Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI"

Transkript

1 Burgundy market place NGM Equity, Ticker: SOSI 1

2 2

3 AKTIE INFORMATION Aktie information Kortnamnn SOSI Marknads plats NGM Equity; Burgundy Aktiepris 1 SEK Utestående aktier (innehåller ej optioner) Marknadsvärde (M ) 240 m SEK Finska instutionella aktieägare ca 25 % 3

4 LEDNING Timo Lindborg CEO Jouko Jylänki CTO Professor vid Uleåborgs och Luleå. Styrelsemedlem i Endomines AB. Han har 25 års erfarenhet av gruvprojekt och nordiska bolag. Civilingenjör, teknologie doktor, fil.kand i geologi Antal aktier: Chief Executive Officer in Silver Resources Oy sedan Geolog från Uleåborgs universitet, Finland. Han har en långvarig och vid erfarenhet från prospektering och geoprojekt utveckling.. Antal aktier:

5 BILDER FRÅN GRUVOMRÅDET 5

6 TAIVALJÄRVI SILVERGRUVA: Centrala delar har beräknats enligt NI till drygt 2,2 miljoner ton indikerad och 2,4 miljoner ton antagen. I hela fyndigheten har det borrats meter som bekräftar en mineralisering på drygt 13 miljoner ton. Årlig uppskattade EBITDA ca 20 m SEK Investeringar på över 120 miljoner SEK i borrningar, undersökningar och förberedelse för gruvdrift. 2,6 kilometer lång gruvtunnel ner till 350 meters djup Grundläggande miljöstudier och bra infrastruktur. Produktion kan startas i slutet av 2013.

7 13 MILJONER TON (antagen)

8 OLIKA HALTER Ramp Silver grade Ventilation shaft Mine Decline km long - Inclination 1:7 - Cross section 20 m 2 - Volume ca m 3 Depth of decline ca. 330m Deep extension of the ore Malmin body syvyysjatke

9 INDIKERAD OCH ANTAGEN MINERALTILLGÅNG

10 HUVUDÄGARE Owner Shares Timo Lindborg och närstående Jouko Jylänki Kaarlo Taipala Teknoventure Finlands Industriinvestering Oy Svenska investerare Gamla Gexco ägare Andra Summa Warrants Summa

11 MÅL PÅ KORT SIKT Att fortsätta arbeta efter den uppsatta plan som ska möjliggöra en fortsatt utveckling av silverfyndigheten i Taivaljärvi Fortsätta att precisera malmbasen Lämna ansökan om miljötillstånd Bevaka ansökan om koncession för reguljär gruvdrift i Taivaljärvi Genomföra den planerade Feasibility-studien PÅ LÅNG SIKT Att utveckla Sotkamo Silver till ett producerande gruvföretag med god avkastning för Bolagets ägare Fortsätta att utveckla Sotkamo Silvers övriga projekt

12 HÄNDELSER UNDER ÅRET Bolaget fullföljde förvärvet av Silver Resources Oy i april Bolaget utsåg Timo Lindborg till ny VD. Vid en extra bolagsstämma ändrades bolagets firma till Sotkamo Silver AB (publ.). Bolaget investerade ytterligare i Taivaljärvi Silvergruvas infrastruktur med länspumpning och kärnborrningsprogram. Tillgångarna i Norge såldes och fokus riktades mot Taivaljärvi. Höga halter silver, guld och zink påträffades på betydande bredder i gruvan i Taivaljärvi. Sotkamo Silver Oy tilldelades KSEK (140 K ) i bidrag av den finska staten för investering i Taivaljärvi. Sotkamo Silver AB genomförde en riktad emission om KSEK.

13 TAIVALJÄRVI Snedbanan har torrlagts och infrastruktur för fortsatt dränering, samt utvecklingsarbeten har utförts. Grundläggande miljöstudier har genomförts och infrastrukturen är väl utvecklad med bra tillgång till vägar, el och vatten. Ett kompletterande underjordiskt borrprogram har påbörjats i mitten av februari vid Taivaljärvi Silvergruva. Betydligt utökade mineraltillgångar vid Taivaljärvi Silvergruva - Mängden av de indikerade mineraltillgångarna har ökat med 68 % och de antagna med 555 % räknat i tonnage. Alternativt är ökningen 40 % respektive 500 % räknat i mängden silverekvivalenter. Förutsatt en förväntad positiv Feasibility Study och ett positivt utfall av ansökan för gruvdrift kan produktion starta inom 3 år.

14 de $''(M&*N51$(/,1&*$#',##%+1%$*(,(&1#,%)&'(!"#$%&#"'()*&))+,#+-.()./)0$-1%$2&-(-$ &$3(4"))$5$12(#0$4"-.'&2"'$6"#$&6(+$ 47-*$.7#6($189$*7*(-*$41''(6"$6")"#$(2$ :/#6&+9"*"#;$<#6"'$,'"*$9('$%7#+6"#$ TABELL 1 (2$6"$&#6&."'(6"$%&#"'()*&))+,#+('#($ Ag Volym Ton AgEq g/t '7.#(*$&$%7#+6"#$-&)2"'".2&2()"#*"';$!"#$FEE6(*"'(6"$.()./)"#$-*'78."'$ -&+$AAD$%"*"'$#"'$F#6"'$%('./*(#;$ G/#6&+9"*"#$7'$=EE"#$%1*$6HFE"*$189$ 6"#$+"1)1+&-.($:1'%(*&1#"#$:1'*-7**"'$ %1*$6HFE"*$#"6(#:='$I$AAD$%"*"'; MINERATILLGÅNGAR Ag Au Pb Zn Top cut g/t Au g/t 1+%*$($5',&*(,(!"#$%&'()$*(P*$/0'N##'( $J$6"$&$3(4"))$5$'"612&-(6"$%&#"'()*&))K /,1&*$#',##%+1%05$#5G#&*1$(,(Q$M&##(C: +,#+('#($&#+,'$6"#$&$6(+$.7#6($+"1K )1+&-.($E1*"#*&()"#$:='$:/#6&+9"*"#0$ 2('-$1%:(**#&#+$47-*$.(#$4"-.'&2(-$ %"6$"#$(##(#$%&#"'()*&))+,#+-.()./)$&$ 3(4"))$L;$!"#$.()./)"#$4"-.'&2"'$&$-&#$ *F'$:/#6&+9"*"#-$-*1')".0$2&)."#$9('$ Cu Pb Zn g/t g/t g/t Klassificering "#$1%:(**#&#+$(2$8($5M$%&)H1#"'$*1#;$!"##($.()./)$4(-"'('$-&+$E,$+)"-('"$ 41''#&#+$189$)7#+'"$(2-*,#6$%"))(#$ 41''9,)"#0$2('%"6$6"#$-*(*&-*&-.($ #1++'(##9"*"#$189$E,)&*)&+9"*"#$7'$ )7+'";$N"$:=)H(#6"$*(4")); ,3 0, Indikerad ,2 0, Antagen Cut-off: 50 g/ton AgEq (silverekvivalent). Densitet 2,8; NI Dr. Parkinnen 2011 Kalkylen nedan beskriver fyndighetens storlek, ca 13 miljoner ton. Denna kalkyl baserar sig på glesare borrning och längre avstånd mellan borrhålen, TABELL 2 Taivaljärvi fyndighet, mineraltillgång (NI ), cut off halt 30 g/t Ag, spec. vikt 2.8, Dr. Parkkinen, Qualified Person EFG Klassificering Tonnage Silverhalt g/t Ingen övre cut off Zinkhalt g/t Blyhalt g/t Antagen 13 Mt

15 AKTIEPRIS UTVECKLING Övertagandet Tecknigspris med stöd av optioner 0,43 SEK 15

16 SILVERPRIS UTVECKLING 16

17 SILVER PRODUKTION 17

18 SILVER PRODUKTION 709 M OZ (890 MOz) 18

19 3D Laser Scanning - Ore 19

Investor presentation. Gexco June 2007. 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget

Investor presentation. Gexco June 2007. 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget Investor presentation Gexco June 2007 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget 1 Agenda 1 Vad är New Gexco 2 New Gexco Det bästa av två världar: Välutvecklad projekt i Finland Låg teknisk

Läs mer

Investor presentation. Gexco June 2007. 29 juni 2010

Investor presentation. Gexco June 2007. 29 juni 2010 Investor presentation Gexco June 2007 29 juni 2010 1 Investor presentation Gexco June 2007 2 ÄGARE Antal aktier Teckningsrätter Andel Timo Lindborg perheineen 31 710 607 0 13,2 % Jouko Jylänki 31 500 000

Läs mer

FRA LOVENDE FOREKOMST TIL REALISERBAR DRIFT

FRA LOVENDE FOREKOMST TIL REALISERBAR DRIFT FRA LOVENDE FOREKOMST TIL REALISERBAR DRIFT SOTKAMO SILVER EN MÖJLIGHET ATT DELTA I UTVECKLINGEN AV DEN NORDISKA GRUVINDUSTRIN 1 24.4.2015 2 BOLAGETS MÅL MÅL PA KORT SIKT - Fortsätta och genomföra finansieringsförhandlingar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010 FÖR GEXCO (NGM:GXCO)

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010 FÖR GEXCO (NGM:GXCO) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010 FÖR GEXCO (NGM:GXCO) För perioden januari - mars 2010 var koncernens nettoomsättning 31 ksek, periodens resultat 3 090 ksek och resultatet per aktie 0,17 SEK. Likvida

Läs mer

SOTKAMO SILVER EN MÖJLIGHET ATT DELTA I UTVECKLINGEN AV DEN NORDISKA GRUVINDUSTRIN. NGM EQUITY, STOCKHOLM CODE: SOSI

SOTKAMO SILVER EN MÖJLIGHET ATT DELTA I UTVECKLINGEN AV DEN NORDISKA GRUVINDUSTRIN.  NGM EQUITY, STOCKHOLM CODE: SOSI SOTKAMO SILVER EN MÖJLIGHET ATT DELTA I UTVECKLINGEN AV DEN NORDISKA GRUVINDUSTRIN NGM EQUITY, STOCKHOLM CODE: SOSI NASDAG OMX HELSINKI CODE: SOSI1 www.silver.fi DISCLAIMER Denna presentation kan innehålla

Läs mer

SOTKAMO SILVER EN MÖJLIGHET ATT DELTA I UTVECKLINGEN AV DEN NORDISKA GRUVINDUSTRIN INVESTERA I FRAMTIDENS SILVER- OCH GULDPRODUKTION

SOTKAMO SILVER EN MÖJLIGHET ATT DELTA I UTVECKLINGEN AV DEN NORDISKA GRUVINDUSTRIN INVESTERA I FRAMTIDENS SILVER- OCH GULDPRODUKTION SOTKAMO SILVER EN MÖJLIGHET ATT DELTA I UTVECKLINGEN AV DEN NORDISKA GRUVINDUSTRIN INVESTERA I FRAMTIDENS SILVER- OCH GULDPRODUKTION 1 23.3.15 2 BOLAGETS MÅL MÅL PÅ KORT SIKT - Fortsätta och genomföra

Läs mer

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande den 31 juli 2017 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm 8.45

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande den 31 juli 2017 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm 8.45 SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande den 31 juli 2017 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm 8.45 SOTKAMO SILVER AB: HÖGA SILVER- OCH GULDHALTER VID KOMPLETTERINGSBORRNINGAR I SILVERGRUVAN Kampanjen för kompletteringsborrningar

Läs mer

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande 2016-02-12 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl. 9.00

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande 2016-02-12 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl. 9.00 SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande 2016-02-12 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl. 9.00 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015, SAMMANDRAG FJÄRDE KVARTALET (3 månader; oktober december) Kvartalets resultat uppgick

Läs mer

Jämförelsesiffror avser motsvarande period föregående år för resultat- och kassaflödesposter och 31 december 2013 för balansräkningsposter.

Jämförelsesiffror avser motsvarande period föregående år för resultat- och kassaflödesposter och 31 december 2013 för balansräkningsposter. SOTKAMO SILVER AB (NGM:SOSI; NASDAQ: SOSI1) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2014 DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 månader; juli september) Kvartalets resultat uppgick till -2 474 ksek (-2 055) och resultat

Läs mer

Riddarhyttan Resources AB

Riddarhyttan Resources AB Riddarhyttan Resources AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR HELÅRET 2002 Göteborg den 20 februari 2003 Brytnings- och miljötillstånd för Suurikuusikko erhölls Private placement till nordamerikanska och asiatiska placerare

Läs mer

Jämförelsesiffror avser motsvarande period föregående år för resultat- och kassaflödesposter och 31 december 2013 för balansräkningsposter.

Jämförelsesiffror avser motsvarande period föregående år för resultat- och kassaflödesposter och 31 december 2013 för balansräkningsposter. SOTKAMO SILVER AB (NGM:SOSI; NASDAQ: SOSI1) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2014 Periodens resultat uppgick till -2 217 ksek (-2 385) och resultat per aktie uppgick till -0,16 SEK (-0,17). Övriga intäkter

Läs mer

ABB ger en projektfinansiering på fem miljoner euro och statliga finska innovationsfinansieringsorganisationen. lånelöfte om 9,4 miljoner euro.

ABB ger en projektfinansiering på fem miljoner euro och statliga finska innovationsfinansieringsorganisationen. lånelöfte om 9,4 miljoner euro. D en främsta tillgången för Sotkamo Silver är en silverfyndighet i östra Finland. Det låga silverpriset har hållit tillbaka bolaget från att driftsätta gruvan. Under tiden har bolaget investerat till projekt-utveckling

Läs mer

Uppgraderad mineraltillgång i Bunsås - Wiking Mineral planerar fortsatt prospektering för att öka mineraltillgången och möjliggöra brytning.

Uppgraderad mineraltillgång i Bunsås - Wiking Mineral planerar fortsatt prospektering för att öka mineraltillgången och möjliggöra brytning. Pressmeddelande Stockholm, 24 mars 2009 Uppgraderad mineraltillgång i Bunsås - Wiking Mineral planerar fortsatt prospektering för att öka mineraltillgången och möjliggöra brytning., vars aktie är upptagen

Läs mer

SOTKAMO SILVER DELTA I FÖRETRÄDESEMISSIONEN JUNI EN MÖJLIGHET ATT DELTA I UTVECKLINGEN AV DEN NORDISKA GRUVINDUSTRIN

SOTKAMO SILVER DELTA I FÖRETRÄDESEMISSIONEN JUNI EN MÖJLIGHET ATT DELTA I UTVECKLINGEN AV DEN NORDISKA GRUVINDUSTRIN SOTKAMO SILVER DELTA I FÖRETRÄDESEMISSIONEN 15-29 JUNI EN MÖJLIGHET ATT DELTA I UTVECKLINGEN AV DEN NORDISKA GRUVINDUSTRIN NGM EQUITY, STOCKHOLM CODE: SOSI NASDAG OMX HELSINKI CODE: SOSI1 www.silver.fi

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 SOTKAMO SILVER AB (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 DEN AKTUELLA DELÅRSPERIODEN (6 månader; januari juni) Periodens resultat uppgick till -6 205 ksek (-2 573) och resultat per

Läs mer

Uppdragsanalys 2014-04-07 ANALYSGUIDEN. Sotkamo Silver

Uppdragsanalys 2014-04-07 ANALYSGUIDEN. Sotkamo Silver Uppdragsanalys 2014-04-07 Sotkamo Silver ÖKA KÖP Sotkamo Silver, 2014-04-07 Riktkurs 11 kronor Analytiker: Jimmy Hallberg God potential i Sotkamo Silver Sotkamo Silver är ett litet gruvbolag som tänker

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm, 24 augusti 2011

Pressmeddelande Stockholm, 24 augusti 2011 Pressmeddelande Stockholm, 24 augusti 2011 Delårsrapport januari juni 2011 Nyckeltal Resultat efter finansiella poster: MSEK -3,8 (-4,2) Resultat per aktie: SEK -0,06 (-0,06) Aktiverade prospekteringskostnader:

Läs mer

Uppdragsanalys 2014-09-09 ANALYSGUIDEN. Sotkamo Silver

Uppdragsanalys 2014-09-09 ANALYSGUIDEN. Sotkamo Silver Uppdragsanalys 2014-09-09 Sotkamo Silver öka KÖP analysguiden Sotkamo Silver 2014-09-09 Riktkurs 9 kronor Analytiker: Oscar Nyh Fortfarande god potential Finansiering krävs innan bolaget kan utvinna mineraler

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Sammanfattning av prospekt

Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Sammanfattning av prospekt Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Februari/Mars 2013 Sammanfattning av prospekt WIKING MINERAL AB PROSPEKT 2013 1 Välpositionerat prospekteringsoch gruvutvecklingsföretag

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner i Sotkamo Silver AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner i Sotkamo Silver AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner i Sotkamo Silver AB (publ) Lead manager: Stockholm Corporate Finance. co-manager: E. Öhman J:or Fondkommission Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll. För räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning. Innehåll. För räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING 2014 Sotkamo Silver AB (publ) Org nr 556224-1892 Årsredovisning För räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Innehåll VD-ord 2 Aktien 3 Affärsidé, mål & vision 4 Verksamhet 5 Marknad 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2013 SOTKAMO SILVER AB NGM:SOSI; NASDAQ: SOSI1 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2013 DEN AKTUELLA DELÅRSPERIODEN (6 mån, januari - juni) Periodens resultat uppgick till -3 621 ksek (-3 137) och resultat per aktie

Läs mer

SOTKAMO SILVER AB (NGM:SOSI; NASDAQ: SOSI1) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2013

SOTKAMO SILVER AB (NGM:SOSI; NASDAQ: SOSI1) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2013 SOTKAMO SILVER AB (NGM:SOSI; NASDAQ: SOSI1) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2013 Periodens resultat uppgick till -2 385 ksek (-2 158) och resultat per aktie uppgick till -0,17 SEK (-0,21). Övriga intäkter

Läs mer

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 Pressmeddelande Stockholm, 7 maj 2008 Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 Prospekteringsframgång i Långträsk Pågående borrprogram i Långträsk, Gladhammar, Bastutjärnen och Petikträsk

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2015

Delårsrapport. Januari September 2015 Delårsrapport Januari September 2015 Stockholm, 25 november 2015 Innehåll Nyckeltal 01 Väsentliga händelser under juli - september 2015 01 Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 01 Bolagets

Läs mer

Periodens resultat uppgick till KSEK (-2 655) och resultat per aktie till -0,01 SEK (0,01).

Periodens resultat uppgick till KSEK (-2 655) och resultat per aktie till -0,01 SEK (0,01). SOTKAMO SILVER AB (NGM: SOSI) (NASDAQ: SOSI1) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012 DEN AKTUELLA DELÅRSPERIODEN (6 mån, januari - juni) Periodens resultat uppgick till -3 137 KSEK (-2 655) och resultat per

Läs mer

GULDMINERALISERINGAR I OIJÄRVI GRÖNSTENSBÄLTE

GULDMINERALISERINGAR I OIJÄRVI GRÖNSTENSBÄLTE 1 Bilaga till Riddarhyttans pressmeddelande (26:e juli, 2001) GULDMINERALISERINGAR I OIJÄRVI GRÖNSTENSBÄLTE Geografiskt läge Guldförekomsterna ligger intill Oijärvi samhälle i norra Finland cirka 65 km

Läs mer

WÄSA STONE & MINING AB

WÄSA STONE & MINING AB WÄSA STONE & MINING AB 1 Affärsidé Wäsa Stone & Minings AB (WSM) affärsidé är att genom framgångsrik och kostnadseffektiv mineralprospektering påvisa brytvärda fyndigheter, som kan utvinnas och förädlas

Läs mer

PRESENTATION Datum: 15-11-09

PRESENTATION Datum: 15-11-09 PRESENTATION Datum: 15-11-09 1 Agenda Bolaget i korthet Marknad Copperstone-projektet Sammanfattning 2 Copperstone Resources i korthet Ett gruvutvecklingsbolag - fokus på projekt i Skelleftefältet med

Läs mer

VD RAPPORT OM ENDOMINES DAGLIGA VERKSAMHETEN 0701130-080215

VD RAPPORT OM ENDOMINES DAGLIGA VERKSAMHETEN 0701130-080215 1 Timo Lindborg Stockholm 10.3.2008 VD RAPPORT OM ENDOMINES DAGLIGA VERKSAMHETEN 0701130-080215 1. Allmänt - Ett nytt Miljötillstånd, som gäller från den 21a februari 2008, har beviljats för Pampaloförekomsten.

Läs mer

1(14) DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari - 30 juni 2007

1(14) DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari - 30 juni 2007 1( 1(14) DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari - 30 juni 2007 ENDOMINES AB (PUBL.) - 556694-2974 Endomines affärsidé är att utveckla lönsamma guld- och ilmenitfyndigheter, i första hand i Finland och att

Läs mer

SOTKAMO SILVER AB (NGM:SOSI; NASDAQ: SOSI1) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER DEN AKTUELLA DELÅRSPERIODEN (6 månader; januari juni)

SOTKAMO SILVER AB (NGM:SOSI; NASDAQ: SOSI1) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER DEN AKTUELLA DELÅRSPERIODEN (6 månader; januari juni) SOTKAMO SILVER AB (NGM:SOSI; NASDAQ: SOSI1) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2014 DEN AKTUELLA DELÅRSPERIODEN (6 månader; januari juni) Periodens resultat uppgick till -2 573 ksek (-3 621) och resultat

Läs mer

RENSTRÖM K nr 2 ANSÖKAN OM BEARBETNINGSKONCESSION TILL BERGSTATEN. April 2014

RENSTRÖM K nr 2 ANSÖKAN OM BEARBETNINGSKONCESSION TILL BERGSTATEN. April 2014 RENSTRÖM K nr 2 ANSÖKAN OM BEARBETNINGSKONCESSION TILL BERGSTATEN April 2014 Stab Gruvor Miljö 2014-04-03 Yttre miljö Mats Lindblom Bergsstaten Varvsgatan 41 972 32 Luleå ANSÖKAN OM BEARBETNINGSKONCESSION

Läs mer

Delårsrapport. Jan Mar

Delårsrapport. Jan Mar Delårsrapport Jan Mar Stockholm, 25 maj 2015 Innehåll 01 Nyckeltal 01 Väsentliga händelser under januari mars 2015 01 Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 02 Bolagets verksamhet och framtidsutsikter

Läs mer

Värdering av Fäbodtjärn

Värdering av Fäbodtjärn Värdering av Fäbodtjärn 2016-09-30 Thomas Lindholm Bergsingenjör LTU 1976-1982 Thomas.Lindholm@geovista.se Tel. 070-2056330 OBSERVERA! Vi använder avsiktligt verbet uppskatta, istället för verbet beräkna,

Läs mer

IGE Lägesrapport maj 2006 pågående projekt

IGE Lägesrapport maj 2006 pågående projekt IGE Lägesrapport maj 2006 pågående projekt Pågående verksamhet Område av intresse Industrimineral Energimineral Diamant Ädelmetall Basmetall Specialmetall Projekt fas 3 - Skandinavien Stekenjokk Resource:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari - 31 mars 2008 ENDOMINES AB (PUBL.), 556694-2974 11(

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari - 31 mars 2008 ENDOMINES AB (PUBL.), 556694-2974 11( 1 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari - 31 mars 2008 ENDOMINES AB (PUBL.), 556694-2974 Endomines affärsidé är att förädla och utveckla i första hand guld- och ilmenitmineraliseringar i Finland till ekonomiskt

Läs mer

PRESENTATION Datum: 15-11-12

PRESENTATION Datum: 15-11-12 PRESENTATION Datum: 15-11-12 Agenda Bolaget i korthet Marknad Copperstone-projektet Sammanfattning 2 Copperstone Resources i korthet Ett gruvutvecklingsbolag - fokus på projekt i Skelleftefältet med omnejd

Läs mer

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Botnia Exploration Holding AB (publ) Botnia Exploration Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2015 Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag vars verksamhet syftar til l att bygga långsikti gt akti eägarvärde genom att fyndighetsut veckla

Läs mer

Delårsrapport för 9-månadersperioden 01.01.99 30.9.99

Delårsrapport för 9-månadersperioden 01.01.99 30.9.99 15 november 1999 Pressmeddelande #99-09 Delårsrapport för 9-månadersperioden 01.01.99 30.9.99 Under perioden har arbetet med att ändra IGE:s inriktning från att vara ett rent prospekteringsbolag till ett

Läs mer

Ny preliminär ekonomisk uppskattning för Laivaprojektet baserat på uppdaterad mineraltillgång

Ny preliminär ekonomisk uppskattning för Laivaprojektet baserat på uppdaterad mineraltillgång PRESSMEDDELANDE 25 maj 2016 Ny preliminär ekonomisk uppskattning för Laivaprojektet baserat på uppdaterad mineraltillgång Nordic Mines ( Nordic Mines eller Bolaget ) presenterar en ny preliminär ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll. För räkenskapsåret VD-ord 2 Verksamhet 4 Affärsidé, mål & vision 8.

Årsredovisning. Innehåll. För räkenskapsåret VD-ord 2 Verksamhet 4 Affärsidé, mål & vision 8. ÅRSREDOVISNING 2012 Sotkamo Silver AB (publ) Org nr 556224-1892 Årsredovisning För räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehåll VD-ord 2 Verksamhet 4 Affärsidé, mål & vision 8 Årsredovisning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kopparberg Mineral AB: Intressanta resultat från Borrningarna i Håkansboda Redeye börsdagar Stockholm 7 november 2011 Per Storm, VD

Kopparberg Mineral AB: Intressanta resultat från Borrningarna i Håkansboda Redeye börsdagar Stockholm 7 november 2011 Per Storm, VD 1 Kopparberg Mineral AB: Intressanta resultat från Borrningarna i Håkansboda Redeye börsdagar Stockholm 7 november 2011 Per Storm, VD Agenda Kort om Kopparberg Mineral Positiv exponering mot tillväxtmarknader

Läs mer

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande 2016-05-06 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl. 08.45 SOTKAMO SILVER AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.) Aktieägarna i Sotkamo

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll. För räkenskapsåret Affärsidé, mål & vision 2 Nya koncernen 3 Verksamhet 4.

Årsredovisning. Innehåll. För räkenskapsåret Affärsidé, mål & vision 2 Nya koncernen 3 Verksamhet 4. SOTKAMO SILVER Årsredovisning 2010 Sotkamo Silver AB (publ) Org nr 556224-1892 Årsredovisning För räkenskapsåret 2010-01-01 2010-12-31 Innehåll Affärsidé, mål & vision 2 Nya koncernen 3 Verksamhet 4 Årsredovisning

Läs mer

Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung. www.botniaexploration.com

Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung. www.botniaexploration.com Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung www.botniaexploration.com Strategi Botnia Exploration är ett rent prospekteringsbolag. I dagsläget finns alltså inga ambitioner att starta

Läs mer

Henrik Grind, VD och Koncernchef

Henrik Grind, VD och Koncernchef Henrik Grind, VD och Koncernchef GRUV- OCH PROSPEKTERINGSBOLAG Gruvproduktion och prospektering Gruva i Pahtavaara, norra Finland 575 kg guld 2012 621 kg guld 2011 740 kg guld 2010 Fäboliden, känd och

Läs mer

Jämförelsesiffror avser motsvarande period föregående år för resultat- och kassaflödesposter och 31 december 2014 för balansposter.

Jämförelsesiffror avser motsvarande period föregående år för resultat- och kassaflödesposter och 31 december 2014 för balansposter. SOTKAMO SILVER AB (NGM:SOSI; NASDAQ: SOSI1) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 Periodens resultat uppgick till -4 581 ksek (-2 217) och resultat per aktie uppgick till -0,22 SEK (-0,16). Övriga intäkter

Läs mer

SOTKAMO SILVER AB (NGM:SOSI; NASDAQ: SOSI1) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2016

SOTKAMO SILVER AB (NGM:SOSI; NASDAQ: SOSI1) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2016 SOTKAMO SILVER AB (NGM:SOSI; NASDAQ: SOSI1) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2016 Periodens resultat uppgick till -2 653 ksek (-4 581) och resultat per aktie uppgick till -0,13 SEK (-0,22). Övriga intäkter

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Sotkamo Silver AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Sotkamo Silver AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Sotkamo Silver AB (publ) Stockholm - Corporate - Finance Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 26 mars 2014 är registrerade

Läs mer

ENDOMINES REK: KÖP. Bloomberg: ENDO SS, Reuters ENDO.ST KURSFALLET HAR SKAPAT GULDLÄGE I AKTIEN

ENDOMINES REK: KÖP. Bloomberg: ENDO SS, Reuters ENDO.ST KURSFALLET HAR SKAPAT GULDLÄGE I AKTIEN ENDOMINES REK: KÖP Sektor: Råvaror Kurs: 9,70 Riktkurs: 13,70 Analytiker: Tomas Ullman Bloomberg: ENDO SS, Reuters ENDO.ST KURSFALLET HAR SKAPAT GULDLÄGE I AKTIEN Vi inleder bevakningen av Endomines med

Läs mer

Bokslutskommuniké för helåret 2011

Bokslutskommuniké för helåret 2011 Bokslutskommuniké för helåret 2011 Informationen är sådan som Arctic Gold AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen

Läs mer

NAUTANEN KOPPARMINERALISERING I NORRA SVERIGE

NAUTANEN KOPPARMINERALISERING I NORRA SVERIGE NAUTANEN KOPPARMINERALISERING I NORRA SVERIGE Boliden Minerals prospektering i Norrbotten har identifierat en mineralisering nordost Gällivare nära den gamla gruvan i Nautanen som bröts i början av 1900

Läs mer

Nordic Iron Ore AB (publ)

Nordic Iron Ore AB (publ) Nordic Iron Ore AB (publ) Information till aktieägare i samband med företrädesemission i september 2014 www.nordicironore.se Ett tillfälle att investera i ett järnmalmsprojekt med produktion inom en snar

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2012

Delårsrapport januari - juni 2012 Publicerad -08-16 Delårsrapport januari - juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till 547 (840) KSEK, varav senaste kvartalet 472 (252) KSEK. Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick

Läs mer

SOTKAMO SILVER AB (NGM:SOSI; NASDAQ: SOSI1)

SOTKAMO SILVER AB (NGM:SOSI; NASDAQ: SOSI1) SOTKAMO SILVER AB 2016-11-16 (NGM:SOSI; NASDAQ: SOSI1) SOTKAMO SILVER AB - KVARTALSRAPPORT DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN -- TREDJE KVARTALET (juli september) Kvartalets resultat uppgick till 400 ksek (-294)

Läs mer

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Pressmeddelande Stockholm, 9 maj 2012 (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Nyckeltal Resultat efter finansiella poster: MSEK -1,9 (-1,9) Resultat per aktie: SEK -1,44 (-0,03) Aktiverade prospekteringskostnader:

Läs mer

Delårsrapport september 2008 februari 2009

Delårsrapport september 2008 februari 2009 Delårsrapport september 2008 februari 2009 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 041 tkr (29 tkr) Periodens resultat före skatt uppgick till -1 503 tkr (-1 503 tkr) Kassaflödet under perioden var

Läs mer

Financial Hearings Småbolagsdagen 25 februari 2011. Bengt Ljung VD Botnia Exploration

Financial Hearings Småbolagsdagen 25 februari 2011. Bengt Ljung VD Botnia Exploration Financial Hearings Småbolagsdagen 25 februari 2011 Bengt Ljung VD Botnia Exploration Agenda Organisation och struktur Botnia Exploration historik Vad är Prospektering? Visioner, strategier och målsättningar

Läs mer

Botnia Exploration Holding AB Ordinarie Bolagsstämma den 28 maj Vaskat Guld från borrhål RC34 70m!!!!!!

Botnia Exploration Holding AB Ordinarie Bolagsstämma den 28 maj Vaskat Guld från borrhål RC34 70m!!!!!! Botnia Exploration Holding AB Ordinarie Bolagsstämma den 28 maj 2010 Vaskat Guld från borrhål RC34 70m!!!!!! Botnia Exploration Mission Statement Att inom en 2-årsperiod ta steget bort från ett juniorbolag

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2012

Kvartalsrapport januari - mars 2012 Publicerad 2012-05-10 Kvartalsrapport januari - mars 2012 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 75 (588) KSEK. Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -4 623 (-1 534) KSEK.

Läs mer

EN BERÄKNING AV MINERALTILLGÅNG AV LAVER I NORRA SVERIGE

EN BERÄKNING AV MINERALTILLGÅNG AV LAVER I NORRA SVERIGE EN BERÄKNING AV MINERALTILLGÅNG AV LAVER I NORRA SVERIGE Boliden Mineral utför prospektering i Laver på en stor kopparmineralisering med låg halt. Laver ligger i Älvsbyn kommun, Norrbotten, Sverige (Figur

Läs mer

PRESENTATION Januari 2017

PRESENTATION Januari 2017 PRESENTATION Januari 2017 Copperstone Resources i korthet Nordens just nu mest intressanta prospekteringsprojekt Fokus på projekt i Skelleftefältet med omnejd Granlidenområdet: 5,4 Mton @ 1,03 kopparekvivalent*

Läs mer

Delårsrapport Q3 2009

Delårsrapport Q3 2009 Delårsrapport Q3 2009 Alcaston Exploration AB (publ) 556569-3602 AktieTorget: Alca viktiga händelser under tredje kvartalet Under Q3 avslutades en nyemission som tillförde bolaget 6,6 mkr. Tillsammans

Läs mer

Det finns guld i våra berg. NASDAQOMX First North Premier: GOLD

Det finns guld i våra berg. NASDAQOMX First North Premier: GOLD Det finns guld i våra berg NASDAQOMX First North Premier: GOLD Vision Att bli Europas största guldproducent 2 June, 2010 2 Vår strategiska styrka PAHTAVAARA ERSMARKS -BERGET Fäboliden Strategisk Position

Läs mer

CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 23 maj 2013

CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 23 maj 2013 CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 23 maj 2013 1. Öppnande av stämman; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Utseende av protokollförare; Agenda 4. Upprättande och godkännande av röstlängd;

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014 1 RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET

DELÅRSRAPPORT 2014 1 RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET DELÅRSRAPPORT 2014 J A N S E P 1 RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET Pressmeddelande Stockholm, 17 november 2014 Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari- september 2014 NYCKELTAL Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Publicerad 2014-11-27 Delårsrapport januari - september 2014 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 418 (534) KSEK, varav senaste kvartalet 272 (160) KSEK. Periodens resultat efter skatt för första

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll. För räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. Innehåll. För räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 ÅRSREDOVISNING 2013 Sotkamo Silver AB (publ) Org nr 556224-1892 Årsredovisning För räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Innehåll VD-ord 2 Affärsidé, mål & vision 4 Verksamhet 5 Marknad 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Delårsrapport januari mars 2013

KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Delårsrapport januari mars 2013 KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Delårsrapport januari mars 2013 Väsentliga händelser under första kvartalet 2013 Den 26 mars 2013 publicerades en uppdaterad mineraltillgångsrapport för delar av Krasny-fyndigheten,

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011

Delårsrapport januari - juni 2011 Publicerad -08-25 Delårsrapport januari - juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till 840 (7 325) KSEK, varav senaste kvartalet 252 (-) KSEK. Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick

Läs mer

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2013

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2013 Pressmeddelande Uppsala, 22 maj 2013 Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2013 Nyckeltal Resultat efter finansiella poster: MSEK 2,0 (-1,9) Resultat per aktie: SEK -1,49 (-1,44) Aktiverade

Läs mer

Nu öppnar gruvorna igen!

Nu öppnar gruvorna igen! Nu öppnar gruvorna igen! Stefan Sädbom Gruv och prospekteringsgeolog Projektledare Bergskraft 11 13 Bergskraft vill bidra till tillväxt och hållbar utveckling inom Bergsbruk och Bergsbruksrelaterade näringar

Läs mer

Webbhearing med Botnia Explorations VD Bengt Ljung

Webbhearing med Botnia Explorations VD Bengt Ljung Mer från bolaget Stockholm, 15 maj 2012 Webbhearing med Botnia Explorations VD Bengt Ljung Här följer svar och frågor från den webbhearing som Botnia Exploration Holding anordnade den 11 maj 2012. Sida

Läs mer

Ny djup antagen mineraltillgång vid Taragruvan

Ny djup antagen mineraltillgång vid Taragruvan Ny djup antagen mineraltillgång vid Taragruvan Sammanfattning Under åren 2012-2016 utfördes djupborrning på ett seismiskt prospekteringsmål söder om Taragruvan och man påträffade en ny Zn-Pb zon av samma

Läs mer

Endomines & Pampalo Guldgruva 2015 April 2016 Markus Ekberg, VD

Endomines & Pampalo Guldgruva 2015 April 2016 Markus Ekberg, VD Exploring the true potential of the Karelian Gold Line Endomines & Pampalo Guldgruva 2015 1 April 2016 Markus Ekberg, VD Endomines i korthet Guldproducerande gruvbolag noterat på Nasdaq Stockholm Small

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010

Delårsrapport Q1 2010 Delårsrapport Q1 2010 Alcaston Exploration AB (publ) 556569-3602 AktieTorget: Alca viktiga händelser under perioden Förhandlingar om förvärv av Arctic Gold AB. Ansökan har lämnats om ytterligare tre undersökningstillstånd

Läs mer

SOTKAMO SILVER AB (NGM:SOSI; NASDAQ: SOSI1) KVARTALSRAPPORT. Väsentliga händelser efter periodens utgång

SOTKAMO SILVER AB (NGM:SOSI; NASDAQ: SOSI1) KVARTALSRAPPORT. Väsentliga händelser efter periodens utgång SOTKAMO SILVER AB (NGM:SOSI; NASDAQ: SOSI1) KVARTALSRAPPORT DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 månader; april juni) Kvartalets resultat uppgick till -1 804 ksek (-1 624) och resultat per aktie uppgick till

Läs mer

Piteå Rotaryklubb. Brunnsprojekt i Sri Lanka

Piteå Rotaryklubb. Brunnsprojekt i Sri Lanka Piteå Rotaryklubb Brunnsprojekt i Sri Lanka Miningdag 26 augusti 2010 Furunäset hotell & konferens Piteå Dagens Program 14:00 Välkomna! Piteå Rotaryklubb 14:15 Wiking Mineral Vd Dick Levin 15:00 Endomines

Läs mer

Redeye Investor Forum. 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel

Redeye Investor Forum. 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel Redeye Investor Forum 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel Agenda Affärsidé Styrelse och ledning Lägesrapport Sammanfattning av Vargbäcken Koncentration till Fäbodliden C Sammanfattning Affärsidé

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI MARS 2017

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI MARS 2017 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI MARS 2017 Delårsrapport för Sotkamo Silver AB januari mars 2017 Sida 1 av 29 SOTKAMO SILVER AB (NGM:SOSI; NASDAQ: SOSI1) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 Periodens resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 J A N DEC

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 J A N DEC BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 J A N DEC 1 Pressmeddelande Stockholm, 4 mars 2015 Wiking Mineral AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2014 NYCKELTAL Resultat efter finansiella poster: MSEK 0,1 (48,3) Resultat

Läs mer

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och finns tillgängliga på bolagets hemsida

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och finns tillgängliga på bolagets hemsida SOTKAMO SILVER AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 FJÄRDE KVARTALET Kvartalets resultat uppgick till 5 972 ksek (- 5 160) och resultat per aktie till -0,06 SEK (-0,25). Övriga intäkter uppgick till 50 ksek (177).

Läs mer

Det kommande resultatet av haltverifieringen i Fäboliden kommer att ha en avgörande betydelse för bolagets utveckling. Resultatet väntas under Q1.

Det kommande resultatet av haltverifieringen i Fäboliden kommer att ha en avgörande betydelse för bolagets utveckling. Resultatet väntas under Q1. ANALYSGARANTI* 10:e januari 2006 Update Lappland Goldminers (GOLD.ST) Lönsamhetsstudie viktigt steg guldhalten avgörande Den preliminära lönsamhetsstudien visar på låg produktionskostnad och god lönsamhetspotential

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm, 22 maj 2014

Pressmeddelande Stockholm, 22 maj 2014 Pressmeddelande Stockholm, 22 maj 2014 Delårsrapport januari-mars 2014 Nyckeltal Resultat efter finansiella poster: MSEK -0,7 (-2,0) Resultat per aktie: SEK -0,06 (-1,49) Aktiverade prospekteringskostnader:

Läs mer

Kvartalsrapport för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 september 2014 30 november 2014.

Kvartalsrapport för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 september 2014 30 november 2014. Pressmeddelande 2015-01-22 Kvartalsrapport för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 september 2014 30 november 2014. Resultat efter finansiella poster för perioden uppgår till 1 175 KSEK Bolagets soliditet

Läs mer

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy prospekt 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Definitioner 9

Läs mer

Kompletterande undersökningstillstånd.

Kompletterande undersökningstillstånd. VD har ordet När jag nu återigen sätter mig ner för att sammanfatta vinterns arbeten uppe i Vindelgransele känns det mycket glädjande att Länsstyrelsen i Västerbotten godkänt vår ansökan för provbrytning

Läs mer

SAMMANDRAG AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR JANUARI-DECEMBER 2014. Lägre guldpris kompenserades med reducerade kostnader

SAMMANDRAG AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR JANUARI-DECEMBER 2014. Lägre guldpris kompenserades med reducerade kostnader Endomines AB (publ) Pressmeddelande Stockholm den 9 februari 2015 SAMMANDRAG AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR JANUARI-DECEMBER 2014 Lägre guldpris kompenserades med reducerade kostnader Hela rapporten kan laddas

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2009

Bokslutskommuniké för 2009 Bokslutskommuniké för 2009 Alcaston Exploration AB (publ) 556569-3602 AktieTorget: Alca viktiga händelser under året Den 15 juli listades bolagets aktier på AktieTorget Bolaget har tillförts 7,9 mkr genom

Läs mer

!"#$%&%'(()%*+,-./ DELÅRSRAPPORT RAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET

!#$%&%'(()%*+,-./ DELÅRSRAPPORT RAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET !"#$%&%'(()%*+,-./ DELÅRSRAPPORT 2014 J 0A' N1 2J 3 U N' % 1 RAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET Pressmeddelande Stockholm, 27 augusti 2014 Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari- juni 2014 NYCKELTAL Resultat

Läs mer

Presentation Drillcon AB (publ) November Mikael Berglund VD

Presentation Drillcon AB (publ) November Mikael Berglund VD Presentation Drillcon AB (publ) November 2007 Mikael Berglund VD Dagens agenda Presentation av Drillcon AB (publ) Verksamhet Företagsledning och ägarstruktur Marknad Finans Förvärvet av Suomen Malmi Oy

Läs mer

Delårsrapport ScanMining AB (publ.) 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport ScanMining AB (publ.) 1 januari 30 juni 2004 Delårsrapport ScanMining AB (publ.) 1 januari 30 juni 2004 Nyckeltal, koncernen april-juni april-juni jan-juni jan-juni jan-dec Nettoomsättning, tkr 24 863 239 39 775 667 1 064 Resultat efter skatt, tkr

Läs mer

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och finns tillgängliga på bolagets hemsida

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och finns tillgängliga på bolagets hemsida SOTKAMO SILVER AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 FJÄRDE KVARTALET Kvartalets resultat uppgick till 360 ksek (- 315) och resultat per aktie till -0,02 SEK (-0,02). Övriga intäkter uppgick till 449 ksek (625). Investeringarna

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari september 2011

Delårsrapport för perioden januari september 2011 Delårsrapport för perioden januari september 2011 Informationen är sådan som Arctic Gold AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Läs mer

Presentation Småbolagsdag

Presentation Småbolagsdag Presentation Småbolagsdag Hos Erik Penser Fondkommission 24 oktober 2007 Struktur Endomines AB (publ) moderbolag Listades på First North 21 juni 2007 Endomines Oy - guld Karelska guldlinjen - 40 km målsättning

Läs mer

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-september 2012

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-september 2012 Pressmeddelande Stockholm, 22 november 2012 Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-september 2012 Nyckeltal Resultat efter finansiella poster: MSEK -6,4 (-5,4) Resultat per aktie: SEK -4,72 (-0,08)

Läs mer

Endomines & Pampalo Guldgruva 2014 April 2015 Markus Ekberg, VD

Endomines & Pampalo Guldgruva 2014 April 2015 Markus Ekberg, VD Exploring the true potential of the Karelian Gold Line Endomines & Pampalo Guldgruva 2014 1 April 2015 Markus Ekberg, VD Endomines i korthet Guldproducerande gruvbolag noterat på Nasdaq Stockholm Small

Läs mer

Delårsrapport för första halvåret 2015

Delårsrapport för första halvåret 2015 Delårsrapport för första halvåret 2015 Väsentliga händelser under perioden (januari juni 2015) Fortsatt oenighet med samarbetspartner i Maragruvan rörande äganderätten till restupplaget Nyemission av aktier

Läs mer

VD har ordet. Utvecklad affärsidé beslutad och presenterad

VD har ordet. Utvecklad affärsidé beslutad och presenterad VD har ordet Blockletningssäsongen lider snabbt mot sitt slut. Snön har nu kommit och istället fortsätter arbetet med magnetiska mätningar i Vindelgranseleområdet. Det finns fortfarande intressanta luckor

Läs mer