Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 3. 2011."

Transkript

1 ByggAnalys DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 36 Konjunkturläget 37 Hela marknaden 38 Stockholmsregionen 39 Göteborgsregionen 4 Malmöregionen 41 Större städer 42 Färdigställda kontorslokaler Skanskas gröna kontorshus i Gårda, Göteborg. Foto: Jenny Marcuson. Kontoren Byggfaktaindikatorn är ett system av kortsiktiga indikatorer för byggmarknaden som utnyttjar tre olika händelser i byggprojektets historia 1 När projektet första gången dök upp på marknaden 2 När arkitekten upphandlades 3 När projektet byggstartades börjar åter bli en het marknad. Byggstarterna ökade kraftigt under 21. Det finns åter utrymme för att dra igång de stora projekten. De som under lågkonjunkturen gick in i en vilofas. Och för många marknader är de medelstora projekten av stor betydelse. De försvann under lågkonjunkturen men börjar nu åter dyka upp på marknaden. Hotet mot en fortsatt positiv marknadsutveckling ligger framför allt i en avtagande tillväxttakt i den svenska ekonomin de närmaste åren. Indikatorerna kan användas för en valfri geografisk marknad för ett stort antal olika typer av byggnader. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 15 badrum är idag mögelsäkrade med Lux Elements. De är godkända av Boverket. En garanterad trygghet som lönar sig i längden. Skivorna är färdiga för plattsättning på väggar och tak, i alla våtutrymmen inklusive ångbastu, pool etc. Förutom plana skivor kan de beställas i olika välvda former. För mer information se vår hemsida eller kontakta kundtjänst. KGC Verktyg & Maskin AB Tel E-post: 35

2 ByggAnalys Konjunkturläget Optimism Sysselsättningen i de privata tjänstenäringarna stod emot lågkonjunkturen bättre än väntat. En följd blev en kraftigt ökad optimism bland tjänsteföretagen redan under 29; förväntningarna på efterfrågan skruvades upp. I flertalet branscher förväntades antalet anställda öka. Byggföretagen tror på en fortsatt stark marknad och får det allt svårare att hitta folk till sina projekt. Privata tjänstenäringar - stämningsläget 6 Nettotal jan-4 jan-5 jan-6 jan-7 jan-8 jan-9 jan-1 jan-11 Privata tjänstenäringar - arbetskraften 4 3 Nettotal jan-2 jan-3 jan-4 jan-5 jan-6 jan-7 jan-8 jan-9 jan-1 jan-11 Konjunkturläget är fortfarande starkt. Det blir inte samma tillväxt som 21 men högt jämfört med de senaste tio åren. Och den ekonomiska tillväxten är den utan jämförelse viktigaste drivkraften för byggmarknaden. För kontorsmarknaden är det framför allt utveclingen för de privata tjänstenäringarna som är intressanta. Stämningsläget inom de privata tjänstenäringarna har förbättrats kraftigt de senaste två åren. Tjänste företagen räknar också med att öka antalet anställda det närmaste året. Kontorsföretagen ger ungefär samma positiva bild av marknadsbilden oavsett verksamhetens art. Det är givetvis en mycket stark drivkraft för investeringarna i nya konstorslokaler. Den delbranschen inom de priva ta tjänstenäringarna som avviker från det generella mönstret är handeln som inte ser lika positivt på marknadsläget. Men det har ingen större påverkan på kontorssysselsättningen. Byggföretagen ser också relativt ljust på marknadsförutsättningarna men stämningsläget har långt ifrån högkonjunkturprofil; det är bara en liten övervikt för de företag som har en postiv syn på marknaden. Efterfrågan är i allmänhet inget hinder för företagen att öka sin produktion. Men som vanligt gör sig brist på arbetskraft gällande som ett större hinder för produktionen. Det är dock en bit kvar till läget under den senaste högkonjunkturen. Finansieringen av projekten är inte längre något större problem. Men under en kort period var finansi eringen den trånga sektorn. I kontorsbyggandet märktes det framför allt genom ett kraftigt bortfall av små och medelstora projekt 29. Nu är de projekten tillbaka på marknaden och byggstarterna ökar. Byggföretagen - stämningsläget Index jan-97 jan-99 jan-1 jan-3 jan-5 jan-7 jan-9 jan-11 Byggföretagen - brist på arbetskraften Nettotal 4 2 jan- jan-2 jan-4 jan-6 jan-8 jan-1 36

3 ByggAnalys Hela marknaden Byggstarterna ökar Byggstartena inom kontorsbyggandet ökade under 21 med omkring 15 procent. Under 211 kan marknaden stanna upp på en oförändrad nivå. Projektreserven är inte särskilt omfattande. Marknadsläget De närmaste åren Under lågkonjunkturåret 29 startades sammanlagt omkring 25 kvadrat meter nya kontorslokaler. Det var ungefär samma nivå som under den före gående lågkonjunkturen 23/24. Som ändå var betydligt beskedligare. Även jämfört med den tunga lågkonjunkturen under början av 199-talet var det ungefär samma nivå. Återhämtningen under 21 gick i ungefär samma lugna takt som efter lågkonjunkturen 23/24; byggstarterna ökade till omkring 3 kvadrat meter. Antalet projekt med en lokalyta på mer än 1 kvadrat meter var fler och större än de projekt som startades 29. Men i den övriga marknaden, projekt med en lokalyta under 1 kvadrat meter, gick det sämre; byggstarterna i det närmaste halverades jämfört med året innan. Svårigheter med finansieringen av projekten var en anledning till att projekten åkte upp på hyllan. En stor del av tillväxten under Det är de heta etableringslägena i framför allt Stockholms- och Malmöregionerna som dragt upp marknaden under de senaste året. Västra Hamnen i Malmö fortsätter vara ett av landets hetaste etableringslägen. Och det lär dröja innan Västra Hamnens dragningskraft avtar. Ytterligare ett hett område i Sydsverige är Brunnsviksområdet i Lund. Investeringsplanerna är 21 låg i Stockholmsregionen. I de flesta andra regioner gick det sämre. Nytillförseln av kontorslokaler 21 var oförändrat hög på 34 kvadrat meter. Marknadsläget blir väsentligt annorlunda 211 då inte mer är 15 kvadrat meter färdigställs, med råge den lägsta nivån de senaste tio åren omfattande. Och läget förstärks av de två stora laboratorieprojekt som är på gång. Arenastaden i Solna, Nordvästra Kungsholmen och Kista är Stockholms hetaste lägen för kontorsetablering. Hela E4-stråket från Kungsholmen till Kista kommer att vara akuellt under många år. De närmaste åren kommer Norra stationsområdet in i marknadsbilden. Total marknad Produktionsberedskapen är totalt sett inte hög. De kända investeringsplanerna för det närmaste året ligger på ungefär samma nivå som byggstarterna 21. Det är långt ifrån tillräckligt för att hålla marknaden på en oförändrad nivå eftersom långt ifrån alla projekt kommer till byggstart enligt plan. Det tillkommer normalt nya projekt med en takt på 4 kvadrat meter per år. Men endast jan-99 jan-1 jan-3 jan-5 jan-7 jan-9 jan-11 Etableringslägen Investerarna 21 Enligt Byggfakta investerades ungefär 1 miljoner kronor i kontorsfastigheter 21. Under 29 investerades omkring 6 5 miljoner kronor. De renodlade fastighetsbolagen svarade enligt Byggfakta för närmare 4 procent av de totala investeringarna 21. Fabege AB, Klövern AB och Norrporten AB hörde till de stora investerarna. Vasakronan AB som normalt hör en mindre del hinner startas under året. För att höja byggstarterna jämfört med 21 måste takt en på genom förandet öka. Det kan realiseras genom att ett antal av de riktigt stora projekten startas. Det finns ganska gott om projekt som hängt med ett tag och som rimligen kan startas ganska snabbt. Med den starka konjunkturen i ryggen är det inte helt osanno likt att projekt som preliminärt beräknas starta i början av 212 tidigareläggs. till de stora investerarna i kontorsfastigheter i landet har inte varit särskilt aktiv de senaste två åren. Det gäller även 211. Byggentreprenörerna, huvudsakligen de tre största, svarade för omkring 2 procent av marknaden. Skanska AB dominerar helt marknaden. Den tredje största aktören på marknaden är kommunerna med drygt 15 procent av de totala investeringarna. Kommunernas investeringar handlar i första hand om moderniseringar av fastighetsbeståndet medan byggföretagen i allt väsentligt bygger nytt. 37

4 ByggAnalys Stockholmsregionen Kraftigt upp Marknadsutvecklingen 21 var klart postiv med en starkt ökad nyproduktion. Men utgångsläget för en fortsatt stark marknadsutveckling 211 ser inte lika bra ut. Sannolikt stannar byggstarterna upp ett tag. Marknaden 21 Investerare Den totala investeringsvolymen mer än fördubblades under 21 och låg åter i höjd med toppåren 27/28. I stort sett allt hände i Solna och Stockholm. Byggstarterna inom nyproduktionen ökade från 4 kvadratmeter 29 till 14 kvadratmeter 21. Fabege AB startade produktionen av Vattenfalls nya huvudkontor i Solna. Skanska AB markstartade säkerhetspolisens nya kontor i det gamla SBL-området i Solna och även ett nytt projekt i Stadshagen. I Kista startade Klöver n AB produktionen av ett nytt kontor för Ericsson. Ett par stora ombyggnads projekt startades och bidrog till att höja byggvolymen. Men moderniseringsvolymen fortsatte ändå att backa för tredje året i följd. Utbudet av ny kontorsyta ökade från 13 kvadrat meter till drygt 14 kvadrat meter; den högsta nivån på fem år. Större delen av nytillförseln låg i Stockholm Stad. Flera stora projekt färdigställdes, bland annat Waterfront Building och Kungsbrohuset i centrala Stockholm. Utvecklingen under första kvartalet var ganska svag med relativt få byggstarter Skanska AB är regionens största investerare i kontorslokaler. Det gäller på fem-, tio- och 15-års sikt. Under 21 startade Skanska dubbelt så stor mängd kontors lokaler som det näst största företaget; Vasa kronan AB. Produktionen i Lindhagenområdet på Kungholmen är ett nyckel område för Skanska. Och det finns fortfarande byggrätter i området. NCC AB har inte startat snärskilt många projekt de senaste åren men företaget har en betydand projektserv i beredskap. Vasakronan AB var inte särskilt aktiv de senaste två åren men har också ett antal projekt i beredskap de närmaste åren. Peab AB har inte byggt kontor på fem år men har en betydande projektreserv i Ulriksdalområdet som närmar sig byggstart de närmaste åren. De närmaste åren Stockholmsregionen jan-99 jan-1 jan-3 jan-5 jan-7 jan-9 jan-11 Etableringslägen Kontorshusen byggs till största delen i Stockholm och Solna. Och där huvudsakligen i några få områden. Under de senaste fem åren har Västra City dragit till sig investeringarna. Sammanlagt omkring 115 kvadrat meter har byggts i området. Intresset ser dock ut att klinga av på kort sikt. Lindhagen har länge varit en attraktiv lokalisering och de senaste De kända investeringsplanerna för de närmaste fem åren omfattar projekt för omkring 4 miljoner kronor. Investeringsplanerna handlar huvudsakligen om nyproduktion men ett antal stora moderniseringsprojekt finns med i bilden för 211. Det är framför allt Skandias gamla kontor i centrum,träsket 17, på drygt 4 kvadrat meter. De nya lokalerna är klara för inflyttning 213. I departementskvarteren startar ombyggnaden av Björnen. I samma område startade ombyggnaden av Loen 29. Sammanlagt moderniseras omkring 6 kvadrat meter kontorslokaler. Nyinvesteringarna gick bra 21 men 211 ser inte riktigt lika starkt ut. Projekt med en möjlig byggstart omfattar inte mer än omkring 12 kvadrat meter, det vill säga mindre än de faktiska byggstarterna 21. Följer marknaden det normal mönstret hamnar byggstarterna långt under 1 kvadratmeter trots den starka konjunkturen i regionen. Under 211 minskar utbudet ganska ordentligt från 14 till knappt 5 kvadrat meter. I modern tid, dvs de senaste tio åren har utbudet aldrig varit lägre. fem åren har omkring 6 kvadrat meter startats. Det finns mer att ge i området. Ytterligare omkring 1 kvadrat meter kommer att byggas. Kista är fortsatt hett. Under de senaste fem åren har omkring 8 kvadrat meter startats. Kontorsinvesteringarna i Solna har hittills till stor del varit koncentrerade till Frösunda. Området fortsätter att vara attraktivt med ytterligare närmare 1 kvadratmeter i planerna. Produktionen i näraliggande Arenastaden startade 21 med Vattenfalls nya huvudkontor. 38

5 ByggAnalys Göteborgsregionen Odramtisk marknad Investeringarna i kontorslokaler i Göteborgsregionen har varit ganska oförändrade under flera år. Det blir inga större förändringar de närmaste åren. Marknaden 21 De totala investeringarna i kontorslokaler fördubblades i stora drag under 21. Både nyproduktion och modernisering av fastighetsbeståndet ökade. Under 21 byggstartades sammanlagt omkring 4 kvadratmeter nya kontorslokaler. De genom snittliga nyinvesteringarna har de senaste fem åren legat omkring 45 kvadrat meter. Marknaden 21 bestod i allt väsentligt av två projekt. Vasa kronans Ullevi Park 2; ett kontors hus på totalt omkring 16 kvadratmeter. Ett större konverteringsprojekt, Pagoden i Gullbergsvass, bidrog med ytterligare omkring 13 kvadrat meter. I övrigt bestod marknaden av mycket små projekt i storleksordningen ett par hundra kvadratmeter. Marknadsutvecklingen under första kvartalet 211 var svag. I stort startades inga nya projekt. Etableringslägen De senaste fem åren har investeringarna i kontorslokaler koncentrerats till Centrum där lite knappt hälften av byggvolymen fanns. De närmaste fem åren minskar Centrums betydelse för lokalieringen av kontorslokaler. I stället koncentreras de kända investeringsplanerna till Örgryte, Norra Älvstranden och Linnéstaden De närmaste åren Göteborgsregionen jan-99 jan-1 jan-3 jan-5 jan-7 jan-9 jan-11 Investerarna Det ser inte ut som om marknaden skulle kunna visa någon större tillväxt under 211. Det första kvartalet började svagt och sannolikt blir det inte mycket bättre under resterande del av året. Byggfakta Projektnytt räknar med att byggstarterna inom nyproduktionen hamnar omkring 35 kvadrat meter. Det starka konjunkturläget i kombination med en positiv utveckling i de privata tjänsenäringarna kan leda till att byggstarten för vissa projekt tidigareläggs. Investeringsplanerna för det lite längre perspektivet är dock rätt stora; sammanlagt omkring 25 kvadrat meter fram till 215. Här finns bland annat Stenafastigheters projekt i Masthugget på 4 kvadrat meter. Och en stor projektvolym i Krokslätt. Många av de stora kontorsprojekten i Göteborgsregionen har varit med ett längre tag. Flera projekt dök upp i slutet av 199-talet och början av 2-talet. Vasakronan AB var de senaste fem årens största investerare i kraft av utvecklingen av Ullevi Park. Men sett över en lite längre period är det Skanska AB som svarat för den största investerings volymen. Men de senaste två åren har Skanska inte byggt kontor i Göteborgsregionen. Den framtida marknaden, de närmaste fem åren, ser ut att domi neras av helt andra investerare än de senaste fem åren. Det är Wallen stam AB, Stena Fastigheter AB och Eklandia Fastighets AB med en sammanlagd projektreserv på närmare 12 kvadrat meter. Förutom Skanska ser de tre rikstäckande byggentreprenörerna inte ut att ha några mer omfattande investeringsplaner. Vasakronan har i femårsperspektivet helt försvunnit ur bilden. 39

6 ByggAnalys Malmöregionen Uppåt igen Efter en trög start 21 tog marknaden fart i slutet av året. Inledningen av 211 har fortsatt i samma tempo och marknaden kan vara på väg mot byggstarter i trakterna av 7 kvadrat meter. Marknaden 21 De totala investeringarna i kontorslokaler minskade under 21 med 25 procent. Nybyggnadsmarknaden gick tillbaka ganska kraftigt medan moderniseringen av fastighetsbeståndet ökade något. Investeringar i kontorslokaler har de senaste två åren svarat för en betydligt större andel av den totala bygmarknaden i regionen än tidigare; omkring 2 procent. Under 21 byggstartades drygt 35 kvadrat meter nya kontorslokaler. Det var väsentligt mindre än året innan. Men inte så långt från regionens genomsnittliga nivå. Skillnaden mellan marknaden 21 och 29 var framför allt att i stort sett inga medelstora projekt startades. Marknadsutvecklingen var påtagligt svag under de tre första kvartalen med mycket låg aktivitet. Under fjärde kvartalet startades två stora projekt med en sammanlagd byggvolym på drygt 2 kvadrat meter. Skanska fortsatte med etapp två Etableringslägen av Nereus och Ikano Fastighets AB byggstartade en nytt kontorshus i Brunnshögsområdet. Under första kvartalet låg byggstarterna väsentligt högre än året innan. Sammanlagt startades omkring 2 kvadrat meter under första kvartalet. Och de medelstora projekten ser ut att ha kommit tillbaka till marknaden Två tredjedelar av alla investeringar i kontorslokaler är koncentrerade till tre områden i regionen. I Malmö är det Västra Hamnen som gäller för investeringara i kontorslokaler. Under de senaste fem åren byggstartades sammanlagt omkring 11 kvadrat meter i området. Även för de närmaste fem åren kommer Västra hamnen att dra åt sig investeringarna i kontorslokaler. Investeringsplanerna för området omfattar omkring 12 kvadrat meter. Ideon och Brunnshög i Lund har hittills varit minst lika intressant för investeringar i kontorslokaler. Sammalagt 9 kvadratmeter kontor har startats under de senaste fem åren. Investeringsplanerna omfattar ytterligare omkring 12 kvadrat meter fram till 215. Malmöregionen De närmaste åren Marknadsutvecklingen under 211 ser ut att kunna bli stark. Investeringsplanerna är betydligt mer omfattande än tidigare. Antalet medelstora projekt ökar och det finns det nu åter ett litet antal stora projekt med i marknadsbilden. Diligentia arbetar med utvecklingen av det gamla mässområdet. Under 211 byggstartas det första kontorshuser i området. I Lund byggs ett nytt stadshus jan-99 jan-1 jan-3 jan-5 jan-7 jan-9 jan-11 Investerarna Whilborgs Fastigheter AB och Skanska AB är marknadsledande. i regionen. Under de senaste tio åren har de byggt i stort sett varje år. Tillsammans svarade de för en tredjedel av byggstarterna under den perioden. De har också stora projektportföljer för de närmaste fem åren. I det längre perspektivet finns också Fastighets AB Briggen och Midroc AB med. De senaste åren och Whilborgs ligger nära byggstart för Kilen i Västra Hamnen. Byggstarterna borde kunna hamna i trakterna av 7 kvadrat meter under 211. I det längre perspektivet ser marknaden ut att ha bra tillväxtförutsättningar. Projektreserven är omfattande omkring 3 kvadrat meter och i allt väsentligt koncentrerade till två av landets hetaste etableringslägen för kontors lokaler; Brunnshög i Lund och Västra Hamnen i Malmö. har aktiviteten varit relativt låg men Fastighets AB Briggen har regionens största projektreserv på sammanlagt 7 kvadrat meter. I framtidsbilden finns också Dili gen tia AB som har tagit hand om fastighetsutvecklingen på det gamla mässomådet. Ikano Fastighets AB hör inte till de kontinuerliga investerarna i regionen men startade det största projektet 21; Ideon Gateway i Lund. Projektreserven innehåller framför allt en fortsatt utbyggnad i Brunnshög. I samma område har Vasakronan AB planer på att bygga kontorslokaler. 4

7 ByggAnalys Större städer Tynande marknader Det är inte lätt att hitta några positiva tecken i kontorsbyggandet utanför storstäderna. Den generella bilden är en stadig negativ trend sedan flera år tillbaka. I landets fjärde största stad - Uppsala - byggs det inga kontor överhuvudtaget. Den negativa tendensen fortsätter de närmaste åren. Investeringsplanerna blir allt mindre. Uppsalaregionen Helsingborgsregionen Uppsala är landets fjärde största stad och ligger i en storstadsregion. Men här finns inget kontorsbyggande. Det fanns för tio år sedan men inte längre. Mitt under den värsta högkonjunkturen startades högst ett par tusen kvadratmeter kontorslokaler per år. Under lågkonjunkturåret 29 försvann kontorsbyggandet i stort sett helt. Och det ser inte bättre ut för de närmaste fem åren. Investeringsplanerna omfattar sammanlagt omkring 3 kvadrat meter. Och det är i stort sett enbart Vasakronans projektplaner. Inga andra av de stora investerarna i kontorslokaler har varit aktiva på marknaden på flera år. Skanska AB, NCC AB och Vasakronan, dåvarande AP Fastig heter, gjorde sina senaste investeringar för tio år sedan. Uppsala har ett relativt stort bestånd av kommersiella lokaler som kanske skulle hehöva moderniseras. Men ombyggnadsmarknaden är liten. Under 28/29 låg moder nisering på några få miljoner Jönköpingsregionen kronor per år. Men 21 ökade byggvolymen i moderniseringsmarknaden. Uppsala ligger för nära Stockholm med korta restider. Det finns inga förutsättningar att bygga kontor. Däremot går det mycket bra att bygga bostäder I Jönköpingsregionen fanns det en marknad för nyproduktion av kontor som sett över en tioårsperiod låg på omkring 8 kvadratmeter per år. Lågkonjunkturåret 29 startades närmare 15 kvadrat meter nya kontorslokaler. Förra året gick det sämre; inte mer än 3 kvadrat meter startades. Men frågan är om det finns någon marknad kvar. Framtiden ser inte så ljus ut; investeringsplanerna för de närmaste fem åren omfattar inte mycket mer än 13 kvadrat meter. I den här marknaden finns inte heller de stora byggföretagen. I alla fall inte under de senaste tio åren. Regionens stora investerare under de senaste fem åren var Fastighets AB Norrporten och Corallen i Jönköping AB. Antalet investerare var dock ganska stort. Marknadsutveckling jan-99 jan-1 jan-3 jan-5 jan-7 jan-9 jan-11 Linköpingsregionen Investeringar i kontorslokaler är en stabil marknad. De senaste fem åren byggstartades omkring 17 kvadrat meter per år. Även i längre perspektiv hamnar de årliga investeringarna ungefär på den nivån. Lågkonjunkturåret 29 var inget problem; byggstarterna låg på 17 kvadrat meter. Men 21 tappade marknaden fart och byggstarterna minskade till omkring 6 kvadrat meter. I Helsingborgsregionen går det bra att bygga kontor. Marknaden är inte stor. De senaste fem åren har nyproduktionen av kontorslokaler enligt Byggfakta legat på 7 kvadrat meter per år. Under lågkonjunkturåret 29 startades närmare 1 kvadrat meter nya kontorslokaler. Men marknadsutvecklingen under 21 är inte mycket att skriva hem om; nyproduktionen minskade till 1 5 kvadrat meter. Projektreserven för de närmaste fem åren är tunn, totalt omkring 3 kvadrat meter varav Helsing borg Trade Center svarar för 2 kvadrat meter. Det handlar om två projekt som vid det här laget har tio år på nacken och med kontinuerliga framflyttningar av byggstarten. Den reala projektreserven är alltså inte större än 1 kvadrat meter. I den här marknaden finns inga av de stora byggföretagen men ett relativt stort antal andra stora fastig hetsinvesterare har dragit igång ett flertal projekt de senste tio åren. Men nu ser även dom ut att ha dragit sig ur marknaden. Projektreserven är inte särskilt omfattande men byggstarterna kommer att öka 211 till omkring 1 kvadrat meter. Kommunägda Sankt Kors fastigheter var tidigare en betydande investerare. De senaste fem åren har företaget inte byggt särskilt mycket. De senaste fem åren är det framför allt Fastighets AB Norrporten som byggt. Corallen AB hör också till de större investerarna i regionen. 41

8 ByggAnalys Färdigställda kontorslokaler Utbudet minskar Utbudet av nya kontors lokaler kommer att minska kraftigt under 211. Det handlar om en halvering på riksplanet och i nyckelmarknaden Stockholm blir utbudet bara en tredjedel av utbudet 21. Foto: Peter Fredriksson. Den senaste högkonjunkturen drog upp mängden färdigställda kontorslokaler till toppnivåer. I landet som helhet färdigställdes 28 drygt 4 kvadrat meter kontorslokaler. Obetydligt mindre än 21. Färdigställandet låg kvar på en historiskt hög nivå 29 och 21. Det hade nog en dämpande effekt på investeringsviljan 21. Det är först 211 som mängden färdigställd kontorsyta minskar. Här talar vi om ett kraftfullt ras. På riksnivå faller färdigställandet till 16 kvadrat meter. Det är en halvering jämfört med åren innan. Det är stora regionala skillnader i marknadsbilden. De tre storstäderna som svarar för större delen av kontorsbyggandet visar inte samma marknadsbild. I Stockholm fortsatte mängden färdigställda kontorslokaler att öka 21. Under 212 ökar utbudet till närmare 12 kvadrat meter. I Göteborgsregionen fortsätter den negativa trenden som etablerades för lite knappt tio år sedan; med undantag av 21 har utbudet stadigt minskat och hamnar 211 på omkring 3 kvadrat meter. Under 212 ökar utbudet till med normala 45 kvadrat meter. Under 211 färdigställs inte mer än 25 kvadrat meter. Den år liga variationen beror till stor del på vad som händer i Västra Hamnen. Stockholmsregionen Färdigställda kontor Malmöregionen Färdigställda kontor Göteborgsregionen Färdigställda kontor Kvm 15 1 Kvm 15 1 Kvm

Kommuner. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2012.

Kommuner. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2012. ByggAnalys 7. 212 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Uteförskolan Totte i Tottarp. Här ska barnen inte bara kunna leka ute. Även sagoläsning och sömn ska

Läs mer

På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 2013. Innehåll:

På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 2013. Innehåll: DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 213 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 32 Husbyggandet i Öresundsregionen 33 Hovedstaden 34 Malmö/Lund 35 Själland 36 Nordvästra

Läs mer

huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första

huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys Juni 21 ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 48 Göteborgsregionen 49 Bostäder 5 Kommersiella lokaler 51 Offentliga lokaler 52 Övrigt husbyggande

Läs mer

Produktionen av bostäder i flerbostadshus. Produktionen av flerbostadshus. ByggAnalys 2-2013. Innehåll: 40 Konjunkturläget. 41 Nationell marknad

Produktionen av bostäder i flerbostadshus. Produktionen av flerbostadshus. ByggAnalys 2-2013. Innehåll: 40 Konjunkturläget. 41 Nationell marknad ByggAnalys 2-213 Innehåll: 4 Konjunkturläget 41 Nationell marknad 42 Stockholmsregionen 43 Göteborgsregionen 44 Malmöregionen 45 Större städer 46 Entreprenadmarknaden Byggfaktaindikatorn är ett system

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December Specialrapport för Småland Fastighetsägarnas Sverigebarometer tar trycket på fastighetsbranschen och publiceras två gånger per år. Underlaget utgörs av

Läs mer

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se.

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Feb. 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 3 Marknadsförutsättningar 31 Bostäder 32 Handelslokaler 33 Kontor 34

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll:

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys sept. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: ByggFaktas databas Innehåll: 5 Husbyggandet 51 Bostäder 52 Kontorslokaler 53 Handelslokaler 54

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juni 211 FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation

Kapitalmarknadspresentation Kapitalmarknadspresentation BNP-tillväxt, real i % BNP-tillväxt Mycket stark återhämtning i Sverige Källa: SCB och Konjunkturinstitutet. Dec 2010. Inflation Högre elpriser och råvarupriser har bidragit

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Fastighetsrapporten. November 2010

Fastighetsrapporten. November 2010 Fastighetsrapporten November 2010 Innnehållsförteckning Förord 2 Fastighetsbolagen och ekonomin 9 Fastighetsbolagen och deras kunder 14 Miljö och energi 20 Intervjuade fastighetsbolag Sedan 2005 har Grant

Läs mer

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016 Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden Helåret 2015 och prognos för 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Bättre konjunktur ökar efterfrågan från affärs- och konferenssegmenten... 4 Högsta beläggningsgraden

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Mer än 50 år! Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Maj 2008. Innehåll:

Mer än 50 år! Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Maj 2008. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Maj 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfakta:s databas Innehåll: 46 Stockholmsregionen 47 Bostäder 48 Kontorslokaler 49 Handelslokaler

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

BostadStorstad H2 2016

BostadStorstad H2 2016 Februari 2017 Pernilla Johansson Tarek Zaza BostadStorstad H2 2016 Köpkraft och bostadspriser: Lägst risk i Skåne Byggandet går framåt och 2016 blev ett toppår. Men byggandet understiger behovet och priserna

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 000-009 0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 000 001 00 003 004 005 00 00 00 009 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-00 September 00 0 000 0 000 50 000 40 000 30 000 0 000 000

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2011

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2011 Tredje kvartalet 11 (11-11-3) Stockholmskonjunkturen fortsätter visserligen att stärkas, men tillväxttakten dämpas tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 21 till 12 under årets tredje

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Gotlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Gotlands län... 4 Småföretagsbarometern Gotlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Stockholms näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Stockholms län... 4 Småföretagsbarometern Stockholms län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 14 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 57 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 587 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

Per Wieslander NAI Svefa. Fastighetsmarknaden i Skåne

Per Wieslander NAI Svefa. Fastighetsmarknaden i Skåne Per Wieslander NAI Svefa Fastighetsmarknaden i Skåne Per Wieslander NAI Svefa Fastighetsmarknaden i Skåne (fast jag kommer att prata om fastighetsmarknaden i Sverige och Skåne, trender och tendenser samt

Läs mer

BostadStorstad Q4 2015

BostadStorstad Q4 2015 December 2015 Per Tryding Jessica Ulfgren BostadStorstad Q4 2015 - Hellre tunnelbana än hiss? BostadStorstad är Handelskammarens index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep. 2007. Innehåll:

Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep. 2007. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Sep. 27 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 38 Nordisk konjunktur 39 Byggstarter 4 Kontorslokaler 41 Handelslokaler

Läs mer

BostadStorstad H1 2016

BostadStorstad H1 2016 November 2016 Pernilla Johansson Joakim Wernberg BostadStorstad H1 2016-2016 ett toppår, men det räcker inte Byggandet går framåt och 2016 ser ut att kunna bli ett toppår, men det räcker inte på långa

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer KONJUNKTURRAPPORT Ventilationsinstallationer 2000-12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KVARTAL 1-4 2008 Mars 2009 Ventilationsinstallationer Mkr, 2008 års priser Regional

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Västmanlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Västmanlands län... 4 Småföretagsbarometern Västmanlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2.

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 82 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,8 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Fabege. Fastighetsportfölj och projekt. Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum. Stockholms innerstad.

Fabege. Fastighetsportfölj och projekt. Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum. Stockholms innerstad. Fabege Fastighetsportfölj och projekt Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Portföljstrategin ger stöd till våra verksamhetsområden

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2010 Tredje kvartalet 2010 (2010-11-03) Stockholmskonjunkturen fortsätter att utvecklas starkt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar något från 31 till 32 under årets tredje kvartal. Situationen för

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kronobergs näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kronobergs län... 4 Småföretagsbarometern Kronobergs län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar

Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar Castellum är långsiktigt och i strategin för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till-

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

trender på göteborgs fastighetsmarknad Rapport januari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

trender på göteborgs fastighetsmarknad Rapport januari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen trender på göteborgs fastighetsmarknad Rapport januari 9 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Tunga orosmoln hopar sig över Göteborgs fastighetsmarknad! Göteborgs fastighetsmarknad har historiskt

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 norrbottens län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Blekinges näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 4 Småföretagsbarometern Blekinge län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Riksbankens företagsundersökning: viss avmattning under hösten och ökad konjunkturoro

Riksbankens företagsundersökning: viss avmattning under hösten och ökad konjunkturoro Riksbankens företagsundersökning: viss avmattning under hösten och ökad konjunkturoro 54 Företagen uppger att både produktionen och sysselsättningen har fortsatt att öka det senaste kvartalet jämfört med

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 2000-0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 5 000 2000 2001 2002 200 2004 2005 200 200 200 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-4 200 Mars 200 0 000 0 000 50 000 40 000 0 000 20 000 10

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 HE 2013-02-26 Innehåll Åkeribarometern... 3 Sammanfattning... 4 Nettotal... 6 Den senaste tiden... 9 Jämfört med förra året samma tid...11 Nuläge...12 Den närmaste framtiden...15

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion i Stockholmsregionen TRANSAKTION ÖKAR POTENTIALEN I FASTIGHETSPORTFÖLJEN

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Fastighetsrapporten En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Förord För åttonde året publicerar Grant Thornton Fastighetsrapporten en temperaturmätare på hur 50 av Sveriges största

Läs mer

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB 8 Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB AGENDA Företaget Vasakronan, strategier och hur har vi kommit hit Ekonomisk utveckling Marknadsförutsättningar Utmaningar 1 Vasakronan

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 DALARNAS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Fjärde kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 (2011-01-03) Stockholmskonjunkturen stiger till rekordnivåer. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 33 till 40 under förra årets fjärde kvartal, vilket är högsta noteringen

Läs mer

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 MÖJLIGHETER INOM FÖRVALTNING OCH PROJEKT Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum FASTIGHETSPORTFÖLJEN Attraktiva

Läs mer

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE OKTOBER 216 Box 3546, 13 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 Box 44, 41 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 Box 186, 21 21 Malmö, Telefon +46 4 35 25 Pedagogens väg

Läs mer

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Byggrapport 2014 En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Innehållsförteckning Inledning s. 3 1. Behov och efterfrågan

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20,

Läs mer

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Q4 2012 Fjärde kvartalet i korthet Tillväxt i hyresintäkter Överskottsgrad 65 procent (69) Fortsatt värdetillväxt i både förvaltnings- och projektportfölj

Läs mer

Business Region Göteborg

Business Region Göteborg Business Region Göteborg Stabil tillväxt för viktiga marknader * Genomsnitt för de fem senaste prognoserna i Konjunkturinstitutets sammanställning från EU, Swedbank, Riksbanken, Riksgäldskontoret och Sveriges

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011 www.pwc.se/verkstad Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 200 Verkstadsbarometern Q3 2011 En undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de kommande tolv månaderna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten VÄSTERBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE JUNI 2016 Box 3546, 103 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö, Telefon +46 40 35 25 00 Pedagogens

Läs mer

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Hammarby Sjöstad Stockholms Innerstad Solna Business Park Arenastaden KAPITELINDELNING

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010 Andra kvartalet (-8-6) skonjunkturen fortsätter att förbättras. Konjunkturindikatorn för s län ökar från 22 till 3 under årets andra kvartal. Situationen för näringslivet stabiliseras fortsatt och ekonomin

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 KRONOBERGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 603 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 603 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 603 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Mellan juni och juli steg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 0,3

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 14, 15-2-1. En rapport från Stockholms Handelskammare Byggindustrin väntas nyanställa kraftfullt under första kvartalet 15. Jobbtillväxten har varit god även fjärde

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 västernorrlands län Swedbank och sparbankerna i samarbete med

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer