ÅRSREDOVISNING 2013 EQC-koncernen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013 EQC-koncernen"

Transkript

1 Foto: Beyond Skiing Falun 2015 ÅRSREDOVISNING 2013 EQC-koncernen Efficiency Quality Competence

2 Affärsidé Genom effektiva processer och hög kompetens optimerar vi kvalitativa och kostnadseffektiva lösningar utifrån våra kunders krav och behov. EQC Group AB Organisationsnummer Sveagränd Borlänge Sverige Telefon: E-post: Webb: Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 22-35

3 03 efficiency quality competence // Innehåll Våra kärnvärden Ett händelserikt år...05 Tillväxten fortsätter...06 Ledningen ser ljust på framtiden...07 Medarbetarna, vår värdefullaste tillgång Dotterbolagen Projektering och ledning av väg Byggledning på hög nivå Vägplan med miljön i fokus...18 Flygplanstvätt...19 Väg 27 Viared - Kråkered...20 Kulturhuset i Kungsängen projekterades i BIM...21 Resultaträkning - Koncern...22 Balansräkning - Koncern Kassaflödesanalys...25 Resultaträkning - Moderbolag...26 Balansräkning - Moderbolag Noter - Koncern och Moderbolag

4 Kärnvärden Vår värdegrund är vår långsiktiga strategi Effektivitet, kvalitet och kompetens Kompetens Likt alla kunskapsföretag är våra medarbetares kompetens vår viktigaste tillgång. Deras erfarenheter och kunskaper leder till att uppdragen genomförs med hög kvalitet och leveranssäkerhet. Vi utvecklar och kompletterar fortlöpande vårt tjänsteutbud för att möta våra kunders krav och behov. Förutom att medarbetarna har teknisk kunskap är de vana att leda och styra stora uppdrag, tänka nytt och vara kreativa samt se samband och ha en helhetssyn. Effektivitet, kvalitet och kompetens är EQC:s nyckelord och de mest centrala ledstjärnorna i värdegrunden. Kunderna och medarbetarna ska känna trygghet, förtroende och uppleva ett stort engagemang i allt som genomförs. Effektivitet Vi ska vara effektiva i alla våra processer. Stå för enkelhet och motverka byråkrati och dyra omvägar. Dessutom ska vi vara kostnadsmedvetna och verka för att våra medarbetare och kunder känner trygghet. Kvalitet Allt som verkställs, oavsett uppdragets storlek eller komplexitet, ska levereras med hög kvalitet. Våra kunder och partners ska känna en trygghet i att vi är systematiska i våra processer och kontinuerligt strävar efter att förbättra oss. Något som också genomsyrar vår verksamhet är miljömedvetenheten och vår strävan mot ett hållbart samhälle.

5 05 efficiency quality competence // Ett händelserikt år Den skandinaviska marknaden avseende infrastrukturprojekt har varit relativt god under Konjunkturen för industriprojekt har däremot haft det fortsatt trögt, dock med viss ljusning i sikte. EQC Group har under 2013 utvecklats enligt vår långsiktiga plan. Vi har upplevt mycket stor efterfrågan på våra tjänster, trots att marknaden är utsatt för stor prispress. Samtidigt som tillväxt och lönsamhet har legat i paritet med våra förväntningar har vi också ISO-certifierat hela koncernen inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Under sista kvartalet 2013 startade vi ett nytt dotterbolag, EQC Mitt AB, med verksamhet i Sundsvall och Borlänge. Med EQC Mitt har vi förutom moderbolaget EQC Group AB, sju dotterbolag i Sverige och ett i Norge. Våra fokusområden Infrastruktursektorn är vår kärnverksamhet. Vi är fortsatt noggranna i vår rekrytering av drivna ingenjörer, de allra flesta med lång erfarenhet. Men vi har också fokus på att knyta till oss yngre medarbetare direkt från högskolan. Inom projektering arbetar idag c:a 60 medarbetare och vi kan nu mäta oss med de största konsultbolagen i branschen framför allt genom vår gedigna erfarenhet. Dessutom samarbetar våra medarbetare och bolag i stora och komplexa projekt. Ett område som vi utvecklat extra under året är BIM (ByggnadsInformationsModellering). Vi genomför idag ett antal strategiska uppdrag. Med tanke på den spetskompetens våra medarbetare har inom området, räknar vi med att marknaden framöver utvecklar sig mycket bra. Vårt industribolag EQC Engineering har, trots en motig konjunktur, räknat hem ett antal större uppdrag. Engineering har bara börjat resan. När konjunkturen blir stabil och stigande inom industrisektorn igen, står bolaget mycket starkt rustat för nya helhetsuppdrag. Uppdragen Vi har under året räknat hem flera stora uppdrag. Vi kan särskilt nämna att vi genom Trafikverket projekterade flera stora vägplaner, exempelvis, E20 Alingsås, E22 i östra Småland och väg 61 i Värmland. Vi har även tecknat ramavtal med flera kommuner. Via entreprenörer, som vi samarbetar med, har vi projekterat flera totalentreprenader. Ett prestigeprojekt inom industrisektorn, som är väl värd att nämna, är utvecklandet av en flygplanstvätt.

6 Tillväxten fortsätter Från noll till 118 Mkr på tre år Omsättning - Koncernen Vinstmarginal - Koncernen 118 MKR % % % MKR MKR 2011 Medeltal anställda per år 97 st st st 2012 Tillväxt Under 2013 anställdes 40 nya medarbetare. Vid utgången av 2013 har EQC-koncernen som helhet 112 medarbetare. Personalomsättningen är mycket låg då endast två medarbetare lämnat koncernen under året. Även sjukfrånvaron har varit låg, c:a 1,5 %. Siffrorna tyder på att trivseln är hög och att arbetsmiljön är god. Trots att vi vuxit är vår lönsamhet god och i nivå med branschen.

7 efficiency quality competence // 07 Ledningen ser ljust på framtiden Framtiden Vi har all anledning att se ljust på framtiden. Vi är idag en etablerad konsultkoncern i Sverige och Norge med en kompetens och erfarenhet bland medarbetarna som är mycket hög. Vi kommer att fortsätta vår expansion inom samtliga tjänsteområden. Vår långsiktiga målsättning är starta nya bolag under de kommande åren. EQC Bro AB har startat under första kvartalet I det bolaget finns det expertkunskap inom anläggningskonstruktion av såväl nya som befintliga konstruktioner. Under 2014 vill vi fortsätta att leverera kvalitativa produkter och tjänster samt behålla trivseln bland medarbetarna. Vår ekonomiska tillväxt, som pågått under flera år förväntas fortsätta enligt plan. Vi vill rikta ett stort tack till våra fantastiska medarbetare i alla dotterbolag runt om i Sverige och i Norge. Utan er hängivenhet och stora kompetens hade utvecklingen i koncernen inte befunnit sig där den är idag. Magnus Trollius Pär Opard VD och grundare EQC Group Vi tackar också våra kunder och partners för ett bra samarbete under Vi kommer fortsätta våra ansträngningar för att leva upp till era högt ställda förväntningar. Styrelseordförande och grundare EQC Group

8 Medarbetarna Stimuleras till utveckling Paulina Ekendahl EQC Management, Malmö Paulina började på EQC Management i Malmö i augusti Med lång erfarenhet från andra konsultbolag lockades hon av möjligheten leda projekt i en personlig och prestigelös miljö. - Organisationen erbjuder stora möjligheter till delaktighet. Man kommer så mycket längre i allt när man samarbetar, tycker Paulina. Hon kombinerar sin roll som projektledare i väg- och järnvägsprojekt med flera utvecklingsprojekt. I ett projekt som syftar till att minska stopptiderna på vägarna, s.k. hinderfri väg, samverkar EQC med Trafikverket och flera andra aktörer. Ett mycket intressant och stimulerande uppdrag tycker Paulina. Paulina har sitt kontor i Malmö och sina närmaste arbetskamrater i Göteborg. Men eftersom EQC-koncernen växer stadigt, precis som Management, hoppas hon på nya trevliga arbetskamrater inom kort. - Det är otroligt stimulerande att jobba i en miljö där nya utmaningar ständigt står för dörren. Vår framgång bygger på att vi tillsammans lyckas använda vår kollektiva kompetens och erfarenhet på ett effektivt och bra sätt. Dessutom har vi alltid kul när vi ses, säger Paulina. Yrkesmässigt vill Paulina utveckla sitt projektledarskap ytterligare och fortsätta jobba med intressanta utvecklingsprojekt. Sin lediga tid ägnar hon gärna åt långdistanslöpning och friluftsliv. - Det ger styrka, mening och energi i vardagen, avslutar Paulina.

9 09 efficiency quality competence // Vår värdefullaste tillgång Åke Kallioniemi EQC Engineering, Gävle Åke har lång erfarenhet av konstruktion, tillverkning och mekanik och har sedan mitten av 70-talet arbetat i flera olika bolag. När EQC Engineering i april 2012 startade upp sin verksamhet i Gävle ville Åke vara med. - Jag tycker konceptet EQC har för att driva konsultverksamhet är väldigt attraktiv, speciellt policyn att besluten ska fattas av den som har kunnandet snarare än i en hierarkisk ordning, säger Åke. Åke arbetar med tekniska utredningar och mekaniska konstruktioner av olika slag. Ett projekt som var och är fortsatt särskilt intressant är konstruktionen av en flygplanstvätt till Qatar. - Ett riktigt kul och intressant projekt som vi hoppas får en fortsättning, förklarar Åke. - Tillväxten hos EQC Engineering i Gävle är stor, både till omsättning och antalet medarbetare. Vi har en bra mix av unga och mer erfarna medarbetare på kontoret. Jag uppskattar verkligen min roll som en mentor för de yngre ingenjörerna, samtidigt som jag hela tiden får lära mig något nytt, exempelvis, 3D-CAD. Helt enkelt en perfekt kombination, anser Åke. Åke ser ljust på framtiden för EQC Engineering och alla bolag som ingår i EQC-koncernen. - Arbetssättet som EQC står för, där medarbetarna får göra det de är bäst på, ligger helt rätt i tiden. Mina kollegor är trötta på byråkratiska processer. Det ska vara enkelt och effektivt, anser Åke. I framtiden siktar Åke på att föra över så mycket som möjligt av sin kunskap till de yngre medarbetarna och få tid över till att träna ordentligt inför framtida Vasalopp.

10 Våra dotterbolag Tio bolag med stor kompetens Under första kvartalet 2014 ingår tio bolag i EQC-koncernen. Moderbolaget EQC Group startades 1:e januari Övriga bolag följde enligt nedanstående uppställning. I koncernredovisningen 2013 ingår samtliga bolag förutom EQC Mitt, med huvudkontor i Sundsvall och EQC Bro som utgår från Borlänge. EQC Mitt startade upp verksamheten i oktober 2013 och har förlängt räkenskapsår. EQC Bro startade sin verksamhet 1:e mars Båda bolagen kommer att ingå i koncernredovisningen för verksamhetsåret Bolagen verkar i huvudsak på sin geografiska marknad. Men flera bolag, exempelvis Management har kontor och medarbetare på flera orter. EQC Bro projekterar väg- och järnvägsbroar i vägplaner, byggplaner och förfrågningsunderlag. Förvaltning av väg- och järnvägsbroar och skadeutredningar ingår också i tjänsteutbudet. EQC Mitt verkar inom bygg- och anläggningssektorn i allt från små till stora projekt. EQC Mitt erbjuder sina kunder bland annat förstudier, utredningar och projektering. BOLAG STARTADES EQC Group AB EQC Mälardalen AB EQC Östergötland AB EQC Karlstad AB EQC Management AB EQC Engineering AB EQC Väst AB EQC Norge AS EQC Mitt AB EQC Bro AB

11 efficiency quality competence // 11 Vi är etablerade på 11 orter

12 Dotterbolag Bolagens verksamhet under 2013 EQC Karlstad Bolagets huvudsakliga verksamhet är att erbjuda teknikkonsulttjänster inom samhällsbyggnad med inriktning mot infrastruktur i bygg och anläggningssektorn. Bland företagets kunder kan nämnas Trafikverket, kommuner, privata anläggningsföretag och andra konsultföretag. Under 2013 erhöll bolaget bland annat ett stort projekteringsuppdrag. Uppdraget är utformat som en totalentreprenad där EQC Karlstad är involverade i allt från anbud till färdigställande. Uppdraget har genererat ytterligare förfrågningar från entreprenören om nya totalentreprenader. Målsättningen för 2014 är att utveckla verksamheten för att möta kundernas krav ännu bättre. Bolaget vill fortsätta att växa med bibehållen kvalitet och ser som främsta utmaning att rekrytera personal som har rätt kompetens och karaktär. EQC Mälardalen Bolagets huvudsakliga verksamhet är att erbjuda teknikkonsulttjänster inom bygg- och anläggningssektorn. Företagets målgrupper och kunder är bland annat Trafikverket, kommuner, stat, landsting, exploatörer och entreprenörer. Under 2013 förstärktes bolaget med fyra nya medarbetare och man är för närvarande 15 st. tillsvidareanställda. Rekryteringarna är viktiga i bolagets ambition att växa inom området totalentreprenader. Uppdraget, väg E22 mellan Nygård-Gladhammar, är ett av företagets större med en omfattning på c:a 15 MKR. EQC Mälardalens målsättning under 2014 är att växa i bolagets verksamhetsområden och bredda affärsportföljen. Detta ska genomföras genom rekrytering och kompetensutveckling av medarbetare. EQC Väst Verksamheten erbjuder teknikkonsulttjänster inom bygg- och anläggningssektorn. Bolaget har lång erfarenhet och goda referenser kring stora och mindre projekt. Kunder som kan nämnas är Trafikverket, kommuner och entreprenörer. Bolaget har tecknat viktiga avtal med Trafikverket och kommuner inom ett antal teknikområden. E20 mellan Tollered-Ingared är ett stort projekt som involverat många kompetenser i organisationen. Avtalet löper över Under 2014 vill bolaget etablera sig som en av de främsta aktörerna av teknikkonsulttjänster på den lokala marknaden i Göteborg. För att lyckas krävs nyrekryteringar för att bredda och fördjupa kompetensen inom befintliga och nya marknader. EQC Östergötland Bolagets verksamhetsområde är projektering, utredning och projekteringsledning inom gata, väg, VA och mark. Bolaget har tecknat avtal med Linköpings kommun avseende mark- och gatuprojektering samt mark och VA-utredning för Tekniska Verken i Linköping. EQC Östergötland har under året genomfört flera projekteringsledningsuppdrag, bland annat förför Landstinget i Östergötland. Målsättningen för 2014 är att fortsätta erbjuda högkvalitativa tjänster med god lönsamhet som leder till tillväxt. Detta ska genomföras genom bland annat fortsatt rekrytering av kompetenta medarbetare inom bolagets verksamhetsområden.

13 efficiency quality competence // EQC Engineering Bolaget har som huvudsaklig verksamhet att stärka kundens produkt/produktion för en lönsammare tillverkning. Bolagets kunder är bl.a. Ericsson, Sandvik, Ovako, Mondoleze (Kraft Food), Metso, Nordic AE. Bolagets tjänster består av projekt- och konstruktionsledning, konstruktion/design inom el, automation och mekanik. Genom rekrytering av nya medarbetare vill bolaget bredda sin kundbas och öka sin omsättning och lönsamhet. EQC Management Beställarstöd inom projekt- och byggledning och försäljning av teknikkonsulttjänster inom byggoch anläggningssektorn är verksamhetens huvudsakliga inriktning. Bolagets kunder är i huvudsak Trafikverket, kommuner och näringsidkare som verkar nationellt och internationellt. Under 2013 anställdes 19 nya medarbetare. Bolaget har för närvarande fasta kontor i Bollnäs, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Karlstad, Malmö, Mora, Norberg, Stockholm och Sundsvall. Målsättningen för 2014 är att i första hand växa inom industri- och husentreprenader, då som bestäl- 13 larstöd. Med en sådan utveckling breddar bolaget tjänsteutbudet och fördelar risker och möjligheter inför framtiden. På lång sikt strävar Management mot att bli ett rikstäckande bolag som utmanar de marknadsledande företagen i branschen. EQC Norge AS Bolaget erbjuder teknikkonsulttjänster inom framför allt samhällsbyggnad med inriktning mot infrastruktur i bygg- och anläggningssektorn. Företaget har kontor i centrala Oslo. Kommuner, Statens Vegvesen och Jernbaneverket är betydande kunder till bolaget. Bolaget var under 2013 i en uppstartsfas. Under året har flera medarbetare rekryterats och är vid årets utgång fem till antalet. Orderingången första kvartalet 2014 är god. EQC Norge fokuserar under 2014 på att teckna ramavtal med bland annat Statens Vegvesen. Behovet av nya erfarna medarbetare är stort.

14 Projektering och ledning Väg 50 Mjölby - Motala Den 620 meter långa Motalabron över Vätterviken. Foto: Per Pixel

15 efficiency quality competence // 15 Vi har en bred och djup kompetens Projektering och ledning väg 50 Mjölby Motala Anders Nordholm på EQC Östergötland var Projekteringsledare åt Trafikverket i entreprenaden för väg 50 Mjölby Motala. Projektet omfattade 4 mil väg och gata, 1 mil gång- och cykelväg och c:a 40 broar. Inte minst den 620 meter långa Motalabron över Vätterviken. I entreprenaden ligger också ett drift- och underhållsåtagande i 20 år. Den totala omfattningen på entreprenaden är c:a MSK. I uppdraget har även ingått att samordna vägprojektet med en pågående spårutbyggnad mellan Mjölby och Motala. I samband med projekteringen har flera delutredningar och fyra nya detaljplaner utförts. Utmaningen i projektet har bland annat varit att optimera livscykelkostnaden och hantera massor i ett långsträckt objekt. I och med objektets art gav det entreprenörerna stora möjligheter till rationellt och industriellt byggande.

16 Byggledning på hög nivå VM i Falun 2015 Backhoppare i K120-backen. Foto: Beyond Skiing Falun 2015

17 17 efficiency quality competence // Vår kompetens når nya höjder Riksskidstadion Lugnet inför VM 2015 Inför VM 2015 i Falun behövde K120- och K90-backarna anpassas till internationella krav och normer. EQC Management var byggledare för hopptorn, underbackar och bromsplan. Anpassningar gjordes också av skidspåren och hästskon inne på Riksskidstadion Lugnet. Projektet har följts med stort intresse av Svenska och internationella skidförbundet (FIS) samt av medier. Under produktionstiden, vilken var oktober 2012 till januari 2014, arbetade i snitt 15 personer med att slutföra uppdragen. Ett nytt spår i anlades i överbacken vilket innebar att c:a 200 ton stål och 500 m 3 betong tillfördes och fick till följd att befintliga tornben förstärktes. Underbackarna fick en ny profil genom utplacerade av m 3 bergmaterial. I K120-backen anlades 400 m 2 plast för att möjliggöra sommarhoppning. Genom förändringsarbetet har backarna anpassats enligt kravspecifikationen från FIS och på hur modern backhoppning bedrivs. Detta komplicerade anläggningsprojekt har genomförts med en mycket hög kvalitetsnivå och tydlig styrning från EQC:s sida. En av många utmaningar i projektet var arbetet på höga höjder och i branta lutningar (38 grader). Vi lade därför extra resurser och fokus på arbetsmiljön. Vi är mycket nöjda med att kunna konstatera att inga personskador eller olyckor förekommit under hela produktionstiden. Arbetet har kontrollerats av såväl traditionella kontrollanter som av internationella skidförbundet (FIS). Backhoppare i överbacken på K90-backen.

18 Vägplan med miljöfokus Flygplanstvätt Björkallén bevarades i projektet. Vägplan E45 Högvalta Bonäs, Kils kommun. Projektet innebar att EQC tog fram en lösning där man breddade och gjorde en mittseparering av vägen samt skapade säkrare korsningsåtgärder. Förutom funktion och konstruktion var miljö en viktig pusselbit i processen. - Det är viktigt att helhetssynen får råda när man vill hitta optimala lösningar i projekt, säger Eva Hansson, MKB-handläggare, EQC Karlstad. Syftet med projektet var att skapa en förbättrad trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter. I ett tidigt stadium undersökte vi och värderade vilka miljövärden som fanns i området. Det fanns en biotopskyddad bäck och en björkallé som var värd att bevara. Vi tog också ställning till om det behövde genomföras någon kompensationsåtgärd för att mildra intrånget i naturen. Det resulterade i att vi tog fram ett alternativ som undvek intrång i björkallén. Miljövärdena i och kring bäcken undersöktes och visade på en trivial miljö utan några högre naturvärden. Sammanfattningsvis blev vägplanen för E45 Högvalta-Bonäs ett projekt där man på ett bra sätt tog miljöhänsyn samtidigt som breddningen och mittsepareringen av vägen bidrog till en förbättrad trafiksäkerhet.

19 19 efficiency quality competence // XXXX Modell av flygplanstvätten som EQC Engineering tog fram till Nordic Aerowash Equipment Flygplanstvätten, ett multidisciplinärt utvecklingsprojekt. EQC Engineering tog fram tillverkningsunderlaget på en ny flygplanstvätt till kunden, Nordic Aerowash Equipment, vilka bedriver utveckling och tillverkning av underhållsutrustning för flygindustrin. Projektet hade hög komplexitet och innehöll flera olika ingenjörskompetenser. EQC:s ingenjörer utförde elektrisk- och mekanisk konstruktion, gjorde FEM-analyser samt programmerade styrsystemet i projektet. Även montageledning, utveckling av hydraulsystem, idrifttagning och framtagning av bruksanvisning genomfördes. - Jag är imponerad och mycket nöjd med EQC:s insatser. Engagemanget, serviceandan och den tekniska kompetens som EQC:s ingenjörer innehar var en stor framgångsfaktor, säger Niclas Adler, VD Nordic Aerowash Equipment. - Uppdraget är ett utmärkt bevis på att vårt arbetssätt och våra värderingar kommer kunden till nytta, säger Peter Landblom, VD EQC Engineering. - I intensiva och komplexa projekt, som exempelvis detta, är det viktigt att god kommunikation och förtroende finns mellan parterna. Niklas Adler har en helhetssyn i sina projekt som främjar effektiva och goda samarbeten, avslutar Peter Landblom.

20 Väg 27 Viared - Kråkered Väg 27 Viared-Kråkered Kulturhuset i Kungsängen Översiktskarta över väg 27 mellan Viared och Kråkered. Väg 27 Viared Kråkered Projektet syftade till att förbättra framkomligheten och få en säkrare trafikmiljö. Vägen är en 27 km lång, 2+1- och 2+2 mötesfri landsväg. Vägen får också en ny sträckning från Viaredsmotet i NV till korsningen Väg 41/Väg 27 vid Kråkered i SV. EQC Mälardalen tog fram bygghandlingar, projekterade VA, väg, trafikanordningar och bullerskydd för nybyggnationen. I totalentreprenaden, som NCC ansvarar för, ingår trafikplatser i Osdal och Kråkered samt en ombyggnad av trafikplatsen i Viared, vilken ansluter till väg 40 mellan Jönköping och Göteborg. Tidsplanen för EQC:s del sträcker sig från till , med ett tillägg för relationshandling sommaren Sammantaget omfattar uppdraget ett värde för EQC Mälardalen på 3 Mkr. Källa: Trafikverket

21 efficiency quality competence // Kulturhuset i Kungsängen. Projekteringen genomfördes med BIM. Kulturhuset i Kungsängen Kulturhuset kommer att bli m2 stort där m2 utgörs av själva kulturhuset. Huset kommer att byggas intill och sitta ihop med det nuvarande kommunhuset. I den nya byggnaden kommer det att finnas en teaterscen, bibliotek, konsthall, kommersiella lokaler, café och möteslokaler. Entreprenören och beställaren PEAB bestämde tidigt i processen att hela projekteringen skulle genomföras med BIM (byggnadsinformationsmodellering). EQC Väst hade genom BIM-specialisten Ante Bergsten Brajkovic, samordnings- och kommunikationsansvaret i projektet. - Genom att använda BIM vid projekteringen effektiviserade vi processen i alla skeden, inte minst genom att kunna samgranska modellen i 3D, förklarar Ante. 21 Foto: Werk1 Arkitektbyrå Det finns studier som visar att man kan göra stora besparingar om man använder BIM. En större budget i projekteringsfasen höjer kvaliteten på handlingarna och resulterar i ett smidigare byggskede utan produktionsstopp på grund av projekteringsfel eller kollisioner mellan installationer. Även förvaltningskostnaderna blir lägre då informationen finns lättillgänglig i modellerna. - Att det finns en stor utvecklings- och effektiviseringspotential i att använda BIM är det ingen tvekan om. Man kan också mängdberäkna och beställa byggmaterial direkt från BIM, säger Ante.

22 RESULTATRÄKNING - KONCERN RÖRELSEINTÄKTER Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summan intäkter Rörelsekostnader Övriga externa kostnader (2) Personalkostnader (3) Avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat FINANSIELLA POSTER Resultat från andelar i koncernföretag (4) Resultat från andelar i intresseföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Minioritetens andel i årets resultat Årets resultat

23 BALANSRÄKNING - TILLGÅNGAR - KONCERN 23 efficiency quality competence // ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Goodwill (5) Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer (6) Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag (7) Uppskjutna skattefordringar Andra långfristiga fordringar (8) Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (9) Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

24 BALANSRÄKNING - EGET KAPITAL OCH SKULDER - KONCERN EGET KAPITAL (10) Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Minoritetsintressen Minoritetsintressen Summa minoritetsintressen Avsättningar Uppskjutna skatter Summa avsättningar KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Checkräkningskredit (11) Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Ställda säkerheter Ställda säkerheter (12) Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga

25 25 efficiency quality competence // KASSAFLÖDESANALYS - TILLGÅNGAR - KONCERN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta Erlagd skatt Betald inkomstskatt Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder Kassaflöde den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda dotterbolag Investeringar i intressebolag Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission Tillskott från minoritet Ökning/minskning av kortfristiga finansiella skulder Utbetald utdelning till minoritet Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Omvandling intresseföretag till dotterbolag Likvida medel vid årets slut

26 RESULTATRÄKNING - MODERBOLAG RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summan intäkter Rörelsekostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat

27 BALANSRÄKNING - TILLGÅNGAR - MODERBOLAG 27 efficiency quality competence // ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag (14) Andelar i intresseföretag (7) Andra långfristiga fordringar (8) Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag (15) Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (9) Summa omsättningstillgångar Kassa och bank (11) Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

28 BALANSRÄKNING - EGET KAPITAL OCH SKULDER - MODERBOLAG EGET KAPITAL (10) Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Årets vinst Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver (16) KORTFRISTIGA SKULDER Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser (17) NOTER - GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG OCH KONCERN Koncernen Moderbolaget Not 2. Leasingkostnader Företagets leasingkostnad

Koncernredovisning 2011

Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Innehåll Ord från koncernchef Emil Daugaard 4 Om Avalanche Capital 6 Året i siffror 7 Ledning 8 Organisation 10 RCC 12 IQuity 14 Solidum 16 Nischer 18

Läs mer

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E O S L O S T O C K H O L M ÅRS REDO visning 1 Triona AB Org nr 556559-4123 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Official sponsor of awesomeness!

Official sponsor of awesomeness! Årsredovisning 2011 Official sponsor of awesomeness! Vi verkar i världens roligaste bransch! Vi utvecklar organisationer och processer, vi effektiviserar, förbättrar och förenklar våra uppdragsgivares

Läs mer

VD har ordet 5. istone i korthet 7 Styrelsen 14 Koncernledning 16. istone i Sverige och i världen 20. istone i siffror 23

VD har ordet 5. istone i korthet 7 Styrelsen 14 Koncernledning 16. istone i Sverige och i världen 20. istone i siffror 23 ÅRSREDOVISNING 01 02 03 04 VD har ordet 5 istone i korthet 7 Styrelsen 14 ledning 16 istone i Sverige och i världen 20 istone i siffror 23 VD HAR ORDET Det senaste året har varit utmanande, händelserikt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

I T E L L O I T E LLO

I T E L L O I T E LLO ITELLO NUMBERS 2011 2 ITELLO NUMBERS 2011 3 4 ITELLO NUMBERS 2011 Innehåll Sidor VD har ordet 6 7 STYRELSEN 8 9 LEDNINGSGRUPPEN 12 13 EKONOMI 14 15 Nyrekryteringar, nya arbetssätt och ny organisation 18

Läs mer

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N O S L O B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M ÅRS REDO visning Triona AB Org nr 556559-4123 Årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Consid Above and beyond.

Consid Above and beyond. ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Consid Interactive 4-5 Vi är mitt i den Perfekta stormen 6-7 Consid Above and beyond. Såväl människor som företag har olika förutsättningar och individuella behov. Det är en

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bravida AB

Årsredovisning 2006 Bravida AB Årsredovisning 2006 Bravida AB Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Mindark PE AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Mindark PE AB (publ) 1 (32) Årsredovisning och Koncernredovisning för Mindark PE AB (publ) 556640-4769 Räkenskapsåret 2013 2 (32) Styrelsen och verkställande direktören för Mindark PE AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

visning 20 Årsredo 08

visning 20 Årsredo 08 Årsredovisning 20 08 a k t i e ä g a r i n f o r m a t i o n Årsstämma 2009 MSC Konsult AB:s årsstämma hålls tisdagen den 5 maj 2009 kl. 16.00 i MSC Konsult AB:s lokaler på Vasagatan 52 i Stockholm. Anmälan

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 1(31) ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 2(31) VD-kommentar Året 2013 var ett jubileumsår, nämligen SHE 40 år. Detta firades med måtta, men alla blev involverade, personal, ägare

Läs mer