ÅRSREDOVISNING 2013 EQC-koncernen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013 EQC-koncernen"

Transkript

1 Foto: Beyond Skiing Falun 2015 ÅRSREDOVISNING 2013 EQC-koncernen Efficiency Quality Competence

2 Affärsidé Genom effektiva processer och hög kompetens optimerar vi kvalitativa och kostnadseffektiva lösningar utifrån våra kunders krav och behov. EQC Group AB Organisationsnummer Sveagränd Borlänge Sverige Telefon: E-post: Webb: Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 22-35

3 03 efficiency quality competence // Innehåll Våra kärnvärden Ett händelserikt år...05 Tillväxten fortsätter...06 Ledningen ser ljust på framtiden...07 Medarbetarna, vår värdefullaste tillgång Dotterbolagen Projektering och ledning av väg Byggledning på hög nivå Vägplan med miljön i fokus...18 Flygplanstvätt...19 Väg 27 Viared - Kråkered...20 Kulturhuset i Kungsängen projekterades i BIM...21 Resultaträkning - Koncern...22 Balansräkning - Koncern Kassaflödesanalys...25 Resultaträkning - Moderbolag...26 Balansräkning - Moderbolag Noter - Koncern och Moderbolag

4 Kärnvärden Vår värdegrund är vår långsiktiga strategi Effektivitet, kvalitet och kompetens Kompetens Likt alla kunskapsföretag är våra medarbetares kompetens vår viktigaste tillgång. Deras erfarenheter och kunskaper leder till att uppdragen genomförs med hög kvalitet och leveranssäkerhet. Vi utvecklar och kompletterar fortlöpande vårt tjänsteutbud för att möta våra kunders krav och behov. Förutom att medarbetarna har teknisk kunskap är de vana att leda och styra stora uppdrag, tänka nytt och vara kreativa samt se samband och ha en helhetssyn. Effektivitet, kvalitet och kompetens är EQC:s nyckelord och de mest centrala ledstjärnorna i värdegrunden. Kunderna och medarbetarna ska känna trygghet, förtroende och uppleva ett stort engagemang i allt som genomförs. Effektivitet Vi ska vara effektiva i alla våra processer. Stå för enkelhet och motverka byråkrati och dyra omvägar. Dessutom ska vi vara kostnadsmedvetna och verka för att våra medarbetare och kunder känner trygghet. Kvalitet Allt som verkställs, oavsett uppdragets storlek eller komplexitet, ska levereras med hög kvalitet. Våra kunder och partners ska känna en trygghet i att vi är systematiska i våra processer och kontinuerligt strävar efter att förbättra oss. Något som också genomsyrar vår verksamhet är miljömedvetenheten och vår strävan mot ett hållbart samhälle.

5 05 efficiency quality competence // Ett händelserikt år Den skandinaviska marknaden avseende infrastrukturprojekt har varit relativt god under Konjunkturen för industriprojekt har däremot haft det fortsatt trögt, dock med viss ljusning i sikte. EQC Group har under 2013 utvecklats enligt vår långsiktiga plan. Vi har upplevt mycket stor efterfrågan på våra tjänster, trots att marknaden är utsatt för stor prispress. Samtidigt som tillväxt och lönsamhet har legat i paritet med våra förväntningar har vi också ISO-certifierat hela koncernen inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Under sista kvartalet 2013 startade vi ett nytt dotterbolag, EQC Mitt AB, med verksamhet i Sundsvall och Borlänge. Med EQC Mitt har vi förutom moderbolaget EQC Group AB, sju dotterbolag i Sverige och ett i Norge. Våra fokusområden Infrastruktursektorn är vår kärnverksamhet. Vi är fortsatt noggranna i vår rekrytering av drivna ingenjörer, de allra flesta med lång erfarenhet. Men vi har också fokus på att knyta till oss yngre medarbetare direkt från högskolan. Inom projektering arbetar idag c:a 60 medarbetare och vi kan nu mäta oss med de största konsultbolagen i branschen framför allt genom vår gedigna erfarenhet. Dessutom samarbetar våra medarbetare och bolag i stora och komplexa projekt. Ett område som vi utvecklat extra under året är BIM (ByggnadsInformationsModellering). Vi genomför idag ett antal strategiska uppdrag. Med tanke på den spetskompetens våra medarbetare har inom området, räknar vi med att marknaden framöver utvecklar sig mycket bra. Vårt industribolag EQC Engineering har, trots en motig konjunktur, räknat hem ett antal större uppdrag. Engineering har bara börjat resan. När konjunkturen blir stabil och stigande inom industrisektorn igen, står bolaget mycket starkt rustat för nya helhetsuppdrag. Uppdragen Vi har under året räknat hem flera stora uppdrag. Vi kan särskilt nämna att vi genom Trafikverket projekterade flera stora vägplaner, exempelvis, E20 Alingsås, E22 i östra Småland och väg 61 i Värmland. Vi har även tecknat ramavtal med flera kommuner. Via entreprenörer, som vi samarbetar med, har vi projekterat flera totalentreprenader. Ett prestigeprojekt inom industrisektorn, som är väl värd att nämna, är utvecklandet av en flygplanstvätt.

6 Tillväxten fortsätter Från noll till 118 Mkr på tre år Omsättning - Koncernen Vinstmarginal - Koncernen 118 MKR % % % MKR MKR 2011 Medeltal anställda per år 97 st st st 2012 Tillväxt Under 2013 anställdes 40 nya medarbetare. Vid utgången av 2013 har EQC-koncernen som helhet 112 medarbetare. Personalomsättningen är mycket låg då endast två medarbetare lämnat koncernen under året. Även sjukfrånvaron har varit låg, c:a 1,5 %. Siffrorna tyder på att trivseln är hög och att arbetsmiljön är god. Trots att vi vuxit är vår lönsamhet god och i nivå med branschen.

7 efficiency quality competence // 07 Ledningen ser ljust på framtiden Framtiden Vi har all anledning att se ljust på framtiden. Vi är idag en etablerad konsultkoncern i Sverige och Norge med en kompetens och erfarenhet bland medarbetarna som är mycket hög. Vi kommer att fortsätta vår expansion inom samtliga tjänsteområden. Vår långsiktiga målsättning är starta nya bolag under de kommande åren. EQC Bro AB har startat under första kvartalet I det bolaget finns det expertkunskap inom anläggningskonstruktion av såväl nya som befintliga konstruktioner. Under 2014 vill vi fortsätta att leverera kvalitativa produkter och tjänster samt behålla trivseln bland medarbetarna. Vår ekonomiska tillväxt, som pågått under flera år förväntas fortsätta enligt plan. Vi vill rikta ett stort tack till våra fantastiska medarbetare i alla dotterbolag runt om i Sverige och i Norge. Utan er hängivenhet och stora kompetens hade utvecklingen i koncernen inte befunnit sig där den är idag. Magnus Trollius Pär Opard VD och grundare EQC Group Vi tackar också våra kunder och partners för ett bra samarbete under Vi kommer fortsätta våra ansträngningar för att leva upp till era högt ställda förväntningar. Styrelseordförande och grundare EQC Group

8 Medarbetarna Stimuleras till utveckling Paulina Ekendahl EQC Management, Malmö Paulina började på EQC Management i Malmö i augusti Med lång erfarenhet från andra konsultbolag lockades hon av möjligheten leda projekt i en personlig och prestigelös miljö. - Organisationen erbjuder stora möjligheter till delaktighet. Man kommer så mycket längre i allt när man samarbetar, tycker Paulina. Hon kombinerar sin roll som projektledare i väg- och järnvägsprojekt med flera utvecklingsprojekt. I ett projekt som syftar till att minska stopptiderna på vägarna, s.k. hinderfri väg, samverkar EQC med Trafikverket och flera andra aktörer. Ett mycket intressant och stimulerande uppdrag tycker Paulina. Paulina har sitt kontor i Malmö och sina närmaste arbetskamrater i Göteborg. Men eftersom EQC-koncernen växer stadigt, precis som Management, hoppas hon på nya trevliga arbetskamrater inom kort. - Det är otroligt stimulerande att jobba i en miljö där nya utmaningar ständigt står för dörren. Vår framgång bygger på att vi tillsammans lyckas använda vår kollektiva kompetens och erfarenhet på ett effektivt och bra sätt. Dessutom har vi alltid kul när vi ses, säger Paulina. Yrkesmässigt vill Paulina utveckla sitt projektledarskap ytterligare och fortsätta jobba med intressanta utvecklingsprojekt. Sin lediga tid ägnar hon gärna åt långdistanslöpning och friluftsliv. - Det ger styrka, mening och energi i vardagen, avslutar Paulina.

9 09 efficiency quality competence // Vår värdefullaste tillgång Åke Kallioniemi EQC Engineering, Gävle Åke har lång erfarenhet av konstruktion, tillverkning och mekanik och har sedan mitten av 70-talet arbetat i flera olika bolag. När EQC Engineering i april 2012 startade upp sin verksamhet i Gävle ville Åke vara med. - Jag tycker konceptet EQC har för att driva konsultverksamhet är väldigt attraktiv, speciellt policyn att besluten ska fattas av den som har kunnandet snarare än i en hierarkisk ordning, säger Åke. Åke arbetar med tekniska utredningar och mekaniska konstruktioner av olika slag. Ett projekt som var och är fortsatt särskilt intressant är konstruktionen av en flygplanstvätt till Qatar. - Ett riktigt kul och intressant projekt som vi hoppas får en fortsättning, förklarar Åke. - Tillväxten hos EQC Engineering i Gävle är stor, både till omsättning och antalet medarbetare. Vi har en bra mix av unga och mer erfarna medarbetare på kontoret. Jag uppskattar verkligen min roll som en mentor för de yngre ingenjörerna, samtidigt som jag hela tiden får lära mig något nytt, exempelvis, 3D-CAD. Helt enkelt en perfekt kombination, anser Åke. Åke ser ljust på framtiden för EQC Engineering och alla bolag som ingår i EQC-koncernen. - Arbetssättet som EQC står för, där medarbetarna får göra det de är bäst på, ligger helt rätt i tiden. Mina kollegor är trötta på byråkratiska processer. Det ska vara enkelt och effektivt, anser Åke. I framtiden siktar Åke på att föra över så mycket som möjligt av sin kunskap till de yngre medarbetarna och få tid över till att träna ordentligt inför framtida Vasalopp.

10 Våra dotterbolag Tio bolag med stor kompetens Under första kvartalet 2014 ingår tio bolag i EQC-koncernen. Moderbolaget EQC Group startades 1:e januari Övriga bolag följde enligt nedanstående uppställning. I koncernredovisningen 2013 ingår samtliga bolag förutom EQC Mitt, med huvudkontor i Sundsvall och EQC Bro som utgår från Borlänge. EQC Mitt startade upp verksamheten i oktober 2013 och har förlängt räkenskapsår. EQC Bro startade sin verksamhet 1:e mars Båda bolagen kommer att ingå i koncernredovisningen för verksamhetsåret Bolagen verkar i huvudsak på sin geografiska marknad. Men flera bolag, exempelvis Management har kontor och medarbetare på flera orter. EQC Bro projekterar väg- och järnvägsbroar i vägplaner, byggplaner och förfrågningsunderlag. Förvaltning av väg- och järnvägsbroar och skadeutredningar ingår också i tjänsteutbudet. EQC Mitt verkar inom bygg- och anläggningssektorn i allt från små till stora projekt. EQC Mitt erbjuder sina kunder bland annat förstudier, utredningar och projektering. BOLAG STARTADES EQC Group AB EQC Mälardalen AB EQC Östergötland AB EQC Karlstad AB EQC Management AB EQC Engineering AB EQC Väst AB EQC Norge AS EQC Mitt AB EQC Bro AB

11 efficiency quality competence // 11 Vi är etablerade på 11 orter

12 Dotterbolag Bolagens verksamhet under 2013 EQC Karlstad Bolagets huvudsakliga verksamhet är att erbjuda teknikkonsulttjänster inom samhällsbyggnad med inriktning mot infrastruktur i bygg och anläggningssektorn. Bland företagets kunder kan nämnas Trafikverket, kommuner, privata anläggningsföretag och andra konsultföretag. Under 2013 erhöll bolaget bland annat ett stort projekteringsuppdrag. Uppdraget är utformat som en totalentreprenad där EQC Karlstad är involverade i allt från anbud till färdigställande. Uppdraget har genererat ytterligare förfrågningar från entreprenören om nya totalentreprenader. Målsättningen för 2014 är att utveckla verksamheten för att möta kundernas krav ännu bättre. Bolaget vill fortsätta att växa med bibehållen kvalitet och ser som främsta utmaning att rekrytera personal som har rätt kompetens och karaktär. EQC Mälardalen Bolagets huvudsakliga verksamhet är att erbjuda teknikkonsulttjänster inom bygg- och anläggningssektorn. Företagets målgrupper och kunder är bland annat Trafikverket, kommuner, stat, landsting, exploatörer och entreprenörer. Under 2013 förstärktes bolaget med fyra nya medarbetare och man är för närvarande 15 st. tillsvidareanställda. Rekryteringarna är viktiga i bolagets ambition att växa inom området totalentreprenader. Uppdraget, väg E22 mellan Nygård-Gladhammar, är ett av företagets större med en omfattning på c:a 15 MKR. EQC Mälardalens målsättning under 2014 är att växa i bolagets verksamhetsområden och bredda affärsportföljen. Detta ska genomföras genom rekrytering och kompetensutveckling av medarbetare. EQC Väst Verksamheten erbjuder teknikkonsulttjänster inom bygg- och anläggningssektorn. Bolaget har lång erfarenhet och goda referenser kring stora och mindre projekt. Kunder som kan nämnas är Trafikverket, kommuner och entreprenörer. Bolaget har tecknat viktiga avtal med Trafikverket och kommuner inom ett antal teknikområden. E20 mellan Tollered-Ingared är ett stort projekt som involverat många kompetenser i organisationen. Avtalet löper över Under 2014 vill bolaget etablera sig som en av de främsta aktörerna av teknikkonsulttjänster på den lokala marknaden i Göteborg. För att lyckas krävs nyrekryteringar för att bredda och fördjupa kompetensen inom befintliga och nya marknader. EQC Östergötland Bolagets verksamhetsområde är projektering, utredning och projekteringsledning inom gata, väg, VA och mark. Bolaget har tecknat avtal med Linköpings kommun avseende mark- och gatuprojektering samt mark och VA-utredning för Tekniska Verken i Linköping. EQC Östergötland har under året genomfört flera projekteringsledningsuppdrag, bland annat förför Landstinget i Östergötland. Målsättningen för 2014 är att fortsätta erbjuda högkvalitativa tjänster med god lönsamhet som leder till tillväxt. Detta ska genomföras genom bland annat fortsatt rekrytering av kompetenta medarbetare inom bolagets verksamhetsområden.

13 efficiency quality competence // EQC Engineering Bolaget har som huvudsaklig verksamhet att stärka kundens produkt/produktion för en lönsammare tillverkning. Bolagets kunder är bl.a. Ericsson, Sandvik, Ovako, Mondoleze (Kraft Food), Metso, Nordic AE. Bolagets tjänster består av projekt- och konstruktionsledning, konstruktion/design inom el, automation och mekanik. Genom rekrytering av nya medarbetare vill bolaget bredda sin kundbas och öka sin omsättning och lönsamhet. EQC Management Beställarstöd inom projekt- och byggledning och försäljning av teknikkonsulttjänster inom byggoch anläggningssektorn är verksamhetens huvudsakliga inriktning. Bolagets kunder är i huvudsak Trafikverket, kommuner och näringsidkare som verkar nationellt och internationellt. Under 2013 anställdes 19 nya medarbetare. Bolaget har för närvarande fasta kontor i Bollnäs, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Karlstad, Malmö, Mora, Norberg, Stockholm och Sundsvall. Målsättningen för 2014 är att i första hand växa inom industri- och husentreprenader, då som bestäl- 13 larstöd. Med en sådan utveckling breddar bolaget tjänsteutbudet och fördelar risker och möjligheter inför framtiden. På lång sikt strävar Management mot att bli ett rikstäckande bolag som utmanar de marknadsledande företagen i branschen. EQC Norge AS Bolaget erbjuder teknikkonsulttjänster inom framför allt samhällsbyggnad med inriktning mot infrastruktur i bygg- och anläggningssektorn. Företaget har kontor i centrala Oslo. Kommuner, Statens Vegvesen och Jernbaneverket är betydande kunder till bolaget. Bolaget var under 2013 i en uppstartsfas. Under året har flera medarbetare rekryterats och är vid årets utgång fem till antalet. Orderingången första kvartalet 2014 är god. EQC Norge fokuserar under 2014 på att teckna ramavtal med bland annat Statens Vegvesen. Behovet av nya erfarna medarbetare är stort.

14 Projektering och ledning Väg 50 Mjölby - Motala Den 620 meter långa Motalabron över Vätterviken. Foto: Per Pixel

15 efficiency quality competence // 15 Vi har en bred och djup kompetens Projektering och ledning väg 50 Mjölby Motala Anders Nordholm på EQC Östergötland var Projekteringsledare åt Trafikverket i entreprenaden för väg 50 Mjölby Motala. Projektet omfattade 4 mil väg och gata, 1 mil gång- och cykelväg och c:a 40 broar. Inte minst den 620 meter långa Motalabron över Vätterviken. I entreprenaden ligger också ett drift- och underhållsåtagande i 20 år. Den totala omfattningen på entreprenaden är c:a MSK. I uppdraget har även ingått att samordna vägprojektet med en pågående spårutbyggnad mellan Mjölby och Motala. I samband med projekteringen har flera delutredningar och fyra nya detaljplaner utförts. Utmaningen i projektet har bland annat varit att optimera livscykelkostnaden och hantera massor i ett långsträckt objekt. I och med objektets art gav det entreprenörerna stora möjligheter till rationellt och industriellt byggande.

16 Byggledning på hög nivå VM i Falun 2015 Backhoppare i K120-backen. Foto: Beyond Skiing Falun 2015

17 17 efficiency quality competence // Vår kompetens når nya höjder Riksskidstadion Lugnet inför VM 2015 Inför VM 2015 i Falun behövde K120- och K90-backarna anpassas till internationella krav och normer. EQC Management var byggledare för hopptorn, underbackar och bromsplan. Anpassningar gjordes också av skidspåren och hästskon inne på Riksskidstadion Lugnet. Projektet har följts med stort intresse av Svenska och internationella skidförbundet (FIS) samt av medier. Under produktionstiden, vilken var oktober 2012 till januari 2014, arbetade i snitt 15 personer med att slutföra uppdragen. Ett nytt spår i anlades i överbacken vilket innebar att c:a 200 ton stål och 500 m 3 betong tillfördes och fick till följd att befintliga tornben förstärktes. Underbackarna fick en ny profil genom utplacerade av m 3 bergmaterial. I K120-backen anlades 400 m 2 plast för att möjliggöra sommarhoppning. Genom förändringsarbetet har backarna anpassats enligt kravspecifikationen från FIS och på hur modern backhoppning bedrivs. Detta komplicerade anläggningsprojekt har genomförts med en mycket hög kvalitetsnivå och tydlig styrning från EQC:s sida. En av många utmaningar i projektet var arbetet på höga höjder och i branta lutningar (38 grader). Vi lade därför extra resurser och fokus på arbetsmiljön. Vi är mycket nöjda med att kunna konstatera att inga personskador eller olyckor förekommit under hela produktionstiden. Arbetet har kontrollerats av såväl traditionella kontrollanter som av internationella skidförbundet (FIS). Backhoppare i överbacken på K90-backen.

18 Vägplan med miljöfokus Flygplanstvätt Björkallén bevarades i projektet. Vägplan E45 Högvalta Bonäs, Kils kommun. Projektet innebar att EQC tog fram en lösning där man breddade och gjorde en mittseparering av vägen samt skapade säkrare korsningsåtgärder. Förutom funktion och konstruktion var miljö en viktig pusselbit i processen. - Det är viktigt att helhetssynen får råda när man vill hitta optimala lösningar i projekt, säger Eva Hansson, MKB-handläggare, EQC Karlstad. Syftet med projektet var att skapa en förbättrad trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter. I ett tidigt stadium undersökte vi och värderade vilka miljövärden som fanns i området. Det fanns en biotopskyddad bäck och en björkallé som var värd att bevara. Vi tog också ställning till om det behövde genomföras någon kompensationsåtgärd för att mildra intrånget i naturen. Det resulterade i att vi tog fram ett alternativ som undvek intrång i björkallén. Miljövärdena i och kring bäcken undersöktes och visade på en trivial miljö utan några högre naturvärden. Sammanfattningsvis blev vägplanen för E45 Högvalta-Bonäs ett projekt där man på ett bra sätt tog miljöhänsyn samtidigt som breddningen och mittsepareringen av vägen bidrog till en förbättrad trafiksäkerhet.

19 19 efficiency quality competence // XXXX Modell av flygplanstvätten som EQC Engineering tog fram till Nordic Aerowash Equipment Flygplanstvätten, ett multidisciplinärt utvecklingsprojekt. EQC Engineering tog fram tillverkningsunderlaget på en ny flygplanstvätt till kunden, Nordic Aerowash Equipment, vilka bedriver utveckling och tillverkning av underhållsutrustning för flygindustrin. Projektet hade hög komplexitet och innehöll flera olika ingenjörskompetenser. EQC:s ingenjörer utförde elektrisk- och mekanisk konstruktion, gjorde FEM-analyser samt programmerade styrsystemet i projektet. Även montageledning, utveckling av hydraulsystem, idrifttagning och framtagning av bruksanvisning genomfördes. - Jag är imponerad och mycket nöjd med EQC:s insatser. Engagemanget, serviceandan och den tekniska kompetens som EQC:s ingenjörer innehar var en stor framgångsfaktor, säger Niclas Adler, VD Nordic Aerowash Equipment. - Uppdraget är ett utmärkt bevis på att vårt arbetssätt och våra värderingar kommer kunden till nytta, säger Peter Landblom, VD EQC Engineering. - I intensiva och komplexa projekt, som exempelvis detta, är det viktigt att god kommunikation och förtroende finns mellan parterna. Niklas Adler har en helhetssyn i sina projekt som främjar effektiva och goda samarbeten, avslutar Peter Landblom.

20 Väg 27 Viared - Kråkered Väg 27 Viared-Kråkered Kulturhuset i Kungsängen Översiktskarta över väg 27 mellan Viared och Kråkered. Väg 27 Viared Kråkered Projektet syftade till att förbättra framkomligheten och få en säkrare trafikmiljö. Vägen är en 27 km lång, 2+1- och 2+2 mötesfri landsväg. Vägen får också en ny sträckning från Viaredsmotet i NV till korsningen Väg 41/Väg 27 vid Kråkered i SV. EQC Mälardalen tog fram bygghandlingar, projekterade VA, väg, trafikanordningar och bullerskydd för nybyggnationen. I totalentreprenaden, som NCC ansvarar för, ingår trafikplatser i Osdal och Kråkered samt en ombyggnad av trafikplatsen i Viared, vilken ansluter till väg 40 mellan Jönköping och Göteborg. Tidsplanen för EQC:s del sträcker sig från till , med ett tillägg för relationshandling sommaren Sammantaget omfattar uppdraget ett värde för EQC Mälardalen på 3 Mkr. Källa: Trafikverket

21 efficiency quality competence // Kulturhuset i Kungsängen. Projekteringen genomfördes med BIM. Kulturhuset i Kungsängen Kulturhuset kommer att bli m2 stort där m2 utgörs av själva kulturhuset. Huset kommer att byggas intill och sitta ihop med det nuvarande kommunhuset. I den nya byggnaden kommer det att finnas en teaterscen, bibliotek, konsthall, kommersiella lokaler, café och möteslokaler. Entreprenören och beställaren PEAB bestämde tidigt i processen att hela projekteringen skulle genomföras med BIM (byggnadsinformationsmodellering). EQC Väst hade genom BIM-specialisten Ante Bergsten Brajkovic, samordnings- och kommunikationsansvaret i projektet. - Genom att använda BIM vid projekteringen effektiviserade vi processen i alla skeden, inte minst genom att kunna samgranska modellen i 3D, förklarar Ante. 21 Foto: Werk1 Arkitektbyrå Det finns studier som visar att man kan göra stora besparingar om man använder BIM. En större budget i projekteringsfasen höjer kvaliteten på handlingarna och resulterar i ett smidigare byggskede utan produktionsstopp på grund av projekteringsfel eller kollisioner mellan installationer. Även förvaltningskostnaderna blir lägre då informationen finns lättillgänglig i modellerna. - Att det finns en stor utvecklings- och effektiviseringspotential i att använda BIM är det ingen tvekan om. Man kan också mängdberäkna och beställa byggmaterial direkt från BIM, säger Ante.

22 RESULTATRÄKNING - KONCERN RÖRELSEINTÄKTER Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summan intäkter Rörelsekostnader Övriga externa kostnader (2) Personalkostnader (3) Avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat FINANSIELLA POSTER Resultat från andelar i koncernföretag (4) Resultat från andelar i intresseföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Minioritetens andel i årets resultat Årets resultat

23 BALANSRÄKNING - TILLGÅNGAR - KONCERN 23 efficiency quality competence // ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Goodwill (5) Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer (6) Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag (7) Uppskjutna skattefordringar Andra långfristiga fordringar (8) Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (9) Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

24 BALANSRÄKNING - EGET KAPITAL OCH SKULDER - KONCERN EGET KAPITAL (10) Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Minoritetsintressen Minoritetsintressen Summa minoritetsintressen Avsättningar Uppskjutna skatter Summa avsättningar KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Checkräkningskredit (11) Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Ställda säkerheter Ställda säkerheter (12) Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga

25 25 efficiency quality competence // KASSAFLÖDESANALYS - TILLGÅNGAR - KONCERN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta Erlagd skatt Betald inkomstskatt Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder Kassaflöde den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda dotterbolag Investeringar i intressebolag Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission Tillskott från minoritet Ökning/minskning av kortfristiga finansiella skulder Utbetald utdelning till minoritet Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Omvandling intresseföretag till dotterbolag Likvida medel vid årets slut

26 RESULTATRÄKNING - MODERBOLAG RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summan intäkter Rörelsekostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat

27 BALANSRÄKNING - TILLGÅNGAR - MODERBOLAG 27 efficiency quality competence // ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag (14) Andelar i intresseföretag (7) Andra långfristiga fordringar (8) Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag (15) Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (9) Summa omsättningstillgångar Kassa och bank (11) Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

28 BALANSRÄKNING - EGET KAPITAL OCH SKULDER - MODERBOLAG EGET KAPITAL (10) Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Årets vinst Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver (16) KORTFRISTIGA SKULDER Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser (17) NOTER - GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG OCH KONCERN Koncernen Moderbolaget Not 2. Leasingkostnader Företagets leasingkostnad

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

FDT System AB. Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

FDT System AB. Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. 1(15) FDT System AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

FDT System Holding AB

FDT System Holding AB 1(21) FDT System Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2010. Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31

Kvartalsrapport 1 2010. Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31 Triona koncernen 1(8) Kvartalsrapport för Triona koncernen (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31 - Triona koncernen Version 1.0 2010-05-06 Triona koncernen 2(8) Nyckeltal koncernen Nedan

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Medfield Diagnostics AB Org nr 556677-9871 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (14) Styrelsen och verkställande direktören för Intropris AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q h Technologies AB (publ) Org.nr Period:

Kvartalsredogörelse Q h Technologies AB (publ) Org.nr Period: Kvartalsredogörelse Q3 2011 24h Technologies AB (publ) Org.nr. 556721-5388 Period: 2011-01-01 2011-09-30 Kvartalsredogörelse för perioden 2011-01-01 2011-09-30 Styrelsen och den verkställande direktören

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer