MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014"

Transkript

1 MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

2 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Rörelseintäkter 311 ksek (100) Periodens resultat 14,2 MSEK (-12,5) Resultat per aktie -0,38 (-0,45) Soliditet 80,8 % (90,3 %) Micropos har under 2014 påbörjat försäljning till de två största universitetssjukhusen i Finland som under senaste halvåret och kommande år påbörjar hypofraktionering där RayPilot utvärderas för att möjliggöra att behandlingen utförs vid endast 5 tillfällen istället för vid normala 40-talet tillfällen. Bolaget har under 2014 lanserat ett hård- och mjukvaruinterface som automatiserar arbetsflödet och är helt integrerad med amerikanska Varian som är världens största strålbehandlingsaktör. Denna modul finns numer även i deras prislista. Bolaget har i slutet av 2014 erhållit europeiskt försäljningsgodkännande (CE) för utökad användning av RayPilot att även innefatta generell användning på utsidan av kroppen exempelvis som ett precisionshöjande hjälpmedel vid strålbehandling av vänstersidig bröstcancer. Bolaget har under 2014 utökat distributionsnätet till att idag vara representerade i 10 europeiska länder som tillsammans täcker mer än 65 % av Europas strålbehandlingskliniker. Bolaget har i januari 2015 installerat RayPilot tillsammans med ovanstående automatiserade Varianinterface på det franska cancercentret Centre Georges-Franqois Leclerc i Dijon. Denna klinik är även först i världen att utvärdera Micropos nya och unika RayPilot förbrukningsvara som samtidigt lokaliserar tumören, identifierar patienten och dessutom mäter vilken stråldos som avges i tumörområdet. Bolaget har i egen regi och tillsammans med distributörer under året besökt ett flertal europeiska strålbehandlingskliniker samt deltagit i 14 mässor och kongresser inom radioterapi i Europa och USA.

3 BOLAGETS VERKSAMHET Micropos grundades 2003 vid Chalmers Innovation som nyligen rankades som den sjunde bästa affärsinkubatorn i världen. Idéen till RayPilot kommer ursprungligen från ett internationellt team av fyra läkare och professorer inom onkologi med många års erfarenhet av strålbehandling och med flera framtagna medicintekniska produkter och läkemedel i bagaget. Bolaget har genom målmedvetet arbete utifrån en idé utvecklat, produktifierat och certifierat RayPilot som idag är ett av två godkända system som elektromagnetiskt (dvs. helt utan behov av skadlig joniserande strålning) kan positionera en cancertumör i realtid under strålbehandling. RayPilot är ett tillbehör till dagens strålbehandlingsutrustning och är anpassat för att kunna integreras med befintlig utrustning oberoende av fabrikat. Potentialen med systemet är att öka möjligheten att bota patienten och samtidigt ge en snabbare behandling med färre biverkningar. Det ger även möjlighet att göra identitetskontroll av patienten så rätt patient behandlas och i en helt världsunik version dessutom kunna mäta och verifiera den stråldos som tumören utsätts för. Denna genomgår nu kliniska tester. Systemet används initialt för positionsbestämning av prostatatumörer, men har nyligen erhållit ett europeiskt godkännande att även kunna användas varsomhelst på utsidan av kroppen där rörelse under behandling önskas detekteras eller övervakas. Ett exempel på detta utökade användningsområde är behandling av vänstersidig bröstcancer där RayPilot kan hjälpa till att undvika skada på hjärtat vid strålbehandling. Micropos har utvecklat RayPilot med ett plattformstänk och inledningsvis satsat på att starta användning på prostatacancer som i många fall har svåra livskvalitestnedsättande biverkningar såsom impotens, urinvägsbesvär och ändtarmsblödningar. Målet är att utifrån RayPilot -plattformen utöka användningsområdena och införa flera typer av förbrukningsvaror samt hård- och mjukvaror för en bredare användning vid flertalet andra cancerformer. Exempel på detta är det senaste årets nyheter bestående av: - hård- och mjukvaruinterface till världens största strålbehandlingstillverkare Varian. - mjukvaruinterface för automatisk inhämtning av patient och dosplaneringsdata - utökat användningsområde för ex.vis vänstersidig bröstcancer - start av användning, i studieform, för den nya världsunika RayPilot förbrukningsvaran som samtidigt visar tumörposition, patientidentitet och stråldos i tumörområdet. Bolaget fokuserar idag försäljningsinsatserna på den Europeiska marknaden och har distributörer för 10 europeiska länder. RayPilot är CE-märkt vilket innebär att det är godkänt för försäljning och användning i Europa. I dag finns RayPilot installerat på följande kliniker Tammerfors Universitetssjukhus, Helsingfors Universitetssjukhus, Universitetskliniken i Rostock, Cancercentret i Dijon samt på privatkliniken Humanitas Gavazzeni i Italien. Karolinska Universitetssjukhuset var den första användaren av RayPilot 2010 och har för avsikt att under 2015 påbörja en studie där RayPilot används som verktyg för att minska marginalerna runt tumören (och därmed potentiellt minska biverkningarna) samt minska på antalet behandlingstillfällen då den ökade precisionen tillåter att ge högre stråldos vid varje tillfälle. Ytterligare system finns installerat på Århus Universitetssjukhus i Danmark som gör forskning på att använda RayPilot i syfte att styra strålen att automatiskt och kontinuerligt följa cancertumören.

4 BOLAGETS UTVECKLING Under året har Micropos tecknat flera nya avtal med kliniker och distributörer samt lanserat flera nya funktioner i Ray- Pilot för ökad patientsäkerhet och ett mer automatiskt arbetsflöde. På mjukvarusidan har två nya produkter lanserats i form av en DICOM-modul för automatisk patientsynkronisering samt en integration med Varian som är världens största strålbehandlingsbolag. Varianinterfacet har installerats och används idag på det franska cancercentret Centre Georges-François Leclerc i Dijon. Micropos fakturerar nu regelbundet för den förbrukningsvara som kunderna använder. Nedan följer en sammanfattning av perioden i kronologisk ordning. Januari I januari kunde styrelsen för Micropos Medical meddela ett genombrott i Finland genom ett avtal med Tammerfors Universitetssjukhus som första finska sjukhuset med realtidslokalisering av prostata vid strålbehandling. Klinikens målsättning är att öka kapaciteten genom att minska på antalet behandlingstillfällen (hypofraktionering) vilket gör det mycket viktigt att träffa exakt rätt. Det initiala ordervärdet är cirka och innehåller även en köpoption. Februari I mitten av februari ställdes RayPilot ut på belgiska fysikerkonferensen, BHPA, i Louvain-La-Neuve. Denna konferens blev en introduktion av RayPilot systemet på den belgiska marknaden. Det blev också den första gemensamma aktiviteten med Bogman Medical Equipment som är Micropos Medicals nya samarbetspartner i Belgien. Bogman är en mycket etablerad aktör inom radioterapi- och radiologibranschen i Belgien och har alla de viktiga kontakterna som är en förutsättning för marknadsetablering. Under den belgiska konferensen påbörjades dessutom diskussioner med distributörer för den nederländska marknaden. I slutet av februari kunde Micropos meddela en stor framgång i och med lanseringen av en unik mjukvarukoppling där Ray- Pilot interagerar direkt med utrustning från Varian Medical Systems som är världens ledande tillverkare av strålbehandlingsutrustning. Samarbetet med Varian som formaliserades cirka ett år innan lanseringen har inneburit mjukvaruutveckling och flera ingående tester av RayPilot tillsammans med Varians utrustning på deras huvudkontor i Palo Alto i USA. Syftet med mjukvarukopplingen är att möjliggöra ett säkrare och mer automatiserat arbetsflöde där RayPilot : - verifierar att rätt patient behandlas - analyserar tumörens läge och skickar data till Varian 4D Integrated Treatment Console (4DITC) för automatisk behandlingsbordsinställning - automatiskt slår på och av strålningen utifrån tumörens position och rörelse (gating) Detta mjukvaruinterface har efterfrågats av kliniker i Europa och den första användaren beräknas bli Centre Georges-François Leclerc i franska Dijon som Micropos tecknade ett avtal med i slutet av Mars I början på mars deltog Micropos som utställare och sponsor på den Europeiska hypofraktioneringskongressen European Conference on Innovative Radiation Technologies (EC-IRT) i Berlin, anordnad av det amerikanska företaget Accuray. Kongressen handlade i huvudsak om att med bibehållet eller bättre resultat kunna minska antalet behandlingstillfällen som ges vid strålbehandling av cancer. Kongressen lockade cirka 300 delegater från i huvudsak Europa som kunde lyssna på intressanta föredrag från ledande läkare och professorer i området samt besöka de utställande företagen. Vidare under mars ställdes RayPilot ut på Onkologidagarna i Eskilstuna, ett årligt möte som attraherar svenska onkologer, sjukhusfysiker och onkologisjuksköterskor. Kongressen lockade ett stort antal delegater från sjukhus från hela Sverige som kunde lyssna på föredrag och besöka de utställande företagen. Micropos ställde under sista veckan i mars ut RayPilot tillsammans med distributören Raditec på den schweiziska onkologikongressen, SASRO, i Lugano. April I april installerades RayPilot på Tammerfors Universitetssjukhus i Finland. Installationen, inkluderade även en ny mjukvarumodul i form av ett DICOM-interface för automatisk patientsynkronisering. Installationen genomfördes snabbt och smidigt under en eftermiddag. RayPilot ställdes i april ut på de finska Strålbehandlingsdagarna i Jyväskyle, ett årligt möte med deltagande läkare och fysiker inom strålbehandling från hela Finland. Under mötet fördjupades diskussionerna med ytterligare ett finskt universitetssjukhus. Micropos deltog under april på den största Europeiska strålbehandlingskongressen, ESTRO, i Wien där RayPilot visades upp både i Micropos egen monter och i den österrikiske distributören MPB Scherers monter. Under ESTRO-kongres-

5 sen kunde mjukvaruinterfacet till Varian för första gången officiellt demonstreras. För Micropos var årets ESTRO en mycket lyckad kongress, inte bara utifrån ett utställningsperspektiv med lansering av uppdaterade mjukvaruinterface och avtal med nya kliniker, utan även vetenskapligt. Två vetenskapliga arbeten där RayPilot använts presenterades under dagarna i Wien. Thomas Ravkilde från Århus Universitetssjukhus tilldelades utmärkelsen ESTRO-Jack Fowler University of Wisconsin Award för forskning genomförda i Århus tillsammans med fysiker Per Rugård Poulsen samt professor Paul Keall från Radiation Physics Laboratory i Sydney, Australien. Arbetet med RayPilot som startade 2010 handlar om dynamisk MLC-tracking och har genererat ett 10-tal vetenskapliga arbeten. RayPilot används för att styra linjäracceleratorns multibladskollimator (MLC) vilket i praktiken innebär att få strålen att följa tumören under pågående behandling. Det är andra gången som Århus Universitetssjukhus arbete med RayPilot har belönats med en utmärkelse. Humanitas Gavazzeni i Bergamo med sjukhusfysikern Alessandro Vai och kollegor presenterade en vetenskaplig poster där RayPilot påvisat att prostata kan röra sig så mycket som 1,5 cm under pågående behandling. Namnet på postern var: Real-time intrafraction target motion evaluation in prostate cancer radiotherapy using a temporary-implanted wired electromagnetic transmitter: influence on treatment margins. Postern har tidigare presenterats på det Italienska fysikermötet AIFM i november 2013, att den även antogs till ESTRO visar på betydelsen av detta arbete där slutsatsen är att vid strålbehandling bör den interna tumörrörelsen tas i beaktning, speciellt vid hypofraktionerade behandlingsprotokoll I april kunde Micropos stolt meddela att ytterligare en finsk välrenommerad strålbehandlingsklinik i form av Helsingfors Universitetssjukhus tecknat ett avtal för användning av Ray- Pilot. Detta är det andra finska klinikavtalet för Micropos Medical sedan årsskiftet. Helsingfors Universitetssjukhus behandlar ca 800 patienter med prostatacancer årligen. Avtalet innebär en utvärderingsperiod på fyra månader där kliniken köper förbrukningsvara. Maj I maj tecknade Micropos Medical ett intentionsavtal med bolaget PI Medical för distribution av RayPilot i Nederländerna. Diskussionerna mellan Micropos och PI Medical startade under den belgiska fysikerkonferensen i februari och fortsatte under ESTRO-kongressen i Wien tidigare i våras. Ett samarbete för marknadsföring och försäljning av RayPilot i Nederländerna har påbörjats. I maj höll Micropos Medical en välbesökt Årstämma, där en enhällig bolagsstämma bland annat fattade beslut om att välja in Torben Jørgensen som arbetar som VD i bolaget Biotage i styrelsen samt att emittera teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, för att kunna tecknas av nyckelpersonal och styrelseledamöter. Juni Den årliga franska kongressen för sjukhusfysiker, SFPM, hölls under juni månad i Deauville i Normandie. Micropos var på plats i distributören Qualimedis monter. Vid sidan av onkologikongressen, SFRO, i Paris är fysikerkongressen SFPM den viktigaste mässan i Frankrike och fysiker från samtliga delar av landet deltar. Juli I juli deltog Micropos på den tyska onkologikongressen, DE- GRO som är en av Europas största och viktigaste möten för läkare inom strålbehandling. Kongressen besöks huvudsakligen av läkare och sjukhusfysiker från Tyskland, Österrike och Schweiz. RayPilot ställdes ut i två montrar, dels hos den tyska distributören Additec och dels hos den österrikiska distributören MPB Scherer. Micropos hade representanter på plats hos bägge distributörerna. MPB Scherer hade en av kongressens större montrar och här visades den kommande unika dosimetrifunktionen som kan verifiera att rätt stråldos ges till tumören samt mjukvarukopplingen till strålbehandlingsutrustning från Varian för ökad patientsäkerhet och automation. Under kongressen publicerades en vetenskaplig poster från Rostocks Universitetsklinik: Echtzeituntersuchung der intrafraktionellen Prostatamobilität bei der definitiven perkutanen Strahlentherapie mittels eines implantierbaren Radiotransmitters unter Verwendung eines endorektalen Ballons. Denna poster visar att även vid användning av hjälpmedel som speciellt tagits fram för att minska organrörelser så rör sig organet fortfarande betydande och med RayPilots hjälp kunde de se att prostata kan röra sig över en cm under pågående behandling. Värt att poängtera ytterligare en gång är att vid strålbehandling är det av yttersta vikt att fokusera stråldosen på tumören och ej det som är friskt runtomkring. DEGRO-kongressen gav också tillfälle till möten med Micropos holländska och franska distributörer. Diskussioner påbörjades även med ytterligare en distributör för nya marknader. September I september deltog Micropos tillsammans med den Schweiziske distributören Raditec på Dreiländertagung som är en kongress för tyska, schweiziska och österrikiska fysiker. I en artikel i Prostatanytt som är Prostatacancerförbundets tidskrift fanns en sammanfattning av ett föredrag som överläkare och onkolog Enrique Castellanos på Radiumhemmet vid Karolinska Universitetssjukhuset hållit för patientföreningen ProLiv Stockholm före sommaren. Överläkare Castellanos som var först i världen att använda RayPilot för ökad precision vid strålbehandling berättade bland annat att prostata rör sig både under och mellan strålbehandlingstillfällena. Genom att använda produkter som RayPilot som kontinuerligt lokaliserar prostata så kan man hypofraktionera vilket innebär att minska antalet behandlingstillfällen.

6 Micropos deltog på världens största strålbehandlingskongress ASTRO i San Francisco. Under kongressen träffade Bolaget både nya och tidigare etablerade kontakter från kliniker och företag i branschen. Bland annat kunde den kommande första RayPilot användningen i Frankrike planeras tillsammans med Bolagets franske distributör Qualimedis och representanter från kliniken. Ytterligare möten med intresserade europeiska kliniker har resulterat i besök på kliniker i exempelvis Schweiz och Frankrike Oktober Micropos har deltagit på nationella onkologikongresser tillsammans med distributörer i Innsbruck (ÖGRO) och Paris (SFRO). Vid kongresserna har Bolaget träffat nya såväl som gamla kontakter och flera uppföljande möten har bokats in på kliniker i Europa där Micropos tillsammans med den lokala distributören visar upp RayPilot på plats. och deltog på flertalet av de sju behandlingar med RayPilot som genomfördes denna dag. Bolaget deltog på Nationellt möte om Sjukhusfysik på Vann Hotell och Spa i Bohuslän. Under månaden genomfördes även flertalet demonstrationer och möten på kliniker i Schweiz och Italien December Klinikbesök i Österrike har genomförts tillsammans med distributör. Micropos grundare överläkare Bo Lennernäs var inbjuden som talare på Elekta 2nd Nordic & Baltic Users Meeting i Saltsjöbaden där han som en av landets ledande prostataexperter bland annat berättade om brachyterapi och RayPilot. I oktober presenterades ytterligare en vetenskaplig poster från privatkliniken Humanitas Gavazzeni i Italien. I postern som baseras på resultat de fått genom att använda RayPilot dras slutsatsen att man bör ta hänsyn till intern organrörelse och att det inte går att negligera den variation i stråldos som därmed uppkommer på ändtarm och urinblåsa. Därför bör strålbehandlingsprotokoll användas där patienten ompositioneras utifrån organrörelse och att man skall använda en teknik för att slå på och av behandlingsstrålen utifrån organets läge (sk gating). Micropos har tidigare berättat om den integrerade gatinglösning som har lanserats till linjäracceleratorer från världens största producent Varian. En av läkarna som publicerat den vetenskapliga poster om RayPilot -användningen på Rostocks Universitetsklinik arbetar nu med ytterligare minst en vetenskaplig publikation. Han har ett stort intresse att arbeta vidare med produkten och skall börja arbeta på en annan tysk klinik vilket anses vara positivt för Bolaget. I slutet av månaden deltog Micropos läkare på implantation av de första patienterna på Helsingfors Universitetssjukhus. November I början av månaden installerades RayPilot på Helsingfors Universitetssjukhus. Detta innebär att två av Finlands största universitetssjukhus i Tammerfors och Helsingfors börjat med RayPilot. Båda klinikerna har som mål att använda RayPilot för en säker övergång till hypofraktionering av patienterna. Helsingfors startade direkt med att behandla patienterna vid 5 tillfällen istället för normala 40-talet tillfällen. Micropos besökte Tampere Universitetssjukhus tillsammans med ett amerikanskt bolag inom strålbehandlingsbranschen

7 HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG I början på januari installerades RayPilot på det franska cancercentret Centre Georges-Franqois Leclerc i Dijon. Detta är Bolagets första installation som utförts tillsammans med Varian och där det nya helautomatiserade Varianinterfacet används. Denna klinik är även först att utvärdera Micropos nya och världsunika RayPilot förbrukningsvara som samtidigt lokaliserar tumören, identifierar patienten och dessutom mäter vilken stråldos som avges i tumörområdet. Bolaget har deltagit på två kongresser för fysiker inom strålbehandling, MedFys i norska Kvitfjell samt BHPA tillsammans med distributören Bogman i Belgiska Antwerpen. Under början av 2015 har Bolaget deltagit vid flertalet behandlingar på kliniker i Finland och Frankrike. Integrationsarbete pågår med Elekta och tester har genomförts ute på strålbehandlingsklinik tillsammans med Elekta. I slutet av februari kallade Micropos styrelse till Extra Bolagsstämma och begär mandat från aktieägarna att genomföra en företrädesemission på maximalt SEK. Hela emissionslikviden är 100%-igt täckt av teckningsförbindelser och garantier. RESULTAT Micropos Medicals intäkter uppgick under perioden till ksek 311 (f.å. ksek 100) med ett resultat om -14,2 MSEK efter finansiella poster (f.å. -12,5 MSEK). INVESTERINGAR Micropos Medicals investeringar i immateriella anläggningstillgångar under perioden uppgick till ksek (f.å ksek 2 779). SOLIDITET Bolagets soliditet uppgick per den 31 december 2014 till 80,8 procent (f.å. 90,3) AVSKRIVNINGAR Periodens resultat har belastats med ksek (f.å. ksek 4 986) i avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar. LIKVIDITET OCH FINANSIERING Den 31 december 2014 uppgick Micropos banktillgodohavanden till ksek (17 151). Långfristiga räntebärande skulder uppgår till ksek 796 (796). AKTIEN Antal utestående aktier var stycken per Micropos är sedan den 21 december 2009 listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS. Bolaget hade per den sista december cirka 950 aktieägare. Why treat the size of an Orange when the target has the size of a Mandarine? Bo Lennernäs, M.D, Ph.D, Assoc.prof.

8 STÖRRE AKTIEÄGARE Aktieägare per Kapital- och Antal aktier röstandel Brohuvudet AB ,0% Hans Sköld ,9% Bo Lennernäs med bolag ,7% Nordnet Pensionsförsäkring AB ,4% Försäkringsbolaget Avanza ,4% SEB Life International Insurance ,4% Sten Nilsson ,3% Seymour Levitt ,3% Westcap Förvaltning AB ,7% Tomas Gustafsson ,7% Övriga aktieägare (c:a 1230 stycken) ,2% Totalt ,0% FRAMTIDSUTSIKTER Den användning som utförts och är pågående med RayPilot runt om i Europa under det senaste året anses vara lyckad och dessa kliniker utgör därmed bra referenser för framtida kunder. Styrelsens föreslagna nyemission syftar till att säkerställa kapitalbehovet för utökade försäljningsinsatser av RayPilot på den nordiska och europeiska marknaden. Micropos räknar med att under det kommande året att, förutom att sälja förbrukningsvara på kommersiella villkor, även få igång systemförsäljning i Europa. Därigenom skapas möjligheter till löpande intäkter och ett positivt kassaflöde i Bolaget.

9 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, TSEK Juli-dec 2014 Juli-dec 2013 Helår 2014 Helår 2013 Intäkter Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelsekostnader Räntenetto Periodens resultat Resultat per aktie -0,19-0,26-0,38-0,45 BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, TSEK Anläggningstillgångar Fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Skulder Summa eget kapital och skulder KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG, TSEK Löpande verksamhet Investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut NYCKELTAL Avkastning på eget kapital -63,6 % -47,2 % Avkastning på totalt kapital -54,9 % -42,3 % Soliditet 80,8 % 90,3 % Kassalikviditet 290,7 % 741,4 %

10 FÖRÄNDRING AV DET EGNA KAPITALET I SAMMANDRAG, TSEK Pågående Fritt eget Summa Aktiekapital Reservfond nyemission kapital eget kapital Ingående balans Nyemission Periodens resultat Utgående balans Nyemission Periodens resultat Utgående balans INSYNSPERSONERS AKTIEINNEHAV Aktier Aktier Optioner Optioner Befattningshavare Tomas Gustafsson* * * VD Christer Ljungberg Ordförande Bo Lennernäs* * * Ledamot Bengt Rosengren * * * - - Ledamot Ulf Troedsson Ledamot Per Ekström* * * Ledamot Olof Sandén Ledamot Hanna Syrén Övrig m. insyn Charlotta Tilk Övrig m. insyn Andreas Bergqvist Övrig m. insyn Oscar Sjöberg Övrig m. insyn Martin Johnsson Övrig m. insyn * inklusive innehav via närstående och bolag

11 Redovisningsprinciper Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av värderingsprinciperna i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella tillgångar har aktiveringsmodellen i det allmänna rådet tillämpats. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Bytet av värderingsprinciper har inte inneburit några justeringar i jämförelsetalen. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret Kommande rapporttillfällen Årsredovisning för 2014 kommer att finnas tillgänglig under april, och distribueras till de som mailar till Årsstämma för räkenskapsåret 2014 kommer att hållas i Göteborg , se Bolagets hemsida samt kallelse i Svenska Dagbladet. Delårsrapport för första kvartalet 2015 kommer att finnas tillgänglig Insynspersoners innehav Information om företagets insynspersoner finns på AktieTorgets hemsida, där även insynspersonernas innehav och transaktioner finns redovisade. MICROPOS MEDICAL AB (PUBL) Stena Center 1, Göteborg Telefon: ,

MICROPOS MEDICAL DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015

MICROPOS MEDICAL DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 MICROPOS MEDICAL DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Micropos har under perioden genomfört en nyemission som övertecknades med 25 MSEK och tillförde Bolaget drygt 22 MSEK före

Läs mer

MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 Rörelseintäkter 100 ksek (0) Periodens resultat 12,5 MSEK (-9,8) Resultat per aktie -0,45 (-0,42) Soliditet 90,3 % (89,5 %) Genombrott på

Läs mer

MICROPOS MEDICAL. ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014

MICROPOS MEDICAL. ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 MICROPOS MEDICAL ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD HAR ORDET 4 MICROPOS MEDICAL AB (publ) 5 ORGANRÖRELSE EN AV RISKERNA VID DAGENS STRÅLBEHANDLING 6 FÖRETAGETS PRODUKTER

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Halvårsrapport 2014-01-01 2014-06-30. Vivoline Medical AB 556761-1701

Halvårsrapport 2014-01-01 2014-06-30. Vivoline Medical AB 556761-1701 Halvårsrapport 2014-01-01 2014-06-30 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 ELLEN AB Danderyd den 19 februari 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 JANUARI DECEMBER 2008 Bolagets intäkter uppgick under året till 8 402 ( 5 697) KSEK. Under andra halvåret

Läs mer

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2015 Pharmacolog i Uppsala AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2015 Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr Rörelseresultatet för perioden uppgick till

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 793 (-2 793) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 793 (-2 793) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,17

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Org. Nr: 556634-1300 Aktietorget: XTRA Bokslutskommuniké januari - december 2014 Turn-around och omstrukturering genomförd, omsättning och resultat bottnade i kvartal

Läs mer

AroCell AB (publ) Bokslutskommuniké

AroCell AB (publ) Bokslutskommuniké AroCell AB (publ) Bokslutskommuniké Helårsperiod 1 januari 31 december 2012 Nettoomsättningen uppgick till 0 (2) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 157 (-3 584) KSEK Resultat per aktie

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ)

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) Pressmeddelande 2005-08-26 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2005 Glycorex Transplantation är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

MICROPOS MEDICAL EMISSIONSMEMORANDUM 2015

MICROPOS MEDICAL EMISSIONSMEMORANDUM 2015 MICROPOS MEDICAL EMISSIONSMEMORANDUM 2015 BOLAGSASPEKTER Micropos Medical AB (publ), (Micropos), är ett publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna associationsform, vilken regleras av Aktiebolagslagen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Vivoline Medical AB 556761-1701 Sammanfattning av halvårsrapport Med Bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Första halvåret

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

KINDWALLS BIL AB (PUBL)

KINDWALLS BIL AB (PUBL) KINDWALLS BIL AB (PUBL) Org. nr 556088-5849 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN Januari December 2011 PERIODEN I SAMMANDRAG (Koncernen) Omsättningen uppgick till 398,4 (431,8) MSEK en minskning med 8%. Rörelseresultatet

Läs mer

556970-5790. Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30

556970-5790. Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30 Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB Andra kvartalet (2015-04-01 2015-06-30) Rörelsens intäkter uppgick till 30 KSEK Resultat efter finansiella poster,

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Resultat och ställning Bokslutskommunikén i sammandrag: Nyckeltal Q4 2014 Q4 2013 Helår 2014 Helår 2013 Nettoomsättning, tkr 8 978 4 179 20 334 10 097 Totala intäkter, tkr 9 406

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari juni 2015

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari juni 2015 Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari juni 2015 Andra kvartalet 2015 i sammandrag Rörelsens intäkter uppgick till 110 997 SEK ( 152 260 SEK) Rörelseresultat efter avskrivningar -2 319 717 SEK ( -2

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ)

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012 conpharm ab (publ) Helåret 2012 i sammandrag Rörelseintäkt Resultat efter skatt Vinst per aktie Likvida medel vid årets slut Kvartal 4, 2012 i sammandrag Rörelseintäkt

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011. Railcare skulle inte vara Railcare. utan alla innovationer. Vi är på gång! VD-kommentar

Bokslutskommuniké 2011. Railcare skulle inte vara Railcare. utan alla innovationer. Vi är på gång! VD-kommentar Bokslutskommuniké 2011 Railcare skulle inte vara Railcare utan alla innovationer. Vi är på gång! Årets intäkter uppgick till 196,3 (190,2) MSEK Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -9,5

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari mars 2014

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari mars 2014 Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari mars 2014 Första kvartalet i sammandrag Rörelsens intäkter uppgick till 152 262 SEK (65 055) Rörelseresultat efter avskrivningar -1 594 338 SEK (-1 022 773) Rörelseresultat

Läs mer

MICROPOS MEDICAL ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013

MICROPOS MEDICAL ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 MICROPOS MEDICAL ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD HAR ORDET 4 MICROPOS MEDICAL AB (publ) 5 ORGANRÖRELSE EN AV RISKERNA VID DAGENS STRÅLBEHANDLING 6 FÖRETAGETS PRODUKTER

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Kvartalsredogörelse, jan- mars 2015

Kvartalsredogörelse, jan- mars 2015 BAYN EUROPE AB (publ) Organisationsnr 556794-4797 Kvartalsredogörelse, jan- mars 2015 Första kvartalet Intäkter Rörelseresultat Resultat efter skatt Resultat per aktie* Resultat per aktie efter full utspädning*

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari juni 2014

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari juni 2014 Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari juni 2014 Andra kvartalet 2014 i sammandrag Rörelsens intäkter uppgick till 152 260 SEK (107 410 SEK) Rörelseresultat efter avskrivningar -2 435 345 SEK (-1 218

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari mars 2015

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari mars 2015 Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari mars 2015 Första kvartalet 2015 i sammandrag Rörelsens intäkter uppgick till 72 937 SEK ( 152 262 SEK) Rörelseresultat efter avskrivningar -1 270 938 SEK ( -1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Delårsrapport för perioden januari 2014 september 2014

DELÅRSRAPPORT. Delårsrapport för perioden januari 2014 september 2014 DELÅRSRAPPORT Delårsrapport för perioden januari 2014 september 2014 Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064 (www.aktietorget.se, kortnamn: PMED) 2014 KVARTAL 3 (jul-sep) Rörelseresultat -2 713 (-1

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Förbättrat resultat och omsättning

Förbättrat resultat och omsättning Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Org. Nr: 556634-1300 Aktietorget: XTRA Kvartalsrapport januari mars 2013 Förbättrat resultat och omsättning Sammandrag av bolagets Q1 Helår resultatutveckling Summa

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005 TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Halvårsbokslut. 20 augusti 2013

Halvårsbokslut. 20 augusti 2013 Halvårsbokslut 20 augusti 2013 unity Entertainment Halvårsbokslut 20 augusti 2013 FÖRSTA HALVÅRET 2013 (informationen inom parantes avser motsvarande period 2012) NETTOOMSÄTTNINGEN för första halvåret

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Delårsrapport Q1-2015

Delårsrapport Q1-2015 Delårsrapport - 2015 Resultat och ställning Delårsrapporten i sammandrag: Nyckeltal 2015 Helår Nettoomsättning, tkr 2 962 964 20 334 Totala Intäkter, tkr 3 256 1 108 21 220 Resultat efter finansiella poster,

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer