MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014"

Transkript

1 MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

2 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Rörelseintäkter 311 ksek (100) Periodens resultat 14,2 MSEK (-12,5) Resultat per aktie -0,38 (-0,45) Soliditet 80,8 % (90,3 %) Micropos har under 2014 påbörjat försäljning till de två största universitetssjukhusen i Finland som under senaste halvåret och kommande år påbörjar hypofraktionering där RayPilot utvärderas för att möjliggöra att behandlingen utförs vid endast 5 tillfällen istället för vid normala 40-talet tillfällen. Bolaget har under 2014 lanserat ett hård- och mjukvaruinterface som automatiserar arbetsflödet och är helt integrerad med amerikanska Varian som är världens största strålbehandlingsaktör. Denna modul finns numer även i deras prislista. Bolaget har i slutet av 2014 erhållit europeiskt försäljningsgodkännande (CE) för utökad användning av RayPilot att även innefatta generell användning på utsidan av kroppen exempelvis som ett precisionshöjande hjälpmedel vid strålbehandling av vänstersidig bröstcancer. Bolaget har under 2014 utökat distributionsnätet till att idag vara representerade i 10 europeiska länder som tillsammans täcker mer än 65 % av Europas strålbehandlingskliniker. Bolaget har i januari 2015 installerat RayPilot tillsammans med ovanstående automatiserade Varianinterface på det franska cancercentret Centre Georges-Franqois Leclerc i Dijon. Denna klinik är även först i världen att utvärdera Micropos nya och unika RayPilot förbrukningsvara som samtidigt lokaliserar tumören, identifierar patienten och dessutom mäter vilken stråldos som avges i tumörområdet. Bolaget har i egen regi och tillsammans med distributörer under året besökt ett flertal europeiska strålbehandlingskliniker samt deltagit i 14 mässor och kongresser inom radioterapi i Europa och USA.

3 BOLAGETS VERKSAMHET Micropos grundades 2003 vid Chalmers Innovation som nyligen rankades som den sjunde bästa affärsinkubatorn i världen. Idéen till RayPilot kommer ursprungligen från ett internationellt team av fyra läkare och professorer inom onkologi med många års erfarenhet av strålbehandling och med flera framtagna medicintekniska produkter och läkemedel i bagaget. Bolaget har genom målmedvetet arbete utifrån en idé utvecklat, produktifierat och certifierat RayPilot som idag är ett av två godkända system som elektromagnetiskt (dvs. helt utan behov av skadlig joniserande strålning) kan positionera en cancertumör i realtid under strålbehandling. RayPilot är ett tillbehör till dagens strålbehandlingsutrustning och är anpassat för att kunna integreras med befintlig utrustning oberoende av fabrikat. Potentialen med systemet är att öka möjligheten att bota patienten och samtidigt ge en snabbare behandling med färre biverkningar. Det ger även möjlighet att göra identitetskontroll av patienten så rätt patient behandlas och i en helt världsunik version dessutom kunna mäta och verifiera den stråldos som tumören utsätts för. Denna genomgår nu kliniska tester. Systemet används initialt för positionsbestämning av prostatatumörer, men har nyligen erhållit ett europeiskt godkännande att även kunna användas varsomhelst på utsidan av kroppen där rörelse under behandling önskas detekteras eller övervakas. Ett exempel på detta utökade användningsområde är behandling av vänstersidig bröstcancer där RayPilot kan hjälpa till att undvika skada på hjärtat vid strålbehandling. Micropos har utvecklat RayPilot med ett plattformstänk och inledningsvis satsat på att starta användning på prostatacancer som i många fall har svåra livskvalitestnedsättande biverkningar såsom impotens, urinvägsbesvär och ändtarmsblödningar. Målet är att utifrån RayPilot -plattformen utöka användningsområdena och införa flera typer av förbrukningsvaror samt hård- och mjukvaror för en bredare användning vid flertalet andra cancerformer. Exempel på detta är det senaste årets nyheter bestående av: - hård- och mjukvaruinterface till världens största strålbehandlingstillverkare Varian. - mjukvaruinterface för automatisk inhämtning av patient och dosplaneringsdata - utökat användningsområde för ex.vis vänstersidig bröstcancer - start av användning, i studieform, för den nya världsunika RayPilot förbrukningsvaran som samtidigt visar tumörposition, patientidentitet och stråldos i tumörområdet. Bolaget fokuserar idag försäljningsinsatserna på den Europeiska marknaden och har distributörer för 10 europeiska länder. RayPilot är CE-märkt vilket innebär att det är godkänt för försäljning och användning i Europa. I dag finns RayPilot installerat på följande kliniker Tammerfors Universitetssjukhus, Helsingfors Universitetssjukhus, Universitetskliniken i Rostock, Cancercentret i Dijon samt på privatkliniken Humanitas Gavazzeni i Italien. Karolinska Universitetssjukhuset var den första användaren av RayPilot 2010 och har för avsikt att under 2015 påbörja en studie där RayPilot används som verktyg för att minska marginalerna runt tumören (och därmed potentiellt minska biverkningarna) samt minska på antalet behandlingstillfällen då den ökade precisionen tillåter att ge högre stråldos vid varje tillfälle. Ytterligare system finns installerat på Århus Universitetssjukhus i Danmark som gör forskning på att använda RayPilot i syfte att styra strålen att automatiskt och kontinuerligt följa cancertumören.

4 BOLAGETS UTVECKLING Under året har Micropos tecknat flera nya avtal med kliniker och distributörer samt lanserat flera nya funktioner i Ray- Pilot för ökad patientsäkerhet och ett mer automatiskt arbetsflöde. På mjukvarusidan har två nya produkter lanserats i form av en DICOM-modul för automatisk patientsynkronisering samt en integration med Varian som är världens största strålbehandlingsbolag. Varianinterfacet har installerats och används idag på det franska cancercentret Centre Georges-François Leclerc i Dijon. Micropos fakturerar nu regelbundet för den förbrukningsvara som kunderna använder. Nedan följer en sammanfattning av perioden i kronologisk ordning. Januari I januari kunde styrelsen för Micropos Medical meddela ett genombrott i Finland genom ett avtal med Tammerfors Universitetssjukhus som första finska sjukhuset med realtidslokalisering av prostata vid strålbehandling. Klinikens målsättning är att öka kapaciteten genom att minska på antalet behandlingstillfällen (hypofraktionering) vilket gör det mycket viktigt att träffa exakt rätt. Det initiala ordervärdet är cirka och innehåller även en köpoption. Februari I mitten av februari ställdes RayPilot ut på belgiska fysikerkonferensen, BHPA, i Louvain-La-Neuve. Denna konferens blev en introduktion av RayPilot systemet på den belgiska marknaden. Det blev också den första gemensamma aktiviteten med Bogman Medical Equipment som är Micropos Medicals nya samarbetspartner i Belgien. Bogman är en mycket etablerad aktör inom radioterapi- och radiologibranschen i Belgien och har alla de viktiga kontakterna som är en förutsättning för marknadsetablering. Under den belgiska konferensen påbörjades dessutom diskussioner med distributörer för den nederländska marknaden. I slutet av februari kunde Micropos meddela en stor framgång i och med lanseringen av en unik mjukvarukoppling där Ray- Pilot interagerar direkt med utrustning från Varian Medical Systems som är världens ledande tillverkare av strålbehandlingsutrustning. Samarbetet med Varian som formaliserades cirka ett år innan lanseringen har inneburit mjukvaruutveckling och flera ingående tester av RayPilot tillsammans med Varians utrustning på deras huvudkontor i Palo Alto i USA. Syftet med mjukvarukopplingen är att möjliggöra ett säkrare och mer automatiserat arbetsflöde där RayPilot : - verifierar att rätt patient behandlas - analyserar tumörens läge och skickar data till Varian 4D Integrated Treatment Console (4DITC) för automatisk behandlingsbordsinställning - automatiskt slår på och av strålningen utifrån tumörens position och rörelse (gating) Detta mjukvaruinterface har efterfrågats av kliniker i Europa och den första användaren beräknas bli Centre Georges-François Leclerc i franska Dijon som Micropos tecknade ett avtal med i slutet av Mars I början på mars deltog Micropos som utställare och sponsor på den Europeiska hypofraktioneringskongressen European Conference on Innovative Radiation Technologies (EC-IRT) i Berlin, anordnad av det amerikanska företaget Accuray. Kongressen handlade i huvudsak om att med bibehållet eller bättre resultat kunna minska antalet behandlingstillfällen som ges vid strålbehandling av cancer. Kongressen lockade cirka 300 delegater från i huvudsak Europa som kunde lyssna på intressanta föredrag från ledande läkare och professorer i området samt besöka de utställande företagen. Vidare under mars ställdes RayPilot ut på Onkologidagarna i Eskilstuna, ett årligt möte som attraherar svenska onkologer, sjukhusfysiker och onkologisjuksköterskor. Kongressen lockade ett stort antal delegater från sjukhus från hela Sverige som kunde lyssna på föredrag och besöka de utställande företagen. Micropos ställde under sista veckan i mars ut RayPilot tillsammans med distributören Raditec på den schweiziska onkologikongressen, SASRO, i Lugano. April I april installerades RayPilot på Tammerfors Universitetssjukhus i Finland. Installationen, inkluderade även en ny mjukvarumodul i form av ett DICOM-interface för automatisk patientsynkronisering. Installationen genomfördes snabbt och smidigt under en eftermiddag. RayPilot ställdes i april ut på de finska Strålbehandlingsdagarna i Jyväskyle, ett årligt möte med deltagande läkare och fysiker inom strålbehandling från hela Finland. Under mötet fördjupades diskussionerna med ytterligare ett finskt universitetssjukhus. Micropos deltog under april på den största Europeiska strålbehandlingskongressen, ESTRO, i Wien där RayPilot visades upp både i Micropos egen monter och i den österrikiske distributören MPB Scherers monter. Under ESTRO-kongres-

5 sen kunde mjukvaruinterfacet till Varian för första gången officiellt demonstreras. För Micropos var årets ESTRO en mycket lyckad kongress, inte bara utifrån ett utställningsperspektiv med lansering av uppdaterade mjukvaruinterface och avtal med nya kliniker, utan även vetenskapligt. Två vetenskapliga arbeten där RayPilot använts presenterades under dagarna i Wien. Thomas Ravkilde från Århus Universitetssjukhus tilldelades utmärkelsen ESTRO-Jack Fowler University of Wisconsin Award för forskning genomförda i Århus tillsammans med fysiker Per Rugård Poulsen samt professor Paul Keall från Radiation Physics Laboratory i Sydney, Australien. Arbetet med RayPilot som startade 2010 handlar om dynamisk MLC-tracking och har genererat ett 10-tal vetenskapliga arbeten. RayPilot används för att styra linjäracceleratorns multibladskollimator (MLC) vilket i praktiken innebär att få strålen att följa tumören under pågående behandling. Det är andra gången som Århus Universitetssjukhus arbete med RayPilot har belönats med en utmärkelse. Humanitas Gavazzeni i Bergamo med sjukhusfysikern Alessandro Vai och kollegor presenterade en vetenskaplig poster där RayPilot påvisat att prostata kan röra sig så mycket som 1,5 cm under pågående behandling. Namnet på postern var: Real-time intrafraction target motion evaluation in prostate cancer radiotherapy using a temporary-implanted wired electromagnetic transmitter: influence on treatment margins. Postern har tidigare presenterats på det Italienska fysikermötet AIFM i november 2013, att den även antogs till ESTRO visar på betydelsen av detta arbete där slutsatsen är att vid strålbehandling bör den interna tumörrörelsen tas i beaktning, speciellt vid hypofraktionerade behandlingsprotokoll I april kunde Micropos stolt meddela att ytterligare en finsk välrenommerad strålbehandlingsklinik i form av Helsingfors Universitetssjukhus tecknat ett avtal för användning av Ray- Pilot. Detta är det andra finska klinikavtalet för Micropos Medical sedan årsskiftet. Helsingfors Universitetssjukhus behandlar ca 800 patienter med prostatacancer årligen. Avtalet innebär en utvärderingsperiod på fyra månader där kliniken köper förbrukningsvara. Maj I maj tecknade Micropos Medical ett intentionsavtal med bolaget PI Medical för distribution av RayPilot i Nederländerna. Diskussionerna mellan Micropos och PI Medical startade under den belgiska fysikerkonferensen i februari och fortsatte under ESTRO-kongressen i Wien tidigare i våras. Ett samarbete för marknadsföring och försäljning av RayPilot i Nederländerna har påbörjats. I maj höll Micropos Medical en välbesökt Årstämma, där en enhällig bolagsstämma bland annat fattade beslut om att välja in Torben Jørgensen som arbetar som VD i bolaget Biotage i styrelsen samt att emittera teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, för att kunna tecknas av nyckelpersonal och styrelseledamöter. Juni Den årliga franska kongressen för sjukhusfysiker, SFPM, hölls under juni månad i Deauville i Normandie. Micropos var på plats i distributören Qualimedis monter. Vid sidan av onkologikongressen, SFRO, i Paris är fysikerkongressen SFPM den viktigaste mässan i Frankrike och fysiker från samtliga delar av landet deltar. Juli I juli deltog Micropos på den tyska onkologikongressen, DE- GRO som är en av Europas största och viktigaste möten för läkare inom strålbehandling. Kongressen besöks huvudsakligen av läkare och sjukhusfysiker från Tyskland, Österrike och Schweiz. RayPilot ställdes ut i två montrar, dels hos den tyska distributören Additec och dels hos den österrikiska distributören MPB Scherer. Micropos hade representanter på plats hos bägge distributörerna. MPB Scherer hade en av kongressens större montrar och här visades den kommande unika dosimetrifunktionen som kan verifiera att rätt stråldos ges till tumören samt mjukvarukopplingen till strålbehandlingsutrustning från Varian för ökad patientsäkerhet och automation. Under kongressen publicerades en vetenskaplig poster från Rostocks Universitetsklinik: Echtzeituntersuchung der intrafraktionellen Prostatamobilität bei der definitiven perkutanen Strahlentherapie mittels eines implantierbaren Radiotransmitters unter Verwendung eines endorektalen Ballons. Denna poster visar att även vid användning av hjälpmedel som speciellt tagits fram för att minska organrörelser så rör sig organet fortfarande betydande och med RayPilots hjälp kunde de se att prostata kan röra sig över en cm under pågående behandling. Värt att poängtera ytterligare en gång är att vid strålbehandling är det av yttersta vikt att fokusera stråldosen på tumören och ej det som är friskt runtomkring. DEGRO-kongressen gav också tillfälle till möten med Micropos holländska och franska distributörer. Diskussioner påbörjades även med ytterligare en distributör för nya marknader. September I september deltog Micropos tillsammans med den Schweiziske distributören Raditec på Dreiländertagung som är en kongress för tyska, schweiziska och österrikiska fysiker. I en artikel i Prostatanytt som är Prostatacancerförbundets tidskrift fanns en sammanfattning av ett föredrag som överläkare och onkolog Enrique Castellanos på Radiumhemmet vid Karolinska Universitetssjukhuset hållit för patientföreningen ProLiv Stockholm före sommaren. Överläkare Castellanos som var först i världen att använda RayPilot för ökad precision vid strålbehandling berättade bland annat att prostata rör sig både under och mellan strålbehandlingstillfällena. Genom att använda produkter som RayPilot som kontinuerligt lokaliserar prostata så kan man hypofraktionera vilket innebär att minska antalet behandlingstillfällen.

6 Micropos deltog på världens största strålbehandlingskongress ASTRO i San Francisco. Under kongressen träffade Bolaget både nya och tidigare etablerade kontakter från kliniker och företag i branschen. Bland annat kunde den kommande första RayPilot användningen i Frankrike planeras tillsammans med Bolagets franske distributör Qualimedis och representanter från kliniken. Ytterligare möten med intresserade europeiska kliniker har resulterat i besök på kliniker i exempelvis Schweiz och Frankrike Oktober Micropos har deltagit på nationella onkologikongresser tillsammans med distributörer i Innsbruck (ÖGRO) och Paris (SFRO). Vid kongresserna har Bolaget träffat nya såväl som gamla kontakter och flera uppföljande möten har bokats in på kliniker i Europa där Micropos tillsammans med den lokala distributören visar upp RayPilot på plats. och deltog på flertalet av de sju behandlingar med RayPilot som genomfördes denna dag. Bolaget deltog på Nationellt möte om Sjukhusfysik på Vann Hotell och Spa i Bohuslän. Under månaden genomfördes även flertalet demonstrationer och möten på kliniker i Schweiz och Italien December Klinikbesök i Österrike har genomförts tillsammans med distributör. Micropos grundare överläkare Bo Lennernäs var inbjuden som talare på Elekta 2nd Nordic & Baltic Users Meeting i Saltsjöbaden där han som en av landets ledande prostataexperter bland annat berättade om brachyterapi och RayPilot. I oktober presenterades ytterligare en vetenskaplig poster från privatkliniken Humanitas Gavazzeni i Italien. I postern som baseras på resultat de fått genom att använda RayPilot dras slutsatsen att man bör ta hänsyn till intern organrörelse och att det inte går att negligera den variation i stråldos som därmed uppkommer på ändtarm och urinblåsa. Därför bör strålbehandlingsprotokoll användas där patienten ompositioneras utifrån organrörelse och att man skall använda en teknik för att slå på och av behandlingsstrålen utifrån organets läge (sk gating). Micropos har tidigare berättat om den integrerade gatinglösning som har lanserats till linjäracceleratorer från världens största producent Varian. En av läkarna som publicerat den vetenskapliga poster om RayPilot -användningen på Rostocks Universitetsklinik arbetar nu med ytterligare minst en vetenskaplig publikation. Han har ett stort intresse att arbeta vidare med produkten och skall börja arbeta på en annan tysk klinik vilket anses vara positivt för Bolaget. I slutet av månaden deltog Micropos läkare på implantation av de första patienterna på Helsingfors Universitetssjukhus. November I början av månaden installerades RayPilot på Helsingfors Universitetssjukhus. Detta innebär att två av Finlands största universitetssjukhus i Tammerfors och Helsingfors börjat med RayPilot. Båda klinikerna har som mål att använda RayPilot för en säker övergång till hypofraktionering av patienterna. Helsingfors startade direkt med att behandla patienterna vid 5 tillfällen istället för normala 40-talet tillfällen. Micropos besökte Tampere Universitetssjukhus tillsammans med ett amerikanskt bolag inom strålbehandlingsbranschen

7 HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG I början på januari installerades RayPilot på det franska cancercentret Centre Georges-Franqois Leclerc i Dijon. Detta är Bolagets första installation som utförts tillsammans med Varian och där det nya helautomatiserade Varianinterfacet används. Denna klinik är även först att utvärdera Micropos nya och världsunika RayPilot förbrukningsvara som samtidigt lokaliserar tumören, identifierar patienten och dessutom mäter vilken stråldos som avges i tumörområdet. Bolaget har deltagit på två kongresser för fysiker inom strålbehandling, MedFys i norska Kvitfjell samt BHPA tillsammans med distributören Bogman i Belgiska Antwerpen. Under början av 2015 har Bolaget deltagit vid flertalet behandlingar på kliniker i Finland och Frankrike. Integrationsarbete pågår med Elekta och tester har genomförts ute på strålbehandlingsklinik tillsammans med Elekta. I slutet av februari kallade Micropos styrelse till Extra Bolagsstämma och begär mandat från aktieägarna att genomföra en företrädesemission på maximalt SEK. Hela emissionslikviden är 100%-igt täckt av teckningsförbindelser och garantier. RESULTAT Micropos Medicals intäkter uppgick under perioden till ksek 311 (f.å. ksek 100) med ett resultat om -14,2 MSEK efter finansiella poster (f.å. -12,5 MSEK). INVESTERINGAR Micropos Medicals investeringar i immateriella anläggningstillgångar under perioden uppgick till ksek (f.å ksek 2 779). SOLIDITET Bolagets soliditet uppgick per den 31 december 2014 till 80,8 procent (f.å. 90,3) AVSKRIVNINGAR Periodens resultat har belastats med ksek (f.å. ksek 4 986) i avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar. LIKVIDITET OCH FINANSIERING Den 31 december 2014 uppgick Micropos banktillgodohavanden till ksek (17 151). Långfristiga räntebärande skulder uppgår till ksek 796 (796). AKTIEN Antal utestående aktier var stycken per Micropos är sedan den 21 december 2009 listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS. Bolaget hade per den sista december cirka 950 aktieägare. Why treat the size of an Orange when the target has the size of a Mandarine? Bo Lennernäs, M.D, Ph.D, Assoc.prof.

8 STÖRRE AKTIEÄGARE Aktieägare per Kapital- och Antal aktier röstandel Brohuvudet AB ,0% Hans Sköld ,9% Bo Lennernäs med bolag ,7% Nordnet Pensionsförsäkring AB ,4% Försäkringsbolaget Avanza ,4% SEB Life International Insurance ,4% Sten Nilsson ,3% Seymour Levitt ,3% Westcap Förvaltning AB ,7% Tomas Gustafsson ,7% Övriga aktieägare (c:a 1230 stycken) ,2% Totalt ,0% FRAMTIDSUTSIKTER Den användning som utförts och är pågående med RayPilot runt om i Europa under det senaste året anses vara lyckad och dessa kliniker utgör därmed bra referenser för framtida kunder. Styrelsens föreslagna nyemission syftar till att säkerställa kapitalbehovet för utökade försäljningsinsatser av RayPilot på den nordiska och europeiska marknaden. Micropos räknar med att under det kommande året att, förutom att sälja förbrukningsvara på kommersiella villkor, även få igång systemförsäljning i Europa. Därigenom skapas möjligheter till löpande intäkter och ett positivt kassaflöde i Bolaget.

9 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, TSEK Juli-dec 2014 Juli-dec 2013 Helår 2014 Helår 2013 Intäkter Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelsekostnader Räntenetto Periodens resultat Resultat per aktie -0,19-0,26-0,38-0,45 BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, TSEK Anläggningstillgångar Fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Skulder Summa eget kapital och skulder KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG, TSEK Löpande verksamhet Investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut NYCKELTAL Avkastning på eget kapital -63,6 % -47,2 % Avkastning på totalt kapital -54,9 % -42,3 % Soliditet 80,8 % 90,3 % Kassalikviditet 290,7 % 741,4 %

10 FÖRÄNDRING AV DET EGNA KAPITALET I SAMMANDRAG, TSEK Pågående Fritt eget Summa Aktiekapital Reservfond nyemission kapital eget kapital Ingående balans Nyemission Periodens resultat Utgående balans Nyemission Periodens resultat Utgående balans INSYNSPERSONERS AKTIEINNEHAV Aktier Aktier Optioner Optioner Befattningshavare Tomas Gustafsson* * * VD Christer Ljungberg Ordförande Bo Lennernäs* * * Ledamot Bengt Rosengren * * * - - Ledamot Ulf Troedsson Ledamot Per Ekström* * * Ledamot Olof Sandén Ledamot Hanna Syrén Övrig m. insyn Charlotta Tilk Övrig m. insyn Andreas Bergqvist Övrig m. insyn Oscar Sjöberg Övrig m. insyn Martin Johnsson Övrig m. insyn * inklusive innehav via närstående och bolag

11 Redovisningsprinciper Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av värderingsprinciperna i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella tillgångar har aktiveringsmodellen i det allmänna rådet tillämpats. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Bytet av värderingsprinciper har inte inneburit några justeringar i jämförelsetalen. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret Kommande rapporttillfällen Årsredovisning för 2014 kommer att finnas tillgänglig under april, och distribueras till de som mailar till Årsstämma för räkenskapsåret 2014 kommer att hållas i Göteborg , se Bolagets hemsida samt kallelse i Svenska Dagbladet. Delårsrapport för första kvartalet 2015 kommer att finnas tillgänglig Insynspersoners innehav Information om företagets insynspersoner finns på AktieTorgets hemsida, där även insynspersonernas innehav och transaktioner finns redovisade. MICROPOS MEDICAL AB (PUBL) Stena Center 1, Göteborg Telefon: ,

MICROPOS MEDICAL DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2014

MICROPOS MEDICAL DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2014 MICROPOS MEDICAL DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2014 Genombrott för RayPilot genom avtal med två av de största finländska strålbehandlingsklinikerna: Tammerfors Universitetssjukhus

Läs mer

MICROPOS MEDICAL DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015

MICROPOS MEDICAL DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 MICROPOS MEDICAL DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Micropos har under perioden genomfört en nyemission som övertecknades med 25 MSEK och tillförde Bolaget drygt 22 MSEK före

Läs mer

MICROPOS MEDICAL. MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr 556648-2310 Göteborg 25 augusti 2011 DELÅRSRAPPORT

MICROPOS MEDICAL. MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr 556648-2310 Göteborg 25 augusti 2011 DELÅRSRAPPORT MICROPOS MEDICAL MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr 556648-2310 Göteborg 25 augusti DELÅRSRAPPORT Januari-juni delårsrapport januari-juni - Resultat efter finansiella poster 2,7 MSEK (-2,0) - Soliditet

Läs mer

MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Rörelseintäkter 325 ksek (311) Periodens resultat 15,2 MSEK (-14,2) Resultat per aktie -0,32 (-0,38) Soliditet 83,7 % (80,8 %) Micropos får

Läs mer

MICROPOS MEDICAL. MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr Göteborg 24 februari 2011

MICROPOS MEDICAL. MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr Göteborg 24 februari 2011 MICROPOS MEDICAL MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr 556648-2310 Göteborg 24 februari 2011 Bokslutskommuniké 2010 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 - RayPilot installeras och klinisk användning påbörjas på Karolinska

Läs mer

MICROPOS MEDICAL DELÅRSRAPPORT januari-juni 2016

MICROPOS MEDICAL DELÅRSRAPPORT januari-juni 2016 MICROPOS MEDICAL DELÅRSRAPPORT januari-juni 2016 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2016 Micropos har efter periodens slut meddelat den första kommersiella systemförsäljningen av RayPilot Bolaget genomför sin

Läs mer

MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 Rörelseintäkter 100 ksek (0) Periodens resultat 12,5 MSEK (-9,8) Resultat per aktie -0,45 (-0,42) Soliditet 90,3 % (89,5 %) Genombrott på

Läs mer

MICROPOS MEDICAL. MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr Göteborg 29 februari 2012

MICROPOS MEDICAL. MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr Göteborg 29 februari 2012 MICROPOS MEDICAL MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr 556648-2310 Göteborg 29 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 - Micropos sluter avtal med Århus Universitetssjukhus där sjukhuset

Läs mer

MICROPOS MEDICAL AB (publ)

MICROPOS MEDICAL AB (publ) MICROPOS MEDICAL MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr 556648-2310 Göteborg 29 augusti 2013 DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 - RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 5,3 MSEK (-4,3)

Läs mer

Micropos Strålande potential i Raypilot

Micropos Strålande potential i Raypilot Det ser inte ut som att ditt konto har rätt behörighet. För att kunna läsa denna analys behöver du tillgång till tjänsten: Fundamental analys Om du anser att analysen ligger under fel tjänst, vänligen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

MICROPOS MEDICAL. ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014

MICROPOS MEDICAL. ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 MICROPOS MEDICAL ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD HAR ORDET 4 MICROPOS MEDICAL AB (publ) 5 ORGANRÖRELSE EN AV RISKERNA VID DAGENS STRÅLBEHANDLING 6 FÖRETAGETS PRODUKTER

Läs mer

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ)

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Stockholm den 25 Februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Nanexa AB (publ) Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober - 31 december 2015 Omsättningen uppgick till: 313 (0) KSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-868) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-706) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-868) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-706) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 118 (-868) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,06

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 juni 2016

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 juni 2016 DELÅRSRAPPORT Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 juni 2016 Perioden 1 januari 2016 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0)* MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (-0,3)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 202) KSEK

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 202) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 610 (-2 202) KSEK Resultat per aktie uppgick till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr september 2014 december 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr september 2014 december 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 december 2015 Perioden 1 september 2015 31 december 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Biolight International AB (publ)

Biolight International AB (publ) Biolight International AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2003 Försäljningen under första kvartalet uppgick till 457 (513)TSEK. Den kliniska förankringen inom sårvårdsområdet har förstärkts

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 588) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 807) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 588) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 807) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 751 (-1 588) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,12

Läs mer

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnors hälsa genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2015/2016 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 547 (12 826) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 2 370 (1 355) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Delårsrapport. Första kvartalet Medfield Diagnostics AB (publ)

Delårsrapport. Första kvartalet Medfield Diagnostics AB (publ) Delårsrapport Första kvartalet 2015 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Sammanfattning av rapportperioden 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen uppgick till 282 (138) KSEK Resultat efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké till Medfield Diagnostics AB (publ)

Bokslutskommuniké till Medfield Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké 2016-01-01 till 2016-12-31 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Helåret 2016 Omsättningen uppgick till 6 362 (7 576) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 437 (-4

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr)

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 118) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 381) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 118) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 381) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 402 (-1 118) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,10

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) Perioden

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) Perioden Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2007-09-01 2008-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för det förlängda verksamhetsåret

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

AroCell AB (publ) Bokslutskommuniké

AroCell AB (publ) Bokslutskommuniké AroCell AB (publ) Bokslutskommuniké Helårsperiod 1 januari 31 december 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 733 (-3 157) KSEK Resultat per aktie

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport Januari september Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.

Delårsrapport Januari september Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa. Delårsrapport Januari september 2016 Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE-75450 Uppsala +46 (0) 18 100 300 nanexa.se Nanexa AB (PUBL) Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 793 (-2 793) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 793 (-2 793) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,17

Läs mer

Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.se

Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.se Bokslutskommuniké 2016 Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE-75450 Uppsala +46 (0) 18 100 300 nanexa.se Nanexa AB (PUBL) Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar

Läs mer

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017 NOVUS HALVÅRSRAPPORT Novus Group nternational AB (publ) Kvartalet oktober december Nettoomsättningen uppgick till ksek 13 881 (12 547) Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 903 (2 370) Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ)

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) Delårsrapport januari -september 2017 Yields intressebolag Isofol Medical med läkemedelskandidaten Modufolin fortsätter utvecklas positivt och visar stark utveckling. Isofol

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR )

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR ) DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2017 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) www.xavitech.com Nettomsättningen uppgick till 2 145TKR (1 834Tkr) Resultatet uppgick till -372Tkr (-289Tkr) Orderingången under perioden

Läs mer

januari december 2013

januari december 2013 2014-02-28 Sportfiske på Hökensås Camping & Stugby Bokslutskommuniké januari december 2013 Nettoomsättningen ökade med 38 % Starkt rörelseresultat med rörelsemarginal över 20 % Positivt rörelseresultat

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Bokslutskommuniké, Förbättrat resultat i fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet 2014 visade Vendator ett positivt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till 2,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 402) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-3 255) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 402) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-3 255) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 842 (-2 402) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,10

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2015 1 PERIOD 1 JANUARI - 31 MARS 2015 Nettoomsättningen uppgick till KSEK 261 (354) Rörelseresultatet uppgick till KSEK -787 (-282) Resultatet

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Januari december 2012 Nettoomsättningen uppgick till 78 tkr (32 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till tkr ( tkr)

Januari december 2012 Nettoomsättningen uppgick till 78 tkr (32 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till tkr ( tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2012 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Halvårsrapport 2014-01-01 2014-06-30. Vivoline Medical AB 556761-1701

Halvårsrapport 2014-01-01 2014-06-30. Vivoline Medical AB 556761-1701 Halvårsrapport 2014-01-01 2014-06-30 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 ELLEN AB Danderyd den 19 februari 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 JANUARI DECEMBER 2008 Bolagets intäkter uppgick under året till 8 402 ( 5 697) KSEK. Under andra halvåret

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2015 Pharmacolog i Uppsala AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2015 Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr Rörelseresultatet för perioden uppgick till

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ)

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) Pressmeddelande 2005-08-26 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2005 Glycorex Transplantation är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Delårsrapport. Första kvartalet Medfield Diagnostics AB (publ)

Delårsrapport. Första kvartalet Medfield Diagnostics AB (publ) Delårsrapport Första kvartalet 2017 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Sammanfattning av rapportperioden 1 januari 31 mars 2017 Omsättningen uppgick till 2 658 (1 031) KSEK Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport kvartal

Delårsrapport kvartal Delårsrapport kvartal 1-2017 Delårsrapport kvartal 1-2017 Januari - Mars: NeBospelöverskoBet ökade med 104% 5ll KSEK 751 (f å KSEK 368) SpelomsäBningen minskade med 23% 5ll KSEK 68 964 (f å KSEK 90 002)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer