurs 7 9

15.1 Övergången mellan årskurs 6 och 7 och uppdraget i årskurs 7 9 KAPITEL 15 ÅRSKURS 7 9 15.1 Övergången mellan årskurs 6 och 7 och uppdraget i årskurs 7 9 Övergången mellan årskurs 6 och 7 Övergången från årskurs sex till årskurs sju förutsätter systematiskt samarbete

Läs mer

Att höra barn och unga

Att höra barn och unga Att höra barn och unga Barn och unga under 18 år har rätt att höras i frågor som handlar om dem. Vuxna, så som beslutsfattare, vårdnadshavare och rektorer, har en skyldighet att ta de ungas röster på allvar.

Läs mer

SKOLRESANS KOLDIOXIDAVTRYCK

SKOLRESANS KOLDIOXIDAVTRYCK SKOLRESANS KOLDIOXIDAVTRYCK Övningens mål Eleverna ska bli medvetna om hur deras resor till skolan bidrar till koldioxidutsläppen beroende på färdmedel. Sammanfattning av övningen På en bestämd dag noterar

Läs mer

7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv

7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv 7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv Lagom är bäst, eller? Om vi säger något tillräckligt ofta tenderar det ju att bli sant, eller hur? Jag gissar att Du, mer eller mindre medvetet,

Läs mer

KÄNN IGEN DINA MÖJLIGHETER arbetsbok för studerande

KÄNN IGEN DINA MÖJLIGHETER arbetsbok för studerande KÄNN IGEN DINA MÖJLIGHETER arbetsbok för studerande Riitta Aikkola 2011 Innehåll 1. Till användaren av arbetsboken... 2 2. Målsättningar... 3 3. Känn dig själv... 6 3.1 Dina färdigheter... 6 3.2 Dina värderingar...

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Österbottens arbets- och näringsbyrå. TE-tjänster för unga

Österbottens arbets- och näringsbyrå. TE-tjänster för unga Österbottens arbets- och näringsbyrå TE-tjänster för unga 2(10) Innehåll Innehåll 2 Hej studiehandledare! 3 Ungdomsgarantin vid TE-tjänster 3 Hjälp med yrkesval, sökande till utbildning och sysselsättning

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

Information angående särskild prövning i svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Information angående särskild prövning i svenska som andraspråk på grundläggande nivå Information angående särskild prövning i på grundläggande nivå Prövningen omfattar lyssna och läsa reception samt tala, skriva och samtala produktion och interaktion. Skriftlig del Uppsatsprov. Läsförståelseprov.

Läs mer

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING!

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Elektronisk hantering, förvaring och delning av examenstillfälles specifika bedömningsmaterial (dokument, video) på Office 365

Elektronisk hantering, förvaring och delning av examenstillfälles specifika bedömningsmaterial (dokument, video) på Office 365 Elektronisk hantering, förvaring och delning av examenstillfälles specifika bedömningsmaterial (dokument, video) på Office 365 Grundexamen inom hästhushållning 2015 AXXELL UTBILDNING AB Maria Wikström

Läs mer

Modul 6 Självutveckling Arbetsbok

Modul 6 Självutveckling Arbetsbok 1 Modul 6 Självutveckling Arbetsbok Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) 2 Detta projekt medfinansieras av Europeiska

Läs mer

Att formulera SMARTA mål. Manja Enström leg. psykolog leg. psykoterapeut 011-400 17 00 manja.enstrom@psykologpartners.se

Att formulera SMARTA mål. Manja Enström leg. psykolog leg. psykoterapeut 011-400 17 00 manja.enstrom@psykologpartners.se Att formulera SMARTA mål Manja Enström leg. psykolog leg. psykoterapeut 011-400 17 00 manja.enstrom@psykologpartners.se Handleder inom - Kriminalvården - Socialtjänsten - Skolan Arbetar inom - Barn- och

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

om demokrati och föreningskunskap

om demokrati och föreningskunskap Lärgruppsplan Vår förening om demokrati och föreningskunskap Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer

FÖRA BARNEN PÅ TAL -SAMTAL Loggbok för föräldern och läraren på lågstadiet 16.12.2015

FÖRA BARNEN PÅ TAL -SAMTAL Loggbok för föräldern och läraren på lågstadiet 16.12.2015 FÖRA BARNEN PÅ TAL -SAMTAL Loggbok för föräldern och läraren på lågstadiet 16.12.2015 Tytti Solantaus 2014 FÖRA BARNEN PÅ TAL -SAMTALET 2 1. Presentation, att bekanta sig och att förklara metodens syfte

Läs mer

Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR

Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR INNEHÅLL Inledning 5 ATT FÖLJA DINA DRÖMMAR 7 Framtiden 8 Hur jag ser på framtiden Hur jag inte vill att min framtid ska se ut Min mardrömsframtid

Läs mer

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund Om arbetsmöten Arbetsmötena handlar om hur vi ska arbeta för att värdegrunden ska ge resultat, det vill säga att de äldre personer som vi ger stöd och omsorg kan ha ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Förslag på lektionsupplägg: Dag 1- en lektionstimme

Förslag på lektionsupplägg: Dag 1- en lektionstimme MiniKonsulter Fångar upp elevernas naturliga kreativitet och nyfikenhet genom problemlösning i arbetslivet samt ökar elevernas naturliga intresse för problemlösning och innovationer. Skapar och bibehåller

Läs mer

Att komma utanför en storstad ger ro för att fokusera och samla gruppen.

Att komma utanför en storstad ger ro för att fokusera och samla gruppen. 10 steg till att planera en workshop Att organisera en workshop är mycket tidskrävande och det finns många detaljer att hålla reda på, men det kan vara en mycket givande forum och kan användas i många

Läs mer

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Medelvärde och Median

Medelvärde och Median Medelvärde och Median Medelvärde och median Speldesign: Niklas Lindblad Josefin Westborg Version 1.0 Tack till; Alexander Hallberg Tidsåtgång: Ca 20 minuter inklusive efterdiskussion Antal deltagare Helklass,

Läs mer

Enkäten inleds med några frågor om demografiska data. Totalt omfattar enkäten 85 frågor. 30-40 år. 41-50 år. 51-60 år. > 60 år. 6-10 år.

Enkäten inleds med några frågor om demografiska data. Totalt omfattar enkäten 85 frågor. 30-40 år. 41-50 år. 51-60 år. > 60 år. 6-10 år. 1 av 15 2010-11-03 12:46 Syftet med den här enkäten är att lära mer om hur lärare tänker och känner när det gäller matematikundervisningen, särskilt i relation till kursplanen och till de nationella proven.

Läs mer

Pedagogiskt material till föreställningen

Pedagogiskt material till föreställningen Pedagogiskt material till föreställningen Pucko vs Milan Detta är ett material vars huvudsyfte är att fånga upp de teman och situationer som är en del av föreställningen. Målet är att skapa reflektion

Läs mer

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET ENGELSKA I ÅRSKURSERNA 4-6

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET ENGELSKA I ÅRSKURSERNA 4-6 ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET ENGELSKA I ÅRSKURSERNA 4-6 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare.

Läs mer

I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat.

I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat. Bilaga 1 I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat. Ange: Hur många år har du känt till att din anhörige

Läs mer

Uppstartskonferens den 4/2-2016 för projektet Delaktighet, Inflytande och Hälsa-ett projekt inom Sysslo Okt 2015-Sept 2016

Uppstartskonferens den 4/2-2016 för projektet Delaktighet, Inflytande och Hälsa-ett projekt inom Sysslo Okt 2015-Sept 2016 Uppstartskonferens den 4/2-2016 för projektet Delaktighet, Inflytande och Hälsa-ett projekt inom Sysslo Okt 2015-Sept 2016 Program för dagen 8:30-9:30 Frukost 9:30 Start/presentation av Mattias från Kravatten

Läs mer

Observationer i granskning av undervisning

Observationer i granskning av undervisning 1 (8) Observationer i granskning av undervisning Vad är en observation? En observation kategoriseras som en s.k. interaktiv metod, i likhet med exempelvis intervjuer. Med andra ord så deltar inspektören

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Kurskod: GRNSVA2 Verksamhetspoäng: 1000 Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar för att

Läs mer

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Du är tryggheten Att vara ett stöd och en lugn, trygg punkt för ditt barn är om möjligt ännu viktigare när barnet hamnar på sjukhus.

Läs mer

Allmän beskrivning av B2-språk i årskurs 7-9

Allmän beskrivning av B2-språk i årskurs 7-9 FRÄMMANDE SPRÅK, B2 - I ÅRSKURS 7 9 Allmän beskrivning av B2-språk i årskurs 7-9 Undervisningen i ett valfritt B2-språk inleds i Helsingfors svenska skolor i årskurs 7. B2-språket är det tredje språket

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR OM MENTAL HÄLSA, 2005

FRÅGEFORMULÄR OM MENTAL HÄLSA, 2005 FRÅGEFORMULÄR OM MENTAL HÄLSA, 2005 Österbottniska depressionstalkot Foto: Antero Aaltonen STAKES Bästa mottagare! Vi har slumpmässigt valt ut 5000 österbottningar, som får denna frågeblankett om mental

Läs mer

Plugga och må bra. Samtidigt.

Plugga och må bra. Samtidigt. Plugga och må bra. Samtidigt. Anna Broman Norrby, leg. psykolog - studenthälsovård Kaserntorget 11 B är studenternas företagshälsovård vid Chalmers och Göteborgs universitet www.akademihalsan.se - Telefon:

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

UTVÄRDERING AV KOMPETENSHÖJNING I UTTALSPROJEKTET

UTVÄRDERING AV KOMPETENSHÖJNING I UTTALSPROJEKTET UTVÄRDERING AV KOMPETENSHÖJNING I UTTALSPROJEKTET Juni 2005 Innehåll Syfte 2 Bakgrund 1. Projektgruppen 3 2. Övriga lärare 4 Metod och Resultat 1. Projektgruppen 4 2. Övriga lärare 7 Avslutande diskussion

Läs mer

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin KREATIVA BÖNESÄTT en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin Information om materialet Till vem? I vår verksamhet är andakter en viktig del, men ibland är det

Läs mer

Elevledda utvecklingssamtal

Elevledda utvecklingssamtal SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Elevledda utvecklingssamtal Författare Johanna Brolin Juhlin, Karin Eliasson Skarstedt, Marie Öhman Nilsson Artikel nummer 4/2012 Skolportens

Läs mer

PEFC FI 1006:2008. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för skogscertifieringen 10.9.2008. PEFC Finland

PEFC FI 1006:2008. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för skogscertifieringen 10.9.2008. PEFC Finland Finlands PEFC-standard Utarbetning av kriterierna för skogscertifieringen PEFC FI 1006:2008 10.9.2008 Utarbetning av kriterierna för skogscertifieringen PEFC Finland Sitratie 7, 00420 HELSINKI telefon:

Läs mer

Karriärfaser dilemman och möjligheter

Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärdilemman Karriärdilemman kan uppstå av många olika orsaker. Oavsett anledning kan vi känna att vi inte är tillfredställda eller känner oss otillräckliga i den

Läs mer

Tips och verktyg för studietiden om studieteknik och stresshantering. Carina Bäckström & Karolina Källoff Studentcentrum

Tips och verktyg för studietiden om studieteknik och stresshantering. Carina Bäckström & Karolina Källoff Studentcentrum Tips och verktyg för studietiden om studieteknik och stresshantering Carina Bäckström & Karolina Källoff Studentcentrum Agenda Att vara ny Lär känna dig själv Om stress Uppskjutaren/ Perfektionisten Studieplanering/

Läs mer

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv 1 www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv Av Ben-Arion Jag får många frågor

Läs mer

Plugga/slappa/leva/plugga/slappa/leva/plugga/slappa/leva. Carina Bäckström & Ola Olefeldt

Plugga/slappa/leva/plugga/slappa/leva/plugga/slappa/leva. Carina Bäckström & Ola Olefeldt Plugga/slappa/leva/plugga/slappa/leva/plugga/slappa/leva Carina Bäckström & Ola Olefeldt Agenda Att vara ny Lär känna dig själv Uppskjutare/ överpluggare Balans i livet Studieplanering/ studieteknik Lästeknik

Läs mer

Lärarhandledning Stressa Ner Tonårsboken

Lärarhandledning Stressa Ner Tonårsboken Lärarhandledning Stressa Ner Tonårsboken Kurs i stresshantering med inriktning på tonåringar. Kursen är anpassad till elever mellan 12 och 19 år. Ämnesövergripande biologi, svenska, idrott & hälsa mfl

Läs mer

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan Susanne Bogren och Nanna Klingen Det lustfyllda samarbetet I ett kreativt arbetslag får alla pedagoger som arbetar tillsammans i barngruppen samma

Läs mer

S U A S. Självskattningsformulär

S U A S. Självskattningsformulär S U A S Självskattningsformulär Översättning till svenska: Prof Lil Träskman Bendz Bearbetning: Med Dr Anders Niméus Inst för Klinisk Neurovetenskap, Avd Psykiatri Lunds Universitet De 20 frågorna börjar

Läs mer

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012 Stockholms Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Christer Langström Ingrid Hultén Tfn. 08 1207 63 79 christer.langstrom@edu.su.se 08-1207 63 66 ingrid.hulten@edu.su.se Studiehandledning

Läs mer

Skrivprocessen. Varför skriva för att lära? Min kunskapssyn

Skrivprocessen. Varför skriva för att lära? Min kunskapssyn Skrivprocessen Skrivprocessens viktigaste grundtanke att sätta eleven och hans/hennes förutsättningar i centrum. Skrivprocessen är inte bara ett sätt att skriva uppsatser utan framförallt skriva för att

Läs mer

Kapitel 2 Hinderbanan. Detta smakprov innehåller två av totalt elva avsnitt i kapitel 2.

Kapitel 2 Hinderbanan. Detta smakprov innehåller två av totalt elva avsnitt i kapitel 2. Kapitel 2 Hinderbanan Detta smakprov innehåller två av totalt elva avsnitt i kapitel 2. 27 Barn och ungdomar skriver ibland berättelser som saknar den spänning de egentligen önskar skapa. De kan också

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Brott, straff och normer 3

Brott, straff och normer 3 Brott, straff och normer 3 Vad kan samhället (staten, kommunen, vi tillsammans) göra för att förändra situationen för de grupper som oftare hamnar i kriminalitet? Vad anser du? I uppgiften ska eleven resonera

Läs mer

FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i

FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare.

Läs mer

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Många livsmedelsföretagare upplever att den offentliga kontrollen innebär en rad administrativa svårigheter. Landsbygdsdepartementet

Läs mer

Presentera kursledarna Ge deltagarna möjlighet att presentera sig (9 min)

Presentera kursledarna Ge deltagarna möjlighet att presentera sig (9 min) Presentera kursledarna Ge deltagarna möjlighet att presentera sig (9 min) 1 Gå igenom agenda Var tydlig med praktikaliteter (toaletter, lokal för fika etc.) (2 min) 2 Gå igenom kursens utgångspunkter med

Läs mer

2. Hur tycker du att stämningen i sjuan i stort har förändrats under året glädje, trygghet, gemenskap och kommunikation?

2. Hur tycker du att stämningen i sjuan i stort har förändrats under året glädje, trygghet, gemenskap och kommunikation? 1. Hur tycker du att det har varit att gå i sjuan som helhet? Gör ett omdöme som handlar om rolighetsgraden (hur kul det har varit) och ett omdöme som handlar om hur du upplever ditt lärande (hur mycket

Läs mer

GEOGRAFI. Läroämnets uppdrag

GEOGRAFI. Läroämnets uppdrag GEOGRAFI Läroämnets uppdrag Undervisningen i geografi har till uppgift att stöda uppbyggandet av elevens världsbild. Eleven vägleds att följa med aktuella händelser i sin närmiljö och i världen och får

Läs mer

Kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 Lärarenkät

Kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 Lärarenkät Kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 Lärarenkät Det nationella provet i svenska 1 och svenska som andraspråk 1, hädanefter KP 1, genomfördes för första gången år 2011. Eftersom mycket få elever

Läs mer

Roligaste Sommarjobbet 2014

Roligaste Sommarjobbet 2014 Roligaste Sommarjobbet Q Vilket program har du deltagit i? Svarade: Hoppade över: RS Nacka sv al RS Arboga/Köping/Kungsör RS Avesta RS Enköping RS Falun RS Heby RS Håbo RS Mora RS Nacka RS Sigtuna RS Skövde

Läs mer

för spejarscoutprogrammet

för spejarscoutprogrammet för spejarscoutprogrammet Innehåll 1. Inledning 3 2. Hur man tar ibruk spejarprogrammet på ett smidigt sätt 4 3. Samarbete med äventyrsscoutavdelningen 8 4. Spejarscoutavdelningens gemensamma träffar 9

Läs mer

1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på min tur att prata. 4. Säg det jag vill säga. 1.

1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på min tur att prata. 4. Säg det jag vill säga. 1. 1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på min tur att prata. 4. Säg det jag vill säga. 1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på

Läs mer

Konsten att leda workshops

Konsten att leda workshops Konsten att leda workshops Förbättra din kommunikation, prestation och ledarskap. www.lacinai.se 1 Några grundbultar: I ett seminarium är målet satt liksom innehållet I en workshop är målet satt, men innehållet

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

PLANEN PÅ SMÅBARNS- FOSTRAN (0-5 ÅR)

PLANEN PÅ SMÅBARNS- FOSTRAN (0-5 ÅR) PLANEN PÅ SMÅBARNS- FOSTRAN (0-5 ÅR) En gemensam plan gjord av Dragsfjärd, Kimito och Västanfjärd kommun. I arbetsgruppen har suttit tjänstemän från daghemmen, familjedagvården och rådgivningarna på ön.

Läs mer

Artiklarna. Grindenheten 2015-01-19. Ämne, årskurs och tidsperiod. Arbetsformer. Spanska, åk 6, vecka 2-8.

Artiklarna. Grindenheten 2015-01-19. Ämne, årskurs och tidsperiod. Arbetsformer. Spanska, åk 6, vecka 2-8. Grindenheten 2015-01-19 Ämne, årskurs och tidsperiod Spanska, åk 6, vecka 2-8. Artiklarna LOKAL PEDAGOGISK PLANERING (LPP) Susanna Bertilsson Arbetsformer VAD? Vi ska lära oss vad och vilka artiklarna

Läs mer

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET. Modernt Fältskytte

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET. Modernt Fältskytte SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET Modernt Fältskytte Fotograf Jari Hjerpe Studieplan Studieplan Inledning Modernt Fältskytte Välkomna till en gemensam stund kring bordet! Styrelsepaketet syftar främst till att

Läs mer

Mentorguide. Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers

Mentorguide. Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers Mentorguide Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 2 Så här används guiden... 4 3 Översikt över mentorprogrammet... 5 3.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 3.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Centralt innehåll Centralt innehåll för årskurserna 1-3 Kommunikation Texter

Centralt innehåll Centralt innehåll för årskurserna 1-3 Kommunikation Texter 1 Under rubriken Kunskapskrav kommer det så småningom finnas en inledande text. Den ska ge en övergripande beskrivning av hur kunskapsprogressionen ser ut genom årskurserna och mellan de olika betygsstegen.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Koncentrationsstärkande övningar. En väg till god lärandemiljö? CAMILLA SUNDSTRÖM GABRIELLA JÖNSSON PEDAGOGUTBILDNINGARNA

EXAMENSARBETE. Koncentrationsstärkande övningar. En väg till god lärandemiljö? CAMILLA SUNDSTRÖM GABRIELLA JÖNSSON PEDAGOGUTBILDNINGARNA 2003:004 PED EXAMENSARBETE Koncentrationsstärkande övningar En väg till god lärandemiljö? CAMILLA SUNDSTRÖM GABRIELLA JÖNSSON PEDAGOGUTBILDNINGARNA BARN- OCH UNGDOMSPEDAGOGISK UTBILDNING med inriktning

Läs mer

Individuellt fördjupningsarbete

Individuellt fördjupningsarbete Individuellt fördjupningsarbete Ett individuellt fördjupningsarbete kommer pågå under hela andra delen av kursen, v. 14-23. Fördjupningsarbetet kommer genomföras i form av en mindre studie som presenteras

Läs mer