Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI"

Transkript

1 Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI 1

2 2

3 AKTIE INFORMATION Aktie information Kortnamnn SOSI Marknads plats NGM Equity; Burgundy Aktiepris 1 SEK Utestående aktier (innehåller ej optioner) Marknadsvärde (M ) 240 m SEK Finska instutionella aktieägare ca 25 % 3

4 LEDNING Timo Lindborg CEO Jouko Jylänki CTO Professor vid Uleåborgs och Luleå. Styrelsemedlem i Endomines AB. Han har 25 års erfarenhet av gruvprojekt och nordiska bolag. Civilingenjör, teknologie doktor, fil.kand i geologi Antal aktier: Chief Executive Officer in Silver Resources Oy sedan Geolog från Uleåborgs universitet, Finland. Han har en långvarig och vid erfarenhet från prospektering och geoprojekt utveckling.. Antal aktier:

5 BILDER FRÅN GRUVOMRÅDET 5

6 TAIVALJÄRVI SILVERGRUVA: Centrala delar har beräknats enligt NI till drygt 2,2 miljoner ton indikerad och 2,4 miljoner ton antagen. I hela fyndigheten har det borrats meter som bekräftar en mineralisering på drygt 13 miljoner ton. Årlig uppskattade EBITDA ca 20 m SEK Investeringar på över 120 miljoner SEK i borrningar, undersökningar och förberedelse för gruvdrift. 2,6 kilometer lång gruvtunnel ner till 350 meters djup Grundläggande miljöstudier och bra infrastruktur. Produktion kan startas i slutet av 2013.

7 13 MILJONER TON (antagen)

8 OLIKA HALTER Ramp Silver grade Ventilation shaft Mine Decline km long - Inclination 1:7 - Cross section 20 m 2 - Volume ca m 3 Depth of decline ca. 330m Deep extension of the ore Malmin body syvyysjatke

9 INDIKERAD OCH ANTAGEN MINERALTILLGÅNG

10 HUVUDÄGARE Owner Shares Timo Lindborg och närstående Jouko Jylänki Kaarlo Taipala Teknoventure Finlands Industriinvestering Oy Svenska investerare Gamla Gexco ägare Andra Summa Warrants Summa

11 MÅL PÅ KORT SIKT Att fortsätta arbeta efter den uppsatta plan som ska möjliggöra en fortsatt utveckling av silverfyndigheten i Taivaljärvi Fortsätta att precisera malmbasen Lämna ansökan om miljötillstånd Bevaka ansökan om koncession för reguljär gruvdrift i Taivaljärvi Genomföra den planerade Feasibility-studien PÅ LÅNG SIKT Att utveckla Sotkamo Silver till ett producerande gruvföretag med god avkastning för Bolagets ägare Fortsätta att utveckla Sotkamo Silvers övriga projekt

12 HÄNDELSER UNDER ÅRET Bolaget fullföljde förvärvet av Silver Resources Oy i april Bolaget utsåg Timo Lindborg till ny VD. Vid en extra bolagsstämma ändrades bolagets firma till Sotkamo Silver AB (publ.). Bolaget investerade ytterligare i Taivaljärvi Silvergruvas infrastruktur med länspumpning och kärnborrningsprogram. Tillgångarna i Norge såldes och fokus riktades mot Taivaljärvi. Höga halter silver, guld och zink påträffades på betydande bredder i gruvan i Taivaljärvi. Sotkamo Silver Oy tilldelades KSEK (140 K ) i bidrag av den finska staten för investering i Taivaljärvi. Sotkamo Silver AB genomförde en riktad emission om KSEK.

13 TAIVALJÄRVI Snedbanan har torrlagts och infrastruktur för fortsatt dränering, samt utvecklingsarbeten har utförts. Grundläggande miljöstudier har genomförts och infrastrukturen är väl utvecklad med bra tillgång till vägar, el och vatten. Ett kompletterande underjordiskt borrprogram har påbörjats i mitten av februari vid Taivaljärvi Silvergruva. Betydligt utökade mineraltillgångar vid Taivaljärvi Silvergruva - Mängden av de indikerade mineraltillgångarna har ökat med 68 % och de antagna med 555 % räknat i tonnage. Alternativt är ökningen 40 % respektive 500 % räknat i mängden silverekvivalenter. Förutsatt en förväntad positiv Feasibility Study och ett positivt utfall av ansökan för gruvdrift kan produktion starta inom 3 år.

14 de $''(M&*N51$(/,1&*$#',##%+1%$*(,(&1#,%)&'(!"#$%&#"'()*&))+,#+-.()./)0$-1%$2&-(-$ &$3(4"))$5$12(#0$4"-.'&2"'$6"#$&6(+$ 47-*$.7#6($189$*7*(-*$41''(6"$6")"#$(2$ :/#6&+9"*"#;$<#6"'$,'"*$9('$%7#+6"#$ TABELL 1 (2$6"$&#6&."'(6"$%&#"'()*&))+,#+('#($ Ag Volym Ton AgEq g/t '7.#(*$&$%7#+6"#$-&)2"'".2&2()"#*"';$!"#$FEE6(*"'(6"$.()./)"#$-*'78."'$ -&+$AAD$%"*"'$#"'$F#6"'$%('./*(#;$ G/#6&+9"*"#$7'$=EE"#$%1*$6HFE"*$189$ 6"#$+"1)1+&-.($:1'%(*&1#"#$:1'*-7**"'$ %1*$6HFE"*$#"6(#:='$I$AAD$%"*"'; MINERATILLGÅNGAR Ag Au Pb Zn Top cut g/t Au g/t 1+%*$($5',&*(,(!"#$%&'()$*(P*$/0'N##'( $J$6"$&$3(4"))$5$'"612&-(6"$%&#"'()*&))K /,1&*$#',##%+1%05$#5G#&*1$(,(Q$M&##(C: +,#+('#($&#+,'$6"#$&$6(+$.7#6($+"1K )1+&-.($E1*"#*&()"#$:='$:/#6&+9"*"#0$ 2('-$1%:(**#&#+$47-*$.(#$4"-.'&2(-$ %"6$"#$(##(#$%&#"'()*&))+,#+-.()./)$&$ 3(4"))$L;$!"#$.()./)"#$4"-.'&2"'$&$-&#$ *F'$:/#6&+9"*"#-$-*1')".0$2&)."#$9('$ Cu Pb Zn g/t g/t g/t Klassificering "#$1%:(**#&#+$(2$8($5M$%&)H1#"'$*1#;$!"##($.()./)$4(-"'('$-&+$E,$+)"-('"$ 41''#&#+$189$)7#+'"$(2-*,#6$%"))(#$ 41''9,)"#0$2('%"6$6"#$-*(*&-*&-.($ #1++'(##9"*"#$189$E,)&*)&+9"*"#$7'$ )7+'";$N"$:=)H(#6"$*(4")); ,3 0, Indikerad ,2 0, Antagen Cut-off: 50 g/ton AgEq (silverekvivalent). Densitet 2,8; NI Dr. Parkinnen 2011 Kalkylen nedan beskriver fyndighetens storlek, ca 13 miljoner ton. Denna kalkyl baserar sig på glesare borrning och längre avstånd mellan borrhålen, TABELL 2 Taivaljärvi fyndighet, mineraltillgång (NI ), cut off halt 30 g/t Ag, spec. vikt 2.8, Dr. Parkkinen, Qualified Person EFG Klassificering Tonnage Silverhalt g/t Ingen övre cut off Zinkhalt g/t Blyhalt g/t Antagen 13 Mt

15 AKTIEPRIS UTVECKLING Övertagandet Tecknigspris med stöd av optioner 0,43 SEK 15

16 SILVERPRIS UTVECKLING 16

17 SILVER PRODUKTION 17

18 SILVER PRODUKTION 709 M OZ (890 MOz) 18

19 3D Laser Scanning - Ore 19

Investor presentation. Gexco June 2007. 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget

Investor presentation. Gexco June 2007. 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget Investor presentation Gexco June 2007 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget 1 Agenda 1 Vad är New Gexco 2 New Gexco Det bästa av två världar: Välutvecklad projekt i Finland Låg teknisk

Läs mer

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy prospekt 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Definitioner 9

Läs mer

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Pressmeddelande Stockholm, 9 maj 2012 (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Nyckeltal Resultat efter finansiella poster: MSEK -1,9 (-1,9) Resultat per aktie: SEK -1,44 (-0,03) Aktiverade prospekteringskostnader:

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari - juni 2011

Delårsrapport för perioden januari - juni 2011 Delårsrapport för perioden januari - juni 2011 Informationen är sådan som Arctic Gold AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké 2010 1 Viktiga händelser under fjärde kvartalet Prospektera och förädla mineraltillgångar RC-borrprogrammet har ytterligare försenats på grund av logistiska och tekniska problem. Bolaget

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKE JANUARI DECEMBER 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKE JANUARI DECEMBER 2011 ENDOMINES AB (Publ) BOKSLUTSKOMMUNIKE JANUARI DECEMBER 2011 En lyckosam förvandling från ett prospekteringsbolag till ett gruvbolag Fjärde kvartalet 2011 Intäkterna uppgick till 35 637 KSEK (-) Rörelseresultatet

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2012

Kvartalsrapport januari - mars 2012 Publicerad 2012-05-10 Kvartalsrapport januari - mars 2012 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 75 (588) KSEK. Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -4 623 (-1 534) KSEK.

Läs mer

Från prospekteringsbolag till gruvbolag - Endomines och Pampalo guldgruva

Från prospekteringsbolag till gruvbolag - Endomines och Pampalo guldgruva Från prospekteringsbolag till gruvbolag - Endomines och Pampalo guldgruva AGM April 23 rd 2013 Markus Ekberg, VD Produktion av guldkoncentrat vid anrikningsverket i Pampalo Disclaimer Statements in this

Läs mer

Kopparberg Mineral det bortglömda råvarubolaget

Kopparberg Mineral det bortglömda råvarubolaget 2011-01-05 Kopparberg Mineral det bortglömda råvarubolaget Sammanfattning Kopparberg Mineral grundades 2006 som ett prospekteringsbolag i Sverige med fokus på basmetallerna zink, koppar och bly samt ädelmetallerna

Läs mer

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Botnia Exploration Holding AB (publ) Årsredovisning 2014 Bot l tt p osp kter n sbolag vars verksamhet syftar til l att bygga långsikti gt akti eägarvärde Botnias verksamhet syftar till att bygga långsiktigt aktieägarvärde genom att fyndighetsutveckla

Läs mer

ÅRSREDOVISNING CROWN ENERGY AB (PUBL)

ÅRSREDOVISNING CROWN ENERGY AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2014 CROWN ENERGY AB (PUBL) Innehåll ÅRET I KORTHET. 3 VD HAR ORDET. 4 ORDFÖRANDE HAR ORDET. 5 VERKSAMHETSBESKRIVNING. 6 STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR. 13 AKTIEN, ÄGARE

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015

NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015 NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015 Andra kvartalet 2015 Intäkter uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till 0,0 Mkr (10,0 Mkr). Rörelseresultatet uppgick som en

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 september 2014 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Positiva tongångar Bolaget har kommit med en första operationell uppdatering från borrprogrammet på Krasnylicensen som påbörjades

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ) September/oktober 2012 Råvarumarknaderna drivs på sikt av tillväxtländernas fortsatta expansion med Kina som främsta drivkraft, där infrastrukturinvesteringar

Läs mer

Ulf Adelsohn. Råvaror hetare än aktier. brinner för järnvägen och gruvnäringen FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN

Ulf Adelsohn. Råvaror hetare än aktier. brinner för järnvägen och gruvnäringen FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons NATURAL RESOURCES FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN FEBRUARI 2013 Råvaror hetare än aktier Nordisk överblick tillväxtpotentialen i

Läs mer

Erbjudandet i sammandrag. Allmän information

Erbjudandet i sammandrag. Allmän information Prospekt mars - april 2007 1 Allmän information Finansinspektionens godkännande: Detta prospekt har registrerats och godkänts av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

Prospekt. Inbjudan till teckning av aktier i Kopylovskoye AB (publ) september 2009

Prospekt. Inbjudan till teckning av aktier i Kopylovskoye AB (publ) september 2009 Prospekt Inbjudan till teckning av aktier i Kopylovskoye AB (publ) september 2009 Erbjudandet i sammandrag Emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare Villkor: Innehav av en (1) befintlig aktie

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 9.080 (9.468) Periodens resultat uppgick till KSEK -8.250 (-5.531)

Läs mer

Texas Onshore AB satsar i Ryssland och Mellanöstern

Texas Onshore AB satsar i Ryssland och Mellanöstern Årsredovisning 011 INNEHÅLL INLEDNING Texas Onshore AB satsar i Ryssland och Mellanöstern Bolaget är i ett mycket aktivt och spännande skede, och vi har ett mycket spännande år framför oss. Försäljningen

Läs mer

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Railcare Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Omsättningstillväxten om 68 % år 2014 kommer inte att upprepas inom överskådlig tid.

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Texas Onshore AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Texas Onshore AB (publ) PROSPEKT Inbjudan till förvärv av aktier i Texas Onshore AB (publ) 2 Innehållsförteckning 4 Sammanfattning 9 Riskfaktorer 12 Inbjudan till teckning av aktier 14 Erbjudande 16 Organisationen 27 Bolagets

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Benchmark Oil & Gas AB (publ)

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Benchmark Oil & Gas AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRETAGSPRESENTATION Benchmark i korthet... 3 Året som gått... 3 VD har ordet... 4 Affärsidé, vision, mål och strategi... 5 Teknik...

Läs mer

US Energy Group AB (tidigare Swede Resources) delårsrapport 2, 2014-04-01-2014-06-30

US Energy Group AB (tidigare Swede Resources) delårsrapport 2, 2014-04-01-2014-06-30 US Energy Group AB (tidigare Swede Resources) delårsrapport 2, 2014-04-01-2014-06-30 Periodens resultat Periodens omsättning KSEK 327 (582 ) Periodens bruttoresultat KSEK - 1 121 (- 660 ) Periodens rörelseresultat

Läs mer

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E Independent Analysis Latvian Forest Buy Target price: 1,5 SEK Skog är en attraktiv investering. En stabil tillgång som bra komplement till portföljen då korrelationen med aktier är låg. Skog erbjuder en

Läs mer

Delårsrapport september 2008 februari 2009

Delårsrapport september 2008 februari 2009 Delårsrapport september 2008 februari 2009 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 041 tkr (29 tkr) Periodens resultat före skatt uppgick till -1 503 tkr (-1 503 tkr) Kassaflödet under perioden var

Läs mer