ÅRSREDOVISNING 2014 PAYEX HOLDING AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2014 PAYEX HOLDING AB"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014 PAYEX HOLDING AB I

2 PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor. För att slippa skriva samma faktura två gånger skaffade Max karbonpapper och med hjälp av fönsterkuvert slapp han även skriva namn och adress två gånger. Självklarheter idag. Men inte då. Max tog så småningom över sin fars auktionsfirma. Men tiderna hade förändrats och auktionsbranschen var på nedgång. Det blev allt svårare för Max att göra det han tyckte mest om: att fakturera startade Max Faktab som senare blev PayEx. Han tog över pappersarbetet från sina kunder och effektiviserade det. Samma koncept används än idag, men med nya tider följer nya möjligheter. Det som en gång började med karbonpapper är idag PayEx - Nordens enda heltäckande koncern inom betalningar. II PayEx Holding AB årsredovisning 2014

3 Innehåll Bolaget i korthet 4 Året i korthet 4 VD-ord 6 Affärsidé, vision och strategi 7 PayEx tjänsteutbud 9 Sales & Marketing 10 Product & Business Development 11 Customer Operations 12 IT 13 Medarbetare 14 Styrelse 15 Koncernledning 16 Förvaltningsberättelse 18 Rapporter 20 Flerårsöversikt 21 Finansiella rapporter 22 Noter 30 PayEx Holding AB årsredovisning

4 2014 EXPERTS IN PAYMENTS Bolaget i korthet: PayEx erbjuder heltäckande betalningslösningar och är en av de ledande leverantörerna i Norden. Vår bredd i tjänster och kanaler gör oss unika och till den betalningspartner nordiska företag behöver. Vi är PayEx - Experts in Payments. NORDISK KONCERN MED GOTLÄNDSKA RÖTTER PayEx har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. ägs till 100 procent av Max Hansson och grundades på Gotland PayEx verkar idag som partner och leverantör till flera av Nordens största företag och finansinstitut. Året i korthet: NY ORGANISATION Under 2014 övergick vi till en organisation bestående av fyra funktionsområden: Sales & Marketing, Product & Business Development, Customer Operations och IT. LANSERINGAR PayEx lanserade under 2014 ett nytt reskontrasystem vilket kommer att vidareutvecklas under Vi lanserade även mobilanpassade betalsidor, s.k. responsiv design. Detta är en viktig del i utvecklingen då allt fler konsumenter väljer att handla på nätet via mobiltelefoner och läsplattor och kraven på användarvänlighet därmed ökar. ORGANISATION Vi är organiserade i fyra funktionsområden: Sales & Marketing, Product & Business Development, Customer Operations och IT. Vår finansiella verksamhet bedrivs i bolaget PayEx Credit AB. PAYEX I SIFFROR Omsättning: 699 MSEK Resultat före skatt: 114 MSEK 350 miljoner transaktioner kunder 500 anställda i 4 länder 6 betalkanaler EN STADIGT VÄXANDE AFFÄR PayEx signerade under 2014 avtal med närmare nya företag. Majoriteten av dessa kommer från den stadigt växande e-handelsaffären och från återförsäljare av PayEx fakturatjänster. I storkundssegmentet kan ramavtal med Schibsted Sverige för fakturering, inkassoavtal med Fjellinjen AS samt e-handelsavtal med Coca-Cola och Apotek Hjärtat nämnas. FÖRVÄRV I mars 2015 förvärvades resterande aktier i OKB AS. Detta för att säkra leveranskapaciteten till den satsning som är definierad i vår affärsplan. I april 2015 förvärvades 4T Sverige AB av de fyra mobiloperatörerna. Förvärvet innebär att PayEx nu är ensam ägare av WyWallet. PayEx var en av de första aktörerna på marknaden att erbjuda mobila betalplattformar och står bakom den tekniska plattformen till WyWallet. Ett redan brett utbud av betalningslösningar har blivit ännu bredare och genom förvärvet ökar vi vårt fokus på konsumenttjänster. Genom att ständigt utvecklas mot den bästa betalningslösningen, ser vi till såväl våra kunders som deras kunders bästa. 4 PayEx Holding AB årsredovisning 2014

5 PayEx Holding AB årsredovisning

6 VD-ord På en marknad som är inne i ett intensivt skede där många förändringar sker går trenden tydligt mot att kunderna önskar köpa mer från en helhetsleverantör. Att kunna erbjuda en helhetslösning för betalningar i flera kanaler och på flera marknader blir därför allt viktigare och ligger väl i linje med den strategi PayEx jobbat efter de senaste åren. Vi är nu väl positionerade med ett heltäckande produkt- och tjänsteutbud, och fortsätter att ligga i framkant när det gäller utveckling av betal- och finansieringstjänster. Året som gått Med glädje kan jag konstatera att lönsamheten ökat kraftigt under 2014, vilket var ett av våra strategiskt viktigaste mål under året. Det finns flera bidragande faktorer: bland annat genom fortsatt arbete med att förbättra våra interna processer och genom att omförhandla leverantörsavtal och därigenom sänka våra kostnader. Därutöver har ett förändrat arbetssätt samt utveckling av vår scoringmodell gett en stor resultateffekt på våra långtidsfordringar. Under året har vi lanserat ett nytt reskontrasystem, som vi fortsätter att utveckla med nya tjänster. Vi har också lanserat en helt ny lösning för betalsidor med responsiv design. Detta är en viktig del i utvecklingen då allt fler konsumenter väljer att handla via mobiltelefoner och läsplattor och kraven på användarvänlighet därmed ökar. Under 2014 övergick vi till en organisation bestående av fyra funktionsområden: Sales, Product & Business Development, Customer Operations och IT, som ansvarar för sin respektive del i den totala leveransen till kund och slutkund. Detta har visat sig vara en framgångsrik modell för att kunna leverera de sammanhängande helhetslösningar som kunderna efterfrågar och vi ser att det är en ihållande trend att leveranserna till våra största kunder utökas med fler och fler av PayEx produktområden. Nöjda kunder, ledare och medarbetare Mötet med våra kunder och våra kunders kunder blir en allt viktigare pusselbit i att stärka vår konkurrenskraft. När företagens produkter, prissättning och teknik allt mer liknar varandra kan våra medarbetare, i kombination med kundvänliga och heltäckande betalningslösningar, vara avgörande för kundlojaliteten. Hur vi möter våra kunder blir avgörande för vår förmåga att vara bäst i branschen och skapa långsiktig tillväxt och inte minst våra kunders vilja att rekommendera oss till andra. Våra duktiga ledare skapar goda förutsättningar för PayEx engagerade medarbetare och är en starkt bidragande orsak till våra nöjda kunder. Med erfarenhet från det värdebaserade ledarprogram som genomfördes under 2014, så fortsätter satsningen på att utveckla ledarskapet även under Enkla betalningar styr utvecklingen När vi blickar framåt kommer fokus fortsatt ligga på att lansera fler tjänster som underlättar för våra kunder att ta betalt och för deras kunder att betala. Det innebär bland annat tjänster relaterade till vårt nya reskontrasystem och tjänster kopplade till kreditkonto och delbetalningsprodukter. Det kommer även att vara tjänster inom responsiv design, som stödjer och underlättar för konsumenter att betala via sina mobila enheter, såsom telefoner och läsplattor. Detta för att möta marknadens förväntningar på användarvänlighet och möjlighet att använda alla typer av enheter. En rörlig marknad som utmanar Vi ser en trend på marknaden att andra aktörer inom branschen tar upp kampen med bolag som PayEx genom att bredda sitt utbud för att kunna gå mot en heltäckande position och erbjuda hela värdekedjan för betalningar. Stort fokus ligger på innovation, inte minst inom mobila betalningar, samtidigt som en konsolidering pågår på många fronter. I tillägg sker ett flertal regulatoriska ändringar avseende såväl teknik-, compliance- som tillståndsfrågor, vilka ställer omfattande krav på aktörerna i branschen. Utvecklingstakten ställer även stora krav på säkerheten och hanteringen av känslig data och vi fortsätter att ha stort fokus på dessa frågor. Vi ser också nya och kapitalstarka konstellationer som köper upp befintliga betalföretag för att skapa heltäckande koncerner inom betalningslösningar. Även befintliga aktörer med fokus på finansiering och inkasso utvecklar sin verksamhet, medan bankerna överväger hur de kan bredda sitt utbud inom området. Hela branschen rör på sig och det är därför extra viktigt att PayEx fortsätter att stärka sin position på marknaden. Samtidigt ska vi fortsätta att vara stolta över den heltäckande produkt- och tjänsteflora som PayEx redan idag erbjuder. Vi befinner oss där de andra vill vara, men vi nöjer oss inte med det. Förr eller senare ska alla betala med PayEx. Mikael Wandt VD och Koncernchef 6 PayEx Holding AB årsredovisning 2014

7 Affärsidé, vision och strategi Affärsidé PayEx affärsidé är att leverera heltäckande betalningslösningar till företag i Norden. Vision Vår vision är att alla förr eller senare ska betala via PayEx. Det är en ambitiös vision som visar att vi har en stark tro på oss själva och vår förmåga att möta kunderna med den betalningslösning som bäst tillgodoser det enskilda behovet. Det kommer vi att uppnå genom att erbjuda marknadens mest kompletta utbud. Vi möter kunderna där de vill betala, oavsett kanal eller betalsätt. Strategi För att möta en marknad som konsolideras alltmer och där flera starka aktörer försöker etablera samma värdekedja och tjänster som PayEx ska våra tjänster kännetecknas av högsta kvalitet, säkerhet och pålitlighet. Vi ska drivas av hög servicegrad, innovationskraft och entreprenörsanda. Organisk tillväxt kompletterad med förvärv Vår strategi är att även fortsättningsvis växa organiskt, kompletterat med utvalda förvärv av nischbolag. Finland är en särskilt intressant marknad där vi ser potential för geografisk tillväxt. Vi ser e-commerce, m-commerce, betalterminaler och digitala faktureringslösningar som särskilda tillväxtområden i vårt tjänsteutbud. Syftet med att fortsätta växa är dels för att ytterligare stärka vårt redan breda erbjudande och dels för att garantera kunderna de bästa, säkraste både innovativa och kostnadseffektiva lösningarna. Det innebär dessutom att vi kan stärka vår leveranskapacitet för att möta den ökade konkurrensen. Ökad produktivitet för att möta utvecklingskrav Att kunder köper fler tjänster från färre leverantörer samt behovet av kundvänliga applikationer är trender som fortsätter att prägla marknaden för betalningslösningar. Det innebär i sin tur att vi kommer att fortsätta arbetet med effektivisering och produktivitetshöjande åtgärder. Det gäller hela bolaget, men framför allt inom IT där grunden läggs för att kunna möta kundernas krav på stabilitet, enkelhet och innovation. Komplexa och enkla tjänster med tydligt värde Genom att erbjuda både komplexa och enkla lösningar för betalningstjänster bidrar vi till att våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet istället för administration. Det kan till exempel handla om att förkorta betalningstider eller minska mängden inkassoförfaranden, öka kundens kassaflöden och minska den finansiella risken eller att vi helt enkelt tar hand om fakturering och kundreskontra. Ytterst handlar det om att bidra till våra kunders möjlighet till ökad konvertering från order till betald leverans. Detta leder i slutändan till ökad lönsamhet och minskad affärsrisk för våra kunder. Förtroende skapar långsiktiga kundrelationer Kvalitet och pålitlighet är viktiga ledord för oss på PayEx. Det sätter sin prägel både internt och i kundrelationer där vi strävar efter att vara en partner, och inte bara en leverantör, till våra kunder. En viktig strategi för att leverera på det sättet är att kontinuerligt utvärdera kundernas förtroende för oss och hur de upplever vår service och våra tjänster. Detta har vi jobbat mycket med under året och är något som vi kommer att fortsätta med i samma utsträckning. Driftsäkerhet en grundförutsättning Utvecklingstakten i omvärlden med ökade krav och förväntningar på tillgänglighet ställer stora krav på ett säkert och pålitligt systemstöd. Detta möter vi med hög driftsäkerhet genom redundant driftsmiljö för att minimera avbrott i våra kunders intäktsflöden. Det är därför våra satsningar på hållbara systemlösningar och kompetenta medarbetare är en del av vår strategi att kunna leverera heltäckande betalningslösningar till företag i Norden. Affärsidé PayEx levererar heltäckande betalningslösningar till företag i Norden. Vision Förr eller senare ska alla betala via PayEx. Strategi Våra tjänster ska ha högsta kvalitet, säkerhet och pålitlighet. Vi drivs av hög servicegrad, innovationskraft och entreprenörsanda. PayEx Holding AB årsredovisning

8 8 PayEx Holding AB årsredovisning 2014

9 PayEx tjänsteutbud PayEx är specialister på att hantera komplexa kundbehov och våra produkter är ofta väl integrerade i våra kunders värdekedja. Våra tjänster utgår från fyra huvudsakliga produktområden; fakturahantering, inkasso, finans iering och betalningslösningar. Vårt helägda kreditmarknadsbolag, PayEx Credit AB, möjliggör att vi även kan erbjuda in- och utlåningsverksamhet. Under 2008 lanserade vi våra första kundanpassade lösningar (White label) för mobil betalning och i dag har vi en komplett infrastruktur för att leverera unika lösningar inom alla produktområden. Vi har till exempel investerat i, och levererar, kompletta plattformar för mobil betalning samt tjänster för produktfinansiering i alla kanaler, med WyWallet och Telia som goda exempel. För att enklare kunna överblicka PayEx breda tjänsteutbud inom vårt specialområde betalningar, har vi valt att dela upp våra tjänster i två områden med tre kategorier i varje, enligt nedan: Payments Invoicing: PayEx är marknadsledare i Norden inom fakturahantering. Vi erbjuder idag en helautomatiserad faktureringstjänst som är enkel att integrera med kundens ekonomisystem och som ger våra kunder en stor flexibilitet i hur de i sin tur vill hantera fakturering till sina kunder. Collection: Under Collection har vi samlat PayEx inkassotjänster som karakteriseras av ett nordiskt perspektiv, effektiv hantering utifrån genomförda kreditbedömningar. Vi utgår från ett humant synsätt att alla ska göra rätt för sig, men där takten för återbetalning kan behöva anpassas till den betalningsmöjlighet som gäldenären klarar av för stunden. Financing: I PayEx tjänsteutbud finns även möjlighet till olika finansieringslösningar när behov finns att till exempel förbättra sin likviditet, eliminera eller begränsa sin risk. PayEx har en stor bredd av olika finansieringsalternativ där vi tillsammans med kunden tar fram en lösning som bäst tillgodoser kundens behov. Omni-Channel PayEx har ett komplett erbjudande för handel i butik, via nätet och via mobil. Vårt breda utbud av tjänster och värdeladdade tjänster bidrar till ett mervärde, till ett Omni-Channel-koncept. e/m Commerce: e/m står för elektroniska och mobila betalningar och inom detta område är PayEx betalväxel den viktigaste tjänsten. PayEx betalväxel tillhandahåller samtliga betalningsalternativ på marknaden och har utvecklat betalningsgränssnitt för att passa det sätt slutkunder vill handla på, vilket leder till ökad försäljning för PayEx kunder. POS (Point Of Sale): PayEx erbjuder fristående och integrerade betalterminaler på hela den nordiska marknaden. Därutöver är PayEx POS-lösningar bankoberoende, precis som PayEx övriga tjänster. VAS (Value Added Service): Lojalitet blir allt viktigare för våra kunder. Därför har vi tagit fram ett brett utbud av digitala mervärdestjänster som till exempel presentkort, värdekoder och klippkort, som våra kunder i sin tur kan använda sig av att bygga lojalitet med sina kunder. PayEx Holding AB årsredovisning

10 Sales & Marketing Under 2014 organiserades Sales & Marketing i en funktion bestående av ett försäljningsteam i respektive land, ett Key Account-team samt marknadsavdelning och stabsfunktionerna Sales Control och Sales Excellence. Sales & Marketing har totalt 50 medarbetare i de fyra nordiska länderna. Genom att samla de enheter som ansvarar för det totala kunderbjudandet har vi nu bättre förutsättningar att möta kunden på ett enat sätt och med PayEx totala erbjudande som verktyg tillgodose kundens behov. Med marknadsfunktionen som en integrerad del säkrar vi maximal effekt av våra marknadsinvesteringar. Helhetslösningar viktig grund för nya avtal Vi har under året signerat avtal med närmare nya företag. Majoriteten av dessa kommer från den stadigt växande e-handelsaffären och från återförsäljare av PayEx fakturatjänster. I storkundssegmentet kan ramavtal med Schibsted Sverige för fakturering, inkassoavtal med Fjellinjen AS samt e-handelsavtal med Coca- Cola och Apotek Hjärtat nämnas. En fortsatt ihållande trend är att leveranserna till våra största kunder utökas med fler och fler av PayEx produktområden. Möjlighet att nå en bredare marknad PayEx är starka inom storkundssegmentet där volymerna är stora, behoven mer omfattande och där kundernas marknader sträcker sig över flera försäljningskanaler och länder. Vi har en stor potential att öka antalet affärer mot små och mellanstora företag där behoven är mindre omfattande och kraven på enkelhet är större. Under 2015 kommer vi successivt att förstärka våra insatser mot denna del av marknaden. Traditionell kassahantering utmanas av mpos Ett spännande område som PayEx tidigt valde att satsa på är mpos (mobile POS) som nu har tagit fart. Efterfrågan på mobila kassa- och betalningslösningar för handeln växer stadigt och PayEx har här en stark position med en färdig lösning för samtliga nordiska länder. Vi riktar oss med en mer robust och integrerad lösning mot det mer transaktionsintensiva segmentet, till exempel större handlare som vill möta och avsluta försäljningen och betalningen på annan plats än i en traditionell kassalinje. Ökar takten som oberoende leverantör på betalmarknaden Den nordiska betalmarknaden är under stor förändring och konsolidering. De tidigare tydliga gränsdragningarna i värdekedjan suddas ut. Flera av våra konkurrenter ändrar skepnad genom förvärv eller breddning och vår oberoende position blir i denna förändrade situation allt tydligare och ökar vår attraktivitet som partner och leverantör. Med en central position och gott renommé på betalmarknaden ser vi fram emot att öka takten och ytterligare stärka PayEx position under PayEx Holding AB årsredovisning 2014

11 Product & Business Development Product & Business Development består av drygt 30 medarbetare med hemvist i Visby, Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Detta ger ett mervärde genom närheten till de interna avdelningarna inom PayEx som sköter försäljning, IT-utveckling, produktion och leverans av tjänster, men också genom närheten till PayEx kunder. PayEx har sedan starten 1972 utvecklat sina tjänster i nära samarbete med sina kunder, det kommer vi även i fortsättningen att göra. Product & Business Development ansvarar för att en genomarbetad kravställning görs innan uppdragen går till IT för utveckling. Funktionen ansvarar därutöver för att rätt prioriteringar görs mellan organisationens olika önskemål och PayEx långsiktiga strategiska planer och uppsatta affärsplaner. Kontinuerlig översyn och utveckling av våra tjänster 2014 har varit ett händelserikt år för PayEx nybildade produktavdelning. Stort fokus har lagts på att se över koncernens samtliga tjänster och produkter. Dessa har sedan delats in i olika produktkategorier utifrån bland annat egenskaper och kundsegment. Vi utgår nu från sex kategorier i vårt tjänsteutbud för att tydligare beskriva egenskaperna i våra tjänster. Varje tjänst har fått en tydlig strategisk plan för framtida utveckling för att säkra den röda tråden i utvecklingen och att den sker i den riktning som gagnar våra kunder. En viktig aspekt i en effektiv produktutvecklingsenhet är att företagets alla enheter involveras för att på bästa sätt bidra till att tjänsterna utvecklas i rätt riktning. Därför har helt nya forum etablerats för att säkerställa att rätt prioriteringar görs utifrån hela koncernens övergripande mål och kunskap. Under året har vi bland annat lanserat ett nytt reskontrasystem och vidareutveckling kommer fortgå under Lanseringen av mobilanpassade betalsidor för vår betalväxel har också varit viktig då vi ser att allt fler konsumenter väljer att handla via mobiltelefoner och läsplattor. Därutöver kan PayEx nu också erbjuda sina e- och m-handlare en möjlighet att hantera sina rabattkoder och presentkort direkt via betalväxeln. Detta innebär att vi ytterligare effektiviserar hanteringen hos våra kunder genom att erbjuda fler funktioner i ett och samma gränssnitt. Breddning av tjänsteutbudet När vi blickar framåt ser vi att fokus fortsatt kommer att ligga på att lansera fler tjänster genom vårt nya reskontrasystem. Tjänster kopplade till kreditkonto och delbetalningsprodukter kommer också att prioriteras, liksom tjänster som stödjer och underlättar för konsumenter att betala via sina mobila enheter, såsom telefoner och läsplattor. Med förvärvet av WyWallet breddar vi vårt fokus på konsumenttjänster. Genom att ständigt utvecklas och arbeta för den bästa betallösningen ser vi till såväl våra kunders som deras kunders bästa. PayEx Holding AB årsredovisning

12 Customer Operations Customer Operations är sedan 2014 en ny funktion med ansvar för att tillhandahålla PayEx produkter och tjänster till alla kunder. Funktionen är representerad i Sverige, Norge, Danmark och Finland och består av drygt 200 medarbetare som har sin kompetensbas inom ett eller flera av PayEx produktområden: Invoicing, Financing, Collection och Omni-Channel. Mötet med våra kunder och våra kunders kunder blir en allt viktigare pusselbit för att stärka vår konkurrenskraft. När olika företags produkter, prissättning och teknik allt mer liknar varandra blir den upplevelse vi ger kunden i mötet med PayEx avgörande för kundlojaliteten och våra kunders vilja att rekommendera oss till andra. Hur vi möter våra kunder blir avgörande för vår förmåga att vara bäst i branschen och skapa långsiktig tillväxt. Kompetensutveckling och kundrelationer avgörande Customer Operations arbetar aktivt med kompetensutveckling för att säkerställa att vi ligger i framkant som experter på betalningar inom de områden vi verkar. Förutom att säkerställa gedigen kompetens och kvalitet inom leveransprocessen för respektive tjänsteområde så har Customer Operations särskilt fokus på kundmötet. Customer Operations har flera tusen kundkontakter varje dag och vi har därmed lika många möjligheter att bygga långsiktiga och starka kundrelationer -relationer som blir värdefulla både för oss och våra kunder. Customer Operations arbetar sedan 2014 metodiskt med att utveckla kundmötet för att säkerställa att vi i alla delar av leveransen håller hög och jämn kvalitet, besitter djup kompetens, är tillgängliga och har ett professionellt bemötande - allt i syfte att ge kunden den service som hen behöver och förväntar sig. Och lite till. Konceptet för PayEx kundmöte heter Det värdefulla kundmötet och består av såväl konkreta verktyg för medarbetarna i hur man lägger upp ett kundmöte som skapar mervärde, som metodik och teknik för hur vi kvalitetssäkrar våra kundmöten. Vi följer upp varje möte så att PayEx kunder får möjlighet att uttrycka sin mening och ge sitt omdöme om mötet med PayEx Customer Operations. Vi mäter kundens upplevelse av bemötande och kompetens, vår förmåga att lösa ärendet direkt samt våra kunders upplevelse av vår tillgänglighet. På så vis får vi ständig feed-back på hur vi kan bli bättre och det håller oss hela tiden på tårna i vårt uppdrag att ha branschens nöjdaste kunder. Det skall vara enkelt och värdefullt att bli och vara kund hos PayEx. 12 PayEx Holding AB årsredovisning 2014

13 IT PayEx IT-funktion består av 115 medarbetare med majoriteten lokaliserade i Oslo respektive Visby. Utöver utvecklingsenheterna och enheterna för drift och teknisk support samt arkitektur finns även PayEx Projektkontor (PMO) organiserat under IT. Projektkontoret bidrar med projektstöd till hela PayEx. Stabil drift och ytterligare fokus på agilt arbetssätt Inom IT ansvarar vi för drift av PayEx samtliga system, såväl produktionssystem för kundlösningar som interna kontorssystem. Driften av en mindre del av våra tjänster är outsourcad till en extern partner, men merparten hanterar vi internt. Under 2014 har vi haft en stabil driftssituation och vi ser att antalet incidenter i produktion minskar kontinuerligt tack vare fokuserat kvalitetssäkringsarbete i utvecklingsprocessen. Vi genomförde till exempel under året PCI DSS v3.0-certifiering för våra kortbetalningstjänster. Under året har vi levererat tre större och ett stort antal mindre releaser. Vi har även påbörjat resan mot att arbeta i större skala med mindre och mer frekventa releaser, vilket kräver stöd i såväl nya verktyg som processer. Arbetet med att stärka vår agila förmåga kommer att fortsätta under även för oss på IT att förstå kundernas behov och förväntningar och att kunna omsätta det i vassa systemlösningar. I stort sett all utveckling sker inhouse och under året har vi tagit fram såväl en självserviceportal som betalningstjänster för e-commerce byggda med responsiv designteknik, vilket vi kommer att se mer av under det kommande året. Även internt finns behov av ökad tillgänglighet och bättre stöd för att använda flera typer av enheter och vi har under året påbörjat en omläggning till molntjänster för våra kontorssystem. Kontinuerlig kompetensutveckling För att hålla oss à jour arbetar vi med organiserade klassrumsutbildningar, online-baserad utbildning samt externa seminarier som inspiration och källa till idéer. Ett nytt koncept som infördes under året är PayEx Future Friday, där vi skapar utrymme för innovationsinriktade idéer och även ökar kontaktytorna med andra delar av organisationen. Det är av yttersta vikt att vi har kompetenta, engagerade och motiverade medarbetare inom IT som uppskattar en spännande och föränderlig vardag och som är med och bidrar till att PayEx dagligen upplevs som experter på betalningslösningar. Utveckling för ökad tillgänglighet Utvecklingstakten i omvärlden med bland annat ökade förväntningar på användarvänlighet och möjlighet att använda alla typer av enheter ställer stora krav på systemstödet. Det är därför centralt PayEx Holding AB årsredovisning

14 Service, Innovation, Knowledge, Honesty starka värderingar i en stark organisation PayEx ambition är att upplevas som en attraktiv arbetsgivare med ett gott ledarskap och motiverade medarbetare. Det är då vi kan möta kunderna och deras behov med stolthet och lyhördhet. Vi lägger stor vikt vid att alla medarbetare ska känna till och agera utifrån vårt uppdrag, vår vision och vår värdegrund. Kunskap om bolagets mål och prioriteringar ska vara tydliga för medarbetarna och vi följer upp genom målstyrning på alla nivåer. Vi ser också att det egna ansvaret och yrkesrollen samt löpande kompetensutveckling är a och o för att möta befintliga och framtida kunder på bästa sätt. Aktiviteter 2014 För en förflyttn ing till ett mera effektivt PayEx har vi under 2014 förändrat bolagets organisation och gått från affärsområden till en funktionsorganisation. Förändringen frigör resurser för att fokusera på marknaden och intäkterna vilket skapar lönsamhet. Under 2014 har HR bland annat bidragit med att förstärka organisationen inom Product & Business Development samt Sales & Marketing påvisa karriärvägar genom intern rekrytering etablera nordiska processer för uppföljning av medarbetare genomföra PayEx Ledarskapsprogram för drygt 60 ledare i koncernen Medarbetarstrategi för att nå verksamhetsmålen Utifrån de prioriteringar vi gjort för att kunna leverera i enlighet med uppsatta mål för verksamheten har vi tagit fram en medarbetarstrategi med fokus på stärkt ledarskap, kommunikation och delaktighet. I det har vi identifierat fyra utvecklingsområden: Duktiga ledare skapar goda förutsättningar Baserat på erfarenheter från genomfört ledarprogram så fortsätter satsningen under PayEx arbetar utifrån ett värdebaserat ledarskap med en gemensam plattform för ledarna att utgå ifrån. Utveckla målstyrning i organisationen Genom att sätta upp kvalitativa mål i linje med vår verksamhetsstrategi säkerställer vi att alla nivåer i organisationen levererar goda resultat. Gemensamma instruktioner och riktlinjer i organisationen kring uppföljning av medarbetarna borgar för engagemang och ansvar. Bygga kompetens Det är viktigt att vi har en kontinuerlig och systematisk kompetensutveckling och kompetensöverföring. Medarbetarnas behov av kompetensutveckling definieras primärt i utvecklingssamtal och den målplan som tas fram där. I samband med omorganisationen har vi fokuserat på utbyte mellan team och individer för att bygga kompetens. Skapa struktur kring roller samt tydliggöra karriärvägar Rollbeskrivningar skapar tydligare karriärvägar och är ett verktyg för PayEx att säkerställa att kompetensen för varje roll upprätthålls. Det säkrar också att den medarbetare som innehar respektive roll har den kompetens som krävs för rollen, alternativt får en målplan för att erhålla den kompetens som krävs. I samband med omorganisationen 2014 har rollbeskrivningarna setts över för samtliga roller inom PayEx. Detta har gjorts med syftet att tydliggöra ansvar och hur roller interagerar med varandra. 14 PayEx Holding AB årsredovisning 2014

15 Styrelse Max Hansson Styrelseordförande/ägare Gotlänningen som övertog sin fars auktionsfirma. Startade Faktab 1972 för att ta hand om och effektivisera sina dåvarande kunders enformiga pappersarbete. Företaget har expanderat och Max är idag ägare till Nordens enda heltäckande koncern vad gäller betalningar. Faktab har under resans gång bytt namn till PayEx och består nu av närmare 500 anställda i fyra länder. Mikael Wandt Styrelseledamot Civilekonom, född och uppvuxen i Stockholm. Lång erfarenhet från ledande positioner inom den finansiella tjänstesektorn samt mjukvaruindustrin: CFO DIBS, Finansdirektör Intrum Justitia Skandinavien, VD och Finansdirektör Mentor Graphics Nordic. Verksam som CFO på PayEx sedan 2012 och som VD sedan augusti Carl-Johan Ahlström Styrelseledamot Uppvuxen i Paris, studerade ekonomi och marknadsföring i Genève fram till Grundade X-change in Sweden 1990 där han var VD fram till Idag verksam som arbetande styrelseordförande i Vixar AB, ett bolag som investerar i små och mellanstora bolag. Styrelseuppdrag utöver PayEx-koncernen: Teqnion AB, Cedergruppen AB, AB Alphace Coaching & Education AB, Eco2 Energy AB och Tripod Energy AB. Marie Lydahl Arbetstagarrepresentant Född och uppvuxen i Stockholm, bor sedan 14 år tillbaka i Visby. Har tidigare arbetat i flygbranschen med bland annat försäljning, revenue management, systemutveckling och systemförvaltning. Arbetar idag som systemförvaltare på PayEx. Åke Holmqvist Arbetstagarrepresentant Född och uppvuxen på Gotland. Har tidigare arbetat med logistik inom Ericsson, Saab och Flextronics. Vidareutbildad inom redovisning och beskattning. Arbetar idag som handläggare inom Omni-Channel-betalningar på PayEx. PayEx Holding AB årsredovisning

16 Koncernledning Mikael Wandt CEO & CFO Malin Jönsson COO Anders Karlsson Executive Vice President & Chief Legal Counsel Nicklas Molin Vice President Sales & Marketing Raymond Klavestad Vice President Product & Business Development, CEO PayEx Norge AS & PayEx Suomi OY Ulrika Sanders Jonsson CIO Jenny Hassel Acting CHRO Jonas Brenner CEO PayEx Credit AB 16 PayEx Holding AB årsredovisning 2014

17 PayEx Holding AB årsredovisning

18 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för PayEx Holding AB, org. nr med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning jämte koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december Allmänt om verksamheten PayEx Holding AB bildades under första kvartalet Bolaget är moderbolag i PayEx-koncernen, som bedriver verksamhet inom fyra huvudsakliga områden: Fakturaoch reskontraservice, Inkasso, Elektroniska betalningar och Finansiering. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland. PayEx verksamhet startade redan 1972, då under namnet Faktab Finans AB. Grundaren Max Hansson är ensam ägare till koncernen. Invoicing PayEx hanterar alla delar i kundens fakturerings- och reskontraprocesser så att kunden kan fokusera på sin egen kärnverksamhet. Tjänsterna innefattar bearbetning av fakturaunderlag, fakturering/billing, reskontrahantering och betalningsuppföljning. Genom kundsystemet PayEx Online får kunden full översikt och kontroll på verksamhetskritiska processer. Kunderna erbjuds enklare, säkrare och mer kostnadseffektiva lösningar som frigör kapital och kapacitet. Collection PayEx är en ledande leverantör inom inkassotjänster. PayEx är experter på reduktion av kredittid och begränsning av förluster på utestående fordringar. Tjänsterna inkluderar påminnelserutiner, övervakning av gäldenärers ekonomiska situation, inkasso, köp av fordringar samt hantering av misskötta lån och krediter. PayEx har mycket kvalificerade medarbetare och system som bidrar till att vårda relationen med slutkund och kund. Financing PayEx Credit AB är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen och utför koncernens samtliga finansiella tjänster. Exempel på tjänster som utförs är fakturabelåning, fakturaköp, kontraktsbelåning, kontokrediter och köp av inkassofordringar. Omni-Channel PayEx är en komplett leverantör av elektroniska betalnings-tjänster för internet-, mobil- och varuhandel på den nordiska marknaden. På den europeiska marknaden samarbetar koncernen med ledande leverantörer för att kunna leverera betalningstjänster till nordiska kunder som önskar att betala eller ta betalt utanför Norden. PayEx bistår företag med integration och utveckling av användarvänliga betalningslösningar, skräddarsydda lösningar samt anpassning av existerande standardlösningar efter kundernas behov. I samarbete med större kunder och partners utvecklar PayEx även flera branschunika betalningslösningar. och partners utvecklar PayEx även unika lösningar till branscher såsom detaljhandeln, transportsektorn, hotell och restau rang, internethandel, telekommunikation, media, drivmedel, universitet med flera. Organisation PayEx bedriver sedan 2014 sin verksamhet i en organisation bestående av fyra funktionsområden: Sales & Marketing, IT, Customer Operations och Product & Business Development. Funktionerna ansvarar för sin respektive del i den totala leveransen mot kund och slutkund. Sales & Marketing Funktionsområde Sales & Marketing består av drygt 45 medarbetare och ansvarar för all ny- och merförsäljning inom PayEx. Funktionen säljer hela koncernens utbud av produkter och tjänster. Funktionen är landsindelad beträffande nykundsförsäljning med en försäljningsansvarig i respektive land. I tillägg finns ett Nordic Key Accountteam med ansvar för koncernens största och mest strategiska kunder, samt bearbetning av liknande potentiella kunder. Funktionen har även en marknadsavdelning som ansvarar för marknadsföringsarbetet i hela koncernen. Product & Business Development Funktionen ansvarar för utveckling av PayEx tjänster och ansvarar för att säkra dess konkurrenskraft idag och i framtiden. Funktionen består av drygt 30 medarbetare med hemvist i såväl Visby, Stockholm, Oslo som Köpenhamn. Funktionen arbetar i kontinuerlig dialog med övriga funktioner för att säkerställa att rätt prioriteringar görs utifrån koncernens övergripande mål. Customer Operations Customer Operations, som är representerad i Nordens fyra länder, består av drygt 200 medarbetare med sin kompetensbas inom ett eller flera av PayEx produktområden: Invoicing, Collection, Omni-Channel och Financing. Customer Operations ansvarar för att den dagliga leveransen av PayEx tjänster håller rätt kvalitet. Här sker dagligen tusentals möten med kunder och slutkunder där syftet är att ständigt förbättra kundupplevelsen. IT IT-funktionen ansvarar för drift och utveckling av koncernens samtliga system. IT består av totalt cirka 115 medarbetare där majoriteten är lokaliserade till Oslo respektive Visby. En mindre del av verksamheten är outsourcad till extern part. IT är organiserade i två utvecklingsenheter, en drift-/supportenhet, en arkitektenhet samt ett projektkontor, vilket är gemensamt för samtliga projekt på PayEx. 18 PayEx Holding AB årsredovisning 2014

19 PayEx Invest Förvaltar koncernens fastighetsbestånd. Samtliga ägda fastigheter ligger i Visby innerstads medeltida stadsmiljö. Valutakursförändringar påverkar genom omvärdering av tillgångar och skulder koncernens resultat under året med kkr (-7 095). Soliditeten vid årets utgång uppgick till 11 procent (8). Resultat och ställning Nettoomsättningen för året uppgick till kkr ( ). Rörelseresultatet för året uppgick till kkr (18 875). Rörelsemarginalen uppgick till 6,5 procent (2,8). s resultat före skatt uppgår till kkr (30 109). Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under räkenskapsåret har det helägda fastighetsbolaget Faktab K1 AB avyttrats liksom samtliga andelar i intressebolaget Convenient Card i Sverige AB. Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas PayEx Holding ABs årsredovisning och koncernredovisning med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämn-dens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). I samband med övergången har jämförelsetalen för 2013 räknats om så att omräknade jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar och noter. Uppgifter i flerårsöversikten avseende år innan 2013 har dock inte räknats om. Effekter av övergången visas i not 27 Effekter av övergång till K3. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång I mars 2015 förvärvades resterande andel om 35,8 procent av dotterbolaget Oslo Kodebüreau AS. Risker och osäkerhetsfaktorer PayEx är liksom alla andra företag, exponerade för olika sorters risker. Bland de mest framträdande är affärsrisk, kreditrisk, operativ risk, likviditetsrisk, finansiell risk, valutakursrisk, skatterisk, politiska risker och ITrisker. Styrelsen i moderbolaget är ytterst ansvarig för att hantera riskerna i koncernen. För kreditmarknadsbolaget PayEx Credit AB finns en särskild organisation inrättad för riskhanteringsarbetet. Styrelsen i PayEx Credit AB är ytterst ansvarig för riskhanteringsarbetet i detta bolag. Riskhanteringen är uppdelad i tre försvarslinjer där första linjen utgörs av linjeorganisationen, den andra av compliancefunktion och Risk Manager, och den tredje utgörs av funktionen för internrevision. De finansiella riskerna beskrivs i avsnittet Finansiella instrument och riskhantering nedan samt mer i detalj i Not 16 Finansiella instrument samt finansiell riskhantering. Medarbetare Under 2014 hade koncernen i genomsnitt 505 (515) anställda. Antalet medarbetare är något lägre 2014 jämfört med 2013 trots omsättningsökning, vilket har möjliggjorts med interna effektiviseringar. Långsiktigt hållbar miljö De kontorslokaler som används i Visby är belägna i varsamt renoverade byggnader där vissa har anor från 1200-talet. Renoveringen är genomförd med naturliga material och driften utförs på ett energisnålt sätt enligt modern teknik. Moderbolaget PayEx Holding ABs verksamhet omfattar främst koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 827 kkr (6 534). Erhållna utdelningar från dotterbolag ingår med kkr (-). Medelantalet anställda var under året i genomsnitt 24 (27). PayEx Holding AB årsredovisning

20 RAPPORTER 2014

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

New Equity Venture International AB

New Equity Venture International AB New Equity Venture International AB HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat, Balansräkning & Kassaflöde 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 7 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Bokslutskommuniké, Förbättrat resultat i fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet 2014 visade Vendator ett positivt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till 2,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010-01-01-2010-12-31

Bokslutskommuniké 2010-01-01-2010-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Guld Invest Norden AB (publ) avger härmed följande Bokslutskommuniké för perioden 2010-01-01-2010-12-31. Fjärde kvartalet i korthet * Periodens intäkter under

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för Granitporten AB

Årsredovisning för Granitporten AB Årsredovisning för Granitporten AB Räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30 Granitporten AB 1(7) Styrelsen för Granitporten AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Styrelsen och verkställande direktören för Guld Invest Norden AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2010-01-01-2010-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet ökade med 58

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015 PAYEX HOLDING AB

ÅRSREDOVISNING 2015 PAYEX HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2015 PAYEX HOLDING AB PayEx Holding AB årsredovisning 2015 Innehåll Bolaget i korthet 3 VD-ord 5 Affärsidé, vision och strategi 6 PayEx tjänsteutbud 8 Förvaltningsberättelse 9 Rapporter

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer