MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014"

Transkript

1 MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

2 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Rörelseintäkter 311 ksek (100) Periodens resultat 14,2 MSEK (-12,5) Resultat per aktie -0,38 (-0,45) Soliditet 80,8 % (90,3 %) Micropos har under 2014 påbörjat försäljning till de två största universitetssjukhusen i Finland som under senaste halvåret och kommande år påbörjar hypofraktionering där RayPilot utvärderas för att möjliggöra att behandlingen utförs vid endast 5 tillfällen istället för vid normala 40-talet tillfällen. Bolaget har under 2014 lanserat ett hård- och mjukvaruinterface som automatiserar arbetsflödet och är helt integrerad med amerikanska Varian som är världens största strålbehandlingsaktör. Denna modul finns numer även i deras prislista. Bolaget har i slutet av 2014 erhållit europeiskt försäljningsgodkännande (CE) för utökad användning av RayPilot att även innefatta generell användning på utsidan av kroppen exempelvis som ett precisionshöjande hjälpmedel vid strålbehandling av vänstersidig bröstcancer. Bolaget har under 2014 utökat distributionsnätet till att idag vara representerade i 10 europeiska länder som tillsammans täcker mer än 65 % av Europas strålbehandlingskliniker. Bolaget har i januari 2015 installerat RayPilot tillsammans med ovanstående automatiserade Varianinterface på det franska cancercentret Centre Georges-Franqois Leclerc i Dijon. Denna klinik är även först i världen att utvärdera Micropos nya och unika RayPilot förbrukningsvara som samtidigt lokaliserar tumören, identifierar patienten och dessutom mäter vilken stråldos som avges i tumörområdet. Bolaget har i egen regi och tillsammans med distributörer under året besökt ett flertal europeiska strålbehandlingskliniker samt deltagit i 14 mässor och kongresser inom radioterapi i Europa och USA.

3 BOLAGETS VERKSAMHET Micropos grundades 2003 vid Chalmers Innovation som nyligen rankades som den sjunde bästa affärsinkubatorn i världen. Idéen till RayPilot kommer ursprungligen från ett internationellt team av fyra läkare och professorer inom onkologi med många års erfarenhet av strålbehandling och med flera framtagna medicintekniska produkter och läkemedel i bagaget. Bolaget har genom målmedvetet arbete utifrån en idé utvecklat, produktifierat och certifierat RayPilot som idag är ett av två godkända system som elektromagnetiskt (dvs. helt utan behov av skadlig joniserande strålning) kan positionera en cancertumör i realtid under strålbehandling. RayPilot är ett tillbehör till dagens strålbehandlingsutrustning och är anpassat för att kunna integreras med befintlig utrustning oberoende av fabrikat. Potentialen med systemet är att öka möjligheten att bota patienten och samtidigt ge en snabbare behandling med färre biverkningar. Det ger även möjlighet att göra identitetskontroll av patienten så rätt patient behandlas och i en helt världsunik version dessutom kunna mäta och verifiera den stråldos som tumören utsätts för. Denna genomgår nu kliniska tester. Systemet används initialt för positionsbestämning av prostatatumörer, men har nyligen erhållit ett europeiskt godkännande att även kunna användas varsomhelst på utsidan av kroppen där rörelse under behandling önskas detekteras eller övervakas. Ett exempel på detta utökade användningsområde är behandling av vänstersidig bröstcancer där RayPilot kan hjälpa till att undvika skada på hjärtat vid strålbehandling. Micropos har utvecklat RayPilot med ett plattformstänk och inledningsvis satsat på att starta användning på prostatacancer som i många fall har svåra livskvalitestnedsättande biverkningar såsom impotens, urinvägsbesvär och ändtarmsblödningar. Målet är att utifrån RayPilot -plattformen utöka användningsområdena och införa flera typer av förbrukningsvaror samt hård- och mjukvaror för en bredare användning vid flertalet andra cancerformer. Exempel på detta är det senaste årets nyheter bestående av: - hård- och mjukvaruinterface till världens största strålbehandlingstillverkare Varian. - mjukvaruinterface för automatisk inhämtning av patient och dosplaneringsdata - utökat användningsområde för ex.vis vänstersidig bröstcancer - start av användning, i studieform, för den nya världsunika RayPilot förbrukningsvaran som samtidigt visar tumörposition, patientidentitet och stråldos i tumörområdet. Bolaget fokuserar idag försäljningsinsatserna på den Europeiska marknaden och har distributörer för 10 europeiska länder. RayPilot är CE-märkt vilket innebär att det är godkänt för försäljning och användning i Europa. I dag finns RayPilot installerat på följande kliniker Tammerfors Universitetssjukhus, Helsingfors Universitetssjukhus, Universitetskliniken i Rostock, Cancercentret i Dijon samt på privatkliniken Humanitas Gavazzeni i Italien. Karolinska Universitetssjukhuset var den första användaren av RayPilot 2010 och har för avsikt att under 2015 påbörja en studie där RayPilot används som verktyg för att minska marginalerna runt tumören (och därmed potentiellt minska biverkningarna) samt minska på antalet behandlingstillfällen då den ökade precisionen tillåter att ge högre stråldos vid varje tillfälle. Ytterligare system finns installerat på Århus Universitetssjukhus i Danmark som gör forskning på att använda RayPilot i syfte att styra strålen att automatiskt och kontinuerligt följa cancertumören.

4 BOLAGETS UTVECKLING Under året har Micropos tecknat flera nya avtal med kliniker och distributörer samt lanserat flera nya funktioner i Ray- Pilot för ökad patientsäkerhet och ett mer automatiskt arbetsflöde. På mjukvarusidan har två nya produkter lanserats i form av en DICOM-modul för automatisk patientsynkronisering samt en integration med Varian som är världens största strålbehandlingsbolag. Varianinterfacet har installerats och används idag på det franska cancercentret Centre Georges-François Leclerc i Dijon. Micropos fakturerar nu regelbundet för den förbrukningsvara som kunderna använder. Nedan följer en sammanfattning av perioden i kronologisk ordning. Januari I januari kunde styrelsen för Micropos Medical meddela ett genombrott i Finland genom ett avtal med Tammerfors Universitetssjukhus som första finska sjukhuset med realtidslokalisering av prostata vid strålbehandling. Klinikens målsättning är att öka kapaciteten genom att minska på antalet behandlingstillfällen (hypofraktionering) vilket gör det mycket viktigt att träffa exakt rätt. Det initiala ordervärdet är cirka och innehåller även en köpoption. Februari I mitten av februari ställdes RayPilot ut på belgiska fysikerkonferensen, BHPA, i Louvain-La-Neuve. Denna konferens blev en introduktion av RayPilot systemet på den belgiska marknaden. Det blev också den första gemensamma aktiviteten med Bogman Medical Equipment som är Micropos Medicals nya samarbetspartner i Belgien. Bogman är en mycket etablerad aktör inom radioterapi- och radiologibranschen i Belgien och har alla de viktiga kontakterna som är en förutsättning för marknadsetablering. Under den belgiska konferensen påbörjades dessutom diskussioner med distributörer för den nederländska marknaden. I slutet av februari kunde Micropos meddela en stor framgång i och med lanseringen av en unik mjukvarukoppling där Ray- Pilot interagerar direkt med utrustning från Varian Medical Systems som är världens ledande tillverkare av strålbehandlingsutrustning. Samarbetet med Varian som formaliserades cirka ett år innan lanseringen har inneburit mjukvaruutveckling och flera ingående tester av RayPilot tillsammans med Varians utrustning på deras huvudkontor i Palo Alto i USA. Syftet med mjukvarukopplingen är att möjliggöra ett säkrare och mer automatiserat arbetsflöde där RayPilot : - verifierar att rätt patient behandlas - analyserar tumörens läge och skickar data till Varian 4D Integrated Treatment Console (4DITC) för automatisk behandlingsbordsinställning - automatiskt slår på och av strålningen utifrån tumörens position och rörelse (gating) Detta mjukvaruinterface har efterfrågats av kliniker i Europa och den första användaren beräknas bli Centre Georges-François Leclerc i franska Dijon som Micropos tecknade ett avtal med i slutet av Mars I början på mars deltog Micropos som utställare och sponsor på den Europeiska hypofraktioneringskongressen European Conference on Innovative Radiation Technologies (EC-IRT) i Berlin, anordnad av det amerikanska företaget Accuray. Kongressen handlade i huvudsak om att med bibehållet eller bättre resultat kunna minska antalet behandlingstillfällen som ges vid strålbehandling av cancer. Kongressen lockade cirka 300 delegater från i huvudsak Europa som kunde lyssna på intressanta föredrag från ledande läkare och professorer i området samt besöka de utställande företagen. Vidare under mars ställdes RayPilot ut på Onkologidagarna i Eskilstuna, ett årligt möte som attraherar svenska onkologer, sjukhusfysiker och onkologisjuksköterskor. Kongressen lockade ett stort antal delegater från sjukhus från hela Sverige som kunde lyssna på föredrag och besöka de utställande företagen. Micropos ställde under sista veckan i mars ut RayPilot tillsammans med distributören Raditec på den schweiziska onkologikongressen, SASRO, i Lugano. April I april installerades RayPilot på Tammerfors Universitetssjukhus i Finland. Installationen, inkluderade även en ny mjukvarumodul i form av ett DICOM-interface för automatisk patientsynkronisering. Installationen genomfördes snabbt och smidigt under en eftermiddag. RayPilot ställdes i april ut på de finska Strålbehandlingsdagarna i Jyväskyle, ett årligt möte med deltagande läkare och fysiker inom strålbehandling från hela Finland. Under mötet fördjupades diskussionerna med ytterligare ett finskt universitetssjukhus. Micropos deltog under april på den största Europeiska strålbehandlingskongressen, ESTRO, i Wien där RayPilot visades upp både i Micropos egen monter och i den österrikiske distributören MPB Scherers monter. Under ESTRO-kongres-

5 sen kunde mjukvaruinterfacet till Varian för första gången officiellt demonstreras. För Micropos var årets ESTRO en mycket lyckad kongress, inte bara utifrån ett utställningsperspektiv med lansering av uppdaterade mjukvaruinterface och avtal med nya kliniker, utan även vetenskapligt. Två vetenskapliga arbeten där RayPilot använts presenterades under dagarna i Wien. Thomas Ravkilde från Århus Universitetssjukhus tilldelades utmärkelsen ESTRO-Jack Fowler University of Wisconsin Award för forskning genomförda i Århus tillsammans med fysiker Per Rugård Poulsen samt professor Paul Keall från Radiation Physics Laboratory i Sydney, Australien. Arbetet med RayPilot som startade 2010 handlar om dynamisk MLC-tracking och har genererat ett 10-tal vetenskapliga arbeten. RayPilot används för att styra linjäracceleratorns multibladskollimator (MLC) vilket i praktiken innebär att få strålen att följa tumören under pågående behandling. Det är andra gången som Århus Universitetssjukhus arbete med RayPilot har belönats med en utmärkelse. Humanitas Gavazzeni i Bergamo med sjukhusfysikern Alessandro Vai och kollegor presenterade en vetenskaplig poster där RayPilot påvisat att prostata kan röra sig så mycket som 1,5 cm under pågående behandling. Namnet på postern var: Real-time intrafraction target motion evaluation in prostate cancer radiotherapy using a temporary-implanted wired electromagnetic transmitter: influence on treatment margins. Postern har tidigare presenterats på det Italienska fysikermötet AIFM i november 2013, att den även antogs till ESTRO visar på betydelsen av detta arbete där slutsatsen är att vid strålbehandling bör den interna tumörrörelsen tas i beaktning, speciellt vid hypofraktionerade behandlingsprotokoll I april kunde Micropos stolt meddela att ytterligare en finsk välrenommerad strålbehandlingsklinik i form av Helsingfors Universitetssjukhus tecknat ett avtal för användning av Ray- Pilot. Detta är det andra finska klinikavtalet för Micropos Medical sedan årsskiftet. Helsingfors Universitetssjukhus behandlar ca 800 patienter med prostatacancer årligen. Avtalet innebär en utvärderingsperiod på fyra månader där kliniken köper förbrukningsvara. Maj I maj tecknade Micropos Medical ett intentionsavtal med bolaget PI Medical för distribution av RayPilot i Nederländerna. Diskussionerna mellan Micropos och PI Medical startade under den belgiska fysikerkonferensen i februari och fortsatte under ESTRO-kongressen i Wien tidigare i våras. Ett samarbete för marknadsföring och försäljning av RayPilot i Nederländerna har påbörjats. I maj höll Micropos Medical en välbesökt Årstämma, där en enhällig bolagsstämma bland annat fattade beslut om att välja in Torben Jørgensen som arbetar som VD i bolaget Biotage i styrelsen samt att emittera teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, för att kunna tecknas av nyckelpersonal och styrelseledamöter. Juni Den årliga franska kongressen för sjukhusfysiker, SFPM, hölls under juni månad i Deauville i Normandie. Micropos var på plats i distributören Qualimedis monter. Vid sidan av onkologikongressen, SFRO, i Paris är fysikerkongressen SFPM den viktigaste mässan i Frankrike och fysiker från samtliga delar av landet deltar. Juli I juli deltog Micropos på den tyska onkologikongressen, DE- GRO som är en av Europas största och viktigaste möten för läkare inom strålbehandling. Kongressen besöks huvudsakligen av läkare och sjukhusfysiker från Tyskland, Österrike och Schweiz. RayPilot ställdes ut i två montrar, dels hos den tyska distributören Additec och dels hos den österrikiska distributören MPB Scherer. Micropos hade representanter på plats hos bägge distributörerna. MPB Scherer hade en av kongressens större montrar och här visades den kommande unika dosimetrifunktionen som kan verifiera att rätt stråldos ges till tumören samt mjukvarukopplingen till strålbehandlingsutrustning från Varian för ökad patientsäkerhet och automation. Under kongressen publicerades en vetenskaplig poster från Rostocks Universitetsklinik: Echtzeituntersuchung der intrafraktionellen Prostatamobilität bei der definitiven perkutanen Strahlentherapie mittels eines implantierbaren Radiotransmitters unter Verwendung eines endorektalen Ballons. Denna poster visar att även vid användning av hjälpmedel som speciellt tagits fram för att minska organrörelser så rör sig organet fortfarande betydande och med RayPilots hjälp kunde de se att prostata kan röra sig över en cm under pågående behandling. Värt att poängtera ytterligare en gång är att vid strålbehandling är det av yttersta vikt att fokusera stråldosen på tumören och ej det som är friskt runtomkring. DEGRO-kongressen gav också tillfälle till möten med Micropos holländska och franska distributörer. Diskussioner påbörjades även med ytterligare en distributör för nya marknader. September I september deltog Micropos tillsammans med den Schweiziske distributören Raditec på Dreiländertagung som är en kongress för tyska, schweiziska och österrikiska fysiker. I en artikel i Prostatanytt som är Prostatacancerförbundets tidskrift fanns en sammanfattning av ett föredrag som överläkare och onkolog Enrique Castellanos på Radiumhemmet vid Karolinska Universitetssjukhuset hållit för patientföreningen ProLiv Stockholm före sommaren. Överläkare Castellanos som var först i världen att använda RayPilot för ökad precision vid strålbehandling berättade bland annat att prostata rör sig både under och mellan strålbehandlingstillfällena. Genom att använda produkter som RayPilot som kontinuerligt lokaliserar prostata så kan man hypofraktionera vilket innebär att minska antalet behandlingstillfällen.

6 Micropos deltog på världens största strålbehandlingskongress ASTRO i San Francisco. Under kongressen träffade Bolaget både nya och tidigare etablerade kontakter från kliniker och företag i branschen. Bland annat kunde den kommande första RayPilot användningen i Frankrike planeras tillsammans med Bolagets franske distributör Qualimedis och representanter från kliniken. Ytterligare möten med intresserade europeiska kliniker har resulterat i besök på kliniker i exempelvis Schweiz och Frankrike Oktober Micropos har deltagit på nationella onkologikongresser tillsammans med distributörer i Innsbruck (ÖGRO) och Paris (SFRO). Vid kongresserna har Bolaget träffat nya såväl som gamla kontakter och flera uppföljande möten har bokats in på kliniker i Europa där Micropos tillsammans med den lokala distributören visar upp RayPilot på plats. och deltog på flertalet av de sju behandlingar med RayPilot som genomfördes denna dag. Bolaget deltog på Nationellt möte om Sjukhusfysik på Vann Hotell och Spa i Bohuslän. Under månaden genomfördes även flertalet demonstrationer och möten på kliniker i Schweiz och Italien December Klinikbesök i Österrike har genomförts tillsammans med distributör. Micropos grundare överläkare Bo Lennernäs var inbjuden som talare på Elekta 2nd Nordic & Baltic Users Meeting i Saltsjöbaden där han som en av landets ledande prostataexperter bland annat berättade om brachyterapi och RayPilot. I oktober presenterades ytterligare en vetenskaplig poster från privatkliniken Humanitas Gavazzeni i Italien. I postern som baseras på resultat de fått genom att använda RayPilot dras slutsatsen att man bör ta hänsyn till intern organrörelse och att det inte går att negligera den variation i stråldos som därmed uppkommer på ändtarm och urinblåsa. Därför bör strålbehandlingsprotokoll användas där patienten ompositioneras utifrån organrörelse och att man skall använda en teknik för att slå på och av behandlingsstrålen utifrån organets läge (sk gating). Micropos har tidigare berättat om den integrerade gatinglösning som har lanserats till linjäracceleratorer från världens största producent Varian. En av läkarna som publicerat den vetenskapliga poster om RayPilot -användningen på Rostocks Universitetsklinik arbetar nu med ytterligare minst en vetenskaplig publikation. Han har ett stort intresse att arbeta vidare med produkten och skall börja arbeta på en annan tysk klinik vilket anses vara positivt för Bolaget. I slutet av månaden deltog Micropos läkare på implantation av de första patienterna på Helsingfors Universitetssjukhus. November I början av månaden installerades RayPilot på Helsingfors Universitetssjukhus. Detta innebär att två av Finlands största universitetssjukhus i Tammerfors och Helsingfors börjat med RayPilot. Båda klinikerna har som mål att använda RayPilot för en säker övergång till hypofraktionering av patienterna. Helsingfors startade direkt med att behandla patienterna vid 5 tillfällen istället för normala 40-talet tillfällen. Micropos besökte Tampere Universitetssjukhus tillsammans med ett amerikanskt bolag inom strålbehandlingsbranschen

7 HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG I början på januari installerades RayPilot på det franska cancercentret Centre Georges-Franqois Leclerc i Dijon. Detta är Bolagets första installation som utförts tillsammans med Varian och där det nya helautomatiserade Varianinterfacet används. Denna klinik är även först att utvärdera Micropos nya och världsunika RayPilot förbrukningsvara som samtidigt lokaliserar tumören, identifierar patienten och dessutom mäter vilken stråldos som avges i tumörområdet. Bolaget har deltagit på två kongresser för fysiker inom strålbehandling, MedFys i norska Kvitfjell samt BHPA tillsammans med distributören Bogman i Belgiska Antwerpen. Under början av 2015 har Bolaget deltagit vid flertalet behandlingar på kliniker i Finland och Frankrike. Integrationsarbete pågår med Elekta och tester har genomförts ute på strålbehandlingsklinik tillsammans med Elekta. I slutet av februari kallade Micropos styrelse till Extra Bolagsstämma och begär mandat från aktieägarna att genomföra en företrädesemission på maximalt SEK. Hela emissionslikviden är 100%-igt täckt av teckningsförbindelser och garantier. RESULTAT Micropos Medicals intäkter uppgick under perioden till ksek 311 (f.å. ksek 100) med ett resultat om -14,2 MSEK efter finansiella poster (f.å. -12,5 MSEK). INVESTERINGAR Micropos Medicals investeringar i immateriella anläggningstillgångar under perioden uppgick till ksek (f.å ksek 2 779). SOLIDITET Bolagets soliditet uppgick per den 31 december 2014 till 80,8 procent (f.å. 90,3) AVSKRIVNINGAR Periodens resultat har belastats med ksek (f.å. ksek 4 986) i avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar. LIKVIDITET OCH FINANSIERING Den 31 december 2014 uppgick Micropos banktillgodohavanden till ksek (17 151). Långfristiga räntebärande skulder uppgår till ksek 796 (796). AKTIEN Antal utestående aktier var stycken per Micropos är sedan den 21 december 2009 listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS. Bolaget hade per den sista december cirka 950 aktieägare. Why treat the size of an Orange when the target has the size of a Mandarine? Bo Lennernäs, M.D, Ph.D, Assoc.prof.

8 STÖRRE AKTIEÄGARE Aktieägare per Kapital- och Antal aktier röstandel Brohuvudet AB ,0% Hans Sköld ,9% Bo Lennernäs med bolag ,7% Nordnet Pensionsförsäkring AB ,4% Försäkringsbolaget Avanza ,4% SEB Life International Insurance ,4% Sten Nilsson ,3% Seymour Levitt ,3% Westcap Förvaltning AB ,7% Tomas Gustafsson ,7% Övriga aktieägare (c:a 1230 stycken) ,2% Totalt ,0% FRAMTIDSUTSIKTER Den användning som utförts och är pågående med RayPilot runt om i Europa under det senaste året anses vara lyckad och dessa kliniker utgör därmed bra referenser för framtida kunder. Styrelsens föreslagna nyemission syftar till att säkerställa kapitalbehovet för utökade försäljningsinsatser av RayPilot på den nordiska och europeiska marknaden. Micropos räknar med att under det kommande året att, förutom att sälja förbrukningsvara på kommersiella villkor, även få igång systemförsäljning i Europa. Därigenom skapas möjligheter till löpande intäkter och ett positivt kassaflöde i Bolaget.

9 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, TSEK Juli-dec 2014 Juli-dec 2013 Helår 2014 Helår 2013 Intäkter Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelsekostnader Räntenetto Periodens resultat Resultat per aktie -0,19-0,26-0,38-0,45 BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, TSEK Anläggningstillgångar Fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Skulder Summa eget kapital och skulder KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG, TSEK Löpande verksamhet Investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut NYCKELTAL Avkastning på eget kapital -63,6 % -47,2 % Avkastning på totalt kapital -54,9 % -42,3 % Soliditet 80,8 % 90,3 % Kassalikviditet 290,7 % 741,4 %

10 FÖRÄNDRING AV DET EGNA KAPITALET I SAMMANDRAG, TSEK Pågående Fritt eget Summa Aktiekapital Reservfond nyemission kapital eget kapital Ingående balans Nyemission Periodens resultat Utgående balans Nyemission Periodens resultat Utgående balans INSYNSPERSONERS AKTIEINNEHAV Aktier Aktier Optioner Optioner Befattningshavare Tomas Gustafsson* * * VD Christer Ljungberg Ordförande Bo Lennernäs* * * Ledamot Bengt Rosengren * * * - - Ledamot Ulf Troedsson Ledamot Per Ekström* * * Ledamot Olof Sandén Ledamot Hanna Syrén Övrig m. insyn Charlotta Tilk Övrig m. insyn Andreas Bergqvist Övrig m. insyn Oscar Sjöberg Övrig m. insyn Martin Johnsson Övrig m. insyn * inklusive innehav via närstående och bolag

11 Redovisningsprinciper Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av värderingsprinciperna i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella tillgångar har aktiveringsmodellen i det allmänna rådet tillämpats. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Bytet av värderingsprinciper har inte inneburit några justeringar i jämförelsetalen. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret Kommande rapporttillfällen Årsredovisning för 2014 kommer att finnas tillgänglig under april, och distribueras till de som mailar till Årsstämma för räkenskapsåret 2014 kommer att hållas i Göteborg , se Bolagets hemsida samt kallelse i Svenska Dagbladet. Delårsrapport för första kvartalet 2015 kommer att finnas tillgänglig Insynspersoners innehav Information om företagets insynspersoner finns på AktieTorgets hemsida, där även insynspersonernas innehav och transaktioner finns redovisade. MICROPOS MEDICAL AB (PUBL) Stena Center 1, Göteborg Telefon: ,

Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 1 Om C-RAD Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung från Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset i Solna, samt Kungliga Tekniska

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 9.080 (9.468) Periodens resultat uppgick till KSEK -8.250 (-5.531)

Läs mer

Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 1 Om C-RAD C-Rad AB VD Erik Hedlund 5 medarbetare Om C-RAD gruppen C-RAD gruppen består av moderbolaget C-RAD AB samt de tre helägda dotterbolagen C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging

Läs mer

Årsredovisning 2009 1

Årsredovisning 2009 1 Årsredovisning 2009 1 Om C-RAD Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung ifrån Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset i Solna samt Kungliga tekniska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1 INNEHÅLL 3 Om Karo Bio 4 Affärsmodell 6 Karo Bio ökar farten 8 Vår omvärld 10 Projektportfölj 12 Aktien och ägare 14 Femårsöversikt 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Senzime AB (publ), 556565-5734»» Processövervakning vid utveckling och framställning av läkemedel»» Kontinuerlig och autmatiserad online-mätning inom sjukvård Senzime

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i ScandiDos Mars 2014 Inför listning på First North

Inbjudan till teckning av aktier i ScandiDos Mars 2014 Inför listning på First North Inbjudan till teckning av aktier i ScandiDos Mars 2014 Inför listning på First North VIKTIG INFORMATON Detta Informationsmemorandum ( Memorandum )har upprättats med anledning av erbjudandet att teckna

Läs mer

NIQUE USTOMIZED INDIVIDUALLY. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ)

NIQUE USTOMIZED INDIVIDUALLY. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ) INDIVIDUALLY USTOMIZED BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ) NIQUE a BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Koncernredovisning enligt IFRS upprättades första gången i och med årsredovisningen

Läs mer

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Helåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1169 (617) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 257

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-31. GWS Production AB (publ.) 556776-4674. - Keeping you safe.

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-31. GWS Production AB (publ.) 556776-4674. - Keeping you safe. Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-31 GWS Production AB (publ.) 556776-4674 - Keeping you safe. Innehållsförteckning Sammanfattning av delårsrapport Väsentliga händelser under första kvartalet VD Andreas

Läs mer

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2011

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2011 Enjoy Group AB (publ) 556653-2924 Bokslutskommuniké 2011 1 Sammanfattning av bokslutskommuniké 2011 2011(2010) Intäkter24 987 039(36 430 010) Resultat efter finansiella poster (SEK) -4 013 067(-6 517 912)

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012. Organisationsnr. 556733-1045. Information om företaget. Fjärde kvartalet 2012 FINLAND 18%362% NORGE 35%59%

ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012. Organisationsnr. 556733-1045. Information om företaget. Fjärde kvartalet 2012 FINLAND 18%362% NORGE 35%59% ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Organisationsnr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Litauen, Lettland,

Läs mer

årsredovisning 2010 Del 2 Aerocrine i siffror

årsredovisning 2010 Del 2 Aerocrine i siffror årsredovisning 2010 Del 2 Aerocrine i siffror Aerocrine Årsredovisning 2008 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för (publ) 556549-1056 avger härmed årsredovisning och koncern

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 maj 31 oktober 2008 KORT OM PERIODEN maj - oktober 2008 Koncernens nettoomsättning uppgick till 59 785 tkr (21 506 tkr) 1 Rörelseresultatet

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) Villkor i sammandrag för nyemissionen Företrädesrätt till teckning Innehav av en aktie i Artimplant, oavsett serie, berättigar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL

ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL 1 ÅRET I KORTHET Januari En unik utbildning öppnar dörren för tandhygienister att behandla enklare kariesangrepp. Utbildningen genomförs vid Göteborgs universitet Sahlgrenska

Läs mer

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 1 Året i korthet Nettoomsättningen för perioden 35,0 MSEK (47,0) Rörelseresultatet före avskrivningar -2,3 MSEK (-2,7) Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North DECEMBER 2014

ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North DECEMBER 2014 DECEMBER 2014 ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North Viktig information om Nasdaq First North Nasdaq First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats som drivs

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Nyckeltal helår 2008 MSEK 2008 2007 Skillnad Nettoomsättning 46,6 16,2 +30,4 EBIT -80,7-61,3-19,4 Resultat -73,0-63,5-9,5 Kassafl öde -12,2 9,8-22,0

Nyckeltal helår 2008 MSEK 2008 2007 Skillnad Nettoomsättning 46,6 16,2 +30,4 EBIT -80,7-61,3-19,4 Resultat -73,0-63,5-9,5 Kassafl öde -12,2 9,8-22,0 Nyckeltal helår 28 MSEK 28 27 Skillnad Nettoomsättning 46,6 16,2 +3,4 EBIT -8,7-61,3-19,4 Resultat -73, -63,5-9,5 Kassafl öde -12,2 9,8-22, Försäljningsutveckling ksek 18 16 Oktober-december 28 i korthet

Läs mer

Bokslutskommuniké Stockholm 22 oktober 2010

Bokslutskommuniké Stockholm 22 oktober 2010 Bokslutskommuniké Stockholm 22 oktober 2010 1 september 2009-31 augusti 2010 Bokslutskommuniké Diamyd Medical AB (publ.), Räkenskapsåret 2009/2010 (www.omxgroup.com ticker: DIAM B; www.otcqx.com ticker:

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... sid 3 Ordförande har ordet... sid 4 Historia... sid 5 Nutid... sid

Läs mer

Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering

Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering West International AB (publ) Delårsrapport för perioden januari-juni 2013 Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering Andra kvartalet 2013 Rörelseintäkterna uppgick till

Läs mer

Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005

Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005 Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005 Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 29 (42) Mkr, affärsområdet Anotos omsättning visar en ökning med 21% till 24 (20) Mkr. Omsättningen för hela

Läs mer

Virtuous Spirits AB (publ)

Virtuous Spirits AB (publ) Årsredovisning för Virtuous Spirits AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer